Digitalazace matrik a katalogů v Archivu Univerzity

Komentáře

Transkript

Digitalazace matrik a katalogů v Archivu Univerzity
Digitalizace studentik v Archivu
Univerzity Karlovy
Matriky doktorů


evidence promovaných
doktorátem končilo okolo 20% absolventů
Rigorozní protokoly
Katalogy posluchačů

vlastnoručně vyplněné zápisové listy studentů
Katalogy posluchačů

celkem cca 1 100 knih katalogů posluchačů UK z let
1882 – 1939, cca 650 knih katalogů NU z let 18821945
Inspirace:

Matriky narozených, sňatků, úmrtí

Pobytové přihlášky (konskripce) pražského
Policejního ředitelství
Archiv Univerzity v Lipsku
Zpřístupnění kvesturních karet a matrik
Akademie umění v Mnichově
Zpřístupnění studentských matrik
Digitalizace





Skener Zeutschel OS 1200
HQ
Technická metadata ve
formátu MIX XML v2.0
Popisná metadata
vyplňována v tabulce
programu LibreCalc a po té
převáděna do upraveného
DublinCore
Komplexní metadate MTS
Master Copy 400 DPI TIFF
LZW
Další zpracování a zpřístupnění
Webová aplikace Studenti pražských univerzit
https://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/?lang=cs
Další zpracování a zpřístupnění
aplikace pro indexování snímků a správu záznamů
studentů
Struktura záznamu
Lékařská fakulta UK, Katalogy posluchačů, inv. č. 25, ZS 1913/14, strana 10
Lékařská
Lékařská
Lékařská
Lékařská
Lékařská
Lékařská
Lékařská
Lékařská
fakulta UK, Katalogy posluchačů, inv. č. 28, ZS 1914, strana 15
fakulta UK, Katalogy posluchačů, inv. č. 30, LS 1915, strana 8
fakulta UK, Katalogy posluchačů, inv. č. 25, ZS 1915/16, strana 9
fakulta UK, Katalogy posluchačů, inv. č. 25, ZS 1913/14, strana 8
fakulta UK, Katalogy posluchačů, inv. č. 25, ZS 1913/14, strana 10
fakulta UK, Katalogy posluchačů, inv. č. 25, ZS 1913/14, strana 11
fakulta UK, Katalogy posluchačů, inv. č. 25, ZS 1913/14, strana 12
fakulta UK,, inv. č. 100, Rigorozní protokol 1918-1925, strana 256
Návštěvnost:
Děkuji za pozornost




Ústav dějin a Archiv Univerzity Karlovy
Petr Cajthaml
[email protected]
+420224491481

Podobné dokumenty

PDF /6,9 MB - Duha - Moravská zemská knihovna v Brně

PDF /6,9 MB - Duha - Moravská zemská knihovna v Brně prostřednictvím kterého jsou tato data zpřístupněna veřejnosti. V případě DK FF je jako digitální

Více

Souhrnná zpráva za rok 2000 - Národní knihovna České republiky

Souhrnná zpráva za rok 2000 - Národní knihovna České republiky http://ikaros.ff.cuni.cz/ikaros/2000/c08/visk.htm . Sdílená katalogizace a CASLIN / Gabriela Krčmářová. - Ikaros [online]. 2000, č. 8. Dostupný z: URL: http://ikaros.ff.cuni.cz/ikaros/2000/c08/casl...

Více

Komprese dat (KOD)

Komprese dat (KOD) vlastní vstupní texty samostatně pro RLE + BWT i pro LZW. Aplikace také provede výpočet velikosti jednotlivých slov v bitech, vypíše kompresní poměr. Pokud se data skutečně zkomprimovala, bude komp...

Více

ve formátu PDF

ve formátu PDF Konflikty v demokracii a problematika identity

Více