nový reklamační řád k prodeji semen cactus hobby brno platný od

Transkript

nový reklamační řád k prodeji semen cactus hobby brno platný od
NOVÝ REKLAMAČNÍ ŘÁD K PRODEJI SEMEN CACTUS HOBBY BRNO PLATNÝ OD
ŘÍJNA 2014 ( 1.10.2014 )
Každý již objednávající zákazník bere na vědomí a souhlasí s níže uvedeným obsahem reklamačního řádu
platného od 1.10.2014, tedy každá námi přijatá objednávka elektronicky, písemně nebo telefonicky je
považována za závaznou a odsouhlasená zákazníkem již v okamžiku zaslání objednávky a našeho přijetí
objednávky od zákazníka, který je automaticky se zaslanou objednávkou již tímto seznámen s reklamačním
řádem Cactus Hobby Brno.
Čeleď Cactaceae je svou rozmanitostí velmi zajímavá skupina a to nejen pestrostí vzhledu atraktivity rostlin
a jejich žádaností, ale i jejich pěstovatelností od vyklíčení semene do dopěstování dospělého jedince.
Tato skupina se dá jednoduše rozdělit na dvě části právě z tohoto hlediska, proto ustanovujeme tyto dvě
skupiny s důrazem na nároky pěstování:
CACTACEAE TYP A - VYŠŠÍ NÁROKY VÝSEVU A PĚSTOVÁNÍ
Rody obecně - Ancistrocactus , Ariocarpus , Aztekium , Austrocactus , Austrocylindropuntia , Cintia ,
Copiapoa , Discocactus , Echinocactus - výslovně Echinocactus horizonthalonius , polycephalus , parryi ,
xeranthemoides , Homalocephala texensis , Echinocereus , Echinomastus , Epithelantha , Eriosyce velkosemenná pravá Eriosyce , Escobaria , Ferocactus , Geohintonia , Glandulicactus , Grusonia ,
Gymnocactus , Gymnocalycium ( jen Muscosemineum , např. mihanovichii , damsii a podobně ) , Harrisia ,
Eriocereus , Leuchtenbergia, Lophophora , Maiuhuenia , Maihueniopsis , Mammillaria ( pouze všechny
raritní , dále Velkosemenné - viz M. thresae , M. luethyi a podobně a také Velkokvěté černosemenné typu
M. sheldonii , M. boolii a podobně ) , Matucana , Melocactus , Neolloydia , Neowerdermannia , Notocactus ,
Obregonia , Opuntia - Puna , Pterocactus , Oreocereus , Oroya , Pediocactus , Pelecyphora , Pyrrhocactus s
důrazem na P. bulbocalyx a P. umadeave , Sclerocactus , Strombocactus , Sulcorebutia ,Tephrocactus
,Toumeya , Trichocereus,Turbinicarpus , Weingartia a z důvodu aktuálně obtížnější získatelnosti semen
všech sukulentních rostlin i všechny sukulentní rody paušálně všechny obecně.
- neakceptujeme absolutně žádné reklamace na klíčivost z ryze důvodu vyšší obtížnosti pěstování a výsevu
těchto taxonů ( každý pěstitel jinak skladuje, čistí a ošetřuje semena před výsevem , každý jednotlivý
pěstitel jinak provádí vlastní výsev , má jiné výsevní teploty ve výsevních aparátech při probíhajícím procesu
klíčení a podobně , není možné jednotlivě prozkoumat každou pěstírnu či zařízení , kde se naše produkty
budou vysévat a za jakých podmínek se vysévají a posoudit takto vyhovující či nevyhovující podmínky a
postupy pro výsev semen čeledi Cactaceae Typ A ).
- akceptujeme pouze prokázánu zákazníkem reklamaci ( doložit přesnou datumovanou fotografií i s kódem
na jmenovce našeho semenného produktu a prokázat, že jde o náš produkt nezpochybnitelně u nás
objednaný v daném čase ) na mechanické poškození semen ,
nedozrálost viz světlá barva testy nebo malá velikost semene, než je přirozené, ( poznámka - je li v porci
vyšší počet standartně vyvinutých velikostně semen, než je deklarováno prodejcem v daném typu porce ,
tento reklamační nárok automaticky zaniká ),
nebo na nižší počet semen v dané porci, než je deklarováno v cenících.
CACTACEAE TYP B - STANDARTNÍ A MENŠÍ NÁROKY VÝSEVU A PĚSTOVÁNÍ
Rody obecně - Acanthocalycium , Astrophytum , Aylostera , Blossfeldia , Cereus , Cleistocactus ,
Coryphantha , Denmoza , Echinofossulocactus , Echinopsis , Espostoa , Eulychnia , Frailea , Gymnocalycium (
vše kromě Muscosemineum ) , Haageocereus , Hamatocactus , Lobivia , Mammillaria snadněji pěstovatelné
a běžnější druhy ( kromě vyjmenovaných v Cactaceae typ A ) , Mediolobivia , Neoporteria , Parodia , Rebutia
, Stetsonia , Thelocactus a všechny ostatní snadněji pěstovatelné kaktusy .
- neakceptujeme žádné reklamace, když je parametricky deklarována klíčivost v daném typu porce
minimálně nad 15% až maximálně možné100% rozmezí
- akceptujeme reklamaci při nižší klíčivosti, než je 16% - zákazník je povinen nám tuto skutečnost doložit
přesnou datumovanou fotografií i s kódem na jmenovce našeho semenného produktu a prokázat , že jde o
náš produkt nezpochybnitelně u nás objednaný . Po vzájemné domluvě a prokázání všech těchto faktů
vyhovíme reklamaci . V zákazníkem jednoznačně prokázaném případě , že z dané porce vyklíčí pouze
minimálně 1 semenáč až 15 semenáčků ( 1% až 15% ) , zákazník hradí pouze paušální popatek z takzvané
výprodejové ceny , a to výpočtem dle typu reklamované porce :
PAUŠÁL 60 - všechny porce do 60s = 6,00 Kč ( paušál " 60" v přepočtu na zrno - v tomto případě u
šedesátisemenné porce platí toto : 6,00 CZK : paušál 60 = 0,1 CZK x 60s = 6,00 CZK , například u
dvacetisemenné porce takto :
6,00 CZK : paušál 60 = 0,1 CZK x 20s = 2,00 CZK , zahrnuje i 10s , 20s porce )
PAUŠÁL 500 - všechny porce do 500s = 50,00 Kč ( Cena 50,00 CZK děleno paušál 500 x počet zrn
zakoupených zákazníkem v porci , zahrnuje i 100s porce )
PAUŠÁL 5000 - porce 5000s = 100,00 Kč ( Cena 100,00 CZK děleno paušál 5000 x počet zrn zakoupených
zákazníkem v porci )
PAUŠÁL 10000 - porce 10000s = 150,00 Kč ( Cena 150,00 CZK děleno paušál 10000 x počet zrn zakoupených
zákazníkem v porci )
PAUŠÁL 20000 - porce 20000s = 200,00 Kč ( Cena 200,00 CZK děleno paušál 20000 x počet zrn zakoupených
zákazníkem v porci )
- v zákazníkem skutečně jednoznačně prokázaném případě 0% klíčivosti jednotlivé dané porce ( 0 ks
vyklíčených semenáčků ) je zákazníkovi nabídnutá dle jeho přání po vzájemné dohodě jiná adekvátní
náhrada nebo vráceny peníze za tuto porci.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATYPICKÁ CENA SEMEN " LOW SALE PRICE "
- pokud je v cenících uvedeno u daných porcí speciální ustanovení "low sale price" , jde o totálně ryzí
výprodej zásob a není zde brána v potaz jakákoli možná reklamace z důvodu výprodejní ceny
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WD - DVOUTISÍCOVÉ PORCE
- na tyto produkty se rovněž vztahuje reklamační řád vycházející ze základního dělení na CACTACEAE TYP A VYŠŠÍ NÁROKY VÝSEVU A
PĚSTOVÁNÍ a CACTACEAE TYP B - STANDARTNÍ A MENŠÍ NÁROKY VÝSEVU A PĚSTOVÁNÍ a jejich
reklamačních podmínek v nich citovaných.
- rovněž pokud není možno dodat zákazníkovi celou 2000s porci , ale jen množstevně menší balení než je
2000 semen ( například 1950 semen ),
je výsledná cena tohoto produktu korigována výpočtem dle celkové ceny původního produktu a paušálního
výpočtu dle počtu skutečně dodaných semen například u množstevní
korekce1950 semen : CENA 190,00 CZK : standartní typ balení 2000s = paušál 0,095 CZK x menší počet
semen 1950s = výsledná cena po korekci je 185,25 CZK
- neakceptujeme žádné reklamace, když je parametricky deklarována klíčivost v daném typu porce
minimálně nad 15% až maximálně možné100% rozmezí
- akceptujeme reklamaci při nižší klíčivosti, než je 16% - zákazník je povinen nám tuto skutečnost doložit
přesnou datumovanou fotografií i s kódem na jmenovce našeho semenného produktu a prokázat , že jde o
náš produkt nezpochybnitelně u nás objednaný .
Po vzájemné domluvě a prokázání všech těchto faktů vyhovíme reklamaci. V zákazníkem jednoznačně
prokázaném případě , že z dané porce vyklíčí pouze minimálně 6 semenáčků až 15 semenáčků ( 6% až 15% )
, zákazník hradí pouze paušální poplatek z takzvané výprodejové ceny , a to výpočtem dle typu reklamované
porce :
PAUŠÁL WD 2000 - WD porce 2000s = 64,00 CZK ( Cena 64,00 CZK děleno paušál WD 2000 x počet zrn
zakoupených zákazníkem v porci, výpočet je takto prováděn i u korigovaných porcí , kde je dodáno méně
semen , než je deklarovaných 2000 zrn )
- v zákazníkem skutečně jednoznačně prokázaném případě 0% - 5% klíčivosti dvoutisícové porce ( 0 až 5 ks
vyklíčených semenáčků ) je zákazníkovi nabídnutá dle jeho přání po vzájemné dohodě jiná adekvátní
náhrada nebo vráceny peníze za tuto porci.

Podobné dokumenty

Vyvě`Šeno anu }c, 5. "18/6

Vyvě`Šeno anu }c, 5. "18/6 Pr*fi*dtlÁlrnvailiuu hrwrlado* D$Q Vadovud Hilntr dno 10's$':0ís

Více

Systémový blesk YONGNUO YN560

Systémový blesk YONGNUO YN560 využití blesku jako „pomocného“ světla, když je blesk mimo tělo fotoaparátu. Nastavení výstupních výkonů blesku je totožné s nastavením v M módu (bod 3.). Když používáte blesk v módech S1 nebo S2, ...

Více

vseobecne podminky

vseobecne podminky Poskytovatel účastníkovi vystaví za každé zúčtovací období (1 měsíc, není-li smouvou stanoveno jinak) vyúčtování, které bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu. Spatnost vyúčtování je 14 (...

Více

Cacti Rysavy Kakteen Rysavy Cactus Rysavy

Cacti Rysavy Kakteen Rysavy Cactus Rysavy 280 knippelianus JJH 0303075 1,5-2/35,281 knippelianus v. kruegeri 2-3/18-22,282 longisetus SB 1707 3/35,283 mochavensis 3-4/20-30,284 oklahomensis FH 606 2/35,285 pectinatus v.neomexicanus ** v4-6...

Více