Rozvrh 19. týden - SOŠ PO a VOŠ PO

Komentáře

Transkript

Rozvrh 19. týden - SOŠ PO a VOŠ PO
VOŠ2
učebna č. 1 - 5. patro
1
7:00
7:45
2
7:50
8:35
3
8:45
9:30
19. týden
4
9:45
10:30
5
10:35
11:20
Pondělí
Předmět
VSS
BT
9.5.2016
Vyučující
Beneš
Hütter
Úterý
Předmět
10.5.2016 Vyučující
Středa
Předmět
11.5.2016 Vyučující
Čtvrtek
Předmět
12.5.2016 Vyučující
Pátek
Předmět
13.5.2016 Vyučující
6
11:30
12:15
OpŘ - ŠVZ / Komunik. technologie
Kovács, Škapa, Peichlová
Kovács, Škapa, Hütter
PBS II. / OpŘ - ŠVZ
Komunik. technologie / OpŘ - ŠVZ
Peichlová, Kovács, Škapa
Hütter, Kovács, Škapa
VSS
NJ/AJ
TP II.
Peichlová
Beneš
Laštovičková
Šťastníková
Beneš
HP
NJ/AJ
Peichlová
Laštovičková
Šťastníková
8
13:20
14:05
10
15:05
15:50
BT
Peichlová
Hütter (Z)
Oběd
Oběd
Oběd
9
14:15
15:00
HP
Oběd
OpŘ - ŠVZ / PBS II.
HP
7
12:25
13:10
ZMU
HP
Rabas
Peichlová (Z)
NJ/AJ
OOb
Laštovičková
Šťastníková
Bravanský (Z)
Komunik.
technologie
OOb
NJ/AJ
Hütter
Bravanský (Z)
Laštovičková
Šťastníková
plk. Ing. Radim Paloch
ředitel SOŠ PO a VOŠ PO
22 PP Z
učebna č. 2 - 5. patro
1
7:00
7:45
2
7:50
8:35
3
8:45
9:30
19. týden
4
9:45
10:30
Pondělí
Předmět
Zahájení
Pozemní stavitelství
9.5.2016
Vyučující
Peichlová
Peichlová
Úterý
Předmět
10.5.2016 Vyučující
Středa
5
10:35
11:20
Stavební
výkresy
Inertní plyny
Halony
Pozemní
stavitelství
Stavební výkresy
Twrdý
Twrdý
Peichlová
Peichlová
Sdílení tepla
Požární odolnost staveb. konstrukcí
11.5.2016 Vyučující
Kolčárková
Peichlová
Předmět
12.5.2016 Vyučující
Povinnosti fyz. osob
Reakce na
oheň
Zásady stav. prevence
Bravanský
Peichlová
Peichlová
Předmět
Postihy fyz.
osob
Příčiny vzniku
pož.
Obsah vybraných norem
13.5.2016 Vyučující
Bravanský
Bravanský
Peichlová
Pátek
7
12:25
13:10
Oběd
Třídy požáru
Peichlová
Předmět
Čtvrtek
6
11:30
12:15
Twrdý
Oběd
Oběd
Oběd
8
13:20
14:05
Pěna a její
užití
9
14:15
15:00
10
15:05
15:50
Pozemní stavitelství
Peichlová (Z)
Twrdý
Výkresy pož.
bezp. staveb
Stavební materiály
Prášky a jejích
využití
Peichlová
Peichlová
Twrdý (Z)
Zvýšená pož. odolnost
Voda a jeji využití k hašení
Peichlová
Twrdý (Z)
Zvláštní požadavky
Požární inženýrství
Peichlová
Peichlová (Z)
plk. Ing. Radim Paloch
ředitel SOŠ PO a VOŠ PO
23 TŘ P
učebna č. 7 - 3. patro
1
7:00
7:45
Pondělí
Předmět
9.5.2016
Vyučující
Úterý
Předmět
19. týden
2
7:50
8:35
3
8:45
9:30
4
9:45
10:30
5
10:35
11:20
Zahájení
Test
e-learning
Psychosoc. pomoc
Twrdý
Twrdý
Kopaňáková
Inform.
podpora
Prevence PBZ
IZS
Závěrečné zkoušky - Rozbory
zásahů
Kovács
Peichlová
Bravanský
Twrdý
6
11:30
12:15
7
12:25
13:10
Oběd
Operační
řízení
8
13:20
14:05
9
14:15
15:00
10
15:05
15:50
10.5.2016 Vyučující
Středa
Předmět
11.5.2016 Vyučující
Čtvrtek
Předmět
12.5.2016 Vyučující
Pátek
Předmět
13.5.2016 Vyučující
Bezpečnost a
Řízení zásahu Spoj. na místě
ochr. zdraví
Beneš
Oběd
Krček
Rabas
Závěrečné zkoušky - Rozbory zásahů
Twrdý (Z)
Závěrečné zkoušky - Ústní část
Ukončení
kurzu
Beneš, Kovács, Twrdý
Twrdý
Hütter (Z)
plk. Ing. Radim Paloch
ředitel SOŠ PO a VOŠ PO
0 112 NJ
Mimo areál školy
1
7:00
7:45
2
7:50
8:35
3
8:45
9:30
19. týden
4
9:45
10:30
5
10:35
11:20
6
11:30
12:15
Pondělí
Předmět
112 NJ - HZS Ústeckého kraje
9.5.2016
Vyučující
Laštovičková
Úterý
Předmět
112 NJ - HZS Ústeckého kraje
10.5.2016 Vyučující
Středa
7
12:25
13:10
Laštovičková
Předmět
11.5.2016 Vyučující
Čtvrtek
Předmět
12.5.2016 Vyučující
Pátek
Předmět
13.5.2016 Vyučující
plk. Ing. Radim Paloch
ředitel SOŠ PO a VOŠ PO
8
13:20
14:05
9
14:15
15:00
10
15:05
15:50
0 112 AJ
Mimo areál školy
1
7:00
7:45
2
7:50
8:35
3
8:45
9:30
19. týden
4
9:45
10:30
5
10:35
11:20
6
11:30
12:15
Pondělí
Předmět
112 AJ - HZS Ústeckého kraje
9.5.2016
Vyučující
Šťastníková
Úterý
Předmět
112 AJ - HZS Ústeckého kraje
Šťastníková
10.5.2016 Vyučující
Středa
Předmět
11.5.2016 Vyučující
Čtvrtek
7
12:25
13:10
AJ - ZÚ Hlučín
Šťastníková
Předmět
12.5.2016 Vyučující
Pátek
Předmět
13.5.2016 Vyučující
plk. Ing. Radim Paloch
ředitel SOŠ PO a VOŠ PO
8
13:20
14:05
9
14:15
15:00
10
15:05
15:50
0 Zk § 11
Mimo areál školy
1
7:00
7:45
2
7:50
8:35
3
8:45
9:30
19. týden
4
9:45
10:30
5
10:35
11:20
6
11:30
12:15
Pondělí
Předmět
9.5.2016
Vyučující
Úterý
Předmět
Zkouška §11 - SOŠ Dubno
10.5.2016 Vyučující
Beneš, Bravanský, Rybová
Středa
7
12:25
13:10
Předmět
11.5.2016 Vyučující
Čtvrtek
Předmět
12.5.2016 Vyučující
Pátek
Předmět
13.5.2016 Vyučující
plk. Ing. Radim Paloch
ředitel SOŠ PO a VOŠ PO
8
13:20
14:05
9
14:15
15:00
10
15:05
15:50

Podobné dokumenty