Úvod do pojmů projektového řízení

Komentáře

Transkript

Úvod do pojmů projektového řízení
Projektové řízení
Úvod, termíny
Co je to projekt?

Seznam úkolů, které je třeba zvládnout
 v určitém časovém úseku – omezený čas
 s danými prostředky – omezení
(lidé, nástroje, materiál, finance)
 s určitou návazností

Neopakuje se - unikátnost

Definovaný cíl a výstup
Terminologické rozdíly
Projekt vs. Project
Projekt vs. Proces
Projektové řízení vs. Řízení projektu
Projektový management
vs.
Management projektu
Otázky k diskuzi

Je stavba domu projekt?

Je vytvoření kurzu MIN5 projekt?

Je vaření obědu projekt?

Je BP, DP, DsP projekt?
Složitost projektu

Složité projekty
 Evropská ústava
 Let na jinou planetu
 Stavba trasy metra

Jednoduché projekty
 Kurz 3MA382
 Webová stránka
 Zavázání boty?
Jedinečnost projektu

Jedinečné





Stavebnictví
Marketing
Implementace IS/IT
Organizace akcí
Typové
 Montáže
 Výrobní linky
Pojmy

Projektový trojimperativ

Model SMART

Životní cyklus projektu

WBS

Kritická cesta
Projektový trojimperativ

Co?

Kdy ?

Za kolik?
Zdroje
Čas
Rozsah
Model SMART

Specific

Measurable

Achievable

Realistic

Time-Based
Životní cyklus projektu
Definice
Plánování
Realizace
Ukončení
Životní cyklus projektu
Definice 
Plánování 
Realizace 
Dokončení

Specifika: schvalování, vyjednávání,…
 Pro určité projekty - dotace ze SF, vládní zakázka,…

K čemu to je?
 Rozdělení projektu do fází
I. Definice

Zavádění projektu

Cíle a výstupy

Definice zdrojů
Je možné dokončit projekt v jiné fázi než ve fázi
dokončení?
II. Plánování

Zdroje

Výstupy

Krizové situace

Variantnost
III. Realizace

Start

Monitoring

Modifikace

Směrný plán
IV. Dokončení

Vyhodnocení
 Projektu, výstupů, zaměstnanců

Lessons learn
 Proč? Mnoho problémů, rozpuštění týmu, pro ostatní projekty
a týmy

Testování výstupů

Kontrola zadání

Účtování

Společenské zakončení
Work Breakdown Structure

Dekompozice činností

Principy
 ↓ TOP DOWN
 ↑ BOTTOM UP

Pravidlo 100%

Firemní metodika, směrnice

Minulé projekty, obdobné projekty
WBS
Projekt
Definování
Plánování
Realizace
Ukončení
Ganttův diagram
SW podpora projektového řízení
Proč využít SW podporu řízení?

Shromáždění požadavků, úkolů, zdrojů,…

Roztřídění

Přidělování

Časová náročnost jednotlivých fází

Návaznosti

Přehlednost
Výhody SW podpory

Lepší načasování, sledování

Snadnější změny, aktualizace

Průběžné výstupy v reálném čase

Kontrola nad plněním úkolů, limitů, nákladů

Lepší spolupráce mezi členy projektového týmu

Někdy i nevýhody
Workflow

Cíl

Plánování

Závislosti

Omezení

Rozvržení času

Kritická cesta

Vykazování
Cíl projektu

Identifikace hlavních fází projektu

Vytvoření úkolů a jejich logická návaznost

Rozsah
 Rozdělení do menších projektů
 Upřesnění cíle
Plánování

Úkoly

Zdroje
 Lidé
 Vybavení
 Materiál

Zajistit vhodné kombinace

Různé kombinace  různá náročnost
 Nejrychlejší, nejlevnější,…
Závislosti

Které úkoly na sebe navazují

Které úkoly jsou na sobě závislé

Kdy je potřeba který úkol splnit
Omezení

Lhůty

Nutné pořadí úkolů

Neurčitost

…
Rozvržení času

Sledování, plnění jednotlivých fází

Přehled / Rozvrh

Co je potřeba udělat, jak dlouho to bude trvat

Project 2010 – 11 různých směrných plánů

Pomáhá sledovat plnění plánu
 Byl původní plán reálný?
 Je potřeba plán upravit?

Východisko pro budoucí obdobné projekty
Plánování kritické cesty

Nedodržení termínů u některých úkolů nutně
vede ke zpoždění celého projektu
C
2
A
2
Start
1
B
2
2
F
D
2
3
G
2
Cíl
6
4
E
2
H
2
Vykazování

Monitorování

Zaznamenávání

Aktualizace termínů a nákladů při změně
vstupních dat

Jednoduché sdílení
Dotazy?
Děkuji za pozornost

Podobné dokumenty

Základní informace o PDF a Acrobatu + představení funkcí

Základní informace o PDF a Acrobatu + představení funkcí Napsání e-mailové zprávy, zprávy která bude odeslána s formulářem

Více

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat Možnosti vytvoření balíčku v Acrobatu  Aktuálně otevřené soubory Acrobatu  Dříve kombinované soubory  Výběr souborů  Výběr obsahu složek

Více

G1 | Řízení projektu - Projekt Manažer 250+

G1 | Řízení projektu - Projekt Manažer 250+ přestavit propojení všech zájmů, procesů snah a výsledků, jejichž společným cílem je úspěšný projekt. Integrace je účinná v následujících činnostech projektu: sestavení plánu, operativní řízení, ří...

Více

Teorie síťových modelů a síťové plánování

Teorie síťových modelů a síťové plánování ISO 10006 Systémy managementu jakosti ‐ Směrnice pro management jakosti projektů  PMBOK (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) – mezinárodní standard  PRINCE2 (Projects in controlled...

Více

Projektové řízení a marketing

Projektové řízení a marketing Jak zahájit úspěšný projekt? Otázky strategie, proces přípravy „návrhu“. 10. Proč a jak projekt plánovat? Plánování, v čem spočívá plánování projektu, prvky projektového plánu, využití počítačového...

Více

název příspěvku - Fakulta informatiky a managementu

název příspěvku - Fakulta informatiky a managementu Přínosy, jak je uvedeno výše, nastávají až po dosažení plánovaného cíle projektu. Zpravidla to bývá až po skončení projektu. I přesto, že přínosy jsou v období přípravy relativně časově velmi vzdál...

Více

Project2013 - Veřejné weby VŠE

Project2013 - Veřejné weby VŠE Typy vazeb mezi úkoly ........................................................................................................... 69 Vkládání úkolů a vazeb mezi úkoly .................................

Více