přečíst zde

Transkript

přečíst zde
Naj
!
ám
VYTĚŽTE Z FACEBOOKU CO
NEJVÍCE
Přid
Disk
u
Přid
Spo
jt
Spo
jt
Naj
Naj
te se k n
j
e
!
ám
Většina firem stála před rozhodnutím, zda si založí stránku
te se k n
ej
!
ám
a
sn
e s nám
es
i na
HOSPITALITY BUSINESS NEWS - N°83
te ná
de
e s nám
es
i na
a
sn
te ná
de
na Facebooku. A většina se rozhodla pro. Tato sociální síť
vám totiž může hodně dát, ale pozor, také vzít. Správnou
kombinací dobrých příspěvků a cílené reklamy se úspěch
Disk
u
SKUPINU FANOUŠKŮ
LZE ORGANICKY
BUDOVAT
O tom, jaké příspěvky na Facebook patří a jakým chybám
se vyhnout, píšeme jinde. Teď
se ale podívejme na reklamu.
On-line marketing dokáže být
úderně přesný. Facebook nabízí
dva druhy reklam. Buď se jedná
o reklamu v pravém sloupci vedle sloupce příspěvků, anebo se
reklama objeví přímo jako sponzorovaný příspěvek mezi ostat-
foto: sxc_dynamix
Naj
HOREKA #83.indd 22
Přid
stačí vést stránku vašeho podniku na Facebooku a uveřejňovat
denní menu. Je to jednoduchá
a nenákladná komunikace s cílovou skupinou.
„Reklamu na Facebooku můžete přesně zacílit podle vámi zvolených parametrů. Dokonce
můžete oslovovat fanoušky určitých značek, členy zájmových skupin anebo zájemce o dobré
stravování, gurmány.“
Miroslav Král, společnost MarketUP
te se k n
j
e
!
ám
D
Dnes jsou sociální sítě fenoménem zejména pro B2C firmy,
tedy pro ty, jež oslovují koncové spotřebitele. Proč? Protože
dva miliony Čechů denně navštíví alespoň jednu sociální síť.
V České republice patří Facebook mezi TOP 3 nejnavštěvovanější webové stránky. Kdo
není na Facebooku, ztrácí určitý
potenciál, který by mohl využít.
Hotely a restaurace jsou jedním
z oborů, které mohou z Facebooku profitovat nejvíce. Lidé
rádi fotí jídlo a své fotografie
sdílí, a to je velké plus pro rozšíření zprávy o restauraci či hotelu. K tomu, abyste se zákazníkům připomínali velmi levnou
formou, prakticky zdarma, po-
e s nám
es
i na
te ná
de
Spo
jt
dostaví docela rychle a ani vás to finančně příliš nezabolí.
a
sn
22
i na
a
sn
JANA DORČÁKOVÁ
te se k n
j
e
Disk
u
e s nám
es
te ná
de
Sociální sítě
10:25
Disk
u
26.02.14
Přid
1
Spo
jt
122-14_HOREKA_kolecka_Facebook.pdf
ními příspěvky na hlavní stránce
uživatele. „Reklamu můžete zacílit podle vámi vybraných parametrů – žena/muž, kolik jí/mu
je let, kde bydlí, co se jí/mu líbí,
jaké má zájmy. Dokonce můžete oslovovat fanoušky určitých
značek anebo zájemce o dobré
stravování, gurmány,“ popisuje
možnosti cílení Miroslav Král
ze společnosti MarketUP.
Reklamy na Facebooku si tedy
můžete rozdělit podle cílové
skupiny, věku, typu a obsahu
reklamy. Do reklamy můžete
také přidat výzvu, aby se uživatelé stali vašimi fanoušky. Pokud lidé na reklamu prokliknou,
můžete sledovat, jak se chovali na vašem webu – kolik tam
strávili času, co je nejvíce zaujalo, zda udělali rezervaci nebo
hned odešli. Zároveň víte, kolik
vám reklama přinesla nových
fanoušků. Tímto způsobem
lze vyhodnotit výkon reklamy
a návratnost investic do její realizace. Takto vyhodnocujeme reklamu u našich klientů
a podobně postupuje např.
26/02/2014 19:59
NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE A AKTUALIZOVANÝ KALENDÁŘ AKCÍ
NAJDETE V ELEKTRONICKÉM ZPRAVODAJI HOREKA DIGITAL
www.bvv.c
z
Spojte
Se
S nám
i
Před
pla
zdar tné
ma
obje
dnávejte
www.e-hore na
ka.cz
Recepty
na
kRizi:
„Přes
období,
mohla
zapůsobitve kterém i
na náš
krize,
díky kvalitně
hotel
jsme se
přenesli
vypracovanému
a promyšlenému
PR
marketingu.“
peteR
BaBoľ
HOREKA
BUSINESS
NEWS N°
78
WWW.E-HOREKA.cz
* tištěný
StR. 20 FRANcHISINg
Přehled
franchisingových
konceptů
pro vaše coby inspirace
podnikání.
náklad
v
ověřenýříjnu 2011
ABC ČR
7000 výtisků
*
** náklad
7000 výtisků
(ověřovaný
ABC ČR)
x 2,7 čtenáře
na jeden
výtisk
(zdroj: STEM/MARK)
StR. 12 OvOcE
A zElENINA
Zelenina
a ovoce
představují
komodity, stálé
se kterými
kuchaři
pracují.
StR. 15 víNA
S přívlAStKy
FENOméN
v českých
Speciál
„Facebook může každé restauraci
hodně pomoci, ale špatná správa stránky
také dokáže mnoho zákazníků odradit.
Přitom stačí dodržovat několik základních
rad a komunikace s dosavadními
i potenciálními zákazníky se může
rozběhnout.“
Martin Šilar, odborník na sociální
sítě z portálu Lunchtime.cz
HOREKA #83.indd 23
MĚŘIT SE DÁ. CHCE
TO ZNÁT NÁSTROJE
On-line marketing získává na
oblibě a jeho výhodou je, že
jej lze realizovat za mnohem
nižších investic než marketing
lů ////
restauracích
StR. 8 / HOREKAFOKUS
stále zájem
gRIlOváNí
o grilování?
BUĎTE VE SPOJENÍ
/ 100%
čerstv
é ////////
Čeští kuch
aři úspě
BaBoľ
šNí Na eu
ropeaN ca
teriNg cu
pu
Více na
www.e-horeka.cz
64 365
obchod
ních mís
t v Čes
Zdroj:
Sdruže
ké repu
ní pro
blice akce
bankov
ptuje
ní kart
platebn
y
í kart
y.
a víNa sa
loNu víN
V praž
ském
hotelu
vín ČR
Adria
2013,
byla vyh
kter
od břez
láše
na v nab ou pořádá
Národn na vína 13.
ídce velk
í vina
ročníku
oobcho
Šampión
Salonu
dního řském centrum
řetězce
Červen : Chardonna
. Oceněn vín – Národn
Makro
á
í
á vína
Růžová vína suchá y 2011 poz
Cash &
najdou soutěže
dní sbě
a polo
Carry.
r,
Bílá vínavína: Rosé
zákazníc
suchá:
Růž
SvatovaZámecké vina
i
Šumivá polosladká: ený 2011
vřin
řstv
VOC,
Jan Stávecké barrique í Bzenec
Bílá vína vína: Louis Sauvignon
201
Gira
2011 poz
ek
slad
1 výběr
rdo
Cena
dní sbě
z hroznů
za nejl ká: Rulands t brut 2008
r, Mor
ké šed
epší kole
jako
, Vina
avíno
řství U
kci: Zám é 2009 ledo stní šumivé
Kapličky
víno
ecké vina
vé víno
, Znovín s. o., Boh
řství Bze
Znojmo emia Sek
nec
t
a jestli uskutečnil nákup či rezervaci. Alespoň zpočátku lze
doporučit pomoc specialisty na sociální sítě či kvalitní
on-line agentury. Pro získání
relevantních 2000 fanoušků firemní stránky obvykle stačí jeden až dva měsíce a rozpočet
10–15 000 Kč. Organicky lze
zvyšovat počet fanoušků o 1000
lidí měsíčně s náklady do 10 000
korun. Není to moc a za pokus
to stojí.
dostávát
e
také magazíN
tištěNý horeka
Objedne
jte si
www.e-ho na
reka.cz
////
odpovědN
ý mercur
e
Koncem
cenu za ledna udě
lil
Mercure společensk hejtman Mor
ou odp
soutěže , hotelové
ovědno avskoslezskéh
skupiny
st ostr
proběh
avském o kraje
Accor.
lo v páte
konzerv
u hote
atoře
k 25. ledn Slavnostní
lu
a Gym
vyh
a 2013
názia
v sále lášení
v Ostravě
Janáčko
.
vy
5 kroků při
tvorbě příspěvků
1. Nejdřív plánujte
Zamyslete se, co od Facebooku čekáte a čeho s ním chcete dosáhnout. Na začátku by měly vzniknout
i pravidla a mantinely, které budou platit pro veškerou budoucí komunikaci. „Mezi základní pravidla
patří maximální a minimální počet vlastních příspěvků, například minimálně jednou týdně a maximálně dvakrát denně,“ říká Martin Šilar, odborník na sociální sítě z portálu Lunchtime.cz. Stanovte
i pravidla pro vlastní příspěvky. Krkolomné, nejasné nebo uměle působící věty nikoho nenadchnou,
o pravopisných hrubkách nemluvě. K úspěšné strategii patří i sledování růstu počtu fanoušků a návštěv na webu, které přicházejí z Facebooku.
HOSPITALITY BUSINESS NEWS - N°83
I tady je ale reklama zpoplatněna. Na Facebooku se standardně platí za reklamu v pravém
sloupci platbou za klik (PPC
– pay per click). Cena kliku se
pohybuje mezi 1,50–3 Kč. „Tato
cena závisí na zvolené cílové
skupině, kde reklama probíhá,
jestli u nás nebo v zahraničí,
a na úspěšnosti reklamy, tedy
míře prokliků (CTR – click
through rate). V případě reklamy
formou sponzorovaných příspěvků se cena odvíjí od velikosti cí-
tví
běrate
Čeští šéfk
Intercon uchaři Rad
ek Dav
Catering tinental) se
id
umístili (La Veranda
v Lyonu Cup v Lyo
nu. Třet na čtvrtém ) a Jan Hor
jako
ký
místě
Food
Trade součást vele í ročník Eur
v soutěži (Zlatá Prah
ope
Exh
trhu
konci
probíhá ibition). Tato SIRHA (Inte an Catering European a,
hodin
Cup se
soutěží prestižní kuli akce zahajuj rnational
konal
Hot
v před
cí
nářská
e
epsané připravovali
soutěž soutěžní klánel Catering
kachna
m rozs
í, na jeho and
ahu: Marbufetový stůl Bocuse d´O
ž
Tři jídla a artyčoky;
r.
inov
aný moř a 12 porcí Během des
z vepřové Pečený
od každ
eti
ský vlk
ho mas losos v listo
ého jídla
s citru
a; Čok
oláda, vém těstě (sty sy; Foie
gras,
zelený
čaj a trople Paul Boc
ické ovo use);
ce.
vyhlášeN
Zájem
o
v české kvalitní vína
gastronomii
stále roste
a s tím
pojí i potěšení
se
s přívlastky.
z vín
Mají hosté
VELKÉ ROZPOČTY
SI NECHTE NA JINÉ
PROJEKTY
pohostiNs
000 od
E-ZPRAVODAJ
ZDARMA
08–09/0
tradiční, již od jednotek tisíc korun. Rovněž lze lépe měřit jeho
prodejní výkon. To, že je měření
dostupné, ale neznamená, že ho
klient správně využívá. Je třeba
se naučit využívat analytické
nástroje jako Facebook Insight
nebo Google Analytics a každou
reklamu opatřit tzv. UTM parametry. Díky nim budete přesně vědět, z jaké reklamy a kdy
k vám návštěvník přišel, jak
dlouho se na stránce zdržel
zpravodaj
////// 10
:
„Přes
období,
mohla
zapůs ve kterém i
ob
na náš
díky kv it krize, jsm
ho
e se pře tel
alitně
vypra
nesli
a promy
šlenému covanému
PR
marke
tingu.“
peteR
digital
editioN
3
Fr an
Meet chise
ing
lové skupiny, kterou hodláte oslovit. Částka ve výši 100 Kč stačí
obvykle na oslovení 500–1000
uživatelů, částka 1000 Kč zajistí
oslovení 10 000–30 000 uživatelů, za částku 10 000 Kč můžete
oslovit až 400 000 uživatelů.
Počet uživatelů a cenu si zvolíte
podle svých možností,“ vysvětluje Miroslav Král.
Výhodou sponzorovaného příspěvku je mnohem účinnější
oslovení uživatelů než u reklamy
v pravém sloupci. Je to dáno jak
větším rozměrem reklamy (ideální je použití fotografie), tak
i jejím umístěním mezi příspěvky přátel a oblíbených stránek.
Uživatel jí tak věnuje daleko
větší pozornost. Sponzorovaný
příspěvek můžete zacílit na vaše
existující fanoušky a jejich přátele
nebo můžete oslovit jakékoli uživatele Facebooku podle demografických parametrů a zájmů.
Například si vyberete pět tisíc lidí
z Prahy a okolí ve věku 25–50 let,
kteří mají v oblibě dobré jídlo.
A opět můžete sledovat, co vám
reklama přinese. „Dopad reklamy je snadné sledovat u e-shopů.
Vedeme Facebook stránku a provádíme reklamu pro designový
obchod s ručně vyráběnými šperky, módou a doplňky. Většina
příspěvků, které uveřejňujeme, je
o nových výrobcích v sortimentu. Nedávno jsme publikovali
v příspěvku dámské kabelky. Příspěvek byl u fanoušků
stránky velmi úspěšný, rozhodli
jsme se jej proto propagovat za
990 Kč, s cílením na ženy, 25
až 40 let, z ČR, které se zajímají
o módu. Během dvou dnů příspěvek oslovil asi 35 000 uživatelek, zhruba 500 z nich prokliklo
do e-shopu a celkem se uskutečnilo 15 nákupů těchto výrobků.
Kabelka stála okolo 700 korun,
a tak propagace v ceně 990 Kč
vygenerovala obrat přes 10 000
korun. A to je solidní návratnost investice,“ popisuje reklamu
v praxi Miroslav Král.
plářů
pty na
kRizi
Poin
Veletrh
t
příležit franchisingov
ost
v areálu í se uskute ých
ční
výstav brněnskéh
o
iště.
i Slevomat. „Společnost sleduje
u každého příspěvku prodejní
výkon, tedy kolik lidí si po prokliku na web uvedenou službu
či produkt v akci zakoupilo,
takže vědí, jaký příspěvek měl
jakou úspěšnost i v jakou hodinu,“ uvádí příklad Miroslav
Král. V tradičních médiích,
jako je tisk, rádio či TV, změříte úspěch reklamy obtížně
a výsledky se zjišťují celoplošně
až po uplynutí kampaně. Sociální sítě nabízejí okamžité výsledky a přímou zpětnou vazbu na
úspěch reklamy.
ktroNický
exem
Rece
čtenářů*
900
*
18
O
Nepostrad
atelNý ele
10 000
23
2. Dejte o sobě vědět a prodejte se
V první řadě je cílem informovat čtenáře, kdo jste, co děláte a kde vás najdou. „Na Facebooku prezentujte základní informace. Jednoduše je můžete vyplnit v nastavení a položce Základní informace.
Nezapomeňte zveřejnit i relevantní kontaktní údaje, adresu a otvírací dobu, ty by měly být vidět
okamžitě,“ radí Martin Šilar. Další obsah je pak jen na vás, ovšem vždy by měl odkazovat k silným
stránkám podniku. Pokud vaříte z čerstvých lokálních surovin, dejte na facebookovou zeď fotografie
ryb či čerstvého masa, máte-li moderně vybavenou kuchyni, pochlubte se.
3. Bez fanoušků to nepůjde
Jakékoli snažení vyjde bez publika vniveč. Pokud na jejich hojnější počet nechcete čekat týdny, je nejefektivnější možností placená reklama. Současně však můžete využít i způsoby, jak fanoušky přilákat
vlastními silami. „Na Facebook je nutné odkazovat na své webové stránce, podobně lze využít i různé
gastronomické portály, kde lze přidat adresu facebookové stránky,“ vysvětluje Martin Šilar. Na svém
webu nemusíte použít jen obyčejný odkaz, ale i předpřipravené nástroje, které poskytuje samotný
Facebook. Říká se jim widgety a návod pro jejich použití najdete na http://developers.facebook.
com/docs/plugins/. Odkazy na Facebook umístěte také na nápojové a jídelní lístky, účtenky a vizitky.
4. Vlastní nápady a osobní přístup jsou podmínkou
Dobré nápady nepřicházejí samy a občasná inspirace u konkurence není na překážku. Vlastní cesta
je ale vždy nejlepší a restauraci odliší. Důležitá je pravidelná komunikace se skalními fanoušky. Je
třeba si je předcházet, k čemuž nejlépe slouží nové informace, vtipné příspěvky a jejich jednotná linka.
Pokud budete monotónní a publikum usne, potká stejný osud i vaši stránku.
5. Nepodceňujte krize
Průšvihy se stávají a správně na ně reagovat je umění. „Reakce na kritiku či stížnosti se na první
pohled může zdát nepodstatnou součástí komunikace. Opak je však pravdou a neschopnost tyto
situace zvládat může stránce hodně uškodit,“ popisuje Martin Šilar. Na vulgarity a urážky reagujte
rázně a sami se jich vyvarujte. Vyhýbejte se ironii a sarkasmu na adresu fanoušků. Ukažte, že jejich
situaci chápete a chcete jim pomoci. Z naštvaného hosta vyhrožujícího kritikou se pak může stát
oddaný fanoušek.
26/02/2014 19:59

Podobné dokumenty

Vína pro speciální příležitost umocní mimořádný

Vína pro speciální příležitost umocní mimořádný v soutěži (Zlatá Prah ope Exh trhu konci probíhá ibition). Tato SIRHA (Inte an Catering European a, hodin Cup se soutěží prestižní kuli akce zahajuj rnational konal Hot v před cí nářská e epsané př...

Více

Civik Zink - Lugerex.sk

Civik Zink - Lugerex.sk VFKRG\YEXNRYpPPDVtYXVYĕWOp SĥtURGQt QHERWPDYpEDUY\ 0DGORLPLWDFHGĥHYDMHY39&SURYHGHQtVKOLQtNRYøP MiGUHPDMHNGLVSR]LFLYHVYĕWOpQHERWPDYpEDUYĕYH VKRGĕVEDUYRXVFKRGĭ =iEUDG...

Více

Výroční zpráva

Výroční zpráva a €kond čn,ch pDb}lů, na kterých r róhab] ia.e To má za ná§ledek přimýdopád na zdBvdniíaÝ ied nceajehó óbrái y§chopnosl prcli vněiš lm nepiiznivé púsobicim

Více

Pneumatiky pro osobní automobily, SUV a lehká

Pneumatiky pro osobní automobily, SUV a lehká „Pneumatiky CHAMPIRO HPY kombinují dynamickou a sportovní jízdu s bezpečností a komfortem.“

Více

Pneumatiky pro osobní automobily, SUV a lehká nákladní vozidla

Pneumatiky pro osobní automobily, SUV a lehká nákladní vozidla působící proti směru jízdy při pohybu pneumatiky. Díky hmotnosti vozidla je pneumatika v místě kontaktu s povrchem vozovky deformovaná. Tato deformace vyvolává vnitřní ztráty, podobně jako při pádu...

Více