Produktový katalog

Transkript

Produktový katalog
www.tork.cz
Komplexní
hygienická řešení
pro Vás.
Produktový katalog
platný od 1. února 2013
obsah
Strana
Základní informace
Hygiena
Zdravotnictví
Průmysl
Ubrousky
naše historie
péče o život
náš ekologický přístup
poznejte kvalitu Tork
4
6
7
8
papírové ručníky
toaletní papír
tekuté mýdlo
pěnové mýdlo
dezinfekční prostředek na ruce
krém na ruce a tělo
tekutý čistič WC sedátek
osvěžovače vzduchu
papírové podložky
papírové kapesníky
hygienické sáčky
kuchyňské utěrky
odpadkové koše
zabudovatelná jednotka
11
16
19
20
23
23
23
24
25
25
25
25
26
26
podložky na lůžka
utěrky na otírání pacientů
28
28
průmyslové utěrky – velké role
průmyslové utěrky – malé role
průmyslové utěrky v kartonu – malé role
průmyslové utěrky – skládané
průmyslové utěrky skládané – velké balení
průmyslové utěrky skládané – malé balení
průmyslové utěrky v přenosných nádobách
průmyslové utěrky / role se středovým odvíjením
33
35
36
38
39
39
40
41
ubrousky do zásobníku
ubrousky do zásobníku – Interfold
ubrousky bez potisku
ubrousky bez potisku na objednávku
ubrousky s potiskem
44
46
47
49
52
slovník pojmů SCA a Tork 57
3
naše historie
Skupina SCA, Svenska Celulosa Aktiebolaget, byla založena v roce 1929 a od této doby se
dynamicky rozvíjí – od čistě dřevařské společnosti až po mezinárodní korporaci, nabízející rovněž
výrobky osobní hygieny, obalový a publikační papír.
Historie firmy SCA:
• 1929
Ze spojení deseti švédských dřevařských podniků, vyrábějících dřevařské
polotovary a papírovou drť ve švédském Östrandu, vzniká SCA.
• 1930–1949
Společnost se zaměřuje na výrobu papírové drtě a staví nový výrobní
závod ve švédském Östrandu.
• 1950
SCA vstupuje na burzu cenných papírů.
• 1950–1959
Zahajuje výrobu publikačního papíru a staví další výrobní závod v
Ortvikenu. Veškerá výroba je soustředěna ve Švédsku, export však
nadále dynamicky roste.
• 1960–1974
Je zahájena výroba papírových obalových materiálů. SCA se díky akvizici
menších společností a výstavbou nových závodů ve Švédsku i v jiných
zemích Evropy stále rozvíjí.
• 1975
Díky převzetí švédské společnosti Mölnlycke SCA vstupuje na trh
produktů Personal Care (osobní péče).
• 1975–1999
SCA dále rozvíjí své působení na trhu s publikačním papírem. Přebírá
italskou společnost na výrobu obalů Italcarta a zahajuje své působení
v Latinské Americe.
• 1990
Převzetím britské společnosti Reedpack se SCA stává předním
evropským výrobcem přepravních obalů.
• 1995
SCA se po převzetí německé společnosti PWA stává lídrem v oblasti
výrobků Personal Care v Evropě.
• 2001
Akvizice Tissue divize společnosti Georgia-Pacific, jakož i společnosti
Tuscarora, posiluje pozici SCA v segmentu Away From Home v Severní
Americe, zejména v kategorii Tissue a ochranných obalů.
• 2004
SCA se dále rozšiřuje o nové společnosti, což z ní činí největšího hráče
v kategorii Tissue a Personal Care v regionu Austrálie a Asie.
• 2007
SCA přebírá evropskou Tissue část společnosti Procter & Gamble.
• 2012
SCA přebírá evropské aktivity společnosti Georgia Pacific a její značky
Lotus Professional v oblasti Tissue.
4
Skupina SCA
Skupina SCA je výrobcem a dodavatelem produktů osobní hygieny,
hygienického papíru, obalových materiálů, publikačního papíru a
výrobků ze dřeva s ročním obratem cca 11,7 miliardy EUR. Zaměstnává
přibližně 37 000 lidí po celém světě.
• SCA Personal Care – výrobky osobní hygieny
• SCA Tissue – výrobky z papíru a netkané textilie
• SCA Forest Products – publikační papír a dřevařské výrobky
Okruh zákazníků skupiny SCA tvoří nejen individuální zákazníci,
ale rovněž velkoobchodní a maloobchodní firmy a zpracovatelské
průmyslové závody. V portfoliu SCA naleznete mnoho známých
obchodních označení, včetně globálních značek TENA a Tork.
Segment Away From Home
V nabídce výrobků z papíru společnosti SCA Tissue se nacházejí jak
spotřebitelské výrobky, tak i produkty určené pro firmy a instituce.
Segment firemních zákazníků definujeme jako Away From Home (AFH).
V tomto segmentu SCA dodává zákazníkům komplexní hygienická
řešení pod značkou Tork.
Značka Tork
Značka Tork zahrnuje nabídku kompletních hygienických systémů
vhodných pro firemní klientelu: papírové ručníky, toaletní papír, papírové
kapesníky, mýdla, ubrousky, průmyslové utěrky z papíru a netkané
textilie, doplněné systémy hygienických zásobníků.
Výrobky Tork jsou vyráběny ve 36 závodech v 18 zemích a prodávají se
ve více jak 80 zemích světa.
Našimi zákazníky jsou firmy a instituce z 5 hlavních segmentů:
• Hotely, restaurace a catering (HoReCa)
• Průmysl
• Zdravotnictví
• Veřejná správa a vzdělávací instituce
• Obchod a služby
5
péče o život
Jak byste charakterizovali společnost SCA? Tuto otázku jsme položili kolegům z celého světa.
Zjistili jsme, že naši kolegové sdílejí společný názor na to, co je na společnosti SCA jedinečné
a čím se může pyšnit, nezávisle na tom, ve které zemi pracují.
Proč tedy c/o Life?
Proto, že naše produkty usnadňují život Vám i milionům lidí
na celém světě. Proto, že naše zdroje a pracovní postupy
jsou přirozenou součástí globálního životního cyklu.
A proto, že nám na životě záleží.
je zkratkou slova „péče“ (care of) a může mít různé významy. Pečujeme o naše
zaměstnance, zákazníky, spotřebitele a obchodní partnery. Je to životní styl a způsob
podnikání. Jsme ohleduplným partnerem a sami sebe vnímáme jako součást většího
celku, za který musíme nést odpovědnost a ke kterému se musíme chovat s úctou.
znamená život. Je to široký koncept, který je základem všech činností
společnosti SCA. Život zahrnuje lidi a prostředí, ve kterém žijí. Společnost SCA
je součástí této koncepce díky způsobu jakým pečujeme a rozvíjíme lesní zdroje
a vyrábíme produkty, které usnadňují každodenní život a činí ho bezpečnějším
a pohodlnějším.
vyjadřuje, že jsme zahájili iniciativy podporující udržitelný rozvoj
dlouho předtím, než se tento přístup stal trendem. Trvale udržitelný rozvoj je v našich
genech. Z tohoto důvodu se při rozhodování snažíme vždy také zvážit celkový dopad
naší činnosti.
znamená, že jsme pyšní na úzkou spolupráci s Vámi, ať již jste našimi
zákazníky, spolupracovníky nebo partnery. Právě tímto způsobem získáváme nové
znalosti, zdokonalujeme se, zjišťujeme nové potřeby a přání. Takto rovněž budujeme
důvěru a uspokojujeme potřeby našich zákazníků a spotřebitelů.
vyjadřuje, že si vážíme každodenního života a rádi řešíme velké i malé
problémy, které život přináší. Pevně věříme, že lepší znalost hygieny nám umožní zvýšit
kvalitu každodenního života lidí na celém světě.
6
náš ekologický přístup
SCA je jedním ze světových lídrů v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Trvale udržitelný rozvoj je nedílnou součástí
způsobu našeho podnikání, při kterém zohledňujeme nejenom ekonomické a sociální otázky, ale rovněž aspekty týkající se životního prostředí. Pravidelně monitorujeme oblasti řízení lesního hospodářství, získávání surovin, bezpečnosti
procesů a produktivity výroby a zaměřujeme se na přinášení výhod zákazníkům v oblasti spotřeby energie, minimalizace odpadů a redukce nákladů. Pečujeme o naše zaměstnance a naše stěžejní hodnoty, jimiž jsou respekt k člověku,
zodpovědnost a perfektní služby. Tyto prvky jsou zakotveny ve Všeobecných zásadách společnosti SCA již řadu let.
Podívejte se nyní na životní cyklus výrobků Tork. Přesvědčíte se tak, jakým způsobem SCA podporuje ekologický
přístup ke společnosti.
Čistá výroba
Výkonná distribuce
V souladu s naší politikou zavedly všechny výrobní závody
SCA certifikaci mezinárodního systému LCA (Life Cycle Analysis)
s cílem minimalizovat vliv na životní prostředí. SCA stále hledá
způsoby zvýšení efektivity využití zdrojů čili minimalizace odpadů
(zjišťujeme, zda odpady vyprodukované v jednom místě, nemohou
být opětovně použity na místě jiném), např. použitá voda je
očištěna a opětovně používaná v rámci výrobního procesu.
Stále zlepšujeme výkonnost naší dopravy a distribuční sítě.
Naše suroviny jsou ve velké míře přepravovány námořní cestou,
což má nejmenší dopad na životní prostředí. Výrobní závody SCA
jsou umístěny na strategických místech po celé Evropě,
což nám pomáhá minimalizovat dopravní náklady.
Odpovědné získávání surovin
Redukce odpadů
Společnost SCA se zavázala k získávání 100 % své produkce
čisté celulózy ze zodpovědně řízených a kontrolovaných
zdrojů. SCA je největším soukromým evropským majitelem
lesů o celkové výměře 2,6 mil. hektarů. Naše lesy absorbují
téměř 2,6 mil. tun CO2 ročně, což je právě tak velké množství
jako celkové emise CO2 z našich výrobních závodů po celém
světě. Od roku 1999 naše lesy vlastní FSC certifikáty.
Jedním z nejefektivnějších způsobů snížení odpadů je redukce spotřeby.
V procesu výroby produktů Tork používáme nejnovější technologie, abychom
zvýšili absorpci a kvalitu materiálu. To umožňuje našim výrobkům působit
efektivněji, a tak současně generovat méně odpadů. Navíc zásobníky Tork
umožňují použití jen takového množství náplně, jakou uživatel skutečně
potřebuje, čímž dále snižují spotřebu. Znamená to nižší spotřebu materiálu,
méně odpadu a celkově nižší náklady pro zákazníka.
V nabídce Tork máme výrobky opatřené ekologickými značkami, které potvrzují splnění přísných požadavků na životní prostředí.
7
poznejte kvalitu Tork
Sortiment výrobků Tork je rozdělen jednoduchým a logickým způsobem tak, abychom vytvořili
přehledný obraz našeho sortimentu a byli si jisti, že každý rychle a intuitivně nalezne v naší nabídce
optimální výrobek odpovídající jeho požadavkům.
Výrobky nejvyšší kvality…
Škála výrobků, která splňuje nejvyšší
očekávání zákazníků. Náplně jsou
vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů
se skvělou absorpcí tekutin. Vysoká
kvalita výrobků znamená nižší spotřebu
a vysoký komfort pro uživatele.
Výrobky velmi dobré kvality…
Výrobky velmi dobré kvality, které
se vyznačují i v mokrém stavu
výbornou absorpcí a pevností.
Výrobky splňující základní
požadavky na kvalitu…
Ekonomické výrobky, přizpůsobené
k plnění každodenních úkolů, které
splňují základní potřeby.
Kompletní řešení
Již řadu let nabízíme nejlepší a ověřená řešení přizpůsobená Vašim potřebám. Výrobky značky Tork zahrnují papírové ručníky,
toaletní papír, tekutá mýdla, čisticí a dezinfekční prostředky, průmyslové utěrky z papíru či netkané textilie a odpovídající systémy
hygienických zásobníků. Náplně a systémy dávkování společně tvoří komplexní hygienické řešení pro Vás.
Tork zásobník + Tork náplň = Tork systém
U každého výrobku v katalogu naleznete také označení systému, které Vám pomůže správně zvolit Váš kompletní Tork systém.
H = Hand wiping (papírové ručníky)
T = Toilet paper (toaletní papír)
S = Soap (mýdlo)
N = Napkins (ubrousky)
C = Healthcare product (výrobky pro zdravotnictví)
W = Wipers and cloths (průmyslové utěrky)
Identifikační údaje na obalu
1 Hlavní značka
2 Sub-značka (kvalita)
3 Popis výrobku
4 Identifikátor systému
5 Číslo výrobku
6 Ikony zobrazující parametry produktu
M = Wipers (centerfeed rolls) (role se středovým odvíjením)
A = Air Fresheners (osvěžovače vzduchu)
B = Bins (odpadkové koše)
F = Facial Tissue (papírové kapesníky)
V = Vipseats (papírové podložky na WC)
R = Recessed Unit (zabudovatelná jednotka)
1
2
3
4
6
5
8
Komplexní
hygienické řešení
pro toalety.
Hygiena
Moderní řada zásobníků
Tork Elevation v univerzální
bílé a elegantní černé barvě
Vám nabízí širokou paletu
funkcí zajišťujících moderní
a efektivní řešení potřeb
Vaší toalety.
10
papírové ručníky v roli – systém Tork Matic
Zásobník
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Počet
kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
459500*
Tork Dispenser Hand Towel Roll Sensor
Touchfree Aluminium
Tork zásobník na papírové ručníky v roli – bezdotykový
H1
aluminium
+ ABS
/ šedá
43,2 x 32,6
x 22,3 cm
1
36
Tork Dispenser Hand Towel Roll Sensor White
Tork zásobník na papírové ručníky v roli – bezdotykový
H1
ABS + MABS
/ bílá
36,8 x 33,1
x 20,6 cm
1
24
Tork Dispenser Hand Towel Roll Sensor Black
Tork zásobník na papírové ručníky v roli – bezdotykový
H1
ABS + MABS
/ černá
36,8 x 33,1
x 20,6 cm
1
24
Tork Dispenser Hand Towel Roll Easy Load White
Tork zásobník na papírové ručníky v roli
H1
ABS + MABS
/ bílá
37,2 x 33,7
x 20,3 cm
1
44
Tork Dispenser Hand Towel Roll Easy Load Black
Tork zásobník na papírové ručníky v roli
H1
ABS + MABS
/ černá
37,2 x 33,7
x 20,3 cm
1
44
551100*
551108*
551000
551008
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Počet
vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry
útržku (š x d)
Délka
role
Průměr
role
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
Tork Premium Hand Towel Roll Soft
Tork Premium papírové ručníky v roli
H1
2
celulóza TAD
/ bílá
21 x 25 cm**
100 m
19 cm
6 x 400
útržků
28
Tork Advanced Hand Towel Roll Soft
Tork Advanced papírové ručníky v roli
H1
2
celulóza TAD
+ recykl
/ bílá
21 x 25 cm**
150 m
19 cm
6 x 600
útržků
28
Tork Advanced Hand Towel Roll Blue Soft
Tork Advanced papírové ručníky v roli
H1
2
celulóza TAD
+ recykl
/ modrá
21 x 25 cm**
150 m
19 cm
6 x 600
útržků
28
Tork Advanced Hand Towel Roll Green
Tork Advanced papírové ručníky v roli
H1
2
recykl
/ zelená
21 x 25 cm**
150 m
19 cm
6 x 600
útržků
28
Tork Universal Hand Towel Roll Soft
Tork Universal papírové ručníky v roli
H1
1
celulóza TAD
/ bílá
21 x 25 cm**
300 m
19 cm
6 x 1 200
útržků
28
Název výrobku
290016
290067
290068
290076
290058
* Zásobník na 3 baterie R20.
** Neperforovaná role – délka útržku cca 25 cm.
11
barvy kvality
Fialové, modré a šedé lístky na náplních Tork představují různé úrovně jejich kvality.
Díky tomuto označení se v našem sortimentu snadno zorientujete a najdete přesně to, co potřebujete.
Tork Premium Extra Soft
Tork Premium Soft
Tork Advanced Soft
Nejvyšší kvalita náplně
Maximální komfort
Vysoká účinnost náplně
Elegantní doplněk každé toalety
Standardní výkon
Pocit čistoty a pohodlí
Veřejné toalety v místech, jako jsou školy, úřady, nádraží, továrny,
nemocnice a obchodní domy, musí být vždy udržovány v čistotě. Velmi
důležité je také to, aby byly vybaveny funkčními zásobníky. To jsou
základní požadavky jejich uživatelů. Hledáte však ještě něco, čím byste
mohli zvýraznit svou toaletu? Tork Vám nabízí náplně té nejlepší kvality
označené barevnými lístky, které se stanou prvkem odlišujícím Vaši
toaletu od jiných.
Papírové ručníky jsou vyráběny z celulózy moderní technologií TAD,
která zaručuje požadovaný objem, absorpci a jemnost, zatímco toaletní
papíry jsou především vyráběny z recyklovaného papíru vysoké kvality.
Papírovým ručníkům dodává jemnost i speciální metoda spojování
jednotlivých vrstev, při které je použito minimální množství barevného
lepidla.
Výhody
• Stejný vzhled papírových ručníků a toaletního
papíru (barva a vzor)
• P
oužití technologie TAD a nejkvalitnějších surovin
je zárukou dosažení nejvyšší kvality papírových
ručníků a toaletního papíru
• Atraktivní vzhled
• Vynikající měkkost a objem
Technologie spojování
vrstev pomocí
barevného lepidla.
12
Výrobek s dekorem
ve tvaru lístku.
papírové ručníky – systém Interfold
Zásobník
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Počet
kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
451000
Tork Dispenser Hand Towel Interfold Aluminium
Tork zásobník na ručníky Interfold
H2
aluminium + ABS
/ šedá
48,5 x 27,6
x 11 cm
1
40
Tork Dispenser Hand Towel Interfold White
Tork zásobník na ručníky Interfold
H2
ABS + MABS
/ bílá
44,4 x 30,2
x 10,2 cm
1
100
Tork Dispenser Hand Towel Interfold Black
Tork zásobník na ručníky Interfold
H2
ABS + MABS
/ černá
44,4 x 30,2
x 10,2 cm
1
100
Tork Dispenser Hand Towel Interfold Mini White
Tork zásobník na ručníky Interfold – Mini
H2
ABS + MABS
/ bílá
29,5 x 30,2
x 10,1 cm
1
150
Tork Dispenser Hand Towel Interfold Mini Black
Tork zásobník na ručníky Interfold – Mini
H2
ABS + MABS
/ černá
29,5 x 30,2
x 10,1 cm
1
150
552000
552008
552100
552108
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Počet vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry útržku
(š x d)
Počet
kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
Tork Premium Hand Towel Interfold Extra Soft
(four panel)
Tork Premium ručníky Interfold
H2
2
celulóza TAD
/ bílá
21,2 x 34 cm
21 x 100
= 2 100 ks
32
Tork Premium Hand Towel Interfold Soft
(four panel)
Tork Premium ručníky Interfold
H2
2
celulóza TAD
+ celulóza
/ bílá
21,2 x 34 cm
21 x 110
= 2 310 ks
32
Tork Premium Hand Towel Interfold Soft
(three panel)
Tork Premium ručníky Interfold
H2
2
celulóza TAD
+ celulóza
/ bílá
21,2 x 25,5 cm
21 x 150
= 3 150 ks
32
Tork Advanced Hand Towel Interfold Soft
(four panel)
Tork Advanced ručníky Interfold
H2
2
celulóza TAD
+ recykl
/ bílá
21,2 x 34 cm
21 x 136
= 2 856 ks
32
Tork Advanced Hand Towel Interfold Soft
(three panel)
Tork Advanced ručníky Interfold
H2
2
celulóza TAD
+ recykl
/ bílá
21,2 x 25,5 cm
21 x 180
= 3 780 ks
Tork Universal Hand Towel Interfold
(three panel)
Tork Universal ručníky Interfold
H2
2
recykl
/ bílá
21,2 x 25,5 cm
21 x 226
= 4 746 ks
Název výrobku
100297
100288
100289
120288
120289
140299
32
32
13
Řada luxusních
hliníkových zásobníků
Tork Aluminium je
moderním a elegantním
řešením pro Vaše
interiéry.
14
papírové ručníky skládané – ZZ / C
Zásobník
Číslo výrobku
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
H3
ABS + MABS
/ bílá
43,9 x 33,3
x 13,6 cm
1
72
H3
ABS + MABS
/ černá
43,9 x 33,3
x 13,6 cm
1
72
Tork Dispenser Hand Towel Zigzag Fold Mini White
Tork zásobník na papírové ručníky ZZ/C – Mini
H3
ABS + MABS
/ bílá
29,1 x 33,2
x 13,5 cm
1
108
Tork Dispenser Hand Towel Zigzag Fold Mini Black
Tork zásobník na papírové ručníky ZZ/C – Mini
H3
ABS + MABS
/ černá
29,1 x 33,2
x 13,5 cm
1
108
Název výrobku
Systém
Počet
vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry útržku
(š x d)
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
Tork Premium Hand Towel Zigzag Fold Soft
Tork Premium papírové ručníky ZZ
H3
2
celulóza TAD
/ bílá
22,6 x 23 cm
15 x 200
= 3 000 ks
28
Tork Advanced Hand Towel Zigzag Fold
Tork Advanced papírové ručníky ZZ
H3
2
celulóza
+ recykl
/ bílá
24,8 x 23 cm
15 x 250
= 3 750 ks
28
Tork Advanced Hand Towel Green Zigzag Fold
Tork Advanced papírové ručníky ZZ
H3
2
recykl
/ zelená
24,8 x 23 cm
15 x 250
= 3 750 ks
28
Tork Universal Hand Towel Zigzag Fold Soft
Tork Universal papírové ručníky ZZ
H3
1
celulóza TAD
/ bílá
23 x 23 cm
15 x 300
= 4 500 ks
28
Tork Universal Hand Towel Green Zigzag Fold
Tork Universal papírové ručníky ZZ
H3
1
recykl
/ zelená
24,8 x 23 cm
20 x 200
= 4 000 ks
28
Systém
Počet
vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry útržku
(š x d)
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
Tork Advanced Hand Towel C Fold
Tork Advanced papírové ručníky C
H3
2
recykl
/ bílá
31 x 24,8 cm
20 x 120
= 2 400 ks
28
Tork Advanced Hand Towel C Fold
Tork Advanced papírové ručníky C
H3
2
recykl
/ zelená
31 x 24,8 cm
20 x 120
= 2 400 ks
28
Tork Universal Hand Towel C Fold
Tork Universal papírové ručníky C
H3
1
recykl
/ bílá
31 x 25 cm
20 x 160
= 3 200 ks
28
Tork Universal Hand Towel C Fold
Tork Universal papírové ručníky C
H3
1
recykl
/ šedá
31 x 25 cm
24 x 192
= 4 608 ks
28
Název výrobku
Systém
Kapacita
553000
Tork Dispenser Hand Towel Zigzag Fold White
Tork zásobník na papírové ručníky ZZ/C
553008
Tork Dispenser Hand Towel Zigzag Fold Black
Tork zásobník na papírové ručníky ZZ/C
553100
553108
Náplň ZZ
Číslo výrobku
100278
290163
290179
290158
290135
Náplň C
Číslo výrobku
290264
290280
290248
120181
Název výrobku
15
toaletní papír – Jumbo
Zásobník
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
554000
Tork Dispenser Toilet Paper Jumbo Roll White
Tork zásobník na toaletní papír – Jumbo role
T1
ABS + MABS
/ bílá
36 x 43,7 x 13,3 cm
1
65
Tork Dispenser Toilet Paper Jumbo Roll Black
Tork zásobník na toaletní papír – Jumbo role
T1
ABS + MABS
/ černá
36 x 43,7 x 13,3 cm
1
65
554008
Náplň
Číslo výrobku
110273
120272
120160
Systém
Počet
vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry
útržku (š x d)
Délka
role
Průměr
role
Počet
kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
Tork Premium Toilet Paper Jumbo Roll Soft
Tork Premium toaletní papír – Jumbo role
T1
2
recykl
/ bílá
9,7 x 20 cm
360 m
26 cm
6 x 1 800
útržků
36
Tork Advanced Toilet Paper Jumbo Roll
Tork Advanced toaletní papír – Jumbo role
T1
2
recykl
/ bílá
9,7 x 20 cm
360 m
26 cm
6 x 1 800
útržků
36
Tork Universal Toilet Paper Jumbo Roll
Tork Universal toaletní papír – Jumbo role
T1
1
recykl
/ šedá
9,7 x 20 cm
480 m
26 cm
6 x 2 400
útržků
36
Název výrobku
toaletní papír – Mini Jumbo
Zásobník
Číslo výrobku
455000
555000
555008
Název výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
Tork Dispenser Toilet Paper Mini Jumbo
Roll Aluminium
Tork zásobník na toaletní papír – Mini Jumbo
T2
aluminium + ABS
/ šedá
26,9 x 31,6
x 12,8 cm
1
72
Tork Dispenser Toilet Paper Mini Jumbo
Roll White
Tork zásobník na toaletní papír – Mini Jumbo
T2
ABS + MABS
/ bílá
27,5 x 34,5
x 13,2 cm
1
108
Tork Dispenser Toilet Paper Mini Jumbo
Roll Black
Tork zásobník na toaletní papír – Mini Jumbo
T2
ABS + MABS
/ černá
27,5 x 34,5
x 13,2 cm
1
108
Náplň
Číslo výrobku
110255
110253
Systém
Počet
vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry
útržku (š x d)
Délka
role
Průměr
role
Počet
kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
Tork Premium Toilet Paper Mini Jumbo Roll
Extra Soft
Tork Premium toaletní papír – Mini Jumbo
T2
3
celulóza
+ recykl
/ bílá
9,7 x 20 cm
120 m
18,8 cm
12 x 600
útržků
36
Tork Premium Toilet Paper Mini Jumbo Roll Soft
Tork Premium toaletní papír – Mini Jumbo
T2
2
recykl
/ bílá
9,7 x 20 cm
170 m
18,8 cm
12 x 850
útržků
36
Tork Advanced Toilet Paper Mini Jumbo Roll
Tork Advanced toaletní papír – Mini Jumbo
T2
2
recykl
/ bílá
9,7 x 20 cm
170 m
18,8 cm
12 x 850
útržků
36
Tork Advanced Toilet Paper Mini Jumbo Roll
Tork Advanced toaletní papír – Mini Jumbo
T2
1
recykl
/ bílá
9,7 x 14 cm
240 m
18,8 cm
12 x 1 714
útržků
36
Tork Universal Toilet Paper Mini Jumbo Roll
Tork Universal toaletní papír – Mini Jumbo
T2
1
recykl
/ šedá
9,7 x 14 cm
240 m
18,8 cm
12 x 1 714
útržků
36
Název výrobku
120280
110163
120161
16
toaletní papír – skládaný
Zásobník
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
456000
Tork Dispenser Toilet Paper Folded Aluminium
Tork zásobník na toaletní papír – skládaný
T3
aluminium
+ ABS
/ šedá
28,4 x 15,3
x 11,7 cm
1
195
Tork Dispenser Toilet Paper Folded White
Tork zásobník na toaletní papír – skládaný
T3
ABS + MABS
/ bílá
27,1 x 15,9
x 12,8 cm
12
18
Tork Dispenser Toilet Paper Folded Black
Tork zásobník na toaletní papír – skládaný
T3
ABS + MABS
/ černá
27,1 x 15,9
x 12,8 cm
12
18
556000
556008
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Počet
vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry útržku
(š x d)
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
Tork Premium Toilet Paper Folded Extra Soft
Tork Premium toaletní papír – skládaný
T3
2
celulóza
/ bílá
11 x 19 cm
30 x 252
= 7 560 ks
42
Tork Advanced Toilet Folded
Tork Advanced toaletní papír – skládaný
T3
2
recykl
/ bílá
11 x 19 cm
36 x 242
= 8 712 ks
35
Název výrobku
114276
114271
toaletní papír – konvenční role
Zásobník
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
557000
Tork Dispenser Toilet Paper Roll Twin White
Tork zásobník na toaletní papír – konvenční role
T4
ABS + MABS
/ bílá
15,8 x 28,6
x 15,3 cm
8
20
Tork Dispenser Toilet Paper Roll Twin Black
Tork zásobník na toaletní papír – konvenční role
T4
ABS + MABS
/ černá
15,8 x 28,6
x 15,3 cm
8
20
557008
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Počet
vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry útržku
(š x d)
Délka
role
Průměr
role
Počet
kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
Tork Premium Toilet Paper Roll Extra Soft
Tork Premium toaletní papír – konvenční role
T4
4
celulóza
/ bílá
9,7 x 12,5 cm
19,0 m
11,9 cm
7 x 6 rolí
x 153
útržků
30
Tork Premium Toilet Paper Roll
Tork Premium toaletní papír – konvenční role
T4
3
recykl
/ bílá
9,7 x 13,8 cm
20,7 m
12,5 cm
6 x 10 rolí
x 150
útržků
18
Tork Advanced Toilet Paper Roll
Tork Advanced toaletní papír – konvenční role
T4
2
recykl
/ bílá
9,7 x 13,8 cm
34,5 m
12,5 cm
6 x 10 rolí
x 250
útržků
18
Tork Universal Toilet Paper Roll
Tork Universal toaletní papír – konvenční role
T4
2
recykl
/ bílá
9,7 x 13,8 cm
34,5 m
12,5 cm
6 x 10 rolí
x 250
útržků
18
Název výrobku
110405
3065
2101
2100
17
toaletní papír – kompaktní role
Zásobník
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
557500
Tork Dispenser Toilet Paper Compact
Roll Auto Shift White
Tork zásobník na toaletní papír – kompaktní role
T6
ABS
+ MABS
/ bílá
34,4 x 18,4
x 14 cm
4
30
Tork Dispenser Toilet Paper Compact
Roll Auto Shift Black
Tork zásobník na toaletní papír – kompaktní role
T6
ABS
+ MABS
/ černá
34,4 x 18,4
x 14 cm
4
30
557508
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Počet
vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry
útržku (š x d)
Délka
role
Průměr
role
Počet
kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
Tork Premium ExtraSoft Toilet Paper
Compact Roll
Tork Premium toaletní papír – kompaktní role
T6
3
celulóza
+ recykl
/ bílá
9,9 cm*
70 m
13,2 cm
27
28
Tork Premium Soft Toilet Paper Compact
Roll
Tork Premium toaletní papír – kompaktní role
T6
2
celulóza
+ recykl
/ bílá
9,9 cm*
90 m
13,2 cm
27
30
Tork Advanced Toilet Paper Compact Roll
Tork Advanced toaletní papír – kompaktní role
T6
2
celulóza
+ recykl
/ bílá
9,9 cm*
100 m
13,2 cm
27
30
Tork Universal Toilet Paper Compact Roll
Tork Universal toaletní papír – kompaktní role
T6
1
recykl
/ bílá
9,9 cm*
135 m
13,2 cm
27
28
Název výrobku
127510
127520
127530
127540
* Neperforovaná role – uvedený údaj znamená šířku role.
18
tekuté mýdlo – balení 1l
Zásobník
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Kapacita
zásobníku
Počet
kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
452000
Tork Dispenser Soap Liquid Aluminium
Tork zásobník na tekuté mýdlo
S1
aluminium + ABS
/ šedá
29,7 x 10,5
x 10,2 cm
1 000 ml
1
200
Tork Dispenser Soap Liquid White
Tork zásobník na tekuté mýdlo
S1
ABS + MABS
/ bílá
29,1 x 11,2
x 11,4 cm
1 000 ml
12
27
Tork Dispenser Soap Liquid Black
Tork zásobník na tekuté mýdlo
S1
ABS + MABS
/ černá
29,1 x 11,2
x 11,4 cm
1 000 ml
12
27
Tork Dispenser Soap Liquid White
with arm lever
Tork zásobník na tekuté mýdlo s loketní pákou
S1
ABS + MABS
+ nerez ocel
/ bílá
29,1 x 11,2
x 11,4 cm
1 000 ml
8
24
Tork Dispenser Soap Liquid Black
with arm lever
Tork zásobník na tekuté mýdlo s loketní pákou
S1
ABS + MABS
+ nerez ocel
/ černá
29,1 x 11,2
x 11,4 cm
1 000 ml
8
24
560000
560008
560100
560108
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Barva
Objem
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
Tork Premium Soap Liquid Luxury Soft
Tork Premium tekuté mýdlo luxusní
S1
fialová
1 000 ml = 1 000 dávek
6
80
Tork Premium Soap Liquid Extra Hygiene HD
Tork Premium tekuté mýdlo extra hygienické
S1
čirá
1 000 ml = 1 000 dávek
6
80
Tork Premium Soap Liquid Extra Mild
Non Perfumed
Tork Premium tekuté mýdlo extra jemné
S1
bílá
1 000 ml = 1 000 dávek
6
80
Tork Premium Soap Liquid Hair & Body
Tork Premium tekuté mýdlo na vlasy a tělo
S1
modrá
1 000 ml = 1 000 dávek
6
80
Tork Premium Soap Liquid Mild
Tork Premium tekuté mýdlo jemné
S1
krémová
1 000 ml = 1 000 dávek
6
80
Tork Premium Hand Cleanser Industrial
Tork Premium tekuté mýdlo průmyslové
S1
čirá
1 000 ml = 1 000 dávek
6
80
Název výrobku
420901
420810
420701
421601
421501
420401
19
tekuté mýdlo – balení 475 ml
Zásobník
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Objem
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
561000
Tork Dispenser Soap Liquid Mini White
Tork zásobník na tekuté mýdlo – Mini
S2
ABS + MABS
/ bílá
20,6 x 11,2
x 11,4 cm
475 ml
12
36
Tork Dispenser Soap Liquid Mini Black
Tork zásobník na tekuté mýdlo – Mini
S2
ABS + MABS
/ černá
20,6 x 11,2
x 11,4 cm
475 ml
12
36
561008
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Barva
Objem
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
Tork Premium Soap Liquid Luxury Mini Hair & Body
Tork Premium tekuté mýdlo luxusní na vlasy a tělo – Mini
S2
světle zelená
475 ml = 475 dávek
8
96
Tork Premium Soap Liquid Mini Hair & Body
Tork Premium tekuté mýdlo na vlasy a tělo – Mini
S2
modrá
475 ml = 475 dávek
8
96
Tork Premium Soap Liquid Mini Mild
Tork Premium tekuté mýdlo jemné – Mini
S2
krémová
475 ml = 475 dávek
8
96
Název výrobku
420652
421602
421502
tekuté mýdlo – balení 5l
Číslo výrobku
Název výrobku
Barva
Objem
Počet kusů v kartonu
Počet kartonů na paletě
čirá
5l
1
96
409840
Tork Universal Soap Liquid
Tork Universal tekuté mýdlo
pěnové mýdlo
Zásobník
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Objem
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
aluminium
+ ABS
/ šedá
29,3 x 12,9 x
12,5 cm
800 ml
1
221
453000*
Tork Dispenser Soap Foam Sensor Touchfree
Aluminium
Tork zásobník na pěnové mýdlo – bezdotykový
S3
Náplň
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Barva
Objem
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
S3
čirá
800 ml = 2 000 dávek
4
192
500902
Tork Premium Soap Foam Luxury
Tork Premium pěnové mýdlo luxusní
* Zásobník na 4 baterie R14.
20
Nový Tork Elevation
senzorový bezdotykový
zásobník na pěnové
mýdlo.
Tork Elevation bezdotykový zásobník
na pěnové mýdlo (art. č. 561608)
Kontrola nákladů
• Vysoká kapacita - 2 500 dávek
• 0,4 ml v jedné dávce
Špičková hygiena - uzavřený systém
Plus pro životní prostředí
• Dávkování jedním pohybem
• Obal po použití zmenší svůj objem až o 70%
• Vždy originální nová a čistá náplň
• EU Ecolabel certifikace náplní
•Zásobníky na dolévané mýdlo až v 25% případů
obsahují hygienicky závadné mýdlo*
• Obal vyroben z recyklovaného materiálu
* Zdroj: Dr. Charles P. Gerba, University of Arizona, 2007
Bezdotykové dávkování
Jednoduchá obsluha a údržba
• Senzor registruje pohyb ruky pod zásobníkem
•LED dioda informuje o potřebě výměny náplně
nebo baterií
• Až 90 000 dávek na jednu sadu baterií
• Inovativní senzor s dlouhodobou životností
• Výměna náplně během několika vteřin
•Náplně vhodné do bezdotykového i manuálního
zásobníku
• Kazetu lze snadno vyjmout a vyčistit
21
hygienické řešení, které dlouho vydrží – nová pěnová mýdla Tork
Nabídka mýdel značky Tork se rozšířila o tři vysoce kvalitní typy pěnových mýdel a zásobníky v bílé
a elegantní černé barvě, které zapadají do designové řady hygienických zásobníků Tork Elevation.
Nové pěnové mýdlo Tork představuje hygienické řešení, které dlouho vydrží, snadno se používá a je
příjemné k pokožce.
snadno se používá
Pěnové mýdlo Tork rychle vytváří mýdlovou pěnu, čímž usnadňuje mytí a oplachování, a zároveň umožňuje efektivní a příjemný
proces mytí rukou. Vyžaduje pouze malý tlak, což vyhovuje dětem a osobám s menší silou v rukou. Právě proto je systém
pěnového mýdla Tork doporučován Švédskou revmatickou asociací a získal certifikát Ease to use.
Údržba zásobníku je velmi snadná. Výměna náplně zabere pouhé tři vteřiny. Otevřete zásobník a vyjměte prázdnou náplň.
K aktivaci systému stačí pouze otočit uzávěrem. Náplň je poté, po vložení do zásobníku, okamžitě připravena k použití.
Skutečně tak snadné!
příjemné k pokožce
Pěnové mýdlo Tork je jemné, dermatologicky testované a obsahuje pečující složky, které jsou vhodné pro citlivou pokožku i při
častém mytí rukou.
Všechny mýdla Tork nesou prestižní ekologická označení, což znamená, že prošly kontrolou a schvalováním dle náročných
norem stanovených organizacemi zabývajícími se ekologickým značením, jako jsou EU Ecolabel a Nordic Ecolabel.
C ECOL A
L
NO
DI
BE
R
Obal mýdla při spotřebě náplně snižuje (smršťuje) svůj objem až o 70 % = minimální odpad. Navíc je vyroben z velmi tenkého
recyklovatelného plastu.
dlouho vydrží
Pěnové mýdlo Tork se díky své vysoké kapacitě skvěle hodí na velmi frekventované toalety. Jedno balení pěnového mýdla Tork
obsahuje 2 500 dávek, což znamená, že nemusí být tak často doplňováno.
22
pěnové mýdlo
Zásobník
Číslo výrobku
561600*
NOVINKA
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Objem
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
S4
ABS + MABS
/ bílá
27,8 x 11,3 x
13 cm
1 000 ml
6
30
Tork Dispenser Foam Soap Black
Sensor
Tork zásobník na pěnové mýdlo –
bezdotykový
S4
ABS + MABS
/ černá
27,8 x 11,3 x
13 cm
1 000 ml
6
30
Tork Dispenser Foam Soap White
Tork zásobník na pěnové mýdlo
S4
ABS + MABS
/ bílá
28,6 x 11,3
x 10,5 cm
1 000 ml
12
27
Tork Dispenser Foam Soap Black
Tork zásobník na pěnové mýdlo
S4
ABS + MABS
/ černá
28,6 x 11,3
x 10,5 cm
1 000 ml
12
27
Název výrobku
Systém
Tork Dispenser Foam Soap White
Sensor
Tork zásobník na pěnové mýdlo –
bezdotykový
Kapacita
561608*
NOVINKA
561500
561508
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Barva
Objem
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
Tork Mild Foam Soap
Tork Premium pěnové mýdlo – jemné
S4
čirá
1 000 ml = 2 500 dávek
6
80
Tork Extra Mild Foam Soap, Non Perfumed
Tork Premium pěnové mýdlo – extra jemné
S4
čirá
1 000 ml = 2 500 dávek
6
80
Tork Antimicrobial Foam Cleanser
Tork Premium pěnové mýdlo – antimikrobiální
S4
čirá
1 000 ml = 2 500 dávek
6
80
Název výrobku
520501
520701
520801
dezinfekční prostředek na ruce
Náplň
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Barva
Objem
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
S1
čirá
1 000 ml = 1 000 dávek
6
80
Systém
Barva
Objem
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
S2
bílá
475 ml = 475 dávek
8
96
Systém
Barva
Objem
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
S2
čirá
475 ml = 600 dávek
8
96
420101
Tork Premium Hand Sanitizer Alcohol gel
Tork Premium Alcohol Gel – dezinfekční prostředek
krém na ruce a tělo
Náplň
Číslo výrobku
Název výrobku
420202
Tork Premium Lotion Liquid Hand & Body
Tork Premium krém na ruce a tělo – Mini
tekutý čistič WC sedátek
Náplň
Číslo výrobku
Název výrobku
420302
Tork Premium Toilet Seat Cleaner
Tork Premium čistič WC sedátek – Mini
* Zásobník na 4 baterie R14
23
osvěžovače vzduchu
Zásobník
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Objem
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
562000*
Tork Dispenser Airfreshener Aerosol
Electronic White
Tork zásobník – elektronický osvěžovač
vzduchu
A1
ABS
/ bílá
17,4 x 9,7
x 6 cm
75 ml
6
135
Tork Dispenser Airfreshener Aerosol
Electronic
Tork zásobník – elektronický osvěžovač
vzduchu
A1
ABS
/ šedá
16,8 x 8,4
x 6,6 cm
75 ml
6
180
256055*
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Vůně
Objem
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
Tork Premium Airfreshener Aerosol Citrus
Tork Premium vůně do osvěžovače vzduchu
A1
citrusová
75 ml
12
240
Tork Premium Airfreshener Aerosol Floral
Tork Premium vůně do osvěžovače vzduchu
A1
květinová
75 ml
12
240
Tork Premium Airfreshener Aerosol Fruit
Tork Premium vůně do osvěžovače vzduchu
A1
ovocná
75 ml
12
240
Tork Premium Airfreshener Aerosol Odour Neutraliser
Tork Premium vůně do osvěžovače vzduchu
A1
neutralizér
zápachu
75 ml
12
240
Název výrobku
236050
236052
236051
236070
Zásobník
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
ABS
/ bílá
8,6 x 7
x 2 cm
8 x 4 ks
190
562500
Tork Airfreshener Holder White
Tork zásobník pro osvěžovač vzduchu
A2
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Vůně
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
Tork Universal Airfreshener Disc Apple
Tork Universal vůně do osvěžovače vzduchu
A2
jablečná
4 x 20 ks
135
Tork Universal Airfreshener Disc Citrus
Tork Universal vůně do osvěžovače vzduchu
A2
citrusová
4 x 20 ks
135
Tork Universal Airfreshener Disc Floral
Tork Universal vůně do osvěžovače vzduchu
A2
květinová
4 x 20 ks
135
Název výrobku
236002
* Zásobník na 2 baterie R14.
236004
236012
* Zásobník na 2 baterie R14.
24
papírové podložky
Zásobník
Číslo výrobku
344080
344088
Název výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
Tork Dispenser Toilet Seat
Cover White
Tork zásobník na papírové podložky
V1
ABS
/ bílá
31,5 x 42,3 x 5,8 cm
12
10
Tork Dispenser Toilet Seat
Cover Black
Tork zásobník na papírové podložky
V1
ABS
/ černá
31,5 x 42,3 x 5,8 cm
12
10
Náplň
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Počet vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry
(š x d)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
V1
1
celulóza + recykl
/ bílá
42 x 36,5 cm
20 x 250
= 5 000 ks
24
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
750160
Tork Advanced Toilet Seat Cover
Tork Advanced papírové podložky
papírové kapesníky
Zásobník
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Kapacita
454000
Tork Dispenser Facial Tissue Aluminium
Tork zásobník na papírové kapesníky
F1
aluminium
+ ABS
/ šedá
6,2 x 25,5 x 13 cm
6
64
Tork Dispenser Facial Tissue
Tork zásobník na papírové kapesníky
F1
ABS
/ bílá
6 x 25,5 x 14,5 cm
12
60
270023
Náplň
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Počet vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry
(š x d)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
F1
2
celulóza
/ bílá
20 x 20,8 cm
30 x 100
= 3 000 ks
35
140280*
Tork Premium Facial Tissue Extra Soft
Tork Premium papírové kapesníky
hygienické sáčky
Zásobník
Číslo výrobku
Systém
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
Tork Sanitary Towel Bag Holder
Tork zásobník na hygienické sáčky
B5
ABS / bílá
3,6 x 10 x 14 cm
8
221
Tork Sanitary Towel Bag Holder
Tork zásobník na hygienické sáčky
B5
ABS / černá
3,6 x 10 x 14 cm
8
221
Systém
Materiál
/ Barva
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
B5
plast / bílá
25 bal. x 48 ks
= 1 200 ks
108
Název výrobku
566000
NOVINKA
566008
NOVINKA
Náplň
Číslo výrobku
Název výrobku
204041
NOVINKA
Tork Bin Liner Sanitary Towel
Tork hygienické sáčky
kuchyňské utěrky
Číslo výrobku
Název výrobku
Počet
vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry
(š x d)
Délka role
Průměr
role
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
2
celulóza
/ bílá
23 x 24 cm
15,36 m
10,7 cm
12
x 2 role
x 64 útržků
32
120269
Tork Premium Kitchen Roll
Tork Premium kuchyňské utěrky
* Změněné artiklové číslo původního výrobku art. č. 140270. Změna počtu kusů v kartonu a kartonů na paletě.
25
odpadkové koše
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Objem
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
40 l
1
18
1
207
1
18
1
154
1
18
1
154
458000
202828
Tork Waste Bin 40 Ltr. Aluminium
Tork odpadkový koš
B1
aluminium
+ ABS
/ šedá
67,8 x 37,3
x 19,3 cm
Tork Accessory Bin 40 Ltr.
Aluminium Free Standing Option
Tork nástavec k odpadkovému koši
B1
ABS
/šedá
5,4 x 38,1
x 25,2 cm
Tork Waste Bin 50 Ltr. White
Tork odpadkový koš
B1
ABS
/ bílá
62,9 x 38,9
x 28,9 cm
Tork Accessory Lid White Bin 50 Ltr.
Tork víko k odpadkovému koši
B1
ABS
/ bílá
30,7 x 24,1
x 1,3 cm
Tork Waste Bin 50 Ltr. Black
Tork odpadkový koš
B1
ABS
/ černá
62,9 x 38,9
x 28,9 cm
Tork Accessory Lid Black Bin 50 Ltr.
Tork víko k odpadkovému koši
B1
ABS
/ černá
30,7 x 24,1
x 1,3 cm
Tork Bin 20 Ltr. Metal
Tork odpadkový koš
B1
kov
/ bílá
35 x 32
x 22 cm
20 l
5
35
Tork Waste Bin 20 Ltr. Plastic
Tork odpadkový koš
B1
ABS
/ bílá
43 x 32,2
x 20,5 cm
20 l
1
48
563000
205630
50 l
563008
205638
50 l
226002
226100
204020
Tork Bin Liner 20 Ltr.
Tork pytle do odpadkového koše
plast
/ bílá
20 l
10 rolí x
100 ks
56
Tork Bin Liner 50 Ltr.
Tork pytle do odpadkového koše
plast
/ šedá
50 l
10 rolí x
25 ks
56
204060
564000
Tork Bin White 5 Ltr.
Tork odpadkový koš
B3
ABS
/ bílá
33,8 x 19
x 16 cm
5l
1
140
Tork Bin Black 5 Ltr.
Tork odpadkový koš
B3
ABS
/ černá
33,8 x 19
x 16 cm
5l
1
140
564008
zabudovatelná jednotka
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Kapacita
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
aluminium
/ šedá
142,3 x 45,3
x 7–12 cm
1
1
457000
Tork Accessories Recessed Unit
for H1 & B1 Aluminium
Tork zabudovatelná jednotka
R1
Uvedené ikony jsou základními doporučeními pro využití hygienických systémů Tork v závislosti na frekvenci používání toalet.
Vysoká kapacita
26
Střední kapacita
Nízká kapacita
Speciální výrobky
pro zdravotnická
zařízení.
Zdravotnictví
podložky na lůžka
Zásobník
Číslo výrobku
129184
Název výrobku
Tork Dispenser Couch Roll
Tork zásobník na podložky na lůžka
Systém
Materiál
Rozměry
(v x š x h)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
C1
kov
22 x 75 x 14 cm
1
64
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Počet
vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry
(š x d)
Délka
role
Průměr
role
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
Tork Advanced Couch Roll
Tork Advanced podložky na lůžka
C1
2
celulóza
/ bílá
50 x 37,8 cm
50 m
13,1 cm
9 x 132
útržků
24
Tork Advanced Couch Roll
Tork Advanced podložky na lůžka
C1
2
celulóza
/ bílá
59 x 37,8 cm
50 m
13,1 cm
9 x 132
útržků
18
Název výrobku
125250
124259
utěrky na otírání pacientů
Číslo výrobku
Počet
vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry
(š x d)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
Tork Premium Wash Cloth Soft
Tork Premium utěrky na otírání pacientů
1
netkaná
textilie
/ bílá
32 x 30 cm
8 x 135
= 1 080 ks
15
Tork Advanced Towel
Tork Advanced utěrky na otírání pacientů
5
celulóza
/ bílá
68 x 30 cm
250 ks
30
Název výrobku
742200*
746000*
* Výrobky jsou rovněž vhodné k použití v kadeřnických a kosmetických salónech.
28
Profesionální čisticí
řešení na míru.
Průmysl
logika výkonu
V sortimentu Tork naleznete dva druhy průmyslových utěrek: papírové a z netkané textilie. Oba tyto druhy byly navrženy tak, aby
splňovaly i ty nejnáročnější úkoly spojené s čištěním, otíráním a leštěním ve všech segmentech průmyslu. Utěrky Tork jsou
k dispozici ve třech různých úrovních kvality – Premium, Advanced a Universal.
Jednotlivé výrobky jsou logicky a systematicky uspořádány, tak abyste se v našem katalogu snadno a rychle orientovali.
Výrobky jsou seřazeny do produktových skupin (např. víceúčelové utěrky z netkané textilie, papírové utěrky řady 400 Performance)
a každá skupina obsahuje několik výrobků, které jsou kvalitativně odlišeny číselným označením. Úroveň kvality s vyšším číslem
roste (např. pro větší absorpci nebo pevnost než nabízí utěrka Tork Advanced 430, změňte úroveň kvality za Tork Advanced 440
Performance). Nicméně všechny úrovně se vyznačují špičkovou kvalitou, která Vám pomůže k dosažení těch nejlepších výsledků.
Výkonnost
Nejvyšší kvalita, nejvyšší účinnost
Funkčnost, efektivita, vysoká kvalita
570
530
Standardní účinnost
Barevný Citlivé
program čištění
Čištění
Precizní
čištění
Leštění
Vlhčené
utěrky
520
510
440
430
420
415
310
Kvalita
Utěrky Tork Universal
a Tork Advanced
Řada utěrek
Tork Advanced
Performance 400
Víceúčelové utěrky
Tork Premium
Váš úkol:
• Utírání a sušení mírně
znečištěných povrchů
Váš úkol:
• Utírání a čištění
středně znečištěných
povrchů
Váš úkol:
• Čištění a odstraňování
odolných nečistot z povrchů
za použití vody, detergentů
nebo rozpouštědel
Váš úkol:
• Čištění a otírání jemných a citlivých povrchů
Vaše potřeby:
• Velmi rychlá
a vysoká absorpce
vody, olejů a jiných
kapalin
Vaše potřeby:
• Velké absorpční schopnosti
a schopnosti postupného
uvolňování tekutin
Vaše potřeby:
• Měkký a pružný materiál
• Odolnost proti
vlhkosti
• Pevný a silný materiál, který
zaručuje, že čisticí prostředek
se při čištění hrubých povrchů
nebo při použití silně koncentro vaných rozpouštědel nerozpadne
• Utírání rukou
• Utírání rukou
Vaše potřeby:
• Rychlá a vysoká
absorpce vody, olejů
a jiných kapalin
• Odolnost proti vlhkosti
Papírové utěrky – určené pro jednorázové
použití a vhodné zejména pro lehké
až středně náročné úkoly spojené
s dodržováním čistoty na pracovišti.
30
• Spolupráce s rozpouštědly
Speciální utěrky Tork Premium
• Leštění povrchů pomocí leštící pasty
• Nízké vláknění
• Vysoká pevnost zaručující dlouhodobé
používání
Utěrky z netkané textilie – určené na opakované použití, které se vyznačují
výjimečnou pevností a rychlou absorpcí, díky čemuž lze utěrky mnohokrát použít,
aniž by se roztrhly.
řešení na míru každého úkolu
Výběr správného řešení usnadňuje Vaši práci, ale také zvyšuje efektivitu!
Víte, že 1 + 1 = 3?
1. Náš široký sortiment nabízí kompletní a účinné řešení, které splní Vaše požadavky spojené s čistěním, otíráním a leštěním,
ať jste kdekoli!
2. Tork Performance je nová generace průmyslových zásobníků určených k profesionálnímu použití. Jsou navrženy tak, aby
zvyšovaly Vaše schopnosti dosahovat žádaných výsledků, ať jsou Vaše postupy, použití a činnosti jakékoli!
3. Správná kombinace utěrek a zásobníku tvoří nepostradatelný nástroj, který má klíčový význam pro dosažení těch nejlepších
výsledků, kdekoliv jste, cokoli děláte!
A proto říkáme, že Tork nabízí 1 + 1 = 3
+
= 3
Tork Advanced papírové utěrky
Tork Premium utěrky z netkané textilie
Jednorázové použití
Lehké až středně náročné úkoly
Ekonomické
420
430
440
Opakované použití
Náročné úkoly
Silný a odolný materiál vhodný pro použití za sucha i za mokra
510
520
530
570
Barevný
program
Citlivé
čištění
Čištění
Precizní
čištění
Leštění
Vlhčené
utěrky na
povrchy
Strojírenský průmysl
Utírání a čištění strojů od chladících kapalin
Ostraňování mastnoty a olejů za pomoci rozpouštědel
Čištění kovových povrchů
Ochrana povrchů
Potravinářský průmysl
Odolnost vůči vysokým teplotám
Čištění pracovních desek
Otírání tekutin
Leštění skla a kovových předmětů
Dodržení podmínek certifikace HACCP
Odstraňování mastnoty a oleje
Zdravotnictví
Prevence křížové kontaminace
Čištění citlivých povrchů
Utírání tekutin
Automobilový průmysl
Odmašťování výrobních desek
Leštění a voskování
Čištění olejů, maziv a mastnoty
Údržba interiéru
Čištění předních skel
Vlastnosti výrobku
Sterilizace v autoklávu
Odolnost vůči vysokým teplotám
Nízký elektrostatický náboj
Nízká vláknivost
Spolupracuje s rozpouštědly
Vysoká absorpce
Měkkost a pružnost
415 a 310 – zvláště vhodné pro osušení a utírání rukou od vody, oleje a jiných nečistot
Vlhčené utěrky na ruce – určené na čištění rukou od nečistot bez použití vody
Doporučené řešení
Alternativní řešení
31
Tork Performance – výkon součástí designu
Sortiment zásobníků Tork Performance nabízí tu nejvyšší flexibilitu při výběru ideálního řešení pro utírání bez
kompromisů.
Zásobníky Tork Performance a utěrky Tork vytvářejí komplexní systém, což je činí nepostradatelnými nástroji
při zajišťování Vašich výkonů, ať už jsou Vaše potřeby jakékoli.
• Profesionální image
• Produktivita
• Kvalita
• Hygiena
• Ergonomie
• Bezpečnost
Tork Performance stojan
na podlahu na velké role
(systém W1)
Držák na igelitové pytle
Skvělý doplněk k stojanu je opět zde!
Už se nemusíte zdržovat odbíháním
k odpadkovému koši. Držák na igelitové
pytle šetří Váš čas a je vždy po ruce.
Pevné držadlo umožňující
snadné přemisťování
Ergonomický design a rukojeť se
zdrsněným povrchem umožňují
snadné přesouvání zásobníku tam,
kde jej potřebujete.
Snadné a spolehlivé
odtržení
Bezpečné a odolné ozubení
vyztužené sklolaminátem vhodné
pro snadné odtrhávání utěrek
z papíru a netkané textilie.
Intuitivní doplňování
Doplňování je snadné, rychlé
a bezpečné díky ergonomické
a inovační liště na nasazení role.
Vždy po ruce
Odolná kolečka Vám umožní snadnou
přepravu a umístění zásobníku blízko
místa Vašeho pracoviště.
32
Při používání bezpečný
a stabilní
Robustní kovová konstrukce
a pryžové patky zaručují stabilitu
při odebírání.
průmyslové utěrky – velké role
Zásobník
Číslo výrobku
Systém
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
W1
kov + ABS + MABS
/ bílo - tyrkysová
100,6 x 64,6 x 53 cm
1
18
Tork Performance Floor Stand Mobile Red
Tork Performance stojan na podlahu na velké
a malé role
W1
kov + ABS + MABS
/ červeno - černá
100,6 x 64,6 x 53 cm
1
18
Tork Performance Bin Liner Holder
Tork Performance držák na igelitové pytle
W1
plast / černá
49 x 30 x 16,5 cm
1
66
Tork Performance Wall Stand White
Tork Performance držák na stěnu na velké a malé role
W1
kov + ABS + MABS
/ bílo - tyrkysová
46,3 x 64,6 x 27,4 cm
1
23
Tork Performance Wall Stand Red
Tork Performance držák na stěnu na velké a malé role
W1
kov + ABS + MABS
/ červeno - černá
46,3 x 64,6 x 27,4 cm
1
23
Název výrobku
652000
Tork Performance Floor Stand Mobile White
Tork Performance stojan na podlahu na velké
a malé role
652008
206550*
652100
652108
Náplň
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Aplikace
Počet
vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry
útržku (š x d)
Délka
role
Průměr
role
Počet
kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
530104
Tork Premium Multipurpose
Cloth 530
Tork Premium víceúčelové utěrky
530 – velká role
W1
1
netkaná
textilie
/ bílá
43 x 38 cm
269,8 m
38 cm
1 role
x 710
útržků
30
Tork Premium Multipurpose
Cloth 520 Grey
Tork Premium víceúčelové utěrky
520 – velká role
W1
1
netkaná
textilie
/ šedá
43 x 38 cm
361 m
38 cm
1 role
x 950
útržků
30
Tork Premium Multipurpose
Cloth 510
Tork Premium víceúčelové utěrky
510 – velká role
W1
1
netkaná
textilie
/ bílá
43 x 38 cm
380 m
38 cm
1 role
x 1 000
útržků
30
Tork Premium Multipurpose
Cloth 510 Blue
Tork Premium víceúčelové utěrky
510 – velká role
W1
1
netkaná
textilie
/ modrá
43 x 38 cm
380 m
38 cm
1 role
x 1 000
útržků
30
Tork Premium Specialist
Cloth Precision Cleaning
Tork Premium speciální utěrky
na precizní čištění – velká role
W1
1
netkaná
textilie
/ tyrkysová
27 x 38 cm
190 m
28 cm
1 role
x 500
útržků
60
520304
510104
510204
90494
* Dodáván bez igelitových pytlů.
33
Náplň
Číslo výrobku
130080
130060
130070
130050
130040
130045
130051
Název výrobku
Systém
Aplikace
Počet
vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry
útržku (š x d)
Délka
role
Průměr
role
Počet
kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
Tork Advanced Wiper 440
Blue Roll Performance
Tork Advanced utěrky 440
Performance – velká role
W1
3
celulóza
TAD
/ modrá
36,9 x 34 cm
255 m
39 cm
1 role
x 750
útržků
30
Tork Advanced Wiper 430 Roll
Performance
Tork Advanced utěrky 430
Performance – velká role
W1
2
celulóza
TAD
/ bílá
36,9 x 34 cm
340 m
39 cm
1 role
x 1 000
útržků
30
Tork Advanced Wiper 430
Blue Roll Performance
Tork Advanced utěrky 430
Performance – velká role
W1
2
celulóza
TAD
/ modrá
36,9 x 34 cm
340 m
39 cm
1 role
x 1 000
útržků
30
Tork Advanced Wiper 420
Blue Roll Performance
Tork Advanced utěrky 420
Performance – velká role
W1
2
celulóza
TAD
+ recykl
/ modrá
36,9 x 34 cm
510 m
39 cm
1 role
x 1 500
útržků
30
Tork Advanced Wiper 420 Roll
Performance
Tork Advanced utěrky 420
Performance – velká role
W1
2
celulóza
TAD
+ recykl
/ bílá
36,9 x 34 cm
510 m
39 cm
1 role
x 1 500
útržků
30
Tork Advanced Wiper 420 Roll
Performance
Tork Advanced utěrky 420
Performance – velká role
W1
2
celulóza
TAD
+ recykl
/ bílá
23,5 x 34 cm
510 m
39 cm
1 role
x 1 500
útržků
48
Tork Advanced Wiper 420
Blue Roll Performance
Tork Advanced utěrky 420
Performance – velká role
W1
2
celulóza
TAD
+ recykl
/ modrá
23,5 x 34 cm
510 m
39 cm
1 role
x 1 500
útržků
48
Tork Advanced Wiper 415 Roll
Tork Advanced utěrky 415 – velká
role
W1
1
celulóza
+ recykl
/ bílá
24,5 cm*
1 000 m
38 cm
1 role
42
Tork Advanced Wiper 420 Green Roll
Tork Advanced utěrky 420 – velká role
W1
2
recykl
/ zelená
23,5 x 34 cm
510 m
36 cm
2 role
x 1 500
útržků
24
Tork Advanced Wiper 420 Green Roll
Tork Advanced utěrky 420 – velká role
W1
2
recykl
/ zelená
36,9 x 34 cm
510 m
36 cm
1 role
x 1 500
útržků
30
Tork Universal Wiper 320 Roll
Tork Universal utěrky 320 – velká role
W1
2
recykl
/ bílá
23,5 x 34 cm
510 m
31,5 cm
2 role
x 1 500
útržků
32
Tork Universal Wiper 310
Yellow Roll
Tork Universal utěrky 310 – velká role
W1
1
recykl
/ žlutá
23,5 cm*
1 190 m
38 cm
2 role
21
130100
129243
129244
129237
127103
* Neperforovaná role – uvedený údaj znamená šířku role.
34
průmyslové utěrky – malé role
Zásobník
Číslo výrobku
Systém
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
Tork Performance Dispenser Combi Roll White
Tork Performance zásobník na malé role – Unibox
W2
ABS + MABS
/ bílo - tyrkysová
44,7 x 32,8 x 30,2 cm
1
20
Tork Performance Dispenser Combi Roll Red
Tork Performance zásobník na malé role – Unibox
W2
ABS + MABS
/ červeno - černá
44,7 x 32,8 x 30,2 cm
1
20
Název výrobku
653000
653008
Náplň
Číslo výrobku
Počet
vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry
útržku (š x d)
Délka
role
Průměr
role
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
W1/W2
3
celulóza TAD
/ modrá
23,5 x 34 cm
119 m
26,2 cm
2 role
x 350
útržků
48
Tork Advanced Wiper 430 Combi
Roll Performance
Tork Advanced utěrky 430
Performance – malá role
W1/W2
2
celulóza TAD
/ bílá
23,5 x 34 cm
170 m
26,2 cm
2 role
x 500
útržků
48
Tork Advanced Wiper 430 Blue
Combi Roll Performance
Tork Advanced utěrky 430
Performance – malá role
W1/W2
2
celulóza TAD
/ modrá
23,5 x 34 cm
170 m
26,2 cm
2 role
x 500
útržků
48
Tork Advanced Wiper 420 Combi
Roll Performance
Tork Advanced utěrky 420
Performance – malá role
W1/W2
2
celulóza TAD
+ recykl
/ bílá
23,5 x 34 cm
255 m
26,2 cm
2 role
x 750
útržků
48
Tork Advanced Wiper 420 Blue
Combi Roll Performance
Tork Advanced utěrky 420
Performance – malá role
W1/W2
2
celulóza TAD
+ recykl
/ modrá
23,5 x 34 cm
255 m
26,2 cm
2 role
x 750
útržků
48
Tork Advanced Wiper 415
Combi Roll
Tork Advanced utěrky 415
– malá role
W1/W2
1
celulóza
+ recykl
/ bílá
24,5 x 40 cm
460 m
26,5 cm
2 role
x 1 150
útržků
42
Název výrobku
Systém
Tork Advanced Wiper 440 Blue
Combi Roll Performance
Tork Advanced utěrky 440
Performance – malá role
Aplikace
130081
130062
130072
130041
130052
131135
Průmyslové utěrky s označením systému W1/W2 jsou rovněž vhodné do zásobníku systému W1.
35
průmyslové utěrky v kartonu – malé role
Zásobník
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
W3
ABS / černá
36 x 28,5 x 29 cm
1
48
207210
Tork Dispenser Combi Roll in Box Black
Tork zásobník na malé role – Pak Holder
Náplň
Číslo výrobku
Počet
vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry
útržku (š x d)
Délka
role
Průměr
role
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
W1/W2/
W3
1
netkaná
textilie
/ bílá
32 x 38 cm
60,8 m
25 cm
1 role
x 160
útržků
72
Tork Premium Multipurpose
Cloth 530
Tork Premium víceúčelové utěrky
530 – malá role
W1/W2/
W3
1
netkaná
textilie
/ bílá
32 x 38 cm
106,4 m
25 cm
1 role
x 280
útržků
72
Tork Premium Multipurpose
Cloth 530 Blue
Tork Premium víceúčelové utěrky
530 – malá role
W1/W2/
W3
1
netkaná
textilie
/ modrá
32 x 38 cm
106,4 m
25 cm
1 role
x 280
útržků
72
Tork Premium Multipurpose
Cloth 520 Grey
Tork Premium víceúčelové utěrky
520 – malá role
W1/W2/
W3
1
netkaná
textilie
/ šedá
32 x 38 cm
148,2 m
25 cm
1 role
x 390
útržků
72
Tork Premium Multipurpose
Cloth 510
Tork Premium víceúčelové utěrky
510 – malá role
W1/W2/
W3
1
netkaná
textilie
/ bílá
32 x 38 cm
152 m
25 cm
1 role
x 400
útržků
72
Tork Premium Multipurpose
Cloth 510 Blue
Tork Premium víceúčelové utěrky
510 – malá role
W1/W2/
W3
1
netkaná
textilie
/ modrá
32 x 38 cm
152 m
25 cm
1 role
x 400
útržků
72
Tork Premium Specialist Cloth
Cleaning
Tork Premium speciální utěrky
na čištění – malá role
W1/W2/
W3
1
netkaná
textilie
/ bílá
32 x 38 cm
159,6 m
25 cm
1 role
x 420
útržků
72
Tork Premium Specialist Cloth
Sensitive Cleaning
Tork Premium speciální utěrky
na citlivé čištění – malá role
W1/W2/
W3
1
netkaná
textilie
/ bílá
32 x 38 cm
114 m
25 cm
1 role
x 300
útržků
72
Tork Premium Specialist Cloth
Polishing
Tork Premium speciální utěrky
na leštění – malá role
W1/W2/
W3
1
netkaná
textilie
/ bílá
32 x 38 cm
171 m
25 cm
1 role
x 450
útržků
72
Tork Advanced Wiper 420
Combi Roll Performance
Tork Advanced utěrky 420
Performance – malá role
W1/W2/
W3
2
celulóza
TAD + recykl 25,8 x 34 cm
/ bílá
255 m
26,2 cm
1 role
x 750
útržků
72
Název výrobku
Systém
Tork Premium Multipurpose
Cloth 570
Tork Premium víceúčelové utěrky
570 – malá role
Aplikace
570137
530137
530237
520337
510137
510237
197160
90537
197270
130042
Průmyslové utěrky s označením systému W1/W2/W3 jsou rovněž vhodné do zásobníku systému W1 a W2.
36
Tork Performance zásobník na skládané utěrky (systém W4)
Flexibilní otevírání
Zásobník je možno uzamknout dvěma způsoby: otevírat jej můžete
pomocí klíče nebo jednoduchým zatlačením na zámek,
a to podle podmínek prostředí, ve kterém je zásobník umístěn.
Ochranný kryt
Uzavíratelný zásobník chrání utěrky před
nečistotami, což zlepšuje jeho hygienické
vlastnosti. Navíc, speciální konstrukce
zásobníku zabraňuje proniknutí vody, a tak
při údržbě chrání utěrky před navlhčením.
Pohodlná montáž i demontáž
Zásobník je připevněný na
speciálním závěsu, což ulehčuje
jeho instalaci i demontáž,
například při údržbě. Díky novým
doplňkům (magnety nebo
přísavky) je nyní možné připevnit
zásobník na jakýkoliv povrch.
Ekonomické dávkování
Speciální konstrukce zásobníku umožňuje
vydávání utěrek po jednom útržku.
Kovové povrchy
Zděné povrchy
Hladké povrchy (např. dlaždičky)
37
průmyslové utěrky – skládané
Zásobník
Číslo výrobku
654000
Systém
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
W4
ABS + MABS
/ bílo - tyrkysová
39,4 x 42,7 x 20,6 cm
1
52
Tork Performance Dispenser Wiper/Cloth Folded
Red
Tork Performance zásobník na skládané utěrky
– Top Holder
W4
ABS + MABS
/ červeno - černá
39,4 x 42,7 x 20,6 cm
1
52
Tork Performance Suction Cup Kit
Tork Performance souprava přísavek (2 ks)
W4
kov + odolný plast
7,5 cm (průměr)
10 souprav
45
W2/W3/
W4
/M2/M1
magnet / tvrzená
guma
3,5 x 9 x 6 cm
10 souprav
45
Počet
vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry útržku
(š x d)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
Název výrobku
Tork Performance Dispenser Wiper/Cloth Folded
White
Tork Performance zásobník na skládané utěrky
– Top Holder
654008
206530
206540
Tork Performance Accessory Magnet Kit
Tork Performance souprava magnetů (2 ks)
Náplň
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Aplikace
570178
Tork Premium Multipurpose Cloth 570
Tork Premium víceúčelové utěrky 570
– skládané
W4
1
netkaná textilie
/ bílá
38,5 x 42,8 cm
5 balení
x 75 útržků
36
Tork Premium Multipurpose Cloth 530
Tork Premium víceúčelové utěrky 530
– skládané
W4
1
netkaná textilie
/ bílá
38,5 x 42,8 cm
5 balení
x 100 útržků
36
Tork Premium Multipurpose Cloth
530 Blue
Tork Premium víceúčelové utěrky 530
– skládané
W4
1
netkaná textilie
/ modrá
38,5 x 42,8 cm
5 balení
x 100 útržků
36
Tork Premium Multipurpose Cloth
520 Grey
Tork Premium víceúčelové utěrky 520
– skládané
W4
1
netkaná textilie
/ šedá
38,5 x 42,8 cm
5 balení
x 140 útržků
36
Tork Premium Multipurpose Cloth 510
Tork Premium víceúčelové utěrky 510
– skládané
W4
1
netkaná textilie
/ bílá
38,5 x 42,8 cm
5 balení
x 150 útržků
36
Tork Premium Specialist Cloth
Cleaning
Tork Premium speciální utěrky
na čištění – skládané
W4
1
netkaná textilie
/ bílá
38,5 x 42,8 cm
5 balení
x 150 útržků
36
Tork Premium Specialist Cloth
Sensitive Cleaning
Tork Premium speciální utěrky na citlivé
čištění – skládané
W4
1
netkaná textilie
/ bílá
38,5 x 42,8 cm
5 balení
x 100 útržků
36
Tork Premium Specialist Cloth
Polishing
Tork Premium speciální utěrky
na leštění – skládané
W4
1
netkaná textilie
/ bílá
38,5 x 42,8 cm
5 balení
x 140 útržků
36
530178
530278
520378
510178
197168
90477
197278
Pro montáž zásobníku W4 je potřeba 1 souprava magnetů nebo přísavek.
Pro montáž zásobníku W2, W3, M1 a M2 jsou potřeba 2 soupravy magnetů.
38
průmyslové utěrky skládané – velké balení
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Tork Premium Multipurpose Cloth
530
Tork Premium víceúčelové utěrky 530
– skládané
Handy
Box
Tork Premium Multipurpose Cloth
520 Grey
Tork Premium víceúčelové utěrky 520
– skládané
Handy
Box
Aplikace
Počet
vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry útržku
(š x d)
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
1
netkaná textilie
/ bílá
38,5 x 42,8 cm
200
útržků
70
1
netkaná textilie
/ šedá
38,5 x 42,8 cm
280
útržků
70
530171
520371
průmyslové utěrky skládané – malé balení
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Aplikace
Počet
vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry útržku
(š x d)
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
1
netkaná
textilie
/ bílá
38,5 x 32 cm
8 balení
x 45 útržků
60
530150
Tork Premium Multipurpose Cloth 530
Tork Premium víceúčelové utěrky 530
– skládané
Small
Pack
Tork Premium Multipurpose Cloth 510
Tork Premium víceúčelové utěrky 510
– skládané
Small
Pack
1
netkaná
textilie
/ bílá
38,5 x 32 cm
8 balení
x 55 útržků
60
Tork Premium Specialist Cloth
Precision Cleaning
Tork Premium speciální utěrky
na precizní čištění – skládané
Small
Pack
1
netkaná
textilie
/ tyrkysová
27 x 38 cm
10 balení
x 60 útržků
48
Tork Premium Specialist Cloth
Colour Coded
Tork Premium speciální utěrky
barevný program – skládané
Small
Pack
1
netkaná
textilie
/ modrá
38 x 30 cm
8 balení
x 40 útržků
66
Tork Premium Specialist Cloth
Colour Coded
Tork Premium speciální utěrky
barevný program – skládané
Small
Pack
1
netkaná
textilie
/ zelená
38 x 30 cm
8 balení
x 40 útržků
66
Tork Premium Specialist Cloth
Colour Coded
Tork Premium speciální utěrky
barevný program – skládané
Small
Pack
1
netkaná
textilie
/ žlutá
38 x 30 cm
8 balení
x 40 útržků
66
Tork Premium Specialist Cloth
Colour Coded
Tork Premium speciální utěrky
barevný program – skládané
Small
Pack
1
netkaná
textilie
/ červená
38 x 30 cm
8 balení
x 40 útržků
66
510150
90493
194450
194550
194650
194750
39
průmyslové utěrky v přenosných nádobách
Číslo výrobku
Počet
vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry
útržku (š x d)
Délka
role
Průměr
role
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
Handy
Bucket
1
netkaná
textilie
/ bílá
27 x 27 cm
15,7 m
12,5 cm
4 balení
x 58
útržků
30
Tork Premium Wet Wipe Surface
Cleaning
Tork Premium vlhčené utěrky
na čištění povrchů
Handy
Bucket
1
netkaná
textilie
/ bílá
27 x 27 cm
15,7 m
12,5 cm
4 balení
x 58
útržků
30
Tork Premium Specialist Cloth
Precision Cleaning Handy Bucket
Tork Premium speciální utěrky
na precizní čištění – role se středovým
odvíjením v nádobě
Handy
Bucket
1
netkaná
textilie
/ tyrkysová
17,5 x
28 cm
70 m
18 cm
4 balení
x 250
útržků
28
Tork Premium Specialist Cloth
Precision Cleaning Centerfeed Roll
Tork Premium speciální utěrky
na precizní čištění – role se středovým
odvíjením
Handy
Bucket
1
netkaná
textilie
/ tyrkysová
17,5 x
28 cm
70 m
18 cm
4 role
x 250
útržků
54
Název výrobku
Systém
Tork Premium Wet Wipe Hand
Cleaning
Tork Premium vlhčené utěrky na ruce
Aplikace
190592
190594
90492
90491
Chytré a praktické řešení
Nové praktické balení produktů Tork s řešením Tork Easy HandlingTM
šetří vzácný čas a síly vašich zaměstnanců.
Snadno se přenáší, transportuje, otevírá a likviduje po spotřebování
obsahu. S obalovými řešeními Tork Easy HandlingTM je život opět
o něco snazší.
1. Snadné přenášení a manipulace
Pevné úchyty umístněné na praktických místech
obalu umožňují velmi lehkou a jednoduchou
manipulaci s kartony. Nyní snadno přenesete dva
kartony najednou, nebo použijete k přenášení jen
jednu ruku.
2. Otevírání nebylo nikdy snazší
2
Stačí chytit a zatáhnout za speciální perforované
madlo na kartonu. Balení se otevře nezvykle
snadno a bez roztržení.
3
1
3. Složení prázdného kartonu za 2 vteřiny
Perforované součásti balení umožňují likvidaci
obalu během pár vteřin. Nyní přenesete
až 10 kartonů v jedné ruce.
40
průmyslové utěrky / role se středovým odvíjením
Zásobník
Číslo výrobku
Systém
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Počet
kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
Tork Dispenser Wiper Centerfeed Roll White
Tork zásobník na role se středovým odvíjením
M2
ABS + MABS
/ bílá
36 x 23,9 x 22,7 cm
1
75
Tork Dispenser Wiper Centerfeed Roll Black
Tork zásobník na role se středovým odvíjením
M2
ABS + MABS
/ černá
36 x 23,9 x 22,7 cm
1
75
Tork Performance Dispenser Wiper
Centerfeed Roll White
Tork Performance zásobník na role
se středovým odvíjením
M2
ABS + MABS
/ bílo - tyrkysová
35,6 x 24,8 x 23,2 cm
1
75
Tork Performance Dispenser Wiper
Centerfeed Roll Red
Tork Performance zásobník na role
se středovým odvíjením
M2
ABS + MABS
/ červeno - černá
35,6 x 24,8 x 23,2 cm
1
75
Název výrobku
559000
559008
659000
659008
Náplň
Číslo výrobku
130044
128207
151131
128208
121206
120148
Název výrobku
Systém
Aplikace
Počet
vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry
útržku (š x d)
Délka
role
Průměr
role
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
Tork Advanced Wiper 420
Performance Centerfeed Roll
Tork Advanced utěrky 420
Performance
– role se středovým odvíjením
M2
2
celulóza TAD
+ recykl
/ bílá
23,5 x 34 cm
125 m
19 cm
6 x 368
útržků
32
Tork Advanced Wiper 420 Blue
Centerfeed Roll
Tork Advanced utěrky 420
– role se středovým odvíjením
M2
2
recykl
/ modrá
20 x 35 cm
157,5 m
19 cm
6 x 450
útržků
36
Tork Advanced Wiper 415
Centerfeed Roll
Tork Advanced utěrky 415
– role se středovým odvíjením
M2
1
celulóza
+ recykl
/ bílá
21,5 cm*
275 m
19 cm
6
32
Tork Advanced Wiper 415 Blue
Centerfeed Roll
Tork Advanced utěrky 415
– role se středovým odvíjením
M2
1
recykl
/ modrá
20 cm*
320 m
19 cm
6
36
Tork Universal Wiper 320
Centerfeed Roll
Tork Universal utěrky 320
– role se středovým odvíjením
M2
2
recykl
/ bílá
20 x 35 cm
160 m
18,7 cm
6 x 457
útržků
32
Tork Universal Wiper 310 Yellow
Centerfeed Roll
Tork Universal utěrky 310
– role se středovým odvíjením
M2
1
recykl
/ žlutá
20,5 cm*
300 m
19 cm
6
32
* Neperforovaná role – uvedený údaj znamená šířku role.
41
Zásobník
Číslo výrobku
Systém
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Počet
kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
Tork Dispenser Wiper Centerfeed Roll
Mini White
Tork zásobník na role se středovým odvíjením
– Mini
M1
ABS + MABS
/ bílá
32,1 x 17,4 x 16,5 cm
1
120
Tork Dispenser Wiper Centerfeed Roll
Mini Black
Tork zásobník na role se středovým odvíjením
– Mini
M1
ABS + MABS
/ černá
32,1 x 17,4 x 16,5 cm
1
120
Tork Performance Dispenser Wiper Mini
Centerfeed Roll White
Tork Performance zásobník na role
se středovým odvíjením – Mini
M1
ABS + MABS
/ bílo - tyrkysová
33,3 x 19,3 x 17,2 cm
1
120
Tork Performance Dispenser Wiper Mini
Centerfeed Roll Red
Tork Performance zásobník na role
se středovým odvíjením – Mini
M1
ABS + MABS
/ červeno - černá
33,3 x 19,3 x 17,2 cm
1
120
Název výrobku
558000
558008
658000
658008
Náplň
Číslo výrobku
101221
100130
120144
120123
Název výrobku
Systém
Aplikace
Počet
vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry
útržku (š x d)
Délka
role
Průměr
role
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů na
paletě
Tork Advanced Wiper 420
Mini Centerfeed Roll
Tork Advanced utěrky 420
– role se středovým
odvíjením Mini
M1
2
celulóza
+ recykl
/ bílá
21,5 x 35 cm
75 m
14 cm
11 x 214
útržků
32
Tork Advanced Wiper 415
Mini Centerfeed Roll
Tork Advanced utěrky 415
– role se středovým
odvíjením Mini
M1
1
celulóza
+ recykl
/ bílá
21,5 cm*
120 m
14 cm
11
32
Tork Universal Wiper 310
Yellow Mini
Centerfeed Roll
Tork Universal utěrky 310
– role se středovým
odvíjením Mini
M1
1
recykl
/ žlutá
20,5 cm*
115 m
14 cm
11
32
Tork Universal Wiper 310
Mini Centerfeed Roll
Tork Universal utěrky 310
– role se středovým
odvíjením Mini
M1
1
recykl
/ bílá
21,5 cm*
120 m
14 cm
11
32
* Neperforovaná role – uvedený údaj znamená šířku role.
Uvedené ikony jsou základními doporučeními pro využití průmyslových utěrek Tork v různých segmentech průmyslu. Průmyslové utěrky Tork jsou
však vyráběny pro široké spektrum aplikací, takže jejich využití je mnohem širší a záleží jen na Vás, jak danou utěrku použijete.
42
Kuchyně, gastronomie, výroba potravin – utěrky
s výbornou absorpcí olejů, mastnoty a vody;
vhodné na čištění se saponáty
Nemocnice, gastronomie – utěrky na čištění
různých povrchů; pro prevenci křížové kontaminace
doporučujeme Tork Premium utěrky barevný program
Autosalony, autobazary – utěrky na leštění karosérií
s použitím vosku a leštěnky
Tiskárny – utěrky na čištění pomocí ředidel;
vysoká absorpce barev
Prostředí citlivá na prach – pevné utěrky
s minimálním vlákněním, vhodné na čištění pomocí
ředidel a saponátů
Různé oblasti – utěrky na čištění rukou od oleje,
mastnoty, barev a jiných nečistot
Mechanické dílny – utěrky na stírání olejů, řezných
a chladicích kapalin; vhodné na čištění pomocí ředidel
Čištění skla a jiných povrchů – utěrky vhodné
na čištění různých povrchů (sklo, dřevo, plast apod.),
používané také s vodou a saponáty
Různé oblasti – utírání rukou
Lakovny – utěrky na čištění nebo odmašťování povrchů
před lakováním
Laboratoře – utěrky na čištění laboratorních nástrojů
a různých povrchů, utírání vody, používané se saponáty
Utěrky na čištění různých povrchů – odstranění oleje,
mastnoty, barev, prachu a jiných nečistot z různých
povrchů (kovových, lakovaných, skleněných apod.)
Stylově prostřeno
pro každou příležitost.
Ubrousky
ubrousky do zásobníku
Zásobník
Číslo výrobku
Systém
Kapacita
zásobníku
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
Tork Dispenser For Napkins
Tork zásobník na ubrousky
N1
300
aluminium + ABS
/ šedá
10,7 x 18,9 x 35,6 cm
1
192
Název výrobku
Systém
Počet vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry
(š x d)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
N1
1
celulóza
/ bílá
30 x 33 cm
16 x 250
= 4 000 ks
30
Systém
Kapacita
zásobníku
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
Tork Dispenser For Napkins
Tork zásobník na ubrousky
N2
275
aluminium
+ ABS
/ šedá
13,4 x 10,5
x 31,1 cm
1
272
Tork Dispenser For Napkins
Tork zásobník na ubrousky
N2
90
aluminium
+ ABS
/ šedá
13,1 x 10,1
x 14,7 cm
4
145
Název výrobku
271600
Náplň
Číslo výrobku
10905
Tork Universal Napkins
For Dispenser
Tork Universal ubrousky do zásobníku
Zásobník
Číslo výrobku
Název výrobku
271700
271800
Náplň
Číslo výrobku
Název výrobku
Systém
Počet
vrstev
Materiál
/ Barva
Rozměry
(š x d)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
N2
1
celulóza
/ bílá
25 x 30 cm
36 x 250
= 9 000 ks
20
10903
Tork Universal Napkins
For Dispenser
Tork Universal ubrousky do zásobníku
44
Tork systém skládaných
ubrousků Interfold vyhovuje
moderním potřebám
stolování, splňuje
náročné požadavky
na hygienu a prokazatelně
šetří Vaše náklady.
45
ubrousky do zásobníku – Interfold
Zásobník
Číslo výrobku
Systém
Kapacita
zásobníku
Materiál
/ Barva
Rozměry
(v x š x h)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
Tork Dispenser Napkins Interfold Counter
Aluminium
Tork zásobník na ubrousky Interfold – pultový
N4
400
aluminium + ABS
/ šedá
13,3 x 19
x 33,7 cm
1
132
Tork Dispenser Napkins Interfold High
Capacity
Tork zásobník na ubrousky Interfold
– vysokokapacitní
N4
900
ABS
/ šedá
57,5 x 20
x 34 cm
1
36
Tork Dispenser Napkins Interfold High
Capacity
Tork zásobník na ubrousky Interfold
– vysokokapacitní
N4
900
ABS
/ černá
57,5 x 20
x 34 cm
1
36
Tork Dispenser Napkins Interfold Counter
Tork zásobník na ubrousky Interfold – pultový
N4
400
ABS
/ šedá
14,5 x 19,9
x 29,3 cm
1
132
Tork Dispenser Napkins Interfold Counter
Tork zásobník na ubrousky Interfold – pultový
N4
400
ABS
/ černá
14,5 x 19,9
x 29,3 cm
1
132
Tork Dispenser Napkins Interfold tabletop
Tork zásobník na ubrousky Interfold – stolní
N4
225
ABS
/ šedá
15,8 x 14,7
x 19,8 cm
4
60
Tork Dispenser Napkins Interfold tabletop
Tork zásobník na ubrousky Interfold – stolní
N4
225
ABS
/ černá
15,8 x 14,7
x 19,8 cm
4
60
Tork Dispenser Napkins Interfold
In-Counter
Tork zásobník na ubrousky Interfold
- zabudovatelný (hloubka 31 cm)
N4
675
ABS
/ černá
34,3 x 25,2 x
17,9 cm
1
48
Tork Dispenser Napkins Interfold
In-Counter
Tork zásobník na ubrousky Interfold
- zabudovatelný (hloubka 31 cm)
N4
675
ABS
/ černá - nerez
34,3 x 25,2 x
17,9 cm
1
48
Tork Dispenser Napkins Interfold
In-Counter
Tork zásobník na ubrousky Interfold
- zabudovatelný (hloubka 51 cm)
N4
1 125
ABS
/ černá
54,6 x 25,2 x
17,9 cm
1
32
Tork Dispenser Napkins Interfold
In-Counter
Tork zásobník na ubrousky Interfold
- zabudovatelný (hloubka 51 cm)
N4
1 125
ABS
/ černá - nerez
54,6 x 25,2 x
17,9 cm
1
32
Název výrobku
272100
272200
272208
272500
272508
272600
272608
272701
272703
272702
272704
46
Náplň
Číslo výrobku
Systém
Počet
vrstev
Sklad
Materiál
/ Barva
Rozměry
(š x d)
Počet kusů
v kartonu
Počet
kartonů
na paletě
Tork Premium Napkins
For Dispenser Interfold
Tork Premium ubrousky do zásobníku
Interfold
N4
2
1/4
celulóza
/ bílá
21,6 x
33 cm
8 x 500
= 4 000 ks
20
Tork Premium Napkins
For Dispenser Interfold
Tork Premium ubrousky do zásobníku
Interfold
N4
2
1/2
celulóza
/ bílá
21,6 x
16,5 cm
8 x 1 000
= 8 000 ks
20
Tork Universal Napkins
For Dispenser Interfold
Tork Universal ubrousky do zásobníku
Interfold
N4
1
1/4
celulóza
/ bílá
21,6 x
33 cm
8 x 1 125
= 9 000 ks
20
Název výrobku
15840
15850
10840
ubrousky bez potisku
Tork Premium ubrousky textilního charakteru
Počet
vrstev
Sklad
Materiál
/ Barva
Rozměry
(š x d)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
Tork Premium Napkins 40 Textile Feel White
Tork Premium ubrousky textilního charakteru
1
1/4
netkaná textilie
/ bílá
40 x 40 cm
8 x 150
= 1 200 ks
24
13256
Tork Premium Napkins Textile Feel 40
Elegance White
Tork Premium ubrousky textilního charakteru
1
1/4
netkaná textilie
/ bílá s perlovým dekorem
40 x 40 cm
12 x 50
= 600 ks
48
18335
Tork Premium Napkins 40 Textile Feel Sand
Tork Premium ubrousky textilního charakteru
1
1/4
netkaná textilie
/ slonová kost
40 x 40 cm
12 x 50
= 600 ks
48
18334
Tork Premium Napkins 40 Textile Feel
Ocean Blue
Tork Premium ubrousky textilního charakteru
1
1/4
netkaná textilie
/ modrá
40 x 40 cm
12 x 50
= 600 ks
48
18333
Tork Premium Napkins 40 Textile Feel
Bordeaux
Tork Premium ubrousky textilního charakteru
1
1/4
netkaná textilie
/ bordó
40 x 40 cm
12 x 50
= 600 ks
48
18332
Tork Premium Napkins 40 Textile Feel Black
Tork Premium ubrousky textilního charakteru
1
1/4
netkaná textilie
/ černá
40 x 40 cm
12 x 50
= 600 ks
48
Číslo výrobku
Název výrobku
15020
Tork Premium ubrousky Extra Soft
Počet
vrstev
Sklad
Materiál
/ Barva
Rozměry
(š x d)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
Tork Premium Napkins Extra Soft 40 White
Tork Premium ubrousky Extra Soft
2
1/4
celulóza
/ bílá
40 x 40 cm
12 x 100
= 1 200 ks
24
18136
Tork Premium Napkins Extra Soft 40 Sunny Yellow
Tork Premium ubrousky Extra Soft
2
1/4
celulóza
/ žlutá
40 x 40 cm
12 x 100
= 1 200 ks
24
18139
Tork Premium Napkins Extra Soft 40 Cherry
Tork Premium ubrousky Extra Soft
2
1/4
celulóza
/ červená
40 x 40 cm
12 x 100
= 1 200 ks
24
18134
Tork Premium Napkins Extra Soft 40 Ocean Blue
Tork Premium ubrousky Extra Soft
2
1/4
celulóza
/ modrá
40 x 40 cm
12 x 100
= 1 200 ks
24
18135
Tork Premium Napkins Extra Soft 40 Moss Green
Tork Premium ubrousky Extra Soft
2
1/4
celulóza
/ zelená
40 x 40 cm
12 x 100
= 1 200 ks
24
Číslo výrobku
Název výrobku
15041
47
Tork Advanced ubrousky 33 x 33 – 2 vrstvy
Počet
vrstev
Sklad
Materiál
/ Barva
Rozměry
(š x d)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
Tork Advanced Napkins 33 White
Tork Advanced ubrousky 33/2
2
1/4
celulóza
/ bílá
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
15306
Tork Advanced Napkins 33 1/8 White
Tork Advanced ubrousky 33/2
2
1/8
celulóza
/ bílá
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18177
Tork Advanced Napkins 33 Lime
Tork Advanced ubrousky 33/2
2
1/4
celulóza
/ limetková
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18503
Tork Advanced Napkins 33 Sand
Tork Advanced ubrousky 33/2
2
1/4
celulóza
/ slonová kost
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18463
Tork Advanced Napkins 33 Peach
Tork Advanced ubrousky 33/2
2
1/4
celulóza
/ meruňková
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18458
Tork Advanced Napkins 33 Sunny Yellow
Tork Advanced ubrousky 33/2
2
1/4
celulóza
/ žlutá
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18592
Tork Advanced Napkins 33 Terrakotta
Tork Advanced ubrousky 33/2
2
1/4
celulóza
/ terakota
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18457
Tork Advanced Napkins 33 Cherry
Tork Advanced ubrousky 33/2
2
1/4
celulóza
/ červená
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18473
Tork Advanced Napkins 33 Bordeaux
Tork Advanced ubrousky 33/2
2
1/4
celulóza
/ bordó
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18471
Tork Advanced Napkins 33 Purple
Tork Advanced ubrousky 33/2
2
1/4
celulóza
/ purpurová
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18182
Tork Advanced Napkins 33 Lavender
Tork Advanced ubrousky 33/2
2
1/4
celulóza
/ levandulová
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18462
Tork Advanced Napkins 33 Ocean Blue
Tork Advanced ubrousky 33/2
2
1/4
celulóza
/ modrá
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18461
Tork Advanced Napkins 33 Moss Green
Tork Advanced ubrousky 33/2
2
1/4
celulóza
/ zelená
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
18470
Tork Advanced Napkins 33 Black
Tork Advanced ubrousky 33/2
2
1/4
celulóza
/ černá
33 x 33 cm
10 x 250
= 2 500 ks
20
Číslo výrobku
Název výrobku
15305
Tork Advanced ubrousky 24 x 24 – 2 vrstvy
Počet
vrstev
Sklad
Materiál
/ Barva
Rozměry
(š x d)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
Tork Advanced Napkins 24 White
Tork Advanced ubrousky 24/2
2
1/4
celulóza
/ bílá
24 x 24 cm
20 x 200
= 4 000 ks
28
18211
Tork Advanced Napkins 24 Lime
Tork Advanced ubrousky 24/2
2
1/4
celulóza
/ limetková
24 x 24 cm
6 x 200
= 1 200 ks
78
18774
Tork Advanced Napkins 24 Sand
Tork Advanced ubrousky 24/2
2
1/4
celulóza
/ slonová kost
24 x 24 cm
6 x 200
= 1 200 ks
78
18773
Tork Advanced Napkins 24 Sunny Yellow
Tork Advanced ubrousky 24/2
2
1/4
celulóza
/ žlutá
24 x 24 cm
6 x 200
= 1 200 ks
78
18769
Tork Advanced Napkins 24 Bordeaux
Tork Advanced ubrousky 24/2
2
1/4
celulóza
/ bordó
24 x 24 cm
6 x 200
= 1 200 ks
78
18183
Tork Advanced Napkins 24 Lavender
Tork Advanced ubrousky 24/2
2
1/4
celulóza
/ levandulová
24 x 24 cm
6 x 200
= 1 200 ks
78
18775
Tork Advanced Napkins 24 Black
Tork Advanced ubrousky 24/2
2
1/4
celulóza
/ černá
24 x 24 cm
6 x 200
= 1 200 ks
78
Počet
vrstev
Sklad
Materiál
/ Barva
Rozměry
(š x d)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
1
1/4
celulóza
/ bílá
33 x 33 cm
10 x 500
= 5 000 ks
20
Číslo výrobku
Název výrobku
15152
Tork Universal ubrousky 33 x 33 – 1 vrstva
48
Číslo výrobku
Název výrobku
10300
Tork Universal Napkins 33 1 ply White
Tork Universal ubrousky 33/1
ubrousky bez potisku na objednávku
Tork Advanced ubrousky 40 x 40 – 3 vrstvy
Počet
vrstev
Sklad
Materiál
/ Barva
Rozměry
(š x d)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
Tork Advanced Napkins 40 White
Tork Advanced ubrousky 40/3
3
1/4
celulóza
/ bílá
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18174
Tork Advanced Napkins 40 Lime
Tork Advanced ubrousky 40/3
3
1/4
celulóza
/ limetková
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18475
Tork Advanced Napkins 40 Sand
Tork Advanced ubrousky 40/3
3
1/4
celulóza
/ slonová kost
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18363
Tork Advanced Napkins 40 Sunny Yellow
Tork Advanced ubrousky 40/3
3
1/4
celulóza
/ žlutá
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18365
Tork Advanced Napkins 40 Peach
Tork Advanced ubrousky 40/3
3
1/4
celulóza
/ meruňková
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18369
Tork Advanced Napkins 40 Rose
Tork Advanced ubrousky 40/3
3
1/4
celulóza
/ růžová
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18593
Tork Advanced Napkins 40 Terrakotta
Tork Advanced ubrousky 40/3
3
1/4
celulóza
/ terakota
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18362
Tork Advanced Napkins 40 Cherry
Tork Advanced ubrousky 40/3
3
1/4
celulóza
/ červená
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18371
Tork Advanced Napkins 40 Bordeaux
Tork Advanced ubrousky 40/3
3
1/4
celulóza
/ bordó
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18179
Tork Advanced Napkins 40 Lavender
Tork Advanced ubrousky 40/3
3
1/4
celulóza
/ levandulová
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18366
Tork Advanced Napkins 40 Ocean Blue
Tork Advanced ubrousky 40/3
3
1/4
celulóza
/ modrá
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
18364
Tork Advanced Napkins 40 Green
Tork Advanced ubrousky 40/3
3
1/4
celulóza
/ zelená
40 x 40 cm
6 x 250
= 1 500 ks
24
Počet
vrstev
Sklad
Materiál
/ Barva
Rozměry
(š x d)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
Číslo výrobku
Název výrobku
15133
Tork Advanced ubrousky 40 x 40 – 2 vrstvy
Číslo výrobku
Název výrobku
15131
Tork Advanced Napkins 40 White
Tork Advanced ubrousky 40/2
2
1/4
celulóza
/ bílá
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
15132
Tork Advanced Napkins 40 White 1/8
Tork Advanced ubrousky 40/2
2
1/8
celulóza
/ bílá
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18176
Tork Advanced Napkins 40 Lime
Tork Advanced ubrousky 40/2
2
1/4
celulóza
/ limetková
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18504
Tork Advanced Napkins 40 Sand
Tork Advanced ubrousky 40/2
2
1/4
celulóza
/ slonová kost
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18391
Tork Advanced Napkins 40 Sunny Yellow
Tork Advanced ubrousky 40/2
2
1/4
celulóza
/ žlutá
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18394
Tork Advanced Napkins 40 Peach
Tork Advanced ubrousky 40/2
2
1/4
celulóza
/ meruňková
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18595
Tork Advanced Napkins 40 Terrakotta
Tork Advanced ubrousky 40/2
2
1/4
celulóza
/ terakota
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18390
Tork Advanced Napkins 40 Cherry
Tork Advanced ubrousky 40/2
2
1/4
celulóza
/ červená
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18398
Tork Advanced Napkins 40 Bordeaux
Tork Advanced ubrousky 40/2
2
1/4
celulóza
/ bordó
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18507
Tork Advanced Napkins 40 Purple
Tork Advanced ubrousky 40/2
2
1/4
celulóza
/ purpurová
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18181
Tork Advanced Napkins 40 Lavender
Tork Advanced ubrousky 40/2
2
1/4
celulóza
/ levandulová
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18393
Tork Advanced Napkins 40 Ocean Blue
Tork Advanced ubrousky 40/2
2
1/4
celulóza
/ modrá
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18392
Tork Advanced Napkins 40 Moss Green
Tork Advanced ubrousky 40/2
2
1/4
celulóza
/ zelená
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
18505
Tork Advanced Napkins 40 Black
Tork Advanced ubrousky 40/2
2
1/4
celulóza
/ černá
40 x 40 cm
8 x 250
= 2 000 ks
24
49
Tork Advanced ubrousky 33 x 33 – 3 vrstvy
Počet
vrstev
Sklad
Materiál
/ Barva
Rozměry
(š x d)
Počet kusů
v kartonu
Počet kartonů
na paletě
Tork Advanced Napkins 33 White
Tork Advanced ubrousky 33/3
3
1/4
celulóza
/ bílá
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
18175
Tork Advanced Napkins 33 Lime
Tork Advanced ubrousky 33/3
3
1/4
celulóza
/ limetková
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
18474
Tork Advanced Napkins 33 Sand
Tork Advanced ubrousky 33/3
3
1/4
celulóza
/ slonová kost
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
18343
Tork Advanced Napkins 33 Sunny Yellow
Tork Advanced ubrousky 33/3
3
1/4
celulóza
/ žlutá
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
18345
Tork Advanced Napkins 33 Peach
Tork Advanced ubrousky 33/3
3
1/4
celulóza
/ meruňková
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
18349
Tork Advanced Napkins 33 Rose
Tork Advanced ubrousky 33/3
3
1/4
celulóza
/ růžová
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
18590
Tork Advanced Napkins 33 Terrakotta
Tork Advanced ubrousky 33/3
3
1/4
celulóza
/ terakota
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
18342
Tork Advanced Napkins 33 Cherry
Tork Advanced ubrousky 33/3
3
1/4
celulóza
/ červená
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
18351
Tork Advanced Napkins 33 Bordeaux
Tork Advanced ubrousky 33/3
3
1/4
celulóza
/ bordó
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
18180
Tork Advanced Napkins 33 Lavender
Tork Advanced ubrousky 33/3
3
1/4
celulóza
/ levandulová
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
18346
Tork Advanced Napkins 33 Ocean Blue
Tork Advanced ubrousky 33/3
3
1/4
celulóza
/ modrá
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
18344
Tork Advanced Napkins 33 Green
Tork Advanced ubrousky 33/3
3
1/4
celulóza
/ zelená
33 x 33 cm
8 x 250
= 2 000 ks
20
Číslo výrobku
Název výrobku
15129
Tyto ubrousky nejsou drženy skladem a jsou dodávány na objednávku. Dodací lhůta je 2–3 týdny od data objednání.
50
Minimalizujte spotřebu.
Maximalizujte efekt.
Ubrousky s potiskem
ubrousky s potiskem do zásobníku
Tork Universal ubrousky s potiskem do zásobníku
Systém
Počet
vrstev
Rozměry
(š x d)
Počet barev
potisku
Minimální
objednávka
Počet kartonů
pro minimální objednávku
Počet kusů
v kartonu
12909
N1
1
30 x 33 cm
1
120 000 ks
30
16 x 250 ks = 4 000 ks
12910
N1
1
30 x 33 cm
2
120 000 ks
30
16 x 250 ks = 4 000 ks
12907
N2
1
25 x 30 cm
1
180 000 ks
20
36 x 250 ks = 9 000 ks
12908
N2
1
25 x 30 cm
2
180 000 ks
20
36 x 250 ks = 9 000 ks
Číslo výrobku
Maximální počet barev potisku: 2
Příplatek za další barvu 5%.
Množstevní rabat pro ubrousky do zásobníku – platí při objednávce nad 1 milion ks: sleva 25 %
(Pro jednu dodávku za jednu položku)
Celoplošný potisk ubrousků do zásobníku NENÍ možný.
Tork ubrousky s potiskem do zásobníku Interfold (1–4 palety)*
Systém
Kvalita
Počet vrstev
Sklad
Rozměry
(š x d)
Počet barev potisku
Počet kusů v kartonu
N4
Universal
1
1/4
21,6 x 33 cm
1
8 x 5 x 225 = 9 000 ks
N4
Universal
1
1/4
21,6 x 33 cm
2
8 x 5 x 225 = 9 000 ks
12843
N4
Universal
1
1/4
21,6 x 33 cm
3
8 x 5 x 225 = 9 000 ks
17841
N4
Premium
2
1/4
21,6 x 33 cm
1
8 x 5 x 100 = 4 000 ks
N4
Premium
2
1/4
21,6 x 33 cm
2
8 x 5 x 100 = 4 000 ks
17833
N4
Premium
2
1/4
21,6 x 33 cm
3
8 x 5 x 100 = 4 000 ks
17851
N4
Premium
2
1/2
21,6 x 16,5 cm
1
8 x 5 x 200 = 8 000 ks
N4
Premium
2
1/2
21,6 x 16,5 cm
2
8 x 5 x 200 = 8 000 ks
N4
Premium
2
1/2
21,6 x 16,5 cm
3
8 x 5 x 200 = 8 000 ks
Číslo výrobku
12841
12842
17842
17852
17853
Celoplošný potisk ubrousků do zásobníku Interfold NENÍ možný.
* Pro objednávku většího množství palet koktaktujte prosím příslušného člena obchodního týmu SCA.
52
ubrousky s potiskem
Tork ubrousky bílé – Universal, Advanced a Premium Textile Feel
Počet
vrstev
Rozměry
(š x d)
Minimální
objednávka
Počet kartonů
pro minimální
objednávku
Počet kusů
v kartonu
Počet barev
potisku
Sklad 1/8
Tork Universal 33/5001
1
33 x 33 cm
40 000 ks
8
10 x 500 ks = 5 000 ks
1–5
ano
Tork Advanced 24/200
2
24 x 24 cm
52 000 ks
13
20 x 200 ks = 4 000 ks
1–3
ne
Tork Advanced 24/200
3
24 x 24 cm
51 000 ks
17
15 x 200 ks = 3 000 ks
1–3
ne
Tork Advanced 33/2502
2
33 x 33 cm
30 000 ks
10
12 x 250 ks = 3 000 ks
1–5
ano
Tork Advanced 33/250
3
33 x 33 cm
30 000 ks
15
8 x 250 ks = 2 000 ks
1–5
ano
Tork Advanced 40/250
2
40 x 40 cm
30 000 ks
15
8 x 250 ks = 2 000 ks
1–5
ano
Tork Advanced 40/250
3
40 x 40 cm
30 000 ks
20
6 x 250 ks = 1 500 ks
1–5
ano
Tork Premium Textile
Feel 40/250
1
40 x 40 cm
9 600 ks
8
8 x 150 = 1 200 ks
1–5
ne
Název výrobku
Množstevní sleva při objednávce nad 300 tisíc kusů ve výši 30 %. Množstevní sleva se nevztahuje na sklad 1/8.
Množstevní sleva při objednávce nad 180 tisíc kusů ve výši 30 %. Množstevní sleva se nevztahuje na sklad 1/8.
Příplatek za každou další barvu: 5%. Příplatek se přičítá vždy k předchozí konečné ceně např. cena za 2 barvy + 5% = cena za 3 barvy.
Příplatek za sklad na 1/8: 10%. Příplatek se přičítá k ceně ubrousku po započítání příslušného počtu barev potisku.
Příplatek za tisk na celý ubrousek: 10%. Příplatek se počítá vždy ke konečné ceně ubrousku, po započítání barev potisku, případně 1/8 skladu.
1
2
Tork ubrousky barevné – Advanced
Počet
vrstev
Rozměry
(š x d)
Minimální
objednávka
Počet kartonů
pro minimální
objednávku
Počet kusů
v kartonu
Počet barev
potisku
Sklad 1/8
Tork Advanced 33/250
2
33 x 33 cm
30 000 ks
10
12 x 250 ks = 3 000 ks
1–3
ne
Tork Advanced 33/250
3
33 x 33 cm
30 000 ks
15
8 x 250 ks = 2 000 ks
1–3
ano
Tork Advanced 40/250
2
40 x 40 cm
30 000 ks
15
8 x 250 ks = 2 000 ks
1–3
ne
Tork Advanced 40/250
3
40 x 40 cm
30 000 ks
20
6 x 250 ks = 1 500 ks
1–3
ano
Název výrobku
Tmavé barvy ubrousků (modrá, červená, bordó, zelená, terakota) lze potisknout pouze čtyřmi barvami (bílá, černá, zlatá, stříbrná).
Barvy ubrousků, které není možno potisknout:
- 33 x 33 2 vrstvé:
purpurová, černá, terakota
- 33 x 33 3 vrstvé:
terakota
- 33 x 33 3 vrstvé 1/8 sklad:terakota, meruňková, růžová
- 40 x 40 2 vrstvé:
purpurová, černá, terakota
- 40 x 40 3 vrstvé 1/8 sklad:růžová, meruňková, terakota
Pro bližší informace o Tork ubrouscích s potiskem prosím kontaktujte Tork zákaznický sevis nebo Vašeho distributora Tork.
53
vytvořte si vizitku Vaší firmy
1 Vyberte si ubrousek, který nejlépe splňuje Vaše očekávání
z hlediska: kvality, velikosti, počtu vrstev, barvy a způsobu
skládání.
2 Zvolte druh, velikost a umístění potisku (logo, adresu,
reklamní heslo).
Základní barvy ubrousků k potisku:
Bílá Slonová kost Meruňková
Červená Bordó Modrá Žlutá
Zelená
3 Zvolte si barvu potisku ze 60 standardních
barev Pantone U.
4 Na základě obdržených informací pro Vás připravíme
vizualizaci ubrousku.
5 Po Vašem odsouhlasení je zahájena výroba.
Hotové ubrousky obdržíte do 5-6 týdnů.
Standardní barvy
potisku Pantone U:
108 U
Process
Yellow U
115 U
134 U
137 U
151 U
Orange
021 U
159 U
162 U
165 U
182 U
485 U
Warm
Red U
177 U
192 U
194 U
Rubine
Red U
241 U
257 U
Reflex
Blue U
Process
Blue U
641 U
264 U
266 U
282 U
291 U
293 U
294 U
329 U
334 U
Green U
582 U
347 U
349 U
364 U
701 U
377 U
361 U
368 U
606 U
124 U
117 U
146 U
469 U
427 U
418 U
167 U
173 U
174 U
498 U
Cool
Grey U
871 U
(Gold)
127 U
326 U
200 U
280 U
324 U
301 U
Purple U
Process
Black U
K potisku ubrousků Tork používáme výhradně barvy
na bázi vody, které jsou šetrné k životnímu prostředí
a jsou vhodné pro styk s potravinami.
54
55
kontaktujte nás...
na telefonním čísle 221 706 111
nebo navštivte naše stránky www.tork.cz
Buďte stále v kontaktu s děním ve světě Tork.
Webové stránky jsou místem, kde naleznete:
• nejnovější informace o produktech
• speciální nabídky
• aktuální brožury
• manuály
• produktové listy
• fotografie v nižším rozlišení
56
Slovník pojmů SCA a Tork
Přehled nejdůležitějších pojmů a výrazů SCA a Tork
ABS
Akrylonitryl/Butadien/Styren. Materiály ABS jsou založeny na bázi termoplastických pryskyřic a jsou opravdu unikátním materiálem. Tento materiál je
znám svojí stálostí, tvrdostí a odolností vůči mechanickému poškození nebo počasí. Používá se např. k tvarování těles domácích spotřebičů, sportovních potřeb, hraček, součástí interiérů automobilů a kancelářských potřeb. Je ekologicky nezávadný, má výborné elastické vlastnosti, je odolný vůči
dynamickému namáhání a má velmi dobrou opracovatelnost. V nabídce Tork je používan k výrobě hygienických zásobníků.
AFH
Away From Home. Segment hygienických výrobků používaných na pracovišti nebo veřejných místnostech (pro lidi, kteří v dané chvíli nejsou doma).
Výrobkem ze segmentu AFH může být např. toaletní papír na veřejných toaletách na letišti, v restauraci, nemocnici, kanceláři nebo průmyslovém
podniku.
Blue Angel
/Blauer Engel
EU ecolabel
Modrý anděl. Německý certifikát, který je od roku 1978 udělován výrobkům a službám, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Tento certifikát je
nestarším evropským ekologickým certifikátem. Působí na základě dobrovolného licenčního systému. V průběhu kvalifikačního procesu se oceňuje:
šetrnost suroviny, šetrnost nečistot, omezení hlučnosti, eliminace nebo omezení množství odpadů a možnost opětovného použití. V nabídce Tork
jsou tímto symbolem označeny papírové ručníky a toaletní papír.
Oficiální ekologické označení Evropské Unie, které má největší geografický rozsah ze všech eko-značek. Je udělováno od roku 1992 výrobkům
a službám, které splňují vysoké standardy v oblasti účinnosti a ochrany životního prostředí jako např. spotřeba energie, obsah toxických látek,
schopnost recyklace a předcházení vzniku odpadů. Hodnocení výrobku se týká vlivu na životní prostředí v průběhu celkového jeho životního cyklu.
Působí na základě dobrovolného licenčního systému. V nabídce Tork jsou touto značkou označeny papírové ručníky, toaletní papíry, ubrousky
a průmyslové utěrky.
FSC
Forest Stewardship Council. FSC je mezinárodní nezisková organizace, která vznikla v roce 1993. Základní ideou nevládní neziskové organizace
FSC je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené
a devastované světové lesy. FSC vytvořilo prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají
ve výrobky. Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem.
Hybrid
Technologie výroby, která je založena na spojení vrstvy papíru vyrobené z celulózy pomocí technologie TAD s vrstvou papíru (recyklovaného nebo
celulózy), vyrobené pomocí tradiční technologie. V nabídce Tork je používána k výrobě papírových ručníků a papírových čisticích prostředků.
ISEGA
Instituce ISEGA je nezávislý německý výzkumný ústav, který vykonává úspěšnou obchodní činnost od roku 1996 jako samostatný zkušební ústav
poskytující poradenství v oblasti vlákniny, papíru a lepenky, plastů, obalů a spotřebního zboží, barev, laků, doplňkových látek a jiných chemikálií.
Analýzy se provádějí v souladu s technickými pravidly, národními a mezinárodními standardy. Kvalita ISEGA je schválena v rámci akreditace systému
řízení jakosti podle norem ISO a mnoha dalšími orgány a státními institucemi. ISEGA zajistí zákazníkovi odborné poradenství týkající se životního cyklu
výrobků, včetně výroby, dopravy, použití a jejich likvidace. ISEGA certifikáty jsou mezinárodně uznávané. Mnoho výrobků Tork je nositeli ISEGA
certifikace, která potvrzuje jejich soulad s platnými evropskými předpisy, zejména z hlediska bezpečného styku s pokožkou a potravinami.
MABS
Methylmethakrylát-akrylonitril-butadien-styren. Obecně nazýván průhledný ABS. Materiál, který je používaný k výrobě produktů s vysoce lesklým
a hladkým povrchem a dokonalou průhledností za současného zachování odolných vlastností ABS. V nabídce Tork používaný k výrobě hygienických
zásobníků.
Netkaná textilie
Druh materiálu vyrobený ze směsi celulózy a syntetických vláken (např. viskózy, polyesteru, polypropylénu) spojených pomocí vysokého tlaku.
Netkané utěrky vypadají a působí na dotek stejně jako textilní, ale postrádají jejich nevýhody. V nabídce Tork je používán k výrobě průmyslových
čisticích prostředků a ubrousků.
Nordic SWAN
Nordická labuť. Skandinávské ekologické označení zavedené v roce 1989 v nordických státech (Norsko, Dánsko, Finsko a Island) jako společná
a oficiální ekologická značka. Působí na základě dobrovolného licenčního systému. Kritéria hodnocení se vyjadřují ke vlivu výrobku na přirozené
životní
prostředí v průběhu jeho celkového životního cyklu (od těžby surovin, přes výrobu, distribuci, spotřebu až po likvidaci). V nabídce Tork jsou touto
značkou označena mýdla, papírové ručníky, toaletní papíry, ubrousky a průmyslové utěrky.
Personal care
Segment výrobků osobní péče, který zahrnuje absorpční hygienické výrobky jako např. plenky pro osoby postižené inkontinencí, dětské pleny
a výrobky osobní hygieny pro ženy.
TAD
Tissue
Through Air Drying. Technologie výroby papíru, při které je materiál během svého zpracování vysoušen proudem horkého vzduchu. Tím je dosaženo
požadovaného objemu, absorpce a jemnosti. V nabídce Tork se technologie používá k výrobě papírových ručníků a průmyslových utěrek.
Měkký a lehce zvrásněný papír vyrobený z celulózy nebo recyklovaného papíru, který tvoří základ hygienických výrobků např. ubrousků, toaletních
papírů, papírových ručníků a průmyslových utěrek.
57
poznámky
58
Katalog je platný od 1. 2. 2013 do následujícího vydání.
Společnost SCA si vyhrazuje právo doplnit v průběhu roku katalog o nové produkty či informace formou nového katalogu nebo jeho dodatku.
59
O značce Tork
Značka Tork nabízí kompletní sortiment produktů a služeb pro
úklid, čištění a hygienu na veřejných toaletách, ve zdravotnických
a stravovacích zařízeních a ve všech segmentech průmyslu. Díky
dokonalé znalosti potřeb zákazníků a dlouholetým zkušenostem
v oblasti hygieny a trvale udržitelného rozvoje má značka Tork
vedoucí postavení v mnoha segmentech trhu. Tork je globální
značkou celosvětové skupiny SCA a v současnosti působí
ve více než 80 zemích světa.
Pro více informací o novinkách Tork navštivte: www.tork.cz nebo
www.sca-tork.com.
O společnosti SCA
Skupina SCA je globální společností působící v oblasti hygieny
a lesnictví. Vyrábíme a dodáváme produkty osobní hygieny,
hygienický a publikační papír a výrobky ze dřeva. Působíme
ve více než 100 zemích světa. V portfoliu SCA naleznete mnoho
známých obchodních označení, včetně globálních značek
TENA a Tork. Roční obrat SCA dosáhl 106 miliard SEK
(cca 11,7 miliardy EUR). Skupina SCA zaměstnává přibližně
37 000 lidí.
O trvale udržitelném rozvoji
SCA dlouhodobě nabízí a uskutečňuje trvale udržitelná řešení
s maximální přidanou hodnotou. Při čerpání zdrojů, výrobě i vývoji
produktů využíváme maximálně bezpečných, efektivních
a k životnímu prostředí ohleduplných metod. V poslední době
byly tyto snahy SCA oceněny, mimo jiné, v rámci indexu Dow
Jones Sustainability 2012-2013, WWF indexu papírenských
společností 2011 a Ethisphere institutu - indexu Nejeetičtěji
jednajících společností světa 2012.
Pro více informací o SCA, hygieně a trvale udržitelném rozvoji
navštivte prosím www.sca.com.
Distributor:
SCA HYGIENE PRODUCTS, s. r. o.
Away From Home Professional Hygiene Europe
Sokolovská 94, 186 00 Praha 8
Tel.: (+420) 221 706 111
Fax: (+420) 221 706 333
IČ: 48536466 / DIČ: CZ48536466
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 19108.
www.tork.cz, www.sca-tork.com

Podobné dokumenty

Ceník ke stažení zde.

Ceník ke stažení zde. U každého výrobku v katalogu naleznete také označení systému, které Vám pomůže správně zvolit Váš kompletní Tork systém.

Více

ceník - VOCHOC

ceník - VOCHOC TAD – technologie výroby papíru, při které je materiál během svého zpracování vysoušen proudem horkého vzduchu. Tím je dosaženo požadovaného objemu, absorpce a jemnosti.

Více

To pravé hygienické řešení pro Vás

To pravé hygienické řešení pro Vás č. výrobku: 204060, Tork odpadkový koš (B3) č. výrobku: 564008, Tork zásobník na papírové kapesníky (F1) č. výrobku: 454000, Tork zásobník na papírové kapesníky (F1) č. výrobku: 270023, Tork elektr...

Více

profesionální úklidová chemie

profesionální úklidová chemie Dávkování: sací hubicí nasajte cca 25 ml koncentrátu

Více

Tork nabídka pro architekty

Tork nabídka pro architekty Profesionální hygienická řešení.

Více

Produktový katalog Tork

Produktový katalog Tork Nabízíme kompletní řadu vysoce kvalitních výrobků pro všechny kategorie toalet a umýváren a pro uspokojení všech Vašich různorodých potřeb. V naší široké nabídce naleznete i celou řadu doplňkových ...

Více