...od vrtačky po bagr

Transkript

...od vrtačky po bagr
PŮJČOVNA
...od vrtačky po bagr
CENÍK 2016
7
1
DŮVODŮ
PROČ VYUŽÍT SLUŽEB
PŮJČOVNY STAVES
ÚSPORA
Ušetříte prostředky za vybavení, které si
pronajímáte za zlomek pořizovací ceny
ÚDRŽBA
Nulové náklady na servis, skladování
a povinné revize
KVALITA
Půjčujete si pouze špičkové vybavení,
které je vždy odborně připravené
OBSLUHA
Žádná mzdová agenda v případě
zapůjčení stroje s profesionální obsluhou
ZAŠKOLENÍ
Zdarma zaškolíme obsluhu
půjčovaného vybavení
DOSTUPNOST
Široká nabídka na všech našich pobočk ch
zaruč rychlé zapůjčení a úsporu v dopravě
PORADENSTVÍ
Zvolíme řešení na míru tak, abyste snadno
a rychle udělali to, co potřebujete
STAVES
PARTNER
Dlouhodobým partnerům půjčujeme
vybavení bez vratné zálohy.
OBSAH
STROJE
RYPADLA / NAKLADAČE
1
STROJE
SMYKEM ŘÍZ. NAKLADAČE / MANIPULÁTORY / DUMPERY / VÁLCE
2
PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ
DEMOLIČNÍ / TŘÍDICÍ
3
PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ
OSTATNÍ
4
DOPRAVA A MANIPULACE
NÁKLADNÍ AUTA / PŘÍVĚSY / MANIPULAČNÍ MECHANIZACE
5
DROBNÁ MECHANIZACE
HUTNICÍ / BETONÁŘSKÁ
6
DROBNÁ MECHANIZACE
ELEKTRICKÁ
7
DROBNÁ MECHANIZACE
AKU-NÁŘADÍ / ROZRUŠOVACÍ
8
DROBNÁ MECHANIZACE
PNEUMATICKÁ / HYDRAULICKÁ / AGREGÁTOVÁ
9
DROBNÁ MECHANIZACE
DROBNÁ MECHANIZACE
PRVNÍ PRONÁJEM
Před prvním zapůjčením vyžadujeme pro registraci:
Ÿ 2 doklady totožnosti: občanský průkaz + pas nebo
řidičský průkaz
Ÿ firmy a podnikatelé: výpis z obchodního rejstříku nebo
živnostenský list
Ÿ plátci DPH: osvědčení o registraci DIČ
Toto opatření chrání zákazníky před zneužitím informací
v obchodním styku za účelem podvodného či neoprávněného pronájmu. Při druhé a každé další zápůjčce vyžadujeme
ze stejného důvodu doklad totožnosti osoby, která si
vybavení pronajímá.
KAUCE
Před zapůjčením stroje je zpravidla nutné složit kauci, jejíž
výše se odvíjí od charakteru obchodního vztahu, podle nějž
je zákazník zařazen do jedné z těchto kategorií:
Ÿ kategorie 1 - zákazníci, kteří mají podepsánu rámcovou
nájemní smlouvu nebo dlouhodobou historii a zároveň
plní včas své závazky, vratnou kauci neskládají
Ÿ kategorie 2 - zavedení zákazníci skládají vratnou kauci
ve výši měsíčního nájmu pro příslušný stroj
Ÿ kategorie 3 - zákazníci "z ulice" (o kterých nic nevíme)
skládají vratnou kauci s ohledem na hodnotu stroje
ve stanoveném rozsahu dle ceníku
10
MĚŘICÍ / ZAHRADNÍ
CENY
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez dopravy.
Změna ceníku bez předchozího ohlášení vyhrazena.
Ÿ
Ÿ
PLATBA
Platby přijímáme tímto způsobem:
Ÿ hotovost do zákonného limitu
Ÿ platební karty VISA/MASTERCARD
Ÿ bezhotovostní převod na účet
DOPRAVA
Dopravu strojů účtujeme podle skutečně ujetých kilometrů. Za změnu trasy vynucenou zásahem vyšší moci
neneseme zodpovědnost. Toto ustanovení se nevztahuje
na paušální sazbu ve stanoveném tarifním pásmu, které je
uvedeno na zadní straně.
PRACOVNÍ DOBA A OPOTŘEBENÍ
Během jednoho dne je možné se zapůjčeným strojem
odpracovat v průměru maximálně 8 hodin. Za každou další
hodinu účtujeme poplatek 10 % denního nájemného.
U vybraných strojů a zařízení účtujeme k dennímu nájmu
opotřebení nástrojů, například diamantové a kameninové
kotouče, hladicí talíře, lopatky a podobně. Případné dotazy
v tomto směru rád zodpoví personál naší půjčovny.
Kompletní podmínky na www.staves.cz.
SLEVY A VÝHODY
VÍKENDOVÝ PRONÁJEM
• začátek zápůjčky:
• konec zápůjčky:
pátek od 15.00
následující pondělí do 8.00
SLEVA
účtujeme pouze 1,5× denní nájemné
ZKRÁCENÝ VÍKENDOVÝ PRONÁJEM
• začátek zápůjčky:
sobota
• konec zápůjčky:
následující pondělí do 8.00
SLEVA
účtujeme pouze 1× denní nájemné
- platí pouze pro oblast Olomouc od 1. 4. do 31. 10.
BLESKOVÝ PRONÁJEM
• začátek zápůjčky:
• konec zápůjčky:
SLEVA
30%
kdykoliv
do 4 hodin od zapůjčení
FLEXIBILNÍ PRONÁJEM S HODINOVOU SAZBOU
• Zákazník si může při zapůjčení stavebního stroje zvolit místo běžné denní sazby účtování podle odpracovaných
motohodin. V takovém případě hradí pouze 40% denní sazby + 10% denní sazby za každou natočenou motohodinu.
11
STROJE
RYPADLA / NAKLADAČE
RYPADLA
POPIS
specifikace
RYPADLO MINI
RYPADLO MINI
RYPADLO MINI
RYPADLO MINI
RYPADLO MINI
RYPADLO MINI
hmotnost 1 000 kg
hmotnost 1 500 kg
hmotnost 2 500 kg
hmotnost 3 500 kg
hmotnost 5 000 kg
hmotnost 8 000 kg
POPIS
specifikace
RYPADLO PÁSOVÉ UNIVERZÁLNÍ
RYPADLO PÁSOVÉ UNIVERZÁLNÍ
RYPADLO PÁSOVÉ UNIVERZÁLNÍ
RYPADLO PÁSOVÉ UNIVERZÁLNÍ
hmotnost 6 000 kg
hmotnost 8 000 kg
hmotnost 10 000 kg
hmotnost 14 000 kg
POPIS
specifikace
RYPADLO KOLOVÉ UNIVERZÁLNÍ
RYPADLO KOLOVÉ UNIVERZÁLNÍ
RYPADLO KOLOVÉ UNIVERZÁLNÍ
hmotnost 7 000kg
hmotnost 9 000kg
hmotnost 15 000kg
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
S OBSLUHOU
ROZSAH
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
za 1 hod.
0-270 000
0-430 000
0-570 000
0-670 000
0-890 000
0-1 300 000
1 200
1 700
2 000
2 300
2 800
3 700
1 700
2 400
2 800
3 200
3 900
5 200
430
490
550
620
720
890
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
S OBSLUHOU
ROZSAH
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
za 1 hod.
0-1 400 000
0-1 700 000
0-1 800 000
0-2 200 000
2 900
3 400
3 500
4 200
3 500
4 000
4 200
5 000
4 900
5 700
5 900
7 100
930
1 100
1 100
1 300
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
S OBSLUHOU
ROZSAH
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
za 1 hod.
0-1 700 000
0-2 100 000
0-2 200 000
3 400
4 200
4 200
4 000
5 000
5 000
5 700
7 100
7 100
940
1 200
1 200
NAKLADAČE
POPIS
NAKLADAČ KOLOVÝ
NAKLADAČ KOLOVÝ
NAKLADAČ KOLOVÝ
NAKLADAČ KOLOVÝ
specifikace
3
objem lopaty 0,2 m
3
objem lopaty 0,5 m
3
objem lopaty 1 m
3
objem lopaty 1,5 m
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
S OBSLUHOU
ROZSAH
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
za 1 hod.
0-570 000
0-600 000
0-870 000
0-1 400 000
KAUCE
POPIS
NAKLADAČ KOLOVÝ S OTOČÍ
NAKLADAČ KOLOVÝ S OTOČÍ
NAKLADAČ KOLOVÝ S OTOČÍ
STROJE
990
1 400
1 700
1 900
2 300
3 100
1
specifikace
3
objem lopaty 0,5 m
3
objem lopaty 1 m
3
objem lopaty 1,5 m
1 700
1 800
2 300
3 200
2 000
2 100
2 800
3 800
2 800
3 000
3 900
5 400
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
ROZSAH ≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
0-980 000
2 300
2 700
3 800
0-1 400 000 2 900
3 500
4 900
0-2 000 000 3 800
4 600
6 500
570
590
800
1 100
S OBSLUHOU
za 1 hod.
800
930
1 200
CENÍK PŮJČOVNY STAVES / 2016 / v3
STROJE
SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE
specifikace
NAKLADAČ SMYKEM ŘÍZENÝ
NAKLADAČ SMYKEM ŘÍZENÝ
3
objem lopaty 0,5 m
3
objem lopaty 0,7 m
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
S OBSLUHOU
ROZSAH
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
za 1 hod.
0-510 000
0-570 000
1 600
1 700
1 900
2 000
2 600
2 800
550
620
SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE / MANIPULÁTORY / DUMPERY / VÁLCE
POPIS
KAUCE
TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY
POPIS
specifikace
MANIPULÁTOR
MANIPULÁTOR
MANIPULÁTOR
MANIPULÁTOR
výškový dosah 5 m
výškový dosah 7 m
výškový dosah 14 m
výškový dosah 17 m
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
S OBSLUHOU
ROZSAH
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
za 1 hod.
0-1 100 000
0-1 200 000
0-1 400 000
0-1 500 000
2 400
2 500
2 900
3 100
2 800
3 000
3 500
3 800
4 000
4 200
4 900
5 300
790
840
900
970
DUMPERY
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
S OBSLUHOU
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
za 1 hod.
POPIS
specifikace
ROZSAH
MINIDUMPER, LOPATA
MINIDUMPER, LOPATA
MINIDUMPER, LOPATA
MINIDUMPER, LOPATA
DUMPER KOLOVÝ
DUMPER KOLOVÝ
nosnost 650 kg
nosnost 800 kg
nosnost 1 000 kg
nosnost 1 200 kg
nosnost 3 000 kg
nosnost 6 000 kg
0-150 000
0-190 000
0-220 000
0-270 000
0-450 000
0-750 000
840
980
1 100
1 200
1 300
1 800
960
1 200
1 200
1 400
1 600
2 200
1 200
1 400
1 500
1 700
2 200
3 100
450
470
480
500
690
840
VÁLCE
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
S OBSLUHOU
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
za 1 hod.
specifikace
ROZSAH
VÁLEC VIBRAČNÍ
VÁLEC VIBRAČNÍ
hmotnost 3 000 kg
hmotnost 4 000 kg
0-490 000
0-590 000
1 600
1 800
1 900
2 100
2 600
3 000
580
610
CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH 21%
UPOZORNĚNÍ!
U produktů označených tímto symbolem může být účtován
spotřební materiál. Konečnou cenu stanoví personál půjčovny
podle konkrétních požadavků zákazníka.
2
STROJE
POPIS
PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
S OBSLUHOU
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
za 1 hod.*
910
1 300
1 400
1 600
1 700
3 800
5 700
85
120
130
150
150
350
530
POPIS
specifikace
ROZSAH
KLADIVO HYDRAULICKÉ
KLADIVO HYDRAULICKÉ
KLADIVO HYDRAULICKÉ
KLADIVO HYDRAULICKÉ
KLADIVO HYDRAULICKÉ
KLADIVO HYDRAULICKÉ
KLADIVO HYDRAULICKÉ
80 kg, pro nosiče 1 - 1,7 t
150 kg, pro nosiče 1,5 - 3,7 t
250 kg, pro nosiče 2,2 - 5,3 t
300 kg, pro nosiče 3 - 7,5 t
400 kg, pro nosiče 4 - 10 t
1 000 kg, pro nosiče 12 - 20 t
2 500 kg, pro nosiče 27 - 40 t
0-60 000
0-98 000
0-120 000
0-140 000
0-150 000
0-420 000
0-680 000
530
760
820
930
990
2 300
3 400
640
910
980
1 200
1 200
2 700
4 000
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
S OBSLUHOU
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
za 1 hod.*
POPIS
specifikace
ROZSAH
NŮŽKY DEMOLIČNÍ
NŮŽKY DEMOLIČNÍ
DRTIČ MECHANICKÝ
hmotnost nosiče 4 - 9 t
hmotnost nosiče 10 - 15 t
max. rozevření 650 mm
0-380 000
0-540 000
0-230 000
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
S OBSLUHOU
POPIS
specifikace
ROZSAH
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
za 1 hod.*
DRAPÁK TŘÍDICÍ
DRAPÁK TŘÍDICÍ
DRAPÁK TŘÍDICÍ
DRAPÁK TŘÍDICÍ
hmotnost nosiče 3 - 5 t
hmotnost nosiče 5 - 10 t
hmotnost nosiče 10 - 15 t
hmotnost nosiče 15 - 20 t
0-140 000
0-150 000
0-230 000
0-300 000
1 600
1 700
2 400
3 000
150
160
220
270
2 100
2 800
1 400
930
990
1 400
1 800
2 500
3 300
1 700
1 200
1 200
1 700
2 100
3 500
4 700
2 400
330
440
220
*) Cena nezahrnuje pronájem nosiče s posádkou.
TŘÍDICÍ ZAŘÍZENÍ
POPIS
PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ
LOPATA TŘÍDÍCÍ A DRTICÍ
LOPATA TŘÍDÍCÍ A DRTICÍ
LOPATA TŘÍDÍCÍ A DRTICÍ
LOPATA TŘÍDÍCÍ A DRTICÍ
LOPATA DRTÍCÍ - ČELISŤOVÁ
specifikace
3
objem 0,5 m
3
objem 1,2 m
3
objem 1,6 m
3
objem 2,0 m
hmotnost nosiče 3,5 - 7 t
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
S OBSLUHOU
ROZSAH
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
za 1 hod.*
0-290 000
0-450 000
0-450 000
0-510 000
0-380 000
1 700
2 400
2 400
2 700
2 100
2 000
2 800
2 800
3 200
2 500
2 800
4 000
4 000
4 500
3 500
260
380
380
420
330
*) Cena nezahrnuje pronájem nosiče s posádkou.
3
CENÍK PŮJČOVNY STAVES / 2016 / v3
PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ
OSTATNÍ
specifikace
DESKA VIBRAČNÍ
DESKA VIBRAČNÍ
DESKA VIBRAČNÍ
hmotnost nosiče 1,5 - 4 t
hmotnost nosiče 4 - 10 t
hmotnost nosiče 9 - 22 t
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
S OBSLUHOU
ROZSAH
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
za 1 hod.*
970
1 100
1 600
90
110
150
0-94 000
0-120 000
0-210 000
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
S OBSLUHOU
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
za 1 hod.*
910
1 300
1 800
85
120
170
specifikace
ROZSAH
ZAŘÍZENÍ VRTACÍ
ZAŘÍZENÍ VRTACÍ
ZAŘÍZENÍ VRTACÍ
hmotnost nosiče 1 - 3 t
hmotnost nosiče 3 - 8 t
hmotnost nosiče 8 - 18 t
0-64 000
0-98 000
0-160 000
LOPATA MÍCHACÍ
FRÉZA NA ASFALT A BETON
FRÉZA PŮDNÍ OBRACECÍ
RÝHOVAČ
RADLICE SNĚŽNÁ
VIDLE PALETIZAČNÍ
ZAŘÍZENÍ GREJDROVACÍ
ZAŘÍZENÍ ZAMETACÍ
specifikace
3
objem 0,38 m
záběr 400 mm
záběr 1 130 mm
hloubka 600 mm
šířka 2 200 mm
šířka 2 200 mm
šířka 1 900 mm
680
770
1 200
KAUCE
POPIS
POPIS
570
640
930
530
760
1 100
640
910
1 300
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
S OBSLUHOU
ROZSAH
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
za 1 hod.*
0-68 000
0-170 000
0-89 000
0-68 000
0-30 000
0-23 000
0-90 000
0-83 000
570
1 200
700
570
270
230
530
640
680
1 400
840
680
330
280
640
770
970
1 900
1 200
970
460
390
910
1 100
90
170
110
90
45
40
85
110
*) Cena nezahrnuje pronájem nosiče s posádkou.
CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH 21%
UPOZORNĚNÍ!
U produktů označených tímto symbolem může být účtován
spotřební materiál. Konečnou cenu stanoví personál půjčovny
podle konkrétních požadavků zákazníka.
4
PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ
POPIS
KAUCE
DOPRAVNÍ A MANIPULAČN PROSTŘEDKY
NÁKLADNÍ AUTA, KONTEJNERY
POPIS
specifikace
KAUCE
AUTO NÁKLADNÍ
AUTO NÁKLADNÍ
AUTO NÁKLADNÍ
KONTEJNER
nosnost 1 800 kg
nosnost 4 500 kg
nosnost 8 460 kg
závěs hák
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
S OBSLUHOU
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
za 1 hod. + za 1 km
0-650 000
0-900 000
0-1 500 000
0-23 000
1 800
2 400
3 400
220
2 200
2 800
4 000
260
3 100
4 000
5 700
370
225
460
580
-
8
13
18
-
DOPRAVA A MANIPULACE
PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY
5
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
S OBSLUHOU
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
za 1 hod. + za 1 km
POPIS
specifikace
PŘÍVĚS NÁKLADNÍ PODVALNÍK
VOZÍK PŘÍVĚSNÝ
VOZÍK PŘÍVĚSNÝ SKLOPNÝ
VOZÍK PŘÍVĚSNÝ VALNÍK
VOZÍK PŘÍVĚSNÝ PRO MINIRYPADLA
VOZÍK PŘÍVĚSNÝ PRO MINIRYPADLA
nosnost 16 000 kg
nosnost 620 kg
nosnost 960 kg
nosnost 1 920 kg
nosnost 2 130 kg
nosnost 2 800 kg
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
POPIS
specifikace
ROZSAH
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
LEŠENÍ HLINÍKOVÉ
VÝTAH STAVEBNÍ
RAMPA NÁJEZDOVÁ
RAMPA NÁJEZDOVÁ
SHOZ STAVEBNÍ SUTĚ
SHOZ STAVEBNÍ SUTĚ NÁSYPKA
VRÁTEK STAVEBNÍ
NOSIČ OBRUBNÍKŮ
VOZÍK PALETOVÝ
ŽEBŘÍK TELESKOPICKÝ
výška pracovní 320 cm
dosah 21 m, nosnost 250 kg, otoč 360°
nosnost 3 000 kg
nosnost 12 000 kg
výška 1 060 mm
výška 1 060 mm
nosnost 200 kg
max. rozevření 370 mm
nosnost 2 200 kg
0-13 000
0-300 000
0-15 000
0-27 000
0-900
0-2000
0-14 000
0-2 000
0-7 000
0-5 000
0-450 000
0-12 000
0-30 000
0-75 000
0-60 000
0-83 000
1 400
160
270
490
420
490
1 700
190
330
590
500
590
2 400
260
460
840
710
840
190
1400
220
300
55
70
210
55
140
120
5
3
3
230
-
220
1600
250
340
60
80
240
60
160
140
270
2000
310
420
75
95
290
75
200
170
CENÍK PŮJČOVNY STAVES / 2016 / v3
DROBNÁ MECHANIZACE
DROBNÁ MECHANIZACE HUTNICÍ
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
POPIS
specifikace
ROZSAH
DESKA VIBRAČNÍ JEDNOSMĚRNÁ
DESKA VIBRAČNÍ JEDNOSMĚRNÁ
DESKA VIBRAČNÍ JEDNOSMĚRNÁ
DESKA VIBRAČNÍ REVERZNÍ
DESKA VIBRAČNÍ REVERZNÍ
DESKA VIBRAČNÍ REVERZNÍ
DESKA VIBRAČNÍ REVERZNÍ
DESKA VIBRAČNÍ REVERZNÍ
PĚCH VIBRAČNÍ
PODLOŽKA TLUMICÍ*
hmotnost 60 kg
hmotnost 100 kg
hmotnost 140 kg
hmotnost 120 kg
hmotnost 160 kg
hmotnost 200 kg
hmotnost 350 kg
hmotnost 500 kg
hmotnost 65 kg
0-23 000
0-27 000
0-39 000
0-52 000
0-59 000
0-75 000
0-120 000
0-140 000
0-38 000
0-1 000
280
320
320
460
490
590
770
840
380
100
320
360
360
520
560
680
880
960
440
100
400
450
450
650
700
840
1 100
1 200
540
100
*) Zdarma v případě soubežného zapůjení vibrační desky.
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
ROZSAH
VÁLEC PŘÍKOPOVÝ JEŽKOVÝ
VÁLEC RUČNĚ VEDENÝ
VÁLEC RUČNĚ VEDENÝ
hmotnost 1 675 kg
hmotnost 600 kg
hmotnost 1 100 kg
0-420 000
0-180 000
0-150 000
1 500
910
1 200
1 700
1 100
1 300
2 100
1 300
1 600
HUTNICÍ / BETONÁŘSKÁ
specifikace
DROBNÁ MECHANIZACE BETONÁŘSKÁ
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
POPIS
specifikace
ROZSAH
HLADIČKA ROTAČNÍ
HLADIČKA ROTAČNÍ
LIŠTA VIBRAČNÍ
MÍCHAČKA STAVEBNÍ
MÍCHAČKA STAVEBNÍ
MÍCHADLO SMĚSÍ
VIBRÁTOR PONORNÝ
VIBRÁTOR PONORNÝ
VIBRÁTOR PONORNÝ
VIBRÁTOR PONORNÝ VYSOKOFREK.
průměr 600 mm
průměr 900 mm
délka 2 000 mm
objem 140 l
objem 180 l
objem 65 l
průměr 38 mm
průměr 45 mm
průměr 52 mm
výkon 1,1 kVA
0-42 000
0-45 000
0-15 000
0-9 000
0-13 000
0-18 000
0-18 000
0-18 000
0-18 000
0-21 000
500
500
250
170
200
240
280
280
280
280
570
570
280
200
230
270
320
320
320
320
710
710
350
240
280
330
390
390
390
390
CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH 21%
UPOZORNĚNÍ!
U produktů označených tímto symbolem může být účtován
spotřební materiál. Konečnou cenu stanoví personál půjčovny
podle konkrétních požadavků zákazníka.
6
DROBNÁ MECHANIZACE
POPIS
DROBNÁ MECHANIZACE
DROBNÁ MECHANIZACE ELEKTRICKÁ
DROBNÁ MECHANIZACE
ELEKTRICKÁ
POPIS
BRUSKA SÁDROKARTONU
BRUSKA ÚHLOVÁ
BRUSKA ÚHLOVÁ
BRUSKA ÚHLOVÁ
BRUSKA ÚHLOVÁ
FRÉZKA DRÁŽKOVACÍ
FRÉZKA DRÁŽKOVACÍ
FRÉZKA SANAČNÍ
7
specifikace
průměr 225 mm
průměr 125 mm
průměr 150 mm
průměr 180 mm
průměr 230 mm
průměr 150 mm
průměr 230 mm
hloubka 5 mm
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
ROZSAH
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
0-13 000
0-4 000
0-4 000
0-4 000
0-4 000
0-14 000
0-15 000
0-13 000
250
120
120
120
120
240
280
250
280
140
140
140
140
270
320
280
350
170
170
170
170
330
390
350
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
POPIS
specifikace
ROZSAH
KLADIVO BOURACÍ
KLADIVO BOURACÍ
KLADIVO BOURACÍ
KLADIVO BOURACÍ
KLADIVO BOURACÍ
KLADIVO BOURACÍ/VRTACÍ
KLADIVO BOURACÍ/VRTACÍ
KLADIVO BOURACÍ/VRTACÍ
KLADIVO BOURACÍ/VRTACÍ
hmotnost 3 kg
hmotnost 6 kg
hmotnost 11 kg
hmotnost 14 kg
hmotnost 30 kg
hmotnost 4 kg
hmotnost 6 kg
hmotnost 8 kg
hmotnost 11 kg
0-8 000
0-11 000
0-16 000
0-16 000
0-33 000
0-10 000
0-15 000
0-16 000
0-18 000
190
200
280
280
410
190
260
280
300
220
230
320
320
470
220
300
320
340
270
280
400
400
580
270
370
400
420
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
POPIS
specifikace
ROZSAH
ŠROUBOVÁK MONTÁŽNÍ
ŠROUBOVÁK MONTÁŽNÍ
UTAHOVÁK RÁZOVÝ
VRTAČKA PŘÍKLEPOVÁ
VRTAČKA PŘÍKLEPOVÁ
VRTAČKA BEZPŘÍKLEPOVÁ
VRTAČKA JÁDROVÁ
NŮŽKY NA PLECH
PISTOLE HORKOVZDUŠNÁ
SVÁŘEČKA PLASTOVÝCH TRUBEK
do sádrokartonu
pro samořezné šrouby
moment kroutící 400 Nm
SDS-Plus
sklíčidlo
sklíčidlo
průměr do 152 mm
tloušťka 2,5 mm
teplota vzduchu 600 °C
výkon 150 A
0-6 000
0-7 000
0-10 000
0-4 000
0-6 000
0-6 000
0-30 000
0-9 000
0-2 000
0-6 000
190
190
170
120
120
120
390
190
70
140
210
210
200
140
140
140
440
210
80
160
260
260
240
170
170
170
550
260
100
200
CENÍK PŮJČOVNY STAVES / 2016 / v3
DROBNÁ MECHANIZACE
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
POPIS
specifikace
ROZSAH
PILA OKRUŽNÍ AKU
PILA ŠAVLOVÁ AKU
ŠROUBOVÁK AKU
VRTAČKA AKU
prořez 54 mm
prořez 20 mm
průměr 12 mm
průměr 8 mm
0-9 000
0-8 000
0-7 000
0-7 000
170
170
140
140
190
190
160
160
230
230
200
200
DROBNÁ MECHANIZACE ROZRUŠOVACÍ
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
specifikace
ROZSAH
BRUSKA BETONU
FRÉZKA BETONU
OTLOUKAČ CIHEL
PILA ROZBRUŠOVACÍ
PILA STOLOVÁ
PILA STOLOVÁ
PILA STOLOVÁ
PILA STOLOVÁ
PILA STOLOVÁ
ŘEZAČ SPÁR
ŘEZAČ SPÁR
ŘEZAČ SPÁR
PILA NA ZDIVO
PILA PŘÍMOČARÁ
PILA ŠAVLOVÁ
LAMAČKA DLAŽBY
LAMAČKA DLAŽBY
LAMAČKA DLAŽBY
ŘEZAČKA OBKLADŮ
průměr 430 mm
šířka záběru 200 mm
0-59 000
0-72 000
0-37 000
0-18 000
0-8 000
0-18 000
0-18 000
0-33 000
0-39 000
0-30 000
0-33 000
0-35 000
0-21 000
0-5 000
0-9 000
0-7 000
0-7 000
0-8 000
0-5 000
průměr 350 mm
průměr 230 mm
průměr 350 mm
průměr 400 mm
průměr 650 mm
průměr 700 mm
hloubka 111 mm
hloubka 170 mm
hloubka 200 mm
hloubka 260 mm
prořez 110 mm
prořez 200 mm
délka řezu 260 mm
délka řezu 350 mm
délka řezu 500 mm
délka řezu 600 mm
640
680
480
310
160
280
280
410
450
380
410
410
300
120
170
130
130
150
120
730
780
550
350
180
320
320
470
520
440
470
470
340
140
200
150
150
170
130
910
970
680
430
220
390
390
580
640
540
580
580
420
170
240
180
180
210
160
AKU-NÁŘADÍ / ROZRUŠOVACÍ
POPIS
CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH 21%
UPOZORNĚNÍ!
U produktů označených tímto symbolem může být účtován
spotřební materiál. Konečnou cenu stanoví personál půjčovny
podle konkrétních požadavků zákazníka.
8
DROBNÁ MECHANIZACE
KAUCE
DROBNÁ MECHANIZACE
DROBNÁ MECHANIZACE PNEUMATICKÁ
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
POPIS
specifikace
ROZSAH
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
KOMPRESOR PÍSTOVÝ
KOMPRESOR ŠROUBOVÝ
KLADIVO BOURACÍ PNEUMATICKÉ
KLADIVO BOURACÍ PNEUM.
SPONKOVAČKA VZDUCHOVÁ
výkon 260 l/min.
výkon 3 500 l /min
hmotnost 10 kg
hmotnost 13 kg
tlak 6,5 bar
0-7 000
0-140 000
0-12 000
0-13 000
0-11 000
150
980
190
200
200
170
1 200
210
230
230
210
1 400
260
280
280
DROBNÁ MECHANIZACE
PNEUMATICKÁ / HYDRAULICKÁ / AGREGÁTOVÁ
DROBNÁ MECHANIZACE HYDRAULICKÁ
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
POPIS
specifikace
ROZSAH
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
AGREGÁT HYDRAULICKÝ
AGREGÁT HYDRAULICKÝ
ČERPADLO KALOVÉ HYDRAULICKÉ
ČERPADLO KALOVÉ HYDRAULICKÉ
JAMKOVAČ HYDRAULICKÝ
KLADIVO BOURACÍ HYDRAULICKÉ
PILA HYDRAULICKÁ
VRTAČKA JÁDROVÁ HYDRAULICKÁ
průtok 20 l/min, tlak 145 bar
průtok 40 l/min, tlak 145 bar
průtok 840 l/min
průtok 1 920 l/min
hmotnost 20 kg
hmotnost 25 kg
průměr 350 mm
hmotnost 11 kg
0-53 000
0-75 000
0-26 000
0-53 000
0-27 000
0-32 000
0-27 000
0-34 000
450
590
350
590
300
300
300
350
520
680
400
680
340
340
340
400
640
840
490
840
420
420
420
490
DROBNÁ MECHANIZACE AGREGÁTOVÁ
9
POPIS
specifikace
ČERPADLO KALOVÉ EL. 1 FÁZ.
ČERPADLO KALOVÉ EL. 3 FÁZ.
ČERPADLO KALOVÉ MOTOROVÉ
ČERPADLO KALOVÉ MOTOROVÉ
ELEKTROCENTRÁLA - AVR
ELEKTROCENTRÁLA - AVR
ELEKTROCENTRÁLA - AVR
ELEKTROCENTRÁLA - AVR
ELEKTROCENTRÁLA - ODHLUČNĚNÁ
ELEKTROCENTRÁLA - ODHLUČNĚNÁ
ELEKTROCENTRÁLA - STAVEBNÍ
ELEKTROCENTRÁLA - STAVEBNÍ
ELEKTROCENTRÁLA - STAVEBNÍ
ELEKTROCENTRÁLA - STAVEBNÍ
SVÁŘEČKA KOVŮ
KUKLA NA SVÁŘENÍ
průtok 24 m /hod, hadice 3/4 a C
3
průtok 38 m /hod, hadice B
průtok 710 l/m, hadice B a C
průtok 1 210 l/m, hadice B a C
výkon 2,2 kVA
výkon 4,5 kVA
výkon 5,5 kVA
výkon 6,5 kVA
výkon 0,6 kVA
výkon 2 kVA
výkon 3 kVA
výkon 4 kVA
výkon 7 kVA
výkon 12 kVA
výkon 150 A
samostmívací
3
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
ROZSAH
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
0-12 000
0-15 000
0-19 000
0-24 000
0-14 000
0-29 000
0-29 000
0-45 000
0-15 000
0-23 000
0-16 000
0-29 000
0-42 000
0-57 000
0-15 000
0-3000
240
260
310
330
200
300
300
390
210
280
210
300
390
550
210
60
270
300
360
380
230
340
340
440
240
320
240
340
440
630
240
65
330
370
440
470
280
420
420
550
300
390
300
420
550
780
300
80
CENÍK PŮJČOVNY STAVES / 2016 / v3
DROBNÁ MECHANIZACE
ČISTIČ KOBERCŮ
ČISTIČ PARNÍ
ČISTIČ VYSOKOTLAKÝ
ČISTIČ VYSOKOTLAKÝ
ČISTIČ VYSOKOTLAKÝ
VYSAVAČ PRŮMYSLOVÝ
ZAMETACÍ ZAŘÍZENÍ RUČNÍ
POPIS
ODVLHČOVAČ
ODVLHČOVAČ
ODVLHČOVAČ
ODVLHČOVAČ
TOPIDLO ELEKTRICKÉ
TOPIDLO ELEKTRICKÉ
TOPIDLO NAFTOVÉ
TOPIDLO NAFTOVÉ
TOPIDLO NAFTOVÉ
TOPIDLO NAFTOVÉ
TOPIDLO PLYNOVÉ
TOPIDLO PLYNOVÉ
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
specifikace
ROZSAH
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
2
0-11 000
0-17 000
0-4 000
0-23 000
0-35 000
0-11 000
0-10 000
výkon 15 m /h
tlak 3,2 bar
průtok 330 l/h, 100 bar
průtok 560 l/h, 150 bar
průtok 1 000 l/h, 250 bar
mokrosuchý
specifikace
výkon 20 l/den
výkon 40 l/den
výkon 50 l/den
výkon 80 l/den
výkon 3,3 kW
výkon 15 kW
výkon 10 kW
výkon 20 kW
výkon 29 kW
výkon 44 kW
výkon 14 kW
výkon 30 kW
DROBNÁ MECHANIZACE
POPIS
PILA POKOSOVÁ
PILA OKRUŽNÍ
PILA OKRUŽNÍ
BRUSKA PÁSOVÁ
BRUSKA PÁSOVÁ
BRUSKA EXCENTRICKÁ
BRUSKA VIBRAČNÍ
HOBLÍK TRUHLÁŘSKÝ
specifikace
průměr 305 mm
prořez 65 mm
prořez 75 mm
záběr 75 mm
záběr 100 mm
průměr 125 mm
záběr 80 mm
šířka záběru 82 mm
200
260
120
320
420
210
210
230
300
130
360
480
240
240
280
370
160
450
590
300
300
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
ROZSAH
0-16 000
0-23 000
0-27 000
0-36 000
0-3 000
0-6 000
0-8 000
0-10 000
0-11 000
0-12 000
0-4 000
0-5 000
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
200
260
300
360
110
160
170
190
220
240
120
140
230
300
340
410
120
180
200
220
250
270
130
160
280
370
420
510
150
220
240
270
310
330
160
190
DŘEVOOBRÁBĚCÍ
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
ROZSAH
0-19 000
0-6 000
0-6 000
0-6 000
0-7 000
0-6 000
0-3 000
0-5 000
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
260
140
140
120
140
120
110
140
300
160
160
140
160
140
120
160
370
190
190
170
200
170
150
190
CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH 21%
UPOZORNĚNÍ!
U produktů označených tímto symbolem může být účtován
spotřební materiál. Konečnou cenu stanoví personál půjčovny
podle konkrétních požadavků zákazníka.
10
DROBNÁ MECHANIZACE
POPIS
KAUCE
DROBNÁ MECHANIZACE
DROBNÁ MECHANIZACE MĚŘICÍ
POPIS
DÁLKOMĚR
LASER KŘÍŽOVÝ
LASER POTRUBNÍ
LASER ROTAČNÍ
PŘÍSTROJ NIVELAČNÍ OPTICKÝ
VYHLEDÁVAČ VEDENÍ
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
specifikace
ROZSAH
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
dosah 30 m
dosah 200 m
rozsah 300 m
zvětšení 24×
radio detekce
0-8 000
0-6 000
0-45 000
0-45 000
0-5 000
0-30 000
120
120
450
410
120
390
140
140
520
470
140
440
170
170
640
580
170
550
DROBNÁ MECHANIZACE
MĚŘICÍ / ZAHRADNÍ
DROBNÁ MECHANIZACE ZAHRADNÍ
11
KAUCE
DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU
POPIS
specifikace
ROZSAH
≥ 30 DNÍ 6-29 DNÍ 1-5 DNÍ
JAMKOVAČ ZEMNÍ VRTÁK
KŘOVINOŘEZ
MINIROTAVÁTOR
MINIROTAVÁTOR
MULČOVAČ ZAHRADNÍ
PILA ŘETĚZOVÁ
PILA ŘETĚZOVÁ
PLOTOSTŘIH
PROVZDUŠŇOVAČ ZAHRADNÍ
RÝHOVAČ
SEKAČKA NOŽOVÁ
ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍ
ŠTÍPAČ DŘEVA
VYSAVAČ/FOUKAČ
výkon 1,3 kW, průměr 100/150/200 mm
výkon 1,6 HP
záběr 615 mm
záběr 800 mm
záběr 570 mm
délka lišty 350 mm
délka lišty 400 mm
délka lišty 690 mm
záběr 400 mm
hloubka 500 mm
záběr 530 mm
průměr 90 mm
síla 10 t
průtok 625 m3/min
0-17 000
0-9 000
0-15 000
0-19 000
0-42 000
0-7 000
0-14 000
0-11 000
0-12 000
0-45 000
0-12 000
0-140 000
0-18 000
0-8 000
250
220
250
280
390
240
300
200
210
550
230
1 200
300
140
280
250
280
320
440
270
340
230
240
630
260
1 400
340
160
350
310
350
400
550
330
420
280
300
780
320
1 700
420
200
CENÍK PŮJČOVNY STAVES / 2016 / v3
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A PŘÍSLUŠENSTVÍ
CENA
MATERIÁL
KOTOUČE ŘEZNÉ
KOTOUČE BRUSNÉ
JÁDROVÉ VRTACÍ KORUNKY
rozměr
125 mm
150 mm
230 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
700 mm
180 mm
52 mm
82 mm
102 mm
122 mm
132 mm
152 mm
za 1 mm
150
200
350
750
1 000
1 200
1 500
2 500
700
520
820
1 000
1 200
1 300
1 500
CENA
MATERIÁL
VRTÁKY K JAMKOVAČI
rozměr
za 1 den
100 mm
150 mm
200 mm
100
150
200
50
HADICE K ČERPADLU
MATERIÁL
CENA
VRTÁKY SDS-Plus, SDS-max
zdarma
1 kus
100
každý další kus
Cenu poskytuje pracovník
Půjčovny na základě
konkrétních potřeb
a požadavků zákazníka.
PALIVO
Poplatek dle reálné spotřeby.
OŠKRTY
POZNÁMKY
CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH 21%
UPOZORNĚNÍ!
U produktů označených tímto symbolem může být účtován
spotřební materiál. Konečnou cenu stanoví personál půjčovny
podle konkrétních požadavků zákazníka.
PŮJČOVNA
KONTAKTY
OLOMOUC
Stará Přerovská 765/4
Olomouc - Holice
779 00
585 153 041
II. I.
7.00 - 17.00
OSTRAVA
Frýdecká 22
Ostrava - Kunčice
719 00
585 153 063
7.00 - 17.00
PRAHA
Náchodská 2301
Praha - Horní Počernice
193 00
585 153 047
II. I.
7.00 - 17.00
PROSTĚJOV
Kostelecká 14
Prostějov
796 01
585 153 062
7.00 - 17.00
DOPRAVA K ZÁKAZNÍKOVI
Pásmo I.
Pásmo II.
Mimo pásma
200,- Kč
350,- Kč
8 Kč/km + 225 Kč/hod.
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí pro přepravu
nákladním autem s nosností do 1800 kg.
...od vrtačky po bagr

Podobné dokumenty

Jednoúčelové stroje a zařízení - Strojírny a stavby Třinec, as

Jednoúčelové stroje a zařízení - Strojírny a stavby Třinec, as transfer feed table; turntable; slot milling machine; exhaust plant

Více

Léto 2009 - Gardenia.cz

Léto 2009 - Gardenia.cz postupně zanášen prachem. Systém filtrace vzduchu spolehlivě chrání motor a vyžaduje pouze občasné čištění. Nejsou to jen nízké vibrace, které přispívají k  pohodlné práci s  jamkovačem BT 121. Kro...

Více

Kompletní ceník VUMOP ke stažení

Kompletní ceník VUMOP ke stažení ● přirážka 100% ze základní ceny - za expresní analýzu, čímž se rozumí, že práce budou započaté nejdéle do 24 hodin po dodání vzorku a doba dodání výsledku je daná technologicky nutnou dobou pro da...

Více

Ceník programu ZAHRADA 1.1. - 31.03.2013

Ceník programu ZAHRADA 1.1. - 31.03.2013 NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

Více

Podzim 2007 - Gardenia.cz

Podzim 2007 - Gardenia.cz světa. Může to být kdokoli z  nich, protože pocházejí ze zemí, které mají nejdelší tradici v  dřevorubeckých sportech. Někdy se o  nich říká, že se rodí se sekerkou v ruce, a u mnoha z nich bych to...

Více