KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE 2015—2016

Transkript

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE 2015—2016
GONDOLIER
KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE
2015—2016
„Díky systematické komunikaci se zlepšilo
vnímání dopadů projektu a zároveň se nám
tím otevírá i cesta k lepšímu obrazu celého IT.”
— Lukáš Molcar, Řízení vztahů se zákazníkem, Česká pojišťovna
VÝCHOZÍ SITUACE
Skupina Generali v roce 2015—2016 provádí
radikální změnu v IT infrastruktuře. Jednou
ze součástí je sestěhování datových center
všech částí holdingu do Itálie. ORBIT je součástí
tohoto projektu.
ORBIT a Generali společně identifikovali
nutnost tuto radikální změnu komunikovat
směrem k uživatelům. Nutnost „zatáhnout“
do hry všechny uživatele IT. Zajistit, aby se
jednotlivci cítili být součástí týmu, součástí
firmy. Aby tuto radikální změnu akceptovali
a vzali celý projekt za svůj.
ŘEŠENÍ
ORBIT navrhl a zrealizoval komunikační
strategii GONDOLIER. Jejím hlavním pilířem
je sada nástrojů, které podporují partnerský
přístup IT k uživatelům/spotřebitelům IT.
Web, soutěž, single point of contact…
Cílem je vytvořit atraktivní prostředí,
které motivuje uživatele k obousměrné
komunikaci, zapojuje je do hry a oceňuje
jejich aktivitu. Zajistit, aby byli informováni, cítili zájem o jejich potřeby a měli okamžitou
odezvu na své dotazy. Současně jsme si dali za cíl zjistit, do jaké míry náš přístup ke
komunikaci změnových IT projektů funguje a přináší potřebnou přidanou hodnotu...
Základní teze zní: „Uživatelé jsou součástí projektu stěhování datových center a to přesto, že jim tento
projekt negeneruje přímou přidanou hodnotu. Realizátoři migrace jsou průvodci (Gondoliery) celým
procesem - v době přípravy, v době realizace i v době konsolidace.“
ORBIT se napojil na stávající interní firemní komunikační kanály (intranet, který zaměstnanci znají
a jsou v něm spokojeni) a vytvořil „novou“ webovou stránku jako centrální komunikační uzel, který
obsahuje vše podstatné a užitečné (např: časové plány migrací, stavy jednotlivých aplikací, odpovědi
na často kladené dotazy atd.). „Uzel“ propojuje pracovní tým a zaměstnance. Zde mohou okamžitě
reagovat, psát, ptát se…
K uvolnění celého tématu byla vyhlášená soutěž.
(Bude trvat po celou dobu projektu s hodnocením po týdnech.)
2
G O N D O L I E R
VÝSLEDKY
Projekt stále probíhá. Ale co je již platné
za 2 měsíce života komunikace:
2 700
36 076
unikátních návštěv
microsite
navštívených stránek
na microsite
8 000
uživatelů
oslovených interními kanály
2,3 minuty
průměrná délka
návštěvy
„Uživatelé jsou klíčem k úspěšnému IT projektu.
Nestačí jen realizovat samotný projekt a implementovat skvělé technologie. Je pro
nás důležité zapojit uživatele do hry. Zajistit, aby se stal součástí projektu. Proto
v ORBITu budujeme tým, který kombinuje znalost IT se znalostí marketingové
komunikace. Výsledkem jsou projekty, jakým je i Gondoliér. Je skvělé, že jsme dostali
příležitost jej realizovat. Je to nejen projekt, který má skvělou zpětnou vazbu a tím
potvrzuje platnost naší vize. Je to také projekt, který nás všechny strašně moc baví.“
— Martin Hudeček, Generální ředitel ORBIT s. r. o.
3
G O N D O L I E R

Podobné dokumenty

program ke stažení ZDE - Divadelní spolek JK Tyl

program ke stažení ZDE - Divadelní spolek JK Tyl Účinkuje Divadelní spolek J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou Režie Petr Sádek Hudba Jaroslav Krček Improvizace a hra na loutnu Barbora Hulcová Kožené masky zapůjčil vídeňský výtvarník Jan Brabenec Oso...

Více

Krušnoborec 2015

Krušnoborec 2015 Vojtek Petr Špora Petr Hron Zdeněk Novák Jindřich Sůva Petr Krejčík Radomír Junek Petr Molcar Miroslav Šidlo Zdeněk Beránek Miroslav Kříž Jiří Drengubák Josef Slavík Jiří

Více

Krušnoborec 2015

Krušnoborec 2015 Vápeníková Jana Ž40+ 1 Chironax Dental Servis s.r.o. Koutník Jakub M19-39 12 KL sport Most Provazník Jaroslav M19-39 13 Louny Hron Zdeněk M50+ 6 Regal Bike Teplice Jarolímek Jan M40-49 11 Spona Tep...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení 588/74, 588/101, 588/119, 969/3, 965/7, 669/66, 669/1, 669/4, 669/5 v katastrálním území Tatiná Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Tatiná č.p. 27 a č.p. 48 Poučení:...

Více

Přihláška ING Zlatá pravidla - Institut interní komunikace

Přihláška ING Zlatá pravidla - Institut interní komunikace Po rozdělení ING skupiny na bankovní a pojišťovací část byly schváleny nové firemní hodnoty, které mají posílit důvěru všech cílových skupin vůči pojišťovně ING. Čtyři Zlatá pravidla jsou celosvěto...

Více

Pravidla soutěže “PE

Pravidla soutěže “PE je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce (Pořadatel) má právo za

Více

BEBE DOBRÉ RÁNO – „BEBE DANCE“

BEBE DOBRÉ RÁNO – „BEBE DANCE“ s využitím mechaniky natáčení videí. Videa měla být vytvářena spotřebiteli a uploadována a následně hodnocena na webových stránkách. Předmět videa musel korespondovat s konceptem „ráno” a „energie”...

Více