Vznik Země a Sluneční soustavy

Transkript

Vznik Země a Sluneční soustavy
Digitální učební materiál
Evidenční číslo materiálu: 341
Autor: Jana Škrobánková
Datum: 2. 11. 2011
Ročník: 9.
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor: Přírodopis
Tematický okruh: Neživá příroda - Geologie
Téma: Vznik Země a Sluneční soustavy
Druh učebního materiálu: Pracovní list
Anotace: Cílem hodiny je procvičit si geologické pojmy a rozlišit
jednotlivé geologické vědy, ujasnit si z čeho a kdy vznikla
Země a s ní celá Sluneční soustava.
Vznik Země a Sluneční soustavy
1) Z daných pojmů vyber a podtrhni geologické vědy:
botanika:
mineralogie:
petrologie:
mikrobiologie:
paleontologie:
antropologie:
genetika:
ložisková geologie:
biofyzika:
geofyzika:
geochemie:
2) Přiřaď k podtrženým geologickým vědám vysvětlení:
A - nauka o horninách
B - zabývá se ložisky rud, nerud i fosilních paliv
C - zkoumá fyzikální vlastnosti hornin i celého zemského tělesa
D - nauka o nerostech
E - zkoumá chemické složení Země
F - nauka o zkamenělinách
3) Země vznikla před:
a) před 15 000 000 000 let
b) před 4 600 000 let
c) před 4 600 000 000 let
4) Za začátek vesmíru považujeme událost, kterou astronomové
označují jako:
a) velký blesk
b) velký třesk
c) Big Bong
5) Z čeho vznikla Sluneční soustava:
a) výbuchem supernovy
b) z mléčné dráhy
c) z rozsáhlého mračna prachových částeček
6) Vysvětli pojmy:
atmosféra:
hydrosféra:
litosféra:
pedosféra:
astenosféra:
7) Doplň text:
Sluneční soustava vznikla z rozsáhlého mračna ...................... částeček,
které se působením vlastní ........................ smršťovalo, zahřívalo a
otáčelo, až získalo .......................... tvar a v jeho středu se vytvořila
centrální hvězda - ...................... . Tuhé částečky ve vnější části disku se
navzájem ......................... silou přitahovaly a ....................... do větších
útvarů – několikakilometrových balvanů, jejichž dalším ......................
vznikly dnešní ................. a jejich měsíce.
Přitažlivosti, planety, gravitační, smršťovaly, Slunce, srážením,
prachových, diskovitý.
8) Stáří hornin Země stanovené radiometrickou metodou je:
a) 4,6 tisíc let
b) 4,6 biliard let
c) 4,6 miliard roků
d) 4,6 milionů roků
9) Kyslík v atmosféře Země vznikl:
a) uvolňováním sopečných plynů
b) uvolňování plynů při pádech jader meteoritů
c) fotosyntézou rostlin
Řešení:
1) botanika:
mineralogie:
petrologie:
mikrobiologie:
paleontologie:
antropologie:
genetika:
ložisková geologie:
biofyzika:
geofyzika:
geochemie:
2) mineralogie - nauka o nerostech - D
petrologie - nauka o horninách - A
paleontologie - nauka o zkamenělinách - F
ložisková geologie - zabývá se ložisky rud, nerud i fosilních paliv - B
geochemie - zkoumá chemické složení Země - E
geofyzika - zkoumá fyzikální vlastnosti hornin i celého zemského tělesa - C
3) c
4) b
5) c
6) atmosféra: plynný obal Země
hydrosféra: vodní obal Země
litosféra: pevný obal Země
pedosféra: půdní obal Země
astenosféra: plastická vrstva hornin v svrchním plášti
7) Sluneční soustava vznikla z rozsáhlého mračna prachových částeček, které se
působením vlastní přitažlivosti smršťovalo, zahřívalo a otáčelo, až získalo
diskovitý tvar a v jeho středu se vytvořila centrální hvězda - Slunce . Tuhé
částečky ve vnější části disku se navzájem gravitační silou přitahovaly a
smršťovaly do větších útvarů – několikakilometrových balvanů, jejichž dalším
srážením vznikly dnešní planety a jejich měsíce.
.
8) c
9) c