Bezpečnostní stojany na kola 2010

Transkript

Bezpečnostní stojany na kola 2010
Bezpečnostní stojany na kola
Typ projektu:
Situační prevence
Cíl projektu a stručná
charakteristika:
Jde o předcházení a omezení vzniku majetkové trestné činnosti
v rizikových, turisticky využívaných lokalitách.
- Instalací bezpečnostních stojanů na kola se nabídne majitelům
jízdních kol určitý způsob ochrany ve vytipovaných místech.
Cílová skupina:
Občané města všech věkových skupin, turisté a návštěvníci, kteří
zavítají do města Lovosice na svých kolech.
Dotace přidělená MV:
Finanční podíl města:
Celkové náklady projektu:
46 000,12 560,58 560,-
2010