zde - SŠHSS Teplice nad Metují

Komentáře

Transkript

zde - SŠHSS Teplice nad Metují
1.HB
Třídní učitel: Machová Blanka
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
1
05
8
-8
2
50
00
9
45
-9
HOT
P
o
ANJ
MAB
(306)
t
TEC
Si
(108)
t
ANJ
MAB
(108)
t
MAT
HRU
(303)
á
POV
Si
(306)
50
00
11
- 11
HOT
45
Si
Jan
(306)
HOT
IKT
Jane
(305)
(306)
HOT
(303)
HOT
TEV
Su
(203)
MAB
(303)
Jan
Si
(304)
HOT
NEJ
FRY
(306)
00
14
8
MAB
(306)
Dro
(206)
- 15
35
KOM
MAB
(308)
HOT
PCT
Mus
HOT
LIT
Dro
(206)
HOT
CEJ
50
14
HOT
HOT
PCT
45
- 14
HOT
OBS
Mi
(304)
HOT
CEJ
Dro
(206)
HOT
NEJ
FRY
(206)
HOT
LIT
(206)
(209)
HOT
(304)
HOT
Dro
MAB
HOT
TEC
55
ANJ
DEJ
CHE
7
- 13
Mus
(203)
HOT
10
13
HOT
HOT
TEV
05
HOT
He
Su
ZSV
- 13
(304)
PCO
Mi
HOT
FRY
He
HOT
20
12
CER
PCO
EKO
(108)
35
6
HOT
HOT
MAT
HRU
5b
- 12
HOT
Mi
(306)
50
11
CHE
HOT
P
- 10
5a
POV
HOT
Č
4
OBS
HOT
S
05
10
HOT
HOT
Ú
(rozvrh platný od 11.11.2014) 1.cyklus
3
ANJ
MAB
(401)
Bakaláři
1.HB
Třídní učitel: Machová Blanka
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
1
8
05
-8
2
50
00
9
-9
45
HOT
P
Mi
Mi
(209)
Mi
HOT
Si
(108)
Sko
(108)
Mi
Su
HOT
MAB
KČ
t
NEJ
(401)
Mě
P
POV
Si
(306)
POV
Si
(306)
(304)
Jan
(304)
Dro
Si
CEJ
MAB
KČ
Mi
(206)
HOT
(303)
Dro
(206)
KČ
EKL
(108)
Su
Mi
KČ
Jane
(304)
KČ
ANJ
Sko
(108)
KČ
STO
(206)
(303)
(108)
HOT
Dro
Jane
HOT
KČ
Su
KČ
(304)
HOT
CEJ
Dro
(206)
HOT
OBS
Mi
(304)
HOT
NEJ
FRY
(206)
KČ
IKT
Jane
KČ
IKT
(305)
Jane
(305)
HOT
(303)
(401)
KČ
EKO
(206)
Dro
MAT
LIT
MAT
(304)
KČ
ANJ
(206)
KČ
Dro
TEC
LIT
(306)
Jane
HOT
CEJ
(304)
(308)
KČ
(306)
35
PCT
MAT
MAB
- 15
Mus
KČ
HOT
HOT
NEJ
FRY
Si
HOT
HOT
HOT
á
Jan
PCT
KČ
TEC
(206)
Mus
EKL
(108)
KČ
CHE
(401)
KČ
MAB
MAB
HOT
(209)
50
14
LIT
Dro
KČ
CHE
(303)
(209)
DEJ
(203)
8
45
- 14
HOT
CEJ
OBN
(108)
KČ
OBN
MAB
Mě
HOT
ZSV
(303)
Su
00
14
KČ
TEV
(203)
(209)
HOT
Mě
55
KOM
MAB
HOT
NEJ
(203)
(206)
7
- 13
ANJ
(304)
NEJ
KČ
TEV
MAT
HRU
Su
Sko
KČ
Sko
10
13
HOT
He
HOT
KČ
TEV
(203)
(206)
05
KČ
ANJ
Dro
- 13
PCO
He
TEV
(108)
KČ
Su
Č
(209)
20
12
ANJ
(306)
KČ
HOT
FRY
HOT
LIT
EKO
MAB
Jan
35
CER
(306)
PCO
(303)
KČ
ANJ
t
HRU
ANJ
HOT
S
(305)
- 12
6
HOT
CHE
(306)
50
11
5b
HOT
MAT
Jane
TEC
Jan
HOT
IKT
(108)
t
Si
45
CHE
(306)
HOT
TEC
Si
- 11
KČ
POV
(306)
00
11
HOT
OBS
KČ
Ú
Si
HOT
EKO
50
POV
(306)
KČ
o
- 10
5a
KČ
STO
(306)
05
10
4
KČ
ANJ
MAB
(rozvrh platný od 11.11.2014) 2.cyklus
3
NEJ
Mě
(305)
Bakaláři
1.A
Třídní učitel: Škodová Olga
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
1
8
P
t
P
9
00
-9
45
STO
10
05
4
- 10
50
POV
11
00
- 11
5a
45
11
50
- 12
5b
35
CHE
12
20
- 13
6
05
ANJ
13
10
- 13
7
55
LIT
14
00
- 14
8
45
Mi
Si
Jan
Sko
Dro
Sko
(306)
(306)
(306)
(209)
(206)
(305)
TEC
CEJ
EKO
ANJ
NEJ
MAT
OBN
Si
Dro
Mi
Sko
Mě
Jane
Jane
(108)
(206)
(206)
(304)
(304)
(303)
(303)
TEV
TEV
ANJ
LIT
EKL
EKL
NEJ
Su
Su
Sko
Dro
Su
Su
Mě
(203)
(203)
(108)
(206)
(108)
(108)
(108)
MAT
MAT
CHE
TEC
OBN
STO
NEJ
Jane
Jane
Jan
Si
Jane
Mi
Mě
(304)
(304)
(304)
(304)
(304)
(304)
(304)
POV
CEJ
ANJ
NEJ
IKT
Si
Dro
Sko
Mě
Sko
(306)
(206)
(209)
(306)
(305)
á
14
50
- 15
35
IKT
Mi
t
Č
50
(rozvrh platný od 11.11.2014) 1.cyklus
3
(401)
t
S
-8
EKO
o
Ú
05
2
Bakaláři
1.A
Třídní učitel: Škodová Olga
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
1
8
05
-8
2
50
9
00
-9
(rozvrh platný od 11.11.2014) 2.cyklus
3
45
10
05
- 10
4
50
11
00
- 11
5a
45
11
50
- 12
5b
35
12
20
- 13
6
05
13
10
- 13
7
55
14
00
- 14
8
45
14
50
- 15
35
P
o
Ú
t
S
t
Č
t
P
á
Bakaláři
1.M
Třídní učitel: Frydryšková Lucie
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
1
8
P
00
-9
45
EKO
10
05
- 10
50
11
00
- 11
5a
45
ANJ
CER
11
50
- 12
5b
35
12
20
- 13
6
05
CEJ
13
10
- 13
7
55
UCE
14
00
- 14
8
45
14
50
- 15
Mě
Mat
FRY
Dro
Mě
Mě
(401)
(304)
(206)
(401)
(401)
HOP
MAM
MAT
IKT
IKT
OVO
OVO
Šr
Šr
HRU
Jane
Jane
Ja
Ja
Ja
(306)
(306)
(303)
(305)
(305)
(209)
(209)
(209)
LIT
NEJ
ZSV
EKO
ANJ
UCE
ANJ
Dro
FRY
MAB
Mě
Mat
Mě
Mat
(206)
(209)
(209)
(209)
(209)
(209)
(209)
MAT
ZSV
HOP
MAM
MAT
HRU
MAB
Šr
Šr
HRU
Mat
(303)
(303)
(306)
(306)
(401)
(401)
TEV
TEV
CER
ANJ
NEJ
Su
Su
FRY
Mat
FRY
(203)
(203)
(304)
(209)
(209)
á
35
UCE
(401)
t
P
9
4
Dro
t
Č
50
(rozvrh platný od 11.11.2014) 1.cyklus
3
(206)
t
S
-8
LIT
o
Ú
05
2
OVO
ANJ
Bakaláři
1.M
Třídní učitel: Frydryšková Lucie
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
1
8
P
o
Ú
t
S
t
Č
t
P
á
05
-8
2
50
9
00
-9
(rozvrh platný od 11.11.2014) 2.cyklus
3
45
10
05
- 10
4
50
11
00
- 11
5a
45
11
50
- 12
5b
35
12
20
- 13
6
05
13
10
- 13
7
55
14
00
- 14
8
45
14
50
- 15
LIT
EKO
ANJ
CER
CEJ
UCE
Dro
Mě
Mat
FRY
Dro
Mě
Mě
(206)
(401)
(401)
(304)
(206)
(401)
(401)
HOP
MAM
MAT
IKT
IKT
OVO
OVO
Šr
Šr
HRU
Jane
Jane
Ja
Ja
Ja
(306)
(306)
(303)
(305)
(305)
(209)
(209)
(209)
LIT
NEJ
ZSV
EKO
ANJ
UCE
ANJ
35
UCE
Dro
FRY
MAB
Mě
Mat
Mě
Mat
(206)
(209)
(209)
(209)
(209)
(209)
(209)
MAT
ZSV
HOP
MAM
MAT
HRU
MAB
Šr
Šr
HRU
Mat
(303)
(303)
(306)
(306)
(401)
(401)
TEV
TEV
CER
ANJ
NEJ
Su
Su
FRY
Mat
FRY
(203)
(203)
(304)
(209)
(209)
OVO
ANJ
Bakaláři
2.A
Třídní učitel: Suková Tereza
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
1
05
8
2
50
-8
00
9
-9
45
Dív
P
(305)
Su
Su
Sko
45
11
50
5b
- 12
35
12
20
- 13
TEV
Su
Sko
05
TEC
Si
(306)
Č
Chl
STO
Mi
(401)
KČ
(305)
STO
Mi
(401)
(203)
IKT
(305)
6
10
13
7
- 13
POV
Ú
FRY
(401)
MAT
EKO
CEJ
FYZ
HRU
Mě
Dro
Su
(304)
(304)
NEJ
Mě
(304)
(206)
t
STO
Mi
EKO
(303)
ANJ
Su
(306)
ANJ
MAB
Mě
LIT
Mi
(108)
OBN
Č
Mi
(108)
á
KOM
Mi
(303)
MAT
Mi
(206)
KČ
Mi
(206)
K
Mi
K
TEC
Si
(303)
Č
TEC
Si
(303)
Č
TEC
Si
(303)
Č
STO
Mi
(401)
KČ
STO
Mi
(401)
KČ
STO
Mi
(401)
KČ
TEC
Si
(303)
TEC
Si
(303)
TEC
Si
EKO
HRU
Mě
Dro
(108)
(108)
(206)
Su
(303)
(303)
LIT
Su
TEC
Si
(303)
Č
KOM
Mi
(308)
KČ
TEC
Si
(303)
35
STO
(206)
(108)
FYZ
KOM
(206)
(206)
K
Č
Dro
(304)
MAB
Dro
(303)
KKČ
P
Sko
ANJ
CEJ
sk2
MAB
- 15
STO
K
ANJ
(303)
50
KKČ
KOM
(108)
(401)
14
Č
ANJ
KKČ
sk2
t
Sko
nj2
KOM
(401)
(401)
NEJ
(303)
Sko
FRY
ANJ
45
OBN
Si
sk1
NEJ
Mě
sk1
Č
8
- 14
sk2
(206)
nj1
K
S
00
sk1
nj2
t
14
(306)
nj1
NEJ
55
K
Dív
IKT
(203)
- 11
Chl
TEV
(203)
00
11
(203)
Chl
TEV
Su
50
TEV
Sko
Chl
o
- 10
5a
Dív
IKT
(305)
05
10
4
Dív
IKT
Sko
(rozvrh platný od 11.11.2014) 1.cyklus
3
KOM
Mi
(305)
Č
TEC
Si
(303)
KKČ
KOM
Mi
(305)
(108)
Č
KOM
Mi
(308)
Bakaláři
2.A
Třídní učitel: Suková Tereza
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
1
8
05
-8
2
50
9
00
-9
(rozvrh platný od 11.11.2014) 2.cyklus
3
45
10
05
- 10
4
50
11
00
- 11
5a
45
11
50
- 12
5b
35
12
20
- 13
6
05
13
10
- 13
7
55
14
00
- 14
8
45
14
50
- 15
35
P
o
Ú
t
S
t
Č
t
P
á
Bakaláři
2.H
Třídní učitel: Drobná Vlasta
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
1
8
05
-8
2
50
9
00
-9
(rozvrh platný od 11.11.2014) 1.cyklus
3
45
10
05
4
- 10
50
00
11
5a
- 11
45
11
50
- 12
5b
35
12
20
6
- 13
05
13
10
- 13
7
55
14
00
- 14
8
45
14
50
- 15
35
HOT
P
NEJ
o
ANJ
UCE
FRY
Mat
Mě
(303)
(304)
(304)
OBS
Mi
TEV
(401)
TEV
Su
Su
(203)
(203)
HOT
Ú
MAT
TEC
HRU
Si
(303)
(303)
PCO
PCO
He
He
t
S
t
DEJ
EKO
ZSV
POV
HRU
MAB
Si
Sko
(401)
(401)
(401)
(305)
PCO
PCT
PCT
LIT
FYZ
PCT
He
Mus
Mus
Dro
Su
Mus
(206)
(304)
POV
NEJ
Si
FRY
Mat
(303)
(303)
(303)
MAB
(401)
HOT
Č
ANJ
MAT
EKO
t
P
HOT
OBS
CEJ
Mat
HRU
HRU
(206)
(206)
(206)
ANJ
KOM
LIT
CER
Mat
Si
Dro
FRY
Si
(304)
(305)
(206)
(304)
(304)
á
Mi
IKT
(206)
Dro
(206)
ANJ
TEC
Bakaláři
2.H
Třídní učitel: Drobná Vlasta
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
1
8
05
-8
2
50
9
00
-9
(rozvrh platný od 11.11.2014) 2.cyklus
3
45
10
05
4
- 10
50
00
11
5a
- 11
45
11
50
- 12
5b
35
12
20
6
- 13
05
13
10
- 13
7
55
14
00
- 14
8
45
14
50
- 15
35
HOT
P
o
NEJ
ANJ
UCE
FRY
Mat
Mě
(303)
(304)
(304)
OBS
Mi
TEV
(401)
TEV
Su
Su
(203)
(203)
HOT
Ú
t
S
t
MAT
TEC
HRU
Si
(303)
(303)
PCO
PCO
He
He
DEJ
EKO
ZSV
POV
HRU
MAB
Si
Sko
(401)
(401)
(401)
(305)
PCO
PCT
PCT
LIT
FYZ
PCT
He
Mus
Mus
Mus
MAB
(401)
HOT
Č
t
P
á
Dro
Su
(206)
(304)
POV
NEJ
Si
FRY
Mat
(303)
(303)
(303)
HOT
ANJ
MAT
EKO
Mat
HRU
HRU
OBS
(206)
(206)
(206)
ANJ
KOM
LIT
CER
Mat
Si
Dro
FRY
Si
(304)
(305)
(206)
(304)
(304)
Mi
IKT
CEJ
(206)
Dro
(206)
ANJ
TEC
Bakaláři
2.M
Třídní učitel: Škodová Olga
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
1
8
P
00
-9
45
10
05
- 10
50
11
00
- 11
5a
45
MAT
ZSV
11
50
- 12
5b
35
12
20
- 13
6
05
13
10
- 13
7
55
UCE
CER
14
00
- 14
8
45
Mě
FRY
Jan
MAB
Mě
FRY
(303)
(303)
(303)
(303)
(304)
CEJ
ZSV
HOP
MAM
SEO
SEO
CER
Dro
MAB
Šr
Šr
Mi
Mi
FRY
(206)
(108)
(306)
(306)
(308)
(308)
(304)
EKO
ANJ
LIT
ANJ
IKT
IKT
NEJ
Mě
Mat
Dro
Mat
Sko
Sko
FRY
(306)
(306)
(206)
(306)
(305)
(305)
(306)
HOP
MAM
ANJ
ANJ
OVO
OVO
t
P
9
4
(108)
t
Č
50
NEJ
t
S
-8
(rozvrh platný od 11.11.2014) 1.cyklus
3
EKO
o
Ú
05
2
MAT
14
50
- 15
OVO
Šr
Šr
Mat
Mat
Jan
Ja
Ja
Ja
(306)
(306)
(303)
(303)
(303)
(209)
(209)
(209)
TEV
TEV
UCE
LIT
ANJ
Su
Su
Mě
Dro
Mat
(203)
(203)
(306)
(206)
(306)
á
35
Bakaláři
2.M
Třídní učitel: Škodová Olga
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
1
8
P
o
Ú
t
S
t
Č
t
P
á
05
-8
2
50
9
00
-9
(rozvrh platný od 11.11.2014) 2.cyklus
3
45
10
05
- 10
4
50
11
00
- 11
5a
45
11
50
- 12
5b
35
12
20
- 13
6
05
13
10
- 13
7
55
14
00
- 14
8
45
EKO
NEJ
MAT
ZSV
UCE
CER
Mě
FRY
Jan
MAB
Mě
FRY
(108)
(303)
(303)
(303)
(303)
(304)
CEJ
ZSV
HOP
MAM
SEO
SEO
CER
Dro
MAB
Šr
Šr
Mi
Mi
FRY
(206)
(108)
(306)
(306)
(308)
(308)
(304)
EKO
ANJ
LIT
ANJ
IKT
IKT
NEJ
14
50
- 15
Mě
Mat
Dro
Mat
Sko
Sko
FRY
(306)
(306)
(206)
(306)
(305)
(305)
(306)
HOP
MAM
ANJ
ANJ
MAT
OVO
OVO
Šr
Šr
Mat
Mat
Jan
Ja
Ja
Ja
(306)
(306)
(303)
(303)
(303)
(209)
(209)
(209)
TEV
TEV
UCE
LIT
ANJ
Su
Su
Mě
Dro
Mat
(203)
(203)
(306)
(206)
(306)
35
OVO
Bakaláři
3.A
Třídní učitel: Stillerová Naděžda
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
1
8
05
-8
2
50
9
00
-9
(rozvrh platný od 11.11.2014) 1.cyklus
3
45
10
05
4
- 10
50
11
00
5a
- 11
45
11
50
- 12
5b
35
12
20
6
- 13
05
13
10
7
- 13
55
14
00
8
- 14
45
14
50
- 15
35
P
o
Ú
t
S
t
Č
t
P
á
Bakaláři
3.A
Třídní učitel: Stillerová Naděžda
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
1
8
05
-8
2
50
9
00
-9
(rozvrh platný od 11.11.2014) 2.cyklus
3
45
10
05
4
- 10
50
11
00
5a
- 11
45
11
50
- 12
5b
35
12
20
6
- 13
05
13
10
7
- 13
55
14
00
8
- 14
45
14
50
- 15
35
K-Č
P
o
TEV
TEV
ANJ
IKT
Su
Su
Sko
Sko
(203)
(203)
(108)
(305)
t
EKO
MAT
Mě
HRU
(304)
(206)
Si
(304)
Č
Č
STO
Mi
(209)
Si
TEC
Si
TEC
(304)
OBN
(108)
(304)
K-Č
TEC
Si
(304)
Č
K-Č
Ú
TEC
Si
STO
Mi
(209)
ANJ
Sko
(304)
K-Č
S
t
Č
t
POV
ANJ
NEJ
IKT
CEJ
Si
Sko
FRY
Sko
Dro
(304)
(303)
(303)
(305)
(206)
EKO
ANJ
OBN
MAT
ANJ
Mě
Sko
Si
HRU
Sko
(108)
(108)
(108)
(108)
(108)
K-Č
STO
Mi
(401)
Mi
Mi
(401)
Č
STO
(401)
STO
(401)
Č
Mi
K-Č
STO
Č
STO
Mi
(401)
STO
Mi
(401)
K-Č
P
á
CEJ
EKO
POV
Dro
Mě
Si
(305)
(108)
(108)
TEC
Si
(108)
Č
STO
Mi
(306)
ANJ
Sko
(108)
Bakaláři
3.HB
Třídní učitel: Městecká Růžena
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
1
05
8
-8
2
50
00
9
45
-9
hot
P
o
Ú
t
ANJ
Mat
(304)
CEJ
(206)
hot
hot
HOP
MAM
Šr
(306)
Šr
(306)
hot
S
t
ANJ
Mat
(209)
t
P
á
- 10
LIT
Dro
(206)
50
Jan
(303)
- 12
35
12
20
KOM
MAB
(305)
EKO
(108)
HRU
(108)
hot
ANJ
7
- 13
IKT
Sko
Mě
(303)
(305)
Ze
Su
MAM
MAT
EKO
Šr
(306)
Šr
(306)
Jan
(303)
HRU
hot
50
- 15
35
CER
FRY
(304)
(306)
hot
hot
LIT
(108)
hot
Su
14
hot
hot
hot
Su
45
(108)
hot
HOP
8
- 14
NEJ
FRY
hot
TEV
00
14
hot
UCE
(304)
55
hot
hot
CER
FRY
10
13
hot
UCE
Mě
05
- 13
hot
(303)
hot
(304)
50
6
hot
(108)
hot
(203)
MAB
NEJ
Mat
11
ZSV
hot
FRY
45
- 11
5b
hot
MAT
TEV
(203)
00
11
5a
hot
hot
hot
Č
05
10
4
hot
Dro
(rozvrh platný od 11.11.2014) 1.cyklus
3
hot
hot
hot
PCO
PCO
PCO
PCT
PCT
PCT
He
He
He
Ja
Ja
Ja
Dro
(206)
hot
ANJ
Mat
(306)
hot
Bakaláři
3.HB
Třídní učitel: Městecká Růžena
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
1
05
8
-8
2
50
00
9
-9
45
hot
P
Dro
Sko
(401)
Sko
HOP
Šr
Šr
(306)
Mě
HRU
S
Mat
(209)
Dro
(206)
t
Si
hot
Č
t
Su
Su
HOP
(203)
KČ
á
PCO
Si
CEJ
KČ
HRU
(108)
Ja
POV
(108)
KČ
ANJ
Sko
FRY
(304)
KČ
Sko
(108)
(108)
KČ
(206)
Sko
(206)
KČ
hot
TEC
Si
LIT
(306)
Dro
(303)
KČ
EKL
hot
TEC
(108)
Si
hot
MAT
EKO
(303)
(206)
hot
Su
Jan
FRY
ANJ
UCE
Mě
35
ANJ
(108)
hot
HRU
hot
KČ
Si
(206)
- 15
(306)
KČ
TEC
Si
(303)
(303)
hot
ANJ
Mat
(306)
(108)
PCT
He
KČ
Mě
(306)
hot
EKO
(305)
Šr
PCO
He
Dro
hot
MAT
(108)
hot
KČ
Dro
(306)
CEJ
50
NEJ
(108)
(305)
MAM
OBN
(304)
PCO
He
Sko
KČ
TEC
Si
hot
P
Šr
KČ
EKO
(108)
IKT
(401)
hot
TEV
(203)
Mě
Sko
hot
TEV
(304)
KČ
ANJ
(401)
Si
KČ
14
hot
TEC
hot
FRY
Si
45
hot
KČ
KČ
(303)
8
- 14
CER
(305)
hot
HRU
00
14
OBN
(108)
KČ
KČ
TEC
(304)
(304)
Sko
EKO
CER
KČ
POV
Si
Mat
Mi
55
hot
STO
(108)
FRY
7
- 13
KČ
(203)
Mě
10
13
IKT
(305)
hot
ANJ
KČ
05
- 13
MAB
NEJ
(305)
20
KOM
hot
LIT
12
hot
(303)
KČ
Sko
35
UCE
(108)
hot
ANJ
Su
ANJ
(206)
hot
- 12
6
KČ
NEJ
MAT
(304)
(203)
FRY
50
TEV
KČ
EKO
MAB
hot
MAM
(306)
11
ZSV
(303)
hot
KČ
t
Su
45
- 11
5b
hot
TEV
(305)
00
11
KČ
IKT
hot
Ú
Jan
KČ
ANJ
50
MAT
(206)
KČ
o
- 10
5a
hot
CEJ
(304)
05
10
4
hot
ANJ
Mat
(rozvrh platný od 11.11.2014) 2.cyklus
3
(303)
hot
hot
PCT
PCT
Ja
Ja
Bakaláři
4.H
Třídní učitel: Mikundová Radka
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
1
8
P
00
-9
45
10
05
- 10
50
CEJ
ANJ
11
00
- 11
5a
45
11
50
- 12
5b
35
CEJ
12
20
- 13
6
05
UCE
13
10
- 13
7
55
14
00
- 14
8
45
MAT
CER
14
50
- 15
35
Dro
MAB
Dro
Mě
Jan
FRY
(206)
(206)
(206)
(303)
(303)
(304)
TEV
TEV
HOP
MAM
SEI
SEI
ANJ
Su
Su
Šr
Šr
Mi
Mi
MAB
(203)
(203)
(306)
(306)
(308)
(308)
(401)
EKO
ANJ
LIT
CER
NEJ
ZSV
EST
EST
Mě
MAB
Dro
FRY
FRY
MAB
Bra
Bra
(306)
(304)
(206)
(304)
(304)
(304)
HOP
MAM
IKT
MAT
NEJ
t
P
9
4
Mě
t
Č
50
(rozvrh platný od 11.11.2014) 1.cyklus
3
(108)
t
S
-8
EKO
o
Ú
05
2
Šr
Šr
Sko
Jan
FRY
(306)
(306)
(305)
(209)
(209)
EKO
ANJ
UCE
LIT
ZSV
Mě
MAB
Mě
Dro
MAB
(209)
(209)
(306)
(206)
(206)
á
Bakaláři
4.H
Třídní učitel: Mikundová Radka
Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
1
8
P
o
Ú
t
S
t
Č
t
P
á
05
-8
2
50
9
00
-9
(rozvrh platný od 11.11.2014) 2.cyklus
3
45
10
05
- 10
4
50
11
00
- 11
5a
45
11
50
- 12
5b
35
12
20
- 13
6
05
13
10
- 13
7
55
14
00
- 14
8
45
14
50
- 15
35
EKO
CEJ
ANJ
CEJ
UCE
MAT
CER
Mě
Dro
MAB
Dro
Mě
Jan
FRY
(108)
(206)
(206)
(206)
(303)
(303)
(304)
TEV
TEV
HOP
MAM
SEI
SEI
ANJ
Su
Su
Šr
Šr
Mi
Mi
MAB
(203)
(203)
(306)
(306)
(308)
(308)
(401)
EKO
ANJ
LIT
CER
NEJ
ZSV
EST
EST
Bra
Bra
Mě
MAB
Dro
FRY
FRY
MAB
(306)
(304)
(206)
(304)
(304)
(304)
HOP
MAM
IKT
MAT
NEJ
Šr
Šr
Sko
Jan
FRY
(306)
(306)
(305)
(209)
(209)
EKO
ANJ
UCE
LIT
ZSV
Mě
MAB
Mě
Dro
MAB
(209)
(209)
(306)
(206)
(206)
Bakaláři

Podobné dokumenty

Bakaláři - Rozvrh hodin - Střední škola lodní dopravy a technických

Bakaláři - Rozvrh hodin - Střední škola lodní dopravy a technických Sudy tyden Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace

Více

Bakaláři - Rozvrh hodin - Střední škola lodní dopravy a technických

Bakaláři - Rozvrh hodin - Střední škola lodní dopravy a technických Sudy tyden Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace

Více

63. RM ze dne 20.3.2013

63. RM ze dne 20.3.2013 Usnesení č. 12/12/63/13: RM schvaluje nové nájemní smlouvy paní ..., panu ... manželům ...m, paní ... a manželům ..., na dobu určitou do 30.6.2013. Výsledek hlasování: 6 pro Z: ...

Více

výsledky celkové - Klub Pathfinder

výsledky celkové - Klub Pathfinder Most-Chomutov Stiller Pavel Frenštát p. RadhoštěmBabincová Jana

Více

9.C

9.C Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468

Více

6 - 3. ZŠ Kolín

6 - 3. ZŠ Kolín Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, Prokopa Velikého 633, Kolín 28002

Více

Přehled DUM vytvořených v rámci šablon III/2 Inovace a zkvalitnění

Přehled DUM vytvořených v rámci šablon III/2 Inovace a zkvalitnění Přehled DUM vytvořených v rámci šablon III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: Příjemce: Název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

9.B

9.B Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468

Více