Broumovské noviny

Komentáře

Transkript

Broumovské noviny
Broumovské
noviny
9 (září 2016)
cena 10 Kč
[email protected]
www.broumov-mesto.cz
Děti z příměstského tábora v broumovském klášteře v srpnu 2016
Z obsahu 9. čísla:
• Slovo starosty • Zprávy z radnice • Víte, že • Broumovské šprochy • Zprávy z útulku •
Na obchvat města jsme nezapomněli • Otevření opravené silnice na Pasa • Z osudů
absolventů gymnázia • 10. Křinická pouť • Z broumovského kláštera • Vzpomínka na P. J. N.
Zemana • Setkání s Jindřichem Růžičkou • Memoriál Slávky Streubelové • Můj první školní
den • Tipy městské knihovny • Dvě příležitosti k výletům do minulosti • Z broumovské
farnosti • Z broumovského sportu a další
Co je nového
v Broumově:
Výstavba
chodníků na
Křinickém
sídlišti
Úprava povrchu
vozovky
v Sadové ulici
broumovské noviny 9 (2016), strana 2
Zprávy z radnice
dém z nás, užijme si demokracii. Pro mladší ročníky připomínám, že
v dobách vlády komunistů žádné demokratické volby nebyly, takže
jedno doporučení si přeci jen neodpustím - už nikdy žádný komunizmus!
Ing. Jaroslav Bitnar, starosta
Víte, že
Lidé, bděte!
Hned na úvod jsem si vypůjčil provolání k národu učiněné komunistou Juliem Fučíkem v jeho Reportáži psané na oprátce. Nebudu
spekulovat, zda to byl opravdový hrdina popravený Gestapem či zda
v pokoji dožil kdesi v Latinské Americe jako kolaborant s nacizmem.
Ne, mně jde o to heslo. Paní ministryně Marksová – Tominová
(ČSSD) připravuje plán, jak zákonem obcím nařídit, že musí poskytovat bydlení sociálně slabším vrstvám obyvatel. Za posledních
pět let, po Drábkově reformě a po působení ministryně Marksové,
se náklady státu na podporu bydlení zvýšily z původních 4 miliard
na dnešních 13 miliard, které většinou končí na účtech „obchodníků
s chudobou“. A tak asi v Praze na Ministerstvu práce a sociálních
věcí pochopili, že už to nezvládají a že je třeba to přehodit na obce.
Zákonem jim nařídit - cituji:
* Zajištění bydlení pro cca 680.000 lidí a tím vymýtit bezdomovectví a dnes běžný obchod s chudobou. Pokud podle sociálního šetření splní „žadatel“ kritéria, potvrdí jim úředník nárok na byt. Znamená to tedy, že úředník nařídí obci, aby dotyčnému a jeho rodině
zajistila na náklady obce bydlení!
* Pokud tuto povinnost obec nesplní, musí zaplatit pokutu jeden
milion korun!
* Výše nájmu musí být nižší, než tržní (rozumějme – nájem nepokryje náklady na provoz bytu, natož náklady na jeho opravy).
Vláda spočítala, že na tom ušetří 2,1 miliardy korun. Jasně – zaplatí to obce. Navíc i Jaromír Drábek (TOP09) dělal reformu s tím,
že na tom stát ušetří. A výsledek známe – stojí nás to 3x více, než před
reformou. Kdyby alespoň to množství 680.000 lidí někdo spravedlivě
rozdělil mezi všechny obce ve státě, zejména v Praze by si jich mohli
ubytovat 100.000 a dát jim jako bonus zdarma „lítačku“ na MHD.
Kam až nás tyto sociální experimenty mohou dovést? Proč by
člověk měl chodit do práce, platit daně a ještě k tomu tržní nájem?
Když se stačí povalovat na gauči a město Vám dá zadarmo byt, a stát
bude ještě posílat kontroly, zda ten byt splňuje normy, zda postele
nejsou moc proležené, zda se v bytě malovalo alespoň 1x za dva roky,
zda teplá voda je dostatečně teplá (a zadarmo, samozřejmě).
Zatím ten zákon naštěstí ještě neplatí, takže když mne nebo pracovnice správy majetku navštíví nějaká „osoba“ dožadující se bydlení, tak ji můžeme s klidem vysvětlit, že od toho tady město není
a pokud se ji to nelíbí, může si sbalit kufry a jít hledat štěstí jinam. Ale
co bude potom? Už to vidím, jak mi před kanceláří stojí fronta lidí, že
na ten byt mají nárok. A budou mít pravdu!
No nic, tohle se bude řešit až příští rok. Zato teď právě kolem nás
probíhá boj o hejtmanské křeslo. Ten náš „broumovský“ již na tuto
pozici kandidovat nebude, takže se můžeme těšit na změnu. Snad
všichni tuší, že začátkem října se jde volit, takže hurá k volebním urnám. Ale koho volit? Levici? Pravici? Muže? Ženu? To už je na kažbroumovské noviny 9 (2016), strana 3
- na sídlišti Spořilov byla dokončena dvě nová stání pro kontejnery? Jedno u pošty a druhé kousek od „Dřevěnky“.
- mají pokračovat další práce na úpravách a přestavbě bývalého
Café Herzog? Aby tomu tak mohlo být, vyklízeli pracovníci TS a VPP
vnitřní prostory budovy.
- u objektu bývalé ZŠ Lidická se měnilo oplocení? Práce provedly Technické služby.
- v zatáčce u Střelnice se pod vozovkou vytvořila dutina? Ta
způsobila propadnutí povrchu vozovky. SÚS reagovala okamžitě
a závadu odstranila. Řešení tohoto problému bude mít zřejmě pokračování.
- krátký přívalový déšť poškodil nově vybudovaný parčík pod
sokolovnou? Spláchnutá zemina ucpala odtok a následně zatopila parkoviště u Střelnice. Za pomoci hasičů a dalších pracovníků
a techniky byl problém vyřešen.
- prostor u nejstarší části hradební zdi (asi původní) u trafostanice (nad Střelnicí) byl krásně upraven? Zasloužily se o to naše TS
a zaměstnanci na VPP. Naproti tomu se na druhé straně města zřítil
kus cihlové zdi (vedle hladomorny). Oprava alespoň této části spolu
se schody do ulice Na Příkopech (proti domu p. Košňara) udělá zřejmě pěknou díru do rozpočtu města, ale nic jiného se asi nedá dělat.
Dlouhá desetiletí na kompletní opravu městských hradeb chyběly
prostředky a jen se záplatovalo, nebo se prováděla nouzová opatření.
Po opravách v Alejce a ve východní části hradeb (schodiště s hladomornou) bude nutno peníze najít a opravy dokončit. Nejenom toto,
ale i další vedení města čeká těžký úkol, pokud chtějí další zkáze zabránit.
- cyklostezka z Broumova směrem na Otovice je hodně využívána? Svědčí o tom i skutečnost, že cykloturisté využívají tohoto úseku
k občerstvení. Papíry, zbytky jídla, igelitové tašky, sáčky, plechovky
a PET lahve, které se nevešly do odpadkových košů, po nich zůstávaly volně ležet. Zřejmě jako upozornění dalším návštěvníkům, že
„tady se dobře jí“. Majitelé okolních pozemků si to však nechtějí nechat líbit a podali stížnost. Proto také TS na zmíněný úsek nainstalovaly další 4 koše. Podotýkám, že vyprazdňování košů je součástí
pravidelného svozu odpadků, prováděného dvakrát týdně.
- v srpnu pracovalo na TS celkem 19 lidí na Veřejně prospěšných
pracích. Mimo údržby zeleně se podílejí na úklidu města a v současnosti se část z nich stará o pletí a čistění chodníků.
- oprava lávky „U Číny“ byla ZM schválena a občané, kteří tento
přechod používali, se dočkají. Práce by měly být zahájeny i ukončeny
ještě letos.
A. O.
Co nového v Broumově
Obvyklou otázku jsem položil starostovi města panu ing. Jaroslavu Bitnarovi.
Ing. Bitnar:
Občanům jistě neuniklo, že dlouho očekávaný
chodník z ulice Sadové ke kiosku U Medvěda je hotov. Můžeme proto konstatovat, že jedno z posledních ošklivých míst na Křinickém
sídlišti zmizelo.
A. Obst: Byly v srpnu dokončeny nějaké významné akce?
Ing. Bitnar: Za zmínku stojí dokončení výměny střechy nad tělocvičnou v ZŠ Masarykova. Závěrečnými pracemi byly nátěry žlabů
a okapů, také pěkně provedené.
A. Obst : Jaké práce budou zahájeny v září?
Ing. Bitnar: Hned prvního bude započata demolice domu bývalého klempířství v Tyršově ulici.
A. Obst: Co nějaká kulturní nebo jinak významná akce?
Ing. Bitnar: Mimo akcí uvedených v Broumovských novinách
navštíví město ve dnech 29.9. až 2.10. delegace bývalých Broumováků- zástupců Heimatkreisu Braunau. V programu je setkání
s pracovníky broumovského muzea, přednáška v Infocentru i setkání s představiteli města.
A. Obst : Děkuji za informace a těším se za měsíc na shledanou.
Broumovské šprochy
- Firma Hašpl opravdu zakoupila objekty bývalé Meopty Hynčice. Původně textilní továrna bude vyžadovat velké stavební úpravy.
Firma zde vybuduje sklad a uvažuje se i o zavedení výroby. V tom případě by mohla zaměstnat 30 až 50 zaměstnanců. O pracovníky určitě nebude mít nouzi a jistě by jich mohla uživit i víc. Kéž se jí daří.
- Prodejna masa a uzenin u Dolní brány chce rozšířit své služby.
Polský majitel hodlá využít prostory bývalých polotovarů vedle hotelu Černý kůň jako prodejnu - obchod s koloniálním zbožím.
- Prý se bourá bývalý Agrokomplex v Meziměstí a místo něho by
měl vyrůst nový závod Continentalu. Pokud je to pravda, mohou se
Broumováci těšit, že to do práce budou mít blíž.
- V některých termínech se ve městě, ale i v okolních obcích koná
celá řada akcí. Ty si vzájemně konkurují a výsledkem je nižší účast
u všech. Nebylo by vhodné, kdyby městské Infocentrum sloužilo
jako koordinátor? Pak by nebyly některé dny akcemi „přecpány“
a druhé vyšly naprázdno - a to jak kulturní, sportovní, naučné atd.
- Kultura cestování stále ještě není na úrovni 21. století. Řada lidí
nejen ve městě, ale i okolí je odkázána na vlakovou nebo autobusovou
přepravu nebo v létě na kolo. Žádost o dotaci, kterou město podalo,
snad příslušní orgánové vyřídí kladně a pak se dočkáme tolik potřebného odbavovacího a přestupního a hlavně modernějšího nádraží
(parkoviště, úložiště kol?). Proč to jde jinde a proč by to nemohlo jít
také v Broumově?
- Dětem skončily prázdniny, a proto jim přejeme úspěšný školní
rok, učitelům pevné nervy a dobrou náladu.
Arnošt Obst
Nový dopravní terminál
v Broumově
Po roce a půl mnoha jednání, vyjednávání a projektování nového
autobusového přestupního terminálu se nám podařilo dojít do pomyslného cíle. Tím cílem je podání žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu 2014–2020. Pokud nám bude přát
štěstí a budeme vybráni, můžeme se koncem roku 2018 těšit na zcela
nový a moderní terminál.
Terminál bude řešit vše, co se od moderního terminálu očekává:
* Přímý přestup na vlak
* Zastřešené nástupiště
* Výšku nástupiště usnadňující nástup i pro osoby s omezenou
pohyblivostí
* Moderní lavičky
* Informační systém
* Dostatek parkovacích míst
* Dostatek stojanů na kola
* Veřejné WC
Podařilo se nám vyjednat odkup veškerých potřebných pozemků (některé jsou ve vlastnictví soukromého subjektu, jiné jsou majetkem Českých drah, a. s.). Celkové odhadnuté náklady na realizaci
projektu budou činit 18 milionů korun.
Na webových stránkách města si lze v detailu prohlédnout celé
řešení tohoto projektu.
Ing. Jaroslav Bitnar
starosta města
První projekty nového dotačního
období byly vybrány k realizaci
V minulých vydáních Broumovských novin jsme Vás již informovali o tom, že město Broumov podalo žádosti do několika operačních
programů za účelem čerpání evropských dotací. Některé žádosti
jsou již vyhodnoceny a víme, že jsme uspěli. Jedním z programů, kde
již soutěž proběhla, je operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jedná se především o aktivity ze
sociální oblasti.
V rámci zmíněného programu podalo město Broumov projekt
pod názvem Podpora a standardy v procesu zvyšování kvality
sociální práce MěÚ Broumov, který se zabývá rozvojem a zkvalitněním výkonu činností sociální práce našeho úřadu. Projekt se zaměří na vzdělávání úředníků sociálního odboru pracujících přímo s
klienty, na pořádání konferencí k řešení konkrétních situací klientů
napříč institucemi a vytváření lokálního partnerství a regionálních
koncepcí. V neposlední řadě bude pořízeno drobné vybavení pro
práci v terénu a nákup odborné literatury.
Další projekt, který již byl komisí vybrán k realizaci, je Zlepšení
dostupnosti sociálních služeb na území Broumovska – Zmapování regionální sítě dostupných sociálních služeb. Zde vystupuje
město Broumov v roli partnera pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Prostřednictvím projektu dojde ke zkvalitnění sociálních
služeb v regionu. Konkrétně se zaměříme na zjednodušení a zpřehlednění přístupu k informacím, nastavení spolupráce sociálních
pracovníků, vyhodnocení potřeby a zvýšení povědomí občanů Broumovska o jejich dostupnosti.
broumovské noviny 9 (2016), strana 4
Na tyto tzv. „měkké aktivity“ bychom rádi navázali ještě investiční akcí s cílem opravit budovu Centra pro rodinu v ulici Lidická.
V rámci nové výzvy Integrovaného regionálního operačního programu budeme podávat žádost na opravu fasády, výměnu oken a další
drobné opravy této budovy.
O průběhu realizace a přípravě dalších projektů Vás budeme
průběžně informovat v dalších číslech Broumovských novin nebo na
webových stránkách města Broumova.
Jana Durdincová
Projektová manažerka, referentka odboru finančního a školství
Společenská kronika
Na společnou cestu životem vykročili snoubenci:
- Petr Palla a Lucie Laštůvková
- Pavel Heinzel a Alena Mádrová
- Miroslav Hala a Zlatuše Krejčí
- David Janáček a Kamila Filipciková
- Jiří Jenka a Alena Opatrná
- Martin Horský a Barbora Pešková
- Michal Vacek a Petra Buriánková
Do manželství přejeme jen samé radosti.
Zpráva o činnosti
Městské policie
Rozloučili jsme se s:
- Věrou Morávkovou
- Josefem Bartošem
Za SPOZ Petra Chejnová, matrikářka
Městská policie
• asistovala dopravní zdravotní službě při převozu osoby na protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.
• na základě oznámení ostrahy nemocnice vykázala osobu z areálu nemocnice.
• ve spolupráci s Policií ČR zajišťovala převoz osoby na vyšetření
do nemocnice.
• asistovala pracovnicím Správy majetku města při jednání
v obci Šonov.
• zjistila pachatele krádeže v Penny marketu.
• zajistila převoz osoby do domu s pečovatelskou službou.
• vyjela na žádost operačního střediska hasičů k vyproštění kuny
ze sítě brankové konstrukce na fotbalovém hřišti.
• asistovala záchranné službě při ošetření pacienta na Křinickém
sídlišti.
• v nočních hodinách řešila rušení nočního klidu ve Schrollově
parku.
• v parku Alejka řešila konflikt mezi bezdomovci.
• asistovala RZP při ošetření osoby po pádu z hradeb a řízení dopravy při přistání vrtulníku LZS.
• opakovaně vykázala bezdomovce z altánu v klášterní zahradě.
• asistovala Policii ČR při převozu zajištěných věcí z Rožmitálu.
• zjistila majitele vraku vozidla v ulici Dělnické domy a zajistila
jeho odstranění.
Za MP Havelka R.
broumovské noviny 9 (2016), strana 5
Vítání občánků
Město Broumov nabízí možnost slavnostního uvítání
Vašeho dítěte v obřadní síni Městského úřadu Broumov.
Termíny v roce 2016 (sobota):
24.09.2016, 10.12.2016
Srdečně Vás tímto zveme na slavnostní obřad
Přihlášky prosím zašlete nebo osobně odevzdejte
na správním odboru – matrika, Městského úřadu
Broumov, 1. patro, kancelář č. 224.
Následně obdržíte na Vámi uvedený kontakt pozvánku
k účasti na slavnostním obřadu.
Uzávěrka přihlášek je 14 dnů před konáním obřadu!
Podmínkou pro přihlášení je trvalý pobyt dítěte na
území města Broumov a věk dítěte do 1 roku
Bližší informace Vám budou poskytnuty
na MěÚ Broumov, třída Masarykova 239, 550 01
Broumov, odbor správní - matrika.
Kontaktní osoba: Bc. Petra Chejnová, matrikářka,
tel: 491 504 228, email: [email protected]
Přihláška
Jméno a příjmení dítěte: .........................................................
datum narození: ...................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ..................................
Bydliště: .................................................................................
Telefon: .....................................
SOUHLASÍM, aby údaje o mé osobě a dítěti byly zpracovány
správním odborem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů pro
účely slavnostního obřadu „Vítání občánků“.
Souhlasíte se zveřejněním ve společenské kronice
Broumovských novin? ANO NE
V Broumově dne: ..............................................
Podpis: ..........................................................
Zprávy z útulku
PŘÍBĚH PEJSKŮ Z ÚTULKU
Argo a Keisi. Argo (německý ovčák)
a Keisi (švýcarská ovčanda)se narodili jako
šťastná štěňátka. Chvíli měli pohodový život,ale po čase majitelku omrzeli. Zůstávali zavřeni v jedné místnosti bez venčení
a často neměli vodu ani jídlo. Nebýt všímavé
sousedky a lidí z okolí, pejsci by nepřežili.
Celou situaci nahlásili příslušným orgánům,
které po prošetření situace nařídily odebrání
psů z důvodu týrání. Při odebrání vážil Argo
pouhých 20 kilo a Keisi vážila ještě méně
- 15 kilo! Keisi měla v důsledku podvýživy
a stresu vylysalou srst, byla bázlivá. Bála se
lidí a všeho nového. Oba psi byli převezeni
na městskou policii v Náchodě, kde se o ně
bylo dočasně postaráno. Argo s Keisi se pomalu dostávali do dobrého výživového stavu
a kondice. Po nabytí právní moci bylo rozhodnuto, že budou převezeni k nám do útulku, kde budou očkováni a nabídnuti k adopci
s podmínkou společného domova. V útulku
se rozkoukali, chodili na procházky. Keisi
se naučila hrát si. Ze všeho nejraději si hrála
s hadicí, ze které stříkala voda. Byla radost
se na ni dívat, jak si to užívá, zatímco Argo
to všechno zpovzdálí pilně sledoval. Štěstí se
na ně usmálo 17. srpna, kdy odjeli do nového
milujícího domova v obci Zámrsk. V domku
se zahradou, ve společnosti nových majitelů
a nové psí kamarádky se jim bude určitě líbit.
V současné době se v útulku nachází 14
pejsků. Mezi nimi je i malá Johanka, která
do Broumova přišla odkudsi z Lachova přes
Polici. V Broumově jsme se ji pokoušeli tři
dny chytit, ale protože se velice bála, vůbec
se nám to nedařilo. Nakonec se ji podařilo
odchytit městské policii v Olivětíně v areálu
zahrady. Teď se dává do pořádku. Je už stařičká, ale život ji ještě pořád baví, tak si ho,
doufejme, užívá ve společnosti psích kamarádek.
V měsíci srpnu si z našeho útulku adoptovala fenku Evelin olympijská vítězka ve
snowboardingu Eva Samková. Je skvělé, že
sportovci jdou příkladem!
Jana Slováková
broumovské noviny 9 (2016), strana 6
Z osudů absolventů
broumovského
gymnázia
Z Broumova do Bostonu
Na obchvat Broumova
jsme nezapomněli
Obchvat Broumova již dostává pevnější
kontury. Po letech nejistoty a dohadů se podařilo najít obecně akceptovatelnou variantu. Veřejnost se ale nemusí obávat, že zůstane pouze u představ. V polovině června byla
podepsána smlouva se zhotovitelem projektové dokumentace, jejíž součástí bude přesné geodetické zaměření, provedení geotechnického průzkumu, záborového elaborátu,
hlukové a exhalační studie a další průzkumy.
To vše dodá autor již začátkem příštího roku.
Následně bude možné zahájit kroky k majetkoprávnímu vypořádání a žádat o územní
rozhodnutí.
Netvrdím, že to vše musí jít hladce a bez
komplikací. Když se však ohlédnu nazpět
a vzpomenu si, že o obchvatu se mluvilo již za
mého mládí, musí každý uznat, že v poslední
době jsme se ke zklidnění centra města posunuli mílovými kroky. Jsem přesvědčen, že
v dohledné době se kvalita života v podstatné
části Broumova změní k lepšímu.
Vedle aspektů, jako je úroveň hluku či
ohrožení bezpečnosti chodců, nelze přehlížet ani projevy nestability silničního tělesa
ve Střelnické ulici. Jakákoliv havárie v této
lokalitě by znamenala kolaps dopravy ve
městě.
Je zde ale ještě jedno hledisko. Neuniklo
mi, že oblast Broumovska se nyní dostává do
zorného pole různých umělců. Jejich zaujetí
pro kouzlo našeho regionu jistě nezůstane
bez odezvy veřejnosti. Velký turistický potenciál Broumovska je příležitostí k hospodářskému rozvoji a snižování nezaměstnanosti. Byla by velká škoda snižovat v očích
návštěvníků atraktivitu města nadměrnou
dopravou v těsné blízkosti centra.
Realizace obchvatu tak bude mít pozitivní dopad v mnoha směrech a věřím, že se tak
stane v horizontu několika let.
Lubomír Franc
Hejtman Královéhradeckého kraje
broumovské noviny 9 (2016), strana 7
Tomáš Duda, maturant z roku 2012, se
věnuje ve firmě SCS Software programování webů, užitečných nástrojů uvnitř firmy
a marketingu. Společnost patří k předním
výrobcům počítačových her. Firma byla založena v polovině 90. let. Společnost vyvíjí
herní série 18 Wheels of Steel, Hunting Unlimited a Euro Truck Simulator a také jednotlivé hry, např. Bus Driver, Trucks & Trailers a Scania Truck Driving Simulator. SCS
Software vyvinul svůj vlastní herní engine
Prism3D, který používá drtivá většina jeho
her. Posledním produktem firmy SCS Software je velmi úspěšná hra American Truck
Simulator.
Tomáš pracovně navštívil nedávno Londýn a americký Boston. Tomáš také přispěl
významnou částkou na studia našeho adoptivního indického chlapce Arwina. Tomáši,
děkujeme.
(mk)
Pozdrav z Nového Zélandu
Kateřina Vlčková zdraví všechny učitele
a studenty gymnázia z Nového Zélandu
Kateřina Vlčková, maturantka z 2012,
absolvuje první semestr posledního roku
magisterského studia na University of Ota-
go v Dunedinu na Novém Zélandě. Kmenovou školou Kateřiny je Karlova univerzita
Praha. Fotografie nám poslala ze srpnové
lyžovačky v Queenstownu. Děkujeme za pozdrav a přejeme příjemný pobyt na opačné
polokouli.
(mk)
Úspěšná brněnská
bloggerka
Markéta Bártová maturovala v roce
2012. Dnes mimo jiné má svůj vlastní blog
věnovaný módě a zdravému životnímu stylu.
Markéta strávila několik posledních měsíců
v USA, cestovala po Dominikánské republice, nyní žije v Brně. Její blog můžete sledovat
zde: http://www.marketabartova.com/
(mk)
Milé setkání
Když potkáte bývalého studenta a on vás
ještě k tomu rád vidí, tak to je fajn. Takové
milé setkání bylo v broumovské prodejně
Penny s Františkem Langerem, maturoval
2009. Symbolické je to, že František byl během studia na stáži v Brazílii, kde nedávno
probíhala olympiáda. Dnes již MUDr. František Langer pracuje ve Fakultní nemocnici
Hradec Králové. Když jsme u lékařů, tak
všichni Broumováci, kteří měli jako svého
praktického lékaře MUDr. Kmoníčkovou,
mají od 1. srpna nového lékaře - MUDr. Jana
Homolku, také našeho absolventa, maturoval 2004.
(mk)
Kateřina Vlčková
Oficiální otevření
opravené silnice na
Pasa
V pátek 26. srpna 2016 byla oficiálně otevřena opravená silnice z Broumova
k jetřichovské křižovatce.
Slavnosti se zúčastnil hejtman HKH
– Bc. Lubomír Franc, místostarosta Meziměstí – Bc. Pavel Hečko, ing. Lukáš Hlaváček, vedoucí provozu a. s. STRABAG –
Hradec Králové, ing. Jiří Brandejs, ředitel
společnostiSÚSKrálovéhradeckéhokrajea.s.
a další pozvaní hosté.
Hosty přivítal Bc. Pavel Hečko. Uvedl
některé údaje o stavbě: Obnovený úsek je
dlouhý 4 kilometry, náklady na rekonstrukci činily cca 30 milionů korun. Práce začaly
před deseti týdny, Strabagu se podařilo tuto
akci dokončit v termínu, který byl slíben.
Úvodní slovo přednesl hejtman Královéhradeckého kraje – Bc. Lubomír Franc:,
„Skutečně to bylo před deseti týdny, co
jsme zde stáli. Byl jsem překvapen, že tato
stavba tak rychle proběhla. Stanovený termín byl, jak již bylo řečeno, splněn.
Pro mne je tato akce důležitá z několika hledisek. Důležité bylo, že pokračovala
oprava silnice přes Pasa. Jako kraj se snažíme opravdu zpřístupnit Broumovský výběžek tak, aby nebyly problémy s dopravou.
Chystá se i další projektová dokumentace
silnice v Pěkově a jsou už projektově připraveny další podobné akce na Broumovsku. Je
to například silnice z Broumova do Meziměstí, je to i silnice do Božanova, připravuje
se i rekonstrukce silnice v Machově. Myslím
si, že toto vše je velmi důležité pro to, aby se
Broumovsko do budoucna stávalo stále více
turisticky atraktivní destinací.
Jako Broumovák jsem samozřejmě rád,
že se oprava silnice povedla. Při svých cestách do Broumova jsem sledoval její zhoršující se stav. Po několika desítkách let, kdy nebyla rekonstruovaná, si tu opravu zasloužila
a oprava přišla právě včas. Jsem rád, že vše
dobře dopadlo, že jsme splnili sliby, které
jsme dali, a že ta silnice bude sloužit další
desítky let.
Vše se podařilo díky firmě, která opravu prováděla, pracovala velmi, velmi dobře,
a díky i SUSce i díky lidem, kteří připravují
projekty pro kraj.
Ještě jsem zapomněl na jednu věc: Je to
vlastně první dokončená akce, která je financovaná z IROPU (poz.: dotace z EU – Evropský fond pro regionální rozvoj)a možná, že
je to i primát v rámci republiky. Byli jsme
mezi prvními, kteří jsme podávali žádost
o peníze z IROPU, a možná, že to bude i první proplacená akce z evropských peněz na
toto období. Je to důležité proto, že je vidět,
že Královéhradecký kraj se dobře pohybuje
v rámci evropských dotací a že je opravdu
využívá tak, jak je potřeba. Tak ať nám ta silnice dobře slouží!“.
Pan Hečko poté shrnul tento významný
den pro Broumováky a Broumovsko:
„Včera jsem jel na zahájení filmového
horolezeckého festivalu do Teplic nad Metují, a jel jsem po opravené komunikaci z Meziměstí až do Teplic a v Teplicích opět po
nově opravené komunikaci.
Není to tak dlouho, co jsme stali tamhle
nahoře na Pasách, když se otevírala silnice
přes Pasa. Dnes stojíme tady a pan hejtman
nám řekl, co nás už čeká do budoucna. Já
bych to doplnit o to, že k tomu můžeme přidat ještě připravovaný obchvat Broumova.
To je další věc, na které se pracuje, projektuje. Teď bychom chtěli za Dobrovolný svazek
Broumovska podávat žádost o dotaci, aby-
chom si to tady mohli zmapovat a aby každé
město mělo vlastní pasport.
I já přeji celému Broumovsku takový
zdárný rozvoj jako doposud, a to nejen v komunikacích, ale i v těch doprovodných záležitostech. Chtěl bych ještě jednou poděkovat
panu hejtmanovi za snahu v rámci zlepšování dopravní obslužnosti celého Královéhradeckého kraje, také SUSce a jejímu řediteli
a jeho celému týmu, který na tom pracoval,
pracuje a dál bude pracovat“.
Ředitel SUSky připomněl ještě některá
data spojená s touto rekonstrukcí komunikace:
„Stavba byla zahájena 30. května, ukončena 8. srpna, cena nepřekročila plánovanou
cenu. Nebyla to nikterak složitá stavba, ale
nemohli jsme dovolit ji neudělat kvalitně“.
Petr Cirkl
broumovské noviny 9 (2016), strana 8
Z činnosti
Policie ČR
Fotografie
vojenského památníku v Jindřichovicích
Pan Milan Voves nám poskytl dva snímky vojenského památníku v Jindřichovicích, kde
byly uloženy ostatky srbských zajatců, kteří zemřeli během první světové války v zajateckých
táborech na území Čech.
Byly zde uloženy i ostatky těch srbských zajatců, kteří zemřeli v martínkovickém zajateckém táboře a byli pohřbeni na martínkovickém vojenském hřbitově. Na jaře roku 1927 byli
pohřbení Srbové exhumováni a 14. června 1927 přivezl vlak 3000 schránek s jejich ostatky
na rotavské nádraží v Anenském údolí. Poté byly schránky s ostatky odvezeny do Jindřichovic
a pietně uloženy v nově zřízeném mauzoleu.
Již týden před tím navštívila Jindřichovice inkognito jugoslávská královna Marie, která
se v té tobě léčila v Mariánských Lázních. Svou spokojenost s péčí o ostatky mrtvých dala
najevo vyznamenáním velitele četnické stanice v Jindřichovicích V. Komárka řádem sv. Sávy
V. třídy.
Tak je to zaznamenáno v knize „Ozvěny velké války – zajatecký tábor Jindřichovice 19151918“. Autory knihy jsou Romana Beranová a Vladimír Bruženák.
Petr Cirkl
broumovské noviny 9 (2016), strana 9
Příjemnou zprávou je, že tendence ubývání trestných činu pokračovala i v tomto
měsíci.
• Krádež potravin bude hodnocena jako
trestný čin, protože pachatel byl již jednou za
podobný čin souzen.
• Lesy ČR oznámily krádež tří kusů
vzrostlých stromů.
• Tři mladíci na návštěvě odcizili mobilní
telefon.
• Jako přestupek bude hodnocena krádež
nařezaného dřeva.
• Na hudební produkci by zjištěny padělané bankovky v hodnotě 500,- Kč. Druhý
den byla stejná bankovka zjištěna při placení
v obchodě.
• V restauraci bylo odcizeno pět set korun z volně položené peněženky.
• Zloděj kol, o kterém jsme psali v minulých číslech, byl dopaden.
• Byla objevena pěstírna konopí, police
zasáhla ještě před sklizní.
• Jako přečin bude hodnoceno jednání
muže, který kolemjdoucímu vytrhl z ruky
mobilní telefon a pokusil se s ním utéci.
• Jako zpronevěra bude hodnocen čin,
kdy žena prodala kamna z bytu, který není
jejím vlastnictvím.
• Bylo ohlášeno založení černé skládky.
Po pachateli se pátrá.
• Muž choval bez povolení dva kusy hovězího dobytka. Veterinární správa zkoumá,
zda nebyla zvířata týrána.
• Přestupkem je zasílání výhružných
SMS zpráv.
• Nejčastější byly opět spory v rodinách
a mezi sousedy. Prošetřuje se několik případů slovního i fyzického napadení bývalých
manželek nebo přítelkyň.
• Otec, který si vzal děti od bývalé manželky na dovolenou, je odvezl do ciziny k babičce, kde je zanechal. Matka si pro ně musela dojet.
• Opět došlo k několika rvačkám na tanečních zábavách. Byly hodnoceny jako výtržnosti a budou je řešit správní orgány.
• Muž jezdil na motocyklu mimo vyznačené cesty, což není v CHKO možné.
• Bez zaplacení odjel muž, který si u benzinové pumpy naplnil nádrže i kanystry.
• Na Pasách se srazilo auto s divočákem.
• Ve dvou případech nebylo zaplaceno
výživné na děti.
Za zprávy děkujeme komisaři
Slišovi Dis.
Zahájení čepování tankového piva v ALCE
se zúčastnil sládek Radegastu z Nošovic
Zahájení čepování tankového piva se v
restauraci ALKA u Vácků 4. srpna zúčastnil
sám sládek Radegastu z Nošovic – pan Zdeněk Baszczynski.
Využil jsem přítomnosti pana sládka na
této zahajovací akci a položil jsem mu několik otázek:
Pane Baszcynski, můžete mi říci něco
o čepování tankového piva?
„Hlavně na začátku musím upozornit na
jednu věc, že pivo se netočí, ale čepuje. Musím říci, že zde pivo čepují skutečně krásně,
děvčata, která tu jsou, to umí. Musím říci, že
zde máte skvělý výběr piv a máte všechno, co
je třeba k tomu mít“.
dobrý kuchař.
„Máte pravdu, kde bylo dobré pivo
a jídlo, tam to vždy fungovalo velmi dobře.
Dobré jídlo k dobrému pivu prostě patří.
V našem pivovaře máme zavedeny degustace. Máme zaměstnáno asi 30 chlapců a děvčat, kteří naše piva degustují - ráno přijedou
do práce a dostanou deset druhů piv, od každého piva deci.
Ta děvčata, která mají padesát kilo, jsou
hotová za hodinu a půl a my, co máme met-
rák, tak nám to trvá asi hodinu. Je to náročné“.
V průběhu celé akce měla možnost obsluhující děvčata restaurace, ale i někteří
hosté, si pod dohledem pana sládka správně
načepovat pivo do půllitru. Myslím, že to pro
ně byla dobrá zkušenost.
„Pane Baszczynski, já vám moc děkuji
za to, že jste mi věnoval svůj čas a dovolte,
abych vám popřál, aby se vašem pivovaru
i nadále dařilo a aby vaše pivo mělo stále tak
dobrou pověst, jako ji má dnes“.
Petr Cirkl
Já si myslím, že to je hlavně zásluhou
provozovatelů této restaurace – rodiny Vackových, ale i ostatního personálu restaurace.
V kolika místech se vaše tankové pivo čepuje?
„Pivovary Radegast, Gambrinus, Velké
Popovice a Prazdroj mají asi 30 tisíc míst,
kde se jejich piva čepují“.
Musím připomenout, že především štamgasti, kteří sem pravidelně chodí, se na ten
dnešek dost těšili. Na akci byla pozvána jen
ta nejbližší společnost. Nebylo třeba zvát ty,
kteří sem pravidelně nechodí a kteří by přišli
jen ze zvědavosti.
Ještě jsem se chtěl zeptat – to pivo je určitě oproti těm druhým pivům asi trošku zdravější, říká se o něm, že je to čerstvé pivo a že je
bez různých plynů.
„Já bych to řekl takhle – my vyrábíme
české pivo, což znamená, že titul české pivo
uděluje inspekce jakosti pouze těm pivovarům, které používají k výrobě jarní ječmeny,
dobrou měkkou vodu, která je ze zdrojů blízko pivovarů, a žatecký chmel. Raný červeňák
je vlastně nejdražší chmel na světě. Ale potom je tam důležitá věc, a to jsou to pivovarské kvasinky, které si pěstujeme sami, které
používáme na zakvašování piva. A to je hodně důležitá záležitost. Některé pivovary mají
tu smůlu, že nemají vlastní kvasinky“.
Jsem rád, že se podařilo také zde zavést
čepování vašeho piva. Naše město je trochu v takové specifické situaci, protože zde
máme také vlastní broumovský pivovar- olivětínský pivovar. V Alce se broumovské pivo
nečepuje, ale čepuje se v mnoha okolních restauracích a hospodách.
Důležité je, že do Alky chodí lidé, kteří
vědí, že je zde pivo dobře ošetřené a že zde
dostanou k pivu také dobré jídlo. Pan Vacek
mladší je v našem městě znám jako velmi
Rozhovor
s učitelkou, která
doprovázela polské
děti z Běloruska při
návštěvě Broumova
O dětech z Běloruska, které navštívily
27. července Broumov na pozvání o.s.
Evropa Union jsme již psali v minulém
čísle Broumovských novin. Nyní přinášíme
odpověď na dotaz, který jsme položili
učitelce, která tyto děti doprovázela. Jednalo
se o paní Světlanu Worono, učitelku polštiny.
Chtěl jsem se Vás zeptat, jak se Vám
a Vašim dětem zde v Broumově líbilo? Počítáte
s tím, že i do budoucna budete organizovat
takovéto akce?
Dětem se zde moc líbilo, necítili jsme
se jako v cizí zemi, cítili jsme se jako doma.
Když jsme přejížděli hranice z Běloruska do
Polska, museli jsme čekat přes pět hodin. Je to
moc promyšlené, že hranice uvnitř Evropské
unie jsou zcela otevřené, je to pro nás něco
nevídaného. Přemýšlíme o pokračování
takovýchto akcí a chtěli bychom v Čechách
navštěvovat více takových pěkných míst.
Srdečně bychom chtěli pozvat všechny
naše milé průvodce do naší země. Budeme
se těšit, že se to jednou uskuteční. Zveme
Vás do rodné země polských básníků –
A. Mickiewicze a E. Orziszkowe, písničkáře
Czeslawa Niemiena a polského národního
hrdiny T. Kosciuszka, kteří se narodili na
území dnešního Běloruska.
Děkujeme za pozvání do Vaší země, jsme
moc rádi, se jsme se s Vám setkali, a dovolte
nám, abychom Vám hlavně poděkovali za to,
že ve Vaší zemi zachováváte polského ducha.
Také za to, že tam udržujete polštinu, aby
i tam zůstal tento jazyk živý. Přejeme Vám aby
se Vám tato práce, která je určitě náročná,
dařila.
Petr Cirkl
broumovské noviny 9 (2016), strana 10
Z broumovského kláštera
Pod rukama dětí z příměstského tábora
vznikaly originální knihy
Desítka dětí se na začátku srpna během příměstského tábora
vrátila v čase a v klášterním Skriptoriu vytvářela knihy středověkým
způsobem. Vznikla tak originální díla malých autorů. Někdo se zaměřil na flóru Broumovska a vytvořil si herbář, jiní zase psali povídky a báje dle své fantazie či tvořili dětské encyklopedie.
„Děti si během týdenního pobytu v broumovském klášteře
vyzkoušely různé aktivity - od vzniku papíru, přes iluminaci až po
knihvazačství. Vytvářely ruční papíry, míchaly barvy dle středověkých postupů a tvořily iluminace, následně pak svá díla svázaly
v knihu. Kromě řemeslné činnosti jsme vyrazili i na výlet do nedaleké farmy Wenet, hráli týmové hry, opékali jablka, vedli děti k hudbě
a ve čtvrtek jsme nocovali v klášteře. Už teď se mi stýská, byli jsme
dobrá parta,“ řekla lektorka příměstského tábora Martina Junková
ze Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.
V polovině srpna se pak v klášteře uskutečnil druhý příměstský
tábor, zaměřený na filmové umění. Děti si během pěti dní vyzkoušely
práci s kamerou, jednoduchou animaci i střih, to vše pod vedením
lektorů Tomáše Valáška a Jakuba Vovsa. Ke konci týdne si pak domů
mohly odnést vlastní dokument krátké stopáže.
Festival Za poklady Broumovska zakončí
koncert v klášterním kostele
Jedenáctý ročník letního hudebního festivalu Za poklady Broumovska bude ukončen v sobotu 3. září vystoupením Kühnova smíšeného sboru a jeho sólistů. Koncert se uskuteční v klášterním kostele
sv. Vojtěcha v Broumově od 18 hodin. Vstupné bude stejně jako na
všech předchozích koncertech dobrovolné.
Během deseti letních koncertů, které navštívilo více než 2500
lidí, se v kostelích na Broumovsku představili Stipendisté Akademie komorní hudby, Duo du Reve, Bennewitzovo kvarteto, Monika
Knoblochová s Kristinou Fialovou, Aleš Bárta, Musica Braunesis,
Kerry Turner s Janou Goliášovou, Trio Arundo s Karlem Dohnalem,
Laureáti soutěže Concertino Praga a závěrečný Kühnův smíšený
sbor. Festival také poprvé ve své historii zavítal do Police nad Metují
a Bezděkova, a to kvůli špatnému stavu šonovského a heřmánkovického kostela, kde musely být koncerty pro letošek zrušeny.
Festival pořádá Agentura pro rozvoj Broumovska a ani letos by se
neobešel bez finanční podpory partnerů, kterými jsou MND, textilní
závody VEBA a Raiffeisen Leasing, Královéhradecký kraj, Královéhradecká diecéze a místní farnosti, město Broumov, Benediktinské
opatství sv. Václava v Broumově, Podnikatelský klub Broumovska,
Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Region Broumovsko, Státní
fond kultury ČR a místní živnostníci a podnikatelé, kteří přebírají
patronát nad koncerty ve svých obcích. Rádi bychom touto cestou
poděkovali nejen návštěvníkům, ale všem, kteří se na organizaci
festivalu podíleli a podpořili ho, ať již finančně nebo jakkoliv jinak.
Fotogalerie a podrobnější informace najdete na www.zapoklady.cz.
broumovské noviny 9 (2016), strana 11
Pozvánka: Broumovské vinobraní
a Podzimní trh v klášteře
Letní hudební kurzy přilákaly účastníky
z Čech, Kanady i Maďarska
Opatské klášterní sály hostily od pondělí 8. srpna druhý ročník
Letních hornových kurzů, které byly doprovodným programem festivalu Za poklady Broumovska. Kurzy byly mezinárodní a letos na
ně zavítalo 21 mladých hornistů z České republiky, Kanady a Maďarska. Lektory kurzu byli Zuzana Rzounková, Petr Hernych a americký skladatel a hornista Kerry Turner.
„Atmosféra kurzů byla velmi dobrá, přátelská. Myslím, že účastníci byli spokojeni, a to samé mohu říci i o lektorech, panu Turnerovi a Hernychovi, kteří mi potvrdili, že tu byla úžasná atmosféra.
Letos navíc byly kurzy delší než vloni, udělali jsme je na týden, aby se
studenti naučili co nejvíce a ten posun byl znát. Byla bych moc ráda,
kdyby se broumovský klášter stal takovou líhní pro lesní roh a kdyby
se podařilo dostat do povědomí, že Broumov nabízí kurzy pro tento
nástroj,“ sdělila lektorka Zuzana Rzounková.
„Oceňuji velký entuziasmus nejen pořadatelů, ale i studentů.
Když jsme sem dorazili, byl jsem velmi překvapen, protože Broumov
je opravdu daleko od všeho – trvalo nám velmi dlouho, než jsme se
sem dostali z Prahy. Pak jsme se ocitli v tomto překrásném klášteře
a moc pěkném městě, kde jsou velmi přátelští lidé. Kurzy jsou velmi
dobře organizované a hráči velmi nadaní, takže jsem velmi spokojen,“ řekl během hornových workshopů lektor Kerry Turner. Kurzy
byly ukončeny v sobotu 13. srpna slavnostním halali na nádvoří kláštera a závěrečným slavnostním koncertem všech účastníků.
Přípravy 3. ročníku Broumovských diskusí
jsou v plném proudu
Zajímaví hosté zavítají počátkem listopadu do kláštera na 3. ročník Broumovských diskusí. Dvoudenní diskusní setkání osobností
politického, církevního i vědeckého života proběhne od 7. do 8. listopadu v Opatských sálech Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov. Přípravy konference jsou nyní v plném proudu – ladí
se doprovodný program, připravují se propagační materiály i nové
webové stránky, zvou se vystupující hosté.
Svou účast již přislíbili například místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, vedoucí Katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze Karel B. Müller, historik a docent českých dějin na
UK Petr Hlaváček, komentátor Roman Joch nebo bývalý velvyslanec
a náměstek ministra zahraničí Petr Kolář.
Agentura pro rozvoj Broumovska srdečně zve na dvě tradiční
zářijové akce. Broumovské vinobraní s ochutnávkou burčáku se
uskuteční v sobotu 10. září od 13 hodin v areálu kláštera. Odpoledne
hudebně doprovodí místní muzikanti a také Lidová muzika z Chrástu - mladý folklórní soubor s repertoárem, který tvoří lidové písně
z jižních a západních Čech s občasnými regionálními i žánrovými
odbočkami.
Podzimní trh vyroste v areálu kláštera a v přilehlé klášterní zahradě o týden později, v sobotu 17. září, od 8:30 do 13 hodin. Na
návštěvníky budou čekat stánky s bohatou nabídkou kvalitních regionálních produktů i s občerstvením. Prodejci se zájmem o účast na
trhu se mohou hlásit na emailu: [email protected]
cz. Vstupné na obě akce je zdarma.
Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
V říjnu startuje další ročník
Univerzity třetího věku
Zájemci se mohou začít hlásit do Univerzity třetího věku,
jejíž 6. ročník bude zahájen ve čtvrtek 20. října v Kreslírně
broumovského kláštera. Přednášky rozdělené opět do zimního
a letního semestru jsou určeny všem seniorům, kteří se chtějí
dozvědět něco nového. Poplatek zůstává stejný, tedy 250 Kč za
semestr. Přihlásit se může kdokoliv, a to v kancelářích Agentury pro rozvoj Broumovska sídlící v broumovském klášteře.
Témata přednášek:
Zimní semestr - Náchodské muzeum se představuje
1. Od múseionu po náchodské muzeum - 20. 10. 2016,
13:00, Mgr. Petr Landr
2. Pravěk na horním toku Metuje a Stěnavy - 24. 11. 2016,
13:00, Mgr. Jan Tůma
3. Bible v dějinách knižní kultury - 15. 12. 2016, 13:00, Mgr.
Pavlína Švandová
4. Laudonovo opevnění z 18. století ve světle písemných
pramenů - 19. 1. 2017, 13:00, Bc. Richard Švanda
Letní semestr - Ruce na lavici: o školách, školácích a učitelích
1. Vzdělání a vzdělávání v době středověku - 16. 2. 2017,
13:00, PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
2. Škola za císaře pána - 23. 3. 2017, 13:00, PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
3. První republika a její školy - 20. 4. 2017, 13:00, prof.
PhDr. Dana Musilová, CSc.
4. Proměny (nejen obsahu) dějepisných učebnic ve 20. století - 18. 5. 2017, 13:00, Mgr. Irena Kapustová
broumovské noviny 9 (2016), strana 12
Z broumovské farnosti
Nedělní mše sv. –
září 2016
4. září
Otovice Broumov, P+P Ruprechtice Broumov, klášter 08:30 hod
10:00 hod
10:00 hod
17:00 hod
11. září
Martínkovice Broumov, P+P Vernéřovice Broumov, klášter 08:30 hod
10:00 hod
10:00 hod
17:00 hod
18. září
Šonov, kaple PM Broumov, P+P Vižňov Broumov, klášter 08:30 hod
10:00 hod
10:00 hod
17:00 hod
25. září
Božanov Broumov, P+P Heřmánkovice Broumov, klášter 08:30 hod
10:00 hod
10:00 hod
17:00 hod
Mše sv. v týdnu,
Broumov – září 2016
Pondělí Úterý klášterní k. Středa k. sv. Václava Čtvrtek děkanský k.
Pátek děkanský k. Sobota hřbit. k. PM k. sv. Václava Odhalení pamětní desky P. C. Baierovi
Ve čtvrtek 11/08/2016 sloužil ve zdoňovském kostele Nejsvětější Trojice mši sv.
s formulářem Za smíření sídelní královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Po bohoslužbě
diecézní biskup odhalil pamětní tabuli zdoňovskému děkanovi P. Coelistinu Baierovi, který
byl v létě 1945 zavražděn v Teplicích nad Metují. Díky patří P. Antonínovi Brychtovi a P.
Františkovi Hofmanovi za přípravu připomenutí tragicky zesnulého kněze. Milá byla rovněž
i účast někdejšího broumovského kaplana P. Evermoda Sládka, OPraem.
Tímto chci poděkovat obcím a všem jednotlivcům, kteří se během srpnových úterků
podíleli na akci „Měsíc otevřených kostelů“. Díky Vám se podařilo něco, o čem jsem už
roky přemýšlel a letos se to podařilo uskutečnit. Věřím, že v příštím roce budeme v dané
spolupráci pokračovat.
P. ThLic. Martin Lanži, děkan ŘKF - děkanství Broumov
broumovské noviny 9 (2016), strana 13
xxx xxx
17:00 hod
17:00 hod
07:15 hod
15:00 hod
08:00 hod
17:00 hod
Adorace: středa, sv. Václav, 17:30 –
17:50 hod;
pátek, P+P, 19:00 – 20:00 hod.
Svátost smíření: 20 min před každou
mší sv.;
sobota 24/09, P+P, 09:00 – 10:00 hod
Podzimní změny
bohoslužeb
Dochází k nim se začátkem nového
školního roku, jsou to částečné změny
času.
SVATOVÁCLAVSKÉ
SLAVNOSTI
28. 9. 2016
8:30
SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE
Kostel sv. Václava Broumov
9:00
SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
Mírové náměstí Broumov
9:30
SLAVNOSTNÍ PRŮVOD OD KOSTELA SV. VÁCLAVA
Sv. Václav se svou družinou započne svou cestu na Mírové náměstí u kostela sv. Václava v Broumově
10:00
ZUŠ BROUMOV
12:00
STARÁ SEŠLOST
14:00
PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ
15:00
O BUDULÍNKOVI
16:00
„zpívající“ právník
V rámci bloku ZUŠ Broumov se vám představí žáci a jejich práce
Mírové náměstí Broumov
Mírové náměstí Broumov
Divadlo Kapsa, Andělská Hora
Městské divadlo Broumov
Mírové náměstí Broumov
IVO JAHELKA
SKÁKACÍ HRAD
Infocentrum Broumov, t: 491 524 168, e-mail: [email protected]
Pořádá: Město Broumov, ZUŠ Broumov a Římskokatolická farnost Broumov
Více informací získáte na: www.broumov-mesto.cz
broumovské noviny 9 (2016), strana 14
Okénko
broumovských žen
Informace o akcích,
které se konaly
nebo se budou konat pro ženy
a veřejnost v našem městě
NA MĚSÍC ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME:
V úterý 13. září 2016 (podle počasí)
uspořádá výbor ČSŽ Broumov již tradiční
POSEZENÍ VENKU s obyvateli Domova
důchodců a pečovatelského domu.
Společně si popovídáme, zazpíváme
a opečeme něco dobrého!
Pozvánkou pozveme I ženy naší organizace,
občerstvení bude zajištěno!
Sraz na zahradě v 15 hodin.
Zveme vás do nové
sezóny
Až budete číst tyto řádky, tak Polický
symfonický orchestr bude mít čerstvě za sebou už třetí benefiční koncert pro Nadační
fond Hospital Broumov. Pokud jste se 30. 8.
přišli podívat, věříme, že vás zaujala nejen
hudba, ale i umění zpěvu, akrobacie a divadla, které celý večer doprovodilo.
Byli jste zrovna na dovolené? Zveme vás
na lehce podzimní koncert, který vás zcela
jistě zahřeje na duši a třeba i na těle, bude-li hlediště zaplněno. Reflektory se rozsvítí,
až na pódium divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě vstoupí 1. října v 18:00 Polický symfonický orchestr. Taktovkou bude rytmu velet
dvorní dáma Věra Vlčková, kterou na část
večera vystřídá pan Martin Kumžák - leader
známého Moondance Orchestra doprovázejícího pořad ČT1 StarDance …když hvězdy
tančí. Přiveze s sebou i sólistku, která vám
svým šarmem a okouzlujícím projevem dodá
chuť i do podzimu. Dasha svým neuvěřitelným hlasem zkrášlila tóny orchestru už
několikrát. Přijďte a nenechte si to kouzlo
časného podzimu ujít! Předprodej zahájen.
Vstupenky: 180 Kč, 200 Kč, 220 Kč.
Orchestr rád uslyší, zda se jeho divákům koncerty libí. Máme web, Facebook,
YouTube i email - takže nám určitě napište
na [email protected]
a řekněte, jakou hudbu máte rádi, co se vám
na nás líbí, anebo co už raději hrát nemáme.
Přízeň a podporu nám také od 1. října můžete vyjádřit finančním příspěvkem na webu
www.hithit.com. Zjistíte, že i my máme 365
starostí a potřebujeme vás k našemu štěstí. Pálí nás nedostatek funkčních stojánků,
chybí nám notové řádky a chtěli bychom
nové smyčce, žíně a kalafuny. Podpořte svůj
orchestr a pošleme vám sladkou odměnu!
Děkujeme za vaši přízeň!
za hráče PSO Petra Šotolová
foto: Lin Šerková
Ve středu 21. září 2016 pořádáme
a zahajujeme již tradiční sérii tří léčebných
zájezdů do solných lázní v Kudově Zdroji
v Polsku.
Odjezd autobusu je v 8 hodin z obvyklých
stanovišť, cena zájezdu 150,- Kč
/obsahuje dopravu a vstupenku do solných
lázní/ a 100,- Kč /pro ty, kteří navštíví
pouze město nebo tržnici/.
Možnost procházky po lázních, posezení
v cukrárně, návštěva tržnic
Bližší informace o spolku ČSŽ Broumov
a o pořádaných akcích získáte v prodejně
Dárky-květiny, EDA Broumov,
na Mírovém náměstí v Broumově.
Připravujeme na měsíc říjen 2016:
V sobotu 15. října
pořádá ČSŽ Broumov
1. PODZIMNÍ
SPOLEČENSKÝ PLES
Sál Dřevník, začátek ve 20 hodin.
Hudba GENY Rtyně v Podkrkonoší
pod vedením Leoše Nývlta.
Vstupné 100 Kč včetně místenky.
Bohatá tombola.
Společenský oděv nutný!
Předprodej vstupenek v prodejně
EDA Broumov /Dárky-květiny/,
telefon: 491 523 768,
broumovské noviny 9 (2016), strana 15
Letos se uskutečnila
již X. Křinická pouť
V sobotu 6. srpna se v areálu u restaurace Amerika v Křinicích uskutečnila již X.
Křinická pouť. Pouť pořádala Obec Křinice
spolu se sborem dobrovolných hasičů, křinickými myslivci a dalšími spolupořadateli.
Pouť byla zahájena již ve 13 hodin, kdy
již ve svém stánku začaly své výrobky prodávat ženy – Cech panen rukodělných a také se
svými knížkami a obrázky k prodeji přispěla
křinická básnířka – paní Kopecká. Největší
zájem byl o pouťové koláče, ale i další dobroty. Prodávaly se zde také rukodělné výrobky
tohoto sdružení.
Oficiálně byla pouť zahájena v půl třetí paní starostkou – Libuší Rosovou a také
děkanem broumovské farnosti – Martinem
Lanžim.
Při zahájení paní starostka řekla:
„Milí občané, vážení hosté a všichni přítomní poutníci, dovolte mi, abych Vás srdečně přivítala na X. Křinické pouti, kterou konáme za účelem oživení a návratu tradičního
setkání spoluobčanů – sousedů a všech lidí,
kteří mají zájem sejít se u nás v Křinicích.
Zvlášť upřímně vítám mezi námi děkana
broumovské farnosti – pana Matina Lanžiho
a polské přátele z Ratna Dolnego.
Celá řada lidí, zvláště mladých, má problém a tím, co vlastně pouť je. V minulosti
to byla nejvýznamnější událost nejen na českých vesnicích, ale i ve městech. Naše obec
je jednou z málo obcí, která nikdy neměla
kostel, ale je bohatá na kapličky a sakrální
stavby.
Křinická pouť souvisí s poutním místem,
kde byla již od nepaměti kaple Panny Marie
Sněžné, na vrcholu v bezprostřední blízkosti hranice katastru naší obce – a kaple na
Hvězdě.
Každá pouť měla a jistě bude mít i do budoucna velký význam v životě lidském. Křinická pouť začíná tím, že naše ženy napekly
pouťové koláče, a dnes pokračujeme v tomto
setkání občanů pouťovým procesím, odpoledne se zabavíme připraveným programem
a posedíme při dobrém jídle se společnou
zábavou.
Hlavním posláním pouti je významné
setkání sousedů a celé vesnice, s cílem společně komunikovat, říci si mezi sebou, co se
děje, co se udělalo, nebo neudělalo dobře v
naší obci a co by bylo dobré připravit nového.
Posláním naší Křinické pouti je tuto
tradici stále více obnovovat a zvláště ve složitých podmínkách světa udržet pospolitost
občanů.
Na dnešní pouti se všichni dobře bavte, plně využijte bohatého občerstvení zde
v prostoru kolem restaurace, ale i ve zdejší
restauraci. Zakupte si něco z výrobků ručních prací a dobrot Cechu panen rukodělných.
Děkujeme moc všem, kteří se na přípravě pouti podíleli, kteří mají zájem, aby obec
stále žila.
Než předám slovo panu děkanovi, dovolte mi ještě, abych Vám sdělila, jak bude program pouti probíhat:
Po teplém slově pana děkana se nyní odebereme ke kapli Panny Marie Sněžné pod
Hvězdou, kde u kaple bude probíhat litanie.
Poté sejdeme zpět k restauraci Amerika, kde
bude pokračovat stánkový prodej, pro děti je
k dispozici zábava – skákací hrad a střelnice
a další soutěže. Dospělí si jistě posedí u dobrého jídla a pití – křinických dobrot – koláčů
s kávou a ochutnají grilované selátko.
Při této příležitosti Vás chci ještě pozvat
na další křinickou akci – „Dožínky“. Ty se
budou konat v sobotu 27. srpna na místním
hřišti, v odpoledních hodinách.
Závěrem Vám všem děkuji za účast
a nyní již předávám slovo panu děkanovi
Martinu Lanžimu z naší farnosti“.
Poté také návštěvníky pouti oslovil také
pan děkan Lanži. Připomněl, že se této poutě již zúčastňuje přes deset let, kdy nastoupil
na broumovskou farnost.
Procesí účastníků pouti se poté vydalo
ke kapličce Panny Marie, kde u kapličky následovaly tradiční litanie.
Po návratu z procesí byl již zahájen odpolední program pouti. Pro děti byl u budovy
restaurace Amerika postaven skákací hrad,
který zapůjčilo sdružení DSO Broumovska.
O tuto atrakci byl ze strany dětí velký zájem.
Především pro děti byly připraveny i další zábavné soutěže – hod na plechovky, kde
děti do 5 let mohly vyhrát pěkné plyšáky,
které věnovali manželé Středovi.
Velký zájem byl také o střelnici s papírovými růžemi, její provoz zajišťovali členové
místního mysliveckého sdružení. Zde si své
štěstí mohli vyzkoušet i dospělí.
Na pouti nechyběly ani nafukované balonky a další pouťové zboží.
O to, aby návštěvníci neměli hlad a žízeň,
o to se staral především personál restaurace
Amerika. Ale nechybělo také i tradiční grilované prasátko, které zde již řadu let grilují
manželé Novákovi z Holic.
Od 15,30 do 19 hodin měli účastníci
pouti možnost poslouchat reprodukovanou
hudbu, a to všech žánrů – od dechovky až
po současnou populární hudbu. Kdo vydržel
a měl zájem, mohl se po 19. hodině bavit při
diskotéce.
Akce se skutečně vydařila a to i zásluhou
toho, že vydrželo do pozdních večerních hodin pěkné počasí a spadlo snad jen několik
dešťových kapek.
Zásluhu na tom, že pouť dobře dopadla,
měli všichni ti, kteří akci připravili, ale také
ti, kteří se po celou dobu pouti o návštěvníky
starali. Křinická pouť se stala v této obci již
tradiční akcí a určitě bude pořádána i v dalších letech.
Petr Cirkl
broumovské noviny 9 (2016), strana 16
Jaké je nejčastější protiprávní jednání
páchané na seniorech?
Radek Havelka, vedoucí strážník
Městské policie Broumov, nám k tomu
řekl:
Je toho poměrně hodně. Všeobecně to
jsou kapesní krádeže, krádeže vloupáním do
bytů, rodinných domků, sklepů, rekreačních
objektů, krádeže vloupáním do zaparkovaných vozidel, loupeže, podvody, vydírání,
úmyslné ublížení na zdraví. Fenoménem v
současné době je podomní prodej a krádeže,
kdy se k vám do bytu nebo domu pod určitou
záminkou dostanou lidé s nekalým úmyslem.
Co by měl senior dělat, abych se nestal
obětí tohoto protiprávního jednání?
U každého výše uvedeného protiprávního jednání musí dodržovat určité zásady:
Kapesní krádeže a loupeže:
- Nenoste u sebe větší finanční obnos
- Neschovávejte více peněz doma, ale založte si bankovní účet
- Peněženku, osobní doklady noste ve
vnitřních kapsách oblečení, nejlépe v náprsní kapse, neukládejte je navrch nákupní
tašky
- Nenoste kabelku s penězi a doklady
přes rameno, ale držte ji nejlépe v podpaží.
- Kabelku a peněženku neodkládejte do
nákupního vozíku
- Zajistěte si donášku důchodu domů
- Při výběru peněz z bankomatu nebo na
poště si zajistěte doprovod
- Vyhýbejte se rizikovým místům a „tlačenicím“
- Nenechávejte peněženku a doklady v
kabátech a bundách na věšácích a židlích
- Za tmy nikdy nechoďte sami do odlehlých lokalit, zajistěte si doprovod, nebo jeďte
raději taxíkem
- Noste u sebe pepřový sprej
- Dojde-li přepadení, křičte, volejte o pomoc
Krádeže vloupáním:
- Při odchodu z bytu uzavírejte okna,
uzamykejte dveře, zajistěte, aby se vchodové
dveře do domu automaticky zavíraly proti
vstupu zvenčí, nenechávejte je dokořán, po
22. hodině zamykejte také dveře kočárkáren,
sklepů, prádelen, sušáren a dalších společbroumovské noviny 9 (2016), strana 17
ných prostor
- Dbejte na funkčnost osvětlení ve všech
společných domovních prostorách
- Neotvírejte vchodové dveře neznámým
lidem
- Neotvírejte dveře, aniž byste se kukátkem přesvědčili, kdo je za nimi
- Zajistěte dveře řetízkem nebo jiným
prostředkem proti násilnému vniknutí zvenčí
- Mějte se na pozoru před podomními
obchodníky, nevpouštějte je do bytu, servisní pracovníky kontroly plynoměrů a elektroměrů vpouštějte do bytu pouze pod vaším
dozorem a jen tehdy, pokud jste si je objednali, vždy si vyžádejte jejich služební průkaz.
- Vytvořte si seznam cenných věcí, jejich
fotografie, výrobní čísla a popis
- Při práci na zahradě nenechávejte otevřený dům
- Nejlepší ochranou proti vloupání jsou
všímaví sousedé. Udržujte dobré vztahy s
vašimi sousedy, můžete si tak navzájem pomoci ochránit váš majetek
- Máte-li podezření, žže se děje cosi podezřelého, obraťte se na policii
- Bezpečně na ulici a v prostředcích hromadné dopravy:
- K procházkám volte vhodnou dobu a
místo, ne za tmy a ne do opuštěných míst
- Pokud je to jen trochu možné, nechoďte sami. Ve večerních hodinách se vyhýbejte
rizikovým místům. Vyhněte se také místům,
o kterých víte, žže se v nich scházejí podivné
party.
Podomní prodej
Za účelem podomního prodeje domů nikoho nepouštějte a na předváděcí akce tzv.
„šmejdů“ vůbec nechoďte. Ihned volejte MP
nebo Policii. Vyhláška města podomní prodej zakazuje.
Buďte připraveni, nenechte se překvapit.
Nedejte se
Uložte si důležitá telefonní čísla:
Městská policie 156 / Broumov pevná
linka 491 504 222, mobil 602 817 301 /
Policie ČR 158
Záchranná služba 155
Hasiči 150
Tísňové volání 112
ZŠ Hradební Broumov
pořádá:
Šumava II. pátek 16. neděle 18. září 2016 - 3 volná
místa
1. den a/ Železná Ruda a okolí, Špičák –
cca 10 km, Bayerisch Eisenstein
2. den : Prášily, Srní, Modrava, Kvilda,
Jezerní Slať, Horská Kvilda, naučná stezka
Povydří Antýg –Turnerova chata -Čeňkova
pila 8 /11 km
3. den: Lipno- stezka korunami stromů,
Český Krumlov- zámek, prohlídka města
Ubytování: hotel Sirotek Železná Ruda –
Špičák 3 a 5 lůž. p. Turist spol. soc.zař.
Cena : 2600 Kč za dopravu, 2 x ubytování
s polopenzí, vstupné: zámek Český Krumlov,
stezka korunami stromů Lipno, 3 x průvodci,
organizační výdaje.
Odjezd: 03.55 Olivětín, 04.00 Broumov,
04.05 Kaďárna, 04.10 Lidl Broumov. Nástup
možný, po předchozí domluvě, na aut.
zastávkách po trase Broumov -Praha
Návrat: 22.00 do Broumova po stejné
trase
Účastníci nejsou zvlášť pojištěni proti
úrazu mimo dopravní prostředek!!!
Přihlášky: Pavel Košňar: [email protected]
gmail.com, telefon: 606940996
Dodatek k článku
„Kamenná svatba“
v Křinicích
v srpnovém čísle BN
Ještě se vracím k článku „Kamenná
svatba v Křinicích“, manželů Daškových,
uveřejněném v srpnovém čísle našich novin.
V posledním odstavci jsem psal
o tom, že k výročí svatby dědy a babičky
jim vnuk Karel s manželkou vybudovali
v jejich rodinném domku pěknou koupelnu. Nyní jsem se však dozvěděl, že hlavní
podíl na tomto dárku má vnučka Jitka
s manželem Jurou ze Slovenska. Vnuk
Karel jim s tím jen pomáhal.
Omlouvám se manželům Daškovým
za tuto nepřesnost. Přeji jim, aby jim
koupelna dobře sloužila.
Petr Cirkl
Blížící se konec
prázdnin jsme tradičně
zakončili Rockstockem
Letošní ročník odstartovala šestičlenná
kapela, složená z broumovských studentů, Wajnot?. Pozvání do Broumova přijala
i hardcore punková kapela Sufit z Mieroszowa, která hraje již 6 let a v České republice si
zahrála po druhé. V polovině večera se představila elektro alternativní hudební skupina
Pantau. Jako předposlední vystoupila rocková skupina Big Dog. Nejmladší členkou této
kapely je čtrnáctiletá houslistka Aneta, která je také členkou Novoměstké filharmonie.
Zpěvačka Daniela má angažmá v Rockopeře
v Praze, kytaristou kapely je Broumovákům
známý Kamil Grim – mistr světa a Evropy
v bench pressu. Závěr patřil kroměřížské kapele There is Blood in my Ears.
Jitka Exnerová
Org. složka Kultura a infocentrum
Státní svátek láká na
nabitý program na
náměstí v Broumově
Středa 28. 9. 2016 bude patřit Svatováclavským slavnostem. Mezi neodmyslitelné
části programu patří svatováclavská mše,
jarmark s bohatým sortimentem nabízeného zboží jako jsou trdelníky, perníky, šperky,
dřevěné hračky a jiné.
I letos přijede sv. Václav na koni a dojde
k ukázkám šermířského umění v podání náchodského šermířského spolku Kavalerie.
Pro děti je připraven skákací hrad a v
divadle je pobaví hudební pohádka o Budulínkovi v podání divadla Kapsa z Andělské
Hory. Tradičně vystoupí i žáci ze ZUŠ Broumov. Příznivci westernu se mohou těšit na
polední čas strávený s country kapelou Stará
sešlost.
Odpoledne vystoupí Pavlína Jíšová
a její přátelé. Písničkářka Pavlína Jíšová má
na svém kontě 9 sólových alb. Její repertoár
skýtá více než 150 původních českých písní.
Její hlas je možné slyšet na více než sedmdesáti albech české produkce. V současnosti ji
nejčastěji doprovází Adéla Jonášová, další
členkou kapely je písničkářka a multiinstrumentalistka Petra „Šany“ Šanclová a dámskou čtveřici doplňuje basová kytaristka
Romana Tomášková. S patřičnou dávkou
ženské energie zazní v programu dámské sestavy především autorské písničky Pavlíny
Jíšové, které mnohdy zdobí originální pojetí
ženského vícehlasu.
Na závěr vystoupí zpívající právník Ivo
Jahelka. Aktivní právník, který se věnuje
zhudebňování soudních případů a příběhů
ze života. Stranou nezůstávají ani zajímavé
zápisy obsažené v soudních spisech, policejních protokolech i jiných úředních dokumentech.
Přijďte strávit sváteční den na náměstí,
věříme, že si každý přijde na své …
Jitka Exnerová, DiS.
Org. složka Kultura a infocentrum
Letní žesťový tábor
letos s rekordní účastí
Konec letních prázdnin tradičně patří Žesťovému táboru, který se letos konal
v Turistické základně ve Vižňově. Tábora,
konaného od 14. do 21. srpna se letos účastnilo rekordních 40 dětí. Ty lektoři rozdělili
do osmi těles a s každým z nich secvičili 2 až
3 skladby. Tábor byl ukončen 21.8. koncertem v sále Informačního centra v Broumově.
O složení programu závěrečného koncertu a složení jednotlivých těles nám více
řekl vedoucí Letního žesťového tábora Štěpán Přibyl:
„Účastníky jsme ještě před táborem rozdělili do čtyř komorních těles: nejmladší pod
mým vedením, s pracovním názvem Cipísci
nacvičili aranžmá dvou lidových skladeb,
a to Ukolébavku a parafrázi na lidovou píseň Komáři se ženili. O něco starší děti byly
uskupeny do komorního tělesa vedeného
Josefem Fialou s pracovním názvem Pepíčci. Ti také nacvičili dvě skladby, a to Radost
a úpravu jedné africké písně. Pokročilé těleso pod názvem Bubáčci vedla Lenka Němcová. To nacvičilo Intrádu a českou známou
píseň Život je jen náhoda od J. Ježka. Nejstarší a nejzkušenější komorní těleso hrálo
v obsazení žesťového kvinteta, kam byli zařazeni i asistenti. Toto těleso vedl J. Rejdák
a nacvičil s ním tři skladby. Charpentierovo
Te Deum (Prelude), pak černošský spirituál
a do třetice to bylo sólo pro trubku ve filmové
melodii skladatele Ennia Morriconeho.
Další tři tělesa byla tvořena pouze ze
stejných nástrojů. Soubor trubek, soubor
lesních rohů a soubor velkých nátrubků
(pozn.: trombony a tuby).
nástrojové party, podpořili skladbu hrou na
perkuse. Třetí skladbou byla tradiční italská
večerka II Silenzio.
Složení dětí bylo většinou z Policka
a Broumovska, několikátým rokem k nám
ale také zavítají přespolní, kteří mají na
vedoucí tábora nějaké vazby. Letos to byli
Pražáci, jeden žák z Pardubicka a slečna
z Trutnova.“
Předchozí čtyři ročníky letního žesťového tábora probíhaly v bývalé škole v Křinicích, kde pro děti i lektory panovaly takřka ideální podmínky. Letos se tábor musel
přesunout do Vižňova, a to z důvodů změny
cen pronajímaného prostoru. Zvýšení ceny
o tisíc korun na jednoho účastníka bylo pro
rodiče dětí neúnosné.
Podmínky ve Vižňově nejsou úplně optimální, a tak vedení tábora bude usilovat
o finanční pomoc ze strany sponzorů, aby se
Letní tábor mohl vrátit do uspokojivějších
prostor a nadále u dětí rozvíjet pochopení
potřeby umění a ctít kulturní hodnoty.
Pozitivní reakce
na článek
o pokácených keřích
v Dvořákově ulici
Jsme rádi, že jsme se dočkali pozitivní
reakce na náš článek v červencovém čísle
Broumovských novin.
Dostali jsme zprávu, že Technické služby
zde začaly vysazovat nové keře, které zkrášlí
tuto část Dvořákovy ulice. Moc děkujeme.
Rádi chválíme dobrou práci Technických služeb, protože jejich práce v našem
městě je skutečně vidět. Hlavně teď v letních
měsících pravidelně vidíme pracovníky TS
v akci – při sekání trávy a při úklidových pracích. Není nic zvláštního na tyto lidi narazit
již po 6. hodině ranní.
Také pravidelné odvážení košů, na kterých jsou nainstalovány držáky na psí exkrementy člověka potěší, i stálé doplňování sáčků. Lidé si již na to skutečně zvykli a sáčky
využívají.
Také pohyb lidí, kteří jsou na úřadu práce, je znát a stále se s nimi někde potkáváme
pří úklidu nejen chodníků, ale i dalších částí
našeho města. Dělají skutečně užitečnou
práci. Možná, že by jich v ulicích mohlo být
ještě více, určitě by měli co dělat.
Petr Cirkl
Posledním a tedy osmým tělesem byl
společný orchestr s repertoárem: Téma z filmu James Bond, pak letos aktuální brazilská
píseň Brazil, kde ti nejmenší, kteří neuhráli
broumovské noviny 9 (2016), strana 18
Dne 17. 8. 2016 se ve společenské místnosti CSS Naděje Broumov sešli na společné oslavě životních jubileí tito naši spoluobčané:
Sedící: paní Miloslava Hrdinová, paní Irena Ringelová, paní Marie Nováková, paní Jaroslava Graclová, pan Jiří Kopecký
Stojící: pan Petr Reinhardt, paní Kristiana Dušková, pan Bohuslav Hrubý, pan Rudolf Židek, paní Ilona Kejzlarová, pan Stanislav
Kujal.
Všem srpnovým oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a rodinné spokojenosti.
foto Lenka Židová
Jubilantům na společné oslavě zahráli
pánové Valeš a Krtička
broumovské noviny 9 (2016), strana 19
VZPOMÍNKA
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chvilku postát a tiše vzpomínat.
Dne 15. 9. 2016 uplyne jeden smutný rok,
kdy nás tragicky opustil drahý syn, manžel,
tatínek, bratr a kamarád Ing. Milan Lukašák.
Stále vzpomíná celá rodina.
Poděkování
Milá rodino, kamarádi a kamarádky, přátelé
Broumováci,
v sobotu 16. července 2016 to bylo přesně 50 let od
naší svatby, přesně na den. Máme skvělou rodinu, dceru,
syna dvě vnučky, které nám dělají velkou radost.
Život byl a je cestička schůdná, ale i trnitá a je moc
fajn jít po ní ve dvou. Za nás oba si přejeme, aby nám to
ještě dlouho vydrželo.
Chceme touto cestou poděkovat rodině za uspořádání
slavnostního obřadu, který byl pro nás velkým
a příjemným překvapením a všem dalším, kteří mají na
starost občanské záležitosti ve městě.
Zároveň děkujeme za květiny, mezi kterými byla i ta
svatební a za dárky, které nás velmi potěšily.
Renata a Jaroslav Burghardtovi
Jiří Kopecký oslavil
významné životní
jubileum
Koncem měsíce srpna pan Jiří
Kopecký oslavil významné životní
výročí – 80 let.
Pan Kopecký řadu let pracuje
jako aktivní člen redakční rady
a dopisovatel Broumovských novin.
Mimo to také velmi dobře pracuje
jako člen v Komisi pro zahraniční
spolupráci města Broumova.
Přejeme mu do dalších let hlavně hodně štěstí a zdraví. Věříme, že
i nadále bude pomáhat při významných společenských akcích v našem
městě.
Děkujeme mu za jeho práci.
Redakční rada
Broumovských novin
broumovské noviny 9 (2016), strana 20
Vzpomínka na P. Josefa Norberta Zemana
Letos by pan vikář P. Zeman oslavil
75 let. Zemřel před 3 roky. Stále mi chybí,
i když v posledních letech svého života byl limitován svou nemocí, přesto jsem měl vždy
potěšení, když jsem ho mohl navštívit a aspoň ve chvílích méně četných rozhovorů si
připomenout jeho historické vzdělání, z něhož jsem předtím dlouhá léta čerpal ve svém
zájmu o minulé děje církve, společnosti
a národa.
Stali jsme se přáteli už během našich studií na teologické fakultě v Litoměřicích v sedmdesátých letech minulého století. Psal se
rok 1970. Byl o čtyři ročníky výše. Ač starší
a životem zkušenější měl ke mně-pomaturitnímu mládenci - nevrchnostenský vztah.
Oba jsme měli smysl pro humor a rádi se pobavili při dobrém moku. Pamatuji si na jeho
primici na Křemešníku u Pelhřimova, kde
jsem poznal jeho vzácné rodiče, pana opata
a jeho spolubratry premonstráty, kteří tehdy
nemohli veřejně nosit svůj hábit ani společně
v klášteře žít.
Jeho první kaplanské působiště v Hradci
Králové jsem navštěvoval jako bohoslovec,
později kněz i v dobách, kdy jsem měl zákaz
veřejného kněžského působení. V roce 1983
byl přeložen za trest do Ruprechtic. Od první návštěvy na jeho novém působišti jsem si
zamiloval Broumovsko. Zanedlouho byl přeložen do Broumova, kde jsem na faře trávil
každé Velikonoce a často i konec roku. Bylo
pro mne duchovním osvěžením asistovat
mu při velikonočních obřadech. Riskoval,
že mne měl vedle sebe u oltáře. Přesto nikdy
nevyslovil obavu. Hlásil se veřejně ke mně
i v dobách nelehkých. Za to jsem mu dodnes
vděčný. Při setkáních jsme probírali vše možné, zvláště však mi sděloval informace o různých historických událostech a periodách,
o krásné literatuře. Jeho sečtělost jsem obdivoval.
broumovské noviny 9 (2016), strana 21
Po roce 1989 naše setkání nebyla tak
častá, protože jsem znovu nastoupil do veřejné duchovní správy. Zasloužil se o to, že
jsem se stal čestným občanem Broumova.
Rozvíjel kontakty s Poláky. Byl tehdy pln
elánu. Díky němu jsem blíže poznal Polsko
a mentalitu našich sousedů.
Bylo by toho mnoho, co bych mohl vyprávět o našem přátelství. I když jsme názorově občas nebyli na stejné vlně. Stalo se,
že jsme se i škorpili a střetli v odlišném pří-
stupu a náhledu na různé osoby a události.
Naše přátelství zůstalo však pevné a trvalé.
Ze všeho nejvíc si vážím jeho věrnosti v přátelství a nesmírné obětavosti při obnově budov broumovského kláštera. Cením si a jsem
mu vděčný za to, že jsme se hodně nasmáli
a dovedli se povznést nad všední chmury.
Zanechal nesmazatelnou stopu nejen na
Broumovsku, ale i v mém srdci. Ať mu dobrý
Bůh odplatí za vše, co zdařilého vykonal.
Václav Malý, biskup 16.8.2016
psáno pro Broumovské noviny
Na snímcích:
Pohřeb
P. J. N. Zemana
20. 3. 2013
Mons. Václav
Malý na pohřbu
P. Zemana
Letošní srpnový
Měsíc otevřených kostelů,
akce pořádaná Římskokatolickou
farností - Děkanstvím Broumov,
byl jedinečnou příležitostí
k bližšímu seznámení se
s interiéry vesnických kostelů
v Božanově, Martínkovicích, Šonově,
Heřmánkovicích, Ruprechticích,
Vernéřovicích a Vižňově.
Naše snímky jsou z kostela
sv. Barbory v Otovicích
Součástí vnitřní
výzdoby otovického
kostela jsou dva oltářní
obrazy, významné pro
regionální dějiny umění.
Namaloval je ve
dvacátých letech 18.
století broumovský malíř
J. Hausdorf, rodák
z Otovic.
Obrazy byly někdy
v 1. polovině 20. století
částečně poškozeny
neodbornými
restaurátorskými zásahy.
broumovské noviny 9 (2016), strana 22
Výstava V prostoru paměti je ve
výstavní síni Muzea Broumovska
otevřena do 2. 10. 2016
V sobotu 6. srpna se ve
výstavní síni Muzea
Broumovska uskutečnilo
setkání s Jindřichem
Růžičkou, autorem výstavy
V prostoru paměti.
O Jindřichu Růžičkovi
a jeho malířském a grafickém díle
promluvila kurátorka výstavy
paní Hana Larvová.
Na 29. straně zveřejňujeme
úvahu Karla Franzeho
o Růžičkově broumovskému
dětství jako zdroji inspirací k jeho
výtvarnému a literárnímu dílu
broumovské noviny 9 (2016), strana 23
foto René Herzán
broumovské noviny 9 (2016), strana 24
20. srpna 2016
se na Dětském
hřišti v Broumově
konal
38. ročník
Memoriálu
Slávky
Streubelové
ve volejbalu
smíšených
družstev
a mládežnických
družstev, za
účasti družstev
z Polska
broumovské noviny 9 (2016), strana 25
Rady bylinkáře Masláka
aneb tradiční čínská medicína
Zázračná kalisie - kalisie voňavá
(Calisia fragranc)
Je to nenápadná vytrvalá rostlina z tropů a subtropů střední
a Jižní Ameriky, Tichomoří a Austrálie. Jedná se o celkem robustní,
rychle rostoucí rostlinu, která je příbuzná voděnce (tradeskancie),
někdy také zvané blázen.
Její stonky s dlouhými, svěže zelenými listy dorůstají délky až půl
metru. Má bílé, příjemně vonící květy. Dospělé rostliny vytvářejí oddenky, které zakořeňují. Používají se pro přípravu množství léčivých
přípravků.
Kalisie se využívá při léčbě cukrovky, onemocnění střev
a žaludku, podporuje činnost srdce a cév a reguluje krevní tlak. Léčí
nachlazení, kašel a bolesti v krku, různé infekce, záněty a astma.
Doporučuje se při léčení Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby, léčí
roztroušenou sklerózu a osvědčila se při léčbě nádorových onemocněních. Množit ji lze stejně snadno jako pěstovat. Necháme ji zakořenit a potom ji odstřihneme od mateční rostliny. Velmi dobře koření
i ve vodě.
To vše vám vysvětlí pan Maslák, broumovský bylinkář, na kterého se můžete obrátit.
Jaroslav Žid
Vemeník dvoulistý Platanhera bifolia
Pan Jiří Nývlt zjistil na Janovičkách již druhým rokem výskyt
naší vzácné orchideje - přísně chráněného vemeníku dvoulistého.
Vemeník je hlíznatá rostlina pasek, luk a světlých lesů. Z hlíz
vyrůstají přízemní listy asi 5 cm vysoké a stvol až 20 cm vysoký
s několika bílými řídkými květy.
Stejně jako jiné vstavačovité rostliny se vemeník dříve hojně vyskytoval hlavně na Pasách a v okolí letiště mezi Broumovem
a Martínkovicemi. Intenzivní hnojení v dřívějších letech tyto rostliny
málem vyhubilo. Je proto potěšitelné, že se ve větším počtu udržely
na Janovičkách.
Jaroslav Žid
broumovské noviny 9 (2016), strana 26
Rostou houby nebo
houby roste?
- Nevím, jak je tomu v reálu, protože do
lesa se pro nedostatek času ne a ne dostat.
Ale ono mě to po pravdě řečeno ani příliš
neláká. Příroda je totiž poslední roky pěkná
sviňa. Letos jsem byl v lese jen jednou asi na
dvě hodinky. Bylo to počátkem června a po
třech komářích kousancích mám dodnes
svědivé pupínky. Nevím, čím jsou ty potvory dneska napité – nebo jsem napitý já?
A cožpak o to, ale zakouslo se do mě i klíště
a na jeho památku mi na břiše vykvetl nadějně podebraný a kolosálně svědící přímo
„koláč“. Očekávám odevzdaně dnů příštích,
k doktorovi nejdu, jsem fatalista: hop nebo
trop, do nebíčka, do peklíčka? Loni to bylo
to samé, přežil jsem. Ale příští rok počítám,
dožiju-li, za takových podmínek do lesa nepáchnu. Coby dítě běžně se pohybující volnou krajinou nepamatuji, že bych kdy chytil klíště – jó, bejvávalo, „venku zuří bitva
a časy se měééní“, jak v zpíval Bob Dylan.
Takže kontakt s lesem mi zprostředkovávají jen noviny. Ty sice nevoní jehličím,
ale za to nekoušou a jejich četba následně
nezpůsobuje zánětlivá svědění, natož boreliózu či encefalitidu. Jen nevím, zda v nich
mluví pravdu. Takže kupříkladu MF Dnes
nedávno odpověděla na mou úvodní otázku
takto: Nerostou, na Broumovsku ani ťuk!
Redakci se prý totiž podařilo získat „tajnou
houbařskou mapu České mykologické společnosti,“ kterou promptně investigativně
odtajnili. V naší republice je na ní modře
vyznačeno celkem jedenáct oblastí, kde prý
houby prakticky „skoro nerostou“. Jeden
z vyznačených modrých fleků překrývá Prahu, což mě trochu překvapilo, protože na
Václaváku bych nějaký ten hříbeček, lišku či
holubinku přeci jen očekával najít. Ještě více
zdrcující je ale skutečnost, že stejně modré jako Praha je i celé Broumovsko. Takže
Na Pasách dle mapy situace stejná jako na
Václaváku! A kdo by chtěl vyrazit za Stěny,
moc si nepolepší: Teplicko vybarveno zeleně
= „rostou málo“, a Policko žlutě = „rostou
středně“. Naštěstí ale vládneme hravou češtinou. V cizině, když jdou do lesa a nenajdou
nic, tak prostě nenajdou nic. Ne tak u nás.
Jakýkoli Čech, když vyrazí do lesa, ponese
z něj houby v každém případě. Má-li košík
plný, má v něm houby, pokud prázdný, nese
taky „houby“. Takže radím: Do lesa nechoďte, stejně si domů přinesete leda houby a k
tomu nanejvýš ještě zákeřného klíšťáka.
Karel Franze
P.S.: Pár dní po dopsání fejetonku se vše
obrací na ruby a spěchám proto s dovětkem.
Vypadá to, že „houbařskou mapu“, kterou
novináři „odtajnili“ jako aktuální, museli
broumovské noviny 9 (2016), strana 27
mykologové vypracovat snad někdy k únoru, nebo si z nich škodolibě vystřelili, jinak
to snad není možné. Houby na Broumovsku
totiž rostou - a jak! Dostalo se ke mně více
zpráv, ale jedna i s fotografií předčila vše.
Denisa Týfová s přítelem Josefem Krištoforim a jeho bratrem Vojtěchem si vyrazili
jen tak na výlet. U Božanova při lesní cestě
zahlédli ve stráňce jeden klobouček, za ním
se objevil další a další a ... - a pak už museli
začít vytvářet kupičkové mezisklady, protože to nebralo konce. Během chvilky na 300
praváků! Největší fušku jim prý dalo dopravit hřibovou nadílku z meziskladů do kufru
auta, který pak zaplnili, jak vidíte na snímku
vlevo, takřka po okraj. Bravo, gratulujeme!
- A pak věřte něco novinám! (Kromě těch
Broumovských).
Dvě příležitosti
k výletům do minulosti
Mezi Broumovem a křižovatkou na Jetřichov nám to po nově opravené silnici už
zase sviští. Během rekonstrukce jsem tento
úsek jednou v podvečer projel na kole. Po
zbroušeném vroubkovaném povrchu se jelo
překvapivě dobře, možná lépe než po tom
původním, sice hladším, ovšem ostudně
již plném děr a výmolů zejména při krajnici, které je cyklista nucen striktně se držet.
Hlavní půvab však spočíval v tom, že jsem
měl celou cestu pro sebe. Zpočátku jsem byl
trochu nesvůj, s hlavní výpadovkou se nám
už nerozlučně pojí neustávající automobilový hukot a svistot, a najednou… - najednou
člověku dojde ta neskutečná nádhera: ticho,
klid a mír! Jak nádherný by byl svět bez těch
věčně se kamsi řítících rachotících plechových oblud. Rušivou myšlenku, že bez nich
by mi ráno nepřijely housky ani mléko, jsem
rychle zapudil, jel jsem si v klidu středem
vozovky, na niž podobně nerušeně dosedali
motýli, a oddal se snění. Skrz přivřené oči
proti zapadajícímu slunci připomínal zbroušený povrch silnice nezpevněnou cestu tak,
jak mohla vypadat ještě před sto - dvě stě
lety. Propadal jsem časem. Támhle od lesa
už se co nevidět musí vynořit formanský
vůz pantáty Zochera. Pozdravím ho Grüss
Gott! a zeptám se, prodal-li sukno ve Vídni
výhodně, a on místo odpovědi bafne z fajfky,
pozvedne levé obočí, aby pravým okem jen
lišácky mrknul, jak to ostatně dělává vždy.
Vytrhlo mě zatroubení plechové obludy ach ano, konec krátké idyly, sedm kilometrů
minulostí uplynulo jako voda, byl jsem už
na odbočce na Jetřichov, kudy byla vedena
objížďka. Ale protože cestou do Vernéřovic,
kam jsem směřoval, automobilový provoz
opět postupně slábnul, chuť na rozšafně svobodnou jízdu středem vozovky mě nadále co
chvíli přemohla - je to zajímavé, jak rychle
člověk přivykne, že je pánem něčeho, v mém
případě tedy silnice.
Propad do minulosti druhý: Čas od času
se v nočním Broumově přihodí, že v některé
z ulic vypoví službu jedna lampa veřejného
osvětlení, řidčeji „vypadne“ třeba i celá ulice.
Na přelomu jara a léta však z mně neznámého důvodu několikrát potemněly celé čtvrti
a asi dvakrát ve tmě tmoucí utonulo dokonce
celé město. Zvláště v noci z 8. na 9. června
(což jsem si poznamenal), kdy bylo pod mrakem a měsíc neprosvěcoval ani náznakem,
šlo o komplet totální blackout, neboli, jak
my Broumováci postaru říkáme „dunkl jako
v aršlochu“. V centru ještě spoře přisvětlovaly reklamy, ale v postranních uličkách nebylo skutečně vidět na krok. Jiný by možná
žehral na komunální bordel, ale já si přímo
liboval: poprvé v životě v kůži středověkého
Broumováka ve středověkém Broumově.
Pominu skutečnost, že v danou hodinu středověký Broumovák už dávno spal spravedlivým středověkým spánkem, ale tak mohl
bych být třeba ponocným, strážným, nebo
naopak dokonce jedním z lupičů, kteří roku
1403 údajně v noci přepadli město a vykradli radnici. Ti se k hradbám asi těžko mohli
plížit se zažhnutými loučemi či lucernami,
které by je prozradily už na míle daleko. No
a řeknu vám, že jestli tehdy zrovna nebyla
jasná obloha a úplněk, tak to tedy byli docela frajeři. Dnes se na tehdejší lidi díváme
spatra, třeba jak byli pověrčiví, na druhou
stranu už právě ani nevíme, co je to tma jak
v pytli. Odpojil bych od proudu celý Broumov a to byste koukali, jak záhadné noční
zvuky a světýlka, které za běžného světelného smogu ani nevnímáme, totální tma
najednou hrozivě tajemně zesílí. Jsem přesvědčen, že z většiny bychom do týdne opět
uvěřili na existenci hejkala i bludiček.
Karel Franze
Starý patník - patrně poslední pamětník staré
cesty, možná ještě z formanských časů. Odhalila jej
a zároveň i pohřbila současná rekonstrukce silnice
na Pasa
Tipy Městské knihovny
(Tucet knižních novinek)
Padesát moderních receptů na omáčky
k těstovinám.
Krajiny srdce
Eseje o oblíbených krajinách, jimiž do
brněnského časopisu Veronica přispívali zejména umělci, literáti a osobnosti kulturního
světa.
Mary Louise Kellyová: Kulka
Když profesorku literatury začne bolet
zápěstí, vyšetření odhalí kulku v krčních
obratlích. Šokovaná žena se poté dozvídá,
že její biologické rodiče zastřelili, když byla
malá, a ona utrpěla zranění. Caroline vyhledá novináře, který o vraždě psal a ten s ní
vydá rozhovor. Jenže i vrazi čtou noviny.
Max von der Grün: Dva dopisy
Pospieschilovi
Významný německý autor se v knize
vrací k svému dospívání na Tachovsku mezi
roky 1933 až 1945.
Eva Čapková: Bohumil Hrabal
a výtvarné umění
Kniha mapuje Hrabalovy vztahy k některým českým výtvarníkům (V. Boudník,
O. Hamera, J. Kolář ad.) a přibližuje i jeho
vlastní výtvarnou tvorbu. Záměrem autorky
je poukázat na výtvarné umění jako významnou součást spisovatelova tvůrčího světa.
Pavla Horáková: Přišel befel od
císaře pána
Kniha přibližuje první světovou válku
očima jejích účastníků v dopisech, denících,
vzpomínkách, kresbách z bojišť, ale i v propagandistických dokumentech.
Gilles Souef: Pétanque – Příprava
vítěze; technika, taktika, psychika
Příručka pro přípravu i závodění obsahuje i oficiální pravidla hry.
Jakub Karas: Drony
Kniha všestranně seznamuje s bezpilotními leteckými prostředky, s jejich druhy,
využitím i vlastní stavbou.
Anne Terová: Špulka modré nitě
Rodinná sága z Baltimore začíná ve dvacátých letech a pokračuje do současnosti.
V centru děje jsou manželé z druhé generace
rodu a jejich děti, především nejmladší syn,
neschopný se vázat ani k povinnostem, ani
ke vztahům či práci.
Laurence Rees: Osvětim – Nacisté
a “konečné řešení“
Předloha dokumentárního seriálu televize BBC přibližuje dějiny koncentračního
tábora v Osvětimi i mentalitu a motivaci
zdejších nacistů.
Václav Grube: Z tebe peklo ráj
Román o přitažlivé lékařce. Má za sebou
nevydařené manželství a důsledně se vyhýbá vztahům. Zaskočí ji, když se jí drobné
povyražení s o mnoho let mladším mužem
začne vymykat z rukou.
Martin Kintrup: 1 těstoviny - 50
omáček – Lehké jídlo na každý den
Monika Wurmová: Pákistánská
princezna
Poutavý příběh krásné Slovenky, která
přijala nabídku stát se modelkou v zemi, jež
jí nahání hrůzu. Vše se zdálo být ideální, dokud nebyla unesena.
Internetový katalog knihovny a další
informace, včetně kompletního seznamu
měsíčních novinek, najdete adrese http://
knihovna.broumov-mesto.cz.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA JE OTEVŘENA: pondělí až čtvrtek od 8 do 17 hodin,
v úterý až do 18 hodin, v sobotu od 8.30 do
10.30.
Dětské oddělení pondělí, středa a pátek
od 12.30 do 15.30, ve středu až do 16.30. Tel.
491 523 719, e-mail: [email protected]
net.
Dvě epizody ze
světových válek na
Broumovsku
Do fondu Městské knihovny v Broumově se nově zařadily dvě výpravné publikace
pohlížející netradičními pohledy na světové
války uplynulého století. Najdeme v nich
i zmínky o našem kraji.
Kniha Pavly Horákové a Josefa Kamena Přišel befel od císaře pána (Argo
2015) přibližuje první světovou válku očima jejích účastníků v dopisech, denících,
vzpomínkách, kresbách z bojišť, ale i v propagandistických dokumentech nebo „dynasticko-vlasteneckých“ školních diktátech.
Ke vzpomínkám dr. F. J. Havelky na život
trestanců v josefovských kasematech patří také epizoda o jediném českém sedláku
z Horních Vernéřovic Machaňovi, který měl
dva syny na vojně (s. 109). „Sedmdesátiletý
stařeček byl v prosinci 1914 kdesi na trhu
a tam si lidé šeptali, že prý Vratislava hoří.
Nevěděl, kde je ta německá Vratislava, ale
když přišel domů, trochu rozjařen, ulehčil
si před sousedy, kteří mu po léta ubližovali.:
‚Tak to vidíte, vy troubové, Vratislava hoří…‘
Dostal rok a šest měsíců pro pobuřování.
Nikdy nebyl trestán, proto prý vzhledem na
jeho stáří dostal jen tak ‚málo‘.“
Publikace známého dokumentaristy
Romana Cílka Když umírá bestie (AOS
2014) sleduje události v Evropě od Vánoc
roku 1944 do Vánoc 1945. Pozornost přitom
zaměřuje na dění v Německu a na československém území. Kapitola Bedny podobající
se rakvím pojednává o existenci německé
teroristické organizace Werwolf na Broumovsku.
Vojenský oddíl Železo byl krátce po válce
přeměněn na speciální jednotku polovojenského charakteru, působící v rámci Sboru
národní bezpečnosti. Jeho velitel nadporučík František Noha v knize vypráví, jak
se se svými muži 22. června 1945 vlakem
dopravil na Broumovsko. Jeho úkolem bylo
„stabilizovat poměry v neklidném výběžku,
zajistit majetek státu a pomáhat složkám lidosprávy a bezpečnosti, které tu už začínaly
v podmínkách nikterak ideálních pracovat“.
S „Železem“ do Broumova přijel i zvláštní
pověřenec Komise vnitřní národní bezpečnosti Václav Sýkora, který zde prováděl
„zjišťovací a analytickou činnost“.
V noci z 27. na 28. června pak došlo ke
střelbě na stráž u budovy staré radnice, jejíž zadní trakt sloužil jako vězení. Jaký byl
smysl této akce a kdo byli její původci se nepodařilo objasnit. Incident vedl k uzavření
cest z Broumovska a rozsáhlým domovním
prohlídkám a výslechům. Na pomoc přijela
i druhá část praporu, bývalé „Toledo“, z Meziměstí. Autor v knize uvádí, že výsledkem
pak byl nález beden se zbraněmi a třaskavinami nedaleko Benešova a Šonova. (O této
epizodě se zmiňuje i Ota Holub v knize Smrt
ze zálohy, na jejíž obálce je broumovská radnice.) Čtrnáct zatčených bylo odesláno k dalším výslechům do Prahy.
Zajímavá je citace z dopisu nejmenovaného zdejšího funkcionáře, jak se v Broumově ještě před příjezdem „Železa“ s místními
známými nacisty, předpokládanými příslušníky Werwolfu, v podstatě „gentlemansky“
dohodli. S tímto umírněným postupem však
právě Noha a Sýkora po příjezdu z Prahy nesouhlasili.
(mei)
broumovské noviny 9 (2016), strana 28
Ze setkání
s Jindřichem
Růžičkou
V sobotu 6. srpna proběhlo ve výstavní
síni Muzea Broumovska setkání s akademickým malířem Jindřichem Růžičkou a bylo to
setkání příjemné, jak je tomu ostatně vždy,
když se sejdou příjemní lidé. Patřila-li navíc
většina přítomných mezi autorovy přátele,
staré známé a někdejší spolužáky, a jestliže
autor byl - alespoň se zdálo - v dobrém rozpoložení a dával k dobru svůj suchý humor,
pak se v onom pozdním odpoledni jednalo
o obzvláště milou sešlost. Ač tedy většině
z přítomných nebylo potřeba Jindřicha Růžičku nijak zvlášť představovat, přesto bylo
velmi zajímavé vyslechnout si výklad o autorovi a jeho tvorbě z úst PhDr. Hany Larvové,
vedoucí Oddělení sbírek Galerie hlavního
města Prahy. Mimo to jako dlouholetá příznivkyně Růžičkovy tvorby je i jeho jakousi
„privátní kurátorkou“. V této roli byla krom
úvodního slova nezištně nápomocna také
při tvorbě koncepce výstavy, za což jí patří
velký dík. Jestliže se mi dnes obecně při vyslovení termínu kurátor, neřkuli kurátorka
současného výtvarného umění trochu ježí
srst (bylo by na delší povídání proč), pak
paní kurátorka Larvová mi dokázala, že
v této branži stále ještě existují světlé výjimky, oč výjimečnější, o to skvělejší. Však
Jindřich Růžička by si také jen tak s někým
nezadal. Jistě bude platit, že jaký autor, taký
jeho kurátor a obráceně.
Nezbytnou, ne-li nejpodstatnější složkou
sešlostí typu vernisáží jsou volné hovory po
skončení oficiální části. Kulturní atmosféra
při nich teoreticky svádí k zapřádání hlubokomyslných hovorů, prakticky však dochází
k paradoxnímu jevu, že čím více účastníků,
tím méně si zákonitě dokáží navzájem kvalitně pohovořit. Skáčete z jednoho na druhého a z jednoho na druhé, samé nedořčené
střípky. Nerad bych ale, aby to vyznělo v duchu cimrmanovské hlášky: „Pořádal vernisáže, ale chodili mu tam lidi,“ naopak, všem
přítomným chci za účast poděkovat. Osobně
si ale po skončení podobných akcí prostě připadám přehlcený dojmy a jakmile v osamění
opadne euforie, pokouším se marně rekonstruovat, co kdo říkal mě, co já říkal komu,
a hlavně, co jsem komu přislíbil či snad,
nedej bože, dokonce slíbil. - No nic, to jsou
osobní problémy. Z toho zajímavějšího, co
mi z onoho pozdního odpoledne utkvělo
v paměti, vybírám namátkově následující:
Jak Broumov (a svět) přichází
o Broumováky
Že současní broumovští novorozenci,
kteří se eventuelně v budoucnosti stanou
nějak slavnými, budou mít v životopise zabroumovské noviny 9 (2016), strana 29
psáno „narozen v Náchodě“, je po zrušení
broumovské porodnice už nějaký ten rok
smutnou skutečností. Že tomu podobně bylo
i nějaký čas po válce, sice patrně jen u menší části tehdejších novorozenců, je pro mě
překvapivým zjištěním. Tehdy se však z Bromováků nestávali falešní Náchoďáci, nýbrž
Poličáci. Totiž: V anonci na setkání s Jindřichem Růžičkou jsem původně napsal, že ač
dětství a mládí prožil v Broumově a v Otovicích, narodil se roku 1947 v polické porodnici. Informaci jsem převzal z jednoho staršího
textu o autorovi. Šéfredaktor tohoto listu mi
pak ovšem namítnul, že jakápak polická porodnice, že dle jeho názoru v Polici na rozdíl
od Broumova nikdy žádná porodnice nebyla
a že Růžičkovo narození se za Stěnami mělo
pravděpodobně jinou příčinu. A protože již
bylo dávno po uzávěrce a na vyjasňování nebyl čas, změnili jsme to na pouhé nesporné
neutrální konstatování, že J. Růžička se narodil v Polici. Jeho výstavu poté navštívila
jedna paní, která mi záležitost přinejmenším částečně objasnila. Narodila se po válce
(roku 1950, pokud mě paměť neklame), kdy
její rodiče již bydleli v Broumově, a považuje
se tudíž za Broumovačku; na svět však přišla rovněž v Polici, a sice v tamním „útulku“.
Dle rodinné legendy k tomu došlo tak, že
v broumovské nemocnici se tehdy sice rodilo, ovšem neexistovalo zde ještě samostatné
porodnické oddělení a novorozenci přicházeli na svět na chirurgii. Rození na tomto
oddělení však údajně snad nemělo nejlepší
pověst, takže otec té paní rozhodnul, že bude
lépe, když jeho žena porodí v Polici. Už sám
pojem „útulek“ mi připadal podivný, předpokládal bych, že se bude jednat o zařízení
pro sociální případy, což ale u zmíněné rodiny neplatilo. Následně jsem se při popisovaném setkání pana Růžičky optal, jak tomu
bylo u něj. Dotazu byl přítomen i knihovník
Honza Meier a oba pánové pak v součinnosti dospěli k pravděpodobnému vysvětlení.
V Polici skutečně jakési porodnické zařízení existovalo a působící v něm pan doktor
u místních požíval velkého renomé. A jestliže pak po válce Broumovsko „dosídlovali“
z velké části právě Poličtí, přetrvávala u nich
patrně jistá setrvačnost. Možná v nich byl
pocit nedůvěry v nové prostředí, když poměry na poválečném Broumovsku byly hlavně
zpočátku jistě hodně „dobrodružné“. Rození v Polici tak pro mnohé asi bylo sázkou na
ověřenou jistotu. Nyní se mi ještě podařilo
zpětně dopátrat, že ono polické porodnické
zařízení se skutečně nazývalo „útulek pro
rodičky“. Byl zřízen roku 1936 v budově
někdejší Městské spořitelny pod vedením
MUDr. Jana Plečka a k jeho zrušení pak došlo rozhodnutím ministerstva zdravotnictví
v roce 1949. Provoz zde ale možná měl ještě
nějaký čas „dojezd“, nebo jsem si rok narození 1950 výše uvedené paní špatně zapamatoval, což je ale nepodstatný detail. - Takže
takto tehdy Broumov dočasně přicházel
o rodáky a nyní o ně přichází trvale.
Existují mentální Sudety?
Z jiného soudku: O tom, jak silně Jindřicha Růžičku ovlivnila léta dětství a dospívání na poválečném Broumovsku a jak se
to projevuje v jeho tvorbě, bylo již napsáno
mnohé. Když jsem se to při přípravě písemné anonce na výstavu pokoušel stručně definovat vlastním způsobem, pohořel jsem.
Zjistil jsem, že bych úvahami zaplnil možná
celé číslo BN, takže jsem to vzdal. Až poté
mě napadlo, že by to celé šlo vyjádřit jen jednou větou: Jindřich Růžička si v sobě nese
mentální Sudety. - Dokážu to objasnit?: Dle
mého pocitu totiž my všichni, kdo jsme na
Broumovsku prožili nějaká svá určující léta,
máme v sobě mentální Sudety. Sudety vnitřní, psychické, v každém jinak působící dle
místa času a individuálního vnitřního nastavení. Z většiny o tom asi ani nevíme, nezabýváme se tou myšlenkou. A leckdo možná
bude i nesouhlasit, ale řečeno s klasikem, to
je asi tak vše, co s tím může udělat, protože
já to takto nyní prostě formuluji a tímto si to
i legitimně licencuji (přičemž doufám, cítíte
tu nadsázku).
Už jednou jsem tu otázku v tomto listu
otevřel. Že existovaly Sudety definované
národnostně politickým hlediskem (termín
potřísněný krví), stejně jako Sudety geografické či geomorfologické, je faktem; ale existují nějaké Sudety i nadále?, nepřežívají v jiné
podobě, definovatelné třeba socio-kulturně
či hospodářsky?, má to slovo i v současnosti nějaký obsah, případně obsahů více?, lze
s ním ve volných debatách nadále definičně
operovat?, ptal jsem se tehdy veřejně. Do
písemné polemiky se mnou tehdy vstoupil
kolega Honza Meier, legitimní názor proti
legitimnímu názoru. Jeho argumenty plně
respektuji, zdaleka nejsou liché, ale zároveň
se domnívám, že jimi nejsou ani ty mé, takže si nyní dovoluji terminologickou nabídku
debatně rozšířit o pojem Sudet mentálních,
pocitových, niterných; pojem vycházející
z předpokladu ovlivnění jedince životem
v reálném prostředí oněch Sudet sociokulturních. Sociokulturní klima daného prostředí námi přirozeně prostupuje a ovlivňuje
naše myšlení a konání, to je bez debat. Existují dokonce teorie, že nás výrazně ovlivňuje
i podnebí - například někteří Angličané tvrdí, že právě hlavně díky němu jsou nejlepším
národem na světě. To už je samozřejmě „přepísklé“, ale to bych odbíhal. Zpět ke klimatu
poválečných Sudet v divadelním obraze:
impozantní zánik a přerod „scény“, tesklivá
opuštěnost a chátrání starých cizích „kulis“
spolu s přítomností nových „herců“ pohybujících se po „scéně“ z velké části bezradně,
ale také kořistnicky, nebo naopak s idealistickým nadšením a zápalem nevěštícím ale
nic dobrého, neboť připravujícím půdu pro
vpád nové totality. Atmosféra, jež se nějak
musela zapsat do každého a do senzitivních
jedinců typu Jindřicha Růžičky obzvláště.
Ten proces všeobecné „ruinizace“, „vylágrovanosti“ byl děsivý a zvráceně fascinující
zároveň. A atmosféra jen tak nezaniká, přetváří se, ale leccos z původního dlouze skrytě
přežívá a nečekaně se opět vynořuje. Já, ač
o generaci mladší než pan Růžička, mám pocit, že cosi podobného jako on si v sobě nesu
rovněž, snad jakoby i ze života před životem,
otisk čehosi pochmurného, tesklivého, člověk je zatížen ještě než se narodí, mentální
Sudety.
Pan Růžička mi řekl, že během dospívání v něm intenzivně rostl pocit, že z toho
Můj první
školní den
S vděčností hledím na nástěnné hodiny,
jejichž ručičky se pomalu blíží k osmé hodině. Dnešní noc byla opět nekonečná, ve
snech se mi stále vrací vzpomínky na dětství
a první školní léta. Jako každý rok jsem se setkal minulý týden v Broumově se spolužáky
v restauraci Alka. V roce 1952 jsme opustili
školní lavice a vydali se každý svou cestou do
života. Naše příští setkání bude jubilejní, šedesáté páté a navíc budeme slavit každý ten
svůj osmý křížek. Schází se nás ještě slušný
počet. Každý z nás má samozřejmě nějaký ten šrám, buď na těle nebo na duši. Při
včerejším setkání jsme si promítli záznam
ze setkání v Janovičkách před dvaceti lety.
Našimi vzácnými hosty byli učitelé, pánové
Martinec a Pajkrt. Měli jsme tehdy s sebou
i vlastní živou hudbu. Učiteli Martincovi
jsme se zavděčili sokolskými písněmi, loučení tehdy nebralo konce. Pro nás, co jsme
„přespolní,“ jsou každoroční třídní srazy
zřejmě větším svátkem než pro spolužáky
domácí, z nichž někteří již mezi nás ani nenajdou cestu. Sny z dětství se mi poslední
čas neustále vracejí, nelze se jich zbavit.
Doufám, že mě toho prokletí zbaví rada Jiřího Wolkera v jedné z jeho básně. Sen se
prostě musí „zabít,“ musí se uskutečnit. Na
snídani nemám ani pomyšlení. Ještě doklady
od auta a vydávám se na cestu do minulosti.
Krátká zastávka na hřbitově u hrobu rodičů, strýce a bratrance. Gusta mým přátelům muzikantům poskytl tehdy na Janovičkách ubytování. Zemřel zakrátko po našem
třídním srazu a jsem rád, že je s námi rovněž
na předmětném videu. Projíždím Hynčicemi
kolem Kovopodniku a vzpomínám, jak se
zde vyráběly vynikající zrcadlovky, Flexarety. Jednoho dne odmontovali soudruzi
veškeré stroje a zařízení a za nějaký čas jsme
kupovali jejich kopie, sovětské Ljubitěle.
stále hrozivějšího broumovského klimatu
padesátých let musí stůj co stůj uprchnout,
což také uskutečnil. Zmíněná morální i materiální „ruinizace“ ovšem v Sudetech pouze
započala, byla zlou předzvěstí a postupně
prosákla celou zemi. Dopad na Sudety byl
však nejdrastičtější a následky a jinakost
jsou stále reálně patrné. I když připouštím,
že po roce 1989 a zejména s nástupem globalizace se rozdílnosti všeobecně rychle stírají.
Ta jinakost ale nemusí být automaticky špatná, stejně jako stírání rozdílů dobré, chce to
jen umět ponechat si či přijmout prospěšné
z obojího.
Zeptal jsem se tedy pana Růžičky (písemně to zde formulačně zpřesňuji): Myslí-
te, že ty pro část Vašeho díla charakteristické
odlidštěné labyrinty a zasmušile omšelé kulisy opuštěných budov působících nadpřirozeně, až apokalypticky, ale zároveň i čarovně přitažlivě, vše s jakýmsi tajemným (bez)
významem, myslíte, že odrážejí skutečnost,
že si v sobě nesete, že v sobě máte nějak zakódovány poválečné Sudety? Jeho stručná
odpověď mi jistou podpůrnou naději dala:
„Možné to je,“ řekl mi. Nevím ale, nakolik
to bylo dáno třeba jen jeho blahosklonným
pohledem na mé možná bludné filozofování.
Karel Franze, Muzeum Broumovska
V Olivětíně u pivovaru jsem na okamžik vystoupil z auta. Na rybníku za silnicí jsme jako
děti bruslili na „šlajfkách“ od Mikuláše až do
konce zimy. Na koňské povozy nakládali pivovarští dělníci až půlmetru silné kry, kterými se chladilo pivo až do příští zimní sezony.
Dnes už snad rybník ani nezamrzá. Kolem
VEBY jsem si nemohl nevšimnout busty továrníka Schrolla, zakladatele textilní výroby
na Broumovsku. Byl jedním z prvních, podle
jedné pochybné terminologie tzv. vykořisťovatel, který pro své dělníky postavil byty,
zavedl sociální pojištění a prémiovou mzdu.
Je o něm zmínka i v Cimrmanově hře. Do
Olivětína, do VEBY jsme chodili krátce po
válce do kina, promítaly se tu za korunu grotesky. Projíždím Soukenickou ulicí, v jednom patrovém domě jsme s kamarádem na
podzim 1945 stáčeli ve sklepě do lahví limonády. Dostali jsme dvě koruny a za to už bylo
pár kousků „mejdlíčka“ nebo letecká guma
do praku. Řidič, takový čahoun, co ty lahve
odvážel, využil mé naprosté neznalosti češtiny. Naučil mě nazpaměť pár českých slov
a poručil, abych je šel vyřídit slečně účetní
v prvním patře. Zaklepal jsem, vešel a hrdě
vykřikl naučenou větu: „Pozdravuje vás pan
Mahojakotyč.“ Šofér mi dal korunu a slečna
pořádných pár facek.
Za parcelou rodného domu, který nám
vzaly nejdříve Benešovy dekrety a později
v roce 1979 voda, jsem zaparkoval před kovárnou a domem, kde bydlel v prvním patře
můj německý děda. Děda byl kovář, narodil
se v Broumově v roce 1878, ale jeho otec, který se narodil v roce 1839, přišel z Vambeřic
z Kladska. Zřejmě jednou zavítal do Broumova, líbila se mu Anička Prokopová, a tak
už tu zůstal. Vedle proluky stojí moc pěkný
dům, cedule na zdi nám připomíná, že zde
po dobu studií bydlel Alois Jirásek. Na parcele našeho bývalého domu je dětské hřiště.
Kůlny a králíkárna sice zmizely, ale naše
bříza, pod kterou jsme měli šeříkový keř, tu
ještě hrdě stojí. Zůstal jsem stát uprostřed
naší zahrady. Několik minut nemohu odtrh-
nout zrak od fascinujícího pohledu na klášter, na kterém se podepsali mistři stavitelé
Dientzenhoferové a komunisté, kteří jej nechali zchátrat a udělali z něj internační tábor
pro řádové sestry z celé republiky a později
archiv. Ve výklenku dědova domu se zachovala klečící soška s Kristem. Potřebuje nutně
opravit, snad se najde na příslušném úřadě
někdo, komu osud této vzácné památky na
záplavy v osmnáctém století není lhostejný.
Zašel jsem k okraji řeky a opřel se o zábradlí.
Vzpomínka na velkou vodu jednoho podzimního dne roku 1944 je dosud živá.
„Ne, abys šel až k řece,“ vyprovázela
mě máma z domu a oblékla mi zimní kabát.
Před kovárnou se děda právě chystal okovat
koně pana Sagnera. Koním, kterým děda
zatloukal velkými hřeby podkovu, mi bylo
vždy líto. Děda jen opakoval slova mámy
a dodal: „Táta tě jednou, až budeš větší, naučí
plavat.“ Oba rozhovory probíhaly samozřejmě v němčině. Zašel jsem za kovárnu a opřel
se o dřevěné, ztrouchnivělé zábradlí. Vody
Stěnavy se s ohromným hučením valily téměř po okraj naplněným korytem a na svých
vlnách nesly hromady klacků, klád i stromků
s kořeny. V paměti mi zůstal už jen protivný
praskot shnilého zábradlí a pád do rozbouřené řeky. Ani netuším, za jakou dobu jsem se
probral o několik set metrů dále, až u továrny. Zachytil a visel jsem ve větvích břízy, která vyrůstala ze spáry poslední řady kamenů.
Vyhrabal jsem se přes okraj koryta z vody
a promrzlý a promočený došel s pláčem
domů. Většina posluchačů, kterým jsem
moji příhodu vyprávěl, to označila za náhodu. Já na náhody nevěřím.
*****
Přešel jsem po mostě řeku, ve které se válí
několik plastových lahví. Několik schodů,
a marně hledám náhon, který přiváděl vodu
na mlýnské kolo. Bývaly v něm ryby, občas
se nám s kamarády povedlo nějakou chytit. Nad pohledem na klášterní cestu, které
jsme říkali „Klosterberg“ jsem posmutněl:
„Kam se poděla ta kouzelná, podél kláštera
broumovské noviny 9 (2016), strana 30
klikatě vzhůru se vinoucí cesta?“ Cesta, po
které mohly jezdit do města maminky s kočárky, cesta, roubená dřevěným zábradlím.
Stoupám nevěřícně vzhůru po betonovém
schodišti, opatřeném nevkusným kovovým,
modře natřeným zábradlím. Jenom jeskyně
do skály, kde jsme si po válce hrávali, zůstala
původní. Bývalo nás pět kamarádů. Vláďa,
Čenda, Honza a dva Petrové. Minulý týden
jsme se sešli tři a dá-li Bůh, sejde se nás příští
rok na třídním srazu v restauraci Alka všech
pět. Naše hry byly podstatně jiné než hry
dnešních dětí, vysedávajících nad bojovými
počítačovými hrami.
Byly jsme dvě znepřátelené party, bojovalo se kameny, střílelo se praky s ocelovými skobičkami. Mezi poválečné hry patřilo
zapalování filmů, zábavy s karbidem, bouchání klíčů naplněných fosforem ze sirek. Ke
vzdělání každého kluka patřila znalost hry
v karty, na fotbal nám stačil hadrový míč.
Těšili jsme se na loutkové divadlo Matěje
Kopeckého, vzpomínám na hru Posvícení
v Hudlicích, na provazolezce, kteří se spouštěli z klášterní věže až na náměstí. Občas
zavítali do Broumova se svým stanem Berouskovi, učitel náboženství nám promítal
v klášteře cestopisné diapozitivy.
Uprostřed cesty jsem se zastavil. Tudy
jsem šlapal denně po devět školních let. Ale
cesta do školy v první školní den v roce 1943
byla výjimečná.
*****
Týden před začátkem školního roku
1943 rozhodla máma, že je nejvyšší čas
koupit do školy tašku. Obchod se školními
potřebami byl na velkém náměstí vedle Café
Herzog. Dlouho jsem si nemohl vybrat, měli
jich hodně, a tak rozhodla máma. Školní aktovky měly daleko do těch dnešních. Byly to
kožené krabice potažené sametovou látkou
s řemeny na záda. Máma mi koupila tašku,
která měla na sametu barevný výjev jak z pohádek bratří Grimmů. Na lesním palouku,
vedle skupiny hřibů stála s košíčkem buchet
Červená Karkulka a tupě zírala na vyplazený
jazyk šedivého vlka. Měl jsem tenkrát z tašky obrovskou radost, ale druhý školní den
se mi už smála celá ulice. Do tašky se přidal
dřevěný penál a tabulka na psaní. Na tabulky se psalo břidlicovými tužkami. Když se
něco nepovedlo, smazalo se to houbičkou,
přivázanou k tabulce. V německé obecné
škole byla nejhorší známka šestka. S novou
taškou jsem se běžel pochlubit své kamarádce Renatě. Moc mi záviděla, vždyť si musela
na takovou nádheru ještě rok počkat. Těch
několik dní do začátku školního roku nebralo konce. Nemohl jsem se ani dočkat, tašku
jsem si vzal dokonce s sebou do postele.
V úterý, prvního září 1943 mě máma svátečně oblékla. Dostal jsem nové krátké kalhoty, boty a bílé podkolenky. Paní Burkertová
z Berlína, která u nás povila dceru, mě vybroumovské noviny 9 (2016), strana 31
fotila. Na záda jsem si hrdě zavěsil tašku
s Karkulkou a vykročil s mámou na cestu do
života. Pozdravili jsme dědu, přešli lávku
a po několika schodech kolem mlýna přes
náhon. Pěšina klášterní cesty, které jsme
říkali „Klosterberg,“ končila po několika klikatých zatáčkách za mostem zahrady u pivovaru. Byli jsme s mámou uprostřed kopce,
když proti nám kráčel nějaký voják v černé
uniformě. Pamatuji se na jeho vysoké lesklé holinky a čepici s kšiltem. Pozdravil jsem
s mámou obvyklé: „Grüss Gott.“ Voják si dal
ruku do boku a zařval: „Zurück, nevíte, jak
se zdraví?“ Mámě nic jiného nezbylo. Vzala
mě za ruku, vrátili jsme se na začátek cesty
ke mlýnu a poučila mně. Šli jsme mu opět
naproti a klášterním kopcem se neslo naše
hlasité: „Heil Hitler!“ Než nás pustil dál, nechal nás to ještě opakovat, abychom to nezapomněli. To jsme s mámou ještě netušili, že
toho školení bude toho dne víc. Trochu nás
ten nácvik nacistického pozdravu zdržel.
Německá obecná škola byla na místě dnešního gymnázia. Kočičí hlavy na rozlehlém
nástupišti už zaplnily stovky nedočkavých
dětí a rodičů. Před školou byl vysoký stožár
a vlála na něm vlajka. Před vstupem do školy
byl mikrofon a nějací pánové do něho dlouho
mluvili. Když skončili, začala hrát muzika.
Někteří rodiče dětí při tom zvedali pravou
ruku a zpívali. Když písnička dohrála, přišli
k nám dva pánové v kožených kabátech. Odvedli nás do školy. Já jsem s jedním pánem
zůstal na chodbě a mámu odvedli do nějaké
místnosti. Za chvíli se vrátila a odvedla mě
ze školy rovnou domů. Slíbila mi sice návštěvu cukrárny, ale dnes věřím, že na sladkosti neměla nejmenší pomyšlení. Máma mi
doma vysvětlovala, že ta písnička, co hráli,
je německá státní hymna. A ti pánové, co si
nás odvedli, si všimli, že máma neměla při
té slávě zvednutou ruku a já jsem měl ruce
v kapsách. Ale žádné nacvičování hymny se
doma, pokud vím, nekonalo. A tak mám za
sebou dvě třídy německé školy. Celý první
rok jsme psali písmenka břidlicovými tužkami na tabulky a mazali je houbičkami. Máma
mi vyprávěla, že jsem byl tuze pečlivý. Prý
jsem u toho věčného psaní a mazání písmen
vydržel celé hodiny, až mě musela vyhánět
z baráku. Lze jen litovat, že mi tato vlastnost
nezůstala. Se svým maturitním vysvědčením jsem se dosud ještě nepochlubil ani
svým dětem.
Petr Rathner
Z broumovského sportu
Dorostenci FC Hradec Králové
s broumovským Vojtou Martincem v sestavě
vyhráli silně obsazený fotbalový turnaj v Číně
Velkým úspěchem zakončili sedmnáctiletí fotbalisté FC Hradec
Králové mezinárodní turnaj Future Cup 2016 v čínském Hohhotu,
když ve finále zdolali mistry Chorvatska Dynamo Záhřeb 1:0 a domů
si ze země od Velké čínské zdi vezou pohár pro vítěze. Turnaj absolvoval i broumovský odchovanec Vojta Martinec, který do hradeckého týmu od nové sezóny přestoupil.
Vše začalo poměrně nevinně. Zhruba před měsícem přišla od
jednoho mezinárodního manažera pozvánka do Hradce Králové
na dobře obsazený turnaj do Číny a vedení klubu se mělo během
pár chvil rozhodnout, zda pozvánku přijme. „Vše de facto domluvil
trenér Luboš Prokopec při své poslední cestě s mládežnickým reprezentačním výběrem právě do Číny. Zdálo se nám to neuvěřitelné, že
bychom něco podobného dokázali za tak krátkou dobu zrealizovat,
ale za tři neděle byla dojednána víza, letenky a vše pro takto náročnou cestu potřebné. Většinu nákladů hlavně platil pořadatel, takže
akce klub nijak finančně nezatížila,“ říká ředitel hradeckého klubu
Ing. Richard Jukl.
Dorostenecký tým U-17 tak mohl na dvě party odletět do Číny,
přesněji do její autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko, města Hoh
Hot. Postupně se na krásných stadionech, na kterých si mnohdy nezahrají ani leckteří profesionální čeští fotbalisté, utkali ve skupině
s Duulen F.C. (Čína) (13:0), Standard Lutych (Belgie) (1:0), Shengle
Mongolian Sheep F.C. (Mongolsko) (2:0) a s Beijing Selection (Čína)
0:0. Z té suverénně postoupili do finále, kde v nádherném, ale také
pěkně dramatickém souboji udolali mistra Chorvatska ve své věkové kategorii Dinamo Záhřeb 1:0. „Finále se hrálo na stadionu pro 55
tisíc fanoušků. Pro kluky bylo utkání obrovským zážitkem a určitě
i hnacím motorem do budoucnosti,“ řekl po utkání trenér Luboš
Prokopec, který byl turnajovým výborem zvolený Nejlepším trenérem Future Cup 2016.
Zájezd a celý turnaj absolvoval v hradeckém týmu i Vojta Martinec z Broumova. Jaké sis přivezl z Číny zážitky?
Zážitek je to na celý život. Měli jsme možnost konfrontovat se
s dvěma špičkovými evropskými týmy z Belgie a Chorvatska. Další
týmy, na které jsme narazili, měly vesměs také vysokou kvalitu a byl
to zážitek si proti nim zahrát a vidět jejich styl hry. Finále jsme si zahráli na krásném stadionu pro 55 tisíc lidí a to, že jsme vyhráli, byla
jen třešnička na dortu.
Poslední dva dny jsme navštívili Vekou čínskou zeď a potom jsme
odcestovali do Pekingu. Tam jsme se byli podívat v Letním paláci,
Olympijském parku a celou naší výpravu jsme zakončili na náměstí
Nebeského klidu. Na těchto deset dní budu vzpomínat hodně dlouho. Je to zároveň motivace do další práce.
Připomeň nám svoji hráčskou kariéru!
Svoji fotbalovou kariéru jsem začal ve Slovanu Broumov, kde byl
můj táta trenérem. Bral mě často na svoje tréninky a později mě začal
i trénovat společně se Zdeňkem Chládkem, Robertem Frydrychem,
Jirkou Ježkem a Robertem Stříbrným. V osmi letech jsem přestoupil
do FK Náchod, kam si mě přivedl trenér Samko, kde jsem hrál 1. žákovskou ligu. V Náchodě jsem poznal pár dobrých trenérů, jako byli
třeba pan Samko, Hašek, Čáp, Nejman a Panenka. Před rokem jsem
šel na hostování a nedávno jsem přestoupil do ligového FC Hradec
Králové, kde nyní hraji Českou ligu dorostu za U17. V uplynulé sezoně jsme obsadili 2. místo za Spartou Praha.
Ještě bych chtěl poděkovat panu trenéru Milanu Vítkovi, díky
jehož individuálním tréninkům a ochotě jsem tam, kde jsem. Skoro
pokaždé, když mu to čas dovolí a já mám volno, se mi věnuje a pomáhá mi v mé další kariéře.
Jak chceš skloubit fotbalové tréninky se školou?
Skloubit školu s fotbalem, nebo s jakýmkoli sportem, je velmi
náročné, ale to už k tomu patří. Když jsem chodil na gymnázium
v Broumově a hrál za Náchod, tak to nebyl žádný problém, jelikož
tréninky nezasahovaly do výuky. Teď chodím na Gymnázium Boženy Němcové v Hradci, kde je vše náročnější, také tréninků přibylo
a ve škole nejsem tak často, jak by se učitelům líbilo. Ale zatím to je ve
zvládnutelné míře, protože mně vedení školy vychází vstříc. Když mě
pan ředitel gymnázia Štěrba přijímal, tak říkal, že jsem třetí fotbalista z Broumova, který navštěvoval jejich gymnázium. Přede mnou
tam docházeli Jirka Lindr s Pavlem Krmašem. Popřál mě, ať jdu
v jejich šlépějích.
Ještě bych rád dodal, že vše zvládám jenom díky velké podpoře
rodičů a celé mé rodiny, kterým bych chtěl touto cestou za vše moc
poděkovat.
Do příměstských táborů projektu Bavíme se
sportem se zapojilo 200 dětí
Do příměstských táborů projektu Bavíme se sportem se v Broumově, Náchodě a Novém Městě nad Metují zapojilo 200 dětí. Podle
slov předsedy Okresního fotbalového svazu Náchod Petra Vítka se
v projektu bude pokračovat a příměstské tábory se připraví i příští
rok.
Projekt Bavíme se sportem v Broumově už běží rok a půl. „Letos
jsme se rozhodli jako doprovodný program udělat příměstský tábor,
který je stejně jako celý projekt zaměřený na všeobecné pohybové
aktivity a rozvoj pohybové gramotnosti dětí. Ve dvou turnusech jsme
broumovské noviny 9 (2016), strana 32
Projekt Bavíme se sportem probíhá už tři roky v Náchodě, rok
a půl v Broumově a letos začal i v Novém Městě nad Metují, kde se
mu bude věnovat fotbalista Jan Hable. „Byli bychom moc rádi, kdyby
se nám podařilo rozšířit tento projekt i do dalších měst náchodského
okresu, případně i dál,“ dodal Petr Vítek.
Volejbalový Memoriál Slávky Streubelové se
těší velké popularitě hráčů i fanoušků
Za ideálního počasí se v sobotu 20. srpna na volejbalových kurtech na Dětském hřišti v Broumově hrál už 38. ročník volejbalového
Memoriálu Slávky Streubelové. Druhým rokem se do tohoto dříve
ženského turnaje mohli zapojit i muži, což umožnilo start deseti
smíšeným týmům, které předváděly výborný volejbal. Vítězem se
stal tým z Hronova doplněný členy Slovanu Broumov.
tu měli 30 dětí. Milan Vítek si se svým asistentem Jirkou Ježkem ml.
připravili náplň ryze pohybovou a sportovní, ale děti byly i na výletě.
Samozřejmostí bylo zajištění svačin a obědů v restauraci Alka,“ řekl
Petr Vítek, který se v doprovodu starosty Broumova Jaroslava Bitnara jeden den na děti do Broumova přijel podívat.
„Se zájmem jsem celé dva týdny pozoroval Milana Vítka, jak
každý den od rána cvičí s malými dětmi na našem novém sportovišti. Projektu Bavíme se sportem osobně velmi fandím, líbí se mi na
tom to, že se věnuje dětem již od mateřské školky a že necílí na žádný
konkrétní sport. Na rozhodnutí, ve kterém sportu budoucí hvězdy
vyniknou, mají ještě dost času. Celá aktivita bohužel stojí a padá
s jedním hlavním organizátorem, což je Okresní fotbalový svaz Náchod, a za to mu patří dík,“ řekl Jaroslav Bitnar.
„A já zase chci poděkovat městu Broumov za podporu tohoto
projektu, Slovanu Broumov za poskytnutí výborného zázemí a Vackovým z restaurace Alka, kteří nám se stravováním dětí vyšli vstříc.
Velký dík patří také Milanovi Vítkovi, který připravil pestrý program. Děti si vyzkoušely různé druhy sportů a her. Dostávaly průběžně různé odměny a na závěr převzaly upomínkový pamětní list
na tábor a medaili. Jsme rádi, že se to takhle povedlo. Věřím, že děti
byly spokojené, bylo vidět, že je to baví a že se tu nějaké věci naučily,“
uvedl Petr Vítek.
„Tábor byl určený pro všechny děti, tedy nejen pro ty, které chodí na fotbalové tréninky. Některé děti se vůbec poprvé seznámily
s některými sporty. Řekl bych, že za ten týden některé děti udělaly
velký pokrok. Celý projekt slouží k tomu, aby děti získaly základní
a všeobecné pohybové základy a byli bychom rádi, aby se pak zapojily do některých oddílů, tedy nejen do fotbalového. Některá koordinační cvičení byla pro děti absolutní novinka, to při tělesné výchově
ve škole ani nedělaly,“ řekl trenér Milan Vítek, který se věnuje mládeži už dlouhé roky.
„Z Broumova pocházím a když jsem se o příměstském táboře
dozvěděla, tak jsem hned svého syna Matyáše přihlásila. Každý den
chodil domů nadšený, dlouze vypravoval, co přes den dělali, a vždy
se těšil na další den. Chci poděkovat trenérům za jejich hezký vztah
k dětem. Pan Vítek byl v Matyášových očích velkou osobností a autoritou,“ pochválila tábor a trenéry Michaela Pancnerová z Berouna.
„Na základě zpětné vazby od trenérů vím, že děti zapojené do
projektu Bavíme se sportem rozvíjí takové pohybové věci, které se
normálně v oddílech netrénují. Hodně se třeba zlepšují v koordinaci pohybu, ve stylu běhání, což pomáhá v každém sportu. Děti jsou
obratnější a dokáží lépe ovládat své tělo. Snažíme se využívat cvičení
a speciální pomůcky, které pomáhají k tomu, aby se naučily takový
přirozený pohyb, který byl dřív automaticky daný tím, že děti běhaly
venku, lezly po stromech, stavěly bunkry a hrály si na vojáky. Děti,
které jsou ve sportovních oddílech, mají tréninky a zápasy, ale mimo
to nějakou další aktivitu nemají. Dnes ani ta tělesná výchova na školách nefunguje zrovna nejlépe. Hodně záleží na učitelích,“ přiblížil
projekt Petr Vítek.
broumovské noviny 9 (2016), strana 33
Turnaj byl opět mezinárodní. Po 21 letech sice nedorazil pravidelný účastník turnaje z německého Cottbusu, ale zahrát si přijely
tři týmy z Polska. Hráči z Walbrzychu, Miroszowa a Gluszyce si poslední roky velmi oblíbili jak Memoriál Slávky Streubelové, tak i jarní
a podzimní Volejbalové dvanáctihodinovky, protože prý v Polsku se
moc podobných akcí nepořádá. Většina polských účastníků také uvítala, že krátce po skončení turnaje začal na Dětském hřišti rockový
festival Rocstock, na kterém hrála i polská kapela Sufit.
Opět na broumovský turnaj přijely dva týmy z Nového Města nad
Metují, další dva z Hronova a tři smíšené týmy postavil domácí Slovan Broumov.
Memoriál Slávky Streubelové vždy navštíví celá řada bývalých
hráčů a hráček, kteří zanechali v broumovském volejbale výraznou
stopu. Turnaj se tak každoročně stává příležitostí setkat se, popovídat a zavzpomínat. Samozřejmostí je už od rána bohaté občerstvení
a dobrá muzika.
Milou pravidelností turnaje je množství cen. Odměněno bylo každé družstvo, které na turnaji startovalo, ocenění si odnesli i nejlepší
hráči a hráčky turnaje. To vše je práce neúnavného broumovského
volejbalového patrona Zdeňka Streubela, který rok co rok turnaj
dlouho před jeho začátkem připravuje. Velký dík tedy patří těmto
sponzorům: Město Broumov, VEBA Broumov, Diakonie Broumov,
Hobra Školník, Luděk Kašparovský, Pivovar Broumov, Z-Trade,
PEL - MEL Sládek, Braha Plasty a Leoš Flok.
Šonovský starosta Vladimír Grusman absolvoval na kole extrémní non-stop ultramaraton
Starosta Šonova u Broumova Vladimír Grusman začátkem července absolvoval extrémní cyklistický non-stop ultramaraton Isoma
1000 miles Adventure 2016 napříč Česko - Slovenskem. Za 15 dní
ujel 1681 kilometrů (1000 mil) a skončil na 47. místě ze 160 startujících.
Extrémní non-stop ultramaraton v délce 1681 kilometrů. Už jen
tato věta mne děsí. Co je to za závod?
Závod lze absolvovat na kole, pěšky nebo na koloběžce. Letos
vedl nejtěžšími terény z Čech na Slovensko. Na start jsem se postavil
3. července v obci Hranice (u Aše) a v 15 hodin došlo k ostrému startu vstříc dobrodružství a nástrahám závodu. Jede se bez jakéhokoliv
zajištění a jen pomocí vlastní síly. Nahraná trasa závodu v navigaci
udávala směr a nebylo možné si trasu určit sám nebo nějak pozměnit. Už samotné dobrodružství je se na závod přihlásit. Přihláška
se otevírá v prvních sekundách Nového roku a během 2 až 3 minut
je omezený počet startujících naplněn. Přihlášení se povedlo a měl
jsem 6 měsíců na přípravu. Letos bylo na startu 160 závodníků a atmosféra byla pro mne jako nováčka lehce stresující a vypjatá.
Kudy se jede?
Postupem času jsem zdolával vrcholky Krušných hor, Českého
Švýcarska, Lužických hor, Jizerských hor, Krkonoš, Vraních hor,
Broumovských stěn, Stolových hor, Orlických hor, Kralického Sněžníku, Jeseníků, Hostýnských a Vizovických vrchů, Bílých Karpat,
Malé a Velké Fatry, Malých Tater, Slovenského ráje a Vihorlatských
vrchů.
Lze použít frázi, že jste překonal sám sebe?
Závod byl pro mne drsný a těžký, ale také osvobozující a plný
nových dobrodružství a zážitků. Mezi závodníky panovala neuvěřitelně přátelská a férová atmosféra, obrovská byla podpora fanoušků
podél trati závodu a kamarádů a přátel sledujících můj postup na
webu mílí. Během závodu jsem řešil stravování, pití a také kde složím
na noc hlavu. Měl jsem štěstí, že vždy po celou dobu závodu jsem spal
pod střechou, někdy i s teplou sprchou a postelí.
Měl jste nějaké technické problémy s kolem?
Můj 29“ bajk KTM mne podržel a po celou dobu závodu jsem
neměl žádný technický problém ani defekt. Pouze probíhala běžná
údržba pohyblivých částí kola a výměna brzdových destiček. Přes řídítka jsem „letěl“ pouze dvakrát a bez následků. Nejtěžší pasáží byly
určitě Krkonoše (převýšením) a pak díky dešti Vizovické vrchy a převážná část Slovenska, kde vytrvale několik dní pršelo a bajk byl jedna
velká bakule nepohyblivého bláta nebo se trasa závodu stala jednou
velkou řekou. Zažil jsem čtyři dny, kdy mi fakt byla velká zima. Slovenská část byla více o pěší turistice, kdy jsme se s bajky drápali na
vrcholky hor, kde bylo problém se vyškrábat i bez kola.
Velkou roli hraje i psychika?
Ano, když jsem byl mokrý a zmrzlý, tak jsem chtěl závod několikrát vzdát a jet domů do tepla. Nejtěžší je zvítězit sám nad sebou. Po
15 dnech jsem dorazil do cíle závodu v Nové Sedlici na pomezí slovensko-ukrajinské hranice a průjezd cílovým obloukem byl neskutečně osvobozující a úžasný. V cíli jsem s pořadatelem závodu Honzou Kopkou dal pivko, popovídali si o závodu a pak už jsem autem
frčel zpět domů do Čech. Po celou dobu závodu jsem nejel sám, český
úsek jsem zdolával s kolegou bajkerem Jaromírem Jirkou z Martínkovic a Slovensko jsem projel s Tondou z Plzně. Oba jsme tam měli
strach z medvědů.
Co vám závod dal a proč jste do toho šel?
Je to velmi jednoduché, osobně jsem si chtěl vyzkoušet své
schopnosti a dovednosti bajkera, vyzkoušet svoji vytrvalost a dokázat si, že jsem schopen fungovat a postarat se o sebe v polních a lesních podmínkách, v cizím prostředí bez vazby na současné moderní
technologie. Získal jsem úplně jiný pohled na svět a změnil se i můj
žebříček hodnot. Rozhodně jde o pokoru a uznání mých soupeřů, že
každý problém má své řešení a nic není důležitější než rodina, zdraví
a klidný život. Návrat do běžného života a pracovního nasazení byl
těžký a dodnes se mi zdá o závodu a jeho příkořích. Získal jsem i nové
přátele a ztratil 9 kg své váhy.
V golfovém areálu Grosshof v Broumově se opět
konal prázdninový tábor pro děti a mládež
Jako každý rok i letos uspořádal GC Grosshof v Broumově prázdninový tábor pro mládež a zájemce o golf. Program byl opět postaven
tak, aby si děti užily golf a zároveň strávily krásný týden v prostředí
našeho klubu.
Protože se ale na táboře sešly děti od čtyřleté Laurinky Sloupenské po patnáctiletého Adama Fojtíka dosahujícího výšky našeho prezidenta, nebylo jednoduché pro realizační tým rozdělit děti do skupinek pro plnění úkolů a golfových dovedností. Podařilo se, a tak se
zase naše všechna cvičná jamkoviště opět zaplnila různými pavouky
a drahami pro cvičení citu a přesnosti při patování a všelijakými terči pro čipování. Na závěr proběhlo také vyhodnocení dovednostních
soutěží. Odpoledne jedna devítka na hřišti a dětičky jsme vraceli rodičům dostatečně unavené.
Jako každý rok i letos jsme si odskočili do sousední farmy Wenet
zkontrolovat nové přírůstky zvířátek, pozdravit se se starými známými a ukázat novým dětem, proč jsou na našem hřišti občas slyšet
velbloudi a jiné cizokrajné zvuky zvířat.
Nechybělo ani trefování míčků na ostrov jamky č. 5. Ovšem aby
cesta na vzdálenou jamku na druhé polovině hřiště nebyla pouhou
procházkou, museli hráči z odpaliště jamky č. 9 cestou normálně
hrát golf podle pravidel a na každém greenu, který „míjeli“ cestou,
zahrát všichni z jednoho místa put do jamky, přepálit cestu (aut)
mezi jamkami a dohrát svůj míček na ostrov. Rány se sčítaly a nejlepší hráči dostali míček na ostrov za 22 ran!
Po setkání všech dětí u rybníka následovalo krmení kaprů golfovými míčky a několik neuvěřitelných žabek golfovým míčkem. Řada
dětí viděla poprvé v životě, že je možné „hodit“ žabku i kuličkou.
Nutno dodat, že několik hráčů sázelo míčky na ostrov bez problémů.
Program byl postaven tak, abychom mohli ve středu zapojit do
party i děti z našeho oddílu, které se nemohly zúčastnit tábora, a tak
bylo zase na cvičných plochách báječně „narváno“, což je vždy dobře.
Čtvrteční den - prognóza – déšť. Výlet do mlýna Dřevíček, kde
děti měly spoustu zážitků v opravdickém „živém“ mlýně, kde se vše
hýbalo, pracovalo a včetně naší mládeže bylo od mouky. Následoval
broumovské noviny 9 (2016), strana 34
přesun do zámku Adršpach, kde opravdu při příjezdu padaly kroupy, a malá Laura prohlásila památné: Jéé, sněží, trenére. V zámku
je umístěno horolezecké muzeum, ale naše děti upoutaly krásné
kulisy vytvořené pro natáčení animované pohádky Krysáci. Na závěr výletu jsme přijali pozvání paní Puschmannové do hotelu Praha
na zmrzlinový pohár. Myslím si, že jeden den bez golfu nebyl vůbec
marný a celý den se dětem docela líbil.
Poslední den tábora je vždy věnován závěrečnému turnaji na devět jamek. Počasí nám dopřálo vše řádně dokončit, a tak spokojené
štěbetání v klubovně při počítání výsledků bylo pro realizační tým
zprávou, že se to snad zase povedlo. Turnaj byl rozdělen do dvou
kategorií, Hcp 0 - 36, kterou vyhrála Zuzana Hašková, druhý Matěj
Špreňar a třetí Lukáš Šnobl. Kategorii 37 - Bez - vyhrál Vítězslav
Pospíšil, druhá byla Eliška Wolfová a třetí Richard Bitvar. Sladkosti
a diplomy si ale odnesli všichni kamarádi z tábora.
Na závěr bych rád poděkoval třem ženám, které pečovaly o děti
a trenéra celý týden. Pavlína Bitvarová - vedoucí tábora, Petra Hašková - pedagogický a zdravotní dozor a Míla Šnoblová, maminka,
která nám celý týden neúnavně pomáhala. Za sebe i děti – díky, děvčata. Tak zase za rok - znělo klubovnou. Díky všem za krásný týden.
Jaroslav Beran, trenér GC Grosshof
nín Krulich, který se zlepšil z 26,9 už na 24,8, následovaný druhým
Ottou Tauchmanem a třetím Matyášem Berkou, naopak mladou nadějí broumovského klubu.
Mezi ženami si naopak nejlepší výsledky připsaly přespolní golfistky. Z vítězství se radovala Marcela Růžičková z Nové Ameriky,
na druhém místě skončila Lenka Nováková z klubu Na Vrších a třetí
skončila hráčka až z Kynžvartu, Barbora Grymová. A dostáváme se
k poslední kategorii, smíšené hráček a hráčů s HCP 37-54. Tady se
z vítězství radovala druhá z manželů Krulichových, Marcela Krulichová. Medaile a ceny za druhé a třetí místo pak putovaly rovněž do
daleka, konkrétně k Petru Bouchalovi z GC Brno a Elišce Königové
z GC Olomouc.
„Letošní Kloboukový turnaj považujeme za opravdu vydařený
a doufáme, že nás golfistky a golfisté z blízka i z daleka v hojném
počtu navštíví i na dalším turnaji, tentokrát Knedlíkovém, který se
odehraje v sobotu 27. srpna a který se rovněž bude započítávat do
pořadí Východočeské golfové tour. Do té doby přejeme příjemné nejen golfové léto,“ dodal Jan Bitvar.
Kloboukový turnaj ovládli manželé Krulichovi
a Marcela Růžičková
V sobotu 30. července se na golfovém areálu Grosshof v Broumově hrál tradiční Kloboukový turnaj. Turnaj byl plně obsazený a s širokým startovním polem přišly i kvalitní výsledky. Vítězství ve svých
kategoriích vybojovali manželé Krulichovi z domácího GC Grosshof
a Marcela Růžičková z Nové Ameriky.
„Už od začátku týdne bylo jasné, že letošní Kloboukový turnaj
přiláká plné startovní pole, což je naším cílem pro každý turnaj, ale
ne vždy se to povede. Tentokrát se ale dostavili golfisté a golfistky
nejen místní, ale i z dalších blízkých i vzdálenějších klubů, usilující
o další body do Východočeské golfové tour - a pochopitelně především o turnajové vavříny v Kloboukovém turnaji,“ pochvaloval si velkou účast manažer GC Grosshof Jan Bitvar.
Proč Kloboukový? Je dobrým zvykem a tradicí, že se na start nastupuje ne v obligátní kšiltovce, ale v kloboucích nejrůznějších tvarů
a velikostí. A nejinak tomu bylo i tentokrát. K vidění byly elegantní
minikloboučky, slušivé slamáky, kulaté hučky, široká sombrera,
punkerské helmy s hřeby a další kreace.
Za krásného letního dne s ideálními teplotami okolo 25 stupňů
si řada hráček a hráčů zlepšila hendikep, a to s bodovými zisky přes
40, což rozhodně nebývá běžné. V mužské kategorii zlepšovalo prvních pět hráčů a nejlepší z nich byl zasloužilý hráč Grosshofu Antobroumovské noviny 9 (2016), strana 35
Fotbalový turnaj starých gard o Pohár
Teplických skal vyhrál tým Broumova
Fotbalový turnaj starých gard o Pohár Teplických skal, který se
hrál v sobotu na hřišti v Teplicích nad Metují, vyhrál tým Broumova.
Na druhém místě skončily Velichovky, domácí teplický tým obsadil
třetí místo.
Broumovský tým, který prošel turnajem zcela suverénně a nedostal ani branku, nastoupil ve složení Dan Hypšman, Luboš Kudláček, Lukáš Lorenc, Petr Riabec, Zdeněk Vacek, Jiří Kuneš, Jiří Lehotský, Jiří Tauc a Kamil Švorčík.
Cenu Osobnosti turnaje převzal Jirka Kuneš (Broumov) a fanynky týmu Lípa nad Orlicí. Nejlepším brankářem se stal Petr Černý
(Velichovky) a nejlepšími střelci s pěti brankami byli Dan Hypšman
(Broumov), Jirka Kučera (Velichovky) a Dušan Kalaš (Teplice). Nejstarším hráčem turnaje byl Zdeněk Jedlička (1951) z Lípy nad Orlicí.
Turnaj odpískali rozhodčí Josef Ptáček a Lukáš Linhart. Pořadatelé děkují sponzorům, kterými byli Teplické skály s.r.o., Granit Lipnice (kamenictví Teplice n.M.), Josef Ježek - Občerstvení Na hřišti,
Pivovar Olivětín, Ing.Jaroslav Lád - ZD Ostaš Žďár n.Met. a Urban
Jaroslav - topení, voda, plyn. Celkové pořadí turnaje: 1. Broumov, 2.
Velichovky, 3. Teplice nad Metují, 4. Stárkov, 5. Stěžery, 6. Lípa nad
Orlicí.
Broumovští tenisté úspěšně zakončili sezónu
Broumovští tenisté úspěšně zakončili letošní jarní soutěžní sezónu, když se ve výsledkových tabulkách okresní tenisové soutěže po
sérii devíti zápasových kol na skvělém 5. místě v půli tabulky umístily shodně týmy mužů Broumov A, hrající vyšší veteránskou soutěž
okresního přeboru, a Broumov B z okresní soutěže. Další tým broumovských hráčů, tentokrát hrající klasickou soutěž mužů, v žebříčku
obsadil 7. příčku.
Dvoučlenný tým Broumov B ve složení Jiří Ringel a Bohuslav
Šolc je v nejobsazenější okresní soutěži letošním nováčkem, z devíti
odehraných zápasů však v šesti zvítězil, a pokud by ve skupinové soutěži rozhodovala pouze výsledná bodová bilance tj. poměr vítězství
k porážkám, umístil by se na 3. místě. Shodnou zápasovou bilanci 6:3
měly i další dva týmy, jeden však měl o pouhý jeden bod lepší poměr
setů; s druhým týmem měl Broumov i shodnou bilanci setů 17:10,
a v absolutním pořadí tedy rozhodovalo až pomocné hodnocení
z výsledků jednotlivých zápasů. Do vyšší soutěže okresního přeboru
se má nový nadějný tým Broumov B šanci dostat, pokud se v příští
sezóně umístí na prvním nebo druhém postupovém místě tabulky.
Tým Broumov A - Aleš Vojtěch, Martin Sejkora a Zdeněk Černý - se v okresním přeboru s vyrovnanou zápasovou bilancí 4:4
a kladným poměrem vítězných setů 13:11 rozhodně neztratil a umístil se též na 5. místě. V příštích letech bude tento zatím nejlepší broumovský tým na poli tenisového okresního přeboru, do které po třech
sezónách postoupil z okresní soutěže, podávat stabilní výsledky
a třeba i pomýšlet na postup do krajské soutěže.
Tenisová okresní soutěž i přebor se hrají od dubna do června systémem každý s každým, jednotlivé zápasy hracích kol jsou obvykle
plánovány na jeden víkendový den střídavě na domácích a soupeřových kurtech. V hrací den se odehrají prvně dva zápasy jednotlivců
a poté následuje závěrečná dvouhra, obě hry vždy na dva vítězné sety.
Nyní v letních měsících probíhá na tenisových kurtech ve Velké
Vsi intenzivní příprava hráčů jak na turnaje jednotlivců, tak především na skupinové soutěže – hráče můžete na kurtech zastihnout
zpravidla několikrát do týdne, někteří intenzivně trénují téměř denně, a výrazně tak zlepšují vyhlídky na další úspěchy broumovských
tenisových týmů v regionálních soutěžích.
Pavlína Hartmanová
Fotbalisté Slovanu Broumov zahájili letošní
sezónu krajského přeboru dvěma porážkami
V polovině srpna byla zahájena nová fotbalová sezóna krajského
přeboru. Slovan Broumov, který se na jaře s odřenýma ušima v soutěži zachránil, začal dvěma porážkami o jednu branku. V neděli 28.
srpna Broumov přivítal Slavii Hradec Králové. Zápas se však hrál po
uzávěrce Broumovských novin.
V prvním zápase nastoupil Slovan na domácím stadiónu Opočenského proti Červenému Kostelci, za který nastoupil nestárnoucí
odchovanec božanovského a broumovského fotbalu Karel Havlíček.
Kostelec se dostal do dvoubrankového vedení, v 80. minutě snížil
Jaromír Schubert. Na body však už Broumov nedosáhl. „První poločas byl od nás zodpovědný a bojovný. Do druhého poločasu jsme
vstoupili špatně a nechali soupeře odskočit o dvě branky po našich
chybách. Hráči to nevzdali a snížili. V závěru jsme měli dvě tutovky,
které nám hostující brankář chytil. Tomuto utkání by slušela spíše
remíza,“ komentoval zápas trenér Broumova Jindřich Kitler.
V sobotu 20. srpna prohrál Broumov brankou v poslední minutě
v Novém Městě nad Metují. „Toto utkání bylo vyrovnané, ale brankových příležitostí jsme měli o něco více. Ty však musíme proměnit.
Pak prohrajeme v devadesáté minutě nekoncentrovaností našich
hráčů a tečovanou střelou do branky, která nás stála body a připravi-
la o dobrý výsledek,“ uvedl trenér Broumova Jindřich Kitler.
Následující tři domácí zápasy hraje Broumov 11. září od 17 hodin s Rychnovem nad Kněžnou, 25. září s Chlumcem nad Cidlinou
a 2. října s Lázněmi Bělohrad. Tyto dva zápasy začínají v 16:30 hodin. Novinkou letošního roku jsou předzápasy dorostu Slovanu
Broumov.
Cyklistický závod Okolo Broumova
se jel po sedmé
Cyklistický závod Okolo Broumova se v sobotu 20. srpna jel již
po sedmé a po sedmé nám přálo počasí. Letos jsme poprvé zařadili
dětské závody, kde jsme dětem nachystali tři odlišné tratě, na kterých kroužilo celkem 41 dětí, což považujeme za slibný začátek.
Na trať hlavního závodu délky 61 kilometrů s převýšením necelých 1200 metrů vyrazilo v 10 hodin ze Šolcovny v Hejtmánkovicích
165 jednotlivců a 14 štafetových jedniček. Už na první občerstvovací
stanici v Otovicích, kde je zároveň i střídání štafet, dojelo startovní pole nadělené, částečně i pro vypsanou vrchařskou prémii nad
Martínkovicemi. Druhá vrchařská prémie nad Šonovem nepřinesla
na čele změnu pořadí. Na druhou občerstvovací stanici na Janovičkách, kde je druhé střídání štafet, však jeden z favoritů pro defekt
už nedojel. Ale to nebránilo dalším vedoucím závodníkům, aby zpomalili. Naopak. Vítězi Jiřímu Hudečkovi z týmu GIANT Trans Brdy
se zastavila časomíra na hřišti v Hejtmánkovicích na čase 2:04:51,
téměř domácí Lukáš Čáp z týmu HSK cycling team dojel druhý ve
fantastickém čase 2:06:46. Na stupně vítězů je doprovodil vítěz ročníku 2014 Tomáš Vagenknecht z týmu BAKAKO Nová Paka, který
měl čas 2:10:52. Bohužel, 16 závodníkům nebylo pro četné defekty
přáno dojet do cíle.
Nevím o žádném závodě, který by se jezdil i jako štafeta. Jsme
nejspíš rarita. V kategorii mužů obhájil loňské vítězství REDPOiNT-ELEVEN TEAM ve složení Pospíšil J., Pospíšil L., Vrbský v čase
2:26:55 a po zásluze si odvezli pohár vítězů. Prvenství v kategorii
žen se stalo kořistí týmu MOLUDA, ve složení Václavková, Škodová,
Polová. Štafety smíšené vyhrál tým VEBA BIKE TEAM, ve složení
Malý, Hanušová, Malý v čase 2:36:38.
Ve štafetách firem se na několikátý pokus na první místo zaslouženě dostal tým HZS Broumov ve složení Cejnar, Schejbal, Škoda
s časem 2:54:15. Putovní pohár obcí a firem Broumovska si však lepším výkonem zajistila štafeta Cykloteam Heřmánkovice ve složení
Koller, Kosek, Krupička ve výborném čase 2:21:30. Je velká škoda,
že v kategorii obcí nenašel žádný jiný tým odvahu se s nimi poměřit.
Chci poděkovat všem pořadatelům, kterých bylo celkem 76! Největší díl odvedli pořadatelé ze Sokola Hejtmánkovice a SDH Hejtmánkovice, ale pomoc dobrovolníků ostatních obcí Dobrovolného
svazku Broumovska je nepostradatelná a závodníky velmi ceněná.
Děkuji všem obecním i městským úřadům DSO Broumovsko za pomoc. Děkuji všem našim partnerům za finanční i materiální příspěvky, jimiž jsme společně přispěli ke kvalitnímu závodu se zajímavými
výhrami a bohatou tombolou. Největší měrou se podílel generální
partner Z-TRADE Broumov s.r.o., významným partnerem je samozřejmě Město Broumov i Obec Hejtmánkovice, nelze vynechat firmy
Hobra – Školník s.r.o., BSB s.r.o., Lisovna Hejtmánkovice, Dřevoterm Březová s.r.o., Karel Franc – LUTOMA, Continental CR s.r.o.
Adršpach, Pivovar Broumov, Cedima Meziměstí s.r.o., BSS s.r.o.
Broumov, BRAHA – plasty s.r.o., Centrum Walzel Meziměstí, Česká pojišťovna a.s., VEBA Broumov a.s., Lesní společnost Broumov
Holding a.s., Agram Martínkovice s.r.o a další drobní partneři.
Závod si zajistil trvalé místo v každoročním kalendáři mnoha
účastníků, kteří již vyjádřili přání příští rok zase přijet a pokořit trať,
vinoucí se naší krásnou krajinou. A co vy?
René Herzán
broumovské noviny 9 (2016), strana 36
Program fotbalového oddílu
Slovan Broumov – podzim 2016
Krajský
přebor - muži „A“
4.9.2016
17:00 Nový Bydžov - Broumov
11.9.2016
17:00 Broumov - Rychnov n. K.
17.9.2016
14:30 Jičín - Broumov
25.9.2016
16:30 Broumov - Chlumec n. C.
28.9.2016
16:30 Hořice v P. - Broumov
2.10.2016
16:30 Broumov - Lázně Bělohrad
8.10.2016
16:00 Libčany - Broumov
16.10.2016
16:00 Broumov - Vysoká n. L.
23.10.2016 15:30 Jaroměř - Broumov
30.10.2016 14:30 Broumov - Dobruška
6.11.2016
14:00 Provodov - Broumov
13.11.2016
14:00 Broumov - Kostelec n. Orl.
Krajský přebor - dorostu U19
4.9.2016
VOLNO
11.9.2016
14:30 Broumov - Solnice
18.9.2016
14:00 Rychnov / Vamberk - Broumov
25.9.2016
14:00 Broumov - Třebechovice p. O.
28.9.2016
10:00 Jičín - Broumov
2.10.2016
14:00 Hořice v P. - Broumov
9.10.2016
13:30 Broumov - Chlumec n. C.
16.10.2016
13:30 Broumov - Smiřice
22.10.2016 13:15 Slávia Hradec Králové - Broumov
30.10.2016 12:00 Broumov - Nový Bydžov
6.11.2016
10:00 Skřivany - Broumov
Krajský přebor - starší žáci U15
žáci
3.9.2016
9:30 Broumov - Jičín / Javorka
11.9.2016
9:30
Chlumec n. C. - Broumov
17.9.2016
9:30
Broumov - Nový Hradec Králové
24.9.2016
11:45 Jaroměř - Broumov
28.9.2016
9:30
Broumov - Červený Kostelec
1.10.2016
9:30
Broumov - Kostelec n. Orl.
8.10.2016
9:30
Třebeš - Broumov
15.10.2016 9:30
N. Město/Č. Skalice - Broumov
22.10.2016 9:30
Broumov - Vrchlabí
29.10.2016
VOLNO
5.11.2016
9:30
Rychnov / Vamberk - Broumov
broumovské noviny 9 (2016), strana 37
L A KMA L
stavební firma provede
nátěry fasád, plechových střech,
malování bytů, lakování oken,
dveří a zárubní.
Vyklízení půdních a sklepních prostorů.
Neomezená pracovní doba.
Ceny a termíny dle dohody.
Kvalita odvedené práce
je garantována zárukou.
Přadlácká 55, Broumov 550 00
Telefon 737 508 085
BOX
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Každé úterý v měsíci září probíhá nábor
nových členů oddílu boxu
TJ Slovan Broumov.
NOVĚ I TRÉNINKY KONDIČNÍHO
BOXU
Úterý od 17:00 v Sokolovně.
S sebou oděv na cvičení, sportovní obuv,
ručník a nápoj. Dospělí, chlapci a dívky od deseti let.
Staňte se členy klubu a přijďte si vylepšit svojí kondici!!
www.boxingclubbroumov.cz
tel.: 608 935 340
broumovské noviny 9 (2016), strana 38
Obec Hejtmánkovice nabízí k pronájmu
Obecní pohostinství ŠOLCOVNA
Pohostinství je po rekonstrukci a plně vybaveno.
K restauraci nabízíme pronájem obecního bytu.
Pronájem je k dispozici od 1. října 2016.
Informace na tel. č.: 724 182 792
broumovské noviny 9 (2016), strana 39
6. SETKÁNÍ OBYVATEL VERNÉŘOVIC,
BŘEZOVÉ a dalších občanů
17. 9. 2016 14:00
V kulturním domě ve Vernéřovicích.
Přátelské posezení při hudbě.
Občerstvení zajištěno.
broumovské noviny 9 (2016), strana 40
Kotlíkové dotace
Nenechte shořet své úspory ve starém kotli.
Vyměňte nevyhovující starý kotel za nový.
Zařizujeme kotlíkové dotace “na klíč”.
Dotace na investice až 150.000,-
Povinné kontroly kotlů
na tuhá paliva
Petr jirků, Tyršova 71
550 01 Broumov
.
+420 491 522 698 +420 774 410 341
! AKCE !
Zlevňujeme
krmiva pro psy a kočky, krmné směsi
pro hospodářská zvířata
Pokračuje prodej vybraného zahradnického
sortimentu za mimosezónní ceny.
Zahradnické centrum v Polici nad Metují
Zahradnická prodejna v Hronově
(naproti spořitelně)
Zahradnická prodejna v Broumově
(naproti hřbitovu)
Prodejna Slunečnice v Teplicích nad Metují
Sledujte aktuální ceny přímo na prodejnách
nebo na:
www.zahradnictvi-zobal.cz
facebooku – Zahradnictví Zobal
broumovské noviny 9 (2016), strana 41
27. 9. 2016 od 15 hod.
29. 9. 2016 od 15 hod.
UHELNÉ SKLADY BROUMOV
Přijmou do pracovního poměru
řidiče (prof. průkaz)- strojníka.
Nástup možný ihned.
Bližší informace na
tel. 491 522 110
Broumovské noviny
Vydává Město Broumov,
Masarykova 239, 550 01 Broumov
• Redakce, grafická úprava a sazba: M. Otte
• Telefon: 728 187 081
•
•
•
•
•
Evidenční číslo: MK ČR E 15452
Tisk: Tiskárny BNB, spol. s r. o.
Náklad: 1300 výtisků
Uzávěrka: 18. každého měsíce
Vychází každý měsíc
POLŠTINA V KLÁŠTEŘE!
JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY,
MÍRNĚ POKROČILÉ A POKROČILÉ
BŘEZEN - SRPEN 2017
Lektorka: Mgr. Iwona Matuszkiewicz: rodilá mluvčí
s pedagogickým a vysokoškolským odborným vzděláním,
s dlouholetou praxí ve výuce jazyků. Připraví Vám program
na míru, doporučí materiály a povede kurz.
REZERVACE A OBJEDNÁVKY: Martina Junková:
[email protected],
tel: 734 443 165
www.klasterbroumov.cz
Ceny inzerce
v Broumovských novinách:
Jedna strana (18,5 cm x 26,5 cm): 2000 Kč
polovina strany (18,5 cm x 13 cm): 1100 Kč
čtvrt strany (9 cm x 13 cm):
600 Kč
1/8 strany (9 cm x 6 cm):
340 Kč
(9 cm x 3 cm):
200 Kč
Slevy při opakovaném otištění inzerátu:
Třikrát: 10%, šestkrát: 20%, dvanáctkrát: 30%
Objednávky inzerce je možné zaslat na adresu
[email protected] nebo odevzdat
v Informačním centru na Mírovém náměstí 105
broumovské noviny 9 (2016), strana 42
Broumovské stavební sdružení s.r.o.
stavební, projektová a inženýrská činnost, nákladní autodoprava
Prodej sypkých stavebních materiálů
písku, kameniva, štěrků, kačírků, tříděných zemin a recyklátů
Společnost Broumovské stavební sdružení s.r.o. zahájila prodej písku, kameniva,
štěrků, kačírků, tříděných zemin a recyklátů v Broumově na adrese Lidická 191 (bývalý
areál sběrných surovin STEF u nádraží). Zajišťujeme nakládku na vozidla zákazníků
a vážení na digitální autováze přímo v areálu. Nabízíme dopravu materiálů našimi
nákladními auty na vámi určená místa za příznivé ceny.
Na říční i kopaný písek zaváděcí cena 290 Kč/t (bez DPH).
Půjčovna nářadí a mechanizace
Naše společnost provozuje půjčovnu nářadí a mechanizace pro firmy, stavbaře a kutily.
Nabízíme průmyslové odvlhčovače, vibrační desky a pěchy, řezačky spár, válce,
kompresory, ale i pronájem a dopravu systémového lešení a bednění. Informujte se
na podmínky a ceny. Při dlouhodobé výpůjčce individuální slevy.
Bližší informace a objednávky na telefonu: 777 762 306,
e-mail: [email protected] Kontakt: Miloš Netík.
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, Broumov
telefon: 491 523 543-5 | mobil: 777 762 301-6 | e-mail: [email protected] | web: www.bssbroumov.cz
broumovské noviny 9 (2016), strana 43
sobota 3. 9. 18:00
Kulturní program
září 2016
Kulturní program
únor 2014
ZA POKLADY BROUMOVSKA:
Celebration Mass – Karel
Růžička a Kühnův smíšený sbor
Více na www.zapoklady.cz.
Klášterní
kostel sv. Vojtěcha, Klášter Broumov.
MĚSTO BROUMOV
Pořádá: Za poklady Broumovska a Agentura
pro rozvoj Broumovska. Vstupné na koncert
je dobrovolné a výtěžek z něj je určen
o kostely.
1. na
2. péči
20:00
... Hlavní hrdinka spáchá trestný čin v zoufalé
naději, že pohne těmi nejlidštějšími stránkami
mentality svých bližních. Naplní se její naděje?
Městské divadlo Broumov.
Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,- Kč
Čtvrtek 15. 9. 18:00
SCIENCECAFÉ – Mgr. Jiří
Rejl: Netopýři Broumovska
mapuje pět životních etap: narození, dětství,
školu, pubertu a dospělost. Dramaturgie využila mimořádně chytré a poetické texty 24 písní
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, vlastně
jakési mikro scénáře inspirující baletní tvůrce.
Sál Dřevník, Klášter Broumov.
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Klášter
Broumov ve spolupráci s TCP o. p. s.
Neděle 25. 9. 19:00
HRA-NIC-e
Mgr. Jiří Rejl již několik 15.
let zkoumá
život fauny
2. 20:00
na Broumovsku. Jeho velkou zálibou jsou především netopýři. Z 27 druhů netopýrů žijících
3. 9. a 24. 9. 9:30, 10:30, 11:00, 13:30,
Hudebně-divadelní projekt HRA-NIC-e mapuv ČR je na Broumovsku dosud zjištěno 18
14:30, 15:30, 16:30
jící (nejenom) tisíciletou historii Broumovska.
Ples pořádaný
pod záštitou firmy Prikner - tepelné zpracování kovů, s.r.o.
druhů.
Rezervace
vstupenek:
martina.junkoRežie: Radovan Lipus; scéna: Šimon Caban;
Hraje hudební skupina Geny – Rtyně v Podkrkonoší
[email protected], tel. 734 443 165
scénář: Renata Putzlacher
KD Střelnice. Pořádá: ČSŽ Broumov. Vstupné: 80,-Kč
Swing
Sextet Náchod a Duo Simon & Kaněra, zpěv: Lee
Mimořádné prohlídky zaměřené na opaty
Vstupné: 60,- Kč / 30,- K tanci
Kč (pro hraje
studenty
a U3V)
Sál Dřevník, Klášter Broumov.
A.Davison, Pavlína Rudolfová. Zajištěna je bohatá tombola.
broumovského kláštera. Kromě klášterní
Sál Kreslírna, Klášter Broumov.
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Klášter
Předprodej
vstupenek v prodejně EDA na broumovském náměstí.
knihovny uvidíte Opatskou galerii, výstavu
Pořádá:
Agentura
pro
rozvoj
Broumovska
Broumov.
3. 2. – 21. 2. 8:00 – 16:00
KD Střelnice. Pořádá: Podnikatelský klub Broumov. Vstupné: 80,-Kč
Poklady z depozitářů a Opatskou pracovnu,
Předprodej: online na www.klasterbroumov.cz /
místa běžně nepřístupná.
Sobota 17. 9. 8:30 – 13:00
osobně v klášterní kavárně Café Dientzenhofer
Prohlídky se konají v těchto časech: 9:30,
Vstupné v předprodeji: 190,- Kč/150,- Kč (stuTRHY V KLÁŠTEŘE
17. 2. 19:00
10:30, 11:00,
13:30,
14:30,|15:30,
16:30
z období
1965
- 1995
Autor
Miroslav Holča
denti); na místě: 240,- Kč/180,- Kč (studenti)
Tradiční
v broumovském klášteře spojený
TIP!
Délka 30
minut 1.2.2014 v 16.00 hodin. Výstavní síň
Vernisáž
v sobotu
Staré trh
radnice
Náš
s prodejem kvalitních regionálních produktů
Klášter Broumov. vstupné: 60,- Kč
a bohatým občerstvením.
Středa 28. 9.
Klášter Broumov.
9. Středa
2. 14:007. 9. 19:00
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
ARTCAFÉ
–
Viktorie
Dugranpere
BROUMOVANKA
Vstup zdarma.
& František
Taneční
odpoledne. Tomášek
KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov
Duo Viktorie a František se věnuje především
Neděle 18. 9. 14:00
Divadelní soubor J. K. Tyl, Meziměstí
šansonu, swingu a starým muzikálovým pís8:30 SVATOVÁCLAVSKÉ MŠE
12.
2. 19:00
ním,
a to jak v originálních jazycích (francouz!
IP
T
áš
Bláznivá komedie o tom, že ani když
jstesv.
členem
vlády, není
TanečníN
odpoledne.
ština a angličtina), tak s vynikajícími českými
Kostel
Václava
jednoduché si něco začít s vdanou sekretářkou. A vybrat si k záletům
KD Střelnice.
překlady písničkáře a básníka Jiřího Dědečka.
hotel, kde je i vaše manželka
a čínská
obsluha vám moc nerozumí,
Pořádá: Klub seniorů Broumov
S velkým úspěchem odehrálo duo již stovkySHOW
9:00
SVATOVÁCLAVSKÝ
JARMARK
je přímo katastrofa. To potom potřebujete
spolehlivého osobního
koncertů po celé republice. Viktorie DugranpeMírové náměstí
tajemníka,
který
vám
dokáže
vyrobit
takové
alibi,
nad
kterým
zůstává
Středa 21. 9. 19:00
TECHTLE
MECHLE
re/ zpěv; František
Tomášek/ akordeon
rozum stát. A pokud se do všeho
puritánskáPRŮVOD
poslankyně a
Rezervace vstupenek: [email protected]:30 připlete
SLAVNOSTNÍ
ARTCAFÉ
CLASSIC
podváděný manžel, je jasné, že v hotelu musí vypuknout peklo...
K mistru
slečně
sko.cz,Alexovi
tel. 734a570
141 Dolores přišla i zbrusu nová posila
Sv. Václav se svou družinou započne
Tomáš Jamník
a hvězda
pražského
kabaretu
slečna Stacey, která je–nejlepší
Sál Kreslírna,
Klášter
Broumov.
svou cestu na Mírovém náměstí
Město Broumov. Vstupné: 60,-Kč
Tomáš Jamník (*1985, Městské
Praha) jedivadlo
přední Broumov. Pořádá:
imitátorkou
Cher u nás.
Pořádá: Agentura
pro rozvoj Broumovska.
u kostela sv. Václava v Broumově
český violoncellista v současnosti žijící
Vstupné: 190,- Kč/150,- Kč (pro členy ArtCafé)
v Berlíně. Jako jedenadvacetiletý zvítězil v roce
Městské divadlo Broumov.
10:00 ZUŠ BROUMOV
24. 2.Pražské
19:00 Jaro.
2006 na mezinárodní soutěži
Vstupné:
220,-Kč
předprodej / 240,-Kč na místě.
8. 9. – 9.
9.
V rámci bloku ZUŠ Broumov se vám
Stal se též finalistou a držitelem zvláštní ceny na
představí žáci a jejich á
š TIP!
SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍ A
N práce
soutěži Pierre Fourniere Award 2011 v Londýně.
PREZENTAČNÍ
DOVEDNOSTI
Rezervace vstupenek: [email protected],
12.
2. 19:00
14:00 PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ
tel. 734 570 141
Seminář nabízí zdokonalení v komunikačních
Pavlína Jíšová se hudbě věnuje celý
MARCEL
FLEMR - BLUES
Sál Kreslírna, Klášter Broumov.
dovednostech v oblasti verbální i neverbální.
život. Výraznou jihočeskou osobností
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Seznámení se specifickými komunikačními
Osobitý pražský bluesový kytarista v současné doběVstupné:
hraje ve 190,svém Kč/150,- Kč (pro členy ArtCafé)
se stala především jako zpěvačka
technikami pro zvládnutí problémových situací.
bandu Marcel Flemr Trio. Hudebně se hlásí k hlubšímu odkazu folkové hudby a příbuzných žánrů.
Více informací: [email protected]řenům elektrického blues. Jeho rukopis je inspirován
elektrické
Její hlas je možné slyšet na více než
21. mistry
– 22. 9.
sko.cz, tel. 603 271 426
kytary jako je T-Bone Walker, Lowell Fulson, Clarence „Gatemouth“
sedmdesáti albech.
Klášter Broumov
SEMINÁŘ
MANAGEMENT
divadlo Broumov. Pořádá:
Městonáměstí
Broumov.
Brown, Earl Hooker, Hubert Sumlin, Magic Sam, B. B.
King, Albert TIMEMěstské
Mírové
Broumov
Vstupné: 160,-Kč v předprodeji na IC Broumov, 200,-Kč na místě
Collins, ale i současnějším přístupem Roberta Craye,TROCHU JINAK
Sobota 10. 9. 13:00 – 20:00
Buddy Guye a Otise Granda.
15:00 O BUDULÍNKOVI
Co je pro nás čas v pojetí chronos a kairos?
BROUMOVSKÉ VINOBRANÍ
Kdo by neznal Budulínka? A kdo by
Jaké jsou způsoby plánování, systémy
26.
2. 19:00
sál–Kreslírna,
benediktinský
klášter v Broumově.
nevěděl, že to nakonec dobře dopadlo,
Odpoledne
s burčákem
a pomůcky? Jak stanovit
priority
a cíle, důlePořádá:
Agentura
pro
rozvoj
Broumovska
že dědeček s babičkou Budulínka z liščí
žitost a naléhavost? CoŠPORKOVY
je to prokrastinace,BAROKNÍ
Ochutnávka burčáku od moravských vinařů
PÍSNĚ
Vstupné:
190,-Kč
/
150,Kč
(pro
členy
klubu
ArtCafé)
nory zachránili. Ale jak to vlastně
osobní motivace, jakouPoutavé
máte denní
výkonnostní
a dalších vinoték v prostředí kláštera. Odpoledvyprávění
okořeněné obrazem a živými hudebními ukázkami.
všechno začalo?
křivku, význam delegování,
paretův
eisenhone hudebně doprovodí Lidová muzika z ChrásVečerem
vásaprovede
PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. Pedagog
Městské divadlo Broumov
werův princip, prevenceUniverzity
vyhoření Hradec
atd.
tu - mladý folklórní soubor s repertoárem, který
králové, ale především muzikolog, badatel a
15.
2. 15:00
To vše poznáte a prožijete
na kurzu vedeném
tvoří
lidové písně z jižních a západních Čech.
popularizátor
české hudby.
16:00 IVO JAHELKA
lektorem Ivem Krejčířem.
Klášter Broumov.
ČTYŘLÍSTEK
V POHÁDCE
právník“, který se věnuje
Více informací: [email protected],
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
sál Kreslírna, benediktinský klášter„Zpívající
v Broumově.
Divadlo
D5, Praha
zhudebňování soudních případů
tel. 603 271 426
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska
IP!
T
š
á
a
příběhů
ze života. Mírové náměstí
N
Klášter Broumov
Úterý 13. 9. 19:00
Vstupné: 120,-Kč / 90,-Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů –
Pořádá: Město Broumov, ZUŠ Broumov
dobrosrdečnou a důvtipnou Fifinku, roztržitého ovšem
geniálního
a Římskokatolická farnost Broumov.
Čtvrtek
22. 9. 18:00 28. 2. 18:00
vynálezce Myšpulína, mnohdy ustrašeného, ale oddaného vtipálka
Vstupné: zdarma
Divadlo
U Váňů, Poděbrady.
Svatá rodina
Pinďu
a nemotorného
siláka Bobíka.
Tato čtveřice se vypraví do
POLSKÉ TATRY A OKOLÍ
je černáa komedie
vyprázdněnosti
mezilidpohádky
zažije takoopět
jedno ze svých
velkých a neopakovatelných
Cestopisná
přednáška
PRAHA – Vítej na světě
PŘIPRAVUJEME:
ských vztahů. Na modelu jedné rodiny jsou
dobrodružství.
Celovečerní rodinný balet v interpretaci
zobrazeny všechny problémy soudobé lidské
18.
10. 18:00
Pavel
Bičiště
Vám
představí
zábavnou
a netradiční formou kulturu,
souboru Baby Balet Praha, nejmladších konspolečnosti.
JakBroumov.
to vypadá, když ze života
Městské
divadlo
historiiAutorský
a zvyky obyvatel
dané
oblasti.
KDO
SE
BOJÍ POSTELE?
zervatoristů Tanečního přírodu,
centra Praha.
vymizíMěsto
skutečný
lidský cit
a vévodí40,-Kč
Pořádá:
Broumov.
Vstupné:
Konferenční
sál IC. Pořádá:Divadlo
Město Artur.
Broumov.
Vstupné:
tým zkušených tvůrců dětských
choreografií
Herecký
koncert40,-Kč
se strhující energií.
mu vyhrocený pragmatismus? ...
SPOLEČENSKÝ PLES PLES PODNIKATELŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ
OPATSKÉ PROHLÍDKY
VÝSTAVA ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE
PEKLO V HOTELU
WESTMINSTER
BROUMOVANKA
SVATOVÁCLAVSKÉ
SLAVNOSTI
TRAVESTI
KAREL
Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz
SVATÁ RODINA
TANEČNÍ CENTRUM
Předprodej a rezervace vstupenek*: Infocentrum Broumov, t: 491 524 168, e-mail: [email protected]
Vstupenky, které si u nás rezervujete, je nutné vyzvednout do týdne od jejich rezervace. Po tomto datu všechny rezervace rušíme a lístky nabízíme k dalšímu prodeji. Děkujeme za pochopení.
* Pouze na akce pořádané městem Broumov.
Více informací získáte na: www.broumov-mesto.cz
Grafická úprava a tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o. – Tiskárna
PLÍHAL

Podobné dokumenty

Broumovské noviny

Broumovské noviny - Technické služby města Broumova za pomoci čtyř pracovníků veřejně prospěšných prací a potrestaných provádějí od dubna třídění dlažebních kostek ve Dvořákově ulici? Sem byly kostky spolu se zemino...

Více

Broumovské noviny

Broumovské noviny Město Broumov nabízí možnost slavnostního uvítání Vašeho dítěte v obřadní síni Městského úřadu Broumov. Termíny v roce 2015 (sobota):

Více

Gotické písmo - WordPress.com

Gotické písmo - WordPress.com Gotická minuskule vznikla postupným vývojem z minuskuly karolínské. V průběhu 14. stol. její vývoj dospěl k první formě již ryze gotického písma, později zvané TEXTURA. Textura je vertikálním písme...

Více

Pokračování-20.stol Moderna

Pokračování-20.stol Moderna Gotická minuskule vznikla postupným vývojem z minuskuly karolínské. V průběhu 14. stol. její vývoj dospěl k první formě již ryze gotického písma, později zvané TEXTURA. Textura je vertikálním písme...

Více

Broumovský informační měsíčník 9/2016

Broumovský informační měsíčník 9/2016 pocit nejen ve mě, ale i v mém spolubratru z Jižní Evropy. Byl to tanec hrdých mladých lidí, kteří znají svou důstojnost i svůj národ. Později jsme si oba uvědomili proč. Když se představovaly jedn...

Více

Meziměstský zpravodaj duben 2016

Meziměstský zpravodaj duben 2016 pro odkládání biologických odpadů rostlinného původu. Každý občan tak bude mít možnost zde tento biologický odpad odložit. Město následně zajistí likvidaci tohoto odpadu. Pavel Hečko

Více

Družstva - KK Zetor

Družstva - KK Zetor Wasserbauerová Martina Binarová Martina Šimunský Miroslav Glabazňa Tomáš Lačňáková Eva Štrofová Alena Vejrová Veronika Vejrová Veronika Součková Lucie Sedláková Marie Kašpárková Ivana Terčová Kateř...

Více