stáhneš soubor pdf vhodný pro tisk

Komentáře

Transkript

stáhneš soubor pdf vhodný pro tisk
9) bobovité
byliny i dřeviny
složený sudozpeřený list s úponky
složené listy s úponky
plod - lusk
symbióza s hlízkovými bakteriemi - bakterie poutají dusík ze vzduchu a ten
potom jako základní živinu využívají rostliny, rostliny poskytují
bakteriím prostředí k životu
pětičetné květy s rozlišenými obaly
kalich
koruna - 5 lístků pavéza
dvě křídla
člunek srostlý ze dvou lístků
hrách setý
zástupci: 1) luštěniny (bohaté na bílkoviny)
1) hrách setý
2) fazol obecný
lusk
3) čočka jedlá - lusk dvě semena
4) sója luštinatá - chloupky, zdravá výživa
2) pícniny (krmné byliny)
1) jetel luční
2) tolice vojtěška
3) bob obecný
4) vikev setá
hlízky na kořenech
3) okrasné bobovité
1) vlčí bob mnoholistý
2) štědřenec odvislý (dřevina)
d) trnovník akát - Jižní Amerika, nektar - med, plevelná dřevina
e) plané bobovité
kalich
1) hrachor jarní (modrofialové květy)
2) hrachor luční (žluté květy)
pavéza
3) jetel luční (červené květy)
4) jetel plazivý (bílé květy)
křídla
5) štírovník růžkatý
6) čičorka pestrá
palisty
člunek
10) hvězdnicovité
byliny
květenství úbor
-
kvítky jazykovité
kvítky trubkovité
zákrov - zelený útvar připomínající kalich
úbor
plod - nažka
vytrvalé - oddenky, ztloustlé kořeny, hlízy
některé mají mléčnice
zástupci: 1) smetanka lékařská
listy přízemní růžice kracovitých listů
stonek dutý stvol - mléčnice
kořen ztloustlý - zásobní látky
kopretina bílá
květenství - úbor z drobných kvítků
plod ochmýřená nažka
rozmnožování generativně - nažky (vítr)
vegetativně - z části kořene
léčivá
2) užitkové hvězdnicovité
1) slunečnice roční - Amerika, olejnaté nažky - olej,
krmivo, trubkovité a neplodné jazykovité květy
2) locika salát - listy (hlávky), rostlina dlouhého dne =>
v létě často vybíhá do květů
3) čekanka obecná - salátové odrůdy (salát z pupenů)
z kořene se dělá náhražka kávy - melta
suchobytná
list 6
3) okrasné hvězdnicovité
pestík
1) letničky (jednoleté)
a) aksamitník (afrikán)
tyčinky
b) astry
c) slaměnky
koruna
2) trvalky (víceleté)
kalich
a) jiřiny
b) listopadky
trubkovité květy
4) plané hvězdnicovité
1) kopretina bílá
jazykovité květy
2) sedmikráska chudobka
3) řebříček obecný
lůžko
4) podběl obecný - léčivý (květenství)
5) devětsil lékařský - léčivý, vlhkomilný
úbor a květy hvězdnicovitých
6) pcháč oset - plevel
7) bodlák obecný - ostnité listy i lodyhy, červenofialový květ
8) pupava bezlodyžná - jedlé dužnaté květní lůžko,
květenství přitisklé k zemi, bodlinaté listy
9) lopuch plstnatý - rumiště, velké listy, úbory se
zákrovními listeny s háčky (přenos srstí)
10) pěťour maloúborný - Jižní Amerika - zdomácněl,
plevel
11) heřmánek pravý - válcovité, kuželovité lůžko je
zákrov
uvnitř duté, květ se sklání
12) heřmánek terčovitý - nemá jazykovité květy
nažka s chmýrem
13) rmen rolní - ploché lůžko nemá duté, jazykovité
úbor slunečnice roční
květy se nesklánějí
11) hluchavkovité
byliny
čtyřhranná lodyha
vstřícné, křížmostojné listy
plod - tvrdka
květy rozlišené, koruna srostlá z pěti korunních lístků (horní a dolní pysk)
kalich, 4 tyčinky, 1 pestík
pyskaté květy
zástupci: 1) hluchavka bílá - léčivá (květy), oddenek (vytrvalá)
2) hluchavka nachová - jednoletý plevel
3) hluchavka skvrnitá
vstřícné, křížmostojné listy
4) hluchavka žlutá (pitulník) - listnaté lesy
5) popenec břečťanovitý - listy (koření)
6) zběhovec plazivý
hluchavka bílá
7) šalvěj luční - slunné louky
8) léčivé hluchavkovité
1) meduňka lékařská
2) šalvěj lékařská - léčivá (zažívací ústrojí)
3) máta peprná (vonná látka - mentol)
čtyřhranný stonek
4) mateřídouška obecná - světlobytná
9) koření
1) dobromysl obecná
2) tymián obecný
oddenek
3) majoránka zahradní
horní pysk
tyčinky a pestík
dolní pysk
kalich
v květech se vytváří
nektar lákající opylovače