Pozvánka - Koncert flétnisty Hynka Kašlíka

Transkript

Pozvánka - Koncert flétnisty Hynka Kašlíka
Obec Vidče
si vás dovoluje pozvat na
KONCERT
u příležitosti výročí 30 let od úmrtí našeho rodáka
flétnisty Hynka
Kašlíka
koncert se uskuteční v neděli 7. listopadu 2010
v 15 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči
srdečně zvou pořadatelé
Koncert u příležitosti 30 let od úmrtí Hynka Kašlíka dne 7. listopadu 2010
V letošním roce uplynulo 30 let od úmrtí českého flétnisty Hynka Kašlíka. Hynek Kašlík se narodil
24.října 1904 v obci Vidče a zemřel 1.května 1980 v Brně. Po studiích na gymnáziu ve Valašském
Meziříčí byl přijat na brněnskou konzervatoř do třídy Prof.J Boka a později i na studium hudebních
věd. Dlouhá léta byl členem Orchestru brněnského rozhlasu a od roku 1956 působil ve Státní
filharmonii Brno. Vedle toho se intenzivně věnoval i komorní hře. Patřil k zakladatelům Moravského
dechového kvinteta a přechodně byl členem i slavného Českého noneta. Natočil celou řadu
gramofonových desek a rozhlasových nahrávek. V osobnosti Hynka Kašlíka můžeme spatřit jednoho z
nejvýznamnějších českých flétnistů 20. století.
Program:
J.S. Bach: Preludium a fuga
Antonio Vivaldi: Chrámová sonáta e moll pro violoncello a varhany
G. Telleman: Fantazie g moll
Camille Saint-Saens: Ave Maria pro flétnu violoncello a varhany
W.A..Mozart: Andante pro flétnu a varhany
M. Bruch: Ave Maria pro violoncello a varhany
C.P.E.Bach: Sonáta pro flétnu, violoncello a varhany
Antonín Dvořák: Adagio, ma non troppo pro violoncello a varhany Op. 104
(Chorál: Kéž Duch můj sám)
J. Gottwald: Varhanní improvizace na „Rorate coeli, desuper“
Eva-Maria Tockner – flétna
se narodila ve štýrském Leobenu. Po studiích na hudební škole a gymnaziu v Seckau u prof. Heidi Wartha byla
přijata na Universität für darstellende Kunst v Grazu do třídy Prof. Herberta Weissberga, prvního flétnisty
Vídeňských symfoniků. Již během svých studií se zůčastnila mnoha mistrovských kurzů např. u Erwina
Klammbauera, Michaela Martina Koeflera, či Jiřího Válka. V roce 2004 studovala na Tartiniho konzervatoři
v italském Terstu ve třídě Prof. Luisi Sello. Je držitelkou mnoha ocenění z mezinárodních soutěží např. ve
Frankfurtu nad Mohanem nebo Ravenny. Pravidelně natáčí pro rakouský rozhlas a koncertuje ve většině
evropských zemích.
Jan Žďánský -violoncello
studoval na konzervatoři v Pardubicích u prof. Josefa Krečmera. Na hudební fakultě AMU v Praze byl
posluchačem ve třídě Prof. Miroslava Petráše. Během studií se zúčastnil mnoha mezinárodních kurzů a stáží,
např. u Prof. Victorie Yagling (Helsinki), F.Bartholomeye (Vídeň), Prof. M.Zeuthena (Kodaň) aj. Je laureátem
soutěže konzervatoří v roce 1999, držitelem 2. ceny soutěže pro interpretaci soudobé komorní hudby ve
Frankfurtu n. M, nositelem několika cen ze soutěže v rakouském Semmeringu, v roce 2003 získal cenu za
nejlepší provedení skladby Leoše Janáčka na Janáčkově soutěži v Brně atd. Spolupracuje jako sólista s Komorní
filharmonií Pardubice, Capella Pallatina Mannheim, Tutti Bordeaux. Je členem mezinárodního institutu „Wiener
Klangstil“ pod patronací Vídeňských filharmoniků. Natáčí pro Český, Dánský a Rakouský rozhlas. Vystupuje na
festivalech Salzburger Festspiele, Max Reger Festival atd. V roce 2004 studoval na Kunstuniversität v
rakouském Grazu ve třídě Prof. Rudolfa Leopolda. Aktivně se věnuje též komorní hře (je členem Tria IUNO a
Kaprova kvarteta. Hraje na violoncello vídeňského mistra Josepha Wassermanna z roku 1748.
Jan Gottwald - varhany (arcidiecézní organolog arcibiskupství olomouckého)
Od dětství se aktivně zajímal o varhanní a sborovou hudbu (studium varhan a klavíru na ZUŠ Žerotín u prof. V.
Sobotky od r. 1995, předtím studium klavíru od r. 1993 u prof. R. Doležala) Absolvent hudebně-estetické sekce
Slovanského gymnasia v Olomouci. Posluchač varhanního oddělení Konzervatoře Brno (2002-2006, prof. P.
Kolař prof. Z. Nováček a varhanní improvizace u prof. D. Postráneckého) a Janáčkovy konzervatoře Ostrava
(prof. P. Rybka). Dále studuje dirigování (prof. S. Kummer, prof. F. Lavička, prof. P. Šumník, prof. P. Fiala –
vedlejší dirigentské disciplíny), klavír (prof. M. Vašek, prof. M. Bárta), cemballo (prof. Š. Pilátová), zpěv (prof.
J. Škrobánek a prof. V. Danielová) a od roku 2006 hudební vědu na Masarykově universitě v Brně. Účastnil se
řady mistrovských varhanních kurzů (M. Sander, R. Smits a další). Od roku 1995 aktivně působí v Olomouci
jako koncertní a chrámový varhaník (1997-2006 varhaník u sv. Mořice v Olomouci, od r. 1995 varhaník v
Olomouci-Nových Sadech aj.), Ve varhanní hudbě se věnuje především interpretaci české tvorby .Koncertně
vystupuje v celé střední Evropě – Rakousko, Německo, Slovensko, Maďarsko, Francie, Itálie (varhanní recitály,
korepetice sólistů, hráč continua, pěvec). V současné době je pedagogicky činný na Slovanském gymnasiu a na
ZUŠ Žerotín v Olomouci; zároveň působí na olomouckém arcibiskupství jako arcidiecézní organolog.

Podobné dokumenty

„ZUŠ uvádí“

„ZUŠ uvádí“ ansámblu Verner Collegium, jako houslista a violista spolupracuje s mnoha renomovanými umělci, komorními soubory a orchestry, působí rovněţ jako dirigent. Koncertoval ve většině zemí Evropy, v USA,...

Více

Spolkový Almanach - Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích

Spolkový Almanach - Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích V roce letošním zemřel také pan Jiří Trnka. Muţ, který konec své ţivotní cesty spojil s Netvořicemi a po určitý čas byl členem našeho Spolku. Svojí aktivitou a občanským nasazením rozhýbal klidné v...

Více

hudební medailon zámku hradec nad moravicí

hudební medailon zámku hradec nad moravicí ámecký areál v Hradci nad Moravicí se pro svůj architektonický půvab a přilehlý anglický park řadí k nejromantičtějším místům v České republice. Vypíná se na strmém ostrohu nad soutokem řeky Moravi...

Více

Knižní hydrobiologická literatura - Hydrobiologie

Knižní hydrobiologická literatura - Hydrobiologie Hrbáček J (1981): Produkční vztahy, výchozí struktura pro posuzování faktorů eutrofizace údolních nádrží. Academia, Praha, 58 pp.

Více

2013/14

2013/14 Uni. Mateja Bela v Banské Bystrici

Více

Časopis Kamarád - 24 - 2008

Časopis Kamarád - 24 - 2008 Lucie Polášková, Kateřina Kozlová, 2. třída

Více