fresh maker - TV

Transkript

fresh maker - TV
FRESH MAKER
CZ
Návod k použití
Vážená zákaznice, Vážený zákazníku,
nákup spotřebičů do domácnosti je věcí důvěry. Zakoupili jste si Fresh Maker, výrobek společnosti
TV PRODUCTS CZ s.r.o. Gratulujeme Vám k Vaší volbě a děkujeme za důvěru.
Díky revolučnímu designu Fresh Maker ušetříte místo, náklady a čas. Skvělý výkon a jedinečná funkce zaručují
bleskurychlou přípravu ovocných nápojů plných vitamínů.
Denně zdravá porce ovoce a vitamínů… namísto jídla… jednoduše vypít „Fresh Drink“
Fresh Drink, nový zdravý trend sestávající se z celých plodů, které jsou rozmixovány na kaši a díky ovocné kaši
a díky ovocné šťávě získají krémově tekutou konzistenci. Pravé Fresh Drinky neobsahují žádné přídavné látky a
jsou vyráběny výhradně z čerstvě zpracovaného ovoce.
Pro všechny, kteří jí z časových důvodů jen málo ovoce a zeleniny. Oloupat a uvařit mrkev je časově náročnější, než
vypít denní dávku vitamínů. Doma vyrobené Fresh Drinky jsou lahodnější a zdravější, jelikož můžete použít bio
ovoce. Zejména v létě je velká nabídka čerstvého ovoce: jahody jsou úžasně aromatické a silně zbarvené. V zimě
dodává exotické ovoce jako ananas a mango domácím jablkám a hruškám obzvláště delikátní příchuť. Každý
si může vyzkoušet svůj oblíbený nápoj. Jeden má rád Fresh Drink spíše krémový a banánový, jiný pije spíš lehčí
nápoj…
Žádný koncentrát – žádný přídavek cukru
Žádné konzervační látky
Žádné zahušťovací prostředky
Mnoho radosti při přípravě Vašich Fresh Drinků!
Obsah balení:
1x Fresh Maker; 1x nádoba malá; 1x nádoba velká JUMBO; 1x čistící nádoba; 1x víčko s otvorem na slámku;
1x odkapávací tácek
Důležité bezpečnostní pokyny:
Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití a pokyny na následujících stranách! Návod uschovejte
k pozdějšímu nahlédnutí.
• Při vypínání přístroje (překlápění nástavce s motorovou jednotkou směrem dolů) je nutné nejprve stisknout
boční bezpečnostní tlačítko.
• Před odejmutím jednotlivých dílů příslušenství přístroj vždy vypněte (otočením směrem dolů).
• Po použití odpojte zástrčku ze zásuvky.
• Nádobku odstraňte pouze tehdy, jsouli všechny pohyblivé díly v klidu
• Respektujte veškeré pokyny v návodu k použití.
• Udržujte prostor pod nástavcem s noži čistý a suchý. Mohlo by dojít k nevratnému poškození přístroje.
• Před prvním použitím přístroj očistěte, zejména ty díly, které přichází do styku s potravinami.
• V přístroji můžete zpracovávat horké přísady s nejvyšší teplotou 85°C.
• Používejte přístroj jen k účelům, ke kterým je vyroben.
• Nikdy se nesnažte otočnou část s motorem přetočit více než je vymezeno (180°). Může dojík k poškození přístroje.
Bezpečnostní zarážka
Fresh Maker je možné uvést do chodu jen tehdy, pokud je nádoba spojená s nástavcem s noži a je správně zafixovaná.
Nebezpečí
• Přístroj a motorovou jednotku nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin.
• Také se vyvarujte mytí pod tekoucí vodou.
• Fresh Maker před čištěním odpojte ze sítě a očistěte ho jemným, vlhkým hadříkem.
• Před uvedením přístroje do povozu se ujistěte, že údaj o napětí sítě na přístroji odpovídá místnímu napětí sítě.
• Je-li poškozený síťový kabel, zástrčka nebo jiné díly přístroje, přístroj nepoužívejte a kontaktujte autorizovaný
servis.
CZ 1
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz
• Přístroj není hračka pro děti.
• Přístroj v provozu nikdy nenechávejte bez dozoru.
• Zacházejte opatrně s nástavcem s noži. Při čistění nožů postupujte velmi obezřetně, jelikož
čepele jsou velmi ostré.
• Nikdy nenechávejte Fresh Maker dlouho v provozu, mohlo by dojít k přehřátí motoru a případně i k jeho poškození.
• Obvyklá doba pro zpracování potraviny činí max. 10-20 sekund. Po uplynutí 20 sekund provozu je nutné vyčkat 15 sekund před dalším spuštěním.
• Větší kusy nakrájejte na menší, tím získáte stejnoměrné výsledky. Pro zpracování ovoce které
obsahuje nižší množství tekutin (např. jablka) přidejte minerální vodu, popř. kombinujte
s jiným více šťavnatým ovocem (např. hroznové víno) nebo jinou ovocnou šťávou.
• Jakmile jsou všechny díly správně sestaveny, postavte Fresh Maker pomocí otáčivého kloubu
do pracovní pozice a zatlačte na nádobku.
• Po pracovním procesu nechte přístroj vychladnout na okolní teplotu.
• Jakmile je motorová jednotka v provozu, nikdy neotvírejte nádobu.
• K přípravě polévek používejte zejména vařené přísady.
• Pokud mícháte horké nebo lehce pěnící tekutiny (např. mléko), naplňte pohárek maximálně
do ¾ objemu náplně.
1
2
3
Čištění nástavce s noži
Po použití přístroje očistěte nástavec s noži dodanou čistící nádobou.
Jednoduše nalijte do čistící nádoby trochu vody, přidejte trochu čisticího
prostředku a krátce promíchejte.
obr. 5: Fresh Maker
se spouští po otočení
nádobky dnem nahoru stlačením nádobky
Čistění Fresh Maker
Před čistěním přístroje vytáhněte zástrčku ze zásuvky a očistěte ho
jemným, vlhkým hadříkem.
Odstranění závad
4
5
6
7
9
10
Přístroj se neuvede do provozu.
Ujistěte se, že jsou všechny díly řádně sestaveny a přístroj je zastrčen
v zásuvce.
Funkce přístroje (viz. foto 1 až 10)
Kousky určené ke zpracování vložte do mixovacího nástavce.
V balení jsou celkem tři nástavce :
nejmenší – slouží k čištění nožů
střední – pro přípravu ovocných nápojů
velký – pro přípravu zmrzliny
Nástavec nasaďte na Fresh Maker.
Značky na nástavci a jeho příruby Vám ukazují správnou polohu pro nasazení a zajištění.
Ujistěte se, že je nástavec správně zajištěný, v opačném případě by přístroj z bezpečnostních důvodů
správně nefungoval.
Otočte nástavec s motorovou jednotkou směrem
nahoru a zatlačte na nádobku. Po uvolnění tlaku
na nádobku se motor zastaví. Postupným stlačením
a uvolňováním nádobky dochází k účinnějšímu mixování. Nejdéle po 20s nepřetržitého provozu motoru je
nutné přerušit mixování na dobu 15s..
8
Po otočení nádobky zpět dolů vyčkejte několik
sekund, než se tekutina nahromadí v pohárku dole
a odstraňte pohárek z přístroje – Dobrou chuť!
CZ 2
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz
Často kladené otázky
Můžu mýt všechny odnímatelné díly v myčce na nádobí?
Ano, s výjimkou motorové jednotky a nástavce s noži.
Můžu dát do nástavce vařící horké přísady?
Ne, nechejte přísady vychladnout na 85°C, aby nedošlo k poškození dílů přístroje.
Co mám dělat, když z Fresh Makeru vytéká tekutina?
Uberte množství náplně, zkontrolujte zajištění pohárku v přírubě.
Proč vydává motor během zpracování nepříjemný zápach?
Tento zápach se často objevuje při prvním použití přístroje. Zmizí po více použití přístroje.
Zápach a kouř se může také objevit při příliš dlouhém použití Fresh Maker. V tomto případě přístroj vypněte
a nechte vychladnout minimálně 30 minut.
Co mám dělat, když se motorová jednotka nebo motor při zpracování zablokuje?
Fresh Maker vypněte a odstraňte zablokované přísady. Zpracovávejte menší množství.
Šlehaný nápoj je příliš hustý – přimíchejte ovocnou šťávu nebo minerální vodu.
Intenzivní čistění Vašeho Fresh Makeru
Pokud po delším používání již nejdou odstranit z nástavce s noži zbytky ovoce pomocí čistící nádoby, oddělejte
z přístroje nástavec s noži pro jeho důkladné vyčištění pod tekoucí vodou.
POZOR – Dbejte na to, že pohárek i nástavec s noži mohou být oddělány jen v určité poloze. Při odejmutí dílů z přístroje nevyvíjejte nadměrnou sílu, mohli byste přístroj poškodit.
Dbejte při nasazování i oddělání pohárku i nástavce značení na přístroji.
Čistění nástavce s noži
POZOR – Dříve než začnete odstraňovat nástavec s noži, vytáhněte zástrčku ze zásuvky! Nože jsou velmi ostré –
dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se vyvarovali poranění!
1. Odpojte přístroj ze zásuvky
2. Odstraňte pohárek (přístroj se musí nacházet ve výchozí poloze, noži směrem dolů).
3. Vyklopte motorovou jednotku směrem nahoru (odpojte zástrčku ze zásuvky)!
4. Odstraňte nástavec s noži tak, že jej uchopíte na spodním okraji a otočíte jím směrem doleva (pozor: nože jsou
velmi ostré)!
5. Nyní můžete nástavec s noži očistit pod tekoucí vodou (pozor: v žádném případě nečistěte v myčce na nádobí)!
6. Po osušení nasaďte nástavec s noži na motorovou jednotku a zafixujte ji otočením směrem doprava (dbejte
označení na přístroji).
Obsah balení:
1x Fresh Maker
1x nádoba malá
1x nádoba velká JUMBO
1x čistící nádoba
1x víčko s otvorem na slámku
1x odkapávací tácek
Technické údaje:
Model: BG-E-872
Příkon/výkon: 230V ~ 50Hz/max. 300W
Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt
nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených
sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.
CZ 3
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz
Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto
druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku
se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.
Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému
opotřebení … )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či
nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese
riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a
popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
CZ 4
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz
FRESH MAKER
RECEPTY NÁPOJŮ
Jogurtovo-jahodový
Suroviny:
100 g bílého jogurtu
100 ml mléka
100 g jahod
lžička cukru
Postup:
Rozmixujeme všechny ingredience,
přelijeme do poháru a ozdobíme bazalkou
a jahodou. Před podávaním nápoj
ochutnáme a případně dosladíme.
Banánový
Suroviny:
1 zralý banán
½ hrnku nízkotučného jogurtu
1 lžíce cukru (dle potřeby)
• lze přidat 1 lžíce banánového likéru
1 hrnek drceného ledu
1 lžička citrónové šťávy
Postup:
1) Smícháme všechny ingredience v mixéru.
2) Podáváme s plátkem citrónu nebo banánu.
Borůvkový
Suroviny:
1 hrnek borůvek (mohou být i mražené)
150 g vanilkového jogurtu
1 lžíce citrónové šťávy
2 lžíce pomerančové šťávy
½ lžičky vanilkového extraktu
½ hrnku ledu
Postup:
Přidáme ingredience do mixéru.
Rozmixujeme.
Přidáme led.
Vánoční
Suroviny:
2 hrnky vaječného koňaku
1 banán
1 hrnek vanilkového jogurtu
¼ hrnku polotučného mléka
2 hrnky kostek ledu
špetka muškátového oříšku
špetka skořice
Postup:
1) Vše smícháme v mixéru a mícháme do hladka.
2) Před podáváním můžeme posypat trochou skořice.
Tropický
Suroviny:
1 banán
1 mango
2 kiwi
0,5 litru pomerančového džusu
3 kostky ledu
Postup:
Všechny ingredience smícháme v mixéru
a podáváme.
Mangový
Suroviny:
1 mango, oloupané, nakrájené na kousky
¾ hrnku chlazeného mléka
¼ hrnku vanilkového jogurtu
¾ lžičky vanilkového extraktu
3 kostky ledu
špetka soli
Postup:
1) Všechny ingredience dáme do mixéru
a mixujeme, dokud není nápoj jemně našlehaný.
2) Při servírování ozdobíme lístky máty.
Jardův jahodový koktejl
Suroviny:
Jahody, mléko, cukr, vanilkový cukr
(množství dle chuti)
Postup:
1) přidáme jahody
2) přidáme cukr a van. cukr
3) přidáme mléko
4) mixujeme
Banana split
Suroviny:
2 banány
200 g rozmačkaného nebo hodně najemno nakrájeného ananasu
1 a ¼ hrnku mléka
½ hrnku jahod (čerstvých nebo mražených)
2 lžíce medu
6 kostek ledu
1 kopeček vanilkové zmrzliny (nemusí být)
Postup:
1) Smícháme v mixéru prvních 5 ingrediencí a mixujeme do hladka.
2) Poté přidáváme kostky ledu.
3) Nakonec přidáme zmrzlinu, kterou také trochu promixujeme.
S mrkví a ovocem
Suroviny:
1 mrkev
100g bílého jogurtu
4 lžíce třtinového cukru
med
1 jablko
malá miska borůvek
3 banány
1 a ½ citronu
voda, čaj nebo minerálka
Postup:
Jablko s mrkví oloupeme a nastrouháme (jablko nahrubo, mrkev najemno),
zakapeme šťávou z citronu a dáme do mixéru. Banán nakrájíme na silnější kolečka
a spolu s borůvkami vsypeme k mrkvi a jablku. Přidáme cukr, jogurt a podle potřeby
cca 1 a 1/2 sklenice vody, minerálky či čaje. Důkladně rozmixujeme. Z citronu
nakrájíme kolečka na ozdobení a zbytek vymačkáme do mixéru. Přidáme med
a naposledy krátce promixujeme.