Prezentace - Krvácení do dutiny břišní

Transkript

Prezentace - Krvácení do dutiny břišní
Krvácení do dutiny břišní
MVDr. Petr Raušer, Ph.D.
Klinika chorob psů a koček
FVL VFU Brno
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Patofyziologie

Psi 70-80 ml/kg krve

Kočky 60 ml/kg krve
krvácení → hypotenze → hypoxie
o
ztráta > 35 %  úhyn 75-90 %
o
hemostatické terapie  úhyn 10-30 %
„Zlatá hodina“
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
2
Hemoperitoneum
Traumatické
Netraumatické
Penetrující trauma
Tupé trauma
Neoplazie
úrazy
duté
orgány
slezina
Jiná
onemocnění
Koagulopatie
ostatní
játra
GDV, torze sleziny,
torze jaterního laloku
iatrogenní
vrozené
získané
parenchymy
porucha
hemostáze
perkutánní
biopsie
trombocytopatie
hepatobiliární
onemocnění
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
3
toxiny
Diagnostika

Klinické vyšetření
o
měření obvodu DB
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
4
Klasifikace krvácení
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
10-15 %
20-25 %
35-40 %
40-50 %
Vědomí
Vědomí
čilý
neklidný
malátný
stupor
Sliznice
jasně růžové
růžové
bledé
velmi bledé
CRT
normální
mírně
prodloužený
prodloužený
prodloužený
Puls
normální
měkký
nitkovitý
palpovatelný
pouze
centrálně
Ztráta krve
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
5
Diagnostika

Zobrazovací metody
o
USG, RTG
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
6
Diagnostika

Ht + CB
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
7
Diagnostika

Ht + CB

Abdominocentéza (čtyřkvadrantová)
o
Ht > 0.2 l/l, CB > 40 g/l
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
8
Diagnostika

Ht + CB

Abdominocentéza

Abdominální laváž
o
10-20 ml/kg
o
Ht > 0.02 l/l
o
po 10 min  Ht > 5 %
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
9
Stabilizace

„Zlatá hodina“

Oxygenace
o

Ht 0.05-0.1 l/l
Infúzní terapie
o
krystaloidy – 4 h
o
koloidy – 24-48 h
o
transfúze
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
10
Infúzní a transfúzní terapie

I + II. stupeň
o

III. stupeň
o

krystaloidy, transfúze, oxygenace
IV. stupeň
o

krystaloidy
krystaloidy, koloidy, transfúze, oxygenace
rychlá ztráta > 35 % krve  letální
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
11
Vnější protitlak

Tlaková manžeta, bandáž

Kontraindikace
o
brániční kýla
o
dyspnoe
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
12
Vnější protitlak
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
– riziko ischemie
13
Vnější protitlak
max. 60 mmHg
Kirby R 1998: Akutní medicína
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
14
Vnitřní protitlak

Jako abdominální laváž

Hydraulický tlak

10-20 ml/kg
o
Ringer-laktát
o
(až 60 ml/kg)
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
15
Terapie


Konzervativně
o
oxygenace
o
krystaloidy, koloidy
o
transfúze
o
vnější + vnitřní protitlak
Chirurgicky
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
16
Kdy operovat ?

Perforující traumata (střelná poranění)

Herniace orgánů

USG nebo RTG příznaky tekutiny

Abdominocentéza, abdominální laváž

Progredující stav bez reakce na terapii

Zvětšování dutiny břišní

Zvětšování retroperitoneálního prostoru
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
17
Laparotomie

Krátká incize

Komprese aorty

Odsátí krve

Zvětšení incize

Revize dutiny břišní

Definitivní hemostáze
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
18
Svorkování cév
aorta descendens (30)
a., v. renalis (30)
portální triáda (15)
a. hepatica (30)
a., v. lienalis (20)
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
19
Ligace cév
aorta (kaud. od ledvin)
v. illiaca communis
a. illiaca externa
a., v. femoralis
v. cava caudalis
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
20
Krvácení z jater

neoplazie, trauma, torze laloku

Pringleyův hmat

lobektomie jater
o
„crushing suture“
o
„finger fracture“
o
omentalizace
o
„stapling“
o
tkáňová lepidla
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
21
Krvácení z jater
Fossum TW 1997, Small Animal Surgery
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
22
Krvácení ze sleziny

neoplazie, trauma, torze sleziny

splenektomie

o
parciální
o
totální
!! a. gastroduodenalis !!
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
23
Krvácení ze sleziny
Fossum TW 1997, Small Animal Surgery
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
24
Krvácení z ledvin

neoplazie, trauma

nefrektomie
o
parciální
o
totální

ochrana nadledvin !!

amputace ureteru
Fossum TW 1997, Small Animal Surgery
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
25
Krvácení do retroperitonea


Diagnostika komplikovaná
o
negativní abdominocentéza
o
USG
o
RTG, kontrastní
Konzervativní terapie
o

protitlak
Chirurgická revize
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
26
Pooperační péče

Přežitelnost
o
67 % chirurgicky x 75 % konzervativně

Infúze, transfúze

Oxygenace

Antibiotika

Analgetika

Kontrola fyziologických funkcí, …
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
27
Případ č. 1
Kříženec, pes, 2 r., 10 kg, „Benny“

v levém třísle rána, asi střelná

mírná apatie

bolestivá DB

D 30 /min, P 150 /min, T 37,0 °C

i/v kanylace, H1/1 500 ml

amox.-klav., buprenorfin i/v
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
28
Případ č. 1
Kříženec, pes, 2 r., 10 kg, „Benny“

RTG, USG - tekutina
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
29
Případ č. 1
Kříženec, pes, 2 r., 10 kg, „Benny“

laparotomie

Dg – perforace
jejuna

enterektomie

rekonstrukce
stěny DB
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
30
Případ č. 2
Malamut, fena, 8 r., 39 kg, „Maruška“

zvětšená, bolestivá DB

palpačně útvar v DB, balotáž negativní

D 30 /min, P 90 /min, T 38,5 °C

Ht 0.28 l/l, Erys 3.6 T

H1/1 500 ml

amoxycilin-klavulanát i/v
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
31
Případ č. 2
Malamut, fena, 8 r., 39 kg, „Maruška“

RTG – novotvar sleziny
• laparotomie, splenektomie
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
32
Případ č. 3
BSP, pes, 8 měs., 42 kg, „Harry“

autoúraz, těžký šokový stav, bolestivá DB

zostřené vezikulární dýchání – kontuze plic

D 50 /min, P 160 /min, T 36,8 °C

sliznice bledé, CRT 3-4 s

vnější protitlak

abdominocentéza

Ht krev 0.35 l/l, CB 52 g/l, Ht efúze 0.30 l/l
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
33
Případ č. 3
BSP, pes, 8 měs., 42 kg, „Harry“

HAES 200 ml, H1/1 1 000 ml

RTG

zlepšení CZS

D 20 /min, P 90 /min, T 37,8 °C

sliznice světle růžové, CRT 1-2 s

abdominocentéza

Ht krev 0.30 l/l, CB 45 g/l, Ht efúze 0.31 l/l
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
34
Hemoabdomen – SHRNUTÍ

Diagnostika

Stabilizace pacienta

Konzervativní vs. operativní řešení

Pooperační péče

Prognóza
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
35
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
36

Podobné dokumenty

Chirurgické výkony a jejich realizace

Chirurgické výkony a jejich realizace by bylo stanovené předoperační vyšetření provedeno. Zde patří např. všechny korekční operace, plastiky, kastrace aj. Tyto všechny patří do III. stupně. Do II. stupně možno zařadit např. odstranění ...

Více

Operační zákroky a techniky sutury tenkého

Operační zákroky a techniky sutury tenkého Goligher 1973, O'Kelly a Krukowski 1996). Tento typ sutury střeva je v humánní chirurgii stále široce používán navzdory faktu, že je příčinou větší iritace tkání, oproti jiným modernějším alternati...

Více

Chirurgické zákroky na tenkém střevě u malých

Chirurgické zákroky na tenkém střevě u malých Ileus, penetrující poranění dutiny břišní….. Komplikace spojené s unikem střevního obsahu do dutiny břišní po resekcích střeva se u psů pohybují mezi 2 až 16 % (Ulman a kol. 1991, Allen a kol. 1992...

Více

Dokument - LAB-MED Systems sro

Dokument - LAB-MED Systems sro Kat. č. 004414 ID-DiaPanel Plus 6 ● balení 6 x 4 ml ● je doplňkový panel k základnímu panelu ● pro NAT, solný test, jednostupňový enzymatický test ● stabilita 12 týdnů, dodávky á 8 týdnů ● 2 x ery...

Více

A infovet 4 2011.indd

A infovet 4 2011.indd a jeho řešení – klinický případ MVDr. Kateřina Tetourová MVDr. Miša Škorič*, MVDr. Petr Fictum* VetPoint- Veterinárna nemocnica, Bratislava *Veterinární histopatologická a cytologická diagnostika, ...

Více

lineární teplotní detektor protectowire

lineární teplotní detektor protectowire teplotami reakce, který detekuje přehřátí po celé své délce. Vyhodnocovací jednotka. Jde vlastně o malou ústřednu, která sleduje stav LTK a signalizuje režim provozní, poruchový a poplachový. Při v...

Více

Chirurgie u králíků

Chirurgie u králíků 1. i.v premedikace: medetomidin 0,01-0,03 mg/kg nebo midazolam 0,05 mg/kg + ketamin 1-3 mg/kg 2. i.m. premedikace: medetomidin 0,06-0,1 mg/kg + ketamin 8-10 mg/kg 3. i.m. premedikace: medetomidin 0...

Více

Automatizace komponenty robotizece

Automatizace komponenty robotizece Aplikace technologie kontinuální výroby přesných tyčí z keramického materiálu ZrO2 radikálně snižuje opotřebení v kritickém místě planetových převodovek plněných plastickým mazivem. Keramické čepy ...

Více

Pacient s diabetickou ketoacidozou

Pacient s diabetickou ketoacidozou MVDr. Kateřina Pavlišová-Dembovská, Ph.D.

Více

sborník - Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat

sborník - Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat z nich. Metodou volby při diagnostice je VD a LL RTG. - Hemothorax: Krvácení pleurální, do  plic a  / nebo do  hrudní stěny má za následek rychlé hemodynamické rozkolísání, a pokud není korigováno...

Více