Tøídìní odpadu má smysl a se znaèkou Brabantia i styl

Transkript

Tøídìní odpadu má smysl a se znaèkou Brabantia i styl
Tisková zpráva
Praha, 12. července 2010 - Třídění odpadů není novým tématem, nicméně se stále najdou domácnosti,
kde všechny odpadky skončí v jednom koši. Každý obyvatel ČR vyprodukuje za rok až 300 kg odpadu a asi
třetina je využitelná k recyklaci. Nejčastěji se jedná o papír, plasty, sklo a kovy. Odpady je nutné třídit již
doma, protože pozdější roztřídění často není možné - smíchaný odpad se slepí nebo znečistí. Věděli jste třeba,
že mastný papír už nemůže být recyklován?
Praha, 12. července 2010 - Třídění odpadů není novým tématem, nicméně se stále najdou domácnosti,
kde všechny odpadky skončí v jednom koši. Každý obyvatel ČR vyprodukuje za rok až 300 kg odpadu a asi
třetina je využitelná k recyklaci. Nejčastěji se jedná o papír, plasty, sklo a kovy. Odpady je nutné třídit již
doma, protože pozdější roztřídění často není možné - smíchaný odpad se slepí nebo znečistí. Věděli jste třeba,
že mastný papír už nemůže být recyklován?
Komu by se však chtělo skladovat doma krabici s papírem a sešlapovat PET lahve do igelitové tašky. Řešením
jsou speciální odpadkové koše, které jsou uvnitř rozděleny pro třídění odpadu. Ve své nabídce je má například
holandská značka kuchyňských doplňků Brabantia.
Co můžeme třídit?
Odpady můžeme rozdělit na využitelné, objemné, nebezpečné a ostatní. Využitelné odpady lze dále
zpracovat, proto je třídíme do barevných kontejnerů. Patří mezi ně nemastný papír, lepenka, PET lahve a další
plasty, kovové plechovky a hliník a také biologický kuchyňský odpad - zbytky jídla, slupky, skořápky atp.
Tip: Brabantia Twin Bin odpadkový koš pro třídění kompostovatelného odpadu s oddělenými nádobami
o obsahu 10 a 23 l je k dostání v prodejnách Luis a Homeart (lze objednat i v prodejnách Kika) v provedení
matná i lesklá ocel a také s povrchovou úpravou proti otiskům prstů. Cena: od 4 000 Kč v závislosti
na vybraném provedení.
Objemné odpady, které se nevejdou do popelnic a kontejnerů, je možné odvézt do sběrného dvora. Informaci
o tom, kde se zbavit nepotřebného nábytku, koberců, elektrotechniky či sanitárního vybavení, vám poskytnou
na obecním úřadě nebo ve firmě, která má v obci na starost odvoz tříděného odpadu. Někdy pořádají sběrné
dvory svoz odpadu, který bývá předem oznámen.
Nebezpečné odpady mají nebezpečné vlastnosti a vyhodit je do popelnice představuje značné riziko. Jedná
se o prošlé či nevyužité léky, zářivky, akumulátory a baterie, lednice a mrazničky, barvy, lepidla a další
chemické látky. Tyto odpady by měly být likvidovány odborníky, proto je nutné je vždy odnést do pojízdné
sběrny či sběrného dvora.
Ostatní odpady, které nepatří do žádné z předchozích skupin, jsou pak jedinou skupinou, která patří
do popelnice a na skládku. Do koše se smíšeným odpadem je vhodné vyhazovat textil, porcelán, žárovky,
popel, mastné papíry od potravin nebo kosti.
Tip: Vestavěný koš na tříděný odpad Brabantia Built-in Separator obsahuje dvě plastové nádoby o objemu
po 18 l. Unikátní systém kolejnic a rychlá dostupnost obou nádob po otevření skříňky, ve které je koš
zabudován, představují snadné a hygienické řešení pro domácnost. Cena 3 400 Kč, k dostání v prodejnách
Luis a Homeart.
Jak třídit využitelný odpad?
Pro každou skupinu odpadu je vhodné vyčlenit doma zvláštní ukládací plochu. Ideální jsou odpadkové koše,
které jsou uvnitř rozděleny do několika sekcí. Zvlášť patří papír - noviny, časopisy, reklamní letáky, knihy
Stránka 1/2
a sešity, kartonové krabice a papírové sáčky, pro které slouží modré kontejnery. Papír však nesmí být mastný,
mokrý ani jinak znečištěný, uhlový nebo voskovaný a do kontejneru není vhodné vhazovat ani papírové pleny
či hygienické potřeby. Nápojové kartony mohou mít svůj vlastní kontejner, označený oranžovou
samolepkou, v případě, že tento kontejner není k dispozici, přijdou kartony do směsného odpadu.
Zelené kontejnery slouží ke sběru skla, tedy skleněných lahví, nádob a střepů. Vyvarujte se míchání skla
s porcelánem, keramikou, autosklem, drátěným sklem a zrcadly. V některých obcích je sklo ještě dále tříděno
podle barvy, tehdy pak do zeleného kontejneru přijde pouze sklo barevné, bílé patří do speciálního bílého
kontejneru. Tabulové sklo však vhazujte do kontejneru zeleného.
Žluté kontejnery čekají na plastový odpad. Do nich odhazujeme PET láhve od nápojů, které je třeba předem
sešlápnout. Není třeba odšroubovávat víčka. Do žlutých kontejnerů dále vynášíme kelímky, igelitové sáčky,
fólie, plastové obaly a výrobky a polystyrén. Obaly od chemikálií, barev nebo motorových olejů však raději
odneste do sběrného dvora, stejně jako novodurové trubky.
Tip: Na kuchyňský biologický odpad, který je možné kompostovat, vyvinula společnost Brabantia speciální
odpadkové pytle, které jsou kompostovatelné, rozložitelné, šetrné k životnímu prostředí a zároveň pevné
a pohodlné. Díky tomu zůstává vnitřní nádoba koše vždy suchá a čistá, a tím i bez zápachu. K dostání jsou
v prodejnách Luis v objemu 10, 12 a 18 l od 160 Kč.
Stránka 2/2