Události třetího tisíciletí I. svazek Česká republika 2003

Komentáře

Transkript

Události třetího tisíciletí I. svazek Česká republika 2003
Ing. Karel Bendl a kolektiv.
Události třetího tisíciletí
I. svazek
Česká republika 2003
Nakladatelství a knižní velkoobchod J.K.
1
Dostupné pouze jako celek:
Události třetího tisíciletí – Česká republika 2003, I.svazek
Události třetího tisíciletí – Svět 2003, II.svazek
součástí publikace je CD s plnou verzí knih
Copyright Ó Nakladatelství J.K., 2004
Všechna práva vyhrazena
2
Při tvorbě publikace autoři využili výběru zpráv
z denního servisu ČTK.
3
Úvodní slovo redakčního týmu
Vážený čtenáři.
S radostí Vám představujeme čtvrtou dvojici svazků edice “Události
třetího tisíciletí”. Máte před sebou knihy, jejichž význam se bude trvale
zvyšovat a informativní hodnota stoupat. Vždyť události, které dnes
považujeme za triviální, si budeme za 10 let jen těžko vybavovat.
Knihy máte také na CD a opět zcela ZDARMA!
Díky nárůstu počtu předplatitelů jsme s dodavateli sjednali také vydání
obou knih na CD – pro Vás jakožto předplatitele zdarma. CD s plnou verzí
obou knih také nahrazuje digitální rejstřík, podrobnosti k vyhledávání najdete
níže.
Trocha historie: Proč tato edice vznikla?
Již dnes těžko dohledáme informace o dění např. v roce 1990. Kdo
ví, kdy byl naklonován první organismus? Jak probíhal v roce 1992 izraelskopalestinský konflikt? Jaké události proběhly v roce 1994 např. v Německu?
Jak se odvíjel boj s extermisty? Kolik státních převratů se stalo za poslední
roky? Jak byli potrestáni viníci genocidy v balkánských válkách konce
dvacátého století? Hledat budeme v mnoha materiálech a ne vždy s úspěchem.
Ani internet není všemocný. Denně sice vznikají tisíce kvalitních
webových stránek, stejné množství jich ale také zaniká nebo se jejich obsah
mění. Mnohé internetové služby jsou placené a ne vždy je možné (a únosné)
sedět hodiny před monitorem.
Proto chyběla ediční řada, která by každoročně přinášela souhrn
důležitých událostí a byla by dostupná pro každého.
... a kdo přišel s nápadem?
Nápad na realizaci této edice se objevil již v roce 1998. Učitelé
základních a středních škol, odborní pracovníci knihoven a představitelé
dalších institucí postrádali novou doplňkovou literaturu, která bude
systematicky a dlouhodobě zaznamenávat aktuální dění v ČR a ve světě.
Žádali knihy, ve kterých každoročně naleznou důležité události a které budou
zdrojem informací.
Jaké požadavky splňuje nová edice?
Tak vznikla idea ediční řady, která bude sledovat dění ve světě i
v České republice. Počáteční analýza jasně ukázala, že musí vniknout dvě
knihy – pro světové události a pro domácí dění. Každá kniha byla
koncipována jako denní záznam aktualit. Dále byl stanoven požadavek
4
rejstříku, který by byl dostupný v digitální formě a usnadnil by vyhledávání
v publikaci.
Pro koho jsou tyto knihy?
Nabídkou účasti na projektu “Události třetího tisíciletí” jsme oslovili
především organizace. Zájem oslovených byl velký. Kromě přihlášek
k projektu dorazila řada nápadů a doporučení, za které velmi děkujeme.
Odběrateli nové ediční řady jsou především základní a střední školy, odborné
školy, knihovny, vědecké instituce, státní instituce, města a obce.
Jak vypadá finanční stránka?
Počáteční analýza ukázala, že finanční náročnost projektu bude
značná. Řešení bylo dvojí: buď produkovat v malém množství luxusní
barevné publikace v ceně kolem 1200,- Kč, nebo jít cestou nízkých výrobních
nákladů a tedy i ceny únosné pro všechny zájemce.
Tato edice má být dostupná pro všechny - zvolili jsme tedy druhou
cestu. Protože se jedná o odbornou a neziskovou publikaci, která nepotřebuje
křídový papír a fotografický doprovod, volíme co nejekonomičtější provedení.
Tím je zaručeno, že se kniha může dostat do všech škol, knihoven a dalších
institucí, které ji potřebují. A to je smyslem celého projektu.
Jak postupovali autoři při výběru materiálu?
Výběr materiálu nebyl snadný. Autoři zpracovali celkem
39 446 strany textu, přičemž výsledná publikace musela být přehledná,
srozumitelná, věcná a v rozumném stránkovém rozsahu. Proto jsou jednotlivé
události zachyceny co nejstručnější formou. Pro zachování objektivity jsou
události ponechány bez jakéhokoliv komentáře a interpretace. Stěžejním
obsahem jsou především denní události, které mají z dlouhodobého hlediska
vliv na další utváření historie. S ohledem na potřeby odborných středních škol
a širší veřejnosti byly zaznamenány také důležité informace z oblasti
společenského dění, ekonomicky, vědy, kultury, medicíny atd..
Jednotlivé denní události byly zaznamenány chronologicky tak, jak
se udály nebo kdy byly poprvé zveřejněny.
Při sestavování publikace brali autoři na zřetel především potřeby
těch, jimž je materiál určen, tedy především potřeby pedagogů a žáků
základních a středních škol. Dále byl zohledněn požadavek mnohaleté
návaznosti, neboť projekt je koncipován jako dlouhodobý a jednotlivé díly
této edice na sebe budou navazovat.
Knihy dostáváte také v digitální formě!
Digitální rejstřík minulých let se v praxi ukázal jako příliš obecný.
Vzhledem k nárůstu počtu uživatelů jsme mohli s dodavateli podkladů a
technologií sjednat také vydání textu na CD nosiči. Obě knihy si z CD můžete
5
libovolně kopírovat pro potřeby Vaší organizace, samozřejmě pouze
k nekomerčním účelům.
Vyhledávání je tedy velmi jednoduché: zadejte v hledači svého
editoru slovo nebo část slova, které hledáte. Příklad : Zajímá Vás dění
v Rwandě. V hledači zadejte slovo “Rwand” – v textu Vám budou
“naskakovat” pasáže, které toto slovo obsahují ve všech modifikacích
(Rwanďan, Rwandští, Rwandy apod.).
Slovo na závěr
Doufáme, že zvolený obsah a formát bude vyhovovat všem. Zároveň
Vás zveme k dalšímu dialogu – budeme velmi potěšeni, pokud se na nás
budete nadále obracet se všemi nápady, připomínkami a dotazy. Chceme, aby
edice co nelépe plnila svoji roli – být zdrojem informací pro nejširší okruh
čtenářů.
Za kolektiv autorů
Ing. Karel Bendl
hlavní koordinátor projektu
6
1. leden
Česká republika vstoupila do roku, jemuž budou dominovat zejména
referendum o vstupu země do EU a volba nového prezidenta.
Minutu po půlnoci na Nový rok přivedli lékaři v nemocnici v Brandýse nad
Labem na svět holčičku Kristýnku. Děvčátko váží 3,6 kilogramu a měří 51
cm.
nový zákon o integrované prevenci a omezování znečištění nutí podniky k
šetrnějšímu chování k životnímu prostředí. Ukládá jim, aby se vybavily
nejlepší dostupnou technikou u technologií i při výstavbě a provozu podniků a
továren.
Obce mohou dle novely zákona o odpadech zvolit, jak chtějí vybírat platby za
odvoz odpadu. Místo systému, kdy lidé platí za odvoz odpadů v obci, v níž
mají trvalý pobyt, tedy mohou zvolit systém platby za počet objednaných
popelnic.
Husarský kousek - natočit celovečerní hraný film Krysař za 24 hodin - se
režiséru a kameramanu Františku A. Brabcovi podařil. Začal na Silvestra
dopoledne před pražským Rudolfinem, s malým štábem pracoval v kulise
silvestrovské euforie na řadě magických historických míst a dnes dopoledne
skončil.
Dvouleté záruční lhůty mohou od dnešního dne využívat čeští spotřebitelé.
Umožnila jim to novela občanského zákoníku, která prodlužuje záruční lhůty
u spotřebního zboží ze šesti měsíců na dva roky. Čeští spotřebitelé získali
stejná práva, jaká mají spotřebitelé v zemích Evropské unie.
Zhruba 38 milionů krátkých textových zpráv SMS poslali na Silvestra a
během prvních hodin letošního roku zákazníci tří tuzemských mobilních
operátorů. Rekordní počet 47 milionů zpráv poslaných na Štědrý den tak
nebyl překonán. Proti předchozímu Silvestru letělo vzduchem asi o 13
milionů SMS více.
Schodek agrárního obchodu České republiky by se za loňský rok podle
předběžného odhadu Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky (VÚZE)
mohl propadnout asi na 26,5 až 27,5 miliardy korun. V předchozím roce činilo
záporné saldo zhruba 19,8 miliardy korun při vývozu 49,5 miliardy a dovozu
69,3 miliardy korun.
2. leden
Poslední novoroční projev prezidenta Václava Havla se podle údajů České
televize (ČT) těšil značné pozornosti diváků. Přednost před ostatním
televizním programem mu dalo 51 z každé stovky dospělých, kteří trávili
popolední čas na Nový rok u televizorů.
Bilanční suma České národní banky se k 20. prosinci 2002 zvýšila proti 10.
prosinci o 6,2 miliardy na 791,6 miliardy korun. Na straně aktiv se nejvíc
zvýšily pohledávky vůči zahraničí v cizích měnách, a to o 7,5 miliardy korun.
7
Na straně pasiv se o 15,7 miliardy korun zvedl objem emise oběživa. O 28,3
miliardy korun klesly závazky vůči tuzemským bankám.
Počet společností s právem obchodovat na pražské burze klesl na 29. Na konci
loňského prosince burzu opustily firmy BBG Finance, Conseq Finance, Fond
národního majetku a pražská pobočka Všeobecné úverové banky. Novým
členem se stala Česká konsolidační agentura.
Cenu Evropan roku získal poprvé Čech - Šimon Pánek ze společnosti Člověka
v tísni. Ocenění uděluje časopis Reader's Digest Výběr člověku, který nejlépe
ztělesňuje evropské tradice a hodnoty. Pětatřicetiletý Pánek získal cenu za
práci v humanitární organizaci Člověk v tísni, kterou pomohl založit a která se
už deset let věnuje humanitární práci. V 25 zemích světa rozdělila materiální
pomoc v hodnotě jedné miliardy korun. Pánek pomáhá při celkové obnově
společenských struktur a přispívá k prosazování principů demokracie a
občanské odpovědnosti.
Samice čápa černého Kateřina, která překvapila ornitology před Vánoci tím,
že přeletěla osmitisícový masiv K2 v pohoří Karakoram, zahynula. Zřejmě se
stala obětí lovců trofejí v části Kašmíru ovládané Pákistánem.
Několik desítek obcí nezvládlo k 1. lednu přechod na nový systém výkonu
státní správy. Desítky z celkem 205 obcí se nestačily na převzetí pravomocí
zaniklých okresních úřadů zcela nebo zčásti připravit, a musely proto sáhnout
k mimořádnému opatření. Novela zákona o obcích jim umožnila uzavřít
takzvanou veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu státní správy
sousední obcí s rozšířenou působností. Pověřené obce mají nyní vydávat
osobní doklady, registrovat motorová vozidla, zajišťovat správu lesů,
vyřizovat sociální podporu a vyplácet dávky.
Představenstvo nově vzniklé akciové společnosti České dráhy na dnešním
prvním zasedání jmenovalo do funkce generálního ředitele dosavadního šéfa
drah Dalibora Zeleného.
Nejvyšší správní soud by měl poskytovat ochranu práv občanů, řekl
novinářům jeho předseda Josef Baxa krátce poté, co z rukou prezidenta
Václava Havla převzal své jmenování. Tento soud bude pro občany možná
podstatnější a důležitější než stávající justice, dodal. "Bude to velký spojenec
občanů v jejich každodenním a nekonečném boji s úřady," prohlásil Baxa.
Správním soudnictvím se budou zabývat v první instanci krajské soudy,
zastřešovat je má právě Nejvyšší správní soud se sídlem v Brně.
3. leden
Ministerstvo financí povolilo převod pojistek pojišťovny Zürich pod Generali.
Spojení těchto dvou pojišťoven již nestojí nic v cestě.
Vláda hodlá investovat do rychlejšího a přesnějšího systému předpovědi
povodní a množství srážek. V horizontu pěti let chce vyčlenit 700 miliónů
korun a nynější systém výrazně modernizovat. Počet obětí povodní by se pak
měl snížit prakticky na nulu a škody na majetku o 30 procent. Základním
8
nástrojem Předpovědní a výstražné služby je regionální meteorologický model
Aladin, jenž se vytváří pomocí superpočítače. Jeho funkcí je výpočet
množství srážek na 48 hodin dopředu. Část prostředků by měla pohltit právě
jeho inovace. "Pak bude až osmkrát rychlejší a přesnější," řekl ředitel Českého
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Ivan Obrusník.
IPB Pojišťovna a ČSOB Pojišťovna se spojily a od ledna působí jako jediná
pojišťovací společnost pod názvem ČSOB Pojišťovna.
Úkoly odborné organizace státní péče o památky bude nově plnit Národní
památkový ústav s územními pracovišti v krajích, který vznikl 1. ledna
rozhodnutím ministra kultury Pavla Dostála. Transformoval se v něj
dosavadní Státní ústav památkové péče i všechny regionální památkové
ústavy.
Státní rozpočet České republiky skončil v loňském roce podle předběžných
údajů se schodkem 45,7 miliardy korun. Příjmy rozpočtu dosáhly 705 miliard
Kč a výdaje 750,8 miliardy. Výsledek byl dosažen díky překročení
plánovaných příjmů o 14,6 miliardy Kč a nečerpání výdajů za 4,4 miliardy
korun.
Vydavatelské domy Mafra, Ringier a Vltava-Labe-Press (VLP) se podřídily
předběžnému opatření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a obnovily
dodávky periodického tisku distributorovi Mediaprint & Kapa Pressegrosso.
4. leden
Do konce roku zhlédlo animovaný snímek Fimfárum Jana Wericha v českých
kinech takřka třicet tisíc diváků.
Stav ohrožení platil v 15:00 už jen na 16 místech. V 21 lokalitách dosahují
hladiny druhého povodňového stupně, informoval Jaroslav Kinkor z
ministerstva životního prostředí. Prognóza je příznivá, protože s nocí se
očekává příchod mrazu. Největší práci mají vodohospodáři v povodí Labe,
kde byl stav ohrožení vyhlášen v devíti lokalitách.
5. leden
Zakladatel a sbormistr Kühnova smíšeného sboru Pavel Kühn zemřel po
krátké a těžké nemoci ve věku 64 let. Dirigent a sbormistr Pavel Kühn
vystupoval s Kühnovým smíšeným sborem doma i v zahraničí. Nahrál s ním
více než 30 dlouhohrajících gramofonových desek a filmových soundtracků.
Tuzemští výrobci automobilů a automobilových součástí loni podle odhadu
Sdružení automobilového průmyslu zvýšili meziročně export o 5,9 procenta
na 235 miliardy Kč. Dodavatelé se přitom na celkovém objemu vývozu
podíleli zhruba 44 procenty.
Ministerstvo zahraničí přestalo v listopadu provozovat ekonomický software
společnosti SAP za 107 milionů korun, který dodala společnost IBM. Zakázku
připravil Karel Srba a podepsal ji Pavel Jaroš, bývalí generální sekretáři
ministerstva obvinění z korupce. Ministerstvo nyní se společností IBM
9
projednává ukončení smlouvy, informoval v posledním vydání týdeník Euro.
Okolnosti výběrového řízení a vzniku smlouvy vyšetřuje také policie.
Laureátem Mezinárodního festivalu dechových hudeb, který skončil v Praze,
se stal Dechový orchestr Konzervatoře Brno. Zvítězil v nejvyšší třídě. Do
české metropole se na víkend sjelo 18 těles s téměř 900 členy.
6. leden
Celorepubliková sbírka Srdíčkový den, při níž studenti 5. prosince nabízeli na
ulicích mnoha měst různobarevné spony ve tvaru srdíčka, vynesla 3,2 miliónu
korun. Občanské sdružení Život dětem vybrané peníze věnovalo především na
vybavení nové transplantační jednotky kostní dřeně ve Fakultní nemocnici
Motol. Část prostředků poskytlo školním zařízením, která zasáhly srpnové
záplavy.
Triatlonista Filip Ospalý byl vyhlášen nejlepším českým akademickým
sportovcem uplynulého roku. Dvojnásobný světový šampión mezi
vysokoškoláky vyhrál anketu už podruhé. Za absolventem Masarykovy
univerzity v Brně skočila sjezdařka na divoké vodě Michaela Strnadová, na
pomyslný bronzový stupínek vystoupila dvojice rychlostních kanoistů Jan
Souček, Jan Andrlík.
7. leden
Prezident Václav Havel loni udělil 81 milostí. To je přibližně stejně jako v
předcházejících letech. Od nástupu do prezidentského úřadu rozdal celkem
1948 individuálních pardonů a vyhlásil tři amnestie. V loňském roce dorazilo
na Hrad 3555 žádostí o milost. Mnozí kritici Havlových milostí označují
podobnou výsadu za feudální přežitek. Hovoří se také o tom, že by s
prezidentem mohl milosti spolupodepisovat například ministr spravedlnosti.
V mnoha případech přitom šéf justice Havlovi udělení milosti nedoporučil.
Prezident si uvědomuje, že jeho milosti nemají u veřejnosti dobrý zvuk.
"Nedělám si iluze, že jakýmkoliv dodatečným vysvětlováním na tomto
špatném zvuku něco významně změním," píše na internetových stránkách
Hradu.
Státní agentura Czechinvest loni přilákala do české ekonomiky přímé
investice asi 1,04 miliardy dolarů (asi 31 miliard korun). To byla méně než
polovina v porovnání s téměř 2,2 miliardy USD v roce 2001. "V loňském roce
nepřišel žádný velký strategický investor," řekl generální ředitel Czechinvestu
Martin Jahn. V roce 2001 byly tímto investorem automobilky Toyota a PSA.
Raiffeisen stavební spořitelna vytvořila podle předběžných výsledků v
loňském roce zisk 170 milionů korun, zatímco o rok dříve hospodařila se
ziskem 20 milionů. Bilanční suma meziročně vzrostla téměř o 40 procent na
23 miliard korun. Raiffeisen stavební spořitelna je podle počtu uzavřených
smluv i celkových aktiv čtvrtou největší domácí spořitelnou. Loni přitom
spořitelna uzavřela přes 177 tisíc nových smluv, což je meziročně o třicet
10
procent více. Celkem tak spořitelna má přes 600 tisíc klientů. Poskytla více
než deset tisíc úvěrů a celkem má asi 69 tisíc poskytnutých půjček v objemu
5,8 miliardy.
8.leden
Americká společnost Honeywell oznámila záměr vybudovat své druhé nové
globální vývojové centrum, a to v Brně. "Jde o přenesení vývojových kapacit
z USA a ze západní Evropy, které se potýkají jak s náklady, tak nedostatkem
lidí," řekl ředitel Honeywell Pratur Laboratory Jaroslav Doležal s tím, že
investice může dosáhnout až stovek miliónů korun. První takové centrum
funguje v Číně. Centrum se bude orientovat zejména na řešení a výrobky pro
automatizaci v budovách a pro spalování. Jde o návrhy klimatizací,
zabezpečování, vytápění. Později by mohlo zasáhnout do leteckého průmyslu,
kde Honeywell vyrábí třeba motory, například pro bitevník L-159 z produkce
Aera Vodochody.
Poválečná obnova Balkánu českými podniky, na kterou ministerstvo
průmyslu a obchodu dostalo půl miliardy korun v roce 1999, se chýlí ke
konci. Vláda schválila poslední čtyři nové projekty za 57 milionů korun.
Celkově již schválila 32 projektů za zhruba 443 milionů korun.
ABN Amro Český korunový dluhopisový fond vykázal v roce 2002 výnos 8,8
procenta, ABN Amro Český fond peněžního trhu zaznamenal výnos 3,7
procenta. Ostatní tuzemské dluhopisové fondy vykázaly loni výkonnost mezi
pěti až devíti procenty, fondy peněžního trhu pak do čtyř procent.
Objem zboží a služeb, který byl loni zobchodován na elektronickém tržišti
CenTrade, dosáhl 1,08 miliardy korun. Jde o dosud největší objem
obchodních transakcí, které se v tuzemsku uskutečnily elektronickou cestou.
Legislativní plán vlády na rok 2003 obsahuje 171 návrhů právních předpisů.
Za historicky nejvýznamnější označil vicepremiér pro legislativu Pavel
Rychetský po zasedání kabinetu zákoníky občanský, trestní a obchodní a
zákon o úpadku. "Půjde o zcela nové kodexy," zdůraznil.
Český velvyslanec v Lotyšsku Jiří Kubíček neprošel bezpečnostními
prověrkami, a kabinet ho proto odvolal. Kubíček do Rigy nastoupil v polovině
loňského roku a nahradil Janu Bulenovou. Předtím, v době, kdy ministerstvo
zahraničí řídil Jan Kavan, byl v Černínském paláci ředitelem diplomatického
protokolu.
9. leden
Spojené státy požádaly Českou republiku, aby zvýšila počet svých chemiků v
Perském zálivu. Požadavek je součástí oficiální žádosti Američanů kvůli
situaci v Iráku.
Pokud diskuse na nadcházejícím sjezdu Unie svobody-DEU naznačí odchod
této strany z vládní koalice, bude její bývalá předsedkyně Hana Marvanová
usilovat o opětovné zvolení do nejvyšší stranické funkce.
11
Roční míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce
2002 proti roku 2001 byla 1,8 procenta, což představuje nejnižší hodnotu
meziroční inflace od roku 1990. Ve srovnání s rokem 2001 inflace zpomalila
o 2,9 procentního bodu. Jak oznámil Český statistický úřad, míra inflace
vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v prosinci 2002 proti
prosinci 2001 dosáhla 0,6 procenta.
Míra nezaměstnanosti se k 31. prosinci loňského roku zvýšila na 9,8 procenta,
když na konci listopadu činila 9,3 procenta. Výsledky jsou tak nepříznivější
než na konci roku 2001, kdy míra nezaměstnanosti činila 8,9 procenta.
Oficiální dovozci a domácí výrobci loni v tuzemsku prodali 147.754 nových
osobních automobilů, což byl proti roku 2001 pokles o 2,88 procenta.
Nejprodávanější byly již tradičně vozy domácí Škody Auto, která
zaznamenala pokles odbytu o 7,58 procenta na 73.883 aut.
Česká republika loni získala více než dvojnásobek finančních prostředků,
které vložila do fondu Eurimages podporujícího kinematografii. Zatímco
zaplatila roční členský příspěvek 201.233 eur (přes šest milionů korun),
získala téměř 450.000 eur.
Síť autobazarů AAA Auto loni zvýšila prodej o 18 procent na rekordních
39.150 vozů. Tržby společnosti Automobile Group, která bazary provozuje,
vzrostly o 19 procent na 6,04 miliardy korun.
10. leden
Elektroenergetická společnost ČEZ plánuje během dvou let propustit přibližně
960 zaměstnanců, což je více než 13 procent současného stavu. Zeštíhlení se
bude týkat celého podniku, ale největší úbytek lidí pocítí jaderné elektrárny,
uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.
Informace o tom, že prezidentský kandidát ČSSD Jaroslav Bureš před 20 lety
při dopravní nehodě nikoliv vlastní vinou usmrtil chodkyni, není pro předsedu
vlády a sociální demokracie Vladimíra Špidlu nijak zásadní. Premiér řekl, že
Bureš tragickou kolizi nezavinil, a proto ho tato událost nijak nediskvalifikuje
pro výkon nejvyšší ústavní funkce.
Zákonodárci z Unie svobody-DEU a nestraníci opět navrhli novelu Ústavy,
kterou chtějí zavést přímou volbu prezidenta republiky. Nový návrh změny
Ústavy by se neměl týkat nástupce Václava Havla. Poslankyně US-DEU Hana
Marvanová uvedla, že autoři novely vyšli vstříc mimo jiné výhradám vlády.
Nynější novela navazuje na předchozí úpravy, které u zákonodárců neuspěly.
11. leden
Několik desítek neonacistů se v 17:00 sešlo na náměstí Franze Kafky na
pražském Starém Městě. Pochodem bývalou židovskou čtvrtí chtěli
protestovat proti údajnému palestinskému holokaustu, který podle nich páchá
izraelský stát. Poté, co jim úředník magistrátu oznámil, že akci zakazuje, její
svolavatel účastníkům oznámil, že demonstraci rozpouští. Ve stejnou dobu se
12
v blízké Maiselově ulici sešla necelá stovka anarchistů, antifašistů a členů
Židovské liberální unie, kteří chtěli pravicovým extremistům pochod
znemožnit. Žádný konflikt se neodehrál a policie nemusela zasahovat.
12. leden
Uvedením Glagolské mše Leoše Janáčka v pařížském divadle ChampsElysées v podání Státního orchestru z Lille a Českého filharmonického sboru
Brno slavnostně skončila Česká kulturní sezona ve Francii. Osmiměsíční
maraton více než šesti stovek akcí pod názvem Bohemia Magica, který byl
největší přehlídkou české kultury v zahraničí za posledních deset let, společně
uzavřeli český ministr kultury Pavel Dostál a jeho francouzský resortní
protějšek Jean-Jacques Aillagon.
Prezident Václav Havel se přimlouvá ze společný postup proti Iráku.
Američané by podle něj neměli s režimem Saddáma Husajna bojovat
osamoceně. "Není v zájmu naší civilizace, aby se Amerika dostala do izolace
a současně do jakési civilizační války s celým arabským či muslimským
světem. Není v zájmu světa a ani v zájmu České republiky, aby se začala
aliance drolit," uvedl Havel.
Modely automobilky Škoda Auto byly v minulém roce na domácím trhu
nejprodávanější ve třech obchodních třídách. Kategorii malých vozů ovládla s
podílem téměř 72 procent Škoda Fabia, kterou si koupilo 52.375 zákazníků a
byla tak nejprodávanějším modelem na českém trhu. Ve střední třídě byla
nejžádanější Octavia s odbytem 19.047 aut a ve vyšší střední třídě dominoval
Superb s prodejem 2461 aut, vyplývá z údajů Svazu dovozců automobilů.
13. leden
Vláda schválila poslanecký návrh na vyčlenění dalších 800 milionů korun na
odškodnění klientů zkrachovalých družstevních záložen. Místo plánované
emise dluhopisů za 1,2 miliardy korun tak stát vydá dluhopisy za dvě miliardy
korun.
Chemický holding Unipetrol se bude prodávat vcelku, stejně jako při
předchozí neúspěšné privatizaci. Počítá s tím nový návrh prodeje, který
schválila vláda.
Předsedové odborových svazů sdružených v Českomoravské konfederaci
odborových svazů vyzvali ČSSD, aby v předpokládaném druhém kole volby
prezidenta podpořila Petra Pitharta (KDU-ČSL).
Návrh novely obchodního zákoníku vláda přijala beze změn. Novela opět
neřeší ochranu drobných akcionářů, kterou při jejím prvním schvalování
parlamentem prosazoval především tehdejší poslanec Unie svobody a její
nynější úřadující předseda Ivan Pilip. Výše uvedená novela má nahradit
novelu, která nabyla účinnosti 31. března 2001 a kterou loni v říjnu z
procedurálních důvodů zrušil Ústavní soud.
Československá obchodní banka zvýšila vlastnický podíl v Českomoravském
penzijním fondu (ČMPF). Od společnosti IPB Group Holding odkoupila
13
42,24 procenta akcií ČMPF, čímž její podíl ve fondu dosáhl 83,4 procenta.
Majitelem 16,47 procenta akcií ve fondu je ČSOB Pojišťovna, takže skupina
ČSOB plně ovládá ČMPF.
Balancovaný fond nadací investiční společnosti ŽB-Trust přinesl podílníkům
za loňský rok výnos 4,389 procenta. Podílníkům fondu tak bude na
dividendách vyplaceno téměř 26 milionů Kč.
Elektrárenská společnost ČEZ loni zvýšila výrobu elektrické energie o 3,7
procenta na 54,12 miliardy kilowatthodin (kWh) v porovnání s předchozím
rokem. Největší meziroční nárůst výroby o 27 procent zaznamenaly jaderné
elektrárny. Většinu výroby v roce 2002 obstaraly s podílem 62 procent tepelné
elektrárny.
14. leden
Senátní imunitní výbor doporučil horní komoře, aby vydala senátora a
generálního ředitele televize Nova Vladimíra Železného k trestnímu stíhání.
Po téměř čtyřhodinovém jednání výboru to novinářům oznámil jeho předseda
Jan Hadrava. Rozhodnutí výboru podpořilo sedm z 12 jeho členů, proti byli
zástupci ODS a KSČM. Železný byl rozhodnutím výboru ohromen, jak
posléze řekl novinářům. Policie podezírá Železného z trestného činu
poškozování věřitele a daňových deliktů. Podle většiny členů výboru případ
nemá charakter politické perzekuce.
Pokud se předseda Senátu Petr Pikhart (KDU-ČSL) stane nástupcem
prezidenta Václava Havla, bude na rozdíl od něj s komunisty jednat jako s
jednou z parlamentních stran. Pithart svůj postoj zopakoval i členům
poslaneckého klubu KSČM, který navštívil pouhý den před volbou nové
hlavy státu. Nepostoupí-li do druhého kola prezidentských voleb kandidát
ČSSD Jaroslav Bureš, sociální demokraté budou podle předsedy jejich
poslaneckého klubu Milana Urbana jednat o podpoře lidoveckému
kandidátovi Petru Pithartovi.
Česká lékařská komora (ČLK) zastává názor, že síť lékařské služby první
pomoci by měla být redukována. Prezident komory David Rath řekl, že
pohotovost by měla být v areálu každé nemocnice, nejlépe na ambulanci
interního oddělení. Zajištění služby první pomoci přešlo od 1. ledna pod
správu krajů, nyní se omezují ordinační hodiny pohotovostí a některé kraje
usilují o spojení pohotovostí a záchranné služby.
Tuzemské internetové servery vykázaly v prosinci historicky nejvyšší
návštěvnost, když na ně zavítalo 2,78 milionu různých uživatelů. Je to o 3,6
procenta více než v listopadu a o procento více oproti dosud rekordní návštěvě
2,75 milionu uživatelů v říjnu.
Největší domácí zbrojovce Aeru Vodochody klesl v loňském roce podle
předběžných výsledků čistý zisk přibližně na 350 milionů korun. V roce 2001
přitom měla zisk asi 680 milionů korun. Profit společnosti je závislý na kurzu
14
koruny, řekli představitelé Aera. Tržby mají klesnout asi na sedm miliard z
předchozích zhruba 12 miliard korun.
15. leden
V prvním kole tajné volby Poslanecká sněmovna a Senát nového prezidenta
nezvolily. Do druhého kola postoupili kandidát lidovců a unionistů Petr
Pithart a favorit ODS Václav Klaus. Vypadl kandidát ČSSD Jaroslav Bureš a
Miroslav Kříženecký, kterého navrhli komunisté.
Jako mezivýsledek, který byl příliš zatížen taktickými ohledy, vnímá předseda
vlády Vladimír Špidla výsledek prvního kola volby hlavy státu. Před druhým
kolem premiér novinářům řekl, že Václav Klaus (ODS), který spolu s Petrem
Pithartem (KDU-ČSL) postoupil do druhého kola voleb, je pro něj
nepřijatelný.
Ani ve druhém kole tajné volby parlament nerozhodl o tom, kdo se na dalších
pět let stane novým prezidentem. Václav Klaus za ODS ani lidovec Petr
Pikhart nezískali potřebný počet hlasů a postupují do závěrečného kola první
volby. Klaus ve dvousetčlenné sněmovně získal 77 a Pithart 46 hlasů. V horní
komoře volilo Pitharta 43 zákonodárců, Klause 32.
Ani ve třetím kole první volby Poslanecká sněmovna a Senát nezvolily
nového prezidenta republiky. Volební komise potvrdila, že kandidát ODS
Václav Klaus ani kandidát KDU-ČSL Petr Pithart nezískali ani napotřetí
potřebný počet hlasů. Klause, který z volby vyšel jako nejúspěšnější kandidát,
v třetím kole podpořilo 80 poslanců a 33 senátorů, dohromady tedy 113
zákonodárců. Pro Pitharta bylo 44 poslanců a 40 členů horní komory,
dohromady tedy získal 84 hlasů.
Filozof a učitel několika generací studentů a intelektuálů Milan Machovec v
Praze ve věku sedmasedmdesáti let zemřel. Machovec vystudoval filozofii a
klasickou filologii na Univerzitě Karlově. Mezi témata, jimiž se celý život
zabýval, ale patřila i etika, etologie i ekologie. Vystupoval jako kritik
patriarchální společnosti a byl zastáncem feminismu. Jeho krédem byl citát
Konrada Lorenze: "Buď se ve 21. století ekologická problematika stane
základem dialogu celoplanetárního lidstva, nebo žádné 22. století už nebude."
Demokratická unie (DEU) by mohla opustit svazek s Unií svobody (US) a
opět se osamostatnit. Stalo by se tak tehdy, kdyby na víkendovém
republikovém shromáždění unionisté rozhodli, že chtějí zůstat v koaliční
vládě po celé funkční období.
Pojišťovna Generali převzala k 1. lednu 2003 pojišťovnu Zürich. Převod nemá
vliv na obsah a rozsah dosavadního pojištění klientů ani na sjednané pojistné
podmínky nebo placení pojistného.
Čistý zisk Sazky loni stoupl na 1,2 mld. Kč a tržby na 7,5 mld.Kč.
15
16. leden
Vzápětí po neúspěšné první volbě prezidenta začali lidovci a unionisté hovořit
o co nejrychlejším zavedení přímé volby hlavy státu. Sociální demokraté a
komunisté ale chtějí zkusit minimálně ještě jednou zvolit nástupce Václava
Havla v parlamentu, a teprve v případě opakovaného neúspěchu svěřit toto
rozhodování občanům. ODS je ochotna podpořit obě varianty.
Senát schválil českou účast na případné vojenské akci proti iráckému režimu.
Vyslovil souhlas s posílením jednotky protichemické obrany, která je nyní v
Kuvajtu. Čeští vojáci se do protiirácké operace zapojí podle vládního návrhu
pouze tehdy, pokud bude mít akce mandát OSN. Bez něj zasáhnou jen v
případě, že Irák použije zbraně hromadného ničení, případně k jejich použití
bude rozhodnut.
Český statistický úřad přepočítá údaje o hrubém domácím produktu za 3.
čtvrtletí kvůli revizi dat o zahraničním obchodu za červenec až listopad. ČTK
to řekla předsedkyně Českého statistického úřadu Marie Bohatá. Podle
revidovaných čísel dosáhl schodek obchodní bilance od července do listopadu
loňského roku pouze 35,2 miliardy korun a nikoli 73,9 miliardy, jak ČSÚ
dosud uváděl.
Za skandální označil opravené výsledky zahraničního obchodu České
republiky generální ředitel vládní agentury Czechtrade Martin Tlapa. "Úřad
by měl důrazně vysvětlit příčiny a přijmout opatření, aby se toto již
neopakovalo," řekl Tlapa.
Komunisté nepodpoří účast České republiky v jakékoliv válce s výjimkou
humanitárních akcí OSN, řekl na dnešní tiskové konferenci předseda KSČM
Miroslav Grebeníček.
Absolutní mistryně světa Zdena Razýmová byla vyhlášena nejlepší
sportovkyní českého Svazu kulturistiky a fitness za rok 2002.
Dovoz ojetých osobních vozů do ČR se loni meziročně zvýšil o 31,8 procenta
na 130.660 aut. Dalších 1581 aut bylo dovezeno na náhradní díly. Průměrná
deklarovaná celní hodnota dovážených ojetin vzrostla o 40,2 procenta na
55.167 Kč, což je 14,7 procenta průměrné celní hodnoty nového vozu.
Novým předsedou Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů byl na
valné hromadě ve Větrném Jeníkově zvolen Jan Veleba, který dosud působil
jako tajemník svazu. Ve funkci nahradil Jaroslava Broma, který se stal
čestným předsedou. Členové Českomoravského svazu zemědělských
podnikatelů obhospodařují pětinu zemědělské půdy v tuzemsku.
17. leden
Poslanecká sněmovna schválila českou pomoc v případné vojenské akci proti
Iráku. Do akce by se na základě mandátu OSN zapojila česká protichemická
jednotka, která je teď umístěná v Kuvajtu v rámci boje proti mezinárodnímu
terorismu. O jejím nasazení by podle sněmovny rozhodla vláda usnesením na
základě nového aktu Rady bezpečnosti OSN. Bez mandátu OSN by mohla být
16
protichemická jednotka nasazena do záchranných a humanitárních prací v
případě, kdyby Irák při vojenské akci použil zbraně hromadného ničení proti
civilistům nebo spojeneckým silám. Pomoc spojencům podpořilo 144 ze 194
přítomných poslanců, proti jich bylo 43 a sedm nehlasovalo. Pro návrh
hlasovala až na jednotlivce celá vládní koalice a opoziční ODS. Naopak
všichni komunisté byli proti. Pomoc nepodpořili dva sociální demokraté, dva
lidovci a čtyři zástupci ODS včetně jejího prezidentského kandidáta Václava
Klause.
První pracovní den v úřadu českého velvyslance při Evropské unii absolvoval
Pavel Telička, do minulého týdne první náměstek ministra zahraničí a státní
tajemník. Zůstává hlavním vyjednávačem pro vstup do EU; od dubna bude
prvním Čechem, který zasedne v mocném Výboru stálých zástupců
(COREPER), i když zatím v roli pozorovatele.
Registr úvěrů fyzických osob, který pro banky od loňského června provozuje
společnost Czech Credit Bureau (CCB), dal od svého fungování již sto tisíc
referencí o platební morálce klientů bank.
ČSÚ opravil růst HDP za loňské 3.čtvrtletí na 2,7 pct z 1,5 pct.
Tlustou čáru za hospodařením nemocnic se rozhodli udělat krajští hejtmani a
ministerstvo zdravotnictví. Dluhy nemocnic se tímto neruší; nemocnice ale
vypracují takzvané předávací protokoly o ekonomickém stavu, v jakém
přecházejí na kraje. Po schůzce hejtmanů s ministryní zdravotnictví Marií
Součkovou o tom informoval předseda Asociace krajů ČR Evžen Tošenovský.
Celkové zadlužení nemocnic je podle Součkové 1,1 miliardy korun.
Ministryně chce řešit dluhy postupně, nemocnici od nemocnice.
Exministr, diplomat a herec Martin Stropnický bude od 1. dubna novým
uměleckým šéfem pražského Divadla na Vinohradech. Nahradí Jiřího
Menzela, který nadále zůstane režisérem této scény.
18. leden
Ústřední výkonný výbor ČSSD podle očekávání nominoval expremiéra a
někdejšího dlouholetého předsedu strany Miloše Zemana do druhé
prezidentské volby.
Expremiér Miloš Zeman, jehož nominovala ČSSD do druhé volby prezidenta,
nebude společným kandidátem vládní koalice. "Respektujeme, že se sociální
demokracie takto rozhodla, není to pro nás překvapení. Zeman je ale kandidát,
který pro nás symbolizuje minulost, řadu negativních věcí, pro nás obtížně
přijatelných. Obáváme se i okruhu lidí, kteří by ho při případném zvolení
doprovodili na Hrad," řekl novinářům v Brně šéf unie Ivan Pilip.
Lyžař Lukáš Bauer se stal nesmazatelným hrdinou české bílé běžecké stopy.
Hnán dvacetitisícovým davem zapomněl na únavu z náročné přípravy a jako
první Čech v historii vyhrál závod Světového poháru. Nikdo mu dnes v
Novém Městě na Moravě nestačil na bruslařské patnáctce. Po tomto triumfu je
v průběžném pořadí Světového poháru čtvrtý.
17
Výškař Jaroslav Bába z Vítkovic překonal v juniorské soutěži na
mezinárodním mítinku Hustopečské skákání výkonem 230 centimetrů český
rekord své věkové kategorie. Dosavadní maximum Svatoslava Tona předčil o
tři centimetry a zároveň se postaral o absolutní juniorský rekord ČR.
Bývalí republikáni založili Dělnickou stranu, která v Praze měla ustavující
sjezd. Podle tiskového prohlášení chce Dělnická strana hájit zájmy pracujících
lidí a také konkurovat KSČM. Dělnická strana chce také upřednostňovat
domácí podnikání před "nekontrolovaným" přílivem zahraničního kapitálu, v
jehož důsledku se podle ní z kvalifikovaného dělníka stává levná pracovní
síla.
19. leden
Vedení Unie svobody-DEU získalo výrazně jinou tvář. Novým předsedou
nejmenší vládní strany se stal vicepremiér Petr Mareš. Prvním místopředsedou
je senátor Jan Hadrava, členy nejužšího vedení byli zvoleni také ministr pro
místní rozvoj Pavel Němec a poslanci František Pelc a Vlastimil Ostrý. Již
před sjezdem měl křeslo jisté šéf platformy DEU Ratibor Majzlík.
Studenti Tomáš Pospíšil a Petr Žák se koncem prosince vrátili z Newyorské
státní univerzity v New Paltzu ve státě New York s mezinárodně uznávaným
bakalářským diplomem. Oba mladí muži jako první využili možnosti dokončit
v USA mezinárodní studijní program, který začali studovat v roce 1999 na
soukromé Newyorské univerzitě v Praze.
Nejoblíbenějším automobilem roku 2003 se v České republice stal vůz
domácí automobilky Škoda Superb. Za ním se umístil Peugeot 307 SW a třetí
skončila Mazda6. Rozhodlo o tom téměř 190.000 občanů ČR, kteří hlasovali v
anketě.
Potravinářské firmy Friesland Česká republika s.r.o., Bohemilk a.s. a Nutricia
Mléčná výživa a.s. se s platností k 31. prosinci loňského roku spojily do jedné
firmy s názvem Friesland Česká republika a.s. Všechny tyto firmy působily
hlavně na trhu mléčných výrobků. Nově vniklá firma náleží do koncernu
Friesland Coberco Dairy Foods (FCDF).
Tomáš Tomeček s tatrou obsadil v dakarské rallye druhé místo v kategorii
kamionů za Rusem Vladimirem Čaginem na kamazu.
20. leden
Referenční nabídka Českého Telecomu na přístup k vysokorychlostnímu
internetu prostřednictvím technologie ADSL není ve své nynější podobě pro
většinu alternativních operátorů akceptovatelná. Podle společného sdělení
osmi firem návrh brání plnému rozvoji a poskytování služeb založených na
ADSL. Nabídka podle operátorů neumožňuje konkurenci Telecomu nabízet
uživatelům nižší ceny. Ceny Telecomu jsou přitom podle nich nepřiměřeně
vysoké v porovnání s evropským standardem. Službu také nelze nabízet všem
uživatelům v ČR, ale jen v určitých regionech a v nich pouze omezenému
18
počtu zákazníků. Režim nabídky navíc brání alternativním operátorům zaručit
kvalitu služby a diferenciaci nabídky pro své zákazníky.
Jedna lékařská pohotovost s jedním lékařem na 100.000 obyvatel je málo,
domnívají se zástupci Svazu pacientů České republiky. Svaz nesouhlasí s
názorem prezidenta České lékařské komory (ČLK) Davida Ratha, který je pro
zásadní redukci sítě lékařských pohotovostí první pomoci a tvrdí, že jedna
pohotovost v okrese stačí.
Pochybení Českého statistického úřadu a následná rozsáhlá revize údajů o
zahraničním obchodu si vyžádala první oběti. Předsedkyně ČSÚ Marie
Bohatá odvolala z funkce vrchního ředitele ČSÚ odpovědného za statistiku
zahraničního obchodu Kamila Kudláka a ředitelku odboru statistiky cen ČSÚ
Stanislavu Kociánovou.
Předsedou Ekumenické rady církví zvolilo její prezidium znovu biskupa
slezské církve evangelické Vladislava Volného. Tajemnice rady Jitka
Krausová řekla, že na další dva roky také zůstává ve funkci místopředsedy
nejvyšší představitel Církve bratrské Pavel Černý.
21.leden
Česká republika prohrála u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku
další spor se svým občanem. Podle deníku Právo bude muset zaplatit 15.500
eur (465.000 korun) Daně Bořánkové, která si u štrasburského tribunálu
stěžovala na nepřiměřenou délku soudního řízení. Spor o vypořádání majetku
s jejím bývalým manželem se totiž u českých soudů táhl 14 let.
V prvním lednovém týdnu by lidé, pokud by se zúčastnili voleb, nejčastěji
dali hlas Občanské demokratické straně. Na druhém místě v žebříčku
preferencí byla sociální demokracie. Proti předchozímu průzkumu si obě
strany vystřídaly pozice. ODS by nyní volilo 27,3 procenta lidí, ČSSD 23,8
procenta. Vyplývá to z šetření, které 2. až 7. ledna provedla agentura STEM.
Vedení KSČM rozhodlo, že do druhé prezidentské volby vlastního kandidáta
nevyšle.
42 z 205 pověřených obcí nevykonává povinnosti, které na ně v lednu přešly
po zániku okresních úřadů. Některé obce nestačily připravit nové kanceláře,
jiné se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných úředníků. Situaci zatím
vyřešily uzavřením veřejnoprávní smlouvy s jinou pověřenou obcí.
Senátorka Jaroslava Moserová se stala oficiální kandidátkou na úřad
prezidenta republiky. Její nominaci předložilo sněmovní volební komisi 15
poslanců Unie svobody-DEU a KDU-ČSL.
Dnes předložilo 11 sociálnědemokratických senátorů oficiální prezidentskou
kandidaturu expremiéra a bývalého předsedy ČSSD Miloše Zemana.
Chyba Českého statistického úřadu v údajích o obchodní bilanci je sice velká,
ale její hodnocení bylo podle guvernéra centrální banky Zdeňka Tůmy
zbytečně dramatické. "Tak silně bych to neviděl," uvedl guvernér na semináři
19
o měnové politice. Vliv nedávné revize na rozhodování ČNB o měnové
politice by podle něho totiž neměl být nijak fatální.
Nezákonně získaný majetek za 2,36 miliardy korun zabavila policie za
necelého půldruhého roku do loňského listopadu na základě informací
policejního týmu Výnosy. Novinářům to po jednání Bezpečnostní rady státu
řekl premiér Vladimír Špidla. Tým vznikl v polovině roku 2001. V roce 2000
byl zabaven majetek jen za 264 milionů korun.
22. leden
Dosavadní pátrání Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
(ÚDV) nepřineslo důkazy svědčící o vraždě poválečného ministra zahraničí
Jana Masaryka. Expertiza dvojice renomovaných soudních znalců
jednoznačně nepotvrdila závěry posudku experta z oboru biomechaniky Jiřího
Strause, který loni dospěl k závěru, že Jan Masaryk byl zavražděn. Syn
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka byl nalezen mrtev 10. března 1948 pod
okny svého služebního bytu v Černínském paláci na Hradčanech. Státní
bezpečnost vyšetřování smrti uzavřela s tím, že spáchal sebevraždu.
Na povodňovém účtu Fondu humanity Českého červeného kříže (ČČK) se
zatím shromáždilo 106 milionů korun. Na okamžitou humanitární pomoc v
průběhu povodní a těsně po povodních použil Červený kříž deset milionů.
Další peníze dává na renovační projekty, na opravy a rekonstrukce
poškozených obydlí, na výstavbu zcela zničených objektů a na jejich
vybavení.
Japonská vláda věnovala Národní galerii v Praze (NG) milion korun na
vybavení depozitářů japonského umění. Japonská díla spravuje Sbírka
orientálního umění.
Jedenadevadesáti novým milionářům pomohla Sazka v loňském roce k
penězům, přičemž 25 z nich si odneslo dokonce více než deset milionů korun.
Největší loterijní společnost v ČR vyplatila loni na výhrách rekordních 4,183
miliardy korun a meziročně tak výhry narostly o 750 milionů korun.
Celníci získali v loňském roce v České republice na celních a daňových
příjmech 274,8 miliardy korun, což je o 11,9 miliardy korun méně než v roce
2001. Za nižšími příjmy stojí pokles dovozu ovlivněný zejména silnou
korunou.
23. leden
Schodek zahraničního obchodu ČR se loni snížil na 74,5 miliardy korun ze
116,7 miliardy za rok 2001. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Vývoz
v běžných cenách klesl meziročně o 1,4 procenta na 1251,9 miliardy korun,
dovoz klesl o 4,3 procenta na 1326,3 miliardy. Vývoj zahraničního obchodu
se podle statistiků v průběhu roku zhoršoval.
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) obstavila kvůli dluhu
přesahujícímu jednu miliardu korun účty a majetek Správě železniční
20
dopravní cesty, jedné ze dvou nástupnických organizací Českých drah.
Generální ředitel firmy Jan Komárek informaci potvrdil s tím, že situaci
způsobilo převzetí dluhů za sociální a zdravotní pojištění od bývalé státní
organizace České dráhy.
Právník a bývalý velvyslanec při Radě Evropy ve Štrasburku Jiří Mucha se
může stát novým ústavním soudcem. Senát schválil návrh prezidenta Václava
Havla, který horní komoru požádal o souhlas s Muchovým jmenováním.
Mucha má u Ústavního soudu nahradit Vlastimila Ševčíka, který zemřel na
sklonku loňského roku.
Zesilující konkurenční boj mezi domácími peněžními ústavy se odráží i ve
snaze jednotlivých bank získávat nové klienty. Nejvíce klientů loni i přes další
zdražení získala Česká spořitelna. Její služby začalo využívat asi půl milionu
nových klientů. Celkem tak obsluhuje účty 4,5 milionu klientů, tedy téměř
každého druhého obyvatele České republiky.
Senátoři vydali ze svých řad generálního ředitele televize Nova Vladimíra
Železného k trestnímu stíhání. Železný čelí podezření z poškozování věřitele a
z daňových deliktů, hrozí mu i další obvinění. Senátor by mohl být i
odsouzen, pokud by žaloba prokázala jeho vinu. Vydání Železného podpořilo
61 z 80 přítomných senátorů, pět hlasovalo proti vydání. Železného snaze o
odročení nepomohlo ani jeho prohlášení, že by po opětovném projednání své
záležitosti v mandátovém a imunitním výboru sám o své vydání požádal.
24. leden
V prvním kole tajné volby Poslanecká sněmovna a Senát nového prezidenta
nezvolily. Do druhého kola postoupili kandidát ODS Václav Klaus a
senátorka Jaroslava Moserová. V první volbě tak neuspěl kandidát ČSSD a
expremiér Miloš Zeman. V prvním kole dnešního prezidentského klání dostal
Zeman od poslanců o 11 hlasů méně než jeho soupeř Václav Klaus (ODS).
Ten se o prezidentský úřad utká se senátorkou Jaroslavou Moserovou (ODA).
Parlamentu se ani napodruhé nepodařilo zvolit nového prezidenta. Poslancům
a senátorům tři kola znovu nestačila k tomu, aby vybrali nástupce Václava
Havla V posledním kole Václav Klaus z ODS i kandidátka lidovců, unionistů
a nezávislých senátorů Jaroslava Moserová nezískali potřebný počet hlasů.
Klaus získal dvakrát více hlasů než Moserová.
Pro stavební spořitelny byl minulý rok opět rekordní. Uzavřely 1,55 milionu
nových smluv, čímž mírně překonaly dosavadní rekord z roku 2001. Největší
tuzemskou stavební spořitelnou zůstává Českomoravská stavební spořitelna,
která loni uzavřela přes 560 tisíc smluv. Následuje Stavební spořitelna České
spořitelny s 337 tisíci smlouvami a VSS Komerční banky s 251 tisícem
smluv.
21
25. leden
Za ostudu pro celou sociální demokracii označil obě neúspěšné prezidentské
volby šéf poslaneckého klubu ČSSD Milan Urban.
Hlavní příčinou neúspěchu druhé prezidentské volby byla nevhodně zvolená
strategie. Před setkáním s delegáty pražské krajské organizace ČSSD to řekl
premiér Vladimír Špidla. Strana podle něj udělala chybu, když na funkci
nominovala člověka "ze svého jádra", bývalého předsedu Miloše Zemana.
Tomáš Mužík z Sokola Hradec Králové byl vyhlášen nejlepším českým
judistou uplynulého roku. Bronzový medailista z juniorského mistrovství
světa v Koreji v kategorii do 73 kilogramů obdržel v anketě, v níž hlasovali
zástupci extraligových klubů, výkonný výbor Českého svazu juda,
reprezentační trenéři a novináři, celkem 273 z maximálního počtu 300 bodů.
26. leden
Evropsko-české fórum, které zastupuje obchodní a průmyslové komory pěti
zemí Evropské unie, kritizuje podnikatelské prostředí v ČR. Fórum předá
české vládě dokument Agenda 2003, který udává doporučení na zlepšení
situace v deseti klíčových oblastech. "Očekávali jsme, že změny budou
mnohem rychlejší," řekli zástupci fóra, které na nedostatky upozornilo již loni
v březnu. Především jde o urychlení konkurzních řízení a posunutí celého
systému k převzetí zdravých částí podniků tak, jak to navrhuje Světová banka.
Neuspokojivé jsou obchodní právo, obchodní rejstřík a zvýšenou průhlednost
potřebuje zadávání veřejných zakázek. Zlepšení vyžadují ochrana
hospodářské soutěže a pracovní a ekologické právo. Evropsko-české fórum
spojuje průmyslové a obchodní komory Británie, Francie, Německa,
Nizozemska a Švédska a reprezentuje asi 70 procent přímých zahraničních
investic do české ekonomiky.
Pražský pochod proti válce v Iráku skončil po půldruhé hodině před
americkým velvyslanectvím bez jakéhokoli incidentu. Podle policejních
odhadů se akce zúčastnilo zhruba 200 lidí. Jejich zástupci předali na
velvyslanectví dopis, který zdůrazňuje, že každá válka plodí jen další násilí.
Demonstranti také napsali, že nechtějí, aby státy používaly jejich daně na
nákupy bomb.
Předsednictvo ČSSD na mimořádném zasedání zřídilo zvláštní vyjednávací
skupinu, která by se měla pokusit nalézt široce přijatelného prezidentského
kandidáta. Tým tvoří předseda strany Vladimír Špidla a místopředsedové
Stanislav Gross a Zdeněk Škromach. Špidla neuvedl, do kdy by měl být
kandidát nalezen. Nevyloučil ale, že nový prezident by mohl být zvolen až v
polovině roku. Šéf ČSSD zdůraznil, že sociální demokraté budou o
prezidentském kandidátovi vyjednávat se všemi parlamentními uskupeními.
"Cílem je nalézt obecně průřezového, průchozího kandidáta do funkce
prezidenta nebo prezidentky ČR," řekl premiér.
22
27. leden
V souvislosti s informacemi o možné přítomnosti teroristů v Česku byl
aktivován Ústřední krizový štáb. Řekl to policejní prezident Jiří Kolář s tím,
že štáb však zatím ještě nezasedl.
Řadu specifických podmínek si Česká republika vyjednala při rozhovorech s
Evropskou unií v potravinářství, zejména pokud jde o alkoholické nápoje. U
vína Praha nakonec přistoupila na kompromis, který zařadil české vinařské
oblasti do kategorie A, na niž jsou kladeny nejnižší kvalitativní nároky, a
moravské vinohrady do obtížnější kategorie B zajišťující vyšší kvalitu. Dostat
"áčko" pro všechny vinařské oblasti se českým vyjednávačům jeden čas jevilo
jako schůdné, ale Evropská komise to retrospektivně popírá. Pro vinaře je
příjemná trvalá výjimka z povinnosti destilovat vedlejší produkty vznikající
při výrobě vína, což sníží jejich náklady. Spokojeni mohou být také s
kompromisem umožňujícím zvyšovat plochu vinic po vstupu o dvě procenta
ročně. Za průlomový úspěch považují čeští vyjednávači zakotvení
zeměpisných označení Budějovické pivo a Českobudějovické pivo přímo do
Smlouvy o přistoupení. ČR na tom trvala zejména kvůli nekonečným sporům
s americkou firmou Anheuser-Busch; budějovická piva jsou nyní v EU
obtížněji napadnutelná, a to i tam, kde mají Američané registrovanou
ochrannou známku Budweiser pro svůj výrobek - zeměpisné označení původu
platí všude a soudy k němu musejí přihlížet. Praha se nyní snaží získat tuto
ochranu také pro produkci Měšťanského pivovaru v Budějovicích. Návrhy na
další výrobky, jež aspirují na ochranu zeměpisným označením původu
(olomoucké tvarůžky, hořické trubičky, nejrůznější česká piva, sýry) bude
možné přihlásit po vstupu země do EU. Evropská komise návrhy zveřejní a
výrobci ve všech členských zemích budou mít půl roku na to, aby se k tomu
vyjádřili. Po uplynutí této lhůty, pokud nikdo nepodá odpor a výrobce splní
všechny podmínky, komise zeměpisné označení přizná.
Standardy, které vyžaduje Evropská unie, stále nesplňují podle mluvčího
Státní veterinární správy Josefa Dubna desítky tuzemských potravinářských
provozů na zpracování živočišných produktů. "Potravinářské zpracovatelské
závody, které nemají vyjednané tříleté přechodné období, musejí ke dni
vstupu ČR do unie splňovat požadavky evropské veterinární legislativy, jinak
k tomuto datu skončí," řekl Duben. V České republice je přes 14.000
hodnocených provozů.
Policie obvinila ze stamilionových podvodů zakladatele vytunelovaného HSystemu Petra Smetku, dva někdejší náměstky pobočky Komerční banky
(KB) Praha-centrum Vladimíra Gullu a Oldřicha Machalického a znalce Jana
Richtra. Pátému podezřelému se zatím nepodařilo doručit policejní usnesení o
zahájení stíhání.
Česká republika vyvezla do Evropské unie v loňském roce zboží za přibližně
856 miliard korun, což bylo o více než dvě procenta méně než v roce 2001.
23
Tehdy vývoz činil 875 miliard korun. V eurech však export loni stoupl o více
než osm procent na 27,8 miliardy euro.
Michael Dicskon, který je podle skotského listu Daily Record hledán policií
po celé Evropě kvůli pumovým útokům Irské republikánské armády (IRA)
proti dvěma základnám britské armády, je ve vydávací vazbě v České
republice. Dickson, který má přezdívku Dixie, je na útěku od roku 1996, kdy
se podílel na pumových útocích proti britským vojenským základnám v
Německu a v Severním Irsku. Policie ho také spojuje s pokusem o vraždu
informátora IRA. V britské armádě sloužil Dixie jako ženista, získal výcvik s
výbušninami. V roce 1988 ale armádu opustil a zdá se, že o rok později se
připojil k IRA.
Policie tvrdí, že se jí podařilo zabránit tomu, aby se Česká republika stala
důležitou tranzitní zemí pro běžence z východu. Podle policejního prezidenta
Jiřího Koláře se za poslední tři roky podařilo zadržet 316 lidí, kteří se
věnovali organizovanému převaděčství. Než byli zatčeni, stihli převést 96.000
běženců a přišli si téměř na miliardu korun.
28. leden
Prezident Václav Havel jmenoval Jiřího Muchu ústavním soudcem.
Šestapadesátiletý velvyslanec při Radě Evropy ve Štrasburku u Ústavního
soudu nahradil Vlastimila Ševčíka, jenž loni zemřel. Pro Havla, kterému v
neděli vyprší prezidentský mandát, to bylo poslední jmenování soudce a
zároveň poslední oficiální ceremoniál v Trůnním sálu Pražského hradu.
Předsedové sociálních demokratů Vladimír Špidla, lidovců Cyril Svoboda a
unionistů Petr Mareš na dnešní schůzce žádného společného prezidentského
kandidáta nevybrali. Novináře ale ujišťovali při odchodu z Kramářovy vily,
kde strávili téměř dvě hodiny při pracovní snídani, že mají vůli se dohodnout
nejen mezi sebou, ale i s ostatními parlamentními politickými silami do tří
týdnů.
HVB Bank loni v České republice mezinárodních účetních standardů vykázala
zisk před zdaněním 1,932 miliardy korun, což je o pět procent víc než před
rokem.
Částky přesahující 100.000 korun by měly platit fyzické i právnické osoby
pouze bezhotovostní prostřednictvím účtu u banky. Navrhuje to ministerstvo
financí v zákonu o omezení plateb v hotovosti, který projedná vláda. ČTK to
řekla Eva Novákova z tiskového odboru MF s tím, že navrhovaný zákon by
měl omezit praní špinavých peněz a daňové úniky.
29. leden
Lídři vládní koalice se znovu snažili najít dohodu o společném kandidátovi na
prezidenta republiky. Po schůzce na Úřadu vlády ale příliš sdílní nebyli.
Zástupci ČSSD, KDU-ČSL a Unie svobody-DEU novinářům řekli, že hovořili
24
o možných uchazečích o nejvyšší ústavní funkci, zveřejnit jejich jména i počet
ale odmítli.
České republice nehrozí bezprostřední nebezpečí teroristického útoku, na
které by bylo třeba reagovat mimořádným způsobem. Informaci o afghánském
teroristickém komandu, které je připraveno vniknout na české území, lze
označit za soubor nekonkrétních podnětů, jako obecné upozornění a varování,
jakých Bezpečnostní informační služba (BIS) dostává každý týden několik,
řekl ředitel BIS Jiří Růžek.
Se snahou USA a jejich spojenců pokračovat v boji proti terorismu útokem na
Irák nesouhlasí dvě třetiny Čechů, podporuje ji jen necelá čtvrtina občanů.
Ještě méně lidí, 13 procent, by s operací proti režimu Saddáma Husajna
souhlasilo v případě, že by ji Rada bezpečnosti OSN neschválila.
Šestasedmdesát procent by ji však za takových okolností nepodpořilo,
vyplynulo z lednového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění
(CVVM). Případný útok na Irák podporuje podle CVVM stále méně Čechů.
Loni na jaře jej schvalovalo 39 procent, v listopadu 28 procent a nyní jen 24
procent dotázaných.
Rada České televize tajnou volbou vybrala šest finalistů výběrového řízení na
generálního ředitele. Do dalšího kola a volby, která se zřejmě odehraje 26.
února, postoupili Jiří Franc, Vlastimil Ježek, Jana Kasalová, Otakar Kosek,
Michal Prokop a Jan Štern. Z výběrového řízení tak neočekávaně vypadl
současný prozatímní ředitel ČT Petr Klimeš.
Pojišťovna Allianz, třetí největší pojišťovna na domácím pojistném trhu,
zvýšila podle předběžných výsledků loni předpis pojistného o šest procent na
7,71 miliardy Kč.
Pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven (ČAP) vybraly loni na
pojistném podle předběžných údajů 89,3 miliardy Kč, což je o 12,8 procenta
více než v roce 2001. Asociace o tom informovala s tím, že podíl členů na
pojistném trhu loni přesáhl 98 procent. V roce 2001 vzrostlo předepsané
pojistné členů ČAP o 14,3 procenta.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil své předběžné
rozhodnutí z konce loňského roku ve sporu distributorů a vydavatelů tisku.
ÚOHS tímto rozhodnutím v prosinci přitom přikázal vydavatelstvím Mafra,
Ringier, Vltava- Labe-Press a Československý sport, aby své deníky
distribuovaly také prostřednictvím firmy Mediaprint & Kapa Pressegrosso.
Úřad své rozhodnutí podle Poříze zdůvodnil tím, že nemůže zasahovat do
obchodně právních vztahů mezi soutěžiteli a ani rozhodnutí předběžné povahy
nesmí nahrazovat vůli setrvat v konkrétním smluvním vztahu. Zmíněné
vydavatelské domy vlastní většinu v První novinové společnosti, která je
konkurentem Mediaprintu. Spor se rozhořel loni poté, co Mediaprint v
krátkém rozmezí obdržel výpovědi od vydavatelů a obvinil je z kartelové
dohody. Všichni vydavatelé výpovědi odůvodnili obavami z postupu
Mediaprintu, který například v případě VLP ze dne na den odmítl 80 procent
25
objednaného nákladu distribuovat. Na českém trhu distribuují tisk ve volném
prodeji pouze dvě společnosti: PNS, kterou ovládají vydavatelé deníků, a
Mediaprint. Tu vlastní rakouská firma Medienbeteiligungs a Ivan Kaufmann.
30. leden
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti ČEZ pokutu 7,5
milionu korun. Úřadu se nelíbily vývozní dohody s odběrateli a zakázal jejich
plnění. ČEZ se v některých exportních smlouvách snažil zajišťovat, že se
elektřina nakoupená na vývoz skutečně dostane za hranice. ČEZ je
přesvědčen, že se tímto proti zákonu neprovinil, a bude se odvolávat, oznámil
mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.
31. leden
Vojenská kapela a ministr obrany Jaroslav Tvrdík se na pražském ruzyňském
letišti rozloučili se sedmdesáti českými vojáky, kteří odlétali do Kuvajtu.
Vojáci z liberecké 9. roty protichemické ochrany tam posílí českou jednotku
zaměřenou na boj se zbraněmi hromadného ničení.
Česká národní banka vykázala v loňském roce ztrátu 9,5 miliardy korun,
vyplývá z bilance, kterou centrální banka zveřejnila. O rok dříve přitom ztráta
činila 28,6 miliardy. Ztrátu národní banky tradičně způsobuje především
posilování české koruny, které zejména v první polovině loňského roku bylo
velmi rychlé.
Předsedkyně Českého statistického úřadu Marie Bohatá rezignovala na funkci.
Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že statistický úřad Evropské unie Eurostat
shledal pochybení nejenom na straně Generálního ředitelství cel, ale i na
straně ČSÚ. "Proto jsem se rozhodla odstoupit z funkce a očekávám, že
obdobný postoj zaujme i druhá strana," uvedla na tiskové konferenci.
Jeden občan České republiky vypil loni v průměru zhruba 159 litrů piva, což
je meziroční nárůst o tři litry. Spotřeba piva na hlavu je tak v Česku stále
nejvyšší na světě. Tuzemská výroba zlatavého moku loni stoupla o 2,2
procenta na téměř 17,8 milionu hektolitrů.
Česká konsolidační agentura uzavřela loňské hospodaření se ztrátou po
zdanění 47,3 miliardy korun proti původně odhadovaným zhruba 80
miliardám korun. Ztráta z finančních operací loni představovala 900 milionů
korun. Výnosy z úroků přinesly ČKA 11,3 miliardy korun, z akcií a podílů
agentura získala 37 milionů korun.
1. únor
Stanovení nájemného je ještě zhruba dva až tři roky zralé na přechodné
období před jeho deregulací. Zároveň je však potřeba připravit pole k této
deregulaci nikoli na centrální úrovni, ale v pravomoci jednotlivých obcí.
"Varianta je nastavena tak, že je přijatelná i pro opozici, tedy ODS a KSČM,"
řekl po koaličním jednání na Úřadu vlády náměstek ministra financí (MF)
26
Jaroslav Šulc. Informace rovněž potvrdil mluvčí ministerstva pro místní
rozvoj Petr Dimun. Obě ministerstva, která se přela o úroveň uvolnění
nájemného, mají nyní vypracovat společný návrh do vlády zhruba do tří
týdnů. Česká republika vstoupila do roku 2003 bez právního předpisu, který
by nájemné reguloval. Ústavní soud totiž loni v listopadu cenový výměr MF
zrušil. Majitelé domů si to vyložili tak, že je možné nájemné i jednostranně
bez souhlasu nájemníků zvýšit. Vláda se proto na konci prosince rozhodla k
uvalení tříměsíčního moratoria na nájemné, aby zabránila nepřehledné situaci
a ochránila nájemníky.
Více než tisícovka dětí z celé republiky zasedla v hledišti pražského
kongresového centra, aby zatleskala svým vrstevníků, kteří dostali šanci
prezentovat své taneční a hudební umění na pódiu. Benefiční koncert Děti
dětem pořádala už po šesté Nadace Dětem 3. tisíciletí a sdružení Pionýr.
2. únor
Koaliční vyjednavači, kteří hledají vhodnou osobnost, jež by na Hradě
vystřídala prezidenta Václava Havla, oslovili rektora Univerzity Karlovy
Ivana Vilhelma, jejího prorektora Pavla Klenera a šéfku Akademie věd
Helenu Illnerovou. "Pokud vím, s každým z nich alespoň předběžná řeč na
toto téma byla," řekl místopředseda ČSSD Stanislav Gross, který je členem
vyjednávacího týmu.
Prezident Václav Havel oficiálně přijal rezignaci předsedkyně Českého
statistického úřadu Marie Bohaté, kterou mu zaslala v dopise v pátek. Šéfka
ČSÚ rezignovala poté, co Eurostat přisoudil vinu za nedávné statistické omyly
jak ČSÚ, tak Generálnímu ředitelství cel.
Výroba elektřiny v loňském roce v České republice stoupla na 70,4
terawatthodiny (TWh), což bylo o 2,3 procenta více v porovnání s předchozím
rokem. Jde o tzv. čistou výrobu, která se vypočítá odpočtem spotřeby zdrojů
na vlastní výrobu elektřiny od její celkové výroby. Ta loni činila 76,35 TWh.
Vývoz elektřiny loni stoupl o 70 procent na zhruba 21 TWh. Téměř
čtyřnásobně stoupl i dovoz elektřiny na 9,5 Twh. Tuzemská čistá spotřeba
elektřiny vloni naopak mírně klesla na 53,7 TWh z předloňských 53,8 TWh.
Meziročně horší výsledky zaznamenaly obě hlavní zákaznické skupiny.
Velkoodběratelům se snížila spotřeba na 30,1 TWh z předloňských 30,6 TWh
a maloodběratelům klesla na 21,573 TWh z 21,574 TWh v roce 2001. Podíl
takřka 71 procent na hrubé výrobě elektřiny loni udržela společnost ČEZ,
které zveřejňuje pouze hrubou výrobu.
3. únor
Část řidičů pražských tramvají zahájila ve 04:00 celodenní stávku. Požadují
zrovnoprávnění s řidiči autobusů a odvolání generálního ředitele pražského
dopravního podniku Milana Houfka. Podle odborářů nevyjely do ulic
tramvaje ze strašnické, motolské, kobyliské, hloubětínské a žižkovské
27
vozovny. Mnozí z řidičů se však ke stávce odmítají přidat a uvažují o tom, že
na tratě vyjedou. Řidiči tramvají nesouhlasí s výsledky studie, která
srovnávala náročnost profesí řidičů pražské městské hromadné dopravy. Podle
odborářů jsou řidiči tramvají podhodnocováváni a degradováni na "cestujícího
s místenkou ve speciálním kupé". Přes 70 procent tramvají vyjelo navzdory
stávce do pražských ulic. Stávka skončila o půlnoci, strany se na dalším
postupu nedohodly.
Zástupci ochranných autorských svazů chtějí, aby se za půjčování zvukových
nosičů z veřejných knihoven platilo 30 korun za den za jedno CD. Knihovníci
s tímto návrhem nesouhlasí a chtějí s ochrannými svazy dále jednat. Ministr
kultury Pavel Dostál, který dnes zástupce obou stran pozval k jednání, nechce
do přípravy nové smlouvy zasahovat. Dosavadní smlouva o půjčování mezi
knihovnami a autorskými ochrannými svazy vyprší ke konci února. Ochranné
svazy považují knihovny za jeden zdrojů hudebního pirátství.
4. únor
Předsedkyně Akademie věd Helena Illnerová se nehodlá ucházet o
prezidentský úřad. Vládní koalice, která nominaci renomované bioložky
zvažovala, bude tedy vybírat z dvojice vědců Ivan Wilhelm a Pavel Klener.
Své rozhodnutí Illnerová oznámila premiérovi Vladimíru Špidlovi (ČSSD).
Rektor pražské Univerzity Karlovy (UK) Ivan Wilhelm se nebude ucházet o
prezidentský úřad.
Koaliční partnery zklamalo rozhodnutí poslanců ČSSD podporovat jako
prezidentského kandidáta místopředsedu vlády Pavla Rychetského (ČSSD).
Ze seznamu možných uchazečů o nejvyšší ústavní funkci jej totiž koaliční
vyjednavači vyškrtli již minulý týden. "V případě, že se Rychetský stává
oficiálním kandidátem ČSSD, naše vyjednávání se vrací do bodu nula," řekl
novinářům místopředseda KDU-ČSL Jan Kasal.
Česká republika vyvezla v loňském roce do Spojených států zbraně a munici
za 565 milionů korun. To bylo o pětinu více než v roce 2001. Převládaly
civilní zbraně a munice za skoro 300 milionů korun, významně se však též
podílely válečné zbraně, jejichž export stoupl o 15 milionů na 88 milionů
korun. Celkový vývoz do Spojených států loni klesl o více než šest procent a
činil 35,6 miliardy korun. Dovoz se snížil o 22 procent na 43,4 miliardy
korun. Česko tak snížilo deficit asi na osm miliard korun.
Stavební spořitelny v loňském roce zvýšily počet poskytnutých úvěrů zhruba
o třetinu. Zatímco v roce 2001 získalo půjčku 150 tisíc lidí, loni to už bylo
přes 203 tisíc.
Policie zadržela čtyři dozorce z věznice ve Vinařicích u Kladna. Podle ní byli
součástí dobře organizované sítě, přes kterou se k vězňům dostávaly peníze,
mobilní telefony a drogy. Trestní stíhání se bude týkat celkem 14 lidí.
Lenka Šmídová zvítězila v anketě Českého svazu jachtingu 'Jachtař roku
2002'. Závodnice okruhové olympijské třídy Evropa se stala nejlepší domácí
28
jachtařskou potřetí za sebou. Druhý skončil Michael Maier, soutěžící v
olympijské disciplíně Finn, a třetí místo získal Tomáš Musil z třídy Fireball.
5. únor
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský (ČSSD) se
nebude ucházet o prezidentský úřad. Rychetský bude podporovat přechod k
přímé volbě. Ministr, který měl velkou podporu svých stranických kolegů,
prostřednictvím mluvčí vlády Anny Stárkové napsal, že kandidaturu nepřijímá
s ohledem na postoj koaličních partnerů. Unie svobody prohlásila, že
Rychetský je pro ni nepřijatelný.
Karel Gott věří, že se politikové nakonec domluví a v případné třetí nepřímé
volbě přece jen zvolí hlavu státu. V Berlíně ale v rozhovoru pro ČTK
nevyloučil svou kandidaturu na českého prezidenta, jestliže by se nakonec
uskutečnila přímá volba.
Evropská unie již pro Českou republiku celkem uvolnila přes 1,3 miliardy eur
(přes 39 miliard korun). Nejmasivnější pomoc přitom plyne z programu
Phare, když od roku 1990 byly v Česku pro tento program schváleny
investiční akce za přibližně 953 milionů eur.
Evropská unie vyjádřila souhlas s udělením zeměpisného označení původu
Budějovický měšťanský var, který tak bude požívat stejné ochrany z hlediska
evropského práva jako názvy Budějovické pivo a Českobudějovické pivo.
Zeměpisné označení původu pro Budějovické pivo a Českobudějovické pivo
vyjednala česká strana na prosincovém summitu EU v Kodani. Na tzv. třetí
pivo se tehdy nedostalo, podle vysvětlení diplomatů proto, že se jednalo na
vysoké politické úrovni a na takové technické detaily nebyl prostor.
České dráhy loni hospodařily se ztrátou 2,4 miliardy korun, což je zhruba o
1,6 miliardy Kč lepší výsledek než v předchozím roce. Letos podnik očekává
zisk mezi 1,1 a 4,3 miliardy Kč. Jeho výše bude záviset na velikosti platby od
státu na úhradu osobní dopravy ve veřejném zájmu, uvedl generální ředitel
ČD Dalibor Zelený.
- Společnost GE Capital Multiservis, která je lídrem trhu splátkového prodeje,
zvýšila v roce 2002 objem obchodů na splátky o šest procent na 5,2 miliardy
korun. Na tiskové konferenci o tom informoval ředitel společnosti Jiří Pathy.
U konkurenčních firem Cetelem a Home Credit utratily loni klienti pět, resp.
3,7 miliardy korun. Počet klientů Multiservisu v minulém roce stoupl o 17
procent na 537.400, počet aktivních karet o 23 procent na 303.600. Firma
zvedla objem financovaného zboží na úvěr o 22 procent na 2,43 miliardy
korun. Průměrná financovaná částka byla okolo 10.000 Kč.
Tuzemští mobilní operátoři loni zvýšili počet svých zákazníků dohromady o
více než 1,6 milionu na zhruba 8,6 milionu uživatelů. Nárůst počtu klientů
Eurotelu, RadioMobilu a Českého Mobilu je přitom celkově zhruba o milion
nižší než v roce 2001.
29
Nejvíc - deset nominací na Českého lva získal snímek scenáristy a režiséra
Petra Zelenky Rok ďábla. Osm jich má Výlet Alice Nellis a sedm Tycovi
Smradi.
6. únor
Vládní koalice není jednotná v názoru, zda se má konat ještě třetí parlamentní
volba prezidenta, nebo mají o nástupci Václava Havla rozhodnout občané
přímo. Unie svobody-DEU na schůzce vyjednavačů požadovala všelidové
hlasování, zatímco jejich koaliční partneři ČSSD a KDU-ČSL chtějí ještě najít
společného kandidáta pro parlamentní volbu.
Třetí volba prezidenta se uskuteční 28. února na společné schůzi obou komor
parlamentu. Na večerním jednání se na tom dohodli předsedové
parlamentních stran. Jen unionisté prosazovali, aby se začala rovnou
připravovat přímá volba.
Přední česká obchodní společnost Metalimex v loňském roce zvýšila tržby
téměř o deset procent na 18,5 miliardy korun. Zisk před zdaněním se zvedl o
čtyři procenta na 213 milionů korun. Podnik obchoduje především s uhlím,
koksem, neželeznými kovy a hutním materiálem.
Lidé si v loňském roce koupili 534 tisíc filmových disků DVD, což proti roku
2001 představuje více než dvojnásobný nárůst. Loni se prodalo více disků než
v pěti předchozích letech dohromady. Celkově se od roku 1997, kdy se DVD
objevily na trhu, prodalo více než milion těchto nosičů.
Metrostav loni zvýšil podle předběžných údajů čistý zisk o 42,8 procenta na
290 milionů korun. Tržby stouply o 27,4 procenta na 12,1 miliardy korun. Ve
společnosti pracuje zhruba 3130 lidí, což je o sedm procent více než v roce
2001.
Česká exportní banka, poskytující státem zvýhodněné exportní financování,
snížila objem podepsaných úvěrových smluv v loňském roce zhruba o pětinu
na 16 miliard korun. Důvodem je všeobecný pokles vývozu investičních celků
a zpevnění koruny vůči zahraničním měnám. Neauditovaný čistý zisk ČEB se
ztrojnásobil na 155 milionů korun. Růst však podle Kubišty pramenil
z povinného rozpuštění bankovních rezerv v souladu s novelou příslušného
zákona. Loňskými hlavními teritorii, kam ČEB podpořila strojírenské vývozy,
byly Čína, Alžírsko, Írán, Bulharsko či USA.
7. únor
Senátoři ODS nominovali čestného předsedu strany Václava Klause na
prezidenta republiky.
Někdejší ministr školství Jan Sokol by mohl být kandidátem ČSSD na
prezidenta. Kandidaturu mu nabídl premiér a předseda sociálních demokratů
Vladimír Špidla. Sokol má podporu lidovců a nevylučují ji ani komunisté.
Pedagogická centra, která slouží k dalšímu vzdělávání učitelů, v roce 2001
nehospodárně nakládala s prostředky státu. Vyplývá to z výsledků šetření,
30
které zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Centra vedla podle NKÚ
chybná účetnictví a část prostředků využívala v rozporu s účely, na něž byly
určeny.
Ministerstvo vnitra nehospodárně nakládalo s penězi státu. Vyplývá to ze
zprávy, kterou zveřejnil Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Kontroloři se
zaměřili hlavně na Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra a zjistili například
porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo vnitra
nedostatečně pečovalo o majetek rekreačních zařízení, který pronajalo," uvádí
se ve zprávě NKÚ. Při ukončení pronájmu na nájemce bezúplatně převedlo
některé movité věci na nájemce a později je od nich zpět odkupovalo.
Téměř třetina z třímiliardové investice do pořízení a obnovy sídel 14 krajů,
plně hrazené ze státního rozpočtu, byla použita neodborným způsobem.
Vyplynulo to ze dvou kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).
IP banka zahájila u londýnského soudu arbitráž proti společnosti JP Morgan a
proti Československé obchodní bance. "Arbitráž se týká použité metodiky a
závěrů, ke kterým dospěla společnost JP Morgan v rámci procesu oceňování
aktiv IP banky," řekl Tomáš Kopřiva, místopředseda představenstva IP banky,
která je nástupnickou firmou po bývalé Investiční a poštovní bance.
V České republice pracuje více cizinců, než je jich ve skutečnosti potřeba.
Tito zaměstnanci jsou zneužíváni jako nekalá konkurence českým dělníkům,
řekl premiér Vladimír Špidla (ČSSD) v úvodu dvoudenního sjezdu
Odborového svazu Stavba v Praze. Zdůraznil, že není proti zaměstnávání
cizinců, pokud jsou odměňováni a mají stejné sociální podmínky jako čeští
občané. Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach (ČSSD) na sjezdu
uvedl, že připravovaná novela zákona o zaměstnanosti má omezit nelegální
práci českých i zahraničních dělníků. Škromach řekl, že novela zvýší sankce
vůči zaměstnavatelům, kteří využívají práce načerno. Usnadní i prokazování
toho, že člověk, kterého na pracovišti přistihla kontrola, tam pracuje.
Česká národní banka loni na devizovém trhu aktivně intervenovala v pěti
měsících. Celkem přitom nakoupila devizy v hodnotě 2,2 miliardy eur (téměř
70 miliard korun). O rok dříve byly intervence centrální banky více než
čtyřikrát menší.
8. únor
Ani po půl roce pracovníci Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ)
nedokončili prověrku bývalého ministra zahraničí a nynějšího předsedy
Valného shromáždění OSN Jana Kavana. NBÚ ji zahájil loni 8. srpna. "Na
prověrce se dále pracuje, horizont jejího skončení není možné určit," řekla
mluvčí úřadu Alena Čechová. O Kavanovu prověrku požádalo ministerstvo
zahraničí, a to na stupeň "tajné", který je potřebný pro velvyslaneckou funkci.
Kavan chtěl původně projít nejpřísnější prověrkou, tedy na stupeň "přísně
tajné". "Chci žádat o stupeň nejpřísnější a chci, aby prověrka mé osoby byla
co nejdůkladnější," prohlásil před půl rokem. Objevily se tak spekulace, zda
31
nechce dobu trvání prověrky co nejvíce protáhnout, aby její výsledek
nenarušil jeho roční působení v čele Valného shromáždění OSN.
Mezinárodní setkání eurokritiků v Praze vyvrcholilo sbíráním podpisů pod
memorandum, v němž nesouhlasí se vstupem do EU a vládní kampaň k
tomuto tématu označují jako jednostranně provstupní. Dokument chtějí poslat
vládě a mezinárodním organizacím. "Odmítáme všechna tvrzení, že členství v
EU je nevyhnutelné. Považujeme je za lživá a za součást manipulace
veřejnosti," stojí mimo jiné v memorandu.
Pracovníci telefonické Linky proti bolesti pomohli během téměř dvou let, co
tato služba funguje, 2300 lidí. Na čísle 224 435 587 poskytují odborníci
z motolské nemocnice konzultace pacientům trpícím chronickou bolestí.
Veslař pražské Dukly Ondřej Synek vytvořil na mistrovství České republiky
ve veslování na trenažéru nový národní rekord. Synek časem 5:51,0 překonal
o tři desetiny vteřiny rok starý výkon Václava Chalupy, který se nakonec v
Otrokovicích na Zlínsku nepředstavil.
Již třetí mistrovské tituly letos získali skibobisté Alena Housová a David
Krejčí. Poté, co na konci ledna vyhráli v Deštném republikový šampionát ve
slalomu a v obřím slalomu, dominovali i dnešnímu odloženému superobřímu
slalomu v Jablonci nad Jizerou.
9. únor
Dohánění ekonomické úrovně Evropské unie České republice zřejmě ještě
zabere několik desetiletí. Podle prognózy ministerstva financí letos
ekonomická úroveň ČR dosáhne 59 procent průměru zemí Evropské unie,
zatímco slovinská ekonomika již bude na úrovni 73 procent. Naopak
Maďarsko, Polsko a Slovensko jsou na tom ještě hůř než ČR.
Českým vývozcům nábytku se v poslední době daří na kanadském trhu.
Vývoz nábytku a dílů do země javorového listu v loňském roce stoupl na
zhruba 120 milionů korun proti 113 milionům v roce 2001. "Klasická
poptávka po tradičním evropském a stylovém italském nábytku se rozšířila
ještě o poptávku po vybavení domácí kanceláře," řekla mluvčí vládní agentury
Czechtrade Michaela Tučková.
Před pražskou Galerií Rudolfinum se tvořily desítky metrů dlouhé fronty lidí,
kteří chtěli využít poslední možnosti navštívit výstavu Československý
socialistický realismus 1948-1958. Expozici si od 7. listopadu prohlédlo asi
39.000 lidí, zájem se stupňoval právě v posledních dnech.
10. únor
Nezaměstnanost v České republice poprvé od pádu komunismu překročila
hranici deseti procent. V lednu bylo bez práce 539.002 lidí a míra
nezaměstnanosti činila 10,2 procenta. Oznámilo to ministerstvo práce a
sociálních věcí. Meziměsíční nárůst nezaměstnaných letos v lednu
zaznamenalo, stejně jako minulý měsíc, všech 77 úřadů práce. Nejvýraznější
32
byl přírůstek v okresech Pelhřimov (o 16,3 procenta), Benešov (o 11,9
procenta), Rakovník (o 10,5 procenta) a Cheb (o 10,4 procenta). Do evidence
úřadů práce přibylo v lednu 77.236 osob. To je o 22.216 nově evidovaných
uchazečů více než v předchozím měsíci a o 3707 méně než v lednu 2002.
Značná část lidí bez zaměstnání byla z odvětví, kde byly ukončeny sezónní
práce a tím i pracovní poměry na dobu určitou, uvedlo MPSV.
Ceny zboží a služeb byly poprvé v historii samostatné České republiky nižší
než před rokem. Meziroční míra inflace se dostala v lednu 2003 poprvé od
začátku transformace na zápornou hodnotu minus 0,4 procenta, oznámil
Český statistický úřad. Inflace se tak v meziročním srovnání v souladu s
očekáváním ekonomů změnila v deflaci.
Celkem 53 lidí zatím obvinili policisté v rámci dvou akcí zaměřených proti
výrobcům drog, kteří je distribuovali i mezi vězně. Kriminalisté odhalili čtyři
laboratoře na výrobu pervitinu, zajistili 15.800 dávek této drogy a tři a půl
kilogramu efedrinu. Část produkce pronikla také mezi odsouzené ve vinařické
věznici. Operace Gaston a Motýlek trvaly 13 měsíců a jejich cílem bylo rozbít
rozsáhlou síť výrobců a obchodníků s drogami, kteří je mimo jiné dodávali i
do věznice ve Vinařicích na Kladensku.
Nejvyšší státní zastupitelství od lichtenštejnských úřadů převzalo trestní
stíhání senátora a generálního ředitele televize Nova Vladimíra Železného
v kauze jeho miliardové transakce s lichtenštejnskou nadací Astrona.
"Pokračovat se bude v České republice," řekl první náměstek nejvyšší
žalobkyně Jaroslav Fenyk. Po prodeji Nova Consulting za více než 28,5
milionu dolarů (asi miliarda korun) firmě Central European Media Enterprises
(CME) v říjnu 1997 uzavřel Železný s Astronou smlouvu. Pokud by obchod s
CME byl zrušen a Železný dostal Novu Consulting zpět, Astrona ji od něj
měla za stejnou cenu koupit. Ztrátu hodnoty akcií smlouva považuje za
porušení dohody a stanovuje pokutu. Verdikt mezinárodní arbitráže
Železnému uložil uhradit CME miliardu výměnou za "bezcenné" akcie Novy.
Mimořádná valná hromada PPF investičního holdingu zrušila společnost bez
likvidace, a to převzetím jmění hlavním akcionářem. Tím je s 94,4 procenta
firma Ravin Holding, stoprocentní dceřiná společnost PPF Cyprus. Investiční
společnost PPF založila pro první vlnu kupónové privatizace čtyři privatizační
fondy - První český, První severočeský, První jihočeský a První
moravskoslezský. Ty se později sloučily do Prvního českého IF, jenž se v
dubnu 1996 transformoval na PPF investiční holding.
11. únor
Tuzemské internetové servery poprvé v historii překročily třímilionovou
hranici měsíční návštěvnosti, když na ně v lednu zavítalo celkem 3,06 milionu
uživatelů z ČR i ze zahraničí. Je to o deset procent více než v prosinci, který
držel dosavadní rekord s 2,78 milionu návštěvníků.
33
Stát ročně přichází o 20 až 30 miliard korun kvůli podvodníkům, kteří si
neoprávněně nechávají vracet daň z přidané hodnoty, odhaduje Nejvyšší
kontrolní úřad. "Podle našich neoficiálních odhadů se jedná o částku 20 až 30
miliard korun ročně," řekl člen NKÚ Josef Pohl, který řídil loňskou kontrolní
akci zaměřenou na vracení DPH. Ministerstvo financí s částkou odhadovanou
kontrolním úřadem nesouhlasí. Podle něj jde řádově ne o desítky, ale o
jednotky miliard.
Odbory i zaměstnavatelské svazy vítají snahu ministerstva financí o ozdravění
veřejných rozpočtů, k návrhu reformy však mají výhrady. Především jim vadí,
že je reforma zaměřena zejména na úspory ve výdajích a méně řeší příjmovou
stránku rozpočtu. Shodují se v tom, že by navrhovaná opatření měla hlavně
směřovat k nastartování hospodářského růstu a tím i k vyšším daňovým
příjmům.
Více než roční prodej nejstarší české banky je u konce. Majoritním
akcionářem Živnostenské banky se stala italská bankovní skupina UniCredito,
která získala 85procentní podíl na jejím základním kapitálu.
Pobočka softwarové společnosti Microsoft pro Českou republiku a Slovensko
loni na těchto trzích prodala 450.000 licencí k operačnímu systému Windows,
což je o 31 procent více než předloni. Prodej kancelářského balíku Office XP
vzrostl o 34 procent na 300.000 licencí.
Vývoz osobních automobilů, které jsou stěžejním exportním výrobkem České
republiky, loni propadl téměř o deset miliard na 101,2 miliardy korun.
Nelichotivý vývoj způsobil pokles poptávky na západoevropských trzích a
pokles vývozních cen způsobený posílením kurzu koruny.
Českým drahám v loňském roce podle předběžných výsledků klesly tržby z
nákladní přepravy o 1,5 miliardy korun na 18 miliard, naopak tržby z osobní
dopravy se zvýšily o 1,5 procenta na 5,1 miliardy korun. Celkové výnosy a
tržby se zvýšily o 3,5 procenta na 44 miliard, a to zejména díky
3,5miliardovému nárůstu tržeb z ostatního podnikání.
12. únor
Česká republika podpoří v případě potřeby Turecko, jež se cítí ohroženo
případným výpadem ze strany sousedního Iráku. Premiér Vladimír Špidla po
zasedání vlády novinářům řekl, že Turecko má nárok na solidaritu a český
velvyslanec při NATO Karel Kovanda bude v tomto směru postupovat.
Komunisté mají seznam přibližně šesti jmen, která chtějí nabídnout vládní
koalici jako případné návrhy na společné kompromisní kandidáty pro třetí
volbu hlavy státu. Na funkci prezidenta chtějí navrhnou například prvního
československého kosmonauta Vladimíra Remka či bývalého poslance ČSSD
Zdeňka Jičínského. S odvoláním na místopředsedu KSČM Vlastimila Balína o
tom informuje Mladá fronta Dnes (MfD).
Turecko žádá spojence o poskytnutí obranných raketových systémů Patriot,
radarových letadel AWACS, systémů včasné výstrahy a o vyslání
34
protichemických a protibiologických jednotek, včetně českých. Se zahájením
příprav obrany Turecka ale nesouhlasí Francie, Německo a Belgie.
Soudce a předseda Ústavního soudu Zdeněk Kessler rezignoval ze
zdravotních důvodů na své funkce.
Celková stavební výroba v roce 2002 reálně stoupla o 2,5 procenta. Růst
ovlivnily výstavba objektů dopravní infrastruktury a developerských projektů,
rozšíření bytové výstavby a ve 4. čtvrtletí také obnova objektů poškozených
srpnovou povodní. Po vyloučení vlivu pracovních dní vzrostla stavební
výroba o 2,4 procenta, oznámil Český statistický úřad. Průměrná měsíční
mzda zaměstnanců stavebních firem se za loňský rok zvýšila o 6,4 procenta na
15.843 korun, přičemž přidáno dostali více technicko-hospodářští zaměstnanci
než manuálně pracující. Stavební úřady vydaly loni téměř 141 tisíc stavebních
povolení s orientační hodnotou 242,2 miliardy korun. Byla povolena výstavba
35.097 bytů, jejichž hodnota činí 52,7 miliardy Kč.
Letadla Českých aerolinií loni přepravila 3,06 miliónu lidí, což je o 6,5
procenta více než v roce 2001. Firma tak poprvé v historii překročila
třímiliónovou hranici. Přeprava zboží a pošty se ve srovnání s rokem 2001
zvýšila o 10,4 procenta na 17.900 tun.
Průměrný výnos ze státních dluhopisů se splatností devět let v dnešní aukci
dosáhl 3,92 procenta. Šlo o balík dluhopisů 6,55/11 v objemu 14 miliard
korun.
13. únor
Spojené státy počítají Českou republiku mezi své nejoddanější spojence ve
válce proti terorismu, řekl na přednášce k česko-americkým vztahům
americký velvyslanec v ČR Craig Stapleton. Zároveň přivítal kladný postoj
české vlády k požadavkům na alianční ochranu Turecka, které se cítí být
ohroženo sousedním Irákem. Spor o to, zda začít s ochranou Turecka, vyvolal
podle pozorovatelů krizi uvnitř NATO.
Komunistická strana nebude nominovat vlastního kandidáta do třetí volby
prezidenta republiky. Na tiskové konferenci to uvedl první místopředseda
strany Vlastimil Balín.
Ministr dopravy Milan Šimonovský a jeho saský protějšek Martin Gillo
potvrdili cíl propojit dálnici D8 s německou A17 v roce 2005. Minulý rok
české ředitelství silnic a dálnic uvedlo, že dohodnutý termín propojení dálnic
v roce 2005 možná nebude dodržen kvůli protestům ekologů. Stavba
hraničního mostu začne v polovině letošního roku.
Akciová společnost Pražská energetika (PRE) hospodařila v loňském roce
podle předběžných výsledků se ziskem 992,2 milionu korun. Meziroční nárůst
114 milionů je však ovlivněný metodickou změnou v novele zákona o
účetnictví. Jinak by společnost dosáhla srovnatelného zisku jako v roce 2001,
uvedl generální ředitel Drahomír Ruta. Cílem společnosti pro letošní rok je
zisk 850 milionů korun.
35
14. únor
Ministr vnitra Stanislav Gross nemá nyní žádné konkrétní informace, které by
naznačovaly možnost teroristického útoku v České republice. Údaje, které má
k dispozici, ale českou vládu vedou k "větší bdělosti". Policie proto zřejmě
zavede taková bezpečnostní opatření, která budou vidět i v ulicích.
Bezpečnostní opatření v zemi budou zpřísněna, ale ne "nějakým dramatickým
způsobem", uvedl Gross. Zpřísnit ochranu ruzyňského letiště v Praze a
ostrahu hranic se rozhodl Ústřední krizový štáb.
Jediným člověkem, o jehož prezidentské kandidatuře nyní ČSSD a celá vládní
koalice jedná, je vysokoškolský profesor Jan Sokol. Místopředseda ČSSD
Zdeněk Škromach prohlásil, že nemá cenu navrhovat v tuto chvíli nová jména.
Průmyslová výroba v loňském roce zpomalila růst na 4,8 procenta z
předloňských 6,8 procenta. Průmyslovou produkci táhla v roce 2002 odvětví
elektroniky, optiky a gumárenství. Útlum nastal loni především v kožedělné a
textilní výrobě. Po očištění od vlivu počtu pracovních dní činil růst výroby 4,6
procenta.
Fond národního majetku oznámil, že zahájil transformaci a vydal se na cestu
ke svému zániku, který je zatím plánován nejpozději na konec roku 2006.
FNM proto ještě do konce letošního prvního pololetí propustí zhruba třetinu
ze svých 180 zaměstnanců. S ukončením činnosti FNM do konce funkčního
období nynější vlády počítá ministerstvo financí v návrhu reformy veřejných
financí.
Ministerstva financí a průmyslu a obchodu potvrdila, že Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže opět požaduje nové ocenění elektroenergetických
rozvodných firem pro potřeby jejich sloučení se společností ČEZ. Dosud ale
pokusy úřadu, vznesené poprvé již v listopadu a poté v lednu, zamítly. O
požadavku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterému se nelíbí loni
stanovená cena 32 miliard korun, za kterou by měl ČEZ podíly v
distributorech kupovat, informovala MF Dnes. Podle ní by proto mohla celá
fúze skončit krachem. ÚOHS se k tomu odmítl s odkazem na probíhající
správní řízení vyjádřit. Podle MPO žádal ÚOHS nové ocenění, protože šetří
možnou veřejnou podporu při koupi podílů v distribučních společnostech
ČEZ.
Česká republika již vytyčila prioritní teritoria svého exportního zájmu pro
nadcházející léta, kam soustředí diplomatické i finanční síly. Jde například o
Čínu, USA, Rusko, Itálii a Francii, tedy země, se kterými má Česko hluboké
obchodní schodky. Možnost navázat na rozvojovou pomoc komerčními
dodávkami skýtají Vietnam či Jugoslávie a potenciál rozšíření příhraničního
obchodu nabízejí sousední Polsko, Slovensko a Rakousko.
Představenstvo mladoboleslavské automobilky Škoda Auto schválilo zvýšení
mezd, které navrhl zprostředkovatel Ivan Fišera. Každý tarifní zaměstnanec
by tak měl od dubna mít ve výplatě o 1050 korun měsíčně navíc. Zvýšení
odpovídá nárůstu průměrných výdělků o 5,2 procenta.
36
15. únor
Kolem tisíce odpůrců války v Iráku se v Praze sešlo na demonstraci, kterou
zorganizovala KSČM v horní části Václavského náměstí. Ostré výpady v
projevu předsedy KSČM Miroslava Grebeníčka proti přípravě válečného
konfliktu a české účasti v něm odměňovali účastníci bouřlivým potleskem.
V Liberci zemřel po dlouhé těžké nemoci divadelní a filmový herec a
spisovatel Miroslav Horníček. Horníčkovi bylo 84 let. Hospitalizován byl už
od loňského léta.
Předsednictvo sociální demokracie jednoznačně podpořilo nominaci
vysokoškolského profesora Jana Sokola jako kandidáta vládní koalice na
prezidentský úřad.
Držitelka ceny Thálie za celoživotní dílo i prestižního Českého lva, oblíbená
herečka Stella Zázvorková je už devátou osobností, které vkročily do televizní
Dvorany slávy. Následovala tak scenáristy Gustava Oplustila a Jiřího Hubače,
režiséry Iva Paukerta a Františka Filipa, moderátory a autory Karla Pecha a
Vladimíra Dvořáka, ale i své kolegy Miroslava Horníčka a Štěpánku
Haničincovou.
Absolutním vítězem 12. ročníku ankety TýTý o nejpopulárnější osobnosti
televizní obrazovky je už pošesté Karel Gott.
Slavný český cestovatel Jiří Hanzelka zemřel na plicní embolii.
16. únor
Na regeneraci panelových sídlišť letos ministerstvo pro místní rozvoj nemá
žádné finanční zdroje, opravy panelových domů se ale nezastavily. "Na
havarijní opravy panelových domů máme v letošním rozpočtu 270 milionů
korun," uvedl mluvčí Dimun s tím, že dalších 800 milionů jde ze Státního
fondu rozvoje bydlení jako úroková dotace obcím. Dalších 1,5 miliardy korun
má fond bydlení v letošním roce určeno na opravy a modernizace bytů. I z
těchto peněz obce čerpají peníze na opravy panelových bytů. Za poslední dva
roky se podle Dimuna podařilo opravit 20.000 panelových bytů. Celkem je v
České republice 1,165 milionů bytů v panelových domech. To je asi třetina
veškerého bytové fondu. Investice nutné na obnovu panelových domů se
odhadují na 300 až 400 miliard korun. Podle MMR je v průměru na
rekonstrukci panelového bytu potřeba 280 tisíc korun.
Obchodní společnost Škodaexport v loňském roce podle předběžných
výsledků více než zdvojnásobila tržby na zhruba 3,5 miliardy korun. V roce
2001 totiž utržila asi 1,7 miliardy korun. "Hlavní obchodní aktivitou loni byly
dodávky pro tureckou elektrárnu Afsin Elbistan," řekl generální ředitel
Škodaexportu Jaroslav Hubáček. Loňský čistý zisk má činit asi 200 milionů
korun, když v roce 2001 dosáhl asi pěti milionů korun. V letošním roce
Škodaexport plánuje tržby kolem třech miliard korun a zisk opět na úrovni
loňska.
37
Koncentrace českého bankovního trhu je ve srovnání s evropským standardem
velmi vysoká. Pět největších bankovních skupin se totiž podle společnosti
Patria Finance podílí na 73 procentech celkových aktiv bankovního trhu, na
vkladech klientů jejich podíl dosahuje dokonce 83 procent. "Podíl na aktivech
se navíc za poslední dva roky dále zvýšil. Lze tedy konstatovat, že jde o
typickou oligopolní strukturu," tvrdí analytik Patria Finance Jan Hájek.
Oligopol, tedy několik vedoucích firem ovládajících většinu trhu, se může v
bankovnictví projevit rozdílně. Na jedné straně domácí banky rozpoutaly
cenovou válku především na trhu hypoték či spotřebitelských úvěrů. Naopak
prakticky společně velké banky postupují ve zvyšování poplatků za základní
operace, především za výběry hotovosti na přepážkách či využití bankomatů.
17.únor
S příslibem 115 milionů korun na fungování záchranných služeb v krajích
odjeli ze setkání s ministry hejtmani. Výsledky nepřineslo jednání o tom,
kolik dá stát na oddlužení nemocnic.
Americká a světová pivovarská jednička Anheuser-Busch ztratila v Británii
dlouhou soudní bitvu, v níž chtěla zablokovat Budějovickému Budvaru
používání značky "Bud". Právní výbor Sněmovny lordů, který je v Británii
nejvyšší soudní instancí, zmařil poslední pokus Anheuseru o revokaci
rozhodnutí britských soudů ve věci práva Budvaru na značku "Bud" v
Británii. Tříčlenný výbor zamítl žádost o pokračování tohoto sporu u
britských soudů a důvody svého rozhodnutí neudal.
Vláda chce prodat státní podíl v Českém Telecomu v letech 2004 až 2005. Do
konce letošního září má mezirezortní pracovní skupina vypracovat návrh
harmonogramu privatizace i návrh řešení sporných bodů, které provázely
minulý neúspěšný pokus o prodej. Na tiskové konferenci to uvedl Bohuslav
Sobotka s tím. Změny v usnesení vlády znamenají urychlení privatizace.
Maloobchodní tržby vzrostly v loňském roce meziročně o 2,7 procenta, tedy
méně než o rok dříve. Tehdy si tržby polepšily o 4,5 procenta. Poprvé od roku
1999 se nedařilo prodejcům aut, jimž tržby klesly o dvě procenta. V
samotném prosinci, kdy tradičně vrcholí vánoční nákupy, měli obchodníci o
čtyři procenta vyšší tržby, oznámil Český statistický úřad.
Mobilnímu operátoru Eurotel loni poprvé v historii klesly výnosy, a to o čtyři
procenta na 28,8 miliardy korun. Čistý zisk společnosti naopak vzrostl o tři
procenta na 6,27 miliardy korun, sdělila firma na tiskové konferenci.
Policie nevypátrala, kdo rozesílal koncem loňského května prostřednictvím
internetu dopis pomlouvající tehdejší šéfku Unie svobody-DEU Hanu
Marvanovou. Dnešní vydání týdeníku Respekt informuje, že policie Prahy 10
před několika měsíci případ odložila. Podle týdeníku neprovedla ani
důkladnou analýzu počítače Českého rozhlasu 6 – Rádia Svobodná Evropa, ze
kterého byl hanopis rozeslán. Autor dokument rozeslal prostřednictvím
schránky internetové společnosti Seznam, ta archivuje záznamy podle zákona
38
jen dva měsíce. Policie oslovila provozovatele serveru se žádostí o pomoc
pozdě, soudí Respekt.
Komerční banka jako první domácí banka nabízí klientům čipové karty
splňující mezinárodní standardy EMV. Karty asociace Visa jsou vybaveny
čipem i klasickým magnetickým proužkem a mohou být využity i mimo místa
vybavená zařízením na čtení čipu.
Ceny nejdůležitějších akcií se v mimoburzovním RM-Systému vrátily na
hodnoty z února před dvěma roky. Index třiceti podniků PK 30 zahájil týden
růstem o 1,05 procenta na 732,98 bodu a letošní zisk vylepšil na devět
procent. Celkový objem obchodů stoupl blíže k průměru na 46,2 z 38,8
milionu korun. Výsledky zveřejnil RM-Systém.
18. únor
Výroky francouzského prezidenta Jacquesa Chiraka na adresu kandidátských
zemí "nebyly ani vyvážené, ani správné", řekl novinářům český premiér
Vladimír Špidla. Považuje je však za součást debaty, která pominula. "Byly
řečeny v určitém kontextu a s ním odcházejí do minulosti. Nemyslím, že
mohou zatížit naše vztahy." Podotkl, že nesouhlasí s obsahem ani formou
toho, co Chirac řekl, byl to však pouhý incident, který je třeba považovat za
uzavřený. "Pokud jsem měl možnost konzultovat s ostatními kandidáty, je
jejich názor velmi obdobný," uvedl.
Výroba surové oceli v českých hutích v loňském roce stoupla přibližně na 6,5
milionu tun, což bylo o tři procenta více než v roce 2001. Evropská unie však
požaduje snížení této produkce na šest milionů tun, k čemuž se Česko také
zavázalo.
Poslanecká sněmovna po několika měsících znovu otevřela kauzu novely
obchodního zákoníku. Novelu poslanci přijali a posléze na další schůzi
opravili na podzim 2001. Rok poté ji ale Ústavní soud zrušil s tím, že byla
přijata neústavně. Změny v zákoně přestanou podle soudu platit k 31. březnu
letošního roku. Právnímu vakuu se proto rozhodla čelit vláda a předložila
stejný zákon, který by měl platit od 1. dubna. "Doslova a bez jediné změny a
zcela otrocky vláda předkládá přesně to znění, které doslova platí. Předložili
jsme pouze to, co je součástí platného právního řádu," uvedl ministr
spravedlnosti Pavel Rychetský. Vláda původně chtěla, aby novela byla z
časových důvodů rovnou přijata. Proti se ale postavili poslanci ODS. Ústavní
soud zrušil novelu obchodního zákoníku v říjnu loňského roku. Soudci tehdy
uvedli, že sněmovna porušila na podzim 2001 Ústavu tím, že opětovně
projednávala již přijatou novelu zákoníku. Sněmovna na podzim před dvěma
lety přijala novelu obchodního zákoníků i s paragrafem, který tehdy navrhl
poslanec Ivan Pilip (Unie svobody). Na důležitý paragraf, který měl mít
dalekosáhlé majetkové a vlastnické důsledky při privatizaci, ale sněmovnu
neupozornil. Strany opoziční smlouvy se tehdy rozhodly, že novelu budou
projednávat znovu a sporný paragraf změní. Hovořili tehdy o legislativním
39
omylu. Čtyřkoalice ale za jejich snahou spatřovala "znásilnění parlamentní
demokracie". Politici čtyřkoalice tehdejšího šéfa sněmovny Václava Klause
(ODS) obvinili z toho, že zcela záměrně ve sněmovně pozdržel schválenou
předlohu, umožnil její opakované projednání, a svým způsobem si tak
přisvojil pravomoci Senátu, prezidenta i Ústavního soudu. Čtyřkoalice se
proto obrátila na Ústavní soud.
V červnu příštího roku si budou moci občané České republiky poprvé zvolit
své poslance do Evropského parlamentu (EP). Poslanecká sněmovna se
připojila k Senátu a schválila zákon o volbách do europarlamentu. Česko
v něm bude mít 24 poslanců. Občané by je měli poprvé volit 11. a 12. června
příštího roku. Do doby, než si občané své zástupce zvolí, bude zemi
zastupovat 24 pozorovatelů, které ze svých řad vyberou sněmovna a Senát.
Stavba víceúčelové haly v Praze 9 pro hokejový šampionát v roce 2004 bude
pokračovat. Rozhodlo o tom na mimořádném zasedání představenstvo Sazky,
řekla ČTK její mluvčí Stanislava Doubravová. Aréna by tak měla být
dokončena před zahájením mistrovství světa. Podle člena představenstva
Leasingová společnost GE Capital Leasing (GECL), která nabízí leasing
nových a ojetých vozů, uzavřela v roce 2002 smlouvy za 5,7 miliardy Kč. Ve
srovnání s rokem 2001 to znamenalo nárůst o 19 procent.
Senátor ČSSD Richard Falbr je přesvědčen o tom, že by v prezidentských
volbách byl schopen porazit kandidáta ODS Václava Klause. Bývalý
odborový předák to řekl na jednání poslanců ČSSD a poté i novinářům.
Potvrdil, že pokud nebude kandidovat Jan Sokol, je připraven ucházet se o
funkci prezidenta.
Vývoz českých ocelářských výrobků se v loňském roce zvýšil o 3,7 procenta
na bezmála čtyři miliony tun. Z toho export válcovaného materiálu loni stoupl
o pět procent na 3,5 milionu tun. "Dominantní postavení si stále udržují země
Evropské unie s podílem 47,5 procenta," sdělili představitelé asociace
Hutnictví železa.
19. únor
Bývalý předseda vlády a ČSSD Miloš Zeman prohlásil, že za současného
vedení sociální demokracie se přímé volby prezidenta republiky rozhodně
nezúčastní. "Chci jasně prohlásit, že za současného vedení ČSSD se zcela
určitě přímé volby nezúčastním," řekl Miloš Zeman ze své chalupy na
Vysočině, kde žije po svém loňském odchodu z vysoké politiky. Více se
nechtěl ke své možné kandidatuře vyjadřovat. Expremiér, který v lednu
propadl v druhé volbě nástupce Václava Havla, přitom dříve tvrdil, že se
všelidového hlasování určitě nezúčastní, a to bez jakýchkoliv podmínek. Nové
vedení si nejsilnější vládní strana zvolí na konci března. Svoji funkci bude
obhajovat Zemanův nástupce Vladimír Špidla, který se netají názorem, že
Zeman je politikem minulosti a na Hrad nepatří. Sociálnědemokratický
senátor a bývalý odborový předák Richard Falbr oznámil, že se nebude
40
ucházet o kandidaturu na prezidenta republiky. Novinářům to vysvětlil tím, že
chce předejít spekulacím, podle nichž by jeho případná kandidatura mohla
uškodit exministru školství Janu Sokolovi.
Volby do sněmovny by v únoru podle Centra pro výzkum veřejného mínění
(CVVM) vyhrála opoziční ODS před vládní ČSSD. Zatímco ODS by volilo
25 procent lidí, ČSSD o dvě a půl procenta méně. Preference ČSSD, vítěze
loňských parlamentních voleb, tak od září klesly o deset a půl procenta,
naopak u ODS stouply o osm procent. Průzkum zároveň ukázal, že preference
Unie svobody-DEU klesly na 1,5 procenta, takže by nesplnila pětiprocentní
hranici nutnou pro vstup do sněmovny. CVVM informovalo, že třetí za ČSSD
a ODS by skončili komunisté, které by volilo 14,5 procenta lidí, tedy o půl
procenta více než v lednu. Stejného výsledku jako v lednu - osmi
procent - by dosáhli čtvrtí lidovci. Respondentů, kteří nejsou rozhodnuti,
komu by dali hlas, je 15 procent.
Česká konsolidační agentura chce letošní rok zakončit se ztrátou 5,7 miliardy
korun oproti loňským 46,8 miliardy. Na tiskové konferenci to uvedl generální
ředitel agentury Pavel Řežábek. Bilanční suma by měla klesnout z 216 na
156,9 miliardy korun. Agentura chce v letošním roce prodat balík
konkurzních pohledávek v objemu 62 miliard korun.
Úřad pro ochranu osobních údajů se nebude stěhovat z Prahy do Brna, jak
chtěla vláda. Sněmovna hlasy 97 ze 146 přítomných zamítla návrh, který
předkládal ministr informatiky Vladimír Mlynář (US-DEU). Pro zamítnutí
přitom hlasovali i někteří unionisté, část klubu ČSSD a většina přítomných
lidovců, občanských demokratů a komunistů. Úřad se stěhování od počátku
bránil.
20. únor
Poslanecký klub Unie svobody-DEU podle očekávání jednomyslně podpořil
prezidentskou kandidaturu Jana Sokola. Bývalý ministr školství, jehož
nominaci schválili i zákonodárci ČSSD, téměř hodinu odpovídal na otázky
unionistů, kteří jednání klubu zpřístupnili i novinářům.
Hranice trestní odpovědnosti, která je nyní 15 let věku, se nezmění.
Poslanecká sněmovna hned v prvním čtení zamítla návrh skupiny poslanců
ODS, aby za porušování zákonů byli trestáni lidé, kterým je nejméně 14 let.
Jeden z hlavních autorů této iniciativy Radim Chytka řekl, že snížení hranice
trestní odpovědnosti o jeden rok navrhne znovu. Návrh na snížení hranice
trestní odpovědnosti odůvodnil Chytka při jednání sněmovny mimo jiné tím,
že mnozí mladí lidé, kterým ještě nebylo 15 let, vědomě spoléhají při páchání
trestné činnosti právě na to, že se jim nemůže nic stát. Upozornil i na to, že již
čtrnáctiletí školáci šikanují nejen své spolužáky, ale i učitele. Ani s pomocí
těchto a dalších argumentů ale Chytka většinu dolní komory nepřesvědčil, aby
návrh nezablokovala. Zamítnutí novely trestního zákona, která měla hranici
41
trestní odpovědnosti snížit, podpořilo 105 poslanců z 200. Proti Chytkovi se
postavili zástupci všech pěti stran.
Do druhého čtení poměrně hladce Poslanecká sněmovna postoupila zákon,
který usiluje o to, aby uzavření koncesní smlouvy na výstavbu dálnice D47
schvalovali poslanci. Poslanci ODS navrhli schválit zákon rovnou v prvém
čtení. To se jim sice nepodařilo, ale nezazněl ani žádný návrh na zamítnutí
zákona. Předlohou se nyní bude zabývat sněmovní hospodářský výboru.
Hlavním kritikem vlády v případě stavby dálnice je bývalý ministr dopravy
Martin Říman (ODS). Již dříve prohlásil, že způsob, jakým vláda vyjednává o
kontraktu, je skandální a hraničí se zločinným jednáním. Smlouvu uzavřel v
loňském červnu tehdejší ministr dopravy Jaromír Schling (ČSSD) se
společností Housing&Construction (CZ). Podle ministra dopravy Milana
Šimonovského (KDU-ČSL) obsahuje příliš mnoho rizik pro stát. Rizika se
týkají zejména povinnosti státu zajistit výkup pozemků pod dálnicí i zajištění
součinnosti státních institucí při vydávání potřebných povolení.
Školské odbory odmítají návrh, aby odpovědnost za některé učitelské platy
převzaly od státu kraje. O svých výhradách k této iniciativě ministerstva
financí budou jednat s premiérem Vladimírem Špidlou (ČSSD). Pokud
premiér jejich požadavkům nevyhoví, uspořádají vlnu protestních akcí, řekl
šéf Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Jaroslav
Rössler. Předloha, která je součástí návrhu zákona o rozpočtovém určení daní,
se přitom nezamlouvá ani ministryni školství Petře Buzkové (ČSSD).
Oznámila, že proti ní bude na zasedání vlády bojovat. Hejtmanům by ale
převedení odpovědnosti na krajskou samosprávu naopak vyhovovalo.
Česká spořitelna loni podle českých účetních standardů vytvořila čistý zisk
6,45 miliardy korun. Oproti předchozím 3,03 miliardy to představuje více než
dvojnásobný nárůst. Výsledek je nejvyšší v novodobé historii banky. Celková
aktiva banky zůstala stabilní a zvýšila se o necelých sedm miliard na 456,2
miliardy korun.
Česká pošta loni vydělala 560 milionů korun před zdaněním, což je o 20,5
procenta méně než v roce 2001. Pokles zisku způsobil především růst
provozních nákladů v minulém roce.
Společnosti Kaučuk, Paramo a Benzina, tři dceřiné firmy holdingu Unipetrol,
zakončily loňské hospodaření podle předběžných výsledků se ziskem.
Chemopetrol, Spolana a Česká rafinérská měly naopak ztrátu. Vyplývá to z
nekonsolidovaných výsledků, které Unipetrol zveřejnil.
Financování prostřednictvím leasingu v České republice stále roste, i když ne
tak dynamicky jako v předchozích letech. Objem leasingu členů Asociace
leasingových společností (ALS) dosáhl loni 106 miliard Kč, což znamenalo
meziroční nárůst o čtyři miliardy, řekl na dnešní tiskové konferenci o
místopředseda představenstva asociace Milan Gerža. Členské společnosti
ALS zaujímají více než 95 procent leasingového trhu. Celkový objem služeb
poskytnutých leasingovými firmami, který zahrnuje vedle leasingu i
42
spotřebitelské úvěry a splátkové prodeje, vzrostl v roce 2002 o sedm procent
na 128 miliard korun.
Plavec Martin Kovář byl vyhlášen nejúspěšnějším sportovcem Českého svazu
tělesně postižených sportovců (ČSTPS) za uplynulý rok 2002. Pětatřicetiletý
znakař a kraulař, vozíčkář kategorie S3, si vítězství vysloužil ziskem dvou
zlatých a dvou stříbrných medailí na mistrovství světa v argentinském Mar del
Plata, na němž rovněž čtyřikrát překonal světový rekord.
Vicemistr Evropy Filip Ospalý z celku Olympo Brno obhájil prvenství v
anketě o nejlepšího triatlonistu roku 2002. V jubilejním desátém ročníku
skončil druhý, stejně jako před rokem, jeho klubový kolega Martin Krňávek.
Triumf brněnského týmu dovršil třetím místem Michal Daněk, zatímco na
loni třetího Jana Řehulu, vítěze ankety z let 1999 a 2000, zbylo tentokrát až
čtvrté místo. V kategorii žen opět vyhrála Lenka Radová z Olympo Brno.
Sedminásobná vítězka Renata Berková poprvé v historii nedosáhla na stupně
vítězů a skončila až čtvrtá.
21. únor
Předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý oznámil Poslanecké
sněmovně, že byl ve své poslanecké kanceláři v Rakovníku před 11 dny
odposloucháván. Přímo při jednání dolní komory dnes požádal premiéra
Vladimíra Špidlu a ministra vnitra Stanislava Grosse o pomoc. Špidla a Gross
okamžitě Tlustému slíbili, že se budou věcí zabývat. Tlustý řekl, že mu ve
čtvrtek večer přišla na jeho mobilní telefon krátká textová zpráva o tom, že
má v hlasové schránce zprávu. Když si ji vyslechl, zjistil, že mu byla zaslána
nahrávka odposlechu jednání, jež vedl ve své poslanecké kanceláři v
Rakovníku 10. února. Při tomto jednání se věnoval "včelím subvencím".
Policejní složky ani české civilní a vojenské zpravodajské služby
neodposlouchávaly předsedu poslanců ODS Vlastimila Tlustého. Po
mimořádném jednání sněmovní komise pro kontrolu policejních odposlechů
to oznámili šéf komise Jiří Bílý (ODS), ministr vnitra Stanislav Gross (ČSSD)
a předseda sněmovního branného výboru Jan Vidím (ODS).
Lidovečtí zákonodárci podpoří kandidaturu vysokoškolského profesora a
exministra školství Jana Sokola na prezidenta. Novinářům to po setkání
Sokola s poslaneckým klubem KDU-ČSL oznámil předseda lidovců Cyril
Svoboda. Podporu Sokolovi již vyslovili také sociální demokraté a unionisté.
ODS sice nemá žádné zásadní výhrady vůči Janu Sokolovi, za týden ale v
tajné volbě prezidenta republiky dá hlasy svému bývalému předsedovi
Václavu Klausovi. Šéf ODS Mirek Topolánek tento jednoznačný a očekávaný
postoj své strany tlumočil i Sokolovi, s nímž asi dvacet minut hovořil v sídle
ODS.
Ministerstvo financí a centrální banka se shodly na tom, že veřejná podpora
Union banky je vyloučena. MF nemělo záruku, že státní peníze nedá do černé
díry, a nebyl ani žádný solidní investor, který by byl ochoten banku převzít.
43
Vyplývá to z tiskové zprávy ministerstva financí, kterou poskytl mluvčí
Jaroslav Dědič. Postoj ministerstva financí podpořila i vláda na mimořádném
jednání. Česká národní banka zahájila vůči Union bance správní řízení o
odnětí bankovní licence. Důvodem je zhoršující se likvidita, která vede
k platební neschopnosti banky, dále uzavření poboček a omezení
mezibankovního platebního styku.
Poslanecká sněmovna rovnou v prvém čtení schválila vládní návrh zákona o
emisi dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 2001 a části
deficitu za rok 2000. Dluhopisy budou vydány v celkové výši 37,651 miliardy
korun. Sněmovna vládě již jednou totožný návrh zákona zamítla. Proti
předloze trvale vystupují poslanci ODS. Tvrdí, že k navrhovaným deficitům a
jejich financování nebyly schváleny státní závěrečné účty. Sněmovna dnes ale
nakonec těsným poměrem hlasů zákon vládě schválila. Ministr financí
Bohuslav Sobotka totiž již dříve upozorňoval, že neschválením zákona se
prodražuje financování veřejného dluhu v České republice.
Černé vyhlídky na zákaz vývozu surových diamantů ze zemí Kimberleyského
procesu (KPCS) do České republiky se naplnily. Kvůli chybějící domácí
legislativě, kterou Česko opomnělo vypracovat, tak ustal tok těchto
nezbytných surovin pro průmysl. "Máme zprávy, že Evropská unie nám
zavřela kohoutky 13. února," řekla Eva Nováková z ministerstva financí. K
embargu přikročily i ostatní státy KPCS. Evropská komise počátkem února
navrhla členským státům EU, aby do začátku května umožnily diamanty
dovážet i nečlenským zemím KPCS. KPCS má zamezit financování krvavých
konfliktů zisky z nelegálního prodeje diamantů.
Závod o to, kdo první začne zákazníkům nabízet vysokorychlostní připojení k
internetu přes telefonní linku prostřednictvím technologie ADSL vyhrála
společnost SkyNet. Ta oznámila, že služby začíná nabízet a zveřejnila i
kompletní ceník. Smlouvu s Českým Telecomem o ADSL podle mluvčího
Vladana Crhy dosud uzavřelo pět firem, s dalšími více než 15 společnost
jedná. V současnosti SkyNet podle generálního ředitele Petra Jebavého
eviduje několik set zájemců o zřízení služby, kteří čekali na její komerční
uvedení na český trh. SkyNet bude připojení základní rychlostí 192/64 kbit/s
nabízet za 1364 korun plus 183 Kč za pronájem modemu. Vedle firem SkyNet
a IPEX smlouvu s Českým Telecomem uzavřela ještě společnost BroadNet a
dva velcí alternativní operátoři, GTS a Aliatel.
Penzijní fondy zvýšily loňském roce zisk o 540 miliónů korun na 2,27
miliardy Kč. Peníze evidované ve prospěch účastníků penzijního připojištění
na konci roku přesáhly 63,4 miliardy korun, což znamenalo meziroční nárůst
o čtvrtinu. Ke konci loňského roku bylo v penzijních fondech připojištěno
podle údajů asociace 2,597 milionu aktivních účastníků. V průběhu minulého
roku tak došlo k jejich zvýšení o 89 tisíc.
44
22. únor
Složky policie, které mají na starosti policejní odposlechy, prověří, zda je
kladenská poslanecká kancelář Jan Klase (ODS) odposlouchávaná. Uvedl, že
se kvůli případu již spojil s ministrem vnitra Stanislavem Grossem (ČSSD).
Gross mu řekl, že zkontrolují pracovníci Inspekce ministra vnitra speciální
pražské policejní pracoviště evidující odposlechy, které jsou prováděné v
souladu se zákony. Klas řekl, že byl odposloucháván. V pátek pozdě večer prý
dostal na svůj mobilní telefon krátkou textovou zprávu od společnosti Eurotel,
že má v hlasové schránce dva vzkazy. Když si poslechl první, slyšel v něm
"neurčitý šramot". Ve druhém bylo ale slyšet mužský a ženský hlas. Klas se
domnívá, že by to mohl být úryvek z rozhovoru, který vedl se svou
asistentkou ve své kladenské kanceláři. Vojenské tajné služby
neodposlouchávaly poslance a předsedu sněmovní komise pro kontrolu civilní
kontrarozvědky Jana Klase (ODS). S odvoláním na informace od ministra
obrany Jaroslava Tvrdíka (ČSSD) to oznámil předseda sněmovního branného
výboru Jan Vidím (ODS).
23. únor
Premiér Vladimír Špidla (ČSSD) vyhověl požadavkům školských odborů,
které nesouhlasí s tím, aby odpovědnost za některé učitelské platy převzaly od
státu kraje. Bude usilovat o to, aby vláda v pondělí příslušný návrh
ministerstva financí neschválila.
Jistou míru odpovědnosti za současné problémy Union banky nese bankovní
dozor České národní banky, připustil v televizi Nova premiér Vladimír Špidla.
Podle něj se dá diskutovat o tom, zda Union bance neměla být odebrána
bankovní licence dříve. Odpovědnost vlády za problémy Union banky Špidla
vyloučil s tím, že jde o soukromý podnik.
Policisté zadrželi při operaci Max osmičlenný gang výrobců a distributorů
pervitinu, extáze a marihuany, který působil v Královéhradeckém a
Libereckém kraji. Trestná činnost jim vynesla přes 2,5 milionu korun.
Policisté při domovních prohlídkách zajistili šest kompletních laboratoří na
výrobu metamfetaminu (pervitinu) a jednu laboratoř na výrobu
pseudoefedrinu a efedrinu z volně prodejných léčiv. Dále objevili větší
množství metamfetaminu a efedrinu.
24. únor
Vláda schválila návrh, který má umožnit více Čechům dlouhodobě žijícím na
Slovensku mít dvojí občanství. Týká se Čechů, kteří kvůli slovenskému
občanství ztratili českou státní příslušnost, a to v době od 1. ledna 1994 do 1.
září 1999. Dvojí občanství mají dnes pouze Češi dlouhodobě žijící na
Slovensku, kteří si v roce 1993 zvolili prohlášením slovenské občanství, a tím
podle výkladu českého státu přišli o české.
45
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) odpustí zemědělcům
zhruba 809 milionů korun půjček, které dostali po povodních z let 1997 a
2002. "Důvodem předložení návrhu je současná ekonomická situace resortu a
nutnost částečného oddlužení zemědělských podnikatelských subjektů," uvedl
ministr zemědělství Jaroslav Palas. Rolníci, kteří už část půjček splatili,
dostanou tyto peníze zpátky, dodal ministr s tím, že Pozemkový fond zároveň
podle vládou schváleného usnesení promine PGRLF půjčku 750 milionů
korun, kterou mu poskytl právě na pomoc zemědělcům postiženým
záplavami. Prostředky PGRLF zemědělcům půjčil ve třech etapách v letech
1997, 1998 a 2002, přičemž šlo o půjčky dvacetileté, desetileté a patnáctileté.
Občané by měli být více vtaženi do rozhodování o svém zdraví. Jde
především o právo na informace o zdravotním stavu, svobodnou volbu lékaře
i souhlas s navrhovanou léčbou. Takové jsou klíčové body koncepce
zdravotnictví, kterou chce ministryně Marie Součková uskutečnit do roku
2006. Koncepce se zabývá i oddlužením nemocnic. Stát hodlá tíživou finanční
situaci nemocnic řešit ve spolupráci s kraji, a to případ od případu. "Nepočítá
se s plošným oddlužením," uvedl premiér. Individuálnímu řešení bude
předcházet vypracování auditu v jednotlivých zdravotnických zařízeních.
Pokud by se referendum o vstupu Česka do Evropské unie konalo v únoru, se
vstupem by souhlasilo 59 procent lidí. Podpora vstupu se v posledních
měsících zvyšuje, zatímco ochota lidí zúčastnit se hlasování stagnuje.
Rozhodně by k urnám přišla jen necelá polovina dotázaných. Vyplynulo to z
průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).
Ministerstvu pro místní rozvoj chybí majetek zhruba za 2,5 miliardy korun,
ztráty už se podle mluvčího ministerstva Petra Dimuna nezvýší. "Spíše
předpokládáme, že se částka o něco sníží," řekl Dimun. Finanční škody na
státním majetku jsou způsobeny zejména nevýhodnými pronájmy
nemovitostí, nevýhodnými externími službami a chybným účetnictvím
ministerstva.
Novým předsedou dozorčí rady elektrárenské společnosti ČEZ se stal
prezident Svazu průmyslu a dopravy Stanislav Kázecký a místopředsedou
náměstek ministra financí Zdeněk Hrubý, sdělil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.
Dozorčí rada zasedla ihned po mimořádné valné hromadě ČEZ, která
obměnila pět z 12 členů. Dalším místopředsedou je Václav Krejčí volený
zaměstnanci.
Dozorčí rada Union banky odvolala předsedu představenstva banky Radovana
Vávru a člena představenstva Romana Truhláře.
Stavební společnost Skanska zvýšila loni čistý zisk meziročně o téměř 17
procent na 718 milionů korun. Tržby naopak klesly na 23,9 miliard z 27,5
miliard korun dosažených v roce 2001.
Průměrné stáří všech vozidel evidovaných v centrálním registru ministerstva
vnitra činilo ke konci loňského roku 17,2 roku. Průměrný věk motorových
vozidel byl jen o trochu nižší a představoval 16,45 roku. Osobních aut evidují
46
úřady 3,65 milionu a jejich průměrné stáří je 13,72 roku. Počet registrovaných
osobních aut vzrostl za poslední rok o 125.628 aut a jejich průměrné stáří se
zvýšilo o 0,11 roku.
25. únor
Profesor Jan Sokol získá pro kandidaturu na prezidenta hlasy ze všech
senátorských klubů vyjma ODS. Po dnešní sérii setkání se Sokolem to uvedli
předsedové senátorů KDU-ČSL, Klubu otevřené demokracie i klubu
Nezávislí. Sokolovu nominaci už minulý týden podepsalo všech 11 senátorů
ČSSD, dnes se k nim připojilo i všech 15 lidoveckých senátorů.
Obyvatelé obcí na saských svazích Krušných hor si opět stěžují na
nesnesitelný zápach, který podle jejich názoru přináší vítr z českých chemiček
v okolí Sokolova. Místní orgány proto vyzvaly saskou zemskou vládu, aby se
zasadila o řešení problému. K podobným "zápachovým pohromám" docházelo
v saském Krušnohoří i v minulých letech, například 2001 a 1995; vždy se tak
stávalo během zimy. Německá strana je přesvědčena, že na vině jsou
velkospalovací pece a zařízení na zplynování uhlí v sokolovském revíru.
Za problémy Union banky jsou nesplácené či rizikové úvěry akcionářů banky.
Uvádí to Mladá fronta DNES, podle níž tyto úvěry přispěly k finančním
potížím banky a nedostatku peněz na výplaty vkladů. S akcionáři, které banka
v minulosti štědře úvěrovala, měla problémy řadu let. Auditor banky
Deloitte&Touche přitom varoval, že úvěry akcionářům dosahují asi 5,5
miliardy korun a představují značné riziko.
Dvacetiletého Pavla Veselého z Odoleny Vody poslal Obvodní soud pro
Prahu 6 za anonymní telefonát, v němž vyhrožoval uložením bomby v letištní
hale v Praze-Ruzyni, na tři roky do vězení s ostrahou. Mladík se policii k činu
přiznal, ke svým motivům však nic bližšího neuvedl. U soudu odmítl
vypovídat.
Ostravský hutní a strojírenský holding Vítkovice vykázal loni díky uzavření
dohody s věřiteli a odvrácení bankrotu velký jednorázový zisk. Hrubý profit
společnosti vyskočil na 5,41 miliardy korun z předloňských 640 milionů,
uvedly Vítkovice v předběžných údajích. Výsledek určil mimořádný zisk 5,2
miliardy korun z loňské dohody s bankami a dalšími věřiteli. Tržby Vítkovic
však klesly zhruba o deset procent na 4,55 miliardy z předchozích 5,11
miliardy korun.
Nejvíce aktivních účastníků penzijního připojištění, a sice 603.000, měl na
konci roku 2002 penzijní fond Credit Suisse L&P, který se na podzim spojil s
Vojenským otevřeným PF. Až na další místa se tak posunuly PF České
spořitelny s 376.000 klienty a Penzijní fond České pojišťovny s 348.000
klienty. Vyplývá to z údajů Asociace penzijních fondů (APF). Na dalších
pozicích se umístily Českomoravský PF s 293.000 účastníky, PF Komerční
banky s 256.000, ING PF s 255.000, ABN Amro PF s 204.000, Allianz PF se
47
107.000 a ČP PF s 86.000 klienty. U žádného ze ze zbylých čtyř fondů není
připojištěno více než 22.000 osob.
Sněmovní komise pro kontrolu policejních odposlechů poslancům a
senátorům nabídla, aby si nechali zkontrolovat telefony, zda nejsou
odposloucháváni. Komise navrhla poslaneckým a senátorským klubům, aby jí
dali telefonní čísla jejich členů. Komise ve spolupráci s policejními složkami
zajistí jejich prověrku.
Stát by měl poskytnout téměř 13 miliard korun na podporu vývozu českých
firem podle schválené koncepce proexportní politiky na léta 2003 až 2006.
Letošní schválený rozpočet počítá s částkou zhruba 1,6 miliardy korun, z toho
skoro polovina připadne České exportní bance. "Finanční prostředky na
proexportní politiku v letech 2004 až 2006 budou vycházet z možnosti
státního rozpočtu," uvádí dokument.
26. únor
Akciová společnost Škoda Auto loni snížila čistý zisk na 1,825 miliardy korun
z předloňských 2,13 miliardy korun. Hospodářský výsledek před zdaněním
činil 2,49 miliardy Kč. Loňský výsledek byl podle místopředsedy
představenstva Winfrieda Vahlanda ovlivněn poklesem zájmu o nové vozy na
všech světových trzích a také silným kurzem koruny. Škoda vyvezla v
loňském roce automobily a náhradní díly za 120 miliard Kč, v roce 2001 byl
export společnosti o 5,9 miliardy vyšší. Na exportu celé České republiky se
Škoda podílela 9,6 procenta. Obrat společnosti byl 145,7 miliardy Kč.
Celosvětový prodej snížila Škoda Auto v loňském roce na 445.525 vozů z
předloňských 462.321.
Do druhého kola tajné volby generálního ředitele ČT postoupili novinářka
Jana Kasalová a manažer Jiří Franc. Členové Rady ČT nyní opět tajnou
volbou vyberou vítěze. Pokud však nedostane alespoň deset hlasů, ředitelem
se nestane. Jednání rady se účastní 13 jejích členů. Kasalová získala devět a
Franc šest hlasů. Radní mohli na hlasovacím lístku označit dva z šestice
kandidátů. Odevzdáno bylo 11 platných hlasovacích lístků. Krátce po
oznámení výsledků sdělil člen rady Milan Knížák předsedovi Janu Mrzenovi,
že na členství hodlá rezignovat. Po něm se ke stejnému kroku rozhodla i
místopředsedkyně rady Lucie Weissová.
Bývalá televizní moderátorka hitparády Eso Tereza Pergnerová je nevinná.
Obvodní soud pro Prahu 8 ji zprostil obžaloby, že prodávala drogy.
Pergnerová bojuje se závislostí na heroinu již několik let.
Česká pojišťovna, největší tuzemská pojišťovna, snížila v roce 2002 podle
předběžných neauditovaných údajů zisk po zdanění na 3,19 miliardy korun.
Předloni vykázala čistý zisk 4,23 miliardy Kč.
Hitem roku 2002 se stala píseň Co bolí, to přebolí známá z podání Miroslava
Žbirky a zpěvačky Marthy. Jejími autory jsou Žbirka a slovenský textař Kamil
Peteraj.
48
Nejprodávanějšími interprety české populární hudby byli loni Daniel Landa,
Helena Vondráčková, skupina Kabát a protagonisté písničkového filmu
Rebelové. Česká sekce Mezinárodní federace fonografického průmyslu (IFPI)
vyhlásila za nejúspěšnější alba roku 2002 Landovu desku 9 mm argumentů,
platinovou edici zpěvačky Vondráčkové a desku Suma sumárum skupiny
Kabát.
Letiště v Praze-Ruzyni, které muselo být kvůli anonymní bombové hrozbě
vyklizeno, opět funguje. Policisté žádnou výbušninu nenašli.
27. únor
Komunističtí poslanci a senátoři se volby prezidenta zúčastní a v žádném
případě nepodpoří kandidáta vládní koalice Jana Sokola. Rozhodl o tom
Ústřední výbor KSČM.
Britové na pražském letišti v Ruzyni ukončili další, patnácté kolo pohovorů s
lidmi, kteří cestují do jejich země. Během kontrol, které tentokrát trvalo od 7.
ledna, neuspělo 132 lidí, informovalo britské velvyslanectví. Britští úředníci
je odmítli vpustit na palubu letadel mířících do Británie. Pokud jsou na letišti
kontroly, musejí lidé úředníkům ještě před odbavením v Praze objasnit účel
své cesty. Ostrovní země kontroly zavádí s větší či menší pravidelností po
dohodě s českou vládou kvůli tomu, aby zamezila zneužívání svého azylového
systému. O azyl v Británii žádali z českých občanů hlavně Romové, podle
Londýna neoprávněně.
Poslanecká sněmovna nečekaně neschválila vládní návrh zákona o penzi pro
bývalé prezidenty. V klíčovém hlasování zákon podpořilo jen 58 poslanců.
Zákon měl začít platit od 1. května. Jako první ho měl využít Václav Havel,
kterému skončil mandát 2. února.
Policie obvinila senátora a ředitele televize Nova Vladimíra Železného z
dalších trestných činů. Nově jej stíhá za další poškozování věřitele a za
zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby kvůli převodu obchodního
podílu ve společnosti CET 21. Vedle Železného a jeho bývalého právníka
Aleše Rozehnala čelí obvinění i čtyři akcionáři CET 21. Jsou podezřelí, že
ošidili stát o víc než 53,5 milionu korun.
Sněmovna schválila výrazné omezení tabákové reklamy i sponzoringu, který
vede k propagaci tabákových výrobků. Do roku 2007 ale tabákovým
koncernům umožnila sponzorovat motoristické soutěže. Pokud změnu podpoří
i Senát, měly by z ulic a podchodů zmizet například billboardy s reklamou na
cigarety. Zákon má nabýt účinnosti 1. července 2004. Tabáková reklama by se
podle novely měla omezit na obchody s kuřivem a tabáková oddělení v
prodejnách. Lidovecký autor příslušné novely Josef Janeček prosazoval téměř
úplný zákaz této reklamy. S výjimkou pro motoristické soutěže sice
nesouhlasil, přesto je spokojen.
Českému Telecomu podle mezinárodních účetních standardů loni klesly
konsolidované výnosy na 52,9 miliardy korun, což byl meziroční pokles o
49
zhruba pět procent. Čistý zisk firmě klesl na 4,3 miliardy korun z 6,1 miliardy
korun v roce 2001. Provozní hospodářský výsledek před úroky a zdaněním
dosáhl 7,1 miliardy korun, před odpisy a amortizací (ukazatel EBITDA) 26,7
miliardy korun, což je meziročně o 3,7 procenta méně.
Nové povinnosti pro prodejce v rámci zákona o cenách schválila Poslanecká
sněmovna. Po vstupu země do Evropské unie budou mít totiž povinnost
označit nabízené zboží nejen prodejní cenou za kus, ale i cenou za kilogram,
litr či metr.
Zákon chránící nezávislost interních auditorů před případnými politickými
tlaky spojenými s jejich kontrolní činností dnes schválila Poslanecká
sněmovna.
Tuzemské pivovary loni vyvezly nejvíce piva od roku 1993, a to 1,975
milionu hektolitrů, řekl předseda Českého svazu pivovarů a sladoven Jan
Veselý. V roce 2001 činil prodej zlatavého moku na zahraničních trzích 1,855
milionu hektolitrů. Podle Veselého stojí za růstem exportu mimo jiné
rozhodnutí zahraničních vlastníků některých domácích pivovarnických
společností zařadit česká piva mezi své nejvýznamnější značky.
Vládní návrh zákona o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a
mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství hladce schválila
Poslanecká sněmovna. Účelem zákona je právně upravit vztah státu ke
genetickým zdrojům s cílem zachovat jejich rozmanitost a uchovat je pro
využití současné i budoucí generace.
Český atletický svaz (ČAS) učinil poslední formální krok a poslal do sídla
Evropské atletické asociace (EAA) oficiální kandidaturu na uspořádání
halového mistrovství Evropy v atletice v roce 2007. Zájem organizovat
šampionát za čtyři roky dosud projevil pouze Birmingham, dějiště letošního
halového mistrovství světa, které se koná za čtrnáct dnů.
28. únor
Předseda KSČM Miroslav Grebeníček podpořil v rozpravě před třetí volbou
prezidenta kandidáta ODS Václava Klause. Vládní koalici vyčetl to, že po
druhé volbě nepřistoupila na "předběžné konzultace" s jeho stranou. Ostře
odmítl kandidáta KDU-ČSL, Unie svobody-DEU a ČSSD Jana Sokola a
připomněl, že kvůli Sokolově postoji k sudetským Němcům nechce profesora
Karlovy univerzity na Hradě ani Český svaz bojovníků za svobodu.
Ani po druhém a letos již celkem osmém kole volby nemá Česká republika
nového prezidenta. Kandidát ODS Václav Klaus ani Jan Sokol, navržený
vládní koalicí, nezískali potřebný počet hlasů. Postupují proto do třetího,
závěrečného kola tajné volby. Klaus dostal ve druhém kole ve sněmovně 109
a v Senátu 30 hlasů. Sokola volilo 83 poslanců a 46 senátorů.
Prezidentský kandidát ODS Václav Klaus před třetím kolem volby hlavy státu
navštívil komunisty. Právě jejich hlasy a hlasy některých poslanců vládní
koalice mu totiž mohou dopomoci na Pražský hrad. "Potkali jsme se tady na
50
chodbě," řekl novinářům Klaus. Podle zástupců KSČM ale bývalý předseda
přišel na jednání parlamentního klubu a zdržel se tam asi tři minuty. Předseda
komunistů Miroslav Grebeníček ČTK řekl, že Klaus nic konkrétního
nesliboval.
Čestný předseda ODS Václav Klaus se stal na dalších pět let novým
prezidentem České republiky. O zvolení jednašedesátiletého Klause do čela
státu rozhodlo celkové deváté kolo parlamentní volby. V tříkolovém klání
porazil svého rivala, kandidáta vládní koalice Jana Sokola. Klaus získal ve
třetím kole tajného hlasování 142 hlasů, tedy o jeden více, než potřeboval ke
zvolení. Sokolovi dalo hlas 124 poslanců a senátorů. Oficiální výsledky
oznámil předseda sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD) krátce před 18:00.
České radiokomunikace loni skončily hospodaření se ztrátou 748 milionů
korun proti předloňskému zisku 1,2 miliardy Kč. Celkové tržby klesly o 4,9
procenta na 2,15 miliardy korun. Firma loni vykázala záporné saldo z
finančních operací 391 milionů korun. To bylo významně ovlivněno zejména
poskytnutím 416,5 milionu korun na investice dceřiné společnosti Contactel.
Do Contactelu dosud firma investovala 1,688 miliardy Kč. Výše těchto
investic podle finančního ředitele Jaroslava Straky odráží ztrátové postavení
Contactelu, které je způsobené pomalejší než očekávanou deregulací na
českém telekomunikačním trhu.
Komerční banka v loňském roce vykázala rekordní výsledek hospodaření,
když podle mezinárodních účetních standardů její čistý zisk dosáhl 8,76
miliardy korun. O rok dříve banka hospodařila se ziskem 2,5 miliardy. Za
růstem zisku je především rozpouštění opravných položek. Výsledek je ještě o
půl miliardy vyšší než průměrné očekávání analytiků.
Největší domácí banka ČSOB loni podle českých účetních standardů zvýšila
zisk na 5,76 miliardy korun, když o rok dříve její zisk činil 4,2 miliardy
korun. Celková aktiva banky klesla z 586,5 na 529,1 miliardy.
Čistý zisk elektrárenské firmy ČEZ v loňském roce stoupl o 300 miliónů
korun na 6,7 miliardy Kč. Výkony firmy meziročně klesly o 2,3 miliardy na
50 miliard korun.
Překvapivým mistrem České republiky v šachu se stal v Luhačovicích na
Zlínsku Miloš Jírovský. Osmnáctý hráč českého žebříčku prošel
jedenáctikolovým uzavřeným turnajem bez jediné prohry a nechal za sebou i
šest velmistrů.
1. březen
Vládní koalice se při výběru a volbě nového prezidenta zachovala diletantsky
a selhali při ní všichni tři předsedové vládních stran, prohlásil v České televizi
vicepremiér Pavel Rychetský (ČSSD). Osobně vidí největší problém uvnitř
sociální demokracie, které podle něj neprospívá ani současný spor předsedy
ČSSD Vladimíra Špidly a jeho předchůdce Miloše Zemana.
51
Necelých sto padesát demonstrantů se sešlo na demonstraci proti válce v Iráku
v centru Prahy. Poté průvod za skandování hesel prošel Starým Městem.
Demonstranti se zastavili až před velvyslanectvím USA na Malé Straně,
chráněným kovovými zátarasy a zavřenými dřevěnými okenicemi. Tam byl
klidný protiválečný protest ukončen.
Opoziční Občanská demokratická strana má novou stínovou vládu. V Plzni ji
schválila výkonná rada ODS. V čele stojí předseda strany Mirek Topolánek.
Ministrem obrany je Petr Nečas, ministrem financí Vlastimil Tlustý,
ministrem vnitra Ivan Langer a ministrem zahraničních věcí Jan Zahradil.
Patnáctičlenný tým tvoří 13 mužů a dvě ženy. Je zde kompletně zastoupeno
vedení ODS zvolené loni v prosinci.
Dozorčí rada Českých drah odvolala předsedu představenstva Dalibora
Zeleného a na jeho místo dosadila dosavadního zástupce drah ve Vídni Petra
Kousala. O Zeleného odvolání z nejvyššího vedení drah již delší dobu usiloval
ministr dopravy Milan Šimonovský. Zelený byl poslední člen pětičlenného
představenstva jmenovaného ještě předchozí vládou Miloše Zemana, kterého
dosud dozorčí rada neodvolala. Důvodem výměny vedení je podle ministra
nutnost změnit obchodní politiku po lednovém přechodu na akciovou
společnost.
Nejlepším českým filmem minulého roku se v pražské Lucerně stal snímek
režiséra Petra Zelenky Rok ďábla. Hudební mystifikace s Jaromírem
Nohavicou, Karlem Plíhalem a skupinou Čechomor proměnila šest z deseti
nominací. Po dvou cenách si odnesli tvůrci filmu Alice Nellis Výlet a snímku
Zdeňka Trošky Andělská tvář. Z osmi nominovaných filmů natočených v
uplynulém roce dnes bodovalo sedm snímků. Bez ocenění zůstal jen film
Milana Šteindlera Perníková věž.
2. březen
Nový český prezident Václav Klaus odmítá nálepku euroskeptika, kterou mu
podle něj vytrvale přisuzují někteří domácí i zahraniční politici a novináři. I v
čele státu si ale prý zachová realistický pohled na Evropskou unii. Na
mezinárodní scéně bude nadále odmítat federalistický model evropské
integrace, který fakticky znamená více pravomocí Bruselu a méně Praze, řekl
Klaus v televizi Nova. Ve vztahu k Německu a sudetským Němcům nehodlá
Klaus jako prezident zajít dál, než zašel v roce 1997 jako premiér při podpisu
česko-německé deklarace. "Pro mě není sebemenší důvod, abych vykročil za
to, co jsem tehdy podepsal," prohlásil.
Ústavní soud má podle nového prezidenta Václava Klause reprezentovat širší
spektrum názorů a nemá být tak jednobarevný jako dosud. Klause již brzy
čeká rozhodnutí o obsazení většiny křesel v této klíčové soudní instituci,
včetně předsedy Ústavního soudu po nedávné rezignaci Zdeňka Kesslera.
Řadě soudců vyprší mandát letos v létě.
52
Kumulované daňové nedoplatky evidované finančními a celními úřady ke
konci loňského roku vzrostly na 110,9 miliardy korun. Proti roku 2001 se tak
zvýšily o 4,5 miliardy. Na růstu daňových pohledávek státu se podílela
především daň z příjmu právnických osob a fyzických osob z přiznání.
Důvodem loňského růstu nedoplatků jsou především srpnové povodně, které
postihly řadu firem.
Znojemský plavec Květoslav Svoboda zlepšil na závodech úvodního kola
Českého poháru v krátkém bazénu v Jihlavě národní rekord na 800 metrů
volný způsob. Stříbrný medailista z loňského mistrovství světa zaplaval čas
7:57,59 a stal se prvním Čechem, který tuto trať zvládl pod osm minut.
Dosavadní rekord měl v držení Ondřej Bureš, jehož výkon 8:02,31 z Benátek
byl už více než čtrnáct let starý.
3. březen
Tým lidí, které si s sebou přivede na Pražský hrad nově zvolený prezident
Václav Klaus, dostává reálnější podobu. Tajemníkem a šéfem sekretariátu
prezidenta bude bývalý novinář, hudebník a Klausův dosavadní poradce
Ladislav Jakl. Prezidentovou osobní asistentkou bude jeho dosavadní
asistentka v Poslanecké sněmovně Daniela Králová, uvedl nový kancléř Jiří
Weigl.
Koaliční kabinet Vladimíra Špidly (ČSSD) se rozhodl požádat Poslaneckou
sněmovnu o vyslovení důvěry, řekla bez bližších podrobností mluvčí vlády
Anna Stárková. Vláda, která má ve sněmovně 101 z 200 poslanců, tak učinila
poté, co koalice utrpěla porážku při páteční volbě prezidenta.
Pojišťovna České spořitelny vytvořila v roce 2002 podle českých účetních
standardů čistý zisk 177,5 milionu Kč, což představovalo meziroční nárůst o
75 procent. Výsledek odpovídá zhodnocení vloženého kapitálu o 15 procent.
Agentura Young&Rubicam byla loni největší tuzemskou reklamní agenturou
podle hrubého příjmu a obhájila tak prvenství z roku 2001. Příjmy agentuře
meziročně vzrostly o více než 12 milionů na 312,6 milionu korun.
Česká účast na světové výstavně Expo 2005 v Japonsku bude stát 300 milionů
korun. Rozhodla o tom vláda, informovala kancelář generálního komisaře
české účasti. Expo 2005 se bude za dva roky konat v japonské prefektuře Aiči.
Českou účast bude doprovázet logo v podobě červeného lipového listu.
Elektrárenská firma ČEZ se může spojit s osmi regionálními distribučními
firmami. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže soudí, že to není nedovolená
veřejná podpora.
4. březen
Krize, která vypukla v ČSSD po nezvolení prezidentského kandidáta vládní
koalice Jana Sokola, má první oběti. Na své funkce rezignovalo kompletní
vedení poslaneckého klubu ČSSD v čele s jeho předsedou Milanem Urbanem.
Své funkce budou vykonávat do 11. března, kdy bude sněmovna hlasovat o
53
důvěře vládě. "Je velmi obtížné řídit takový poslanecký klub, kde někteří
jednotlivci dlouhodobě a trvale dělají něco jiného, než říkají," vysvětlil Urban
novinářům.
Poslanecký klub ČSSD zatím neuzavřel debatu o postoji nejsilnější frakce při
očekávaném hlasování sněmovny o důvěře vládě. Premiér a předseda ČSSD
Vladimír Špidla a další poslanci ale dali najevo, že všichni sociální demokraté
kabinet podrží.
Unionisté a lidovci podpoří při hlasování o důvěře kabinet sociálního
demokrata Vladimíra Špidly. Poslanci stran, které jsou spolu s ČSSD od
loňského července u vlády, o tom rozhodli na jednáních svých klubů.
Občanští demokraté podle očekávání nepodpoří při hlasování o důvěře
koaliční vládu Vladimíra Špidly (ČSSD). ČTK to po jednání poslanců ODS
řekl místopředseda strany Petr Nečas. ODS bude hlasování přítomna a
hlasovat bude proti vládě.
Inauguraci českého prezidenta Václava Klause nebude na Pražském hradě
provázet církevní obřad. Klaus podle kardinála Miloslava Vlka o žádnou
bohoslužbu nepožádal. Katoličtí hodnostáři však v jeho přístupu k inauguraci
problém nevidí. Například první den jeho předchůdce Václava Havla ve
funkci hlavy státu v prosinci 1989 a poté i v lednu 1993 doprovodilo děkovné
Te Deum ve Svatovítské katedrále. Chrám byl předtím svědkem korunovací
22 českých králů.
Představenstvo Českých drah (ČD) z funkcí odvolalo další tři ředitele. Z
funkce vrchního ředitele obchodně provozní divize byl odvolán Jaroslav
Kocourek. Dále byl odvolán ředitel odboru osobní dopravy Josef Matějovský
a ředitel odboru majetkového podnikání Jaromír Urban.
Pražský vrchní soud v odvolacím řízení zvýšil trest třiadvacetiletému příznivci
hnutí skinheads Vlastimilu Pechancovi ze 13 na 17 let vězení za rasově
motivovanou vraždu. Pechanec podle rozsudku předloni v červnu na diskotéce
ve Svitavách dvakrát bodl nožem do břicha místního Roma Otu Absolona.
Třicetiletý Rom krátce poté zemřel.
Pokutou ve výši 30.000 korun potrestal Obvodní soud pro Prahu 1 Dmitrije
Kupcova, který loni zveřejnil na internetu falešné povodňové konto. Pro
případ, že by sedmatřicetiletý ruský podnikatel pokutu nezaplatil, uložil mu
soud náhradní trest odnětí svobody v délce osmi týdnů. Internetovou výzvu
Kupcova tehdy nikdo nevyslyšel a podnikatel žádné peníze od lidí nedostal.
Pojišťovně ING Nationale-Nederlanden, které patří na tuzemském trhu
životního pojištění s více než 14 procenty druhé místo, stoupl loni hrubý zisk
o 45 procent na 740 miliónů Kč.
5 březen
Poslanecká sněmovna nečekaně zamítla vládní novelu zákona, která měla
motivovat nezaměstnané. Vláda chtěla vytvořit takové podmínky, aby lidé bez
práce přijali raději hůře placenou práci, než aby jen pobírali sociální dávky.
54
Kabinet plánoval, že při výpočtu sociální dávky by se bralo v úvahu jen 70
procent žadatelova výdělku, nikoli tedy 100 jako nyní. Současná praxe
znamená, že někdy je finančně výhodnější nepřijmout špatně placenou práci,
protože celkový příjem pak může být nižší než v době, kdy byl nezaměstnaný
jen na sociálních dávkách. Proti novele se postavili občanští demokraté. "Je to
v podstatě úprava, která bere peníze těm, co pracovat chtějí, a dává je těm,
kteří moc pracovat nechtějí," řekla poslankyně ODS Alena Páralová. Dodala,
že by to navíc dost zatížilo státní rozpočet. Proti postupu ODS se ohradil
ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach (ČSSD), který jménem
vlády novelu předkládal.
Dozorčí rada Fondu národního majetku je kompletní. Poslanci celkem 119
hlasy zvolili do pětičlenné rady unionistického poslance Vlastimila Ostrého.
Členy rady sněmovna již 22. října loňského roku zvolila Martina Kocourka a
Oldřicha Vojíře (oba ODS) a Michala Krause a Miloše Melčáka (oba ČSSD).
Lidé si většinou myslí, že bývalý prezident Václav Havel ve své funkci obstál.
V únoru, kdy po třinácti letech Hrad opouštěl, tento názor vyslovilo 71
procent dotázaných. Zbytek si myslí opak, uvedl výzkum agentury STEM.
Téměř 70 procent lidí také míní, že Havel přispěl významnou měrou ke
zvýšení vážnosti prezidentského úřadu.
Novým členem Rady České televize (ČT) se stala bývalá komunistická
poslankyně Alena Svobodová. Členkou rady ji zvolila Poslanecká sněmovna
ve druhém kole tajné volby. Předseda sněmovní volební komise Pavel Hojda
(KSČM) dolní komoře oznámil, že Svobodová dostala 104 hlasů, zatímco její
protikandidátka, etnografka Jana Horváthová jen 29. Svobodová byla
poslankyní v letech 1998 až 2002. Působila v kulturním výboru a zabývala se
mimo jiné právě problematikou médií. Po zvolení Svobodové bude mít rada
13 členů. Celkem jich má 15, ale dvě místa se uvolnila minulý týden, když
rezignovali místopředsedkyně rady Lucie Weissová a Milan Knížák.
Hospodářská komora České republiky a vládní agentura CzechIndustry
vytvoří ve všech 205 pověřených obcích informační střediska pro podnikatele.
Ti se zde dozví, jak získat peníze z předvstupních i ze strukturálních fondů
EU a především z programů podpory rozvoje průmyslu. Vznik středisek je
součástí dohody o spolupráci, kterou na tiskové konferenci podepsali
prezident HK Jaromír Drábek a generální ředitel CzechIndustry Bohumír
Páleník.
O téměř 50 procent na rovných 800 miliónů Kč stoupl loni čistý zisk největší
tuzemské farmaceutické akciové společnosti Léčiva. Tržby se proti roku 2001
pouze nepatrně zvýšily na šest miliard korun. Provozní zisk společnosti v
loňském roce vzrostl o 12 procent na 1,5 miliardy korun. V roce 2001 firma
vykázala tržby 5,948 miliardy korun a čistý zisk činil 533 milionů korun.
Hrubý obrat internetové reklamy se loni v České republice zvýšil meziročně o
třetinu na 320 milionů korun, což je zhruba o deset milionů méně než se
předpokládalo. Svůj odhad na tiskové konferenci zveřejnila Sekce vydavatelů
55
internetových titulů. Do této částky nejsou započítané příjmy z reklamních
barterů.
6. březen
Mluvčím prezidenta Václava Klause se stane Tomáš Klvaňa, který dosud
pracoval jako zástupce šéfredaktora Hospodářských novin. Šéfem tiskového
odboru prezidentské kanceláře bude Petr Hájek, který ale nebude s novináři
přímo komunikovat. Klvaňa řekl, že jej před dvěma dny v této věci oslovil
Klausův kancléř Jiří Weigl a on po rozmyšlení návrh přijal.
Devatenáctiletý mladík, který se upálil na rampě Národního muzea na
Václavském náměstí, tak podle dosavadních informací ministra vnitra
Stanislava Grosse učinil kvůli nesouhlasu s politickými poměry v zemi. Podle
informací internetového serveru Novinky jde o Zdeňka A. z Humpolce.
"Pokud vím, tak nechal dopis na rozloučenou. Ten dopis jsem nečetl, jenom
vím, že je tam jako důvod uveden nesouhlas a nespokojenost s poměry v
České republice," řekl dnes Gross Radiožurnálu a upozornil, že jeho
informace je předběžná. Mladíkův čin tak připomíná dva podobné tragické
skutky českých dějin - smrt Jana Palacha v lednu 1969 a smrt Jana Zajíce o
měsíc později. Oba se upálili na Václavském náměstí, aby lidi probudili z
lhostejnosti k srpnové okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy.
7. březen
Jednašedesátiletý expremiér a čestný předseda ODS Václav Klaus se stal
oficiálně prezidentem České republiky. Stalo se to v okamžiku, kdy při
společné schůzi obou komor parlamentu složil Ústavou předepsaný
prezidentský slib. Klausovo prezidentské funkční období bude pětileté a
skončí 7. března roku 2008. Klaus je po Václavu Havlovi druhým
prezidentem České republiky v její historii a celkově desátým prezidentem
státu od roku 1918, kdy vzniklo samostatné Československo.
Jako prohru demokracie a všech demokratů označili zástupci malých
pravicových stran zvolení Václava Klause prezidentem republiky. Kritizují, že
Klaus se v cestě na Hrad spojil s komunisty. Tvrdí, že jejich zástupci Klause
sice nevolili, ale budou ho respektovat v jeho krocích. Předseda Cesty změny
Jiří Lobkowicz prohlásil, že způsob, jakým byl Klaus zvolen, se dá
zpochybnit, neboť mu dala hlasy i KSČM, která podle něj není demokratickou
stranou. Představitelé malých stran přesto věří, že Klaus bude "prezidentem
hájícím dar svobody, úctu k lidským právům a rovnost před zákonem".
Pozitivní dopingový nález u tenisty Bohdana Ulihracha po říjnovém turnaji v
Moskvě potvrdila analýza B vzorku, takže český hráč dostal od Mezinárodní
tenisové federace (ITF) automaticky dvouletý zákaz činnosti. Ulihrach
v Praze oznámil, že se proti trestu odvolá a požádá federaci o slyšení, na
základě kterého může být trest snížen nebo zrušen.
56
Do tendru na právního poradce státu při privatizaci Unipetrolu se přihlásilo
šest společností. ČTK to sdělil Fond národního majetku. Do soutěže se
přihlásili CMS Cameron McKenna, Dewey Ballantine, sdružení advokátů
Lovells, advokátní kancelář White&Case, Balcar Polanský Norton Rose a Vít
Horáček. Rozhodujícími kritérii pro výběr budou cena, znalost práva a
ekonomického prostředí v ČR a EU, praxe v řešení zakázek obdobného
charakteru, vyváženost pracovního týmu a zkušenosti a reference z
privatizačních a obdobných procesů, uvedl FNM.
8. březen
Předsednictvo ČSSD doporučilo svým poslancům, aby při úterním hlasování
sněmovny o důvěře podpořili koaliční vládu. Novinářům to řekl předseda
strany a premiér Vladimír Špidla. Usnesení podpořilo 23 členů předsednictva,
proti nebyl nikdo, jeden se zdržel. Špidla ale prohlásil, že si nevšiml, kdo to
byl. Věří, že poslanecký klub bude v klíčovém hlasování jednotný.
Tahanice o čelo tabulky ve fotbalové lize pokračuje. Po úvodním utkání 19.
kola se na první místo vrátila Sparta, která na Letné porazila liberecké obhájce
titulu vysoko 5:0. Slávisté však stále mají lepší skóre, a tak jim stačí k
opětovnému předstižení jejich rivalů i těsné vítězství. Liberec v tabulce klesl
na čtvrté místo za Teplice.
9. březen
Prezident republiky Václav Klaus se bude snažit být dobrým prezidentem
nejen pro ty, kteří si ho na Pražském hradě přáli, ale i pro ty, kteří by pro něj
nehlasovali. Ve svém prvním projevu pro veřejnost v České televizi a Českém
rozhlase zdůraznil, že jeho zvolením sice něco nového začíná, ale není to
začátek na zelené louce. Země má podle něj pro budoucnost dobré
předpoklady, a to i díky práci jeho předchůdce Václava Havla. "Budu dělat
všechno nejen pro to, abych naplnil očekávání těch, kteří si mě na Hradě přáli,
ale i pro to, abych během pětiletého volebního období mezi své sympatizanty
postupně získal i ty z vás, kteří by pro mě v uplynulých dnech nehlasovali,"
prohlásil.
Místopředseda vlády a ČSSD Stanislav Gross by v případě, že vláda nezíská
ve sněmovně důvěru, preferoval širokou koalici bez komunistů. Gross to
uvedl v pořadu televize Nova Sedmička. Místopředseda občanských
demokratů Petr Nečas k tomu řekl, že ODS je - zejména kvůli napjaté
mezinárodně-politické situaci - ochotna s politickými partnery jednat.
Zodpovědnost za vládu ale přebírat nehodlá a nemá ani mandát ke vstupu do
vlády.
Závod Siemens Kolejová vozidla v pražském Zličíně získal zakázku na
výrobu vlakových souprav v hodnotě přes deset miliard korun (320 milionů
eur). Celkem 35 čtyřvozových vlaků si objednaly Švýcarské spolkové dráhy.
57
Kladivář Vladimír Maška z Liazu Jablonec vytvořil v 26. ročníku Velké ceny
města Pardubic v hodu šestnáctikilogramovým břemenem nový světový
rekord výkonem 25,40 metru.
10. březen
Prezident Václav Klaus má za sebou první schůzku se zahraničním politikem
v roli hlavy státu.Na Pražském hradě ve své pracovně přijal předsedu
zahraničního výboru Evropského parlamentu Elmara Broka (CDU). Hovořili
spolu především o závěrečné fázi přistoupení České republiky k Evropské
unii, řekl mluvčí Hradu Martin Krafl. Smlouvu o přistoupení, na jejímž
základě se patnáctka rozšíří o deset zemí, kromě České republiky také o
Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Kypr a
Maltu, již v druhé polovině února schválila Evropská komise.
České dráhy letos dostanou od státu na úhradu ztráty z veřejné osobní dopravy
6,9 miliardy korun. Je to zhruba o čtyři miliardy korun více než loni, uvedl na
setkání s novináři ministr dopravy Milan Šimonovský.
11. březen
Kabinet premiéra Vladimíra Špidly získal od Poslanecké sněmovny důvěru.
Pro vyslovení důvěry musela vláda ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU získat
nadpoloviční většinu přítomných poslanců. Vláda získala potřebných 101
hlasů koaličních poslanců. Opozice hlasovala proti. Pro kabinet hlasovalo 70
poslanců ČSSD, jedenadvacet lidovců a deset unionistů. Proti vylovení
důvěry bylo 58 poslanců ODS a 41 poslanců KSČM.
Zemský soud v Linci zamítl žalobu českých dopravců, kteří v souvislosti
s hraničními blokádami rakouských odpůrců jaderné elektrárny Temelín
požadovali odškodné za ztráty utrpěné zdržením na hranicích, způsobeným
blokádami. Čtyři čeští autodopravci žalovali rakouskou stranu o v podstatě
symbolickou náhradu utrpěných škod ve výši 6000 eur. Hlavním cílem žaloby
bylo poukázat na to, že dopravci byli protesty odpůrců elektrárny omezeni ve
svém právu na svobodný pohyb zboží a osob přes hranice, přičemž rakouské
úřady neučinily potřebná opatření, aby jim toto právo zajistily. Soud
argumentaci obžaloby zamítl s tím, že demonstrace byly "v nejvyšším
veřejném zájmu", tedy v zájmu zajištění ústavou zaručené svobody
shromažďování. Úřady jim tedy nemohly bránit, a to ani v případě, že tím
byly dotčeny zájmy třetích osob, v tomto případě přepravců.
Evropská komise se dozvěděla, jak kandidátské země plní závazky, které
přijaly v jednáních. Česká republika podle zprávy, kterou exekutiva EU
schválila, dosud navzdory slibům nesladila svou legislativu týkající se
uznávání profesních kvalifikací.
Mobilní operátor RadioMobil, který provozuje síť T-Mobile, loni zvýšil
meziročně čistý zisk o 14 procent na 2,89 miliardy korun. Počet zákazníků
společnosti loni stoupl o téměř 660.000 na 3,51 milionu lidí.
58
12. březen
Základní vojenská služba by mohla být zrušena už ke konci příštího roku, tedy
o dva roky dříve než podle dosavadního plánu reformy armády. Navrhnout to
chce ministr obrany Jaroslav Tvrdík (ČSSD). Rychlejší ukončení základní
vojenské služby pokládá za lepší řešení profesionalizace armády než
poslanecké a senátorské návrhy na její zkrácení.
Peníze na platy učitelů ve školách zřizovaných kraji budou plně převedeny na
krajskou samosprávu až od roku 2006. Do té doby bude ministerstvo školství
poskytovat krajům účelově vázané dotace na mzdy učitelů. O rozhodnutí
vlády novináře informoval ministr financí Bohuslav Sobotka.
Se snahou USA a jejich spojenců pokračovat v boji proti terorismu útokem na
Irák nesouhlasí 71 procent Čechů, podporuje ho jen 22 procent občanů. Ještě
méně lidí, pouze 12 procent, by operaci proti režimu Saddáma Husajna
podpořilo i v případě, že by neměla mandát Rady bezpečnosti OSN.
Devětasedmdesát procent by ji za takových okolností nepodpořilo, vyplynulo
z únorového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění.
Další pokrok v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti by měla přinést
novela zákona o praní špinavých peněz, kterou dnes schválila vláda. Novela
totiž po vzoru EU rozšiřuje okruh finančních institucí, jež musejí hlásit
podezřelé obchody, o notáře, advokáty, účetní, auditory či soudní exekutory.
Všechny instituce by se měly nově zaměřit i na transakce podezřelé z
financování terorismu.
Občanští demokraté nesouhlasí s vládní novelou zákona o DPH, která si klade
za cíl snížit limit pro povinnou registraci plátců daně z přidané hodnoty. Vláda
navrhuje, aby zákon začal platit od 1. července, a ke dni vstupu země do
Evropské unie připravuje kabinet komplexní novelu zákona. ODS proto
nechápe, proč měnit limity nyní, tedy v polovině účetního období. V
rozpočtovém výboru proto navrhli zákon zamítnout. Novela by měla dále
ukončit výhodnost nákupu automobilů s přepážkou, která odděluje nákladní
prostor od prostoru pro cestující. Majitelé při pořízení automobilů s mřížkou
uplatňovali nárok na odpočet daně. ODS je ale přesvědčena, že jde o
standardní postup, který využívají především drobní podnikatelé. Odpočty
jsou podle nich běžné i v zemích EU. Ministerstvo financí ale tvrdí, že jen v
loňském roce o uvedený odpočet požádali podnikatelé v 38.000 případech.
Bytová výstavba loni ožila. Celkem se začalo stavět 33.606 bytů, což je o 16
procent více než o rok dříve. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Rostoucí
bytovou výstavbu podle statistiků příznivě ovlivnily vývoj sazeb hypotečních
úvěrů, využívání stavebního spoření a více peněz ze státního fondu rozvoje
bydlení.
Spor společnosti Sazka s firmou Quonex Real o koupi pozemků pod
rozestavěnou halou pro hokejový šampionát v roce 2004 a v jejím okolí končí
smírem. Obě strany se dohodly na podmínkách, za nichž loterijní společnost
parcely získá. Sazka vzala zpět návrh na konkurz Quonexu Real, který u
59
soudu podala kvůli sporům. Sazka doplatí za dohodnutých podmínek za
pozemky 118,5 milionu korun.
13. březen
Místopředseda opoziční ODS Petr Nečas soudí, že ministr průmyslu a
obchodu Jiří Rusnok (ČSSD), kterého premiér Vladimír Špidla dnes navrhl
odvolat, patřil ve vládě mezi ty schopnější ministry. Špidla ho podle Nečase
odvolal mimo jiné proto, že byl jediným ekonomem ve vládě. Jako o nástupci
v křesle šéfa resortu průmyslu se spekuluje o úřadujícím předsedovi
poslaneckého klubu ČSSD Milanu Urbanovi.
Celkem 32 miliard korun nabízela společnost Wobyd, kterou vlastní lidé
donedávna spojení s ministerstvem obrany, za nepotřebný armádní majetek.
Na sněmovním výboru pro obranu a bezpečnost to řekl ministr obrany
Jaroslav Tvrdík. Jeho ministerstvo připravuje zákon, který umožní převod
tohoto majetku v účetní hodnotě 25 miliard bezúplatně na obce a města.
Tvrdík po jednání výboru novinářům řekl, že firmu Wobyd a její nabídku
nepovažuje za seriózní. Společnost založili před měsícem příbuzný bývalého
prvního náměstka ministra obrany Štefana Füleho a bývalý hlavní armádní
psycholog.
Neznámý pachatel vydírá podle ministra vnitra Stanislava Grosse stát. V
případě, že vyděrači nebude vyplacena finanční částka v řádu milionů, hrozí
výbuchem. Policie našla funkční, velmi nebezpečnou výbušninu na
železničním mostě v Olomouci. Gross potvrdil, že se policie případem zabývá
již několik dní. Nejde podle něj o teroristický útok, ale o ryze kriminální čin, i
když dost závažný.
Pražský vrchní soud v odvolacím řízení případu spjatého s lehkými topnými
oleji (LTO) potvrdil tresty 13,5 roku vězení pro Milana Šišmu a deset let pro
Vratislava Kutala. Verdikt nad vlivnými šumperskými podnikateli vynesl
Městský soud v Praze loni v červenci. Podle něj stáli v pozadí závažných
deliktů, včetně osnování dvou vražd.
14. březen
Prezident Václav Klaus vyzval Čechy a Němce, aby se obraceli do
budoucnosti a usilovali o vzájemnou spolupráci a přátelství. U příležitosti 64.
výročí nacistické okupace zveřejnil prohlášení a připomněl v něm, že tehdejší
události zasáhly tragicky nejprve do života Čechů a dalších národností a
později, v podobě poválečného odsunu, i do života českých Němců.
Česká republika musí zaplatit CME za znehodnocení její investice do televize
Nova celkem 353,395 miliónu USD, což je asi 10,4 miliardy korun. Tato
částka se zvyšuje denně o 74.198 USD, tedy asi o dva milióny korun.
Rozhodli o tom arbitři v Londýně, výsledek sdělil mediální zástupce CME
Michal Donath. Jako odškodnění CME požadovala 526,9 milionu USD plus
úroky, tedy více než 18 miliard korun. Tribunál stanovil poplatky arbitrům
60
1,351 miliónu USD. Tyto poplatky a náklady ponesou obě strany rovným
dílem. Ve sporu CME versus ČR zatím stále probíhá další soudní řízení, které
zahájila Česká republika u švédského odvolacího soudu ve Stockholmu s
cílem zrušit původní rozhodčí nález z loňského dubna. Arbitři tehdy dospěli k
závěru, že ČR neochránila investici CME v ČR. Nález však podepsali jen dva
ze tří arbitrů. Podle tehdejšího českého arbitra Jaroslava Hándla totiž tribunál
jednal v neprospěch české strany. CME bývala partnerem Vladimíra
Železného v televizi Nova. Vlastní firmu ČNTS, která byla hlavní servisní
organizací největší české komerční televize. Spor vypukl v dubnu 1999, když
se CME se Železným rozešla. V srpnu 1999 zahájil Železný vysílání Novy
bez využití služeb CME a firmu tak odstřihl od zisků, které plynuly z televize.
Američané pak v arbitráži na Železném vysoudili asi miliardu korun. Peníze
nakonec společnosti CME zaplatily CET 21 a MEF Holding. V srpnu 1999
zahájil Lauder arbitráž proti ČR, o půl roku později se na další rozhodčí
tribunál obrátila i CME.
Medailí Za zásluhy se může pyšnit velvyslanec a vedoucí delegace Evropské
komise v ČR Ramiro Cibrian. Dostal ji z rukou předsedy vlády Vladimíra
Špidly za svůj podíl při vyjednávání vstupu Česka do Evropské unie.
Vyznamenání udělil Cibrianovi právě na premiérův návrh bývalý prezident
Václav Havel v závěru svého funkčního období. Poslem dobrých zpráv se stal
Cibrian zejména loni v říjnu, když českým představitelům předával posudek
Evropské komise, podle něhož je Česko připraveno na vstup unie. Posudek
zařadil Česko mezi deset zemí, které komise doporučuje k brzkému přijetí do
unie.
Největší český výrobce a distributor tabákových výrobků Philip Morris ČR
vykázal v loňském roce zisk po zdanění 3,976 miliardy korun. Oproti roku
2001 to představuje zvýšení profitu téměř o 17 procent.
Na trati z Rakovníka do Bečova na Karlovarsku nejezdí od rána kvůli hrozbě
bombou vlaky. Policie podle mluvčí Blanky Kosinové však žádnou výbušninu
nenašla.
Devátý letošní poplach vyvolaný na ruzyňském letišti anonymním telefonem
hrozícím bombou, byl planý. Policie žádnou bombu nenašla, letiště bylo
uzavřeno přes hodinu.
15. březen
Poslanecký klub ČSSD žádá vznik sněmovní vyšetřovací komise, která by se
zabývala postupem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a odpovědností
šéfa televize Nova Vladimíra Železného. Ministr kultury Pavel Dostál (ČSSD)
navrhuje vysílací radu odvolat. Činí ji totiž zodpovědnou za desetimiliardovou
pokutu, kterou bude muset asi stát zaplatit firmě CME za znehodnocení její
investice do Novy.
Přibližně pět desítek lidí přišlo na pražské Staroměstské náměstí vyjádřit svůj
nesouhlas se vstupem země do Evropské unie. "Chceme si připomenout
61
smutné výročí zahájení okupace naší země nacistickým Německem. Stejně
jako 15. března 1939 přišel náš stát o samostatnost, může ji ztratit i nyní vstupem do EU," řekl František Červenka ze sdružení Občané proti EU, které
demonstraci svolalo. "Byť je nás tady poměrně málo, apeluji na vás:
vysvětlete lidem, že nám hrozí další zaprodání," uvedl Jan Skácel z
mimoparlamentní politické strany Národní sjednocení.
Fotbalisté Slavie Praha porazili v úvodním utkání 20. ligového kola na
Strahově Teplice 3:1 a minimálně na jeden den se vrátili do čela tabulky.
16. březen
Prezident Václav Klaus vysoce ocenil práci vojáků z české protichemické
jednotky, která působí v Kuvajtu. V dopise, který dnes odeslal, jim vyjádřil
důvěru a podporu, napsal také, že je na ně hrdý. "Pevně věřím, že se v
pořádku vrátíte ke svým rodinám a blízkým, a těším se, že budu mít brzy
příležitost se s vámi osobně setkat," napsal jim Klaus, vrchní velitel české
armády, v dopise, jehož text poskytl prezidentův mluvčí Tomáš Klvaňa. Asi
tisícovka lidí protestovala v Praze proti chystané válce v Iráku. Ze
Staroměstského náměstí se za zvuku bubnů, pískotu a skandování hesel
demonstranti vydali na průvod městem k britskému a americkému
velvyslanectví. Tam také pokojná akce asi po dvou hodinách skončila.
Protiválečná demonstrace v Praze se v posledních týdnech konala již
několikrát. Dnešní akce měla největší podporu lidí. Protiválečné akce se
konají také jinde ve světě. Účastníci demonstrace většinou shodně tvrdili, že
Američanům a Britům, tedy dvěma hlavním podporovatelům vojenského
řešení irácké krize, jde jen o ovládnutí bohatých nalezišť ropy. Tomu
odpovídala i hesla, která demonstranti skandovali, například "Žádnou krev za
ropu!". Také nápisy na transparentech v češtině a angličtině vyznívaly v
podobném duchu - "Ne kapitalistické válce" nebo "Válka je vůl!".
Vláda musí přijmout zásady reformy veřejných financí do předložení návrhu
státního rozpočtu na příští rok, jinak podle předsedy rozpočtového výboru
sněmovny Miroslava Kalouska (KDU-ČSL) hrozí, že KDU-ČSL nepodpoří
rozpočet na příští rok. "Pokud by nebyly předloženy poměrně zásadní
strukturální změny, které když ne zastaví, tak alespoň zpomalí to vražedné
tempo zadlužování veřejných rozpočtů, by samozřejmě bylo téměř nemožné
podporovat dál takovouto rozpočtovou politiku," uvedl Kalousek v pořadu
televize Nova Sedmička.
Nová, netypická forma zápalu plic (SARS), která si ve světě vyžádala již
devět obětí a až 150 případů nákazy, se v České republice zatím nevyskytla,
řekla ministryně zdravotnictví Marie Součková. Dodala, že zdravotnická
zařízení o tomto novém riziku vědí a situaci sledují. "Nezaznamenali jsme
případ tohoto typu viru," uvedla. Nová forma zápalu plic zabíjela dosud
především v Asii, ale také v Kanadě a v Německu.
62
17. březen
Čeští vojáci se podle ministra obrany Jaroslava Tvrdíka nezapojí bez mandátu
OSN do blížícího se konfliktu mezi koalicí vedenou Spojenými státy a
Irákem. Tvrdík tak před jednáním Bezpečnostní rady státu reagoval na
rozhodnutí USA a Velké Británie, které se rozhodly neprosazovat v Radě
bezpečnosti OSN novou rezoluci k Iráku.
Evropský parlament by měl doporučit přijetí České republiky do Evropské
unie, ovšem s dosti ostrým komentářem ohledně Benešových dekretů. Takový
návrh příslušné rezoluce o českém vstupu předložil zahraničnímu výboru EP
zpravodaj pro ČR Jürgen Schröder. Výbor bude o rezolucích týkajících se
všech deseti vstupujících zemí hlasovat. "Evropský parlament vyjadřuje
souhlas s žádostí České republiky stát se členem Evropské unie," zní právní
formulace, kterou EP používá ve všech deseti případech. Formulace v případě
ČR dále pokračuje: "Pověřuje svého předsedu, aby tuto rezoluci předal Radě
EU a Evropské komisi, vládám a parlamentům členských států a České
republiky." Skoro polovina dvouapůlstránkového komentáře je věnována
Benešovým dekretům. Schröder v ní prezentuje svůj pohled na genezi tohoto
problému v EP od roku 1999. Připomíná zejména, že parlament žádal zrušení
dekretů, pozastavil se nad pokračující existencí "amnestijního zákona" z roku
1946 v českém právním řádu a spolu s nezávislými právními experty žádal,
aby ČR formálně uznala nespravedlnost, která se prostřednictvím dekretů
děla.
Novým předsedou Ústavního soudu se stal jeho dosavadní místopředseda
Miloš Holeček. Dopoledne převzal na Pražském hradě od prezidenta Václava
Klause jmenovací dekret. Pro Klause, který byl poslední únorový den zvolen
hlavou státu, to bylo první oficiální jmenování. Holeček v čele soudu nahradí
Zdeňka Kesslera, jenž před měsícem na svou funkci ze zdravotních důvodů
rezignoval.
Státní dluh České republiky loni vzrostl na 395,9 miliardy korun proti 345
miliardám v roce 2001, uvedlo ministerstvo financí. Od roku 1997 se státní
dluh více než zdvojnásobil. Loňský údaj je celoročně nejvyšší v historii České
republice. Proti loňskému třetímu čtvrtletí však dluh klesl o více než deset
miliard. Ještě na konci loňského třetího čtvrtletí ministerstvo financí
předpokládalo růst dluhu za celý rok až na 412 miliard. Státní dluh České
republiky výrazně roste od roku 1997. Dluh se každoročně zvyšuje emisemi
státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu, který podle nových
rozpočtových pravidel zahrnuje i ztrátu České konsolidační agentury z
předchozího roku. Podle maastrichtských kritérií nutných pro budoucí přijetí
eura totiž nesmí překročit 60 procent HDP. V ČR se nyní pohybuje výrazně
pod 30 procenty.
Obvodní soud pro Prahu 6 zastavil trestní stíhání v kauze spjaté s provokační
akcí komunistické Státní bezpečnosti (StB) Teror Čistá. ČTK to řekla
předsedkyně senátu Kateřina Kohoutková, podle níž soud dospěl k závěru, že
63
se na obžalované vztahuje prezidentská amnestie z roku 1960. To rozhodnutí
je pravomocné, dodala Kohoutková. Dva bývalí příslušníci hradecké StB v
této kauze čelili obžalobě ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Byli
podezřelí, že v 50. letech řídili agenta, kvůli němuž bylo několik lidí obviněno
z neexistujících či vyprovokovaných deliktů.
Neobvyklou formu protestu zvolilo sociálně ekologické hnutí Nesehnutí proti
způsobu, jakým ministerstvo průmyslu a obchodu uděluje licence na vývoz
zbraní z České republiky. Členové hnutí na budovu ministerstva umístili
transparent s textem "České zbraně vraždí v Jemenu, Srí Lance, Zimbabwe,
Alžírsku, Angole, Sýrii a Kolumbii". Akce se zúčastnily necelé dvě desítky
aktivistů. Osm z nich s transparenty v rukou obstoupilo vchod do úřadu a
procházejícím rozdávali letáčky odsuzující mezinárodní obchod se zbraněmi.
Pro cestujícího nebo člena posádky, u něhož se v průběhu letu z Číny či
dalších asijských zemí do Prahy objeví teplota a potíže s dýcháním, zajistí
Česká správa letišť přistavení sanitky a převoz na infekční oddělení pražské
nemocnice na Bulovce. ČTK o tom informovala Česká správa letišť, která
toto opatření zavádí v souvislosti s novou neznámou formou zápalu plic
SARS na základě nařízení hlavního pražského hygienika. Neznámou infekční
chorobou, nazývanou SARS (z anglického Severe Acute Respiratory Syndrom
- Těžký akutní respirační syndrom) dosud ve světě onemocnělo kolem 150 lidí
a devět z nich zemřelo. Nejvíce nemocných je v Číně, Vietnamu a Singapuru.
Stále více peněz utrácejí Češi za ochranu svého zdraví. V minulém roce
zaplatili za léky 48,03 miliardy korun, o čtyři miliardy více než v roce 2001.
Nejvíce peněz zaplatili Češi za antibiotika a nejčastěji utráceli za léky proti
bolesti. Informace vyplývají ze zveřejněné zprávy Státního ústavu pro
kontrolu léčiv (SÚKL).
18. březen
Česká republika by se měla podle opoziční Občanské demokratické strany stát
součástí koalice zemí, které podporují zásah proti režimu Saddáma Husajna.
Postavit se tedy po bok Spojených států, které daly dnes v noci iráckému
režimu poslední ultimátum. Komunisté jsou naopak proti. Bezpečnostní rada
státu rozhodla, že Česko zaujme konkrétní stanovisko k případné válce s
Irákem bez mandátu OSN až ve chvíli, kdy začne. Proti účasti České
republiky bez další rezoluce OSN je druhá opoziční parlamentní strana KSČM. Místopředsedkyně komunistů Zuzka Rujbrová chápe poslední kroky
Spojených států jako ohrožení mezinárodního práva. "Je to obrovské
znevážení mezinárodního práva," řekla v reakci na dvoudenní ultimátum,
které dal americký prezident George Bush Saddámovi Husajnovi.
Čeští vojáci se bez mandátu Rady bezpečnosti OSN bojů proti Iráku účastnit
nebudou, zopakoval po jednání s předsedou ruské Státní dumy Gennadijem
Selezňovem předseda sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD). "Zdá se mi, že
64
naše pozice se v tom poměrně dost blížily," zhodnotil svůj rozhovor se
Selezňovem na téma irácké krize.
Předsedou poslanců ČSSD se stal¨osmačtyřicetiletý Petr Ibl. Blízký
spolupracovník a bývalý náměstek ministra vnitra Stanislava Grosse ve funkci
vystřídá Milana Urbana, nového ministra průmyslu a obchodu. Ibl novinářům
řekl, že ho v tajných volbách volilo 33 z 56 přítomných poslanců.
Česká národní banka potvrdila, že rozhodla o odnětí bankovní licence Union
bance. Důvodem je fakt, že banka při správním řízení nepředložila realistický
ozdravný plán, který by znamenal obnovení její platebních schopnosti.
Pivovar Budějovický Budvar musí společně se svými distributory ve Švédsku
zaplatit kolem 100.000 dolarů (tři miliony Kč) americké firmě AnheuserBusch. Rozhodl o tom soud ve Švédsku, který Budvaru zakázal používat na
švédském území název Budweiser Budvar. Ve svém sdělení to uvedl
americký pivovar Anheuser-Busch. Budvar tak nebude smět ve Švédsku
používat ani názvy Budweis či Budweiser, ani další názvy, v nichž by se toto
slovo vyskytlo. Anheuser-Busch tvrdí, že rozhodnutí soudu mu nyní dává
exkluzívní právo používat ve Švédsku označení Budweiser. Částku 100.000
USD má český pivovar a jeho distributoři zaplatit za soudní výlohy a za to, že
americké firmě vznikly škody.
Třetí největší domácí pojišťovna loni kvůli srpnovým záplavám spadla do
ztráty 380 milionů korun. Novinářům to řekl předseda představenstva
pojišťovny Miroslav Tacl. O rok dříve přitom hospodařila se ziskem 52
milionů.
Rekordní příliv přímých zahraničních investic zaznamenala v loňském roce
Česká republika. Investice téměř za devět miliard dolarů (asi 270 miliard
korun) byly o 60 procent vyšší než v roce 2001, kdy činily 5,6 miliardy USD.
K největším investorům již tradičně patřily Německo a Nizozemsko, výrazně
vzrostly investice z Japonska, sdělila mluvčí agentury Czechinvest Jana
Víšková.
Citibank vykázala loni v České republice čistý zisk 737,9 milionu korun po
zisku 1,1 miliardy korun v předchozím roce. Zisk za rok 2001 však byl
zkreslen mimořádnými daňovými příjmy, bez nichž by dosáhl pouze půl
miliardy.
Česká biatlonistka Kateřina Holubcová vyhrála na mistrovství světa v ruském
Chanty Mansijsku vytrvalostní závod na 15 kilometrů. Za bezchybně střílející
bronzovou medailistkou ze sobotního sprintu skončily na dalších místech
Běloruska Olena Zubrilovová a Norka Gunn Margit Andreassenová. Němka
Martina Glagowová si díky šesté pozici zajistila celkový triumf ve Světovém
poháru.
65
19. březen
Zahraniční výbor Evropského parlamentu naprostou většinou schválil návrh
na rozšíření Evropské unie o deset zemí střední a východní Evropy a
Středomoří, včetně České republiky. Pro přijetí Česka hlasovalo 54
europoslanců, dva byli proti a jeden se zdržel. V parlamentní rezoluci o
rozšíření se nakonec neobjeví politování, že Česká republika nereagovala na
výzvy z EP a nelitovala excesů při poválečném divokém odsunu Němců a
neodsoudila poválečný amnestijní zákon. Situaci změnil páteční projev
prezidenta Václava Klause u příležitosti výročí zahájení nacistické okupace, v
němž i tyto činy označil za "z dnešního hlediska nepřijatelné".
Novým ministrem průmyslu a obchodu se stal bývalý šéf
sociálnědemokratických poslanců Milan Urban. Do úřadu oficiálně nastoupí
ve čtvrtek. V jeho čele vystřídá svého stranického kolegu Jiřího Rusnoka.
České ministerstvo zahraničí vyhostilo čtyři pracovníky iráckého
velvyslanectví, řekl rozhlasové stanici BBC ministr zahraničí Cyril Svoboda.
Dodal, že diplomaté mají opustit území České republiky do pátku 21. března.
Tito Iráčané byli označeni za nežádoucí, proto byli vyhoštěni. "V úvahu jsme
vzali mimo jiné informace našich zpravodajských služeb," řekl Svoboda.
Zhruba 20 aktivistů ekologické organizace Greenpeace demonstrovalo před
Úřadem vlády v Praze proti připravované válce v Iráku. Aktivisté přišli s
poničenými vlajkami OSN a s transparenty "OSN ano, Bush ne". Za dohledu
policie připevnili na sloupy před vládou americkou vlajku a propálenou vlajku
OSN. Tři z nich si lehli před schody, kudy procházeli ministři na zasedání
vlády, v igelitových pytlích a s nabílenými tvářemi. V podatelně úřadu nechali
zástupci Greenpeace dopis, v němž žádají premiéra Vladimíra Špidlu, aby se
jeho vláda přidala k těm, které zastávají opatrnější přístup ke konfliktu a řídí
se rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Více než hodinová demonstrace byla
pokojná. Jediným konfliktním bodem se staly vlajky a stožárech vlády,
kancelář žádala, aby je aktivisté stáhli.
850 milionů korun poskytne Státní fond rozvoje bydlení na výstavbu
nájemních bytů pro lidi, kterým loňská povodeň vzala střechu nad hlavou.
Návrh ministra pro místní rozvoj Pavla Němce (US-DEU) dnes schválila
vláda.
Stavební společnost Metrostav loni zvýšila čistý zisk o 43,6 procenta na
290,37 milionu korun. Audit potvrdil předběžné výsledky. Tržby vzrostly o
15,5 procenta na 12,16 miliardy korun.
Provozovatel přenosové soustavy, a.s. ČEPS, měl loni poprvé v historii čistý
zisk. Ten činil 354 milionů korun proti předloňské ztrátě 28 milionů korun.
Celkové výnosy společnosti stouply o 0,2 procenta na 12,55 miliardy korun,
náklady ale poklesly o 1,4 procenta na 12,04 miliardy korun, uvedl dnes
ČEPS v tiskové zprávě. ČEPS je dceřinou firmou elektrárenské společností
ČEZ.
66
Aleš Valenta podle očekávání obdržel při zasedání Českého olympijského
výboru (ČOV) Cenu Jiřího Gutha-Jarkovského. Akrobatický skokan na lyžích
si nejvyšší možné ocenění od ČOV vysloužil za svůj loňský triumf na zimních
olympijských hrách v Salt Lake City.
20. březen
Česká republika není součástí koalice, která zahájila válku s Irákem. Je o tom
přesvědčen prezident Václav Klaus. V prohlášení, které vydal po schůzce s
ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou, dále lituje toho, že se krizi kolem
Iráku nepodařilo vyřešit diplomatickými prostředky. Prezident si pozval na
Pražský hrad šéfa české diplomacie Svobodu. Podle Klvani byla schůzka
plánována dlouho dopředu. Přiznal ale, že spolu hovořili i o ministrově
posledním kontroverzním výroku. Svoboda ve středečním vysílání BBC
uvedl, že dojde-li k vojenské operaci, stojí ČR na straně koalice, protože je to
koalice demokratických států a Irák neplní dlouhodobě své závazky. Premiér
Vladimír Špidla i další členové vlády přitom jednoznačně uvedli, že Česko se
protiirácké vojenské operace neúčastní. "Pro pana prezidenta je rozhodující
stanovisko celé vlády tak, jak jej prezentoval pan premiér Špidla," dodal
Klvaňa. Vláda ve svém středečním prohlášení uvedla, že "chápe koaliční
operaci jako poslední prostředek vedoucí k naplnění příslušných rezolucí
Rady bezpečnosti OSN, avšak lituje, že se nepodařilo pro tento krok získat
nový mandát OSN". Ministři v prohlášení potvrdili, že se česká protichemická
jednotka útoku na Irák nezúčastní. "Zasáhne jen k zachraňování životů
kohokoli a kdekoli na území Kuvajtu i v okolních státech," dodal Špidla.
Bezpečnostní informační služba je v souvislosti se zahájeným úderem na Irák
v pohotovosti. "Vedoucí pracovníci služby jsou k dispozici 24 hodin denně,"
řekl mluvčí tajné služby Jan Šubert. Dodal, že je také výrazně posílena
spolupráce se zahraničními partnery. "V mnoha případech je komunikace
prakticky každodenní," uvedl Šubrt. Upozornil, že to nejpodstatnější BIS
dělala již v uplynulých měsících. "Ponechat vše až na okamžik zahájení
operace, by bylo pozdě," sdělil Šubrt.
Policie ve spolupráci s armádou střeží v souvislosti s útokem na Irák 110
vytypovaných strategických objektů zejména na území Prahy a Středočeského
kraje. K plnění zpřísněných bezpečnostních opatření bylo vyčleněno 5000
policistů, kteří tento úkol vykonávají vedle svých běžných povinností,
Na Václavském náměstí v Praze se večer sešlo nejméně 500 lidí, aby vyjádřili
svůj nesouhlas s útokem na Irák. Některým rozdali pořadatelé protiválečné
plakáty, které již od rána vylepovali po městě. Jiní si přinesli vlastní
transparenty s hesly "Stop válce v Iráku", "Mlčení je souhlas" či "Go home
US army". Někteří z protestujících mávali záměrně poničeným praporem
OSN.
Na internetových stránkách ministerstva vnitra na adrese www.mvcr.cz je od
vystaven oficiální seznam evidovaných spolupracovníků komunistické Státní
67
bezpečnosti (StB). V budově vnitra si mohou zájemci zdarma vyzvednout
seznam i v tištěné podobě. Publikace čítajících 5000 stran ve 12 svazcích váží
osm kilogramů. Vyšla nákladem 3000 výtisků. Zveřejnění evidovaných
spolupracovníků StB, tedy jakési oficiální verze takzvaných Cibulkových
seznamů, ukládá vnitru loni přijatá novela zákona o zpřístupnění svazků StB.
Seznam má přibližně 125.000 položek. Tento počet se však nekryje s počtem
jmen, protože některá se v něm několikrát opakují.
Hrubý domácí produkt České republiky se v loňském roce zvýšil o dvě
procenta. Domácí ekonomika zpomalila růst, když o rok dříve její výkon
představoval 3,3 procenta. Odhady vývoje HDP zveřejnil Český statistický
úřad. Analytici počítali s rychlejším tempem růstu, a sice o 2,4 procenta.
Česká národní banka zahájila správní řízení o odnětí licence Plzeňské bance.
Ještě dnes bude ČNB informovat Fond pojištění vkladů, který by měl zahájit
přípravy na výplaty pojištěných vkladů klientů. Pád Plzeňské banky bude mít
menší dopady na fond i klienty, u ní má 1900 klientů uloženo asi 170 milionů
korun. Důvody pro zahájení správního řízení jsou u obou bank stejné,
spočívají v porušení povinnosti banky udržovat svou platební schopnost.
Plzeňská banka minulý týden uzavřela svou jedinou pobočky, což je podle
ČNB závažným nedostatkem v činnosti. Pobočku Plzeňská banka uzavřela
kvůli prohranému soudnímu sporu s investiční společností AKRO. Banka má
zaplatit vytunelovaným CS fondům 1,1 miliardy korun plus stamilionové
úroky. Celková platba by tak mohla vyšplhat přes dvě miliardy korun.
České radiokomunikace loni podle mezinárodních účetních
standardů zvýšily konsolidované výnosy o dvě procenta na 2,7 miliardy
korun. Firma však skončila se ztrátou 108 milionů proti předchozímu zisku
809 milionů korun.
Akademie populární hudby rozdala třináct Andělů - výročních hudebních cen
za rok 2002. Nejvíce - po dvou soškách - si odnášejí kapely Tata Bojs a
Support Lesbiens.Skladbou roku 2002 se z rozhodnutí Akademie populární
hudby stala píseň Obchodník s deštěm ostravské skupiny Kryštof. V kategorii
popové album roku obdržela tradiční cenu Anděl skupina Support Lesbiens za
CD Tune Da Radio a v kategorii dance music zvítězilo album Slowthinking
skupiny Ecstasy of St.Theresa. Zpěvákem roku 2002 se stal podle hlasování
Akademie populární hudby Daniel Bárta. Převzal ve Sportovní hale v Praze
cenu zvanou Anděl stejně jako zpěvačka roku Kateřina Winterová. Do Síně
slávy Akademie zapsala zpěváka Michala Tučného, který zemřel ve věku 48
let v březnu 1995. Anděla za nejprodávanější album roku převzala kapela
Kabát za CD Suma sumárum.
Jakub Janda vytvořil ve finálovém závodu Světového poháru v Planici nový
český rekord ve skoku na lyžích výkonem 209 metrů. Skokan z Frenštátu pod
Radhoštěm dnes dolétl poprvé v životě za dvousetmetrovou hranici a v
úvodním tréninkovém kole o šest metrů překonal držitele dosavadního
českého maxima Jana Balcara.
68
21. březen
Čeští a slovenští chemici v Kuvajtu byli terčem opakovaných raketových
útoků; všechny střely byly protivzdušnou obranou zlikvidovány a vojáci jsou
v pořádku. Novinářům to telefonicky z Kuvajtu sdělil velitel prvního československého protichemického praporu Dušan Lupuljev. První ostřelování
podle jeho informací začalo před 24 hodinami, ale všechny střely se zatím
podařilo sestřelit, dodal Lupuljev. Další rakety směřovaly do jiných částí
Kuvajtu.
Policie neznámému vyděrači, který hrozí státu bombovými útoky, předala
požadovaných deset milionů korun. Shodila je z vrtulníku na 25 místech
střední Moravy. "Peníze jsme shodili na 25 místech, přesně tak, jak nám
(anonym) napsal ve svém průvodním dopise. Počítá s tím, že tolik míst
ohlídáme hůř," řekl listu důvěryhodný zdroj obeznámený s vyšetřováním.
Vyděrač policii podle MfD pohrozil, že pokud mu peníze nepředá, začne s
prvními útoky. Policie uvalila na případ vyděrače přísné informační embargo.
Při pátrání spolupracuje i s tajnými službami. Podle deníku nejsou
anonymovy šance malé, neboť policie i tajné služby jsou nyní plně
zaměstnány v souvislosti s vyhrocenou situací kolem Iráku. Ministr vnitra
Stanislav Gross již dříve oznámil, že policie našla v souvislosti s anonymem
nástražný výbušný systém u železničního mostu v Olomouci. Silná nálož byla
funkční.
Akcie v mimoburzovním RM-Systému posílily na nejsilnější hodnoty od
února 2001. Index třiceti titulů PK 30 přidal 1,47 procenta na 742,47 bodu.
Objem cenných papírů klesl hluboko pod průměr na 6,3 milionu korun z
předchozích 11,3 milionu. Výsledky zveřejnil RM- Systém.
22. březen
Bezpečnostní situace v České republice se od zahájení války v Iráku
nezměnila a žádné konkrétní riziko teroristického útoku zemi nehrozí. Některé
krizové štáby se nebudou proto scházet tak často jako dosud, řekl ministr
obrany Jaroslav Tvrdík.
Komunistická strana Čech a Moravy svým příznivcům podle očekávání
doporučuje, aby v červnovém referendu nehlasovali pro vstup země do EU.
Rozhodnutí členů Ústředního výboru KSČM oznámil její předseda Miroslav
Grebeníček. "Ústřední výbor odmítl pozitivní stanovisko ke vstupu České
republiky do EU, to znamená, že platí varianta ne," uvedl. Opoziční KSČM
pobouřil postoj české vlády k válce v Iráku. Komunistům vadí, že údajně
záměrně rozkolísaná a podlézavá vyjádření kabinetu nahrála Spojeným státům
k tomu, aby Českou republiku zařadily na seznam svých spojenců. Ústřední
výbor KSČM proto chce, aby byl Cyril Svoboda (KDU-ČSL) odvolán z
funkce ministra zahraničí.
13 cen Thálie za mimořádné jevištní výkony převzali Národním divadle noví
laureáti těchto prestižních ocenění, které Herecká asociace uděluje od roku
69
1993. Šest z osmi oborových cen za jevištní výkony získali umělci z
brněnského Národního divadla. Za celoživotní mistrovství převzaly Thálie
herečka Věra Tichánková, věrná prakticky celou kariéru někdejšímu Divadlu
S. K. Neumanna v Libni, sopranistka Ludmila Dvořáková, která od roku 1960
působila v berlínské Státní opeře, a ostravská baletka Vlasta Pavelcová.
Zvláštní cenu kolegia pro udělování Thálií předala režiséru Jaromíru
Pleskotovi předsedkyně správní rady Nadace Vize'97 Dagmar Havlová, která
spolu s pražským primátorem Pavlem Bémem poskytla oceněním záštitu. V
činoherní kategorii byli poctěni členka činohry Národního divadla v Praze
Taťjana Medvecká, která v Dejvickém divadle vystupuje v Nilinově
monodramatu Poprvé vdaná, a Martin Stropnický, který se na podzim k
divadlu vrátil z diplomatických služeb. Oceněn byl za titulní roli ve hře
Howard Katz v Divadle na Vinohradech. Všechny Thálie v dalších třech
oborech získali umělci z Národního divadla v Brně. V opeře Regina RenzováJürgensová, žijící ve Vídni, a Pavel Kamas za výkony v Korngoldově opeře
Mrtvé město. Popáté nominovaná Hana Litterová a Alexander Katsapov za
role v baletu Ivan Hrozný. A také Daniela Šinkorová za výkon v muzikálové
adaptaci filmu Kristián a Jiří Horký za muzikál Muž z kraje La Mancha.
Thálii pro mladého herce do 33 let dostal herec a režisér Ondřej Sokol, člen
pražského Činoherního klubu, nedávno vyhlášený v anketě časopisu Svět a
divadlo o Radokovy ceny Talentem roku.
Keňan Fred Kiprop a slovinská běžkyně Helena Javorniková vyhráli pátý
ročník Pražského půlmaratonu. Třetí muž loňského bostonského maratonu
Kiprop dosáhl v pražských ulicích času 1:02:47, Javorniková zvládla
jedenadvacetikilometrovou vzdálenost v novém traťovém rekordu 1:11:03.
Výrazně tak vylepšila loňský výkon 1:12:51 Glorie Marconiové z Itálie.
Nejlepším českým vytrvalcem v závodu byl čtrnáctý Miroslav Vítek.
Dosaženým časem 1:08:36 však značně zaostal za limitem pro MS v
půlmaratonu (1:03:50), které se uskuteční 4. října v portugalské Vilamouře.
Mezi ženami uzavírala první desítku Monika Doležalová v čase 1:23:56,
rovněž na hony vzdáleném normě pro MS.
Zuzana Vojtěchová vybojovala v Peci pod Sněžkou titul mistryně republiky v
paralelním obřím slalomu. Závod mužů vyhrál Zbyněk Drbal.
23. březen
Evropský komisař pro rozšíření Günter Verheugen je spokojen, že nový český
prezident Václav Klaus svým výrokem minulý týden zřejmě definitivně
neutralizoval vleklý spor kolem platnosti Benešových dekretů, který vzrušoval
rakouské a německé poslance v Evropském parlamentu v souvislosti se
vstupem České republiky do EU. "Existovalo jisté nebezpečí, že Evropský
parlament odhlasuje přistoupení České republiky takovým způsobem, že tam
bude nějaké varování. Jsem velmi rád, že se tomu dalo vyhnout; vysoce
oceňuji, co řekl prezident Václav Klaus. Hodně to pomohlo," sdělil
70
Verheugen. Upozornil, že "stačila jedna prostá věta", což "českým přátelům
říkal celý rok". Rakouští a němečtí poslanci v zahraničním výboru pod vlivem
Klausova prohlášení odvolali návrh doplňku pro rezoluci EP o rozšíření, ve
kterém se měl parlament pozastavit nad tím, že Česká republika neučinilo
požadované "gesto lítosti" ohledně excesů způsobených odsunem Němců a
tolerovaných díky dekretům. Proti návrhu rezoluce nakonec hlasoval pouze
Bernd Posselt, předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení.
policie musela dvakrát kvůli anonymní hrozbě bombou vyklízet Hlavní
nádraží. Policisté podle ní žádnou nálož nenašli.
Hokejisté pražské Slavie zvítězili v druhém semifinále play off extraligy na
vlastním ledě nad pražskou Spartou 2:0 po třetinách 0:0, 0:0 a 2:0. Obě
branky vítězů zaznamenal Michal Sup a slávisté srovnali stav série na 1:1 na
zápasy.
24. březen
Lidé v České republice přivítali zvolení Václava Klause prezidentem. Téměř
polovina Čechů je přesvědčena o tom, že Klaus jako hlava státu prospěje
vnitřnímu vývoji v zemi i mezinárodnímu postavení státu. Očekávání, která
lidé vkládají do nového prezidenta, jsou menší než při posledním zvolení
Klausova předchůdce Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu veřejného
mínění, který zveřejnila společnost TNS Factum. O tom, že Klausovo zvolení
do čela státu zemi prospěje, je přesvědčeno 48,1 procenta dotázaných. Opačný
názor zastává 21,7 procenta lidí, zbývajících 30,2 procenta respondentů
nedokázalo na odpovědět.
Ředitelem konferenčního centra v zámku Štiřín bude opět Václav Hrubý, jenž
byl z této funkce v roce 1999 odvolán údajně kvůli špatnému hospodaření. Ve
výběrovém řízení Hrubého jednomyslně vybrala sedmičlenná komise
ministerstva zahraničí, neboť předložil nejlepší koncepci, řekl generální
sekretář ministerstva Vladimír Zavázal. Hrubý, za jehož odchodem z čela
Štiřína stál bývalý ministr zahraničí Jan Kavan, se funkce ujme 1. dubna.
Hrubý proti ekonomickým důvodům svého odvolání od počátku protestoval.
Jako pravou příčinu uváděl fakt, že odmítl vyrobit důkazy pro výroky
bývalého premiéra Miloše Zemana, podle něhož byli za éry šéfa diplomacie
Josefa Zieleniece na zámku upláceni novináři.
Česká republika se dočasně dostala na seznam členů Kimberleyského procesu
(KPCS) a může tak opět dovážet surové diamanty. Jelikož stále nemá
nezbytné zákony zabraňující dovozu tzv. krvavých diamantů, je přísun těchto
nezbytných průmyslových surovin dále nejistý.
Česká spořitelna vykázala podle mezinárodních účetních standardů v loňském
roce čistý zisk 5,8 miliardy korun oproti předchozím 1,8 miliardy. Celková
aktiva banky loni vzrostla o šest procent na 519,7 miliardy.
71
Rakouská Erste Bank Sparkassen, majoritní vlastník České spořitelny, loni
zvýšila čistý zisk o 14,3 procenta na 255,2 milionu eur (přes osm miliard
korun).
Pojišťovna České spořitelny vytvořila v roce 2002 podle mezinárodních
účetních standardů čistý zisk 171 milionů Kč, což představovalo meziroční
nárůst o 64,4 procenta.
25. březen
7 těžkých bombardérů B-52 přelétlo v posledních 24 hodinách nad územím
České republiky, řekl ministr obrany Jaroslav Tvrdík. Stroje startující z Velké
Británie se přes střední Evropu dostávají nad irácké hlavní město Bagdád a
další cíle, které bombardují.
Poslanci a senátoři podporují vyslání české vojenské polní nemocnice do
oblasti Perského zálivu. Zdůrazňovali humanitární charakter takovéto mise.
Nemocnice by se podle ministra obrany Jaroslava Tvrdíka (ČSSD) mohla v
případě zájmu spojenců podílet na mezinárodní operaci, jejímž cílem by byla
poválečná obnova Iráku.
Za účasti ministrů kultury České republiky a Ruska Pavla Dostála a Michaila
Švydkoje začala v ruské metropoli Česká kulturní sezona 2003, jejímž
iniciátorem je České centrum v Moskvě.
Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt nadále
požaduje zrušení českých poválečných dekretů a soudí, že nepatří do Evropy.
Posselt to řekl novinářům při příležitosti otevření kanceláře Sudetoněmeckého
krajanského sdružení v Tomášské ulici v Praze 1. Kancelář by podle Posselta
měla sloužit především k dialogu, navazování kontaktů s českou občanskou
společností a českými politiky.
Penzijní fond ABN Amro, který je sedmým největším penzijním fondem v
České republice, zvýšil loni zisk na 121 milionů korun. V roce 2001 fond
vykázal zisk 78 milionů Kč. Počet účastníků penzijního připojištění ABN
Amro PF se v roce 2002 zvýšil o 4000 na 204.000. Počet účastníků
s příspěvkem zaměstnavatele loni vzrostl o 3000 na 61.200. V minulém roce
fond navázal spolupráci s přibližně 300 novými podniky. Peníze účastníků
penzijního připojištění ABN Amro PF koncem roku přesáhly 4,2 miliardy
korun proti 3,34 miliardy korun v závěru předloňského roku.
Ondřej Bank a Šárka Záhrobská se stali mistry republiky v obřím slalomu.
Tituly získali na černé sjezdovce ve Špindlerově Mlýně.
26. březen
Provozovatel pražské kanceláře Sudetoněmeckého krajanského sdružení čelí
trestnímu oznámení kvůli podezření z několika trestných činů: vlastizrady,
rozvracení republiky, potlačení práv a svobod, podpory fašismu a
podněcování k národnostní a rasové nesnášenlivosti. Trestní oznámení podala
neparlamentní Národní strana, řekl ČTK její předseda Pavel Sedláček.
72
Kancelář provozuje podle obchodního rejstříku firma SKS - Informační
středisko Praha, s. r. o. Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení
Bernd Posselt vzkázal, že nebude tuto věc komentovat.
Česká justice vydá osmatřicetiletého údajného teroristu Michaela Dicksona k
trestnímu stíhání do Německa. Dickson je podezřelý, že se jako člen Irské
republikánské armády (IRA) účastnil v Německu útoku na britskou základnu.
O jeho vydání definitivně rozhodl ministr spravedlnosti Pavel Rychetský.
Irského občana zadrželi české úřady loni v prosinci na základě mezinárodního
zatykače. V Německu je Dickson podezřelý z přípravy bombového útoku a z
přípravy vraždy. Německé orgány Dicksona podezřívají, že se jako člen
nejméně pětičlenné buňky IRA zúčastnil 28. června 1996 útoku na základnu
britské armády. Z korby nákladního auta tehdy útočníci odpálili tři granáty a
výbušninu. Při útoku bylo v kasárnách asi 150 vojáků, nikdo nebyl zraněn.
Finanční skupina PPF, která je podílníkem skupiny firem kolem televize
Nova, odmítla úvahy vlády, že by se televize měla podílet na úhradě dluhu
státu vůči společnosti CME. Té musí ČR zaplatit 10,4 miliardy korun za to, že
neochránila její investici do servisní organizaci TV Nova. Podle sdělení
mluvčího PPF Ivana Lackoviče nebyla firma přímo ani nepřímo účastníkem
arbitrážního sporu a neměla tudíž možnost tento spor ovlivnit a objasnit v něm
své počínání. Kroky PPF také podle Lackoviče arbitrážní spor nenapadal.
ČSSD hrozí pád, varuje její bývalý předseda a premiér Miloš Zeman. Všiml si
toho podle něj každý, kdo poslední měsíce pozoruje vývoj ve straně. "Je
pouze na delegátech (sjezdu), zda budou přihlížet pádu sociální demokracie,
nebo zda se tento pád pokusí zastavit," řekl expremiér, který od loňského léta
odpočívá na své chalupě. Zeman již dříve řekl, že by vhodnějším
sociálnědemokratickým lídrem než nynější šéf strany Vladimír Špidla byl
současný místopředseda Zdeněk Škromach.
Většina obyvatel České republiky, 72 procent, neschvaluje útok Spojených
států a jejich spojenců na Irák. Opačný názor zastává 21 procent lidí. Vyplývá
to z březnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Odpor
proti válce podle analytiků postupně vzrůstá. Ještě v lednu nesouhlasilo s
operací v Zálivu 67 procent, v únoru 71 procent veřejnosti.
Kvůli anonymu, který ráno ohlásil uložení bomby na železnici mezi stanicemi
Hlavní nádraží a Praha-Smíchov, nejezdily v tomto úseku dvacet minut vlaky.
Stejně jako v předešlých případech však i tentokrát šlo o planý poplach.
Podnikatelé navrhují snížení daní z příjmu právnických osob ze současných
31 procent na 15 procent. Jednotnou patnáctiprocentní daň by měli platit také
všichni občané. Pokud by pokles daně z příjmů současně provázelo zvýšení
dolní sazby daně z přidané hodnoty (DPH) z pěti na osm procent a pokles její
horní sazby z 22 na 18 procent, daňový výnos by neklesl, uvedla Asociace
malých a středních podniků a živnostníků.
GE Capital Bank vykázala loni podle českých účetních standardů čist zisk
910,9 milionu korun, což oproti předchozím 843 milionům představuje nárůst
73
o 8,1 procenta. Celková aktiva banky meziročně klesla o téměř 27 miliard na
51,7 miliardy korun. Za poklesem stojí především loňská změna účetní
metodiky, v rozvaze se nyní nevykazují repo operace vůči ČNB. Bez tohoto
vlivu by bilanční suma klesla pouze o 0,5 miliardy.
eBanka loni vykázala ztrátu 250,1 milionu korun, když o rok dříve
hospodařila se ziskem 7,2 milionu. Výsledek negativně ovlivnily především
nižší růst výnosů v první polovině roku, pokles úrokových sazeb a povodně.
Autorská práva na loutky Spejbla a Hurvínka patří nynější ředitelce jejich
divadla Heleně Štáchové. Vyplynulo to z rozhodnutí pražského městského
soudu. Soud zamítl žalobu, kterou na Štáchovou podal Městský ústav sociální
péče v Plzni, dědic zakladatele divadla Josefa Skupy.
Výstavbu více než 10.800 nájemních bytů podpořil loni Státní fond rozvoje
bydlení, když rozdělil téměř čtyři miliardy korun na 429 projektů.
27. březen
Prezident Václav Klaus podepsal novelu obchodního zákoníku. Původní
právní norma přestane platit koncem března. Kvůli způsobu, jakým byla
schválena, ji zrušil Ústavní soud. Novela obchodního zákoníku je vůbec první
zákon, který Klaus jako prezident podepsal. Ústavní soud zrušil novelu
obchodního zákoníku loni 2. října. Podle soudu sněmovna porušila na podzim
2001 ústavu tím, že znovu projednávala již přijatou novelu zákoníku.
Sněmovna na podzim před dvěma lety přijala novelu obchodního zákoníku i s
paragrafem, který tehdy navrhl poslanec Ivan Pilip (Unie svobody). Paragraf
hovořil o povinnosti nových vlastníků privatizovaných polostátních podniků
odkoupit podíly minoritních akcionářů za stejnou cenu, jakou zaplatili za
akcie státu. Na důležitý paragraf, který měl mít dalekosáhlé majetkové a
vlastnické důsledky při privatizaci, ale unionistický poslanec sněmovnu
neupozornil. Strany takzvané opoziční smlouvy, tedy ČSSD a ODS, se tehdy
rozhodly, že novelu budou projednávat znovu a sporný paragraf změní.
Občanští a sociální demokraté hovořili o legislativním omylu. Opozice ale za
jejich snahou zase viděla "znásilnění parlamentní demokracie".
Ministr financí Bohuslav Sobotka se dohodl s šéfem CME Fredem
Klinkhammerem, že stát dá 10,5 miliardy korun z prohrané arbitráže o Novu
na speciální účet a částka už neporoste o úroky.
Neznámý vyděrač státu, který vyhrožoval bombovým útokem v Olomouckém
kraji, změnil podle kriminalistů taktiku a pokusil se získat peníze nabídkou
exkluzivních informací médiím a policii. Současně se snaží svést kriminalisty
na falešnou stopu rozesíláním nepravdivých obvinění na ruské e-mailové
adrese. Anonym podle Práva na důkladně zakonspirované adrese tvrdí, že
detektivové Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu mají vytipován
úzký okruh možných pachatelů pumových hrozeb. Konkrétně přitom uvádí
jméno jednoho občana Litovle na Olomoucku, který na www.specnaz.cz
provádí poradenství, z nichž prý lze čerpat návody k teroristickým útokům.
74
Anonym ho označuje mimo jiné za frekventanta speciálního výcviku
v ruských jednotkách speciálního nasazení (Specnaz). Detektivové informace
utajeného elektronického anonyma popřeli. Jakékoliv souvislosti s pumovými
hrozbami odmítl i nařčený obyvatel Litovle. Anonym vydírá stát téměř dva
týdny. Pod hrozbou bombových útoku požaduje deset milionů korun. Minulý
týden policie podle jeho pokynů shodila balíky s penězi na 25 místech střední
Moravy. Vyděrač si je do soboty nevyzvedl. V neděli se hejtman
Olomouckého kraje Jan Březina rozhodl prolomit informační embargo policie
k případu. Obyvatele kraje varoval, že si vyděrač vybral pro případnou sérii
explozí pondělí. Anonym ale žádné nálože neodpálil.
Daně jsou v České republice příliš vysoké a vláda by je měla snížit, uvedla
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v dnešní
ekonomické zprávě o České republice.
Zdravotní politika České republiky není ve střednědobém horizontu
udržitelná, je nutné soustředit se na nezbytnou lékařskou péči, zvýšit podíl
výdajů financovaných ze soukromých zdrojů a umožnit vznik trhu se
soukromými zdravotnickými službami. Uvedla to Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve zprávě o České republice.
Spoluúčast při hrazení zdravotní péče činí neobvykle malý - osmiprocentní podíl celkových výdajů na zdravotnictví, kritizuje OECD. Doporučuje proto
využít spoluúčasti pacientů, popřípadě komerčního připojištění.
28. březen
Evropská komise nepovolí české vládě, aby poskytla veřejnou podporu
Třineckým železárnám. Pokud by vláda přesto firmě pomohla, poruší tím
podmínky, na jejichž základě byla povolena dočasná státní pomoc Nové huti,
Vítkovickým železárnám, Válcovnám plechu Frýdek-Místek a také uzavřena
kapitola Hospodářská soutěž při vstupních rozhovorech. Česká vláda
poskytovala pomoc tomuto sektoru v rozporu s evropskou dohodou od roku
1996. Po dlouhém a obtížném jednání přiměla EK českou stranu koncem
loňského roku vypracovat podrobné restrukturalizační programy pro zmíněné
tři firmy, na jejichž základě již uvolněnou státní pomoc zpětně povolila a
umožnila, aby byla dočasně poskytována dál do určité výše. Veškerá podpora
hutím ze státní kasy musí skončit do roku 2006.
Kvůli nákladům na prohranou arbitráž se společností CME letos veřejný dluh
České republiky vzroste na 30 procent HDP z loňských přibližně 20 procent
HDP. Na diskusním fóru k reformě veřejných financí na Vysoké škole
ekonomické to řekl ministr financí Bohuslav Sobotka.
Žalobce zamítl stížnosti senátora a ředitele televize Nova Vladimíra
Železného a čtyř dalších mužů proti jejich nedávnému obvinění z krácení daní
či poškozování věřitele. Šestý obviněný stížnost nepodal a sedmému se dosud
nepodařilo doručit usnesení o zahájení trestního stíhání. Policie od konce
února viní šéfa Novy, jeho bývalého právníka Aleše Rozehnala a akcionáře
75
CET 21 Fedora Gála, Josefa Alana, Petra Hunčíka a Vlastimila Venclíka z
toho, že v souvislosti s převodem obchodního podílu ve společnosti CET 21
ošidili stát o víc než 53,5 milionu korun.
Sudetoněmecké krajanské sdružení obešlo podle ministra vnitra Stanislava
Grosse české zákony, když své centrum zřídilo jako soukromou firmu. Mělo
se podle něj přihlásit jako sdružení s mezinárodním prvkem. Gross to řekl na
sjezdu ČSSD, jejímž je místopředsedou. Delegátům sjezdu sdělil, že jeho úřad
spolek nezaregistroval jako sdružení kvůli formálním nedostatkům žádosti.
Předseda ČSSD Vladimír Špidla před delegáty 31. sjezdu sociální demokracie
tvrdě bránil svůj křehký kabinet, který loni v létě po těžkých jednáních
sestavil s KDU-ČSL a Unií svobody-DEU. Hájit svou předsednickou funkci
nemusel. V diskusi k jeho bilančnímu projevu totiž žádný z delegátů ani
nenaznačil, že by ho měl v čele strany někdo vystřídat.
Jan Novotný ze Základní školy v obci Lhenice na Prachaticku se stal vítězem
ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos.
29. březen
Premiér Vladimír Špidla obhájil funkci předsedy ČSSD. Na stranickém sjezdu
v Praze porazil svého jediného protikandidáta, bývalého ministra průmyslu
Jiřího Rusnoka. Špidlovi dalo v tajné volbě hlas 299 delegátů, Rusnoka volilo
147 sociálních demokratů. Ke zvolení bylo třeba 273 hlasů. Po oznámení
oficiálních výsledků většina účastníků sjezdu povstala a tleskala, někteří ale
zůstali sedět.
Dosavadní první místopředseda ČSSD Stanislav Gross podle očekávání
obhájil svou funkci ve vedení nejsilnější vládní strany. Byl jediným
kandidátem, který se o křeslo druhého muže ČSSD ucházel.
Komisař pro rozšíření Evropské unie Günter Verheugen odmítl komentovat
otevření centra Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Praze s tím, že tento
problém je pro unii uzavřený.
Předsedové KDU-ČSL a Unie svobody- DEU Cyril Svoboda a Petr Mareš se
na jednání sjezdu ČSSD v Praze přimlouvali za pokračování koaliční
spolupráce těchto tří stran. Oba vicepremiéři zdůraznili, že společný kabinet
má před sebou klíčové úkoly, jejichž důležitost pro Českou republiku je větší
než problémy koaličního vládnutí.
Kritika současného vedení ČSSD, zejména předsedy Vladimíra Špidly, ale i
nespokojenost s nynější vládní koalicí převládly v diskusi delegátů na
pražském sjezdu sociální demokracie. Bývalý ministr zemědělství Jan Fencl
prohlásil, že ČSSD potřebuje nové vůdce. Jiří Rusnok, nedávno odvolaný z
funkce ministra průmyslu a obchodu, řekl že ČSSD se nechává v koalici
vydírat Unií svobody-DEU a KDU-ČSL.
Zhruba 500 lidí v centru Prahy zúčastnilo Pochodu pro život, kterým vyjádřili
svůj nesouhlas s umělými potraty. V průvodu, který pomalu prošel ze
Staroměstského na Václavské náměstí, byli lidé nejrůznějšího věku včetně
76
mnoha rodin s malými dětmi. Akci každoročně pořádá občanské sdružení
Hnutí pro život u příležitosti Dne nenarozených dětí, který připadá na 25.
března. "Cílem je upozornit naše ústavní činitele touto tichou veřejnou
demonstrací na to, že v naší zemi stále není legislativně zajištěno právo na
život," řekla viceprezidentka hnutí Zdeňka Rybová. Upřesnila, že má na mysli
jedno ze základních lidských práv pro "nejslabší a nejbezbrannější
spoluobčany, jimiž jsou nenarozené děti".
30. březen
Velitel 1. česko-slovenského protichemického praporu Dušan Lupuljev řekl,
že situace v Kuvajtu je klidná a všichni vojáci jsou v pořádku. Zklidnění
situace podle něj souvisí s vývojem pozemní války v Iráku, kde spojenci
prozatím zastavili postup.
Delegáti sjezdu ČSSD ocenili zásluhy svého bývalého předsedy a premiéra
Miloše Zemana. V závěrečném usnesení proto svému někdejšímu lídrovi, pod
jehož vedením se sociální demokracie dostala z politického ústraní na výsluní,
poděkovali a popřáli mu hodně zdraví. Zeman, který propadl ve druhém kole
prezidentské volby, v poslední době rozděluje stranu na své zaryté odpůrce a
příznivce. Sjezd oceňuje práci a zásluhy předchozího předsedy Miloše
Zemana, který se zasloužil o vzestup státu i celé společnosti, uvádí se v
rezoluci. Zeman od loňského léta tráví důchod na své chalupě na Vysočině.
Válka v Iráku nebyla nevyhnutelná a bez mandátu OSN je v rozporu s
mezinárodním právem. Shodli se na tom delegáti sjezdu ČSSD v rezoluci,
kterou k Iráku přijali. Projednávání rezoluce provázely silné emoce, místy se
dokonce sálem ozýval pískot. "Čeští sociální demokraté nikdy nepochybovali
o tom, že režim Saddáma Husajna je nelidský a má na svědomí nesmírné
množství životů. Jsou přesto přesvědčeni, že cestu k nápravě nelze prosazovat
libovolnými prostředky," uvádí se v textu rezoluce.
31. březen
Vláda schválila smlouvu o přistoupení k Evropské unii, která je nezbytná pro
budoucí členství České republiky v tomto společenství. Novým členským
státem by se Česko spolu s dalšími devíti nováčky mělo stát příští rok v
květnu. Smlouva, určující podmínky členství, je společná pro všechny
kandidátské země. Součástí smlouvy, která má 5000 stran, je například výčet
přechodných období, trvalých výjimek či ochranných doložek. Smlouva
rovněž určuje institucionální uspořádání – postavení nováčka v Radě EU,
Evropské komisi, Evropském parlamentu a v dalších orgánech unie. O vstupu
země do EU budou čeští občané rozhodovat v červnovém referendu. Podle
průzkumů veřejného mínění podpora členství ve společnosti pozvolna stoupá.
Vláda se rozhodla vypovědět realizační dohodu se společností
Housing&Construction o výstavbě 80kilometrové dálnice D47 z Lipníka nad
Bečvou na Ostravu. Dohodu s firmou uzavřela předchozí vláda loni v červnu
77
bez výběrového řízení. Od listopadu jednal ministr dopravy Milan
Šimonovský s investorem o snížení rizik projektu. Vypovězení smlouvy přijde
na zhruba 25 milionů eur, tedy přes tři čtvrtě miliardy Kč. Dálnice měla stát
kolem 125 miliard korun v cenách roku 2001. V případě započtení
předpokládané inflace by skutečně zaplacená částka zřejmě přesáhla 200
miliard korun. Dálnice D47 bude podle ministra dopravy Milana
Šimonovského stát o rok dříve než slibovala firma Housing&Construction,
tedy do konce roku 2008. Stavba by měla být zároveň o zhruba čtyřicet
miliard korun levnější než 125 miliard slibovaných izraelským investorem.
Ani u jednoho z 11 lidí sledovaných ve fakultních nemocnicích v Praze na
Bulovce a v Brně s podezřením na SARS nebyl nebezpečný zápal plic
potvrzen. "Jednalo se o jiné diagnózy," řekl hlavní hygienik ČR Michael Vít.
Komerční pojišťovna (KP), která se soustředí především na životní pojištění,
vykázala za rok 2002 ztrátu 41 milionů korun. O rok dříve pojišťovna
hospodařila se ztrátou 700 milionů korun. Na pojistném vybrala KP v
minulém roce 2,35 miliardy korun, což bylo o 0,2 miliardy méně než v roce
2001. Pokles souvisí s tím, že pojišťovna prodala v průběhu roku téměř
400.000 smluv povinného ručení a havarijního pojištění Kooperativě.
Během deseti let obnovené činnosti pražské burzy investoři zobchodovali
cenné papíry v celkovém objemu 8390 miliard korun. Dluhopisy z toho
tvořily 81 procent a zbytek připadl akciím s podílovými listy.
Nejobchodovanější akcií se stal s převahou Český Telecom s objemem 404
miliard korun před Komerční bankou a firmou ČEZ.
1. duben
Za naprosté lži označil předseda vlády a ČSSD Vladimír Špidla zprávy, podle
nichž má k dispozici informace civilní kontrarozvědky o ekonomických
aktivitách místopředsedy Stanislava Grosse a jeho ženy. Kvůli obavám ze
zveřejnění prý Gross nesoupeřil na víkendovém sjezdu ČSSD se Špidlou o
křeslo stranického předsedy. Také Bezpečnostní informační služba (BIS) se
dnes od těchto spekulací distancovala. O ekonomické aktivity Grossovy
manželky se začal tisk zajímat před rokem poté, co Mladá fronta Dnes
upozornila na to, že Šárka Grossová spolupracuje s agenturou Františka
Janečka GOJA, pro jejíž akce shání sponzory. Staly se jimi firmy, které se
zúčastnily nebo hodlaly zúčastnit privatizace. Gross se proto dostal do
podezření ze střetu zájmů.
Obchodní a strojírenská skupina Inekon dosáhla v loňském roce tržeb přes
miliardu korun, což bylo na úrovni roku 2001. Zisk před zdaněním se loni
zhruba zdvojnásobil na 50 milionů korun. "V loňském roce jsme dodali pět
tramvajových souprav Škoda-Inekon do Spojených států," řekl předseda
představenstva Inekon Group Josef Hušek.
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) začal šetřit množící se případy podvodů s
telefonickým připojením na internet. Na ty si v posledních dvou měsících
78
stěžovalo několik desítek uživatelů, kterým přišly vysoké účty za telefon. S
několika poskytovateli služeb ČTÚ zahájil správní řízení. Podvody dělají
někteří provozovatelé tzv. linek se zvláštním tarifem, kde minuta hovoru
vyjde až na 60 korun. Ti buď na některé internetové stránky, například s
pornografií, umístí odkaz, po jehož prokliknutí se změní nastavení modemu a
uživatel se bez svého vědomí začne připojovat za výrazně vyšší cenu. Podle
mluvčího Telecomu Vladana Crhy firma své zákazníky na podezřelé hovory
či pohyby na účtě upozorňuje a zároveň omezila dobu volání na žluté linky na
deset minut. K obdobnému kroku firma vyzvala i ostatní operátory.
Zareagoval však pouze Aliatel, v jehož síti bylo podle neoficiálních informací
umístěno nejvíc takovýchto linek.
2. duben
Jednadvacetiletý vysokoškolákse upálil po půlnoci v Plzni, na místě zemřel.
Student svůj čin v dopise na rozloučenou zdůvodnil nespokojeností se stavem
světa.
V České republice vládne demokracie a zejména mladí lidé se nemusejí
upalovat proto, aby vyjádřili svůj názor. V otevřeném dopise, kterým reaguje
na posledních několik demonstrativních sebevražd, to uvedl prezident Václav
Klaus. V listu Klaus také zdůraznil funkci rodiny. Jde většinou o mladé lidi a
podobné jsou podle prezidenta i důvody, které je ženou k demonstrativní
sebevraždě. "Jde o osobní problémy, o nespokojenost se světem, o snahu
demonstrativně vyjádřit svůj postoj a možná také o mladickou revoltu,"
podotkl Klaus.
Senát umožnil vládě vydat dluhopisy za téměř 185 miliard korun, a to kvůli
krytí rozpočtových schodků. Dluhopisy by měly pokrýt schodek letošního
rozpočtu, rozpočtů z let 2000 a 2001 a dluhopisy potřebné ke změně emisní
strategie v letech 2003 a 2004.
Česká konsolidační agentura skončila v loňském roce podle auditovaných
výsledků ve ztrátě 79,4 miliardy korun, což je proti roku 2001 dvojnásobně
více.
Senátorům ODS se neprosadilo zařadit na jednání horní parlamentní komory
diskusi o účasti dvou svých členů Jana Rumla (Unie svobody-DEU) a
Františka Mezihoráka (ČSSD) na otevření kanceláře Sudetoněmeckého
krajanského sdružení v Praze. Občanským demokratům se nelíbilo, že Ruml
jako místopředseda Senátu a Mezihorák jako šéf výboru pro lidská práva na
slavnostním banketu landsmanšaftu nereprezentovali jen sami sebe, ale jako
funkcionáři Senátu i celou horní komoru.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve svém současném složení s končí.
Sněmovna navrhla premiérovi radu odvolat, což fakticky její brzké odvolání i
znamená. Mnohahodinová rozprava se odehrávala v atmosféře vzájemného
osočování, kdo může za prohranou arbitráž. Vládní politici radě vyčítají
79
špatnou práci třeba i v kauze televize TV3, která hrozí přerůst v další prohru
státu.
Zabránit zneužívání sociálních dávek má novela zákona o státní sociální
podpoře, kterou téměř jednomyslně schválil Senát. Novela počítá s tím, že
státní sociální dávky, s výjimkou porodného a pohřebného, si lidé už nebudou
moci vybírat zpětně až za dobu jednoho roku. Dávky se budou moci vyplácet
nejvýše s odstupem tří měsíců.
Muž, který se pokusil upálit v Chlumecké ulici v Praze 9, se podle
důvěryhodného zdroje léčil na psychiatrii v Opavě. V léčebnu opustil těsně
před činem.
Desátý letošní poplach na ruzyňském letišti, způsobený anonymním
telefonátem, byl opět planý.
3. duben
U nikoho ze 17 pacientů, kteří byli s podezřením na nebezpečný zápal plic
přijati do nemocnic v Praze, Brně a Příbrami, se podle ministryně
zdravotnictví Marie Součková SARS nepotvrdil.
Vrchní soud v Praze rozhodl, že rozhodnutí valné hromady Harvardského
průmyslového holdingu (HPH) z ledna roku 2001 o vystoupení z likvidace je
neplatné. Rozhodnutí nabude právní moci dnem doručení.
Dva góly v zápase s Rakouskem vynesly Jana Kollera do čela historického
žebříčku českých fotbalových střelců. Útočník Borussie Dortmund má teď v
českém dresu na kontě 23 branek, o jednu víc než Pavel Kuka, a s průměrem
0,57 gólu na zápas patří mezi nejproduktivnější světové střelce současnosti.
Na jeden gól potřeboval 117 minut pobytu na hřišti.
4. duben
Leasingové společnosti CAC Leasing, druhé největší leasingové firmě na
tuzemském trhu, klesl loni čistý zisk na 270 milionů korun z 291 milionů Kč
v roce 2001. Vyplývá to z auditovaných výsledků Komerční banky, která
v CAC Leasing vlastní poloviční podíl.
Konkurzní správce bývalé Union banky Daniel Thonat požaduje po
vlastníkovi banky, italské skupině Invesmart, navrácení 35 milionů korun.
Tuto částku schválila na konci loňského roku mimořádná valná hromada
Union banky na pokrytí některých výdajů Invesmartu se stupem do banky.
Podle Thonata se převod peněz uskutečnil bez zřejmého hospodářského
důvodu a za podmínek nevýhodných pro Union banku.
Ministerstvo financí převedlo 10,5 miliardy korun, které dluží český stát na
základě rozhodnutí arbitráže společnosti CME, na speciální účet ve švédské
bance.
80
5. duben
Policie odložila jedno z trestních oznámení společnosti Central European
Media Enterprises (CME) na ředitele televize Nova a senátora Vladimíra
Železného kvůli poškození a zneužití záznamu na nosiči informací. CME
podezírala Železného z toho, že najal Jakuba Olexu, aby vyloupil systém
elektronické pošty v její londýnské kanceláři.
Česká policie zatkla v Praze šéfa slovenského podsvětí Mikuláše Černáka,
který byl loni koncem listopadu na základě své žádosti podmínečně propuštěn
z vězení za násilnou trestnou činnost. Čeští policisté zjistili, že se Černák
pohybuje na území republiky a je napojen na ruskojazyčný organizovaný
zločin.
Fotbalisté Sparty Praha se trápili na hřišti Blšan, ale pak dvěma brankami
svého kapitána Karla Poborského otočili průběh zápasu a vezou výhru 2:1.
6. duben
Vývoz českého zboží na trhy Evropské unie, na kterou připadá zhruba 70
procent veškerého exportu země, v posledních měsících opět nastartoval růst.
Zvyšovat se však nedaří vývoz do každé členské země unie. Například do
Nizozemska či Británie, jež dříve táhla export do EU, vyváží Česko méně.
Český vývoz do EU podle celních statistik v lednu a únoru meziročně stoupl
asi o 4,5 procenta a dosáhl téměř 149 miliard korun. Dovoz přitom stagnoval
na 127 miliardách, z čehož Česko vytěžilo obchodní přebytek přibližně 22
miliard korun proti necelým 16 miliardám v lednu a únoru 2002.
Soud vzal do vydávací vazby údajného šéfa slovenského podsvětí Mikuláše
Černáka, kterého policisté zatkli v ranních hodinách v Praze.
7. duben
Turecko dostane od České republiky pomůcky osobní protichemické ochrany
za více než tři miliony korun. O humanitární pomoc požádala turecká vláda v
souvislosti s válkou v Iráku. Česko již Turecku poskytlo detekční přístroje za
pět milionů korun, které mají posílit jeho obranu proti případnému použití
zbraní hromadného ničení iráckou armádou.
Ministr financí Bohuslav Sobotka navrhuje, aby stát od příštího roku
nepřebíral žádné další nesplácené půjčky ze státních i soukromých podniků.
V České konsolidační agentuře (ČKA) se těchto půjček nahromadilo za 300
miliard korun. Ministerstvo financí navrhuje, aby ČKA ukončila svou činnost
o tři roky dřív než v původně plánovaném roce 2011. Počítá se sloučením
státních fondů s rozpočtem. Fondy kultury, kinematografie a Státní fond pro
zúrodnění půdy by měly zaniknout příští rok. Fondy dopravy, bydlení a
životního prostředí by měly skončit v roce 2006.
Vláda přijala zprávy o plnění programu ochrany a prevence před povodněmi.
Ministři rovněž schválili projekt "Karlín", který počítá s obnovou nejvíce
81
loňskými záplavami poškozené Prahy 8. Vzali také na vědomí magistrátní
plán koordinovaného rozvoje všech povodní poškozených městských částí.
Občanští demokraté chtějí, aby armádní polní nemocnice byla vyslána do
jižního Iráku na pomoc civilnímu obyvatelstvu co nejrychleji. K vyslání
nemocnice není podle ODS zapotřebí nová rezoluce OSN. ODS se spokojí jen
se souhlasem sněmovny a Senátu.
Pět sociálnědemokratických členů vlády včetně premiéra Vladimíra Špidly,
kteří byli i v předchozím kabinetu Miloše Zemana, by podle ODS měli pykat
za projekt dálnice D47 do Ostravy odchodem ze svých funkcí. Špidla a
ministři Stanislav Gross, Jaroslav Tvrdík, Pavel Rychetský a Pavel Dostál
jsou přímo odpovědní za zdržení stavby i za částku 750 milionů korun, kterou
bude muset stát zaplatit za vypovězení smlouvy firmě Housing&Construction,
shodlo se vedení nejsilnější opoziční strany.
Česká republika plní úkoly a opatření k Jaderné elektrárně Temelín
vyplývajících z melkského procesu a schválené předloni v Bruselu premiéry
ČR a Rakouska. Shrnuje to hodnotící zpráva přijatá vládou. Vláda schválila i
roční zprávu o činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a zprávu o
bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady.
Z infekční kliniky Fakultní nemocnice Bulovka lékaři propustí poslední
pacientku s podezřením na SARS. Testy u šestileté dívky nákazu novým
typem zápalu plic vyloučily.
8. duben
Česká republika získala z předvstupních fondů a z Fondu solidarity Evropské
unie asi 44,2 miliardy korun. Pokud ČR vstoupí do unie, získá v letech 2004
až 2006 z prostředků EU dalších asi 70 miliard korun. Celkem 28,5 miliardy
Kč získala ČR z fondu Phare. Na životní prostředí a dopravu EU poskytla
10,5 miliardy Kč prostřednictvím fondu ISPA, 1,4 miliardy korun obdrželi
čeští zemědělci z programu Sapard. Dalších 3,8 miliardy korun věnovala unie
z Fondu solidarity na odstranění následků loňských ničivých povodní.
Stát chce do roku 2010 vybudovat 1330 kilometrů rychlostních komunikací. Z
toho zhruba 500 km budou tvořit nové dálnice a 830 km rychlostní silnice,
uvedl ministr dopravy Milan Šimonovský. Každý rok by měl stát v
dlouhodobém výhledu investovat do výstavby komunikací kolem 30 miliard
korun.
Ostřejší kontroly, které od vypuknutí iráckého konfliktu platí na českopolských hraničních přechodech, přinesly neočekávaný efekt. Příslušníci
polské hraniční stráže sice zatím neodhalili žádný pokus o nelegální převoz
nebezpečných látek, ale v jejich síti už uvízlo nečekané množství pašeráků
cigaret. Všechen kontraband mířil do Česka.
Ve Velké Chyšce u Pacova na Pelhřimovsku se upálil třiačtyřicetiletý muž.
Na návsi u kostela se polil litrem benzinu a zapálil zapalovačem. Muž z
Pelhřimovska se léčil v jihlavské psychiatrické léčebně. Má za sebou několik
82
demonstrativních pokusů o sebevraždu. Upálil se údajně proto, že se bál
nastoupit do vězení. Byl několikrát trestán.
Jednu z pěti hlavních cen 8. Moskevského mezinárodního festivalu dětských
animovaných filmů Zlatá rybka, a to cenu poroty za nejlepší profesionální
film, obdrželo celovečerní pásmo pěti animovaných pohádek Fimfárum podle
stejnojmenné literární předlohy Jana Wericha.
9. duben
Evropský parlament schválil přijetí České republiky do Evropské unie.
Otevřel cestu k podpisu Smlouvy o přistoupení vysokými českými
představiteli v Aténách. Pro přistoupení ČR se vyslovilo 489 z 565 hlasujících
poslanců. 39 poslanců bylo proti a 37 členů parlamentu se zdrželo hlasování.
Dvě desítky pravicových německých poslanců Evropského parlamentu
hlasovaly proti přijetí České republiky do Evropské. Učinily tak kvůli tomu,
že česká vláda a parlament podle nich neodpověděly na výzvu EP a neučinily
gesto politování ohledně excesů při odsunu sudetských Němců po druhé
světové válce.
Na základě informací od invazních jednotek operujících v Iráku je velitel
česko- slovenského protichemického praporu v Kuvajtu Dušan Lupuljev
přesvědčen, že od zahájení války nebyly na iráckém území objeveny žádné
bojové látky. Lupuljev prohlásil, že má k dispozici výsledky všech odborných
analýz podezřelých látek, které byly v Iráku od 20. března zjištěny.
Velké změny čekají vojenské tajné služby od 1. května. Bude několik
stávajících služeb sloučeno do jedné, kterou povede Josef Prokš, vystřídá
dosavadního šéfa zpravodajství Jiřího Giesela. Ve stejný den začne pracovat
Výbor pro zpravodajskou činnost ministerstva obrany, který bude práci
vojenských zpravodajců řídit, řekl ČTK ministr obrany Jaroslav Tvrdík.
Vojenské zpravodajství budou muset opustit všichni, kdo pro armádní tajné
služby pracovali za totalitního režimu - několik set lidí.
Policie převezla osmatřicetiletého údajného teroristu Michaela Dicksona
z pražské pankrácké věznice do Německa.
Dovozce plynu Transgas loni hospodařil s čistým ziskem 7,3 miliardy korun.
S hospodařením vyjádřil akcionář RWE Gas spokojenost. Plyn Transgas
odebírá přibližně ze tří čtvrtin od ruské společnosti Gazexport a zbytek u
norských producentů.
Fotbalisté pražské Sparty utržili ve čtvrtém kole Poháru ČMFS šokující
porážku 0:4 s Českými Budějovicemi.
10. duben
Zahraniční zadluženost České republiky klesla ke konci loňského roku
meziročně o 19,13 miliardy Kč na 792,13 miliardy korun (25,1 miliardy eur).
Během čtvrtého čtvrtletí 2002 však zahraniční dluh vrostl o 37,7 miliardy
korun. V poměru k HDP poklesl zahraniční dluh na 34,8 procenta.
83
Zahraniční investice do České republiky převýšily ke konci loňského roku
tuzemské investice v zahraničí o 380,7 miliardy korun. Proti konci roku 2001
se investiční deficit prohloubil o 136,6 miliardy Kč.
Fond národního majetku na mimořádné valné hromadě Českých aeroliniích
posílil pozici státu ve společnosti. Jako hlavní akcionář inicioval změnu
systému řízení z tzv. anglosaského modelu na německý model. V rámci změn
stanov získá větší kompetence dozorčí rada, která je ze dvou třetin tvořena
zástupci státu, a sedmičlenné představenstvo bude nově tvořit výhradně
management firmy. Fond rovněž vyměnil část členů dozorčí rady, když
odvolal Pavla Trendu, Ivanu Frauenterkovou, Danielu Kovalčíkovou a Ivana
Foltýna. Ve dvanáctičlenné radě naopak nově zasednou Eduard Janota,
Zdeněk Hrubý, Pavel Řežábek, Zlata Groningerová, Filip Drapák, Martin
Engel, Jan Adam a Jiří Jurán. ČSA provozují 31 letadel, z toho 20 Boeingů
737, devět turbovrtulových ATR a dva Airbusy A310. Letouny společnosti
létají do 67 destinací ve 42 zemích světa. Firma je od roku 2001 členem
mezinárodní aliance Sky Team. Letos podnik plánuje nákup třetího Airbusu
A310 a tří Boeingů 737.
Akcionáři největší domácí banky ČSOB získají z loňského zisku dividendu
380 korun na jednu akcii. O rok dříve banka vyplatila 670 Kč.
11. duben
Na základní stupeň zajištění bezpečnosti "alfa" přejde česká armáda, která je
od počátku války v Iráku na zvýšeném bezpečnostním stupni "bravo".
Novinářům to řekl ministr obrany Jaroslav Tvrdík.
Zmocněnce české vlády pro lidská práva Jana Jařaba překvapilo tvrzení
trojice nevládních organizací, které obvinily Českou republiku, Slovensko a
Maďarsko z nucené sterilizace romských žen a požádaly o vyšetření
Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Žádný takový
případ po roce 1989 není znám ani romskému aktivistovi Ondřeji Giňovi.
Evropské centrum pro práva Romů (ERRC), Mezinárodní helsinská federace
(IHF) a Slovenský helsinský výbor (SHV) prohlásily, že mají důkazy, že
Romky byly v těchto třech zemích sterilizovány, aniž k tomu daly souhlas.
Tisková zpráva odkazuje na rozhovory ERRC s desítkami Romek ze
Slovenska, České republiky a Maďarska, které vypověděly, že byly proti své
vůli sterilizovány. V případě České republiky je zmiňováno 24 takových
případů.
Na Balkánském náměstí, ke kterému vede Bělehradská ulice, má v ruském
Petrohradě svou patrně první bronzovou sochu na světě dobrý voják Josef
Švejk. V "životní velikosti" byl zvěčněn z iniciativy Petrohraďanů. Pomník
byl odhalen za účasti Richarda Haška, vnuka Švejkova duchovního otce
Jaroslava Haška.
Tuzemští autobusoví dopravci dostanou na obnovu vozového parku ze
státního rozpočtu 474,9 milionu korun, což je o 75 milionů více než loni.
84
Kateřina Holubcová z klubu SKP Jablonex Jablonec nad Nisou se stala podle
očekávání Biatlonistkou roku.
12. duben
Obavy z deregulace nájemného podle Hany Marvanové (US-DEU) odpadnou,
přijme-li se nejdříve nový příspěvek na nájemné. Poslankyně to řekla na valné
hromadě Občanského sdružení majitelů domů a bytů. Současný systém
regulace nájemného je podle ní neudržitelný. Vláda však návrh na deregulaci
neschválila a poslanci budou jednat o návrhu ministerstva financí, podle
kterého by se nájemné mohlo jednostranně zvýšit maximálně o deset procent
za rok.
Ve věku 92 let zemřel spisovatel Zdeněk Jirotka. Jirotka je znám především
jako autor humoristického románu Saturnin. Výborný vypravěč, autor
humoristických románů a povídek, publikoval v časopisech, podílel se na
rozhlasovém a televizním pořadu Sedmilháři a napsal i řadu her pro rozhlas.
Kromě Saturnina napsal také románovou parodii na detektivní žánr Muž se
psem a veselé příběhy z prostředí školy Profesor biologie na žebříku.
Miss České republiky roku 2003 byla v brněnském Boby centru korunována
osmnáctiletá studentka gymnázia z Příbrami Lucie Váchová. První vicemiss
se stala devatenáctiletá Klára Medková z Vyškova, která současně obdržela
tituly Miss televizních diváků a Miss sympatie. Třetí místo v soutěži o českou
královnu krásy obsadila dvacetiletá studentka jazykové školy Markéta
Divišová z Prahy.
Fotbalisté Sparty Praha ve 143. ligovém derby porazili Slavii 2:0 a mají v čele
tabulky sedm kol před koncem soutěže sedmibodový náskok.
Rostislav Vítek překonal na mistrovství republiky v dálkovém plavání v
Pardubicích český rekord na 20 kilometrů. Plavec Komety Brno zvítězil
v čase 4:03:16,2 hodiny, kterým zároveň splnil limit pro mistrovství světa.
13. duben
Vstup do Evropské unie by mohl snížit nezaměstnanost v České republice,
vyplynulo z vystoupení premiéra Vladimíra Špidly v Sedmičce na TV Nova.
Špidla se odvolal na příklady zemí, které do EU vstoupily v minulosti.
Předseda ODS Mirek Topolánek oponoval, že nezaměstnanost klesla hlavně
kvůli ekonomickým reformám, které tyto země uskutečnily.
Zhruba kolem dvou miliard korun ročně by se mohly pohybovat náklady
příspěvku na nájemné, kterým by stát mírnil sociální dopady deregulace
nájmů v bytech. ČTK to řekl ministr pro místní rozvoj Pavel Němec.
Vedení fotbalové Slavie Praha se rozhodlo podat stížnost u vedení
Českomoravského fotbalového svazu a podnět Disciplinární komisi kvůli
rasistickým projevům části hlediště na adresu brazilského fotbalisty Evandra
Adauta při sobotním derby Sparta - Slavia.
85
14. duben
Vlastní kapitál fondu Trend-všeobecný IF je pouze 83 milionů Kč, tedy
minimálně o 70 milionů Kč méně než z dosud zveřejňovaných údajů akcionáři
očekávali. Začátkem tohoto roku přitom měla být podle informací policie
zaplacena z Lichtenštejnska do majetku fondu částka zhruba 70 milionů Kč.
Trend založili v roce 1991 hudebníci Michael Kocáb a Martin Kratochvíl. V
roce 1995 fond převzaly osoby kolem společnosti Královéhradecká brokerská
a podle policie jej nezákonnými machinacemi připravily o převážnou část
majetku. Při machinacích měly z Trendu vyvést i akcie Kotvy, které skončily
na účtech kyperského Forminsteru. V celé trestní kauze Trendu a druhého
vytunelovaného fondu Mercia bylo dosud obviněno 11 lidí. Hlavním
obviněným je bývalý šéf Trendu Miroslav Hálek, který má s konkursním
správcem společné jen jméno. Policie škodu u obou fondů vyčíslila na více
než 1,3 miliardy korun.
Dozorčí rada Union banky odvolala z představenstva Štefana Veselovského a
Michala Gaubeho. Tito dva bývalí členové představenstva podali návrh na
konkurz banky. Policie obvinila několik lidí z nedávného únosu šéfa Union
Group Giuseppa Roselliho. Policie začala prověřovat soudce Krajského soudu
v Ústí nad Labem Jiřího Berku, zda se nedopustil trestného činu, když poslal
na základě padělaných listin Union banku do konkursu.
15. duben
"Pro Českou republiku jako zemi v centru Evropy je prostě nemožné
nevstoupit do Evropské unie. Vstup do EU pro nás nemá alternativu. Vždy
jsme byli a stále jsme v Evropě. Dnes nelze být v Evropě bez členství v EU.
Ale že by to byl pro mě nějaký sen, to tedy skutečně ne. Je to manželství z
rozumu, ne z lásky." Uvedl to v rozhovoru pro německý týdeník Die Zeit
český prezident Václav Klaus.
Senát odsoudil novou vlnu hromadného zatýkání zástupců demokratické
opozice na Kubě i tvrdé tresty, které jim vyměřily soudy. Senátoři vyzvali
kubánské úřady, aby zajistily právo zadržených disidentů na obhajobu a
okamžitě propustily všechny kubánské politické vězně. Pro usnesení
hlasovalo 58 z 59 přítomných senátorů, šéf senátorů ČSSD Petr Smutný se
hlasování zdržel. Tři komunisté sál před hlasováním opustili, když neprošel
jejich návrh na odročení.
Unie svobody-DEU vrátí sponzorský dar 200.000 korun Stavebnímu podniku
Ralsko. Reaguje tak na informace, podle nichž tato českolipská společnost
možná špatně nakládala se státními dotacemi.
Vláda v tichosti vyplatila 327 milionů korun odškodného firmě Diag Human,
se kterou stát před deseti lety odmítl spolupracovat. Tehdejší ministr
zdravotnictví Martin Bojar ji označil za podezřelou a tím ji vyloučil z
obchodu s krevní plazmou. Odškodné, které stát vyplatil v mimosoudním
vyrovnání z rozpočtové rezervy, však nemusí být konečné. Diag Human žádá
86
kromě zisku také úroky z prodlení. Uvolnění peněz projednala vláda v lednu
na uzavřeném zasedání a o tom, že zaplatila první část odškodnění, se
nevědělo. Mluvčí vlády Anna Stárková tvrdí, že vláda povinnost splnila,
protože informace o vyplacení odškodného se ocitla na webových stránkách
vlády. Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo začátkem 90. let soutěž na
zpracování krevní plazmy, do které se spolu s dánskou firmou Novonordisk
přihlásila i společnost Diag Human. Tehdy se ještě jmenovala Conneco. Když
tehdejší ministr zdravotnictví Bojar vysvětloval firmě Novonordisk, proč
zakázku nezískala, použil v souvislosti s Diag Human podle MfD výraz
"pochybná firma". Diag Human kvůli větě v Bojarově dopise začala
vyžadovat od státu odškodné. Odborníci považují za potíž, že stát spor neřešil
soudně, ale přistoupil na mimosoudní vyrovnání. Úředníci ministerstva
zdravotnictví údajně argumentovali tím, že mimosoudní vyrovnání vyjde stát
levněji než soud.
Pražský vrchní soud potvrdil osvobozující verdikt v případu bývalého šéfa
plzeňské Škodovky Lubomíra Soudka. Státní zastupitelství mu kladlo za vinu,
že uzavíral smlouvy o půjčkách a podepisoval směnky, které byly nevýhodné
pro společnost Škoda a zvýhodňovaly jeho soukromou firmu NERo.
Ministr spravedlnosti Pavel Rychetský dočasně zprostil soudce Krajského
soudu v Ústí nad Labem Jiřího Berku výkonu funkce. Berka byl obviněn
z trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele v souvislosti s
vyhlášením konkursu na Union banku. Berka banku poslal do konkursu na
základě padělaných listin a jeho postup označil za nestandardní i předseda
ústeckého krajského soudu Milan Kohoutek.
Tři muži, kteří přes pět a půl roku čelili podezření, že spáchali dosud největší
poštovní loupež v dějinách české kriminalistiky, si mohou definitivně
oddechnout. Nejvyšší soud zamítl jak dovolání nejvyšší státní zástupkyně, tak
stížnost ministra spravedlnosti proti verdiktům nižších soudů, které trojici
opakovaně od podezření osvobodily. Podle obou rozsudků se jim vinu
nepodařilo prokázat, přestože existuje vážné podezření, že loupež spáchali.
Leasingové společnosti ČSOB Leasing, která je největší firmou na tuzemském
leasingovém trhu, stoupl loni podle auditovaných výsledků čistý zisk na 275
milionů korun. Znamenalo to meziroční nárůst o více než 72 milionů korun.
Leasingové firmě CAC Leasing klesl v minulém roce čistý zisk o 21 milionů
na 270 milionů korun, firmě ŠkoFIN se snížil hrubý zisk o 16 milionů na 633
milionů Kč.
16. duben
Český prezident Václav Klaus a předseda vlády Vladimír Špidla podepsali
v Aténách Smlouvu o přistoupení k Evropské unii. Česká republika na jejím
základě vstoupí do EU 1. května 2004, pokud do té doby úspěšně proběhne
proces ratifikace. O vstupu do unie definitivně rozhodnou čeští občané v
referendu, které se má uskutečnit v polovině června.
87
Vážnou porážku utrpěla v Poslanecké sněmovně vládní koalice, které se
nepodařilo prosadit novelu zákona o soudech a soudcích. Ministr
spravedlnosti Pavel Rychetský (ČSSD) prohlásil, že vláda a parlament budou
muset rychle projednat a schválit novou předlohu, neboť jinak nebudou moci
soudy po 1. červenci soudit. Opozice, hlavně ODS, ale tyto obavy nesdílí.
Ministerstvo zahraničí znovu, ostřeji protestovalo proti vlně zatýkání
disidentů a popravě tří kubánských únosců trajektu. Protest ve formě verbální
diplomatické nóty na ministerstvu vyslechl kubánský chargé d'affaires David
Paulovich od ředitelky amerického odboru Ivany Hlavsové.
Šanci vymáhat úhradu škody za prohrané arbitráže po lidech nebo firmách,
které tuto škodu způsobili, stát zřejmě nemá. Sněmovna zamítla návrh
unionistky Hany Marvanové, který měl státu obecně umožnit, aby se náhrady,
či aspoň její části soudně domáhal. Marvanová řekla, že za určitých okolností
by se podle ní stát mohl náhrady škody domáhat po držiteli licence na vysílání
televize Nova, společnosti CET 21. Souvisí to s prohranou arbitráží s firmou
CME, která se dříve na vysílání Novy podílela.
17. duben
Čeští lékaři, lékárníci a zubaři budou mít po vstupu České republiky do
Evropské unie šanci pracovat i v členských zemích. Je to podle ministryně
zdravotnictví Marie Součkové (ČSSD) jeden z hlavních důsledků nového
zákona o lékařských povoláních, který sněmovna schválila.
Soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem Jiří Berka jde do vazby, aby
neovlivňoval svědky a nemařil vyšetřování. Berka, jenž byl obviněn v
souvislosti s konkurzem na Union banku ze zneužívání pravomoci veřejného
činitele, bude umístěn ve vazební věznici v Litoměřicích.
Rakouští odpůrci atomové energie ukončili protestní hladovku proti Temelínu
u spolkového kancléřství ve Vídni. Podle ní tak končí letošní série
protitemelínských hladovek a odpůrci jaderných elektráren zvolí napříště
jinou strategii.
Historickým městem roku 2002 a držitelem ceny za nejlepší přípravu a
realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón se
staly jihočeské Prachatice.
Státní cenu za památkovou péči za mimořádně významné pracovní výsledky a
tvůrčí počiny udělil ministr kultury Pavel Dostál Miladě Radové-Štikové a in
memoriam Oldřichu Stefanovi.
Penzijní fond skupiny Credit Suisse Life & Pensions, který je s 600.000
klienty největším domácím penzijním fondem, vytvořil v roce 2002 zisk 611
milionů korun. V meziročním srovnání to představovalo nárůst o 53 procent.
Fond připíše za loňský rok klientům podíl na výnosech 3,25 procenta, za rok
2001 připsal 4,25 procenta.
Čeští rychlostní lyžaři Jan Lesák s Martinem Bauerem vylepšili vlastní
světový rekord v jízdě dvojic a stali se mistry světa. Na trati ve francouzském
88
Les Arcs dosáhli rychlosti 195,65 km/h. Jejich staré maximum z loňského
dubna činilo 186,43 km/h.
18. duben
Všem lidem, kteří se jakkoliv podíleli na úspěšné přípravě českého členství v
Evropské unii, poděkovali prezident Václav Klaus a premiér Vladimír Špidla.
Spolu s ministry a některými význačnými osobnostmi včetně Václava Havla
se sešli na slavnostním setkání na Úřadě vlády.
Kvůli ukončení válečných operací v Iráku budou v České republice zmírněna
přísná bezpečnostní opatření u nepřetržitě střežených objektů.
Až na třetí pokus se podařilo Poslanecké sněmovně zvolit 17 svých
pozorovatelů v Evropském parlamentu (EP). Společně se sedmi pozorovateli z
řad senátorů, které již horní komora vybrala, tak bude Českou republiku
zastupovat v europarlamentu 24 pozorovatelů. Ze 17 pozorovatelů z řad
poslanců bude šest z ČSSD, pět z ODS, tři z KSČM, dva z KDU-ČSL a jeden
z Unie svobody-DEU. Mezi sedmi pozorovateli, jež už dříve vybral Senát,
jsou tři zástupci ODS, po dvou senátorech z Klubu otevřené demokracie a
KDU-ČSL a jeden sociální demokrat.
Bezpečnostní informační služba (BIS) nesledovala ani neodposlouchávala
ministry vnitra a obrany Stanislava Grosse a Jaroslava Tvrdíka. Jakékoli
sledování obou členů vlády před členy sněmovní komise pro kontrolu BIS
vyloučil ředitel této služby Jiří Růžek. Aféra kolem údajného sledování
Grosse a Tvrdíka se objevila počátkem dubna. Týdeník Respekt napsal, že
BIS se prý až do konce loňského roku zabývala Tvrdíkovými aktivitami
z doby před třemi lety, kdy řídil Vojenská lázeňská a rekreační zařízení. BIS
prý prověřovala, zda Tvrdík neprotežoval moravskou firmu Vesna vlastněnou
jeho známým Antonínem Příkaským.
Fond národního majetku v rámci transformace propustil třetinu zaměstnanců.
Na konci letošního roku ve fondu zůstane 120 až 130 lidí. FNM byl coby
privatizační agentura státu založen v roce 1991. Valnou většinu státem
vlastněných společností již prodal; z celkem 6732 privatizačních projektů jich
bylo ke konci loňského roku ukončeno 6560, tedy přes 97 procent.
Česká pojišťovna, největší tuzemská pojišťovna, vytvořila loni podle
auditovaných údajů čistý zisk 4,05 miliardy korun. V roce 2001 vykázala zisk
po zdanění 4,18 miliardy. Proti předběžnému čistému zisku 3,19 miliardy
došlo k rozpuštění rezervy na obecná rizika a ztráty.
Do července příštího roku zmizí z ulic reklama na tabákové výrobky.
Prezident Václav Klaus podepsal novelu, podle níž bude tabáková reklama v
budoucnu v podstatě možná jen v obchodech s kuřivem. Tabákové firmy
budou mít možnost ještě do roku 2007 sponzorovat motoristické soutěže.
Cílem novely je hlavně omezit počet mladých kuřáků.
89
19. duben
Ve věku nedožitých 73 let náhle zemřel spisovatel Václav Erben. Spisovatel
proslul jako autor historických románů a psychologických knih
pojednávajících o absurditě některých životních situací. Do širšího povědomí
čtenářů se vepsal především díky detektivním příběhům, jejichž hlavním
hrdinou je kapitán Exner. Poklad byzantského kupce, Bláznova smrt, Pastvina
zmizelých či Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad. Erben působil také jako
mluvčí ČSSD.
Očkayův gól z druhé minuty nastaveného času zajistil v pátém rozhodujícím
utkání florbalistům Tatranu Střešovice obhajobu mistrovského titulu. Pražané
po výhře 5:4 porazili ve finálové sérii FBC Pepino Ostrava 3:2 na zápasy a
nejvyšší soutěž vyhráli už posedmé v historii.
20. duben
Zhruba stovce mladých anarchistů, kteří se vydali na pražském Jižním Městě
na pochod proti fašismu, se na mostě přes magistrálu postavilo do cesty
dvacet skinheadů. Obě skupiny od sebe oddělili policejní těžkooděnci. Cílem
demonstrace je podle organizátorů protestovat proti rostoucímu počtu
násilných trestných činů na Jižním Městě, jejichž pachateli jsou příslušníci
neonacistických hnutí. Akci svolala antifašistická skupina Antifa a Federace
sociálních anarchistů.
21. duben
7000 obecních nájemních bytů by se podle odhadů ministerstva pro místní
rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení mělo postavit pomocí státní dotace v
letošním roce. Loni stát podpořil výstavbu více než 12.200 nájemních bytů.
Nelibost nad výroky zástupců států vyjádřila společnost Diag Human, která
měla v 90. letech zájem o obchodování s krevní plazmou z českých
transfuzních stanic, ale z obchodu sešlo. Za ušlý zisk a úroky nyní chce čtyři
až šest miliard. Kabinet Vladimíra Špidly jí vyplatil 326 milionů korun za to,
že se o ní před deseti lety vyjádřil nepříznivě tehdejší ministr zdravotnictví
Martin Bojar. Firma Diag Human vyjádřila připravenost ke smírnému
vyřešení sporu. V první veřejné reakci společnost uvedla, že je poškozována
dezinformacemi o průběhu sporu a že povinnost mlčet o jeho okolnostech
navrhla Česká republika. V prohlášení poskytnutém ČTK označila za účelné,
aby veřejnost byla o podstatě věci informována. Právě souhlasem firmy
podmiňovala ministryně zdravotnictví Marie Součková (ČSSD) zveřejnění
dalších informací. Povinností mlčet dosud odůvodňovala Součková to, proč
nemůže zveřejnit všechny informace o případu. Neskrývala, že s vyplacením
peněz není spokojena.
Desítky převážně starších lidí sed zúčastnily bohoslužby, která po šedesátileté
přestávce znovu zpřístupnila katolický kostel v Emauzích na pražském
Novém Městě. Ve slavnostní atmosféře nově zrekonstruovaného chrámu,
90
známého dvěma moderními betonovými věžemi ve tvaru křídel, vyslechly
sváteční slovo biskupa Asztrika Varszegiho a zhlédly vysvěcení nového
oltáře.
22. duben
Napětí mezi prezidentem a ministrem zahraničí trvá. Roztržku neurovnala ani
dnešní schůzka prezidenta Václava Klause (ODS) s ministrem zahraničí
Cyrilem Svobodou (KDU- ČSL). Prezident si pozval ministra na Hrad proto,
že chtěl slyšet vysvětlení jeho výroků na svou adresu. Svoboda o něm
prohlásil, že má povrchní informace o současném dění v Evropské unii.
Čtvrt roku trvající deflace v České republice není pozitivním jevem, míní
prezident Václav Klaus. Z poklesu cen viní příliš restriktivní politiku České
národní banky. ČNB se snaží do ekonomiky pouštět minimum peněz, což je
fatální omyl, uvedl na dnešním semináři na téma "Deflace v ČR: záměr, nebo
nechtěné dítě?". Klaus, který ani v minulosti nešetřil kritikou centrální banky,
si vzal na paškál také inflační cílení ČNB. "Cílení inflace je fikce," uvedl s
tím, že je dobré tak akorát jako téma k diskusi na zahraničních konferencích.
Ministryně zdravotnictví Marie Součková požádala okresní soud v Táboře o
zbavení mlčenlivosti, aby mohla zveřejnit informace o pozadí sporu mezi
státem a firmou Diag Human.
Policistům
se podařilo dopadnout třiačtyřicetiletého muže z
Českobudějovicka, který anonymně vyhrožoval bombovým útokem pražské
nemocnici Na Bulovce. Byl zadržen krátce před půlnocí přímo ve veřejném
telefonním automatu, který je v přízemí chirurgické ambulance. Jelikož se
šíření poplašné zprávy dopustil opakovaně, hrozí mu až pět let vězení.
Akciová společnost Vodní stavby ukončila likvidaci a znovu vstoupila na trh,
podnikat bude v oboru nemovitostí. Kdysi jedna z největších stavebních firem
v České republice vstoupila do likvidace v roce 2000.
23. duben
Česká republika nahlíží na válku v Iráku jinak než Spojené státy. To je podle
prezidenta Václava Klause podstata sdělení, které řekl americkému
velvyslanci Craigu Stapletonovi během březnové schůzky. Český prezident
reagoval na zprávu pražského týdeníku The Prague Post, kde Stapleton
kritizoval Klausův postoj k Iráku. Český prezident se údajně kvůli odlišným
stanoviskům k Iráku střetl se Stapletonem na schůzce, která se konala 28.
března na Pražském hradě. Velvyslanci se prý nelíbil Klausův nesouhlas se
zařazením České republiky na seznam zemí, které schvalují americký postup
v Iráku. Klaus ale tyto zprávy rezolutně popřel a označil za útok na svou
osobu.
Bývalý ministr průmyslu a obchodu Jiří Rusnok (ČSSD) se vzdal
poslaneckého mandátu. V reakci na dotaz ČTK uvedl, že i nadále zůstane
členem ČSSD. Popřel dřívější spekulace některých politiků, že by mohl
91
přestoupit do ODS. Nyní se chce věnovat svému občanskému povolání. "To
znamená - budu se živit jako ekonom," uvedl Rusnok. Odchodem ze
sněmovny vyvrcholily Rusnokovy problémy v ČSSD. V březnu ho premiér
Vladimír Špidla (ČSSD) odvolal z funkce ministra průmyslu a obchodu.
Špidla to odůvodnil váznoucí komunikací s tímto členem vlády. Sám Rusnok
ale viděl pravou příčinu v tom, že únorových v prezidentských volbách
hlasoval pro kandidáta opoziční ODS a současného prezidenta Václava
Klause. Na březnovém sjezdu ČSSD pak Rusnok jediným protikandidátem
Špidly v boji o nejvyšší stranickou funkci, ale prohrál.
Vláda schválila státní závěrečný účet za loňský rok, tedy výsledek loňského
hospodaření státního rozpočtu, obcí, krajů a státních fondů. Státní rozpočet v
roce 2002 skončil deficitem 45,7 miliardy korun při příjmech 705 miliard Kč
a výdajích 750,7 miliardy. Sněmovna rozpočet schválila s deficitem 46,2
miliardy korun při příjmech 690,4 miliardy a výdajích 736,6 miliardy korun.
V důsledku dodatečně schválených zákonů se pak měl schodek během roku
vyšplhat až na 62 miliard, nakonec byl však o 16 miliard nižší. Na lepším než
předpokládaném výsledku se podle ministerstva financí podílelo především
vyšší inkaso daní. Stejně jako v minulých letech i v roce 2002 byl schodek
státního rozpočtu výrazně ovlivněn nesouladem mezi příjmy a výdaji v rámci
systému důchodového pojištění. Schodek na důchodovém účtu loni dosáhl
18,9 miliardy korun. Zadlužení obcí loni dosáhlo 55,8 miliardy korun a proti
roku 2001 vzrostlo o 15,5 procenta.
Skupině elektrárenské společnosti ČEZ loni klesl čistý zisk na 8,4 miliardy
korun z 9,1 miliardy v roce 2001.
Pivovary v České republice loni vyrobily 18,178 milionu hektolitrů piva, což
bylo o 1,5 procenta více než v roce 2001. Českému pivu se dařilo zejména v
zahraničí, kam směřovalo 1,975 milionu hektolitrů, což byl meziroční nárůst
téměř o 6,5 procenta.
Třicetiletý počítačový expert Věnek Herynk, stíhaný kvůli rozsáhlému
podvodu v GE Capital Bank, byl odsouzen k sedmi letům ve věznici s
dozorem. Státní zástupce vinil Herynka z toho, že od srpna 1999 do března
2002 neoprávněně převedl na své účty u českých a německých bankovních
ústavů zhruba 193 milionů korun.
24. duben
Prezident Václav Klaus jmenoval Jana Fischera novým předsedou Českého
statistického úřadu. Fischer v čele ČSÚ nahradí Marii Bohatou, která
rezignovala kvůli statistické chybě v loňské obchodní bilanci. Fischer se po
více než dvou letech vrací do vedení této organizace. Z pozice prvního
místopředsedy úřadu ho v září 2000 odvolala právě Bohatá. Jako důvod tehdy
uvedla údajné nedostatky v jeho manažerské práci.
Rovnoprávné postavení velkých i malých států Evropské unie považují
dánský i český premiér Anders Fogh Rasmussen a Vladimír Špidla za klíčový
92
princip pro další budoucnost evropské integrace. Oba politici po dnešním
setkání v Praze odmítli návrh předsedy Konventu Valéryho Giscarda
d'Estaing na ustavení funkce prezidenta EU a zánik rotujícího předsednictví.
Výstavy v tuzemsku loni navštívilo kolem 2,7 milionu lidí, což byl proti roku
2001 pokles o téměř 16 procent. Klesl i počet vystavovatelů, a to o 5,6
procenta na zhruba 31.700. Zároveň se o tři procenta na zhruba 850.500 metrů
čtverečních snížila i čistá výstavní plocha.
Arbitrážní soud zamítl žalobu Union banky ve sporu s Českou národní
bankou. Union banka nemá žádné opravné možnosti proti rozhodnutí. Union
banka požadovala po centrální bance 1,75 miliardy korun za to, že v minulosti
převzala bankovní dům Skala.
Pokutu sto tisíc korun zaplatí vedení pražské Sparty za rasistické pokřiky části
svých fanoušků ve fotbalovém derby se Slavií. Fanoušci v první půlhodině
několikrát hučeli na brazilského útočníka hostí Adauta, který sice brzy
vystřídal kvůli zranění, ale chování diváků neušlo pozornosti rozhodčího i
delegáta utkání. Podnět k prošetření události dala disciplinární komisi krátce
po prohraném duelu také Slavia.
25. duben
Amnestie nebude. Prezident Václav Klaus rozhodl o tom, že u příležitosti
svého zvolení do funkce nebude hromadně odpouštět tresty.
Referendum o vstupu země do Evropské unie se uskuteční v pátek 13. a v
sobotu 14. června. Oficiálně vyhlásil termín konání plebiscitu prezident
Václav Klaus.
Premiéra Vladimíra Špidlu rozhněval především postup ODS a KSČM při
projednávání vládního návrhu zákona o soudcích v Poslanecké sněmovně,
který vedl k jeho zamítnutí. "ODS a KSČM rukou společnou a nerozdílnou
provozují parlamentní obstrukci na plné obrátky. Je to klasická
nekonstruktivní opozice," hněval se premiér. Připustil ale, že "chybu" udělali i
někteří poslanci ČSSD, kteří pro zákon nehlasovali.
K vybudování hlubinného úložiště jaderných odpadů a vyhořelého jaderného
paliva je nyní nejblíže šest oblastí. K zahájení geologických prací vytipovala
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) lokality Lubenec-Blatno v
Ústeckém kraji, Budišov a Rohozná na Vysočině, Pačejov v Plzeňském kraji,
Pluhův Žďár-Lodnéřov a Božejovice-Vlksice v Jihočeském kraji.
Ministr informatiky Vladimír Mlynář dal Českému Telecomu další ultimátum
ohledně rychlého internetu přes ADSL. Ministr se podle svých slov rozhodl
důrazně vyzvat Telecom, aby do léta zvýšil základní přenosovou rychlost
služby. Podle studie Českého telekomunikačního úřadu je totiž ADSL, které
nabízí český Telecom, sice cenově na evropském průměru, ale je zdaleka
nejpomalejší. Telecom podle něj buď musí výrazně zvýšit přenosovou
rychlost, nebo snížit cenu, ale spíše se přiklání ke zvýšení rychlosti.
93
Českomoravská konfederace odborových svazů slibuje zaměstnancům do tří
let po vstupu do Evropské unie průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši mezi
25.000 až 26.000 korunami. Uvádějí to autoři odborářské publikace Průvodce
zaměstnance Evropskou unií, kterou v Domě odborových svazů křtili zástupci
odborové centrály a ministerstev zahraničí a práce a sociálních věcí.
26. duben
Česká republika se v Bagdádu zúčastní mezinárodní konference, která má za
cíl pomoci vzniku prozatímní irácké vlády. Česká republika je jednou z šesti
zemí, které budou mít kromě Iráku na konferenci zastoupení. Přítomni budou
ještě představitelé USA, Velké Británie, Austrálie, Polska a Španělska.
Konference má podle Koláře napomoci vzniku přechodné vlády po pádu
diktátorského režimu Saddáma Husajna.
Devatenáctiletá Kateřina Kůrková vytvořila český ženský rekord ve střelbě ze
sportovní malorážky na šedesát ran v leže. Svého výkonu dosáhla mistryně
světa ve střelbě vzduchovou puškou na plzeňské střelnici v Lobzích, kde
dokázala porazit i nejlepší mužské kolegy. Hodnota nového rekordu Kůrkové
je 599 bodů, o pouhý bod za absolutním maximem.
Martina Fulínová se postarala o překvapení na mistrovství republiky ve
sportovním aerobiku. Závodnice z líhně mistryně světa Olgy Šípkové porazila
mistryni Evropy Lucii Jiříkovu. Třetí skončila Silvie Brandová. Vyrovnané
klání žen rozhodla chyba Jiříkové v závěru cvičení.
27. duben
Peněžní instituce a policie zadržely v prvním čtvrtletí letošního roku 2855
padělků bankovek a mincí, zatímco o rok dříve to bylo zhruba 1700 padělků,
vyplývá z údajů České národní banky. Nejčastěji padělanou měnou zůstává
nadále česká koruna následovaná dolary a eury.
Nečekanou změnu ve vedení Českého svazu triatlonu přinesla valná hromada,
která po celodenním bouřlivém jednání skončila až pozdě večer. Delegáti
odvolali z funkce předsedu Pavla Kořana, který stál v čele svazu od rozdělení
federace v roce 1993. Jeho nástupcem byl zvolen šestadvacetiletý Jiří Suchý.
Nové složení, v němž by měly pracovat příští čtyři roky, mají také rada a
výkonný výbor svazu. Podle dosavadních představitelů svazu mělo jednání
řadu procedurálních chyb. Někteří účastníci valné hromady se dokonce
vyjádřili v tom smyslu, že by mohla mít dohru u soudu.
28. duben
Pivovar Budějovický Budvar nesmí ve Španělsku používat značku Budweiser.
Svá práva obhájila americká společnost Anheuser-Busch, která vede s českým
pivovarem o značku řadu sporů v celém světě.
Přibližně stovka především starších klientů Union banky na pražském
Malostranském náměstí požadovala navrácení celých vkladů, které si uložili
94
v tomto krachujícím peněžním ústavu. Klienti podepsali petici, v níž požadují
navrácení svých peněz. Výplaty pojištěné části vkladů začnou 17. května na
pobočkách GE Capital Bank a klienti ze zákona získají jen 90 procent vkladů,
maximálně však necelých 800.000 Kč. V Union bance zamrzly vklady více
než dvou set tisíc klientů zhruba za 15 miliard Kč.
Na osm let za mříže poslal pražský vrchní soud dva manažery zkrachovalé 1.
Francouzské záložny Pavla Ouřadu a Petra Hůfa. Oba muži podvodným
způsobem připravili klienty své kampeličky o vklady za zhruba 38 milionů
korun.
Lékař Petr Votruba a Štefan Majerník půjdou za nelegální obchody s léky na
spaní na šest a sedm let do vězení. Votruba navíc musí zaplatit peněžitý trest
ve výši 900.000 korun. V odvolacím řízení o tom rozhodl pražský Vrchní
soud.
Společnost Diag Human, jíž stát musel vyplatit 326 milionů korun za
poškození dobrého jména, navrhla ministerstvu zdravotnictví dohodu, která
by obě strany zbavila mlčenlivosti o této kauze.
Prezident republiky by měl po odchodu z čela státu pobírat doživotní plat
50.000 korun měsíčně. Stejnou částku by měl dostávat jako takzvaný paušál
na úhradu nákladů, především kanceláře a mzdy pro svého asistenta.
Předpokládá to návrh zákona, který schválila vláda.
29. duben
Předseda sněmovního ústavně-právního výboru Miloslav Výborný (KDUČSL), který se má stát soudcem Ústavního soudu, rezignoval na post
místopředsedy lidové strany. Svého poslaneckého mandátu se vzdá až v
okamžiku, kdy Senát vysloví souhlas s jeho nominací do Ústavního soud.
Patří mezi služebně nejstarší poslance, ve sněmovně zasedá nepřetržitě od
června 1990. Opustí i funkci starosty Heřmanova Městce na Chrudimsku.
Dvacet milionů korun vyčlenila vláda na okamžitou humanitární pomoc Iráku.
Stejnou částku uvolnila také na pobyt dvaceti českých expertů, kteří budou v
zemi po pádu režimu Saddáma Husajna pomáhat místním úřadům a
obyvatelům i radit českým podnikům, které mají zájem podílet se na
poválečné obnově země.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zůstává neúplná. Sněmovna při
veřejné volbě vybrala z 18 kandidátů jen šest lidí, které navrhuje premiérovi
jmenovat do tohoto klíčového mediálního orgánu. Z šesti lidí, kteří uspěli,
jsou tři za ČSSD, jeden za KDU-ČSL a jednoho navrhla US- DEU. V
hlasování uspěl také kandidát KSČM - bývalý komunistický poslanec Dalibor
Matulka. ODS zatím neprosadila nikoho.
30. duben
Exekuce majetku šéfa televize Nova Vladimíra Železného byly zastaveny.
Soudy rozhodly o exekuci kvůli rozhodnutí arbitrážního soudu v Nizozemsku
95
z února 2001, podle nějž měla společnost CME získat od Železného asi 27,1
miliónu dolarů, tedy tehdy zhruba miliardu korun. Železný neplatil, a CME
proto podala návrh k soudu na exekuci jeho majetku. Peníze k úhradě
pohledávky poskytla v souladu s dohodami mezi vlastníky TV Nova skupina
PPF. Právníci ředitele Novy krátce nato podali na soud návrh, aby byly
exekuce zastaveny. "Důvodem zastavení exekuce je uhrazení té pohledávky,"
uvedla Pazderová.
Ministerstvo financí v rámci reformy veřejných financí navrhuje, aby se vláda
zavázala ke snižování schodků veřejných financí. Podíl deficitů veřejných
rozpočtů na hrubém domácím produktu by měl meziročně klesat o 0,7
procentního bodu. Cílový deficit v roce 2006, k němuž má reforma směřovat,
by se tak snížil zhruba na 4,0 procenta HDP. Původní záměr MF byl snížit
deficit v roce 2006 na 3,7 procenta HDP.
Okolnosti uzavření a následného vypovězení smlouvy o výstavbě dálnice D47
z Lipníka nad Bečvou k polským hranicím bude prošetřovat speciální
poslanecká komise. O zřízení rozhodla Poslanecká sněmovna. Protikorupční
služba prověřuje, zda rozhodnutí o dálnici neprovázely úplatky.
V samotných základech se otřásla vládní koalice ČSSD, KDU-ČSL a Unie
svobody-DEU. Ve sněmovně vítězí varianta zákona o nájemném, která počítá
s jeho pomalejším růstem. Sněmovna podle očekávání podpořila vládní
předlohu zákona, která předpokládá, že nájemné poroste nejvýše o deset
procent ročně. Do druhého čtení, tedy k projednání výborům, zákon posunuly
hlasy sociálních demokratů a komunistů. ČSSD hlasovala jinak než její
koaliční partneři. Unionisté a lidovci naopak spolu s občanskými demokraty
neúspěšně prosazovali zamítnutí návrhu, respektive jeho vrácení vládě k
dopracování.
Česká národní banka definitivně odebrala bankovní licenci Union bance.
Pojišťovna Kooperativa, druhá největší tuzemská pojišťovna, vytvořila v roce
2002 čistý auditovaný zisk 263 milionů korun. O rok dříve vykázala
pojišťovna zisk 230 milionů Kč.
1. květen
Komunistickou oslavu Svátku práce v Praze na Letné se pokusili tři mladíci
narušit házením syrových vajíček mezi účastníky. Policisté na koních je ale na
útěku v parku dopadli a odvedli na policejní stanici.
Na pražském Vítězném náměstí se popralo několik anarchistů a skinheadů.
Situace se ale brzy uklidnila. Jeden skin byl lehce zraněn v obličeji. Průvod
anarchistů, čítající podle policejního odhadu asi 200 lidí, sem dorazil před
15:00 z Kampy, kde jejich prvomájová akce v poledne začala. Policisté po
bitce odvedli skinheady do podchodu stanice metra Dejvická, kde je
legitimovali. Shromáždění na Vítězném náměstí odpoledne anarchisté
postupně opouštěli. Kolem 18:30 jich bylo na místě asi 30, poslouchali hudbu.
96
2. květen
Proti rozmístění amerických jednotek na území České republiky se vyslovil
český prezident Václav Klaus. "Na základě naší historie jsme velmi citliví,
když jde o cizí vojenské jednotky na našem území," řekl Klaus v rozhovoru
pro list Süddeutsche Zeitung.
Kraje by měly v příštím roce hospodařit s 10,3 procenta z celostátního výnosu
vybraných daní namísto dnešních 3,1 procenta. Navrhuje to ministerstvo
financí v poslední verzi novely zákona o rozpočtovém určení daní, kterou
odeslalo vládě k projednání. Vlastní příjmy krajů by se tak podle návrhu MF
měly zvýšit z nynějších zhruba 12 miliard o 27,7 miliardy korun, kraje
požadují růst o 54,4 miliardy. Hlavní spor je o peníze na střední školství; kraje
chtějí jimi zřizované školy financovat ze svých vlastních daňových příjmů, o
nichž mohou samy rozhodovat, a ne z dotací ze státního rozpočtu. To však
kabinet odmítl a MF na základě zadání vlády zpracovalo současný návrh
novely, který krajům přiznává nižší než požadovaný podíl na daňových
výnosech.
Předpokládaná daňová úleva pobídkovým investorům, kteří se od roku 1999
zavázali investovat v České republice, představuje podle čerstvé analýzy
ministerstva průmyslu a obchodu téměř 22 miliard korun.
3. květen
Výkonná rada ODS v Brně doporučila svému poslaneckému klubu opustit
praxi takzvaného párování poslanců. Tímto způsobem se při hlasování v dolní
komoře vyrovnává počet chybějících zákonodárců vládní koalice a opozice.
"Vládní politiku považujeme za natolik katastrofální pro ČR, že ji nelze ani
tímto způsobem tolerovat," řekla místopředsedkyně ODS a sněmovny
Miroslava Němcová. Politici vládních stran, kteří mají ve sněmovně většinu
jediného hlasu, doufají, že záměr ODS může paradoxně zlepšit docházku
jejích poslanců na schůze a především hlasování dolní parlamentní komory.
Párování je jeden z nepsaných parlamentních zvyků, při nichž si vláda a
opozice po vzájemné dohodě vyrovnávají počet chybějících zákonodárců,
kteří jsou nemocní či na služební cestě. V praxi to znamená, že chybí-li ze
závažných důvodů některý zástupce vládní strany, dohodne se s opozicí, že na
hlasování nepřijde také její zákonodárce. Stejně se postupuje i naopak. Tím se
zachovává poměr mezi vládou a opozicí tak, jak vznikl po volbách. Z 200
poslanců má trojice vládních stran ČSSD, KDU-ČSL a Unie svobody 101
křesel, zbývajících 99 patří ODS a KSČM.
Na happeningu za legalizaci marihuany na pražské Letenské pláni se během
odpoledne sešla podle policejních odhadů zhruba tisícovka účastníků.
Pořadatelé uváděli počet až o polovinu vyšší. Na pódiu se střídaly punkové
kapely, v přestávkách vystupovali řečníci. Pro legalizaci marihuany se
vyslovili mimo jiné Ivan Douda z Nadace Drop In či publicista Jiří X.
Doležal. Akci neprovázely žádné konflikty, na pořádek dohlíželi policisté.
97
Příznivci legalizace marihuany upozorňují, že z konopí lze vyrábět tkaniny i
kosmetiku a že působí příznivě například při léčbě Parkinsonovy nemoci.
Připomínají také, že v roce 1941 zakladatel amerického automobilového
průmyslu Henry Ford představil prototyp auta, jež mělo karosérii z konopí a
motor pohánělo konopné palivo.
Tenista Bohdan Ulihrach nesmí za pozitivní dopingový nález dva roky hrát.
Jeho potrestání, které platí do 25. října 2004, potvrdila organizace ATP. Loni
v říjnu na turnaji v Moskvě objevili komisaři v Ulihrachově vzorku moči
metabolity anabolického steroidu nandrolonu, za což automaticky následoval
dvouletý distanc. Pozitivní pak byl i kontrolní B-test.
Fotbalisté pražské Sparty si zkomplikovali cestu za mistrovským titulem.
Vedoucí tým ligy prohrál po svém nejslabším jarním výkonu na půdě třetí
Viktorie Žižkov 0:2. Obě branky vstřelil už v prvním poločase slovenský
útočník Oravec.
4. květen
Na seznamech policejních odposlechů za několik uplynulých měsíců figurují
tři současní ministři a nejméně devět poslanců. Telefonovali jim lidé podezřelí
z různé trestné činnosti, kteří jsou odposloucháváni. Na seznamech se ocitli
ministři vnitra Stanislav Gross, obrany Jaroslav Tvrdík a zemědělství Jaroslav
Palas (všichni ČSSD). Uvádí to týdeník Respekt. Grossovi údajně volali dva
lidé prověřovaní policií: podnikatel Andrej Babiš a Hana Palochová,
správkyně nevěstince. Babiš podle policie porušil zákon při ovládnutí podniku
Lovochemie. Palochová se údajně zná s Albánci, kteří podle policie angažují
do českých nevěstinců ženy z Balkánu, uvedl list. Gross ale popírá, že by s
Palochovou hovořil. "Nevím, o čem to mluvíte," řekl Respektu. Žena podle
týdeníku telefonovala i Tvrdíkovi. Ten to sice přiznal, ale nepřikládá tomu
význam. Ministr zemědělství Palas se na seznamu ocitl kvůli hovoru s
Babišem, sdělil týdeník. Z poslanců Respekt zmínil například Jaromíra
Schlinga a Petra Lachnita (oba ČSSD). Volali jim lidé, kteří jsou podezřelí z
korupce v souvislosti s uzavřením smlouvy na stavbu dálnice na severní
Moravě. Tato dohoda je již vypovězena. Vlastimil Tlustý (ODS) prý hovořil s
bývalým náměstkem zkrachovalé IPB Liborem Procházkou. Karlu Šplíchalovi
(ČSSD) volal člověk stíhaný za podíl v organizování prostituce v pražské
tržnici, uvedl týdeník.
5. květen
Schodek státního rozpočtu na rok 2004 by měl být sestaven s deficitem pod
100 miliard korun, řekl externí poradce ministra financí Jan Mládek (ČSSD).
Vyplynulo to podle něj z nedělního jednání expertů vládní koalice na zámku v
Kolodějích. "To je ten zásadní závěr jednání a vůbec nebude jednoduché
takový rozpočet sestavit," uvedl. Na tom, jak se to povede, závisí další osud
vlády, dodal. Jak upřesnil náměstek ministra financí Eduard Janota, letošní
98
deficit bez dodatečné půjčky od EIB, bez nákladů na prohranou arbitráž se
CME a bez započtení úhrady ztráty konsolidační agentury byl schválen ve
výši zhruba 90 miliard korun. Pokud má být deficit na rok 2004 nižší než
letošní, jak slíbil ministr financí, musí být ve stejné metodice nižší než 90
miliard. "To znamená najít úspory kolem 50 miliard korun," dodal Janota.
Vladimír Železný prohrál další spor s ředitelem České nezávislé televizní
společnosti (ČNTS) Janem Vávrou. Pražský městský soud rozhodl, že se
Vávra nemusí za svůj článek "Vinnej, nevinnej, berte to po řadě" Železnému
omluvit. Nemusí mu ani zaplatit požadované odškodné 100.000 korun. Soud
tak nedal za pravdu Železnému, podle kterého Vávra zasáhl do jeho
osobnostních práv a nerespektoval u něj presumpci neviny. "Cítím se tím
článkem mimořádně poškozen, mimořádně dotčen," řekl v jednací síni
Železný.
V České republice se zhruba po sedmi měsících objevil pátý případ tzv.
nemoci šílených krav (BSE). Pozitivní výsledek testu zaznamenala Státní
veterinární správa u poražené dojnice, která pochází z chovu společnosti
Agrofarm v Dolních Lažanech na Třebíčsku.
6. květen
Popularita Václava Klause po zvolení do prezidentské funkce stoupla. Nyní
mu důvěřuje 60 procent občanů, zatímco v lednu mu věřilo 35 procent. Klaus
se vyhoupl do čela pomyslného žebříčku popularity politiků. Společně se
sociálnědemokratickými ministry Stanislavem Grossem a Jaroslavem
Tvrdíkem patří k nejoblíbenějším politikům. Kladné body v očích veřejnosti
naopak ztrácí premiér Vladimír Špidla.
Evropská unie musí podle premiéra Vladimíra Špidly vybudovat vojenskou
sílu odpovídající svému hospodářskému a politickému významu, schopnou
zasahovat i mimo evropské společenství. Tato kapacita umožní prosazovat
společnou zahraniční politiku a obnovu vyvážených vztahů mezi evropskými
a americkými partnery v NATO, uvedl na univerzitě Johanna Wolfganga
Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem šéf české vlády. Evropská unie je podle
Špidly již nyní ekonomickým obrem. Z hlediska zahraničněpolitického a
bezpečnostního je však trpaslíkem. Podobá se kulturně i ekonomicky zdatné
renesanční Itálii, jejíž zlatý věk ale rychle vystřídalo dlouhodobé oslabení,
protože i jí chyběla zahraničněpolitická a bezpečnostní integrace, jako
evropskému společenství.
Členové povodňové komise pražského metra při loňských záplavách hodně
improvizovali a nepřesnosti v jejich činnosti hraničily s porušováním
služebních povinností.
Jako jeden z nedostatků to uvádí zpráva o příčinách zatopení pražského metra,
kterou komise předala vedoucím představitelům města. K hlavním příčinám
zatopení metra počítá komise i neprovázanost protipovodňového plánu metra
s aktivačním plánem ochranného systému metra. Zaplavení způsobil rovněž
99
výpadek elektrického proudu, kvůli kterému se přerušilo čerpání průsakové
vody z podzemních prostor. Za nedostatek považují členové komise umístění
elektrických zařízení pro čerpadla do nejnižších prostor stanic, takže i
relativně malé množství vody mohlo způsobit výpadek elektřiny.
Praha se ocitla téměř na hranici maximálního možného zadlužení, řekl v New
Yorku pražský primátor Pavel Bém po setkání s americkými investory,
projevujícími zájem o vložení peněz do českého hlavního města. Naposledy
vydala Praha euroobligace za 5,5 miliardy korun a dostala se tím do pozice
téměř maximálního zadlužení, které nelze zvyšovat, pokud nechce jít cestou
předlužených metropolí jako jsou Berlín nebo Vídeň.
Česká námořní plavba, která je v současnosti bez lodí, loni zvýšila zisk o 26
procent na 115 milionů korun. Firma, která poslední námořní loď prodala
v roce 1998, se v posledních letech zabývá hlavně správou a pronájmem
vlastních nemovitostí v tuzemsku i v zahraničí.
7. květen
S ministrem obrany Jaroslavem Tvrdíkem odlétají z Kuvajtu do České
republiky první vojáci česko-slovenského protichemického praporu v Perském
zálivu. Třicetičlenná skupina byla v Kuvajtu už od loňského září. Všichni
příslušníci jednotky, tedy Češi i Slováci, by měli být zpět doma počátkem
června. Společný česko-slovenský prapor tak přestane existovat.
Spojené státy zatím nepočítají s tím, že by po vstupu České republiky a
dalších devíti středoevropských a středomořských zemí do Evropské unie
odstranily pro jejich občany vízovou povinnost. Trvají na tom, že víza jsou
ryze bilaterální záležitostí mezi dvěma státy, na kterou členství v EU nemá
žádný vliv.
Celá 80kilometrová dálnice D47 z Lipníka přes Ostravu do Polska by měla
být v provozu do listopadu 2008. Rozhodla o tom vláda, když schválila
závazný harmonogram výstavby komunikace.
Rozhodnutí advokátní komory vyškrtnout pražského právníka Jiřího
Teryngela z advokacie bylo zrušeno. Pražský městský soud zrušil verdikty
kárného a odvolacího senátu komory a vrátil jí věc k dalšímu řízení. Komora
Teryngela vyškrtla ze seznamu advokátů loni v únoru. Kárný i odvolací senát
konstatovaly, že se dopustil neetického chování v kauze nevýhodného
pronájmu Českého domu v Moskvě. Jeho kancelář připravovala pro
ministerstvo zahraničí smlouvu o pronájmu lukrativního českého objektu v
centru Moskvy. Okolnosti pronájmu vzbudily pozornost poté, co se objevily
dohady, zda pronájem není nevýhodný pro český stát. Teryngelova kancelář,
na základě jejíhož posudku ministerstvo zahraničí smlouvu o pronájmu
uzavřelo, podle tisku zastupovala i společnost Hotel Český dům, jíž
ministerstvo objekt pronajalo. Teryngel to ale od počátku odmítá.
"Medializováno bylo něco jiného než to, co se stalo. Od samého začátku
odmítám tvrzení, že jsem zastupoval obě strany," uvedl tehdy.
100
Piloti Českých aerolinií, kteří se letos s vedením firmy nedokázali dohodnout
na společné kolektivní dohodě a nadále trvají na samostatné smlouvě, dnes
kvůli svým požadavkům oznámili zahájení protestních akcí. Piloti ČSA
odmítají konat činnosti nad rámec svých povinností. Nebudou tak například
zahajovat práci mnohem dříve před začátkem služby, aby linka nebyla
zpožděná. . Pracovní podmínky českých pilotů jsou podle ČSA srovnatelné s
podmínkami ostatních pilotů ze SkyTeamu a specifické podmínky lze ošetřit i
v rámci jedné smlouvy.
České dráhy věří, že se jim po úpravě cen a zavedení nových slev v polovině
roku vrátí v následujících třech měsících zhruba pět milionů cestujících, což
by byl nárůst asi o deset procent. K tarifním změnám podnik přistupuje poté,
co mu letos v 1. čtvrtletí ubylo 5,5 milionu zákazníků, uvedl generální ředitel
ČD Petr Kousal. Lidé podle analýzy podniku odcházejí i od autobusových
dopravců a více využívají osobní auta. V loňském roce počet cestujících
vlakem klesl o 13 milionů na 175 milionů lidí, letos se chtějí dráhy dostat na
180 milionů pasažérů. To by mělo přinést tržby kolem 5,2 miliardy Kč, tedy
zhruba stejně jako loni.
9. květen
Tři čeští vojáci utrpěli zranění při dopravní nehodě, která se stala nedaleko
městečka Alí al- Gharbí asi 150 kilometrů jihovýchodně od Bagdádu. Jeden z
terénních automobilů Toyota zřejmě kvůli únavě řidiče sjel z cesty, vozidlo se
převrátilo a jeho tříčlenná posádka utrpěla zranění.
Výdaje spojené se vstupem České republiky do Evropské unie prohloubí
schodek státního rozpočtu na příští rok o další 36 miliard korun, píšou Lidové
noviny s odvolání na vyjádření náměstka ministra financí Eduarda Janoty pro
agenturu Bloomberg.
Česká republika získá v následujících třech letech z prostředků Evropské unie
přibližně 104 miliardy Kč, zatímco do evropského rozpočtu bude přispívat
zhruba 80 miliardami. Podle ministerstva financí tak bude vstup země do unie
znamenat čistý příliv zhruba 24 miliard korun.
Ministr kultury Pavel Dostál zahájil v Madridu Dny české kultury. Jejich
součástí je přehlídka české a československé kinematografie a vystoupení
Pražského komorního baletu.
Kvůli protestům pilotů bylo zpožděno 24 ze 76 letů Českých aerolinií.
Průměrně museli cestující navíc čekat 22 minut. Mluvčí aerolinií Daniel
Plovajko uvedl, že dnes může být zpoždění vzhledem k většímu počtu letů
ještě vyšší. Piloti přistoupili k obstrukcím kvůli prosazení svého požadavku na
samostatnou kolektivní smlouvu. ČSA se letos rozhodly uzavřít pouze jednu
kolektivní smlouvu pro všechny zaměstnance. Podle sdružení dopravních
pilotů ČSA CZALPA je uzavření samostatné kolektivní smlouvy běžné ve
světě i u dalších společností v alianci Sky Team, kam patří i ČSA.
101
Policii se podařilo dopadnout pětičlenný zlodějský gang, který má na svědomí
loňské vloupání do památníku malíře Josefa Lady v Hrusicích u Prahy.
Policisté už loni v listopadu dopadli čtyři překupníky, u nichž pět z osmi
Ladových obrázků našli. Ladův památník byl vykraden loni v říjnu, kdy z něj
zmizelo osm obrázků za 2,25 milionu korun. Skupinu tvoří pět mužů české
národnosti z Prahy 8 a 9 ve věku od 23 do 49 let. Všichni si nelegálně opatřili
pistole, proto byli při jejich zatýkání členové Útvaru rychlého nasazení. Při
domovních prohlídkách byly u nich zajištěny kradené věci za 3,5 milionu.
Krajský soud v Ostravě poslal na návrh České národní banky Union banku do
likvidace.
Státní zástupce propustil z vazby šéfa představenstva zkrachované makléřské
společnosti KTP Quantum Karla Takáče stíhaného pro víc než
dvoumiliardový podvod. Vypršela mu roční zákonná lhůta, v níž může být
člověk obviněný z rozsáhlého podvodu během vyšetřování omezen na
svobodě. "Důvody vazby nadále trvají, ale obviněného v ní nelze dále držet,"
řekl státní zástupce Boris Havel z odboru nejzávažnější hospodářské a
finanční kriminality.
10. květen
Vláda s největší pravděpodobností odvolá ředitele Bezpečnostní informační
služby (BIS) Jiřího Růžka (50). Stejný osud nejspíš potká i šéfa Národního
bezpečnostního úřadu (NBÚ) Tomáše Kadlece (40), který je zodpovědný za
bezpečnostní prověrky. Podle informací listu Právo se před časem strhla na
zasedání vlády o Růžka a Kadlece poměrně velká hádka. Růžkovu hlavu
žádají hlavně ministři Stanislav Gross, Cyril Svoboda a Jaroslav Tvrdík.
Domnívají se totiž, že může za nepořádek v kontrarozvědce. Trpělivost jim
došla během aféry kolem údajných odposlechů Grosse a Tvrdíka lidmi z BIS.
Mezi Růžkem a Kadlecem i jejich úřady dlouhodobě bují spory. Vztahy se
zhoršily zejména poté, co se objevily informace, podle nichž BIS
odposlouchávala Kadlece kvůli podezření, že NBÚ účelově provádí některé
bezpečnostní prověrky. NBÚ obvinění důrazně odmítl. Oba úřady se sváří
také kvůli kompetencím.
V obří zakázce na zavádění počítačů do škol sát nevýhodně investoval sto
milionů korun. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který projekt Internet do škol
několik měsíců zkoumal, nyní potvrdil, že se úředníci ministerstva školství
dopustili závažných pochybení. Zakázku za více než sedm miliard korun zadal
v soutěži konsorciu AutoCont On Line/Český Telecom bývalý ministr
školství Eduard Zeman (ČSSD). Poté, co vedení ministerstva převzala
Buzková, nechala prozkoumat všechny smlouvy spojené s projektem Internet
do škol a část z nich vypověděla. O místo přišel i šéf odboru, který měl
zavádění počítačů do škol na starosti, a několik dalších úředníků.
102
Starokatolická církev v České republice otevřela svátostnou službu ženám. Na
nedávné synodě podle biskupa Dušana Hejbala nově rozhodla, že ženy mohou
přijímat jáhenské, tedy nižší než kněžské svěcení.
Knihou roku 2002 jsou Příběhy z dlouhého století - Architektura let 17501918 na Moravě a ve Slezsku. Její autor Pavel Zatloukal dnes v Praze obdržel
hlavní cenu Magnesia Litera a současně nejvyšší ocenění v kategorii
populárně naučné literatury. Podle zdůvodnění tato publikace čtivě přibližuje i
méně známé památky a jejich historii zasazuje do širších souvislostí. Hlavní
cena je spojena s 200.000 Kč. Literu za přínos české literatuře získal
nakladatel a editor Václav Kadlec, zakladatel jednoho z prvních soukromých
nakladatelství Pražská imaginace. Cenu dostal podle občanského sdružení
Litera zejména za přípravu kritického vydání sebraných spisů Bohumila
Hrabala.
11. květen
Zavedení eura v České republice až kolem roku 2010 připustil v německém
nedělníku Welt am Sonntag premiér Vladimír Špidla. Ohradil se zároveň proti
názorům, že země není připravena na vstup od Evropské unie kvůli
zkorumpované správě.
Vláda a koaliční experti se na zámku v Kolodějích shodli na podobě
důchodové reformy, která bude znamenat přechod na tzv. příspěvkový
systém. V pořadu televize Prima Partie to uvedl místopředseda vlády Pavel
Rychetský. "Tým expertů se rozhodl pro tu variantu, která je radikální, ale
zároveň sociálně únosná," řekl s tím, že důchody představují v současnosti
největší problém. Systém spočívá ve vytvoření fiktivních individuálních účtů,
které by každému pracovníkovi umožnily sledovat, kolik již na svůj důchod
přispěl a jakou penzi v závislosti na odpracovaných letech bude pobírat. Při
současném principu průběžného financování důchodů se peníze získané ze
sociálního pojištění zaměstnanců bezprostředně vyplácejí formou důchodů.
Systém doplňují od roku 1994 penzijní fondy.
Experti stran vládní koalice se předběžně dohodli na změnách daňového
sytému v rámci chystané reformy veřejných financí. Během tří let má klesnout
sazba daně z příjmu právnických osob ze současných 31 na 24 procent. Pokles
by mělo kompenzovat zvýšení spotřebních daní, zatímco sazby DPH by se k
sobě přibližovat neměly.
12. květen
Poslanci ODS, zvolení za pozorovatele do Evropského parlamentu (EP), se
nezúčastní zasedání ve Štrasburku. ODS reaguje na rozhodnutí premiéra a
šéfa ČSSD Vladimíra Špidly, který ministrům a poslancům vládních stran
zakázal zahraniční cesty v době jednání sněmovny. Chce tím zabránit oslabení
vládního tábora při důležitých hlasováních.
103
Koaliční experti se v rámci daňové reformy neshodli na minimální dani pro
živnostníky. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl ministr financí
Bohuslav Sobotka. Živnostníci by podle něj budou více odvádět na
zdravotním a sociálním pojištění a minimální daň by pro ně již byla přílišnou
zátěží.
Komise pro cenné papíry prodloužila předběžným opatřením od 13. května
zákaz veškerých obchodů s akciemi Harvardského průmyslového holdingu - v
likvidaci (HPH). KCP poprvé zakázala převody akcií 8. února 2001, zákaz
pak několikrát prodloužila. Důvodem zákazů je podle KCP hrozba velkých
hospodářských ztrát, které mohou vzniknout akcionářům HPH nebo dalším
investorům v případě přijetí investičních rozhodnutí na základě nejasných či
neúplných informací o hospodářské situaci holdingu.
Mezinárodní titul Žena Evropy 2003 získala v dánské Kodani česká laureátka
této ceny Rut Kolínská, zakladatelka mateřských center v České republice.
Hlavní cenu na 40. mezinárodním televizním festivalu Zlatá Praha získal mezi
více než stovkou soutěžících titulů pořad z Francouzské Polynésie s názvem
Balkon. Na ztvárnění opery soudobého skladatele Petera Eötvöse porota
ocenila odvahu a tvůrčí a důmyslný režijní přístup.
Nový celostátní deník Impuls, který se poprvé objevil na stáncích, se prodával
dobře hlavně v menších městech a na vesnicích. Ve velkých městech prodej
vázl. ČTK to sdělil majitel vydavatelství Impuls ČR Ivan Kaufmann.
13. květen
Prezident Václav Klaus poprvé vetoval zákon. Norma o zoologických
zahradách, kterou dnes vrátil poslancům, měla mimo jiné umožnit zoo daňové
výhody. Právě tyto daňové úlevy, kvůli kterým před časem vrátil zákon
sněmovně i Senát, se nelíbí ani Klausovi.
Česká republika musí mít podle ministra zahraničí Cyrila Svobody podíl
v mezinárodních stabilizačních silách v Iráku. Svoboda to řekl na společné
tiskové konferenci s českou koordinátorkou pomoci v Iráku Janinou
Hřebíčkovou. Podle Svobody účast pouze v silách zajišťujících klid v Iráku
umožní účinný podíl Česka na obnově a rekonstrukci země. Ministerstvo
zahraničí má podle Svobody dostatek kandidátů připravených v Iráku působit
nejen při obnově, ale i pomoci českým firmám. "Tito lidé musí splňovat velmi
přísná kritéria, která se týkají jejich způsobilosti, odbornosti, jazykové
vybavenosti," řekl ministr. Seznam musí schválit Iráčané.
Ministerstvo vnitra získalo informace o vydání mezinárodního zatykače na
majitele společnosti Diag Human Josefa Šťávu od jedné z tajných služeb.
Novinářům to řekl ministr vnitra Stanislav Gross. Podle něj však ČR svého
občana podle platných právních předpisů ke stíhání do cizí země vydat
nemůže. O tom, že Interpol vydal na Šťávu mezinárodní zatykač, informovala
televize Nova. Podle televize je Šťávovo jméno spojeno s korupčním
skandálem v Německu.
104
Zvýšení odvodů na sociální a zdravotní pojištění by mohlo údajně dovést až
150 tisíc podnikatelů na podporu. Podle předsedy Sdružení podnikatelů
Bedřicha Dandy by se totiž při tak razantním zvýšení vyměřovacího základu
pro odvody, jaké navrhli koaliční experti v rámci reformy veřejných financí,
již podnikání nevyplatilo asi čtvrtině z dnešních 670 tisíc samostatně
výdělečně činných osob.
Pražské nemocnice berou vážně hrozbu neznámého vyděrače, který hrozí, že
otráví kyanidem jídlo ve zdravotnických zařízeních. Svoji hrozbu prý splní,
pokud od státu nedostane 300 milionů korun. Nemocnice zpřísnily ostrahu
nemocničních kuchyní a jídelen i kontrolu vydávaných jídel.
14. květen
Stát je ochoten vyjednávat s vyděračem, který hrozí, že umístí ampule s
kyanidem do zdravotnických zařízení a objektů veřejného stravování.
Českému rozhlasu to řekl ministr vnitra Stanislav Gross. "My jsme připraveni
udělat všechno pro to, aby se nenaplnily ony hrozby. To je priorita číslo jedna.
Všechno ostatní jsou až priority následující," uvedl.
Neznámý pachatel vydíral stát v březnu. Hrozil výbuchy na Olomoucku,
pokud mu policie neshodí z vrtulníku deset milionů korun. Aby policii
přesvědčil o svém úmyslu, připevnil výbušninu u železničního mostu v
Olomouci. Žádný z balíků peněz shozených na 25 místech střední Moravy, si
nevyzvedl. Policie pak balíky sesbírala. Hrozby vyděrače se nenaplnily.
Poslanecká sněmovna i přes silný odpor opoziční ODS podpořila v prvém
čtení vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti. Vláda navrhuje, aby
částky přesahující půl milionu korun platili občané i podniky pouze
bezhotovostně prostřednictvím účtu u banky. Podobný zákon sněmovna
předchozí vládě ČSSD zamítla počátkem loňského roku.
Novými členy Komise pro cenné papíry, správního úřadu pro kapitálový trh,
se stali Petr Musílek z Vysoké školy ekonomické a stávající zaměstnanec
komise Zdeněk Husták. Prezident Václav Klaus dnes jmenoval oba kandidáty
navržené vládou.
Piloti Českých aerolinií budou i po jednání s vedením firmy pokračovat v
protestní akci, která zpožďuje lety aerolinií. Z jednání zástupců sedmi
odborových organizací s managementem pouze vzešel harmonogram dalších
schůzek pro příštích 14 dnů.
Vladimír Železný není generálním ředitelem televize Nova. Odpoledne ho z
funkce s okamžitou platností odvolali zástupci akcionářů a jednatelé CET 21
Jiří Šmejc z MEF Holdingu a Petr Dvořák ze společnosti PPF. Podle Dvořáka
tak chce PPF ochránit svou investici do televize Nova. Firma je totiž
znepokojena spojováním problémů týkajících se soukromých záležitostí
Železného a problémů českého státu vzniklých na základě prohrané arbitráže
se společností CME s fungováním televizní stanice Nova.
105
Ministryně zdravotnictví Marie Součková chce dosáhnout toho, aby firma
Diag Human vrátila 326 milionů, které jí počátkem roku vyplatila vláda
Vladimíra Špidly. "Nehodlám nadále již z peněženek občanů platit za činy,
které byly učiněny v minulosti," řekla. Pozadí transakce je pro veřejnost
zahaleno tajemstvím, protože součástí smlouvy je doložka o mlčenlivosti
obou stran. Ministryně ji soudně napadla, soud o její žalobě dosud nerozhodl.
Do čela Živnostenské banky se po téměř dvou letech vrátil Jiří Kunert. Kunert
v Živnobance působil již od roku 1988, od roku 1992 do srpna 2001 byl
generálním ředitelem a předsedou představenstva banky. Poté odešel do čela
slovenské UniBanky.
Vítězem mezinárodní hudební soutěže Pražského jara se v oboru trubka stal
sedmnáctiletý Švýcar Julian Sommerhalder.
Mezinárodní interpretační soutěž Pražského jara nemá v oboru housle vítěze.
Porota vedená Josefem Sukem rozhodla, že neudělí první cenu. O druhé místo
se dělí Ruska Naděžda Koršakovová a dvaadvacetiletý český student hudební
fakulty AMU Roman Patočka.
15. květen
Česká republika neuspěla s odvoláním proti výsledku arbitráže se společností
CME. Zaplatí jí tedy jako odškodné 10,5 miliardy korun a uhradí soudní
náklady ve výši 34 milionů Kč. Arbitráž v roce 2001 dospěla k závěru, že ČR
neochránila její investici do televize Nova. Potvrdil to odvolací soud pro
střední Švédsko ve Stockholmu.
Ředitelé Bezpečnostní informační služby (BIS) a Národního bezpečnostního
úřadu (NBÚ) Jiří Růžek a Tomáš Kadlec hodlají opustit své funkce. Oba
premiérovi Vladimíru Špidlovi (ČSSD) podali svou rezignaci. Premiér vzal
podle mluvčí vlády Anny Stárkové jejich rozhodnutí na vědomí a na
nejbližším zasedání vlády o něm bude informovat ministry. Vláda rozhodne o
dalším postupu. Důvod rezignací viděli mnozí poslanci hlavně ve sporech v
ČSSD, zejména mezi Špidlou a ministrem vnitra a prvním místopředsedou
ČSSD Stanislavem Grossem. Růžek byl považován za Špidlova člověka,
naopak Kadlec byl vnímán jako chráněnec Grosse.
Ministr vnitra Stanislav Gross a ministr obrany Jaroslav Tvrdík se rozhodli
společně zažalovat týdeník Respekt, který minulý týden informoval o jejich
údajných telefonických kontaktech se správkyní nevěstince André v
pražských Nuslích.
Ministr obrany Jaroslav Tvrdík předložil vládě záměr zrušit k 31. prosinci
2004 základní vojenskou službu.
Akciová společnost Vodní stavby loni snížila ztrátu na 29,382 milionu korun
ze 135,876 milionu korun v roce 2001. "Letos očekáváme zisk zhruba 20
milionů korun," řekl ekonom firmy Jiří Lion. Tržby firmě loni klesly na 277,7
milionu korun z 685,2 milionu korun.
106
16. květen
Evropská unie poskytla České republice dalších 81 milionů eur, tedy 2,4
miliardy korun, v rámci programů Phare a ISPA. Peníze mají ČR pomoci s
přípravou na vstup do EU. Finanční memoranda k programům podepsali
vedoucí Delegace Evropské komise v ČR Ramiro Cibrian a náměstek ministra
financí a národní koordinátor pomoci EU Zdeněk Hrubý.
Občanští demokraté v Poslanecké sněmovně neuspěli s návrhem na zrušení
daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí. ODS tvrdí, že výnosy těchto
daní jsou neúměrně nízké vzhledem k administrativním nákladům na jejich
vybrání.
Poslanecká sněmovna v prvém čtení podpořila vydání dluhopisů ve výši 47,6
miliardy korun na výstavbu dálnice D47. Vláda navrhla zákon rovnou
schválit, což ale odmítla ODS. Nejsilnější opoziční strana tvrdí, že o tak velké
částce není normální jednat ve zrychleném jednání.
Kvůli loňskému zaplavení pražského metra odstoupil šéf jeho ochranného
systému Jiří Svoboda.
17. květen
Odstranění Vladimíra Železného se majitelům televize Nova nejspíš vyplatilo.
Vicepremiér Stanislav Gross se teď 'neformálně' dohodl se spolumajiteli
Novy, společností PPF, na oboustranně výhodném obchodu. Pokud Nova
'zklidní' svou protivládní notu ve zpravodajství a publicistice, nebude koalice
usilovat o to, aby televize přišla o licenci. Píše to Mladá fronta Dnes s
odvoláním na spolehlivý zdroj, informaci deníku potvrdil i jeden z ministrů
kabinetu. Stanislav Gross podle MfD nepopírá, že se společností PPF opravdu
v posledních dnech jednal, podle něj ale jen o pokutě z arbitráže.
Bývalý velitel polní nemocnice v Afghánistánu Jindřich Sitta byl propuštěn z
armády. Náčelník generálního štábu Pavel Štefka mu neprodloužil smlouvu.
Za Sittu se přitom nejvyšší armádní autority postavily i v době, kdy byl
vyšetřován kvůli podezření ze šikanování podřízených. Ministr Tvrdík řekl, že
Sittův odchod z armády je nejlepším řešením pro obě strany. K důvodům
rozhodnutí se nevyjádřil. "Pro tuto zemi i armádu odvedl plukovník Sitta v
Turecku, na Balkáně i v Afghánistánu skvělou práci. Byl dost pošpiněn, v
řadě věcí neprávem. Proto se domnívám, že některé věci spojené s interním
rozhodovacím procesem již na veřejnost nepatří," řekl Tvrdík.
V první den výplat si pro své peníze přišlo na pobočky GE Capital Bank
téměř 7700 klientů zkrachovalé Union banky. Banka jim vyplatila celkem 750
milionů korun. Na výplaty čeká asi 109 tisíc občanů a několik tisíc firem.
Banka by jim dohromady měla vyplatit téměř 12,5 miliardy korun.
18. květen
Nejvyšší státní zastupitelství odeslalo do Spojených států žádost o právní
pomoc v kauze Čechoameričana George Novotného. Galerista je podezřelý z
107
vydírání bývalého ředitele televize Nova a senátora Vladimíra Železného,
nedovoleného ozbrojování a zpronevěry obrazů. Teď se bude čekat na to, až
se americké úřady ozvou, řekl mluvčí pražského městského státního
zastupitelství Martin Omelka. USA své občany nevydávají ke stíhání do
ciziny. V souvislosti s dováženými obrazy je Novotný podezřelý z vydírání
Železného. Údajně mu předloni poslal vyděračský dopis, v němž požadoval
miliony korun za to, že nezveřejní podíl Železného na daňových únicích.
Železný ale takové podezření odmítá.
Piloti Českých aerolinií i o víkendu pokračovali v protestní akci, která
zpožďuje lety aerolinií. V sobotu bylo opožděno přibližně 40 procent letů v
průměru o 24 minut.
Spotřeba pitné vody v loňském roce v tuzemsku opět klesla, ale jen velmi
mírně o 0,2 litru na 163,2 litru na osobu a den. Výroba vody se loni snížila na
753 milionů metrů krychlových ze 754 milionů v roce předchozím.
Jen dvě desítky lidí uctily veřejně v Praze průvodem se zapálenými svíčkami
a transparentem s nápisem Světlo pro AIDS památku obětí této smrtelné
nemoci. Zároveň si připomněli tragický osud všech HIV pozitivních. Podle
agentury Reuters každých deset vteřin na světě podlehne viru HIV jeden
člověk. V České republice bylo na konci loňského roku evidováno 601 HIV
pozitivních lidí, z nichž 163 již onemocnělo AIDS. Loni bylo hlášeno 49
nových případů, předloni o dva více. Nejvíce HIV pozitivních, 326, žije v
Praze.
Slzičky účinkujících i jejich přátel a blízkých v hledišti doprovázely v
derniéru muzikálu Johanka z Arku, jehož tříletá cesta skončila v pražském
Divadle Ta Fantastika. Lucii Bílé, která za titulní roli získala prestižní cenu
Thálie, přišel na scénu poděkovat prezident Václav Klaus.
19. květen
Vláda zvýšila navrhovaný plán úspor veřejných výdajů pro příští tři roky na
116 miliard z dosud odhadovaných 80 miliard korun. Reformu, která má
snížit vysoký rozpočtový deficit a připravit zemi na přijetí eura, schválilo
vedení tří stran vládní koalice. Schodek veřejných financí se má v rámci
reformy snížit z více než šesti procent hrubého domácího produktu do roku
2006 na čtyři procenta.
Spojené státy a Severoatlantická aliance se obrátily na Českou republiku s
nabídkou, aby se ujala výstavby prvního mnohonárodního praporu NATO na
ochranu proti zbraním hromadného ničení, který bude zařazen do budovaných
sil rychlé reakce NATO. Novinářům to sdělil ministr obrany Jaroslav Tvrdík.
Dosavadní boj s korupcí nemá "přehnané výsledky", proto je ho potřeba podle
premiéra Vladimíra Špidly přitvrdit. Koordinátorem vládních protikorupčních
opatření se stane vicepremiér a ministr vnitra Stanislav Gross, potvrdil Špidla.
Loni o téměř 36 procent proti roku 2001 klesl počet trestných činů
spáchaných úředníky. Výrazný podíl úředníků připadá na trestný čin
108
porušování povinností při správě cizího majetku. Zjištěné číslo 93 představuje
18 procent z celkového počtu 514 těchto trestných činů v loňském roce, uvádí
se ve zprávě. Podobně výrazně se úředníci podíleli na zneužívání informací
v obchodním styku. Mezi činy s prvky korupčního chování patří také
porušování povinností při konkursním řízení. Úředníci se na nich loni podíleli
v sedmi procentech případů. Celkově tato trestná činnost loni zaznamenala
nejvyšší nárůst oproti roku 2001 - o 233 činů na loňských 387. Loni se mírně
zvýšil počet lidí, kterým se podařilo prokázat korupční chování a odsoudit je
za ně. Pravomocný rozsudek za braní či dávání úplatků či nepřímé
úplatkářství v roce 2002 obdrželo 137 lidí, což je o 23 více než v roce 2001.
Také další čtyři roky předtím byl počet lidí odsouzených za korupci nižší než
loni.
Premiér odmítl sdělit důvody, kvůli nimž se Růžek a Kadlec rozhodli složit
funkce. "Je to jejich rozhodnutí, jejich volba, ponechávám komentář na nich,"
řekl. Uvedl, že jejich rezignace nesouvisely se spory mezi jejich úřady, v
pozadí prý není ani mocenské soupeření mezi Špidlou a ministrem vnitra
Stanislavem Grossem (ČSSD) či jiná "zvláštní situace".
České zbrojovce Aero Vodochody se podařilo prodat do Alžírska 17 nových
letadel L-39 Albatros, které měla více než deset let na skladě. Cena
uzavřeného obchodu činí 20 až 30 milionů dolarů (asi 550 až 825 milionů
korun).
Kvůli loňskému zatopení pražské podzemní dráhy rezignoval ředitel
odštěpného závodu metro Dopravního podniku Ladislav Houdek.
20. květen
Český Telecom pověřil Českou spořitelnu a Československou obchodní banku
vydáním dluhopisů až do výše jedné miliardy korun. Dluhopisy budou vydány
jako druhá tranše emise dluhopisů s úrokem 4,55 procenta splatných v roce
2005. Jejich celkový objem tak vzroste na čtyři miliardy Kč.
Nebývalý zájem vyvolala možnost zapojení českých firem do obnovy Iráku,
když konečný seznam z 15. května čítá přes 600 podniků. "Informace o firmě,
nabízeném produktu a kontaktní údaje jsou dále postupovány zastupitelským
úřadům České republiky ve Washingtonu a Kuvajtu," řekl generální ředitel
vládní agentury Czechtrade Martin Tlapa. Na projekty českých firem v Iráku
vláda v nejbližších třech letech vyčlenila 520 milionů korun.
Novým generálním ředitelem televize Nova je Petr Dvořák ze společnosti
PPF, která spolu s MEF Holdingem televizi vlastní. Výkonnou ředitelkou
televize se stala dosavadní programová šéfka Libuše Šmuclerová.
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče vstoupil do stávkové pohotovosti
kvůli platům. Pro 52.000 členů ji vyhlásila výkonná rada svazu, aby zabránila
změně systému odměňování pracovníků ve zdravotnictví, kterou připravuje
vláda. Změnou by se platy zdravotníků snížily v průměru o pětinu. Schlanger
109
připomněl původní dohodu odborů s vládou, že se dosavadní dvanáctitřídní
platová tabulka pro rozpočtovou a příspěvkovou sféru změní v šestnáctitřídní.
21. květen
Bývalý prezident Václav Havel bude doživotním nositelem nejvyšších
státních vyznamenání – Řádu Bílého lva a Řádu Tomáše Garrigue Masaryka.
Jejich propůjčení exprezidentu Havlovi schválila Poslanecká sněmovna.
Počátkem dubna totéž udělal Senát.
Sněmovna zamítla návrh smlouvy mezi Českou republikou a Vatikánem o
postavení katolické církve. Text smlouvy se připravoval přes dva roky, nyní
jako celek neuspěl, protože v mezinárodních smlouvách nemůže parlament, na
rozdíl od zákonů, dělat změny. Pokud český stát a Vatikán budou chtít
smlouvu uzavřít, budou zřejmě muset zahájit další jednání. Někteří poslanci v
rozpravě dohodu kritizovali, podle nich je pro Českou republiku nevýhodná a
dává katolické církvi výsadní postavení. Pro zamítnutí bylo 110 ze 177
přítomných poslanců. Proti smlouvě se postavili poslanci KSČM, většina
občanských demokratů a řada sociálních demokratů. Zamítnutí nepodpořili
lidovci a unionisté, ale ani někteří sociální demokraté a několik poslanců
ODS. Ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) důrazně odmítl, že by
smlouva byla v rozporu s českým právním řádem či Ústavou, nikoho by podle
něj neomezovala.
Církevní školy se brzy dočkají právní subjektivity, která jim umožní získávat
bez zpochybňování dotace od ministerstva školství. Předpokládá to lidovecká
novela školského zákona, jejíž přijetí umožnili senátoři. Církevní školy se
dosud vzhledem k právnímu postavení církví nemohly stát právnickými
osobami.
Držitel vysílací licence televize Nova, společnost CET 21, vykázala loni čistý
auditovaný zisk 537 milionů korun, což byl téměř dvojnásobek předloňského
čistého hospodářského výsledku 275 milionů korun.
Česká republika v dodala 1,7 milionu obličejových masek na Tchaj-wan,
který patří mezi země nejvíce postižené nemocí SARS. Firma PJ-Medic
rychle reagovala na poptávku a během týdne bylo potřebné množství na
ostrově.
Někdejší předseda Fondu národního majetku (FNM) Jan Stiess musí zaplatit
pokutu 150.000 korun za to, že při nástupu do funkce v roce 1998 předložil
neověřenou kopii padělaného negativního lustračního osvědčení. V odvolacím
řízení rozhodl pražský městský soud. Zmírnil verdikt Obvodního soudu pro
Prahu 5, který Stiessovi loni v září vyměřil peněžitý trest 200.000 korun.
22. květen
Senátorský návrh na zavedení přímé volby prezidenta v Senátu podle
očekávání neuspěl. Úplné odmítnutí takovéto změny ústavy to ale neznamená.
Mnozí senátoři totiž zamítli návrh svých deseti kolegů kvůli tomu, že
110
identickou předlohu vypracovali i poslanci. Navíc i vláda v připravovaném
návrhu ústavních změn počítá s tím, že by lidé v budoucnu prezidenta volili
sami, nikoli tedy parlament. Novelu odmítlo 43 ze 65 přítomných senátorů,
jen osm bylo proti. Pro zamítnutí předlohy hlasovali všichni zástupci ODS a
KSČM spolu s některými lidovci, unionisty a nestraníky.
Komunisté a občanští demokraté ve sněmovně neuspěli s návrhem zřídit kvůli
případu Diag Human parlamentní vyšetřovací komisi. Tato věc se ani
nedostala do programu schůze, svými hlasy tomu zabránili vládní poslanci.
Odboráři se nedohodli se zástupci vlády na tom, kolik peněz má být v příštím
roce vyčleněno na růst mezd zaměstnanců ve veřejném sektoru. "Jednání bude
pokračovat, protože vládní návrh jsme za odborovou stranu nepřijali," řekl
novinářům po skončení schůzky předseda školských odborů František Dobšík.
V rámci úsporných rozpočtových opatření, na nichž se shodly strany vládní
koalice, by mělo jít v příštím roce na růst mezd ve veřejném sektoru pět
miliard korun. Odbory však požadují 15 až 16 miliard.
Americký pivovar Anheuser-Busch v Rakousku prohrál dlouholetý spor s
Budějovickým Budvarem. Jedině český pivovar má tak právo používat na
rakouském území ochrannou známku Bud. Český pivovar si dělá nárok na
známku Budweiser, protože pivo vyrábí v Českých Budějovicích a označení
místa původu se tudíž ve známce Budweiser odráží. Pivo se v Budějovicích
vaří od roku 1265 a název Budweiser začala používat německá komunita,
která tam v té době žila.
Evropská komise vyzvala dopisem Rakousko, aby zrušilo zákaz dovozu české
elektřiny, který Vídeň odůvodňuje podílem proudu z jihočeské jaderné
elektrárny Temelín v české energetické soustavě. EK na základě stížností
české vlády vyzvala Rakousko "plně otevřít energetický trh" v souladu se
zásadami Evropské unie.
Stát již vykoupil všechny pozemky pro výstavbu prvního úseku dálnice D47
Ostrava-Rudná-Hrušov, který se má začít stavět letos na podzim. Na setkání
s novináři to uvedl ministr dopravy Milan Šimonovský. Poslanecká sněmovna
schválila vydání dluhopisů za 47,6 miliardy korun na výstavbu dálnice D47.
Do Alžírska, postiženého silným zemětřesením, odletěl tým českých
záchranářů. Tým tvoří devět hasičů, tři kynologové se psy a jeden lékař.
Synodním seniorem Českobratrské církve evangelické bude příštích šest let
Joel Ruml, dosavadní farář v Olomouci. Zvolili ho delegovaní zástupci církve
při zasedání jejího synodu. Padesátiletý Ruml vystřídá v listopadu ve funkci
Pavla Smetanu. Českobratrská církev evangelická je druhou největší
křesťanskou církví v českých zemích. Má na 130.000 členů, 264 sborů a o
něco menší počet kazatelů a kazatelek.
23. květen
Spolupráci Česka, Slovenska, Polska a Maďarka v rámci takzvané
visegrádské čtyřky má cenu rozvíjet i po vstupu těchto zemí do Evropské
111
unie. Český a slovenský premiér Vladimír Špidla a Mikuláš Dzurinda se na
setkání v Praze shodli, že nechtějí toto středoevropské spojenectví svazovat
novými strukturami, ale mají zájem i na evropské půdě prosazovat společné
zájmy, cíle a hodnoty.
Další vyděrač chce po ministerstvu vnitra peníze pod pohrůžkou výbuchů v
Praze. Anonym poslal dopis na vnitro poštou a policie ho zatím nespojuje s
vyděračem, který dříve ohlásil mailem, že chce 50 milionů korun. "E-mailový
vyděrač hrozí výbuchy, pokud nedostane peníze tří dnů, druhý neudal termín.
Chce 200 milionů," řekla pražská policejní mluvčí Eva Brožová.
60 procent lidí se obává, že vstup do EU přinese změny, na něž si budou těžko
zvykat. Nejčastěji se bojí zdražení a ohrožení českého zemědělství. Téměř
polovina občanů si od integrace slibuje více svobody a demokracie, upevnění
řádu a pořádku i lepší fungování veřejných služeb a státní správy.
24. květen
Ministryně zdravotnictví Marie Součková (ČSSD) je přesvědčena o tom, že
stávka zdravotníků kvůli mzdám by byla zbytečná. Stejně nejsou placeni ze
státního rozpočtu, ale z peněz vybraných na zdravotním pojištění, řekla v
pořadu České televize Špona. Odbory odmítají úvahy o změně systému
odměňování ve zdravotnictví a jsou i proti záměru vlády snížit dotaci na
přeměnu dosavadní dvanáctitřídní tabulky v šestnáctitřídní z 13,5 miliardy na
3,5 miliardy korun. Na podporu těchto požadavků vyhlásil svaz stávkovou
pohotovost.
Hygienici dávají do desetidenní nemocniční karantény všechny cestovatele z
Tchaj-wanu, který je ohniskem nemoci SARS.
Druhou výplatní sobotu si pro peníze do GE Capital Bank přišlo téměř deset
tisíc klientů zkrachovalé Union banky. Banka vyplatila přibližně 1,1 miliardy
korun. Celkem již GE Capital Bank vyplatila 39,6 tisíce klientů.
Policie zatkla na Benešovsku muže, který je podezřelý z kyanidového
vydírání státu. Podle mluvčí policejního prezidia Blanky Kosinové jde o
člověka, který hrozil, že otráví kyanidem jídlo ve zdravotnických zařízeních,
pokud nedostane 300 milionů korun. Vyděrač policii kontaktoval dvakrát.
Poprvé volal 5. května na tísňovou linku 158. Tehdy oznámil, že chce peníze,
a popsal způsob, jak je má obdržet. Chtěl si vzít bankovní kartu z deníku
Metro a zavolat pak na policii, aby mu sdělila PIN. Pomocí karty chtěl každý
den vybrat 100.000 korun. Pak volal na linku 158 ještě 9. května a oznámil,
kde je uložen dopis. Zopakoval v něm své požadavky a informoval, kde
zanechal lahvičku s kyanidem. Ampule nastražil na dvě místa v Praze 2.
Policie jeho požadavky nesplnila, protože podle ní nebylo možné do deseti
dnů nechat vyrobit 100.000 bankovních karet, jak vyděrač požadoval.
Vyzvala jej proto, aby se znovu ozval a udal nové podmínky. Policie uvedla,
že ji muž poté již nekontaktoval. Případ kyanidového vyděrače je druhým
podobným v pořadí. Prvním, kdo vydíral stát, byl neznámý pachatel, který
112
chtěl peníze shodit z vrtulníku. V březnu hrozil výbuchy na Olomoucku. Jeho
požadavek policisté splnili, vyděrač si ale peníze nevyzvedl a už se také
neozval.
Po zadržení muže, který chtěl otrávit nemocniční stravu kyanidem, aby získal
300 milionů korun, odvolávají postupně pražské nemocnice zpřísněnou
ostrahu a pavilony hlídá původní počet strážců. Zostřený dozor nad
manipulací s jídlem však zachovají i do budoucna. Vyšší náklady na
bezpečnost ponesou samy.
Obnova Valdštejnského paláce v Praze, který je součástí sídla Senátu, se
dočkala ocenění na evropské úrovni. Získala je od Evropské unie a organizace
Europa Nostra, což je panevropská federace kulturního dědictví. Opravy
paláce ocenily diplomem v kategorii architektonické dědictví. Restaurátoři
dostali ocenění "za komplexní přístup k restaurování a rekonstrukci paláce,
respektující originální a autentické kvality jeho architektury a obdivuhodný
akcent urbanistické kvality souboru," vypočítal důvody udělení ceny kancléř
Senátu Pavel Pelant.
Obraz Loď bláznů rakouského malíře Oskara Laskeho se stal nejvýše
vydraženou položkou aukce v pražském hotelu Renaissance. Z vyvolávací
ceny 900.000 korun se dostal na 3,6 milionu, řekla Petra Hajská z aukční síně
Dorotheum. Celkem noví majitelé vydražili umělecké předměty za více než
14 milionů korun a odnesli si více než polovinu ze čtyř stovek nabízených děl.
Obraz Loď bláznů je variantou stejnojmenného díla, které vlastní Rakouská
galerie ve Vídni a jež je považováno za Laskeho vrcholné dílo.
25. květen
Poslanec a předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan údajně nechal
ještě jako ministr zahraničí skartovat stovky písemností s různým stupněm
utajení, včetně nejvyššího a včetně písemností NATO. Přišlo se na to při jeho
nynějším prověřování na nejvyšší stupeň bezpečnostní prověrky, tedy přísně
tajné, řekl dnes předseda sněmovní komise pro kontrolu BIS Jan Klas (ODS).
Slovenští Romové nejsou v České republice vítáni, nemají důvod ze
Slovenska odcházet a český stát jim žádné sociální dávky nedá. Řekl to
poslanec a místopředseda ODS Petr Nečas v diskusním pořadu televize Prima
Nedělní partie. Neoficiální údaje hovoří o tom, že v České republice žije na
20.000 slovenských Romů, především u českých příbuzných. Premiér Špidla
řekl, že naprostá většina z nich odchází ze Slovenska z ekonomických
důvodů. Slovenští občané jsou v poslední době na čelních místech žebříčku
žadatelů o azyl v České republice.
26. květen
Bývalý ministr zahraničí Jan Kavan (ČSSD) poškodil Českou republiku. Je o
tom přesvědčen současný šéf české diplomacie Cyril Svoboda (KDU-ČSL).
Kavan totiž coby ministr podepsal prohlášení, že skartoval na 400 tajných
113
spisů. Asi dvě třetiny z nich se ale nyní našly. Zbytek zmizel neznámo kam.
Mezi ztracenými dokumenty jsou například šifry velvyslanců, ale třeba i
materiály NATO. Svoboda proto zakázal, aby česká mise OSN poskytovala
Kavanovi tajné informace. "Jan Kavan podepsal prohlášení, že po
prostudování skartoval spisy, které byly vedeny v režimu vyhrazené, důvěrné
a tajné. Šlo od roku 1999 až do roku 2002 celkem o 385 jednacích čísel. Tato
prohlášení nejsou pravdivá," řekl Svoboda. Podle informací ČTK je možné, že
se tajné spisy takříkajíc ztratily, a Kavan namísto toho, aby po nich nechal
pátrat, jednoduše podepsal prohlášení, že byly skartovány.
Poslanec ČSSD a předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan se ohradil
proti obvinění, že ještě jako ministr zahraničí pochybil při skartaci stovek
tajných dokumentů. Celý případ považuje za další pokus o diskreditaci své
osoby "na základě zkreslených a neúplných informací"."Úspěšné české
předsednictví OSN má být zamlženo mou údajnou skartací stovek tajných
materiálů. Chci konstatovat, že jsem neporušil žádné své povinnosti. Pokud
byly nějaké spisy skartovány, byly to výtisky multiplicitních spisů určených
pro mou informaci. Ostatní výtisky těchto spisů zůstaly zachovány, pokud
příslušné orgány nerozhodly jinak. Pochopitelně nemohu sdělit, o které spisy
se jedná," uvedl bývalý šéf české diplomacie.
Premiér Vladimír Špidla požádal Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) o
stanovisko k informacím, podle nichž bývalý ministr zahraničí Jan Kavan
během svého působení v čele úřadu souhlasil se skartací zhruba 400 tajných
spisů. Asi dvě třetiny z nich se našly.
Piloti Českých aerolinií po mimořádném jednání s prezidentem společnosti
Miroslavem Kůlou přerušili téměř tři týdny trvající protestní akci, která
zpožďovala zhruba polovinu pravidelných letů. Důvodem přerušení na 14 dní
je podle prezidenta odborového sdružení pilotů CZALPA Radomila
Kratochvíla příslib, že jednání o podobě kolektivní smlouvy povede přímo
Kůla a k dohodě dojde během dvou týdnů.
Hospodaření Fondu národního majetku s pohledávkami vykazuje nedostatky a
zejména vymahatelnost pohledávek byla zajištěna špatně. Také proto eviduje
FNM 57 procent pohledávek po lhůtě splatnosti. Vyplývá to z šetření, které u
FNM provedl Nejvyšší kontrolní úřad.
Mlékárny, jatka či masokombináty, které v okamžiku vstupu nebudou
splňovat podmínky evropské legislativy a nebudou na seznamu těch, které
dostaly odklad, po vstupu Česka do EU zaniknou. Ministr zemědělství
Jaroslav Palas o tom ujistil komisaře Davida Byrna odpovědného za zdraví a
ochranu spotřebitelů.
27. květen
Mezinárodní měnový fond ocenil politickou vůli vlády k rozpočtové a
důchodové reformě, plány kabinetu však označil jen za "významný první
krok". V pravidelném hodnocení stavu české ekonomiky fond zdůraznil, že
114
projednávaná opatření musejí být rozšířena a přitvrzena, pokud se má fiskální
pozice země plně stabilizovat. MMF navrhuje mimo jiné dále zvýšit věk pro
odchod do důchodu.
Mezinárodní měnový fond snížil prognózu letošního růstu hrubého domácího
produktu České republiky pod dvě procenta z 3,2 procenta odhadovaných loni
v září. Pro příští rok MMF předpokládá, že česká ekonomika zrychlí růst na tři
procenta.
Část spisů, které byly vedeny jako skartované, zůstala ve skartačním
protokolu omylem, řekl předseda Valného shromáždění OSN a poslanec
ČSSD Jan Kavan. Vyjádřil se tak k obvinění, že ještě jako ministr zahraničí
pochybil při skartaci stovek tajných dokumentů.
Předsedou nově sestavené Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) je
bývalý disident Petr Pospíchal, kterého do rady nominovala ČSSD.
Místopředsedy se stali Petr Kolář, Milan Jakobec a Daniel Novák. Předchozí
radu odvolal téměř před dvěma měsíci premiér Vladimír Špidla na návrh
Poslanecké snemovny. Pád RRTV tehdy prosadila vládní koalice, která ji
označila za viníka vzniku arbitráže se CME. Kvůli sporu o zmařenou investici
do televize Nova musela ČR v polovině května zaplatit firmě CME 10,7
miliardy korun. Kromě Pospíchala, Jakobce, kterého navrhla US-DEU,
redaktora náboženského vysílání Českého rozhlasu Petra Koláře
nominovaného KDU-ČSL a komunisty Daniela Nováka zasedají v radě
spisovatelé Eva Kantůrková a Jan Kostrhun. Dále jsou to bývalý
komunistický poslanec Dalibor Matulka, za lidovce někdejší senátor Jiří
Šenkýř, v radě je i bývalý poslanec ODS František Pejřil. Sociální demokraté
prosadili do rady také zaměstnankyni a bývalou mluvčí České televize
Katarínu Vaculíkovou a publicistu Václava Žáka. Také Kantůrková a
Kostrhun jsou kandidáti ČSSD.
Chyba v celní statistice za první čtvrtletí si vyžádala první personální oběti na
Generálním ředitelství cel. Ministr financí Bohuslav Sobotka dnes přijal
rezignaci náměstka generálního ředitele GŘC Lubomíra Moravčíka a odvolal
z funkce ředitele odboru informatiky Jiřího Fridricha.
28. květen
Zoologické zahrady budou mít některé daňové výhody, rozhodla sněmovna.
Poslanci přehlasovali prezidentské veto a hlasy 135 ze 183 přítomných opět
schválili zákon o zoo. Norma předpokládá, že mají být osvobozeny od daně z
příjmů z darů a reklam.
Vláda rozhodla o rozdělení 420 milionů korun z rezervy Fondu solidarity EU
mezi kraje postižené loňskou povodní.
Ve sněmovní vyšetřovací komisi, která se pokusí objasnit okolnosti prohrané
arbitráže s firmou CME, budou každou ze stran zastupovat dva členové.
Poslanci do desetičlenného orgánu zvolili Taťánu Fischerovou a Hanu
Marvanovou (obě US-DEU), Josefa Janečka a Vladimíra Říhu (oba KDU115
ČSL), Stanislava Křečka a Miloslava Vlčka (oba ČSSD), Ivanou Levou a
Antonína Zralého (oba KSČM) a Miroslavu Němcovou a Jiřího Patočku (oba
ODS).
Kabinet nepřijal koncepci nového vládního tajného spojení, kterou mu
předložil vicepremiér a ministr vnitra Stanislav Gross. Navrhovaný model
spojení je podle místopředsedy vlády Petra Mareše příliš drahý.
Evropská komise vyloučila, že by mohla umožnit zařazení Třineckých
železáren na seznam hutních podniků, kterým bude povolena veřejná podpora
v rámci restrukturalizace sektoru. Zopakovala tak jednoznačně svá dřívější
stanoviska. Česká vláda pověřila ministry zahraničí Cyrila Svobodu a
průmyslu a obchodu Milana Urbana, aby znovu projednali s EK možnost
zařazení soukromých Třineckých železáren do programu veřejné podpory.
Evropská komise lituje, že se nepodařilo českou vládu odradit od tohoto
rozhodnutí, ačkoli jí dávala jasně najevo, že jde o slepou uličku.
Vítězem výběrového řízení na dodavatele mobilní sítě GSM-R pro
komunikaci vlaků a pozemního personálu je opět konsorcium v čele s firmou
Kapsch. Druhým uchazečem byl německý Siemens. Kapsch již jednou v
tendru na tuto zakázku zvítězil, ale antimonopolní úřad soutěž loni v létě
zrušil. Právě Siemens napadl výsledky minulého tendru, protože firmy AŽD a
Kapsch údajně nabídly o 20 procent vyšší cenu než druhý zájemce a navíc ani
technologii nevyrábí.
Zlaté klíče, výroční ceny časopisu Folk & Country, získali za rok 2002
zpěváci Vlasta Redl a Zuzana Navarová a skupiny Čechomor a bratři
Ebenové. Ceny jsou výsledkem čtenářské ankety časopisu. Festival Zahrada
dostal 974 hlasů, Čechomor 734. Hlasovalo 6118 lidí.
29. květen
Prezident Václav Klaus sklidil od senátorů kritiku za to, že dosud horní
komoře nepředložil návrhy na obsazení všech osmi míst v týmu ústavních
soudců, která se za půldruhého měsíce uprázdní. Prezident dosud oznámil jen
čtyři nominace. Horní komoře tak upřel do jisté míry dvouměsíční lhůtu,
kterou na projednání návrhů na ústavní soudce má. Hradu jeho postup vyčítali
zástupci všech stran vyjma ODS a KSČM.
Ministr obrany Jaroslav Tvrdík předal premiérovi Vladimírovi Špidlovi svou
rezignaci a premiér ji vzal na vědomí. K tomuto kroku jej prý vedlo to, že po
snížení rozpočtu ministerstva obrany bude nutné přehodnotit armádní reformu
a on za to musí nést politickou odpovědnost. Tvrdík zároveň upozornil, že
reforma veřejných financí má jeho plnou podporu. Uskutečnit podle něj bude
možné i přepracovanou reformu armády, o jejímž záměru premiéra také
informoval. Do roku 2008 armáda dostane o 36,3 miliardy korun méně. Bude
proto muset zrušit více posádek, mít méně vojáků a zapomenout na některé
připravované projekty.
116
Senátoři chtějí omezit vliv ministerstva spravedlnosti na soudce a soudy.
Odmítli, aby ministr mohl odvolat soudní funkcionáře. Nechtějí ani kvůli
zachování soudcovské nezávislosti, aby se soudci podíleli na činnosti
ministerstva. Horní komora proto vrátila Poslanecké sněmovně k novému
projednání novelu soudcovského zákona. O vrácení rozhodlo 60 z 64
přítomných senátorů.
Předseda vlády Vladimír Špidla (ČSSD) je podle poslance Jana Klase (ODS)
prvním českým premiérem, který se seznamuje s odposlechy, které provádí
Bezpečnostní informační služba (BIS) na základě soudních povolení.
"Netvrdím tím, že je to něco protizákonného, nicméně je to první premiér ČR,
který jde do takových detailů nebo má čas na takové detaily," řekl Klas po
jednání sněmovní komise pro kontrolu BIS. Klas je předsedou komise. Podle
dostupných informací Špidla minulý týden před komisí odmítl tvrzení, že si
čte odposlechy ústavních činitelů. Z neveřejného jednání komise tehdy
prosákly rozdílné informace o tom, jak často si Špidla záznamy odposlechů
čte. Podle některých poslanců to byly výjimečné případy, jiní to ale za
výjimky nepovažovali. Podle poslanců také Špidla před týdnem popřel
informace, že odposlechy a BIS používal k vnitrostranickému boji v ČSSD. V
médiích se totiž spekulovalo o tom, že BIS využíval k nátlaku na svého
mocenského konkurenta, ministra vnitra a prvního místopředsedu ČSSD
Stanislava Grosse. Grossovým nástrojem údajně v tomto boji byl ředitel
Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) Tomáš Kadlec. Růžek a Kadlec
současně rezignovali předminulý týden.
Ministerstvo vnitra doplnilo oficiální seznamy spolupracovníků StB o zhruba
dvě desítky nových jmen s příslušnými údaji a dalších 9000 jmen, u nichž
však údaje kompletní nejsou. Zároveň z původních seznamů "ubyla" jména 15
lidí, kteří v nich být neměli.
Investoři stát při privatizaci připravili minimálně o 1,2 miliardy korun,
vyplývá ze šetření Nejvyššího kontrolního úřadu. Noví vlastníci od státu
převzali majetek, aniž by za něj v některých případech zaplatili. Na vině je
podle NKÚ částečně i Fond národního majetku, který zejména v
privatizačních smlouvách z první poloviny 90. let nedostatečně zajistil
vymahatelnost těchto pohledávek.
Jednapadesátiletý lidovec Miloslav Výborný se může stát ústavním soudcem.
Senátoři v tajných volbách schválili jeho nominaci. O souhlas je před
měsícem požádal prezident Václav Klaus, který tak nyní může dosavadního
předsedu sněmovního ústavně-právního výboru jmenovat členem Ústavního
soudu.
Americká firma ACS Industries chce v Loděnicích na Berounsku postavit za
více než 370 milionů korun závod na výrobu automobilových součástek. Práci
by v něm mělo najít na 250 lidí, sdělila vládní agentura Czechinvest. Firma,
která chce vyrábět těsnění do výfuků a komponenty airbagů, by peníze měla
investovat v průběhu tří let.
117
Kyanidový vyděrač měl spolupachatele. Policie zatkla třicetiletého recidivistu
z Prahy, který je podezřelý z organizování této akce, řekla mluvčí policejního
prezidia Blanka Kosinová.
Při prodeji chemické skupiny Unipetrol bude investičním poradcem státu
konsorcium McKinsey&Company, West LB a EEIP. Fond národního majetku
konsorcium vybral v souladu s doporučením hodnotící komise z původně 16
zájemců. Poradenská firma EEIP poskytla v minulosti své služby například
společnosti Eastman Chemicals při akvizici Chemických závodů Sokolov,
podílela se také na finanční restrukturalizaci neratovické Spolany, dceřiné
firmy Unipetrolu. Společně s dalším členem vítězného konsorcia West LB
radila například RWE Gas při koupi podílu ve společnosti Transgas.
30. květen
Ministr obrany Jaroslav Tvrdík zůstane i nadále ve funkci. Novinářům to řekl
společně s premiérem Vladimírem Špidlou po jejich jednání na Úřadu vlády.
Tvrdík má do tří měsíců připravit novou koncepci reformy českých
ozbrojených sil, která bude počítat s rozpočtem ve výši 1,9 procenta hrubého
domácího produktu.
Prezident Václav Klaus trvá na tom, aby mu premiér Vladimír Špidla
předložil demisi ministra obrany Jaroslava Tvrdíka, ačkoli ji Tvrdík stáhl.
Klaus, který je na návštěvě v Petrohradu, míní, že v tak vážné věci je potřeba
dodržet předepsaný ústavní pořádek.
Ministr obrany Jaroslav Tvrdík (ČSSD) znovu podal demisi, kterou předtím
po schůzce s premiérem Vladimírem Špidlou stáhl. Složí poslanecký mandát,
vzdá se funkce ve vedení sociální demokracie a odejde z vrcholné politiky.
Tvrdík zaslal Špidlovi dopis, v němž se mu omluvil za komplikace, které mu
svou opakovanou rezignací způsobil. Požádal ho, aby jeho demisi považoval
za platnou. K odchodu z politiky se rozhodl po poradě s rodinou a nejbližšími
spolupracovníky. "Premiér vyjádřil lítost a uvedené informace vzal na
vědomí," informoval Vladimír Palán z ministerstva obrany. Ministr v dopise
uvedl, že své další působení v politice považuje z osobních důvodů za
"vnitřně nehájitelné". "Funkci ministra obrany jsem chápal jako službu této
zemi a svoji 'misi' v tomto významu považuji za ukončenou," napsal Tvrdík.
Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Reagují na neúspěšné
jednání s vládou o penězích na zavedení šestnáctitřídní platové stupnice.
Odboráři nejsou spokojeni s vládními návrhy, které nezajišťují dostatečný růst
mezd ve školství. Odboráři se tak rozhodli po jednání s ministrem financí
Bohumilem Sobotkou a ministrem práce a sociálních věcí Zdeňkem
Škromachem. Podle Dobšíka nechce vláda poskytnout na šestnáctitřídní
platovou stupnici tolik peněz, aby naplnila své sliby týkající se pracovníků ve
školství. Slibovala učitelům mzdy srovnatelné s příjmy v Evropské unii a
vytvoření nástrojů pro zlepšení pracovních podmínek, připomněl Dobšík.
118
Zlepšení, ale i otevřené otázky v bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín
konstatují dvě zprávy rakouských expertů, které zveřejnilo rakouské
ministerstvo zemědělství, lesů, vod a ekologie. Právě naznačené sporné body
ovšem využili odpůrci atomu a zdůvodnili jimi oprávněnost požadavků na
odstavení elektrárny.
31. květen
Odstupující ministr obrany Jaroslav Tvrdík se prý o chystaných škrtech v
armádním rozpočtu, kvůli nimž podal demisi, dozvídal až z médií nebo
později než generální tajemník NATO. V pořadu České televize Špona řekl,
že ambiciózní plány na reformu ozbrojených sil asi skončí krachem. Premiér
Vladimír Špidla si ale nemyslí, že by ministr měl o reformě veřejných financí
málo informací nebo jen zprostředkované údaje. "Reforma se vyvíjí řadu
měsíců a že se dotkne i armády, je zřejmé," řekl premiér. Tvrdík navíc ještě
umocnil zmatek, který provázel jeho odchod z ministerské funkce. Prohlásil,
že demisi, kterou podal, po rozhovoru se Špidlou vlastně nechtěl stáhnout - po
prohlášení předsedy vlády prý ale neměl jiné východisko. Nakonec po
několika hodinách definitivně rezignoval. Při nedávné návštěvě generálního
tajemníka NATO George Robertsona v Praze Tvrdík podle svých slov vůbec
nevěděl, o čem se s šéfem aliance bavili premiér a ministr zahraničí Cyril
Svoboda. "Až následně jsem se dozvěděl, že mu oba oznámili, že budeme
škrtat, u ministra zahraničí dokonce přes média. To mi přijde neuvěřitelné,"
řekl Tvrdík. Nebylo to podle něj poprvé, kdy se o záměrech snižovat výdaje
na armádu dozvěděl z tisku. Vojáci měli slíbeno 2,2 procenta hrubého
domácího produktu ročně, nakonec po třech týdnech jednání obě strany došly
ke kompromisu 2,05 procenta HDP. Od té doby Tvrdík přemýšlel o svém
odchodu. Při pátečním rozhovoru Tvrdík nabídl Špidlovi, že do čtvrt roku
vypracuje analýzu, jaké dopady na armádní reformu bude mít snížení rozpočtu
na ještě menší hranici 1,9 procenta. "Ale já jsem nestáhl rezignaci, domníval
jsem se, že ta interpretace byla jiná. Potom už jsem neměl, tak jak to bylo
interpretováno, jiné východisko," vysvětlil. Přiznal však, že to byl on, nikoliv
premiér, kdo novinářům před Strakovou akademií oznámil, že zůstává
ministrem a demise je minulostí. "V tu chvíli jsem si prohrál svůj slušný a
důstojný odchod," přiznal odstupující ministr, který se chystá složit
poslanecký mandát.
Lékařský odborový klub (LOK) kvůli chystané reformě veřejných financí
vyhlásil stávkovou pohotovost. Předseda klubu Milan Kubek řekl, že
rozpočtová reforma podle odborářů nereaguje na požadavek zvýšit platy
zdravotníků. Ministryně zdravotnictví Marie Součková (ČSSD) postup odborů
nechápe, protože zdravotnictví je převážně financováno ze zdravotního
pojištění, nikoli ze státního rozpočtu.
119
1. červen
Všichni lidé dostanou do svých schránek informační letáky o podmínkách
přistoupení země k Evropské unii. Před červnovým referendem se dozvědí
nezbytné údaje související se členstvím - od sociálních jistot a důchodů až po
práva občanů. Vládní eurokampaň, která přišla na 200 milionů korun, vchází
do závěrečné etapy. V ní se kabinet snaží na lidi apelovat, aby se nezapomněli
hlasování zúčastnit. Součástí kampaně jsou televizní spoty, billboardy,
plakáty, inzerce v tisku a internetová prezentace.
Místopředseda Senátu Jan Ruml (Unie svobody-DEU) kritizoval opoziční
ODS, že svým postojem k Evropské unii jen straší lidi a vede zemi do izolace.
Poslanec ODS Martin Říman v pořadu televize Nova Sedmička napadl vládní
kampaň za to, že je jednostranná a neinformuje o záporech členství. I Ruml
připustil, že kampaň je chudá na informace.
Sudetoněmecká otázka budí na české politické scéně stále emoce a konflikty.
Místopředsedu ODS Jana Zahradila popudil svými výroky senátor Jan Ruml
z Unie svobody-DEU, který v televizi Nova hájil své kontakty s předsedou
Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndem Posseltem. Ruml řekl, že on
jedná s šéfem landsmanšaftu veřejně, zatímco Zahradil se nedávno sešel s
Posseltem tajně na pivu. Zahradil vzápětí zaslal prohlášení, v němž uvedl, že
19. a 20. května se zúčastnil na jihu Čech jednání společného parlamentního
výboru České republiky a Evropské unie, jehož členem je také Posselt jako
poslanec Evropského parlamentu.
Telekomunikační firma GTS získala od zavedení služby volba operátora loni
na podzim 9000 uživatelů. Minutový provoz služby za posledních šest měsíců
vzrostl na trojnásobek, tj. na 14 procent celkově provolaných minut, řekl
ředitel komerční divize David Duroň. Podle odhadů odborníků volbu
operátora používá celkem 50.000 až 80.000 uživatelů. Volba operátora
umožňuje zákazníkům Českého Telecomu telefonovat prostřednictvím číselné
předvolby či pevného nastavení přes sítě jiných operátorů.
Historicky prvním nositelem ceny Prix Irene za přínos v oblasti
společenského soužití se stal indický sociální pracovník Kumar
Vishwanathan. Zásluhy devětatřicetiletého muže, který proslul svou péčí o
Romy na Ostravsku, si v pražském Kulturním centru Židovského muzea
připomněly asi tři desítky lidí. Úctu Vishwanathanově práci projevil svou
přítomností i zemský rabín Karol Sidon. Vishwanathan pomáhá už několik let
řešit v Ostravě problémy romské komunity. Po ničivých povodních před pěti
lety pomáhal Romům se sháněním bytů, se školskými problémy, při
komunikaci s úřady či při hledání zaměstnání. Založil také občanské sdružení
Vzájemné soužití, které v roce 2000 zorganizovalo výstavbu takzvané
Vesničky soužití v Ostravě-Muglinově.
120
2. červen
Dlouholetý lidovecký poslanec a současný předseda sněmovního ústavněprávního výboru Miloslav Výborný se vzdal poslaneckého mandátu. Senát
minulý týden schválil jeho nominaci na soudce Ústavního soudu, funkce není
slučitelná s poslaneckým mandátem. Nástupcem Výborného v Poslanecké
sněmovně bude dosavadní náměstek ministra obrany Pavel Severa.
Mediální skupině Ringier, která vydává deník Blesk, se v České republice loni
zvýšil nekonsolidovaný obrat na 2,11 miliardy korun z předloňských 1,5
miliardy. Vydavatelská část skupiny loni v ČR vykázala tržby 1,429 miliardy,
což bylo o 17 procent více než v roce 2001. Z toho tržby za deníky činily
1,014 miliardy korun, což bylo o 184 milionů korun více než předloni.
Ringier ČR vydává kromě deníku Blesk Nedělní Blesk, Blesk Magazín plus
TV, Sport, ABC, Reflex, Týdeník Televize, TV Plus a TV Revue. Je druhým
největším vydavatelským domem v České republice, z hlediska čtenosti titulů
ovládá 15 procent trhu. Tuzemská jednička Passauer Gruppe má 16 procent
trhu. Vlajková loď vydavatelství, deník Blesk, si podle šéfa české odnože
Ringieru Tomáše Böhma udržela celý loňský rok prvenství na trhu s deníky. S
průměrným prodaným nákladem 378.968 výtisků denně Blesk předběhl
předloni nejkupovanější titul MF Dnes.
Za vytunelování penzijního fondu Garance - Vzájemného penzijního fondu
pro Čechy, Moravu a Slezsko půjde předseda představenstva Luděk Hůla na
šest let do vězení.
Mobilní operátor Eurotel zavedl novou službu odesílání textových zpráv z
internetu za poplatek. Služba má být alternativou k tzv. sponzorovaným SMS,
které jsou sice zdarma, ale 100 ze 160 znaků ve zprávě tvoří reklama.
3. červen
Prezident Václav Klaus jmenoval bývalého lidoveckého poslance Miloslava
Výborného ústavním soudcem.
Prezident Václav Klaus přijal demisi, kterou koncem minulého týdne podal
ministr obrany Jaroslav Tvrdík. Prezident podle kancléře Tvrdíkovi poděkoval
za jeho práci. "Netajil se tím, že odchod pana ministra Tvrdíka ho osobně
mrzí, protože jej považuje za nejvýraznější osobnost, která v čele tohoto
resortu stála," řekl Weigl.
Sudetoněmecké krajanské sdružení (SL) v Německu si přeje, aby rakouská
vláda převzala roli "moderátora" mezi sudetskými Němci a Čechy při
vyjednávání v rámci evropského integračního procesu. Jedině tak bude snad
možné dosáhnout změny dosavadního stavu, řekl předseda SL Bernd Posselt.
Před dvěma lety udělil landsmanšaft rakouskému kancléři Wolfgangu
Schüsselovi svou Evropskou cenu Karla IV. za podporu a pozornost, kterou
sudetoněmeckým zájmům věnuje. Po neúspěchu "kauzy kolem Benešových
dekretů", rozvířené v Evropském parlamentu v souvislosti s přijímáním Česka
do EU, však Vídeň nadále na Prahu vyvíjí tlak v zákulisí, míní SL.
121
4. červen
Poslanecký klub KDU-ČSL ostře nesouhlasí s tím, aby stát zmírnil přístup
k uživatelům marihuany. Lidovecký protidrogový expert Josef Janeček soudí,
že marihuana vážně poškozuje lidské zdraví a je vstupní branou do světa
tvrdých drog. Více tolerovat marihuanu navrhl vicepremiér Petr Mareš (USDEU). Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, kterou Mareš řídí,
doporučuje zmírnit přístup státu k uživatelům konopných látek, a naopak
přitvrdit sankce proti nejnebezpečnějším drogám, zejména pervitinu a
heroinu. S odvoláním na některé studie tvrdí, že marihuana je méně škodlivá
nejen než tvrdé drogy, ale i než nikotin i alkohol.
Členové obměněné Rady České televize (ČT) znovu zvolili předsedou
dosavadního šéfa rady Jana Mrzenu. Radní jej vybrali ve druhém kole veřejné
volby devíti hlasy.
200 zemědělců se sešlo před Úřadem vlády k demonstraci na podporu
finančních požadavků, které předkládá kabinetu ministr zemědělství Jaroslav
Palas. Jde o návrh na dorovnání přímých plateb po vstupu do EU v maximální
možné výši a také o žádost o dodatečné tři miliardy korun na řešení
současných problémů zemědělství. Vláda neprojednala materiál, protože
ministr financí Bohuslav Sobotka je na svatební cestě a bez něj takové body
nelze projednávat.
Kabinet premiéra Vladimíra Špidly rozhodl, že stát dále nebude podporovat
výstavbu spaloven a skládek. Rozhodnutí vlády přivítalo ekologické Hnutí
Duha, které na plánu hospodaření pro příštích deset let s Ambrozkem
spolupracovalo. "Plán výslovně počítá s razantním zvýšením recyklace, při
financování dává přednost zlepšování recyklačních služeb a odmítá pálení
druhotných surovin ve zbytečných, toxických a drahých spalovnách," sdělil
Vojtěch Kotecký z Duhy.
Pětadvacetiletého Jaroslava Horáčka, který loni v srpnu anonymně vyhrožoval
uložením bomby ruzyňskému letišti, poslal soud na pět let do vězení. Soud
Horáčka uznal vinným z šíření poplašné zprávy.
5. červen
Ve věku třiapadesáti let zemřel na služební cestě v Dánsku prezident
Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Lubomír Voleník.
Nepedagogičtí pracovníci ve školství vyhlašují ode stávkovou pohotovost,
připojují se tak k učitelům a dalším odborářům. Stejně jako oni nejsou
spokojeni s návrhem reformy veřejných financí. Ve svých důsledcích bude
postihovat zejména zaměstnance s nižšími příjmy.
Rozpočtová reforma z dílny vládní koalice dopadne především na peněženky
sociálně nejslabších občanů, tvrdí odbory. Navrhované kroky spočívají
především v sociálních škrtech, zatímco o posílení příjmové strany rozpočtu
vláda neusiluje a toleruje miliardové úniky, stojí v informačních letácích
Českomoravské konfederace odborových svazů.
122
Na vytvoření smíšené česko-maďarské hospodářské komise na vládní úrovni
se v Budapešti dohodl maďarský předseda vlády Péter Medgyessy s českým
premiérem Vladimírem Špidlou. "Maďarsko i ČR jsou vyspělé země. Náš
vzájemný obchod by se v letošním roce mohl přiblížit ke dvěma miliardám
dolarů. Potřebujeme hledat nové formy spolupráce," prohlásil Medgyessy na
fóru českých a maďarských podnikatelů. Vladimíra Špidlu doprovodili do
Budapešti dvě desítky českých podnikatelů, kteří se sešli se svými
maďarskými partnery.
Vedení Českého Telecomu potvrdilo, že se dohodlo s konsorciem Atlantic
West na koupi zbývajících 49 procent v mobilním operátoru Eurotel. Firma za
podíl zaplatí v hotovosti 1,05 miliardy dolarů.
6. červen
Odvetné omezování volného pohybu pracovních sil z některých zemí EU by
bylo porušením dohod s unií, řekl ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDUČSL). Reagoval na záměr ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha
(ČSSD) zvážit možnost zavést podobné opatření vůči státům, které by po
rozšíření unie načas omezily volný pohyb pracovníků. Škromach měl na mysli
hlavně Německo a Rakousko. Smluvní texty mezi EU a ČR ale Škromachův
postup jasně připouštějí.
Vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) podpořilo vstup České
republiky do Evropské unie. Přistoupením Česka do EU se zacelí srdce
Evropy, a to navzdory přetrvávajícím "překážkám", jako jsou Benešovy
"dekrety bezpráví", prohlásil předseda SL Bernd Posselt.
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vezme nemocnicím 836 milionů, jež jí
dluží na přeplatcích. Pojišťovna platí nemocnicím zálohově. Pokud odvedou
méně péče, část peněz vracejí. Až dosud VZP umožňovala nemocnicím
splácet to postupně. Novinářům řekla ředitelka VZP Jiřina Musílková :
"Nemůžeme si dovolit nadále poskytovat nemocnicím bezúročné půjčky.".
7. červen
Bývalý sekretář ministerstva zahraničních věcí Karel Srba, který je obžalován
z přípravy nájemné vraždy novinářky Sabiny Slonkové, neuspěl se svou
žádostí na výměnu soudce. Vrchní soud v Praze zamítl námitku jeho obhájců
na podjatost českobudějovického krajského soudu.
Pro Zlatý kříž za 80, 120 a 160 bezplatných odběrů krve si do pražského
hotelu Pyramida přijelo 226 dárců z celých Čech.
Spor stálice českého hudebního nebe Heleny Vondráčkové s hudebním
kritikem a publicistou Janem Rejžkem definitivně skončil. Nejvyšší soud
rozhodl ve prospěch zpěvačky a Rejžkovo dovolání zamítl. Vondráčková
žalovala Rejžka za tvrzení, že za svůj polistopadový profesionální návrat
zřejmě vděčí kontaktům s mafiány, kteří ji v 70. a 80. letech prosazovali v
médiích.
123
Vítězem 3. ročníku mistrovství České republiky ve znalostech bible se dnes v
Praze stal Zdeněk Hlávka ze Šlapanic u Brna, římský katolík. Získal 95 z
možných sta bodů. V devíti družstvech byl nejlepší čtyřčlenný tým
příslušníků Křesťanského společenství Jednoty bratrské z Liberce, Turnova a
Lomnice nad Popelkou. Mistrovství je světovým unikátem - v jiném státě se
zatím nepořádá.
Titul mistr ČR bude až do příštího roku patřit třiačtyřicetiletému Pavlu
Zoufalému, který zvítězil ve třetím ročníku mistrovství v kuličkách. Letos je
již potřetí uspořádal Český kuličkový svaz. Na druhé příčce se umístil
třicetiletý Vladimír Polášek. O mistrovský titul soutěžilo v Praze na Letné 32
nejlepších borců ze dvou stovek lidí, kteří se nacházejí na žebříčku
pravidelných účastníků kuličkových turnajů.
8. červen
Čeští politici by měli jasně vyjádřit politování nad takzvanými Benešovými
dekrety, míní nejstarší syn posledního rakouského císaře Otto von Habsburg,
někdejší dlouholetý člen Evropského parlamentu za bavorskou CSU. "Je tak
nesmyslné upínat se k něčemu, co jednoduše do Evropské unie začlení
bezpráví," míní devadesátiletý šlechtic. On sám se během dvacetiletého
působení v Evropském parlamentu zasazoval mimo jiné také o rozšíření.
Řecké melodie, francouzská vína, lákavé fotografie zemí současné evropské
patnáctky - tak vypadala část akce k referendu o vstupu do EU v pražských
Štěrboholích. Lidé, které nezlákalo krásné počasí ke koupání, si prohlíželi
prospekty přinášející informace o členských státech unie.
Vládní podoba kampaně k referendu o EU řadu lidí uráží a může je odradit od
účasti v referendu, míní předseda opoziční ODS Mirek Topolánek.
Čeští zaměstnanci loni prostonali 110 milionu dnů, tedy stejně jako v roce
2001. Loni se sice snížil počet pracovních neschopností, lidé však marodili
delší dobu. V roce 2001 činila průměrná doba pracovní neschopnosti 28,5
dne, loni přesáhla 30 dnů. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
V České republice se loni vytěžilo 14,54 milionu krychlových metrů dřeva,
což je největší objem v posledních deseti letech. Nárůst těžby meziročně asi o
170 tisíc metrů krychlových ovlivnila větrná kalamita z konce října.
113 loutkářů, členů sedmnácti divadel z 16 zemí, se v Praze účastnilo
Světového festivalu loutkářského umění. Hlavní cenu za nejlepší inscenaci
udělila mezinárodní porota petrohradskému souboru Potudan za inscenaci
Něvský prospekt. Cenu za nejlepší uměleckou kreaci převzali členové
pražského divadla Na Můstku za představení Malá mořská víla, spojující
hudbu s baletem a skvělou animací loutek. Nejlepší tradiční představení do
metropole přivezl indonéský soubor Margi Budoyo.
124
9. červen
Prezident Václav Klaus vyzval občany, aby se zúčastnili blížícího se referenda
o vstupu země do Evropské unie. Všelidové hlasování označil za historicky
neopakovatelnou chvíli. Přímo nedoporučil, zda by lidé měli hlasovat pro či
proti. Podotkl ale, že vstup do EU je jen jeden.
Prezident Václav Klaus kritizoval reklamní televizní spoty, které v rámci
vládní kampaně propagují vstup republiky do Evropské unie. Označil je za
jednosměrnou hloupou propagandu a šaškárnu. Reklamní šoty překonaly
všechno, co si lze představit pod slovy nasazovat si růžové brýle, řekl Klaus v
pořadu Interview BBC. "Vůbec nechápu, proč má EU na starost ministr
zahraničí (Cyril Svoboda). Se zahraniční politikou to nemá vůbec nic
společného," pokračoval Klaus. Vstup do unie je totiž podle něj otázkou
vnitřní politiky země. Prezident přitom popřel, že by měl se Svobodou spory.
"Spory vedl on, nikoli já. Protože prostě neunese některé věci. Jak se říká,
nevydýchá je," poznamenal Klaus. Dodal, že musí jen nevěřícně zakroutit
hlavou nad Svobodovým výrokem o tom, že vstup do EU nemá souvislost se
ztrátou suverenity a samostatnosti.
Prezident Václav Klaus jmenoval Miroslava Kostelku ministrem obrany.
Dvaapadesátiletý Kostelka dosud působil jako první náměstek bývalého
ministra Jaroslava Tvrdíka. Kostelka byl ještě nedávno generálem, uniformu
svlékl těsně před nástupem na ministerstvo obrany. Nový ministr je bez
politické příslušnosti, premiér se ale neobává snížení pozice ČSSD ve vládě.
Na čtyři roky do vězení poslal Městský soud v Praze vysokého
předlistopadového funkcionáře komunistické strany Karla Hoffmanna. Trest
mu vyměřil za to, že v noci 21. srpna 1968, kdy do země vstoupily armády
Varšavské smlouvy, nařídil zastavení vysílání Československého rozhlasu.
Podle verdiktu tím zabránil odvysílání prohlášení předsednictva ÚV KSČ,
které vpád vojsk odsoudilo. Podle soudu šlo o prohlášení legálního orgánu,
jehož pokyny se Hoffmann byl povinen řídit. Soud Hoffmanna uznal vinným
z trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele, a nikoliv z vlastizrady,
jak požadovala obžaloba.
K odborářům, kteří na protest s plánovanou reformou financí vyhlásili v
uplynulých dvou týdnech stávkovou pohotovost, se přidal Odborový svaz
pracovníků kultury a ochrany přírody. 4000 členů svazu podobně jako další
zaměstnanci veřejných služeb nesouhlasí se zavedením šestnáctitřídního
tarifního systému odměňování bez adekvátního navýšení finančních
prostředků.
10. červen
Česká republika s konečnou platností stáhla svou poslední, de facto již jen
formální žalobu proti společnosti CME ve sporu o ochranu investic do
televize Nova. Právní spor o výsledek březnové arbitráže, na jejímž základě
ČR prohrála přibližně 10,5 miliardy Kč, je definitivně ukončen.
125
Premiér Vladimír Špidla se distancoval od e-mailových dopisů, které někdo
rozesílá jeho jménem. V dopise, který dostávají do schránek uživatelé serveru
seznam.cz, pisatel jménem předsedy vlády vyzývá adresáty, aby přišli v pátek
a v sobotu k referendu o vstupu země do EU. "Žádný takový dopis jsem
nenapsal a ani jsem nedal pokyn k jeho formulování a rozesílání. Respektuji
soukromí lidí," uvedl Špidla. Text však rozesílá firma Seznam na zakázku
agentury zastupující Úřad vlády. "Je to součást kampaně, kterou si u nás
objednala," řekl mluvčí Seznamu Tomáš Fiala.
Okolnosti případu Diag Human bude příštích několik měsíců zkoumat
vyšetřovací komise sněmovny. Poslanci vznik schválili drtivou většinou
hlasů. Současně rozhodli o tom, že desetičlenný poslanecký tým má dolní
komoře předložit výsledky své práce do konce roku. ODS a KSČM navrhly
zřídit tuto komisi už v květnu, ale pro odpor vládních poslanců neuspěly.
Opozice tehdy obvinila koalici z toho, že brání vyšetření případu.
Představenstvo Českých aerolinií podpořilo záměr managementu firmy
neustoupit požadavkům pilotů a dalších odborů při kolektivním vyjednávání.
K pilotům ČSA se přidali letečtí technici a inženýři sdružení v profesní
odborové organizaci CAAE (Czech Airlines Aircraft Engineers). Stejně jako
piloti požadují vlastní kolektivní smlouvu a na podporu svého požadavku
vyhlásili stávkovou pohotovost.
K odborářům, kteří na protest s připravovanou reformou veřejných financí
vyhlásili v uplynulých dnech stávkovou pohotovost, se připojil Odborový
svaz pracovníků kulturních zařízení.
Velká Británie dnes zvláštním letadlem vrátila do Prahy dalších 61 Čechů,
kteří na ostrovní zemi neuspěli s žádostí o politický azyl.
11. červen
Kraje by měly v příštím roce hospodařit s 10,3 procenta z celostátního výnosu
vybraných daní namísto 3,1 procenta. Vyplývá to z návrhu novely zákona o
rozpočtovém určení daní, který dnes schválila vláda. Kraje s takovým
rozdělením daňových výnosů mezi stát a regiony nesouhlasí a požadují
původně navrhovaných 17,3 procenta. Vyzývají parlament, aby vládní novelu
nepřijal.
Ústavní soud vyhověl návrhu soudců obecných soudů a vrátil jim 13. a 14.
plat za druhé pololetí roku 2001 a rok 2002. Vyňal je totiž ze zákona, který
představitelům státní moci tyto platy kvůli úsporám ve státním rozpočtu
odebral. Návrh na to, aby se úsporný zákon na soudce nevztahoval, podal
plénu Ústavního soudu brněnský městský soud a několik pražských
obvodních soudů. Podle ministerstva spravedlnosti je průměrný měsíční plat
soudce 66.115 korun. Dnešní verdikt Ústavního soudu bude stát půl miliardy
korun.
Vydavatel Hitlerova díla Mein Kampf Zítko při soudním výslechu vinu opět
odmítl a trval na tom, že knihu vydal jen jako historický dokument. Uvedl, že
126
vyšla v rámci edice Knihy, které změnily svět. V této edici vyšel podle něj
například i Komunistický manifest, Leninův Stát a revoluce a středověký
spisek Kladivo na čarodějnice.
Odbory, zaměstnavatelé a vláda se na jednání Rady hospodářské a sociální
dohody (tripartity) na podobě reformy veřejných financí nedohodli. Zástupci
odborů a zaměstnavatelů předložili vládě své připomínky k reformě a znovu
se sejdou 17. června. Předseda Českomoravské konfederace odborových
svazů Milan Štěch uvedl, že odbory budou dále chystat protestní akci.
Na domácím kapitálovém trhu pravidelně vyplácí dividendy pouze 14
podniků. Nejštědřejší je společnost Philip Morris, která za poslední čtyři roky
vyplatila celkem 4508 korun. Dalšími dividendovými stálicemi jsou třeba
Dalkia Morava, Elektrárny Opatovice, Metrostav, Pražská teplárenská, SSŽ či
Teplotechna Ostrava, uvedla agentura Čekia.
12. červen
V České republice žilo koncem loňského roku deset tisíc lidí s majetkem
přesahujícím jeden milion dolarů. Vyplývá to z letošní studie World Wealth
Report, kterou zveřejnily společnosti Cap Gemini Ernst & Young a Merrill
Lynch. Ze studie zároveň vyplývá, že bohatých přibývá na celém světě.
Nejvyšší koncentrace jich je v Evropě.
Český poslanec Jan Zahradil opustil předčasně zasedání Konventu o
budoucím uspořádání Evropské unie na protest proti jeho stále silnějšímu
směřování k takovému pojetí ústavy EU, které mu připadá federalistické. K
tomuto kroku ho podnítila dnešní schůze zástupců národních parlamentů, prý
"hrubě zmanipulovaná". "Dorazilo mě, co se stalo na této schůzi. Řekl jsem si,
že se na té brutální manipulaci podílet nebudu," řekl Zahradil. Vyložil, že byla
svolána společná schůze poslanců národních parlamentů a Evropského
parlamentu, z níž vypadly nové profederalistické návrhy, které jdou dál než
všechno, co bylo zatím do ústavy navrženo. Tyto návrhy nebyly předloženy k
hlasování, takže se nesouhlas silné menšiny s nimi nemohl jasně projevit.
"Vidím za tím temné prsty Giscarda, že to takto zmanipuloval," stěžoval si
Zahradil.
Pražský arcibiskup a český katolický primas kardinál Miloslav Vlk vyzval
věřící, aby se zúčastnili nadcházejícího referenda a hlasovali pro vstup země
do EU. "Vybízím příslušníky církve, aby se všichni zúčastnili hlasování s
kladným postojem, který vícekrát doporučil papež Jan Pavel II.," uvedl Vlk.
Do stávkové pohotovosti vstoupila další odborová organizace zaměstnanců
Českých aerolinií. Po pilotech, leteckých mechanicích a leteckých inženýrech
vyhlásili pohotovost i letušky a stewardi. Odborová organizace posádek
letadel ČSA sdružuje zhruba 630 palubních průvodčí z celkového počtu 800
lidí. Stejně jako další organizace, prosazují palubní odbory uzavření
samostatné kolektivní smlouvy.
127
13. červen
Konvent o budoucnosti Evropské unie zplodil podle názoru České republiky
velmi dobrý návrh ústavy EU, který je solidním základem pro další práci vlád
členských zemí. Před zahájením slavnostního závěrečného zasedání Konventu
to řekl zástupce české vlády, náměstek ministra zahraničí Jan Kohout.
Postoj prezidenta Václava Klause a českého zástupce v Konventu Jana
Zahradila z ODS k evropské integraci považuje předseda sněmovny Lubomír
Zaorálek (ČSSD) za nedostatek odvahy. Krátce před začátkem referenda o
vstupu do EU Zaorálek novinářům řekl, že nářky nad ztrátou národní
suverenity a uraženost, když se věci nevyvíjejí podle něčích
představ, pozici České republiky neprospějí.
Dvě hodiny před otevřením volebních místností vyzývá opoziční ODS své
voliče a příznivce, aby se zúčastnili referenda a hlasovali pro vstup do EU.
Podle místopředsedy ODS Jana Zahradila může Česko pouze jako členská
země ovlivňovat vývoj v unii tak, aby se nestala "federálním superstátem".
Historické referendum o vstupu České republiky do EU začalo. Úderem 14:00
se otevřely dveře téměř 15.000 volebních místností pro všechny české voliče,
kteří chtějí rozhodovat o přičlenění země k unii. Další osud státu mají lidé jen
ve svých rukou, výsledek plebiscitu totiž vláda ani parlament změnit
nemohou.
První českou transplantaci jater od žijícího dárce provedly týmy docenta
Miroslava Rysky a Jiřího Šnajdaufa v pražském Institutu klinické a
experimentální medicíny (IKEM). "Operace dítěte o váze 9,5 kilogramu trvala
14 hodin a byla úspěšná," řekl. Dárcem byl otec, který dítěti poskytl část
svých jater.
14. červen
Čeští voliči přesvědčivě schválili vstup země do Evropské unie. K
historickému referendu přišlo přes 55 procent voličů, pro přičlenění k
evropskému společenství se vyslovily více než tři čtvrtiny z nich. Výsledek
uvítali nejen obhájci unijního členství v Česku, ale i představitelé unie.
Nejsilnější podpora vstupu do EU z hlediska stranických sympatií byla mezi
příznivci Unie svobody-DEU. Pro se podle SC&C z nich vyslovilo 90
procent. Naopak proti integraci byli nejčastěji voliči komunistů: pro jich
hlasovalo jen 40 procent. Nejsilnější podpory se vstupu do EU dostalo od
vysokoškolsky vzdělaných voličů: ano mu řeklo 83 procent z nich. Naopak
nejmenší podporu integraci vyslovovali lidé s výučním listem: pro jich
hlasovalo 74 procent, o procento vyšší byla podpora voličů se základním
vzděláním. Velké rozdíly nebyly ani mezi voliči z města a venkova. Pro vstup
se vyslovilo 79 procent městských a 77 procent venkovských voličů.
Češi z dnešního "ano" vstupu do Evropské unie brzy vystřízliví, míní ředitel
Liberálního institutu Miroslav Ševčík. Sám v referendu hlasoval proti členství
v evropském klubu. Současně kritizuje vládu za to, že zvolila taktiku
128
neinformovat občany o problémech spojených se vstupem do EU. "ČR o sobě
bude po vstupu rozhodovat mnohem méně než dnes. V mnoha věcech o nás
budou rozhodovat jiní a jinak, než bychom chtěli," řekl.
15. červen
Češi v referendu o vstupu země do Evropské unie obstáli. Je o tom přesvědčen
prezident Václav Klaus. Až budoucnost podle něj ale ukáže, zda se naplní
obavy 23 procent lidí, kteří v referendu hlasovali proti vstupu, nebo naopak
očekávání 77 procent voličů, kteří volili členství v unii. Jak sám v referendu
hlasoval, ale prezident neprozradil.
Exportní garanční a pojišťovací společnost EGAP loni spadla do ztráty zhruba
800 milionů korun. V roce 2001 přitom vytvořila čistý zisk asi 370 milionů
korun. "Museli jsme vytvořit dodatečné rezervy v řádu miliardy korun," řekl
generální ředitel EGAP Pavol Parízek.
16. červen
Mimořádné, unikátní a neopakovatelné. Taková slova užívá velvyslanec
Evropské komise Ramiro Cibrian, když hodnotí svoji téměř pětiletou misi
v České republice. S českým referendem ve funkci končí. Rok před vstupem
do Evropské unie je podle něj země na členství připravena téměř
stoprocentně. Jedním ze zbývajících úkolů je například umožnit vzájemné
uznávání vysokoškolských diplomů.
Ministryně školství Petra Buzková se distancovala od prohlášení svého
tiskového odboru, že vláda splní požadavky školských odborů, ať už s
případnou stávkou nebo bez ní. Podle nového prohlášení ministryně doufá, že
vyjednávání skončí pro obě strany přijatelným kompromisem. Loni si učitelé
v průměru vydělali 16.340 korun. Učitelka v mateřské škole měla přes 13.300
korun, její kolega na základní škole si vydělal přes 16.600 korun. Pedagogové
na středních odborných učilištích brali 17.200 korun, kantoři na gymnáziích
přes 18.600 korun a jejich kolegové na středních odborných školách téměř
19.000. Učitelé na vyšších odborných školách brali přes 19.700 korun.
Novým předsedou představenstva společnosti a generálním ředitelem ABN
AMRO Penzijní fond, počtem klientů sedmého největšího tuzemského
penzijního fondu, se stal třiatřicetiletý Pavel Němec.
Přes 6000 dětí prošlo Pražským dětským sborem (PDS), s nímž se večerním
koncertem v Rudolfinu oficiálně rozloučil jeho zakladatel Čestmír Stašek.
Stašek založil dětský sbor před 54 lety a nepřetržitě ho řídil, čímž vytvořil
minimálně český rekord ve vedení jednoho pěveckého tělesa. Postupem času
vedle základního sboru vznikly přípravka, sbor odchovanců PDS Mikrochor a
Smíšený sbor rodičů a přátel PDS.
129
17. červen
Bývalý český prezident a disident Václav Havel se chce výrazně angažovat v
dodržování lidských práv na Kubě. Oznámil to ministr zahraničí Cyril
Svoboda. Podle něj se česká diplomacie chystá materiálně podporovat
kubánskou opozici, kterou utiskuje režim Fidela Castra.
Novým ministrem spravedlnosti by se mohl stát předseda pražského
městského soudu Jan Sváček. Dostal nabídku od současného šéfa resortu a
vicepremiéra Pavla Rychetského, který míří do Ústavního soudu. K nabídce
se má vyjádřit do tří dnů.
Piloti Českých aerolinií stávkovat nebudou. Na poslední chvíli se vedení
společnosti podařilo s odborovými organizacemi dohodnout na kompromisní
podobě kolektivního vyjednávání. Podle prezidenta odborového sdružení
pilotů CZALPA Radomila Kratochvíla dosáhli piloti a další odborové
organizace svého požadavku na zahájení jednání o samostatných kolektivních
smlouvách. Každá ze sedmi odborových organizací by měla mít samostatnou
dohodu. Odboráři by měli navíc uzavřít rámcovou smlouvu, která bude řešit
společná ustanovení pro všechny zaměstnance.
Tradičně v předstihu byly uděleny ceny mezinárodní výstavy scénografie a
divadelní architektury Pražské quadriennale, která na holešovickém Výstavišti
potrvá do 29. června. Hlavní cenu Zlatou trigu, která před čtyřmi roky zůstala
doma, získala v konkurenci pěti desítek zemí tak jako v roce 1991 národní
expozice Velké Británie. Zlatou medaili dostal Richard Hudson z Británie za
výpravu k Händelově opeře Tamerlán. Další zlatá medaile patří Nicky
Gillibrandové z Británie za kostýmy k Shakespearovu Snu noci svatojánské.
Zlatou medaili za komplexní výtvarné řešení inscenace dostali švédští tvůrci
Lars-Ake Thessman (výprava) a Karen Erskineová (kostýmy) za Electru
Richarda Strausse. Porota ocenila zvláštní stříbrnou medailí expozici
Slovenské republiky věnovanou tvorbě nedávno zesnulého scénografa Aleše
Votavy.
18. červen
Ministr životního prostředí Libor Ambrozek (KDU-ČSL) odvolal z funkce
šéfku České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Evu Tylovou, kterou řízením
této instituce pověřil loni v říjnu. Novým ředitelem inspekce se stal Jan
Slanec. Personální výměnu kritizovali zástupci ekologického Hnutí Duha.
"Tylová patří mezi nejschopnější české ekologické úředníky a těší se
širokému respektu odborné veřejnosti. Za těch několik měsíců, kdy směla
inspekci řídit, prokázala, že je člověkem na svém místě," uvedlo hnutí.
19. červen
Takzvané Benešovy dekrety byly podle německého kancléře Gerharda
Schrödera odezvou na přepadení Československa nacisty. Přestože berlínská
vláda nadále považuje poválečné vysídlení Němců za bezpráví, šéf spolkové
130
vlády v rozhovoru pro list Passauer Neue Presse konstatoval, že otázky
minulosti budou za českého členství v Evropské unii stále více ustupovat do
pozadí. "Vyhnání Němců z Polska bylo takříkajíc přímým důsledkem války,
aniž k tomu existovaly nějaké právní akty, zatímco Benešovy dekrety mají
přirozeně co do činění s německým přepadením tehdejšího Československa a
jsou reakcí na to," konstatoval Schröder. "Tvoří (dekrety) ale současně právní
základ nejen pro vyhnání, ale také pro téma majetkových nároků."
Vláda nemá žádný prostor, aby mohla ustoupit mzdovým požadavkům
odborů, řekl novinářům ministr financí Bohuslav Sobotka. "Vzdát se plánu
konsolidace rozpočtů je příliš vysokou cenou za to, aby se odboráři uklidnili,"
dodal. Vláda podle Sobotky navrhuje odborům buď zachování
dvanáctitřídního tarifního systému s mírným reálným nárůstem mezd v
příštích třech letech nebo zavedení šestnáctitřídního systému s nižším
přísunem peněz, než se původně předpokládalo. Několik tisíc odborářů prošlo
centrem Prahy, aby vyjádřili nesouhlas s vládním návrhem reformy veřejných
financí.
Novým uměleckým operním šéfem Státní opery Praha bude od července
dirigent Leoš Svárovský. Vystřídá ve funkci Vojtěcha Spurného. Ředitel
divadla Jaroslav Vocelka oznámil, že šéfem baletního souboru - Pražského
komorního baletu - se stává po Pavlu Šmokovi tanečník a choreograf Pavel
Ďumbala.
Televize Nova, respektive její servisní organizace Česká produkční 2000,
složila České konsolidační agentuře (ČKA) poslední splátku 117,5 milionu
korun z původně miliardového úvěru. ČKA úvěr převzala po IPB, která jej
České produkční poskytla na rozjezd Novy v roce 1999 poté, co se televize
rozešla s americkým investorem.
Komerční banka vyplatí z loňského rekordního zisku dividendu 40 korun na
akcii. Návrh vedení banky schválili akcionáři na valné hromadě. O rok dříve
banka vyplácela 11,50 Kč na akcii. Česká spořitelna na výplatu dividend
vyčlenila přes tři miliardy korun, tedy 20 Kč na akcii. ČSOB mezi akcionáře
rozdělila 1,88 miliardy, což představuje 380 korun na akcii. Živnostenská
banka letos dividendy nevyplácí.
Policie ukončila vyšetřování kauzy někdejšího šéfa kladenských hutí
Vladimíra Stehlíka, jeho syna Marka a bývalého ekonomického ředitele
oceláren Luboše Pejpy. Obvinění se nyní začnou seznamovat s vyšetřovacím
spisem, což vzhledem k velkému množství materiálů potrvá až do srpna.
Případ někdejšího vedení Poldi se vleče několik let. Státní zástupce již v roce
2000 obžaloval tři muže z několika majetkových trestných činů, jimiž v
ocelárnách údajně způsobili až stomilionové škody. Krajský a po stížnosti i
odvolací soud ale loni vrátily obžalobu k došetření s tím, že je nutné doplnit
znalecké expertizy z oboru ekonomiky a lékařství. Trojice je přitom stíhána za
zneužívání informací v obchodním styku a porušování povinností při správě
cizího majetku a hrozí jí až 12 let vězení.
131
20. červen
Druhá německá parlamentní komora, Spolková rada, se fakticky připojila k
požadavkům na zrušení takzvaných Benešových dekretů. Vyhověla návrhu
největší spolkové země Bavorska, která se považuje za patrona sudetských
Němců, a poukázala na starší výzvu Evropského parlamentu z roku 1999 k
anulování československých poválečných dokumentů. "Spolková rada vítá
prohlášení české vlády z 19.6.2003. Zároveň upomíná na výzvu Evropského
parlamentu z roku 1999 'zrušit existující zákony a dekrety z let 1945 a 1946,
pokud se týkají vyhnání jednotlivých národních skupin z bývalého
Československa', jakož i na německo-československou smlouvu o dobrém
sousedství z roku 1992 a na německo-českou deklaraci z roku 1997, ve které
se obě strany přihlásily k historické zodpovědnosti," zní stručné vyjádření
parlamentní komory.
Prezidenta Václava Klause "velmi nemile překvapila výzva" německé
Spolkové rady ke zrušení takzvaných Benešových dekretů. Klaus míní, že
výzva by mohla být i porušením česko-německé deklarace. "Je... na
důkladném zvážení, nakolik je výzva Spolkové rady porušením českoněmecké deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji," stojí v
Klausově prohlášení.
České ministerstvo zahraničí vyjádřilo podiv nad krokem Spolkové rady,
která se v podstatě připojila k požadavkům na zrušení československých
poválečných dekretů. Ministerstvo soudí, že čtyři roky starou výzvu
Evropského parlamentu už překonala pozdější stanoviska a rozbory
Evropského parlamentu i Evropské komise.
21. červen
Evropská unie nesmí být podle ministra zahraničí a předsedy KDU-ČSL
Cyrila Svobody v rukou velkých států. Česká republika musí mít v jejích
orgánech jasný hlas a zastoupení. Zatímco v Evropském parlamentu bude
poměrné zastoupení, každá členská země musí mít svého komisaře. Musí
platit: jedna země, jeden komisař, řekl Svoboda novinářům po zasedání
celostátní konference lidovců.
Hned na dvou místech v Praze se konaly pivní slavnosti. Davy lidí proudily
odpoledne Smíchovem na velkolepou veselici místního pivovaru
Staropramen. Komornější atmosféru zažívala zahradní restaurace v
Riegrových sadech na Vinohradech, která hostila závěrečný den pivobraní. Na
obě akce návštěvníky přilákal vedle piva, opékaných klobás a dalších
pochutin kvalitní hudební program.
Nečekaná změna místa neublížila festivalu etnické hudby Respect. Přišel sice
o romantickou kulisu Hradčan, kde se odehrálo minulých pět ročníků, ale jeho
fanoušci si našli cestu i na pražský ostrov Štvanice. Podle pořadatelů přišlo
dnes asi 1500 lidí, zatímco na terasy hradní Jízdárny přicházelo maximálně
800 lidí. Vrcholem se podle stalo vystoupení jamajských hudebních veteránů
132
ze skupiny Skatalites. Publikum ale již odpoledne naprosto strhla skupina
Amsterdam Klezmer Band. Skatalites jsou otci všech jamajských hudebních
stylů - ska, rock steady i reggae.
22. červen
Vedení koaličních stran se dohodlo na reformě veřejných financí. Ministr
financí Bohuslav Sobotka řekl, že vláda se též dohodla na tom, že schodek
státního rozpočtu pro příští rok bude nižší než letošní deficit, který má
dosáhnout 119 miliard korun. Dále koalice rozhodla o tom, že minimální
vyměřovací základ pojistného u osob samostatně výdělečně činných bude 50
procent průměrné mzdy v národním hospodářství. Na jednání došlo též k
dohodě o stavu zaměstnanců ústředních orgánů. Koalice rozhodla o reformě
ústředních orgánů a o snížení jejich počtu. Ve stavebním spoření budou platit
všechny změny, což bude doplněno o bonifikaci těch, kteří spoření použijí k
hlavnímu účelu, tedy k pořízení bydlení.
23. červen
Český velvyslanec při EU Pavel Telička podepsal dohodu mezi Evropskou
unií a Českou republikou o české účasti na vojenské misi EU Concordia v
Makedonii. V dohodě Praha souhlasí s vysláním dvou svých zástupců do
tiskového a informačního centra mise, která je první svého druhu v rámci
unie. Podle sdělení mise ČR při EU bude česká účast stát zhruba 52.000 eur
(asi 1,61 milionu korun). Oba Češi by měli v Makedonii sloužit do konce
letošního roku. Vyžádá-li si to ale bezpečnostní situace v zemi, může Česko
vyslat až osm dalších účastníků.
Jiřího Langa do funkce ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) podle
očekávání jmenovala vláda. Lang působí v českých tajných službách 13 let.
V posledních letech byl náměstkem ředitele BIS pro operativní činnosti. Ve
funkci ředitele civilní kontrarozvědky vystřídá Jiřího Růžka, který rezignoval
v květnu. Od Růžkovy rezignace byl Lang řízením služby pověřen.
Vláda radikálně omezila návrh ministryně zdravotnictví Marie Součkové
(ČSSD) na zvýšení zdravotního pojištění za děti, důchodce a další státní
pojištěnce. Součková chtěla zvýšit částku ze současných 467 na 502 korun za
měsíc, podle rozhodnutí vlády to bude jen 475 korun, tedy o osm korun více
než teď. Odvody za státní pojištěnce tvoří 23 procent příjmu zdravotních
pojišťoven, které však na péči o státní pojištěnce vydávají 81 procent
vybraných peněz.
Odboráři budou na jednání s vládou o platovém systému pro státní
zaměstnance požadovat zavedení šestnáctitřídního systému. Obávají se ale, že
je chtějí ministři podvést a poškodit. Nižší růst platů zaměstnanců veřejného
sektoru patří mezi hlavní úspory v rámci reformy veřejných rozpočtů, kterou
dnes vláda schválila. "Je zajímavé, že vláda na každé jednání přijde ještě
s méně penězi," řekl šéf Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Jiří
133
Schlanger. "Jde o to, jak velký podvod vláda hodlá na státních zaměstnancích
udělat," dodal šéf lékařských odborů Milan Kubek.
O post generálního ředitele České televize ve znovu vypsaném řízení
projevilo zájem 34 kandidátů. Přihlášky obdržela Rada České televize, která
bude šéfa veřejnoprávního média vybírat.
Státní zástupce zajistil na jednom z Kanárských ostrovů hotel zakladatele
zkrachovalého H-Systemu Petra Smetky, který je stíhán v několika kauzách
rozsáhlých podvodů. Hotel na ostrově Grand Canaria koupil obviněný Smetka
v roce 1992 od španělského obchodníka v přepočtu za 35 milionů korun.
Specializovaný policejní tým zaznamenal historický úspěch v boji proti praní
špinavých peněz. Kriminalistům se podařilo objasnit první dva velké případy.
Jejich hlavní aktéři jsou prvními lidmi obviněnými v Česku z legalizace
výnosů z trestné činnosti. Kriminalistům z odboru výnosů a praní peněz se
podařilo zajistit v první kauze půl milionu dolarů (asi 14 milionů korun), ve
druhé zhruba 600.000 korun, sdělila dnes Andrea Filipová z policejního
prezidia. Obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti a z krácení daně,
poplatku a podobné povinné platby čelí mladý muž asijského původu. Na
počátku jeho zločinecké dráhy stály podle Filipové devizové účty, které
založil na falešné obchodní jméno a na které postupně po malých částkách
vložil 2,5 milionu dolarů (asi 60 milionů korun). "Peníze obratem poukazoval
do zahraničí a jejich původ vykazoval jako platby za zboží," naznačila mluvčí
s tím, že za poslední dva roky muž žádné zboží nedovezl ani nevyvezl.
Policisté pak navíc zjistili, že se podezřelý vydává za jinou osobu. Nyní
pobývá ve vazbě a hrozí mu až osm let vězení. Ve druhém případu jsou kvůli
praní špinavých peněz stíháni dva Češi. Dvaašedesátiletý jednatel společnosti
s účtem u zkrachovalé Union banky a jeho o rok starší komplic. Jsou
podezřelí z toho, že převodem finančních prostředků na cizí účet zastírali
nebo se snažili znemožnit zjištění pravého původu peněz. Snažili se vzbudit
zdání, že peníze získané trestnou činností nabyli zákonnou cestou, vysvětlila
Filipová. Trestného činu se podle ní dopustili poté, co se první z mužů
dostavil do banky a žádal bez souhlasu správce konkurzní podstaty vyplacení
peněz z pojištění vkladů. Sumu 800.000 korun pak převedl na účet
spolupachatele, upřesnila mluvčí. Z toho se kriminalistům podle ní podařilo
zajistit přibližně 600.000 korun. Odbor výnosy a praní špinavých peněz
působí v rámci elitního republikového Útvaru odhalování korupce a finanční
kriminality, který vznikl v březnu po rozsáhlé policejní reorganizaci.
24. červen
Vládní reforma veřejných rozpočtů neobsahuje opatření, která by podporovala
růst ekonomiky, a české podnikatelské prostředí naopak ještě zhoršuje.
Shodují se na tom podnikatelské svazy. Podle prezidenta Hospodářské
komory Jaromíra Drábka bude mít i bez reformy minimálně třetina
živnostníků po vstupu do EU vážné problémy s udržením se na jednotném
134
evropském trhu. Třetině firem, které nejsou na vysokou konkurenci v unii
připraveny, hrozí po vstupu do unie krach. Podnikatelské svazy se také
shodují na tom, že by pokles sazby daně z příjmu právnických osob měl být
rychlejší, než navrhuje vláda. Ta počítá s postupným poklesem na 24 procent
do tří let. Firmy chtějí sazbu snížit ihned. Požadují také zachovat současný
rozsah odečitatelných položek.
Nový šestnáctitřídní systém odměňování státních zaměstnanců většina
odborových svazů nechce. Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach
řekl, že na jednání podle jeho soudu převažoval názor zachovat systém
dosavadní. Na nový by bez patnáctimiliardové injekce některé profesní
skupiny doplatily a vláda víc než pět miliard nedá.
České dráhy po osmi letech od uzavření kontraktu převzaly od konsorcia
Alstom první ze sedmi rychlovlaků pro koridorové tratě. Vlak pod názvem
České Pendolino bude poprvé nasazen ve zkušebním provozu s cestujícími na
přelomu března a dubna příštího roku a v květnu nebo červnu se objeví v
jízdním řádu. Za jednu soupravu dráhy zaplatí přes 600 milionů korun.
25. červen
Lustrační zákony budou platit i nadále. Poslanecká sněmovna hned v prvním
čtení zamítla komunistický návrh na jejich zrušení. Lidé, kteří budou usilovat
například o vysoké funkce ve státní správě, tak budou muset i nadále
předkládat osvědčení, že před rokem 1989 nebyli vysokými funkcionáři
komunistické strany či příslušníky a agenty komunistické tajné policie. Proti
zrušení lustrací se postavily ODS, KDU-ČSL, Unie svobody-DEU a část
poslanců ČSSD.
Kriminalitou mládeže se od příštího roku budou zabývat místo stávajících
specializované soudy. Počítá s tím nový zákon, který schválil Senát. Ani horní
komora nesnížila současnou věkovou hranici trestní odpovědnosti z 15 let
například na 14 let, jak to navrhovali někteří poslanci. Zákon má nyní
posoudit prezident Václav Klaus.
Senát podpořil vydání dluhopisů za 47,6 miliardy korun na výstavbu dálnice
D47 v Moravskoslezském kraji. Vláda chce, aby nová dálnice byla v provozu
do listopadu 2008.
Akciová společnost Škoda Praha (ŠP) vstoupí v červenci do druhé etapy
restrukturalizace, kterou zahájila v únoru. Součástí první části bylo především
vyřešení sporů s ČEZ a Škodou Holding, ve druhé fázi se chce firma
soustředit na získání nových zakázek. S postupem firmy nesouhlasí minoritní
akcionáři, kteří tvrdí, že je vedení společnosti svým jednáním poškozuje.
Klienti zkrachovalé makléřské společnosti KTP Quantum na veřejném
shromáždění kritizovali přehlížení ze strany státu a žádali zpět ztracené
peníze. Do KTP Quantum vložilo postupně peníze kolem 30 tisíc osob, ale
firma skončila po letech činnosti loni na jaře v konkurzu. Objem pohledávek
činí kolem 3,8 miliardy korun.
135
26. červen
Pokud se senátor dvakrát řádně neomluví ze schůze horní komory, jednání
výboru nebo komise, hrozí mu odebrání poloviny platu. Horní komora se po
bouřlivé rozpravě usnesla, že rozhodovat o tom bude senátní mandátový a
imunitní výbor. Pokutu doposud sice umožňoval zákon, ale Senát neurčil
orgán, který by o ní rozhodl.
Expremiér Miloš Zeman předpovídá sociální demokracii pád vlády a debakl
ve volbách, ať už řádných nebo mimořádných. Ve své "Poslední knížecí radě
z Vysočiny", která se začala šířit mezi sociálními demokraty, píše, že se tak
stane proto, že sjezd nedbal jeho rady a znovu zvolil do čela strany tandem
Vladimír Špidla a Stanislav Gross. Sám se ale přes výzvy svých stranických
přátel do politiky prý vrátit nechce.
S osvobozujícím rozsudkem odešli od Vrchního soudu v Praze vysocí
funkcionáři předlistopadového režimu Miloš Jakeš a Jozef Lenárt. Odvolací
soud dospěl k závěru, že žalobci se nepodařilo prokázat, že se bývalí
komunističtí politici dopustili v souvislosti se srpnovými událostmi roku 1968
něčeho nezákonného.
Kvůli dluhům nedávají distributoři několika nemocnicím léky, nedostávají je
Kladno, Kroměříž, Strakonice, Rokycany, Jihlava a Chrudim.
Malé letadlo, které nouzově přistálo na 34. kilometru brněnské dálnice D1 ve
směru na Brno, způsobilo dnes kolem 00:15 havárii osobního vozu a
autobusu. V osobním voze Škoda uhořeli dva lidé.
Bývalí dealeři Československé obchodní banky (ČSOB) Bohumír Czernek a
Bohumil Stádník mají jít každý na 2,5 roku do věznice s dozorem. V hlavním
líčení o tom rozhodl pražský městský soud, který uznal oba muže vinnými z
porušování povinnosti při správě cizího majetku. Podle rozsudku způsobili
peněžnímu ústavu riskantním obchodováním na mezinárodním trhu dluhopisů
škodu přes 2,4 miliardy korun, kterou mají podle soudu v plném rozsahu
nahradit. Jde o jednu z největších ztrát v historii českého bankovnictví.
Únorová stávka části řidičů pražských tramvají byla nezákonná, protože
nebyla v souladu se zákonem o kolektivním vyjednávání, rozhodl Městský
soud v Praze, který řešil spor mezi pražským dopravním podnikem a Federací
řidičů tramvají. Soudce Martin Valehrach zdůvodnil rozsudek tím, že stávka
řidičů nebyla v souladu se zákonem o kolektivním vyjednávání. "Stávku řidiči
nenahlásili ani tři dny předem, ani nebyl nahlášen počet stávkujících, ani ten,
kdo bude za stávkující jednat se zaměstnavatelem," řekl. Podle vyjádření
právní zástupkyně vyčíslil dopravní podnik škodu, kterou stávka způsobila, na
751.000 korun.
27. červen
Německo zahájilo převody druhých splátek odškodnění českým obětem
nucených prací za druhé světové války. Oznámila to v Berlíně Spolková
nadace "Připomínka, odpovědnost a budoucnost" s tím, že prostředky převádí
136
na konto svého českého protějšku, Česko-německého fondu usmíření. Dnešní
převod ve výši 11,45 milionu eur je určen 7762 českým obětem nejtvrdších
represí, tedy k osobám nasazeným na takzvané otrocké práce. Celkem byl
v Česku uznán nárok na odškodnění 73.000 osob.
Sedmičlenný gang, který útočil na erotické kluby na Domažlicku, pozatýkali
detektivové specializovaní na organizovaný zločin. Skupina tří Čechů a čtyř
občanů bývalého Sovětského svazu podniky napadala na objednávku českých
provozovatelů jiných klubů, kteří chtěli tímto způsobem zlikvidovat
konkurenci.
28. červen
Komunisté nabízejí ČSSD spolupráci a podpořili by případný menšinový
kabinet sociální demokracie. Vedení strany jednalo o vládní reformě
veřejných financí. Jako celek ji nepodpoří, mohou však ve sněmovně
zvednout ruku pro některé dílčí návrhy, například pro zavedení registračních
pokladen.
Ústřední výkonný výbor sociální demokracie podle očekávání doporučil svým
poslancům a senátorům, aby podpořili finanční reformu kabinetu Vladimíra
Špidly. S úsměvem odcházela ze zasedání nejvyššího stranického orgánu
ministryně školství Petra Buzková, podařilo se jí prosadit do usnesení
podporu svého rezortu.
Ministerstvo financí plánuje naplnit státní pokladnu příjmy z privatizace
podílů státu, za které by měl stát do konce volebního období v roce 2006
získat nejméně 160 miliard korun. Podle záměru ministerstva je na prodej
téměř vše v držení státu s výjimkou několika málo firem, jakou jsou České
aerolinie, Česká pošta a Česká správa letišť. Za ČEZ chce stát získat 94
miliard korun a za Český Telecom 50 miliard korun. Odhad z prodeje
Budvaru činí naproti tomu tři miliardy korun, přitom podle odhadu odborníků
by to mohlo být až 12 miliard. Jako první bude stát prodávat balíky
energetických firem. Nejprve by to měl být menšinový podíl v ČEZ, poté dvě
severočeské hnědouhelné společnosti (Sokolovská uhelná a Severočeské doly)
a chemický koncern Unipetrol. Po jeho první nezdařené privatizaci očekává
stát nižší výnos, asi osm miliard korun.
29. červen
Premiér Vladimír Špidla odmítl požadavky sudetských Němců na vrácení
majetku, který jim byl v souvislosti s Benešovými dekrety zabaven. "V prvé
řadě je nutno říci, že jakékoli majetkové věci jsou pro nás absolutně uzavřeny.
Nepřipadá v úvahu uvažovat tímto směrem," zdůraznil Špidla
v dolnorakouském Göttweigu, kde vystoupil na tradičním Evropském fóru.
Český ministr zahraničí Cyril Svoboda, který se rovněž zúčastnil Evropského
fóra, novinářům řekl, že prezidentské dekrety jsou po právní stránce již dávno
vyřešenou záležitostí a nejsou předmětem politického jednání.
137
V České republice postupně klesá počet obyvatel na jeden osobní automobil.
V hlavním městě Praze připadají na jeden vůz zhruba dvě osoby, naproti tomu
v Olomouckém kraji jsou to téměř 3,5 osoby. Na postupném klesajícím
poměru se podílí především nárůst počtu registrovaných vozidel a úbytek
obyvatel. Kombinací těchto vlivů poklesl za minulý rok počet obyvatel na
jeden osobní automobil z 2,9 na 2,79 osoby. V České republice bylo ke konci
minulého roku registrováno 3,649 milionu osobních automobilů, o 125,6
tisíce více než předloni. Centrální registr vozidel ke konci minulého roku dále
evidoval 759 tisíc motocyklů, 21 tisíc autobusů či 147 tisíc traktorů. Celkový
počet registrovaných vozů dosáhl v minulém roce 5,740 milionu kusů.Z údajů
Evropského statistického úřadu Eurostat vyplývá, že za stejnou dobu poklesl
počet obyvatel v České republice o 62 tisíc lidí.
30. červen
Většinová společnost v České republice nemá dostatek informací o skutečném
životě a situaci Romů v zemi a zřejmě i proto se chová odmítavě a s určitým
despektem, míní předsedkyně občanského sdružení Athinganoi Gabriela
Hrabaňová. Na mezinárodní konferenci v Budapešti o situaci Romů ve střední
a východní Evropě vyjmenovala problémy, s nimiž se čeští Romové potýkají.
"Kromě nedostatku informací, anebo zkreslených informací, je velkým
problémem segregace Romů, za což lze považovat například existenci
zvláštních škol. Absolventi zvláštních škol mají menší možnost uplatnit se na
trhu práce a také v pokračování studií. Je to vlastně omezení jejich integrace
do společnosti," řekla. Řadu problémů ale vidí i na straně Romů. "Romové by
měli především hodně pracovat na svém vzdělání. Větší úsilí by měli vyvinout
také na poli informování většinového obyvatelstva o romské kultuře a o
Romech jako takových," dodala romská aktivistka.
Zmocněnec české vlády pro lidská práva Jan Jařab uznal, že problémy, na
které poukázala Hrabaňová jsou reálné. Dodal, že v souvislosti s reformou
veřejné zprávy se objevil i nový problém: vládě chybí na regionální a lokální
úrovni nástroje k realizaci vlastní politiky na tomto poli. Jako příklad uvedl
síť romských sociálních poradců, která nyní v důsledku různých reorganizací
je v podstatě v troskách. Přitom činnost romských sociálních pracovníků patří
mezi úspěchy vlády při řešení romské problematiky, protože tito poradci mají
"skutečně velký pozitivní vliv" v romských komunitách.
Česká družice Mimosa, která byla vypuštěna z ruské vojenské základny
Pleseck, se v 19:02 moskevského času (17:02 SELČ) úspěšně oddělila od
bloku Briz-KM a dostala se na oběžnou dráhu. Financování projektu Mimosa
se uskutečňuje v rámci umoření ruského dluhu České republice. Jde o jeden
z nejvýznamnějších společných vědeckovýzkumných projektů mezi Akademií
věd ČR a Ruskou akademií věd od počátku 90. let. Družice bude řízena z
pozemní stanice v Panské Vsi v severních Čechách. Název Mimosa znamená
zkratku anglických slov Microaccelerometric Measurements of Satelite
138
Accelerations (mikroakcelerometrická měření zrychlení satelitu). Malou
vědeckou družici pro Astronomický ústav AV ČR vyrobila česká firma Space
Devices. Na palubě nese Mimosa citlivý mikroakcelerometr MAC určený k
měření negravitačních sil (odpor atmosféry, tlak přímého a odraženého
slunečního záření, tepelné záření Země). Hlavním cílem projektu je podle
Astronomického ústavu AV ČR studovat na základě naměřených
akcelerometrických dat hustotu vyšší atmosféry a její variace. Odpor
atmosféry má velký vliv na kosmické aparáty v nižších oběžných drahách
(výšky menší než 2000 km) a způsobuje, že tyto objekty postupně ztrácejí
rychlost až nakonec shoří ve vyšších vrstvách atmosféry (jako například
Sputnik, Skylab, Mir).
1. červenec
Ministerstvo
zemědělství
respektuje
doporučení
zastupitelstva
Moravskoslezského kraje vybudovat přehradu v Nových Heřminovech, řekl
ministr zemědělství Jaroslav Palas.
Česko čelí nyní u Evropského soudu pro lidská práva 74 stížnostem, zhruba
45 z nich se týká nepřiměřeně dlouhého soudního řízení, řekl vládní
zmocněnec pro zastupování země před Evropským soudem Vít Schorm.
Kvůli podobám vládní a opoziční reformy veřejných financí se v Poslanecké
sněmovně střetla ČSSD s ODS. Občanští demokraté vládě vytkli, že reforma
vše zdraží, zemi ještě více zadluží a vláda chce lidi šacovat a ožebračit. ČSSD
ale upozornila, že v důsledku zatím známých reformních kroků ODS by se za
tři roky blížilo zadlužení země částce dva biliony korun.
Cestující nemusejí na českých mezinárodních letištích odevzdávat příletové
karty, které kvůli nebezpečí šíření nemoci SARS vyplňovali všichni lidé po
příletu do České republiky. Důvodem odvolání mimořádného opatření je
současný příznivý vývoj situace ve výskytu SARS ve světě, informoval hlavní
hygienik Michael Vít.
Příprava spolupráce zemí visegrádské čtyřky po jejich vstupu do Evropské
unie bude podle náměstka ministra zahraničí Rudolfa Jindráka základem
českého předsednictví skupiny. Česká republika se předsednictví ujímá na rok
po Slovensku. Vedle těchto dvou zemí bývalé federace společenství tvoří ještě
Polsko a Maďarsko.
Společnost Invesmart zahájí v nejbližší době kvůli pádu Union banky
arbitrážní řízení proti České republice, požadovat bude deset miliard korun.
Rozhodnutí zdůvodňuje vlastník banky prohlášením likvidace a následným
konkurzem Union banky.
Ruský podnikatel žijící v Praze Dmitrij Kupcov byl zproštěn obvinění, že při
loňských záplavách zveřejnil na internetu falešné povodňové konto, aby se
sám obohatil. "Nebyl spáchán trestný čin," řekla soudkyně Městského soudu v
Praze. Odvolací soud tak zrušil březnový rozsudek obvodního soudu pro
Prahu 1, který podnikateli uložil pokutu 30.000 korun.
139
2. červenec
Novým náměstkem ministra obrany je Martin Bělčík, dosavadní zástupce
náměstka pro finance. Do funkce jej jmenoval ministr Miroslav Kostelka.
Vrchním ředitelem Národního úřadu pro vyzbrojování ministr jmenoval Jiřího
Martinka.
Nečekaně hladce Poslanecká sněmovna schválila zprávu sněmovní bankovní
komise o okolnostech pádu Union banky. Největším překvapením bylo, že
k předložené zprávě nevystoupil ani jeden poslanec. Jednání o pozadí krachu
banky trvalo necelých deset minut. Stejně rychle se poslanci také vypořádali s
návrhem ODS na zřízení vyšetřovací komise k bance. Rozhodli, že komise
nevznikne. Sněmovna nakonec nečekaně nejednala ani o další hrozící arbitráži
právě kvůli bance, kterou hodlá zahájit společnost Invesmart. Společnost bude
požadovat po ČR deset miliard korun. Rozhodnutí zdůvodňuje vlastník banky
prohlášením likvidace a následným konkurzem Union banky.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodloužila televizi Prima
celoplošnou licenci do roku 2018. Televize zaplatí za prodloužení licence
správní poplatek 200 milionů korun, který může splácet až tři roky.
3. červenec
Penzijní fond České pojišťovny (PFČP) a ČP penzijní fond (ČPPF), který
dříve působil jako Commercial Union PF, získaly od ministerstva financí
povolení ke sloučení. Nástupnický PFČP se stane se 450.000 klienty a aktivy
převyšujícími deset miliard Kč druhým největším penzijním fondem v ČR.
V majetkových sporech, které jsou spojeny se jmény Kinský, ColloredoMansfeld a Thun-Hohenstein, jde podle místopředsedy Poslanecké sněmovny
Vojtěcha Filipa (KSČM) o "proražení" velké pozemkové reformy z roku
1919. Jak Filip uvedl, první pokus se zdařil v roce 1992, Česká národní rada
zrušila limit 250 hektarů veškeré vlastněné půdy, z toho 150 hektarů
zemědělské. Využili toho dědicové Colloredo-Mansfeldů, když dosáhli
pravomocného rozsudku, podle něhož mohou nabýt majetek, který byl rodu
odebrán právě v roce 1919.
Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči byla zapsána na seznam
světového dědictví Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).
Jde o dvanáctou českou památku, která byla zapsána na tento prestižní
seznam.
Přejmenování Pražských pivovarů na Pivovary Staropramen schválili na
mimořádné valné hromadě akcionáři společnosti.
4. červenec
Podle rakouské ministryně zahraničí Benity Ferrerové-Waldnerové nastalo po
nedávném prohlášení premiéra Vladimíra Špidly ve vztazích mezi Rakouskem
a Českem "široké uvolnění" a celkové navození "důvěryhodných nových
poměrů". Ministryně tak reagovala na Špidlovo nedělní vystoupení na
140
Evropském fóru v rakouském Göttweigu, kde uvedl, že politování české
strany nad poválečnými excesy, projevené v česko-německé deklaraci z roku
1997, se plně vztahuje i na nynější rakouské občany.
Účastníci schůzky u premiéra Vladimíra Špidly se shodli na tom, aby se
ministr spravedlnosti obrátil na Nejvyšší soud s žádostí o zformulování
jednotného stanoviska, jak mají soudy rozhodovat v restitučních sporech.
Schůzky se zúčastnili předsedové komor parlamentu, šéfové stran a lídři
poslaneckých a senátorských klubů. Dohodli se na přípravě novely, podle níž
by se obce, které nemají prostředky na vedení restitučních sporů, mohly
obrátit na úřad zastupující stát ve věcech majetkových.
Energetické společnosti ČEZ a E.ON podepsaly dohodu, na jejímž základě si
vymění podíly v regionálních distributorech elektřiny. ČEZ převede na E.ON
menšinové podíly v Jihomoravské a Jihočeské energetice a získá podíly v
Západočeské a Východočeské energetice.
Největší výrobce zdících materiálů v České republice, firma Wienerberger
Cihlářský průmysl, loni zaznamenal pokles čistého zisku o 36 milionů na 201
milionů korun. Tržby se snížily zhruba o 28 milionů na 1,92 miliardy korun.
Akcionáři v letošním roce získají dividendu 200 korun na akcii, což je o 76
korun méně než loni. WCP má v současné době deset výrobních závodů a
zaměstnává kolem 560 lidí. Proti loňskému roku to je o více než 40 lidí méně.
5. červenec
Vatikán očekává oficiální nótu od české vlády, v níž by měla vysvětlit, jak si
představuje další osud smlouvy mezi Svatým stolcem a Českou republikou.
ČTK o tom informoval mluvčí katolických biskupů Daniel Herman. Ratifikaci
již podepsané smlouvy odmítla letos na jaře většina poslanců dolní komory
českého parlamentu. Odmítnutí smlouvy, kterou podepsali papežský nuncius
Ender a ministr zahraničí Cyril Svoboda, podle kardinála Vlka představitele
Vatikánu rozladilo.
Obrazová publikace zachycující loňské povodně v hlavním městě neexistuje.
Nenašly se pro ni peníze. Pořadatelé výstavy "Tak to bylo: Praha pod vodou"
přitom tvrdí, že fotografové byli ochotni poskytnout své práce pro knihu
zadarmo. Výběr z unikátního obrazového svědectví pěti desítek autorů byl u
příležitosti ročního výročí povodňové katastrofy k vidění do 10. srpna v
Komorní galerii Domu fotografie Josefa Sudka v Maiselově ulici ve Starém
Městě.
Nejen dlouhé elegantní cadillaky, ale i neméně půvabné fordy, buicky,
chryslery, thunderbirdy, chevrolety a pontiaky mohli obdivovat lidé, kteří se
vydali na pražskou Letenskou pláň. Kromě více než třicítky luxusních
amerických limuzín pro ně pořadatelé Cadillac párty 2003 připravili bohatý
kulturní a společenský program, v němž nechyběla řada hudebních
vystoupení.
141
Patriarcha Církve československé husitské Jan Schwarz opět odmítl snahy
některých katolických aktivistů vrátit na Staroměstské náměstí v Praze
mariánský sloup. Ocenil u sochy Jana Husa stálost jeho odkazu. Vpředvečer
558. výročí upálení českého církevního reformátora a v den 100. výročí
položení základního kamene k Husovu pomníku přinesl Schwarz na toto
místo květiny.
6. červenec
Stát si nepřipouští, že by byl jakýmkoli způsobem odpovědný za pád Union
banky. Státní instituce se nebojí, že by Česká republiky mohla prohrát
arbitráž, ve které se Invesmart chce dožadovat deseti miliard korun. "Jsem
přesvědčen, že jde o bublinu, která splaskne. Nevím, co by chtěl Invesmart
žalovat," uvedl náměstek ministra financí Eduard Janota.
Třetina české dospělé populace tráví sezením denně více než osm hodin.
Vyplývá to ze studie provedené v rámci mezinárodního průzkumu Světové
zdravotnické organizace. Respondenti v 31 procentech uvedli, že na cestu do
práce používají auto, nebo že jim cesta do zaměstnání trvá pěšky méně než
čtvrt hodiny. Náročnější pohybové aktivitě se vůbec nevěnuje 38 procent
mužů a 58 procent žen.
7. červenec
Občanští demokraté jsou přesvědčeni, že nejasný postoj lidovců a unionistů
vytváří prostor pro toleranci pokusů o revizi poválečného uspořádání. Na
tiskové konferenci to uvedl předseda ODS Mirek Topolánek. Dodal, že jeho
strana s obavami sleduje vývoj kolem kauzy majetkových sporů Františka
Oldřicha Kinského, stejně tak jako sílící požadavky související s majetkovým
odškodněním odsunutých sudetských Němců. "ODS konstatuje, že tyto
případy by mohly vést k podání tisíců nových žalob, k prolomení restituční
hranice a k znejistění majetkoprávních vztahů vzniklých po druhé světové
válce," řekl místopředseda ODS Petr Nečas.
Čeští vědci uspěli ve výzkumu embryonálních buněk: zvládli technologii a
vytvořili vlastní linii lidských kmenových buněk. Otevřeli cestu výzkumu,
který povede k převratu v medicíně. Za pár let už nebudou nemocní čekat na
orgány k transplantaci - do jater či srdce jim budou vpraveny kmenové buňky,
jež nahradí nemocnou tkáň. Kmenové buňky se totiž mohou vyvinout v
kteroukoli buňku těla, včetně mozkové. Technologii odborníci všude na světě
tají, vedle USA ji zvládli vědci v Austrálii, Izraeli, Švédsku, Velké Británii a
nyní v Česku. Registr vede Národní ústav zdraví USA a je v něm 78 linií.
Odborníci na světových pracovištích se nyní zabývají tím, jak přimět
kmenové buňky ke změně ve vybranou buňku. Dosud se podařil vývoj
nervové tkáně, srdečního svalu, výstelky krevních cév, buňky produkující
inzulin a krvetvorné buňky.
142
V soutěži o koupi bloku konkurzních pohledávek České konsolidační
agentury v hodnotě 62,3 miliardy korun zvítězila plzeňská společnost ABReal z finanční skupiny PPF. Společnost za pohledávky zaplatí 1,261 miliardy
korun, tedy dvě procenta hodnoty balíku. Nabídky dalších dvou zájemců,
společnosti J&T Investment Advisors a firmy Blaydon Trading, činily 1,252
miliardy, respektive 1,220 miliardy Kč. V nabízeném konkurzním balíku je
2773 pohledávek od 1605 dlužníků. Od prvního kola zaniklo 24 pohledávek,
protože několik firem bylo vymazáno z obchodního rejstříku. Celková
hodnota bloku se snížila z 62,542 miliardy na 62,343 miliardy. V minulosti již
agentura prodala dva velké bloky pohledávek. Pilotní portfolio o celkovém
objemu 20,6 miliardy korun odkoupila v roce 2001 společnost Goldman
Sachs za 1,3 miliardy. Za loňský druhý balík v hodnotě 37,8 miliardy nabídla
nejvyšší částku, 3,4 miliardy korun, společnost EC Group.
8. červenec
Kriminalitou mládeže se od příštího roku budou zabývat místo stávajících
specializované soudy. Počítá s tím zákon o soudnictví ve věcech mládeže,
který podepsal prezident Václav Klaus. Soud by mladistvým pachatelům mohl
uložit různá výchovná, ochranná a trestní opatření, například ochranné léčení,
ochrannou výchovu ve školských zařízeních, sociální, psychologické a
terapeutické programy a programy obecně prospěšné, vzdělávací, doškolovací
a rekvalifikační, do nichž by se zapojili. Soud by ale mohl uložit i peněžité
tresty ve výši 1000 až půl milionu korun, zákaz různých činností a podmíněné
či nepodmíněné vězení v délce jeden až pět let.
Více motivovat absolventy k hledání práce a podporovat u nich získání
pracovních návyků je hlavním důvodem připravovaných změn, které se týkají
podmínek získání podpory v nezaměstnanosti. Podle nového návrhu zákona o
zaměstnanosti budou muset absolventi všech škol, aby měli na podporu nárok,
v předcházejících třech letech odpracovat 12 měsíců. Měli by tedy mít v
budoucnu stejné podmínky jako ostatní nezaměstnaní. O plánovaných
změnách informoval ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Podle
jeho slov není v Evropě země, kde by doba studia byla považována plně za
dobu zaměstnání, tak jak to dosud platí v České republice. Ministr upozornil,
že absolventi nezůstanou bez prostředků, neboť budou zajištěni formou
sociálních dávek v rámci své rodiny. Také se ukazuje, dodal, že
nezanedbatelná část mladých lidí podmínku odpracovaných 12 měsíců dokáže
splnit. Do této doby lze totiž započítat i brigády a praxe během studia, pokud
student pracoval na základě běžného pracovněprávního vztahu.
České úřady práce podle nejnovějších údajů registrovaly v červnu 50.909
nezaměstnaných absolventů škol. Podle ředitele Správy služeb zaměstnanosti
Jana Kasnara 44 procent z nich tvoří mladí lidé bez vyučení.
Ministr obrany obrany Miroslav Kostelka chce zrušit deset vojenských
posádek a z armády má podle něj odejít 32.000 lidí. Svou představu reformy
143
armády zveřejnil v televizi Prima. "To není otázka jednoho roku, to je otázka
několika let," řekl ministr.
Občanští demokraté dnes do rady pro vysílání prosadili bývalou senátorku za
ODS Irenu Ondrovou. Rada zůstává nekompletní, má zatím 12 členů, takže
jedno místo zůstává volné. Kromě Ondrové totiž žádný z dalších kandidátů
nezískal v dnešních sněmovních volbách dost hlasů.
9. červenec
Současné restituční hranice platí a za stejně neměnné považují nejvyšší čeští
političtí představitelé společenskou shodu z 90. let, která se týká období 1938
až 1945 a také let 1948 až 1989. "Tento konsenzus je mimořádně citlivý a
není žádoucí ho měnit," shodli se na Pražském hradě prezident Václav Klaus,
premiér Vladimír Špidla a předsedové obou komor parlamentu Petr Pithart a
Lubomír Zaorálek.
Vzdušný prostor České republiky by mělo nejméně v příštích pěti letech
chránit 12 použitých nadzvukových letounů a dva cvičné stroje. ČR si je
vypůjčí od jiných zemí, většinou členských států NATO. Tento záměr
schválila vláda. O půjčce už Česko jedná s Velkou Británií. Podobné
rozhovory chystá i s vládami Spojených států, Německa, Nizozemska, Belgie,
Švédska, Francie a Kanady. Konečným cílem zůstává i nadále záměr pořídit
24 nových nadzvukových letounů. Tím by se podle odborníků vyřešil problém
ochrany českého vzdušného prostoru na dobu 25 až 30 let. Vojáci se původně
těšili na 36 švédsko-britských letounů Jas- 39 Gripen. Ten vyhrál ve
výběrovém řízení, které ale bylo často napadáno pro neprůhlednost. Několik
let trvající nákup nakonec definitivně ukončily povodně v srpnu loňského
roku a nutnost investovat do rekonstrukce země.
Český extremismus ochabuje a ustupuje poprvé od konce 90. let, tvrdí vnitro
ve výroční zprávě. Vláda ji schválila. Stát má tyto skupiny pod kontrolou
tajných služeb, což vede k jejich rozkladu. Extremisté, a to jak levicoví, tak
pravicoví, jsou v českých zemích na ústupu poprvé od počátku 90. let. Útlum
anarchistického hnutí policie přičítá jeho neúspěchu při protestních akcích
proti pražskému summitu Severoatlantické aliance. Od té doby se hnutí
nezmohlo na žádnou významnější akci. Ochabuje i ultrapravicové hnutí. Podle
policejních expertů členů tohoto hnutí ubylo. Soudí, že je to výsledkem
soustředěného policejního tlaku a infiltrace neonacistických spolků. Autoři
zprávy připisují úspěchy v boji s extremismem také nově zřízenému Útvaru
pro odhalování organizované kriminality při Policejním prezídiu a pracovní
skupině visegrádské čtyřky pro boj s extremismem. Podle politologů se mohlo
stát i to, že někteří extrémističtí vůdcové prostě odrostli, založili si rodiny a na
organizování akcí už nemají čas. Loni sice podle zprávy proti loňsku vzrostl
počet extremistických trestných činů o 21 na celkových 470, policie ale
nezaznamenala žádnou rasově motivovanou vraždu ani pokus o ni. Vládní
144
zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab k tomu ale poznamenal, že ne všechny
tyto trestné činy se do policejních statistik dostanou.
Vláda se rozhodla vyjít vstříc občanům, kteří si stěžují na to, že se zabavené
padělané zboží zbytečně ničí. Schválila novelu zákona, která umožní věnovat
padělky na humanitární účely.
10. červenec
Prezident Václav Klaus vyhlásil výsledek červnového referenda o vstupu
země do Evropské unie a tím definitivně potvrdil rozhodnutí plebiscitu. V
referendu, které se konalo 13. a 14. června, se pro vstup do EU vyslovilo 77,3
procenta těch, kteří přišli volit. Volební účast byla 55,2 procenta.
V České republice neexistuje skutečná právní cesta, která by umožnila
občanům stěžovat si na vleklé soudní řízení. Uvedl to Evropský soud pro
lidská práva při radě Evropy ve Štrasburku v rozsudku k případu emigrantů
Hartmanových, kteří u tribunálu napadli nepřiměřeně dlouhé projednávání
svých restitučních nároků českou justicí. Podle štrasburského soudu Česká
republika v jejich případě porušila Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv
hned dvakrát - upřela jim právo na projednání případu v přiměřené časové
lhůtě a zároveň právo na účinné odvolání. Stát má Hartmanovým vyplatit
10.000 eur (asi 310.000 korun) odškodnění za morální újmu a uhradit náklady
na soudní řízení ve výši 1500 eur (téměř 50.000 korun). Dokladem je případ
bratrů Hartmanových, kteří odešli z Československa v roce 1948 a po celá
devadesátá léta u českých soudů řešili své nároky na restituci nemovitostí a
dalšího majetku, zabaveného v padesátých letech komunisty.
Českou republiku zaplavila další vlna takzvaných nigerijských dopisů,
kterými podvodníci lákají z důvěřivých lidí velké finanční částky. Podle
mluvčí policejního prezidia Blanky Kosinové se pod jedním z dopisů nově
objevil smyšlený podpis syna bývalého iráckého prezidenta Saddáma Husajna
Udaje. Po vojenském útoku a svržení Husajnova režimu je Udaj nezvěstný.
Podvodníci elektronickou poštou zasílají na různé mailové adresy nabídky
vysokých výdělků ve formě provize za zprostředkování převodu finanční
částky v amerických dolarech. Dosud nejznámější obětí nigerijských dopisů je
dvaasedmdesátiletý mělnický lékař Jiří Pasovský. Pravděpodobně na základě
dopisů přišel o všechny úspory a zadlužil se v celém svém okolí. Rok si
chodil stěžovat na nigerijské velvyslanectví a po jedné roztržce zastřelil jeho
konzula. Policie jeho stíhání zastavila, protože byl prý v době činu nepříčetný.
Soud nyní rozhoduje o tom, zda lékař zůstane v bohnické léčebně, kam byl
umístěn.
11. červenec
Spolková nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost zahájila před
několika týdny ve spolupráci s českou stranou výplatu kompenzací nejhůře
postiženým
145
obětem nacismu. Vyplácení odškodného provázely průtahy a řada obětí se jej
nedožila. Přesto považuje ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) za
úspěch, že Česká republika je prvním státem, který vyplácení dokončuje.
Ministr ocenil, že odškodněni budou nejen nuceně nasazení na území říše, ale
rovněž v někdejším Protektorátu Čechy a Morava.
První písemně navrženou kandidátkou na funkci prezidenta Nejvyššího
kontrolního úřadu (NKÚ), kterou eviduje poslanecká frakce ČSSD, je
místopředsedkyně sněmovny Jitka Kupčová (ČSSD).
Zatím jediným oficiálním kandidátem na funkci prezidenta NKÚ je poslanec a
bývalý místopředseda ODS Miroslav Beneš. Jeho kandidaturu předložili
sněmovní volební komisi poslanci ODS.
12. červenec
České velvyslanectví v Bagdádu v rámci své jednodenní návštěvy Iráku znovu
slavnostně otevřel ministr zahraničí Cyril Svoboda. Vedle práce ambasády se
rozšiřuje i přítomnost českých expertů pracujících pro koaliční prozatímní
správu Iráku (CPA). Fungování ambasády se bude zaměřovat především na
pomoc českým zájemcům o podíl na rekonstrukci Iráku, řekl Martin Klepetko,
který přestřihl symbolickou pásku spolu s ministrem a který bude novou
hlavou velvyslanectví.
Návrh zákona, který by umožnil anonymní porody, po prázdninách znovu
předloží sněmovně spolu s dvěma kolegyněmi poslankyně Lucie Talmanová z
ODS. Podle návrhu na anonymní porody by směla žena porodit v nemocnici
dítě, aniž by musela uvést svou totožnost. Dítě by bylo ihned volné k adopci.
Až pět miliard korun chce v nejbližších letech uspořit ministryně
zdravotnictví Marie Součková tím, že zruší nadbytečná nemocniční lůžka. Ze
100.000 lůžek v různých zařízeních je 64.000 akutních nemocničních lůžek.
Součková považuje 10.000 z nich za zbytečných, chce je přeměnit na lůžka
sociální a až 3000 bez náhrady zrušit. Ředitelé nemocnic v tomto rušení žádné
úspory nevidí.
13. červenec
Letošní úroda obilí bude podle odhadu předsedy Zemědělského svazu
Miroslava Jirovského nejnižší za posledních zhruba 40 let. Český statistický
úřad předpokládá na základě prvních údajů letošní produkci základních
obilovin 5,6 milionu tun, což je meziroční pokles o 8,8 procenta. Jirovský
podle informací ze zahájení žní v zemědělských podnicích očekává sklizeň
ještě asi o 200 tisíc tun nižší. Srovnání s loňskem je podle něj ovlivněno tím,
že už loni byla úroda nízká. Proti roku 2001 letošní propad činí kolem 1,2
milionu tun. Pro srovnání: historicky nejlepší rok 1990 přinesl sklizeň
základních obilovin bez kukuřice přes osm milionů tun. Velkou roli hraje také
snížení ploch obilovin. Část půdy uvádějí zemědělci do klidu a nevyužívají ji
k pěstování plodin pro potravinářské použití. Za to dostávají od státu podporu.
146
Kvůli nepřízni počasí se pak loni na podzim nedoselo zhruba 130 tisíc hektarů
ozimé pšenice. Po zimě rolníci kvůli poškození zhruba 200 tisíc hektarů
ozimých obilovin zaorali a náhradou se navíc oselo asi 170 tisíc hektarů jařin.
Nával návštěvníků, který zaznamenala výstava českých korunovačních
klenotů v prvních dnech, znatelně ochabl. Poslední den navštívilo expozici na
Pražském hradě o několik set lidí méně než obvykle, jen 3100 návštěvníků.
Zájemci, kteří nespěchali a s prohlídkou pokladu počkali na odpoledne, se
vyhnuli i několikahodinové frontě. Naposledy měli lidé možnost spatřit
klenoty v roce 1998. Během devíti dnů si je tehdy prohlédlo 30.000 lidí.
Letošní expozici, která trvala o dva dny déle, zhlédlo 44.500 lidí.
14. červenec
Předseda Ústavního soudu Miloš Holeček dopisem vyzval místopředsedkyni
Elišku Wagnerovou, aby ze své funkce i ze soudu odešla. Wagnerová to
odmítla. Holeček řekl, že porušila slib, který dala loni v březnu v rozhlasové
stanici BBC, kdy sama sebe označila za podjatou v kauze stížnosti proti
zákonu o soudech a soudcích. Tehdy řekla, že se rozhodování o tomto případu
účastnit nebude, následně to ale podle Holečka nesplnila. Wagnerová ale
řekla, že odstupovat nehodlá. Uvedla, že ji už podpořilo osm soudců, kteří
tehdy, v červnu 2002, v dané kauze rozhodovali. Wagnerovou ostře kritizoval
i místopředseda sněmovny Ivan Langer (ODS), který Holečkovu výzvu
podpořil. "Toto je jednání, které je v rozporu se slibem Ústavního soudce,"
řekl. Dodal, že to vrhá stín na celý Ústavní soud.
Stavební spořitelny zažívají žně; lidé tohoto druhu spoření využívají stále
více. Chtějí získat současné výhody, které stát od příštího roku s největší
pravděpodobností omezí. Roste nejen počet uzavřených nových smluv, ale i
ukládané částky. Do června tak spořitelny celkem uzavřely přes 818 tisíc
nových smluv, což je proti předchozímu rekordnímu roku o 23 procent více.
Objem uzavřených cílových částek se zvýšil dokonce o 58 procent na
necelých 140 miliard korun.
15. červenec
Ministerstvo pro místní rozvoj vybralo 25 regionů, na které by se měla
soustředit podpora státu v příštích třech letech. Jde především o regiony
s vysokou nezaměstnaností či hospodářsky slabá a strukturálně postižená
území. Strukturálně postižené regiony podle návrhu MMR tvoří území okresů
Most, Karviná, Chomutov, Teplice, Ostrava - město, Louny, Bruntál, FrýdekMístek, Jeseník a Nový Jičín. Mezi hospodářsky slabá území ministerstvo
vybralo Znojmo, Třebíč, Rakovník, Tachov, Přerov, Svitavy, Šumperk,
Hodonín, Vyškov, Český Krumlov a území bývalých vojenských újezdů
Ralsko a Mladá.
Kastelánům a památkářům došla trpělivost a tvrdí, že pro nedostatek financí
budou nuceni zavřít hrady a zámky ve správě státu nebo omezit jejich provoz.
147
Peníze jim prý nestačí déle než do začátku září. Lidé by tak mohli na konci
turistické sezony najít na vratech českých památek nápis Zavřeno.
Katastrofální je podle památkářů nejen situace v odměňování průvodců, ale i
odborných pracovníků v oboru památkové péče. Sespsali proto petici a dnes ji
předali senátorům, aby jim pomohli získat od ministerstva peníze. Petici zatím
podepsalo 60 kastelánů z přibližně stovky státních hradů a zámků. Nejvíce je
trápí odměňování průvodců. Průvodce najímají na letní sezonu a zaměstnávají
je na dohody o provedení práce. "Částku stanovenou na jejich plat máme
pevně stanovenou a nesmíme ji překročit. V současné době to došlo tak
daleko, že průvodcům můžeme zaplatit 3600 korun až 4000 korun hrubého
měsíčně," řekla dnes novinářům Jana Čížková z petičního výboru. Vládou
stanovená minimální hrubá mzda je přitom 6200 Kč.
Plánovaný odchod armády z Tábora, Přerova a redukci početního stavu
vojáků v Náměště nad Oslavou ostře kritizoval stínový ministr obrany Petr
Nečas (ODS). Na tiskové konferenci, kde představil opoziční koncept armády,
prohlásil, že odchod je zbrklý a autoři těchto návrhů "střílejí od boku". V
konceptu ODS se všemi třemi městy nadále počítá.
Česká národní banka stále zastává názor, že Česká republika nemusí pospíchat
do mechanismu směnných kurzů ERM II. V tomto systému podle ČNB není
nutné setrvat déle než požadované dva roky a Česká republika by tak měla
zůstat mimo i po vstupu do Evropské unie.
Prezident České lékařské komory (ČLK) David Rath ustoupil od požadavku
na zavedení nucené správy nad Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP).
Učinil tak po jednání s ministryní zdravotnictví Marií Součkovou. Ministryně
se postavila za VZP a hodlá jí pomoci snížit propad tím, že požádá vládu o
odkup poloviny ze 17 miliard, jež dluží VZP neplatiči pojistného. Součková
současně požádá kabinet o odkup poloviny z šestimiliardového dluhu, jímž
jsou zatíženy bývalé okresní nemocnice.
16. červenec
Prezidenta Václava Klause velmi zklamalo, že senátoři neschválili nominaci
advokáta Aleše Pejchala do Ústavního soudu (ÚS). Narušili tak prý jeho
snahu o to, aby bylo v Ústavním soudu zastoupeno pestré spektrum názorů.
Pejchalovu kandidaturu do Ústavního soudu během tajného hlasování
podpořilo jen 32 ze 75 přítomných členů horní komory. Například
lidoveckému senátorovi Jiřímu Stodůlkovi se nelíbila údajně příliš těsná
vazba advokáta Pejchala na ministerstvo kultury v případu stanoviska ke
kauze Františka Oldřicha Kinského. Martin Mejstřík z Klubu otevřené
demokracie se Pejchala zeptal, jak se podílel na tvorbě politiky, kterou
ministerstvo kultury zaujímá vůči církvím. Pejchal ho ujistil, že tuto politiku
netvořil, ministerstvu kultury, ale i dalším státním institucím však poskytoval
právní pomoc.
148
Vicepremiér a senátor Pavel Rychetský (ČSSD) bude ústavním soudcem. Jeho
kandidaturu v tajné volbě podpořilo 50 ze 73 přítomných senátorů.
Ministerstvo pro místní rozvoj počítá, že příští rok uvolní do hospodářsky
slabých regionů a strukturálně postižených oblastí České republiky zhruba
700 milionů korun.
Počet tuzemských domácností vybavených počítačem se v uplynulých čtyřech
letech do konce roku 2002 zvýšil o deset procentních bodů na téměř 28
procent. Podíl bytů s přístupem na internet se od roku 1999 zvýšil osmkrát na
16,4 procenta loni. Vyplývá to z údajů ministerstva informatiky. Lidé naopak
méně používají pevné telefonní linky. Jejich počet na 100 domácností se snížil
ze 72,5 v roce 1999 na 66,8 v roce 2002. Kabelovou televizi má zhruba
čtvrtina bytů, což je o čtyři procentní body více než před čtyřmi lety. Prudký
rozvoj zaznamenala mobilní telefonie, kde se podíl domácností vybavených
mobilem zvýšil z deseti procent na loňských téměř 65 procent. S internetem
již pravidelně pracuje více než pětina obyvatel, zatímco v roce 1999 to byla
desetina populace. Na 100 žáků základních škol připadá sedm až deset
počítačů. Na středních školách je to deset přístrojů a na vysokých kolem 16
počítačů. Zatímco připojení k internetu má na základních školách pět až osm
počítačů na 100 žáků, na středních školách je to 7,6 počítače a na vysokých
školách mezi 14 a 16 počítači.
Stálým generálním ředitelem České televize (ČT) bude Jiří Janeček. Rada ČT
jej zvolila jedenácti hlasy, k vítězství potřeboval deset. Ve finále svedl
Janeček souboj s Jaroslavem Hyklem a Michalem Prokopem.
17. červenec
Odcházející ministr spravedlnosti Pavel Rychetský by chtěl, aby jeho
nástupce v rámci nastartované reformy justice opět zahájil diskusi o zrušení
vrchních soudů v Praze a Olomouci. Rychetský tak oprášil pět let starou
myšlenku svého předchůdce Otakara Motejla, který rezignoval právě kvůli
neúspěchu reformy v parlamentu. Vyvrcholením Motejlovy koncepce mělo
být zrušení vrchních soudů v roce 2002. Podle Rychetského by se měl
namísto čtyřstupňového soudního systému zavést třístupňový. Všechny
případy by tak začínaly na obvodních, respektive okresních soudech,
odvoláním by se zabývaly městské, respektive krajské soudy. Mimořádné
opravné prostředky, dovolání, by putovaly jako dnes na Nejvyšší soud.
Kvůli chybě jednoho administrátora Českého Telecomu si mohli uživatelé
internetu prohlédnout kompletní obsah zhruba 8000 serverů hostujících u
internetové divize Telecomu Internet OnLine. Zájemci si mohli prohlížet i
neveřejné části stránek, které jsou jinak přístupné jen po zadání hesla. ČTK to
řekl mluvčí Telecomu Vladan Crha s tím, že firma již chybu napravila. Podle
mluvčího se zveřejněný obsah netýkal důležitých zabezpečených stránek či
databází. Ze stránek www.acrimpex.cz, kde byl obsah přístupný, si podle něj
nikdo nestahoval větší objem dat.
149
18. červenec
Prezident Václav Klaus vetoval novelu zákona o dani z přidané hodnoty.
Kvůli zákonu měly od počátku příštího roku podražit některé služby,
například telefonování, internet či právní poradenství. Tyto služby měly
podléhat DPH ve výši 22 procent, zatímco nyní se na ně vztahuje sazba pět
procent. Státní pokladna tak měla v příštím roce získat na DPH o 11 miliard
korun více. Předloha se vrátí k projednání do Poslanecké sněmovny, která
definitivně stanoví její další osud. Klausovi se také nelíbilo, že se k zákonu o
DPH nevyslovil Senát, přestože jde podle něj o mimořádně významnou věc.
Horní komora parlamentu novelu zákona o DPH ani neschválila, ani
neodmítla. Senátoři se rovněž nedokázali shodnout na žádné z úprav, s nimiž
by předlohu vrátili poslancům k novému projednání.
Zamítnutí většiny zákonů, které se týkají reformy veřejných financí, budou
kromě ODS v Poslanecké sněmovně požadovat i komunisté. K tomuto závěru
podle místopředsedy Dolejše dospěl výkonný výbor KSČM, který se ztotožnil
s výhradami svých expertů ke koaličnímu návrhu reformy. Své návrhy ale
KSČM zdůvodní na rozdíl od ODS sociálními výhradami.
Pražský městský soud vyměřil nyní devětasedmdesátiletému Hoffmannovi v
červnu trest za to, že v noci 21. srpna 1968, kdy do země vstoupily armády
Varšavské smlouvy, dal příkaz k zastavení vysílání Československého
rozhlasu. Tím chtěl podle soudního verdiktu zabránit tomu, aby se lidé
seznámili s prohlášením předsednictva ÚV KSČ, které vpád vojsk odsoudilo.
Podle soudu na to ale neměl právo, protože šlo o prohlášení legálního orgánu,
jehož pokyny se byl povinen i on řídit.
Údajný šéf středoslovenského podsvětí Mikuláš Černák bude předán
slovenské justici. O vydání muže, který nyní pobývá ve vydávací vazbě v
pankrácké věznici, rozhodl odstupující ministr spravedlnosti Pavel Rychetský.
Ministr ve zkráceném řízení povolil vydání Černáka do Slovenské republiky k
výkonu zbytku trestu vězení, který mu byl uložen za vydírání.
19. červenec
Návrh změny zákona o archivnictví a spisové službě z dílny ministerstva
vnitra má projednat vláda. Některým krajům se ale nelíbí, že návrh dostatečně
nerespektuje samostatnou působnost územní samosprávy. S tím souhlasí také
Legislativní rada vlády. Materiálu navíc vytýká, že "není plně slučitelný s
právem Evropských společenství v oblasti zpracování osobních údajů pro
účely archivnictví". Původní zákon pochází ze 70. let a po jeho změně volá již
delší dobu odborná veřejnost. Jeho úprava počítá například se zavedením nové
struktury archivů, kterou má tvořit Národní archiv, státní oblastní archivy,
archivy specializované, archivy bezpečnostní, archivy územních
samosprávných celků a soukromé.
Důchody budou po reformě financí menší, protože se do nich nebude plně
započítávat doba studia, valorizovat se budou jen minimálně a také se bude do
150
penze později odcházet. Nebudou už existovat dočasně krácené předčasné
důchody, ale takzvaní starodůchodci si budou moci přivydělat, uvádí ministr
práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach (ČSSD) v analýze dopadů reformy
na občany.
Ladislav Winkelbauer, který si odpykává třiadvacetiletý trest za dvojnásobnou
vraždu, neuspěl se svou stížností u Evropského soudu pro lidská práva ve
Štrasburku. Winkelbauerova stížnost na procesní vady rozhodování českých
soudů se neřešila pod jeho známým jménem, ale pod příjmením Novák.
Winkelbauer se totiž v době výkonu trestu nechal přejmenovat, píší Lidové
noviny (LN) a Blesk. K třiadvacetiletému trestu odnětí svobody byl
Winkelbauer odsouzen v roce 1997. Soud jej uznal vinným z toho, že v roce
1994 pomocí semtexu vyhodil do povětří automobil, v němž zemřeli dva lidé
- jeho někdejší komplic a bývalá milenka. Winkelbauer se proslavil svým
útěkem policejní eskortě, kterou připoutal ke stromu na pražském letišti
Točná. Před zákonem se úspěšně skrýval 216 dní. O další útěk se pokusil v
roce 1996.
Asi 14.000 lidí každého věku přihlíželo na Rošického stadionu v Praze křtu
nových členů náboženské společnosti Svědků Jehovových. Většinou mladí,
ale i starší lidé přicházeli nejčastěji v bílých tričkách ke dvěma bazénům, 82
žen a 76 mužů zvlášť. Čekali na ně obřadníci a každého ponořili do vody.
Lidé na tribunách tleskali. K náboženské společnosti se při posledním sčítání
lidu v ČR přihlásilo 23.000 lidí. Stala se tak čtvrtou nejpočetnější církví. Na
světě se ke Svědkům Jehovovým hlásí 6,3 milionu lidí.
20. červenec
Premiér Vladimír Špidla označil odmítnutí prezidenta Václava Klause
podepsat novelu zákon o zvýšení daně z přidané hodnoty za čin "politického
předáka" a nikoli prezidenta. Zdůraznil však, že Klausův krok "není vážným
problémem".
Sociální demokracie prožívá krizi identity, a to nejen v Česku, ale v celé
Evropě, tvrdí nejznámější odpůrce koaliční reformy veřejných financí,
předseda zahraničního výboru sněmovny Vladimír Laštůvka (ČSSD). Řekl, že
ČSSD by se měla zabývat nejen finanční reformou ale i krizí
sociálnědemokratického modelu společnosti. Poslanci ČSSD jsou připraveni
koaliční reformu veřejných financí v prvním čtení podpořit a ve druhém ji dát
do souladu s volebním programem své strany. Špičky ČSSD ale návrh
považují za sociálně citlivý a chtějí ho prosadit v nezměněné podobě.
Laštůvka neskrýval rozpaky nad Špidlovou proměnou, ani nad analýzou
dopadů koaliční reformy veřejných financí na obyvatelstvo.
Unionistická poslankyně Hana Marvanová je překvapena prohlášením
ministra financí Bohuslava Sobotky (ČSSD), že by schodek státního rozpočtu
na příští rok měl být 118 miliard korun. V pořadu televize Nova Sedmička
prohlásila, že unionisté trvají na tom, aby byl schodek rozpočtu na rok 2004
151
nižší než stojedenáctimiliardový schodek letošního roku. "Pro mě by to byl
problém. Když jsem nehlasovalo pro schodek 111 miliard, tak nemohu
hlasovat pro schodek 118 miliard," prohlásila Marvanová. Přijetí schodku
rozpočtu na letošní rok umožnila Marvanová až po složitých politických
vyjednáváních svojí nepřítomností při klíčovém hlasování.
Na anonymních knížkách v České spořitelně zbývá ještě zhruba deset miliard
korun z počátečních přibližně 120 miliard. Banka tak celkem převedla 92
procent z původního objemu vkladů a jen od počátku rok klesl objem vkladů
o asi 11 miliard.
21. červenec
Premiér Vladimír Špidla (ČSSD) potvrdil, že chce do čela ministerstva
spravedlnosti navrhnout Vladimíra Papeže. Advokát a sociální demokrat
Papež má nahradit Pavla Rychetského, který se stane ústavním soudcem.
Uzákonění takřka úplného zákazu potratů vláda podle očekávání odmítla.
Lékaři, který by zákrok provedl, by podle poslaneckého návrhu hrozilo až pět
let vězení. Kriminalizace interrupcí nemá šanci na úspěch ani v parlamentu.
Sami autoři předlohy, osm lidovců a Petr Pleva z ODS, ji chápou spíš jako
otevření diskuse. Poslanci v čele s Jiřím Karasem (KDU-ČSL) navrhli, aby za
provedení potratu hrozilo lékaři nejen vězení, ale případně i zákaz činnosti.
Až na rok by mohl být uvězněn podle novely člověk, který ženu k potratu
svede nebo jí k němu pomáhá. Samotná žena, která by potrat podstoupila či se
zbavila nenarozeného dítěte sama, by trestána nebyla, navrhli poslanci. Počet
potratů v ČR od roku 1989 klesá. Ještě v roce 1990 jich bylo 100.000. Autoři
předlohy s odvoláním na oficiální statistiky uvedli, že za posledních pět let
jich bylo celkem přes 180.000.
Vláda prodloužila výrobci letadel Aero Vodochody státní záruku na
revolvingový úvěr k zabezpečení potřeb společnosti do června 2008. Podnik
tak bude moci požádat konsorcium bank o prodloužení termínu pro zánik
příslibu úvěru na 300 milionů dolarů. Vodochodské firmě klesl loni podle
předběžných výsledků čistý zisk přibližně na 350 milionů korun. V roce 2001
přitom měla zisk asi 680 milionů korun.
22. červenec
Roli Jana Kavana v čele Valného shromáždění OSN vysoce ocenil generální
tajemník Organizace spojených národů Kofi Annan v rozhovoru, který
vysílala česká redakce rozhlasové stanice BBC. "Myslím, že Jan Kavan v roli
předsedy Valného shromáždění OSN osvědčil schopnosti vůdce," řekl Annan.
Zvlášť ocenil, že v Kavanově funkčním období byla přijata významná
rezoluce Rady bezpečnosti o prevenci ozbrojených konfliktů.
Vládní koalice se oficiálně snaží budit dojem, že odchodem poslance Josefa
Hojdara z klubu ČSSD neztratila parlamentní většinu. Neoficiálně ale někteří
sociální demokraté přiznali, že je Hojdarův krok překvapil a zaskočil a že to je
152
"první kamínek, který se uvolnil z mozaiky". Sám Hojdar navíc varoval, že
nepodpoří reformu ani rozpočet. Šéf vlády a ČSSD Vladimír Špidla tvrdil, že
při hlasováních má vládní koalice většinu. Narážel tím na to, že Hojdar
hlasoval s vládou. Současně ale přiznal, že se poměr sil v dolní komoře mezi
vládou a opozicí vyrovnal a další vývoj je otevřený. "Reforma není ohrožena.
To je klíčové," zhodnotil situaci. Důvody, proč Hojdar z klubu odešel, nechtěl
komentovat.
Ministr zahraničí a předseda KDU- ČSL Cyril Svoboda bude na podzimním
stranickém sjezdu obhajovat předsednické křeslo v souboji se svým letitým
rivalem, poslancem a ekonomickým expertem lidovců Miroslavem
Kalouskem. Kalousek řekl, že vyslyšel řady výzev z členské základny a
rozhodl se kandidovat na nejvyšší stranickou funkci. Zatímco Svoboda je
považován za liberála, Kalousek hájí konzervativní křesťanské hodnoty. Letos
sedmačtyřicetiletý Svoboda je z Prahy, o čtyři roky mladší Kalousek žije
v jihočeské Bechyni.
Česká ekonomika by při realizaci reformy veřejných financí podle návrhu
ODS mohla v příštích letech růst ročně o více než pět procent, přičemž
nejvyšší růst by dosáhl 7,5 procenta. Postupně by klesaly schodky veřejných
financí a v roce 2010 by se stát deficitů zcela zbavil, vyplývá ze zveřejněné
reformy veřejných financí. Základním bodem reformy je rovná 15procentní
daň. V roce 2006 by se deficit veřejných financí přiblížil tříprocentní hranici
nutné pro přijetí eura. Tyto předpoklady počítají se spuštěním reformy v
příštím roce. Vládní návrh reformy pro letošní rok předpokládá schodek ve
výši čtyř procent HDP. Těžiště reformy ODS spatřuje v radikální podpoře
hospodářského růstu. Počítá s jednoduchým daňovým systémem, racionální
rozpočtovou soustavou státu a příznivým prostředí pro podnikání. Růst HDP
by při zahájení reforem v příštím roce dosáhl 4,5 procenta a do roku 2006 by
akceleroval až na 7,5 procenta. Poté by se stabilizoval mezi pěti až 6,5
procenta. Deficity veřejných financí by postupně klesaly ze 172 miliard příští
rok až na vyrovnaný rozpočet v roce 2010. Při růstu ekonomiky ODS počítá
mj. s výraznějším oživením eurozóny vrcholícím v letech 2005 až 2006. K
růstu HDP přispějí i změny v daňové soustavě. Základem reformy je ODS již
dříve představená rovná daň ve výši 15 procent. Tato rovná daň by byla stejná
jak pro daň z příjmů právnických i fyzických osob, tak pro DPH. Obě sazby
DPH by se přitom sjednotily. ODS počítá rovněž se zavedením jednotného
nezdanitelného minima a odstraněním odečitatelných položek. Snížení příjmů
rozpočtu kvůli nižší dani by podle ODS mělo být kompenzováno omezením
daňových úniků či trvalejším přílivem zahraničních investic a růstem
ekonomiky. ODS stále nezavrhla ani princip tzv. rovné sociální dávky pro
všechny občany. Nutná je rovněž důchodová reforma, kde zvažuje mj. úpravu
věku odchodu do důchodu či zavedení dvousložkového systému. Státem
garantovaná část by jako doposud byla zajištěna průběžným financováním
důchodů všemi občany. Druhá složka by pak byla založena na individuálním
153
důchodovém připojištění, případně investování a spoření. Opoziční strana dále
v reformě počítá s racionalizací rozpočtové soustavy. Výdaje rozpočtů by se
podle ODS měly přizpůsobovat vývoji příjmů, aby byl dodržen schválený
rámec. Zároveň by měl být pevně zafixován podíl veřejných výdajů na HDP.
Všechny veřejné rozpočty kromě státního rozpočtu by měly být navrhovány
jako vyrovnané. "Tíhu navýšení státního dluhu by tak nesl pouze rozpočet
státní," uvádí ODS. Deficit veřejných financí by se přitom měl postupně
snižovat. Dalším bodem je dokončení deregulace cen, nutné je především
sblížení tržních a regulovaných cen nájemného. "Mobilita pracovní síly je
jednou z hlavních zbraní proti nezaměstnanosti a rozvoj trhu s byty je
podmíněn odstraněním regulace v této oblasti," uvádí materiál. Kromě toho
ODS navrhuje např. snížení počtu poslanců či senátorů, redukci počtu
ministerstev a jejich zaměstnanců a racionalizaci legislativy.
Pražský magistrát už neplánuje velkou rekonstrukci Karlova mostu, kterou
navrhovalo minulé vedení Prahy. Rada města hodlá jednu z nejvýznamnějších
stavebních památek v metropoli opravovat postupně, šetrně a průběžně. Město
nechá vypracovat nový projekt a ukončí veřejnou sbírku na opravu mostu.
Dosud vybrané peníze budou použity výhradně na opravu a údržbu mostu,
oznámil náměstek primátora Jan Bürgermeister (ODS).
Mezi auditory velkých českých firem byl v roce 2002 opět nejúspěšnější
PricewaterhouseCoopers (PwC). Společnost ve vedení neohrozilo ani loňské
připojení firmy Andersen k dalšímu velkému konkurentovi, společnosti Ernst
& Young. Ta letos vystřídala na druhém místě auditorskou firmu Deloitte &
Touche, kterou tak odsunula na třetí místo.
23. červenec
První poškození klienti zkrachovalých záložen získají dodatečně vyplácené
peníze ještě v červenci, ostatní pak v srpnu a září. Zajišťovací fond
družstevních záložen totiž zahájil výplaty pojištěných vkladů a postupně
budou lidem rozesílány poštovní poukázky.
České dráhy vykážou za první pololetí ztrátu nejméně 2,5 miliardy korun.
Odhaduje to šéf železničních odborů a člen dozorčí rady podniku Jaromír
Dušek s tím, že hospodaření podniku mělo být podle plánu vyrovnané.
24. červenec
Bývalý český prezident Václav Havel převzal ve Washingtonu jako jediný
český občan nejvyšší americké občanské vyznamenání - Prezidentskou
medaili svobody. Havlovi a dalším desíti osobnostem ze světa americké
politiky, publicistiky, sportu, zábavy a vědy předal ocenění v Bílém domě
americký prezident George Bush. Při předávání ocenění Bush připomněl
Havlovy disidentské zásluhy bojovníka proti komunismu, v jehož očích se
provinil jenom tím, jak řekl americký prezident, že "mluvil pravdu". Bush
poukázal na Havlovu osobní skromnost, houževnatost a na fakt, že zosobnil
154
změnu režimu v Československu a stal se jeho prvním popřevratovém
prezidentem. Poslanecká sněmovna schválila rozšíření Severoatlantické
aliance o sedm zemí, a to o Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko,
Lotyšsko, Litvu a Estonsko. NATO má nyní 19 členských zemí.
Ostrými hádkami včetně osobních invektiv, křiku a bušení do parlamentních
lavic začalo jednání Poslanecké sněmovny. Stalo se to bezprostředně předtím,
než měla vyvrcholit třídenní parlamentní rozprava o vládních předlohách
souvisejících s reformou veřejných financí. Opozice půjde do hlasování o
předlohách oslabena o jeden hlas. Z důvodu náhlé indispozice se totiž z
jednání omluvil komunista Antonín Zralý. Opoziční ODS a KSČM, které
s vládní reformou nesouhlasí, tak půjdou do hlasování jen s 98 hlasy. Naopak
vládní tábor může počítat se všemi 101 hlasy včetně hlasu Josefa Hojdara,
který v úterý opustil klub poslanců ČSSD, ale ve straně zůstal. Opozice tak
nebude mít sílu prosadit to, aby sněmovna vládní předlohy zamítla.
Nečekanou prudkou hádku v úvodu jednání způsobilo vystoupení poslance za
ODS Jana Klase, který tvrdě napadl policii za to, že neposkytla ochranu
pozůstalým a dalším a svědkům přestřelky, která se odehrála v úterý v
Litvínovicích u Českých Budějovic a vyžádala si tři lidské životy. Klas
naznačil, že policie postupuje při objasňování kauzy laxně. Proti výpadům
Klase se důrazně ohradil ministr vnitra Stanislav Gross (ČSSD). Před
sněmovnou začal na poslance ODS křičet, že ODS dělá z mrtvol politiku a že
to je hanebnost, za kterou by se měl každý slušný člověk stydět. Později
dodal, že ODS se posouvá na úroveň Sládkových republikánů. Část jeho slov
zanikala dílem v potlesku části sněmovny, ale dílem i v bušení některý
poslanců do parlamentních lavic. Hádka měla o několik minut později ještě
dohru ve slovním konfliktu ministra kultury Pavla Dostála (ČSSD) a
místopředsedy sněmovny Ivana Langra (ODS). Dostál marně žádal od Langra
omluvu za některé jeho výroky, jež pronesl ve středeční rozpravě o reformě
veřejných financí.
Poslanecká sněmovna v takzvaném prvém čtení podpořila všech jedenáct
zákonů vládní reformy veřejných financí. O konečné podobě zákonů bude
sněmovna rozhodovat koncem září. Reforma by během tří let měla přinést
úsporu necelých 200 miliard korun ve výdajích a více než 70 miliard korun z
vyšších daní. Pro zákony hlasovaly strany vládní koalice, proti nim pak ODS
a komunisté.
Cigarety, pohonné hmoty a tvrdý alkohol od příštího roku podraží. Poslanecká
sněmovna definitivně schválila novelu zákona, která zvyšuje sazby
spotřebních daní u zmíněného zboží. Novela je součástí vládní rozpočtové
reformy a do státní pokladny v příštím roce přinese 13 miliard korun. Zákon
ještě musí projednat Senát a podepsat prezident republiky.
155
25. červenec
Delegace Evropské komise věří, že Česká republika uzavře své bezcelní
obchody do konce roku 2003, a nikoliv až v březnu 2004, jak v novele zákona
schválila Poslanecká sněmovna. Novela umožňuje těmto obchodům
doprodávat bez daně a cla své zásoby ještě první tři měsíce v roce 2004.
Hrady a zámky nebudou před koncem sezony uzavřeny, peníze na mzdy
průvodců se našly. Generální ředitel Národního památkového ústavu Jiří
Kotalík řekl, že památkové objekty získají 3,3 milionu korun na zvýšení počtu
průvodců a na dorovnání jejich minimální mzdy na předepsaných zhruba 35
korun za hodinu. Kasteláni si stěžovali, že kvůli nedostatku financí budou
nuceni zavřít hrady a zámky ve správě státu, případně omezit jejich provoz.
Peníze jim prý nestačí déle než do začátku září. V polovině července proto
předali senátorům petici. Katastrofální je podle památkářů nejen situace v
odměňování průvodců, ale i odborných pracovníků. Průvodce si kasteláni
najímají na letní sezonu a zaměstnávajíje na dohody o provedení práce.
Částku na jejich plat mají pevně stanovenou a nelze ji překročit. V současné
době průvodcům mohou zaplatit 3600 až 4000 korun hrubého měsíčně,
zatímco vládou stanovená minimální hrubá mzda je 6200 korun.
Producenti vajec reprezentující přibližně 70 procent z objemu dodávek do
obchodní sítě se rozhodli od 1. srpna neprodávat obchodníkům za ceny pod
vlastními náklady. Rozhodnutí vzešlo z jejich setkání ve Větrném Jeníkově.
Výrobci nyní přistoupí k jednání s odběrateli o zvýšení cen. "České
zemědělství dospělo na pokraj ekonomického zhroucení, kdy ztrácí schopnost
financování. Toto stádium se rozhodující měrou dotýká producentů vajec v
rámci celé ČR," uvedl předseda Českomoravské drůbežářské unie František
Novák. Producenti se ve Větrném Jeníkově také dohodli na dodržování
nastolené vývozní politiky, což znamená dále využívat exportních nabídek a
přebytky z českého trhu vyvážet. Vedle redukce výroby je to další krok k
udržení vyrovnané bilance vajec. Podle odhadů ministerstva zemědělství by
letos domácí produkce vajec měla klesnout o téměř pět procent asi na tři
miliardy kusů.
26. červenec
Sociální demokracie trpí nedostatkem sebedůvěry a zatím lidem nedokázala
srozumitelně vysvětlit plánovanou reformu. Novinářům to po jednání
předsednictva strany řekl její první místopředseda Stanislav Gross. Předseda
ČSSD Vladimír Špidla na téže tiskové konferenci uvedl, že ministři i další
politici sociální demokracie budou v příštích měsících na všech úrovních
reformu vysvětlovat. Gross prohlásil, že ČSSD nemá důvod mít malé
sebevědomí, protože podle něj jako jediná předložila jasný plán, jak napravit
stav státních financí. Při obhajobě reformy je podle něj třeba veřejnosti
vysvětlit, že lidi po 1. lednu 2004 nečeká v podstatě nic dramatického.
Počátkem příštího roku mají nabýt účinnosti některé reformní zákony.
156
27. červenec
Jihočeský právník Vladimír Papež nebude ministrem spravedlnosti. V dopise
premiérovi Vladimíru Špidlovi se kandidatury vzdal.
Občanští demokraté asi v září vyvolají ve sněmovně hlasování o vyslovení
nedůvěry koaliční vládě Vladimíra Špidly (ČSSD). V pořadu televize Nova
Sedmička to oznámil předseda ODS Mirek Topolánek. Návrh na vyslovení
nedůvěry vládě může písemně podat nejméně 50 poslanců, sama ODS jich má
58. Pokud by dvousetčlenná sněmovna chtěla kabinetu nedůvěru vyslovit,
muselo by takové rozhodnutí podpořit nejméně 101 poslanců. "ODS na to
(svrhnout vládu) prostě nemá sílu," komentoval Špidla záměr občanských
demokratů vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Podle premiéra nehrozí, že by
se k ODS a komunistům připojili i někteří poslanci vládní koalice.
Jihomoravská krajinská rada, jež zastupuje německojazyčné obyvatelstvo
vysídlené po druhé světové válce z jižní Moravy, na shromáždění Svazu
vyhnanců ve württemberském městě Geislingen an der Steige vyzvala vládu v
Praze, aby zrušila Benešovy dekrety. Tyto dekrety umožnily vyvlastnění a
odnětí státního občanství "Jihomoravanům", prohlásil dnes předseda Svazu
vyhnanců Franz Longin. Longin zdůraznil, že zločiny, jež byly páchány na
německém obyvatelstvu jižní Moravy, byly prohlášeny za beztrestné. Podle
Longinových údajů bylo po druhé světové válce vyhnáno 22.000
"Jihomoravanů" a 800 jich bylo zabito.
28. červenec
V uherskohradišťské nemocnici zemřel jednaosmdesátiletý Alois Grebeníček.
Bývalý vyšetřovatel komunistické Státní bezpečnosti (StB) byl obžalován
z mučení politických vězňů. K soudu pro nemoc nechodil.
Dotací ve výši 55,5 milionu korun podpořil Státní fond rozvoje bydlení
výstavbu 160 nájemních bytů v obcích, které loni postihly ničivé povodně.
Pomocí částky 107,3 milionu korun pomohl postavit dalších 171 bytových
jednotek pro důchodce, kteří o bydlení kvůli záplavám přišli.
Bývalý prezident Harvardských investičních fondů Viktor Kožený a bývalý
předseda představenstva Harvardského průmyslového holdingu (HPH) Boris
Vostrý byli obviněni z podvodu. Policie tak učinila téměř dva roky poté, co na
ně obvinění připravila. Oba jsou stíháni jako uprchlí, řekl státní zástupce z
pražského Vrchního státního zastupitelství. Policie zveřejnila záměr obvinit
Koženého a Vostrého 18. září 2001. Podle tehdejšího vyšetřovatele Kožený a
Vostrý v letech 1995 až 1997 převáděli majetek z Harvardských investičních
fondů a Sklo Unionu Teplice v hodnotě asi 11,5 miliard korun. Poškodili tím
holding, který následně skončil v likvidaci. Podle státního zástupce se právní
kvalifikace trestného činu od té doby nezměnila. Kožený má irské občanství a
žije na Bahamských ostrovech, Vostrý přijal občanství středoamerického státu
Belize. Oba dva z počátku policii ujišťovali, že budou spolupracovat. Policie
se jim však pokoušela obvinění doručit marně. Bahamské ostrovy, kde žije
157
Kožený, své občany nevydávají. Nejvyšší státní zastupitelství žádalo
bahamský soud, aby umožnil Koženému obvinění doručit. Verdikt byl
zamítavý. Bahamský soud podle něj nepovažuje české státní zastupitelství za
orgán oprávněný žádat o právní pomoc. Spolupracovat může jen se soudem.
Český soud ale zase ze zákona nemůže v rámci přípravného řízení žádat o
mezinárodní pomoc.
"Jsem ve svém trvalém bydlišti ve státě, jehož jsem občanem, a tuto svoji
adresu jsem sám o své vůli české policii sdělil. Nikam neprchám, zde trvale
žiji," uvedl Vostrý v prohlášení pro ČTK. Postup policie označil za zneužití
jejího mocenského postavení a za porušení českého i mezinárodního práva.
"Proti takovémuto postupu se budu bránit všemi právními prostředky a to jak
v ČR, tak i v zahraničí u mezinárodních soudů," vzkázal Vostrý z Belize.
Za politický proces považuje bývalý prezident Harvardských investičních
fondů (HPH) Viktor Kožený své obvinění z podvodu. Uvedl to v prohlášení
zaslaném ČTK z Bahamských ostrovů, kde žije. "Je zřejmé, že se jedná o
plnění politických příkazů, které mají vést k mé osobní likvidaci a bodům na
politické scéně," napsal.
Členové skupiny Rolling Stones opustili Prahu. Nedělní pražský koncert
sledovalo asi 80.000 diváků. Skupina přiletěla do Prahy v pátek. Lídr kapely
Mick Jagger oslavil v českém hlavním městě své šedesátiny. Ronnie Wood
převzal v Praze Evropskou cenu za výtvarné umění. Udělila mu jí Evropská
unie umění. Woodovi ji předal Miro Smolák, majitel pražské Galerie Miro,
kde nyní Wood vystavuje své obrazy.
29. červenec
Prezident Václav Klaus podepsal novelu zákona o státním rozpočtu na letošní
rok, která mění výdaje a příjmy hospodaření státu. Kvůli prohrané arbitráži se
společností CME o více než deset miliard korun naroste i schodek. Druhý
zákon, pod nějž Klaus připojil svůj podpis a který tak může vstoupit v
platnost, sjednocuje správu zemědělských a lesních pozemků státu.
Vleklý soudní spor mezi Českou republikou a romskou rodinou
Červeňákových, který rodina předala Evropskému soudu pro lidská práva,
skončil smírem. Soud ve Štrasburku oznámil, že obě strany se dohodly, že ČR
Červeňákovým zaplatí částku 900.000 Kč. Ministerstvo spravedlnosti ČR po
oznámení verdiktu prohlásilo, že český stát nebyl ve věci Červeňáková a
ostatní proti České republice odsouzen za pochybení orgánů veřejné moci, ani
žádná konkrétní pochybení výslovně neuznal. Červeňákovi si u tribunálu
Rady Evropy ve Štrasburku stěžovali na porušení zákazu nelidského a
ponižujícího zacházení, na nerespektování rodinného a soukromého života, na
pomalé soudní řízení a na diskriminaci. Červeňákovi se na počátku roku 1993
odstěhovali z Ústí nad Labem na Slovensko, protože jim v Ústí údajně
vyhrožovali jiní Romové. Protože neměli peníze, magistrát jim zaplatil
jízdenky. Po několika dnech se ale rodina začala vracet, protože na Slovensku
158
prý neměla kde bydlet a co jíst. Do svých bytů se nastěhovat nemohli, protože
byly zcela zdevastované. Město pro ně jiné byty prý nemělo, a tak žila
početná rodina s malými dětmi v garáži. V té době začali někteří z jejich členů
tvrdit, že byli na Slovensko vystěhováni násilně. Na zásah prezidentské
kanceláře město přednostně opravilo jeden dům a Červeňákovi se do něj
nastěhovali. Od té doby se několik let soudně domáhali lepších bytů, ale
neuspěli. Od poloviny 90. let požadovali prostřednictvím soudu od města
odškodnění ve výši osmi milionů korun za újmu, kterou prý vystěhováním
utrpěli.
V České republice letos ve druhém čtvrtletí dále vzrostl počet lidí, kteří
vyměnili zaměstnání za podnikatelskou činnost. Obyvatel bez práce však
přibylo. Podle údajů Českého statistického úřadu mělo od dubna do června
práci celkem 4,739.800 lidí, tj. o 28.400 méně než před rokem. Podíl těch,
kteří práci neměli, se tak ve druhém čtvrtletí roku zvýšil meziročně o pět
desetin bodu na 7,5 procenta. Převážnou část zaměstnaných tvořili nadále
zaměstnanci, ale jejich počet se snížil proti 2. čtvrtletí 2002 o 88,5 tisíce na
necelých 3,9 milionu. O 6,7 tisíce se snížil i počet členů výrobních družstev.
Naopak podíl podnikatelské sféry (podnikatelé se zaměstnanci, podnikatelé
bez zaměstnanců a pomáhající rodinní příslušníci) se zvýšil o 1,5 bodu na
818.800.
30. červenec
Prezidentův mluvčí Tomáš Klvaňa odchází z Pražského hradu. Chce se
věnovat diplomacii, sdělil ČTK. "Domnívám se, že tato práce bude vyhovovat
mému založení, vzdělání i zkušenostem. Prezident souhlasí, odcházím v
dobrém," uvedl mluvčí. Jeho kompetence převezme zatím ředitel tiskového
odboru prezidentské kanceláře Petr Hájek.
Také vrchní zemský soud v hornorakouském Linci zamítl žalobu skupiny čtyř
českých autodopravců, kteří žádali odškodnění za škody, jež jim způsobili
svými protesty rakouští odpůrci jaderné elektrárny Temelín. Vrchní soud
potvrdil dřívější rozhodnutí soudu nižší instance. Čeští dopravci žalovali
Rakouskou republiku za to, že její orgány nezabránily odpůrcům elektrárny v
zablokování česko- rakouské hranice. Blokády pak způsobily zdržení českých
kamionů na hranici a tím určité škody v důsledku vyšších nákladů i sankcí za
opožděné dodávky.
Ministr zahraničí Cyril Svoboda počítá s tím, že se Česká republika zapojí do
systému americké protiraketové ochrany. O tom, zda by na českém území
měly být rozmístěny i rakety nebo podpůrná zařízení, bude podle něj ještě
rozhodovat vláda a parlament. Svoboda řekl, že bude prosazovat "aktivnější"
přístup než jen politickou podporu tomuto projektu. Česká republika je z
hlediska své polohy ve středu Evropy podle Američanů vhodným místem pro
umístění střel. Před rokem 1989 tu měl své rakety tehdejší Sovětský svaz.
159
Plánovaná zářijová stávka učitelů bude trvat nejméně tři dny. Učitelé sice
budou 1. září ve školách, ale budovy budou uzavřeny. Zatím se ke stávce
připojilo několik tisíc škol, kde pracují desetitisíce zaměstnanců; protest by se
tak dotkl několika set tisíc žáků, řekl předseda Českomoravského odborového
svazu pracovníků školství František Dobšík. Přesnější údaje odmítl uvést.
Podle Dobšíka už nejde jen o platy učitelů, ale o celkovou situaci ve školství a
jeho kvalitu.
Česká spořitelna ustoupila tlaku nespokojených studentů a ještě v letošním
roce jim bude vyplácet původně slíbenou prémii 10 tisíc korun. "Prémie bude
v této výši vyplacena všem studentům, kteří ukončí studium s vyznamenáním
a do konce roku 2003 o ni požádají," uvedla banka v tiskové zprávě.
Spořitelna vysokoškolákům původně slibovala 10 tisíc korun, letos však tuto
odměnu snížila pouze na tisíc korun. To se studentům nelíbilo a dali podnět ke
Sdružení na ochranu spotřebitelů a uvažovali rovněž o hromadné žalobě na
banku.
Známého sochaře Pavla Opočenského Obvodní soud pro Prahu 2 odsoudil za
zneužívání nezletilých dívek znovu ke stejnému trestu tří let vězení. Soud
jednal o věci podruhé, protože mu ji odvolací soud vrátil kvůli procesním
chybám. Státní zástupce Kamil Švec po vynesení rozsudku řekl, že
Opočenskému hrozí další obvinění. Během soudu byl již obviněn kvůli dalším
dvěma mravnostním deliktům. "Nelze vyloučit, že v rámci šetření přibude
další obvinění," řekl Švec.
31. červenec
Česká národní banka výrazně snížila odhad vývoje inflace v příštím roce. V
červenci 2004 by se inflace měla pohybovat mezi 2,4 až 3,8 procenta a
v prosinci 2004 mezi 2,5 až 3,9 procenta. Doposud centrální banka počítala s
krátkodobým růstem inflace až nad pět procent. Ekonomika by podle ČNB
letos měla růst o 2,1 až 2,9 procenta a v příštím roce o 2,1 až 3,8 procenta. V
dubnové prognóze počítala banka na letošní rok s růstem HDP o 2,3 až 2,9
procenta a na příští rok o 1,7 až 3,3 procenta.
Vláda na mimořádné schůzi podruhé schválila způsob, jakým budou
převedena aktiva z tzv. kajmanských fondů z ČSOB na Českou konsolidační
agenturu. Kajmanské fondy získala ČSOB při převzetí Investiční a Poštovní
banky a v rámci restrukturalizace je převede na stát. Byla podepsána sada
smluv, která předání aktiv kajmanských fondů stvrzuje. Dokument podepsaly
ČSOB, ČKA, český stát zastoupený ministerstvem financí a 19 zahraničních
právních subjektů. ČKA tak přímo získává cenné papíry, pohledávky a
hotovost, které byly dosud ve vlastnictví nebo ve správě fondů v Karibiku,
vyplývá ze společné tiskové zprávy ČSOB a ČKA. Už v červnu zaplatila
agentura na základě smlouvy o plánu restrukturalizace bank ČSOB zálohu
48,3 miliardy korun na převod kajmanských aktiv. Kajmanské fondy byly
poslední spornou částí aktiv, které převzala ČSOB po zkrachovalé IPB. Kupní
160
cena za tyto fondy nakonec odpovídá původním odhadům, které se
pohybovaly mezi 40 a 50 miliardami korun. Již dříve banka na stát převedla
komanditní společnosti z těchto struktur. IPB převedla na Kajmanské ostrovy
v letech 1998 a 1999 ztrátové úvěry, aby si vylepšila finanční stabilitu.
Později se ukázalo, že z republiky odešly také kvalitní majetkové podíly.
Obvodní soud v Praze vydal souhlas k exekuci majetku společnosti Fischer,
s.r.o. i jejího vlastníka Václava Fischera jako fyzické osoby. Návrh na exekuci
podala Komerční banka, řekla mluvčí banky Markéta Dvořáčková. ČSA a
Česká správa letišť zároveň navrhují exekuci majetku další Fischerovy firmy
Fischer Air. Podnikatel Václav Fischer a společnost Fischer, s.r.o vlastní 100
procent největší cestovní kanceláře v zemi CK Fischer. Podle dosavadních
vyjádření Fischerovy mluvčí Věry Kudynové se návrhy na exekuci netýkají
provozu cestovní kanceláře Fischer. Podle Lady Horákové z Obvodního
soudu pro Prahu 6 obdržel soud tři návrhy na exekuční řízení vůči společnosti
Fischer Air. Návrhy podaly ČSA a Česká správa letišť. Fischer Air
dlouhodobě dlužil ČSA za opravy a servis letadel. Horáková však odmítla
sdělit, jak soud o návrzích rozhodl. To by mělo být jasné nejdříve příští týden
po návratu exekučního soudce z dovolené. Hospodaření CK Fischer loni
skončilo obdobně jako v předchozím roce čistým ziskem 59 milionů korun.
Pojišťovna Allianz odeslala letecké společnosti Fischer Air podnikatele
Václava Fischera výpověď smlouvy povinného pojištění odpovědnosti za
provoz letadel. Důvodem bylo neplacení pojistného, řekl mluvčí Allianz
Milan Káňa.
1. srpen
Společnosti podnikatele Václava Fischera Fischer, s.r.o. a Fischer Air již řídí
nucení správci, které jmenoval exekutorský úřad, řekla Fischerova mluvčí
Věra Kudynová. Správci by měli připravit firmy na případný rozprodej
majetku z exekuce.
Tokijský vrchní soud rozhodl ve sporu mezi Budějovickým Budvarem a
americkým pivovarem Anheuser-Busch (AB) o používání označení
Budweiser ve prospěch českého výrobce. Soud v odvolacím řízení odmítl také
nároky AB na náhradu škody, která mu údajně vznikla užíváním ochranné
známky jihočeským pivovarem.
Nejmenší a nejmladší tuzemský mobilní operátor Český Mobil, který ještě v
1. čtvrtletí hospodařil se zhruba stomilionovou provozní ztrátou, vykázal ve
druhém čtvrtletí 2003 provozní zisk 138,3 milionu korun. Výnosy ze služeb
vzrostly na 2,6 miliardy korun z 2,25 miliardy korun v letošním 1. čtvrtletí.
Společnost Bricks Invest, která v dubnu za 605 milionů korun vydražila 16
komerčních objektů na Václavském náměstí v Praze, za nemovitosti
nezaplatila, řekl licitátor a člen představenstva aukční síně Naxos Libor
Nevšímal. Právě dnes uplynula tříměsíční lhůta, kdy firma měla částku
uhradit. Protože částka nebyla zaplacena, dražba se podle zákona považuje za
161
zmařenou. Bricks Invest složil v dosud největší dražbě nemovitostí v historii
České republiky kauci 35 milionů korun. "Část bude použita na uhrazení
nákladů dražby, zbytek firmě vrátíme," řekl Nevšímal s tím, že aukční síň
bude chtít, aby se dražba konala znova.
Policie dopadla pětapadesátiletého muže, který podle ní vyhrožoval otrávením
pitné vody v Praze. Vyšetřovatel jej obvinil z šíření poplašné zprávy a
vydírání
2. srpen
Tým exekutora Jana Grosama, který v tomto týdnu začal sepisovat majetek
Václava Fischera, už zabavil sídlo firmy Fischer, s.r.o. v centru Prahy, firemní
budovu v Ostravě a také Fischerem obývanou vilu v Praze Střešovicích.
Uvádí to Mladá fronta DNES s tím, že hodnota nemovitostí se odhaduje na
300 milionů korun. Podle svědků odvážela auta majetek z vily ve čtvrtek
pozdě v noci. Exekutoři mají připravit firmy a majetky k prodeji, aby získali
peníze na zaplacení dluhů. Podle MfD dluží Fischerovy firmy Českým
aeroliniím, České správě letišť a Komerční bance celkem přes 470 milionů
korun.
Čeští lékaři ze sedmé polní nemocnice v Basře hledají sponzory na nákup léků
pro nemocné irácké děti. ČTK to dnes sdělil Miloš Bohoněk, který v Iráku
pomáhá jako lékař. "V dětské nemocnici v Basře, kde je centrum pro léčbu
onemocnění krve u dětí, je tíživý nedostatek desferalu na léčení
chudokrevnosti a bílkovinného faktoru osm na poruchy krvácivosti," upřesnil.
3. srpen
Stát chce do poskytování veřejných služeb více zapojit soukromé firmy. Fond
národního majetku a ministerstvo financí proto připravují projekt, podle
kterého by stát na firmy převedl některé činnosti, jež dosud tradičně
vykonával on. Partnerství veřejného a soukromého sektoru, jak se celý systém
nazývá, úspěšně funguje již několik let v Evropské unii. Firmy by měly pro
stát zajišťovat především dlouhodobé projekty v oblasti dopravní
infrastruktury, školství nebo zdravotnictví. V praxi to bude například výstavba
silnice nebo dálnice, výstavba a provozování mostu nebo projekty typu
Internet do škol. Stát nyní se soukromým sektorem spolupracuje pouze
zadáváním veřejných zakázek. Spolupráce formou partnerství však bude podle
mluvčí pro firmy mnohem volnější. Stát určí pouze základní parametry
poskytované služby. Firma potom zajistí nejen samotné provedení, ale bude se
též o stavbu nebo projekt dlouhodobě starat. Smlouvy budou obvykle
uzavírané na několik desítek let.
Podnikatel Václav Fischer podepsal se společností Atlantik finanční trhy
smlouvu, která má zajistit poskytnutí provozního financování skupině firem
kolem jeho osoby. Na základě dohody by se měl uskutečnit i kapitálový vstup
Atlantiku do Fischerových společností. Bývalý senátor to uvedl na tiskové
162
konferenci, bližší informace o tom, jak bude vstup vypadat, nesdělil. Podle
mluvčího ČSA Dana Plovajka firma příchod investora vítá a věří, že po tomto
kroku začnou být obchodní vztahy s Fischer Air standardní. Mluvčí Komerční
banky Markéta Dvořáčková odmítla nové informace kolem Fischera
komentovat. Finanční potíže Fischerových firem, do kterých již nastoupili
nucení správci a začali zabavovat majetek, neovlivnily provoz největší
tuzemské cestovní kanceláře Fischer, kterou vlastní Václav Fischer jako
fyzická osoba spolu se svou firmou Fischer, s.r.o.
4. srpen
Vicepremiér a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský (59) podal demisi na
obě vládní funkce. Bývalý advokát se má stát ústavním soudcem. Demisi
podal hlavě státu prostřednictvím premiéra Vladimíra Špidly.
Pražský magistrát odvolal zvýšená bezpečností opatření, která zavedl po
výhrůžce anonyma, že v metropoli otráví pitnou vodu. Policie zadržela
pětapadesátiletého muže, kterého z činu podezřívá.
Generální sekretář České katolické charity a někdejší náměstek ministra vnitra
Jaroslav Kopřiva z KDU-ČSL se stal novým náměstkem ministra obrany
Miroslava Kostelky. Ve vedení resortu vystřídal svého stranického kolegu
Pavla Severu. Severa z vedení ministerstva odešel, protože se stal poslancem.
Dva největší dodavatelé vajec na domácím trhu se dohodli na zvýšení cen s
drtivou většinou obchodních řetězců. "Až na jeden řetězec jsme ty ceny
zdvihli prakticky všude," řekla Dagmar Pinková, předsedkyně představenstva
firmy Česká vejce. Ta je největším dodavatelem na trhu a zásobuje celkem 14
řetězců. Z obchodníků přistoupil na zdražení vajec řetězec Billa. Albert a
Hypernova připustily určitý cenový pohyb.
Ze sporu církevních subjektů a státu, respektive prezidentské kanceláře, o
katedrálu sv. Víta a přilehlé nemovitosti soud vyřadil tři žalobce ze čtyř.
Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Libuše Fritzová zastavila řízení v
případech, kde žalobu podal Katolický kostel Všech svatých, Katolický
metropolitní kostel u sv. Víta a Pražská probošstká benefice Metropolitního
dómu. V řízení zatím s jistotou zůstává pouze Metropolitní kapitula u sv. Víta,
která se chce soudit přímo o svatovítskou katedrálu s pozemkem a o věž u
chrámu sv. Víta s pozemkem. Tři vyřazení žalobci žádají přiřknutí
nemovitostí a pozemků přilehlých ke katedrále. Například Katolický kostel
všech svatých žádá vydání kostela Všech svatých, což je součást starého
královského paláce, vysvětlil advokát zastupující žalovanou prezidentskou
kancelář Aleš Kolář. Dále podle něj jde třeba o domy ve Vikářské uličce.
Podle zákona o registraci církví a náboženských společností z ledna 2002 byla
zrušena evidence církevních subjektů, které vznikly jako účelová sdružení
majetku, jako jsou například kostely, záduší, obročí (benefice). Byla tedy
zrušena evidence obou kostelů, Pražská proboštská benefice Metropolitního
163
dómu je taktéž účelovým sdružením majetku, uvádí se v odůvodnění
rozsudku.
5. srpen
Prezident Václav Klaus přijal demisi vicepremiéra a ministra spravedlnosti
Pavla Rychetského. Řízením ministerstva spravedlnosti dočasně pověří
předsedu vlády Vladimíra Špidlu. Špidlovi se zatím nepodařilo najít za
Rychetského do vlády náhradu.
Čeští vojenští policisté působící v Iráku se v prostoru obce Al-Uzajr u Basry
dostali do přestřelky mezi dvěma místními gangy. Jak informoval mluvčí
sedmé polní nemocnice v Iráku Tomáš Zbořil, nebyl nikdo zraněn. V celém
kontingentu české polní nemocnice působí 316 vojáků, z toho 24 žen.
Přestože v Basře je mnohem lepší bezpečnostní situace než na severu v okolí
Bagdádu, českou nemocnici chrání jednotka vojenské policie.
Sdružení Spravedlnost dětem zažalovalo Českou republiku u Evropského
soudu pro lidská práva. V pěti žalobách si otcové stěžují na to, že jim státní
orgány neumožňují stýkat se s dětmi a podílet se na jejich výchově. Některá
soudní řízení podle nich trvají i čtrnáct let.
Vlastník Union banky Invesmart a jeho 98procentní akcionář Paolo Catalfamo
dnes oznámili, že proti České republice formálně zahájili dvě arbitráže kvůli
pádu Union Banky. "Základem nároku žalobců je nespravedlivé a
diskriminační jednání a zničení jejich investice postupem ministerstva financí
a České národní banky," uvedla společnost v prohlášení. Invesmart nesouhlasí
především s prohlášením likvidace a následným konkurzem Union banky.
Podle dřívějších informací chce po ČR za svou investici požadovat náhradu ve
výši deseti miliard korun. ČNB ani ministerstvo financí ale za pád banky
necítí odpovědnost. Také podle zprávy parlamentní vyšetřovací komise za něj
mohou především bývalí manažeři Union banky.
Český telekomunikační úřad od srpna snížil ceny, které platí alternativní
operátoři Českému Telecomu za připojení na internet prostřednictvím služby
volba operátora. Ta umožňuje zákazníkům Telecomu využívat služeb
konkurence. Pokles ceny na 46 z 57 haléřů ve špičce, respektive na 26 z 32
haléřů mimo špičku vytváří podle alternativních operátorů větší prostor pro
konkurenční nabídky. Telecom rozhodnutí podle mluvčího Vladana Crhy
teprve zkoumá.
6.srpen
Předsedou Ústavního soudu prezident Václav Klaus jmenoval bývalého
ministra spravedlnosti Pavla Rychetského. Místopředsedou Ústavního soudu
se stal Pavel Holländer. Prezident jmenoval tři nové ústavní soudce. Kromě
Rychetského a Holländera také Vojena Güttlera.
Senát překvapivě nepodpořil návrh prezidenta Václava Klause, aby se jeden z
jeho právních poradců a bývalý šéf Ústavu státu a práva Vladimír Balaš stal
164
ústavním soudcem. Pro Balašovu kandidaturu se v tajném hlasování vyslovilo
pouze 30 senátorů ze 78 hlasujících. Při projednávání návrhu zazněly
pochybnosti o Balašově účasti v kauze týkající se IPB. Balaš stejně jako při
nedávném slyšení v senátních výborech popřel spojení s manažery IPB.
Horní komora podpořila návrh prezidenta Václava Klause, aby se Dagmar
Lastovecká (ODS) stala ústavní soudkyní. Dcera někdejšího předsedy
Ústavního soudu Zdeňka Kesslera a bývalá brněnská primátorka získala
v tajné volbě podporu 67 ze 78 hlasujících senátorů.
Profesor Václav Pavlíček nerozšíří podle očekávání řady ústavních soudců.
Návrh prezidenta Václava Klause totiž podpořilo pouze 22 ze 76 hlasujících
členů horní komory. Senátorům vadí zejména Pavlíčkova minulost.
Kritizovali skutečnost, že se nepřihlásil ke svému členství v komunistické
straně a v 50. letech byl v komisi posuzující třídní původ studentů.
Advokátka Klára Veselá-Samková se nestane ústavní soudkyní. Návrh
prezidenta Václava Klause podpořilo jen 29 z 77 hlasujících senátorů.
Prezident Václav Klaus pokládá hlasování Senátu o ústavních soudcích za
skandální. Horní komora parlamentu, která odmítla tři ze čtyř navržených
kandidátů Hradu, tím podle Klause převzala odpovědnost za ohrožení
fungování této justiční instituce.
Počet státních úředníků, učitelů, vojáků, hasičů a dalších zaměstnanců veřejné
sféry klesne do roku 2006 o 29 tisíc z dnešních 485 tisíc lidí. Rozhodla o tom
vláda. Propuštění šesti procent státních zaměstnanců má v příštích letech
uspořit státu miliardy korun. Ministerstvo financí vládě navrhovalo snížit
počet zaměstnanců o 34 tisíc.
Státní zaměstnanci se dočkají vyšších platů. Vláda schválila rozšíření
platového tarifního systému z 12 na 16 tříd. Ministryně školství Petra
Buzková obhájila zařazení učitelů do vyšších platových tříd.
Vláda nepodpořila návrhy zákonů a novel zákonů, které vypracovali poslanci
KDU-ČSL s cílem posílit rodinu. Kabinet nesouhlasí s uzákoněním utajených
porodů ani s ustanovením, které by rodičkám umožnilo souhlasit s adopcí
jejich dítěte bezprostředně po porodu. Autoři návrhů Josef Janeček a Vilém
Holáň míní, že utajené porody by mohly pomoci matkám v tíživé životní
situaci, které nyní raději volí interrupci, v krajním případě novorozence
opustí, nebo dokonce usmrtí.
Vláda nesouhlasí s návrhem poslanců ODS na zrušení dědické a darovací
daně a nedoporučila ho proto sněmovně ke schválení. Také poslanecká
sněmovna již před dvěma měsíci obdobný návrh zamítla. Tehdy však občanští
demokraté kromě daně dědické a darovací navrhovali též zrušit daň z převodu
nemovitostí, která loni státu vynesla osm miliard korun. Roční inkaso ze
zbylých dvou daní loni činilo necelých 700 milionů.
Vláda schválila prodej 37procentního podílu České konsolidační agentury ve
společnosti PVT konsorciu Prokom Software, J&T a Middle Europe
Investment. Prokom, který je největším systémovým integrátorem v Polsku,
165
zvítězil spolu s partnery v nedávném tendru na prodej PVT. Za celkem
96,5procentní podíl ve společnosti zaplatí 1,55 miliardy korun, z toho ČKA
připadne 594 milionu korun.
Harvardský průmyslový holding dosud vyplatil 51,5 tisíce lidí, což
představuje celkový objem finančních prostředků asi 25 milionů dolarů
(zhruba tři čtvrtě miliardy korun). Za červenec Trust registruje další necelé
čtyři tisíce zájemců. Na konferenci to řekl předseda představenstva HPH
Tomáš Ševčík. HPH má přes 240.000 akcionářů. Majetek Trustu je 114,5
milionu dolarů. Současná hodnota jednoho podílu je 6,90 dolaru (zhruba 200
Kč).
Vláda rozhodla, že novým majitelem holdingu Vítkovice bude společnost
Lahvárna Ostrava. Ministři vítěze vybrali ze dvou zájemců, druhou závaznou
nabídku podala ještě společnost Eximat. Podle materiálu, který vypracovaly
ministerstva financí a průmyslu a obchodu, by měl být prodej majetkového
podílu státu proveden přímým prodejem Lahvárně Ostrava. Tato firma
v rámci výběrového řízení předložila nejlepší závaznou nabídku, řešící
současně pohledávky České konsolidační agentury.
7. srpen
Senát drtivou většinou podpořil rozšíření Severoatlantické aliance o sedm
zemí. Vstup kandidátských států podpořilo 60 z 64 hlasujících zákonodárců,
ruku proti zvedli jen dva senátoři - komunisté Jaroslav Doubrava a Rostislav
Harazín. Další komunista Eduard Matykiewicz a pacifista Petr Smutný z
ČSSD se hlasování zdrželi. Poslanecká sněmovna rozšíření aliance schválila v
červenci.
Zemědělci zatím sklidili asi 60 procent z 1,36 milionu hektarů obilovin.
Průměrný výnos je přitom 3,91 tuny z hektaru, tedy zhruba o šest procent
nižší než loni. Žně jsou dokončeny také na 90 procentech z celkových 251
tisíc hektarů řepky. Z jednoho hektaru dostali 1,64 tuny, což je meziroční
propad o 28 procent.
Přestože se Česká spořitelna nedávno rozhodla, že vyplatí spornou prémii
10.000 korun studentům, kteří ukončili vysokoškolské studium s
vyznamenáním, někteří studenti se chováním bankovního ústavu stále cítí
poškozeni a hodlají banku žalovat. Již se připravují dvě žaloby, uvedli na
tiskové konferenci zástupci Sdružení obrany spotřebitelů, samotných studentů
i zastupující advokátní kanceláře. Studentům ani některým právníkům se
nelíbí výrok ředitele řízení obchodu spořitelny Jiřího Škorvagy, který uvedl,
že studenti peníze dostanou, přestože na ně nemají žádný právní nárok.
Konkrétní výše mimořádné prémie podle banky nikdy nebyla součástí
smluvní dokumentace banky se studenty a výše prémie tedy nebyla nikdy
pevně stanovena. SOS i zastupující advokát Jaroslav Palas však argumentují,
že se vysokoškoláci při rozhodování o založení účtu neřídili detaily ve
smlouvě, ale letáky, ve kterých banka desetitisícovou prémii slibovala a které
166
distribuovala i po vysokých školách. Právní nárok zde proto podle nich
existuje. Palas také upozornil, že spořitelna nemůže oznámit snížení prémie,
pokud nikdy nestanovila její výši, jak nyní tvrdí.
Česká konsolidační agentura neschválila vládou navržený převod pohledávek
a závazků bývalých Českých drah. Podle mluvčího ČKA Jiřího Pekárka
orgány agentury odmítly převzetí pohledávek a závazků již 30. července.
Nyní se Správou železniční dopravní cesty, na které dluhy přešly při
transformaci drah, hledá ČKA jiný vhodný způsob řešení. Celkem jde o
pohledávky věřitelů za bývalými drahami za 9,5 miliardy korun. Za
pohledávky, které měly bývalé ČD z obchodního styku, měla ČKA správě
železnice zaplatit postupně dalších 3,3 miliardy korun.
8.srpen
Míra nezaměstnanosti se v červenci zvýšila na 9,9 procenta z červnových 9,5
procenta. Zaměstnání v červenci hledalo 520.366 osob, oznámilo ministerstvo
práce a sociálních věcí.
Obvodní soud v Praze 2 zamítnul žalobu bývalého generálního ředitele České
televize (ČT) Jiřího Balvína na neplatnost jeho odvolání z čela veřejnoprávní
instituce. Vyhověl tak návrhu žalované ČT. Rada Balvína loni v listopadu
odvolala z nejvyššího postu v televizi mimo jiné proto, že nepředložil v
daném termínu rozpočet, neplnil cíle stanovené ve svém projektu a snížil
počet zpravodajství a publicistických pořadů.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil Českému Telecomu dokoupení
49 procent ve společnosti Eurotel. Telecom tak v největším tuzemském
mobilním operátoru získá 100procentní podíl.
Počet pohledů a dopisů, které v prvním pololetí v tuzemsku doručila Česká
pošta, meziročně klesl o devět procent na 292 milionů. Lidé poslali téměř o 30
milionů psaní méně než loni. Naopak tržby z této činnosti vzrostly o 8,6
procenta na 2,12 miliardy korun. Podle odborníků pokles souvisí s rostoucím
využíváním moderních forem komunikace, jako je e-mail či SMS. Snížení se
naopak nedotklo doporučených zásilek, které většinou využívají firmy. Pošta
do června doručila 52,9 milionu doporučených psaní, což je zhruba stejně jako
loni.
České aerolinie prodají své pohledávky vůči letecké společnosti Fischer Air
firmě Atlantik FT. Dohoda aerolinií s Atlantikem bude znamenat ukončení
exekuce, kterou ČSA na Fischerovu leteckou společnost uvalily. ČSA se tak
zachovaly stejně jako Česká správa letišť a největší Fischerův věřitel
Komerční banka. Té Fischer dluží více než 400 milionů korun.
9.srpen
Češi, kteří chtějí letecky cestovat přes Spojené státy do třetí země, k tomu bez
výjimky potřebují tranzitní vízum. Washington nedávno z obavy před
teroristickými útoky zrušil možnost bezvízového tranzitu. Dnešním dnem
167
končí výjimky pro ty, kteří už cestu zahájili, nebo se vracejí domů s
přestupem na americkém letišti. Podání žádosti o tranzitní vízum stojí 100
amerických dolarů, tedy asi 3000 korun, což je stejně jako žádost o jakýkoliv
jiný typ amerického víza. Na vydávání víz se vztahuje běžná procedura.
Konzulární sekce amerického velvyslanectví při zavádění tranzitních víz
slíbila, že bude přednostně přijímat žádosti o vízum cestujících, kteří se
chystají letět přes USA do třetí země a jimž by změna vízového režimu mohla
zkřížit plány.
Kulinářské speciality, ale i opékané klobásy a palačinky mohli lidé vidět a
ochutnat na pražském Výstavišti. Dali si zde dostaveníčko kuchaři a cukráři,
aby oslavili svátek svého patrona svatého Vavřince. Kolem stánků v
Křižíkových pavilonech proudily stovky návštěvníků.
10. srpen
Bývalý český prezident Václav Havel byl na Světové mírové konferenci
v malajsijském hlavním městě Kuala Lumpuru poctěn hlavní cenou. Cenu za
neohrožené celoživotní úsilí v boji za nastolení míru a spravedlnosti ve světě a
za zásluhy při prosazování a hájení principů svobody a vzájemné tolerance
mezi národy převzal z rukou předsedy malajsijské vlády Mahathira bin
Mohamada za nepřítomného Václava Havla český velvyslanec v Malajsii
Vítězslav Grepl.
Domácí produkce minerálních vod v letošním prvním pololetí meziročně
stoupla téměř o deset procent na 432 milionů litrů. Po soustavném růstu od
března se nejvíce minerálek, téměř 100 milionů litrů, vyrobilo v červnu.
Přes zdravotní indispozici herce Jana Třísky se představení Krále Leara na
Pražském hradě uskuteční. "Rozhodl se, že bude hrát," řekl Michal Rychlý z
umělecké agentury Schok, který herce navštívil v motolské nemocnici. Lékaři
přitom Třískovi účinkování v divadelní hře nedoporučují. Herce v sobotu
odpoledne postihl kolaps z přetížení pohybového ústrojí. Sobotní představení
Krále Leara, v němž hraje titulní roli, proto odpadlo.
11.srpen
Úřad vlády obcházel v letech 2000 a 2001 zákon o veřejných zakázkách a
zneužíval byty pro státní zaměstnance, které převzal a jejichž správu svěřil
soukromé společnosti. Tvrdí to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) na svých
internetových stránkách. Kritizoval i hospodaření Pražského hradu. Správa
Hradu podle něj měla nepořádek v účetnictví a prezidentská kancelář řádně
nehospodařila se svěřeným majetkem. NKÚ viní Úřad vlády, že uměle
rozděloval veřejné zakázky na menší, aby se vyhnul vyhlášení veřejné
soutěže. Úřad vlády měl i nepořádek v účetnictví a NKÚ jej obviňuje, že
nezákonně vykonával hospodářskou činnost.
Výkon exekuce ve firmách Václava Fischera nebo prodej majetku, který zatím
exekutor označil ve společnostech Fischer s.r.o., Fischer Air a u Fischera
168
doma, prý v žádném případě nehrozí, sdělil Václav Fischer s tím, že na
základě dohody mezi ním a společností Atlantik FT a dohod Atlantiku s
věřiteli lze očekávat, že exekuce budou zastaveny.
Vydavatel Hitlerovy knihy Mein Kampf Michal Zítko odešel od soudu již
podruhé s podmíněným trestem. Obvodní soud sedmého pražského obvodu ho
dnes uznal vinným z hanobení národa, rasy a přesvědčení a vyměřil mu za to
22 měsíců vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let. Výši
trestu proti minulému rozsudku zmírnil. Obvodní soud pro Prahu 7 mu již
předloni uložil podmíněný tříletý trest vězení s odkladem na zkušební dobu
pěti let. Současně mu vyměřil pokutu dva miliony korun s podmínkou, že
pokud nezaplatí, půjde na rok do vězení. Tehdy ale obvodní soud vyhodnotil
jeho počínání jako trestný čin podpory a propagace hnutí potlačujících lidská
práva. Vydavatel trvá na tom, že se žádného kriminálního deliktu nedopustil.
Pokud proto neskončí jeho případ u českých soudů osvobozujícím rozsudkem,
chce se obrátit na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.
12. srpen
Od 1. září musejí vybrané masné výrobky splňovat jakostní požadavky, které
novelou vyhlášky stanovilo ministerstvo zemědělství. Cílem je zajistit
spotřebiteli u těchto produktů standardní kvalitu na celém území České
republiky.
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) podává kvůli projektu ministerstva školství
Internet do škol trestní oznámení. Policie by měla prošetřit, kdo je
zodpovědný za to, že se nehospodárně využilo nejméně 884 milionů korun.
Kvůli porušení povinností při správě cizího majetku podal trestní oznámení
také týdeník Respekt. Reportérka týdeníku vyzvala Obvodní státní
zastupitelství pro Prahu 1, aby stíhalo bývalého ministra školství Eduarda
Zemana, uvádí poslední číslo Respektu. Zeman podepisoval většinu
důležitých smluv projektu Internet do škol. Projekt Internet do škol přišel stát
na sedm miliard korun.
Největší české a slovenské farmaceutické společnosti Léčiva a Slovakofarma
Hlohovec se mohou definitivně spojit pod střechou nizozemské firmy Zentiva,
kterou vlastní investiční fond Warburg Pincus. Slovenský protimonopolní
úřad totiž v pondělí odsouhlasil vstup Zentivy do Slovakofarmy a navázal tak
na červnové rozhodnutí českého antimonopolního úřadu.
13. srpen
Ve věku 107 let zemřel v Praze nejstarší legionář z první světové války Alois
Vocásek. Vocásek se narodil 13. dubna 1896 v Pečkách u Kolína. Za první
světové války působil na východní frontě jako rozvědčík. Československá
legionářská obec ho ale do svých řad nepřijala. Vyčítala mu, že za druhé
světové války spolupracoval s fašisty. Sám Vocásek nikdy nepopíral, že byl
určitou dobu členem nacistické organizace Vlajka. Tvrdil ale, že nikomu
169
neublížil. Za spolupráci s nacisty byl bývalý legionář v roce 1946 odsouzen k
doživotnímu žaláři. Ve vězení ale strávil jen osm let. V únoru 1954 byl
propuštěn na základě prezidentské amnestie. Okresní soud Plzeň-sever pak v
květnu 1964 jeho trest zahladil.
Detaily o rozsáhlých nepravostech při plnění projektu Internet do škol
zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Celý projekt se zpožďuje a
prodražuje. Do roku 2002 mělo mít podle plánu 90 procent škol internet. Ve
skutečnosti jej zatím dostalo jen 55 procent škol, přidělené peníze ale byly
vyčerpány už z 85 procent. "Realizace toho projektu skutečně znehodnotila
celý záměr vlády," řekla Eliška Kadaňová, která kontrolu projektu Internet do
škol v letech 2001 a 2002 prováděla. Ministerstvo školství podle Nejvyššího
kontrolního úřadu neoprávněně platilo za neprovedené nebo nesouvisející
služby a peníze vyčleněné na Internet do škol používalo na jiný účel.
Policie našla dva muže, kteří v hale na pražském Masarykově nádraží
ohrožovali sedmnáctiletou dívku stříkačkou údajně nakaženou AIDS a
žloutenkou. Pod hrozbou nakažením nebezpečnými nemocemi dívce ukradli
mobilní telefon a walkman dohromady za 9000 korun. Policisté zjistili, že
injekční stříkačka nebyla infikována a ani dopadení bratři nebyli nemocemi
nakaženi.
14. srpen
Pojišťovna Allianz prodlouží pojištění letadlům společnosti Fischer Air.
Allianz obdržela od společnosti Atlantik nabídku, na jejímž základě se obě
firmy dohodly na způsobu splacení dluhu společnosti Fischer Air a CK
Fischer u pojišťovny a na obnovení pojištění leteckých rizik pro letadla
Fischer Air.
Luxusní dům bývalého sekretáře ministra zahraničí Karla Srby v Černém
Volu u Prahy zůstane definitivně obstaven až do pravomocného verdiktu o
Srbově obvinění z korupce, rozhodl pražský městský soud. Stížnost Srbova
obhájce proti zajištění nemovitosti soud zamítl.
15. srpen
Ministerstvo pro místní rozvoj chce pomoci obcím, které nemají dostatek
prostředků na zajištění nouzového zásobování pitnou vodou. MMR reaguje na
déletrvající sucho, které způsobila několikatýdenní vedra. Ministerstvo chce
nejprve zjistit potřeby obcí a na základě toho hledat společně s ministerstvem
financí zdroje. O situaci budou jednat členové vlády a zástupci krajů.
Zásobování vodou je podle MMR nejvíce ohroženo zejména v malých obcích,
kde obecní vodovody a soukromé studně obyvatel nemusí být dostačující.
Obec musí zajistit zásobování vodou z vlastních příjmů, což může být právě
pro obce s nízkými příjmy značně náročné.
Prezidium Komise pro cenné papíry prodloužilo zákaz veškerých obchodů s
akciemi Harvardského průmyslového holdingu - v likvidaci (HPH), a to od
170
soboty 16. srpna na šest měsíců. KCP poprvé zakázala převody akcií 8. února
2001, zákaz pak několikrát prodloužila. Důvodem je podle KCP hrozba
velkých hospodářských ztrát, které mohou vzniknout akcionářům HPH nebo
dalším investorům v případě přijetí investičních rozhodnutí na základě
nejasných či neúplných informací o hospodářské situaci holdingu.
Počítačový virus Blaster, který se v posledním týdnu lavinovitě šířil po celém
světě, se objevil ve dvou nových mutacích. Informují o tom antivirové
společnosti Symantec a Sophos na svých webových stránkách. Podle
odborného internetového serveru Živě se zároveň objevil nový vir RpcSpybot,
který má podobnou charakteristiku a využívá stejnou chybu ve Windows jako
Blaster.
16. srpen
Přes 250 lidí přišlo do pražského sportovního areálu Eden povzbudit ženy,
které prodělaly rakovinu prsu nebo se s tímto onemocněním léčí. Na akci
Plaveme prsa... nechyběli ani muži všech věkových kategorií a děti.
17. srpen
Prezident Václav Klaus chce, aby se výrazně urychlila transformace Hradní
stráže. V souvislosti s tragickou smrtí vojáka z elitní jednotky Klaus vydal
nařízení náčelníkovi Vojenské kanceláře prezidenta republiky Vlastimilu
Pickovi, aby její transformaci zásadním způsobem urychlil. Třiadvacetiletý
profesionální voják Hradní stráže zemřel na následky střelného zranění.
Rotmistr Pavel K. se střelil v prostorách autoparku Hradu několika dávkami
ze samopalu do hlavy. Podle policie šlo o sebevraždu. Hradní stráž v
posledních letech provází řada afér. U útvaru se například objevilo podezření
na šikanu. Později vyvolal pobouření případ hradního psychologa, který čelí
obžalobě ze znásilňování vojínů. Nedávno se zase objevily internetové
stránky s erotickými fotografiemi příslušníků Hradní stráže. Vzápětí vypukl
skandál s vojáky podezřelými z vydírání prostitutek.
18.srpen
Ministerstvo školství (MŠ) podává trestní oznámení na neznámého pachatele
kvůli projektu Internet do škol, v němž Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) shledal
mnoho nedostatků. "Ministerstvo se rozhodlo připojit se s žalobou k NKÚ a
vyvodit následky nevýhodně uzavřených smluv mezi ministerstvem a
dodavatelem," řekla mluvčí MŠ Hana Vítková. Generální dodavatel Internetu
do škol společnost AutoCont OnLine označila zprávu za neobjektivní, a dala
ji proto na přezkoumání právníkům. Vedení firmy se totiž domnívá, že
materiály ministerstva školství, z nichž NKÚ při vypracování zprávy
vycházel, byly záměrně zkreslené. Ministerstvo nařčení odmítá. Na projekt
Internet do škol vyčlenil stát sedm miliard korun. NKÚ došel k závěru, že
ministerstvo školství nehospodárně využilo nejméně 884 milionů korun,
171
porušilo zákon o rozpočtových pravidlech a uzavíralo pro stát nevýhodné
smlouvy. Navíc platilo i za neodvedenou práci a nekontrolovalo ani realizaci
smluv.
Plánovaní zářijová stávka učitelů by mohla trvat jeden den. Na celostátním
zasedání školských odborů to chce navrhnout vedení jejich svazu. Novinářům
to po schůzce s ministryní školství Petrou Buzkovou (ČSSD) řekl předseda
Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík.
Vláda předminulý týden schválila nový šestnáctitřídní platový systém, v němž
učitelé postoupí do vyšších tříd. Až do září ale odložila rozhodnutí o tom, zda
státní zaměstnanci příští rok dostanou i 13. a 14. platy. S takovým verdiktem
nejsou učitelé spokojeni. Buzková ale tvrdí, že i když kantoři nedostanou další
platy, jejich mzdy se stejně meziročně zvýší.
Vydavatelé tisku nevytvořili zakázaný kartel, když koncem loňského roku v
krátkém časovém intervalu vypověděli smlouvy distributorovi novin
Mediaprint & Kapa a přešli ke konkurenční První novinové společnosti
(PNS). Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
Správní řízení zahájil úřad koncem loňského listopadu. V prosinci vydal
předběžné opatření, jímž uložil vydavatelství Mafra, Ringier, Vltava-LabePress a vydavatelství Československý sport, které do řízení přibylo později,
aby obnovila distribuci přes Mediaprint. Na konci ledna pak ÚOHS předběžné
opatření zrušil. V dubnu poprvé rozhodl, že se vydavatelé tisku vytváření
kartelu nedopustili. Mediaprint se odvolal.
19. srpen
Nejvyšší soud při neveřejném jednání odmítl dovolání Heleny Čermákové,
která si ve vězení od února odpykává tříletý trest za smrt své pětileté dcery
Terezy. V platnosti zůstanou loňské verdikty kladenského i středočeského
krajského soudu, které poslaly Čermákovou do vězení za to, že nedbalostí
zavinila smrt pětileté dcery. Terezku předloni v létě v opilosti ve spánku
zalehla, když se dívka za nejasných okolností předtím napila alkoholu.
20. srpen
Ministerstvo dopravy již dva měsíce nezaplatilo Českým drahám za
zajišťování dopravní obslužnosti. Na dotaz ČTK to řekl mluvčí drah Petr
Šťáhlavský s tím, že si dráhy kvůli tomu již musely na běžný provoz dvakrát
vzít úvěr v řádu stovek milionů korun. Mluvčí ministerstva Ludmila
Roubcová informaci potvrdila. Ministerstvo se však podle ní snaží situaci
řešit. Podalo podnět finančnímu úřadu, aby nemuselo vázat dvě miliardy
korun ve státním rozpočtu kvůli neplnění příjmů z dřívějšího prodeje
privatizovaného majetku. Dvě miliardy korun mělo ministerstvo získat
prodejem zbytného majetku bývalých státních ČD v roce 2002. Částka se tak
stala závazným příjmem rozpočtu přes kolizi se zákonem a privatizačními
172
pravidly, podle kterých příjmy z privatizace musely směřovat do Fondu
národního majetku. Nemohly se tedy stát příjmem státního rozpočtu.
Zakladatel Učitelského odborového klubu (UOK) Radek Sárközi odchází ze
školství a začne s největší pravděpodobností podnikat. Gymnázium v pražské
Špitálské ulici, na němž vyučoval, mu totiž neprodloužilo pracovní smlouvu
na dobu určitou a jiné místo ve školství již nesehnal. Bývalý pedagog přestává
být členem odborového sdružení, které loni v prosinci založil. "Kvůli mému
veřejnému vystoupení mi nebyla ve škole prodloužena smlouva na dobu
určitou. Jako nezaměstnaný, případně budoucí podnikatel, což plánuji na září,
asi nemohu být členem odborů," vysvětlil Sárközi v e-mailu, který zaslal
vedení ASO v polovině července. Sárközi založil své sdružení jako součást
ASO a postupně usiloval o jeho samostatnou právní subjektivitu. Cílem klubu,
který zastupuje zhruba 5000 lidí, je prosazovat zájmy pracovníků ve školství
razantněji, než to činí školské odbory sdružené v Českomoravské konfederaci
odborových svazů.
Neživotní pojištění Pojišťovny České spořitelny (PČS) koupí Kooperativa
pojišťovna, která se stala vítězem výběrového řízení. Kooperativa se zároveň
stane partnerem PČS pro zajišťování služeb neživotního pojištění klientům
Finanční skupiny České spořitelny. Prodej neživotního kmene souvisí s
dřívějším rozhodnutím, že se PČS zaměří úzce na životní pojištění.
Pojišťovna Allianz zrušila výpověď pojištění leteckých rizik pro letadla
společnosti Fischer Air a pojištění obnovila. Minulý týden obdržela
pojišťovna od společnosti Atlantik nabídku, na jejímž základě se obě firmy
dohodly na způsobu splacení dluhu společnosti Fischer Air a CK Fischer u
pojišťovny a na obnovení pojištění leteckých rizik pro letadla Fischer Air.
Pražský vrchní soud zastavil trestní stíhání dvou mužů kvůli podezřelému
nákupu poruchových palubních výškoměrů. Překvapivým verdiktem, který
padl počátkem srpna v neveřejném zasedání, tak ukončil spor mezi žalobcem
a pražským městským soudem. Městské státní zastupitelství před časem
podalo k odvolacímu soudu stížnost proti verdiktu prvoinstančního soudu,
který mu vrátil obžalobu i se spisem k došetření. Rozhodnutí vrchního soudu
je pravomocné, řekl mluvčí městského zastupitelství Martin Omelka. Důvody
verdiktu nezná, neboť jeho písemné vyhotovení zatím neobdržel.
"Předpokládám, že vrchní soud dospěl k závěru, že se nejedná o trestný čin,"
uvedl.
Exministr financí Ivo Svoboda se rozhodl, že nebude před soudem vypovídat.
"Vinen se necítím. Využívám svého práva a k věci odmítám vypovídat,"
prohlásil při přelíčení. Svoboda spolu se svou někdejší poradkyní Barborou
Snopkovou čelí u středočeského krajského soudu obžalobě, ze série
hospodářských trestných činů. Podle žalobce připravili mělnickou firmu
Liberta o desítky milionů korun.
173
21. srpen
Japonský premiér Džuničiró Koizumi požádal svého českého kolegu
Vladimíra Špidlu o diplomatickou podporu při řešení severokorejského
problému. Podle Špidly může Praha hrát dílčí roli efektivního
zprostředkovatele. Oba premiéři se dále shodli, že situace na Korejském
poloostrově musí být vyřešena mírovou a diplomatickou cestou a soudí, že
Korejská lidově demokratická republika (KLDR) se musí zbavit jaderných
zbraní.
Počátek dlouhé doby temna a zároveň zhroucení mnoha iluzí - takovými slovy
dnes premiér Vladimír Špidla zhodnotil smutné události před 35 lety, kdy
tehdejší Československo obsadila vojska Varšavské smlouvy. Na pietním aktu
před budovou Českého rozhlasu na pražských Vinohradech mu naslouchaly
desítky lidí, převážně pamětníků srpnových dní.
22. srpen
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásí 1. září jednodenní
výstražnou stávku. Na celostátní poradě v Praze se na tom dohodli předsedové
oblastních odborových organizací. "Tato stávka bude organizována jako úplné
zastavení práce, to znamená, že nelze počítat s žádnou péčí stávkujících
zaměstnanců o žáky či provoz školy," řekl předseda svazu František Dobšík.
Důvodem protestu je nespokojenost s úrovní platů ve školství. Vláda sice
schválila nový šestnáctitřídní platový systém, v němž učitelé postoupí do
vyšších tříd, do září ale odložila rozhodnutí o tom, zda státní zaměstnanci
dostanou i 13. a 14. platy. Pokud by kabinet pedagogům nepřilepšil, získali by
v příštím roce z 13. a 14. platů nejvýše 20 procent. V České republice je 4000
základních a zhruba 1500 středních škol. Ve školství pracuje zhruba 200.000
lidí. Odboráři ke stávce vyzývají školy zřizované obcemi i kraji.
Po těžké nemoci zemřel v Praze ve věku 78 let režisér a scenárista Jindřich
Polák. Byl duchovním otcem televizního seriálu s panem Tau, kdysi
populárního klauna Ferdinanda, seriálu Návštěvníci a autorem spousty filmů.
Thajsko vydá české vězně Radka Hanykovicse a Emila Novotného k
odpykání zbytku mnohaletých trestů vězení za pašování drog do České
republiky. Rozhodla o tom thajská komise. V českém žaláři by měl
Hanykovics strávit ještě 17 let, Novotný dokonce 34,5 roku. Do Česka by
mohli být převezeni na podzim. České ministerstvo spravedlnosti odeslalo do
Thajska oficiální žádost o vydání dvou Čechů v červnu. Připojilo k ní i
písemné rozhodnutí Nejvyššího soudu, který koncem května potvrdil thajské
rozsudky včetně vysokých trestů vězení. To byla hlavní podmínka Thajců,
aby žádosti o vydání vyhověli. Novotného zatkli na letišti v Bangkoku v
březnu 1995 se 4,2 kilogramu heroinu. Tamní soudy mu vyměřily trest 50 let,
později snížený královskou amnestií o 7,5 roku. Ještě mu zbývá odpykat 34,5
roku. V roce 1996 dostal 50 let i Hanykovics, jehož zadržela policie se 2,4
kilogramu heroinu. Královská milost mu trest snížila o 25 let, takže má v
174
českém žaláři strávit ještě 17 let. Místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška
Wagnerová v květnu řekla, že považuje za nutné nalézt způsob, jak rozsudky
přiblížit českým zákonům a dosáhnout tak na českém území rovnosti před
právem.
23. srpen
Ústavnímu soudu hrozí, že nebude nikdy kompletní, prohlásil v pořadu České
televize Špona ředitel tiskového odboru prezidentské kanceláře Petr Hájek.
Poukázal přitom na údajné tvrzení senátora Edvarda Outraty (za US-DEU), že
prezident Václav Klaus nemá šanci uspět s těmi kandidáty na ústavní soudce,
které s horní komorou předem neprojedná. Senát schválil pouze pět z devíti
kandidátů, které mu dosud prezident navrhl. Souhlasil přitom pouze se
jmenováním bývalých politiků či lidí, kteří již funkce ústavních soudů
zastávali. Hrad to považuje za skandální a hlasování horní komory označil za
zpolitizované. Senátoři však obvinění odmítají a tvrdí, že s nimi Hrad o
kandidátech předem dostatečně nejednal a poskytl jim o nich nedostatek
informací.
Nemocným, kteří trpí kožním ekzémem, atopickou dermatitidou, bude k
dispozici nový lék. V posledním čtvrtletí letošního roku přijde do lékáren
japonská mast Protopic, která by jim měla významně pomoci. Přípravek
Protopis s účinnou látkou tacrolimus zaregistroval Státní ústav pro kontrolu
léčiv pro český trh.
24. srpen
S takřka mizivým ohlasem se setkal analytický materiál o přípravě Komise
pro cenné papíry a tuzemského kapitálového trhu na vstup do Evropské unie.
Ve více než měsíc a půl trvající veřejné diskusi zaslaly připomínky jen
ministerstvo financí, Komerční banka a RM-Systém. Komise se na webové
stránce netajila rozčarováním. "Bylo to psané spíše 'na vědomí', my jsme to
vzali jako informační oznámení," vysvětlil generální manažer Unie
investičních společností Martin Hanzlík. Podobně reagovala i Asociace pro
kapitálový trh. "Posílat analýzu k připomínkování je zvláštní," poukázal
dokonce předseda představenstva AKAT Martin Fuchs.
Dvě desítky nejlepších řidičů kamionů z celé republiky se utkaly na
autodromu ve Vysokém Mýtě v soutěži Mladý evropský řidič (Young
European Truck Driver - YETD). První titul nejlepšího českého řidiče
kamionu získal Tomáš Loskot z obce Mšec na Rakovnicku. V září bude
reprezentovat Česko na evropském finále ve Švédsku.
25. srpen
Český ministr zahraničí Cyril Svoboda soudí, že vztahy mezi Českou
republikou a Německem i Rakouskem se se za poslední rok zlepšily.
Problémy, které ve vztazích s oběma zeměmi byly, se podařilo do značné
175
míry překonat, řekl Svoboda na poradě českých velvyslanců v Černínském
paláci. Do česko-německých i česko-rakouských vztahů se s větší či menší
intenzitou neustále vracejí poválečné události, zejména otázky kolem
prezidentských dekretů, a jaderná elektrárna Temelín.
Pokud vláda neupustí od současné podoby reformy veřejných financí, budou
odboráři vyzývat zaměstnance k projevům občanské neposlušnosti, které
mohou vyústit až ve vyhlášení generální stávky. Novinářům to předsednictva
Asociace samostatných odborů (ASO) řekl šéf odborové centrály Bohumír
Dufek. Protest by měl podle Dufka vypadal tak, že by se podobně jako v roce
1989 přestalo pracovat v celé republice. Šéf ASO soudí, že odbory mají
dostatek sil, aby byla taková stávka úspěšná. Premiér Vladimír Špidla
Dufkovo varování týkající se případného zastavení práce po celé zemi odmítl.
"Výrok není přiměřený, reforma je potřebná i pro odboráře," řekl.
Jednodenní stávku učitelů nepodpoří ostatní zaměstnanci škol. "Výstražnou
stávku nepodpoříme. Všichni členové rady se shodli, že je organizačně
nepřipravená," řekl předseda Odborového svazu nepedagogických pracovníků
ve školství Jan Langer. Odboráři považují termín plánované stávky
učitelských odborů i dobu jejího trvání za nedomyšlené. "Nevidíme jediný
důvod, proč je to prvního, a proč je to jenom jednodenní stávka, když už před
prázdninami byly dohodnuty jiné postupy," uvedl předseda svazu.
Česká konsolidační agentura (ČKA) od ČSOB získala téměř veškerý majetek
z tzv. kajmanských struktur po bývalé IPB. "Téměř všechna převoditelná
aktiva již byla (na ČKA) převedena, kromě akcií některých investičních
fondů. Z majetkových účastí by to mělo být téměř všechno," řekl mluvčí ČKA
Jiří Pekárek. Kajmanské fondy byly poslední spornou částí aktiv, které
převzala ČSOB po zkrachovalé IPB. Kupní cena za tyto fondy nakonec
odpovídá původním odhadům, které se pohybovaly mezi 40 a 50 miliardami
korun.
Český Telecom do konce letošního roku propustí 1800 pracovníků. Důvodem
propouštění jsou podle něj úsporná opatření. Od ledna 2004 tak Telecom bude
mít necelých 11 tisíc zaměstnanců.
26. srpen
Průměrná hrubá nominální mzda v České republice v 2. čtvrtletí meziročně
vzrostla na 17.084 korun. Zaměstnanci si tak v průměru vydělávali o 1090
korun víc než ve stejném období loni. Při nízkém růstu spotřebitelských cen
za uvedené období o 0,1 procenta vzrostla reálná mzda o 6,7 procenta,
oznámil dnes Český statistický úřad. Stejně jako v předchozím se průměrná
mzda i ve 2. čtvrtletí zvyšovala rychleji v nepodnikatelské sféře. Plat tam
meziročně vzrostl o 1442 Kč na 17.512 korun. To je nominální zvýšení o
devět procent. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 980 Kč (6,1
procenta) na 16.952 korun.
176
Počet osob připojištěných na penzi, které eviduje ministerstvo financí pro
vyplácení státních příspěvků, stoupl za první pololetí letošního roku o 143
tisíc na 2,67 milionu; v samotném druhém čtvrtletí činil nárůst 187 tisíc.
Za jediný den dopadla policie muže, který telefonicky hrozil, že vylije do
vodní nádrže v Praze několik litrů cyankáli. Žádal půl milionu korun. Peníze
si chtěl vyzvednout v rychlíku jedoucím z Přerova do Prahy. Policisté ho ve
vlaku zadrželi.
27. srpen
Ostré kritice podrobilo vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL)
výroky německého ministra zahraničí Joschky Fischera, pronesené při
návštěvě v Praze. "Ten, kdo podobně jako Fischer v Praze zužuje příčiny
vyhnání sudetských Němců na sebezničení v důsledku nacionálního
socialismu, ten nejen překrucuje historickou pravdu, ale posiluje i věčně
včerejší nacionalisty v Praze a vpadá do zad těm Čechům, kteří usilují o
čestné vyrovnání se s minulostí," prohlásil předseda SL Bernd Posselt.
"Vyhnání 15 milionů Němců by samozřejmě nebylo možné bez předchozích
nacistických zločinů, ale nebylo ani jejich nevyhnutelným důsledkem, ani jimi
nebylo
ospravedlněno,"
uvedl
Posselt
ve
svém
prohlášení.
Na zhoršování mzdových podmínek berních úředníků upozornili premiéra
Vladimíra Špidlu (ČSSD) otevřeným dopisem odboráři finančních úřadů.
Žádají v něm, aby jejich průměrný měsíční plat 16.803 korun vzrostl nejméně
na úroveň platů celníků, kteří podle nich za stejnou práci dostali loni v
průměru měsíčně 20.090 korun. Výběrčí daní chtějí také příplatky za
rizikovou práci a mzdové zařazení odpovídající významu jejich práce. Berní
úředníci se připojí k hodinové výstražné stávce učitelů, protestovat bude podle
odhadů odborů až 90 procent z 15.707 zaměstnanců finančních úřadů. "Je to
poprvé, co berňáci protestují, vždy byli velmi loajální," řekl odborový předák
berních úředníků Jaroslav Staněk.
Příznivá situace na trhu hypotečních úvěrů stojí za dalším nárůstem počtu
zahájených staveb bytů. V prvním pololetí letošního roku začala v tuzemsku
výstavba 16.892 bytových jednotek, což je o 943 bytů, tedy 5,9 procenta více
než ve stejném období loni. Mnoho z nich je však zatím rozestavěno, protože
počet dokončených bytových jednotek klesl meziročně o 15,5 procenta.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila licenci kanálu HBO2. HBO2
začne od poloviny září zdarma poskytovat předplatitelům prvního kanálu
firma HBO Česká a Slovenská republika.
28. srpen
Za současných ekonomických podmínek není možné zajistit rychlejší nárůst
platů ve školství, prohlásila na 41. žofínském fóru v Praze ministryně školství
Petra Buzková. Na tradičním setkání s učiteli z celé republiky rovněž uvedla,
177
že tudíž není v jejích možnostech odvrátit výstražnou stávku, kterou
organizují školské odbory.
Vyděrač, který odšrouboval matice na kolejích u Šumperka, byl dopaden.
Podle policie jde o jednapadesátiletého recidivistu ze Šumperka. Byl zadržen
v Praze 8 na Florenci policisty z Útvaru pro boj s organizovaným zločinem.
"Muž byl zatčen ve chvíli, kdy telefonoval redaktorovi deníku Lidové noviny.
Volal mu již několikrát a jeho prostřednictvím vzkazoval policii požadavky a
podmínky k předání 15 milionů korun," řekla mluvčí policejního prezidia
Blanka Kosinová. V případě, že by peníze nedostal, byl ochoten podniknout
další útok na koleje, doplnila. Dopadený muž byl podle ní v minulosti
několikrát trestně stíhán pro loupeže a vloupání.
29. srpen
Po tříměsíčním hledání nalezl premiér Vladimír Špidla nového ministra
spravedlnosti. Předseda vlády oznámil, že navrhne prezidentovi Václavu
Klausovi, aby novým ministrem spravedlnosti jmenoval advokáta Karla
Čermáka. Osmašedesátiletého právníka, někdejšího šéfa České advokátní
komory, se Špidla rozhodl navrhnout po konzultaci s grémiem ČSSD.
Senátorka ODS Dagmar Lastovecká se stala ústavní soudkyní. Jmenovací
dekret jí na Pražském hradě předal prezident Václav Klaus. Dvaapadesátiletá
Lastovecká je dcerou bývalého předsedy Ústavního soudu Zdeňka Kesslera,
který zemřel.
Krajští hejtmani vyzvali ministryni zdravotnictví Marii Součkovou, aby
podala demisi. Ve společném usnesení zároveň požadují po vládě, aby se
začala zabývat reformou zdravotnictví. Českému rozhlasu to řekl
jihomoravský hejtman Stanislav Juránek. Hejmani podle něj ztratili k
Součkové důvěru kvůli tomu, že nedokázala vymyslet, jak nemocnice
oddlužit.
Počet státních úředníků, učitelů, vojáků a dalších zaměstnanců veřejné sféry
klesne již příští rok o deset tisíc lidí, řekl ministr financí Bohuslav Sobotka.
Vláda již dříve schválila, že do roku 2006 by se měl počet státních
zaměstnanců snížit o 30 tisíc z 484 tisíc lidí.
30. srpen
Česká republika se dostává mezi poslední evropské země, které zatím
neratifikovaly Římský statut zakládající Mezinárodní trestní soud (ICC).
Ministerstvo spravedlnosti připravilo pro vládu balíček návrhů novel zákonů,
které berou existenci ICC na zřetel. Jde o návrhy novel ústavy, listiny práv a
svobod a trestních kodexů. Až když je schválí parlament, bude možné, aby
souhlasil i s ratifikací vlastního statutu soudu. Kabinet už se jednou neúspěšně
pokoušel zákony související s ICC prosadit.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vybralo prvních 25 cizinců, kteří mají
pomoci řešit zhoršující se demografickou situaci v České republice. Česká
178
televize uvedla, že největší zájem mají zdravotníci a programátoři. Letos se
může do projektu zapojit až 300 odborníků z Chorvatska, Bulharska a z
Kazachstánu. "Kladně bylo zhodnoceno 12 žádostí z Bulharska, dvě z
Chorvatska a 11 z Kazachstánu," řekl mluvčí ministerstva Vladimír Hrubý.
Už devět let mohou volat děti i dospělí na Linku bezpečí. Za tuto dobu přijali
operátoři na čísle 800 155 555 více než pět milionů telefonátů. Tři čtvrtě
milionu z nich byla volání, kdy se děti cítily v krajní tísni a potřebovaly
pomoc. Na linku volají z 60 procent chlapci a ze 40 procent dívky. Podle
Petra Hanuše, vedoucího Linky bezpečí, ale u tematických hovorů, kde děti
řeší nějaký problém či potřebují informace, převažují dívky (70 procent) nad
chlapci (30 procent). Z hlediska věku jsou nejpočetnější volající skupinou
dvanáctiletí až čtrnáctiletí. Nejčastěji se objevujícími tématy, které děti tíží,
jsou problémy s láskou a rodinné vztahy. Varující je podle Hanuše syndrom
týraného dítěte. Objevuje se u pěti procent hovorů.
Státní tiskárna cenin vytiskla omylem několik tisícikorunových bankovek bez
podobizny historika Františka Palackého. Nedodělané bankovky proklouzly i
kontrole a ocitly se v oběhu. Píše dnešní Blesk. Jednu takovou bankovku našel
podnikatel v balíčku peněz, považoval ji za padělek a vrátil ji bance. Úředník
Pravoslav Schleis pak s úžasem našel v kase ještě další dvě takové bankovky.
Všechny skončily jako rarity v Horácké filatelii a sběratelům se touhou po
nich rozbušilo srdce, dodává Blesk. Za jedinou tisícovku bez Palackého
nabízejí až 120 s Palackým.
1. září
Šéfové vládních stran se při jednání s odborovými předáky v pražském Domě
odborových svazů o jejich návrzích změn reformy veřejných financí na ničem
neshodli. Předseda vlády a ČSSD Vladimír Špidla jim ale slíbil druhou etapu
reformy, která bude zaměřena proti šedé ekonomice. Mnohahodinová schůzka
rozpory "nepřeklenula ani neprohloubila", řekl premiér. Odboráři požadují,
aby nemocenské dávky nebyly v prvních třech dnech kráceny, aby se doba
studia počítala pro výpočet výše důchodu shodně jako doba skutečného
placení pojištění a aby nebyla zrušena možnost dočasně kráceného
předčasného důchodu. Požadují, aby zůstala zachována nynější věková
hranice pro odchod do penze a ženy aby do důchodu odcházely dříve podle
počtu vychovaných dětí.
Výstražná stávka učitelů se pomalu chýlí ke konci. "V tuto chvíli lze
víceméně hovořit o konečných fázích protestu a nyní nastává fáze
vyhodnocování," řekl krátce před 13:00 místopředseda Českomoravského
odborového svazu pracovníků školství Jiří Valenta. Podle odhadů se však do
protestu za vyšší mzdy zapojilo více než 3000 základních a středních škol a
460 mateřinek z celé republiky a stávkovalo přes 72.000 lidí. Podle Valenty je
to obrovská masa zaměstnanců, kteří vyjádřili názor na finanční politiku vlády
a odbory mohou být spokojeny. Tímto počtem akce překonala takzvanou
179
řetězovou stávku z roku 1997, které se zúčastnilo 65.250 školských
pracovníků.
Okresní soud v Táboře zamítl žalobu, kterou se ministerstvo zdravotnictví
domáhalo zbavení mlčenlivosti ve sporu se společností Diag Human. Závazek
mlčenlivosti pro obě strany obsahovala smlouva mezi státem a firmou, jež
počátkem 90. let neúspěšně usilovala o obchodování s krevní plazmou z
českých transfuzních stanic. Za poškození dobrého jména musela vláda
společnosti zaplatit 326 milionů korun. Státu navíc hrozí, že by měl Diag
Human vyplatit jako náhradu za obchodní ztráty dalších až šest miliard.
Za povodňové škody v pražské zoo z loňského srpna nebude nikdo stíhán.
Vyšetřovatelka, která v souvislosti se záplavami prověřovala dvě trestní
oznámení, případ odložila. "Nejedná se o trestný čin," řekla.
2. září
Rakouské soudy se musí zabývat žalobami proti jihočeské jaderné elektrárně
Temelín. Rozhodl nejvyšší soud (OGH) se sídlem ve Vídni, který změnil
předchozí verdikt soudů nižší instance o nepříslušnosti těchto sporů. Samotný
proces ale může trvat roky. Rozhodnutí OGH uvítali jak představitelé
spolkové země Horní Rakousy, tak ekologičtí aktivisté, kteří již několik let
tvrdí, že Temelín není bezpečný a případný únik radioaktivity z reaktor by
postihl také alpskou republiku. Následně podali proti jihočeské elektrárně
žaloby u rakouského soudu.
Novým šéfem Českých aerolinií se stal bývalý ministr obrany Jaroslav
Tvrdík. Dozorčí rada aerolinií odvolala celé osmičlenné představenstvo včetně
jeho předsedy a prezidenta ČSA Miroslava Kůly a jmenovala nové. To do
svého čela zvolilo Tvrdíka a zároveň ho jmenovalo prezidentem firmy.
Jediným staronovým členem sedmičlenného představenstva je viceprezident
pro finance a plánování František Slabý. Novými členy jsou vedle Tvrdíka
náměstek ministra obrany Jaroslav Švábík, který bude viceprezidentem pro
personalistiku, dále ředitel Carga Kamil Slavík, který byl zároveň zvolen
místopředsedou představenstva, viceprezident pro techniku Tomáš Heczko,
viceprezident pro marketing a prodej Václav Král a šéf letového úseku Petr
Jusko. Odborářům ČSA se nelíbí, že nový šéf nevzešel ze standardního
výběrového řízení. Podle předsedy Odborového sdružení zaměstnanců v
letectví Romana Čížka je letectví vysoce kvalifikovaný a specializovaný obor,
do kterého osobní a skupinové zájmy nepatří.
Odborářům se líbí přepracovaná podoba školských zákonů. Na jednání
tripartity doporučili, aby návrh přijala vláda i parlament. Svaz zaměstnavatelů
má proti návrhu výhrady týkající se práva zaměstnavatelů vyjadřovat se
například k rušení škol. Doufá ale, že i ty se podaří odstranit.
Již čtyři miliony vozů vyrobila Škoda Auto od roku 1991, kdy se spojila
s koncernem Volkswagen. Čtyřmiliontým automobilem, který sjel v 11:00 z
montážní linky továrny v Mladé Boleslavi, se stala Fabia Combi s
180
benzinovým motorem. Zatímco v roce 1991 se výroba pohybovala ještě pod
hranicí 200.000 vozů, v roce 1998 už překročila hranici 400.000 vozů a v roce
2001 činila rekordních 460.886. Loni poprvé v tomto trendu zaznamenala
pokles o čtyři procenta na 442.469 vozů.
Obchodní společnost Tesco Stores ČR nesmí ode disponovat svým movitým
ani nemovitým majetkem. Soud na návrh podnikatele Jiřího Malíka uvalil na
její majetek exekuci. Částka, která se exekuce týká, přesahuje 235 milionů
korun, sdělila Malíkova společnost M.I.C. Tesco na dotaz ČTK uvedlo, že o
exekuci zatím neví. Na provoz obchodních domů zatím exekuce údajně nemá
vliv.
3. září
Advokát Aleš Pejchal nezískal v senátním ústavně-právním výboru podporu
pro svou opětovnou kandidaturu na ústavního soudce. V tajných volbách pro
něj hlasovali jen čtyři z devíti přítomných senátorů. Výbor tak v tajných
volbách rozhodl přesně opačně než letos v červnu, kdy Pejchala při první
nominaci nejtěsnějším rozdílem podpořil.
Český statistický úřad snížil odhad letošní sklizně obilovin na 5,27 milionu
tun, což znamená meziroční pokles o 14,3 procenta. Produkce brambor v
porovnání s loňskem poklesla o 17,9 procenta a technické cukrovky o 15
procent, odhadl ČSÚ.
Největší česká farmaceutická společnost Léčiva a jednička slovenského trhu
Slovakofarma vystupují od září vůči obchodním partnerům pod názvem
Zentiva. Názvy závodů Léčiva a Slovakofarma zůstávají zachovány, jako
výrobci budou i nadále uvedeny na lécích. Ke změně došlo po definitivním
potvrzení fúze obou firem.
Novým šéfem dozorčí rady rakouské Erste Bank Sparkassen, která vlastní
Českou spořitelnu, se stal Heinz Kessler (65). Nahradil tak Herberta
Schimetschka, který odchází na post prezidenta generální rady Rakouské
národní banky.
Obchodník s cennými papíry PPF Asset Management převezme na základě
nové strategie roli investičního centra jedné z nejvýznamnějších domácích
finančních skupin PPF. Stane se tím největším správcem aktiv na českém trhu
s objemem obhospodařovaného majetku přes 94 miliard korun.
Zhruba čtvrtinu klientů zkrachovalé firmy Private Investors, jejichž nároky
uznal Garanční fond obchodníků s cennými papíry, vyplatila během necelých
dvou dnů Česká spořitelna. Částku 29,5 milionu korun si rozdělilo 324 osob.
Bankrotem Private Investors přišlo na jaře 2001 o investice za zhruba miliardu
korun kolem 2,5 tisíce lidí. O odškodnění se ucházelo přes 1900 osob. Stovky
investorů na peníze od fondu musí čekat kvůli neúplné dokumentaci. Garanční
fond podle zákona nahrazuje 90 procent majetku, nejvýše 400 tisíc korun na
zákazníka. Fond má málo prostředků a proto v souladu se zákonem požádal o
státní půjčku na polovinu výplat. Další peníze bude teprve shánět.
181
Celníci ukončili rozsáhlou razii v libušské tržnici v Praze. Při ní zabavili
250.800 falzifikátů zboží s padělanou značkou. "Hodnota zajištěného zboží je
předběžně vyčíslena na 300 milionů korun," řekl mluvčí pražského celního
ředitelství Zdeněk Pavlíček. Celníci objevili také sítotisk a matrice, kterými se
značky na oblečení tiskly.
4. září
Deficit na běžném účtu platební bilance ve druhém čtvrtletí zřejmě přesáhl
šest procent hrubého domácího produktu. Podle ekonoma HVB Bank Pavla
Sobíška se tak dostal za hranici, která je v dlouhodobém horizontu
považována za bezpečnou pro makroekonomickou stabilitu. Podle
předběžných údajů vykázal běžný účet platební bilance České republiky ve
druhém čtvrtletí letošního roku deficit 44,4 miliardy korun (1,4 miliardy eur).
Za loňské 2. čtvrtletí přitom činil schodek 31,1 miliardy Kč. "Jedná se o
nejvyšší schodek za poslední tři čtvrtletí. Propad způsobily nižší příjmy ze
služeb," doplnila ekonomka České spořitelny Helena Horská.
Investice zahraničních firem v České republice loni stouply na rekordních 9,3
miliardy dolarů (asi 280 miliard korun), což je v přepočtu na obyvatele
nejvíce v regionu střední a východní Evropy. V roce 2001 činily 5,6 miliardy
dolaru. Okolní země naopak zaostávají, uvádí zpráva Organizace spojených
národů o světových investicích. Celosvětově patří Česku 19. místo. V pořadí
zemí s největším nárůstem investic jsou Češi dokonce šestí.
Likvidátor zkrachovalé Agrobanky prodává další balík pohledávek v
nominální hodnotě téměř 5,4 miliardy korun. Portfolio tvoří 296, převážně
úvěrových pohledávek, které vznikly v 90. letech. "Dobytností a výtěžností
odpovídají obdobným pohledávkám vzniklých v bankovním sektoru ČR,"
uvedla Agrobanka v inzerátu zveřejněném v denním tisku. V balíku jsou
mimo úvěrů majetkové účasti banky v několika firmách, například v
Chemapolu Group, Elitexu či Agropressu v likvidaci.
5. září
Česko-německé vztahy jsou nyní na nejlepší úrovni ve společných dlouhých
dějinách, shodli se v Praze na tiskové konferenci předsedové vlád obou zemí
Vladimír Špidla a Gerhard Schröder. Německý kancléř několikrát zdůraznil,
že ke zklidnění atmosféry přispěl velkou měrou právě Špidla. Německý
kancléř předtím převzal plaketu od České rady pro oběti nacismu. Novou
medaili dostal jako vůbec první osobnost, a to za zásluhy o odškodnění
nuceně nasazených.
Proti zrušení druhého stupně lužickosrbské základní školy v Chrósćicích v
Sasku v Praze protestovalo kolem třicet lidí z České republiky i Německa.
Zamýšlené rušení školy podle demonstrujících může znamenat vážné
ohrožení budoucnosti lužickosrbského společenství. Předali proto otevřený
dopis na německém velvyslanectví a na Úřadu vlády. Vleklý spor kolem
182
uzavírání tříd s lužickosrbskou výukou v německé spolkové zemi Sasko
provázely konflikty již v roce 2001. Tehdy byla uzavřena jedna třída a
nakonec celá střední škola s lužickosrbským vyučovacím jazykem v obci
Crostwitz. Osudy slovanské menšiny v Německu a německé v Česku se
dostaly i na pořad Česko-německého diskusního fóra.
Ratingová agentura Standard&Poor's (S&P) zlepšila hodnocení největších
českých bank. Rating Komerční banky a České spořitelny zvýšila z BBB- na
BBB.
6. září
Zubaři vyhlásili krizovou pohotovost kvůli problémům se zdravotními
pojišťovnami, které jim pozdě platí za zdravotní úkony. ČTK to řekl prezident
České stomatologické komory (ČSK) Jiří Pekárek. Za hlavního viníka zubaři
podle Pekárka nepovažují zdravotní pojišťovny, ale ministerstvo
zdravotnictví, které dopustilo, aby situace došla tak daleko. K ministryni
zdravotnictví Marii Součkové (ČSSD) prý nemají důvěru, protože se omluvila
ze zasedání komory, na které ji včas pozvali, a poslala místo sebe svého
náměstka. Náměstek se rovněž omluvil a ministerstvo zastupovala pouze
"subalterní úřednice", uvedl Pekárek.
Stát se podle mluvčího ministerstva financí Jaroslava Dědiče nedohodl s
japonskou bankou Nomura na tom, že jí kvůli IPB zaplatí 20 miliard korun.
Dnešní Právo uvedlo, že se na mimosoudním vyrovnání ve prospěch Nomury
shodli zástupci ČR a japonské banky na jednání v Londýně 2. září a že stát
zaplatí Nomuře 20 miliard korun. "Informace v tisku není pravdivá. Neslíbili
jsme v jednání protistraně ani korunu. Žádný takový slib nepadl," řekl Dědič.
Dodal, že jednání budou dále pokračovat. "Další schůzka se očekává na konci
září v Praze," upřesnil. Nomura požadovala po České republice až 40 miliard
korun za zmařenou investici ve zkrachovalé Investiční a Poštovní bance
(IPB). Česko si naopak dělalo nárok až na 263 miliard korun za výdaje
spojené se záchranou IPB.
7. září
2009 žádostí veřejnosti o poskytnutí informací vyřídila v loňské roce Kancelář
Poslanecké sněmovny. Občané i instituce žádali především důvodové zprávy
zákonů, záznamy o hlasování poslanců a texty návrhů zákonů. Nejvíce dotazů
se vztahovalo k novele zákona o odpadech, o silniční dopravě, o myslivosti, k
zákonu o státní službě, o rozpočtu, o platech ústavních činitelů a k volebním
zákonům.
Současná vláda podle ministra financí Bohuslava Sobotky zřejmě nebude
privatizovat Budějovický Budvar. "Právní pozice Budvaru a spory (o značku),
které jsou vedeny, podle mého názoru v tomto volebním období privatizaci
vylučují," řekl Sobotka v pořadu televize Nova Sedmička. Dodal, že diskuse o
budoucnosti Budvaru bude ve vládě pokračovat.
183
Bývalý premiér Miloš Zeman (ČSSD) měl podle šéfa komunistů Miroslava
Grebeníčka pravdu, když sudetské Němce označil za Hitlerovu pátou kolonu.
"Dyť je to pravda," prohlásil Grebeníček v pořadu Sedmička televize Nova.
Zeman svým výrokem loni před volbami zvýšil napětí v česko-německých i
česko-rakouských vztazích. Německý spolkový kancléř Gerhard Schröder
kvůli tomu odložil návštěvu Prahy. "Pan Schröder neměl právo se urážet,
pokud to myslí s pohledem na minulost tak, jak to říká. Neřekl Miloš Zeman
nic, co by neodpovídalo historické pravdě," uvedl Grebeníček.
Domácí stavební spořitelny za více než devět let fungování dosud lidem
půjčily 109 miliard korun. O úvěry ke konci letošního června požádalo téměř
třičtvrtě milionu lidí, což představuje zhruba 15 procent z těch, kteří si
stavební spoření založili. Vyplývá to z informací ministerstva pro místní
rozvoj.
Na zámečku v Hloubětíně se sešlo celkem 579 dětí, které se narodily po
úspěšném umělém oplodnění v Centru asistované reprodukce Iscare IVF.
Patrně tak vytvořily první celosvětový rekord v setkání největšího počtu dětí
ze zkumavky. Problémy s početím dítěte přirozenou cestou má každý šestý
pár. Řešení nabízí asistovaná reprodukce, jejíž metody umožňují oplodnění
vajíčka mimo tělo ženy a následné přenesení embrya do dělohy. První dítě ze
zkumavky na světě se narodilo před 25 lety ve Velké Británii, dosud tak přišel
na svět milion dětí. První české dítě ze zkumavky se narodilo v Brně v roce
1983. Ročně se v Česku narodí ze zkumavky 2000 dětí.
8. září
Ministr zemědělství Jaroslav Palas odvolal z funkce generálního ředitele
státního podniku Lesy České republiky Jiřího Olivu. Na postu ho nahradí
devětatřicetiletý Kamil Vyslyšel, který dosud pracoval jako náměstek v
Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Důvody odvolání mluvčí Severa
nesdělil. Uvedl pouze, že je v pravomoci ministra, aby si vybíral své
spolupracovníky a podřízené na vysokých funkcích. "Jedná se o jakési oživení
té instituce," prohlásil s tím, že Oliva byl ve funkci 11 let. Oliva, který byl
minulý týden na dovolené, se o odvolání dověděl, když za ním s odvolacím
dekretem přijel náměstek ministra Jaromír Vašíček. "Žádné důvody odvolání
mi sděleny nebyly. Žádné problémy mi v minulosti signalizovány nebyly.
Žádné vysvětlení pro to nemám," řekl Oliva. Před dvěma týdny ministr Palas
podle Olivy schválil loňské výsledky podniku včetně prémiových ukazatelů.
"Přiznal mi odměny v plné výši. Skutečně se mi velmi těžko hledá důvod, pro
který k tomu odvolání došlo," řekl Oliva. Poznamenal, že ještě před
dovolenou s ministrem Palasem diskutoval o některých věcech týkajících se
organizačních změn a na úterý s ním měl na toto téma domluvenou
konzultační schůzku.
Míra registrované nezaměstnanosti vzrostla ke konci srpna na deset procent.
Bez práce bylo 524.980 lidí. Meziročně vzrostl počet lidí bez práce o 36.671
184
osob, proti červenci bylo nezaměstnaných o 4614 více. Nově se v srpnu na
úřadech práce zaevidovalo 49.053 lidí, je to však o 17.121 nových uchazečů
méně než v červenci. Na celkové nezaměstnanosti se absolventi podílejí 11
procenty.
9. září
Poslanci ODS začali připravovat návrh, na jehož základě by Poslanecká
sněmovna už zhruba za 14 dnů mohla hlasovat o nedůvěře vládě. "Začalo
podepisování listin k vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Poslanecký klub
ODS by měl být připraven takový návrh podat na začátku (sněmovní)
schůze," řekl po dnešním jednání klubu jeho šéf Vlastimil Tlustý. Vládní
politici předpověděli, že iniciativa ODS nebude úspěšná.
Desítky Čechů se přišly ve francouzském městečku Héricy naposled rozloučit
s významným českým spisovatelem, publicistou a exministrem kultury
Pavlem Tigridem, který zemřel 31. srpna ve Francii ve věku nedožitých 86 let.
Mezi zhruba 250 smutečními hosty, kteří zaplnili chrám svaté Jenovéfy v obci
nedaleko Paříže, byl i český exprezident Václav Havel. Vůdčí postavě
českého exilu ve Francii přijela vzdát hold rovněž česká vládní delegace v
čele s ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou, která se do Francie dopravila
vládním speciálem.
Největší domácí banka, ČSOB, již podle jejího generálního ředitele Pavla
Kavánka předala ministerstvu financí podklady pro šetření Evropské komise.
Komise zkoumá, zda zhruba 300miliardová pomoc českého státu bankám při
jejich privatizaci byla slučitelná s právem EU. Smyslem zkoumání je srovnat
státní pomoc bankám s právem EU. Pokud podpora vyhovuje podmínkám
restrukturalizace bank, kde je veřejná pomoc možná, bude zapsána před
vstupem ČR do EU na seznam povolených státních pomocí.
Pražský městský soud odsoudil Anastase Staneva k osmi letům vězení za to,
že opakovaně prostřednictvím internetu vydíral českou pobočku společnosti
Coca-Cola. Stanev, Bulhar, žijící legálně v České republice, jí hrozil
otrávením nápojů a požadoval až pět milionů korun. "V případě, že nebude
vyhověno, dostane se do vašich výrobků jed a budou na to upozorněna média,
což vám způsobí značné ztráty," poslal vzkaz z internetové adresy
[email protected] Policie jej zatkla v dubnu. Na stopu se mu dostala díky
jeho fatálnímu omylu. Na internet se sice vždy připojoval přes mobil s
anonymní SIM kartou a z ní také volal na linku pro vyděrače, číslo této linky
si však uložil do svého mobilního telefonu, který měl s paušálem na své
jméno. Jednoho dne se mu omylem číslo vytočilo a spojilo se se
záznamníkem ve firmě, kde se nahrál jeho asi hodinový rozhovor s
manželkou. Pro policii pak už nebylo těžké číslo identifikovat a jeho majitele
nalézt. V jeho bytě pak kriminalisté našli také inkriminovanou SIM karetu, z
níž se na internet připojoval.
185
10. září
Pro vyřešení situace v Iráku je velmi důležité brzké ustavení efektivní irácké
vlády. Na schůzce se na tom podle Hradu shodli prezident Václav Klaus a
americký velvyslanec Craig Stapleton. "Mluvili jsme o ekonomické situaci v
České republice a v USA, mluvili jsme o politické situaci v obou zemích, o
situaci v Iráku a dalších záležitostech týkajících se česko-amerických vztahů,"
řekl po asi půlhodinové schůzce velvyslanec Stapleton.
Když v roce 1976 získal Miroslav Verner od egyptské vlády pro tehdejší
Československý egyptologický ústav koncesi v jižním Abúsíru, nezdálo se
toto starověké pohřebiště ležící asi 20 kilometrů od Káhiry nijak lukrativní
lokalitou. Českým archeologům se ale brzy podařilo získat několik cenných
nálezů a výborné renomé v oboru si udržují dodnes. Největší a zároveň jedno
z nejúspěšnějších pracovišť zahraniční expedice v Egyptě si dnes prohlédl i
premiér Vladimír Špidla v rámci své oficiální návštěvy této arabské země.
Pyramidové pole, hrobky, sarkofágy, reliéfy a další cenné nálezy a vykopávky
ukázal premiérovi přímo Verner, který v Egyptě působí jako šéf terénních
prací. Pro Špidlu byl návrat několik tisíc let zpátky do minulosti zážitkem jako vystudovaný archeolog má k historii blízko.
Advokát Aleš Pejchal nezískal v senátním výboru pro lidská práva podporu
pro svou opětovnou kandidaturu na ústavního soudce. V tajných volbách pro
něj hlasovali čtyři z devíti přítomných senátorů. Se stejným výsledkem
Pejchalovu kandidaturu nedoporučil ani ústavně-právní výbor.
Vláda schválila plán ministerstva kultury rozložit podporu regionálních
profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů mezi
státní, krajské a obecní rozpočty. Kabinet rozhodl, že do daňových příjmů
krajů bude pro tento účel převedeno 24,2 milionu korun.
Dluhy Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) za sedm miliard korun
uhradí emise desetiletých dluhopisů. Rozhodla o tom vláda s tím, že
manažerem emise by měla být Česká konsolidační agentura a náklady a
výnosy z dluhopisového programu by měla krýt Státní pokladniční správa.
Kabinet schválil návrh zákona ministerstva financí o nakládání se surovými
diamanty. Pokud norma projde i parlamentem a podepíše ji prezident, stane se
Česká republika opět členem takzvaného Kimberleyského procesu, který
sdružuje země oprávněné s diamanty obchodovat.
Česká republika by zřejmě mohla zavést jednotnou evropskou měnu euro
koncem desetiletí. Problematika přijetí eura se již od akademických debat
přesunula do praktické roviny. Dokument, který by měl vytyčit koncepční
záměry země při směřování k eurozóně, by vláda měla přijmout na podzim.
Na konferenci na Vysoké škole ekonomické to řekl viceguvernér České
národní banky Oldřich Dědek.
Po téměř čtyřhodinové rozpravě Senát vrátil sněmovně předlohu nového
služebního zákona s vlastními úpravami, které mimo jiné snižují navržené
odchodné policistů či hasičů z osminásobku na šestinásobek měsíční mzdy.
186
Demonstrace proti reformě veřejných financí se uskuteční podle vedení
Českomoravské konfederace odborových svazů proto, že je vláda arogantní a
neochotná ke kompromisu. Předseda konfederace Milan Štěch nevyloučil, že
by mohly následovat i výstražná a plošná stávka, pokud vláda s odborářskými
požadavky arogantně "zamete".
Městský soud v Praze uznal žádost Tomáše Kašpara o milionové odškodné od
společnosti Gest, která neoprávněně použila jeho sperma k oplodnění.
Zároveň uložil Kašparově bývalé partnerce Jitce Bouchalové, která porodila
dvojčata, pokutu 50.000 korun za to, že od něj sperma vylákala neprávem.
Obě poškozené strany se hodlají proti rozsudku odvolat. "Byla ohrožena
osobnostní práva žalobce," řekla při vynášení rozsudku soudkyně Dagmar
Stamidisová.
11. září
Za porušení spolupráce vládní koalice pokládá ministr financí Bohuslav
Sobotka (ČSSD) skutečnost, že senátoři z vládní US-DEU dnes nepodpořili
schválení zákona o spotřebních daních. Unionista Robert Kolář dokonce
hlasoval pro zamítnutí zákona. Vláda tuto normu spojuje se svou reformou
veřejných financí. Předseda US-DEU Petr Mareš uvedl, že unionističtí
senátoři nedomysleli důsledky. "Z mého pohledu je to krok nezodpovědný ve
vztahu k ... ozdravění veřejných financí. Poslanecká sněmovna nebude moci
postupovat jinak než přehlasovat senátní návrh," uvedl.
Česká republika vyhrála arbitráž ve sporu s britským podnikatelem
Williamem Nagelem. Ten český stát žaloval kvůli Českým radiokomunikacím
a postupu státu při udělování mobilních licencí a požadoval 30 milionů dolarů
(téměř 900 milionů korun). Trojice arbitrů ze Stockholmu podle Novákové
zároveň České republice přisoudila částku přibližně 12 milionů korun jako
náhradu vynaložených nákladů na vedení sporu. Nagel musí také uhradit 90
procent administrativních nákladů na činnost arbitrážního soudu.
Pod hranicí životního minima žilo v roce 2001 v České republice téměř 135
tisíc z necelých čtyř milionů domácností. Většinou nevlastní auto, mobil ani
mikrovlnnou troubu; počítač nebo chalupa je pro ně těžko představitelný
luxus. Musí vystačit průměrně s 28 tisíci Kč na osobu a rok a více než
polovinu těchto peněz jim dává stát na dávkách, uvádí na svých internetových
stránkách ČSÚ. Průměrný Čech si přitom ročně vydělal přibližně 83 tisíc
korun čistého a desetina nejbohatších domácností měla roční rozpočet
dokonce 210 tisíc Kč na osobu. Z pohledu Evropské unie je v ČR chudých
dokonce 284 tisíc domácností, ve kterých žije téměř 700 tisíc lidí. Na osobu
totiž dosahují méně než 60 procent příjmů, které má v EU alespoň polovina
obyvatel.
187
12. září
Výkonný výbor KSČM doporučil komunistickým poslancům, aby nedali
důvěru vládě premiéra Vladimíra Špidly (ČSSD). Současně mají při
projednávání finanční reformy prosazovat, aby více zatížila bohaté a aby
vláda vypracovala prorůstový ekonomický program a zajišťovala
zaměstnanost.
Podnikatelské svazy považují vládní návrh reformy veřejných financí za
měkký a nechtějí, aby pod tlakem odborářů došlo k jeho dalšímu zmírnění.
Podnikatelům v reformě chybí především hospodářská strategie vlády, která
by obsahovala prorůstová opatření. "Vytýkáme reformě, že začíná od
rozdělování a ne od tvorby zdrojů," uvedl Miroslav Jirovský z Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. "K rozvoji ekonomiky nevede
jen škrtání," doplnil předseda Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek.
Transakce s takzvanými kajmanskými fondy po zkrachovalé IPB, již v roce
2000 převzala ČSOB, přijde daňové poplatníky na více než 29 miliard korun.
Reálnou hodnotu majetku, který ke konci loňského roku v těchto fondech
zůstal, totiž auditoři vyčíslili na 19,9 miliardy korun. Státní konsolidační
agentura přitom ČSOB za převod majetku zaplatila 49,3 miliardy.
13. září
Odboráři na demonstraci proti finanční reformě na pražském Palachově
náměstí opět pohrozili stávkou, pokud vláda jejich požadavky nevyslyší.
Podle odhadu ČTK pochodovalo pražskými ulicemi 12.000 až 15.000
odborářů. "Jde nám o reformu prospěšnou tomuto státu, která povede k
prosperitě a ke zvyšování životní úrovně," ujišťoval v úvodním projevu šéf
Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek. Odboráři podle něj nechtějí
změkčení reformy, ale takovou reformu, která bude prospěšná všem občanům
ČR. "Nenecháme si vnutit reformu, která ožebračí část našich občanů.
Nebudeme mlčet, ozveme se vždy, když to uznáme za vhodné," prohlásil. O
aroganci vlády v projevu hovořil šéf Českomoravské konfederace odborových
svazů Milan Štěch. Není podle něj ochotná ke kompromisu. Pod tlakem
unionistů prý odmítá požadavky odborářů a říká, že jim nerozumí. "Byli jsme
vstřícní a vláda odpovídá arogancí," uvedl. Odbory prý těmto politikům také
nebudou před volbami rozumět.
Vicepremiér a šéf Unie svobody-DEU Petr Mareš je přesvědčen, že dnešní
odborářská demonstrace nepoznamená nedělní jednání lídrů koaličních stran o
reformě veřejných financí. Řekl, že se neobává ani toho, že by tlaku odborů
podlehli zástupci ČSSD, z nichž někteří s požadavky odborářů sympatizují.
14. září
Připravovaná reforma veřejných financí se bude měnit minimálně a nebude
mít dopad na schodek rozpočtu v příštím roce, shodli se v Kramářově vile
zástupci vládní koalice. Podle vicepremiéra Petra Mareše vláda odborům
188
ustoupí maximálně v dřívějším odchodu žen do důchodu a v započítávání
doby středoškolského studia do důchodu. Podle Špidly budou pokračovat
práce na dalších daňových úpravách, které by snížily vedlejší náklady práce a
sblížily sazby daně z přidané hodnoty a zavedly společné zdanění manželů s
dětmi. Bude připravena stabilizace systému zdravotní péče bez zvýšení
spoluúčasti pacientů.
Prezident Václav Klaus kritizoval vládní plán reformy veřejných financí a
nazval ji polovičatou. Reagoval tak odborářskou demonstraci v Praze, jíž se
zúčastnilo podle různých odhadů 12.000 až 20.000 lidí. Klaus řekl, že i on
sám by proti vládním plánům demonstroval, "i když asi z druhé strany". "Ta
reforma, jakkoliv je nesmírně nutná a jakkoliv z řady hledisek jde směrem,
který je asi žádoucím, tak je velmi polovičatá. A skutečné problémy naší
země, jak se státními financemi, tak v penzijním systému, systému sociálního
zabezpečení, řešit nebude," uvedl Klaus, který je ekonom a v minulosti byl
premiérem a ministrem financí.
Ve věku 66 let zemřel malíř a grafik Pavel Nešleha, výrazná osobnost
moderního českého umění. Od roku 1990 do roku 2002 vedl Nešleha ateliér
malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde byl profesorem a
kde řadu let působil ve funkci prorektora. Nešleha se stal v roce 1994 členem
Spolku výtvarných umělců Mánes, od roku 1987 patřil ke skupině Zaostalí.
Stal se nositelem několika cen na mezinárodních fórech, jeho díla vlastní
všechny významné české galerie. V roce 1976 se podílel na realizaci
světelného prostoru pro Mramorový palác v Teheránu.
15. září
Především vysoké schodky veřejných rozpočtů jsou podle České národní
banky hlavní překážkou toho, aby se v České republice mohlo v brzké době
platit eurem. Kvůli tomu není možné počítat s přijetím eura v prvním možném
termínu, tedy v roce 2007, uvádí ČNB v dokumentu, který poskytla
novinářům. ČNB doporučuje přijmout euro až tehdy, pokud na to bude
ekonomika připravena. Konkrétní datum neuvádí. Podle centrální banky se
Česká republika ve většině oblastí, které jsou pro přijetí eura důležité,
přibližuje ke stanoveným limitům. Jde například o cenovou stabilitu či
úrokové míry. Problém je ve veřejných rozpočtech. Ozdravit státní finance je
podle ČNB nutné i bez ohledu na perspektivu převzetí eura.
Na český stát se obrátilo několik rodin sudetských Němců, které žádají
navrácení majetku zabaveného po druhé světové válce. Jak řekl jejich právní
zástupce Jaroslav Čapek, jde z větší části o Němce žijící v České republice. O
majetek přišli na základě Benešových dekretů. Československé úřady ale prý
v jejich případě postupovaly nedůsledně, a nechaly tak prostor pro soudní
vymáhání. Čapek zastupuje v podobném sporu také šlechtice Františka
Oldřicha Kinského, který po státu žádá vydání majetku v hodnotě zhruba 40
miliard korun.
189
16. září
Prezident republiky Václav Klaus jmenoval devětašedesátiletého advokáta
Karla Čermáka ministrem spravedlnosti. Funkci začne vykonávat od 17. září.
Vybrat nového šéfa spravedlnosti nebylo lehké, řekl Klaus při slavnostním
aktu. Podotkl také, že společnost trápí především délka soudních procesů.
Nový ministr míní, že je to dáno počtem soudních sporů. Závisí to prý ale také
na kultuře vůbec a podnikatelské zvlášť. Soudy je podle něj třeba zbavit věcí,
které nemusejí dělat, například arbitráží. Důležitá je i organizace práce a nelze
pomíjet ani pohodlnost či neschopnost soudců. Tu je třeba napravovat
výchovou a k ní patří i kárná řízení, dodal. K nejvýznamnějším postům, které
Čermák zastával, patří předsednictví České advokátní komory. Vykonával
rovněž funkce rozhodce u rozhodčího soudu při České hospodářské a agrární
komoře, při Mezinárodní obchodní komoře ve Vídni a při Světové organizaci
pro duševní vlastnictví v Ženevě. Nebyl nikdy členem politické strany.
Členství v KSČ a jakoukoliv spolupráci s normalizačním režimem v roce
1969 odmítl. Opustil kvůli tomu i Městské sdružení advokátů v Praze.
V nejbližším možném termínu chtějí občanští demokraté hlasování o důvěře v
koaliční kabinet Vladimíra Špidly. Na tiskové konferenci po jednání stínové
vlády ODS řekl její předseda Mirek Topolánek, že konkrétní termín hlasování
nezná, jeho strana však chce tento krok stihnout na zářijové schůzi Poslanecké
sněmovny. "Špidlova vláda škodí této zemi. Každé dva dny jejího vládnutí
znamenají přibližně miliardu škody pro Českou republiku. Čím dříve Špidlova
vláda vládnout přestane, tím lépe," prohlásil před několika dny poslanec
Tlustý.
Občanští demokraté vedou i po prázdninách žebříček preferencí politických
stran. Podle agentury STEM se nezměnilo ani postavení jednotlivých
politických stran. ODS má podle průzkumu uskutečněného v prvních devíti
zářijových dnech 32 procent preferencí, ČSSD 17,2 procenta, komunisté 16
procent, KDU-ČSL 7,9 procenta a Unie svobody 2,6 procenta. Občané jsou
podle analytiků STEM více nerozhodní a váhaví před prázdninami. Na 11
procent se totiž zvýšil podíl těch, kteří nemají žádnou preferovanou politickou
stranu. O váhavosti svědčí i to, že v září by šlo k volbám 65 procent
dotázaných, kdežto v červnu 2003 to bylo 70 procent.
Unionistická poslankyně Hana Marvanová porodila v porodnici U Apolináře
syna Andreje. Stejně jako u dvou předchozích synů tají jméno otce.
Čtyřicetiletá slavná matka a nepřehlédnutelná politička vydala přísný zákaz
personálu kliniky, aby o jejím třetím mateřství informoval veřejnost, zákaz se
vztahuje i na kolegy straníky, jak ČTK potvrdil sekretariát US-DEU.
Komise pro cenné papíry zamítla žádost konsorcia Bivideon o souhlas s
obsahem dobrovolné nabídky převzetí na akcie Českých radiokomunikací.
Důvodem byla nízká nabízená cena. Opakovanou nabídku za cenu 245 Kč
podal majoritní vlastník firmy Bivideon. Na burze akcie ČRa posílily o 0,4
procenta na 293 korun. Bivideon je konsorcium TDC a Deutsche Bank, které
190
má v ČRa podíl kolem 72 procent. Další podíly drží zahraniční investoři
prostřednictvím cenných papírů se zvláštními právy GDR, J&T Banka, Credit
Suisse Life&Pensions, ČSOB a drobní akcionáři. Kolem tří procent vlastní
firma Netla Management spojovaná s bývalým šéfem Motoinvestu Pavlem
Tykačem.
Závěť spisovatele Jaroslava Foglara je platná, a dědictví tak patří Nadaci
Jaroslava Foglara. Rozhodl o tom Obvodní soud pro Prahu 3. Zamítl žalobu
Foglarova synovce Petra, který zpochybňoval platnost závěti. Hodnota
dědictví, jehož nejcennější část tvoří autorská práva, se odhaduje na deset
milionů korun. Petr Foglar se hodlá proti rozhodnutí odvolat k Městskému
soudu v Praze.
17. září
Vláda schválila státní rozpočet na příští rok se schodkem 115 miliard korun.
Novinářům to po jednání kabinetu řekl ministr průmyslu a obchodu Milan
Urban. Ministerstvo financí navrhovalo původně schodek 118 miliard Kč. Z
11,4 miliardy korun se podle Urbana vláda rozhodla rozdělit osm miliard Kč,
část byla ponechána jako rezerva ve státním rozpočtu. Ministerstvo školství z
uvedené sumy získá 1,7 miliardy korun na vysoké školy, resort zemědělství
1,2 miliardy na dorovnání plateb pro zemědělce a fond dopravní infrastruktury
dostane 2,8 miliardy Kč. Dalších 800 milionů korun půjde na vědu a výzkum
a 350 milionů Kč na náklady spojené s rušením vojenských posádek.
Krachem skončila jednání zástupců vlády a odborových předáků o novém
systému odměňování státních zaměstnanců. Kabinet ho odmítá sanovat
dalšími šesti miliardami, což podle odborů povede k poklesu platů některých
zaměstnaneckých skupin. "Rozhodnutí vlády považujeme za porušení
sociálního smíru," řekla mluvčí odborových svazů rozpočtových a
příspěvkových organizací Alena Vondrová. Odborové svazy podle ní uvažují
o dalších protestech. Šéf školských odborů František Dobšík nevyloučil
stávky ve školách. Tam odboráři na protest proti záměrům vlády stávkovali už
1. září. V některých krajích podle Dobšíka již tehdy požadovali, aby byla
stávka vícedenní. Nemůže prý proto vyloučit, že na ni tentokrát dojde.
"Nespokojenost lidí vzrůstá, protože jim pomalu dochází, o kolik peněz
přijdou," uvedla Vondrová.
Vláda klamala odbory falešnými sliby, tvrdí odboráři. Z důvěryhodných
zdrojů se prý dozvěděli, že ustoupila od slibu plně započítávat do důchodů
dobu studia. Šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch
řekl, že takové jednání považuje za nekompetentní nebo v horším případě za
pokus o oklamání odborů i veřejnosti.
Od počátku příštího školního roku bude v Brně ustavena Univerzita obrany, v
níž splynou tři dosavadní vojenské vysoké školy. Rozhodla o tom vláda.
Dosavadní vojenská školní zařízení se stanou především střediskem výcviku,
školství bude soustředěno v Brně. Po prázdninách 2004 se tak sloučí Vysoká
191
vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, Vojenská akademie v Brně a
Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové.
Studenti těchto vojenských vysokých škol se automaticky stanou studenty
Univerzity obrany. Ministerstvo obrany sloučení zdůvodnilo snahou o
racionalizaci vojenského vzdělávání a o přizpůsobení jeho soustavy potřebám
menší profesionální armády.
Nejvyšší nabídku na koupi developerské firmy IPB Real podala společnost
Orco Property Group, napsal internetový server Euro OnLine. Hodnota
nabídky přesáhla podle nejmenovaného zdroje z České konsolidační agentury
600 milionů korun. Výběrové řízení na koupi 100 tisíc akcií společnosti IPB
Real vyhlásila ČKA v prosinci 2002. Jmenovitá hodnota akcie činí deset tisíc
korun, akcie představují 100 procent základního kapitálu firmy. Loni IPB
Real klesl hrubý zisk na 35,717 milionu korun z 206 milionů v roce 2001.
Podle mluvčího firmy Jiřího Felixe je důvodem samotná podstata
developerské činnosti. V roce, kdy společnost prodá více dokončených bytů a
méně nových zahajuje, jsou zisk i tržby vyšší.
Přetrvávající poptávka po akciích na pražské burze v dopoledni zvedla trh až
nad 41měsíční maximum. Vysoké ceny ale v odpoledni přilákaly prodejce a
tak trh nakonec rekord neudržel a zůstal těsně zpět. Hlavní index PX 50
zpevnil o 1,08 procenta na výsledných 647,8 bodu. Užší index PX-D přidal
1,17 procenta na 1614 bodů, uvedla burza.
Šetření makléřské firmy Atlantik finanční trhy Komisí pro cenné papíry
neprokázalo žádné pochybení. U obchodníka s cennými papíry komise
zkoumala vztahy k obchodní transakci se společnostmi skupiny Fischer,
zejména dopad na kapitál a dodržování zákona o cenných papírech. KCP je
správním úřadem pro kapitálový trh, na němž Atlantik FT působí jako
obchodník s cennými papíry. Komise v srpnu uvedla, že šetří, jak se koupě
pohledávek za skupinou Fischer projeví na kapitálové přiměřenosti. "Komise
pro cenné papíry neshledala na straně společnosti Atlantik FT žádné
nedostatky nebo porušení, které by odůvodňovaly zahájení správního řízení,"
oznámila ředitelka odboru vnějších vztahů KCP Petra Güntherová.
18. září
Ostrými slovy odbory kritizovaly vládu za podobu státního rozpočtu na příští
rok, v němž nepočítá se zvyšováním platů státních zaměstnanců. Rozhodnutí
kabinetu označili odboroví předáci jako katastrofální, nekompetentní,
neodpovědné a nemoudré. Nyní spoléhají na to, že se jim podaří dosáhnout
alespoň některých změn při projednávání klíčového zákona v Poslanecké
sněmovně. Mluvčí odborových svazů rozpočtových a příspěvkových
organizací Alena Vondrová je podle svých slov verdiktem ministrů velmi
rozzlobena. Nic podobného si podle ní v minulosti nedovolily ani pravicové
vlády Václava Klause - slíbit zvýšení platů, a nakonec to neudělat. Také šéf
Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumil Dufek vnímá záměry vlády
192
kriticky. "Jestliže vláda deklaruje, že zvýší platy, pak to neudělá, a sníží tím
životní úroveň zaměstnanců, pak není moudrá," řekl Dufek.
Čtyřicet komunistických poslanců bude v Poslanecké sněmovně hlasovat proti
návrhu státního rozpočtu i proti reformě jako celku. Chybět bude pouze Josef
Mandík, který je po vážné operaci, řekl na dnešní tiskové konferenci předseda
komunistické poslanecké frakce Pavel Kováčik. Komunisté kromě toho, že
podpoří desatero odborářských pozměňovacích návrhů, předloží podle
místopředsedy Jiřího Dolejše dalších deset vlastních. Je mezi nimi i
milionářská daň. Kromě pátého daňového pásma pro fyzické osoby
s osmatřicetiprocentní daní, které požadují odboráři, navrhnou šesté pásmo
pro příjmy nad milion korun, z nichž by měli občané odvádět státu 55 procent.
ODS nesouhlasí s odškodněním Němců žijících v České republice ze státního
rozpočtu. Občanským demokratům se nelíbí ani myšlenka takzvaného
památníku vyhánění, o jehož vybudování usilují Němci vysídlení ze států
střední a východní Evropy. Vedení nejsilnější opoziční strany dnes vyzvalo
vládní politiky, aby sami neotevírali otázky minulosti, které jsou na domácí
politické scéně považovány za uzavřené.
Výpověď, kterou dala Česká pošta dvěma svým zaměstnancům, okradeným
při dosud největší poštovní loupeži, je platná. Pražský městský soud v
odvolacím řízení zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 a vyhověl
odvolání pošty. Bývalí pokladníci pobočky pošty v Praze 6 Helena Baudyšová
a Karel Molodčenko byli před šesti lety u toho, když tři maskovaní lupiči
odnesli z pošty rekordních 28,5 milionu korun. Pošta je po útoku propustila z
práce za to, že nedodrželi bezpečnostní předpisy. U jiného soudu od nich
požaduje náhradu škody. Pošta výpověď zdůvodnila hrubým porušením
pracovní kázně. A soud jí dnes dal za pravdu. "Intenzita zvlášť závažného
porušení pracovních předpisů tady dána je, a výpověď je proto důvodná,"
řekla po vynesení rozsudku soudkyně Věra Hnaníčková. Podle ní je nesporné,
že Molodčenko s Baudyšovou nerespektovali zákaz otevírání oken,
Molodčenko navíc porušil předpis tím, že u sebe neměl přenosné poplašné
zařízení. Bývalí pokladníci s rozsudkem nesouhlasí a hodlají podat dovolání k
Nejvyššímu soudu. Molodčenko tvrdí, že jejich nadřízený u soudu lhal, když
řekl, že vydal zákaz kouření a zákaz otevírání oken. Právě tyto předpisy
pokladníci údajně v osudný den porušili. Lupiče policie nedopadla.
Menšinoví akcionáři bývalé Investiční a Poštovní banky zažalovali Českou
republiku u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. ČTK to řekl
předseda sdružení drobných akcionářů IPB Jaroslav Šafařík. Sdružení žaluje
postup českých orgánů při vyšetřování trestních oznámení menšinových
akcionářů bývalé banky na představitele ČSOB a ministerstva financí kvůli
převzetí IPB ze strany ČSOB. Policie podle něj způsobem prošetřování
trestních oznámení porušila právo akcionářů bývalé IPB na spravedlivý
proces.
193
19. září
Poslankyně US-DEU Hana Marvanová se tři dny po porodu svého třetího
syna rozhodla z osobních důvodů rezignovat na svůj poslanecký mandát a
odejít ze sněmovny. Za hlavní důvod svého rozhodnutí označila to, že jí její
současná role matky neumožňuje plnohodnotně se účastnit práce sněmovny.
Na její místo do sněmovny nastoupí šéf pražské organizace US-DEU Tomáš
Vrbík.
Nizozemské městečko Naarden nemá peníze na další provoz muzea Jana
Ámose Komenského, potvrdil jeho starosta Jack Patijn. Městské
zastupitelstvo se podle jeho slov v noci na dnešek usneslo, že prostředky pro
muzeum z rozpočtu města budou sníženy napřesrok na polovic a v roce 2005
vyschnou docela. Starostovi bylo zároveň uloženo, aby uspořádal kulatý stůl,
který posoudí možnosti dalšího provozu mauzolea a případně i muzea. Pokud
by byly nalezeny finanční prostředky mimo městský rozpočet, jsou radní
ochotni se o osudu muzea dál bavit. V opačném případě městu nezbude, než
ho napřesrok zavřít, řekl Patijn. Velvyslanec ČR v Nizozemsku Petr Kubernát
potvrdil, že česká strana je připravena přinejmenším zajistit, aby zůstalo
otevřeno Komenského mauzoleum, tedy bývalá kaple s jeho hrobem, kterou
má Česko dlouhodobě pronajatu za symbolické euro ročně. Bude se však
snažit najít cesty, jak zachránit i muzeum.
Cena, za kterou chce Český Telecom pronajímat telefonní linky alternativním
operátorům, považují konkurenti za nadhodnocenou. Telecom chce
operátorům vedení zpřístupnit za cenu, která je vyšší než měsíční paušál pro
většinu zákazníků. Podle mluvčí Contactelu Romany Tomasové jsou ceny,
které Telecom navrhl, absurdní a natolik vysoké, že zamezují reálnou
konkurenci. Podle Contactelu je nemyslitelné, aby cena za pronájem linky,
která je účtovaná ostatním provozovatelům na velkoobchodní bázi byla vyšší,
než je cena měsíčního paušálu pro běžného zákazníka. Ten má totiž možnost
si pronajmout linku zhruba za 1500 korun, konkurenční provozovatel by za
linku jednorázově měl platit více než deset tisíc korun. Podobně za měsíční
paušál zákazník při nejběžnějším tarifu Home Standard platí nyní Telecomu
299 korun, konkurence by však za plné zpřístupnění linky platila 491 korun.
Také GTS považuje cenu za nadhodnocenou. Podle mluvčí firmy Barbory
Komínkové cena neodpovídá skutečným nákladům. Pro GTS by se přijatelná
cena mohla pohybovat kolem 300 korun měsíčně.
20. září
Na konkrétním postupu, jak stabilizovat situaci v českém zdravotnictví, se
dohodla ministryně zdravotnictví Marie Součková s premiérem Vladimírem
Špidlou a ministrem financí Bohuslavem Sobotkou. Ministryně Součková
potvrdila, že v návrhu rozpočtu na příští rok je vyhrazena rezervní částka na
řešení krizových situací. Podle premiéra bylo cílem jednání dohodnout se na
průběžném stabilizování zdravotnictví a v roce 2006 přibližně dosáhnout jeho
194
plné rovnováhy a stability. Konkrétním výstupem je řada exekutivních a
legislativních opatření, která bude projednávat vláda.
21. září
Sudetští Němci vybízejí české politiky k dialogu o otázce odsunu německy
mluvícího obyvatelstva po druhé světové válce z území tehdejšího
Československa. Současně by od České republiky uvítali, pokud by vyhnání
Sudetských Němců jasně označila za bezpráví. Na tradičním shromáždění u
příležitosti konání Sudetoněmeckých dnů vlasti to v Klosterneuburgu u Vídně
prohlásil hlavní řečník, místopředseda mnichovského Sudetoněmeckého
landsmanšaftu Reinfried Vogler.
Ministři zdravotnictví zemí přistupujících do Evropské unie se zavázali, že
potvrdí podmínky pro vzájemné uznávání kvalifikací zdravotníků, že budou
usilovat o vytvoření společných podmínek v oblasti transplantací a že se
zasadí o rozvoj speciálních programů na snížení nežádoucí migrace pacientů.
Novináře o tom informovali po skončení třídenní konference v Senohrabech.
Součástí takzvané Pražské deklarace je rovněž rozhodnutí o vytvoření
pracovního výboru ministrů zdravotnictví, který se bude scházet častěji a
diskutovat o důležitých problémech resortu. Ministři se také usnesli, že budou
společně usilovat o to, aby se zdravotnictví stalo mezi politikami Evropské
unie prioritou.
22. září
Po kontrole hospodaření, kterou na některých ministerstvech a dalších státních
institucích provedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), se situace podle premiéra
Vladimíra Špidly zlepšila. Ministři a šéfové úřadů přijali taková opatření,
která kontroloři považují za dostatečná a efektivní.
V příštích dvou letech by se měl zvyšovat počet internetových domén s
koncovkou .cz ze současných přibližně 150.000 o zhruba 30.000 ročně. V
rozhovoru to uvedl výkonný ředitel sdružení CZ.NIC Jiří Dohnal s tím, že v
dalších letech se přírůstek nových domén zpomalí. Část držitelů raději přejde
na doménové jméno .eu a část služeb nebude potřebovat doménu a použije
odkaz na IP adresu přes portály.
Menší potyčkou mezi příznivci ekologického sdružení Auto-Mat a policisty
skončila jinak poklidná demonstrace za město bez aut. Po manifestačním
průvodu přes Václavské náměstí se část ze stovky aktivistů pokusila
obrovským transparentem zablokovat magistrálu. Policisté jim v tom
zabránili. Incident skončil napomenutím dvou mladíků. Podle ekologů je v
hlavním městě registrováno na 800.000 automobilů, každý den jich městem
projíždí okolo 700.000.
195
23. září
Odbory požadují, aby minimální mzda v České republice vzrostla od 1. ledna
2004 o tisíc korun na 7200 Kč. Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk
Škromach navrhuje růst o 300 korun nižší. Zaměstnavatelé by rádi ponechali
minimální mzdu na současné úrovni 6200 Kč nebo ji zvýšili maximálně o 100
Kč.
Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o dani z přidané
hodnoty (DPH). Od příštího roku podraží řada výrobků a služeb. Schválení
zákona je klíčovým krokem nejen pro přijetí státního rozpočtu na příští rok,
ale i pro celou vládní reformu veřejných financí. Zákon počítá s tím, že od
ledna budou lidé více platit za telefon a internet, dražší budou také služby
právníků a daňových a účetních poradců. Na základě schváleného zákona se
zvýší i ceny za pronájem nemovitostí nebo automobilů a služby realitních
kanceláří. Více si firmy připlatí za bezpečnostní agentury. Jen v příštím roce
by měl stát změnami v zákoně získat 13,2 miliardy korun. Další zhruba 4,1
miliardy získají kraje a obce. Přijetí zákona v původním sněmovním znění
podpořilo všech 101 poslanců vládní koalice. Proti se podle očekávání
postavili poslanci ODS a KSČM. Hlasování se neúčastnil jen komunistický
poslanec Josef Mandík, který byl pro nemoc omluven.
Český Telecom nevyhověl výzvě ministra informatiky Vladimíra Mlynáře a
do konce léta nezlevnil vytáčený přístup na internet. Firma rovněž podle
ministra ani po zářijovém zvýšení rychlosti nesplnila jeho požadavek na
zkvalitnění nebo zlevnění služby ADSL. Ministr přestává věřit, že veřejné
výzvy postačí, zvažuje další strategii, přičemž je třeba zdůraznit, že možnosti,
které mu dává zákon, jsou velmi omezené.
Poslanecká sněmovna trvá na tom, že podmínky pronájmu státních dálnic
budou schvalovat poslanci. Příslušný zákon počátkem srpna zamítl Senát.
Poslanci ale rozhodli, že zákon bude platit v původním znění. Změnu
v zákoně předložili poslanci ODS již koncem loňského roku jako reakci na
nepřehlednou situaci při výstavbě dálnice D47. Součástí zákona je i
ustanovení, podle kterého smlouvu s koncesionářem uzavře jménem státu
ministerstvo dopravy. Tomu ale musí předcházet souhlas vlády a souhlas
sněmovny s údaji, jež vyjadřují finanční závazky státu vůči koncesionáři.
Členy bezpečnostních sborů čekají od roku 2005 přísnější podmínky služby i
vyšší platy. Počítá s tím nový služební zákon, který schválila Poslanecká
sněmovna beze změn doporučovaných Senátem. Zákon se týká celkem 70.000
policistů, hasičů, vězeňských dozorců, celníků, zahraničních zpravodajců a
příslušníků Bezpečnostní informační služby (BIS). Jejich průměrný měsíční
příjem by měl od počátku roku 2005 stoupnout z dnešních téměř 25.000 na
skoro 32.000 korun. Tento příjem zahrnuje plat a různé příplatky. Státní
rozpočet by to přišlo na dodatečných 6,5 miliardy korun.
Téměř 40 procent české populace má v krvi vyšší hodnoty homocysteinu,
který patří mezi látky zvyšující riziko kornatění tepen. To má přímou spojitost
196
s nedostatečným prokrvením srdce, infarktem a mrtvicí. Hladinu
homocysteinu lze poměrně dobře snižovat podáváním kyseliny listové a
vitaminů B6 a B12. Na tiskové konferenci to řekla vedoucí plzeňského Centra
preventivní kardiologie Hana Rosolová.
Trestnímu stíhání lidoveckého poslance Jaroslava Lobkowicze, který se svým
automobilem srazil chodkyni a způsobil jí těžký otřes mozku a zlomeninu
paže, již nestojí nic v cestě. Poslanecká sněmovna Lobkowicze zbavila
imunity, a tím jeho trestní stíhání umožnila. Poslanec čelí podezření z ublížení
na zdraví z nedbalosti. Tohoto trestného činu se měl dopustit letos v březnu,
když svým automobilem srazil ženu, která přecházela ulici. Stalo se to v
Plzni-Křimicích, kde Lobkowicz bydlí. Lobkowicz vysvětlil, že ženu porazil v
okamžiku, kdy vjížděl z vedlejší ulice do hlavní a žena přecházela silnici.
Narazil do ní ve chvíli, kdy se díval do zpětného zrcátka. Ihned po nehodě jí
zavolal první pomoc. Lobkowicz řekl, že neřídil pod vlivem alkoholu, což
potvrdila zkouška, a při vyšetřování nehody se nehájil svoji poslaneckou
imunitou. Lobkowicz tak postupoval jinak než někteří jiní poslanci a senátoři,
kteří se v minulosti stali účastníky dopravní nehody, přičemž se ukrývali
právě za poslaneckou imunitu. Tento nešvar snížil renomé poslanců a senátorů
ve veřejnosti. Lobkowicz podpořil, aby ho sněmovna imunity zbavila. Se
ženou, do níž se svým vozem narazil, je ochoten se vyrovnat. Má zájem na
tom, aby vyšetřování nehody bylo dokončeno.
24. září
Ministr zahraničí Cyril Svoboda vyzval Německo k umožnění volnějšího
pohybu pracovních sil z České republiky po vstupu ČR do Evropské unie.
Nynější členské státy EU mohou podle dosavadních dohod omezovat volný
pohyb pracovních sil z nových členských zemí až po dobu sedmi let. To je
příliš dlouhé období, uvedl Svoboda a označil za přehnané obavy německé
strany z přílivu levných pracovních sil z nových členských zemí. Upozornil,
že podle výsledků příslušné studie by z ČR do Německa vycestovalo za prací
jen asi 19.000 lidí.
V čele žebříčku stranických preferencí se udržuje ODS, kterou nyní podporuje
28,5 procenta Čechů. Druzí jsou sociální demokraté s 16,5 procenta preferencí
a třetí KSČM se 14 procenty. Trojici nejsilnějších politických uskupení
následuje na žebříčku preferencí KDU-ČSL, která se může spoléhat na
podporu 7,5 procenta veřejnosti. Oproti červnovému výzkumu si tedy o jedno
procento pohoršila. Beze změn zůstávají preference Unie svobody-DEU, k níž
se v průzkumu přihlásila tři procenta dotázaných, tedy stejné množství
oslovených jako v červnu a květnu.
Poslanecká sněmovna bez větších výhrad podpořila zmrazení platů ústavních
činitelů na příští tři roky. Zákon, který postoupila do závěrečního čtení, počítá
s tím, že časem by platy měly kopírovat trojnásobek průměrné mzdy v
nepodnikatelské sféře. "Pokud chceme začít šetřit, tak musíme začít u sebe,
197
jinak bychom vypadali nevěrohodně," řekl předseda rozpočtového výboru
Miroslav Kalousek (KDU-ČSL).
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal rozhodnutí, které umožní nabízení
vytáčeného připojení k internetu, takzvaný dial up, za měsíční paušál.
Rozhodnutí o způsobu výpočtu cen za propojení mezi operátory umožní jak
zavedení časového paušálu, tak takzvaný časový kredit, který může uživatel
za určitý poplatek vyčerpat.
25. září
Prudkou hádkou, občasným pískotem a celkově vypjatou atmosférou
vyvrcholila první část parlamentní rozpravy o vyslovení nedůvěry vládě.
K uklidnění konfliktu především zástupců ODS a ČSSD přispělo jen to, že
sněmovna musela v 16:00 rozpravu o vyslovení nedůvěry přerušit, protože
měla na programu ústní interpelace členů vlády. Původně vcelku klidnou
rozpravu rozpumpoval ministr financí Bohuslav Sobotka (ČSSD), který jinak
v kuloárech působí spíše dojmem klidného, korektního úředníka než bojovně
naladěného řečníka. Právě Sobotka ale nečekaně vystoupil s nejbojovnější
obhajobou vládních reforem. V emotivním a nezvykle hlasitém projevu
připomněl i dřívější působení ODS ve vládě. Podle ministra nelze zapomínat
na chyby transformace z první poloviny 90. let. Kritizoval ODS za nedostatky
v privatizaci a v bankovním sektoru. "Vy jste nám ty banky předali v
katastrofálním stavu, vy jste tam dosadili svoje kamarády," řekl Sobotka,
který si za svůj projev vysloužil dlouhý potlesk. Několikrát přerušil i jeho
vystoupení. Razancí projevu zaskočil i některé členy ODS. Šéf jejích poslanců
Vlastimil Tlustý označil Sobotkovo vystoupení za snůšku lží a hysterie.
Místopředseda ODS Petr Nečas obvinil vládní sestavu, že dosazuje své
"kamarádíčky a politické spojence" do každého volného křesla. Koalici
vyzval, aby nemluvila o tom, že bude rozplétat šedou ekonomiku, neboť prý
sama přetváří šedou ekonomiku v úplně černou. Když chtěl na Nečasovo
vystoupení reagovat premiér Špidla, poslanci ODS mu to dlouho neumožnili
tím, že neustále tleskali. Když se premiér konečně dostal ke slovu, prohlásil,
že ODS ztratila poslední zbytky dobrého vychování.
Sociální demokracie reformou veřejných financí zradila svůj volební program,
řekl expremiér Miloš Zeman účastníkům své přednášky, kteří zcela zaplnili
velký sál paláce na pražském Žofíně. O žádnou systémovou reformu podle
Zemana vlastně ani nejde. Tohoto názvu prý se drží jen proto, aby zachoval
úzus. Předložený vládní návrh prý považuje pouze za analogii takzvaných
úsporných ekonomických balíčků, které v roce 1997 předložila vláda premiéra
Václava Klause. Klaus podle něj ale neměl tu drzost balíčky nazvat reformou.
Důvěra lidí ve schopnosti koaliční vlády prudce klesla. Zatímco loni v září
oceňovalo práci kabinetu 72 procent veřejnosti, nyní je to pouze 27 procent. Z
dlouhodobého hlediska také klesl podíl občanů, kteří důvěřují premiérovi
Vladimíru Špidlovi, vyplývá ze zářijového průzkumu, který zveřejnila
198
agentura STEM. Špidla se nyní může podle sociologů spoléhat na podporu 32
procent oslovených, zatímco loni v září mu důvěřovaly přesně tři čtvrtiny.
Sociologové připomínají, že podobný osud provázel také působení
předchozích kabinetů. S prací ministrů Václava Klause bylo ve druhé
polovině 90. let spokojeno jen 17 procent dotázaných a stejný podíl veřejnosti
důvěřoval na přelomu let 1999 a 2000 i kabinetu Miloše Zemana. Pokud tedy
nebudou současné hodnoty dále klesat, není třeba je vnímat kriticky, dodávají
analytici.
Německá nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost poskytla 277.306
eur (asi 8,8 milionu Kč) na projekt lékařské a sociální pomoci českým
občanům, kteří přežili holokaust. Program navrhl kuratoriu k přijetí český
Nadační fond pro oběti holokaustu, založený židovskými obcemi v Praze,
Brně a Ostravě. "V těchto třech městech se podařilo program sociální pomoci
nejlépe propracovat a připravit, proto bylo schváleno jeho financování," řekl
předseda Pražské židovské obce Tomáš Jelínek. Podle jeho slov se program
domácí a zdravotní péče týká v daných třech městech asi 170 lidí, kteří přežili
nacistické koncentráky. Zahrnuje podle potřeby roznášku jídel, doprovod k
lékaři, či pečovatelskou službu v případě nemoci.
Druhé místo ve významné odborné soutěži Evropské unie (EU) pro mladé
vědce dnes v Budapešti získal zástupce České republiky David Sehnal z
Plumlova. Toto ocenění je doprovázeno finanční odměnou ve výši 3000 eur
(96.000 kč). Soutěž je součástí unijních aktivit známých pod názvem "Věda a
společnost", které jsou spravovány Evropskou komisí pro výzkum a spadají
pod šestý rámcový program pro výzkum a technologický vývoj.
Česká filmová a televizní akademie doporučí k nominaci na Oscara film
Želary producenta a režiséra Ondřeje Trojana. Oznámil to ředitel akademie
Petr Vachler. V užším výběru byly ještě filmy Nuda v Brně a Pupendo.
Jaroslav Horáček vyhrožoval loni v srpnu uložením bomby ruzyňskému letišti
a půjde za to definitivně na pět let do vězení. Rozhodl o tom pražský městský
soud. V odvolacím jednání tak potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu
6, který muže v červnu uznal vinným ze šíření poplašné zprávy a kvůli vysoké
společenské nebezpečnosti mu uložil maximální možný trest. Neobměkčilo jej
ani tvrzení obhájce Stanislava Chmury, že Horáček oznámil uložení bomby v
dobré víře, protože na letišti výbušnina prý nepochybně byla a jeho klient
chtěl zachránit zdraví a životy lidí. Československé aerolinie vyčíslily
vzniklou škodu na 6,5 milionu korun.
Kauza vytunelování CS Fondů se vrací pražskému městskému soudu k
novému projednání a rozhodnutí. Nařídil to Vrchní soud v Praze. Znamená to,
že se rozsudek pražského soudu, který předloni v lednu vyměřil čtyřem
obžalovaným mužům tresty v rozmezí od pěti do deseti let vězení, ruší.
Odvolací soud došel totiž k závěru, že městský soud vynesl svůj verdikt, aniž
by provedl všechny potřebné důkazy.
199
26. září
Koaliční vláda premiéra Vladimíra Špidly může pokračovat v práci.
Poslanecká sněmovna podle očekávání neschválila návrh opoziční ODS a
nevyslovila vládě nedůvěru. Pro vyjádření nedůvěry hlasovalo 98 opozičních
poslanců, proti 100 koaličních zákonodárců. Opozice šla do hlasování pouze s
98 hlasy. ODS a KSČM mají sice dohromady 99 poslanců, ale komunista
Josef Mandík je dlouhodobě hospitalizován.
Josef Hojdar se při jednání o vyslovení nedůvěry vládě zdržel hlasování.
Kabinet Vladimíra Špidly tím sice fakticky neohrozil, ale ještě tak zvýraznil
svůj odstup od současné vlády. Hojdar v červenci vystoupil z poslaneckého
klubu ČSSD. Má výhrady k nynější podobě reformy veřejných financí a snaží
se některé vládní předlohy upravit pozměňovacími návrhy. Poslanec má
rovněž podezření, že je už více než rok odposloucháván a sledován. Sněmovní
komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby nemá zatím žádné
důkazy o tom, že BIS Hojdara sledovala nebo odposlouchávala.
Krátce poté, co vláda v Poslanecké sněmovně přežila hlasování o nedůvěře,
ODS ji obvinila z nečistých praktik. Koalice si podle nejsilnější opoziční
strany udržela většinu jen zastrašováním a nátlakem. Každý den kabinetu
Vladimíra Špidly znamená růst zadlužení o půl miliardy korun a zvýšení
nezaměstnanosti o dalších 100 lidí, prohlásil na tiskové konferenci předseda
ODS Mirek Topolánek.
Koaliční vláda dosáhla prvního úspěchu při prosazování reformy veřejných
financí, která má zabrzdit další zadlužování státu. Poslanecká sněmovně až
nečekaně hladce schválila 11 vládních předloh, z nichž má reforma vycházet.
Změny, které poslanci do předloh zapracovali, podle prvních analýz výrazně
nemění podstatu vládní reformy.
Benzin, nafta, cigarety a alkohol od ledna 2004 podraží. Poslanci schválili
zákon o spotřebních daních. Odmítli návrh Senátu, aby se daň u motorové
nafty proti sněmovní verzi snížila o 45 haléřů. Státu zvýšení daní v příštím
roce přinese 13,5 miliardy korun. Po úterním schválení novely zákona o dani
z přidané hodnoty jsou spotřební daně pro vládu druhým klíčovým zákonem.
S jejich prosazením kabinet spojil svůj osud, protože jen v příštím roce
znamenají pro státní rozpočet přínos 30 miliard korun a bez nich by reforma
veřejných financí nebyla možná. Pro zvýšení spotřebních daní dnes hlasovali
výhradně zástupci koalice. Senátorům se nepodařilo prosadit ani zrušení
bezcelních obchodů ke konci roku.
Nemocenská v prvních třech dnech, respektive prvních dvou týdnech choroby,
se od příštího roku asi sníží. Počítá s tím novela, kterou sněmovna schválila
hlasy vládních poslanců. Jde o součást vládní reformy financí, která podle
kabinetu zlepší stav veřejných rozpočtů. Nyní novelu posoudí ještě Senát a
prezident.
Poslanci schválili novelu zákona o účetnictví, která ruší jednoduché
účetnictví. Drobní živnostníci místo něj povedou pouze evidenci příjmů a
200
výdajů nutnou pro stanovení základu daně z příjmu. Limit pro přechod na
podvojné účetnictví má od ledna vzrůst ze tří na šest milionů korun. Novelu
ale ještě musí projednat Senát a podepsat prezident.
Věk pro odchod do penze by se měl dál zvyšovat tak, že v roce 2013 budou
muži a bezdětné ženy odcházet do důchodu v 63 letech, ženy s dětmi budou
ale dál zvýhodněny. Novela, kterou sněmovna schválila, by rovněž měla
znamenat, že pokud někdo odejde do předčasné penze, musí se až na výjimky
smířit s trvale kráceným důchodem. Novela je součástí vládní reformy financí,
teď ji posoudí Senát a prezident.
Desetiletý život "kousků plíšků na jedno použití", desetníků a dvacetníků, se
nachýlil. Měsíc před ukončením platnosti, mohou lidé na pobočkách centrální
banky nejmenší drobné mince zdarma vracet. O měsíc později začnou
desetníky a dvacetníky vybírat bez poplatků i všechny komerční banky. O
stažení nejmenších mincí rozhodla centrální banka loni v říjnu. Desetníky a
dvacetníky podle ČNB již nemají funkci oběživa. "Klíčovým důvodem je
nepraktičnost a náklady," řekl člen bankovní rady ČNB Jan Frait, který
nejmenší mince nazval "kousky plíšku na jedno použití". Výroba stojí více,
než je hodnota mincí.
Klášter v Chotěšově a kostel sv. Anny v Praze zařadila světová organizace pro
ochranu kulturních památek World Monument Fund (WMF) na poslední
seznam stovky nejohroženějších objektů ve světě.
27. září
Ústřední výkonný výbor sociální demokracie jednal o Hojdarově postoji při
hlasování o nedůvěře vládě, při němž jako jediný z vládního tábora nepodržel
kabinet, ale společné stanovisko nepřijal. O návrhu poslance Jozefa
Kubinyiho, aby se revoltující poslanec buď vrátil do klubu, nebo zvážil další
setrvání ve sněmovně, se nehlasovalo.
Bezpečnostní informační služba (BIS) podle premiéra Vladimíra Špidly
nesledovala poslance ČSSD Josefa Hojdara. Špidla reagoval na informace
předsedy komise pro kontrolu BIS Jana Klase (ODS), že v blízkosti tohoto
politika se v minulosti opakovaně pohybovaly automobily, z nichž dva
prokazatelně patří tajné službě. "Pan Hojdar není žádným způsobem
sledován," řekl předseda vlády. Zdůraznil, že kontrarozvědka neměla za úkol
sledovat zákonodárce, který odešel z klubu nejsilnější vládní strany a má
výhrady k reformě veřejných financí. "Mohu jen konstatovat, že žádné takové
zadání nebylo a že je to hloupost. Pokud je to používáno v nějaké souvislosti,
je to věc, která je pomluva," prohlásil premiér, který je za činnost tajných
služeb odpovědný.
Celkem 123 operačních úkonů provedli čeští lékaři ze 7. polní nemocnice v
jihoirácké Basře od počátku června, kdy byl postaven stan s operačním sálem,
do 10. září. Vyplývá to ze statistiky, kterou v Basře poskytl Petr Chmátal,
201
chirurg a zástupce velitele českého kontingentu. Personál se nyní střídá a
lékaři polní nemocnice předávají svou práci nástupcům.
28. září
Občanská demokratická strana (ODS) vyzve svého poslance Petra Kotta,
který se v údajně opil a proto se nezúčastnil rozhodujících hlasování o
reformě veřejných financí, aby se vzdal poslaneckého mandátu. "V případě,
že tak neudělá, bude z klubu ODS vyloučen," řekl v pořadu Sedmička televize
Nova místopředseda občanských demokratů Petr Bendl. Dohodnutý postup
potvrdil ČTK předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý, který
považuje za téměř jisté, že Kott byl před hlasováním opilý. Kotta vypároval
koaliční poslanec Tomáš Vrbík (US- DEU). Neúčast Vrbíka a Kotta při
hlasování byla překvapivá. Koalice a opozice se totiž až do poslední chvíle
snažily zabezpečit každý hlas. Žádný z poslanců opilost Kotta nepotvrdil.
Nikdo také nechtěl komentovat další kuloárovou informaci, podle níž si
vypárování Kotta vynutila ODS pod pohrůžkou, že jinak bude jednání
sněmovny blokovat opakovanými požadavky na přerušení kvůli zasedání
svého poslaneckého klubu.
Kubánské velvyslanectví v Praze se obrátilo na české ministerstvo zahraničí s
nótou, v níž ostře protestuje proti průběhu demonstrace před budovou
zastupitelského úřadu. Účastníci shromáždění se podle kubánských diplomatů
chovali agresivně a uráželi hosty, kteří se přijeli rozloučit s chargé d'affaires
Davidem Paulovichem. V prohlášení, které velvyslanectví poskytlo, viní
české úřady, že nezajistily pořádek a jen přihlížely hrubému chování. Česká
strana tvrdí, že organizátoři manifestaci předem ohlásili, policie zaručila
bezpečnost v okolí velvyslanectví i klidný průběh demonstrace a její účastníci
nepřekročili zákony. Pražská policie vyšetřuje incident z demonstrace, při
němž byl napaden spolupracovník pořádající společnosti Člověk v tísni Petr
Jančárek. Podle něj byli útočníci dva a po incidentu vešli služebním vchodem
do budovy velvyslanectví. Žádné jiné trestní oznámení či stížnost kubánských
diplomatů podle
aktuálních informací policie v hlavním městě neobdržela.
Papež Jan Pavel II. oznámil jmenování 31 nových kardinálů včetně reverenda
českého původu Tomáše Špidlíka. Reverend Tomáš Špidlík je významným
představitelem českého katolického exilu, řekl mluvčí České biskupské
konference Daniel Herman. Více než osmdesátiletý jezuita Špidlík žije
dlouhodobě v Římě, kde působí jako profesor Gregoriánské univerzity. "Je to
významná osobnost vědeckého světa," dodal Herman. Špidlík se zabývá
především spiritualitou křesťanského Východu, tedy například Ruska, Řecka
či Bulharska.
202
29. září
Prezident Václav Klaus je přesvědčen, že návrh nové evropské ústavy vytváří
jediný silný "superstát", v němž se bude o základních věcech rozhodovat v
Bruselu a ve kterém bude vliv českých občanů téměř nulový. Výrazně se
oslabí evropská demokracie a ztratí se výhody národního státu, uvedl
prezident v článku, který otiskl deník Mladá fronta Dnes. Vyčítá mimo jiné
vládě a ministerstvu zahraničí, že zamlčují nebo podceňují, o co ve
skutečnosti v diskusi o ústavě jde. Český prezident soudí, že dokument
znamená překročení Rubikonu, "po němž už v Evropě nebudou existovat
suverénní státy se svými plnoprávnými vládami a s parlamenty, jež zastupují
legitimní zájmy svých občanů, ale zůstane stát jediný". Klaus zdůraznil, že
není proti evropské integraci a považuje za rozumné, aby byly v Evropě stejné
dopravní značky, stejná cla na dovoz zboží z mimoevropských států, stejná
označení výrobků nebo obdobný názor na trest smrti. Vzhledem k různé
hospodářské úrovni i odlišným kulturním a politickým tradicím jednotlivých
zemí ale pokládá za vysloveně škodlivé zavádět jednotný evropský "eintopf".
To znamená stejné daně, stejné sociální dávky, stejnou zahraniční a
hospodářskou politiku, stejné procento amerických filmů v televizi nebo
stejný obsah alkoholu v pivu.
Českomoravská konfederace odborových svazů vzdala protesty proti reformě
veřejných financí. "Nemáme naplánovanou ani nepřipravujeme nějakou akci k
reformě," řekl po poradě předsedů 34 odborových svazů sdružených v
centrále její šéf Milan Štěch. "Náš svaz nepovažuje za vhodnou, ani účelnou
ani možnou například generální stávku," upřesnil Jan Uhlíř, předseda
odborového svazu KOVO, který je nejsilnějším členem konfederace. "Je mi
velice líto, že rezignovali," komentoval rozhodnutí Bohumír Dufek, předseda
Asociace samostatných odborů (ASO), jež se podílela na poslední největší
protestní akci na pražském Palachově náměstí spolu s konfederací. "Já jsem
svůj názor nezměnil. Jsem přesvědčen, že v tuto chvíli by generální stávka
měla svůj smysl a byla by žádoucí," uvedl. Přiznal ale, že asociace sama není
s to generální stávku vyvolat. O dalším postupu se poradí předsednictvo
centrály, dodal. Jeho partneři v konfederaci ale soudí, že nemá smysl
protestovat proti reformním zákonům, které už přijala Poslanecká sněmovna.
Konfederace se podle Štěcha nyní bude soustřeďovat na druhou etapu
reformy, kterou má být boj s šedou ekonomikou. Požaduje plošné zavedení
registračních pokladen, kolkování alkoholu, vznik finanční policie a
majetková přiznání. Chybou podle něj je, že tato část nebyla již součástí
stávající reformy.
Výslechem obžalovaných, kteří popírali svou vinu, začal u Obvodního soudu
pro Prahu 6 dlouho očekávaný proces se skupinou vysokých důstojníků
komunistické Státní bezpečnosti (StB). Vysocí funkcionáři krajských správ
StB jsou obžalováni ze zneužití pravomoci veřejného činitele za to, že se
203
podle státní zástupkyně podíleli na akci Asanace. Jejím cílem bylo donutit
některé signatáře Charty 77, aby požádali o vystěhování do ciziny.
Vítězem letošního ročníku soutěže Vesnice roku se stala obec Vilémov v kraji
Vysočina. Vesnice, v níž žije 1040 obyvatel, splnila podle odborné poroty
nejlépe kritéria, podle nichž se obce hodnotily. Patří k nim zpracování
územního plánu, péče o veřejná prostranství a krajinu či společenský život.
Vilémov vyhrál v konkurenci dalších 12 obcí, které se dostaly do celostátního
finále jako vítězové krajských kol. Na druhém místě skončila Dýšina v
Plzeňském kraji. Třetí místo obsadily Ústí v Olomouckém kraji a Deštné v
Orlických horách v Královéhradeckém kraji. Celkem se do soutěže, kterou
pořádá ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova a Svaz
měst a obcí, přihlásilo 221 vesnic.
30. září
Česká vláda zatím podle prezidenta Václava Klause lidem dostatečně
nevysvětlila, jaké důsledky bude mít přijetí evropské ústavy. Klaus je
přesvědčen, že nestačí jen otisknout text ústavy, ale je třeba jej interpretovat.
Zdůvodnil tak po setkání s polským premiérem Leszkem Millerem, proč
publikoval článek, v němž psal o tom, že návrh evropské ústavy vytváří jediný
silný "superstát".
Příští rok na území Národního parku Šumava vzniknou první bezzásahová
území. Správa parku je pak bude dál rozšiřovat tak, aby v roce 2008 byla
"navždy" ponechána přírodním procesům zhruba třetina parku. Vyplývá to
z koncepce hospodaření v parku, kterou dnes novinářům představil ministr
životního prostředí Libor Ambrozek. Současně oznámil, že vypisuje výběrové
řízení na ředitele správy parku. Současného šéfa Ivana Žlábka by měl
vystřídat od ledna příštího roku. Koncepce má učinit konec léta trvajícím
sporům o to, zda Šumavu napadenou kůrovcem nechat zcela přírodě, nebo i v
nejcennějších částech kácet.
Občanští demokraté dnes vyzvali svého poslance Petra Kotta, aby se vzdal
poslaneckého mandátu. Kott byl při hlasování sněmovny o reformě veřejných
financí údajně opilý a nehlasoval. Pozdější výroky Kotta, který omlouval svůj
postoj politickými důvody, označila ODS za snahu se ze svého chování
vylhat. "Významně tím poškodil pověst ODS i celé Poslanecké sněmovny,"
prohlásil předseda poslanců ODS Vlastimil Tlustý. Kott se přitom dnešního
jednání sněmovní frakce ODS nezúčastnil. Podle Tlustého dopoledne zavolal,
že je nemocný.
Zemina ve staré amalgámové elektrolýze chemičky Spolana Neratovice je
kontaminovaná nejen rtutí, ale i toxickými dioxiny. Prokázala to expertiza
společnosti CZ BIO. Počet míst ve Spolaně zamořených dioxiny se tak rozšířil
na tři, likvidovat se v létě začaly dvě budovy zamořené při výrobě pesticidů
před čtyřiceti lety. Zástupce firmy, která expertizu provedla z pověření Fondu
národního majetku (FNM), Karel Bičovský řekl, že dioxiny se naštěstí
204
neuvolnily do okolí chemičky. To se ale nedá říct o dalších toxických
chemikáliích. V továrně i mimo ni je totiž zamořena podzemní voda
alifatickými chlorovanými uhlovodíky. Na jednom místě analýzy prokázaly
velké množství toluenu.
Těžké popáleniny na 80 procentech těla utrpěl mladý muž, který se pokusil
upálit u čerpací stanice v ulici K Barrandovu v Praze 5. Podle Ladislava
Bernáška z pražské policie byl tento čin pokusem o sebevraždu. Mladík přišel
na benzinku, koupil si kanystr benzinu, poodešel, polil se a zapálil, dodal
Bernášek. Případy sebevražd upálením a pokusů o ně se v posledních letech
množí, letos už jich bylo 16.
1. říjen
Ministerstvo zemědělství přiznalo, že při přeměřování výměry zemědělské
půdy vznikla letos na jaře chyba. Místo 4,2 milionu dosud vykazovaných
hektarů uvedlo, že v tuzemsku je této půdy jen 3,2 milionu hektarů. Tento
údaj dokonce MZe zaslalo Evropské unii, která podle něj bude vyplácet
peníze zemědělcům. Touto chybou zemědělci přijdou o víc než miliardu a půl
korun. Každému údajně ukrojilo z výměru půdy letecké snímkování, které
nařídil stát. Ekonomický náměstek ministra zemědělství Karel Venera tuto
skutečnost nepopírá. "Tím, jak jsou nad lesy od korun stromů stíny, na
leteckých snímcích to kus půdy vždy odkrojilo. Potom se na výměře
podepsaly i nálety plevelných stromů u lesa. Ty zase odkrojily ze zemědělské
půdy hektary ve prospěch lesa," cituje deník náměstkovo vyjádření. MZe se
nyní snaží chybu napravit. Chce Bruselu doložit, že správný údaj je takový,
který je zapsán v katastru nemovitostí, tedy 4,2 milionu hektarů.
ODS má vážné výhrady k postoji české vlády k návrhu evropské ústavy, který
hodlá prosazovat na nadcházející mezivládní konferenci EU. Koaliční kabinet
podle nejsilnější opoziční strany jede do Říma jen s minimalistickými
požadavky a není vstřícná k návrhům opozice, řekl na tiskové konferenci
stínový ministr zahraničí ODS Jan Zahradil. Kritizoval fakt, že vláda za hlavní
problém považuje počet komisařů, ale skutečně kontroverzní body dokumentu
opomíjí. Občanským demokratům navíc vadí i chování Evropského
parlamentu. Evropští poslanci minulý týden doporučili schválit návrh
euroústavy ve znění, na kterém se shodl Konvent EU. Pozorovatelé ODS v
tomto zákonodárném sboru považují skutečnost, že zástupci kandidátských
zemí o tomto bodu nemohli spolurozhodovat, za diskriminační.
Ústavní soud zrušil verdikt ministerstva kultury, které odmítlo zaevidovat
Arcibiskupství olomouckému novou pobočku charity v Lipníku nad Bečvou.
Ministerstvo tak učinilo přesto, že Ústavní soud loni zrušil část zákona
znemožňující církvím podle své vůle vyvíjet charitativní činnost. Ústavní
soudci ministerstvo za jeho postup kritizovali a zakázali mu v jeho počínání
pokračovat. Lipnickou charitu by mělo ministerstvo zaregistrovat. Rozhodnutí
má dopad na všechny charity, které se dostaly do podobných sporů s
205
ministerstvem. Ústavní soud loni na podzim upozornil na to, že stát má pouze
za úkol církevní sociální organizace evidovat, nikoliv rozhodovat o jejich
existenci.
Poslance Kotta nejvíce mrzí, jak jeho straničtí kolegové a novináři interpretují
jeho absenci při hlasování. Přiznává, že alkohol pil, ale rozhodně ne v takové
míře, aby nebyl schopen hlasovat. Tvrdí, že se ho hluboce dotkly například
řeči o tom, že ve čtvrtek večer pil se sociálními demokraty, že v pátek vedl
sexistické řeči o ženách a že odešel popíjet do malostranské restaurace u
Schnellů se svojí asistentkou. "To všechno jsou lži na 105 procent," řekl ČTK
poslanec.
Muž z Paceřic na Liberecku se na ulici polil benzinem a zapálil se.
2. říjen
Někdejší šéf Harvardských investičních fondů Viktor Kožený byl v New
Yorku obviněn ze zpronevěry 182 milionů dolarů (téměř pět miliard korun)
z 15 investičních fondů společnosti Omega Advisors. Oznámil to státní
zástupce manhattanského soudního obvodu Robert Morgenthau. Jde o peníze,
o které přišli investoři v důsledku Koženého aktivit v privatizaci v
Ázerbájdžánu. Kožený, který žije na Bahamách, je viněn v 15 bodech ze
zpronevěry velkého rozsahu, což je trestný čin prvního stupně. Ve dvou
bodech má na krku obvinění z trestného činu nelegálního držení odcizeného
majetku. V USA to jsou zločiny, které se trestají až 25 lety vězení.
Ladislav Minařík, dosavadní zástupce velitele vzdušných sil, převezme po
Janu Vachkovi velení českého letectva. Českému rozhlasu 6 to řekl ministr
obrany Miroslav Kostelka. Vachek odchází na vlastní žádost do zálohy
s koncem letošního roku. Minařík je zástupcem velitele vzdušných sil od
poloviny ledna letošního roku, v květnu ho prezident Václav Klaus jmenoval
do hodnosti brigádního generála. Devětačtyřicetiletý Minařík je absolventem
Vysoké vojenské letecké školy v Košicích a Vojenské akademie v Brně. Od
roku 1977 působil jako pilot a velitel na různých stupních vojenského
letectva. V roce 2000 se stal náčelníkem bojové přípravy letectva, kde s
přestávkou na studium v letech 2001 až 2002 pracoval až do roku 2003.
Vachek požádal o odchod do zálohy, protože prý už nemohl stoprocentně
splnit úkoly, které mu byly zadány při nástupu do funkce. Vadilo mu
především, že dosud nikdy nebyly dotaženy do konce změny ve vzdušných
silách. Velitelem letectva se stal 17. prosince 2002, kdy nahradil Františka
Padělka.
Krušné časy nastaly poslancům a dalším lidem, kteří si byli dosud zvyklí
kupovat v jakoukoli denní dobu alkohol v proslulém bufetu vedle jednacího
sálu Poslanecké sněmovny. Její šéf Lubomír Zaorálek (ČSSD) tam totiž
s okamžitou platností zakázal alkohol prodávat. Zákaz přišel po skandálu
poslance za ODS Petra Kotta, který se údajně opil v restauraci U Schnellů
vedle parlamentu tak, že nebyl schopen přijít do sněmovny hlasovat.
206
Česká republika by mohla přijmout euro nejdříve v letech 2009 či 2010.
Shodly se na tom ve společném dokumentu, který ještě musí schválit vláda,
ČNB a ministerstva financí a průmyslu. Podmínkou pro přijetí eura je však
ozdravění veřejných financí a další reformy.
Zvukové nosiče se budou v knihovnách i nadále půjčovat zadarmo. Po
mnohaměsíčním jednání zástupců knihoven a ochranných autorských svazů,
které žádaly platbu za výpůjčky, se ve středu podařilo dosáhnout dohody.
Autorským svazům bude ministerstvo kultury platit paušálně přibližně pět
milionů korun ročně.
Mobilní operátor Eurotel vyplatil vlastníkům, tedy Českému Telecomu a
konsorciu Atlantic West, podíly na zisku v celkové výši 10,978 miliardy Kč.
Bylo to poprvé v 12leté historii firmy, kdy dividendy vyplácela.
Realitní společnost IPB Real z bývalé bankovní skupiny IPB získá
lucemburská Orco Property Group. Její česká pobočka nabídla za 100 procent
IPB Real nejvíce, tedy 417 milionů korun, oznámila dnes Česká konsolidační
agentura. Stát z této transakce získá celkem více než 600 milionů korun.
3. říjen
Zahraniční výbor Senátu amerického Kongresu schválil jednomyslně
Williama Cabanisse do funkce velvyslance USA v České republice, kam by
měl odjet - pokud ho schválí plénum Senátu - koncem letošního roku.
Česko a Turecko se dohodly na spolupráci ve třech konkrétních oblastech
ekonomické spolupráce. Po setkání se svým tureckým rezortním protějškem
Alim Coskunem to sdělil ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, který
závěrečným dnem pokračuje v návštěvě Turecka v delegaci premiéra
Vladimíra Špidly. První dojednanou rovinou spolupráce je podle Urbana
energetika. České podniky budou mít své místo ve výstavbě tureckých
tepelných elektráren a výstavbě dalších podobných a návazných
energetických kapacit. Turci vyzvali Čechy, aby sdělili, jak chtějí
participovat, zdůraznil ministr. Druhou oblastí spolupráce je účast české
strany na výstavbě jaderné elektrárny, o které turecká strana uvažuje. Jako
třetí oblast Urban uvedl dodávky českých firem výrobní celků, které by
Turkům zpracovávaly biomasy a bionaftu.
Stát odstartoval léta odkládanou privatizaci hnědouhelných dolů.
Prostřednictvím půlstránkového inzerátu Fondu národního majetku v dnešním
denním tisku vyzval investory, aby do 15. října vyjádřili předběžný zájem o
privatizaci státních podílů v Severočeských dolech (SD) a Sokolovské uhelné
(SU).
Česká ekonomika bude v příštích třech letech stále zrychlovat. Lidé bez práce
budou i nadále největším problémem a nezaměstnanost se dostane pod deset
procent až v roce 2006. Lidé se mohou těšit na stále rychlejší růst platů,
reforma však zbrzdí spotřebu obyvatel, odhaduje ministerstvo financí v
dokumentu Střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2005 a 2006, který
207
poskytla mluvčí resortu Eva Nováková. Zatímco v příštím roce stát očekává
růst hrubého domácího produktu o 2,8 procenta, do roku 2006 se růst vyšplhá
až na 3,6 procenta. Inflace by měla zůstat po celou dobu stabilní na úrovni
kolem 2,5 procenta.
Stát a ČSOB definitivně uzavřely převzetí zkrachovalé Investiční a poštovní
banky (IPB). V konečném zúčtování zaplatí ČSOB státu za převod aktiv IPB
přibližně 4,7 miliardy korun. Podpis dohody potvrdily ministerstvo financí i
ČSOB.
Někdejší šéf Harvardských fondů Viktor Kožený považuje newyorské
obvinění ze zpronevěry 182 milionů dolarů za neopodstatněné. Téměř pět
miliard korun měl Kožený podle žalobce vylákat před šesti lety od
amerických investorů s tím, že je výhodně investuje při privatizaci v
Ázerbájdžánu. "Není možné, aby se jednalo o zpronevěru, když investoři
dostali, co požadovali. Dostali přesně ty papíry, co chtěli," řekl Kožený. Státní
zástupce manhattanského soudního obvodu Robert Morgenthau ve čtvrtek
oznámil, že Kožený byl v New Yorku obviněn ze zpronevěry uvedené částky
z 15 investičních fondů společnosti Omega Advisors. Morgenthau viní
Koženého, že slíbil manažerům Omegy, že pro jejich fondy koupí v
Ázerbájdžánu privatizační kupony a opce na ně. Kožený však podle žalobce
použil 95 milionů dolarů od fondů Omega k nákupu kuponů pro sebe a
dalších 17 milionů využil k osobní spotřebě a k zařízení svých domů v
coloradském Aspenu a v Lyford Cay na Bahamách.
4. říjen
Komunisté budou prosazovat referendum o budoucí ústavě Evropské unie. "Je
naší povinností, abychom ve věci evropské ústavy usilovali o referendum,"
řekl šéf Komunistické strany Čech a Moravy Miroslav Grebeníček. Návrh
ústavy EU sklízel kritiku této strany.
5. říjen
Stát chce v roce 2004 vybrat na daních 422,1 miliardy korun, tedy o 36,7
miliardy více než letos. Každý Čech tak státu odevzdá v průměru přes 40 tisíc
korun. Daně spolknou téměř čtvrtinu produktu vytvořeného v ekonomice,
spolu s pojistným na sociální a zdravotní pojištění lidé odvedou 40,4 procenta
HDP, odhaduje ministerstvo financí v prognóze, kterou ČTK poskytla mluvčí
úřadu Eva Nováková. Třetinu peněz stát získá z daně z přidané hodnoty. Pro
státní rozpočet jsou klíčové i daně z příjmu fyzických osob a ze spotřebních
daní. Daně celkem tvoří více než polovinu příjmů státního rozpočtu, 40
procent stát získá z pojistného. I přes rostoucí příjmy má v příštím roce
skončit hospodaření země s deficitem 115 miliard korun.
Zahraniční obchod České republiky se zbraněmi a vojenským materiálem se v
posledních letech mírně snižuje, uplynulé dva roky se pohyboval kolem 200
milionů dolarů, tedy v přepočtu šesti miliard korun. Dovoz přitom převyšuje
208
od roku 1999 vývoz. Naopak export nevojenských zbraní, střeliva a výbušnin
výrazně převyšuje jejich dovoz a za poslední čtyři roky stoupl téměř o
polovinu na 88 milionů dolarů (2,7 miliardy korun). Vyplývá to z informací
ministerstva průmyslu a obchodu.
6. říjen
Přijetí nového zákona o elektronických komunikacích ještě před vstupem ČR
do EU je podle ministra informatiky Vladimíra Mlynáře nereálné. Mlynář to
uvedl na Fóru elektronické komunikace na veletrhu Invex. "Chci jít cestou
kvality před plněním termínů," uvedl ministr. Připomněl, že k předchozímu
telekomunikačnímu zákonu vznesli poslanci 95 stran pozměňovacích návrhů.
Na spolupráci při budování iráckého ministerstva vnitra a rekonstrukci
tamního systému požární ochrany se se svým iráckým protějškem Nurim alBadranem dohodl ministr vnitra Stanislav Gross.
České ministerstvo zahraničí odmítlo protestní nótu, v níž kubánské
velvyslanectví protestovalo proti průběhu nedávné demonstrace před budovou
tohoto zastupitelského úřadu v Praze. Podle mluvčího ministerstvo nesouhlasí
s tím, že by byly porušeny vídeňské úmluvy o diplomatických stycích.
"Tvrdíme dále, že demonstrace byla řádně nahlášena, o jejím konání věděla
policie, která zajistila bezproblémový průběh," uvedl Borůvka. Dodal, že
Kubánci policii nenahlásili žádný incident. Demonstrace před
velvyslanectvím se konala 25. září, v tu dobu tam pořádal rozlučkový večírek
odcházející kubánský chargé d'affaires David Paulovich. Velvyslanectví
obvinilo české úřady, že nezajistily pořádek. Domnívá se také, že při
demonstraci policie nezabránila hrubému chování demonstrantů, a tím byla
porušena ustanovení Vídeňské konvence o diplomatických vztazích.
Turecko odmítlo převzít trestní stíhání tureckého podnikatele Yekty
Uzunoglua, který je v České republice obžalován ze série násilných trestných
činů. Uzunoglu čeká na proces devět let. Soudce Obvodního soudu pro Prahu
4 Vítězslav Rašík se pokusil skrze ministerstvo spravedlnosti předat spis do
Turecka. "Turecko nás letos v srpnu vyrozumělo, že stíhání Uzunoglua
nepřevezmou," řekla mluvčí ministerstva spravedlnosti Iva Chaloupková.
Trestní kauza podnikatele Uzunoglua v České republice začala již v roce
1994, když policie našla v jeho kanceláři zmučeného tureckého novináře.
Uzunoglu byl obviněn a později obžalován z vydírání a omezování osobní
svobody. Těchto skutků se podle žalobce dopustil společně se svými třemi
krajany. Ve vazbě strávil 2,5 roku. Kauza Uzunoglua se medializovala
zejména poté, co vyšlo najevo, že jeho firma Meridian zastupovala české
zbrojařské firmy na tureckém zbrojním trhu. V době jeho zadržení se
v médiích objevily informace o tom, že Uzunoglu sponzoroval vydání knihy
Ekonomické perspektivy České republiky, která obsahovala články předních
českých politiků - Václava Klause, Ivana Kočárníka a Josefa Luxe a knihu
209
Karla Dyby s názvem O hospodářském optimismu a realismu. Miroslav
Kouba, majitel firmy COWI, která publikace vydala, to ale popřel.
Bývalý šéf harvardských investičních fondů Viktor Kožený se obrátil kvůli
českému obvinění na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Kožený
je spolu s bývalým předsedou představenstva Harvardského průmyslového
holdingu Borisem Vostrým v ČR stíhán jako uprchlý pro rozsáhlý podvod.
Kožený chce, aby evropský soud jeho stíhání v tuzemsku zastavil. Policie
začala Koženého a Vostrého stíhat v červenci téměř po dvou letech marných
pokusů doručit jim obvinění. Záměr dvojici obvinit zveřejnil vyšetřovatel 18.
září 2001. Kožený a Vostrý v letech 1995 až 1997 převáděli majetek v
hodnotě 11,5 miliardy z Harvardských investičních fondů a Sklo Unionu
Teplice. Podle policie tím poškodili holding, který pak skončil v likvidaci.
Oba obvinění s postupem policie nesouhlasí a považují ho za skandální.
7. říjen
Současný návrh euroústavy omezuje suverenitu a v některých ohledech
zhoršuje postavení českého státu, prohlásil ve sněmovně stínový ministr
zahraničí za ODS Jan Zahradil. Míní, že EU může fungovat i bez ústavy, na
základě nynějších smluv. Vládě Zahradil jménem ODS vzkázal, že pokud se
z mezivládní konference vrátí jen s minimálními vyjednanými změnami, s
podporou nejsilnější opoziční strany počítat nemůže. Zahradil očekává, že
vládě se asi podaří vyjednat princip jedna země - jeden evropský komisař, to
je ale podle něj dost málo. Kabinet by podle něj neměl připustit zhoršení
podmínek pro Českou republiku. V tomto smyslu také Zahradil navrhl
usnesení, kterým by o totéž požádala vládu celá dolní komora. Premiér
Vladimír Špidla (ČSSD) dnes prohlásil, že ústavní smlouva neznamená
přesun kompetencí na nadnárodní instituce, ale snaží se najít i v rozšířené
Evropě efektivitu a více demokracie.
Poslanec Petr Kott již není členem ODS. Dnes ho vyloučila jeho místní
organizace v Doksech na Českolipsku. V parlamentu ale hodlá Kott zůstat,
zřejmě jako nezařazený poslanec. Na sněmu v Doksech se sešlo 22 členů, řekl
předseda místního sdružení Zdeněk Krenický. Pro vyloučení hlasovalo 14 lidí,
proti sedm. Sám Kott se hlasování zdržel.
Ministerstvo životního prostředí povolilo firmě Monsanto v Česku pěstovat
geneticky upravenou kukuřici. Proti rozhodnutí se odvolala česká pobočka
mezinárodní ekologické organizace Greenpeace. "Podmínky povolení jsou
formulovány tak, jako by je navrhovala sama firma. Bude-li kukuřice podle
nich pěstována, dojde ke kontaminaci polí s konvenční, přirozenou kukuřicí,
což může úplně zničit ekologické zemědělce a silně ekonomicky zasáhnout i
konvenční pěstitele," řekl mluvčí Greenpeace Václav Vašků.
Generální stávku Asociace samostatných odborů (ASO) vzdala, ale pokračuje
v boji proti reformě veřejných financí. Chce zorganizovat občanské
referendum s otázkou: "Nesouhlasím s vládní reformou veřejných financí."
210
Odboráři z ASO chtějí peticí oslovit co nejvíce lidí. Pro začátek vytisknou
archy pro 500.000 podpisů. O generální stávce však již nelze uvažovat,
protože větší centrála, Českomoravská konfederace odborových svazů
(ČMKOS) s 830.000 členy, se k ní připojit nehodlá. "Ano, prohráli jsme boj o
generální stávku, protože sami ji nezvládneme," potvrdil místopředseda ASO
Jaromír Dušek. Asociace sdružuje zhruba 200.000 odborářů.
Češi nejraději ukládají peníze na stavební spoření. Smlouvu mělo v květnu
letošního roku 54 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky
prezentovali na tiskové konferenci zástupci společnosti TNS Factum. Lidé
často využívají i běžné účty a dva z pěti dotázaných si nechávají peníze doma.
Obliba peněz pod matrací však klesá a lidé takto uchovávají spíše menší
částky. Životní a penzijní připojištění uzavřela třetina lidí. Mezi nejchudšími
lidmi využívá stavební spoření jen každý dvanáctý, naopak u nejvyšší
příjmové skupiny to jsou tři lidé ze čtyř. Více spoří lidé mladí, podnikatelé a
nedělnické profese.
První soukromý dopravce začne konkurovat Českým drahám na celostátní
trati. Společnost Viamont zahájí osobní dopravu na trati Sokolov – Karlovy
Vary. ČTK to potvrdil místopředseda představenstva Viamontu Miroslav
Plíhal. Dosud soukromí dopravci vypravovali vlaky pouze na
zprivatizovaných tratích nebo na úsecích, které si od ČD pronajali.
8. říjen
Míra nezaměstnanosti se v září zvýšila o desetinu procentního bodu na 10,1
procenta. Práci si hledalo 529.407 lidí, bez práce tak byl zhruba každý desátý
práceschopný člověk. Analytici předpokládali stagnaci na deseti procentech.
V loňském září míra nezaměstnanosti činila 9,4 procenta.
Zavedení minimální daně pro podnikatele, které schválila sněmovna, je podle
podnikatelů nejhorším řešením ze všech možných. "Ti úspěšní, co budou
investovat, budou potrestáni minimální daní. Ti, co švindlují, budou
švindlovat o něco více, aby se jim minimální daň vrátila," řekl novinářům
předseda představenstva Středního podnikatelského svazu Zdeněk Somr.
Reformu veřejných financí nepovažuje Somr za reformu, ale za vynucené
rozpočtové opatření, které má zastavit děsivý vývoj státního zadlužování.
Reforma neobsahuje žádná opatření ke zlepšení prostředí pro střední
podnikatele, řekl.
Marta Chadimová, obžalovaná v jedné z nejznámějších restitučních afér z
podvodu, musí vrátit státu dům a zahrady na Loretánském náměstí v Praze 1.
Získala je v restituci na počátku 90. let. Po více než jedenácti letech sporů o
tom rozhodl pražský městský soud. Rozsudek je pravomocný a není proti
němu již přípustný žádný řádný opravný prostředek. Právník Chadimové Ivo
Palkoska s rozhodnutím nesouhlasí. "Zvážíme dovolání k Nejvyššímu soudu,"
řekl krátce po rozsudku. Doklady, které Chadimová předložila jako důkazy, že
její otec Gotthard Zelinka nemovitosti koupil před druhou světovou válkou a
211
v roce 1952 je nechal přepsat na svou tehdy nezletilou dceru Martu, jsou
podle soudů nepravé.
Skupina PPF se dohodla se společností CME, že odkoupí její většinový podíl
v bývalé servisní firmě televize Nova, společnosti ČNTS. Za ČNTS zaplatí
PPF asi 1,45 miliardy korun (53,2 milionu dolarů). ČTK o tom informoval
mluvčí PPF Ivan Lackovič. Uzavření dohody potvrdila i CME. PPF ovládá
spolu s MEF Holdingem firmy kolem komerční stanice Nova, včetně držitele
vysílací licence CET 21. Díky dohodě skončí podle mediálního zástupce CME
Michala Donatha soudní spory kolem rozchodu CET 21 a ČNTS.
Bezpředmětná je již také chystaná vídeňská arbitráž CME a ČNTS s CET 21.
V rámci ní chtěli bývalí investoři vysoudit více než 30 miliard korun za ušlé
zisky ze své investice do Novy. Lackovič dodal, že PPF si nyní nechá udělat
nezávislý posudek dosavadních nároků, které CME a ČNTS kladly na CET
21.
9. říjen
Závažné nedostatky zjistila v České republice kontrola obchodu se zbraněmi.
Uvádí to organizace Amnesty International (AI) v rámci zahájené
mezinárodní kampaně Zbraně pod kontrolu. V Česku je podle zprávy, kterou
poskytl Karel Dolejší z AI, nejrizikovější oblastí obchod s nepotřebným
vybavením české armády. Ta své přebytky prodává soukromým společnostem
vybaveným příslušnou licencí, které je pak prodávají dál, podle AI mnohdy do
velmi problematických míst. "Na celý proces udělování licencí jednotlivým
vývozcům se navíc vztahuje vládní nařízení o utajovaných skutečnostech,
takže není vystaven žádné formě veřejné kontroly," tvrdí AI. Takový postup
je podle organizace, která se původně zabývala jen otázkou dodržování
lidských práv, v rozporu s praxí běžnou v demokratických zemích. Licence
uděluje ministerstvo průmyslu.
Stát v aukci prodal 13týdenní státní pokladniční poukázky v hodnotě 12
miliard korun s průměrným výnosem 2,04 procenta. Celková hodnota emise je
22 miliard korun. Poukázky v hodnotě deset miliard ale stát v aukci nenabízel
a odkoupil je sám. Na svých internetových stránkách to zveřejnila Česká
národní banka.
10. říjen
Česká republika byla zvolena do výkonné rady Organizace spojených národů
pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Stalo se tak na 32. zasedání
Generální konference UNESCO v Paříži, na němž byla obměněna polovina
z 58 členů rady, sdělil stálý představitel České republiky při UNESCO Karel
Komárek. Českou zástupkyní v radě bude senátorka Jaroslava Moserová,
která je také předsedkyní České komise pro UNESCO a v letech 1999 až 2001
byla předsedkyní Generální konference této organizace.
212
Schůzka kastelánů hradů a zámků Křivoklátska s ministrem kultury Pavlem
Dostálem skončila rozčarováním pracovníků památkové péče. Chtěli s ním
debatovat o tom, že jim nový systém centralizace památkové péče
neumožňuje nakládat s penězi jako dříve, ale ministr podle nich jejich
argumenty ani nechtěl slyšet a vytkl jim způsob vedení dialogu. "Důrazně nás
upozornil, že jsme pouze nahraditelní státní zaměstnanci, kteří nemají
oprávnění použít k řešení pracovních problémů formu otevřeného dopisu
ministrovi kultury," tlumočil Petr Zemánek stanovisko zástupců Křivoklátu,
Krakovce, Žebráku a Točníku a Hamousova statku ve Zbečně. Dostál podle
své mluvčí Kateřiny Besserové naprosto odmítl tvrzení, že by ministerstvo
kultury špatnou péčí a nesystémovým hospodařením porušovalo zákon.
"Kasteláni v této souvislosti žádný důkaz nepodali," uvedla.
Česká konsolidační agentura schválila nový plán ministerstva průmyslu a
obchodu na více než dvoumiliardovou podporu Třineckých železáren. Nový
plán je postaven na tom, že více než dvě miliardy korun by měly Třinecké
železárny získat jako kompenzace za náklady, které firmě vznikly při tvorbě
sociálních a ekologických opatření. "Konstatovali jsme ale, že transakce
mohou mít negativní dopad na hospodářský výsledek agentury," řekl mluvčí
ČKA Jiří Pekárek. Třinecké železárny by také měly získat zhruba 840 milionů
korun jako kompenzaci za údajné nadhodnocení aktiv firmy při privatizaci v
roce 1996.
Nejvyšší soud vyhověl dovolání někdejšího předsedy Fondu národního
majetku (FNM) Jana Stiesse a zrušil rozsudky v případu jeho podezřelého
lustračního osvědčení. Přikázal znovu projednat kauzu, v níž Stiess dostal od
soudu pokutu 150.000 korun za to, že při nástupu do funkce v roce 1998
předložil neověřenou kopii padělaného negativního lustračního osvědčení. "S
dovoláním jsme uspěli," řekl Stiessův advokát Josef Monsport.
Deník Inpuls, který se donedávna jmenoval Impuls, vyjde naposledy. Uvedl to
internetový server Česká média a ČTK to potvrdil majitel vydavatelství
Impuls ČR Ivan Kaufmann. Důvody k ukončení činnosti jsou podle
Kaufmanna finanční a souvisí také s vývojem soudních sporů, které deník v
posledních měsících provázely. Deník se na trhu objevil v květnu. Podle
Kaufmanna klesl jeho aktuální náklad pod 40.000. "Nebyla nám příznivě
nakloněna doba, ani okolnosti," uvedl Kaufmann. Soudní spory o jméno
deníku s rádiem Impuls měly podle něj neblahý vliv na image deníku v očích
inzerentů. "Deník měnil název rychleji, než počasí," podotkl Kaufmann s
narážkou na nedávné přejmenování deníku na Inpuls. Soud totiž vyhověl
majiteli rádia Impuls, firmě Londa, a předběžným opatřením zakázal
společnosti Mediaprint deník pod názvem Impuls distribuovat.
Spoluvlastníkem Mediaprintu je Kaufmann.
Ve věku 108 let zemřela Milada Nováková, která byla s největší
pravděpodobností nejstarší obyvatelkou hlavního města.
213
11. říjen
4000 osob prověřila policie při noční razii namířené proti kuplířům. Policisté
zkontrolovali 435 nočních klubů v celé České republice. Po ukončení akce o
tom informoval ministr vnitra Stanislav Gross. Policisté nezjistili, že by byly
v nočních podnicích ženy vystaveny nejbrutálnějším metodám. Stejně tak se
nepodařilo odhalit ani dětskou prostituci. Policie zahájila trestní stíhání proti
21 osobám, z toho sedmi cizincům. Sedmnácti osobám sdělila policie
obvinění pro kuplířství a šestnácti z 21 trestně stíhaných pak i obvinění z
trestného činu obchodování s lidmi za účelem pohlavního styku. Na 12 lidí
podali policisté návrh na vazbu. Z celkem 4062 prověřených osob bylo 1391
cizinců. Během akce bylo také vypátráno sedm hledaných Čechů. Noční
policejní akci ale kritizuje ODS. Její předseda Mirek Topolánek řekl, že
podobné noční akce svědčí o tom, že odvádění pozornosti se stalo běžným
nástrojem vlády. Stínová ministryně kultury Miroslava Němcová (ODS) si
navíc myslí, že policejní akce posloužila pouze k vylepšení obrazu ČSSD u
voličů. ODS kritizuje, že Gross svolal tiskovou konferenci na 23:15. "V
demokratickém státě není normální, aby ministr vnitra svolával na hlubokou
noční hodinu tiskovou konferenci. U občanů to musí nutně vzbudit pocit, že
země je ohrožena," řekla Němcová. S kritikou ale nesouhlasí předseda vlády a
ČSSD Vladimír Špidla. Řekl, že policejní akce proti kuplířům má jeho plnou
podporu. "Je to akce, která jasně směřuje proti organizovanému zločinu a
proti obchodu s lidmi, což je jeden z nejodpornějších zločinů," řekl.
12. říjen
Představenstvo České lékařské komory chce od premiéra Vladimíra Špidly,
aby odvolal ministryni zdravotnictví Marii Součkovou. Podle komory není
schopna adekvátně řešit současnou hlubokou finanční krizi zdravotnictví.
Podle komory nepřipravila Součková žádné kroky k řešení dluhu nemocnic, a
tak dál rostou, což ohrožuje kvalitu a dostupnost péče. Komora jí vytýká i to,
že chce rušit soukromé praxe lékařů zaměstnaných v nemocnicích. Hrozí prý,
že tisíce pacientů zůstanou bez lékaře. Nesouhlasí ani se plánem ministryně
omezit počty nemocnic na polovinu.
Akcionáři Harvardského průmyslového holdingu (HPH) na sporné valné
hromadě poslali společnost opět do likvidace. Zrušili totiž rozhodnutí jedné
z předchozích hromad, podle něhož měl holding z likvidace vystoupit, řekl
předseda Ochranného sdružení malých akcionářů Karel Staněk. Dnešní
náhradní hromadu, kterou svolal člen dozorčí rady Pavel Matějka, však
krajský obchodní soud označil předběžným opatřením za neplatnou,
rozhodnutí se ale Matějkovi nepodařilo doručit. Za neplatnou považuje dnešní
valnou hromadu i dosavadní předseda představenstva holdingu Tomáš Ševčík.
Rozhodnutí podle Staňka rozhodně posílilo šanci českých akcionářů HPH na
řádný průběh likvidace, vrácení rozkradeného majetku i výplatu likvidačního
podílu na akcii. HPH, který má zhruba 240.000 akcionářů, vznikl
214
z Harvardských privatizačních fondů Viktora Koženého a poté vstoupil do
likvidace. Holdingu zakázala Komise pro cenné papíry převod akcií, soud mu
zablokoval část majetku. Likvidace a valné hromady provází řada soudních
sporů.
13. říjen
Benzin, nafta, cigarety a alkohol od ledna 2004 podraží. Prezident Václav
Klaus podepsal zákon o spotřebních daních, který koncem září i přes výhrady
Senátu schválila Poslanecká sněmovna. Státu zvýšení daní v příštím roce
přinese 13,5 miliardy korun. Klaus dnes podepsal také další zákony, mimo
jiné o pozemních komunikacích a exekuční řád, sdělil Klausův mluvčí Petr
Hájek.
Předlistopadového vysokého komunistického funkcionáře Karla Hoffmanna
poslal pražský vrchní soud s definitivní platností na šest let do vězení. Vrchní
soud v odvolacím řízení Hoffmannovi zvýšil o dva roky čtyřletý trest, který
mu loni v červnu vyměřil pražský městský soud. Hoffmann půjde za mříže za
to, že v noci na 21. srpna 1968, kdy do země vstoupily armády Varšavské
smlouvy, nařídil zastavit vysílání Československého rozhlasu.
Nemovitosti české armády v účetní hodnotě dvou miliard korun budou
převedeny na obce a města, v nichž nebo u nichž leží. S návrhem ministra
obrany Miroslava Kostelky souhlasila česká vláda.
Bývalý poslanec ODS Petr Kott vystoupil z poslaneckého klubu občanských
demokratů. O jeho vyloučení měl poslanecký klub jednat před zahájením
schůze sněmovny. Kott řekl, že jeho obhajoba na klubu by nebyla smysluplná
a ani důstojná. Kotta již 7. října vyloučila ze strany jeho místní organizace v
Doksech na Českolipsku. V parlamentu ale hodlá Kott zůstat.
Zvýšit na jedno procento podíl financí určených ze státního rozpočtu na
kulturu žádají vládu a parlament organizace z oblasti umění a kultury. Výzva
uměleckých obcí nazvaná Procento pro kulturu - vůle k budoucnosti je
adresována také zastupitelům krajů, kteří by se v rámci svých rozpočtů měli
rovněž zasadit o co největší podporu kultury. V Česku státní finance jednoho
procenta na kulturu nedosahují, přestože kabinet ve vládním prohlášení
vyčlenění takového podílu slíbil. Částka se navíc již od roku 1998 snižuje.
Zatímco například v loňském roce činila 0,8 procenta státního rozpočtu, letos
to je jen 0,66 procenta.
V soutěži novinářské fotografie Czech Press Photo 2003 zvítězil snímek
fotografa Ibry Ibrahimoviče Příběh sedláka Rajtera, který ukazuje okamžiky
každodenního života venkovské rodiny. Devátého ročníku fotožurnalistické
soutěže se zúčastnilo 202 fotografů, kteří přihlásili 2474 fotografií.
14. říjen
Lichtenštejnsko zmařilo v Lucemburku uzavření smlouvy o rozšíření
Evropského hospodářského prostoru (EHP) kvůli svému historickému
215
majetkovému sporu s Českou republikou a potažmo se Slovenskem.
Lichtenštejnský ministr zahraničí Ernst Walch odmítl dohodu podepsat; stejně
se zachovali ze solidarity ministři Norska a Islandu. Zástupci 25 členských a
vstupujících zemí včetně ČR ji naopak podepsali. Termín přistoupení deseti
států k EHP souběžně s rozšířením EU k 1. květnu příštího roku je tak vážně
ohrožen. Pozadím sporu je konfiskace majetku rodu Lichtenštejnů, zejména
na Moravě, na základě Benešových dekretů po druhé světové válce. Hodnotu
zabavených nemovitostí a movitostí odhaduje princ Nikolaus von
Liechtenstein, velvyslanec své země při EU, na 100 milionů eur. Považuje
český postup za neoprávněný, protože zmíněné dekrety se měly týkat Němců,
nikoli lichtenštejnských občanů. Má za to, že jeho země má nárok na
odškodnění.
Bývalý český prezident Václav Havel převzal dvě nejvyšší státní
vyznamenání - Řád Bílého lva a Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Oba řády
nejvyššího stupně mu usnesením svých komor doživotně propůjčil parlament,
poprvé v novodobé historii země.
Podnikání v průmyslu a službách mělo loni poprvé navrch nad inflací.
Průměrná výnosnost vlastního kapitálu u více než 1600 středních a větších
firem stoupla na šest procent z předchozích necelých pěti procent. Úrokové
sazby naopak výrazně klesly. Řekl to při prezentaci Czech Sector Award
ředitel CRA Rating Agency Petr Vinš.
Obvodní soud pro Prahu 4 v neveřejném jednání zastavil trestní stíhání
německého občana kurdské národnosti, podnikatele Yekty Uzunoglua, který
čelí obvinění z vydírání a omezování osobní svobody už devět let. "Proti
rozhodnutí si podám stížnost, protože já chci od samého počátku, aby se soud
konal," uvedl Uzunoglu. Věří, že jedině tak bude očištěno jeho jméno.
Uzunoglu tvrdí, že se stal obětí komplotu některých českých policejních
činitelů a komunistických "ilegálů" žijících v České republice. Původně byl
kromě vydírání a omezování osobní svobody obviněn ještě z podvodu,
přípravy tří vražd a nedovoleného ozbrojování. Tato obvinění ale byla později
stažena. Vyšetřovatel podle Uzunoglua zcela ignoroval například fakt, že
podnikatel vyhrál všechny spory u obchodního krajského soudu a trestní
stíhání pro podvod proti němu vedl ještě rok poté. Uzunoglu před lety vyhrál
spor i s ministerstvem vnitra. Jeho vyšetřovatel totiž zveřejnil informaci o
tom, že ukradl pas, ačkoli to nebyla pravda. Úřad se mu musel omluvit.
Uzunogluovi se omluvil také někdejší ministr spravedlnosti Jan Kalvoda,
když v Poslanecké sněmovně odpovídal na poslaneckou interpelaci. Uvedl
tehdy, že státní zástupkyně pochybila, když podnikatele obžalovala z
nedovoleného ozbrojování. Uzunoglu totiž na zbraně vlastnil zbrojní průkaz,
navíc nebyl z trestného činu nedovoleného ozbrojování nejprve obviněn, jak
ukládá trestní řád.
216
15. říjen
Bývalý poslanec ODS Petr Kott se nezúčastní hlasování o státním rozpočtu,
což znamená, že šance na úspěch vládního návrhu opět vzrostla. Kott
novinářům řekl, že z ekonomického hlediska se mu sice rozpočet nelíbí, jeho
zamítnutí by však podle něj vedlo k pádu vlády, a to si nepřeje. Stejně jako
Kott se hodlá zachovat unionista Tomáš Vrbík. Tento koaliční poslanec má k
rozpočtu výhrady, současně ale ani on nechce destabilizovat kabinet a je
téměř rozhodnut, že se hlasování nezúčastní.
Poslanecká sněmovna podle očekávání podpořila v prvém čtení vládní návrh
zákona o státním rozpočtu na příští rok. O definitivní podobě předlohy bude
sněmovna jednat teprve koncem roku, kdy ji ovšem ještě může zamítnout.
Rozpočet dnes podpořili vládní poslanci, proti hlasovala opozice. Přijetí
základních ekonomických ukazatelů rozpočtu, tedy příjmů, výdajů a schodku
ve výši 115 miliard korun, podpořilo 93 vládních poslanců, proti bylo 89
opozičních zákonodárců. Ke schválení bylo zapotřebí 92 hlasů. Poslanec USDEU Tomáš Vrbík podle očekávání nehlasoval. Stejně se zachoval i Petr Kott
(nezařazený). Některé nemocné poslance a poslance na zahraniční služební
cestě jejich kolegové při hlasování takzvaně vypárovali. Nyní budou poslanci
jednotlivé rozpočtové kapitoly projednávat ve výborech. Ve druhém čtení
poslanci přesouvají finance mezi resorty. Ve třetím čtení, které bude do konce
roku, bude sněmovna o navržených změnách hlasovat. Rozpočet musí
podepsat prezident republiky. Senát o rozpočtu nejedná.
Ivan Langer z opoziční ODS vyzval ministra vnitra Stanislava Grosse (ČSSD)
a policejního prezidenta Jiřího Koláře k rezignaci. Ministra a policejního šéfa
viní ze systémových chyb, které se projevují v celé šíři policejní práce. Oba
podle něj nesou "vrcholnou politickou a manažerskou zodpovědnost za celou
policejní mizérii", kterou míní především zkorumpovanost a neprofesionalitu
policistů. Gross odstoupit nehodlá, vystoupení opozičního politika považuje
za divadlo a jeho materiál za neprofesionální. "Já rozhodně nebudu
odstupovat kvůli tomu, že pan Langer dělá divadlo," prohlásil Gross.
Česká republika a Rakousko si vzájemně vymění skoro 42.500 metrů
čtverečních území. Udělají to zhruba na deseti místech, většinou tam, kde se
změnily vodní toky. V menšině případů půjde o snazší přístup k
nemovitostem. Výměna území nebude spojena s výměnou obyvatelstva. Se
vzájemnou výměnou území počítá ústavní zákon, který schválila Poslanecká
sněmovna. Ještě ho musí projednat Senát a podepsat prezident Václav Klaus.
Národní galerie v Praze převzala od Správy Pražského hradu do užívání
Salmovský palác na Hradčanském náměstí v Praze. Objekt, který byl téměř
deset let bez využití, by měl pravděpodobně od roku 2007 hostit sbírku
českého a středoevropského gotického umění.
217
16. říjen
Premiér Vladimír Špidla důrazně odmítl kritiku politiky své vlády, která
zazněla v parlamentním projevu prezidenta Václava Klause. Označil za
"nesprávnou", "neoprávněnou" a "mylnou" Klausovu interpretaci vládní
reformy veřejných financí, zpochybnění koncepce sociálního státu, odsouzení
rozpínavosti státu a popis důsledků evropské ústavy. Plánovaný deficit
státního rozpočtu podle Špidly není přehnaně velký, ale přesně takový, pro
jaký se vláda rozhodla v rámci reformy veřejných financí. Není vyšší než v
minulém roce a nelze ho nikterak srovnávat s komunistickým obdobím, což
byl naprosto odlišný ekonomický systém, uvedl premiér. Mylné je podle něj
Klausovo tvrzení, že stát neprovádí skutečnou reformu veřejných financí.
Zdůraznil, že zatím jde pouze o první fázi, která znamená stabilizaci.
Napřesrok na ni naváže velmi důležitá reforma důchodového systému, jejíž
koncepce bude hotova do konce letošního roku. Výsledkem bude
"zreformovaný, stabilizovaný a spravedlivější důchodový systém," tvrdí
Špidla.
Ministr vnitra Stanislav Gross (ČSSD) nemá žádné konkrétní informace, že
by se právě v České republice vyskytovaly takzvané spící buňky islámských
teroristů. Ministr to řekl v souvislosti s obavou německé kriminální policie, že
takové buňky v kandidátských zemích Evropské unie existují a zahájí aktivitu
po rozšíření EU.
Hejtmany rozhořčilo sněmovní vystoupení ministra práce a sociálních věcí
Zdeňka Škromacha (ČSSD) natolik, že zrušili jednání Rady Asociace krajů
ČR ve Zlíně. Místo toho přijedou do Poslanecké sněmovny. Považují za
skandální a podlé Škromachovo obvinění, že hejtmané mohou za špatnou
situaci nemocnic a nejsou schopni ji řešit, řekl středočeský hejtman Petr Bendl
(ODS).
Obvodní soud pro Prahu 4 vydal mezinárodní zatykače na bývalého šéfa
harvardských investičních fondů Viktora Koženého a někdejšího předsedu
představenstva Harvardského průmyslového holdingu Borise Vostrého. Píše
to dnešní Právo. Kožený a Vostrý jsou v ČR stíháni kvůli rozsáhlému
podvodu jako uprchlí.
Vrchní státní zastupitelství se již nepokusí zvrátit osvobozující rozsudek nad
vysokými funkcionáři předlistopadového režimu Milošem Jakešem a Jozefem
Lenártem. Nebude usilovat o to, aby kauzu ještě projednal Nejvyšší soud v
Brně, protože není dostatek důkazů. V červnu pražský vrchní soud zprostil v
plném rozsahu oba komunistické politiky obžaloby z vlastizrady v souvislosti
s invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968.
Ministerstvo zdravotnictví podalo další žalobu na společnosti Diag Human,
které musel stát za poškození dobrého jména zaplatit 326 milionů korun.
Podle ministryně Marie Součkové (ČSSD) se v případu objevili nové
skutečnosti i noví svědci. Další žaloba směřuje na Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže, řekla ministryně. Její resort se domnívá, že právě
218
antimonopolní úřad mohl podle zákona zasáhnout do sporu mezi státem a
Diag Human.
České internetové servery zaznamenaly v září dosud nejvyšší návštěvnost v
historii, když si je prohlédlo 3,27 milionu uživatelů. Pokračoval tak trend
lámání rekordů ze začátku letošního roku, přerušený zejména letními měsíci.
Dosud byla rekordní návštěva v březnu, kdy na českých serverech surfovalo
3,24 milionu lidí. Oproti srpnu se zářijová návštěva zvýšila téměř o 16
procent. Ještě výrazněji, téměř o 19 procent na 2,42 milionu, vzrostl počet
tuzemských uživatelů internetu. Průměrný počet návštěv se proti srpnu téměř
nezměnil a pohyboval se kolem 15 měsíčně.
17. říjen
Konference na podporu Tibetu v Praze přinesla diplomatickou rozepři. Čínské
velvyslanectví v prohlášení vyjádřilo nespokojenost jak s návštěvou
tibetského duchovního vůdce dalajlamy v Česku, tak s konferencí Skupin
podporujících Tibet, které se dalajlama zúčastní. Proti čínskému prohlášení
vzápětí ostře protestovalo české ministerstvo zahraničí. Čínskému
velvyslanectví předalo verbální protestní nótu. Čínská strana vystoupila proti
konferenci na podporu Tibetu, kterou pořádají německá Nadace Friedricha
Naumanna a exilová tibetská vláda. V prohlášení tvrdí, že dalajlama "není
obyčejnou náboženskou osobností, nýbrž politickým emigrantem vyvíjejícím
činnost směřující k rozštěpení vlasti a poškození národní jednoty".
"Dalajlamova klika" chce podle čínského prohlášení konferencí podněcovat
"osamostatnění Tibetu" a poškozovat vztahy mezi Čínou a Českou
republikou. Česká diplomacie proti tomu ale vystoupila. "Ministerstvo ...
kategoricky odmítá nepravdivá, zavádějící a absurdní tvrzení uvedená v
prohlášení mluvčího velvyslanectví Čínské lidové republiky ke konání
mezinárodní konference skupin podporujících Tibet, které bylo adresováno
českým médiím," uvedl Černínský palác v tiskovém prohlášení. Dodal, že
lituje tak "extrémní formulace a dezinterpretace skutečnosti" v čínském
prohlášení. Zdůraznil, že uznává politiku nedělitelnosti Číny, ale nevidí
souvislost mezi českou politikou vůči Číně a faktem, že se v Praze setkají
představitelé skupin podporujících Tibet.
Problém nemocnic, které kraje převzaly od státu s obrovskými dluhy, se
přenesl na půdu parlamentu. Ministryně zdravotnictví Marie Součková
(ČSSD) poslancům mimo jiné řekla, že počet nemocnic se asi bude muset
snížit a průměrná doba, po kterou pacienti pobývají v nemocnicích, je v
tuzemsku příliš vysoká. Přítomné krajské hejtmany její slova a návrhy, jak
pomoci zdravotnictví, zjevně neuspokojily. Sněmovní debatě o zdravotnictví
přihlíželi z galerie pro hosty. Projev Součkové označili za prázdná slova a
dodali, že je nekompetentní. Mnoho krajských politiků vládě vyčítá, že jim
zdravotnická zařízení předala zadlužená. Potíže jsou teď nejviditelnější v kraji
Vysočina. Od středy neslouží přesčasy lékaři havlíčkobrodské nemocnice a ve
219
čtvrtek se k nim připojili kolegové v Jihlavě. Lékařský odborový klub
zvažuje, že k tomu vyzve všechny nemocniční lékaře. Hejtmani vládě vyčetli,
že krajům předala zadlužené nemocnice a k dluhům se teď nehlásí.
Mnohaměsíční vyjednávání s ministerstvem zdravotnictví podle nich nikam
nevedlo. "Chceme, aby vláda, stát zaplatil dluhy státu," prohlásil v
parlamentní debatě hejtman kraje Vysočina František Dohnal (zvolen za
KDU-ČSL). Hejtman Moravskoslezského kraje, předseda Asociace krajů ČR
Evžen Tošenovský (ODS) Součkovou vyzval, aby zvážila, zda je její další
působení ve funkci prospěšné. Rezignovat nehodlám, řekla ministryně
novinářům. Špidla Radiožurnálu řekl, že ji neodvolá.
Jednoznačnou odpovědnost za kritickou situaci ve zdravotnictví nese podle
ODS vláda. Občanští demokraté vyzvali vládní politiky v čele s ministryní
zdravotnictví Marii Součkovou (ČSSD), aby se nepokoušeli svalit důsledky
své špatné práce na kraje a snažili se zabránit hrozícímu bankrotu
zdravotnictví v republice.
18. říjen
Prezident Václav Klaus zřejmě zapomněl na nadstranickost, kterou sliboval
před svým zvolením, shodlo se na jednání předsednictvo sociálních
demokratů. "ČSSD očekává, že Václav Klaus se rozpomene na své
předvolební sliby a bude svoji ústavní roli plnit nadstranicky, nikoli jako
čestný předseda ODS," uvádí se v prohlášení, které vedení strany vydalo v
reakci na čtvrteční projev hlavy státu k poslancům. Prezident ve svém projevu
k poslancům poukázal na rekordně vysoký schodek státního rozpočtu,
upozornil na růst moci státu na úkor občanských svobod a měl výhrady k
reformě veřejných financí. Koaliční politici pochopili jeho vystoupení jako
kritiku vlády. Sám Klaus popřel, že svým projevem zaútočil na vládu
Vladimíra Špidly. "Pokud to někdo potrefeně vztáhnul na sebe a myslel, že
jsem atakoval vládu, já myslím, že je to velký omyl," řekl prezident.
19. říjen
České dráhy v 16:56 obnovily dopravu na obou kolejích tratě, kde se ráno
našel nástražný výbušný systém. Část poškozené koleje policisté odvezli ke
kriminalistické expertize. Dráhy ji vyřízly a nahradily novou, řekl mluvčí
Českých drah Petr Šťáhlavský. Neznámý pachatel na trať umístil výbušninu a
kolej poškodil, zřejmě ji nařízl. Podle mluvčího zjistil lom na koleji v 09:15
výpravčí na informačním panelu a o hodinu později se podařilo najít i přesné
místo. Od 10:30 na místě pracovala policie. Místo ohledávala spolu s hasiči,
pyrotechniky a psy. Podle informací televizí Prima a Nova výbušnina selhala
a její obsah pouze vyhořel. V souvislosti s incidentem se ministři vnitra a
dopravy Stanislav Gross a Milan Šimonovský rozhodli zpřísnit na železnici
bezpečnostní opatření.
220
20. říjen
Komunisté v průzkumu veřejného mínění předběhli vládní sociální
demokracii. Zatímco ČSSD v říjnu oslabila na 16,6 procenta, komunistům
preference vystoupaly na 18,5 procenta. V průzkumu veřejného mínění, který
zveřejnila společnost STEM, stále vede ODS. Počátkem října se nejsilnější
opoziční strana mohla těšit z podpory 32,6 procenta lidí. Podle analytičky
STEM Jitky Uhrové potvrzují výsledky měření dlouhodobý trend - pokles
důvěry voličů v ČSSD a nárůst podpory konkurenčních komunistů. Naposledy
se podle STEM preference KSČM vyšplhaly nad ČSSD v březnu 2001. Se
vstupem do sněmovny by neměli problém lidovci, přestože si proti
poslednímu zářijovému šetření pohoršili o 1,2 procenta. Počátkem října byli
na 6,7 procenta. Také jejich preference jsou poměrně stabilní a od počátku
roku se pohybují kolem sedmi procent.
Po vstupu do EU pravděpodobně zlevní káva, čaj, bonbóny, čokoláda,
žvýkačky a další potraviny. Dražší by naopak měli být kadeřníci, čistírny,
opravny obuvi, opravy domácích spotřebičů, některé stavební práce a
software. Změny v cenách umožňuje nový zákon o dani z přidané hodnoty,
jehož návrh podpořila vláda. Část zboží a služeb se do vyšší sazby DPH
přesune již od ledna. Podraží telekomunikační služby, internet, právníci,
účetní nebo daňoví poradci. "Celkové změny v DPH přijdou průměrnou
rodinu se dvěma dětmi na více než 6700 Kč ročně," řekl ekonom Volksbank
Vladimír Pikora.
Zástupci kulturních organizací řízených ministerstvem kultury požadují
výrazně zvýšit dotace na kulturu. Navrhují například stanovit podíl z příjmů
plynoucích z turistického ruchu, který by šel na podporu kultury. "Chceme,
aby rozpočet v kapitole kultura činil alespoň jedno procento státního rozpočtu,
jak je to obvyklé v zemích EU," řekla Hana Outratová z odborové organizace
Národního muzea. Kromě požadavku, aby na kulturu šlo ze státního rozpočtu
jedno procento, jak to formulovala vláda ve svém prohlášení, žádají, aby se
ministerstvo kultury razantněji zasazovalo o podstatné zvýšení platů
zaměstnanců v oblasti kultury.
Novým mluvčím komerční televize Nova bude Daniel Plovajko (28), který
dříve působil jako mluvčí Českých aerolinií. Plovajko vystřídá na pozici Petra
Kostku. Ten řekl, že ukončení svého působení ve funkci inicioval sám a
dohodnul se na něm s vedením televize.
21. říjen
Strany vládní koalice se dohodly, že poskytnou více než dvě miliardy korun
na oddlužení bývalých okresních nemocnic, které stát převedl na kraje.
Koaliční lídři ustavili společnou komisi, která má navrhnout další řešení.
Peníze, které dostanou zadlužené nemocnice v majetku krajů, lůžkovým
zařízením pomohou; nutná je však i změna systému financování, aby se po
221
oddlužení znovu nepropadaly do dluhů, řekl ředitel kanceláře Asociace krajů
Jiří Mašek.
Česká lékařská komora se bude podílet na plánu stabilizace zdravotnictví, na
němž se dohodla vládní koalice. Novinářům to řekla ministryně zdravotnictví
Marie Součková, která se společně s premiérem Vladimírem Špidlou sešla s
prezidentem komory Davidem Rathem. Komora podle ní odborně zpracuje
závěry koaliční komise, která určí základní rysy, jak řešit finanční krizi
zdravotnictví. Sněmovna uložila Součkové, aby do konce listopadu předložila
koncepci stabilizace zdravotnictví.
Papež Jan Pavel II. slavnostním aktem na schodišti před svatopetrským
chrámem v Římě uvedl do úřadu třicítku nových kardinálů. Byl mezi nimi i
významný představitel českého katolického exilu, jezuitský kněz Tomáš
Špidlík. Většina nových kardinálů rozšíří řady kolegia voličů, jejichž úkolem
bude vybrat nástupce Jana Pavla II. Dnešní ceremonií vzrostl počet aktivních
členů kardinálského kolegia na 194.
Česká republika má do tří měsíců vyplatit zkrachovalé Kreditní a průmyslové
bance 10.000 eur jako náhradu nákladů na proces, který proti ČR vedla u
Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Soud to oznámil na svých
internetových stránkách. Další nároky banky soud odmítl. Banka, která po
sobě zanechala dluhy ve výši asi 3,5 miliardy korun, si u soudu stěžovala, že
se nedovolala opravných prostředků proti rozhodnutí České národní banky
uvalit na ni nucenou správu a proti navazujícím rozhodnutím.
Kontrolní test potvrdil šestý případ tzv. nemoci šílených krav (BSE) v
tuzemsku. Nakažená osmiletá kráva pochází z farmy Zemědělská výroba
Kovář v Záblatí na Prachaticku. Z preventivních důvodů bude utraceno a
vyšetřeno na BSE 34 vrstevnic a tři potomci postiženého dobytčete.
22. říjen
Komise, která vybere vítěznou nabídku na dodání 14 stíhaček pro českou
armádu, je složena z nestraníků. V devítičlenné komisi je šest lidí z
ministerstva obrany a po jednom zástupci ministerstev průmyslu a obchodu,
financí a zahraničních věcí. Podle Jindřicha Marka z Úřadu vlády budou v
komisi zástupce náčelníka generálního štábu Emil Pupiš a nový velitel
českého vojenského letectva Ladislav Minařík. Ministerstvo obrany budou
zastupovat také Radek Novotný z Centra pro realizaci projektu nadzvukového
letounu, ředitel odboru obranné politiky sekce strategického plánování
ministerstva Václav Čejka a dále Pavel Beran a Miroslav Šianský.
Společnosti TNS Factum a NFO AISA oznámily, že se sloučí. Nově vzniklou
firmu, která se stane lídrem tuzemského trhu marketingového výzkumu,
povede dosavadní ředitel NFO AISA Marek Boguszak. S nynějším
generálním ředitelem TNS Factum Janem Herzmannem ukončí nový subjekt k
31. prosinci 2003 pracovní poměr. ČTK o tom bez bližších podrobností
informovali představitelé TNS Factum. Společnost TNS je jednou z předních
222
světových skupin, jež poskytují marketingové informace. Zajišťuje služby
související s výzkumem trhu a analýzy ve více než 110 zemích, spolupracuje s
národními i nadnárodními společnostmi.
Bývalý vojenský prokurátor a majitel detektivní kanceláře Raul Kohner půjde
za zorganizování nájemné vraždy majitele domu Ladislava Zimmermanna na
14,5 roku do vězení. S konečnou platností o tom rozhodl pražský vrchní soud.
V odvolacím jednání tak potvrdil srpnový verdikt pražského městského
soudu. Vraždu si objednala Zimmermannova manželka, která si již odpykává
dvanáctiletý trest odnětí svobody. Jednapadesátiletý Zimmermann byl 27.
prosince 1998 za bílého dne zastřelen v restauraci McDonald's v pražské
Vodičkově ulici. Vlastnil dům v Jugoslávské ulici na Vinohradech, jehož
nájemníkům znepříjemňoval život tak, že se za to dokonce dostal do vězení. U
Kohnera si vraždu objednala kvůli získání majetku Zimmermannova
manželka Martina.
23. říjen
Česká republika má na kontě další arbitráž, tentokrát o dvě miliardy korun.
Takovou částku požaduje od státu ostravská společnost Petrcíle, která se cítí
poškozená postupem Fondu národního majetku při privatizaci Nové huti.
Kauza se táhne z konce devadesátých let, kdy stát chtěl za každou cenu
zachránit Novou huť a najít pro ni investora. Proto zrušil smlouvu, podle níž
měli podnik privatizovat jeho manažeři. Společnost Petrcíle dnes tvrdí, že stát
zrušil smlouvu neoprávněné. Tomáš Sokol, který firmu Petrcíle právně
zastupuje, tvrdí, že šlo o účelový krok a účetní závěrka ztráty neprokázala.
Armáda nebude muset připlácet vojákům základní vojenské služby. Obvodní
soud pro Prahu 6 zamítl žalobu, kterou se vojáci domáhali na ministerstvu
obrany minimální mzdy. Podle předsedy soudního senátu postupuje
ministerstvo při odměňování vojáků podle platných zákonů, a žaloba je proto
neodůvodněná. Zástupce žalujících, Petr Mikeš, po skončení jednání řekl, že
se odvolají. Výši mzdy totiž považují za diskriminační vůči platům ostatních
zaměstnanců státu.
Státní cenu za literaturu pro rok 2003 dostane básník Petr Kabeš za knihu
Těžítka, ta těžítka. Současně dostane státní cenu za překlad Dušan Karpatský.
V jeho případě ministr kultury ocení celé jeho dosavadní dílo v oblasti
literárního překladu. Samotná Těžítka jako hlavní část knihy jsou antologií
výroků, výňatků z vědeckých článků, reportáží, bonmotů smíchaných s
autorovými komentáři, které ve svém celku vytvářejí ucelený obraz Kabešovy
poetiky.
Spolumajitel televize Nova, skupina PPF, získala od firmy CME bývalou
servisní organizaci televize, firmu ČNTS. Dnes PPF podle Lacoviče uhradila
splátku 7,5 milionu dolarů. Celkem tak společnosti CME zaplatila již 15
milionů dolarů (410 milionů korun). Nový vlastník společnosti ČNTS,
skupina PPF, odvolal na valné hromadě tři jednatele firmy. Kromě
223
dosavadního šéfa ČNTS Jana Vávry to jsou Martin Radvan a Milan Cimirot.
Jednatelem ČNTS jmenovala PPF Tomáše Honomichla.
Dozorčí rada ČEZ odvolala předsedu představenstva společnosti Jaroslava
Míla. Hlasování iniciovali zástupci ministerstva průmyslu a obchodu. O
odvolání rada rozhodla sedmi hlasy proti čtyřem. Míl zatím zůstává
generálním ředitelem ČEZ, z postu šéfa firmy jej může odvolat
představenstvo. "Důvodem (odvolání) je špatná komunikace," řekl člen rady a
náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Pecina. MPO podle něj
nedostávalo od Míla takové informace a takovou formou, jakou potřebovalo.
24. říjen
Reakce ekonomů a opoziční ODS na odvolání šéfa představenstva jedné z
největších českých firem, elektrárenské společnosti ČEZ, jsou většinou
negativní. Podle ekonomů může mít odvolání Jaroslava Míla krátkodobě
nepříznivý vliv na cenu akcií firmy, opoziční ODS za propuštěním úspěšného
manažera vidí uhelnou lobby.
Tuzemským kabelovým společnostem přibývá každý den v průměru kolem
stovky nových uživatelů internetu. Celkem je na internet přes rozvod kabelové
televize připojeno přes 30.000 uživatelů, uvedl prezident sdružení kabelových
firem ČAKK Zdeněk Vaníček. Od loňského roku se počet připojených klientů
na internet zvýšil 2,5krát. Asociace sdružuje největší kabelové společnosti na
trhu, které mají celkem kolem 850.000 uživatelů kabelových přípojek.
Internet tak využívá kolem 3,5 procenta jejich zákazníků.
Národní rada zdravotně postižených ČR připravuje ústavní stížnost kvůli
současnému systému sociálních služeb. Novinářům to předseda rady Václav
Krása. Podle něj jsou zdravotně postižení nuceni pod tlakem okolností vzdát
se například svého práva na soukromí a volný pohyb a odcházet do ústavů. "V
ústavech mají občané všechno zabezpečené a ještě mají zaručeno ze zákona,
že jim musí nějaký peníz na volné užití zbýt. Když je člověk v domácnosti a
chtěl by mít sociální služby, nemá zaručeno, že má na živobytí. Je to jasná
nerovnost mezi občany," řekl Krása. Na textu stížnosti nyní pracují právníci,
přesný termín jejího dokončení a podání není znám. Měsíční státní příspěvek
činí 1600 korun, tedy necelých 20.000 za rok. Ústavy přitom na jednoho
klienta dostávají ročně 80.000 až 120.000 korun, upřesnil Krása.
Majoritní akcionář společnosti Invesmart Paolo Catalfamo se na schůzce se
zástupci ministerstva financí a České národní banky nedohodl na tom, jak
ukončit spor s českou stranou ohledně zkrachovalé Union banky bez arbitráží.
Invesmart zahájil arbitráž kvůli pádu Union banky, kterou vlastní.
25. říjen
Pražští občanští demokraté si zvolili za lídra voleb do Evropského parlamentu
(EP) stínového ministra zahraničí a místopředsedu ODS Jana Zahradila.
224
Regionální sněm pražské ODS volil i nové předsednictvo. V čele pražské
organizace zůstává náměstek primátora Jan Bürgermeister.
Poslanci ani senátoři KDU-ČSL podle šéfa lidovců Cyrila Svobody v žádném
případě nepodpoří návrh některých senátorů na zvýšení platu zákonodárců.
Soudí, že je v rozporu se zdravým rozumem, aby si zákonodárci zvyšovali
platy v době příprav dalších kroků reformy veřejných financí, řekl Svoboda.
Veřejnost má příležitost poprvé se podívat do nového skleníku botanické
zahrady v Praze. Kdo se ale nepřihlásil s předstihem, vzácnou květenu
neuvidí. Protože je skleník zatím pouze ve zkušebním provozu, jsou prohlídky
velmi omezené. Za den se do skleníku může podívat pouze 80 lidí.
Neziskovému sektoru, ekologii a především duchovním tématům se věnují
účastníci mezinárodní konference zasvěcené míru a harmonii ve světě. Do
evangelického kostela svatého Salvátora v Praze přišly na dopolední
přednášky na tři stovky lidí. Program pokračuje pásmem s duchovní hudbou a
texty a večerními diskusemi.
V naprostém tichu a s maximálním soustředěním ve tváři bojovalo 14
soutěžících ze čtyř evropských států o titul Prague Open Memory Cup 2003
v paměťových dovednostech. "Memoatleti" z Německa, Rakouska, Rumunska
a Česka měřili své síly ve schopnostech zapamatovat si slova, čísla, tváře i
smyšlené historické události. V pátém ročníku soutěže Prague Open Memory
Cup zvítězil Němec Günther Karsten. Hned za ním zůstala vicemistryně
Plesslová. Třetí v kategorii dospělých a první v juniorech skončil Sebastian
Bunk z Německa.
26. říjen
Český Telecom se stane stoprocentním vlastníkem mobilního operátora
Eurotel do konce listopadu. V té době by měl splnit poslední odkládací
podmínky smlouvy z letošního června o koupi 49procentního podílu od
amerického konsorcia Atlantic West, uvedl finanční ředitel Českého
Telecomu Juraj Šedivý. Podle ekonomů je úvěr 850 milionů eur (27,3
miliardy Kč) na nákup Eurotelu dosud největší půjčkou v postkomunistické
střední Evropě. "Minimálně je to největší úvěr tohoto druhu ve střední Evropě
v posledních třech nebo čtyřech letech. Možná největší v historii vůbec,"
uvedl Šedivý. Telecom má za zbytek Eurotelu americkému vlastníku zaplatit
1,05 miliardy dolarů (asi 28,9 miliardy korun). Vedle půjčky uhradí firma
zbytek z vlastních zdrojů.
Odvoláním Jaroslava Míla se největší výrobce elektřiny společnost ČEZ
dostal do rozporu s atomovým zákonem, uvedla v pořadu Sedmička
moderátorka televize Nova Jana Bobošíková. Firma nyní nesplňuje zákonné
podmínky pro provozování jaderné elektrárny Temelín. Potvrdila to i
předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Podle
atomového zákona může jadernou elektrárnu provozovat jen firma, která má v
představenstvu člověka s odbornou kvalifikací pro jadernou energii. Po
225
odvolání ředitele Míla tuto kvalifikaci v představenstvu ČEZ prý nikdo nemá.
"Zahájíme správní řízení a budeme požadovat okamžitou nápravu této
skutečnosti," řekla televizi Nova Drábová. Dodala, že pokud ČEZ nepřistoupí
v rozumně krátké době k nápravě, má úřad řadu možností, jak situaci dál řešit.
"Od úvahy o pokutě až k případnému pozastavení povolení k výkonu
činnosti," uvedla Drábová.
27. říjen
Premiéři České republiky a Slovenska Vladimír Špidla a Mikuláš Dzurinda na
česko-slovenské ekonomické konferenci ocenili úroveň vzájemných
hospodářských vztahů. Premiéři se dohodli, že vydají společné memorandum,
ve kterém zdůrazní vůli pokračovat v nadstandardní spolupráci i po integraci
do Evropské unie.
Výrobce elektřiny, společnost ČEZ, má podle Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost (SÚJB) měsíc na to, aby do svého představenstva dosadil člena s
odbornou kvalifikací pro jadernou energii. Úřad jinak ve správním řízení
navrhne pokutu, která může dosáhnout až deseti milionů korun. "Jako
rozumná lhůta mi vychází konec listopadu," řekla předsedkyně SÚJB Dana
Drábová.
Vydavatelský dům Ringier bude od počátku listopadu jediným majitelem
vydavatele deníku Sport, s.r.o. Československý sport. Ringier, jehož
nejznámějším titulem je deník Blesk, dosud držel v Československém sportu
osmdesát procent a zbývající podíl odkoupil od firmy Tipsport. Sport byl v
první polovině letošního roku pátým nejčtenějším deníkem po Blesku, MF
Dnes, Právu a Lidových novinách. Denně si jej přečetlo v průměru 276 tisíc
lidí, nejčtenější Blesk 1,433 milionu obyvatel.
Exekutor Juraj Podkonický podal podle společnosti M.I.C. k soudu návrh na
předběžné opatření na firmu Tesco Stores ČR. Po čtvrteční trestním oznámení
je to další krok, kterým se exekutor Tesku snaží zabránit v pokračování v
investiční činnosti, sdělila dnes ČTK firma M.I.C., která se s Teskem pře o
pohledávky. Vyjádření Teska zatím není k dispozici. Exekuce na majetek
Teska je uvalena od začátku září kvůli letité pohledávce firmy M.I.C.
živnostníka Jiřího Malíka. Minulý týden Podkonický Tesco dopisem
upozornil na to, že navzdory odložení exekuce smí Tesco vyvíjet pouze
obchodní činnost, a nikoli investiční. Tesco tak podle exekutora nesmí
například stavět a otevírat nové hypermarkety, jinak porušuje exekuční řád.
Při celostátní kontrolní akci s pracovním názvem Pobyt policisté odhalili 273
cizinců, kteří pobývali na území České republiky nelegálně. Zadrželi také 19
celostátně hledaných lidí a 29 cizinců, které policie vede na seznamu
nežádoucích osob. Do akce, která trvala tři dny, se zapojilo přes 2500
policistů.
226
28. říjen
Česká republika by měla využít vstupu do Evropské unie ke svému posílení,
nespoléhat na pomoc zvnějšku a sama aktivně řešit své problémy. Vstupem do
Evropské unie nesmí zaniknout dílo, které bylo vykonáno před 85 lety, které
bylo vyvrcholením staletého úsilí českého národa o samostatný stát, řekl
prezident Václav Klaus na Pražském hradě v projevu při příležitosti 85. výročí
vzniku Československa. Připomněl, že ve vládě dominuje levicová sociální
demokracie, zatímco on vyšel z pravicové části politického spektra. Občasné
názorové rozdíly mezi ním a nynější koalicí by ale podle něj neměly bránit v
naplňování společného cíle - prosperitě země a upevňování jejího
mezinárodního postavení.
Prezident Václav Klaus u příležitosti 85. výročí vzniku samostatného státu na
Pražském hradě vyznamenal 20 osobností. Mezi oceněnými jsou třeba herec
Jiří Kodet, ilustrátor Adolf Born, olympijská vítězka Dana Zátopková a
nedávno zesnulý prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Lubomír Voleník.
Státní vyznamenání získali i Antonín Sum, bývalý osobní tajemník ministra
zahraničních věcí Jana Masaryka, a někdejší pražský biskup Jaroslav
Škarvada.
Údajnou dětskou prostituci na česko-německém pomezí v Berlíně ostře napadl
Německý výbor Dětského fondu OSN (UNICEF), jehož aktivitu podpořila
manželka německého prezidenta Christina Rauová. Upozornil, že oběti
převážně zneužívají němečtí sexuální turisté a pedofilové, a vyzval obě strany
k účinnému potírání této kriminality. Premiér Vladimír Špidla ale prohlásil, že
výroky UNICEF neodpovídají skutečné situaci. Česká policie tvrdí, že
poznatky o dětské prostituci v příhraniční oblasti nemá. Kritika od UNICEF a
německé organizace na ochranu práv dětí ECPAT se opírá zejména o novou
publikaci Děti šlapou chodník - zprávy z česko-německé hranice, kterou
vypracovala Cathrin Schauerová z nevládního sociálního projektu KARO.
Ten funguje z popudu sousední spolkové země Saska od roku 1994 a slouží
předcházení nákaze AIDS mezi prostitutkami.
Za odvoláním Jaroslava Míla z funkcí generálního ředitele a předsedy
představenstva energetické společnosti ČEZ stojí uhelná lobby, které vadilo
zasahování ČEZ do "její sféry vlivu" při privatizaci hnědouhelných
společností. Vyplývá to z analýzy rakouské Erste Bank, která vlastní Českou
spořitelnu.
29. říjen
Německá vláda nabídla České republice všestrannou podporu v boji proti
dětské prostituci. Reagovala tak na úterní zprávu Německého výboru
Dětského fondu OSN (UNICEF), podle níž jsou údajně v českém pohraničí
nuceny stovky dětí k prostituci.
Hlavně na zhoršující se stav veřejných financí v České republice upozorňuje
podzimní prognóza hospodářského vývoje, kterou v Bruselu zveřejnila
227
Evropská komise. Hrubý domácí produkt ČR podle prognózy letos vzroste o
2,2 procenta a v následujících dvou letech se má růst zrychlit na 2,6, resp. na
3,3 procenta. Splnění předpovědi však "značně závisí na hospodářském
oživení v Evropské unii, zejména pak v Německu", a ovlivní ji také vládní
balík opatření, které mají stabilizovat veřejné finance. Zvýšení nepřímých
daní zpomalí spotřebu domácností v příštím roce, v následujícím roce by však
měla opět vzrůst. Podobně škrty ve výdajích napřesrok sníží vládní spotřebu,
která v roce 2005 vzroste jen mírně. Zhoršení v roce 2005 bude podle
předpovědi důsledkem růstu investic, které zintenzivní dovoz. Výsledná
bilance se má zhoršit v důsledku repatriace zisků ze zahraničních investic.
Schodek běžného účtu tak vzroste na 6,9 procenta HDP v roce 2004 a v
následujícím roce bude činit 6,6 procenta.
Rakouský ministr životního prostředí Josef Pröll v Praze prosazoval
takzvanou nulovou variantu neboli odstavení jaderné elektrárny Temelín,
ležící v blízkosti hranic s Rakouskem. Podle očekávání u ministra zahraničí
Cyrila Svobody nepochodil. I přesto Pröll velmi ocenil vstřícný postoj
českých představitelů k zajištění bezpečnosti jihočeské elektrárny a označil ho
jako krok "správným směrem". Vyjádřil také úlevu nad tím, že Česká
republika neplánuje stavět případnou další jadernou elektrárnu.
U Hradní stráže budou v nejbližší době sloužit jen vojáci, kteří projdou
prověřením o bezpečnostní způsobilosti. To je prověření, které museli
absolvovat například během loňského summitu NATO pracovníci hotelů a
restaurací, které sloužily k ubytování účastníků summitu. Svým nařízením o
tom rozhodla vláda. Vláda vyhověla návrhu prezidenta Václava Klause a
výkon strážní služby u útvarů Hradní stráže v objektech, které užívá hlava
státu, zařadila mezi citlivé činnosti. Vláda, respektive ministerstvo obrany a
také prezident si od přísnějšího režimu pro vojáky Hradní stráže slibují, že se
tak podaří zlepšit kázeň v této prestižní jednotce.
Počet zaměstnaných lidí ve třetím čtvrtletí nadále klesal. Snížil se počet
zaměstnanců, vzrostl počet podnikatelů. Míra nezaměstnanosti podle
metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) představovala 8,0 procenta. To
je o 1,9 procentního bodu méně než míra registrované nezaměstnanosti podle
ministerstva práce a sociálních věcí. "Výsledky ukazují, že dvouprocentní růst
české ekonomiky je příliš nízký na to, aby pomohl zlepšit situaci na trhu
práce," řekl hlavní ekonom HVB Bank Pavel Sobíšek.
Projekty, na kterých se bude podílet Evropská unie, budou v příštím roce
podpořeny částkou 362 milionů korun ze státního rozpočtu. Návrh na zajištění
spolufinancování schválila vláda. V programu Phare je na investiční projekty
vyčleněno 820 milionů korun, stát zatím poskytl zhruba 260 milionů korun.
Prostředky jsou určeny na podporu malých a středních podniků v pohraniční
oblasti s Německem a na rozvoj podnikání, infrastruktury a průmyslových zón
v republice.
228
Hlavní město České republiky se stalo 17. nejoblíbenějším místem pro
podnikatelské aktivity v Evropě. Prvenství si drží Londýn následovaný Paříží
a Frankfurtem. Vyplývá to z průzkumu marketingové společnosti Taylor
Nelson Sofres.
Místo v čele Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) zatím zůstává prázdné, ani
jeden z navržených kandidátů na funkci šéfa NKÚ v tajných volbách nezískal
potřebnou nadpoloviční většinu hlasů.
Zhruba 800 kusů skotu bude utraceno a vyšetřeno kvůli objevení sedmého
případu tzv. nemoci šílených krav (BSE) v tuzemsku. Dobytčata prošla
stejným teletníkem jako nakažená kráva z chovu akciové společnosti Zeos z
Lomnice nad Popelkou na Semilsku.
30. říjen
Ministr financí Bohuslav Sobotka byl na Pražském hradě jmenován čtvrtým
vicepremiérem vlády Vladimíra Špidly. Prezident Václav Klaus jej jmenoval
místopředsedou vlády pro ekonomiku.
ODS by podle svého předsedy Mirka Topolánka mohla vytvořit společnou
vládu pouze s KDU-ČSL, neboť jiný vhodný stabilní politický subjekt na
české politické scéně chybí. Topolánek to uvedl na konferenci o možnostech
spolupráce nesocialistických stran. Vynechal možnost vzniku koalice s Unií
svobody-DEU.
Z patnácti na pět procent snížili poslanci zdanění investičních a podílových
fondů, které jsou zaregistrovány v České republice. V zahraničí je přitom
obvyklé, že fondy neplatí žádnou daň. Tuzemské investiční společnosti proto
hrozily odchodem z českého trhu. Kabinet ale výhledově plánuje uvedenou
daň zrušit.
Pražský vrchní soud nepovolil přímý přenos z veřejného zasedání v kauze
přípravy nájemné vraždy novinářky Sabiny Slonkové. Televizní kamery
budou smět živě přenášet pouze rozhodnutí soudu. Záznam z jednání Česká
televize pořizovat může. Předseda senátu Jiří Lněnička původně přenos na
žádost České televize povolil, dal ale obžalovaným možnost, aby požádali
senát o nové rozhodnutí. Mělo jít o první přímý televizní přenos ze soudní
síně v Česku. Hlavním obžalovaným je bývalý generální sekretář ministerstva
zahraničí Karel Srba. Vedle Srby jsou stíháni další čtyři lidé. Srbovi vyměřil
prvoinstanční soud osm let vězení, Evě Tomšovicové a Michalu Novotnému
šest let. Petr Volf dostal čtyři roky a Jiří Slavík dva roky podmíněně odložené
na zkušební dobu tří let. Volf se veřejného zasedání neúčastní. Požádal, aby se
konalo v jeho nepřítomnosti, protože mu vadí pozornost médií. Bývalý
generální sekretář ministerstva zahraničí Karel Srba půjde za přípravu
nájemné vraždy novinářky Sabiny Slonkové na osm let do vězení. S konečnou
platností o tom rozhodl pražský vrchní soud. V odvolacím jednání potvrdil
tresty, které Srbovi a dalším obžalovaným v červnu vyměřil českobudějovický
krajský soud. Kauza přípravy nájemné vraždy novinářky zasáhla nepřímo i
229
vojenskou rozvědku. Srba totiž podle médií pro tajnou službu pracoval pod
krycím jménem Salima. Tehdejší ministr obrany Jaroslav Tvrdík krátce po
vypuknutí aféry Slonková odvolal z funkce šéfa vojenské rozvědky Andora
Šándora. Údajně proto, že rozvědka i přes Tvrdíkův zákaz nadále se Srbou
spolupracovala. Podle spekulací médií Srba vybavil na rozkaz svých velitelů
několik lidí falešnou identitou a odeslal je jako agenty do světa. Další obětí
Srbovy aféry tak údajně je také bývalý velvyslanec v Kazachstánu Miroslav
Andr, kterého měl podle médií do funkce dosadit. Dva měsíce po Srbově
zatčení byl Andr odvolán.
Ekologické sdružení V havarijní zóně Jaderné elektrárny Temelín požádalo
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), aby zrušil všech osm povolení
pro spouštění elektrárny. Společnost ČEZ, která povolení drží, totiž nesplňuje
po odvolání Jaroslava Míla z představenstva zákonem stanovené podmínky
pro provozování jaderného zdroje. Předsedkyně úřadu Dana Drábová jejich
argumenty odmítá.
31. říjen
Z pěti nabídek na dodání 14 starších nadzvukových pro české vojenské piloty
bude tento měsíc vybírat komise, která má vládě doporučit nejlepší návrh.
Zástupci komise v budově ministerstva obrany představili podrobnosti
nabídek z Belgie, Nizozemska, Spojených států, Švédska a Kanady. Většina
zemí nabízí letouny typu F-16, Švédsko své gripeny a Kanada letadla F/A 18.
Česká strana původně oslovila devět zemí, tři z nich - Británie, Německo a
Turecko předem oznámily, že nejsou schopny podmínky české strany splnit.
Poslední ze zemí, tedy Francie, vůbec neodpověděla.
Hospodářské reformy podstatně změnily českou ekonomiku. Stále více Čechů
pracuje ve službách, z průmyslu a zemědělství lidé odcházejí. Do ČR proudí
zahraniční investoři a zvyšují produktivitu a konkurenceschopnost firem.
Reformy však přinesly i rekordní nezaměstnanost. Uvádí to studie určená pro
Evropskou unii, kterou schválila vláda. Podle údajů Českého statistického
úřadu přišlo v letech 1996 až 2002 o práci přibližně 300 tisíc lidí. Další
desetitisíce Čechů ztratily práci letos a podle ekonomů lze další propouštění
očekávat od Nového roku. Experti považují nezaměstnanost a rostoucí
zadlužování státu za největší problém české ekonomiky.
V Česku se zvyšuje počet lidí, kteří pokládají životní úroveň své domácnosti
za špatnou. Zjistilo to Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Podle
říjnového průzkumu považuje životní úroveň své domácnosti za špatnou
čtvrtina lidí. Jako dobrou ji vnímá 32 procent obyvatel. Ve srovnání se
zářijovým průzkumem to znamená významný nárůst nespokojenců. Tehdy za
špatnou označilo životní úroveň 15 procent lidí; 40 procent dotázaných ji
vnímalo jako dobrou. Podle CVVM vývoj ovlivnily zejména informace o
reformě veřejných financí a diskuse o jejích dopadech. Pouze 53 procent
uvádí, že jejich příjmy vystačí také na financování zájmů a koníčků.
230
Poslanecká sněmovna ani na druhý pokus nevybrala kandidáta na prezidenta
Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). O funkci se znovu ucházeli
místopředsedkyně dolní komory Jitka Kupčová z ČSSD a poslanec Miroslav
Beneš z ODS, ale v poledních tajných volbách ani jeden z nich nedostal
potřebný počet hlasů.
Dozorčí rada energetické společnosti ČEZ zvolila na mimořádném zasedání
do představenstva firmy dosavadního šéfa jaderné elektrárny Temelín Jiřího
Vágnera. Vágner v představenstvu nahradí odvolaného bývalého generálního
ředitele ČEZ Jaroslava Míla.
Energetická společnost ČEZ byla vyloučena z privatizace hnědouhelných
firem Severočeské doly a Sokolovská uhelná. Na rozhodnutí meziresortní
komise, jež o vyřazení rozhodla, chtějí odboráři podniku reagovat žalobami.
Oficiální verdikt komise dostaly i ostatní firmy.
Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl návrh exekutora Juraje Podkonického na
předběžné opatření, které mělo společnosti Tesco Stores ČR zabránit ve
výstavbě a otevírání obchodů.
Marta Chadimová, která je stíhána kvůli údajnému restitučnímu podvodu,
přijala prezidentskou milost. Tu jí v roce 1995 udělil tehdejší prezident
Václav Havel, Chadimová přesto osm let trvala na soudním projednání. Její
trestní kauza přijetím milosti definitivně končí. Obžaloba Chadimovou vinila
z toho, že na počátku 90. let zfalšovala zápisy v pozemkových knihách, aby se
zmocnila nemovitostí na Loretánském náměstí v Praze 1. Vleklá trestní kauza
byla postupně přidělena čtyřem soudcům. Kvůli průtahům si Chadimová
stěžuje i u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.
1. listopad
Národní protidrogová centrála (NPC) slaví dvanáctileté výročí svého založení.
Dlouholeté zásluhy jejího šéfa Jiřího Komorouse a dalších čtyř lidí v boji proti
drogám ocenil vyznamenáními ministr vnitra Stanislav Gross. Medaili dostal
například i známý protidrogový expert Jiří Vacek. Národní protidrogová
centrála byla založena 1. listopadu 1991 jako protidrogová brigáda tehdejšího
Federálního policejního sboru. Od počátku roku 2001 se stala samostatným
policejním útvarem s celorepublikovou působností. Do té doby působila jako
součást Útvaru pro boj s organizovaným zločinem. Za dobu své dvanáctileté
existence provedla NPC 1073 operací, při nichž bylo zatčeno přes 1900
pachatelů, z toho 315 cizinců. "Celkem byli obviněni z 2895 trestných činů,"
upřesnila mluvčí Filipová. Podle ní se Komorousova jednotka zasloužila o
odhalení a zajištění téměř 160 tun drog a od počátku loňského roku víc než
40.300 tablet extáze. Na českém území zlikvidovala bezmála 160 drogových
laboratoří.
S desetníky a dvacetníky již téměř nelze nakupovat, jejich platnost v noci na
dnešek skončila. V některých obchodech lidé přesto mohou těmito drobnými
zaplatit, přijímají je jen určité hypermarekty. Ostatní prodejci je už neberou.
231
Většinou ceny zaokrouhlují na koruny nebo padesátníky, a to přímo u kasy za
celý nákup.
Svaz pacientů je zklamán dalším setrváváním Davida Ratha v čele České
lékařské komory (ČLK). Podle šéfa svazu Luboše Olejára se komora stala pod
Rathovým vedením "spíše odborovou centrálou, než místem řešícím odborná
pochybení lékařů". O případném odvolání Ratha z funkce prezidenta komory
rozhodovali delegáti třídenního sjezdu ČLK v Brně. Hlasování o důvěře
úspěšně přestál. Napětí mezi šéfem komory a některými jejími členy,
především předsedkyní revizní komise Martou Holanovou, vyvrcholilo až
vzájemnými trestními oznámeními. Revizní komise šéfa komory obvinila, že
uvedl nepravdivě délku své praxe při podání žádosti o licence na práci
internisty a primáře. Předsednictvo ČLK se ale za Ratha postavilo a nárok na
licence potvrdilo.
2. listopad
Ministr vnitra Stanislav Gross bude chtít od Německa důkazy o dětské
prostituci v České republice. O údajné rozsáhlé dětské prostituci na českoněmeckém pomezí informoval Německý výbor Dětského fondu OSN
(UNICEF). České instituce zprávu odmítly. Pokud německá strana důkazy
předloží, prošetří je zvláštní složky české policie, uvedla ČT. "Nechci nic
podcenit, protože mělo-li by se ukázat, že byť třeba jen nějaká část toho je
pravdivá, tak proti tomu musíme velmi tvrdě zakročit," řekl Gross.
3. listopad
Česká republika prostřednictvím velvyslanectví ČR v Římě uložila u vlády
Italské republiky ratifikační listiny ke Smlouvě o přistoupení ČR k EU. ČR
tím splnila všechny své formální náležitosti ratifikačního procesu Smlouvy o
přistoupení, čímž se po Dánsku, Maltě, Polsku, Kypru, Slovensku a Litvě
stala sedmou zemí, která ratifikační proces dokončila.
Spolupráce mezi zeměmi visegrádské čtyřky (V4), tedy mezi Českou
republikou, Slovenskem, Polskem a Maďarskem, má smysl a musí pokračovat
i po vstupu všech čtyř zemí do Evropské unie. Shodli se na tom prezidenti
těchto států na summitu v Budapešti. S pokračováním spolupráce souhlasí i
český prezident Václav Klaus, který však dříve o V4 mluvil jako o umělém,
falešném a nepotřebném seskupení. "Vždy jsem považoval tyto země (Českou
republiku, Polsko, Maďarsko a Slovensko) za země velmi blízké, přátelské,"
uvedl dnes Klaus. "Jestli jsem proti něčemu vždy vystupoval, tak proti tomu,
aby jednání byla bez obsahu," dodal. Visegrádská spolupráce by tak měla
dostat další společnou náplň podobnou té, kterou byla Středoevropská dohoda
o volném obchodu (CEFTA). Takovým programem by se mělo stát budování
schengenského systému ochrany vnějších hranic Evropské unie.
Do projektu, díky němuž chce Česko přilákat zahraniční odborníky, vybral
počítač prvních 75 cizinců. Možnost pracovat a žít v České republice a po
232
dvou a půl letech zde požádat i o trvalý pobyt by mělo dostat 56 občanů
Bulharska, 15 lidí z Kazachstánu a čtyři z Chorvatska. Cizinci mohou
normálně o trvalý pobyt žádat až po deseti letech života v Česku. O zapojení
do projektu žádalo 88 cizinců. Z nich získalo šanci 41 žen a 34 mužů.
Nejmladší kandidát se narodil v roce 1981, nejstaršímu je 58 let. Dvaadvacet
lidí má podle Ivanovičové technickou profesi, dalších devět se věnuje
managementu, osm pracuje ve zdravotnictví. Šest se živí uměním. Tři jsou
vědci a další tři se zabývají informačními technologiemi. V seznamu nechybí
ani právník a úředník. V letošním roce chtěli organizátoři do projektu získat
300 cizinců. Pětiletý projekt s názvem Aktivní výběr kvalifikovaných
zahraničních pracovníků připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí,
podílejí se na něm i resorty zahraničí a vnitra. Podle mluvčí Ivanovičové je
Česko první z postkomunistických zemí, která se snaží zahraniční odborníky
cíleně získávat.
Německé sociální aktivistky v minulosti mnohokrát poskytly německým i
českým úřadům informace s podezřením na dětskou prostituci v pohraničí
mezi oběma státy. ČTK to sdělila německá odbočka Dětského fondu OSN
(UNICEF) i sociální nezisková organizace Karo v reakci na vyjádření české
strany, že bude zkoumat, zda se aktivisté nedopustili trestného činu
neinformováním o potenciální kriminalitě. Pracovnice Karo a autorka
publikace o dětské prostituci na česko-německém pomezí Cathrin Schauerová
uvedla, že poznatky jsou sdělovány policii už léta, a to i prostřednictvím
nouzových telefonických linek.
Na 800 reklamních vitrín v pražském metru se stalo terčem útoku asi dvou
desítek vesměs mladých umělců. Na protest proti účinkům reklamy překryli
poutače ve vitrínách klientů agentury euroAWK bílými plakáty s velkým
černým otazníkem a odkazem na internetovou adresu www.ztohoven.cz.
Agentura podala trestní oznámení.
4. listopad
Kraje v nejbližší době nedostanou z rozpočtu více peněz. Příslušnou novelu
zákona o rozpočtovém určení daní zamítla sněmovna. Kraje si tak budou
nadále dělit 3,1 procenta z celostátního výnosu daní, což je 12 miliard korun.
Požadovaly přitom více než 17 procent z daňových výnosů. Kraje kritizují
vládu za to, že nechává maximum financí na úrovni ministerstev pro činnosti,
které již ze zákona vykonávají regiony.
Za škody, které loňské srpnové záplavy způsobily pražskému metru, nebude
nikdo trestně stíhán. Policie případ odložila s tím, že trestný čin se stal, ale
nepodařilo se zjistit skutečnosti, které by umožnili někoho obvinit. Policie se
zatopením metra zabývala od poloviny loňského srpna. Prověřovala, zda se
někdo nedopustil trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Podle údajů
dopravního podniku povodně způsobily metru škodu za téměř sedm miliard
korun.
233
Odbory požadují v příštím roce růst mezd o šest procent. Tento návrh předloží
České národní bance. Na tiskové konferenci to řekl předseda Českomoravské
konfederace odborových svazů Milan Štěch. Vláda podle odborářů vynakládá
velmi málo peněz na aktivní politiku zaměstnanosti.
Firma podnikatele Karla Komárka K&K Capital Group se stane majoritním
vlastníkem největší české cestovní kanceláře Fischer. Získá v ní 75procentní
podíl, stejně jako ve společnostech Fischer, s.r.o. a Fischer Air. Fischera a
Komárka svedla dohromady krize firem Fischer Air a Fischer, s.r.o. Ta
vypukla před čtvrt rokem. Fischerovy firmy dlužily Komerční bance, Českým
aeroliniím a České správě letišť dohromady kolem 470 milionů korun.
Exekuce skončily až poté, co Komárkova firma zahájila jednání s věřiteli a
Fischerovy dluhy vykoupila.
Loterijní společnost Sazka vydá na financování výstavby sportovní haly emisi
dluhopisů v objemu maximálně 190 milionů eur, tedy asi šesti miliard korun.
Na valné hromadě Sazky o tom jednomyslně rozhodly sportovní svazy, které
jsou akcionáři společnosti.
5. listopad
Evropská komise sdělila, že Česká republika splňuje podmínky pro hladké
začlenění do Evropské unie, pokud v příštích šesti měsících odstraní poslední
závady a nedostatky. Za naléhavé, vyžadující okamžitou nápravu označila EK
stav kontrol vozidel a řidičů na českých silnicích, nedodržování hygienických
norem v provozech potravinářského průmyslu a zpoždění při přípravě a
schvalování zákonů o vzájemném uznávání diplomů a profesních kvalifikací.
Vyjádřila v těchto třech bodech "značné znepokojení"; usoudila, že jde o
"závažné nedostatky, které by mohly trvat po vstupu, pokud nebudou učiněna
okamžitá opatření k nápravě". Vyzvala vládu, aby jim věnovala "naléhavou
pozornost". Celkově komise sdělila, že stupeň sladění českého práva s
legislativou EU je "vysoký ve většině oblastí"; příznivě se vesměs vyslovila i
k aplikaci a vynucování této legislativy, i když poukazy na slabiny ve státní
správě se táhnou šedesátistránkovou zprávou jako červená nit. Vedle
zmíněných "červených puntíků" vypočítala komise dlouhou řadu případů, kdy
zákony či prováděcí předpisy ještě nebyly schváleny, nejsou používány a
prosazovány, neexistují orgány, jež to mají dělat, nebo nejsou dostatečně
vybavené vyškolenými lidmi. Zde Českou republiku vyzvala, aby vynaložila
"zvýšené úsilí", protože bez "významných dalších kroků" nebude možné
přípravu úspěšně dokončit. Komise zdůraznila, že považuje za možné, aby
ČR, stejně jako další vstupující země, odstranila nedostatky do vstupu.
Nejvíce "oranžových", tedy méně závažných nedodělků shledala EK v oblasti
zemědělství, která je právem EU nejpodrobněji upravena. Poukázala i na řadu
dalších mezer, v pojišťovnictví, v zajištění práva usazovat se a podnikat v ČR,
v ochraně duševního vlastnictví, v antidiskriminačních předpisech nebo
v ochraně přírody. Poukázala na značné nedostatky v práci policie,
234
pozastavila se nad pokračující diskriminací romského obyvatelstva, či Praze
vyčetla nesplnění slibu, že budou uzavřeny duty-free obchody na českorakouském pomezí. Do této kategorie také převedla zadávání veřejných
zakázek v ČR. Původně měla v úmyslu tvrdě kritizovat, že ještě nebyl
schválen. Poté, co ho Poslanecká sněmovna ve čtvrtek přijala, zmírnila
formulace - nyní pouze říká, že je třeba ho "dotáhnout do konce", tedy zakázat
národní preferenční klauzuli a zajistit rovný přístup firem z celé EU do
výběrových řízení v ČR. Pozastavuje se také nad nedostatkem
kvalifikovaných lidí v ministerstvu pro místní rozvoj, které ho má aplikovat a
vynucovat. Opatrné formulace svědčí o tom, že EK zatím přesně neví, zda je
schválený zákon zcela kompatibilní s právem EU. V makroekonomické části
komise sdělila, že se daří držet obecnou stabilitu, stav veřejných financí se
však zhoršuje. Vláda správně rozběhla strukturální reformy, ty však komisi
připadají váhavé. Zvláštní důraz je kladen na nezbytnost reforem sociálního
zabezpečení, zejména pak důchodů a zdravotnictví. Konsolidační agentura by
měla urychlit prodej špatných pohledávek, aby se ekonomika oprostila od
nesprávně nasměrovaných zdrojů. Státní správa a soudnictví mají dostatečnou
kapacitu na to, aby zajistily platnost a vynucování evropského práva v Česku,
píše dále EK. Zároveň soudí, že je co napravovat – projevuje například
roztrpčení nad tím, že zákon o státní službě vejde v platnost později, než se
plánovalo, takže ČR "vstoupí do EU s administrativou, jež bude jen ve velmi
raném stádiu reformního procesu". Starou bolestí podle ní zůstává délka
soudních řízení, tentokrát hlavně v trestní oblasti.
Česká republika nehodlá v diskusích o budoucí ústavě Evropské unie vzdát
boj o to, aby každý stát EU měl jednoho plnohodnotného evropského
komisaře. V Berlíně to dal najevo český ministr zahraničí Cyril Svoboda.
Praha je podle Svobody rozhodnuta jít cestou jednoho člena komise na každý
stát, neboť to pro ni symbolizuje rovný přístup všech zemí EU k evropským
institucím.
Vládní koalice v Senátu prosadila projednávání novely zákona o daních z
příjmů, ačkoli její text zcela neodpovídá verzi schválené Poslaneckou
sněmovnou. Zákon patří mezi 11 norem, kterými chce vláda zahájit reformu
veřejných financí. Opoziční ODS reformu kritizuje a marně se proto snažila o
vyřazení novely z programu jednání. Dožadovala se, aby horní komora ze
sněmovny dostala opravený text. To ještě před zahájením jednání odmítl
dopisem předseda sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD), který se svým
podpisem zaručil za platnost projednávané normy. Předseda senátorů ODS Jiří
Liška odmítl Zaorálkovo nařčení, že Senát veřejně zpochybňuje práci
Poslanecké sněmovny a ve svých důsledcích poškozuje prestiž celého
parlamentu. I senátoři za KDU-ČSL a US-DEU vyjádřili pochybnosti nad
Zaorálkovým postupem, nechtěli ale, aby byl Senát soudcem způsobu
projednávání zákonů v dolní komoře. Sporné ustanovení se týká daňových
odpisů automobilů pro podnikatele, které chce vláda omezit horní hranicí
235
900.000 korun. V přechodných ustanoveních ale zůstala výjimka, která tento
limit obcházela. Šéf sněmovního rozpočtového výboru Miroslav Kalousek z
KDU-ČSL proto po schválení novely přechodné ustanovení pozměnil.
Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka (ODS) prohlásil, že takovýto postup
je věcnou, a nikoli legislativně-technickou opravou.
Policie obvinila osmnáctiletého mladíka z vydírání státu. V srpnu údajně
poslal ministru vnitra Stanislavu Grossovi dopis, v němž žádal 50 milionů
korun. Hrozil, že jinak uloží a odpálí nálož v obchodním centru Černý most v
Praze 9. "Jak sám přiznal, motivem byly zprávy o olomouckém a kyanidovém
vyděrači v médiích," řekl mluvčí policejního prezidia Zdeněk Zelenka.
Lichtenštejnské knížectví se rozhodlo podepsat smlouvu o rozšíření
Evropského hospodářského prostoru (EHP) o deset nových členů Evropské
unie, kterou v původním termínu (14. října) kvůli nevyřešeným požadavkům
vůči ČR a Slovensku podepsat odmítlo. Lichtenštejnská strana v prohlášení
nicméně zdůrazňuje, že na jejích požadavcích vůči následnickým státům
bývalého Československa se nic nemění.
Letošní sklizeň obilovin se podle konečného odhadu Českého statistického
úřadu sníží proti loňskému rekordnímu roku o 15,9 procenta na 5,69 milionu
tun. Produkce brambor bude v porovnání s loňskem nižší o pětinu. Ve
srovnání s odhady zveřejněnými před měsícem jsou statistici pesimističtější.
Na úrodě se podle ČSÚ podepsaly rozmary počasí. Celkový odhad sklizně
obilovin zahrnuje i kukuřici, u které úřad předpokládá meziroční pokles úrody
o 30 procent na 435 tisíc tun. Podle ČSÚ bude nižší i sklizeň technické
cukrovky o 15,9 procenta. Proti loňsku se sníží i sklizeň sena o 12,7 procenta.
Loňské úrovně nedosahují ani výnosy plodin z jednoho hektaru.
Předpokládaný výnos obilovin celkem 3,94 tuny z hektaru znamená pokles o
0,34 t/ha. Výnosy brambor z jednoho hektaru budou letos nižší o 3,39 tuny z
hektaru, cukrovky technické o 7,76 tuny z hektaru a sena o 0,48 tuny z
hektaru. Kromě počasí se na letošní sklizni podepsaly i změny osevních ploch.
U obilovin se plocha snížila o 8,2 procenta, u brambor to bylo o 7,3 procenta.
Nemocenská v prvních třech dnech, respektive prvních dvou týdnech choroby,
bude od příštího roku nižší. Počítá s tím novela, kterou schválil Senát. Novela
má zabránit zneužívání systému nemocenských dávek, které jsou pro
zaměstnance výhodnější než dávky sociální, řekl senátorům ministr práce a
sociálních věcí Zdeněk Škromach (ČSSD). Nemocenská v prvních třech
dnech by tak měla být poloviční ve srovnání s dnešní praxí. Snížit se má i
dávka v prvních 14 dnech nemoci. Například člověk s průměrnou mzdou by
při dvoutýdenní chorobě dostal v roce 2004 zhruba o 1100 korun méně než
teď. Novela rovněž předpokládá, že ani v roce 2004 a 2005 se nezvýší
takzvané redukční hranice denního vyměřovacího základu. Má to zabránit
zvyšování nemocenské lidem s vyšším platem.
Šestadvacetiletý olomoucký básník Radek Malý převzal na Staroměstské
radnici v Praze Cenu Jiřího Ortena pro rok 2003. V 16. ročníku ceny pro
236
mladé autory do 30 let vybrala porota jeho sbírku Vraní zpěvy z 15
přihlášených děl. Porota za předsednictví Josefa Chuchmy na básnické knize
ocenila autorovo "tvárné úsilí, jeho vůli vyjádřit se slovem vázaným, a to
nikoliv pouze ve smyslu formálním, ale především obsahovém". Porota
shledala u Malého cit pro to, že by poezie "měla být výpovědí, která má svoji
závaznost a nezastupitelnost".
6. listopad
Komunisté se po sedmi letech působení v Senátu dočkali vlastního klubu.
Vytvořili jej spolu s bývalým šéfem televize Nova Vladimírem Železným (za
hnutí Nezávislí) a nezávislým senátorem Jaroslavem Kubínem, kteří dosud
stejně jako tři senátoři KSČM působili mimo klubové struktury, tedy jako
nezařazení. Toto označení si zvolili i pro název frakce, která je po dnešku
šestým senátorským klubem. Nový klub Nezařazení nebyl podle informací
ČTK založen na základě ideologické spřízněnosti jeho členů, ale jako účelové
spojenectví. Chtějí mít pro svou činnost stejně výhodné podmínky jako ostatní
senátoři - členové klubů. Každý klub dostává ze senátního rozpočtu měsíční
příspěvek 31.850 korun a navíc 4420 korun za každého člena, předseda frakce
má k dispozici služební vůz. Klub má navíc nárok na zázemí v horní komoře
se sekretářkou. Bývalý ředitel televize Nova a dosud řadový senátor za hnutí
Nezávislí Vladimír Železný získal první parlamentní funkci, stal se šéfem
nového senátorského klubu.
Základní měsíční plat poslance a senátora bude po příští tři roky činit stejně
jako dosud 46.500 korun. Senátoři podle očekávání neschválili zvýšení této
mzdy, které navrhovali senátoři z ústavně-právního výboru. Členové výboru
navrhovali zvýšení základního platu na na 59.180 korun kvůli systémovému
snížení rozdílu oproti platům ve veřejné správě. Tyto platy se na základě
říjnového vládního nařízení od příštího roku zvýší v souvislosti se zavedením
16 tarifních tříd. Zákon o zmrazení platů ústavních činitelů senátoři schválili
až napotřetí hlasy 40 ze 69 přítomných senátorů po poměrně bouřlivé
tříhodinové rozpravě, kdy proti sobě stáli zastánci vládní předlohy a odpůrci
dosavadního systému odměňování. "Připadám si jak při kolektivním
vyjednávání, které jsem řadu let vedl," prohlásil během debaty bývalý
odborářský předák Richard Falbr (ČSSD).
Věková hranice pro odchod do důchodu se bude zvyšovat tak, aby v roce
2013 muži a bezdětné ženy odcházeli do penze v 63 letech. Dříve budou moci
přestat pracovat ženy s dětmi. Až na výjimky se bude muset smířit s trvale
kráceným důchodem každý, kdo odejde do předčasné penze. Senát schválil
důchodovou novelu, která je součástí vládní reformy veřejných financí.
Vládní koalice tak podle očekávání přehlasovala odpůrce novely z řad
opoziční ODS, podle nichž předloha není systémovou změnou a zvýší
nezaměstnanost.
237
Na vývoji dálkového detektoru chemických a biologických zbraní
spolupracují čeští vojenští vědci se svými kolegy ze Spojených států, zájem
mají i další země. Na konferenci Severoatlantické aliance o vojenském
výzkumu v Praze to řekl novinářům Jaromír Cmíral z odboru výzkumu a
obranných technologií ministerstva obrany. Systém využívající laserové
technologie, jehož vývoj ČR nabídla spojencům, navazuje na výzkum dálkové
detekce chemických látek. "Rozšiřuje se to o dálkovou detekci biologických
látek, to je problém, který tady zatím nebyl řešen," řekl Cmíral. Připomněl, že
tento projekt je důležitý, neboť bezprostředně souvisí například s ohrožením
při případných teroristických akcích. Zařízení má být schopno zjistit
přítomnost bojové chemické nebo biologické látky do vzdálenosti 50 metrů až
dvou kilometrů, neurčí však její přesný druh. Návrh české strany schválil
vědecký výbor NATO a po něm i vojenský výbor. Nyní na projektu pracují s
českými vědci Spojené státy.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) uvedl do provozu nejvýkonnější
počítač ve střední Evropě. Superpočítač japonské provenience NEC SX-6
nahradí pět let starého předchůdce. Meteorologové budou nyní moci na
počítači modelovat a sledovat vývoj počasí pro oblasti s rozlišením devět
kilometrů.
Nejlepší bankou v České republice je podle odborníků opět Česká spořitelna.
Ve druhém ročníku odborné ankety MasterCard Banka roku 2003 obhájila své
loňské vítězství a porazila mimo jiné druhou Komerční banku a třetí
Raiffeisenbank.
Dva muže, kteří vyhrožovali otrávením jídel v nemocnicích a závodních
jídelnách, odsoudil dnes městský soud v Praze k osmi a sedmi letům vězení.
Jednatřicetiletý Petr Hirják o rok mladší Patrik Jirsa na jaře hrozili, že otráví
jídlo kyanidem, pokud od státu nedostanou 300 milionů korun.
7. listopad
Pracovníci ministerstva vnitra označili zprávu organizace Karo o údajné
dětské prostituci v českém pohraničí po podrobném pročtení za
nedůvěryhodnou. "Většina informací obsažených ve zprávě je
nedůvěryhodná, nepodložená či pocházející z 'druhé ruky'," informovala
mluvčí ministerstva Marie Masaříková. Ministerstvo bude pokračovat v
intenzivní spolupráci s německou policií a ve společných bezpečnostních
akcích.
Češi si za letošní tři čtvrtletí půjčili na financování vlastního bydlení u
hypotečních bank rekordních 34 miliard korun. Oproti stejnému období
loňského roku to bylo více o 12,6 miliardy korun, tedy o téměř 40 procent.
Banky za devět měsíců poskytly téměř 23.000 hypotečních úvěrů, loni to bylo
15.000.
Přibližně pětinu domácí produkce jatečních prasat by měla zpracovatelům
prodávat jedna odbytová organizace s názvem Centroodbyt. Tu založilo osm
238
odbytových družstev obchodujících s vepřovým masem, řekl předseda
Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Jan Veleba. Producenti
chtějí spojením odbytu prosadit ceny, které alespoň pokryjí náklady chovu
prasat, tedy nejméně kolem 36 korun za kilogram. Nyní dostávají zhruba 30
až 34 korun za kilo.
Policie dopadla dalšího vyděrače. Vyhrožoval, že pokud nedostane deset
milionů korun, zajede se sanitkou do některé z moravskoslezských nemocnic,
kde odpálí půl tuny trhaviny. Muže pocházejícího z malé vesnice na severní
Moravě policejní rada obvinil z pokusu o vydírání.
8. listopad
Svaz nuceně nasazených příští rok 30. června ukončí po 14 letech svou
existenci. Drtivá většina delegátů pražského sjezdu organizace s tím
v hlasování souhlasila. Předseda svazu Karel Růžička zdůraznil, že ani pro něj
to není jednoduché. Míní ale, že je třeba podívat se skutečnosti do očí.
"Nemáme dost sil, abychom řídili tak velkou organizaci," prohlásil na adresu
svazu, který sdružuje zhruba 40.000 lidí. Členům je podle něj kolem 80 let i
víc, postupně umírají. Velká většina dosud žijících českých obětí nacismu se v
těchto měsících dočkává kompletního odškodnění z prostředků spolkové
nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost.
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) si nevezme překlenovací úvěr ve výši
1,5 miliardy, o němž už jako o hotové věci hovořila ministryně zdravotnictví
Marie Součková. Prokurista VZP Jiří Zahradník na sjezdu České lékárnické
komory delegátům řekl, že VZP o tento krok nikdo oficiálně nepožádal. Ještě
do konce roku uhradí VZP 70 procent pohledávek z částky 1,6 miliardy,
kterou dostane za neplatící podniky. Zbytek splatí postupně, takže "ani za půl
roku nebudou dluhy vůči lékárnám zcela odstraněny".
Za neúspěchem ministryně zdravotnictví Marie Součkové (ČSSD) v
doplňovacích volbách do Senátu v Brně je podle šéfa ČSSD Vladimíra Špidly
to, že tato politička řeší akutní problémy ve zdravotnictví. Opozice si ale
myslí, že její debakl je výsledkem politiky ČSSD a že Součková by měla
zvážit setrvání ve vládě.
Miroslav Kalousek se nečekaně stal předsedou KDU-ČSL, když ve druhém
kole tajné volby porazil dosavadního lídra strany, vicepremiéra, ministra
zahraničí a svého letitého rivala Cyrila Svobodu. Kalousek řekl, že změna
stranického vedení neznamená destabilizaci koaliční vlády.
9. listopad
České dráhy odmítly od italské společnosti Alstom odebírat rychlovlaky
Pendolino a zároveň za ně přestaly platit. Výrobce nedodal drážnímu úřadu
všechny dokumenty, a soupravy tak zatím nemají povolení k provozu.
Uvedení do provozu ohroženo není, dodal. Sedm souprav za 4,5 miliardy
239
korun by tak mělo mezi Drážďany a Vídní začít jezdit podle plánu v polovině
příštího roku.
Tři zástupci nejsilnější odborové organizace na železnici, kterou vede Jaromír
Dušek, obhájili své posty v devítičlenné dozorčí radě Českých drah. Zájmy
zaměstnanců budou v kontrolním orgánu podniku hájit mimo Duška Jiří
Kratochvíl a Kurt Mužík z Odborového sdružení železničářů.
10. listopad
Zdravotnictví je prioritou vlády, řekl po jednání s předsedou Lékařského
odborového klubu (LOK) Milanem Kubkem premiér Vladimír Špidla.
Kabinet podle premiéra považuje za důležité, aby využil konec tohoto roku a
počátek příštího k zásadní a dlouhodobé stabilizaci systému. Potvrdil, že o
odvolání Marie Součkové z funkce ministryně zdravotnictví neuvažuje.
Zástupci vedení ČSA a všech sedmi odborových organizací ukončili
kolektivní vyjednávání a jsou připraveni podepsat kolektivní smlouvy.
Kolektivní smlouva garantuje všem zaměstnancům příští rok růst základní
mzdy o dvě procenta. Obě skupiny se také shodly na průměrném růstu mezd o
čtyři procenta v letošním roce.
Jednu ze soch památníku obětem komunismu v Praze poškodil výbuch.
Neznámá látka explodovala na pomníku na úpatí Petřína mezi první a pátou
městskou částí. Výbuch nebyl u pomníku první. Podle televize Nova kdosi
odpálil na stejném místě výbušninu již 10. října. Předseda Konfederace
politických vězňů Stanislav Drobný označil poškození pomníku za velkou
nestoudnost.
11. listopad
Japonská investiční banka Nomura zaplatí Československé obchodní bance za
vyvedení Plzeňského Prazdroje a Radegastu z bývalé Investiční a Poštovní
banky akciemi IPB. Definitivně o tom rozhodl senát v londýnské arbitráži
mezi Nomurou a ČSOB. Arbitráž běžně označovaná jako České pivo je
oficiálně sporem společností Torkmain Investments Limited a Levitan
Investments proti společnosti Pembridge, která patří do skupiny Nomura. Je
zároveň jednou z arbitráží zahájených jako důsledek pádu IPB. Řeší otázku,
zda je Nomura povinna zaplatit za akcie Plzeňského Prazdroje a Radegastu
akciemi IPB.
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů (LOK-SČL) vyhlásily
stávkovou pohotovost. Novinářům to po jednání zástupců okresních sdružení
a krajských koordinátorů řekl předseda lékařských odborů Milan Kubek.
"Nevidíme politickou vůli řešit prohlubující se rozpor mezi příjmy
zdravotnictví a kvalitou péče, již musíme poskytovat. Odmítáme, aby
zdravotníci dál sponzorovali zdravotnictví na úkor svých platů," řekl Kubek a
dodal, že lékařské odbory jsou připraveny vyhlásit stávku, když zjistí, že
240
jediné řešení finanční krize, které vláda nabídne, bude znamenat snižování
platů zdravotníků.
Sociálnědemokratický poslanec Josef Hojdar informoval poslanecký klub
ČSSD, že policie našla v pondělí v jeho autě odposlech. Poslanci usnesením
požádali o prošetření kauzy předsedu vlády, ministra vnitra, spravedlnosti a
obrany. Jakoukoli souvislost s případem odmítla jako první Bezpečnostní
informační služba (BIS). Policisté našli v Hojdarově autě odposlouchávací
zařízení napojené na hands-free sadu poslancova mobilního telefonu, uvedla
Česká televize. "Je to zařízení, které má dosah minimálně kolem 150 metrů,"
řekl ČT mostecký policejní ředitel Václav Jakubík. Dodal, že odposlouchávací
zařízení ve voze bylo zapnuté, a to i v době, kdy s ním manipulovala policie.
Značku Klasa pro nadprůměrně kvalitní domácí potraviny zatím ministerstvo
zemědělství udělilo 189 výrobkům. Prvních 34 ocenění bylo předáno na Zemi
živitelce koncem srpna. Dalších 155 známek Klasa předal ministr zemědělství
Jaroslav Palas potravinářům v Hrzánském paláci v Praze. Firmy dosud
přihlásily 342 produktů, z nichž 34 ministerstvo zamítlo.
12. listopad
Opoziční ODS ani napodruhé neuspěla v Senátu se svou snahou, aby horní
komora neprojednávala spornou novelu zákona o dani z příjmů. Proti se
postavili hlavně senátoři za KDU-ČSL a US-ODA, podle nichž Senát už
záležitost vyřešil minulý týden. ODS proto na protest opustila jednací sál s
výjimkou předsedy hospodářského výboru Milana Balabána, který zůstal jako
zpravodaj k zákonu.
Předseda sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby
(BIS) Jan Klas si myslí, že hlavní odpovědnost za problémy, které se v
poslední době objevily v Česku kolem odposlechů, nese premiér Vladimír
Špidla (ČSSD). Podle Klase Špidla zavedl v této oblasti praxi, "že nikdo
nikomu nevěří". Klas v rozhovoru pro ČTK připomněl, že Špidla každý týden
navštěvuje sídlo BIS, kde si čte přepisy telefonních odposlechů. Takové
počínání předsedy vlády je podle poslance v demokratické společnosti
neobvyklé.
Vláda jednomyslně schválila reformu armády. ČTK to řekl náměstek ministra
obrany Jan Váňa. Reforma připravená týmem ministra obrany Miroslava
Kostelky počítá s tím, že armáda bude mít v budoucnosti 30.000
profesionálních vojáků. Základní vojenská služba skončí závěrem příštího
roku. Armáda se bude v rámci Severoatlantické aliance soustřeďovat na
některé odbornosti, například na boj s následky použití zbraní hromadného
ničení, na vojenské zdravotnictví a na pasivní sledovací systémy.
Prozatímní šéf Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) Jan Mareš se stane
řádným ředitelem této instituce. Vláda schválila návrh na jeho jmenování,
který jí předložil premiér Vladimír Špidla. Mareš v čele NBÚ nahradil
Tomáše Kadlece, který v květnu rezignoval.
241
Prorektor pražské policejní akademie Jan Musil se stane ústavním soudcem.
Senát v tajných volbách Musilovu nominaci podpořil, takže prezident Václav
Klaus ho může jmenovat.
Třinecké železárny dostanou státní podporu téměř dvě miliardy korun na
vyrovnání části nákladů vynaložených v rámci restrukturalizace českého
ocelářského průmyslu. Rozhodla o tom váda. Přiznání podpory, se kterou
nesouhlasí Evropská unie, je podmíněno souhlasem Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže.
Kabinet odmítl návrh poslanců opoziční ODS, aby oběti více než dvacetileté
okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a jejich příbuzní měli
nárok na finanční odškodnění. Novinářům to řekla mluvčí kabinetu Anna
Veverková. Odškodnění podle ní už vyřešila smlouva mezi bývalým
Sovětským svazem a socialistickým Československem z konce roku 1968.
Poslanci za ODS chtěli přiznat statisícové až milionové částky všem obětem
okupace z řad občanů České republiky v době od srpna 1968 do června 1991,
kdy ze země odešli poslední sovětští vojáci. Odškodněni by měli být přímí
příbuzní českých občanů, které okupanti zabili, a lidé, kteří byli zraněni nebo
znásilněni. Příbuzní zabitých by podle ODS měli dostat milion korun, zranění
a znásilnění lidé s trvalými následky půl milionu korun a ostatní zranění
100.000 korun.
Vláda schválila mimořádnou dotaci v celkové výši 28 milionů korun, která je
určena na zajištění činnosti Horské služby. Kabinet podle své mluvčí Anny
Veverkové soudí, že práce ochránců hor není sezonní, ale celoroční, a proto je
větší podpora státu žádoucí.
13. listopad
Česká republika bude v příštích 12 měsících předsedat zasedáním
Montrealského protokolu o látkách poškozujících ozonovou vrstvu (MP). Do
čela sekretariátu byl dnes v Nairobi zvolen ministr životního prostředí Libor
Ambrozek.
Premiér Vladimír Špidla (ČSSD) vyloučil možnost, že by některý ze státních
orgánů odposlouchával nebo sledoval sociálnědemokratického poslance
Josefa Hojdara. Případem odposlechu se chce v následujících týdnech zabývat
sněmovní komise pro kontrolu policejních odposlechů, známá též jako "velké
ucho". Její předseda Jiří Bílý (ODS) to řekl po schůzce premiéra Vladimíra
Špidly s vedením sněmovního branného výboru a šéfy sněmovních komisí pro
kontrolu tajných služeb a policejních odposlechů.
Policejní prezident Jiří Kolář v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Frekvence 1
naznačil, že za útoky na železnici z poslední doby stojí jeden pachatel. Podle
něj má tento člověk pravděpodobně na svědomí ještě další trestnou činnost.
"On reaguje na nějaké křivdy vůči své osobě z minulosti, jsem o tom
přesvědčen ze znalostí a informací, které kolem těch případů mám," uvedl
242
Kolář. Na otázku, zda je mu policie již na stopě, prezident uvedl, že by bylo
velmi sebevědomé to tvrdit.
Soutěž na výstavbu terminálu na pražském ruzyňském letišti za 3,34 miliardy
korun vyhrálo konsorcium firem Skanska CZ a Strabag. Výstavba terminálu je
součástí desetimiliardového projektu na rozšíření ruzyňského letiště. Terminál
samotný je nyní třetí největší stavbou v zemi. Víc peněz stojí jen výstavba
automobilky TPCA v Kolíně a sportovní haly Sazky.
14. listopad
Bývalý český prezident Václav Havel byl v Dublinu jmenován "velvyslancem
svědomí". Je prvním držitelem tohoto ocenění, které mu jménem sdružení
umělců pro lidská práva Art for Amnesty při Amnesty International předal
irský nositel Nobelovy ceny za literaturu Seamus Heaney a držitelka
filmového Oscara Vanessa Redgraveová. Heaney připomněl, že Havel patří k
symbolům éry moderního divadla, politického disentu a zániku
komunistických režimů. Ocenil, že nevyužil svého práva "staršího státníka" a
nezůstává stranou nebo na piedestalu.
Okresní úřady a státní příspěvkové organizace špatně hospodařily se státním
majetkem. Konstatuje to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve zprávě zveřejněné
na internetu. Loni a v prvním pololetí letošního roku úřad zjistil, že účetní
závěrky byly u 12 ze 13 kontrolovaných okresních úřadů sestaveny na
podkladě účetnictví, které nebylo správné, úplné a průkazné. Kontrolované
okresní úřady nepřevedly podle NKÚ správně majetek za 47,5 milionu korun
a ceniny a finanční prostředky depozitního účtu ve výši přes 92 milionů
korun. Úředníci vedli špatně účetnictví, neprováděli inventury majetku nebo
jej přeceňovali. Stávalo se také, že jeden pozemek předali více majitelům,
zjistil NKÚ.
Český Telecom a jeho dceřiná firma Eurotel by měly do konce roku 2005
snížit celkový počet zaměstnanců ze současných 13.400 na maximálně 9500
pracovníků. Samotný Telecom letos sníží počet zaměstnanců o 2700 na
zhruba 11.000 lidí. Cílem propouštění je zvýšit efektivitu obou firem.
15. listopad
V ČSSD to vře kvůli úbytku preferencí a propadu kandidátů v doplňovacích
senátních volbách. Při zasedání stranických špiček se kvůli tomu podle
některých účastníků pohádali šéf poslanecké frakce Petr Ibl a předseda strany
Vladimír Špidla. Na dnešní tiskové konferenci po zasedání předsednictva
Špidla přiznal, že preference ČSSD jsou "na dně", což je věc, která "vyvolává
znepokojení, a nelze ji brát na lehkou váhu". Příčinou je podle něj nejen
přirozený pohyb během volebního období a reforma veřejných financí, ale
také "rozháraný obraz sociální demokracie". Na ČSSD podle Špidly útočí
sami sociální demokraté. Ibl novinářům ještě před tiskovou konferencí řekl, že
ho Špidla za veřejné projevení názoru nazval "škůdcem". ČSSD podle Iblova
243
soudu ztrácí voliče proto, že se jí nedaří plnit některé volební sliby a že je
přehodnocuje.
Policie zatkla v brněnském hotelu Voroněž dva muže z Prešova, kteří se
pokoušeli za 600.000 eur, tedy více než 19 milionů korun, prodat tři
kilogramy neznámého radioaktivního materiálu. Podle vyjádření Státního
ústavu pro jadernou bezpečnost, který látku zkoumá, nebylo za posledního tři
čtvrtě roku nikde na světě větší množství takového materiálu zajištěno. Podle
předsedkyně SÚJB Dany Drábové je už teď vyloučeno, že by zadržená látka
byla nebezpečná. "Je prakticky vyloučeno, že by se jednalo o materiál, který
by byl přímo použitelný k výrobě jaderné zbraně, to znamená o vysoce
obohacený uran či plutonium," řekla Drábová Českému rozhlasu. "S největší
pravděpodobností půjde o nízkoobohacený uran, který měl sloužit k obchodu,
který se v Evropě už po několik let sleduje, to znamená tyhle úniky materiálu
ze zemí bývalého sovětského bloku," dodala. Proti oběma pachatelům bylo
zahájeno trestní stíhání pro pokus trestného činu nedovolené výroby a držení
radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné látky a nedovolené výroby a
držení omamných a psychotropních látek a jedů. Při prokázání viny jim hrozí
trest odnětí svobody až na 15 let. Množství zadržené radioaktivní látky je
nebývalé. Naposledy byl v České republice podobný materiál zajištěn v roce
1994. Tehdy šlo 2,74 kilogramu.
Po dlouhé nemoci zemřel herec Jiří Vala. Na televizních obrazovkách zaujal
zejména jeho Martin Nedobyl v seriálu Sňatky z rozumu. Na prknech, která
znamenají svět, nejdéle působil v Divadle na Vinohradech a v Národním
divadle, kde hrál až do roku 1999.
16. listopad
Průjezd mezi Národním muzeem a rozhlasovou stanicí Rádio Svobodná
Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) je volný. Změnou v dopravě nebude podle
náměstka policejního prezidenta Vladislava Husáka ochrana Svobodné
Evropy nijak snížena. Bezpečnostní rizika se nezměnila, opatření budou mít
stejnou kvalitu, změní se jen jejich organizace, uvedl již dříve náměstek.
Pražské sídlo americké rozhlasové stanice RFE/RL začali střežit policisté a
vojáci po 11. září 2001, kdy se cílem teroristů staly dvě věže Světového
obchodního střediska v New Yorku a budova Pentagonu ve Washingtonu.
Události měly odezvu na celém světě. Také Česká republika zavedla
preventivní bezpečnostní opatření, která se týkají řady objektů.
17. listopad
Zemědělci, kteří pět let marně čekají na vyplacení svých majetkových podílů
od zemědělských družstev, se obrátili na mezinárodní soud ve Štrasburku.
Uvedla to Česká televize. Na vyplacení asi sedmi miliard korun dosud čeká
zhruba 20 tisíc zemědělců. Zemědělci měli podle transformačního zákona
dostat své majetkové podíly do roku 1999, připomněla ČT. Podle televize na
244
to družstva nemají už několik let dostatek prostředků. Řada zemědělských
družstev se vyplácení podílů vyhnula tím, že svůj majetek převedla na jiné
společnosti, uvedla ČT s tím, že zákon jim takový postup umožnil.
"Transformační zákon není šťastný, to pan ministr (Jaroslav Palas) ví, ale v
současné době není politická vůle, aby se nějakým způsobem (zákon) řešil,"
řekl ČT mluvčí MZe Martin Severa.
Garanční fond obchodníků s cennými papíry obdržel od státu slíbenou půjčku
zhruba 550 milionů korun na částečné odškodnění klientů KTP Quantum. K
samotné výplatě je to ale málo. Fond nemá zatím ani potřebné doklady o
zákaznících, podle kterých by mohl peníze vydávat. Čeká také na informace o
rozhodnutí Ústavního soudu.
Demonstraci několika desítek mladých křesťanských demokratů a
konzervativců, kteří přišli před sídlo KSČM protestovat proti vzrůstající
politické síle komunistů, doprovodil drobný incident. Jeden z demonstrantů
napsal na dveře "Bůh s vámi" a na chodník před nimi "Jste ostuda národa".
18. listopad
Prezident Václav Klaus podepsal čtyři z 11 zákonů, kterými chce vláda zahájit
reformu veřejných financí. Jsou to novely zákonů o dani z převodu
nemovitostí, o nemocenském pojištění a o sociální potřebnosti. Čtvrtou
normou, kterou Klaus podepsal, je zákon o tříletém zmrazení platů ústavních
činitelů. Daňová novela zlevní od ledna 2004 převod nemovitostí, neboť
sazba příslušné daně se sníží ze současných pěti na tři procenta. Daňoví
poplatníci ušetří částku zhruba tři miliardy korun ročně, řekl při schvalování
novely v Senátu ministr financí Bohuslav Sobotka (ČSSD). Novela o
nemocenském pojištění má podle vlády zabránit zneužívání systému
nemocenských dávek, které jsou pro zaměstnance výhodnější než dávky
sociální. Proto snižuje nemocenskou v prvních třech dnech na polovinu ve
srovnání s nynější praxí. Snižuje se i dávka v prvních 14 dnech nemoci.
Například člověk s průměrnou mzdou při dvoutýdenní chorobě tak dostane v
roce 2004 zhruba o 1100 korun méně než teď. Zabránit podvodům při
žádostech o sociální dávky má novela zákona o sociální potřebnosti. Je
namířena proti majetným lidem, kteří tvrdí, že mají nízké či nulové příjmy.
Jejich spekulativnímu chování by mělo podle vlády zabránit zvýšení částky
považované za jejich minimální příjem. Za tento příjem se bude nově
považovat 50 procent průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí
kalendářní rok. Za rok 2002 by to bylo 7800 korun, což je skoro o 4000 korun
více než podle současných výpočtů. Nyní se totiž minimální příjem stanovuje
podle částek životního minima. Novela podle vlády také zpřesňuje podmínky,
za kterých nelze dávku sociální potřebnosti přiznat, a má motivovat lidi k
tomu, aby pracovali. Opoziční politici ale vládní opatření zpochybňují. Mimo
jiné tvrdí, že lidé, kteří při žádostech o dávky podvádějí, si opět najdou cesty,
jak tato opatření obejít. Ze zákonů, kterými chce vláda zabrzdit další
245
zadlužování státu, odešlo ze Senátu k prezidentovu podpisu ještě dalších pět
norem. Patří k nim novela zákona o snížení státní podpory stavebnímu spoření
a novela, která zvýší od roku 2006 živnostníkům minimální vyměřovací
základ pro výpočet zdravotního pojistného z nynějších 35 na 50 procent ze
zisku. Další reformní novela počítá s posunutím věkové hranice pro odchod
do důchodu na 63 let v roce 2013 pro muže a bezdětné ženy. Parlament také
vládě schválil novelu, podle níž by o výši různých složek platu státních
zaměstnanců rozhodoval kabinet podle možností státního rozpočtu. Novelou
zákona o státní sociální podpoře chce vláda převést z úsporných důvodů
výplatu sociálních dávek z úřady obcí s rozšířenou působností na úřady práce.
Poslední dvě reformní novely, které se týkají zákonů o účetnictví a o daních z
příjmů, Senát vrátil s úpravami sněmovně. Sněmovna je má projednat koncem
listopadu.
Počet osob připojištěných na penzi od ledna 2000 pravidelně roste. Za tři
čtvrtletí letošního roku stoupl o 71 tisíc na 2,69 milionu lidí; v samotném
třetím čtvrtletí činil nárůst 25.000 osob.
S pořízením nových kolových transportérů pro českou armádu vyslovila
souhlas Bezpečnostní rada státu. Novinářům to po jejím jednání řekl ministr
obrany Miroslav Kostelka. Vojáci chtějí do roku 2012 získat 240 transportérů
za celkem 25 miliard korun.
Asi na 50 milionů korun odhaduje ministerstvo zemědělství náhrady rolníkům
ve dvou posledních případech tzv. nemoci šílených krav (BSE) v tuzemsku.
Novinářům to řekl ministr zemědělství Jaroslav Palas. Stát je ze zákona
povinen odškodnit zemědělce, v jejichž chovech se nemoc vyskytla, zejména
za zvířata utracená z preventivních důvodů. MZe chce podle Palase v otevřít
diskusi o tom, zda současná metodika, podle které se utratí potomci a
vrstevnice postiženého dobytčete, je vědecky zdůvodnitelná. Tento postup má
velký dopad zejména v koncentrovaných chovech skotu, jaké jsou v
tuzemsku. Palas se v této věci obrátil na zástupce Evropské komise.
Loni užilo některou z nelegálních drog 11 procent dospělých Čechů, tedy
přibližně 950.000 lidí. V porovnání s rokem 2001 to znamená nárůst o tři
procenta. Češi nejčastěji berou marihuanu a takzvanou taneční drogu extázi.
Alespoň jednu zkušenost s drogou má až 1,7 milionu lidí, vyplývá z výroční
zprávy Národního monitorovacího středisko pro drogy a drogové závislosti,
kterou zveřejnila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
Někdejší ředitel televize Nova a senátor Vladimír Železný definitivně prohrál
spor s bývalým ředitelem České nezávislé televizní společnosti (ČNTS)
Janem Vávrou. Pražský vrchní soud v odvolacím jednání rozhodl, že se Vávra
nemusí za svůj článek "Vinnej, nevinnej, berte to po řadě" Železnému
omluvit. V tomto bodu tak potvrdil květnový verdikt pražského městského
soudu. Městský soud také v květnu rozhodl, že Vávra nemusí Železnému
zaplatit odškodné 100.000 korun. Požadavek na tuto finanční satisfakci vzala
ale senátorova právní zástupkyně Markéta Havlová zpět, a vrchní soud tak
246
dnes řízení v tomto ohledu zastavil. Senátor, jehož stíhání začalo v dubnu
2001, čelí šesti obviněním. Čtyři se týkají poškozování věřitele - firmy
Central European Media Enterprises (CME), dvě daňových úniků.
19. listopad
Vláda chce zabránit přílivu Romů ze Slovenska. Ministr vnitra Stanislav
Gross má kabinetu do konce února navrhnout, jak je možné to konkrétně
provést. Vicepremiér Petr Mareš má zase získávat informace od obcí, jež mají
s romskou komunitou největší zkušenosti. Podle odhadů ministerstva vnitra,
nyní v České republice žije asi 14.000 slovenských Romů. Jinou analýzu o
romské migraci, kterou dnes vláda vzala na vědomí, vypracovalo ministerstvo
práce a sociálních věcí. Materiál tvrdí, že příliv slovenských Romů výrazně
nezahýbal se systémem sociálních dávek. Zhoršil ale prý životní úroveň Romů
v České republice, k nimž se jejich slovenští příbuzní nastěhovali. Zbrzdil
údajně i jejich začleňování do společnosti.
Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach (ČSSD) ani napodruhé
neprosadil na vládě zvýšení počtu zaměstnanců úřadů práce. Ministři se kvůli
úsporám rozhodli nezvyšovat počet úředníků. Škromach kabinet nepřesvědčil,
že kvůli rostoucí nezaměstnanosti je třeba posílit kvalitu služeb pracovních
úřadů a že je nutné přijmout 450 nových lidí. Přijetí nových pracovníků by
stálo v příštím roce 240 milionů korun. Ministerstvo chtělo náklady pokrýt z
prostředků určených na aktivní politiku zaměstnanosti, nežádalo další výdaje
ze státního rozpočtu. Na jednoho pracovníka úřadu práce nyní podle
ministerstva připadá 222 uchazečů o práci, což neumožňuje ani
desetiminutovou osobní konzultaci dvakrát za měsíc. Zatímco nezaměstnanost
za poslední čtyři roky stoupla, úřady mají stále stejně, tedy 4995 zaměstnanců.
ČSSD podle listopadového průzkumu agentury STEM těsně předstihla KSČM
a vrátila se s 19,6 procenta na druhé místo žebříčku stranických preferencí.
STEM zveřejněnými výsledky nepotvrdil nedávný průzkum společnosti TNS
Factum, podle něhož opoziční komunisté předstihli v preferencích vládní
sociální demokracii o čtyři procenta. První je suverénně ODS, která se už
čtvrtý měsíc pohybuje nad třicetiprocentní hranicí. Podle STEM si znatelně
polepšili čtvrtí lidovci. Mírně se zlepšila i US-DEU, na překročení
pětiprocentní hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny by to ale nestačilo.
Kontrolní vyšetření potvrdilo osmý případ nemoci šílených krav (BSE) v ČR.
Nakažena byla téměř čtyřletá kráva ze společnosti ZEMOS z Velkých Němčic
na jižní Moravě.
Česká konsolidační agentura musí zaplatit společnosti EC Group přibližně
370 milionů korun. Rozhodl o tom Rozhodčí soud při Hospodářské komoře
České republiky. EC Group ve sporu o pohledávky celkově požadovala 568
milionů Kč. EC Group loni koupila z portfolia agentury za 3,4 miliardy Kč
950 pohledávek v hodnotě 39 miliard korun. Poté však požadovala zpět
stamiliony korun. U některých pohledávek prý nebylo jasné, zda v době
247
prodeje patřily skutečně ČKA. Svého požadavku se EC Group začala domáhat
v 11 arbitrážních sporech. Rozhodčí soud nyní rozhodl o tom, že agentura
obhájila 56 z 80 sporných pohledávek. Ta nyní analyzuje odůvodnění
rozhodnutí a výsledek sporu zatím nechce komentovat. Rozhodnutí soudu
obdržela od právní kanceláře Lovells, která ji zastupuje. Kvůli sporům s EC
Group zakázal Sobotka agentuře prodávat státní dluhy do doby, než bude
prověřena smlouva mezi EC Group a ČKA. Pokud byla chyba na straně ČKA,
mohla by se opakovat i při dalším prodeji, obával se ministr.
20. listopad
Nový předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek nesouhlasí s plánem
ministerstva financí, aby podnikatelé dlužící státu nesměli několik let
podnikat. Dlužníci státu by se podle něj neměli odlišovat od jiných dlužníků.
"To je prostě nerovnost, s tím nesouhlasím," řekl. Kalousek příliš nevěří ani
opatřením proti šedé ekonomice. Sbližování sazeb DPH je podle něj důležité.
Kalousek považuje za správné, že diskuse nad postavením dlužníků začala.
"Musíme najít způsob, aby dlužník tahal za kratší konec provazu než věřitel,"
uvedl. Tak jednoduše, jak navrhuje MF, to však podle něj nepůjde. Řada
podniků se do platební neschopnosti nedostala vlastní vinou, zadlužené jsou i
státní podniky. Upozornil i na paradox, kdy by stát trestal dlužníka, který se
do platební neschopnosti dostal tím, že mu nezaplatil sám stát.
Vedení Unie svobody-DEU dostalo podporu republikového výboru strany.
Toto grémium složené i ze zástupců krajských organizací také velkou
většinou hlasů rozhodlo o tom, že nadcházející prosincový sjezd US-DEU
nebude volební, jak žádaly dva regiony. S výsledkem čtyřhodinového jednání
unionistů v sídle sněmovny novináře seznámil předseda US- DEU,
vicepremiér Petr Mareš. Unionistům se zatím nedaří zvrátit propad voličských
preferencí, i když zahájili komunikační strategii Agenda 12. Karlovarští a
olomoučtí unionisté požadují, aby prosincový sjezd v Hradci Králové byl
volební. Dnes ale tento požadavek neuspěl.
Jeden nezaměstnaný člověk stojí státní rozpočet asi 200 tisíc korun ročně.
Pokud by míra nezaměstnanosti klesla o procentní bod, mohla by státní
pokladna každý rok ušetřit až 11 miliard korun, odhadl dnes hlavní ekonom
Patria Online David Marek. Mnohem horší než vyplácené podpory jsou prý
chybějící příjmy z daní a pojištění. Marek upozornil i na malé možnosti Čechů
stěhovat se za prací a často i neochotu změnit bydliště. "Stát by měl odstranit
regulované nájemné, jinak se trh s byty nerozhýbe," uvedl.
Obrovskou nezaměstnanost na jednání tripartity kritizovaly odbory. Vláda je
podle nich málo ambiciózní a dává málo peněz na aktivní opatření, která by
nezaměstnanost snížila. To připustil i ministr práce a sociálních věcí Zdeněk
Škromach.
Radioaktivní materiál, který se v Brně neúspěšně pokusili prodat dva muži ze
Slovenska, obsahuje dva druhy uranu, přírodní a ochuzený. Zjistil to Státní
248
úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Jeho mluvčí Pavel Pittermann
zopakoval, že materiál není nebezpečný.
21. listopad
Prezident Soudcovské unie Jaromír Jirsa řekl, že v České republice není
dostatečně zajištěna nezávislost soudcovské moci na moci výkonné a
zákonodárné. Jirsa to uvedl při zahájení dvoudenního zasedání unie, které
začalo ve Františkových Lázních. "Výsledek porovnání zákonem daných
předpokladů pro výkon skutečně nezávislé soudní moci u nás a v ostatních
zemích Evropy je odstrašující," uvedl Jirsa. "Jako nevyhovující lze mimo jiné
označit závislost soudních funkcionářů, a potažmo soudců na ministerstvu
spravedlnosti či spíše na ministrovi a jeho politické vůli," dodal.
Pozorovatelé ODS v Evropském parlamentu se podle poslance ČSSD Libora
Roučka pokoušejí o spolupráci s italskými neofašisty a polskými nacionalisty.
Jeden z pozorovatelů ODS Jan Zahradil toto nařčení odmítl. Rouček na
tiskové konferenci řekl, že pozorovatelé ODS sice spolupracují s Evropskou
lidovou stranou, ale necítí se v ní doma, proto hledají "tu u italských
neofašistů, tu u polských nacionalistů". Zahradil považuje Roučkovy názory
za pokus se zviditelnit. "My jsme regulérními pozorovateli u frakce Evropské
lidové strany, což je nejsilnější frakce v Evropském parlamentu," řekl
Zahradil. Členem této frakce je i italská strana Forza Italia premiéra Silvia
Berlusconiho. "Zřejmě se pan Rouček domnívá, že pan Berlusconi je fašista
nebo něco podobného," poznamenal. V Polsku ODS spolupracuje se dvěma
pravicovými subjekty, jednou je Občanská platforma, druhou Právo a
spravedlnost (Prawo i Sprawiedliwosc). "Ani jedna z nich není nacionalistická
strana, ale jsou to normální, demokratické, pravicové strany, které působí v
polském parlamentu," prohlásil Zahradil. Rouček, který by měl podle návrhu
stranického předsednictva vést kandidáty ČSSD do evropských voleb, označil
ODS a KSČM za hlavní protivníky. Občanští demokraté ani komunisté nejsou
schopni v Evropském parlamentě hájit národní zájmy, zdůraznil. ODS o nich
podle Roučka jen často hovoří, ale nedovede je definovat. Když má možnost
je hájit, tak vždycky selže, tvrdí. V roce 1993 při vyjednávání asociační
dohody s Evropskou unií otevřela český agrární trh Evropě a českým
zemědělcům stejné podmínky nevyjednala. ODS, když vládla, nebyla podle
Roučka s to se domluvit ani s českými sousedy. "Ptám se, s kým chce ODS v
Evropě při obhajobě těch takzvaných národních zájmů spolupracovat," dodal.
"Pan Rouček, vědom si své vlastní nevýraznosti, se snaží ostrým slovníkem
na sebe upozornit. Měl by se méně starat o to, kdo s kým spolupracuje v
Evropském parlamentu, a více o to, co jeho strana provedla s tímto státem
nebo jaké nedůstojné podmínky sociální demokracie pro vstup do EU
vyjednala," reagoval Zahradil, který má být lídrem ODS pro eurovolby.
Asociace samostatných odborů písemně požádala prezidenta Václava Klause,
aby vetoval některé zákony týkající se reformy veřejných financí. Žádost
249
podle mluvčího Hradu Hájka od místopředsedy odborové centrály Jaromíra
Duška převzal ředitel Klausova sekretariátu Ladislav Jakl s ujištěním, že se jí
bude prezident vážně zabývat. Předseda ASO Bohumír Dufek řekl, že v
dopise odboráři rovněž požádali prezidenta o přijetí. Žádost podpořili 107.000
podpisy lidí nespokojených s reformou. Klaus ještě před odletem do
Spojených států podepsal čtyři reformní zákony. Zbývajícími sedmi se bude
zabývat po návratu z návštěvy USA, kterou ukončí. Nejvíce, tedy 80.000
podpisů, dokázal shromáždit Dufkův zemědělský odborový svaz. Odborové
sdružení železničářů, které se považuje za nejsilnější článek asociace, dalo
dohromady 25.000 podpisů. Ostatní členové odborové centrály sebrali 2000
podpisů.
České dráhy začaly hledat firmy, které by pro ně zajistily poskytování služeb
cestujícím na nádražích. Firma proto vypsala výběrové řízení, do kterého se
mohou hlásit zájemci o poskytování zhruba dvou desítek činností, od prodeje
tabáku a občerstvení po provoz lékáren. Dráhy si od soutěže slibují zlepšení
služeb cestujícím i finanční přínos. Vítězné firmy v dvoukolovém tendru
budou muset zaručit jednotný vzhled provozoven v jednotlivých stanicích,
dostatečný sortiment, moderní obsluhu a bezbariérový přístup.
22. listopad
Utrechtská unie starokatolických církví směřuje ke smlouvě s anglikánskou
církví, která by pro celou Evropu upravila pravidla vzájemné působnosti.
Jednotlivé osamocené anglikánské obce v regionech by tak například mohly
být spravovány historickými starokatolickými biskupstvími. Vyplynulo to z
mezinárodního zasedání starokatolických biskupů, kteří během uplynulého
týdne jednali v Praze.
Centrální banka v současné době drží zhruba 14 tun zlata.
23. listopad
Předseda vlády a ČSSD Vladimír Špidla nehodlá komentovat výroky, které na
adresu jeho vlády zazněly na kongresu ODS v Luhačovicích. ODS Špidlovi
vzkázala, že jeho vláda škodí zemi a ODS ji vystřídá. "Věřím, že nakonec
voliči ocení práci vlády a stran vládní koalice při prosazování nepopulárních
kroků," sdělil Špidla. Podle ODS vládní koalice škodí a ožebračuje zemi,
omezuje práva a činorodost občanů, podporuje korupční prostředí a svou
neschopností jen nahrává komunistům. "Invektivy komentovat nehodlám, na
tuto úroveň komunikace nepřistupuji," vzkázal premiér.
Český institut pro akreditaci udělí letos již 1300. osvědčení o akreditaci. Toto
osvědčení svému nositeli dosvědčuje, že protokoly a certifikáty, které vydává
svým zákazníkům, mají mezinárodní parametry. O toto osvědčení se ucházejí
například zkušební a kalibrační laboratoře, inspekční a certifikační
organizace.
250
Snímek německé režisérské dvojice bratří Benjamina a Dominika Redingů
nazvaný Oi! Warning zvítězil na festivalu filmů s gay a lesbickou tematikou
Mezipatra. Odborná porota jméno vítězného filmu vyhlásila v pražském kině
Aero. Projekce letošního čtvrtého ročníku festivalu se uskutečnily v Praze a v
Brně.
24. listopad
Prezident Václav Klaus podepsal další dva z 11 zákonů, které souvisejí s
vládní reformou veřejných financí. Od příštího roku se tak například sníží
maximální výše státní podpory na stavební spoření z 4500 na 3000 korun
ročně.
Na finanční trh v České republice bude od roku 2009 až 2010 dohlížet jediná
instituce namísto současných čtyř. Za dva roky by se měl sloučit dozor nad
družstevními záložnami a bankami, nejdříve v roce 2006 bude sloučena
kontrola pojišťoven a penzijních fondů s dozorem nad kapitálovým trhem.
Nové možnosti českému průmyslu k účasti na kosmických programech otvírá
Plán pro evropské spolupracující státy. Tuto dohodu mezi Evropskou
kosmickou agenturou (ESA) a Českou republikou v Praze podepsali ředitel
odboru strategie a vnějších vztahů agentury Jean-Pol Poncelet a ministryně
školství Petra Buzková (ČSSD). Zapojení českých firem a institucí do
evropských kosmických projektů Galileo a GMES, což podepsaná dohoda
umožní, přijde podle Petra Křenka z ministerstva kultury Česko na milion eur
(asi 32 milionů korun), zatímco členství v ESA by stálo jednu miliardu korun.
Galileo je systém třiceti družic. Jeho hlavní využití se očekává v letecké,
silniční, železniční i námořní dopravě a záchranné službě. GMES rovněž
provozuje síť umělých družic, která se zabývá sledováním životního prostředí
a bezpečnosti. Česká republika musí ale do 12 měsíců předložit projekty v
hodnotě 32 milionů korun. Je to podmínkou platnosti dohody. Již nyní ale má
podle Křenka zájem o spolupráci třikrát více firem, než bude možné uspokojit.
Podnikatelské prostředí v České republice je stále nepřehlednější, korupce
státních úředníků roste a práce soudů se zhoršuje, vyplývá z letošního
průzkumu Hospodářské komory a Středního podnikatelského stavu mezi
podnikateli. Daňová zátěž je podle většiny z nich demotivující, naopak nastalo
zlepšení v možnosti získání bankovního úvěru. "Čím menší podnik, tím horší
hodnocení," uvedl k průzkumu analytik komory Jan Přib. Posun názorů
podnikatelské veřejnosti na míru celkové daňové zátěže označil Přib jako
dramatický. Podíl těch, kteří považují daňovou zátěž za naprosto demotivující,
vzrostl z 27 procent předloni přes 36 procent loni až na letošních 56 procent.
Tento názor vyjádřilo dokonce 64 procent představitelů malých firem a 80
procent zástupců nejmenších podniků. "To je obrovský nárůst, možná nejvíce
alarmující zjištění a nejhorší možná známka současné takzvané reformy
veřejných financí," řekl předseda SPS Zdeněk Somr.
251
25. listopad
Prezident Václav Klaus podepsal další dva z 11 zákonů, které souvisejí s
vládní reformou veřejných financí. První podepsaný zákon změní normy o
důchodovém pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, o veřejném zdravotním pojištění a další předpisy. Druhý
podepsaný zákon pak upraví normu o službě a odměňování státních
zaměstnanců.
Poslanci schválili novelu zákona o účetnictví, která ruší jednoduché
účetnictví. Drobní živnostníci místo něj povedou pouze evidenci příjmů a
výdajů nutnou pro stanovení základu daně z příjmu. Limit pro přechod na
podvojné účetnictví má od ledna vzrůst ze tří na šest milionů korun.
Sněmovna předlohu schválila ve znění, ve kterém ji počátkem listopadu vrátil
poslancům Senát. Zákon musí ještě podepsat prezident republiky.
Koaliční komise pro zdravotnictví nedospěla k návrhu řešení, které by
pomohlo českému zdravotnickému systému a mimo jiné by příští rok do
resortu mohlo přinést až 16 miliard korun. Sama ministryně zdravotnictví
Marie Součková výsledky dnešního jednání označila za "nepovzbudivé" a
prohlásila, že pro stabilizaci zdravotnictví bude zapotřebí hodně politické
odvahy a vůle. Za věc, na níž se komise naopak shodla, označila Součková
návrh na zvýšení zdravotního pojištění u lidí samostatně výdělečně činných,
čili těch, co pracují na živnostenský list. To by mělo přinést asi jednu miliardu
do systému, dodala. Stále ale podle ní není s definitivní platností vyřešeno,
kde vzít zbývajících 15 miliard nezbytných pro zdravotnictví, které chybí.
Zástupci akademických senátů Univerzity Karlovy předávali před sídlem
parlamentu poslancům dopis s výzvou, aby se zasadili o zvýšení rozpočtu
vysokých pro příští rok. Školy by podle akademiků potřebovaly pět miliard
korun, aby mohly zahájit reformu nezbytnou pro zachování
konkurenceschopnosti v Evropské unii. Podle vládního návrhu státního
rozpočtu mají dostat víc o 1,7 miliardy korun.
Jihokorejská automobilka Hyundai Motor nepostaví v České republice nový
výrobní závod za 1,5 miliardy dolarů. Hyundai to oficiálně sdělila české
vládní agentuře CzechInvest.
Zadluženost měst a obcí nyní činí 58 miliard korun, zatímco před deseti lety
byla pouze 3,8 miliardy korun. Dluhy dále porostou a v roce 2006 se přiblíží
80 miliardám korun, uvedl analytik ratingové agentury CRA Rating Agency
Tomáš Lněnička. Problémem podle analytika není objem dluhu, ale trvalý
růst, který může vyústit zejména u menších obcí v neschopnost závazky
splácet. "Absolutní výše zadluženosti není nijak vysoká, ale problémem je
trend, který byl nastaven," řekl Lněnička. CRA proto radí zavést do zákonů
pravidla pro regulaci dluhů, včetně sankcí, po vzoru jiných kandidátských
zemí, například Slovenska, Polska a Maďarska.
252
Známý sochař Pavel Opočenský jde definitivně do vězení za to, že pohlavně
zneužíval nezletilé dívky. Pražský městský soud potvrdil tříletý trest, který
Opočenskému v létě uložil Obvodní soud pro Prahu 2.
Anonymní telefonista oznámil na linku 158 uložení bomby v prostoru
pražského ruzyňského letiště. Prostory prohledala policie ve spolupráci s
ostrahou letiště, žádnou výbušninu však nenalezly.
26. listopad
Prezident Václav Klaus vetoval první reformní zákon, který měl živnostníkům
od roku 2006 zvýšit zdravotní pojištění. Novela, která zvyšovala minimální
vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojistného ze současných 35 na
50 procent ze zisku, byla součástí balíku zákonů, kterým chce vláda ozdravit
veřejné finance. Klaus podle Hradu zákon nepodepsal, protože podle něj
neřeší problémy zdravotnictví a zhoršil by pozici drobných podnikatelů a
živnostníků. Novela by sice navýšila příjmy, které směřují do systému
zdravotního pojištění, ale podle prezidenta nijak neřeší výdaje na zdravotní
péči.
Ministerstvo životního prostředí nepovolilo výstavbu dvou jezů na dolním
toku Labe, když nedalo investorovi výjimku ze zákona o ochraně přírody.
Stavba vodních děl v Malém Březně a Prostředním Žlebu není podle úřadu
ministra Libora Ambrozka (KDU-ČSL) možná kvůli přírodnímu bohatství
chráněných lokalit. "Veřejný zájem nepřesahuje přírodní význam, a jen z toho
důvodu bylo možné výjimku ze zákona vydat," zdůvodnil rozhodnutí
náměstek ministra Ladislav Miko.
Ministryně školství Petra Buzková přistoupí k propouštění zaměstnanců v
organizacích svého úřadu, aby získala 150 milionů korun pro vysoké školy.
Poslanci ubrali z rozpočtu pro vysoké školy tuto částku proto, že ministerstvo
školství nepředložilo materiál specifikující navrhované výdaje. Buzková chce
tedy prostředky najít ve svém úřadu. Obvinění, že ministerstvo výdaje
nespecifikovalo, Buzková odmítá. Materiál prý dostalo ministerstvo financí a
sama jej poslancům nabízela. "Poslanci potřebovali najít důvod, proč peníze
berou," podotkla.
100.000 korun měsíčně budou pobírat čeští exprezidenti. Na návrh vlády o
tom rozhodla sněmovna. Peníze budou určeny na plat, plat asistenta a nájem
kanceláře.
Sedm vydavatelů časopisů si rozdělilo 63 procent společnosti Mediaprint &
Kapa Pressegrosso, která je jedním ze dvou distributorů tisku v České
republice. Smlouvy o převodu obchodního podílu firmy podepsaly v úterý. Na
tiskové konferenci to řekl podnikatel Ivan Kaufmann, který byl dosud jediným
vlastníkem Mediaprintu. Finanční částky za převod obchodních podílů odmítl
uvést.
Představitelé českého a německého ministerstva vnitra se v Drážďanech
dohodli na vytvoření styčné skupiny, která posílí součinnost při potírání
253
přeshraniční kriminality, především případů dětské prostituce. Novými
formami konkrétní spolupráce chtějí překonat i spory, které vyvstaly po
nedávném zveřejnění publikace německé nevládní organizace o údajném
masovém zneužívání dětí v českém pohraničí. Pravidelné dvoudenní setkání
na expertní úrovni, které v Drážďanech začalo, se shodou okolností koná
nedlouho po vydání publikace Děti šlapou chodník - zpráva z česko-německé
hranice. Vydala ji německá nezisková organizace Karo a zaštítila německá
odbočka Dětského fondu OSN (UNICEF). Kniha vyvolala především na
české straně značné pobouření.
Policie dopadla muže, který v září pohrozil na lince 158 výbuchy v budovách
pražského městského a vrchního soudu, pokud nedostane do tří hodin deset
milionů korun. Chtěl také, aby byl propuštěn patrně nejslavnější český vězeň
Jiří Kajínek, odsouzený na doživotí. "Pětatřicetiletému muži z Písecka hrozí
za jeho jednání trest odnětí svobody na pět až 12 let," řekl mluvčí pražské
policie Ladislav Bernášek. Podezřelý byl podle něj už v minulosti několikrát
soudně trestán, převážně za majetkovou trestnou činnost.
Někdejší předseda Fondu národního majetku (FNM) Jan Stiess vyslechl další,
tentokrát opět osvobozující rozsudek v případu jeho podezřelého lustračního
osvědčení. Samosoudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 Věra Trojanová jej
v šestém kole hlavního líčení s odvoláním na nedávné rozhodnutí Nejvyššího
soudu zprostila obžaloby z padělání a pozměňování veřejné listiny. Stejný
verdikt vynesla již předloni, odvolací soud jej ale tehdy zrušil. Nejvyšší soud
nedávno vyhověl Stiessovu dovolání a zrušil letošní pravomocný rozsudek,
kterým dostal pokutu 150.000 korun za to, že při nástupu do funkce v roce
1998 předložil FNM neověřenou kopii padělaného negativního lustračního
osvědčení. Dal přitom za pravdu obhájci Josefu Monsportovi, který při
procesu stále opakoval, že neověřená fotokopie lustračního osvědčení není
veřejnou listinou.
27. listopad
Prezident Václav Klaus vetoval další reformní zákon. Novela zákona o státní
sociální podpoře měla mimo jiné zpřísnit pravidla pro vyplácení dávek. Dávky
se také měly vyplácet na pracovních úřadech. Klausovi vadí, že zákon snižuje
dávky selektivně, nespravedlivě a nesystémově. "Stát hodlá ušetřit na
občanech s nejnižšími příjmy, a to na té jejich části, která se snaží živit
samostatně a na vlastní odpovědnost," uvedl Klaus v odůvodnění veta. Podle
Klause by přijetím zákona ale přišla o část státní sociální podpory skupina
živnostníků a drobných podnikatelů, která vykazuje nejnižší výdělky.
"Zaměstnanci se stejnou výší příjmů ve svých nárocích zkráceni nebudou,"
poznamenal Klaus. Výsledkem by tak podle něj bylo, že živnostníci by měli
nižší nárok na sociální příplatek, na příspěvek na bydlení a přídavek na dítě
než zaměstnanci se stejnými příjmy.
254
Prorektor pražské policejní akademie Jan Musil se stal ústavním soudcem. Na
Pražském hradě ho jmenoval prezident Václav Klaus. I po Musilově
jmenování zůstávají v brněnském Ústavním soudu stále čtyři volná místa.
Česká polní nemocnice se stahuje z jihoirácké Basry proto, že chybějí lidé,
kteří by vystřídali současný personál. Českému rozhlasu to řekl ministr
zahraničí Cyril Svoboda. "Nemocnice nemůže pokračovat především z toho
důvodu, že chybějí lidé, kteří by mohli v této nemocnici působit...," prohlásil.
Stažení nemocnice vyvolalo konflikt na české diplomatické scéně.
Velvyslankyně v Kuvajtu Jana Hybášková totiž rozhodnutí kritizovala v
článku pro Mladou frontu Dnes (MfD). Svoboda jí řekl, že o stažení rozhodla
vláda a ona to musí respektovat. Zdůraznil nutnost interního řešení problémů,
nikoli jejich zveřejňování v médiích. Vojenská polní nemocnice končí v Basře
k závěru roku. Její stažení podle Svobody v žádném případě nepoškodí image
České republiky v zahraničí.
Ministryně zdravotnictví odvolala z funkce ředitele Všeobecné fakultní
nemocnice v Praze Martina Holcáta. Důvodem je jeho údajný dopis
zástupcům Středočeského kraje, v němž uvedl, že jeho nemocnice nebude
podle metodického pokynu ministerstva zdravotnictví přijímat akutní pacienty
ze středních Čech. "Důvodem mého rozhodnutí je závažnost jeho opatření o
ukončení poskytování zdravotní pro občany Středočeského kraje," stojí ve
vysvětlení, které Součková poslala ČTK. Podle Holcáta má Součková právo
odvolat kteréhokoli ředitele nemocnice. Důvod, který uvedla, však není ten
skutečný, řekl Holcát. O záměru ministerstva informoval veřejnost
středočeský hejtman Petr Bendl (ODS). Odvolával se při tom právě na
Holcátův dopis z 9. října, v němž ředitel uvedl, že podle metodického pokynu
ministerstva zdravotnictví jeho nemocnice nebude sloužit "jako zařízení
akutní lůžkové spádové péče pro oblast Středočeského kraje", a to již od
poloviny listopadu. Ministerstvo, které kvůli šíření poplašné zprávy podalo
trestní oznámení na Bendla, vydání plošného pokynu pro všechny pražské
nemocnice popírá.
Asociace českých a moravských nemocnic trvá na tom, aby ministryně
zdravotnictví Marie Součková odstoupila z funkce, pokud nezajistí
nemocnicím podmínky k jejich fungování. Asociace to uvedla v prohlášení,
které zaslala ČTK. Podle asociace je situace ve financování zdravotní péče
kritická a platební neschopnost pojišťoven, nemocnic, lékáren a dalších
poskytovatelů péče již ohrožuje pacienty.
Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach se s odboráři a
zaměstnavateli na věcném záměru zákona o nemocenských dávkách
nedohodl. Zatímco ministr je odhodlán prosadit převedení povinnosti placení
dávek v prvních 14 dnech nemoci na zaměstnavatele, odboráři i
zaměstnavatelé jsou pro ponechání této povinnosti na státu, řekl šéf
Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch.
255
Politici zřejmě ještě rozdělí mezi mládežnické a dětské organizace několik
nemovitostí, které zbývají v likvidovaném Fondu dětí a mládeže (FDM).
Sněmovna velkou většinou hlasů přehlasovala Senát a i přes jeho zamítavé
stanovisko schválila novelu, která to umožní. Předlohu nyní posoudí
prezident. Stanovisko horní komory hájil ve sněmovně Martin Mejstřík (za
Cestu změny). Uvedl, že objekty, které ve FDM zbyly, jsou zchátralé a
mládežnické organizace či obce o ně až na výjimky nemají zájem, chybějí jim
i peníze na rekonstrukci. Míní, že zbývající objekty by měl stát prodat.
Poslankyně ČSSD Hana Šedivá mu od řečniště vzkázala, že má špatné
informace, a komunista Karel Vymětal Mejstříkovi vytkl, že pouze přečetl
písemnou argumentaci, kterou už poslanci dostali. Novelu předložilo několik
poslanců z různých stran. Jejich návrh výslovně zmiňuje nemovitosti na
Senovážném náměstí v Praze a v České ulici v Brně, které chtějí autoři
převést na ministerstvo školství. V tomto případě jde podle nich o
nejvhodnější způsob, jak zajistit, že obě budovy budou dál sloužit práci s
dětmi a mládeží. Další nemovitosti by měly mládežnické organizace získat na
základě výběrového řízení. Sněmovna už na návrh vlády rozdělovala majetek
z fondu ve dvou kolech, loni poslanci rozdali 62 nemovitostí, dalších několik
desítek rozdělili letos v dubnu. Dolní komora tehdy rozhodla mimo jiné o
tom, že stát obdaruje například i Mladé sociální demokraty a také Mladé
konzervativce, považované za organizaci blízkou pravicovým stranám, hlavně
ODS. Nejvíc budov v dubnu získaly organizace Junák a Pionýr. FDM vznikl v
roce 1993 a převzal jmění někdejšího Svazu socialistické mládeže, nyní
existence fondu pomalu končí. Spravovaný majetek se stát snaží postupně
převádět na různá sdružení dětí a mládeže. Někteří zákonodárci dlouhodobě
kritizují hospodaření fondu a nejasnosti v majetkových převodech.
Čeští lékaři zaznamenali letos více nových případů nákazy HIV než v
předcházejících letech. Jen v listopadu zaevidovali sedm nových pacientů, do
konce října prokázaly testy virus u 51 lidí. Ke konci října žilo v Česku 652
Čechů a cizinců s trvalým pobytem s virem HIV. Choroba AIDS propukla u
171 z nich, 104 lidé už zemřeli.
Spisovatel a český velvyslanec ve Vídni Jiří Gruša byl na zasedání
mezinárodního PEN-klubu v Mexiku zvolen jeho předsedou. Pětašedesátiletý
Gruša nastoupí do funkce po Mexičanovi Homeru Aridjisovi, který se o ni po
šestiletém působení znovu neucházel. Český spisovatel byl jediným
kandidátem. Za jeden ze svých nejdůležitějších cílů označil nový předseda
PEN-klubu reformu organizační struktury organizace, která byla založena již
v roce 1921. Tato struktura podle něj musí být přehlednější. Kromě toho chce
posílit spolupráci s "centry literárního života", například se spisovatelskými
svazy.
Dovoz levného čínského textilu působí těžkosti českým výrobcům. Zatímco
průmysl jako celek roste, výroba látek a oděvů stále klesá a nepomáhá ani
nepřetržité propouštění. Tuzemské textilní podniky propustily za posledních
256
šest let asi 30 tisíc lidí. Český textilní průmysl padá ke dnu a pomoci může jen
důraz na kvalitní výrobky.
Vyhoštěním na jeden rok potrestal Obvodní soud pro Prahu 1 Dána Franka
Rytlowa za útok na veřejného činitele při protestech proti pražskému zasedání
světových finančníků v září 2000. Rozhodl tak trestním příkazem, když
Dánsko odmítlo stíhání převzít.
28. listopad
Stát rozdělí mezi mládežnické a dětské organizace ještě několik nemovitostí,
které zbývají v likvidovaném Fondu dětí a mládeže. Prezident Václav Klaus
podepsal novelu zákona, která to umožňuje.
Zlevnění kávy, čaje, bonbónů, čokolády, žvýkaček a dalších potraviny mohou
lidé očekávat po vstupu do Evropské unie. Připlatí si ale za služby kadeřníků,
čistíren, opraven obuvi či některých stavebních prací. Se změnami počítá
vládní novela zákona o DPH, kterou prvním čtením propustila k dalšímu
projednávání Poslanecká sněmovna. Zákon v praxi přesouvá část potravin ze
základní dvaadvacetiprocentní do snížené pětiprocentní sazby daně, některé
služby se naopak vydají opačným směrem. Proti předložené novele se podle
očekávání postavila ODS. Prohlásila, že přijetí tohoto zákona znamená
zvýšení daňové zátěže nad rámec, který požaduje unie. "Vláda ČR pod
pláštíkem vstupu do EU provádí změny daňové zátěže," prohlásil Michal
Doktor (ODS). Podobně se podle něj vláda zachovala i při prosazování růstu
spotřebních daní.
Ceny vysokorychlostního připojení k internetu přes ADSL Českého Telecomu
se podle nové studie ČTÚ pohybují při srovnatelné rychlosti na evropském
průměru a úřad je proto nebude regulovat. ČTÚ zároveň odložil rozhodnutí o
propojení u služeb ADSL, které měl vydat do konce listopadu. Na stránkách
ČTÚ to oznámil předseda úřadu David Stádník. O regulaci cen ADSL začal
úřad uvažovat na jaře, když vypracoval studii, podle které Telecom nabízí
nejpomalejší ADSL v Evropě za průměrnou cenu. V polovině září firma
zvýšila rychlost základní nabídky ze 192/64 kbit/s na 512/128 kbit/s při
nezměněné ceně, ale zavedla desetigigabajtový limit na měsíční objem
přenesených dat. Nová studie ČTÚ srovnávala nabídku evropských operátorů
při rychlostech minimálně 512 kbit/s a nad jeden megabit/s. Studie
nezohledňuje výši poplatků za telefonní linku v jednotlivých zemích ani kupní
sílu obyvatel. Mezi 11 evropskými dominantními operátory skončil Telecom s
cenou 41,35 eura měsíčně bez DPH, tedy 1349 Kč, jako pátý nejdražší.
Nejvyšší cenu má Lucembursko, kde měsíční připojení o rychlosti 512 kbit/s
vyjde na 69,52 eura, což je v přepočtu 2225 Kč. Naopak v Chorvatsku je
možné ADSL o stejné rychlosti pořídit za 10,53 eura (337 Kč), což je nejméně
ze srovnávaných zemí.
257
Průměrná hrubá měsíční mzda ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,3
procenta na 16.522 korun. Zaměstnanci si tak v průměru měsíčně vydělali o
974 korun víc než ve stejném období loni.
Zástupci vedení ČSA a všech sedmi odborových organizací podepsali
kolektivní smlouvy. Končí tak téměř osm měsíců dlouhé období, kdy neměli
zaměstnanci ČSA kolektivní smlouvu žádnou. Smlouva garantuje všem
zaměstnancům příští rok růst základní mzdy o dvě procenta. Obě skupiny se
také shodly na průměrném růstu mezd o čtyři procenta v letošním roce.
29. listopad
Nejvyšší správní soud v Brně z formálních důvodů zamítl stížnost šlechtické
rodiny Walderode na postup pozemkového úřadu v Semilech. Ten odmítl
dědičce rodu Johanně Kammerlanderové vydat majetek, jehož hodnota se
odhaduje na půl až tři miliardy korun. "Podáváme proti rozhodnutí stížnost k
Ústavnímu soudu," řekl advokát Kammerlanderové Felix Nevřela. Vdova po
Karlu Des Fours Walderode vede současně ještě další spor u Okresního soudu
v Semilech. Nejvyšší správní soud tento týden zamítl rovněž nároky
šlechtického rodu Salmů, kteří usilovali o navrácení 7000 hektarů pozemků na
Blanensku. Potvrdil totiž rozhodnutí ministerstva vnitra, že Hugo Salm nebyl
československým občanem. Rod Walderode o navrácení rozsáhlého majetku
usiluje již přes deset let. Karel Des Fours Walderode přišel o rodový majetek
podle Benešových dekretů v roce 1946. V roce 1947 získal nazpět
československé státní občanství, v roce 1948 ale emigroval. V roce 1992
ministerstvo vnitra Des Fours Walderodemu československé občanství vrátilo
a šlechtic zažádal o vydání bývalého majetku svého rodu. Již v roce 1993
dostal od Lesního závodu v Harrachově téměř 90 hektarů lesa u Turnova, o tři
roky později však ministerstvo zemědělství rozhodnutí zrušilo. Po žádosti o
vydání majetku se objevila svědectví, že během II. světové války Des Fours
Walderode spolupracoval s fašistickým režimem. Bojoval ve wehrmachtu a
odpůrci vydání majetku mu připisují i členství v Henleinově SDP.
70 dokumentů a animovaných snímků nabídla nesoutěžní přehlídka české
dokumentární a animované tvorby, kterou už pojedenácté uspořádal Český
filmový a televizní svaz FITES. Skončila v pražském klubu Mat projekcí
nejnovějších televizních večerníčků a završilo ji tradiční přátelské setkání "u
štrúdlu". FITES podle stanov sdružuje a hájí audiovizuální tvůrce, podněcuje
výměnu názorů a podporuje postupy směřující ke vzniku umělecky a eticky
hodnotných děl. Jeho cílem je snaha o zajištění optimálních materiálně
technických, ekonomických a organizačních podmínek tvorby. Na veřejnosti
se toto občanské sdružení se zhruba 600 členy prezentuje zejména pořádáním
tvůrčích soutěží a přehlídek. Jsou mezi nimi soutěž o nejlepší výkony v
dabingu, Cena Pavla Juráčka a prémie v rámci festivalu FAMU.
258
Za vyvolávací cenu 600.000 korun si z dražby Dorothea odnesl nový majitel
obraz Jana Zrzavého Z Krátké Vsi. Byla to nejvyšší cena na aukci uměleckých
předmětů a starožitností, která se konala v pražském hotelu Renaissance.
Po druhém dnu plaveckého mistrovství republiky v krátkém bazénu v Plzni
vzrostl počet majitelů účastnických limitů pro evropský šampionát v Dublinu
o další tři jména. Vrcholem byl druhý český rekord Jany Myškové, po páteční
stovce tentokrát na 200 metrů volný způsob. Reprezentantka hradeckého
plavání, která se v minulosti prezentovala především jako sprinterka, neměla
na dvousetmetrové trati v Plzni konkurenci a vlastní český rekord vylepšila o
96 setin vteřiny na 1:58,36.
30. listopad
Letošní dražební rekord padl na aukci obrazů síně Antikva Nova Kodl na
pražském Žofíně. Olej Františka Kupky Ocel pije, jehož vyvolávací cena byla
4,2 milionu korun, byl prodán za 4,45 milionu korun. Průběh dražby byl
napínavý. O pozoruhodné dílo průkopníka abstrakce se v aukční síni utkali
čtyři zájemci.
Jana Myšková z Hradce Králové se stala nečekanou hvězdou mistrovství
České republiky v plavání v krátkém bazénu v Plzni. Šestadvacetiletá
svěřenkyně Martina Prokeše vytvořila během třídenního šampionátu celkem
tři národní rekordy a jako jediná se postarala o přepisování českých tabulek v
individuálních disciplínách. Nově zvedla své maximum na 100 m volný
způsob o 21 setin až na 54,08 sekundy.
1. prosinec
Česká republika po předchozím zdráhání vyslyšela volání generálního
tajemníka NATO George Robertsona a na dnešním zasedání Severoatlantické
rady v Bruselu nabídla 150 mužů pro operace vedené v Afghánistánu. Část z
nich by měla pomoci v provozu kábulského letiště v operaci ISAF pod
velením NATO, ale část by se měla zapojit do operace Trvalá svoboda, což v
praxi představuje boj proti stoupencům Talibanu. "Informoval jsem zasedání
ministrů obrany aliance o tom, že se ČR rozhodla vyslat až 150 lidí do
Afghánistánu, což by samozřejmě ještě podléhalo schválení parlamentu.
Těchto 150 lidí by dílem působilo v ISAF, dílem v operaci Trvalá svoboda,"
řekl velvyslanec Karel Kovanda, který v Bruselu zastupoval nemocného
ministra Miroslava Kostelku.
Vedení menší rakouské vládní strany svobodných (FPÖ) podpořilo rozšíření
Evropské unie o deset zemí. Vzhledem k nedořešeným otázkám kolem české
jaderné elektrárny Temelín a takzvaných Benešových dekretů budou al