Zde najdete zpravodaj

Transkript

Zde najdete zpravodaj
ZPRAVODAJ
AMK TRABANT PLZEŇ
číslo 1/13
ročník 45
internetová adresa: http://www.trabantklub.cz
email: [email protected] tel: 377323689 Provozní doba Po-Pá 9-12 hod a Po-Čt 14-17hod
Zprávy z výboru
Přinášíme informace o nejdůležitějších projednávaných záležitostech. Celé znění zápisů ze
schůzí naleznou registrovaní členové AMK na internetových stránkách www.trabantklub.cz
 Termín srazu v roce 2013 byl stanoven na 19. - 21. 4., místo konání kemp Veselý Habr
u Volduch. Přihláška a bližší informace jsou součástí tohoto čísla Zpravodaje
 ČS proběhla podle plánu 21. 11. 2012 v budově JASu za účasti 28 členů trabantklubu.
Na ČS byla schválena výše příspěvků na rok 2013 podle věku:
 mládež do 26 let a osoby starší 60ti let................. 200,- Kč
 osoby ve věku 26 – 60 let …................................ 300,- Kč
 osoby s platným průkazem ZTP........................... 150,- Kč
 Byly schváleny termíny členských schůzí pro rok 2013: 13. 2. VČS, 15. 5. a 9. 10. ČS.
!!! Členské příspěvky je třeba uhradit do 15.2.2013 !!!
Podrobnosti se dočtete uvnitř tohoto Zpravodaje.
Výbor zve srdečně všechny členy na
VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
Kdy? … ve středu 13.2. 2013 od 16 hod.
Kde? … v Kulturním domě „JAS“
Jablonského ul.39, Plzeň - Slovany (I.patro, klubovna č.1)
__________________________________________________________________
Zpravodaj vydává nepravidelně 4x ročně pro své členy a ostatní Trabantkluby v nákladu cca 150ks redakční rada
AMK Trabant Plzeň. Uzávěrka tohoto čísla je 19.1.2013. Příští číslo vyjde v dubnu 2013.
Pokyny k platbě členských příspěvků na rok 2013
Členské příspěvky na rok 2013 je třeba uhradit nejpozději do 15.2.2013. Většina členů tak dosud
neučinila a proto žádáme o jejich včasnou úhradu do výše uvedeného termínu. V případě nesplnění
této povinnosti je pak částka zbytečně navyšována o upomínací výlohy. Příspěvky je možné uhradit
1) Hotově v kanceláři trabantklubu v provozní době (Po-Pá 9-12hod. a Po-Čt 14-17hod.)
2) zasláním příslušné částky poštovní poukázkou na adresu klubu. Odesílatel musí být přímo
člen klubu, aby bylo možné platbu identifikovat! Doporučujeme zadat i var.symbol platby
(viz. bod 3 – platba převodem)
3) bankovním převodem na účet klubu 721917329 / 0800 Pro identifikaci této platby je třeba
uvést jako variabilní symbol platby prvních šest cifer vašeho rodného čísla (je to ta část před
lomítkem), jinak může dojít k nespárování platby s vaší členskou kartou!
Výše příspěvků:
 mládež do 26 let a osoby starší 60ti let................. 200,- Kč
 osoby ve věku 26 – 60 let .................................... 300,- Kč
 osoby s platným průkazem ZTP........................... 150,- Kč
Příspěvky bude možné též uhradit na Výroční členské schůzi 13.2.2013 !
Slovo předsedy
Dovolte mi, abych Vám všem nejprve popřál dodatečně vše nejlepší do roku 2013, hlavně hodně
zdraví, osobních i pracovních úspěchů a též, aby kilometry strávené na cestách, ať už Trabantem
nebo jiným vozem, končily vždy šťastným návratem.
Rok 2012 již máme za sebou a tak si můžeme shrnout, co se podařilo a kde máme stále co
dohánět. Po stránce ekonomické byl rok 2012 ve znamení velkého růstu tržeb, přesná čísla budou
zveřejněna na Výroční členské schůzi, ale jen tak pro předběžnou informaci, obrat za rok 2012 byl
těsně pod hranicí jednoho milionu korun (takže i nadále zůstáváme jako neplátci DPH). Oproti roku
2011 došlo k nárůstu obratu o cca 230 tisíc korun, tedy o 30%. Zůstatek finančních prostředků se
zvýšil o bezmála sto tisíc korun a o zhruba stejnou částku byl navýšen i stav skladu náhradních dílů.
Při tom všem byla prováděna i údržba našeho domu, včetně instalace dvou nových boilerů ve II.
patře, výměn vodoměrů v domě, dokončení omítek kolem výloh a provedení všech předepsaných
kontrol a revizí. Byl též postaven přístřešek za vjezdovými vraty do dvora a dovybavena dílna
novým nářadím.
Hrdi můžeme být i na akce, které jsme pořádali, nebo kterých jsme se aktivně účastnili a zlepšili
tak povědomí o našem klubu. O většině jste byli informováni v předešlých číslech Zpravodaje,
namátkou můžeme jmenovat Mobilsalon v Českých Budějovicích, výstavu socialistických vozidel
na akci Autosalón v Plzeňském pivovaru, sraz našeho klubu v campu Karolina, technický den ve
spolupráci s Plzeňskou STK, několik klubových výletů a další akce. O našem klubu vyšlo i několik
článků v tisku, proběhly reportáže v rozhlasu a objevili jsme se i na televizních obrazovkách.
Potěšující je, že v loňském roce rozšířilo naše řady 19 nových členů a zvrátil se tak úbytek členů
v minulých letech.
V roce 2013 bychom se měli ubírat stejným směrem, jako v roce minulém, čeká nás ještě dost
práce na dotažení prostor prodejny, skladů a dílny do finální podoby. Bude třeba též začít systémově
řešit žalostný stav elektroinstalace v našem domě a dalších a dalších věcí týkajících se údržby a
provozu domu a dílny. Plán akcí na rok 2013 je v další části Zpravodaje a tak je vidět, že i tady
budeme nadále pokračovat v tradici.
Pevně věřím, že s velkou částí z Vás se uvidím na Výroční členské schůzi a samozřejmě i na
našich akcích.
Petr Pihlík
Kalendář akcí pro členy TK na rok 2013
13. únor
23. březen
19.- 21.duben
1. květen
15. květen
17.-19.květen
8. červen
15.červen
20.červenec
30.srpen -1září
21. září
9. října
19.října
17.listopadu
31.prosince
- VČS , 16 hod JAS, Jablonského ul.
- technický den + soutěžní odpoledne
- sraz TK Plzeň v kempu Veselý Habr u Volduch
- Den dobré nálady, Kryry
- členská schůze, 16 hod JAS, Jablonského ul.
- Dvoutakti na kolejích, Jindř.Hradec
- jarní klubový výlet (Hořovice, Mníšek)
- jízda na Evropský sraz ve Zwickau
- letní výlet s Trabasem
- sraz Vrbno u Blatné
- podzimní výlet Českým lesem
- členská schůze, 16 hod JAS, Jablonského ul.
- jízda A.I.C.E. do muzea DDR
- tradiční sváteční trabivýlet
- Silvestrovská vyjížďka
Výhodné povinné ručení bez veteránské testace
Na listopadové členské schůzi byla přítomným členům podána informace o výsledku
snahy Zemského svazu A.I.C.E. zajistit příznivcům a sběratelům vozidel koncernu IFA
levné zákonné pojistění, které mohou uzavřít pro vozidla starší 25 let, aniž by majitel byl
členem veteránské organizace a měl automobil či motocykl testován na tzv. historickou
původnost. Samozřejmě by takovýto sběratelský exemplář neměl sloužit k podnikání a
jeho vzhled i stav by měl být prostý nedobových, technických a tunningových úprav.
Pojistku si může uzavřít každý zájemce sám prostřednictvím formulářů zveřejněných na
webových stránkách www.muzeumradoun.cz nebo po domluvě s p.Vocílkou na tel
777 264 169, či e-mailem: [email protected]
Jen pro představu uvádíme roční sazby pojistek na nejrozšířenější skupiny motorových
vozidel: moto do 50 ccm 12,- Kč, auto do 1000 ccm 168,-Kč
auto do 1350 ccm 180,- Kč (zatím však T 1,1 a W 1,3 jsou příliš mladé vozy).
Před uzavřením nové smlouvy je však nutné dát výpověď stávajícímu pojistiteli, kde se
nabízí více variant. Vždy je však nutná písemná forma.
Jak se vyhnout placení eko-daně při převodu staršího vozidla
Od poloviny roku 2012 platí novela prováděcí vyhlášky, dle které může být pro vozidla
vyrobená do r.1982 v dobrém optickém a technickém stavu bez neoriginálních úprav
provozovaných jako historická (na bílých RZ) s předloženým protokolem o testování na
historickou původnost dle vyhlášky 355/2006 Sb. a její změny č. 144/2012 Sb., který
vystaví příslušná testační komise VCC (kontakt na komisaře i cena na webu), odpuštěn
správní poplatek ve výši 10.000,-Kč, takže nabyvatel zaplatí pouze obvyklou sazbu za
převod vozidla, tzn. u osobního automobilu 800,-Kč a za evidenční prohlídku 200,-Kč.
USKUTEČNILO SE...
Nadšenci slavili výročí trabantů
Vstávat ve čtyři hodiny ráno, pak jet přes půl republiky, navíc v chumelenici a na
letních gumách… To může absolvovat jen opravdový příznivec. A že členové Trabantklubů
takoví jsou, to ukázali v sobotu 27. října, kdy společnou jízdou oslavili 55.výročí zahájení
výroby automobilů legendární značky Trabant. Do Nesuchyně, kde byl sraz, přijeli i
účastníci z Trhových Svin na Českobudějovicku, Litoměřic, Karlových Varů, Plzně, Prahy
nebo Velvar.
„Když jsem ráno vyjížděl, tak u nás v Litoměřicích pršelo, ale sníh mě zastihl až u
Slaného, jedu na letních gumách, přesto jízda byla parádní. Po škarpách byly jen samé
mercedesy a bavoráky nabité elektronikou“, smál se po příjezdu k sokolovně Milan
Zdvořák. Akce nebyla určena jen pro trabantisty, ale pro majitele všech vozidel
vyráběných v bývalém koncernu IFA.
„Účast měla být hojnější, některé posádky se kvůli počasí omluvily. Osm z přihlášených
nedorazilo. Je to škoda, ale dá se to pochopit“, říká Oldřich Krejčí, předseda TK
Nesuchyně. „Také jsme se cestou brodili ve sněhu, v Plzni byl jen déšť, zato v Kralovicích
už přišly sněhové závěje a silničáři nikde. Ale dojeli jsme bez úhony“, říká Pavel Křovák,
předseda zemského svazu A.I.C.E., který dorazil s menší kolonou trabantů z Plzeňského
klubu.
Při pohledu na sněhovou nadílku si vzpomněl, že podobně si s nimi počasí zalaškovalo i
při oslavě 50.let vzniku značky Trabant. „To jsme vyjeli téměř za sucha a večer už jsme
všichni škrábali námrazu z oken aut“.
Na společnou jízdu přijelo nejvíce zástupců T601, několik Wartburgů a Barkas. Nákladní
automobily zastupoval požární vůz IFA hasičů z Krušovic, kteří společně s hasiči
z Nesuchyně vyrazili s kolonou jako doprovodná vozidla.
Po společném focení a čestném kolečku v Nesuchyni odjel konvoj na exkurzi do pivovaru
doplněnou degustací (ale pozor, pivo bylo nealkoholické). Cestou z oběda následovalo
natáčení rozhovorů pro zpravodajský štáb TV Nova.
„Dál vyrazíme do Pražských Střešovic, kde navštívíme muzeum MHD, máme
zamluvenou projížďku historickou tramvají a budeme pokračovat na večeři do pivovaru
Chýně. Přece jen je to oslava, tak proč ne výlet po pivovarech. Celkem najedeme kolem
100 km. Bude to asi klouzat, ale je to vyjížďka, takže žádná riskantní jízda. Nikam
nepospícháme, jedeme na pohodu. A kupodivu jsou ostatní řidiči vůči trabantům
ohleduplní, spíš nám dávají přednost a pouštějí nás. Navíc přitom mávají a smějí se“
uzavírá rozhovor Oldřich Krejčí.
(článek byl uveřejněn v Rakovnickém Raportu začátkem listopadu 2012 - Markéta Hartlová)
Předsilvestrovské setkání
Stalo se již tradicí, že nejvěrnější příznivci vozidel DDR společně zakončí uplynulý rok
malou vyjížďkou s programem. Nebylo tomu jinak ani 30.prosince, kdy se posádky sjely do
Jesenice u Rakovníka, kde účastníci společně shlédli vánoční výstavu v místním muzeu a
následně se vozy spanilou jízdou přesunuly do obce Mšec, kde byla připravena neobvyklá
prohlídka místního zámečku a po obědě se účastníci věnovali různým soutěžím i
hudebnímu vystoupení v sále místního kulturního domu. Někteří na závěr povečeřeli
v motorestu u Krupé.
Novinky v řidičských oprávněních
Od 19.ledna 2013 začíná platit novela zákona č.297/11, která upravuje rozsah jednotlivých
skupin ŘP, ale hned úvodem je nutné podotknout, že stávající držitelé se nemusí obávat,
že by museli absolvovat nějaký doplňující výcvik, nebo zkoušky. Jen bude nutná výměna
některých průkazů vzhledem k jejich končícímu datu platnosti. Co je tedy předmětem výše
zmíněných úprav?
Důvodem je směrnice 2006/126/ES, kterou se sjednocují pravidla vydání, rozsahu a
uznání řidičských průkazů vydaných v EU. Z ní rovněž vyplývá, že každý smí vlastnit
pouze jeden platný řidičský průkaz. (Mnozí si pamatujeme z nedávné doby, že si němečtí
řidiči, kterým byl zadržen ŘP v jejich zemi, udělali u nás nové zkoušky a byl jim vydán
průkaz v ČR, na který pak řídili i v zahraničí). Kromě této administrativní úpravy dochází
k novému označení skupin ŘO. Motocykly bude možné nyní řídit ve čtyřech skupinách
(AM, A1,A2 a A), které jsou nejen rozděleny podle věku (15, 16, 18 a 24 let) ale i podle
výkonu a objemu motoru, příp. i max.konstrukční rychlosti. Ke skupině B nyní přibyla
skupina B1, která opravňuje osoby starší 17 let k řízení čtyřkolových vozidel jejichž výkon
nepřesahuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg, nebo 550 kg u
vozidel určených k přepravě zboží. (Trabanta tedy i nadále bude moci řídit osoba se ŘO
skupiny B starší 18 let).
Skupina B bude opravňovat jako dosud k řízení motorového vozidla s výjimkou motocyklů,
jejichž největší povolená hmotnost nepřesáhne 3500 kg, s nejvýše s 8 místy k sezení
kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené
hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této soupravy
nepřevyšuje 3500 kg, nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4250 kg (nutná
zvláštní zkouška z jízdy). Dále ŘO udělené pro skupinu B opravňuje držitele, který dosáhl
věku 21 let, také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A (u nás např.
zn.Velorex).
Další skupiny se dělí na C1,C, C1+E a C+E, kdy je rozhodující celk.hm.vozidla dále D1,D,
D1+E a D+E, kdy je rozhodující délka vozidla a počet míst k sezení, a nakonec skupina T,
která opravňuje k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných, ke kterým smí být
připojeno přípojné vozidlo. Zde dochází ke změně, že končí zásada, že ten, kdo získá ŘO
na skupinu C+E, smí řídit i vozidla zařazená do skupiny T. Nově také musí žadatel o
rozšíření ŘO z A1 na A2, nebo z A2 na A, absolvovat doplňující výcvik a to nejdříve po 2
letech držení předchozího oprávnění. Dále platí, že držitel vyšší skupiny může řídit vozidla
zařazená do skupiny s přídomkem 1, nebo nižších – tzn. D+E může i C+E nebo B+E.
Skupiny lze také omezit na vozy s automatickou převodovkou.
Podmínky pro udělení a držení ŘO jsou v zásadě stejné, může je získat osoba která: dosáhla věku stanoveného zákonem
- je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel
- je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel
- má na území ČR bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje
- splnila další podmínky stanovené zákonem
- není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti (12 TB)
- není držitelem ŘP vydaného jiným členským státem EU
Řidičská oprávnění jednotlivých skupin a podskupin udělená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona zůstávají zachována v rozsahu, jaký měla podle zákona č. 361/2000 Sb.
Rovněž i žadateli, který dokončil výuku a výcvik k získání ŘO přede dnem nabytí účinnosti
nového zákona se udělí podle dosavadní právní úpravy (doklad ale nesmí být ke dni
podání starší 6 měsíců).
Původní řidičské průkazy vydané od 1.ledna 2001 do 30.dubna 2004 jsou jejich
držitelé povinni vyměnit do 31.prosince 2013! Jinak pozbyde platnost a držitel by musel
absolvovat novou výuku i výcvik podle současných předpisů
Výměna ŘP se provádí bezplatně, v případě ztráty se hradí 500,-Kč poplatek.
Pro úplnost připomínáme, že doklad o zdravotní způsobilosti si musí opatřit každý
držitel ŘO při dosažení věku 60, 65, 68 let a každé následující dva roky. Při porušení
tohoto ustanovení hrozí řidiči odebrání ŘO až na 1 rok, pokuta do výše 10.000,-Kč a 5
trestných bodů do karty řidiče. To platí pro řidiče amatéry, kdo řídí v zaměstnání třeba jen
referentské vozidlo, musí dodržet intervaly jiné.
Dálniční známky na rok 2013 nezdražily. Již od 1.prosince si můžete koupit celoroční
kupon pro vozidla do 3,5 t za 1.500,- Kč a od 1.ledna i měsíční za 440,-Kč a desetidenní
za 310,-Kč přičemž ty staré na rok ´12 platí do 31.ledna.
V našem regionu se dálniční síť rozšířila o nový úsek u Karlových Varů. Do budoucna se
uvažuje přetřídit čtyřproudé dálniční přivaděče do kategorie rychlostních komunikací (při
zvýšení rychlosti na 110 km/h), přičemž se uvažuje možnost jejich zpoplatnění, což by jistě
zkomplikovalo situaci řidičům jedoucím po silnicích I.tř. z Plzně do Ejpovic, Přeštic,
Losiné, nebo na Sulkov.
ZVEME VÁS…
Ještě než vypukne na Velikonoce jarní sezóna, nabízíme vám i v letošním roce
zkontrolování technického stavu vašeho vozidla zdarma v rámci technického dne, který
hodláme uskutečnit v sobotu 23.března od 9 hod v areálu Plzeňské STK na Koterovské
tř. (za konečnou tramvaje č.2 Světovar).
Jako obvykle vám bude zdarma a bez postihu zkontrolován stav vašeho vozu a přítomný
technik vám ochotně podá další informace k preventivním úkonům, které zmírní náklady
na případnou opravu. Součástí této akce bude tentokrát následný program, který připravil
Zemský svaz Evropského IFA klubu ČR a proběhne formou soutěže „O pohár AICE“, kde
se v několika disciplinách může každý zúčastnit klání rozděleného do kategorií podle
značky a typu vozidla. Pokud přijede dostatečný počet žen řidiček, bude vyhlášena další
kategorie.
Nikdo se nemusí obávat, že jednotlivé prvky budou obtížné. Pouze hravou formou
prověříme vaši zručnost a přesnost při ovládání vozidla a také některé znalosti
z provozování
všem
důvěrně
známých výrobků
koncernu IFA.
Klání proběhne
pravděpodobně
na parkovišti u
střeleckého
stadionu
v Plzni
Lobzích. Oběd a
občerstvení bude
zajištěno
v nedaleké
restauraci,
kde
také
proběhne
závěrečné
vyhlášení
výsledků
a
předání
cen.
Nezapomeňte si
tedy poznamenat
do
kalendáře
termín technického dne a soutěže o pohár AICE!
Z důvodů zajištění dostatečné kapacity, prosíme o předběžné sdělení účasti předsedovi
TK nebo ZS cca 14 dnů předem. Děkujeme a těšíme se na Vás!
Jak si vede expedice Transtrabant ?
V posledním čísle Zpravodaje jsme uveřejnili rozsáhlou a zajímavou reportáž o letní cestě
plzeňských posádek na Rujanu. Nechtěně jsme se zapomněli zmínit o další expedici, která
odstartovala se dvěma trabanty, fiatem 126 a jawou pod vedením zkušeného cestovatele
Dana Přibáně do Jižní Ameriky.
V neděli 2.září se sjelo na pražském Vyšehradě asi dvacet posádek trabantů, aby
vyprovodily svoje žluté kolegy, kteří již projeli Asii a Afriku, na třetí cestu do vzdáleného
kontinentu, kde podruhé na svém putování překročí rovník.
Začátek nebyl nejšťastnější, jeden z kombíků začal trucovat hned po startu, ještě že byl
na večer připraven rozlučkový program s ohňostrojem ve Mníšku pod Brdy, kde se
následující den podařilo závadu odstranit. Expedice je tentokrát početnější, kromě čtyř
mužů a jedné ženy v trabantech se připojili i dva Poláci s „maluchem“ a odvážný Slovák,
který původně zamýšlenou jawu 21 „pionýr“ nakonec vyměnil za 250 stejné značky z roku
1957. Nalodění i přeprava do hlavního města Guyany Georgetownu proběhla bez potíží.
Ty nastaly ve chvíli, kdy chtěli cestovatelé svoje vozidla dostat z kontejneru a vyrazit na
cestu. Byrokratické překážky (prý chybělo potvrzení k vjezdu do Brazílie, které ale nikdo
nevydává) a ztráta pasu jednoho z Poláků zpozdily odjezd do 14.října. Pak se již expedice
vydala po silnici BR 319 na jih. Tato původní transpralesní magistrála byla sice
vyasfaltována v roce 1973, ale o patnáct let později již byla prohlášena za neprůjezdnou.
Údajně si tam dovolí jet jen řidiči vysloužilých vojenských náklaďáků. Cestovatele na ní
čekalo mnoho hrůzostrašných okamžiků, od propadnutí se na dřevěném mostě přes
brodění bahnem při 30°C vedru s vysokou vlhkostí vzduchu, ale 23.října etapu zdolali, aby
o čtyři dny překonali rovník a objevili se v brazilském Manaus, městě kaučukových baronů.
Brzy nato praskl u fiatu blok motoru, který se na dojetí cca 400 km k další civilizaci podařilo
zalepit epoxidem po předchozím odmaštění slivovicí. Začátkem listopadu se po „dálnici
duchů“ dostali až ke břehu Amazonky, kterou přívozem překonali a dojeli na hranice
s Bolívií a pokračovali do Peru, kde trabanti s fiatem a jawou překonaly světový výškový
rekord, kdy vyjely na Abra Pirhuayni do výšky 4725 metrů nad mořem, přičemž výkon
motoru vlivem nízkého tlaku vzduchu klesl na 50% a rychlost se pohybovala kolem 15
km/h. Během sjezdu vařila i brzdová kapalina a plastové krytky matic kol tekly jako
čokoláda. Úžasným zážitkem byla kromě obřích záhadných obrazců v terénu i návštěva
školy v Yanaoce, kde působí další češi a místní děti mají nejoblíbenější pohádkovou
postavičku našeho krtečka.
Začátkem prosince dorazila expedice k jezerům Titicaca. Dramatické okamžiky zažila ve
chvíli, kdy vlivem přílivu hrozilo, že uvízlé trabanty v pobřežním písku uchvátí moře, ale
polské posádce se je včas podařilo vytáhnout. Žluté stroje budí všude značnou pozornost
a statečně jedou dál. Poslední informace, které nyní máme jsou, že vozy úspěšně
překonaly největší solné pláně světa Uyuni a v magické datum 12.12.´12 dojely do Chile.
Předpokládaný návrat do konce roku se tedy nekoná, ale dosud ujetých více jak 8500
km je další obrovský úspěch našich cestovatelů i vozidel. Přejme jim, aby zbývající část
trasy přes Argentinu zdárně zvládli a mohli jsme je všechny přivítat doma a těšit se na
další film a úžasné vyprávění zážitků.
(fotogalerie naleznete již nyní na internetu v sekci cestování na www.idnes.cz)
z dostupných materiálů zpracoval P. Křovák
Jak se vyvíjel Trabant 601 během výroby
Určitě nezaškodí i zkušeným trabanťákům připomenout a nové majitele poučit, že známý
model během 26 let výroby byl průběžně modernizován, i když to mnohdy na první pohled
nebylo patrné. V následujícím stručném výčtu změn chceme poskytnout základní orientaci
při definování odpovídajícího původního stavu vzhledem k roku výroby.
únor 1965
9/65 - 4/68
29.9. 1965
září 1966
září 1967
4 a 11/68
12/1968
duben´71
07 a 12/72
1.4.1973
- zavedení výroby verze Hycomat
- montáž hranatého tachometru
- zavedení výroby verze Universal
- zavedení výroby verze Kűbelwagen
- přední brzdy Duplex, zadní se samostavy
- změna ø hl.brzd.válece, změna šířky klínového řemene
- motor typu 63/64, výkon z 23 na 26 PS
- nový tvar předních sedadel
- nový typ dynama a starteru
- zvýš.účinnosti topení, směš.komora
- větší palivová nádrž 26 l, hrdlo vlevo
červenec 73 - nápisy a znak místo hliníku z plastu
duben 1974 - jehlová ložiska ojnic, poměr mazání1:50
říjen 1974 - změna převodových poměrů
červenec 75 - nová Hardy spojka a typ bezp.pásů
listopad ´76 - opláštění sběrného výfuk.potrubí
leden 1977 - teleskop.vzpěra kombi, černé těs.oken
- přepínání světel v páčce pod volantem
duben 1977 - plastové středy kol a plast kryty matic
srpen 1977 - nový typ motorku a cyklovače stěračů
leden 1979 - brzd.trubka dozadu od prahu ke středu
březen ´80 - nové nárazníky s plast rohy, černé kliky
duben 1980 - dvoukruhové brzdy, plechová maska
leden 1981 - zpět.zrcátka a stěrače v černé barvě
- dálkové ovládání palivového kohoutu
červenec´81 - samonavíjecí pásy Doblina
listopad ´82 - bezpečnostní volant z PUR
duben 1983 - plynové vzpěry kombi, opěrky hlavy
říjen 1983
- změna el.instalace na 12 V
- nové upevnění ventilátoru bez upínacího pásu
duben 1984 - poloosy se stejnoběžným kloubem (tripod)
- naklápění př.světel se signalizací
červen 1984 - montáž ukazatele okamž. spotřeby
prosinec ´84 - motor s odlehč.písty, komprese 7,8
květen 1985 - spín.skříňka s automatickým zámkem
červenec ´85 - verze S a de luxe se střešním oknem
září 1985
- elektronické zapalování EBZA
březen 1986 - fosfátování skeletu karoserie
květen 1986 - kolébkové vypínače na palub.desce
září 1986
- nový posun před.sedadel s válečky
leden 1987 - tvar skříně převodovky (méně oleje)
duben 1988 - zadní náprava s vinutými pružinami
- lepené čelní sklo, zadní vyklápěčky pro limuzinu
červenec ´88 - nové kličky otevírání předních dveří
únor 1989
- zadní vlečné oko (držáky na nádrž)
červen 1989 - jiná táhla stěračů (příprava na 4 takt)
Z některých údajů není zřejmé, zda se jedná o datum zahájení sériové
montáže, nebo o období zavedení nabídky pro modely s lepší výbavou.
Svět motorů testoval trabanta
Poslední číslo 66. ročníku tohoto motoristického časopisu přineslo srovnávací test
kultovních vozů T601 a Fiatu 126p. Oba exempláře byly hodnoceny jak z hlediska jízdních
vlastností, spotřeby, užitné hodnoty, ceny ND a servisní náročnosti, tak i komfortu,
prostornosti,
dynamiky
a
kvality. Přestože
přistavený trabant
z poloviny 80.let
vykazoval několik
závad,
dosáhl
v celkovém
hodnocení lepší
výslednou
známku než jeho
menší konkurent.
O kladech se
nebudeme
podrobně
rozepisovat,
ty
každý trabantista
důvěrně
zná,
výstižné je ale
vyjádření
jeho
majitele,
že
trabant není jen
historickým artefaktem, ale vstupenkou do světa výjimečných lidí. Zmiňuje zde úspěchy
v různých soutěžích seriálu Historic, aj.
Program srazu AMK Trabant Plzeň
v kempu Veselý Habr u Vodluch v termínu 19-21.4.2013
Pátek:
od 15-ti hod.
17.00 -18.30 hod.
19.00 hod.
20.00 hod.
presence
spanilá jízda okolím
večeře
opékání buřtů a společná zábava
Sobota:
8.00 hod.
9.00 hod.
snídaně
rozprava pro všechny discipliny a
dopolední soutěže (slalom)
oběd
odjezd posádek směr Zbiroh
start orientační soutěže
jízda zručnosti
večeře
vyhlášení výsledků, společná zábava
11.30 hod.
13.30 hod.
16.00 hod.
16.30 -18.30 hod.
19.30 hod.
20.00 hod.
Neděle:
8.00 hod.
10.30 hod.
11.00 – 14.00 hod.
snídaně
odjezd z kempu do Rokycan
výstava vozidel a vyhlášení kategorií
nejlepší interier a exterier
Bližší informace najdete na www.trabantklub.cz , ve Zpravodaji, nebo v kanceláři
AMK Trabant Plzeň. Můžete využít i emailovou adresu [email protected]
mobilní telefon 608 321 777. Uzávěrka přihlášek 31.3.2013 !!!
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA VESELÝ HABR 2013
v termínu 19.4. – 21.4.2013
Jméno účastníka
Datum nar.
Adresa
Požadavek na ubytování
počet
celkem
Ne-snídaně
celkem
chata nebo karavan dosp. osoba 1 noc á 110,- Kč / osoba
chata nebo karavan dítě 6-14 let 1 noc á 50,- Kč / dítě
el. přípojka pro karavan 80Kč / den
Startovné – 200Kč za startovní číslo
Celkem za ubytování a startovné
STRAVOVÁNÍ
Jídla
Pá-večeře
So-snídaně
So-oběd
So-večeře
Dospělí
x80,-
x60,-
x80,-
x80,-
x60,-
Děti do 7let
x65,-
x40,-
x65,-
x65,-
x40,-
Celkem stravování
Startovné a ubytování je možno uhradit v kanceláři AMK Trabant Plzeň, poštovní poukázkou, nebo na účet
721917329 / 0800. Jako variabilní symbol uveďte Vaše tel. číslo, které nezapomeňte napsat i do
přihlášky !!!
Podpis : ……………………………………..
telefon: ………………………………. !
Přihlášky nutno zaslat do 31. března 2013 !
Ubytovat se můžete buď ve vlastním zařízení (karavany, obytné vozy), nebo v chatkách. K dispozici je 6
dvoulůžkových a 19 čtyřlůžkových chatek, které jsou vybaveny vlastními ledničkami. Všechna místa pro
karavany jsou snadno dostupná a je zde rozvedeno celkem 36 elektrických přípojek na 10 A, 220 V. Za
spotřebovanou elektřinu je účtováno 10Kč/kWh (každá chata a každá přípojka má svůj elektroměr)
V recepci lze zapůjčit rychlovarné konvice, přímotopy, nádobí apod. Budova se sociálním zařízením je nová,
sprchy s teplou a studenou vodou. Denní úklidový servis je zajištěn. Parkování vozidel ubytovaných
účastníků zdarma !
AMK Trabant Plzeň, Úslavská 2, 32600 Plzeň, [email protected], tel: 608321777