Přenosný výkonný projektor na dosah

Transkript

Přenosný výkonný projektor na dosah
LV-S3
pøenosný multimediální
mikroprojektor
Pøenosný výkonný projektor
na dosah
Projekce s perfektním obrazem…
na cestách, doma, kdekoli
Pøenosný mikroprojektor Canon LV-S3 poskytuje vysokou kvalitu za dostupnou cenu. Je ideální pro
poøádání prodejních prezentací na služebních cestách. Vynikající pro domácí projekci filmù. Navíc
je lehký, mimoøádnì kompaktní a velmi snadno se ovládá. A ho instalujete kdekoli, vaše projekce
bude dokonalá za všech okolností – díky jeho všestranným funkcím a snadné pøipojitelnosti
k široké škále multimediálních zaøízení.
VÝJIMEÈNÁ TICHOST
VYSOKÁ SVÍTIVOST
A KOMPAKTNÍ ROZMÌRY
Díky vysokému parametru 1 200 ANSI lumenù
a skuteènému rozlišení SVGA projektor LV-S3
promítá jasné, èisté obrazy, a projekce probíhá
za denního svìtla, tlumeného svìtla èi v úplné
tmì. Dosahuje vysoké výkonnosti navzdory
svému mimoøádnì kompaktnímu designu. Váží
pouhé 2,2 kg a jeho malý pùdorys odpovídá
formátu A5+. Jeho použití je tedy snadné za
jakýchkoli prostorových podmínek a promítané
obrazy jsou navíc plné záøivých, sytých
a bohatých barev.
A SNADNÉ POUŽITÍ
Poøádáte-li prezentace v malé kanceláøi nebo
sledujete film v obývacím pokoji, nechcete být
jistì rušeni nìjakým hlukem. Jednoduše
aktivujte tichý režim (pouhé 32 dB) a projektor
bude promítat maximálnì tiše. Hluk ventilátoru
je udržován na nejnižší možné úrovni také díky
automatickému nastavení systému ventilátoru
podle okolní teploty. Použití projektoru LV-S3 je
snadné. Dálkové ovládání mimoøádnì malých
rozmìrù umožòuje ovládat projektor pouhým
stisknutím tlaèítka. K dispozici je vám navíc
dálkové ovládání urèené speciálnì pro
prezentace, jehož pomocí mùžete snadno
ovládat všechny funkce bìžnì ovládané myší.
Pùvodní obraz
Jasný a èistý
promítaný obraz
Provázané skenování
PØESNÉ NASTAVENÍ OBRAZU
Šest rùzných možností pro nastavení obrazu
zaruèuje projekce dokonalé kvality za jakýchkoli
podmínek. Pomocí režimu Vysoký kontrast
Progresívní skenování
bez blikání
budou mít grafy a fotografie ostøejší obraz.
Režim Kino byl navržen pro promítání filmù
v zatemnìných prostorách. Pomocí režimu
Vlastní dle libosti snadno provedete nastavení
nìkolika faktorù. Díky režimu Automatický
obraz budou èerné oblasti opravdu èerné
a režim Automatické odstíny šedé zajistí
PLNÁ PØIPOJITELNOST
Pokud pøi práci s projektorem LV-S3 používáte
multimediální zaøízení – video, pøehrávaè DVD
nebo High Definition TV – staèí zaøízení pøipojit
projekci ostrých èernobílých snímkù.
a mùžete promítat. Vysoce kvalitní pøipojení
BEZPROBLÉMOVÁ KVALITNÍ PROJEKCE
vyšší kvality obrazu a podporuje širokou škálu
komponentního videa umožòuje dosáhnout
Chcete-li, aby projekce byla plynulá, diagonální
èáry na snímcích èisté a text mimoøádnì ostrý,
volte projektor LV-S3. Tìchto kvalit dosahuje
díky nové technologii progresívního skenování.
Konvenèní provázané skenování má totiž za
následek blikání obrazu.
signálù. Projektor LV-S3 je také vybaven
volitelným konektorem SCART, díky nìmuž lze
dosáhnout vysoké kvality pøi projekci s použitím
mnoha rùzných zaøízení, kterými jsou
napø. digitální videokamery nebo herní konzoly.
Projektor LV-S3 lze nastavit tak, aby pøi zahájení
každé projekce promítal vaše vlastní logo, což
NEZKRESLENÝ OBRAZ
Je-li projektor vzhledem k promítací ploše
vám umožní zapùsobit na pøítomné diváky.
umístìn pod úhlem, èasto dochází ke zkreslení
obrazu. Tento problém projektor LV-S3 øeší
použitím vertikální korekce lichobìžníkového
zkreslení. To usnadòuje instalaci projektoru
i v tìch nejmenších prostorách a vᚠobraz je
vždy perfektní.
Vertikální zkreslení
Výchozí displej
Korekce lichobìžníkového
zkreslení
Displej s vaším logem
Specifikace k projektoru LV-S3
LCD panel
Mechanizmus
Projekèní panel
TFT polysilikon
Vestavìný reproduktor
4 cm × 3 cm, 1 W, monaurální
Velikost a poèet
0,5" (pomìr stran 4:3), × 3
Další funkce
Progresívní skenování (480i/575i)
Poèet pixelù
800 × 600 (SVGA)
AMSS (Automatický skenovací systém)
10bitová digitální gama korekce
Optika
Výbìr obrazu (Standard – standardní, High contrast/Cinema –
Svìtelný zdroj
Lampa 150 W UHP
F èíslo a ohnisková vzdálenost
F1,6–1,8; f = 18,3 až 21,8 mm
Zoom
1,2 ×
Zoom a zaostøení
ruèní
Analogový vstup RGB
Mini D-sub15pinový
Posun objektivu
9:1
Digitální vstup
-
Elektronický zoom
× 0,5 až × 16
Video vstup
RCA Pinový x 1: Kompozitní vstup
vysoký kontrast/kino, Custom – vlastní)
Konektory
Mini D-Sub 15pinový: Analogový vstup/výstup RGB,
Obraz
komponentní vstup, vstup SCART
Nastavení výšky obrazu
Až 11,9 stupòù
Svítivost (normální režim)
1200 ANSI lumenù
Audio vstup
Stereo mini-jack
Svítivost (tichý režim)
960 ANSI lumenù
Audio výstup
Stereo mini-jack
Kontrastní pomìr
300:1
Myš
USB typ B
Uniformita
85 %
Projekèní vzdálenost
1,3–6,5 m
Mini DIN 4pinový: S-Video vstup
Fyzické parametry
Korekce lichobìžníkového zkreslení
Vertikální ± 20 °
-
Obrazové signály
Jmenovité napìtí
100 V, 100 až 120 V, 200 až 240 V, 50/60 Hz
Hmotnost
2,2 kg
Rozmìry
š: 278 mm, h: 213 mm, v: 80 mm
Spotøeba energie
244 W (tichý režim: 169 W)
Podporovaný vstup RGB
XGA(Komp.) /SVGA/VGA
Hluk
37 dBA (tichý režim 32 dBA)
HDTV
kompatibilní s 1080i/1035i/720p
Okolní teplota
5 až 35 °C
Barevné systémy
NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M a PAL-N s
Okolní teplota pøi skladování
-10 až 60 °C
Horizontální rozlišení
(video vstup)
500 TV øádkù
Skenovací frekvence
Horizontální:
15 až 80 kHz
Vertikální:
50 až 100 Hz
Takt:
100 MHz
™ Všechny názvy spoleèností a/nebo produktù jsou ochrannými známkami a/nebo registrovanými
ochrannými známkami jejich pøíslušných výrobcù na jejich trzích a/nebo v jejich zemích.
Spoleènost Canon si vyhrazuje právo zmìnit specifikace bez upozornìní.
VOLITELNÉ DOPLÒKY
7,7 m
6,5 m
3,8 m
3,2 m
200”
1,3 m
1,1 m
100”
34”
100”
Max.
zoom
200”
Min.
zoom
Souprava k pøipevnìní ke stropu LV-CL09
Kabel SCART LV-CA31
v1
34”
v2
SKUTEÈNÉ PROMÍTACÍ VZDÁLENOSTI (pøi použití standardního objektivu projektoru)
Velikost promítací plochy
Max. zoom
34'
100'
200'
1,1 m
3,2 m
6,5 m
Min. zoom
1,3 m
3,8 m
7,7 m
Výška, v1
46 cm
135 cm
270 cm
Výška, v2
5 cm
15 cm
30 cm
Canon Inc.
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-ku,
Tokyo 146-8501, Japan
www.canon.com
Evropa, Afrika a Støední východ
Canon Europa N.V.
P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen,
Nizozemsko
www.canon-europe.com
Èeské vydání 0040w037
© Canon Europa N.V, 2003 (0903)
Komponentní kabel LV-CA32

Podobné dokumenty

Photo Frame 850

Photo Frame 850 stolní základny mùžete pohodlnì dobíjet interní lithiovou baterii, která vystaèí cca na 2 hodiny provozu. Indikaci nabíjení mùžete sledovat pomocí statové ikony baterie na hlavní obrazovce. Baterie...

Více

Prospekt PN-E702 - ProfiTechnika CZ sro

Prospekt PN-E702 - ProfiTechnika CZ sro strany podniků a mohou se pochlubit velkou spolehlivostí, vynikající výdrží a snadným ovládáním. Přicházejí s širokou škálou rozměrů s možností instalace ne výšku nebo na šířku, což uživatelům umož...

Více

formátu .

formátu . 34 148,- Kč s DPH Intel ® , Intel Inside ® , Intel Inside logo ® , Celeron TM a Pentium ® jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Intel Corporation nebo dceřinných firem ve Spojených...

Více

3M katalog office - PAVEL KOHOUT.cz ...Váš dodavatel

3M katalog office - PAVEL KOHOUT.cz ...Váš dodavatel bez poškození povrchu opět odstranit.

Více

Katalog04 SK.qxd

Katalog04 SK.qxd byla pøipojena pøímo USB kabelem, výkyvné koleèko umoòující vertikální scrollování a zoomování, dobíjecí lithium−iontovou baterii s 4−úrovòovou indikací stavu nabití, univerzální tlaèítka Vpøed a ...

Více

XEED Range Bro 2h08 Czech.indd

XEED Range Bro 2h08 Czech.indd počítačů i notebooků již nabízí rozlišení SXGA+ a vyšší) projektory XEED dokáží zajistit, že účastníci prezentace uvidí přesně to, co budete mít na svém monitoru. VIDEO – Promítejte video ve vysoké...

Více

Sportovní klub SC Kolín

Sportovní klub SC Kolín Hospodářský výsledek za rok 2013 byl 339.123,79 Kč Výnosy (obrat): 8.601.422,98 Kč Závazky na účtu 321- dodavatelé se v roce 2013 snížily 136.066,94Kč Celkový dluh se snížil o 110.009,- Kč Závazek ...

Více