G R A F F I T I

Komentáře

Transkript

G R A F F I T I
G R A F F I T I
Výtvarný projev ve veřejném prostoru využívající k nanášení
barev především spreje, válečky, štětce apod.
Zjisti:
Jak vznikl název graffiti?
Jaký je nejčastější postup vzniku díla?
Proč je většinou populace graffiti vnímáno jako vandalství?
Nápověda: http://cs.wikipedia.org/wiki/Graffiti
http://www.graffiticreator.net/
Graffiti creator je on-line program na vytváření graffitů.
Na následujícím snímku vidíte slovo PARTA zpracované tímto
programem.
Vytvoř svou značku.
Graffiti ve Wejherowu
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abstract_graffiti
_somewhere_in_Wejherowo_-_1.jpg?uselang=cs
Graffiti ve Wejherowu
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abstract_graffiti_with_male_face_some
where_in_Wejherowo.jpg?uselang=cs
Graffiti v Katwijku
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wall_of_Fame_Katwijk.jpg?uselang=cs
Graffiti v Sofii
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graffiti_in_Sofia_2..jpg
Vznik graffiti v Dortmundu (Kulturtage 2000)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graffiti_sprayer2.jpg
Graffiti
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tags_mg_4440.jpg
Betlémská zeď s graffiti
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bethlehem_Wall_Graffiti_1.jpg
Berlínská zeď - pohled ze Západního Berlína v roce 1986
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlinermauer.jpg?uselang=cs
Berlínská zeď,1989
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin-wall.jpg
Grafiti v Seville
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grafiti_de_Belin_en_Sevilla_%28Andaluc%C3%ADa,_E
spa%C3%B1a%29.jpg?uselang=cs
Řešení:
• Název vznikl z řečtiny (grafein) – psát
•Autoři si nejprve připraví návrh.
• Vytipují místo, kde graffiti provedou.
• Pokud je místo nelegální, zjistí si o něm co nejvíce informací.
• Případně si rozdělí si úlohy – sprejer, hlídač, dokumentarista.
• Nelegální plocha vynucuje rychlé provedení díla za noci.
• Vandalství se snaží společnost předcházet nabídkou legálních ploch
ve veřejném prostoru.

Podobné dokumenty