Untitled - Koleje a menzy VUT v Brně

Transkript

Untitled - Koleje a menzy VUT v Brně
pár slov úvodem
Milé studentky a milí studenti,
průvodce prváka po VUT 2006/2007
vítáme Vás ve světě vysokoškoláků, ve světě nekončících pařeb, večírků, non stop otevřených barů,
kaváren a klubů. Ale také a zejména ve světě přednášek, cvičení, projektů a protokolů. Začíná pro Vás
nová etapa života, která by Vás měla připravit na budoucí povolání, zaměstnání, naučit Vás samostatnosti, smyslu pro zodpovědnost.
S životem jako takovým se však musí poprat každý sám, stejně jako s následujícími dny v novém prostředí, mezi novými lidmi. Doufáme však, že Vám je co nejvíce usnadní právě tento Průvodce. Naleznete
zde mnoho užitečných informací, rad a tipů, týkající se nejen studia na vysoké škole. Pevně věříme, že
Vaše první a samozřejmě i další kroky na universitě budou bezproblémové.
Vítejte.
vydalo IAESTE Brno
Kolejní 2, A05/0126
612 00 Brno
www.brno.iaeste.cz
koordinátor projektu: Ondřej Semotán
grafický návrh: Michal Klimovič, Jaroslav Mašek
sazba: Michal Klimovič
Děkujeme společnostem, které inzerovaly v této brožuře a uhradily tak náklady na její tisk.
za IAESTE Brno
michal klimovič
Publikace neprošla jazykovou úpravou, omlouváme se za případné chyba a překlepy.
obsah
obsah
úvodní slovo
3
koleje a menzy
32
obsah
4
ubytování
33
iaeste
6
stravování
34
iaeste čr, iaeste international
6
brno
35
mezinárodní výměnný program
7
historie
35
veletrhy iKariéra
8
město brno
36
katalog iKariéra
9
dopravní podnik města brna
38
volný čas
40
ikariera.cz
10
studium
11
divadla
40
vysoké učení technické v brně
11
galerie, muzea
41
rektorát vut v brně
14
sportovní centra
43
součásti vut v brně
15
kina
47
fakulta architektury
20
kluby
47
fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
22
vysokoškolské kluby
49
fakulta chemická
24
knihovny
50
fakulta informatiky
25
fakulta podnikatelská
26
fakulta stavební
28
fakulta strojního inženýrství
29
fakulta výtvarných umění
31
iaeste
IAESTE
iaeste čr, iaeste international
IAESTE ČR slaví 40 let činnosti
Studentská organizace IAESTE České republiky
v roce 2005 oslavila 40 let nepřetržité činnosti na
území České republiky a bývalého Československa. Je tak jednou z nejdéle fungujících studentských organizací u nás.
trocha historie IAESTE ČR a IAESTE International
IAESTE (The International Association for the
Exchange of Students for Technical Experience)
je mezinárodní organizace, jejíž hlavní činností je
zabezpečování odborných pracovních praxí pro
studenty především technických oborů. IAESTE
bylo založeno v roce 1948 na Imperial College
v Londýně a tehdejší Československo patřilo mezi
zakládající členy. Z původních 10 členů se do
dnešních dní rozrostlo na asociaci sdružující studenty z 85 zemí světa. IAESTE dnes spolupracuje
a je podporováno organizacemi jako UNESCO,
ECOSOC, UNIDO, ILO, OSN či Evropskou unií. Také
díky tomu umožní přibližně 6 000 studentům ročně získat praxi v zahraničí. Po přerušení činnosti
v padesátých letech minulého století IAESTE Česká republika znovu obnovilo svoje aktivity v roce
1965. Po dobu dlouhého komunistického režimu
představovalo IAESTE jednu z mála možností
jak vycestovat a pracovat v ‚nesocialistických‘
zemích.
IAESTE ČR dnes
IAESTE ČR dnes, to je především přes 90 nadšených studentů, kteří působí na 8 vysokých školách
technického zaměření po celé České republice.
Svou činností se snaží působit na studenty, školy
a zaměstnavatele tak, aby život studentů a jejich
profesionální start byli co nejpříjemnější a co nejjednodušší. Toho se snaží dosáhnout prostřednictvím výměnného programu a personalistických
projektů. Díky podpoře vysokých škol jsou naše
projekty čím dál více vyhledávány studenty, pro
iaeste
které jsou obrovským přínosem.
jaké jsou projekty IAESTE ČR?
Za dobu působení IAESTE v ČR si získaly naše projekty velkou podporu nejen studentů. Čím dál větší zájem vychází i ze strany firem, které přicházejí
do České republiky investovat svůj kapitál nebo
těch, které už na poli českého obchodu a průmyslu působí.
mezinárodní výměnný program, praxe v zahraničí
Primární aktivita IAESTE, která umožňuje českým
studentům vycestovat na praxe do jakékoli z 85
členských zemí IAESTE a na druhé straně zahraniční studenti přichází získávat zkušenosti k nám. Po
dobu existence IAESTE jsme umožnili vycestovat
více než 8 000 studentům. Ale o výměně Vám
povíme více později.
katalog pracovních příležitostí iKariéra
Náš nejstarší, už třináctiletý personalistický projekt přináší ucelený přehled o zaměstnavatelích
absolventů technických vysokých škol a jejich
požadavcích na jejich odbornost. V katalogu
naleznete nejen přehled pracovních nabídek
pro absolventy, ale i přehled nabídek odborných
praxí, stáží, možností zpracování bakalářských
a diplomových prací. Tento katalog je vydáván
celorepublikově v nákladu 15 000 kusů tištěné
podoby a 15 000 kusů na CD-ROM. Určitě se
o něm ještě dozvíte.
veletrh pracovních příležitostí iKariéra
Setkejte se nezávazně s personalisty a necestujte přitom dále než do Vaší školy. Toto jsou hlavní
důvody, proč vznikl náš seriál pracovních veletrhů. Už od roku 1994 zabezpečujeme na půdě šesti
vysokých škol kontakt mezi studenty a firmami.
Právě zde máte možnost získat osobní kontakt
s personalistou z firmy, ve které by jste možná
v budoucnu chtěli pracovat... Přijďte se podívat.
Může-li se něco pokazit, pokazí se to.
iKariera.cz, personalistický server pro absolventy
Náš nejmladší projekt se obrací výhradně na studenty a absolventy technických vysokých škol.
Najdete tady aktuální pracovní nabídky, termíny
našich akcí, online verzi katalogu a brzy i nabídky
stipendií a diplomových prací od českých i zahraničních společností. Naše projekty jsou v mnohém
jedinečné a často soupeříme s profesionálními
poskytovateli podobných služeb, i když jsme ‚jen‘
studenti bez zkušeností. Nechybí nám však zápal
ani odvaha, a proto jsme zvyklí vyhrávat. Staňte
se jedním z nás!
mezinárodní výměnný program
Mezinárodní výměnný program je stěžejní náplní
práce studentské organizace IAESTE již celých 41
let. Za tuto dobu vyjelo do zahraničí kolem 8 000
studentů a stejné množství zahraničních studentů mělo, v rámci recipročního systému, možnost
poznat českou kulturu, prostředí a přírodu. Stáže
IAESTE jsou určeny studentům všech ročníků
bakalářského, magisterského i doktorandského
studijního programu na vysokých školách, kde
má IAESTE své lokální centrum. Vzhledem k tomu,
že stáže jsou určeny převážně pro techniky, mají
studenti, kteří úspěšně absolvují jazykový konkurz,
konající se na všech lokálních centrech v průběhu
listopadu, vybrat si každý rok z nabídky přibližně
100 praxí - v různých oborech, v různých koutech
světa. Jako alternativa studentských mobilit, které
poskytuje nejenom EU, nabízí IAESTE další příležitost
překročit hranice České republiky, ale i Evropy
a zísat neocenitelné zkušenosti ve stovkách firem,
průmyslových podnicích, výzkumných a vývojových ústavech a laboratořích, vládních organizacích a akademických institucích po celém světě.
Podmínkou pro účast ve výměnném programu je
úspěšné absolvování jazykového konkurzu. Konkurz se skládá z několika rozdílně bodovaných
částí – písemného testu a poslechu v cizím jazyce (max. 40 + 10 bodů), konverzace nebo eseje
na dané téma (max. 10 bodů), studijních výsledků (vážené popř. aritmetické průměry za každý
dostudovaný ročník, které jsou přepočítaný pro
daný rok dle platného algoritmu, max. lze získat 20
bodů), práce pro IAESTE (max. 30 bodů) a odborné činnosti (pro započítání 5 bodů je nutné tuto
aktivitu doložit kopií abstraktu ze sborníku z konference, ...). Celkem lze tedy získat 115 bodů v takto
nastaveném systému, který umožňuje vyniknout
i studentům, kteří si nejsou zcela jisti svými jazykovým dovednostmi.
obecné informace o praxích
Nabídka praxí je rozdělena do čtyř kategorií,
z nichž každá má svoji specifickou charakteristiku
a zaujímá jinou část spektra činnosti praktikanta.
Jedná se o kategorie:
. research development
. professional
. working environment
. non specific
Délka trvání praxe se pohybuje od 6 týdnů do 12
měsíců. Obvykle se však jedná o období letních
prázdnin (délka praxe 2–4 měsíce), není však
vyloučeno, že se stáž může uskutečnit kdykoliv
v průběhu roku. Za svou práci student dostane odměnu, která obvykle pokrývá náklady na
ubytování, stravu a kapesné. Ubytování zajišťuje
IAESTE cílové země, v některých případech sám
zaměstnavatel. Vízum, pracovní povolení nebo
povolení k pobytu (pokud jsou nutná) si zařizuje
každý sám na základě dokumentů dodaných od
IAESTE. Nezbytné je i pojištění proti úrazu a nemoci
po celou dobu praxe.
Některé ze zahraničních firem a institucí účastnících se výměnného programu v roce 2004:
Blaupunkt GmbH
DaimlerChrysler AG
Helsinki University of Technology
Hrvatske Vode
JSC Belam Telekomunikacijos
Moscow State Aviation Institute
Norsk Hydro ASA
Všechno trvá déle, než dopředu předpokládáme.
iaeste
Oman Cement Company
Siemens AG
Strabag Building Plc.
The Hong Kong Polytechnical University
UNICAMP Brazil
University of Illinois
VODAFONE ESPANA S.A.
Volkswagen AG
on-line registrace
Každý student se může přihlásit na jazykový konkurz pomocí on-line registrace, kde vyplní požadované osobní údaje, bodované veličiny (prospěch,
odborná činnost) a také své preference na praxi, tzn. země, kde by se měla praxe uskutečnit
a země, v nichž nemá o praxi zájem. Na základě
těchto informací jsou sestaveny požadavky na
jednotlivé členské země IAESTE a v rámci Generální konference se česká delegace snaží vyměnit
praxe získané v České republice za ty nejlepší praxe pro české studenty, nejenom dle preferovaných zemí, ale také oborů a specializací. Podrobnosti o vyměněných praxích jsou poté zveřejněny
na internetových stránkách IAESTE ČR a studenti
tak mají možnost si vybrat praxi nejlépe odpovídající jejich zaměření a jazykovým možnostem.
jaké jsou zážitky z praxí?
‚Byl jsem zapojen do projektu, který pracuje na
vývoji zcela nové numerické metody k modelování zvukového pole ve vnitřním prostoru automobilů. Jedná se o tzv. ‚Wave Based Method‘, jejich
myšlenka je v mnoha ohledech revoluční a nabízí tak možnou alternativu ke stávajícím ‚mesh
based‘ metodám, jako jsou metoda konečných
a hraničních prvků. Po zapracování do teoretického pozadí této metody se mojí pracovní náplní stalo řešení nejprve jednoduchých a později
i komplexních geometrických uspořádání…‘
Jan Rejlek, ČVUT Praha, Rakousko
‚Vyzbrojena předcházející zkušenostmi s pobyty
v zahraničí jsem si myslela, že mě již nemůže nic
překvapit. Spletla jsem se. Po příletu do Stavangeru mě můj norský průvodce zavezl do bytu 3+1
iaeste
a předal klíče. Cítila jsem se jako v reklamě na
IKEA, až na to, že tohle byla realita. Luxusně vybavený byt – kabelová televize, nádherná kuchyň,
pračka, myčka, a ke všemu výhled na oceán
a vše zcela v režii mého zaměstnavatele. Norská
pohádka začala…‘
Lucie Piterková, VŠCHT Praha, Norsko
‚Osobně si cením toho, že jsem poznal spoustu
zajímavých lidí, které bych rád ještě někdy potkal.
Taky jsem měl možnost poznat oblast Durýnska,
o které se toho u nás moc neví, přestože je to náš
soused. Profesně jsem na této praxi získal spoustu
praktických zkušeností v oblasti průmyslových řídících, komunikačních a bezpečnostních systémů.
Hodnotím velmi kladně především možnost samostatné práce...‘
Robert Malík, UTB Zlín, Německo
‚Ukrajina určitě není země s nejlepším vysokým
školstvím, ale ani s nejhorším. Ivano-Frankivské
IAESTE si to uvědomuje, tak navíc přidává perfektní program pro stážisty. Byly to ty nejkrásnější
prázdniny! Upřímně doporučuji.‘
Tomáš Vítek, VUT Brno, Ukrajina
veletrhy iKariéra
Veletrh pracovních příležitostí je největší událostí
v oblasti pracovního uplatnění studentů. V roce
2006/2007 se po celé České republice uskutečnilo celkem 6 veletrhů s cílem zprostředkovat
kontakt mezi studenty, absolventy vysokých škol
a nejvýznamnějšími zaměstnavateli z celé republiky i zahraničí. Každoročně tuto akci navštíví přes
deset tisíc studentů, kteří tak mají možnost zajistit
si práci, odbornou praxi, diplomovou práci, brigádu nebo se přinejmenším informovat o svém
profesním uplatnění. Na veletrzích vystavuje přes
140 předních zaměstnavatelů z prakticky všech
odvětví průmyslu a obchodu. Pokud máte zájem
o předání vašeho životopisu firmám,můžete tak
učinit přes portál www.ikariera.cz, kde najdete
aktualní pracovní nabídky nejen zúčastněných
Bookerův zákon: Špetka praxe vydá za tunu teorie.
firem.Veletrhy tradičně probíhají v Brně, Zlíně, Praze, Plzni a Liberci. Díky spolupráci s vysokými školami studentům zajišťujeme komfort, jelikož všechny naše veletrhy probíhají na akademické půdě
vysokých škol.
Dne 12. dubna proběhl v areálu BVV v Brně již
tradiční Veletrh pracovních příležitostí, který je
součástí série 6-ti IAESTE veletrhů pracovních příležitostí, byl poprvé pořádán mimo akademickou
půdu, své útočiště nalezl v prostorách kongersového centra v pavilonu E na BVV Brno. Veletrh
navštívilo přes 3 000 studentů, kteří měli možnost se
blíže seznámit s více jak 80-ti účastnících se firem.
Stejně jako doprava od většiny fakult na veletrh,
byl zdarma distribován studentům průvodce veletrhem se souhrnými informacemi o jednotlivých,
nejen fyzicky se účastnících společnostech.
halle d‘entre
V průběhu dne mohli studenti narazit na nabídky
práce, odborných praxí, stáží, stipendií a brigád.
Personalisté je lákali na zajímavé nabídky spolupráce a představovali možnosti uplatnění. Na
některých stáncích byly vystaveny ukázky produktů pro lepší ilustraci výrobního programu. V průběhu celého dne, obzvláště pak okolo oběda, škola
doslova praskala ve švech. Studenti okolo stánků
tvořili hloučky zajímající se o danou společnost.
Mnozí využívali příležitosti k navázání prvního kontaktu s potenciálními zaměstnavateli a k získání
informací o činnosti jednotlivých společností.
kdo chtěl víc
Současně s výstavou firem probíhaly prezentace,
které byly zaměřeny na bližší seznámení se společností a názornou ukázkou vývojářské činnosti ve
vnitru firmy. Dotazy ze strany studentů zodpovídali
s profesionálním přístupem personalisté a zástupci
jednotlivých společností. Všem přítomným prospěla možnost přímého kontaktu s druhou stranou
a studentům pak byly blíže vysvětleny možnosti
účasti na programu trainees, který je určen pro
nové zaměstnance a začleňuje je do pracovního
procesu a kolektivu.
šance pro všechny
Studenti si na veletrhu rozšířili obzory o trhu práce a momentální nabídky zaměstnání. Měli také
možnost zjistit, jaké jsou současné nároky na absolventa vysoké školy technického směru, v jakých
oblastech mají mezery a co mohou zlepšit. Veletrh znamenal jistě významný přínos pro všechny
zúčastněné a má jasně daný směr i pro příští léta.
katalog iKariéra
Katalog pracovních příležitostí patří již od roku
1994 k stěžejním projektům IAESTE. Vlastním jádrem projektu je možnost zprostředkovat studentům
a čerstvým absolventům vysokých škol informace o trhu práce, jeho momentálních potřebách
a nárocích.
Katalog je jednou z nejefektivnějších cest, jak
umožnit cílený kontakt mezi studenty a firmami
a zároveň poskytuje možnost prezentace výrobků a služeb. Je v něm obsažena nabídka témat
k diplomovým pracím, odborným praxím či dalším aktivitám pořádaných společnostmi pro studenty.
Kromě tištěného katalogu, který obsahuje abecedně seřazené inzerenty, si u nás můžete
vyzvednout CD-ROM obsahující texty a informace
použité v tištěném katalogu. Navíc zde najdete
fotografie, videové sekvence, odkazy na stránky
inzerující firmy, elektronické dotazníky, prezentace
a další.
u nás máte dveře otevřeny
IAESTE ČR má zastoupení na 8 českých univerzitách a vysokých školách. Katalog pracovních příležitostí je distribuován na více než 50-ti místech
v budovách univerzit, na studijních odděleních,
kolejích, v knihovnách, na akcích IAESTE a při dalších příležitostech, kde je zájem o cenné informace o trhu práce v ČR.
Jacobův zákon: Chybovati je lidské - a svalit chybu na druhého ještě lidštější.
iaeste
studium
O nově vydaném katalogu vás informujeme:
. prostřednictvím www.iaeste.cz, www.ikariera.
cz, www.jobs.cz, karieraweb.ihned.cz
. prostřednictvím plakátů a letáků umístěných přímo na půdě vysokých škol a na dalších studentských místech jako jsou menzy a koleje.
. prostřednictvím maiů zaslaného uživateli portálu
iKariera.cz
seznam firem účastnících se veletrhu iKariera při
MSV, jejich nabídka a informace o společnosti. Můžete se zde také dozvědět více informací
ohledně naší organizace. Jak fungujeme, pro
koho tu jsme a co je naším hlavním cílem. Další
zajímavé informace o veletrhu, IAESTE a PR budou
obsaženy v odborných článcích.
Katalog se stává příručkou a rádcem při vstupu
do práce!
V katalogu je výrazně zastoupena část věnovaná
radám jak psát životopis, jak se ucházet o první
zaměstnání, jak hledat práci na internetu. CDROM KPP2006 obsahuje vzory životopisů v různých
jazycích a další interaktivní aplikace, které usnadní hledání prvního místa.
ikariera.cz
iKariera při MSV
Ke svým tradičním projektům, které IAESTE každoročně pořádá, přidává tato nezisková studentská
organizace další nový projekt, kterým je ‚iKariera
při MSV‘. Tento veletrh bude probíhat při příležitosti mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně ve
spolupraci s firmou Veletrhy a výstavy Brno, a.s.
Vystavovatelé dostanou jedinečnou možnost
oslovit tisíce studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol především z oblasti strojírenství a nabídnout jim možnost uplatnění na trhu
práce. Účastnící se firmy se vám představí jednak
tradičně při stáncích, kde vám zástupci firem
ochotně odpoví na všechny vaše dotazy a jednak v podobě prezentací probíhajících po celý
den. Pro prezentace budou vyhrazeny dva sály,
v prvním vás personalisté seznámí s vnitřním chodem firmy a ve druhém budou probíhat odborné
prednášky o produktech firmy. Každý den se vám
na veletrhu představí 20-30 společností, které mají
zájem oslovovat studenty a nabízet jim touto cestou zajímavé pracovní pozice.
katalog
Společně s veletrhem bude vydáván i katalog,
který se dostane do rukou každému návštěvníkovi
veletrhu. V této brožurce bude přehledně sepsán
iKariera je pracovní server zaměřený výhradně na
vysokoškolské studenty. Setkává se zde nabídka
zaměstnavatelů s poptávkou studentů a absolventů vysokých škol. Portál je rozvíjen a udržován výhradně v režii vysokoškolských studentů
sdružených v organizaci IAESTE a je zaměřen na
studenty vysokých škol. Portál iKariera.cz byl spuštěn v roce 2002 za účelem pomoci studentům
a absolventům českých vysokých škol v hledání
zaměstnání. Dnes má portál přes 3 000 registrovaných uživatelů a měsíčně 5 000 návštěvníků.
Základem portálu je nabídka pracovních příležitostí. Studenti v něm mohou vyhledat informace o zaměstnavatelích a zajímat se o jednotlivé
pracovní pozice. Mají možnost zadávat zde své
životopisy, na základě kterých si registrované firmy
vybírají své budoucí zaměstnance. Společnosti
naopak poskytují on-line aktualní nabídky pracovních pozic a v magazínu iKariera uveřejňují
PR(Public Relations) članky. Na portálu je neustále
rozšiřována a aktualizována nabídka pracovních
pozic spolu s možností prohlídky firemních profilů,
což činí z iKariery jedno z nejdůležitějších míst, kde
mladí lidé začínají budovat svou kariéru.
Další oblastí, kterým se portál věnuje, jsou personalistické akce IAESTE ČR. Jsou zde soustředěny
komplexní informace o seriálu Veletrhu pracovních příležitostí. Před konáním jednotlivých akcí
mají studenti možnost se informovat o vystavujících společnostech prostřednictvím virtuálního
průvodce veletrhem. Dále si studenti objednávají prostřednictvím portálu iKariera elektronickou
podobu IAESTE katalogu. Nedílnou součásti iKarie-
Proti blbům není ochrany, jsou příliš vynalézaví.
10
ry jsou i aktuality o událostech a personalistických
akcích od seminářů, workshopů, přes dny otevřených dveří a náborových akcích předních firem
až k Veletrhu pracovních příležitostí. Mezi výhody
projektu iKariera se řadí také kontakty se sedmi
významnými universitami, a to díky lokálním centrům IAESTE po celé ČR.
Snadnější vyhledávání si uchazeči o zaměstnání zajistí nastavením vyhledávacího agenta na
automatické odesílaní nabídek do své e-mailové
schránky a navíc reakci na nabízenou pracovní
pozici je možno odeslat přímo z webové stránky. Menu je rozděleno do několika sekcí, které
se následně dělí na podsekce. V sekci studenti
se nacházejí informace pro studenty, nabídky
zaměstnání, životopisy, firemní profily. V další jsou
zahrnuty projekty jako Veletrh pracovních příležitostí, Katalog pracovních příležitostí a zahraniční praxe. Jako poslední jsou zařazeny články
o PR, vzdělání a zkušenostech. Zde se můžeme
dočíst o zážitcích z praxí po celém světě.
Pro inspiraci uvádíme jeden z mnoha: ‚Sedm
týdnů, které jsem letos v létě strávil v Japonsku
konkrétně v oblasti Kansai (Osaka a okolí) bylo
opravdu nezapomenutelným zážitkem. Zejména vzhledem k tomu, že právě v létě Japonsko
doslova hýří různými slavnostmi a festivaly. Většina
z nich vznikla jako prosba k bohům za dobrou úrodu nezničenou hmyzem, který vzhledem k podnebí dorůstá do pro evropana nestvůrných rozměrů
– například cikády jsou přes 10 cm dlouhé. Mnohé
festivaly jsou doprovázeny ohni, lampiony anebo ohňostroji. Viděl jsem několik různých festivalů
v Osace a Kyotu. Ten-jin matsuri je největší Osacký
letní festival. Probíhá tři dny a skládá se z mnoha
různých akcí. Největší z nich je průvod, jehož hlavní
atrakcí jsou ohromné alegorické vozy ve tvarech
hradů, draků či postav z historie Japonska. Průvod
doplňují tanečníci v tradičním oblečení – Yukata,
což je jednodušší verze známého kimona. Rituální
tance doplňují hudebníci zejména různí bubeníci,
kteří doprovázejí tančící dav. V předvečer posledního dne se koná slavnostní jízda vorů ověšených
lampiony na řece. Tato podívaná je mezi japonci
hodně oblíbená takže dostat se na místo odkud je
dobře vidět je docela umění‘.
studium
vysoké učení technické v brně
Antonínská 548/1
601 90 Brno
tel. 541 141 111
fax: 541 211 309
mail: [email protected]
http://www.vutbr.cz
historie
Vysoké učení technické v Brně je nejstarší brněnská vysoká škola. Její počátky sahají až do poloviny 19. století, do roku 1849, kdy v Brně vzniklo
německo-české technické učiliště.
Česká vysoká škola technická v Brně byla slavnostně otevřena v listopadu r. 1899. Čtyřčlenný
profesorský sbor zahájil přednášky pro 37 řádných
a 13 mimořádných studentů v oboru stavebního
inženýrství. Jako druhý byl v r. 1900 otevřen odbor
strojního inženýrství, následoval odbor kulturního
inženýrství – meliorace a vodní stavby , elektroinženýrství a chemické inženýrství, po 1.světové válce také architektura a další odbory.
Zlom v rozvoji vysoké školy znamenala 2. svě­tová
válka, kdy byla škola uzavřena. V r. 1945 byla
činnost školy obnovena v předválečné podobě
a názvu. Od r. 1956 se škola stává Vysokým učením technickým v Brně a dochází k jejímu výraznému rozvoji.
Rozhodujícím obdobím pro existenci VUT v Brně
je období po r. 1989, kdy fakulty procházejí pod­statnou reorganizací a vznikají fakulty
nové – v r. 1992 Fakulta podnikatelská a Fakulta
che­mická, v r. 1993 Fakulta výtvarných umění,
Benedictův princip: Příroda vždycky fandí skrytým vadám.
11
studium
studium
v r. 2002 Fakulta informačních technologií.
V současné době jako jediná technická univer­zita
pokrývá VUT v Brně celé spektrum technických
věd a řady uměleckých disciplín.
VUT v Brně, 8 fakult
fakulta architektury – FA
fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií – FEKT
fakulta chemickou – FCH
fakulta informačních technologií – FIT
fakulta podnikatelskou – FP
fakulta stavební – FAST
fakulta strojního inženýrství – FSI
fakulta výtvarných umění – FAVU
studium na VUT v Brně
VUT v Brně poskytuje vysokoškolské vzdělání
v následujících typech studia
. bakalářském (3–4 letém, titul Bc.)
. magisterském (2–5 letém, titul Ing., Ing.arch.
nebo MgA.)
. doktorském (3–5 leté, titul Ph.D.)
a to formou řádného, distančního nebo kombinovaného studia ( prezeční forma studia a samostudium). Fakulta podnikatelská nabízí mezinárodně
uznávané MBA studium (Master of Business Administration), některé fakulty získaly mezinárodní
akreditaci FEANI (Evropská federace národních
inženýrských asociací ).
Přijímací řízení probíhá formou písemného testu
zaměřeného na zájem o příslušný obor studia a na
znalosti v odpovídající technické nebo umělecké
disciplíně. Součástí přijímacího řízení na FAVU a FA
je talentová zkouška. Některé fakulty přijímají studenty s výborným prospěchem bez přijímacích
zkoušek.
Základní způsoby výuky tvoří přednášky, semi­náře,
ateliéry, projekty, cvičení, konzultace, odborné
praxe, exkurze a samostatná práce studenta.
V rámci mezinárodních výměnných programů lze
část studia absolvovat na některé z partnerských
zahraničních univerzit.
Vybrané obory na FAST, FEKT nebo FIT lze studovat celé v anglickém jazyce, jiné fakulty nabízejí
v angličtině jednotlivé kurzy.
Studenti si vybírají vhodnou skladbu předmětů
povinných, povinně volitelných a nepovinných
s potřebnou hodnotou kreditů, které vyjadřují
náročnost jednotlivých studijních předmětů.
Akademický rok se člení na zimní a letní semestr,
v každém semestru je zpravidla 14 týdnů výuky a 5
týdnů zkouškového období.
věda a výzkum
Vědecko-výzkumná činnost na VUT se zaměřuje
na nespecifikovaný výzkum, financovaný ze státního rozpočtu. Dále je orientována na výzkum
jasně definovaný a podporovaný zadavateli,
jako jsou Grantová agentura ČR, grantové agentury odborných ministerstev, zahraniční agen­tury
a vědecko-výzkumné programy (např. COST,
COPERNICUS, EUREKA, 5. rámcový program, Jean
Monnet, ČR-USA a ČR-Rakouská spolupráce, aj).
Významná část aplikovaného výzkumu je iniciována přímo průmyslovými domácími i zahranič­
ními firmami (Škoda Auto, Šmeral, IBM, ABB, Philips,
Flextronics, ČEZ, IMOS, atd.).
Začátek 90. let znamenal pro VUT intenzivní navázání kontaktů a spolupráce s vysokými školami
v zahraničí, díky které mají příležitost vycestovat
na výukové a studijní pobyty a stáže zaměst­nanci
i posluchači školy. Další možnosti pro studenty
vznikly díky aktivnímu zapojení VUT do pro­gramu
TEMPUS,
Socrates/Erasmus,
Socrates/Grundtvig, Leonardo, CEEPUS a jiných mezinárodních
pro­jektů, dvoustranné spolupráce s univerzi­tami
v USA, Rakousku – v rámci programu AKTION,
v Německu – DAAD, aj. Postupně také do­chází
k navázání kontaktů s univerzitami ve Francii, Španělsku, Dánsku, Británii, Rusku, Polsku, aj., kdy je
vzájemná spolupráce zastřešena nejen bilaterál-
Zákon životní cesty: Hrne-li se všechno proti vám, jedete ve špatném jízdním pruhu.
12
ními smlouvami, ale i rámcovými.
součásti VUT v Brně
centrum výpočetních a informačních služeb
. zpracovává informační agendy školy, poskytuje
výpočetní služby pro vědecko-výzkumnou práci a zabývá se správou a rozvojem počítačové
sítě VUT, která je budována v rámci Metropolitní
akademické počítačové sítě
ústřední knihovna
. disponuje významným knižním fondem (4 000
titulů z oblasti techniky, základní encyklope­
dická díla z jiných vědních oborů) a časopisy
(370 titulů českých časopisů a nejnovější čísla
zahraničních časopisů )
. zajišťuje publikace vydané nakladatelstvím VUT
VUTIUM, sborníky, odborné tituly
. zabezpečuje přístup ke knihovnickým informačním zdrojům, meziknihovní výpůjční službu, aj.
centrum vzdělávání a poradenství
. zabezpečuje komplexní program celoživotního
vzdělávání pro širokou veřejnost a koordinuje vzdělávání seniorů v rámci Univerzity třetího
věku
. plní funkci regionálního centra distančního
vzdělávání v rámci národní sítě
. organizuje doplňující pedagogické studium, kurzy a semináře pro studenty a zaměstnance VUT
- jazykové, manažerské, tvorby projektů, aj.
centrum sportovních aktivit
. provozuje sportovní zařízení VUT
. zajišťuje výuku pro studenty podle studijních programů (33 sportovních specializací v různých
výkonnostních skupinách, fitness a speciální
zdravotní cvičení)
. organizuje sportovní soutěže a přeborů VUT
a ostaních VŠ (strojařské schody, České akademické hry, AQUAriUM, aj.)
. zajišťuje činnosti VŠ sportovního klubu pro intenzivní a vrcholový sport
ústav soudního inženýrství
Je zapsán do seznamu znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti ČR. Ústav zajišťuje pro absolventy vysokých škol studium soudního znalectví
v oborech analýza silničních nehod – odhady
motorových vozidel a obor stavebnictví a ekonomika – odhady nemovitostí a společně s fakultami
stavební a strojní organizuje postgraduální doktorandské studium v oboru soudní inženýrství.
nakladatelství VUTIUM
. vydává studijní, vzdělávací a odbornou litera­
turu – původní a překladové učebnice, vě­
decké práce, monografie, učební texty, periodika (v klasické i v elektronické verzi )
. součástí je redakce celoškolského časopisu
Události
koleje a menzy
Koleje a menzy v Brně obsazují během školního
roku více než 6500 lůžek na kolejích Pod Palackého vrchem na Kolejní ulici, na Purkyňově, Mánesově a Kounicově ulici. Studenti jsou ubytováni ve
2–3 lůžkových pokojích buňkového typu, téměř
polovina s připojením na internet.
Největší a nejkomplexněji vybavený je areál Pod
Palackého vrchem, jehož součástí jsou rýsovny,
studovny, TV místnosti, hřiště, fotografická komora,
kluby, posilovny, počítačová studovna, prádelna,
ping-pong, kulečník, kino, stravovací centrum,
pošta, knihovna, obchod s potravinami, drogerii
a papírnictvím, boulder centrum,atd.
Studenti se mohou stravovat v menzách a výdejnách ve všech prostorách univerzity, které poskytují několik druhů teplých jídel včetně doplňkového sortimentu.
studentské organizace
Studentská komora akademického senátu VUT
v Brně zastupuje studenty v Akademickém senátu,
v Dozorčí radě Kolejí a menz a v Radě vysokých
škol – národní organizaci reprezentující studenty vzhledem ke státní správě a v mezinárodních
organizacích. Pořádá studentské sněmy, kulturní,
Finaglovo pravidlo: Základem je týmová práce. Neúspěch můžete svést na druhého.
13
studium
studium
sportovní a společenské akce pro studenty ( např.
Majáles, Ples VUT, aj.). V r. 2001 uspořádala SK AS
konferenci Současná úloha a postavení studentů
na VŠ.
poradce rektora
Prof. Ing. Emanuel Ondráček CSc.
tel.: 541 145 130
mail: [email protected]
fax: 541 145 501
mail: [email protected]
čtvrtek
pátek
děkan
Studentské organizace pracují také na fakultách.
Spolupracují s vedením fakult, podílejí se na organizaci různých akcí pro studenty a pomáhají při
řešení problémů studentů.
prorektor
fakulta architektury
prof. Ing.arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
Ing. Martin Fasura
ředitel ÚK VUT, systémový administrátor
Studentské názory jsou prezentovány v měsíčníku
Noname, který je k dispozici na http://noname.
kn.vutbr.cz.
pěvecký sbor VOX IUVENALIS
Sbor má 55 členů – studentů brněnských vysokých škol. Ročně se účastní min. 20 koncertů,
vystoupení, festivalů a soutěží. Repertoár zahrnuje
duchovní hudbu několika století, soudobou českou sborovou tvorbu, vánoční programy, černošské spirituály, lidové písně, aj.
Sbormistrem je Mgr. Jan Ocetek.
rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
601 90 Brno
rektor
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
mail: [email protected]
sekretariát rektora
Jana Kalužová
tel.: 541 145 201
mail: [email protected]
Marie Kocichová
tel.: 541 145 202
mail: [email protected]
Doc. RNDr. Miloslav Švec – prorektor pro studium
a záležitosti studentů
tel.: 541 145 207
mail: [email protected]
prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. – prorektor pro
tvůrčí rozvoj
tel.: 541 145 209
mail: [email protected]
prof. Ing. Jaroslav Fiala, CSc. – prorektor pro vnější
vztahy
tel.: 541 145 117
mail: [email protected]
prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. – prorektor pro
strategický rozvoj
tel.: 541 145 221
mail: [email protected]
prof. Ing. Pavel Jura, CSc. - prorektor pro informační a komunikační technologie
tel.: 541 145 232
mail: [email protected]
kancléřka
PhDr. Jitka Vanýsková
tel.: 541 145 503
mail: [email protected]
fakulta chemická
doc. Ing. Jaromír Havlica, CSc.
fakulta stavební
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
fakulta strojního inženýrství
doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc.
fakulta výtvarných umění
doc. PhDr. Petr Spielmann, dr.h.c.
součásti vut v brně
Antonínská 1
601 90 Brno
tel.: 541 145 143
fax.: 541 145 144
mail: [email protected]
sekretariát kvestora
Dana Janošková
tel.: 541 145 500
pondělí
úterý
středa
9.00–20.00
9.00–20.00
9.00–20.00
Petra Sekalová
personalistika, fakturace
Dana Hrabálková
akvizice časopisů
fakulta podnikatelská
doc. Ing. Miloš Koch, CSc.
ústřední knihovna VUT v Brně
UK VUT
Ing. Miroslav Lízal
zástupce ředitele, elektronické zdroje údržba knihov. databází
Jana Vrbová
služby MVS/MMVS, VPK
fakulta informatiky
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.
zastupující kvestor dle plné moci
Ing. Vladimír Kotek
tel.: 541 145 555
mail: [email protected]
Van Royův zákon: Nerozbitná hračka je výborná pomůcka k rozbíjení ostatních hraček.
14
fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.
9.00–20.00
9.00–15.00
Marie Čudová
služba ve studovně
Barbora Svobodová
služba ve studovně
Kateřina Ševčíková
systémový knihovník
Mgr. Jana Kovářová
systémový knihovník pro katalogizaci
Lukáš Grygera
administrátor IT, údržba inform. databází
www.lib.vutbr.cz
ALEPH500 – knihovní systém
ALEPH500 je programový produkt firmy Ex Libris,
který byl vytvořen a rozvíjen pro správu knihoven
a informačních pracovišť. Na VUT v Brně byl tento
systém oficiálně uveden do provozu 1. září 2003.
Výhradním distributorem systému Aleph pro ČR
a SR je Ústav výpočetní techniky Univerzity Kar­
lovy.
Mezi uživatele tohoto knihovního systému patří
mimo jiné Masarykova univerzita v Brně, VŠCHT
Katzův zákon: Člověk začne jednat rozumně, až selžou všechny ostatní varianty.
15
studium
studium
Praha, Akademie věd ČR, MZK Brno, Vědecká knihovna v Olomouci, Národní knihovna ČR
a mnoho dalších.
elektronické informační zdroje – EIZ
Knihovny v ČR, ale i v zahraničí, nabízí svým čtenářům stále více informačních zdrojů v elektronické podobě. Těmto zdrojům se odborně říká „elektronické informační zdroje“ (dále jen EIZ) někdy
také jen „databáze“. Jejich hlavním posláním je
zpřístupnit uživateli pokud možno plné texty časopisů anebo bibliografický záznam (s abstraktem).
seznam EIZ na VUT
. Web of Science
. Compendex, Inspec, Iconda, Metadex
. CHEMnetBASE
. Science Direct
. JCR Web (Journal Citation Reports on the Web)
. EIFL Direct (Electronic Information for Libraries)
. Knovel
. Safari
poslání ÚK VUT
Základním posláním ÚK VUT je shromažďovat a zpřístupňovat literaturu převážně mezioboro­vého
charakteru náležící do oblasti zájmů technické
univerzity. Mezi další funkce UK VUT patří: akvizice
zahraniční literatury, informační výchova studentu VUT a ostatních uživatelů, konzultace a poradenství pro knihovny VUT, navrhování a realizace
automatizovaných knihovnických agend.
další služby
. reprografické a kopírovací služby (tisk, samoobslužné kopírování ve studovně, skener)
. informační služby (metodická pomoc při vyhledávání informací, katalogy knihoven, přístup
k EIZ, informační výchova uživatelů)
. služby MVS/MMVS
. konzultace a poradenství s problematikou knihovnicko-informační
. bibliograficko-informační služba
. rešeršní služby
centrum vzdělávání a poradenství
CVP
www.cvp.vutbr.cz
Microsoft – seznam projektů, pořádaných v rámci
spolupráce se společností Microsoft.
Antonínská 1
601 90 Brno
tel.: 541 145 110
fax: 541 145 109
mail: [email protected]
Leonardo da Vinci Programme – zahraniční projekty pořádáné v rámci programu Leonardo da
Vinci Community Vocational Training Action Programme.
o nás
Posláním Centra je vytvářet komunikační, informační, vzdělávací a koordinační zázemí pro
systematický rozvoj celoživotního vzdělávání na
Vysokém učení technickém v Brně, poskytovat
související poradenské, informační a organizační
služby a vlastní vzdělávací a poradenskou čin­
ností vhodně doplňovat vzdělávání a poradenství
fakult VUT.
poradenství
Poradenské centrum je detašovaným pracovištěm Centra vzdělávání a poradenství VUT – je
otevřeno pro všechny studenty a absolventy VUT
a také pro zájemce a uchazeče o studium na
VUT. Poradenské centrum poskytuje hlavně studentům VUT informační zázemí a poradenskou
podporu v různých problémech, se kterými se
mohou během studia potýkat.
kurzy
. Microsoft IT Academy
. manažerské kurzy
. letecké kurzy
. pedagogické kurzy
. technické kurzy
. jazykové kurzy
. kurzy interního vzdělávání
projekty
Naše organizace se podílí a účastní na domácích, mezinárodních, vzdělávacích a vědeckovýzkumných projektech a zabývá se organizační
činností. Sponzory stěžejních projektů jsou Autodesk, Microsoft a BVV.
Poznámka Mae Westové: Chybovati je lidské, ale ten pocit je božský.
16
Socrates Programme – řešené projekty programu
Socrates Centrem vzdělávání a poradenství
akademické centrum studentských aktivit
ACSA
www.acsa.vutbr.cz
Antonínská 1
přízemí budovy, místnost 132
601 90 Brno
tel.: 541 145 255
fax: 541 145 255
mail: [email protected]
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
8.30–17.00
8.30–17.00
8.30–17.00
8.30–17.00
8.30–17.00
Ing. Jaroslav Švec - vedoucí
MgA. Adéla Venerová - zástupce vedoucího
Ing. Jiří Gajdošík - koordinátor projektů
Bc. Zuzana Nováková - manažerka rozvoje studentských organizací
ACSA je projektem Vysokého učení technického
v Brně. Od roku 2002 působíme na území celé
České republiky.
naše cílová skupina
. reprezentanti vysokoškolských studentů v akademické samosprávě
. zájemci z řad vysokoškolských studentů o činnost v akademické samosprávě - aktivní členové
co děláme
. každý rok na podzim pořádáme celostátní studentskou konferenci
. vzděláváme studenty ve vysokoškolské legislativě, v projektovém řízení, v umění komunikace
a argumentace apod.
. provádíme výzkum v oblasti fungování akademických senátů a v oblasti studentského hodnocení kvality výuky
. účastníme se celostátních a mezinárodních konferencí a získáváme tak nejnovější infor­mace
. se studenty řešíme jejich konkrétní problémy
. zajišťujeme poradenskou činnost v oblasti organizace studentských aktivit, zakládání a činnosti
studentských organizací a aktivit studentů spojených s jejich působením v samosprávných
orgánech vysokých škol
. zaštiťujeme činnost Skupiny mladých projektových manažerů
. vytváříme elektronickou databázi studentských
organizací
centrum sportovních aktivit
CESA
www.cesa.vutbr.cz
celoroční tělovýchovné a sportovní aktivity studentů a zaměstnanců VUT v Brně
výuka
. semestrální nabídka 42 sportovních specializací
na 5 výkonnostních úrovních pro cca 7 700 studentů podle studijních programů jednotlivých
fakult
. sportovní kurzy, semináře, školení
. poradenská a konzultační činnost
vyučované předměty
aerobik
badminton
basketbal
bojová umění
bowling
cardio fitness
florbal
fotbal
Kenův zákon: Smítko si automaticky hledá nejbližší oko.
17
studium
studium
futsal
horolezectví (bouldering)
horská kola
indoorcycling
kanoistika
kondiční posilování
lední hokej
lyžování
masáže
nohejbal
paragliding
plavání
plážový volejbal
potápění
sálová kopaná
skialpinismus
snowboard
softbal
sport pro zaměstnance
squash
stolní tenis
střelba, tanec
tenis
veslařské trenažéry
volejbal
zdravotní tělesná výchova
lení, semináře
. cvičitel lyžování, cvičitel aerobiku, instruktor kondičního posilování, instruktor aerobiku se zaměřením na stacionární kola
správa a provoz tělovýchovných zařízení VUT
. zajištění provozu a modernizace TVZ
. pořádání sportovních akcí pro organizace
. pronájem sportovišť
. zajištění podmínky pro účast na akademických
sportovních soutěžích v ČR i zahraničí studentům VUT v Brně
. v případě zájmu reprezentace VUT se zaregistruj do našeho informačního systému na našich
internetových stránkách
pracoviště CESA VUT v Brně
CESA – sekretariát
Technická 2
616 69 Brno
fit centrum Machina
Kolejní 2
612 00 Brno
http://www.cesa.vutbr.cz/fcm
sportovní reprezentace
. výběr a příprava sportovní reprezentace VUT
. účast a pořádání oblastních přeborů VŠ, akademických mistrovství ČR a ČAH
. účast oddílů VSK VUT v Brně ve svazových soutěžích (město, kraj, ČR)
zájmová tělesná výchova a sport
. sportování ve zkouškovém období
. turnaje, soutěže na VUT a mezi VŠ
. volnočasové aktivity pro studenty a zaměst­
nance
. rekreační a výkonnostní činnost oddílů vysokoškolského sportovního klubu v 15 sportech pro
cca 1800 členů
vzdělávání – školení, semináře
. rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT ČR, ško-
tělocvičny Purkyňova
Purkyňova 93
612 00 Brno
fit centrum Veveří
Veveří 331/95
602 00 Brno
zaměstnanci CESA
CESA – sekretariát
PaedDr. Jaroslav Bogdálek – ředitel CESA, snowboard, střelba, lyžování, tenis, kurzy
tel.: 541 142 282
mail: [email protected]
pondělí
10.00–11.00
středa
10.00–11.00
Klipsteinův zákon: Každý drát ustřižený na potřebnou délku je příliš krátký.
18
Mgr. Václav Kotrbáček – vedoucí sekce pro technickou činnost, nohejbal, florbal, fotbal, futsal, lední hokej, sálová kopaná, softbal
tel.: 541 142 279
mail: [email protected]
pondělí
9.00–10.30
čtvrtek
9.00–10.00
RNDr. Hana Lepková – vedoucí sekce pro pedagogickou činnost, VSK, zdravotní tělesná výchova, indoorcycling
tel.: 541 142 270
mail: [email protected]
úterý
14.00–15.00
středa
15.00–16.30 (VSK)
Mgr. Ivo Šmarda – dislokace tělovýchovných zařízení, nájmy, VSK, bowling, basketbal, horská kola,
squash
tel.: 541 142 276
mail: [email protected]
pondělí
11.00–12.00
středa
15.00–17.00
PaedDr. Eva Vykypělová – sport pro zaměstnance, potápění, zdravotní tělesná výchova, plavání
tel.: 541 142 276
mail: [email protected]
pondělí
9.00–10.00
čtvrtek
12.30–13.30
Ing. Zbyněk Zelinka – multimediální pracovník,
americký fotbal
tel.: 541 142 278
mail: [email protected]
Alena Řiháčková – sekretariát CESA
tel.: 541 142 281
mail: [email protected]
středa
9.00–11.00, 13.00–15.00
Milena Vojtová – ekonomický pracovník CESA
tel.: 541 142 277
mail: [email protected]
středa
9.00–11.00, 13.00–15.00
Ing. Vít Klapka – technický pracovník, paragliding
tel.: 541 142 278
mail: [email protected]
fit centrum Machina
Mgr. Linda Bisová – masáže, stolní tenis, volejbal,
zdravotní tělesná výchova, kondiční posilování,
veslařské trenažéry, plážový volejbal
tel.: 541 149 587
mail: [email protected]
úterý
9.30–11.00
čtvrtek
9.30–11.00
PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D
tel.: 541 149 585
mail: [email protected]
středa
13.00–14.00
čtvrtek
13.00–14.00
PaedDr. Marta Muchová – fit centrum Machina,
tanec, aerobik
tel.: 541 149 587
mail: [email protected]
úterý
8.00–9.00
středa
8.30–9.30
Hana Podhorská – horolezectví (bouldering),
kanoistika
tel.: 541 149 585
mail: [email protected]
pondělí
16.00–17.00 (boulder)
úterý
12.00–13.00
středa
16.00–17.00 (boulder)
čtvrtek
12.00–13.00
Mgr. Martin Šutor – cardio fitness, badminton, skialpinismus, zdravotní tělesná výchova, veslařské
trenažéry
tel.: 541 149 584
mail: [email protected]
pondělí
12.00–13.00
čtvrtek
10.00–12.00
Zásada historie: Dějiny se neopakují. Jenom historici opisují jeden od druhého.
19
studium
studium
tělocvičny Purkyňova
PhDr. Karla Tománková, CSc. – sport pro zaměstnance, vzdělávací a poradenské centrum CESA,
volejbal, zdravotní tělesná výchova, kondiční
posilování
tel.: 541 321 244
541 321 282
mail: [email protected]
úterý
13.00–14.00
čtvrtek
13.00–14.00
PaedDr. Milan Slezáček – bojová umění, házená
tel.: 541 321 244
541 321 282
mail: [email protected]
pondělí
14.30–15.30
středa
13.40–14.30
fit centrum Veveří
PaedDr. Jitka Dýrová – zdravotní tělesná vý­chova,
kondiční posilování
tel.: 541 147 133
mail: [email protected]
pondělí
13.30–14.30
čtvrtek
10.30–11.30
VUTIUM – nakladatelství VUT v Brně
www.vutbr.cz/nakl
Antonínská 1
601 90 Brno
tel: 541 145 350
fax: 541 145 348
naše činnost
. vydávání studijní, vzdělávací a odborné litera­
tury celoškolského charakteru s širokou působností, především původních a překladových
učebnic, vědeckých prací, monografií, učebních textů, periodik a to v klasické i v elektro­
nické verzi s využíváním dostupných informačních technologií
. správa edičního fondu rektora a realizace roč-
20
.
.
.
.
ního edičního plánu schváleného Radou edičního fondu rektora
správa fondu pro vydávání Vědeckých spisů
a realizace 4 edicí – Monografie VUT v Brně,
PhD Thesis, Habilitační a inaugurační přednášky
a Scientific Activity Report (jako součást Annual
Report)
správa ISBN a ISSN
tvorba doporučených prodejních cen pro český i zahraniční trh
uzavírání nakladatelských smluv, dohod s lek­
tory a příprava jejich vyúčtování
Galerie VUTIUM – nejnovější studijní literatura VUT
v Brně
přízemí Centra VUT v Brně
Antonínská 1
601 90 Brno
čtvrtek
9.00–15.00
pátek
8.00–12.00
fakulta architektury
Poříčí 5
639 00 Brno
tel.: 541 146 600
fax: 541 146 605
mail: [email protected]
www.fa.vutbr.cz
proděkan
Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D. – proděkanka pro
studium
tel.: 541 146 657
mail: [email protected]
doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. – proděkanka pro tvůrčí rozvoj
tel.: 541 146 681
mail: [email protected]
Ing. arch. Jiří Palacký – proděkan pro vnější vztahy
a statutární zástupce děkana
tel.: 541 146 660
mail: [email protected]
Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. – proděkan pro strategický rozvoj, statutární zástupce děkana
tel.: 541 146 710
mail: [email protected]
tajemník
Ing. Jan Krnáč
tel.: 541 146 602
mail: [email protected]
studijní oddělení a zahraniční vztahy
pondělí
9.00–11.00, 13.00–15.00
středa
9.00–11.30
čtvrtek
9.00–11.30
děkan
prof. Ing.arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
tel.: 541 146 601
mail: [email protected]
vedoucí oddělení
Helena Létalová
tel.: 541 146 620
mail: [email protected]
sekretářka děkana
Jana Illková
tel.: 541 146 603
mail: [email protected]
referentka zahraničních styků
Anna Horáková
tel.: 541 146 621
mail: [email protected]
Dopisní zákon: Chcete-li, aby vás ještě něco nového napadlo,
vložte dopis do obálky a zalepte ji.
studijní referentka
Jitka Juránková
tel.: 541 146 622
mail: [email protected]
areálová knihovna, studovna
Poříčí 5
639 00 Brno
tel.: 541 146 640-41
fax: 541 146 605
pondělí
9.00–20.00
úterý
9.00–17.00
středa
9.00–20.00
čtvrtek
9.00–17.00
pátek
9.00–14.00
vedoucí knihovny
Hrubišková Jiřina
tel.: 541 146 640
mail: [email protected]
. 42 míst ve studovně
. 19 míst v oddělení časopisů
. 7x pc s přístupem na internet i pro vyhledávání
v knihovní databázi
. 2x scanner
. bohatá zásoba skript
internet, výpočetní centrum
pondělí
8.00–18.00
úterý
8.00–18.00
středa
8.00–18.00
čtvrtek
8.00–18.00
pátek
8.00–15.00
vedoucí centra
doc. Ing. Jan Viktorin, CSc.
tel.: 541 146 770
mail: [email protected]
provoz, webmaster FA
Ing. Tomáš Smolík
tel.: 541 146 775
mail: [email protected]
Zákon front: Čím déle stojíte ve frontě, tím je větší pravděpodobnost,
že stojíte v té nesprávné frontě.
21
studium
studium
proděkan
doc. Ing. Jarmila Dědková, CSc. – zástuce děkana, proděkanka pro vzdělávací činnost v bakalářském studiu
tel.: 541 149 523
mail: [email protected]
správce sítě FA
Ing. Rostislav Košťál
tel.: 541 146 773
mail: [email protected]
reprografické a modelové centrum
Kopřivová Irena
tel.: 541 146 606
mail: [email protected]
doc. Ing. Stanislav Hanus, CSc. – proděkan pro
vzdělávací činnost v magisterském studiu
tel.: 541 141 129
mail: [email protected]
Kyzlinková Miluše
tel.: 541 146 606
mail: [email protected]
papírnictví, tisk, kopírování
areál fakulty architektury, vchod z ulice Bělidla
fa. Legia
tel.: 541 146 789
mobil.: 603 734 371
mail: [email protected]
pondělí
8.00–17.00
úterý
8.00–17.00
středa
8.00–17.00
čtvrtek
8.00–17.00
pátek
8.00–17.00
ve špičkách (konec semestru) neustále a nebo
po domluvě
fakulta elektrotechniky
a komunikačních technologií
Údolní 244/53
602 00 Brno
tel.: 541 141 111
fax: 541 146 697
www.feec.vutbr.cz
děkan
prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.
tel.: 541 146 161
fax: 541 146 298
mail: [email protected]
prof. RNDr. Vladimír Aubrecht – proděkan pro
tvůrčí činnost a doktorské studium
tel.: 541 149 538
mail: [email protected]
doc. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy a zahraniční styky
tel.: 541 149 562
mail: [email protected]
tajemník
Ing. Miloslav Morda
tel.: 541 146 333
mail: [email protected]
studijní oddělení
pondělí
8.00–11.00
středa
9.00–11:00, 12.00–14.00
čtvrtek
8.00–11:00
v období hlavních prázdnin
středa
9.00–11.00, 12.00–14.00
vedoucí oddělení
Ing. Ruth Sloupová
tel.: 541 146 340
mail: [email protected]
všechny obory 1. stupeň – 1. ročník
Oldřiška Neumannová
tel.: 541 146 343
mail: [email protected]
Swipplo pravidlo mluvčích: Slovo má ten, kdo překřičí ostatní.
22
obor EST mimo 1. ročník
Mgr. Hana Cetkovská
tel.: 541 146 341
mail: [email protected]
obor KAM, AMT a TLI mimo 1. ročník
Bohumila Kolářová
tel.: 541 146 336
mail: [email protected]
obory SEE, EVM a MET mimo 1. ročník
Ing. Hana Tomášková
tel.: 541 146 342
mail: [email protected]
rozvrhy, rezervace učeben, stipendia, zahraniční
studenti
Renata Vejrostová
tel.: 541 146 363
mail: [email protected]
vědecké a zahraniční oddělení
pondělí
9.00-11.00
úterý
9.00-11.00, 13.00-15.00
čtvrtek
9.00-11.00, 13.00-15.00
v období hlavních prázdnin
úterý
9.00–11.00
čtvrtek
9.00-11.00
vedoucí, jmenování profesorů, habilitace, vědeckovýzkumná činnost
JUDr. Kostelecká Věra
tel.: 541 146 329
mail: [email protected]
zahraniční styky, vnější vztahy, zahraniční konference a pobyty, doktorandi
JUDr. Pončová Jarmila
tel.: 541 146 328
mail: [email protected]
knihovna
Kolejní 4
612 00 Brno
http://tokes.akpu118.lib.vutbr.cz/fekt/
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
9.00–17.00
9.00–17.00
9.00–17.00
9.00–17.00
9.00–13.00
vedoucí knihovny
Mgr. Filip Kaněk
tel.: 541 143 627
mail: [email protected]
knihovnice
Pera Pohanová
tel.: 541 143 628
prodejna skript
Kolejní 4, suterén budovy
tel.: 541 143 512
mail: [email protected]
http://www.cerm.cz/
pondělí
8.00–17.00
úterý
8.00–15.00
středa
8.00–17.00
čtvrtek
8.00–15.00
pátek 8.00–13.00
knihkupectví
TAS knihkupectví
Údolní 53, budova U5
602 00 Brno
tel.: 541 146 288
mail: [email protected]
http://www.tas.wz.cz
internetová studovna
Technická 2, budova A4, 2. NP
pondělí
8.00–18.00
úterý
8.00–18.00
středa
8.00–18.00
čtvrtek
8.00–18.00
pátek
8.00–18.00
Hoffstedtův princip zaměstnanosti: Chaos vytváří nové pracovní příležitosti.
23
studium
studium
fakulta chemická
Purkyňova 118
612 00 Brno
tel.: 541 149 357-8
fax: 541 141 697
www.fch.vutbr.cz
děkan
prof. Ing. Jaromír Havlica, CSc.
tel.: 541 149 301
fax: 541 211 697
mail: [email protected]
sekretářka děkana
Helena Tikalová
mail: [email protected]
proděkan
prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. – proděkan pro
tvůrčí činnost
tel.: 541 149 413
mail: [email protected]
ústav fyzikální a spotřební chemie
doc. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. – proděkan pro
vzdělávací činnost
tel.: 541 149 406
mail: [email protected]
ústav fyzikální a spotřební chemie
Ing. Petra Peterková, Ph.D. – proděkanka pro
vnější vztahy
tel.: 541 149 380
mail: [email protected]
Mgr. Radek Přikryl, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
a informační technologie
tel.: 541 149 313
mail: [email protected]
ústav chemie materiálů
tajemník
Ing. Renata Herrmannová
tel.: 541 149 303
fax: 541 211 697
mail: [email protected]
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
oddělení pro studijní záležitosti, vědy a výzkumu
a zahraniční vztahy
mail: [email protected]
pondělí
9.00–11.00
úterý
9.00–11.00
středa
13.00–14.30
pátek
9.00–11.00
v období hlavních prázdnin
středa
8.00–11.00, 13.00–14.00
vedoucí knihovny
Milada Vondrová
tel.: 541 149 461
mail: [email protected]
vedoucí oddělení
Ing. Hana Alexová
tel.: 541 149 359
mail: [email protected]
referent studijního oddělení
Eva Šmírová
tel.: 541 149 358
mail: [email protected]
9.00–18.00
8.00–19.00
9.00–18.00
8.00–19.00
8.00–14.00
interní databáze AK, virtuální knihovna atd.
prodejna skript
Kolejní 4, suterén budovy
tel.: 541 143 512
mail: [email protected]
http://www.cerm.cz/
pondělí
8.00–17.00
úterý
8.00–15.00
středa
8.00–17.00
čtvrtek
8.00–15.00
pátek
8.00–13.00
Miroslava Jakšlová
tel.: 541 149 357
mail: [email protected]
internet, výpočetní centrum
systémový integrátor, koncepční vedení rozvoje
a údržby IT
Ing. Jan Brada
tel.: 541 149 333
mail: [email protected]
referent pro vědu a výzkum
Mgr. Alena Sýkorová
tel.: 541 149 346
mail: [email protected]
správce sítě, specializace na servery a stanice
Mgr. Tomáš Buk
tel.: 541 149 309
mail: [email protected]
areálová knihovna VUT, studovna
Purkyňova 118
612 00 Brno
tel.: 541 149 461
fax: 541 149 466
http://tokes.akpu118.lib.vutbr.cz/index.php
správce webu, správa stanic
Ing. Martin Zelený
tel.: 541 149 309
mail: [email protected]
fakulta informatiky
Božetěchova 2
612 66 Brno
První zákon laboratoře: Rozpálené sklo vypadá stejně jako studené.
24
tel.: 541 141 145
fax: 541 141 270
mail: [email protected]
www.fit.vutbr.cz
děkan
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.
tel.: 541 141 146
541 141 150
mail: [email protected]
http://www.fit.vutbr.cz/~hruska/.cs
proděkan
prof. RNDr. Milan Češka, CSc. – proděkan pro tvůrčí činnost
tel.: 541 141 235
mail: [email protected]
doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. – proděkan pro
vzdělávací činnost
tel.: 541 141 213
mail: [email protected]
Ing. Miloš Eysselt, CSc. – proděkan pro vzdělávací
činnost
tel.: 541 141 230
mail: [email protected]
prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc. – proděkan
pro vnější vztahy
tel.: 541 141 242
mail: [email protected]
Ing. Zdeněk Bouša – proděkan pro výstavbu a rozvoj, tajemník
tel.: 541 141 227
mail: [email protected]
[email protected]
studijní oddělení
tel.: 541 141 245
mail: [email protected]
pondělí
8.00–11.00
středa
8.00–11.00, 13.00–14.30
pátek
8.00–11.00
Pravidlo pravítka: Přímka neexistuje.
25
studium
studium
Marie Jandová
tel.: 541 141 145
mail: [email protected]
Milena Ošmerová
tel.: 541 141 245
mail: [email protected]
Renata Soušková
tel.: 541 141 245
mail: [email protected]
knihovna, studovna
Božetěchova 2
612 66 Brno
mail: [email protected]
http://www.fit.vutbr.cz/lib
pondělí
8.00–17.00
úterý
8.00–17.00
středa
8.00–17.00
čtvrtek
8.00–17.00
pátek
8.00–15.00
vedoucí knihovny
Mgr. Barbora Selingerová
tel.: 541 141 204
mail: [email protected]
vedoucí
Ing. Petr Lampa
tel.: 541 141 200
541 141 225
fax: 541 141 270
mail: [email protected]
zástupce vedoucího
Ing. Rudolf Čejka
tel.: 541 141 221
fax: 541 141 270
mail: [email protected]
centrum výpočetní techniky – fakultní internetové
studovny
pondělí
7.20–21.30
úterý
7.20–21.30
středa
7.20–21.30
čtvrtek
7.20–21.30
pátek
7.20–21.30
sobota
8.00–18.00
neděle
8.00–18.00
Ve dnech státních svátků zavřeno, o prázdninách
je provozní doba omezena na pracovní dny, případná výjimka je oznámena na nástěnce CVT.
sekretářka děkana
Eva Kohoutová
tel.: 541 142 685
mail: [email protected]
proděkan
doc. Ing. Dr. Vojtěch Koráb, MBA – proděkan pro
vědu, výzkum a doktorské studium
tel.: 541 142 704
mail: [email protected]
systémový integrátor
Ing. Petr Gaďorek
tel.: 541 141 222
fax: 541 141 270
mail: [email protected]
Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. – proděkan pro studijní
záležitosti
tel.: 541 142 679
mail: [email protected]
správce informačního systému
Ing. Tomáš Kašpárek
teů.: 541 141 225
fax: 541 141 270
mail: [email protected]
fakulta podnikatelská
Kolejní 4
612 00 Brno
tel.: 541 141 111
Zákon přitažlivosti: Předmět spadne vždy tak, aby napáchal co nejvíc škody.
26
děkan
doc. Ing. Miloš Koch, CSc.
tel.: 541 142 685
mail: [email protected]
organizace provozu střediska
Helena Dupalová
tel.: 541 141 258
fax: 541 141 270
mail: [email protected]
správce informačního systému
Ing. Bohumil Michal
tel.: 541 141 199
fax: 541 141 270
mail: [email protected]
knihovnice
Eva Kirchnerová
tel.: 541 141 203
mail: [email protected]
fax: 541 142 458
www.fbm.vutbr.cz
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. – proděkan pro
zahraniční styky
tel.: 541 142 604
mail: [email protected]
prof. RNDr. Petr Němeček, Drc. – proděkan pro
strategický rozvoj
tel.: 541 142 693
mail: [email protected]
tajemník
Ing. Václav Meluzín
tel.: 541 142 687
mail: [email protected]
studijní oddělení
mail: [email protected]
pondělí
9.00–11.00, 13.00–15.00
středa
9.00–11.00, 13.00–14.30
čtvrtek
8.00–11.00
vedoucí oddělení
Ing. Marta Mizerová
tel.: 541 142 648
mail: [email protected]
pracovníci
Božena Kopřivová
tel.: 541 14 3 372
mail: [email protected]
Jana Paulíková
tel.: 541 143 371
mail: [email protected]
Ing. Radomila Brandejsová
tel.: 541 143 386
mail: [email protected]
Iva Křížová
tel.: 541 142 503
mail: [email protected]
Ing. Dana Straková
tel.: 541 143 761
mail: [email protected]
oddělení zahraničních styků
pondělí
9.00–12.00
úterý
9.00–12.00
středa
9.00–12.00
čtvrtek
9.00–12.00
pátek
9.00–12.00
vedoucí oddělení
Tereza Půžová, Bc.
tel.: 541 142 508
mail: [email protected]
Studium v zahraničí v rámci programu Socrates-Erasmus – studenské mobility
Cílem studentských mobilit je umožnit studentům absolvovat část svého studijního programu
nebo zpracování diplomové práce či projektu na
zahraniční univerzitě, seznámit se s kulturou, jazy-
Jonesův zákon: Člověk, který se usmívá, i když se blíží průšvih,
už dopředu ví, na koho to svalí.
27
studium
studium
kem a systémem vzdělání v jiných zemích, podpořit spolupráci mezi partnerskými univerzitami
a obohatit rozhled studentů.
knihovna
Kolejní 4, 1. podlaží, P 181
612 00 Brno
tel.: 541 142 619
pondělí
9.00–17.30
úterý
9.00–17.30
středa
9.00–17.30
čtvrtek
9.00–17.30
pátek
9.00–13.00
každý první pátek v měsíci zavřeno
vedoucí knihovny
Iva Poslušná
mail: [email protected]
prodejna skript
Kolejní 4, suterén budovy
tel.: 541 143 512
mail: [email protected]
http://www.cerm.cz/
pondělí
8.00–17.00
úterý
8.00–15.00
středa
8.00–17.00
čtvrtek
8.00–15.00
pátek
8.00–13.00
fakulta stavební
Veveří 95
602 00 Brno
tel.: 541 141 111
fax: 549 245 147
www.fce.vutbr.cz
děkan
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
tel.: 541 147 848
mail: [email protected]
proděkan
doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc. - proděkan pro studium Mgr., Ph.D.
tel.: 541 147 750
mail: [email protected]
doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc. - proděkan pro studium Bc.
tel.: 541 147 311
mail: [email protected]
prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc. - proděkan pro
vědu a výzkum
tel.: 541 147 650
mail: [email protected]
referentka pro 3. až 5. ročník S
Dana Kohoutová
tel.: 541 147 122
mail: [email protected]
referentka pro 3. až 5. ročník K, M, V
Luďka Hortová
tel.: 541 147 127
mail: [email protected]
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. - proděkan pro
vnější vztahy
tel: 541 147 500
mail: [email protected]
referentka pro1. až 5. ročník G, kombinované studium
Bohuslava Maloňová
tel.: 541 147 121
mail: [email protected]
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. - proděkan pro strategický
rozvoj, vnitřní vztahy
tel: 541 147 920
mail: [email protected]
referentka pro přijímací řízení, koleje
Jana Klímová
tel.: 541 147 127
mail: [email protected]
studijní oddělení
pondělí
středa
pátek
referentka pro stipendia studentů, SZZ, nostrifikace
Eva Schneiderová
tel.: 541 147 124
mail: [email protected]
13.00–15.00
9.00–12.00
9.00–12.00
vedoucí oddělení
Ing. Elena Ječmenová
tel.: 541 147 120
fax: 541 147 160
mail: [email protected]
referentka pro 1. ročník
Ludmila Klusáková
tel.: 541 147 122
mail: [email protected]
referentka pro studium v angličtině, zahraniční
studenti, studijní programy, poplatky za studium
Ing. Alena Studýnková
tel.: 541 147 129
mail: [email protected]
referentka pro doktorský studijní program
Alice Kratochvílová
tel: 541 147 128
mail: [email protected]
KIC – knihovnické informační centrum
tel.: 541 147 170
Meckenův zákon: Ten, kdo umí, dělá. Ten, kdo neumí, učí.
28
referentka pro 2. ročník, 3. až 5. ročník E
Iva Pavelková
tel.: 541 147 121
mail: [email protected]
mail: [email protected]
http://library.fce.vutbr.cz
pondělí
8.00–22.00
úterý
8.00–22.00
středa
8.00–22.00
čtvrtek
8.00–22.00
pátek
8.00–22.00
sobota
8.00–16.00
vedoucí knihovny
Mgr. Marie Davidová
tel: 541 147 170
mail: [email protected]
SKAS – studentská komora akademického
senátu
Veveří 331/95
602 00 Brno
tel.: 541 147 007
http://skas.fce.vutbr.cz/
prodejna skript
Kolejní 4, suterén budovy
tel.: 541 143 512
mail: [email protected]
http://www.cerm.cz/
pondělí
8.00–17.00
úterý
8.00–15.00
středa
8.00–17.00
čtvrtek
8.00–15.00
pátek
8.00–13.00
kavárna Adiemus
kavárna v suterénních prostorách FAST
přístup budova A z boku
fakulta strojního inženýrství
Technická 2
616 69 Brno
tel.: 541 141 111
www.fme.vutbr.cz
Konstrukční zákon: Uřízněte to raději větší, a pak to tam namlaťte.
29
studium
studium
děkan
doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc.
tel.: 549 245 361, 541 14 2 171
mail: [email protected]
proděkan
doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. - statutární
zástupce děkana, vnější vztahy, spolupráce s průmyslem
tel.: 541 142 885
mail: [email protected]
prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. - tvůrčí činnost, doktorské studium
tel.: 541 143 191
mail: [email protected]
doc. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. - vzdělávací činnost v I. stupni studia, přijímací řízení
tel.: 541 142 795
mail: [email protected]
doc. Dr. Ing. Radek Knoflíček - vzdělávací činnost
v II. stupni studia, stipendia, CŽV, ediční činnost
tel.: 541 142 474
mail: [email protected]
studijní oddělení
http://www.fme.vutbr.cz/studium/
pondělí
8.00–11.00
středa
9.00–11.00, 12.00–14.00
pátek
8.00–11.00
vedoucí oddělení
PhDr. Věra Kosinová
tel.: 541 142 141
mail: [email protected]
studijní referentky
obor Strojní inženýrství
Magda Palovová
tel.: 541 142 133
mail: [email protected]
přijímací řízení pro první stupeň, průkazy studentů,
rozvrhy
Lenka Řiháčková
tel.: 541 142 135
mail: [email protected]
obor Strojírenství + kombinovaná forma studia
Milada Straková
tel.: 541 142 147
mail: [email protected]
obory Fyzikální inženýrství, Materiálové inženýrství
Jana Černíková. Dis.
tel.: 541 142 148
mail: [email protected]
obory Matematické inženýrství, Mechatronika
Brigita Rohovská
tel.: 541 142 142
mail: [email protected]
konstrukční obory, II. stupeň studia, kurzy celoživotního vzdělávání
tel: 541 142 140
mail: [email protected]
technologické obory, II. stupeň studia
Jana Krejčí
tel.: 541 142 134
mail: [email protected]
zahraniční oddělení
vedoucí oddělení
proděkan pro vnější styky
doc. Dr. Ing. Radek Knoflíček – proděkan pro
vnější styky
tel.: 541 142 474
mail: [email protected]
referentka
Jana Černíková, Dis.
tel.: 541 142 148
mail: [email protected]
Zákon prádelen: 1 pračka 1 sušička 2 ponožky = 1 ponožka.
30
areálová knihovna FSI
Technická 2, místnost A4/213a
616 69 Brno
tel.: 541 142 172
mail: [email protected]
http://www.fme.vutbr.cz/knihovna/
pondělí
9.00–18.00
úterý
9.00–18.00
středa
9.00–18.00
čtvrtek
9.00–18.00
pátek
9.00–13.00
vedoucí knihovny
Jana Formanová
mail: [email protected]
prodejna skript
Technická 2, přízemí budovy A1
616 69 Brno
tel.: 541 244 189
mail: [email protected]
http://www.cerm.cz
pondělí
8.00–17.00
úterý
8.00–15.00
středa
8.00–17.00
čtvrtek
8.00–15.00
pátek
8.00–13.00
internet, výpočetní centrum
Přístup na internet je studentům umožněn na FSI
v počítačových učebnách v 7. patře budovy
A4 a v areálové knihovně v budově A4. Dále
se mohou studenti přihlásit do IS na počítačích
v knihovnách, v internetových kavárnách, na
vysokoškolských kolejích a doma.
fakulta výtvarných umění
Rybářská 13/15
603 00 Brno
tel.: 541 146 803
fax: 543 212 670
mail: [email protected]
www.ffa.vutbr.cz
děkan
PhDr. Petr Spielmann, dr.h.c.
tel.: 541 146 802
mail: [email protected]
asistentka děkana
Jana di Lenardo
tel.: 541 146 802
fax: 543 212 670
mail: [email protected]
proděkani
Mgr. Richard Fajno – proděkan pro vzdělávací
činnost
tel.: 541 146 518 (Údolní)
mail: [email protected]
ak. soch. Zdeněk Zdařil – proděkan pro výstavbu,
dislokaci a materiální vybavení
tel.: 541 146 833
mail: [email protected]
doc. dr. Jiří H. Kocman – proděkan pro tvůrčí činnost a vnější vztahy, statutární zástupce děkana
tel.: 541 146 829
mail: [email protected]
PhDr. Pavel Ondračka – proděkan pro strategický
rozvoj
tel.: 541 146 838
mail: [email protected]
tajemník
Mgr. Jaroslava Bílá
tel.: 541 146 801
mail: [email protected]
studijní oddělení
pondělí
středa
pátek
Felsonův zákon: Krást myšlenky od jedné osoby je plagiátorství.
Krást myšlenky od mnoha lidí je výzkum.
10.00–12.00, 13.00–15.00
10.00–12.00, 13.00–15.00
10.00–12.00
31
koleje a menzy
koleje a menzy
vedoucí oddělení
Jitka Uhrínová
tel.: 541 146 803
mail: [email protected]
zahraniční oddělení
PhDr. Hedvika Šimíčková
tel.: 541 146 804
fax: 543 212 670
mail: [email protected]
pondělí
10.00–12.00, 13.00–15.00
středa
10.00–12.00, 13.00–15.00
pátek
10.00–12.00
Možnost stáží a studia v zahraničí. Studenti 1. ročníku mohou podávat přihlášky na stáže pro další
akademický rok v průběhu letního semestru.
knihovna, studovna
knihovna Kabinetu teorií Fakulty výtvarných
umění VUT
Rybářská 13/15
603 00 Brno
tel.: 541 146 843
mail: [email protected]
http://www.ffa.vutbr.cz/centra/knihovna
pondělí
13.00–15.00
úterý
9.00–11.00, 13.00–15.00
středa
13.00–17.00
čtvrtek
9.00–11.00
vedoucí knihovny
Edita Mišíková
. 10 studijních míst, 1 PC
. kopírka, skener, tiskárna
knihovna Média Archiv FaVU VUT
Údolní 19
602 00 Brno
tel.: 541 146 503
mail: [email protected]
čtvrtek
13.00–16.00
odpovědný pracovník
Edita Mišíková
. kopírka, skener, tiskárna
32
internet, výpočetní centrum
Rybářská 13/15
603 00 Brno
pondělí
6.00–22.00
úterý
6.00–22.00
středa
6.00–22.00
čtvrtek
6.00–22.00
pátek
6.00–22.00
sobota po domluvě
neděle po domluvě
. 8 MACs
Údolní 19
602 00 Brno
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota po domluvě
neděle po domluvě
6.00–22.00
6.00–22.00
6.00–22.00
6.00–22.00
6.00–22.00
skriptárna, prodej skript
Fakulta skripta nevydává.
koleje a menzy
Koleje a menzy VUT v Brně (KaM) zajišťují ubytování a stravování studentů a zaměstnanců VUT
v Brně a dalších osob.
ředitel KaM
Ing. Jaroslav Grulich
Adresa KaM
Vysoké učení technické v Brně
Koleje a menzy v Brně
Kolejní 2
612 00 Brno
tel.: 541 642 900
fax: 541 642 925
http://www.kam.vutbr.cz
Phillipsův zákon: Pohon na všechna čtyři kola prostě znamená,
že uváznete na hůře přístupných místech.
Všechny informace o službách poskytovaných
KaM jsou na webu:
. speciální balíček informací pro prváky
. návod jak hledat informace a komunikovat
s KaM
. informační portál kolejí a menz (IPKAM)
. kontakty na pracovníky kolejí a menz
. všechny důležité dokumenty
. elektronická kniha pro ohlašování závad
. popis ubytovací kapacity
. popis služeb kolejí a menz
. přehled stravovacích zařízení
. on-line i stálé jídelníčky menz
. modul pro hodnocení jídel v menzách
. a spousta dalších informací
ubytování
Administrativu týkající se ubytování studentů na
kolejích VUT v Brně centrálně pro všechny koleje
zajišťuje Dispečink ubytování studentů (DUS).
DUS zajišťuje tyto služby:
. uzavírání smluv o ubytování
. jejich prodloužení a další změny
. výměnu pokojů (stěhování)
. evidenci plateb za ubytování a nedoplatků
. výběr hotovostních plateb
. odhlašování studentů z ubytování
. poskytování informací spojených s administrativou ubytování studentů
Oddělení ubytování studentů
Koleje Pod Palackého vrchem
Kolejní 2, 612 00 Brno
A06, 2NP, dveře č. 28
vchod vrátnicí A03
tel.: 541 142 931, 32, 33
fax: 541 142 935
pondělí
7.30–12.00, 13.00–17.00
úterý
7.30–12.00, 13.00–17.00
středa
7.30–12.00, 13.00–17.00
čtvrtek
7.30–12.00, 13.00–17.00
pátek
7.30–12.00, 13.00–15.00
Postup při ubytování na koleje
. vyzvedni si klíč od pokoje
. vyzvedni si ložní prádlo, pokud máš vlastní ložní
prádlo, kolejní si nevyzvedávej
. obsazuj pouze poměrnou část pokoje
. podle inventárního seznamu, který najdeš
v pokoji, zkontroluj, zda je vybavení pokoje
v pořádku; pokud ne, závady sepiš a soupis
odevzdej na vrátnici
. připoj se k místní síti; návod k připojení najdeš
ve vestibulech kolejí nebo na DUS; vše o síti se
dozvíš na webu KolejNetu www.kn.vutbr.cz; na
každé koleji je správce sítě
Nezapomeň, že na KolejNetu lze sledovat 8 televizních kanálů a sdílet data s ostatními studenty
na FTP serverech.
Jak využívat služeb pracovníků kolejí
provozní
odpovídají za provoz koleje a především za:
. zajištění služeb ubytovaným studentům
. projednání námětů a stížnosti studentů
. zajištění úklidu společných prostor
. dodržování pravidel a předpisů
recepce či vrátnice
. zajišťují vydávání běžné pošty
. půjčování vysavačů a úklidových prostředků
. půjčování klíčů od studoven, TV místností, koláren, sportovních místností, prádelen apod.
. ohlašování závažných havárií, požárů apod.,
(běžné závady se ohlašují v elektronické knize)
. evidují a v rámci svých pravomocí řeší stížnosti
na porušování pravidel soužití na kolejích (hluk,
vandalismus, výtržnictví, apod.)
Kontakty na pracovníky KaM jsou na webu. Popis
všech poskytovaných služeb rovněž.
Nezapomeň, že na kolejích je zakázáno kouřit a je
vyžadována ohleduplnost k ostatním.
Sevareidův zákon: Hlavní příčinou problémů jsou jejich řešení.
33
koleje a menzy
brno
Ubytovací kapacita
Koleje Pod Palackého vrchem (3147 lůžek)
Kolejní 2
612 00 Brno (A02, A03, A04, A05)
Třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
a kuchyňským koutem a dvoulůžkové pokoje se
sociálním zařízením a kuchyňkou společnou pro
dva pokoje.
Purkyňovy koleje (2248 lůžek)
Purkyňova 93
612 00 Brno (B02, B04, B05, B07)
Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje se sociálním zařízením a kuchyňkami společnými pro více pokojů.
Listovy koleje (1030 lůžek)
Kounicova 46/48
602 00 Brno (C01,C02, C03)
Dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením a kuchyňkami společnými pro více pokojů.
Mánesovy koleje (264 lůžek)
Mánesova 12
612 00 Brno (D01 a D02)
Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje se sociálním
zařízením společným pro dva pokoje a kuchyňkou společnou pro více pokojů. Na této koleji je
režim bez vrátnic.
stravování
VUT v Brně má moderní bezobjednávkový bezhotovostní systém stravování. Disponuje 15 stravovacími zařízeními, kterými jsou kolejní menzy, fakultní
restaurace a bufety, ale i moderně koncipovaná
pizzerie a caffé-bar. Během akademického roku
budou otevřeny další provozy v nových prostorách FIT na Božetěchově a další provoz na FAST
na Veveří.
otevírací doba menz VUT v Brně
název provozu
adresa
pondělí–čtvrtek
pátek
Pizzeria Mozzarela
Kolejní 2
10.00–21.00
10.00–14.00
sobota–neděle
zavřeno
Caffe Bar Piccolo
Kolejní 2
7.00–21.00
zavřeno
7.00–21.00
Menza Kolejní
Kolejní 2
11.00–14.30, 17.00–20.00
11.00–14.00
zavřeno
Menza Purkyňova
Purkyňova 93
11.00–14.30, 17.00–20.00
11.00–14.30
zavřeno
Restaurace ‚Q‘ (FSI)
Technická 2
9.30–16.00
9.30–14.00
zavřeno
‚Q‘ zaměstnanecká
Technická 2
11.00–14.00
11.00–14.00
zavřeno
Restaurace ‚V‘ (FAST)
Veveří 93
9.30–17.00
9.30–13.00
zavřeno
Jídelna stud. FCH
Purkyňova 118
11.00–14.30
11.00–14.30
zavřeno
Jídelna zaměst. FCH
Purkyňova 118
11.00–14.00
11.00–14.00
zavřeno
Bufet Maruška (FEKT)
Kolejní 8
7.30–15.30
7.30–13.00
zavřeno
Kavárna v Centru VUT
Antonínská 1
8.00–15.30
8.00–14.00
zavřeno
Jídelna MINI (FP)
Kolejní 4
10.00–16.00
10.00–14.00
zavřeno
Bufet Purkyňova
Purkyňova 93
11.00–19.00
11.00–14.00
zavřeno
Bufet Veveří (FAST)
Veveří 93
7.30–15.30
7.30–13.00
zavřeno
Bufet FCH
Purkyňova 118
7.30–15.30
7.30–14.00
zavřeno
34
Whistlerův zákon: Nikdy není jisté, kdo má pravdu,
vždy je však jisté, kdo je šéfem
Zákazníci menz VUT v Brně mají možnost kdykoliv
přijít do kteréhokoliv provozu a mohou si vybrat
kterýkoliv produkt z aktuální nabídky jídel, tedy
celkem asi z 200 hlavních jídel každý den. Sortiment menz a restaurací tvoří hotová jídla, minutky (včetně jídel bezmasých a sladkých), bagety,
saláty, zákusky, ovoce, nápoje atd. Ve většině
provozů jsou nabízena i balená jednoporcová
hotová jídla určená pro odnesení s sebou. Sortiment pizzerie a caffé-baru je mnohem širší.
Otevírací doba jednotlivých provozů je přizpůsobena skupinám zákazníků, kterým jsou určeny,
tzn. klasické menzy jsou otevřeny po dobu obědů
a večeří, fakultní restaurace po dobu výuky, caffé-bar a pizzerie od rána, resp. dopoledne, do 21
hodin; přičemž caffé-bar je v provozu i o víkendu.
Ceny hlavních jídel pro studenty VUT
normální
výběr
polévka
menu (jídlo, voda, káva, Piccollo)
steak (Mozzarella)
pizza (Mozzarella)
19,- kč
26,50 kč
5,- kč
29,50 kč
od 15,- kč
od 20,- kč
Všechny informace ke stravování najdeš na
webu KaM – www.kam.vutbr.cz
brno
historie
V brněnské kotlině žil člověk již od pravěku, na
území Brna byla sídliště v době Velkomoravské
říše. Kolem r. 1000 vznikla osada u brodu přes řeku
Svratku, nynější Staré Brno, a ta dala městu jeho
jméno. Od 11. stol. zde stál Břetislavský hrad, sídlo
přemyslovského údělného knížete. V předhradí se
vyvíjely české trhové vsi – jak na Starém Brně, tak
kolem Horního (Zelného) trhu. Od 13. stol. přicházeli cizí kolonisté: Němci, Flandrové a Valoni, kteří
se usídlili kolem Dolního náměstí (Svobody). Svoji
obec vytvářeli i Židé v dolní části dnešní Masarykovy. Právní oporou pro rozvoj města se stalo větší
a menší privilegium, které mu r. 1243 udělil český
král Václav I. Město se ohradilo hradbami s pěti
branami (Měnínskou, Židovskou, Starobrněnskou,
Veselou a Běhounskou). Se dvěma farními kostely – sv.Petra a sv. Jakuba – se o duchovní potřeby
staralo několik klášterů: benediktinský v Komárově, premonstrátský v Zábrdovicích, kláštery
žebravých řádů – dominikánů a minoritů, heburský, johanitská komenda a cisterciačky na Starém
Brně, jejichž klášter založila královna Eliška Rejčka.
Hrad Špilberk byl koncem 13. století přestavěn do
gotické podoby. Město bylo ve 14. stol. sídlem
moravských markrabat a prožívalo svůj rozkvět.
Tehdy bylo ve městě asi 1 000 domů a 11 000 obyvatel. Díky právu výročních trhů vzrůstal mezinárodní obchod, který si vynutil důkladnou znalost
právních předpisů, a tak r.1355 sestavil radniční
písař Jan Knihu výroků brněnských konšelů, která
se stala právním vzorem mnoha měst. V čele města stál rychtář a městská rada dvanácti konšelů.
Od poloviny 14. stol. bylo Brno sídlem moravských
zemských sněmů, které se scházely střídavě v Brně
a v Olomouci.
V pol. 16. stol. se Brno začalo přiklánět k protestantismu, jehož stoupenci získali převahu v městské
radě. Rekatolizační úsilí přivedlo do města nové
katolické řády, z nichž zejména jezuité a kapucíni
získali velký vliv. Počet obyvatel v předbělohorské době byl zhruba na stejné úrovni jako před
200 lety. Město se r. 1619 přidalo ke stavovskému povstání, za což bylo potrestáno. Roku 1643
a zvláště r. 1645 se jako jediné město na Moravě
ubránilo dlouhému obléhání švédských vojsk a tím
umožnilo rakouské říši zformování nové armády a zastavení švédského tlaku. Při obraně se
vyznamenali vojenský velitel Radouit de Souches
a rektor jezuitů P. Martin Středa. Město bylo za své
zásluhy odměněno novými privilegii včetně povýšení znaku. Během třicetileté války se Brno stalo
jediným hlavním městem Moravy a od roku 1641
byly v Brně trvale uloženy Zemské desky pro Moravu. Po třicetileté válce se stalo město nedobytnou
Bolingův postulát: Cítíte-li se skvěle, budte bez obav. To přejde.
35
brno
brno
barokní pevností. Roku 1742 je marně dobývali
Prusové. Postavení Brna podtrhlo i založení biskupství v r. 1777.
V 18. stol. dochází k rozvoji průmyslu a obchodu,
který pokračuje i ve století následujícím. V Brně se
soustřeďuje textilní a strojírenský průmysl, rychle
jsou zaváděny nejnovější technologie a roku 1839
přijíždí do Brna první vlak. S rozvojem průmyslu rostou předměstí a město ztrácí charakter pevnosti
stejně jako Špilberk, ze kterého se stalo vyhlášené
vězení. Vedle kriminálních zločinců sem byli zavírání i političtí odpůrci Rakouské říše. Postupně se
bourají hradby, které jsou po vzoru Vídně nahrazovány budovami a zelenými plochami, tvořícími
nový městský okruh. Roku 1850 je k městu připojeno 32 okolních obcí, takže počet obyvatel dosáhl 46 tis. Je zavedeno plynové osvětlení (r.1847),
pouliční dráha (r.1869), vznikají gymnázia, reálky
i vysoké školy (německá technika r.1873, česká r.
1899). Na přelomu 19. a 20. stol. vrcholí ve městě
národnostní rozpory mezi německým a českým
obyvatelstvem. Převaha Němců v městské samosprávě končí až roku 1919.
Za první republiky bylo Brno druhým městem po
Praze - jak svou velikostí (r.1921: 210 tis. obyv.,
r. 1937: 300 tis.), tak i významem - bylo hlavním
městem země Moravskoslezské. V té době byla
založena Masarykova universita (r.1919) a výstavou soudobé kultury je otevřeno brněnské výstaviště (r.1928). Město bylo nejen střediskem průmyslu a obchodu, ale i školství a kultury. Ze známých
osobností zde působili zejména Leoš Janáček,
Viktor Kaplan, Jiří Mahen a Bohuslav Fuchs.
Druhá světová válka způsobila Brnu značné škody. Za nacistické okupace zahynulo na popravišti
v Kounicových kolejích mnoho českých občanů.
Důsledkem toho byl odsun německého obyvatelstva z Brna v r. 1945. Následující období komunistické vlády přineslo městu hospodářskou i politickou stagnaci, jejíž důsledky se dodnes těžce
překonávají.
město brno
magistrát
Malinovského nám. 3
601 67 Brno
www.brno.cz
primátor
PhDr. Richard Svoboda
mail: [email protected]
městské části
Bohunice
Bosonohy
Bystrc
Chrlice
Černovice
Ivanovice
Jehnice
Brno - jih
Jundrov
Kníničky
Kohoutovice
Komín
Královo Pole
Líšeň
Maloměřice a Obřany
Medlánky
Nový Lískovec
Ořešín
Řečkovice a Mokrá Hora
Brno- sever
Slatina
Starý Lískovec
Brno - střed
Tuřany
Útěchov
Vinohrady
Žabovřesky
Žebětín
Židenice
turistické informační centrum
Mečová 5
602 00 Brno
Oienův postřeh: Nejrychleji něco najdeme, začneme-li hledat něco jiného.
36
tel.: 542 210 762
fax.:542 210 758
mail: [email protected]
http://www.ticbrno.cz/
otevírací doba
pondělí
7.30–17.00
úterý
7.30–16.00
středa
7.30–17.00
čtvrtek
7.30–16.00
pátek
7.30–14.00
.
.
.
.
.
informace o službách ve městě
informace o památkách
služby pro turisty
informace o ubytování, kulturní přehledy
prodej map, pohlednic města Brna, knih o Brně,
známek, upomínkových předmětů a propagačního materiálu
nemocnice
FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno - Bohunice
tel.: 542 522 266
fax: 542 522 266
mail: [email protected]
http://www.fnbrno.cz
Porodnice
Obilní trh 11
625 00 Brno
tel.: 532 238 236
fax: 532 238 237
636 00 Brno - Zábrdovice
tel.: 973 445 577
mail: [email protected]
http://www.vnbrno.cz/
Bakešova nemocnice Brno
Žlutý kopec 540/5
602 00 Brno - Brno-město
tel.: 543 428 211
fax: 543 428 227
mail: [email protected]
http://www.bchn.cz
Úrazová nemocnice v Brně
Ponávka 139/6
662 50 Brno - Zábrdovice
tel.: 545 538 111
fax: 545 211 082
mail: [email protected]
http://www.unbr.cz
Fakultní nemocnice U sv. Anny
Pekařská 664/53
656 91 Brno - Staré Brno
tel.: 543 181 111
fax: 543 182 002
mail: [email protected]
http://www.fnusa.cz
kostely
Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov 9,
tel: 543 235 031
Dětská nemocnice
Černopolní 9
Brno
Sv. Michal
Dominikánské nám.,
tel: 542 212 511
Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Bílovice nad Svitavou 408,
664 01 Bílovice nad Svitavou
tel: 545 227 411, 545 227 413
Nalezení sv. Kříže, kapucíni
Kapucínské nám. 5,
tel: 542 213 232
Vojenská nemocnice Brno
Zábrdovická 3/3
Sv. Jakub
Jakubská 11,
tel: 542 213 835
Druhý Soddův zákon: Zákonitě musí jednou nastat ta nejhorší možná situace.
37
brno
brno
Nanebevzetí P. Marie, jezuité
duch. správa - Kozí 8,
tel: 542 216 695
informační kancelář
Novobranská 18
tel.: 543 174 317
fax: 543 174 317
mail: [email protected]
pondělí
6.00–18.00
úterý
6.00–18.00
středa
6.00–18.00
čtvrtek
6.00–18.00
pátek
6.00–18.00
sobota
8.00–15.30
Sv. Tomáš
fara - Lidická 6,
příjem stížností
tel.: 543 174 117
Bazilika Nanebevzetí P. Marie
augustiniáni
Staré Brno, Mendlovo nám. 1,
tel: 543 424 010
předprodej jízdenek
tel.: 543 174 700
mail: [email protected]
Sv. Janů, minorité
Minoritská 1,
tel: 542 214 863
Sv. Maří Magdaléna, petrini
Františkánská 2,
tel: 542 210 074
Neposkvrněného početí P. Marie
Křenová 21a,
tel: 543 249 933
Sv. Rodiny
Grohova 14-16,
tel: 541 210 706
Sv. Leopolda
milosrdní bratři
Vídeňská 7,
tel: 543 165 319
dopravní podnik města brna
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151
656 46 Brno
tel.: 543 171 111
fax: 543 214 172
mail: [email protected]
http://www.dpmb.cz
integrovaný dopravní systém Jihomoravského
kraje (IDS JMK)
informace
tel.: 543 174 317
http://www.kordis-jmk.cz
pondělí
6.00–18.00
úterý
6.00–18.00
středa
6.00–18.00
čtvrtek
6.00–18.00
pátek
6.00–18.00
sobota
8.00–15.30
informační a prodejní centra
. zajišťují informování cestujících o IDS JMK a prodej jízdních dokladů
Brno – Novobranská, budova DPMB, a. s.
Brno – Hlavní nádraží, prostor železniční stanice
integrovaný dopravní systém
- způsob zajištění veřejné dopravy na území,
v němž jednotlivé druhy dopravy vzájemně spolupracují a vytvářejí tak přehledný a jednoduchý
systém vzájemně provázaných linek s jednotným
tarifem, přepravními podmínkami a pravidelnými
intervaly mezi spoji.
Neštěstí nikdy nechodí samo.
38
jednotná jízdenka
V systému IDS JMK můžete s jedinou jízdenkou
cestovat všemi tramvajovými, trolejbusovými a do
systému zahrnutými autobusovými linkami včetně
osobních a spěšných vlaků ve všech zaintegrovaných úsecích tratí Českých drah. Koupíte (nebo
označíte) si jízdenku pouze při zahájení své cesty a v rámci její platnosti pak můžete mezi všemi
dopravními prostředky libovolně přestupovat bez
toho, abyste se museli obtěžovat kupováním
dalších jízdních dokladů. Po zavedení IDS JMK je
jedno, jakými dopravními prostředky a s jakými
dopravci do cíle své cesty dorazíte. Vždy zaplatíte
stejnou, předem dobře známou cenu.
předplatní jízdenka
Pokud cestujete veřejnou dopravou pravidelně,
zcela jistě oceníte možnost pořídit si předplatní
jízdenku. Nejen, že vám ušetří každodenní obavy,
zda vám řidič vrátil správnou částku nebo jestli
máte dostatek drobných, ale navíc při jejím pořízení výrazně ušetříte.
možnosti přestupů
Jízdní řády jsou v IDS JMK koordinovány tak, aby
na sebe linky v maximální možné míře vzájemně
navazovaly. Pokud je to v jízdním řádu vyznačeno, řidiči mají povinnost vzájemně na přípoje
vyčkat a nechat přestoupit cestující. Výrazně se
tak zlepšuje možnost cestování za prací, do škol
nebo za zábavou i do řady dalších směrů, kde
není zavedena přímá linka.
tarifní zóny
Území IDS JMK je členěno do tzv. tarifních zón.
Jádrem tarifního systému jsou zóny 100 a 101, které pokrývají území města Brna. S nimi sousedí další
zóny tvořené obvykle několika obcemi nebo velkým městem.
Toto řešení výrazně zpřehledňuje a urychluje
odbavení cestujících. Ti nyní předem podle počtu
projetých zón přesně zjistí, kolik zaplatí za jakoukoliv cestu po území IDS JMK. Všechny linky v IDS JMK
mají své provozní číselné označení. U většiny
mimobrněnských autobusových linek je třímístné,
tramvaje, trolejbusy a autobusy jezdící převážně
po území města Brna mají označení jen dvoumístné. Již podle čísla linky může cestující o dané lince
získat základní informace. Pokud je její číslo menší
než 100, jedná se o linku provozovanou především
na území města Brna. Pokud se pohybuje mezi 150
a 200, jde o tzv. tangenciální linku, která spojuje
významné obce v regionu. Linky s čísly 200 a více
obvykle spojují obce s regionálními centry.
kombinovaná vstupenka/jízdenka
Vstupenky BVV mají jednotnou velikost a jejich
součástí je oddělitelný kupón ve tvaru jízdenky
MHD. Platnost jízdenky je podmíněna jejím označením v označovači ve vozidle a trvá do konce
označeného kalendářního dne.
Prodej zajišťují BVV,prodejny DPMB, a.s. a ČD centrum na hlavním vlakovém nádraží.
wap – stránky DPMB, a.s.
Pokud máte telefon podporující WAP, najdete
naši WAP stránku na adrese www.dpmb.cz (vstupní adresa je shodná s internetovou prezentací).
WAP stránka obsahuje aktuální výluky v provozu
městské dopravy, kontakt na naši informační kancelář i odkaz na vyhledávač spojení.
WAP vyhledávač spojení
Vyhledávač spojení městskou dopravou je na
adrese
wap.vlak.cz/wap/mhd.asp
internet – vyhledávač spojení
http://www.idos.cz
Pro vyhledávání jízdních řádu městské hromadné
dopravy vyberte MHD Brno v záložce Jízdní řády.
DP asistent
tel.: 543 174 318
DP asistent poskytuje doprovod cestujícího během
cestování prostředky brněnské městské dopravy,
a to z výchozí až do cílové zastávky cesty, včetně přestupování, osobní pomoc při nastupování,
pohybu ve vozidle i při vystupování, dále při vyhle-
Průvodce moderní vědou: 1. Je-li to zelené nebo se to hýbe, patří to do biologie. 2. Smrdí-li
to, patří to do chemie. 3. Nefunguje-li to, patří to do fyziky.
39
volný čas
volný čas
dávání spoje a při orientaci ve smluvních přepravních podmínkách. Na jeho pomoc se můžete spolehnout i při neočekávaných situacích.
Službu poskytujeme v pracovní dny v době 6.00–
18.00 cestujícímu s platným jízdním dokladem
a pro předem naplánovanou cestu, především
invalidům a osobám starším 75 let. Po dohodě
i mimo tuto dobu.
Objednání služby – osobně nebo telefonicky a na
dispečinku DP asistent v Brně na Novobranské
18 alespoň jeden den předem v pracovní dny
v době 7.00–15.00.
informace pro tělesně postižené
na pravidelných linkách MHD cestují držitelé průkazů ZTP a ZTP-P (včetně průvodce a psa) zdarma
na lodích cestují zdarma držitelé průkazu ZTP-P
(včetně průvodce a psa), držitelé průkazů ZTP
platí zlevněné jízdné.
KORDIS JMK, spol. s r.o.
. koordinace základní dopravní obslužnosti na
území Jihomoravského kraje a příprava, realizace a provozování integrovaného dopravního
systému postupně na celém území Jihomoravského kraje
Nové sady 30
602 00 Brno
tel.: 543 426 651
mail: [email protected]
volný čas
divadla
Centrum experimentálního divadla v Brně
Zelný trh 9
602 00 Brno
tel.: 542 210 407
http://www.provazek.cz/
40
Divadelní studio ‚V‘
Veveří 133
616 00 Brno
tel.: 541 236 254
http://www.volny.cz/div.studiov
Divadelní studio Marta DIFA JAMU
Bayerova 5
602 00 Brno
tel.: 541 424 012
http://www.jamu.cz/Difa/Marta/Marta.htm
Divadlo Barka
Svatopluka Čecha 35a
612 00 Brno
tel.: 541 213 206
http://www.barka.unas.cz/
Divadlo Bolka Polívky
Jakubské náměstí 5
602 00 Brno
tel.: 542 214 903
http://www.divadlobolkapolivky.cz/
Divadlo Husa na provázku
Zelný trh 9
602 00 Brno
tel.: 542 210 407
http://www.provazek.cz/
Divadlo Polárka
Tučkova 34
602 00 Brno
tel.: 541 212 912
http://www.divadlopolarka.cz/
Divadlo v 7 a půl
Sukova 4
602 00 Brno
tel.: 542 211 496
http://www.7apul.cz/
G Studio Centrum
Kounicova 22
602 00 Brno
Kellyho zákon letecké navigace: Nejdůležitější informace
se nacházejí na té části mapy, která je utržená.
tel.: 541 215 583
http://www.g-studio.cz/
HaDivadlo
Poštovská 8d
602 00 Brno
tel.: 542 212 761, 542 216 870
http://www.hadivadlo.cz/
Loutkové divadlo Radost
Bratislavská 32
602 00 Brno
tel.: 545 321 273
http://www.divadlo-radost.cz/
Městské divadlo Brno
Lidická 16
602 00 Brno
tel.: 533 316 301
http://www.mdb.cz
Národní divadlo v Brně
Dvořákova 11
657 70 Brno
tel.: 542158 111
http://www.ndbrno.cz/
galerie, muzea
Moravské zemské muzeum
http://www.mzm.cz
Anthropos
Pisárecký park
603 00 Brno
tel.: 543 212 415
http://www.mzm.cz/mzm/expozice/anthropos.
html
Biskupský dvůr
Muzejní 1
602 00 Brno
tel.: 542 321 205
http://www.mzm.cz/mzm/expozice/biskupsky_
dvur.html
Dietrichsteinský palác
Zelný trh 8
659 37 Brno
tel.: 542 321 205
http://www.mzm.cz/mzm/expozice/dietrichsteinsky_palac.html
Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9
602 00 Brno
tel.: 542 423 440
http://www.mzm.cz/mzm/expozice/dum_panu_
z_kunstatu.html
Mendelianum
Údolní 39
602 00 Brno
tel.: 542 216 216
http://www.mzm.cz/mzm/expozice/mendelianum.html
Palác šlechtičen
Kobližná 1
602 00 Brno
tel.: 542 422 361
http://www.mzm.cz/mzm/expozice/palac_slechticen.html
Památník Leoše Janáčka
Smetanova 14
602 00 Brno
tel.: 541 212 811
http://www.mzm.cz/mzm/expozice/pamatnik_
janacka.html
Technické muzeum
http://www.technicalmuseum.cz
Areál MHD Technického muzea v Brně
Holzova 4
628 00 Brno
tel.: 544 211 050
http://www.technicalmuseum.cz/mhd.html
Jonesův zákon zoologických zahrad a muzeí: U nejzajímavějšího exponátu chybí štítek.
41
volný čas
volný čas
Křížová chodba Nové radnice
Dominikánské náměstí 1
602 00 Brno
tel.: 543 537 217
Galerie G 99
Dominikánská 9 – suterén Domu Pánů y Kunštátu
602 00 Brno
tel.: 542 423 440
Oddělení pro slepeckou historii
Purkyňova 105, 612 00 Brno
tel.: 541 421 488
http://www.sweb.cz/Eliska.Hlusi/Uvodni_stranka.
htm
Muzeum města Brna
Hrad Špilberg
Špilberk 1
662 24 Brno
tel.: 542 123 611
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
612 00 Brno
tel.: 541 421 411
http://www.technicalmuseum.cz
Měnínská brána
Měnínská 7
602 00 Brno
tel.: 542 214 946
Moravská galerie v Brně
http://www.moravska-galerie.cz
Místodržitelský palác
Moravské náměstí 1a
662 26 Brno
tel.: 532 421 100
http://www.moravska-galerie.cz
Pražákův palác
Husova 18
662 26 Brno
tel.: 532 169 111
http://www.moravska-galerie.cz
Uměleckoprůmyslové muzeum
Husova 14
662 26 Brno
tel.: 532 169 222
http://www.moravska-galerie.cz
Dům umění města Brna
Dům umění
Malinovského náměstí 2
602 00 Brno
tel.: 542 211 808
http://www.dumb.cz
42
http://www.dumb.cz
Vila Tugendhat
Černopolní 45
613 00 Brno
tel.: 545 212 118
http://www.tugendhat-villa.cz
Akvárium
Radnická 6
602 00 Brno
tel.: 542 211 701
http://www.zoobrno.cz
Design centrum České republiky
Radnická 2
602 00 Brno
tel.: 542 211 423
http://www.designcentrum.cz
Galerie architektury
Starobrněnská 16/18
602 00 Brno
tel.: 542 212 506
http://www.ga-brno.cz
Galerie Ars
Veselá 32
602 00 Brno
tel.: 542 217 083
Stenderupův zákon: Čím dřív odpadneš, tím více času budeš mít na to,
abys chytil druhý dech.
Galerie artistů
Kino Art
Cihlářská 19
602 00 Brno
tel.: 541 213 542
Galerie Café Steiner
Gorkého 38
602 00 Brno
http://www.cafesteiner.cz
Galerie U dobrého pastýře
Radnická 4
602 00 Brno
http://www.kultura-brno.cz
Galerie Žlutý kopec
Radnická 4
656 53 Brno
tel.: 543 131 111
http://www.mou.cz
Galerie foyer
Divadlo husa na provázku
Zelný trh 9
602 00 Brno
tel.: 542 123 454
http://www.provazek.cz/
Galerie 10
Radnická 10
602 00 Brno
tel.: 542 216 139, 542 216 141
http://www.kultura-brno.cz
Galerie Kabinet
Radnická 4
602 00 Brno
tel.: 542 216 139, 542 216 141
http://www.kultura-brno.cz
sportovní centra
Galerie Katakomby
Zelný trh 9
602 00 Brno
tel.: 542 123 454
http://www.provazek.cz
Galerie Kavárny Švanda
Alfa passage, vstup z ulice Jánská
602 00 Brno
tel.: 777 043 602
http://www.alfapassage.cz
Galerie mladých
Radnická 4
602 00 Brno
tel.: 542 321 255
http://www.kultura-brno.cz
Aerobik
Fit studio Lima
TJ Tesla, Halasovo náměstí 7
638 00 Brno
tel.: 545 222 672
Aerobik studio
Ukrajinská 31
625 00 Brno
tel.: 603 918 142
http://www.aerobicstudio.cz
Aerobic Centrum
Merhautova 224
613 00 Brno
tel.: 602 934 997
http://www.acbrno.cz/index2.html
Studio MUŠA
areál Denny sport & relax
Skřivanova 12 a
602 00 Brno
tel.: 776 174 311
http://www.studiomusa.cz
Maahsův zákon: Vše funguje jenom proto, aby se to mohlo pokazit.
43
volný čas
volný čas
Weisser sport centrum
Hrnčířská 6 (Sfinx)
602 00, Brno
tel.: 541 242 769
http://www.weissersportcentrum.cz/
Aerobic
Hádecká 196/29
614 00 Brno
tel.:420 603 737
Body Gym
Makovského náměstí 2
616 00 Brno
tel.: 541 321 270
http://www.bodygym.lt/lt.php
Bruslení
Sportovní klub Královo pole
Vodova 108
612 00 Brno
tel.: 541 212 152
Fitness
GymLeon
Přístavní 38
635 00 Brno
tel.: 546 222 363
http://www.gymleon.cz
Star fitness
Gajdošova 7
615 00 Brno
tel.: 548 424 001
http://www.startrac.cz
Fitness Blue Gym
Obchodní centrum BEC
Kotlářská 51a
602 00 Brno
tel.: 541 213 450
http://www.bluegym.cz
Body Centrum
Cejl 858/7
602 00 Brno
tel.: 545 241 303
http://www.bodycentrum.com
Czech Blue Star
Purkyňova 93
612 00 Brno
tel.: 541 321 244
http://www.cbzstav.cz
Fit centrum na Dobráku
Dobrovského 29
612 00 Brno
tel.: 541 242 769
Boby group a.s.
Sportovní 2a
602 00 Brno
tel.: 541 638 110
http://www.bobycentrum.cz
Fitness centrum
Haasova 37
616 00 Brno
tel.: 541 261 043
http://www.boskowan.cz/budocentrum/fitko.htm
Fitness centrum Atlas sport
Rondo
Křídlovická 34
602 00 Brno
tel.: 543 210 263
Golf
Automotoklub automotodrom Brno
P.O. BOX 98
656 98 Brno
tel.: 546 216 462
http://www.amkbrno.cz
Par golf klub
Kotlářská 53
602 00 Brno
tel.: 541 246 772
Trumanův zákon: Nemůžeš-li je přesvědčit, aspoň jim zamotej hlavu.
44
Horolezectví
Free sport
Kounicova 28
602 00 Brno
tel.: 541 243 294
TJ Tesla
Halasovo náměstí 7
638 00 Brno
tel.: 545 222 672
http://www.tjtesla.cz
Boulder Centrum
Kolejní 2
612 00 Brno
Lázně Na Ponávce
Ponávka 3a
602 00 Brno
Koupaliště
Koupaliště Dobrák
Dobrovského 29
612 00 Brno
tel.: 541 211 481
http://www.dobrak.cz
Lázně města Brna
Rašínova 12
602 00 Brno
tel.: 542 211 721, 542 214 400
Koupaliště Kraví hora
Kraví Hora
602 00 Brno
tel.: 543 211 595
http://www.kravihora.brno.cz
Areál Riviéra
Brno-Pisárky
601 67 Brno
tel.: 542 175 017
Pétanque
Hřiště na pétanque
park Lužánky ve správě Veřejné zeleně města
Brna
Petanque areál
ul. Černozemní
627 00 Brno
Plavání
Plavecký stadion Za Lužánkami
Kometa PS a.s. Brno
Sportovní 4
602 00 Brno
tel.: 541 212 236
http://www.kometaps.cz
Plážový volejbal
Beach klub Brno-Káčata
Sokolské koupaliště
Brněnská přehrada
Svratecká 449
624 00 Brno
tel. 541 223 100
Koupaliště Dobrák
Dobrovského 29
612 00 Brno
tel.: 541 211 481
http://www.dobrak.cz
Eldorádo areál
Na chaloupce
638 00 Brno
tel.: 544 233 109
Squash
http://www.squashcentra.cz/squash/centra.asp
Boby group a.s.
Sportovní 2a
602 00 Brno
tel: 541 638 256
http://www.bobycentrum.cz
Pravidlo lorda Falklanda: Není-li třeba činit rozhodnutí, je třeba nečinit rozhodnutí.
45
volný čas
S – 66
Selská 66
614 00 Brno
tel.: 545 235 737
Squash Slovan
Štolcova 6
618 00 Brno
tel.: 548 211 166
Squash Vodařská
Vodařská 2
619 00 Brno
tel.: 545 233 355
1. Squash Brno
Černohorská 20/22
621 00 Brno-Ivanovice
tel.: 545 235 736
http://www.squashbrno.cz/
Špitálka 124/37
602 00 Brno-Trnitá
tel.: 543 257 017
http://www.squashbrno.cz/
Franzova 969/63
614 00 Brno-Maloměřice
tel.: 545 211 152
http://www.squashbrno.cz/
EKS spol. s r.o.
Příční 120/12
602 00 Brno-Zábrdovice
tel.: 545 243 994
Fitness company s.r.o.
Cihlářská 5478/1
602 00 Brno-Veveří
tel.: 474 625 475
46
volný čas
Squash Moravská Slavia Brno s.r.o.
Polní 16
639 00 Brno
tel.: 543 223 030
http://www.squashslavia.cz/
Squash Radost s.r.o.
Cejl 254/52
602 00 Brno-Zábrdovice
tel.: 545 240 745
http://www.squashradost.cz
Tenis
Denny sport & relax s.r.o.
Skřivanova 342/12
602 00 Brno-Ponava
tel.: 541 240 474
http://www.denny-sport.cz/
Sportovní klub Jundrov sdružení
Veslařská 546/124
637 00 Brno-Jundrov
tel.: 777 204 845
http://www.skjundrov.cz/
Tělovýchovná jednota Stadion Brno sdružení
Křídlovická 32/1
603 00 Brno-Staré Brno
tel.: 543 211 911
http://www.stadionbrno.cz
Boby group a.s.
Sportovní 2a
602 00 Brno
tel: 541 638 256
http://www.bobycentrum.cz
Masarykova Univerzita
Krytá tenisová hala
Mánesova 12c
612 00 Brno
Princip klobásy: Ten, kdo miluje klobásy a ctí zákony, by nikdy neměl
být při tom, když vznikají.
Tenisový areál Žabovřesky
Fanderlíkova 19
616 00 Brno
tel.: 541 245 545
Scala
Moravské náměstí 3
602 00 Brno
Tel.: 542 211 659
Tatran Starý Lískovec
Klobásova 79
625 00 Brno
Svratka
Veslařská 56
637 00 Brno-Jundrov
tel.: 541 420 364
Volejbal
Rekreační středisko klubu turistů a lyžařů – Káčata
Svratecká 449
624 00 Brno
tel.: 541 223 100
TJ Sokol Brno I.
Kounicova 20/22
602 00 Brno
tel.: 541 212 805
kina
Art
Filmový klub Brno
Cihlářská 19
602 00 Brno
tel.: 541 213 542
Fléda
Štefanikova 24
602 00 Brno
tel.: 777 110 599
http://www.fleda.cz
Palace Cinemas Olympia
U Dálnice 777
664 42 Brno-Modřice
tel.: 543 560 111
http://www.palacecinemas.cz
Palace Cinemas Velký Špalíček
Mečová 2
602 00 Brno
tel.: 543 560 111
http://www.palacecinemas.cz
kluby
Bastila
Dominikánská 5
602 00 Brno
http://www.bastila.cz/cz/main_cz.php
Caribick music club
Běhounská 22
602 00 Brno
http://www.caribic.cz
Jasmín
Kotlanova 7
628 00 Brno
tel.: 544 210 163
Club Mýdlo
Traubova 3
602 00 Brno
tel.: 545 573 372
Letní kino Semilasso
Palackého tř. 126
612 00 Brno
tel.: 541 247 010
http://www.semilasso.cz
El Sombrero
Zelný trh 20
602 00 Brno
tel.: 728 885 098
http://www.elsombrero.cz
Malekův zákon : I ta nejjednodušší myšlenka se dá vyjádřit složitě.
47
volný čas
volný čas
Fabrica club Letovice
Fabrická ul. 1
679 61 Letovice
tel.: 516 476 364
http://www.fabrikaclub.cz
Favál
Křižikovského 22
603 00 Brno
http://www.faval.cz
Livingstone
Dominikánské nám. 5
602 00 Brno
tel.: 542 214 645
http://www.livingstone.cz/Cafepub_Brno/cafepub.htm
Musilka
Musilova 2a
614 00 Brno
tel.: 545 211 891
http://www.ksomega.cz
Fléda
Štefánikova 24
602 00 Brno
http://www.fleda.cz
MV music club
Kounicova 20/22
602 00 Brno
tel.: 604 701 595
http://www.mvclub.unas.cz
Helios bar
Palackého třída 78
612 00 Brno
tel.: 777 947 904
Perpetuum Music Pub
Roosveltova 9
602 00 Brno
http://www.perpetuum.cz
KD Rubín
Makovského náměstí 3
616 00 Brno
tel.: 541 213 704
http://www.kdrubin.cz
Klub 14 ka
Jánská 14
602 00 Brno
tel.: 542 221 839
http://www.jdemesebavit.cz/ctrnactka
Legendy bar
Orlí 17
602 00 Brno
tel.: 542 211 712
Leitnerova
Leitnerova 2
602 00 Brno
tel.: 543 213 693
http://www.volny.cz/leitnerka
Podobrazy
Moravské náměstí 1
602 00 Brno
http://www.podobrazy.cz
Relax
Běhounská 22/21
602 00 Brno
tel.: 542 218 067
Remix
Brandlova 4
602 00 Brno
http://www.remixclub.cz
Rocky bar
Divadelní 3
602 00 Brno
tel.: 603 304 891
http://www.rockybar.cz
Když jde student k tabuli, všechny jeho chyby jsou způsobeny chybnou křídou.
48
7. nebe
Jánská 9
602 00 Brno
tel.: 777 994 494
http://www.7nebe.cz
Semilasso
Palackého tř. 126
612 00 Brno
tel.: 541 247 010
http://www.semilasso.cz
Skleněná Louka
Kounicova 23
602 00 Brno
tel.: 549 241 812
http://www.sklenenalouka.cz
Twins
Benešova 18/20
602 00 Brno
tel.: 732 519 446
http://www.twinsmusicclub.com
Two Faces
Biskupská 1
602 00 Brno
tel.: 543 237 181
http://www.twofaces.cz/
Vyhlídka
náměstí Svobody 17
602 00 Brno
http://www.vyhlidka-cafe.cz
Zelená Kočka hudební klub
Masarykova 25/27
602 00 Brno
http://www.zelenakocka.cz
kluby vysokoškolské
Terč
Studentský klub organizujicí zábavu (pro ostat-
ní nejen studenty na kolejích) a provozujicí bar.
Nachází se ve sportovním a kulturním centru
Machina na kolejích Pod Palackého vrchem
tel.: 541 149 598
mail: [email protected]
http://terc.kn.vutbr.cz
pondělí
15.00–01.00
úterý
15.00–01.00
středa
15.00–01.00
čtvrtek
15.00–01.00
pátek
19.00–01.00
sobota
19.00–01.00
neděle
19.00–01.00
co zde najdete
. příjemné prostředí, uvnitř klubu (zákaz kouření ),
nebo nově na zahrádce (kouření povoleno)
. skvělé pivo
. možnost zahrát si stolní fotbálek (2 stoly), kulečník, billiard, šipky, dále také společenské hry jako
šachy, karty, člobrdo, pexeso, petanque atd.
Magnet
Kino za studentské ceny, nachází se ve stejné
budově jako Terč
mail: [email protected]
http://jaja.kn.vutbr.cz/magnet/index.php
Promítá se pondělí až čtvrtek, přesné začátky
a program kina na webu. Možnost stát se členem
filmového klubu.
Yacht club
Nachází se v podivně vyhlížející budově poblíž
konečné 53 na kolejích PPV.
tel: 549 253 814
mail: [email protected]
http://www.yacht-pub.cz
otevírací doba
velmi proměnlivá vetšinou od 17.00–03.00
co zde najdete
. klub v přízemí
. klasickou hospodu v 1. patře
. v klubu každý večer diskotéka/rockotéka
Nikdo neposlouchá co říkáte, dokud neuděláte chybu.
49
volný čas
volný čas
knihovny
Alterna
Nachází se v budově listových kolejí.
tel: 541 212 091
mail: [email protected]
http://www.alterna.cz
pondělí
12.00-01.00
úterý
12.00–01.00
středa
12.00–01.00
čtvrtek
12.00–01.00
pátek
12.00–02.00
sobota
18.00–02.00
neděle
18.00–01.00
Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno
tel.: 541 646 111
fax.: 541 646 100
mail: [email protected]
http://www.mzk.cz
co zde najdete
. pivo Černá hora za studentskou cenu
. koncerty alternativních kapel
. fotbálek
Vstupenky na všechny koncerty je možné si zakoupit předem v klubu na baru nebo na těchto předprodejních místech:
INDIES, Kobližná 16, Brno, tel: 542 218 382
KIC, Běhounská 17, Brno, tel: 542 210 863
WOLF MUSIC, Dvořákova 3, Brno
A2 (dvojče alterny)
Nachází se vedle Alterny v suterénních prostorách.
tel: 541 212 091
mail: [email protected]
http://a2.alterna.cz
pondělí
12.00–02.00
úterý
12.00–02.00
středa
12.00–02.00
čtvrtek
12.00–02.00
pátek
12.00–02.00
sobota
18.00–02.00
neděle
18.00–02.00
co zde najdete
. pivo Budvar
. fotbálek
. občas živá hudba produkovaná dj‘s nebo kapelami
. v létě je mezi Alternou a A2 zřízena zahrádka
studovny
Kounicova 65a
Studovna humanitních věd
Studovna biologických věd
Studovna technické a ekonomické literatury
Studovna rukopisů a starých tisků
Studovna vázaných novin
Studovna elektronických médií
Studovna firemních a obchodních informací
Solniční 12
Anglická knihovna
Rakouská knihovna
Německá knihovna
Hudební knihovna
půjčovna
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
9.00–19.00
9.00–19.00
9.00–19.00
9.00–19.00
9.00–19.00
studovna technické literáty
pondělí
9.00–19.00
úterý
9.00–19.00
středa
9.00–19.00
čtvrtek
9.00–19.00
pátek
9.00–19.00
Logika nikdy nerozhoduje o tom, co je možné a co ne.
50
anglická knihovna
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
10.00–17.30
10.00–16.00
10.00–16.00
10.00–17.30
10.00–13.00
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Kobližná 4
601 50, Brno
tel.: 542 532 111
fax.: 542 532 112
mail: [email protected]
http://www.kjm.cz
čtvrtek
pátek
sobota
10.00–19.00
10.00–19.00
10.00–14.00
Knihovna pro nevidomé a slabozraké
Kobližná 4
pondělí
10.00–12.00, 13.00–17.00
středa
13.00–16.00
čtvrtek
13.00–17.00
Ústřední knihovna
Ústřední knihovna na Kobližné 4 je správním sídlem
KJM. Nabízí široké spektrum knihovnických a informačních služeb všem věkovým kategoriím v prostředí automatizovaného knihovnického systému
CLAVIUS. Ústřední knihovna je postupně propojována s ostatními provozy KJM v automatizovanou
knihovní síť.
Centrem ústřední knihovny je výpůjční hala v prosklené dvoraně, kde se realizují základní služby
čtenářům - evidence čtenářů a výpůjček, knihomat, občerstvení a je východiskem na specializovaná pracoviště knihovny. V druhém patře je
potom knihovna pro dospělé, studijní knihovna,
studovna a příruční knihovna. O třetí patro se dělí
dětská knihovna, knihovna pro nevidomé a slabozraká a hudební knihovna. Ve čtvrtém patře sídlí
ředitelství KJM, útvar řízení a služeb knihovnám,
útvar ekonomicko-správní, útvar knihovních fondů a útvar služeb poboček. A v nejvyšším pátém
patře je nakonec přednáškový sál, kde se konají
besedy, přednášky, výstavy a v neposlední řadě
akce pro školy a veřejnost.
půjčovní doba
Ústřední knihovna, Kobližná 4
pondělí
10.00–19.00
úterý
10.00–19.00
středa
10.00–19.00
V každém geniálním díle nalezneme své vlastní zavržené nápady.
51
2006-2007
2006-2007
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
pá
1
ne
1
st
1
pá
1
po
1
čt
1
čt
1
ne
1
út
1
pá
1
ne
1
st
1
so
2
po
2
čt
2
so
2
út
2
pá
2
pá
2
po
2
st
2
so
2
po
2
čt
2
3
út
3
čt
3
ne
3
út
3
pá
3
ne
3
út
3
pá
3
ne
3
st
3
so
3
so
po
4
st
4
so
4
po
4
čt
4
ne
4
ne
4
st
4
pá
4
po
4
st
4
so
4
út
5
čt
5
ne
5
út
5
pá
5
po
5
po
5
čt
5
so
5
út
5
čt
5
ne
5
6
pá
6
ne
6
st
6
pá
6
po
6
st
6
pá
6
po
6
st
6
so
6
út
6
út
čt
7
so
7
út
7
čt
7
ne
7
st
7
st
7
so
7
po
7
čt
7
so
7
út
7
pá
8
ne
8
st
8
pá
8
po
8
čt
8
čt
8
ne
8
út
8
pá
8
ne
8
st
8
9
po
9
st
9
so
9
po
9
čt
9
so
9
po
9
čt
9
so
9
út
9
pá
9
pá
ne
10
út
10
pá
10
ne
10
st
10
so
10
so
10
út
10
čt
10
ne
10
út
10
pá
10
po
11
st
11
so
11
po
11
čt
11
ne
11
ne
11
st
11
pá
11
po
11
st
11
so
11
12
čt
12
so
12
út
12
čt
12
ne
12
út
12
čt
12
ne
12
út
12
pá
12
po
12
po
st
13
pá
13
po
13
st
13
so
13
út
13
út
13
pá
13
ne
13
st
13
pá
13
po
13
čt
14
so
14
út
14
čt
14
ne
14
st
14
st
14
so
14
po
14
čt
14
so
14
út
14
15
ne
15
út
15
pá
15
ne
15
st
15
pá
15
ne
15
st
15
pá
15
po
15
čt
15
čt
so
16
po
16
čt
16
so
16
út
16
pá
16
pá
16
po
16
st
16
so
16
po
16
čt
16
ne
17
út
17
pá
17
ne
17
st
17
so
17
so
17
út
17
čt
17
ne
17
út
17
pá
17
18
st
18
pá
18
po
18
st
18
so
18
po
18
st
18
so
18
po
18
čt
18
ne
18
ne
út
19
čt
19
ne
19
út
19
pá
19
po
19
po
19
čt
19
so
19
út
19
čt
19
ne
19
st
20
pá
20
po
20
st
20
so
20
út
20
út
20
pá
20
ne
20
st
20
pá
20
po
20
21
so
21
po
21
čt
21
so
21
út
21
čt
21
so
21
út
21
čt
21
ne
21
st
21
st
pá
22
ne
22
st
22
pá
22
po
22
čt
22
čt
22
ne
22
út
22
pá
22
ne
22
st
22
so
23
po
23
čt
23
so
23
út
23
pá
23
pá
23
po
23
st
23
so
23
po
23
čt
23
ne
24
út
24
pá
24
ne
24
st
24
so
24
so
24
út
24
čt
24
ne
24
út
24
pá
24
po
25
st
25
so
25
po
25
čt
25
ne
25
ne
25
st
25
pá
25
po
25
st
25
so
25
út
26
čt
26
ne
26
út
26
pá
26
po
26
po
26
čt
26
so
26
út
26
čt
26
ne
26
se
27
pá
27
po
27
st
27
so
27
út
27
út
27
pá
27
ne
27
st
27
pá
27
po
27
čt
28
so
28
út
28
čt
28
ne
28
st
28
st
28
so
28
ne
28
čt
28
so
28
ut
28
pá
29
ne
29
st
29
pá
29
po
29
čt
29
ne
29
po
29
pá
29
ne
29
st
29
so
30
po
30
čt
30
so
30
út
30
pá
30
po
30
út
30
so
30
po
30
čt
30
út
31
ne
31
st
31
so
31
st
31
út
31
pá
31
svátky
52
53
poznámky
54
poznámky
Cheitův postřeh: Přítel, kterému jsi pomohl v nouzi,si na tebe vzpomene,
až se zase ocitne v nouzi.
Weilerů zákon : Nic není nemožné, pokud to nemusíte sami udělat.
55
poznámky
56
poznámky
Zákon pohybu neživých věcí: Veškeré neživé předměty jsou alespoň natolik pohyblivé,
aby se vám dostaly do cesty.
Cahnův axióm: Selhaly-li všechny pokusy, je načase si přečíst návod.
57

Podobné dokumenty

MURPHYHO ZÁKONY

MURPHYHO ZÁKONY Délka výzkumné zprávy je nepřímo úměrná dosaženému vědeckému pokroku. Parkinsonův 6. zákon: Pokrok ve vědě je nepřímo úměrný počtu vycházejících časopisů. Hornerův postulát pro obě ruce levé: Získa...

Více

ZOBRAZOVACÍ METODY V LÉKAŘSTVÍ

ZOBRAZOVACÍ METODY V LÉKAŘSTVÍ Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 tel.: 224 96 3481 e-mail: [email protected] Navrhovaná témata: 1) Neinvazivní hemodynamika a...

Více

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE DIVADELNÍ FAKULTA

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE DIVADELNÍ FAKULTA konkrétní skupiny či tvůrce. Devising methods jdou proti hierarchickému systému, který odráží spíše instituci než proces. Tvořit metodou devising znamená vytvářet projekt, který doposud neexistuje....

Více

Narodni sampiona 2011 vysledky

Narodni sampiona 2011 vysledky X.česká národní přehlídka 2011 X.Czech National Championship 2011 Roční klisny / Yearling Fillies 1. USIYAH Catalog number: Born:

Více