Program cvičení

Transkript

Program cvičení
A7B14SAP „Struktura a architektura počítačů“
v zimním semestru 2015/2016
Program laboratorních cvičení
Laboratoř č. E1-8, FEL-Dejvice
Čtyři tématické bloky: KOM – logické kombinační obvody, SEK – logické sekvenční obvody, SYS – systémová
architektury počítače, ISA – instrukční soubor procesoru. Studenti řeší samostatné úlohy s domácí přípravou.
Bloky KOM a SEK se procvičují na CAD ISEwebpack (Xilinx) a přípravcích Basys2 (FGPA Xilinx). Bloky
SYS a ISA se procvičují na IDE MPLAB (Microchip) a přípravcích Explorer s procesory pic18F. Všechna
cvičení laboratorní v laboratořích katedry k13114.
Software pro návrh logických obvodů ISE WebPack i software pro návrh programů MPLAB jsou pro studenty
od firem XILINX a Microchip k dispozici zdarma. Studenti se tedy mohou intenzivně připravovat na laboratorní
cvičení na svých domácích počítačích.
Návody k laboratorním cvičením a další informace:
http://motor.feld.cvut.cz/
Program laboratorních cvičení:
Týden
Blok
Program
1.
Úvod do ISE
2.
KOM
Kombinační obvody
3.
KOM
Kombinační obvody
4.
SEK
Sekvenční obvody
5.
SEK
Sekvenční obvody
6.
Test 1
Týden
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Blok
SYS
SYS
ISA
ISA
-
Program
Úvod do MPLAB
Systémová architektura
Systémová architektura
Instrukční soubor
Instrukční soubor
Test 2
Dodatečné odevzdání úloh
Bodování z laboratorních cvičení: Max 65 bodů (na získání započtu min 30 bodů)
• 24 bodů – čtyři fungující laboratorní úlohy
• 6 body - Kombinační obvody
(blok KOM)
• 6 body – Sekvenční obvody
(blok SEQ)
• 6 body – Systémová architektura počítače
(blok SYS)
• 6 body – Instrukční soubor
(blok ISA)
• 36 bodů – dva testy na cvičení (Test1 16 bodů, Test2 20 bodů)
• 5 bodů – aktivita na cvičení
Časový plán odevzdání úloh a jejich bodování:
Týden
Blok
Odevzdání
Body
1
2
KOM
3
KOM
4
SEK
*KOM
6
5
SEK
KOM
3
6
KOM
1
Týden
7
8
9
10
11
12
13
Blok
SYS
SYS
ISA
ISA
-
Odevzdání
*SEK
SEK
SEK
*SYS
SYS
*ISA
ISA
Body
6
3
1
6
3
6
3
Řádný termín odevzdání úlohy bloku je označen *. Úloha odevzdaná o týden později je hodnocena za 3 body,
o další týden později za 1 bod (KOM, SEK) za 0 bodů (SYS, ISA), úloha odevzdaná ještě později za 0 bodů.
Všechny úlohy (KOM, SEK, SYS, ISA) musejí být odevzdány.
Pro získání zápočtu je nutné získat alespoň 30 bodů (úlohy, testy, aktivita).
Ing. R.Havlíček, Ph.D., 3. 9. 2015

Podobné dokumenty

Program přednášek

Program přednášek A7B14SAP „Struktura a architektura počítačů“ Zimní semestr 2015/2016 Přednášející: Ing.R. Havlíček, Ph.D. Anotace: Předmět poskytuje základní informace o jednotkách číslicového počítače, jejich str...

Více

10 Aritmetické operace

10 Aritmetické operace • Procesor pracuje pouze nad bitovými obrazci • Čísla bez znaménka (unsigned) jsou v přímém binárním kódu • Čísla se znaménkem (signed) jsou kódována v doplňkovém kódu (Twos’s Complement Code) (též...

Více

Spartan

Spartan výrobci programovatelných hradlových polí. Prostředky pro syntézu nabízejí i jiné firmy. Pokud chce člověk začít pracovat s obvody FPGA musí si tedy obstarat základní programové vybavení od výrobce...

Více

Manuál k základové desce MB-XC3S100/250E-TQ144

Manuál k základové desce MB-XC3S100/250E-TQ144 Obvod XC3S100/250E má celkem 3 napájecí napětí – VCCINT (jádro 1.2V), VCCAUX (vnitřní spec. bloky 2.5V) a VCCIO (vstupně/výstupní porty 3.3V). Proto i napájecí zdroj na základové desce obsahuje cel...

Více

metodický pokyn pro způsobilé výdaje a vícenáklady

metodický pokyn pro způsobilé výdaje a vícenáklady Činnosti spolufinancované z Regionálního operačního programu musí mít příčinnou vazbu na region soudržnosti Moravskoslezsko, na který se vztahuje daná podpora. Rozhodujícím kritériem pro posouzení ...

Více

PICPGR3_WindowsXP Programátor PICPGR3 pod Windows XP 1

PICPGR3_WindowsXP Programátor PICPGR3 pod Windows XP 1 nebo aktuální verzi z webu autora http://freenet-homepage.de/dl4yhf/winpicpr.html

Více

end - SPŠ

end - SPŠ Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Více