Little Bugs 1 - Macmillan Education

Komentáře

Transkript

Little Bugs 1 - Macmillan Education
Tento slovníček je určen pouze pro
potřeby učitele nebo rodičů!
Děti by se neměly učit slovíčka pomocí překladu.
Je pro ně naopak výhodnější neznat přesný překlad
anglického slova, proto jsou učebnice nakladatelství
Macmillan vytvořeny tak, že děti se učí všechna slovíčka v
hodině bez pomoci češtiny. Dětem nevadí, pokud neznají
přesný překlad slova. Důležité je, že znají jeho význam a
jak jej použít.
Pro učitele je důležité, aby si pečlivě prostudoval
metodickou příručku a v hodině postupoval podle jejích
instrukcí.
Pokud nejste s touto metodou výuky obeznámeni, vyžádejte
si uspořádání semináře u vás ve škole, kde se seznámíte se
základními principy výuky malých děti.
Macmillan Education
Ondřej Matuška
Šumavská 15
602 00 Brno
tel: 541 592 335
[email protected]
www.macmillan.cz
Little Bugs 1
strana 1 z 3
Little Bugs 1
Unit 1 Hide and seek
Hide and seek.
hello
goodbye
yes, no
Let's play!
=
LÜ]Dä]rL=
LÖrÇDÄ~fL=
LàÉëI=å]rL=
LäÉíë=éäÉfL=
Hurray!
Are you ready?
I can see…
Where's…?
I don't know.
Here!
caterpillar
snail
bee
ladybird
butterfly
little
boy
girl
one
two
three
four
five
LÜ]DêÉfL=
L^W=à]=êÉÇáL=
L~f=â]å=ëáWL=
LïÉ]òL=
L~f=Ç]råí=å]rL=
LÜf]L=
Lâôí]éfä]L=
LëåÉfäL=
LÄáWL=
LäÉfÇfĉWÇL=
Lľí]Ñä~fL=
LäfíäL=
LÄlfL=
LÖ‰WäL=
Lï¾åL=
LíìWL=
LqêáWL=
LÑlWL=
LÑ~fîL=
Hra na schovávanou.
ahoj (při setkání)
sbohem; na shledanou
ano, ne
Pojďme si hrát. Zahrajme
si.
Hurá.
Jsi připraven?
Vidím…
Kde je…?
Nevím.
Tady!
housenka
hlemýžď; šnek
včela
beruška
motýl
malý
chlapec, kluk
dívka; děvče; holka
jedna
dva
tři
čtyři
pět
Unit 2 The magic elf
The magic elf
Can I have a…,
please?
Here you are.
Thank you.
Jump!
Turn around!
Close your eyes!
Surprise!
ball
bike
car
robot
doll
scooter
green
yellow
red
brown
purple
blue
orange
favourite
La]=ãôÇwfâ=ÉäÑL=
Lâ]å=~f=Üôî=
] éäáWòL=
LÜf]=àr=^WL=
LqôÏâ=àìWL=
LÇw¾ãéL=
Lí‰Wå=]Dê~råÇL=
Lâä]rò=à]=~fòL=
Lë]Déê~fòL=
LÄlWäL=
LÄ~fâL=
Lâ^WL=
Lê]rÄ]íL=
LÇfläL=
LëâìWí]L=
LÖêáWåL=
LàÉä]rL=
LêÉÇL=
LÄê~råL=
Lé‰WéäL=
LÄäìWL=
LflêfåÇwL=
LÑÉfîê]íL=
Kouzelný skřítek
Mohu dostat…prosím?
Tady to je.
Děkuji.
Vyskoč.
Zatoč se.
Zavři oči.
Překvapení!
míč; balón
(jízdní) kolo
(osobní) auto(mobil)
robot
panenka
skútr
zelený
žlutý
červený; rudý
hnědý
nachový; purpurový
modrý
oranžová
oblíbený; nejmilejší
Unit 3 Touch your toes!
Touch your toes! Lí¾íp=à]=í]ròL=
First one touch
your… Me!
nose
eyes
LщWëí=ï¾å=í¾íp=
ó] ãáWL=
Lå]ròL=
L~fòL=
www.macmillan.cz/slovnicky
Dotkni se svých prstů na
nohou.
Kdo se první dotkne
svých…Já!
nos
oči
ears
mouth
fingers
toes
Do you want…?
chocolate cake
monster
six
seven
eight
nine
ten
Lf]òL=
Lã~rqL=
LÑfÏÖ]òL=
Lí]ròL=
LÇr=à]=ïflåíL=
Lípflâä]í=âÉfâL=
Lãflåëí]L=
LëfâëL=
LëÉî]åL=
LÉfíL=
Lå~fåL=
LíÉåL=
uši
ústa; pusa
prsty na rukou
prsty na nohou
Chceš…?
čokoládový dort
příšera
šest
sedm
osm
devět
deset
Unit 4 Run, run, run!
Run, run, run!
Here's the…
giraffe
elephant
mouse
zebra
parrot
lion
stop
The … is coming.
Please tell…
Of course.
Oh, dear… can't
hear.
I can…
fly
run
swim
sing
Lê¾åL=
Utíkej!Utíkejme!
LÜf]ò=a]L=
Tady je…
LÇwfDê^WÑL=
žirafa
LÉäfÑ]åíL=
slon
Lã~rëL=
myš
LòÉÄê]L=
zebra
Léôê]íL=
papoušek
Lä~f]åL=
lev
LëífléL=
přestat; zastavit
La] fò=â¾ãfÏL=
…přichází
LéäáWò=íÉäL=
Prosím řekni…
L]î=âlWëL=
samozřejmě
L]r=Çf] â^Wåí=Üf]L= Jejda!…neslyší.
L~f=â]åL=
LÑä~fL=
Lê¾åL=
LëïfãL=
LëfÏL=
Umím…
letět; létat
běžet; utíkat
plavat
(za)zpívat
Unit 5 The enormous sandwich
The enormous
sandwich
ham
cheese
tomatoes
eggs
chicken
lettuce
I like…
Do you like… ?
I'm hungry.
sandwich
spell
apple
banana
orange
pear
enormous
delicious
as well
=
Obrovský sendwič
LÜôãL=
LípáWòL=
Lí]Dã^Wí]ròL=
LÉÖòL=
LípfâfåL=
LäÉífëL=
L~f=ä~fâL=
LÇr=à]=ä~fâL=
L~fã=ܾÏÖêáL=
LëôåïfÇwL=
LëéÉäL=
LôéäL=
LÄ]Då^Wå]L=
LflêfåÇwL=
LéÉ]L=
LfDålWã]ëL=
LÇfDäfp]ëL=
L]ò=ïÉäL=
šunka
sýr
rajčata
vejce
kuře
hlávkový salát
Mám rád(a)…
Máš rád(a)…?
Mám hlad.
sendvič
hláskovat; správně psát
jablko
banán
pomeranč; oranžáda
hruška
obrovský; nesmírný
lahodný
rovněž
Unit 6 The three bears
The three bears
daddy
La]=qêáW=ÄÉ]òL=
LÇôÇáL=
Tři medvědi
tatínek
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Little Bugs 1
mummy
baby
bear
bowl
chair
bed
soup
house
big
small
tiny
This/My… is…
great
horrible
Goldielocks
brother
sister
family
strana 2 z 3
Lã¾ãfL=
LÄÉfÄáL=
LÄÉ]L=
LÄ]räL=
LípÉ]L=
LÄÉÇL=
LëìWéL=
LÜ~rëL=
LÄfÖL=
LëãlWäL=
Lí~fåóL=
LafòI=ã~f fòL=
LÖêÉfíL=
LÜflêfÄäL=
LÖ]räÇáäflâëL=
LÄê¾a]L=
Lëfëí]L=
LÑôã]äáL=
maminka; mamka
dítě, batole
medvěd
mísa; miska; šálek
židle
postel
polévka
dům
velký
malý
malý; malinkatý; drobný
Tento/můj…je…
skvělý; úžasný; velký
hrozný; strašný
Zlatovláska
bratr
sestra
rodina; rodinný
Christmas
Christmas
Lâêfëã]ëL=
Santa
Lëôåí]L=
Rudolph
LêìWÇfläÑL=
present
LéêÉòåíL=
LëäÉfL=
sleigh
reindeer
LêÉfåÇf]L=
nose
Lå]ròL=
Happy Christmas! LÜôéá=âêfëã]ëL=
Vánoce
Santa Claus
sob Rudolf
dárek
sáně
sob
nos
Šťastné vánoce!
Easter
Easter
Easter bunny
Easter egg
friend
Happy Easter!
LáWëí]L=
LáWëí]=ľåáL=
LáWëí]=ÉÖL=
LÑêÉåÇL=
LÜôéá=áWëí]L=
Velikonoce
velikonoční zajíček
velikonoční vajíčko
přítel; přítelkyně
Veselé velikonoce!
Receptive Language Unit 1
What's your
name?
How are you?
Stand up!
Sit down!
Turn around!
Clap your hands!
hide and seek
hot
sunny
big
egg
asleep
friends
Close your eyes.
Lïflíë=à]=åÉfãL=
Jak se jmenuješ?
LÜ~r=^W=à]L=
LëíôåÇ=¾éL=
Lëfí=Ç~råL=
Lí‰Wå=]Dê~råÇL=
Lâäôé=à]=ÜôåÇòL=
LÜ~fÇ=]åÇ=ëáWâL=
LÜflíL=
Lë¾åáL=
LÄfÖL=
LÉÖL=
L]DëäáWéL=
LÑêÉåÇòL=
Lâä]rò=à]=~fòL=
Jak se máš?
Vstaň. Vstaňte.
Sedni si. Sedněte si.
Zatoč(te) se.
Zatleskej.
hra na schovku.
horký
slunečný
velký
vajíčko
spící
přátelé
Zavři/zavřete oči.
Receptive Language Unit 2
Point to…
window
door
board
floor
magic elf
toy
old
new
Lélfåí=í]L=
LïfåÇ]rL=
LÇlWL=
LÄlWÇL=
LÑälWL=
LãôÇwfâ=ÉäÑL=
LílfL=
L]räÇL=
LåàìWL=
www.macmillan.cz/slovnicky
Ukaž(te) na…
okno
dveře
tabule
podlaha
kouzelný skřítek
hračka
starý
nový
No problem.
Oh, dear.
What about you?
happy
mix
Lå]r=éê]rÄä]ãL=
L]r=Çf]L=
Lïflí=]DÄ~rí=àìWL=
LÜôéáL=
LãfâëL=
Žádný problém.
Jejda. Páni.
A co ty?
šťastný
zamíchat
Receptive Language Unit 3
Pick up…
Show
pencil
rubber
There's… on the
plate.
Not you.
And they all…
together.
Alfie, the dog,
eats the cake.
see
smell
eat
listen
How many…
has… got?
Léfâ=¾éL=
Lp]rL=
LéÉåëäL=
Lê¾Ä]L=
LaÉ]ò flå=a]=
éäÉfíëL=
Låflí=àìWL=
L]åÇ=aÉf=
çWä í]DÖÉa]L=
LôäÑáW=a]=ÇflÖ=áWíë=
a]=âÉfâL=
LëáWL=
LëãÉäL=
LáWíL=
Läfë]åL=
LÜ~r=
ãôåá Üôò ÖflíL=
zvedni/zvedněte
Ukaž(te)
tužka
guma
Na talíří je…
Ty ne.
A všichni…spolu.
Pes Alfie jí koláč.
vidět
cítit (čuchem), přičichnout
jíst
poslouchat
Kolik…má?
Receptive Language Unit 4
Is it raining,
Lfò=fí=êÉfåfÏI=ë¾åáI=Prší, svítí sluníčko, je
sunny, cloudy? âä~rÇáL=
zataženo.
… is eating leaves L fò=áWífÏ=äáWîò=
…jí listí z vysokého
from a tall tree. Ñêflã=]=ílWä=íêáWL== stromu
Maybe he can
LãÉfÄá=ÜáW=âôå= Možná může pomoci.
help.
ÜÉäéL=
That' s easy!
Laôíë=áWòáL=
To je lehké/snadné.
… flies to the top L Ñä~fò=í]=a]=íflé= letí k vrcholu stromu.
of the tree.
]î=a]=íêáWL=
just in time
LÇw¾ëí=få=í~fãL= právě včas
penguin
LéÉÏÖïfåL=
tučňák
ostrich
LflëíêfípL=
pštros
kiwi
LâáWïáWL=
kiwi
duck
LǾâL=
kachna
Receptive Language Unit 5
tired
sad
happy
go to… school for
witches
All the children
put out their
hands.
The sandwich
disappears.
brilliant
Lí~f]ÇL=
LëôÇL=
LÜôéáL=
LÖ]r=í] ëâìWä=Ñ]=
ïfípfòL=
LlWä=a]=ípfäÇê]å=
érí=~rí=aÉ]=
ÜôåÇòL=
La]=ëôåÇïfíp=
Çfë]Déf]òL=
LÄêfäf]åíL=
unavený
smutný
šťastný
choditdo…školy pro
čaodějnice
Všechny děti natahují
ruce.
Sendwič zmizí.
vynikající
Receptive Language Unit 6
Unit 6
Everybody listen
/look / touch…
… go for a walk
… go to sleep
… runs away
Wake up!
Wait!
stay
play
in winter
=
LÉîêáÄflÇá=äfë]åI=
ärâI=í¾ípL=
LÖ]r=Ñ]ê=]=ïlWâL=
LÖ]r=í]=ëäáWéL=
Lê¾åò=]DïÉfL=
LïÉfâ=¾éL=
LïÉfíL=
LëíÉfL=
LéäÉfL=
Lfå=ïfåí]L=
Všichni poslouchejte/se
dívejte/se dotkněte
…jde na vycházku
…jde spát
…utíká pryč
Vzbuď(te) se!
Počkej(te)
zůstat
hrát
v zimě
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Little Bugs 1
strana 3 z 3
colours
Lâ¾ä]òL=
barvy
Parts of the body Lé^Wíë=]î=a]=ÄflÇáL=Části těla.
Receptive Language Christmas
Christmas
old
new
sad
antlers
Lâêfëã]ëL=
L]räÇL=
LåàìWL=
LëôÇL=
Lôåä]òL=
Vánoce.
starý
nový
smutný
parohy
Receptive Language Easter
Easter
How many… ?
LáWëí]L=
LÜ~r=ãôåáL=
What colour is… ? Lïflí=â¾ä]=fòL=
This egg is…
Lafò=ÉÖ=fòL=
www.macmillan.cz/slovnicky
Velikonoce
Kolik…?
Jakou barvu má…?
Tohle vajíčko je…
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com

Podobné dokumenty

Story Magic 1 - Macmillan Education

Story Magic 1 - Macmillan Education Děti by se neměly učit slovíčka pomocí překladu. Je pro ně naopak výhodnější neznat přesný překlad anglického slova, proto jsou učebnice nakladatelství Macmillan vytvořeny tak, že děti se učí všech...

Více

Footprints 1 - Macmillan.cz

Footprints 1 - Macmillan.cz boy cake candle card circle clock colour cup dear desk different door girl happy hat How many …? chair late mat object party plate present recognise rectangle sandwich shape square triangle window

Více

Hot Spot 1

Hot Spot 1 Lesson A one two three four five six seven eight nine ten chair camera house time machine pen door desk bag window ruler this that hello goodbye

Více

New Inside Out Beginner

New Inside Out Beginner LÜ~fL= Ahoj. LщWëí=åÉfãL= křestní jméno LÜ]rã=å¾ãÄ]L= tel. číslo domů Lã]rÄ~fä=å¾ãÄ]L= tel.číslo na mobil LëâìWäL= škola Lë‰WåÉfãL= příjmení LÜfëL= jeho L܉WL= její LéäáWòL= LëflêáL=

Více

Laser B1 - Macmillan.cz

Laser B1 - Macmillan.cz LãÉ]L= starosta Lfåíê]DÇàìWëL= zavést introduce Lë]DélWíL= fandit; podporovat support cemetery LëÉã]íêáL= hřbitov Lé]DãfpåL= dovolení, povolení permission LlWäDí‰Wå]ífîL= alternativní; volba; jiná ...

Více

Mini Magic 1 - Macmillan.cz

Mini Magic 1 - Macmillan.cz Děti by se neměly učit slovíčka pomocí překladu. Je pro ně naopak výhodnější neznat přesný překlad anglického slova, proto jsou učebnice nakladatelství Macmillan vytvořeny tak, že děti se učí všech...

Více