IONES č. 11 březen 2014

Transkript

IONES č. 11 březen 2014
IONES č. 11
březen 2014
Vážení čtenáři,
jedenáctka v čísle vydání se dá číst také jako dvě jedničky – a která škola by nechtěla být
nejlepší! Poctivá každodenní práce je to nejdůležitější, co nás k tomuto cíli může posunout.
V rámci velkého krajského projektu probíhají již od listopadu zájmové kroužky – tři pro naše
studenty a dva pro žáky základních škol. Následující fotografie byla pořízena během práce
konstruktérského kroužku, který se zaměřuje na zhotovení dalšího elektromobilu.
Začínají také běžet výběrová řízení na zařízení pro 3D tisk, měřící sestavy, bez nichž se
experimenty v budoucí laboratoři neobejdou, výukovou techniku a také na nábytek. Dalo hodně
přemýšlení přesně stanovit technické parametry, aby použitelnost zakoupených pomůcek byla co
největší, ale tuto fázi již máme za sebou a zanedlouho se nám začnou scházet nabídky od
dodavatelů.
V minulém týdnu vedení školy sbíralo zkušenosti na odborné stáži ve Velké Británii, kterou
pořádal Vzdělávací institut Středočeského kraje. Měli jsme možnost se detailně seznámit
s životem a výukou ve dvou školách – Avonbourne College (podívat se na ni můžete zde:
http://www.avonbournetrust.org/index.phtml?d=539342 ) a The Bishop of Winchester Academy
(http://www.tbowa.org/ ). Domů jsme přivezli inspiraci z vyučovacích hodin a chuť více zapojit
angličtinu do nejazykových předmětů. Tato metoda se označuje jako CLIL a je pravděpodobné, že
ji postupně a nenásilně začneme uplatňovat od příštího školního roku (v některých předmětech se
tak děje již letos). Studentům se tak otevře cesta i k zahraničním studijním materiálům, které pro
ně zajistíme.
Velmi dobře se rozběhla práce studentské společnosti v rámci projektu společnosti Junior
Achievement. Žáci třídy E3 v čele s Janem Danajem, který je nyní ředitelem firmy pojmenované
TOSPOINT, zvolili svůj produkt – podsvícení do interiéru aut a nyní jej postupně zdokonalují.
V blízké době čeká skupinu studentů z této třídy účast na semináři k prezentačním dovednostem,
následně se pak účastníci zapojí do on-line prezentace své práce (ta mimochodem proběhne
právě v angličtině). Je to příklad, jak lze moderní formou získávat znalosti a zkušenosti.
Logo studentské firmy
Jak víte již od ledna, v rámci soutěže SFF Car Donation poskytla společnost Hyundai Motor
Czech škole za symbolickou cenu automobil i30, určený pro výuku v oborech elektro a
strojírenství. Počítáme s pořízením základní diagnostické sady, následně bude možné rozšířit
výukové možnosti o automobilní elektroniku. Slavnostní předání auta se uskuteční 16. dubna
v 8:30 – pokud se budete chtít přijít podívat, budete vítáni.
Náš krasavec
Soutěže obecně považujeme za důležitý prostředek podpory nadaných žáků. Proto je množství
soutěžních klání, kterých se zúčastňujeme, opravdu vysoký. Jen namátkou: v současné době
probíhají přípravy na krajské kolo Středoškolské odborné soutěže, do krajského kola jsme poslali
také vybrané práce z Office Areny, zapojili jsme se do Prezentiády. A to zatím nemluvíme o
Energetické maturitě, Elektrotechnické olympiádě a dalších…
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo rozvojový program na podporu oborů,
které jsou nezbytné pro fungování české ekonomiky. Vzhledem k zaměření naší průmyslovky jistě
očekáváte informaci, že budeme v jeho rámci podpořeni – a opravdu, je tomu tak. Zajímavou
informací v této souvislosti jistě je, že rok 2015 ve školství je oficiálně stanoven „Rokem
technického vzdělávání“. Již 70% průmyslových podniků má totiž dlouhodobé problémy se
získáváním kvalifikovaných pracovníků a je nezbytné, aby se tato situace rychle řešila, mimo jiné
podporou odborných škol. 