Z07 - Easy CD-DA Extractor - Audio CD Creator

Transkript

Z07 - Easy CD-DA Extractor - Audio CD Creator
Zvuk a počítač – Z07 – Easy CD-DA Extractor – Audio CD Creator
Mgr. Pavel Švejda – S počítačem do světa
Z07 – Easy CD-DA Extractor – Audio CD Creator
1.
Vytvořte adresář:
U:\Audio.
2.
Spusťte Easy CD-DA Extractor.
3.
Vyberte záložku Audio CD Creator.
ƒ
Easy CD-DA Extraktor – Audio CD Creator
−
V „adresním řádku“ zvolte L:\Audio – cvičení,
V řádku „typ souboru“ vyberte *.wav.
−
Pomocí klávesy Ctrl a levého tlačítka myši vyberte soubory:
01. In The Mood.wav,
01. So Far.wav,
12. Whisky, to je moje gusto.wav,
20. Moonlight Serenade.wav
a tažením myší je přetáhněte do dolního okna.
−
Zvolte záložku CD-Text a vepište:
Název alba (Příjmení – Z07).
−
V záložce Vytvořit CD vyberte:
Zapsat CD-Text
−
Ukažte myší na tlačítko Začít záznam a klikněte levým tlačítkem myši.
−
Není-li tlačítko Začít záznam aktivní, vyměňte CD-R za jiné (na CD-R nesmí být žádný
záznam) nebo pomocí Nástroje → Vymazat CD-RW Disk smažte CD-RW disk.
14