Výroční zpráva

Transkript

Výroční zpráva
Výroční
zpráva
2013
„Není třeba umění ze života a pro život, ale
umění jakožto součást života.“
Karel Tiege, 1922
NERUDNÝ FEST.CZ, o.s.
Te lefon 00 420 608 530 065
Strakonická 1601
252 28 Černošice
www.nerudnyfest.cz
[email protected]
Str. 01
Konzumace
pseudokulturních
produktů z nás
Slovo úvodem
rozhodně nedělá
kulturní bytosti.
Vážení přátelé,
dovolte mi na úvod této zprávy malé zamyšlení. Čím dál více je dnes naše společnost
zahlcena prefabrikáty a to bohužel i v oblasti kultury. Kdybychom posuzovali stav kultury
kvantitativně, nejspíš bychom nabyli dojmu, že naše společnost je extrémně kulturně
vyspělá. Každý den si můžeme vybrat z tisíců scénářů, jak se setkat s „kulturou“.
Představa, že člověk navštěvující pravidelně kino, divadlo či hudební vystoupení nebo
člověk, který sleduje doma filmy a poslouchá v tramvaji rádio, je kulturním tvorem, však
dnes začíná být minimálně naivní a poněkud komická.
Pouhá konzumace často pseudokulturních produktů z nás rozhodně nedělá kulturní
bytosti. Kultura totiž, jak naznačuje citát na titulní straně této zprávy, není něco, co by
bylo mimo nás, ovšem pramení přímo z člověka, prostředí, v němž se pohybuje, a
především ze společnosti, jež ho obklopuje. Kultura je ze své podstaty kolektivní, do
pomyslného společenského kruhu zahrnuje i prostředí kolem nás. Kulturním je člověk,
který se aktivně podílí na zalévání naší kulturní zahrádky, vnáší své zkušenosti a odnáší
si jiné. I proto je dnes ryze pasivní role obecenstva i prezentace hotových produktů
mnoha inovativními projekty stále více nabourávána.
Jelikož si toto velmi uvědomujeme, děláme v našich projektech vše proto, aby se kolem
nich vytvořily přirozené komunity lidí spojené společnou myšlenkou a zájmy. Věříme, že
člověk musí jako kulturní bytost vstávat i chodit spát. Nemůžeme žít jako barbaři a občas
zajít do divadla, abychom si připadali kulturně. Kultura je především o stavu mysli. Proto
naše sdružení prezentuje kulturu neotřelým způsobem, pořádá interaktivní workshopy,
podporuje mladé umělce v jejich tvorbě a představuje nejen jejich inovativní tvorbu
široké veřejnosti. Kulturu nelze plánovat a vyrábět, nýbrž vzniká pouze hlubokou
intelektuální stimulací. Proto na rozdíl od mnohých „továren“ na koncerty a další akce
stavíme naše projekty i všechny jejich součásti na hlubších myšlenkách, které jsou
základními kameny a všudypřítomným prvkem ve všech koncepcích a směrech našeho
snažení. I proto dnes například heslo „Mladí Ladí Jazz“ nepředstavuje pouze jeden z
mnoha festivalů, nýbrž rozsáhlou iniciativu, tvůrčí i ideovou platformu, kterou lze jen
těžko ohraničit.
Dovolte mi ukončit toto krátké zamyšlení poděkováním všem, kteří se jakkoliv podílejí a
bez nároku na honorář dlouhé hodiny dřou na projektech, které zaštiťujeme, tak i všem,
které tyto snahy jakýmkoliv způsobem podporují.
Přeji Vám příjemné čtení a těším se na spolupráci v roce následujícím.
Jan Jelínek
jednatel občanského sdružení Nerudný fest.cz
Str. 02
Jsou věci, ke
kterým musí přijít
mladý člověk se
vší svou naiv itou,
aby je dokázal
pokoř it.
Představení organizace
Poslání organizace
Snažíme se podporovat rozvoj mladých umělců ve všech sférách kultury s
důrazem na jejich uplatnění v budoucnu. Neodmyslitelný aspekt našeho snažení
též tvoří zpřístupnění hodnotných uměleckých oblastí, jež přispívají k vývoji
jedince a pozitivně jej ov liv ňují. S touto snahou je pak nepřímo spojené
propojování lidí různých generací a překonávání zaběhlých klišé.
Profil organizce

Sdružení Nerudný fest.cz bylo založeno podle zákona č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů 14. listopadu 2008
Ne rudný fest.cz, o.s.
Strakonická 1601
Černošice, Česká republika
IČ : 26578824, DIČ: CZ26578824

Cílem činnosti sdružení Nerudný fest.cz je realizace uměleckých projektů
se zaměřením na projekty studentů a jiných mladých lidí a podpora
s uměním souv isejících aktivit.
Pořádáním hudebních a jiných uměleckých projektů pomáháme
s uplatněním mladý m umělcům v celé oblasti kultury (od hudby, přes
malbu až po divadlo), což rozvíjí jejich schopnosti, představuje jejich
talent veřejnosti a případně jim umožňuje nastartovat další kariéru.
Předním cílem je motivovat mladé lidi ke kontaktu s kulturně-hodnotnou
a intelektuálně stimulující tvorbou a rozšiřovaní obzorů široké veřejnosti.
Str. 03
Přehled hl. projektů v roce 2013
MLADÍ LADÍ JAZZ
4. ročník, 4. 4. – 3. 5. 2013
Mezinárodní jazzový festival, který prezentuje prestižní zahraniční jazzové
projekty po boku s českými nadějnými hudebníky. Hlavní myšlenkou je přilákat
mladé lidi k jazzu nejen jako hudbě, ale též životnímu stylu. Součástí je též cena
pro mladé jazzové projekty Jazz Fruit, prestižní ocenění s financemi na nahrání
debutového alba.
JAZZBIT (série)
13. 1. / 13.2. / 8. 3. / 18.10. / 15.11. / 13.12 / 2013
Projekt Jazzbit je dceřiný m projektem Mladí Ladí Jazz, který usiluje o podporu a
propagaci jazzové hudby v České republice. Nabízí po celý rok prav idelné
tematicky rozmanité jazzové koncerty se sníženým vstupným do 26 let (pouze
50 Kč). Odehrává se každý měsíc s výjimkou období konání mezinárodního
jazzového festivalu Mladí Ladí Jazz a letních prázdnin
LÉTO NA JUNGMAŇÁKU
1. ročník, 25. 7. – 29. 8. 2013
Multižánrový open-air festival přímo v srdci Prahy na Jungmannově náměstí
v Praze. Projekt má za cíl oživ it přes léto centrum Prahy kvalitním hudebním
programem. Šest čtvrtečních večerů v průběhu července a srpna se zde
představují hudební hvězdy po boku mladých talentů. Vstupné je zdarma.
STUDENT FEST
5. ročník, 27. 3. 2013
Probíhá najednou v několika klubech kolem Národní třídy, tak aby každý mohl
přebíhat mezi kluby dle vlastní programové preference. Dává příležitost mladým,
převážně středoškolský m talentům představit se veřejnosti.
Str. 04
KONEC POLOLETÍ
5. ročník, 31. 1. 2013
Jednodenní akce, která je sesterským projektem Student Festu, kdy se v den
vysvědčení na středních školách schází studenti, aby za doprovodu mnoha
studentských kapel a djs společně oslavili konec pololetí.
Detailnější informace k jednotlivý m projektům naleznete na našich webových
stránkách: www.nerudnyfest.cz
Str. 05
Úspěch projektu
Mladí Ladí Jazz
Popis činnosti v roce 2013
naprosto
převyšuje všechna
očekávání. Čtyři z
pěti večerů bylo
beznadějně
vyprodáno.
MLADÍ LADÍ JAZZ

Iniciativa Mladí Ladí Jazz propaguje jazzovou
hudbu mezi mladý mi lidmi, podporuje rozvoj
mladých hudebníků a obecně se snaží
zpřístupňovat jazz posluchačům všech generací.
Čtvrtý ročník festivalu nabídl 5 koncertních
večerů, v jejichž rámci se představili velká jména
jazzového světa, stejně jako mladí a talentovaní hudebníci.

Dosavadní ročník festivalu přilákal největší penzum pozornosti ve své historii,
čemuž vděčí zejména povedené dramaturgii. Celému programu dominoval
návrat legendy, francouzského uskupení Paris Combo, jež zavítalo do
českých krajin po dlouhých 15 letech. Dalšími hvězdami festivalu byl Dan
Bárta, americký bubeník Poogie Bell, slovenský baskytarista Juraj Griglák či
nu-jazzoví mistři smyčce z Rakouska, RadioStringQuartetVienna.

Festival Mladí Ladí Jazz nadále představuje unikát v tuzemských
podmínkách. Svý m posláním propagace jazzové hudby a podpory mladých
hudebníků je v českých podmínkách ojedinělý. S radostí můžeme
konstatovat, že vnímáme pozitivní posun ve vztahu k jazzu, jak na straně
posluchačů, tak organizátorů hudebních akcí, k čemuž přispívá nemalým
dílem přispívá právě festival Mladí Ladí Jazz.

Ve spolupráci s Konzervatoří Jaroslava Ježka jsme již druhý m rokem
organizovali sérii workshopů pro veřejnost i profesionální muzikanty. Festival
přitom využívá možnosti uspořádat hudební dílny s významný mi interprety,
kteří se představí v rámci programu, ale běžně by v českém prostředí
workshopy s nimi nebyly možné. Výsledkem je unikátní zkušenost, kterou
návštěvníci těchto dílen měli možnost získat. Workshopy vedli kupříkladd
Dan Bárta, Juraj Griglák či německá pianistka Andrea Hermenau.

Stabilní součástí festivalu je cena pro mladé jazzmany, která v sobě nese
finanční dotaci na nahrání debutového alba. Vítězem se stala kapela Tres
Quatros Kvintet. Konkurencí ji bylo přes 2 desítky kapel, takže její vítězství
se nerodilo jednoduše. Nic méně věříme, že se jednalo o dobrou volbu poroty
a diváků. Vydání nového alba plánuje kapela na červen 2014.

Více informací na www.mladiladijazz.cz
Str. 06
Dramaturgický harmonogram:
4.4. – 20:00 Jazzdock

Mocca Malaco

Andrea Hermenau

Juraj Griglá k /SK/
12.4. – 19:30 Palác Akropolis

Pitch Bender

Paris Combo /F R/
19.4. – 20:00 Jazz Time

Finalista č.1

Finalista č.2

Finalista č. 3

Wunder Bar Band

Vyhlášení vítěze Jazz Fruit
27.4. – 20:00 Jazz Dock

Vítěz soutěže Jazz Fruit

Dan Bá rta a Robert Balza r Trio

Otto Hejnic Trio
3.5. – 19:30 Palác Akropolis

Futur Swing

Ra dio String Quartet Vienna /AT/
Str. 07
Při hodnocení čtvrtého ročníku festivalu je třeba zdůraznit jeden důležitý aspekt
– růst festivalu. Mladí Ladí Jazz se pomalu dostává na seznam nejvýznamnějších
jazzových akcí v České republice. O jeho popular itě svědčí nejen rostoucí počet
účastníků (čtyři z pěti koncertů byly vyprodané), ale rovněž vzrůstající kvalita
dramaturgie (nejen dle hudebních kr itiků).
Jedním z klíčových aspektů festivalu do budoucna je jeho vzdělávací úroveň.
Třetí ročník rozšířil počet vzdělávacích dílen, a přes významná jména, která se
jich účastnila, je vstupné na workshopy stále zdarma. Je nutné oblast vzdělávání
dále rozvíjet, nabízet nové typy workshopů (nejen čistě hudební, ale vzdělávací i
v dalších oblastech, jako je např. autorské právo, vizualizace hudby apod.) a
hledat další partnery pro jejich podporu.
V celkovém zhodnocení festivalu je znát trend směřování a úspěšné budoucnosti
Mladí Ladí Jazz. Ten je nutné potvrdit v nadcházejících letech. Mimo to je
nezbytné posílit finanční stránku festivalu a získat pro něj další finance,
vzhledem k jeho ambicím, popularitě, růstu a hlavně existenci.
Str. 08
Málokdy se
povede napoprvé
vše na více než
LÉTO NA JUNGMAŇÁKŮ
100%. Jsme hrdí
na to, že se nám

Multižánrový festival se skládá ze šesti koncertů
to na Jungmaňáku
umístěných open-air přímo v srdci Prahy na
povedlo!
Jungmannově náměstí. „Jungmannovo náměstí je
zajímavé místo, i když přes něj denně proudí davy
lidí, málokdo se zde zastaví. Proto jsme se rozhodli
toto náměstí trochu oživit a zároveň využít jeho skvělé polohy a snadné
dopravní dostupnosti. Proto jsme společně s generálním partnerem Era svět
připravili velmi rozmanitý program, který je nav íc pro všechny návštěvníky
zdarma.

Svěží at mosféru každému koncertu dodává mladá kapela, jako předskokan
větším jménům. Cílem této snahy je podpora mladé hudební scény. Vrchol
večera následně obstarají známí interpreti, kteří již v hudebním světě něco
znamenají.

Festival přichází s bohatý m programem paradoxně v době letních prázdnin,
kdy mnoho klubů raději zavírá a pro Prahu začíná jakási kulturní „okurková
sezóna“. Nejde o to, že by všichni lidé odjeli pryč z Prahy třeba na dovolenou
nebo na velké open-air festivaly. Lidí v Praze zůstává dost, jen se jim nechce
chodit nikam dov nitř. Pak se nenabízí nic lepšího než zkusit udělat open-air
v centru Prahy.

Více informací na www.letonajungmanaku.cz
Dramaturgický harmonogram:

25.7. - Xavier Baumaxa + BT`n`J

1.8. - Lenka Dusilová + Káča a Sára

8.8. - Poletíme? + Vasilův Rubáš

15.8. - Hi-Fi + Juicy Freak

22.8. - The Spankers + Skalená Treska

29.8. - Gulo Čar + Sek jsi bombónky
Str. 09
První ročník festivalu Léto na Jungmaňáku pro nás by l velkou zkušeností. Od
počátečního nápadu k finální podobě festivalu vedla opravdu dlouhá cesta.
Kom plikace se záborem na pódium málem celý projekt ukončili ještě před jeho
vznikem. Naštěstí se nám však podařilo malé m ístečko (4x4m) vybojovat a
trocha improvizace a šikovné ruce našich techniků daly dohromady odpovídající
pódium tak, že na něm v průběhu festivalu vystupovaly i sedmičlenné kapely.
Úspěch festivalu je však naprosto zásadní. Jungmannovo náměstí bylo na všech
večerech více než příjemně zaplněno a na místě panovala naprosto
nenahraditelná atmosféra. Festival vzbudil bezprecedentní ohlasy veřejnosti i
médií a taktéž návštěvností patří v součtu k největším akcím, které pořádáme.
Rádi bychom proto v následujících letech festival opakovali a v rámci možností a
lim itů prostorů rozšiřovali, a to především dramaturgicky. Spolupráci
s prostorem Era Svět, který vede Šárka Hastrmanová, hodnotíme jako
výjimečnou a v této spolupráci rozhodně plánujeme pokračovat. Udělalo by nám
velkou radost, kdyby se nám podařilo získat zábor na pódium větší alespoň o
metr na každou stranu.
Str. 10
Pořádání akce jako
Jazzbit je radost.
Projekt je
JAZZBIT
•
dlouhodobě
populární jak mezi
návštěvníky, tak
mezi muzikanty.
•
Je škoda, že pro
takto úspěšný
•
projekt se nám
nedaří sehnat
strategického
partnera.
•
•
Projekt Jazzbit stojí samostatně, i když svý m
obsahem a záměrem doplňuje iniciativu Mladí
Ladí Jazz. Jedná se o každý měsíc se opakující
akci, která má za cíl nabízet prav idelně
jazzové koncerty pražskému publiku
Jazzbit se koná vždy po celý rok s výjimkou
doby konání festivalu Mladí Ladí Jazz a letních
prázdnin.
Tato série koncertů se koná již třetím rokem a za dobu své existence si
dokázala vytvořit poměrně silnou návštěvnickou základnu. Každý měsíc
nabízí koncerty do 26 let za 50Kč, pro ostatní za dvojnásobek. Úmysl je
jasný: Umožnit co největšímu množství lidí poslouchat jazz pravidelně za
přístupných podmínek.
Projekt zprav idla představuje mladé a talentované formace z celé ČR,
žánrově zejména z fusion jazzové oblasti.
Jednotlivé večery mají vždy dílčí téma (v minulosti např. balkán, ve varu
či koncert světa), tato témata dodávají večerům potřebný spád a často i
doprovodný program.
Jazzbit je samostatně stojící projekt, který není závislý na financování
z veřejného sektoru. Jedná se o dlouhodobě o velmi úspěšný projekt, ke
kterému si našli cestu již stovky lidí, a vytvořila se zde základna prav idelných
návštěvníků. Pro jeho další chod a rozvoj však stále marně hledáme
strategického partnera. To je jistě jedna z hlavních priorit pro další období.
Str. 11
Student Fest
vznikl jako festival
především pro
středoškoláky,
přestože jimi už
dávno nejsme,
jeho myšlenku se
musíme pokusit
zachovat.
STUDENT FEST
Festival Student Fest je jednodenní multižánrový hudební
festival založený na ideji tzv. přebíhacího festivalu.
Podobně jako letní open-air festivaly Student Fest nabízí
za jedno vstupné hned několik stageí s bohatý m
programem. Na rozdíl od open-air festivalů není situován
na poli či louce, ale přímo v kulturním srdci Prahy, kde využívá blízké
vzdálenosti klubů v kombinaci s jejich nenahraditelnou at mosférou.
Festival si od svých začátků v roce 2009 vybudoval zvučné jméno a stabilní
návštěvnickou základnu. Festival probíhá vždy ve středu před velikonočními
prázdninami na SŠ a každoročně navštěvuje zhruba 1500 návštěvníků během
jediného večera.
Student Fest je zaměřen hlavně na mladé publikum od 15 do 25let, jeho
hlavními cíli jsou podpora mladých nadějných umělců mezi jejich vrstevníky a
kulturní rozvoj mladého publika.
Dramaturgický harmonogram:
Rock Café
18:00-18:45
19:00-19:45
20:15-21:00
21:30-22:30
23:00-23:45
00:15-01:15
-
OTHER WAY /rock/
BREAK T HE RULES /rock, metalcore/
PRVNÍ HOŘE /rock, psychadelic/
AIRFARE /rock'n'roll, pop/
THE DRAIN /rock, glam/
ATTACK THE HERO /crossover, hardcore/
Vagon
18:00-18:45
19:15-20:00
20:30-21:15
21:45-22:45
23:15-00:00
00:30-01:15
-
KŠANDY INDUSTRY /ska, reggae/
TOUR DE BARS /reggae/
CHAOTIC /reggae, dancehall/
MR. COCOMAN & SOLID VIBES /reggae/
LARIKA /reggae, ska/
BUG N DUB /reggae, dub/
Jam Café (acoustic)
18:30-19:15 - NAMELESS BROTHERS /rock, acoustic/
19:30-20:15 - INDIGO /acoustic, vocal/
20:30-21:30 - CALM SEASON /indie, acoustic/
21:45-22:30 - OBZOR ILUZÍ /rock, acoustic/
Popoca fepetl
18:00-18:45 19:00-19:45 20:15-21:00 21:30-22:15 -
Újezd
HIGH SOCIETY /rock/
SEK JSI BONBONKY /funk, ska/
VANILLA CHOICE /jazz, swing/
GAST ROJAZZ /funk, infantile/
Str. 12
22:45-23:45 - HI-FI /funk, fusion, reggae/
00:15-01:15 - SOUNDAY /funk, rap/
K4 klub (roc k, punk, ska)
18:15-19:00 - GITS /rock, indie/
19:30-20:15 - FON HÖNNEBERG /rock/
20:45-21:30 - PSÍ KŠÍRY /punk/
22:00-22:45 - MSN /punk/
23:15-00:00 - TASTED! /rock/
Chapeau Rouge - unde rground stage
18:00-18:45 - STREET LIGHTS /rock, pop/
19:00-19:45 - BONEBROKE /punk, rock/
20:15-21:00 - VOMIT ELECT RONIC /electronica/
21:30-22:15 - VLOŽTE KOČKU /elctronica, dnb/
djs:
22:30-23:30 - STANTHA /dubstep, trap/
23:30-00:30 - DRYMAN /dubstep/
00:30-01.30 - PIXIE /dubstep/
01:30-03:00 - STIFLER SELECTA/dubstep/
03:00-05:00 - HLAVA /dubstep/
Chapeau Rouge - da nce stage
21:00-22:00 ALTEC /dnb/
22:00-23:00 DRUMAX /dnb/
23:00-00:30 BIF IDUS AKTIF /dnb/
00:30-02:00 DEADLY VIPERZ /dnb/
02:00-03:00 SNOOKEY /dnb/
03:00-05:00 STANTHA /dnb/
Chapeau Rouge - ba r sta ge
22:00-03:00 ADVANCE MARTIN /deep house/
Str. 13
Student Fest v roce 2012 přinesl řadu výstupů, které jsme využili př i organizaci
letošního ročníku. Ve zkratce se dá říci, že jsme se snažili vrátit festivalu jeho
středoškolského ducha. Hlavní reflexí by l návrat zpět k české dramaturgii a
posílení zaměření na středoškolské projekty, které v minulém roce zůstalo
v zástinu hvězdné zahraniční dramaturgie.
Ročník 2013 naprosto splnil výše zmíněný posun, což se projevilo i obnovením
téměř 100% podílu návštěvnosti mladším i studenty. Taktéž se nám podařilo do
organizace zapojit hned několik studentů přímo ze středních škol, kteří se na
festivalu mnohé naučili stejně jako my před pěti lety, když jsme festival jako
studenti zakládali. Tento trend chceme do budoucna rozvíjet a do organizace
festivalu ještě více zapojit přímo iniciativní studenty středních škol.
Velkým úspěchem Student Festu 2013 by la dj sekce festivalu „electronic
div ision“, která přilákala zhruba 600 návštěvníků.
Také děkujeme všem klubům, které nám tentokrát vyšli mimořádně vstříc a
festival tak zásadně podpořili.
Str. 14
KONEC POLOLETÍ

Pravidelný tradiční večer k oslavě konce prvního
pololetí organizuje sdružení již od roku 2008, kdy
středoškoláci poprvé doslova "napráskali"
pražskou xtétrojku.

Sesterský projekt Student Festu, který je
komunikován společně a tvoří tak pro mladé umělce i návštěvníky
tradiční programovou náplň školního roku.

Konec Pololetí probíhá vždy den před pololetními prázdninami a dává
příležitost studentský m kapelám i djs a program večera se táhne
pravidelně až do raních hodin.

Akce probíhá v několikapatrovém klubu, což umožňuje vytvořit hned
několik scén a rozšířit tak záběr i rozmanitost celé akce.

Návštěvnost akce se vyšplhala na v íce než 500 lidí, cílovou skupinou jsou
stejně jako u Student Fest především středoškoláci.
Letos jsme se rozhodli Konec Pololetí posunout o krok dál vytvořením dalších
scén (ke kapelní př iby la akustická a dj scéna) a zároveň tak navýšit kapacitu
prostoru. Pro tuto koncepci jsme nalezli ideální místo, nově otevřený Hoodoo
music club. do kterého v den vysvědčení zavítaly stovky mladých lidí. Také se
nám podařilo nalézt ikonu pro akci, již se stalo středoškolské pololetní
vysvědčení, s kterým se v grafice i přímo na místěi dále pracovalo (hodnocení
kapel aj.). V tomto duchu budeme Konec Pololetí posouvat dále.
Str. 15
Zhodnocení výkonnosti sdružení
Činnost sdružení se za rok 2013 značně rozšířila a to nejen kvůli nový m
projektům a sub-projektům, ale také kvůli růstu jednotlivých projektů. Stejně
jako pestrost a návštěvnost akcí, které sdružení pořádá i objem práce a času pro
její plnění se od předchozího roku zvětšil natolik zásadním způsobem, že na
situaci nelze nereagovat. V průběhu roku jsme začali zapojovat řadu dalších lidí,
kteří dostaly specifičtější role v projektech sdružení. I přes dílčí komplikace
v distribuci práce a zefektivnění komunikace se nám podařilo udělat naprosto
klíčový, ačkoliv pouze první, krok pro udržení našich projektů i jejich další
rozvoj.
Co se týče finanční stránky, rok 2013 by l určitý m přechodný m rokem. Přestože
některé projekty skončily v záporných číslech, podařilo se nám nakonec tyto
ztráty financovat z přebytků z ostatních projektů. Nic méně se nám nepodařilo
vytvořit dostatečné rezervy pro nastartování dalších ročníků projektů z ryze
vlastních zdrojů. Kladný výsledek jen obtížně pokry je až příliš minimalizované
nutné provozní výdaje sdružení. I přesto se nám podařilo posunout image
organizace i jednotlivých projektů o velký krok dopředu. Věříme proto, že
sdružení v budoucnu bude mít lepší možnosti prezentace a s trochou štěstí i
snadnější cestu k získávání financí pro svou činnost.
Oblast, která je nev iditelnější na venek je návštěvnost a zájem médií. V tomto
aspektu je sdružení Nerudný fest.cz dlouhodobě v íce než úspěšné. Daří se nám
oslovovat cílovou skupinu i média, které naše činnost zajímá, a hojně o našich
projektech píší. Naše akce navštívilo v roce 2013 téměř 10 000 lidí a naše
kampaně v roce 2013 zasáhly přibližně jeden milion lidí.
Str. 16
Na některé
projekty se
doslova skládají
desítky organizací
a institucí. Proto je
pro nás udržení
dobrého jména
základní prior itou.
Partneři a mediální spolupráce
Našim partnerům patří velký díky za podporu, kterou nám projev ili v uplynulém
roce. Bez jejich podpory bychom nemohli uskutečnit naše projekty v daném
rozsahu a za to jim patří více než velký dík!
Hlavní partneři:


Era Svět
Hlavní město Praha
Komerční partneři:







Kytary.cz
Angelo hotel Prague
Nahrávací studio 3bees
CMI Melodia a.s.
Sonorista
Ticketpro
Bohemia Bagel
Partneři:











Praha 3
Praha 1
Konzervatoř Jaroslava Ježka
Ministerstvo kultury České republiky
Českoněmecký fond budoucnosti
Slovenský institut v Praze
Rakouské kulturní fórum
Nadace život umělce
Francouzský Institut
Ochraný svaz autorský
Svaz autorů a intepretů
Mediální partneři:










Rádio 1
ČRo 3 Vltava a ČRo Jazz
kulturní magazín A2
Aerofilms
musicweb.cz
Divoké matky
Kulturní pecka
Národní informační centrum pro mládež
studentský časopis Sociál
Sety.cz
Str. 17
Záměry organizace na další rok
Nerudný fest.cz o.s. se stal institucionální bází pro kreativní a iniciativní činnost
množství lidí, které pojí společné ideje, jež mají zásadní vliv na kulturu nejen
v Praze, ale často i v národním a mezinárodním měřítku. Proto je pro nás přední
prioritou tuto platformu zachovat a stabilizovat.
Vytyčenými prioritami pro následující rok jsou především:
-
Posílení f inanční stability sdružení a jednotlivých projektů
Nalezení odpov ídajících cílových rozměrů jednotlivých akcí a upevnění
jejich pozice a image
Pokračovat v rozšiřování projektových týmů a zefektiv nění práce
Udržení stávající umělecké úrovně projektů a kulturně vzdělávací rovinu
našich projektů (workshopy, zapojení mladé komunity)
Str. 18
Orgány sdružení a jeho rozhodování
Členy sdružení jsou
 Jan Jelíne k
 Jan Grega r
 Bc. Tomáš Mudra
Všichni tři členové jsou zároveň jednatelé organizace.
Důležitým prvkem přijímání rozhodnutí je jednomyslnost. Aktivitu a činnost
sdružení všichni členové konají nezištně s důrazem na kvalitu a dobrou věc.
Seznam zaměstnanců a spolupracovníků
Členové sdružení se staly přirozenou základnou propojující všechny projekty,
ačkoliv na jednotlivých projektech se podílí mnohačlenné tý my. Každý ze členů
supervizuje dílčí projekty a oblasti, tak aby byla činnost konzistentní a
odpovídala stanovený m cílům.
Seznam klíčových spolupracovníků sdružení

Natálie Krausová – klíčová osobnost tý mu Mladí Ladí Jazz, s kterou
jsme v letošním roce navázali spolupráci. Natálie je pro nás nejen
zkušenou, ale též extrémně talentovanou kolegyní, která na
profesionální úrovni koordinuje řadu eventů a subprojektů Mladí Ladí
Jazz. Rov něž jsme v ní velmi rychle nalezli přítele do nepohody, což je
v produkci zásadní vlastností.

Tashi Erml – velmi mladý začínající promotér z řad středoškoláků,
který zaujal důležitou roli v organizaci festivalu Student Fest, kde se
stará o studentskou dramaturgii a hladký chod jinak po organizační
stránce velmi složitého projektu. Tashi je nadějný m promotérem,
který si zaslouží pozornost.

Matěj Polák – hlav ní grafik sdružení, jehož práce v posledních letech
tvoří image sdružení. Profesionální, přehledná a zároveň hravá grafika
jeho vizuálů by často mohla sloužit jako ukázkový příklad. O vizuály
letošního Student Festu dokonce projevil zájem ústav komeniologie
AV ČR, který ji umístí do jedné ze svých publikací. Matěj je spolehlivý
a přátelský člověk, jehož práce je pro nás zásadním přínosem.
Str. 19

Hana Dočkalová – grafička projektu Mladí Ladí Jazz, která vnáší do
propagace festivalu velmi zajímavé prv ky a náměty. Její vizuály jsou
velmi osobité, elegantní a neotřelé. Hanku obdiv ujeme za zvládnutí
objemu grafiky, který je třeba pro tento projekt vytvořit, což dokládá
její trpělivost i flexibilitu, kdy plní práci i v šibeničních termínech.
Rozv ržení práce ve sdružení se dělí podle projektů i v loh jednotlivých členů
sdružení a spolupracovníků
Obecně lze říci, že za účetnictví, fundraising a oslovování partnerů z finanční
sféry je zodpovědný Tomáš Mudra.
Reklamu, IT technologie, oblast produkce a zvukové techniky obstarává pro celé
sdružení Jan Jelínek.
PR, mediální a komerční partnerství má na starosti Jan Gregar a společně
s Janem Jelínkem tvoří dramaturgickou náplň projektů.
Str. 20
Hospodaření sdružení v roce 2013
Zahajovací rozvaha 2013
Aktiva
Krátkodobý hm. majetek
Krátkodobý nehm. majetek
Běžný úč et
Pokladna
Pasiva
Kumulovaný zisk předcházejících
5083 období
6000 Nerozdělený výsledek hospodaření
17032,07 Fond Jazzfruit
22703,2
Celkem
50818,27 Celkem
50818,27
Krátkodobý hm. majetek
Krátodobý nehm. majetek
Běžný úč et
Pokladna
Pohledávky
Pasiva
Kumulovaný zisk předcházejících
4083 období
3000 Nerozdělený výsledek hospodaření
5684,08 Fond Jazzfruit
36767,36
19050
30818,27
35916,17
1850
Celkem
68584,44 Celkem
68584,44
Výkaz zisku a ztrát 2013
Výnosy
Tržby vstupné
Tržby smlouvy o sponzoringu
Přijaté příspěvky
Přijaté dotace
368454,2
360822,4
183000
197000
Závěrečná rozvaha 2013
Aktiva
Celkem
Výsledek hospodaření
Náklady
Honoráře
Cestovné
Ubytování
Pronájmy
Propagace
Autorské poplatky
Reprezentace
Osobní a mzdové
Ostatní (služby)
Odpisy
Ostatní
1109277 Celkem
5765,18
25053,09
20000
457218,95
76551,5
19832,63
157663
211989,3
19108
17782
66165
24 000
5500
17550
1073360,38
35916,17
Str. 21
I. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech
oceňování.
Občanské sdružení vede účetnictví v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb. ve stávajícím znění, kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmět em činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě
podvojného účetnictví.
II. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
Fondem Jazzfruit se myslí v účetním období nevyčerpaný příspěvek na nahrání debutového alba
podle podmínek soutěže Jazzfruit. Příspěvek bude čerpán po předložení dokumentace výherc em v
příštím účetním období.
K rozvaze:
Pohledávky v závěrečné rozvaze představují pohledávka za OSA z titulu přislíbeného příspěvku na
pořádání festivalu Mladí Ladí Jazz a pohledávky za členem sdružení Tomášem Mudrou.
V daném účetním období byla občanskému sdružení poskytnuty tyto dotace z veřejných rozpočtů:
Poskytovat el
Magistrát hl. m. Prahy
Ministerstvo kultury
MČ Praha 3
MČ Praha 1
Projekt
Mladí Ladí Jazz
Mladí Ladí Jazz
Mladí Ladí Jazz
Mladí Ladí Jazz
Částka
100 000 Kč
30 000 Kč
47 000 Kč
20 000 Kč
Výše uvedené dotace byly plně využity v souladu s vymezeným účelem
Mezi rozvahovým dnem (31. 12. 2012) a datem sestavení účetní závěrky (28. 3. 2014) došlo k těmto
událostem majícím vliv na skladbu majetku, a závazky vykazované účetní jednotkou:
•
Dne 18. 1. 2014 člen sdružení Tomáš Mudra v plné výši 4050 Kč uhradil svůj závazek za
sdružením platbou na běžný účet.
•
Dne 21. 1. 2014 OSA uhradila v plné výši 15 000 Kč svůj závazek za sdružením platbou na
běžný účet.
NERUDNÝ FEST.CZ, o.s.
Strakonická 1601
252 28 Černošice
Te lefon 00 420 608 530 065
www.nerudnyfest.cz

Podobné dokumenty

Výroční zpráva - Nerudný fest.cz, os

Výroční zpráva - Nerudný fest.cz, os zaměřením na projekty studentů a jiných mladých lidí a podpora s uměním souvisejících aktivit. Pořádáním hudebních a jiných uměleckých projektů pomáháme s uplatněním mladým umělcům v celé oblasti k...

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Nerudný

Výroční zpráva občanského sdružení Nerudný projekty studentů a jiných mladých lidí a podpora s uměním souvisejících aktivit. Pořádáním hudebních a jiných uměleckých projektů pomáháme s uplatněním mladým umělcům v celé oblasti kultury (od hu...

Více

výročí zpráva 2015

výročí zpráva 2015 Crossclub je jedinečně koncipované multikulturní centrum, které nabízí skutečnou kříženinu kultur, žánrů a přístupů uprostřed pražských Holešovic. Za svojí jedenáctiletou existenci se nedělitelně z...

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Nerudný fest.cz za rok 2012

Výroční zpráva občanského sdružení Nerudný fest.cz za rok 2012 Str. 05 Stabilní součástí festivalu je cena pro mladé jazzmany, která v sobě nese finanční dotaci na nahrání debutového alba. Vítězem se stala kapela Wunder Bar Band. Konkurencí ji bylo téměř 3 de...

Více

Výroční zpráva o.s. DEAI (Setkání) pro rok 2013 - NoD

Výroční zpráva o.s. DEAI (Setkání) pro rok 2013 - NoD Tímto postojem splnila svůj cíl oslovit co nejširší veřejnost, vytvářet podmínky a předpoklady pro podněty z oblasti současného hudebního umění všech žánrů a v neposlední řadě reagovat na aktuální ...

Více