Václav Upír Krejčí

Komentáře

Transkript

Václav Upír Krejčí
Nezávislý měsíčník pro Prahu 6
ČERVEN
Vychází 24. 6. 2013 / Zdarma
Rozhovor:
Sousedská
setkání
na Pernikářce
Ohlédnutí
za povodněmi
Najdete nás na
www.vase6.cz
Nádrž Džbán:
Nezaslouží si větší
pozornost?
Václav
Upír
Krejčí
Bydlím
ve starých
Řepích už
sedm let
editorial
e-mail: [email protected]
Využijte naše mnohaleté zkušenosti – poradíme Vám zdarma, zajistíme rychlý
prodej Vaší nemovitosti za poctivých podmínek a za velmi dobrou cenu.
www.LEXIREAL.cz
Naše Realitní kancelář se specializuje na Prahu 6 – zde žijeme, pracujeme a zde to velmi dobře známe –
sídlíme na adrese: Bělohorská 19, Praha 6-Břevnov
tel: 774 322 696
Vážení čtenáři,
nemohu začít jinak než počasím, červnové počasí opravdu
stálo za to. Hned na začátku
června přišla pro obyvatele
domů u Vltavy rána v podobě
povodní, které na šestce napáchaly naštěstí pouze materiální škody. Na fotografie
zaplavených ulic šestky se
můžete podívat na straně 16.
Hned po deštích začalo tropické vedro, které mnohé z nás
vyhnalo k vodě. Výsledkem
byla narvaná Petynka a slušně zaplněný Džbán. Právě na
Džbán se v tomto vydání zaměříme. Spousta vašich ohlasů
nás donutila otevřít toto téma, dřívější chlouba Prahy 6 je
momentálně nevyužita a objekty bývalých šaten jsou v dezolátním stavu. Co dál? Na to jsme se zeptali politických
stran. Co odpověděly, si přečtěte na politické dvoustraně.
A jestli máte k tomuto tématu také co říci, napište nám,
rádi to zveřejníme na našich webových stránkách www.
vase6.cz. Začátkem prázdnin přijdou další komplikace
v dopravě, tak se na ně musíme všichni připravit. Radostnou zprávu mám pro milovníky křížovek, konečně můžete
být za svou snahu alespoň symbolicky odměněni, pošlete
nám znění křížovky a budete zařazeni do slosování o knihu. Určitě se na prázdniny nějaké to čtení hodí. Příjemné
čtení a hezké, klidné léto.
Váš Aleš
INZERCE V6-0626
Z obsahu:
str. 8
Rozhovor s Václavem
Upírem Krejčím
str. 11
Přední Kopanina
str. 12
Kaple na Parukářce,
rozhovor s kaplankou
str. 14
Není džbán jako Džbán
str. 16
Ohlédnutí za povodněmi
str. 17
Otevřený dopis
Petru Kellnerovi
str. 22
Kanceláře místo hřiště
str. 24
Křížovka
str. 28
Vyrážíme na kole
V příštím čísle:
Možnosti letních sportů
na Praze 6: sporty +
adrenalin + koupání
Uzávěrka podkladů
a inzerce je 19. 7. 2013
Časopis vychází 29. 7. 2013
Vaše 6
Nezávislý měsíčník o dění na Praze 6
Vydává A 11, s. r. o., Bělehradská 568/92, P2
Registrace: MK ČR E 20630
Ročník II, vychází měsíčně.
Náklad 52 000 ks
Datum vydání červnového čísla 24. 6. 2013
Distribuci ZDARMA do schránek provádějí
Česká pošta, s. p., a Česká distribuční, a. s.
Seznam distribučních okrsků naleznete
na www.vase6.cz
Adresa redakce:
Milady Horákové 119
160 00 Praha 6
tel.: 233 320 484
e-mail: [email protected]
www.vase6.cz
Příjem inzerce:
Aleš Zavoral
[email protected]
tel.: 777 940 614
Pavel Horský
[email protected]
tel.: 775 940 614
Redakce:
Aleš Zavoral
[email protected]
Martin Březina
[email protected]
Radka Erbenová
[email protected]
Grafika:
Tomáš Souček
[email protected]
V případě nedoručení časopisu
pište na e-mail: [email protected]
nebo volejte tel.: 233 320 484
Předplatné
poštou nebo e-mailem: [email protected]
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vaše 6 není periodikem žádného politického
subjektu.
Vydavatel neodpovídá za věcný obsah
uveřejněných inzerátů.
Přetisk a jakékoliv šíření pouze se souhlasem
vydavatele.
aktuality
aktuality
Strašidelné léto v dopravě
Jednání
zastupitelstva
28. června
Výluky:
PŘIPRAVILI RADKA ERBENOVÁ A ALEŠ ZAVORAL, FOTO ARCHIV REDAKCE
Milady Horákové a Svatovítská, výluka
do 28. 9.
Evropská v úseku Vítězné nám. – Thákurova, 29. 6.–31. 10.
Jak bude jezdit MHD:
V
elmi zajímavé léto čeká občany Prahy 6 v dopravě. Díky, stavebnímu ruchu na Praze 6 bude i omezena MHD. Dne
29. 6. přestanou jezdit z Vítězného náměstí tramvaje na Hradčanskou, z důvodu
finálního dokončení křižovatky na Prašném mostě. Pro auta bude oblast Prašného mostu s omezením průjezdná. Výluka
bude trvat minimálně do konce září.
Další dopravní omezení čeká řidiče na Evropské ulici, kde bude u metra Dejvická
svedena doprava pouze do jednoho pruhu z důvodu překládky stropní desky ve
stanici Dejvická.
TRAM linky 5, 8, 20 a 26 budou ukončeny v oblasti křižovatky Špejchar (zastávky v ul. Badeniho). Místo nich bude
zavedena autobusová linka X-26 Divoká
Šárka – Dejvická a linka X-20 Nádraží
Veleslavín – Dejvická – Hradčanská (v ul.
Muchově).
BUS linky 143 a 180 budou vedeny v zásadě ve stávajících trasách, při stavebních
pracích v oblasti ul. Svatovítské začátkem
července budou jednosměrně odkloněny mezi zastávkami Dejvická a Vozovna
Střešovice na náhradní trasu.
TRAM linky 1, 18 a 25 budou vedeny
okolo Pražského hradu jako doposud.
Linka 2 je dočasně zrušena.
INZERCE V6-0641
4
www.vase6.cz
R
ada MČ Praha 6 zařadila na jednání zastupitelstva 28. června bod Vítězné náměstí. Je to výsledek sběru podpisů mezi
občany Prahy 6, kterých se sešlo přes 800.
Hlavním tématem bude regulační plán
pro VN. Dále se na zastupitelstvu bude
probírat také petice občanů proti demolici
„břevnovského mrakodrapu“ a „Vincentina“ a zástavbě okolního území. Jednání se koná tradičně v budově MČ Prahy 6
a v 15.00 hod. je zařazen pevný bod inter
pelace občanů.
INZERCE V6-0608
VÝKUP NEMOVITOSTÍ
za nejvyšší možnou cenu.
Vyřeším exekuce, dluhy,
okamžitá záloha až 500 tis. Kč.
Rychlé a seriózní jednání,
osobní přístup.
www.vykupnemovitostivpraze.cz
603 278 555
Povodeň
rozpůlila Císařský ostrov
N
a Císařský ostrov v Praze 6 naváželi
ženisté kamení, Vltava totiž ostrov
rozpůlila. Novým kanálem proudila skrze ostrov voda, která tak ohrožovala
Ústřední pražskou čistírnu odpadních
vod. Kameny by měly zabezpečit, aby
voda dále ostrov nedevastovala. Ostrov byl rozpůlen v úrovni proti zoolo
gické zahradě a Trojskému zámku.
MŠ Juarézova
přišla o kus zahrady
M
ateřská škola Juarézova přišla o kus
zahrady. Jde o ¼ pozemku o celkové rozloze 665 metrů čtverečních pronajatého od Pozemkového fondu. Nyní se
o část pozemku ale přihlásil restituent,
kterému byl vrácen a jenž jej obratem prodal soukromé firmě. Pokud by soukromý
investor chtěl na pozemku stavět, musel by
v rámci úředních jednání žádat vyjádření
i od Prahy 6. Radnice prý ale případné vý
stavbě. rozhodně není nakloněna.
Jubilejní Letní Letná
Opět se blíží doba, kdy v parku
na Letné vyroste pestrobarevné
šapitó, ve kterém bude probíhat
další ročník festivalu letní Letná.
Pozor na deratizační nástrahy H
Praha začíná deratizovat území zasažená povodněmi, aby zabránila množení
potkanů a jiných hlodavců. O deratizacích na konkrétních územích se rozhodlo po dohodě s městskými částmi. Deratizační nástrahy mohou být nebezpečné
a to hlavně pro děti, ale i pro domácí
zvířata. MČ proto apeluje na rodiče
a majitele domácích zvířat, aby dbali na
těchto místech zvýšené opatrnosti. Může docházet k vyhrabání nástrah a jejich
spolknutí, protože v podmáčeném te-
rénu je možné nástrahu z nory vyhrabat velmi snadno. Při pozření je nutné
dopravit zvíře k veterináři nebo použít
přípravek vitamin K-Kanavit – nakapat
na kostku cukru a vpravit do psa. Vždy
ale následně je třeba vyhledat veterináře. U koček je s Kanavitem problém, je
nezbytné vyhledat veterináře okamžitě.
Nástrahy jsou nalíčeny v těchto ulicích
na Praze 6: Sedlec, Roztocká, Podbabská, V Podbabě, Papírenská, Jednořadá,
Mlýnská.
INZERCE V6-0602
lavní pražská část festivalu se bude letos konat na na samém konci prázdnin, od 18. srpna do 3. září. Letos to bude
jubilejní 10. ročník. Za devět let existence se festival etabloval v pevnou součást
nejen pražského, ale i celostátního kulturního kalendáře. Letní Letná se stala akcí,
která nemá u nás obdoby – systematicky
přiváží to nejlepší ze světového nového
cirkusu a zároveň na 14 dní poskytuje vyžití dětem a jejich rodičům.
Již potřetí se před hlavní srpnovou částí v Praze vydá festival v červnu a červenci do regionů. Uvidí ho diváci v Olomouci
a navštíví také Lipno nad Vltavou.
politika
Reakce politických stran na využití vodní nádrže Džbán
Džbán bez ucha
MUDr. Antonín
Nechvátal
zastupitel městské
části
V
odní nádrž Džbán byla postavena
na Litovickém potoce do roku 1971.
Hráz je sypaná ze sprašových hlín
a má výpust do Šáreckého potoka. Plocha
nádrže je 16 hektarů. Slouží k regulaci prů-
toku Šáreckého potoka, rekreaci a rybaření.
Dno je štěrkové. Na pravém břehu nádrže
je koupaliště Džbán s plážemi, sportoviště
a parky. Koupání je ale možné i druhé straně. V zimě nádrž zamrzá a je zde možné
bruslení. Rozsáhlejší parkoviště je umístěno před koupalištěm. Poblíž je Kemp Džbán
s golfištěm. V přilehlém území jsou ještě tenisové kurty, fotbalová a další hřiště.
Základem odpovídajícího využití je
zajištění přístupu do území, jeho pěší
průchodnost, cyklistická průjezdnost
a parkování automobilů na okraji areálu.
Významné je zajištění přístupu pro pěší
a cyklisty z Liboce, Petřin a ze Šáreckého
údolí. Funkce území by měly být veřejné
rekreační a sportovní. Samotná nádrž potřebuje být volnější přístupná. Diskotéka
by se mohla stát hudebním klubem. Dále
na západě se nachází historické Hradiště
Dolní Liboc, které musí být uchováno v původní podobě. Zemědělskou půdu před
hradištěm je možné organicky včlenit do
areálu. Jedná se o počátek Divoké Šárky
se všemi jejími hodnotami.
Měla by být připravena koncepce
Džbánu a jeho okolí jako zeleného pásu,
následovat by mělo projednání s veřejností a odpovídající realizace.
Komu slouží Džbán?
Michal Tryml,
předseda klubu
zastupitelů
D
PŘIPRAVIL ALEŠ ZAVORAL
žbán a jeho vodní plocha je významným fenoménem Šárky, jde o prvotřídní turistickou lokalitu, která by
kromě procházkových tras měla nabízet
i vodní plochu a možnost sportovního a kulturního využití, (navíc leží v těsné blízkosti
přírodní rezervace i národní kulturní památky). Jenže co z toho je dnes k dispozici?
V prvním období po „listopadu“ se často
střetávaly idealistické představy s materialistickými záměry developerů. Pokud jde
o Džbán, byla předmětem zájmu hlavně
severní část s objekty šaten, kde byl zájem
o přestavbu na hotely atd. Nevíme, jak byla
privatizace nastavena – pokud v podmínkách nebylo obsaženo věcné břemeno veřejného přístupu k vodě, byla to chyba.
Dnes patří jak rozsáhlé pozemky na severní straně nádrže, tak i tam stojící objekty
několika skupinám vlastníků. Poloha u vody
v nich jistě hraje v jejich záměrech velkou
roli (vodní plocha ale patří městu). Kromě
soukromého zájmu by mělo být využití Džbá-
nu limitováno územním plánem (veřejný
zájem). Jenže územní plán zde požaduje rekreační využití s tak výrazným omezením,
že je zřejmě obtížné představy o využití realizovat. Pokud víme, s vlastníky o možnosti
alespoň dílčího využití nikdo nejedná. Praha
6 se hlavně stará o Petynku – to je její chlouba. Přitom na diskusi s vlastníky uvedených
pozemků by námětů bylo dost. Pro začátek
minimálně otevření veřejného průchodu kolem vody – to dnes není možné, protože areál je uzavřen. Témata k řešení tu tedy jsou.
Nejdřív se ale zřejmě bude muset na radnici
něco změnit – minimálně stav, kdy jednání
radnice určuje především zájem developerů.
Vodní nádrž Džbán – štěstí nebo ostuda Prahy 6?
Marie Kousalíková,
starostka MČ Praha 6
V
odní nádrž Džbán je největší vodní
plochou na Praze 6 a po Hostivařské
přehradě to bývalo druhé největší
přírodní koupaliště v Praze. Přehradní nádrž má rozlohu 18 ha, její maximální hloubka je 7,5 m a objem nádrže se blíží 0,5 mil m3
vody. 8,5 m vysoká a 75 m dlouhá hráz byla
dokončena v roce 1968 a stala se jistou přehradou i v názvosloví. Část potoka do ní přitékající se nazývá Litovecký potok, z nádrže
pak již vytéká potok Šárecký. Vodní nádrž
byla vybudována především ke koupání a rybaření, nezanedbatelná však není ani její retenční funkce ve vodním systému Šáreckého
údolí. Tolik k základním údajům.
Pozorný čtenář si jistě všiml minulého času při výčtu druhého největšího přírodního
koupaliště v Praze. Ano, nádrž Džbán patřila
mezi velmi oblíbená a navštěvovaná koupali-
6
www.vase6.cz
ště v Praze se šatnami, sportovními hřišti,
občerstvením, půjčovnou loděk, vlastním
rozsáhlým parkovištěm a jednou pikantností navrch, nudistickou pláží. Po roce 1989
kdy v celé společnosti proběhl proces majetkoprávních restitucí, privatizací a převodů,
zůstal tento proces na tomto koupališti nedokončen. Místo se svými ambicemi hodně
ztratilo z pověsti. Příležitostí k rehabilitaci
bylo v nedávné době několik. Jednou z největších byla úvaha zahrnout toto místo do
konání olympijských disciplín v případě, že
by se stala Praha hostitelkou Olympiády v roce 2016 resp. 2020. V roce 2008 Magistrát
hlavního města Prahy navrhl odbahnění celé
nádrže, ale ani toto zlepšení vodního režimu
nepřineslo výrazné aktivity v místě. Vodní
dílo Džbán je totiž v majetku hlavního města spravovaná magistrátem, zatímco okolní
pozemky jsou privátní.
Na předmětnou lokalitu byla v průběhu
dvou posledních desetiletí zpracována celá
řada zajímavých projektů, od přírodního
koupaliště přes lázně se šatnami a ubytováním a devítijamkovým golfovým hřištěm. Žádný z projektů nebyl uskutečněn,
překážkou nebyly jen nedořešené majetkoprávní vztahy a ne vždy jednotně uplatňovaný vztah k ochraně přírody, ale třeba
i taková kuriózní skutečnost jakou je vedení vysokého napětí vzduchem nad tímto
přírodním koupalištěm.
V případě, že příprava nového tzv. Metropolitního plánu bude pokračovat, měly
by být zásadní připomínky Prahy 6 zaslány
v září letošního roku. Ani to ale nemůžeme
zaručit.
Nový územní tzv. Metropolitní plán
zpracovává hlavní město. Městská část
Praha 6 je připravena nárokovat větší otevření tohoto území veřejnosti a širší společenské využití než v minulosti. V případě,
že příprava nového tzv. Metropolitního
plánu bude pokračovat, měly by být zásadní
připomínky Prahy 6 zaslány v září letošního roku. Ani to ale nemůžeme zaručit.
Šárecké údolí je kouzelný přírodní útvar
a vodní nádrž Džbán k němu neodmyslitelně patří. Je místem rekreačního sportování a cílem řady přírodních a vlastivědných
procházek, z druhé strany je však i místem nenaplněných ambicí a nedořešených
problémů. Je to místo, ke kterému můžou
různí lidé mít velmi různý vztah. A tak se
vlastně vracíme zpět k otázce v záhlaví
tohoto článku byť bez možnosti ovlivnit
odpověď: Vodní nádrž Džbán – štěstí nebo
ostuda Prahy 6?
politika
Kdysi pýcha, dnes spíš ostuda
PhDr.Helena
Briardová,
zastupitelka KSČM
V
zpomínám si, s jakým nadšením jsme
na přelomu šedesátých a sedmdesátých let přivítali otevření vodní nádrže Džbán k rekreaci. Po betonových plaveckých bazénech to bylo něco jiného, přírodní
jezero s moderním rekreačním zázemím –
třemi pavilony s šatnami, toaletami, sprchami i restauračním zařízením. Byli jsme pyš-
ní, že máme takové místo k rekreaci v našem
městském obvodu a rádi jsme se tam jezdili
koupat a opalovat. Vstupné bylo lidové.
Letos 11. června jsem se po dvaceti letech
na Džbán zajela znovu podívat. Příroda je
stále krásná, voda i po předchozích deštích
příjemná. Hororový pohled ale skýtají stavby, které mají sloužit rekreantům. Dveře
a okna vytlučené, zdi oprýskané, pár rozviklaných lavic a stolů. Za co má návštěvník
platit vstupné 50 Kč, děti a důchodci 30 Kč,
vskutku není jasné.
I když slunce svítilo jako o život a teploměr
ukazoval téměř 25 stupňů, travnatá plocha
u nádrže zela prázdnotou. Jen na parkovišti
před vstupem do areálu trénovali motorkáři
slalom a na sousedním pozemku panoval čilý
ruch v soukromém golfovém klubu.
Před pěti lety investovala pražská radnice 32 milionů korun do vyčištění dna nádrže od bahna. Proč nechala tak zchátrat
stavby areálu? Jejím posláním je přece zajišťovat kvalitní podmínky pro život obyvatel a návštěvníků hlavního města, tedy i pro
jejich rekreaci. Ledaže by tuto svou roli plnit nechtěla. Pozemky u Džbánu jsou teď
určeny výhradně jako zeleň, budeme muset
ohlídat, aby se v novém Metropolitním plánu neobjevily jako zastavitelné. Pravicové
vedení Prahy se rádo zbavuje odpovědnosti
za údržbu objektů, které nechalo zchátrat, jejich prodejem. A v okolí Džbánu se
už šušká, že o pozemky mají zájem movití
soukromníci. Uděláme všechno, abychom
tomu zabránili. Ale budeme potřebovat
podporu občanů.
Vodní nádrž Džbán
René Pekárek,
místostarosta
MČ Praha 6
K
oupaliště bylo vybudováno koncem
šedesátých let minulého století,
je největší vodní plochou (18 ha)
v Praze 6. Ve své době patřilo mezi dobře
vybavené rekreační vodní plochy a přesahovalo rámec Prahy 6. Džbán plní také
retenční funkce ve vodním systému Šáreckého údolí (Litovecký a Šárecký potok).
V současné době na koupališti jsou největším problémem nedostatečné služby (šatny, občerstvení apod.). Dosavadní jednání
MČ Praha 6 s Hlavním městem nevedla
(zejména z důvodů ekonomických, majetkoprávních a různosti názorů na ochranu
unikátní přírody) ke zlepšení. Magistrát
hlavního města Prahy sice provedl odbahnění celé nádrže, ale ani toto zlepšení
vodního režimu nepřineslo nové výrazné
aktivity v místě. Obnova a modernizace
koupaliště musí být součástí programu
Hlavního města (které je vlastníkem) pro
rozšíření možností rekreace a zlepšení životního prostředí. Dalším důvodem podporující rekonstrukci areálu je i současnými
povodněmi vyvolaná potřeba vybavit Šárecký potok dalšími retenčními prostory,
a to po celé délce jeho toku, aby bylo možno významněji zasáhnout do odtokového
INZERCE V6-0651
režimu v případě povodňových průtoků.
Kromě využití pro koupání veřejnosti,
ploch pro další doplňkové sporty, zejména míčové hry a vybavení pro děti, se dále
nabízí i možnost spolupráce s Fakultou
tělovýchovy a sportu, která měla již v minulosti rozpracovaný záměr pro oživení
a využití tohoto prostoru. Koupaliště má
mimořádnou atmosféru, lokalita je dobře
dostupná a její atraktivita se ještě zvětší
po uvedení do provozu prodlouženého Metra A. Rozvoj je i v souladu s Územním plánem. Jediné, co musí Hlavní město najít,
jsou „Finance“ a to nejen ve vlastní „kase“,
ale i od sponzorů, státu či Evropské unie
zejména poté, co kromě rekreace může být
součástí protipovodňových opatření.
osobnost Prahy 6
osobnost Prahy 6
Veselý
Upír z Řep
PŘIPRAVIL MARTIN BŘEZINA, FOTO ARCHIV VÁCLAVA UPÍRA KREJČÍHO
Václav Upír Krejčí je komik,
herec, spisovatel, spíkr,
dramaturg, scenárista,
textař, zpěvák, fotograf,
a tak trochu renesanční
člověk, který má vřelý vztah
k Praze 6.
M
iluji ji. Bydlím na Praze 6 už
sedm let, přestěhovali jsme se
do starých Řep. Ale tím to zdaleka nekončí. Teta Jana bydlí Na Dlouhém
lánu. Také mám na Kulaťáku obvodní lékařku a má tchyně Marie, která bydlí na
Praze 6 ve Verdunské ulici, tam má oční
ordinaci. Dole pod nimi se nachází kasino
Pavla Páska, v jehož kapele Walda Gang
zpívám. Naproti bydlišti mé tchyně má
můj kamarád Tomio Okamura obchod.
U Skleňáku se rád dívám na vrtuli – sochu Franty Bělského, českého sochaře,
který byl uznávaný a byl jeden z nejslavnějších sochařů Anglie. Byl i předsedou
svazu sochařů. Znal jsem ho osobně. Byl
manželem Ireny Sedlecké, což je sestra
maminky Michala Nesvadby. Také ona je
slavná a uznávaná sochařka Velké Británie, která sochala Nikiho Laudu, Yula
Brünnera, Laurence Oliviera či Freddieho Mercuryho, což je ta socha ve švýcarských horách na jeho posmrtném CD.
V Londýně jsem u paní Ireny několikrát
bydlel a napsal jsem o ní i povídku. Projevil jsem přání, že bych chtěl mít taky
takovou tetu, jako má Michal Nesvadba.
A ona mi zavolala a řekla, „Říkej mi teto,
odedneška jsem i tvoje teta.“ No, není to
krásné? Pak mně nabídla, jestli bych o ní
nenapsal knihu, že mi věří, jinak žádné
rozhovory nikomu nedává. Prý, Upírku,
přijeď na půl roku, budeš bydlet v Londýně v mém prázdném domě a všechno
budu financovat. Nádhera! Kvůli jiným
závazkům jsem ale musel odmítnout,
třeba na to ještě někdy dojde.
● Narodil jste se v Rakovníku, můžete
popsat svou cestu až do Řep?
Cesta to byla víc než složitá, z Rakovníka, jak my říkáme Ria Rakáča, jsem
nejdříve odešel do Kladna. S komunitou,
kterou jsem založil, jsme tam koupili
8
www.vase6.cz
domek. Odtud jsem se přestěhoval do
šíleného ateliéru v Praze-Karlíně, který
neměl nic. Ani záchod, na toaletu jsem
chodil do metra. Ta pastouška neměla
ani okno, ani topení, ani vodu, ani žádný
odpad. Kvůli ní jsem zažil nejhorší zimu
svého života. Pak se nade mnou smiloval
Michal Nesvadba a nechal mě bydlet ve
svém ateliéru na Žižkově. Potom jsem
žil na nábřeží proti Národnímu divadlu.
Následoval delší pobyt v Erbenově ulici
v Praze 5-Košířích. No a pak jsem se usadil v Řepích…
● Chtěl jste cíleně domeček?
Hledali jsme něco, kde bych si mohl
udělat televizní studio, kde bych mohl
zkoušet. A nejlepší to bylo právě v Řepích. Ostatně můžete se podívat na
http://upir.eu/stodola.asp.
● Máte doma tři holky, jak je zvládáte?
No, spíš se zeptejte, jak zvládají ony
mě…
● Starší dcera Klára roste v pěknou
slečnu, jak to jako tatínek vnímáte,
nemáte trochu strach z období puberty, že ji budou kluci obletovat?
To už se děje, všechno je tak uspěchané… A puberta? Ta už nás zastihla, na
tisíc procent, to je síla. Žena Zuzanka
říká, že všechny děti v pubertě by měli
odvézt na nějaký ostrov do sanatoria, že
to je nejhorší mladistvá nemoc. Že by děti
v tomhle období neměly nic dělat, ani se
učit. S tím musím jen souhlasit. Ale kolikrát mě napadlo, jaký jsem byl puberťák
já. Chtěl bych se vidět. To muselo být
hrozný, ale asi legrace.
● K jakým místům na Praze 6 máte
největší či nejbližší vztah, kam byste
mě vzal na procházku?
Rád chodím do obory Hvězda a do Divoké Šárky. Tam jsem se několikrát koupal, je tam moc pěkné koupaliště. Vůbec
mi nevadí, že je tam studenější voda. Na
Strahov jsem chodil skoro na všechny
koncerty, naposledy jsem tam byl na AC/
DC. A překrásný je Břevnovský klášter,
s dětmi tam chodíme na pouť. Také bych
vás pozval k hrobu Václava Babinského,
zazpívali bychom si o něm píseň. Traduje se, že bydlím nedaleko jeho tehdejšího
bytu. No a pak bychom šli na pivo do naší
Sokolovny. Chodím tam často na zahrádku, mám to kousek od domu. Pak bychom
si mohli vyšlápnout pražskou Eiffelovku
na Petříně. Odtud je pak kousek na Pražský hrad. Tam jste snad už byl… Už teď
mě bolí nohy…
● Nakolik se na Praze 6 uplatňujete
profesně?
Nikdo nějak nemá zájem! A když už se
něco pořádá, nějaká ta kultura, tak si nevzpomenou. Škoda. S kulturním vyžitím
to není žádná sláva. Všichni se vymlouvají na to, že nejsou peníze. Zapomínají, že
peníze budou vždycky, ale my nebudeme.
● Trochu mě překvapuje, že o vás není zájem, protože máte velice široký
záběr, u vaší profese se uvádí nemálo
položek. Těmi jsou komik, herec, spisovatel, spíkr, dramaturg, scenárista,
textař, zpěvák, fotograf a tak trochu
renesanční člověk. Jakých úspěchů si
nejvíc vážíte?
Úspěchy? Hlavně mě to baví, kdyby mě
to nebavilo, nedělal bych to! Horší je, když
to zrovna nejde. Ten tvůrčí porod je komplikovaný, nechce a nechce se to zrovna
narodit. Například psaní. Tak si říkám, nebylo by lepší, když ti to psaní nejde, dělat
něco, co ti jde? A když zkouším novou divadelní hru, říkám si, proč nepíšeš, vždyť
ti to psaní jde mnohem líp. Vysvětlím to.
Když něco nového vzniká, jde to ztuha,
nedaří se a já pořád nemůžu přijít, jak na
to, jsem na sebe nesmírně naštvaný. To
je to, co nemám rád. Člověk si připadá
neohrabaný, hloupý, trapný, nahatý… Ale
pak, když se to narodí, začne to šlapat a začnu si vymýšlet gagy, je to nádhera. Pro
tyto okamžiky nechodím pracovat třeba
do fabriky. A čeho si vážím? Že se některé
z mých čtrnácti knih vyprodaly. Například
kniha Bezceler z roku 1993 se prodala
v třicetitisícovém nákladu, ostatní tak
zhruba po patnáctitisícových nákladech.
Nebo že na moje dětské představení přijde 800 diváků. Anebo když jsem teď vystupoval v Modřanech v mateřské školce,
chválila mě paní ředitelka, že se mi snad
jako prvnímu podařilo udržet celou hodinu pozornost těch tříletých dětiček. Že mě
teď při natáčení Kameňáku 4 pan režisér
Novák pochválil, že umím skvěle zahrát.
Že mě potká v prodejně člověk a řekne mi,
Žije se nám dobře,
protože jsme veselí
a radujeme se
z příjemných věcí.
Netrápíme se tím, co je
špatné.
že přečetl všechny mé knihy. A ptá se, kdy
vyjde další, protože ho baví, jak píši. Že
mě zastaví maminka s děckem, ukáže na
mě, a prcka se zeptá, co že je to za pána.
A to čtyřleté dítě řekne Upír. Když jsme
s Ivem Pešákem a kapelou Dýza Boys
zpívali a bavili krajany v Chicagu, tak
se smálo a tleskalo víc než 800 diváků.
Naše CD se vyprodalo v nákladu 13 tisíc
kusů a náš videoklip dyzaboys vidělo na
YouTube přes 9 milionů diváků. Nebo při
natáčení anglického filmu Příběh rytíře
mě oscarový scenárista a režisér Brian
Helgeland a hlavní hvězda Heath Ledger
chválili za můj herecký výkon, že jsem
se až styděl. Když to viděl Jiří Bartoška,
ocenil můj výkon také. A málokdo ví, že
namlouvám komentáře pro dokumenty
a filmy. Říkají mi, že mám zajímavý hlas
a že mě rádi poslouchají… No není to málo? A popravdě to není zdaleka vše, ale to
už bych se asi moc chlubil (smích, pozn.
aut.).
● Je ještě nějaká profese, která by vás
bavila?
Malování, ale kruciš, to mi nejde!
● Málokdo asi ví, že jste byl také spoluautorem grotesek pro britskou televizi
BBC…
Dlouhodobě to připravujeme s týmem,
a hlavně s Petrem Pivrncem Urbanem…
● Co děláte v současné době, čemu se
nejvíc věnujete?
Píši muzikál Paráda, divadelní hru Dědek a také filmovou pohádku o čertech.
Díky tomu sedím, jím, tloustnu a trápím
se.
● Jak jste zmínil, spolupracujete se
stále populárnější kapelou Walda
Gang. To musí být velká zábava…
To tedy je. Alternuji s Waldou jako zpěvák. Moc mě to baví. Ale původně jsem
bubeník. Hrál jsem kdysi s kapelou Brutus. V Kameňáku 4 hraji funebráka, ale
také právě na bicí s Walda Gangem.
● Co Mimtrio, ještě s Michalem fungujete? Je to takové zvláštní, že jste
„trio“, ale jen dva?
Škoda, už nefungujeme ani ve dvou.
Ale možná se blýská na lepší časy. Světlana Nálepková, která dlouhá léta odmítala
comeback, na sedmdesátinách Borise
www.vase6.cz
9
Pohled do dávné minulosti
Hybnera prohlásila: „Borisi, ještě pořád
chceš, abych schválila znovuvzkříšení
Mimtria? Tak já ti to dám jako dárek.
Chci, aby Mimtrio znovu hrálo!“
● Podstoupil jste operaci horních očních víček, to jste udělal kvůli filmu či
divadlu? Asi to nebylo nic příjemného…
No, já poseroutka nad sebou zvítězil.
Připadám si jako hrdina. A proč jsem to
udělal? Jednak mně to nabídli v rámci
reklamy, takže zdarma, a pak se cítím
mnohem líp, i když jsem starý. Už jsem
se sám sobě nelíbil. Teď už se mohu zase
podívat do zrcadla.
● Taky jste po rodinné dovolené
v Egyptě pěkně opálený, cestujete rád?
Tam se mi líbilo, jsem teplomil. Ale
pozor, rád necestuji. To mě otravuje.
Ale když už jsme na místě, tak to je jiná. Snažíme se každé jaro vycestovat
za sluncem, za baterkami. Moře a slunce mě nabíjejí. V poslední době jezdím
přes prázdniny s řeckou cestovní kanceláří Pantour, kde také hraji představení. Na podzim podnikáme poznávací
cesty, na kterých se snažíme dětem
ukazovat krásná města. Loni jsme byli v Paříži, letos pojedeme do Benátek,
pak do Florencie. Nejexotičtější zemí,
kterou jsem viděl, byla Severní Korea
za vlády Kim Ir-sena a pak Sýrie.
● Co plánujete do blízké budoucnosti?
Všechno dospat, ale je to řehole. A dopsat i autobiografickou knihu Šťastné
hororové mládí, což je kniha o mém nepochopitelném drsném životě, od narození do 15 let. Je to síla. Soukromě
ať to zůstane, alespoň jaké to je, nechci
zvyšovat nároky, ani touhy. Žije se nám
dobře, protože jsme veselí a radujeme se
z příjemných věcí. Netrápíme se tím, co
je špatné. Jan Werich moudře prohlásil:
„Když jsem dlouho smutnej, tak jsem
potom levnej. A já chci, abych byl drahý.“
Děkuji za rozhovor.
INZERCE V6-0638
15
historie
Přední Kopanina
Kopanina je název, který označuje místo,
kde bylo mnoho kopáno.
V
tomto případě šlo o lámání opuky se specifickou žlutou barvou,
která se nazývá zlatá opuka.
Používala se ve stavebnictví, ale i v sochařství, o čemž
svědčí reliéf nad oltářem
v místním kostelíku. Dnes je
z lomu přírodní památka, jen
příležitostně je povolena těžba kamene pro opravu historických památek.
Pověsti o Kopanině sahají až do dob Přemyslových
a Ctiradových, zmíňuje se o ní
i Václav Hájek z Libočan. První historická zmínka o Kopanině je z roku 1285, kdy obec
vlastnil jakýsi pan Budislav.
Pak jsou známa další jména
vlastníků ve 14. a v 1. pol. 15.
století. Jeden z nich, Záviš
z Kopaniny je uváděn r. 1393
v souvislosti s určitými jedná-
ními s klášterem sv. Tomáše
v Praze.
Určité majetky tu měla i kapitula pražská a později i klášter sv. Kateřiny na Novém
Městě pražském, ale přesné
majetnické souvislosti nejsou
z kusých historických záznamů jasné. Potvrzeno je, že
r. 1566 prodala kapitula část
kopaninského majetku Isiáši Velíkovi, který tu postavil
nový dvůr, ale ucelený majetek dlouho neudržel, část mu
byla císařem Maxmiliánem
jako pokuta odebrána a darována pražské jezuitské koleji
u sv. Klimenta. Také kapitula
postoupila část svého kopaninského majetku jezuitům.
A zbývající část kapitulního
majetku r. 1559 koupila obec
v Tuchoměřicích, spolu s ní její konšelé a rychtář. K Tucho-
měřicům připojili r. 1594 svou
část kopaninského majetku
i jezuité.
Kopanina velice trpěla ve
všech válkách 17. a 18. století, neboť leží na cestě, kterou
se vždy nepřítel hrnul do Prahy. Svědčí o tom velký kosterní nález na místním hřbitově,
jde zřejmě o společný hrob
padlých vojáků.
Také historie kopaninského
kostelíka sv. Máří Magdaleny
sahá až do dob pohanských,
kdy prý kněžna Ludmila, než
se stala křesťankou přicházela do Kopaniny obětovat
keltským bohům. Jako osobní patronku si vybrala bohyni Crosinu, Čechy nazývanou
Krušina, tedy bohyni Velkou
(kněžnino soukromé obětiště
pak bylo v blízkosti Vyšehradu,
tam kde je dnes kostel sv. Pankráce).
(Pokračování)
INZERCE V6-0643
100. VÝROČÍ DIVADLA V ŠÁRCE
PRODANÁ NEVĚSTA
Neděle, 1. září 2013 ve 14,00 hod.
Starostka Městské části Praha 6 Marie
Kousalíková si Vás dovoluje pozvat na představení
opery Bedřicha Smetany – Prodaná nevěsta, které
bude uvedeno u příležitosti Dne Prahy 6
V místech původního přírodního divadla
v produkci Originálního hudebního divadla Praha
vystoupí sólisté, orchestr a sbor opery Národního
divadla v Praze
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost pro výlet do
přírody spojený s nezapomenutelným uměleckým
zážitkem. Nebude chybět ani občerstvení. Deky na
sezení, eventuálně deštníky a pláštěnky s sebou.
Vstup zdarma
za pomoc děkujeme:
10
„…Ohlašujeme
slavnému publikum, že se tu jakožto při slavné pouti
www.vase6.cz
provozovati bude znamenitá a nikdy předtím nevídaná…“
www.praha6.cz
www.musictheatre.cz/sarka
www.vase6.cz
11
PŘIPRAVILA RADKA ERBENOVÁ, FOTO PRAZAK
PŘIPRAVIL MARTIN BŘEZINA, FOTO ARCHIV VÁCLAVA UPÍRA KREJČÍHO
osobnost Prahy 6
zajímavost Prahy 6
zajímavost Prahy 6
Kaple na
Pernikářce
PŘIPRAVILA RADKA ERBENOVÁ, FOTO ARCHIV
Na pražské Hanspaulce jsem si povídala
s Mgr. Marií Kuldovou z restaurátorského
oddělení odboru péče o památkový fond
Národního památkového ústavu v Praze.
Předmětem našeho hovoru byla dejvická
kaple sv. Michaela Archanděla.
● Jak jste se ke kapli sv. Michaela Archanděla dostala?
Musím říci, že to nijak nesouviselo s mým zaměstnáním. Je to pouze soukromá
iniciativa občanky Prahy 6.
Na Hanspaulce jsem vyrůstala
a kolem kaple chodím vlastně odmalička a jen jsem pozorovala její neutěšený stav.
Když se zhruba před pěti lety
začaly kolem kaple dít pozitivní věci, začala jsem se o ni
zajímat blíže. Sledovala jsem
její postupnou obnovu. A když
byla oprava kaple dokončena,
začala jsem se zajímat o její využití. Kaple je majetkem státu,
respektive šesté městské části.
Začala jsem kolem sebe tvořit
okruh stejně nadšených lidí
a navázala jsem jednání s MČ
Prahy 6. Podařilo se mi uzavřít
s magistrátem smlouvu o tom,
že můžeme kapli využívat
k modlitbě nešpor jednou za
měsíc a jiným akcím po předchozím ohlášení a následném
12
www.vase6.cz
schválení. Stala jsem se „kaplankou“(„kapelnicí“ – kostelnicí).
● Začněme tedy od začátku,
přibližme historii kaple.
Oblast dnešních Dejvic byla
ve středověku hustě osázena vinicemi. Třicetiletá válka
tu způsobila velké škody, ale
ty byly ve druhé polovině 17.
století poměrně dobře napraveny. Na vinicích byly zbudovány domy, letohrádky a kaple.
Do tohoto období spadá také
budování kaple sv. Michaela
Archanděla. Je téměř neuvěřitelné, že se dochovalo přesné
datum svěcení kaple. Známe je
z nápisu na stěně, který býval
za oltářem, nyní je viditelný
přes mřížku dveří stále. Víme,
že kaple byla posvěcena 6. října 1693.
Kaple vždy patřila k usedlosti Perníkářka, v jejíž bezprostřední blízkosti stojí,
a byla vždy soukromou kaplí
majitelů usedlosti.
Mnoho historických dokumentů se o kapli nedochovalo.
Co se s kaplí dělo před druhozu světovou válkou není
příliš jasné. Pravděpodobně
mezi válkami a zejména po II.
světové válce kaple pozvolna
chátrala.
V roce 2008 kapli odkoupila
Městská částí Praha 6, která
ji nechala opravit a zrestaurovat již zmíněný nápis s datací
a zachovaná torza nástropní
nástěnné malby s archanděly.
S rekonstrukcí bylo započato
v roce 2009 a 29. září 2010
byla veřejnosti slavnostně předána opravená kaple sv. Michaela Archanděla na Perníkářce.
Při této příležitosti se zde sešli
představitelé světské i duchovní správy daného území.
V roce 2010 zde byli za správu
duchovní P. Krzystof Labedz
a P. Andrzej Koch. Za světskou
správu se akce zúčastnil tehdejší starosta Prahy 6 Ing. Tomáš Chalupa. Kromě slavnostního předání došlo především
k tzv. „znovuposvěcení“, které
bychom měli spíše chápat jako
žehnání kaple.
● A proč kaple sv. Michaela
Archanděla?
O tom můžeme pouze spekulovat. Biskup Jan Tobiáš
Becker (podílel na výstavbě
kaple a byl také přítomen jejímu posvěcení) pocházel z Králík, kde byl kostel sv. Michaela
Archanděla, což mohlo přispět
k volbě svatomichaelského zasvěcení kaple na Perníkářce.
Zřejmě však nejvíc k volbě sv.
Michaela Archanděla za patro-
na kaple přispělo její vystavění
na kopci, odkud bylo vidět daleko do několika stran a která
také byla vidět z dálky stejně
jako u jiných svatomichaelských svatyní, v čele s těmi nejznámějšími, jako je Mont St.
Michel ve Francii, S. Gargano
v Itálii, nebo středověká kaple
sv. Michaela na hradě Bezdězi
v Čechách.
● Co je známo o vybavení interiéru?
Nejpodrobnější dostupné
informace o kapli se dozvíme
ze soupisu pomocného světicího biskupa Antonína Podlahy Posvátná místa Království
českého z roku 1911. Tam se
mj. dozvíme, že byl v kapli oltářní obraz v bohatě řezaném
rokokovém rámci, vyobrazení
legendy o kouřimském knížeti
Radslavovi. Těžištěm obrazu
je kníže sv. Václav v plné zbroji, stojící mezi anděly a před
ním kořící se Radslav.
Podlaha ještě zmiňuje dvě
sochy sv. Prokopa a sv. Vojtěcha. Všechny tyto předměty
byly po většinu 20. století
nezvěstné. K jejich objevení
pomohla náhoda, když můj
kolega z NPÚ, Mgr. Marek
Pařízek, navštívil výstavu
„Pražské rokoko“, jež probíhala na přelomu let 2011
a 2012 v Clam-Gallasově paláci v Praze. Tam jmenované
tři předměty spatřil.
● Jaká je šance, že by se do
kaple vrátilo původní vybavení?
Šance na návrat mobiliáře
do kaple je zatím spíše nulová.
Novým (tedy od roku 1928)
vlastníkem je Muzeum hlavního města Prahy, vlastníkem
kaple je (od roku 2008) Městská část Praha 6. Pro návrat
alespoň části mobiliáře by musela být vůle na jedné ze zmíněných stran, což samozřejmě
souvisí i s financemi. Alespoň
pro historické vědomí obyvatel
Hanspaulky by mohla sloužit
kopie některé části mobiliáře,
která by se do kapličky mohla
umisťovat příležitostně, např.
při pouti, jinak by mohla být
ozdobnou připomínkou na jiném veřejnosti přístupném,
významném místě Prahy 6.
● A naděje na zhotovení kopií?
V současné době má rozpracovanou přesnou kopii vyřezávaného rámu student Vyšší
odborné školy řezbářské a restaurátorské na Žižkově Jan
Stehlík z Prahy 6. V případě
zájmu o zmíněný rám by bylo
možné školu navštívit a s touto prací se seznámit. Zatím je
otevřenou otázkou osud této
zhotovované kopie. Najde-li se
sponzor pro odkoupení kopie
pro případné umístění na nějakém významném místě v Praze 6, nebo pro vlastní potřebu,
bude kopie i pozlacena. V opačném případě vyřezaný, avšak
nepozlacený rám, zůstane
majetkem školy, kde bude Jan
Stehlík s kopií naší významné
hanspaulské památky absolvovat.
● Má v současnosti kaple sv.
Michaela Archanděla církevní využití?
Ačkoli byla znovu posvěcena, pravidelné mše se zde nekonají. V kapli jsou pravidelně
každou poslední neděli v měsíci konány nešpory (začátek
17.17), které lze navštívit,
nebo přijít přibližně na 17.40,
kdy končí, a kapli si prohlédnout i uvnitř.
Měli jsme tu dokonce i křtiny. Konala se tu první mše od
roku 1911 (nebo 1928).
● Jaké akce při kapli pořádáte?
Jednou z možností vzbuzení zájmu o památku je její
představování
veřejnosti.
Vhodnou formou se nám zdálo konání pouti v den sv. Mi-
chaela Archanděla, tedy vždy
29. září. Letos bychom se zde
měli sejít počtvrté. Aby šlo
o pouť v pravém slova smyslu,
je zde samozřejmě zastoupena i duchovní část poutě – bohoslužba slova. Ta je potom
doplněna malým jarmarkem,
dobovou muzikou, tvořivými
dílnami apod. Samozřejmě jen
v malém rozsahu, aby místo
na Perníkářce bylo příjemné
i k sousedskému setkání, na
které nebývá během roku čas
a příležitost. Samozřejmě bychom uvítali jakýkoliv nápad
nebo pomoc (divadlo i velmi
amatérské, vymýšlení soutěží
pro děti, prodej zajímavých
vlastních výrobků nebo jen
plodů okolních zahrad), důležitou podporou pro tuto činnost je však obyčejná vlastní
přítomnost, nebo doporučení
jiným zájemcům.
Mediálně nejznámější je
jistě celorepubliková akce Noc
kostelů, do které jsme se v loňském roce také zapojili.
Zatím poslední akcí při kapličce sv. Michaela Archanděla
byl májový koncert barokní
hudby 8. května 2013 (od
17.17) na památku druhé svatomichaelské pouti, která spadá právě na 8. květen (zjevení
sv. Michaela Archanděla na
Monte Garganu v Itálii).
INZERCE V6-0640
ZBAVTE SE POPLATKŮ
ZA PŮJČKY Z JINÝCH
BANK
NOVÁ KONSOLIDACE
PŮJČEK BEZ POPLATKŮ
Převeďte k nám všechny své půjčky z jiných bank. My Vám je sloučíme do jedné
a Vy budete platit nižší měsíční splátku a už žádné, opravdu žádné poplatky za:
poskytnutí půjčky
vedení úvěrového účtu
předčasné splacení nebo mimořádné splátky
www.gemoney.cz | infolinka: 844 844 844
GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 5403, IČ: 25672720, tel.: +420 224 443 636
Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru: výše úvěru 234 000 Kč, 72 splátek, měsíční splátka 4 636 Kč, roční úroková sazba 12,5 %. Poplatky související s úvěrem: poskytnutí úvěru 0 Kč, vedení
úvěrového účtu 0 Kč měsíčně, vedení běžného účtu 59 Kč měsíčně, jedna příchozí platba na běžný účet za měsíc 5 Kč. RPSN 13,83 %, celková částka splatná spotřebitelem 338 387 Kč. Na sjednání smlouvy
o Konsolidaci půjček není právní nárok.
232378_inz_UDC_186x117_TISK.indd 1
15.5.13 16:40
www.vase6.cz
13
12
causa
'È
Není džbán jako
352'(-5'P2
31HEXãLFH
352'(-E\WXNNP2
3+DQVSDXOND
352'(-E\WXP2
33HWĜLQ\
%\WVWHUDVRXPYHSDWĜHUH]LGHQþQtEXGRY\
\WVWHUDVRXPYHSDWĜHUH]LGHQþQtEXGR
3HWĜLQiFKJDUiåRYiVWiQtDVNOHSQtNyMH5
QD3HWĜLQiFKJDUiåRYiVWiQtDVNOHSQtNyMH5H
SFHYGRPČ9KRGQpSURQiURþQČMãtNOLHQW\
FHSFHYGRPČ9KRGQpSURQiURþQČMãtNOLHQW\
7HO
O 3URVWRUQê E\W YH 13 FLKORYpKR GRPX 1RYi
NXFK\ĖVNiOLQNDãDWQDDNRPRUDYE\WČ9EOt]NRVWLPHWURÄ$³'HMYLFNi&HQD.þ
7HO
7ĜtSRGODåQt 5' ]LPQt ]DKUDGD VDXQD EDONRQ[JDUiå3R]HPHNPVSRVH]HQtP
DY\KĜtYDQêPED]pQHP,KQHGNGLVSR]LFL
7HO
9H13FLKORYpKRě5'0RåQRVWRGNRXSHQtJDUiåHQDGYČDXWD.GLVSR]LFLLKQHG
&HQD.þ+\SRWpNX]DĜtGtPH
7HO
7ĜtSRGODåQtE\WVH]LPQt]DKUDGRXDWHUDVDPL
YDUHiOX+YČ]GD.E\WXQiOHåtJDUiåRYiVWiQt
.UiVQêYêKOHGQD3UDKX+\SRWpNX]DĜtGtPH
7HO
352'(-E\WXNNP2
3'HMYLFH
352'(-E\WXNNP2
3%XEHQHþ
352'(-5'P
52'(-5'P2
3=6WDWHQLFH
=6WDWHQLFH
352'(-E\WXNNP2
36WĜHãRYLFH
352'(-E\WXNNP2
33HWĜLQ\
13 FLKORYpKR GRPX V YêWDKHP %DONRQ GYČ
NRPRU\DVNOHSRYHOLNRVWLP.UiVQêYêKOHG
QD3UDåVNêKUDGD3HWĜtQ.QDVWČKRYiQtLKQHG
7HO
9UH]LGHQþQtPSURMHNWX5RRVHYHOWRYDEDONRQGYČJDUiåRYiVWiQt0RåQRVWGLVSR]LþQtFK~SUDY9GRPČED]pQ¿WQHVVVDXQDDKRGUHFHSFH.GLVSR]LFLLKQHG
7HO
6DPRVWDWQê
PRVWDWQê 5' V YHQNRYQtP ED]pQHP QD SR]HPNX
SR]HP
POêQ V
P 9 UH]LGHQþQtP SURMHNWX 6WDWHQLFNê POêQ
KRGRVWUDKRX.QDVWČKRYiQtLKQHG
KRGRVWUDKRX.QDVWČKRYiQtLKQHG
7HO
O 9H13FLKORYpKRGRPXVYêWDKHP.E\WXQiOHåt
VNOHSYVXWHUpQXGRPX.UHNRQVWUXNFLGOHYODVWQtFK
SĜHGVWDY&HQD.þ+\SRWpNX]DĜtGtPH
7HO
0H]RQHWRYêE\WYDSDWĜHYDUHiOX+YČ]GD.
E\WXQiOHåtGYČJDUiåRYpVWiQtDVNOHS0RåQiYêPČQD]DE\WQD3QHER3&HQD.þ
7HO
352'(-E\WXP2
3+DQVSDXOND
352'(-E\WXP2
3%XEHQHþ
352'(-5'P2
31HEXãLFH
352'(-E\WXP2
3%XEHQHþ
3URVWRUQêE\WVWHUDVRXYH13ě5'0RåQRVWRGNRXSHQtJDUiåHQDGYČDXWD&HQD.þ9HVWHMQpPGRPČGDOãtE\WNNP+\SRWpNX]DĜtGtPH
7HO
6YČWOêE\WY13FLKORYpKRGRPXVYêWDKHP
.E\WXQiOHåtVNOHS0RåQRVWGLVSR]LþQt~SUDY\QDNN9EOt]NRVWLPHWURÄ$³'HMYLFNi
7HO
'ĤPW\SXÄ'³3R]HPHNP2EêYDFtSRNRMDMtGHOQDVHYVWXSHPQD]DKUDGX9DUHiOXKRVWUDKD%Ot]NR
PH]LQiURGQtãNRO\DãNRON\&HQD.þ
7HO
9H13FLKORYpKRGRPXVYêWDKHP9E\WČMH
VDXQDDGYDEDONRQ\'iOH[JDUiåRYpVWiQtD
SRGtOQD]DKUDGČ+\SRWpNX]DĜtGtPH
7HO
+OHGiPH
DNWLYQtDNRPXQLNDWLYQtåHQ\PXåH
YHYČNXRGWLOHWSURQRYRXSRERþNXY'HMYLFtFK
=QDORVW3UDK\MHSRGPtQNRX
NDULHUD#FKLUVF]
352'(-E\WXP2
39RNRYLFH
352'(-E\WXP
52'(-E\WXP2
3%XEHQHþ
%XEHQHþ
352'(-E\WXNNP2
3%XEHQHþ
.UiVQČVYČWOêE\WYSĤYRGQtPVWDYXVH]DVNOHQêPLORGåLHPL
NDåGiRYHOLNRVWL[P'ĤPMHSRUHNRQVWUXNFL9EXGRXFQX
VHYRNROtSOiQXMH]DVWiYNDPHWUD+\SRWpNX]DMLVWtPH
7HO
3Ĝt]HPtFLKORYpKRGRPX.XFK\ĖVRNQHPVPČĜXMtFtPGRYQL]HPtFLKORYpKRGRPX.XFK\ĖVRNQHPVPČĜXMtFtPGRY
EORNXWĜLVDPRVWDWQpSRNRMHNRXSHOQDVYDQRXVDPRVWD
WUREORNXWĜLVDPRVWDWQpSRNRMHNRXSHOQDVYDQRXVDPRVWDWQp
&VStåDNRPRUD0RåQRVWUR]GČOHQtQDE\WRYpMHGQRW
:&VStåDNRPRUD0RåQRVWUR]GČOHQtQDE\WRYpMHGQRWN\
7HO
O 9FHQČE\WXMH]DKUQXWDNXFK\ĖVNiOLQNDVHVSRWĜHELþLDNGLVSR]LFL
MHWDN\VNOHS1DGVWDQGDUGQtDYHOPLNYDOLWQtPDWHULiO\.YDOLWQt
QRYRVWDYEDYêMLPHþQpXPtVWQČQtYFHQWUiOQtþiVWL3UDK\
7HO
352'(-E\WXNNP2
3±3RGEDED
352'(-E\WXNNP2
3±3RGEDED
352'(-E\WXP2
3+DQVSDXOND
352'(-E\WXP
52'(-E\WXP2
3'HMYLFH
'HMYLFH
352'(-E\WXNNP2
3'HMYLFH
9HOPLSČNQêE\WY13%\WMHVNYČOHĜHãHQêSDWĜtNQČPX
EDONRQ\SĜHNUiVQêYêKOHG%\WGRRVREQtKRYODVWQLFWYt
9HOPLSČNQiORNDOLWDQHGDOHNRSĜtURG\'LYRNpâiUN\
7HO
9HOPLSČNQêE\WY13%\WMHVNYČOHĜHãHQêDYHOLFHSURVWUDQQê[WHUDVDSĜHNUiVQêYêKOHGYHONêREêYDFtSRNRMVNXFK\Qt[ORåQLFHD[NRXSHOQD%\WGRRVREQtKRYODVWQLFWYt
7HO
3URVWRUQê E\W V ORGåLt YH 13 FLKORYpKR
GRPX'9VQXORYRXDQXLWRX.E\WXQiOHåt
VNOHSDJDUiå3URYtFHLQIRUPDFt]DYROHMWH
7HO
9H
H SDWĜH FLKORYpKR GRPX 2ULHQWDFH
2ULHQWD
D-VYêKOHGHPGRSDUNX+DGRYND
QD-VYêKOHGHPGRSDUNX+DGRYND.
\WXQiOHåtVNOHS9KRGQêQDLQYHVWL
E\WXQiOHåtVNOHS9KRGQêQDLQYHVWLFL
7HO
O 3URVWRUQêE\WVWHUDVRXYSURMHNWX9LODGĤP9HOYDUVNi7HUPtQQDVWČKRYiQt~QRU0RåQRVWGLV
SR]LþQt~SUDY\DYêEČUXYODVWQtKRVWDQGDUGX
7HO
35
2
352'(-E\WXP2
3'HMYLFH
14
www.vase6.cz
CP Regiony 91x117 parik.indd 1
14.6.13 10:41
352'È9È7(
$1(-'(72"
3ĜLMćWHVHSRUDGLW
352'(-E\WXNNP2
3%XEHQHþ
9FHQČE\WXMH]DKUQXWDNXFK\ĖVNiOLQNDVHVSRWĜHELþLDNGLVSR]LFL
MHWDN\VNOHS1DGVWDQGDUGQtDYHOPLNYDOLWQtPDWHULiO\.YDOLWQt
QRYRVWDYEDYêMLPHþQpXPtVWQČQtYFHQWUiOQtþiVWL3UDK\
7HO
'È
2
Letos to bude už 5 let od
odbahnění nádrže
129e32%2ý.<1$35$=(
www&+,56cz/pobocky
'È
12
SRUDGQD#FKLUVF]
7HO
2
1/4 v
86 x 112 mm
2008 s celkovými náklady
45 mil. Kč. Výsledkem celého
projektu by mělo být kromě
dlouhodobého zlepšení kvality vody v tomto přírodním
koupališti zejména zajištění
bezpečného provozu vodního
díla a zlepšení životních podmínek pro vodní rostliny a živočichy, a tím i pro sportovní
rybolov.
Hygienická stanice hl. m.
Prahy hodnotila kvalitu vody koupaliště Džbán během
loňského letního období jako nezávadnou, podle školní
stupnice jí udělila známku 2.
Oproti předchozím rokům si
Džbán polepšil. Přesto přítok do Džbánu není na první
pohled moc půvabný a v některých měsících připomíná
spíše stoku. A tak se brzy
může stát, že veškeré investice do revitalizace koupaliště a kvality vody mohou být
zcela znehodnoceny. Dalším
velkým problémem Džbánu je
jeho pláž a její výbava, která
absolutně neodpovídá význa-
12
vá revitalizace proběhla
v období 1. 5. 2008–30. 10.
35
mu koupaliště. Stavební ruiny
dřívějších šaten působí spíše
odpudivě a jít na záchod je
úplný adrenalin. Nezaslouží
si Džbán proto větší politickou
pozornost?
35
INZERCE V6-0644
hovalo cca 70 tisíc m³ sedimentu. Jediným řešením byla
revitalizace. První studie na
odbahnění nádrže vznikly již
v roce 2000, ovšem až v roce 2008 bylo odbahnění VD
Džbán zařazeno do dlouhodobého celopražského projektu „Obnova a revitalizace
pražských nádrží“, který
je spolufinancován z fondů
EU. Samotné práce na odbahňování byly zahájeny
1. 5. 2008. K vytěžení veškerého sedimentu bylo potřeba pouze 67 dní s celkovými
náklady 32 mil. Kč. Celko-
'È
v letních měsících k přemnožení sinic, což většinou vedlo
k omezení koupání i k jeho
úplnému zákazu. Například
v roce 2007 bylo VD Džbán
prvním koupalištěm v Praze,
kde bylo koupání v důsledku
výskytu sinic zakázáno.
Tento nepříznivý stav byl
vyvolán jednak nevyhovující
kvalitou přitékající vody z Litovicko-Šáreckého
potoka,
který je znečišťován zejména
sídelními útvary za hranicí
města Prahy, a dále pak zabahněním nádrže, jež dosa-
2
V
odní dílo Džbán bylo
postaveno v letech
1966–1971 na Litovicko-Šáreckém potoce především za účelem rekreace
obyvatel hl. m. Prahy. Jeho
další funkcí je zajištění minimálního průtoku pod hrází
(15 l/s) a částečné snížení
účinků povodní na Litovicko-Šáreckém potoce. VD Džbán
je také významným rybářským revírem pro sportovní
rybolov.
V posledních letech docházelo na vodním díle Džbán
12
Léto už vládne přírodě a s ním je tu sezona
koupališť. Jedním z nejpopulárnějších v Praze
je přírodní koupaliště Džbán ve Vokovicích,
které před pěti lety prošlo revitalizací.
35
PŘIPRAVIL MARTIN BŘEZINA, FOTO KATEŘINA HALAŠKOVÁ A ARCHIV
Džbán
352'(-E\WXNNP
52'(-E\WXNN P2
9HOHVODYtQ
39HOHVODYtQ
www&+,56cz
kultura 2013
povodně
veřejný prostor
Voda zalila i část Prahy 6
Otevřený dopis
Začátkem června zasáhla Prahu 6 opět
velká voda, Vltava se rozlila do ulic
a zatopila domy. Nejhorší situace byla
nejen u břehů Vltavy, ale rozlil se i Šárecký
potok, který nezvládl nápor srážkové vody.
Momentálně je situace v normálu a lidé
postižení povodní vyčíslují škody.
Petru Kellnerovi
Vážený pane Kellnere,
INZERCE V6-0652
Najděte 5
rozdílů
Auto s plnou na víkend
Hlavní výhra
Eurovíkend v Paříži
Hrajte na
www.avcar.cz
Váš herní kód:
P62606
16
www.vase6.cz
Nový Peugeot 2008
Vaše společnost Vítězné náměstí a.s.
navrhuje v části Vítězného náměstí,
v segmentu vymezeném ulicemi Jugoslávských partyzánů a ul. Verdunská,
umístit objekt s názvem „Line“.
Jsme přesvědčeni, že vítězný návrh
Ing. arch. Radana Hubičky je koncepčně
čistým dílem, ale jako solitérní stavba
v rámci náměstí působí velmi chaotickým dojmem a do konceptu náměstí od
prof. Antonína Engela se nehodí. Návrh
navíc nesplňuje veškeré zásady regulace,
podmínky památkové ochrany a svou
výškou i hmotou, stejně jako použitými
výrazovými prostředky, nekoresponduje
s okolní zástavbou, jež je součástí unikátní, dochované urbanistické koncepce
od prof. Engela.
Proto návrh vyvolává pochybnosti
a občané na něj reagují negativně. Podle
názoru široké veřejnosti návrh objektu
postrádá jakékoliv vazby na bezprostřední i širší okolí, a proto vyvstává otázka,
zda je správné tímto způsobem dostavovat pouze část Vítězného náměstí.
Přestože se nepochybně jedná o kvalitní návrh, tak bílý objekt s jakýmsi „čumákem“ vybočeným do ulice Jugoslávských
partyzánů a plynule oválným „zadkem“
působí jednoznačně předimenzovaně. Je
to silné gesto, které je však použito, bez
toho, aniž by bylo zřejmé, v jakém celkovém kontextu bude zasazeno.
I laikovi je zřejmé, že návrh není v souladu ani s původní regulací Antonína
Engela z 20. let minulého století, ani
s později stanovenou regulací. Vítězné
náměstí, jak již bylo řečeno, má tvar podkovy a tvoří dominantní střed v podstatě
barokního uspořádání blokové zástavby
domů. Domy lemují bulváry směřující
k jednomu centrálnímu náměstí. Tento
historizující urbanistický koncept Dejvic
svojí kvalitou dosahuje nejen evropské
úrovně a i proto byla tato část Dejvic
a Bubenče zařazena do památkové zóny
Horní Holešovice. Tato část Dejvic a Bubenče je jediným uceleným dochovaným
výsledkem práce Státní plánovací komise, která se snažila formou soutěží na
jednotlivé segmenty města a následnou
prací na regulačních plánech koordinovat rozvoj milionové metropole mladého
československého státu. Vzhledem k času, který předválečná ČSR na svůj rozvoj
dostala, nebyl spolu s náměstím koncept
zástavby Dejvic kompletně dokončen.
Bohužel ani čtvrtstoletí po pádu totality není jasné, jak bude klíčový centrální
prostor Dejvic vypadat, ani jak se zapojí
do organismu města. Vítězné náměstí je
dnes centrální rušná křižovatka, ale nefunguje jako centrální městské náměstí,
a pokud se o to nepostará odborná veřejnost ve spolupráci s vedením obce a investory, patrně již nikdy tak fungovat
nebude.
Dokončení náměstí tedy nemůže být
jen o zastavění volných ploch, ale musí
být nejprve vyřešeny dopravní vazby,
a to jak pro automobilovou či hromadnou dopravu, tak – a to především – pro
pěší ve vztahu k MHD, příměstské dopravě a službám na náměstí i v jeho okolí.
Je na škodu a jednoznačně i chybou zadání soutěže, ze které návrh arch. Hubičky vyšel, že nebylo povinností architektů
řešit přednostně otázku, jak bude Vítězné náměstí fungovat jako součást města
a jak bude řešena jeho finální podoba.
Základním parametrem pro posuzování
byla kvalita návrhu při splnění aktuálně
platných a následně i uměle „dopracovávaných“ regulativů a koeficientů.
Odborná veřejnost i občané nejen Prahy 6 jsou však přesvědčeni, že teprve po
vyjasnění koncepčních otázek funkce
a celkové podoby náměstí s nejbližším
okolím, stejně jako vyřešení dopravy na
něm a v jeho okolí, lze odpovědně začít
připravovat a realizovat jeho dostavbu,
protože jedině tak může návrh funkční
a urbanistické požadavky zohlednit. Vyzvaní architekti si byli většinou této problematiky vědomi. Snaha o variantní dopravní řešení druhého oceněného návrhu
kanceláře Cígler Marani Architects a.s.
a tvarově velmi pokorný návrh k původnímu konceptu Antonína Engela třetího
oceněného návrhu od kanceláře CMC architects a.s. jsou toho dokladem.
Proč právě návrh, který hodlá prosadit Vaše společnost, takto pokorný není?
Máme se domnívat, že má i tento návrh
jen předvést dominantní postavení Vaší
společnosti nebo Vás samotného v ČR?
Rádi bychom v zastoupení odborné veřejnosti i občanů nejen Prahy 6 věřili tomu,
že Vaše společnost má zájem postavit objekt, na který bude z hlediska zvolené architektury a umístění do urbanistického
celku Dejvic pohlíženo jako na nadčasový
a bude pro urbanismus nejen Dejvic skutečným přínosem.
Koncepční řešení celého Vítězného náměstí na základě mezinárodní soutěže, je
příležitostí konfrontovat Prahu se současnými názory na tvorbu města a uvést
ji do centra světové pozornosti, stejně
jako příležitostí, která se neopakuje. Být
iniciátorem takového velkorysého činu
znamená psát historii nejen Prahy 6.
OS Pro Hanspaulku
Eko Břevnov o.s.
OS Chceme metro, ne rychlodráhu
Libocké občanské sdružení
OS Veleslavín, Vokovice k životu
OS Tilia Thákurova
www.vase6.cz
17
PŘIPRAVIL MICHAEL POKORNÝ, VIZUALIZACE WWW.VITEZNWNAMESTI.CZ
Občanská sdružení oslovují Ing. Petra Kellnera otevřeným
dopisem v souvislosti s návrhem jedné ze společností
jeho impéria, vybudovat na Vítězném náměstí objekt
nazvaný Line, jenž však dostal od občanů přezdívku
„lední medvěd“. Dopis v nezkrácené verzi naleznete na
www.vase6.cz
veřejný prostor
veřejný prostor
AUTOR: TOMÁŠ MORAVA SPRÁVCE FACEBOOKOVÝCH STRÁNEK ŽIVÉ DEJVICE
Nejde jen o Vítězné náměstí, řešme
celkovou budoucnost Prahy 6
Občané Dejvic, Střešovic, Vokovic, Bubenče a dalších
čtvrtí v naší městské části si toho již jistě všimli: tématem
blížících se komunálních voleb v roce 2014 se na Praze 6
s největší pravděpodobností stane několik připravovaných
developerských projektů. Zdá se, že nad věcnou diskusí
k řešení problémů běžných občanů zvítězí mediální přestřelky,
které známe z celostátní politiky, a že Praha 6 bude rozdělena
diskusí o to, zda se dva, tři nebo pět domů na území více než
čtyřiceti kilometrů čtverečních hodí, nebo nehodí.
K
větnové veřejné projednání
k jednomu z nových projektů
bylo toho jasným důkazem. Zatímco se odpůrci výstavby tzv. Ledního
medvěda (LINE) oháněli peticí s 800
podpisy (z řádově 100 tisíc obyvatel)
i s obecným tvrzením „občané jsou
proti“, vystoupil jeden z obyvatel sousedních domů a řekl, že by si naopak
po desetiletích života v tomto domě
výstavbu daného projektu přál. V tu
chvíli jsem si řekl: je vše černé, nebo
bílé? Jde skutečně jen o tento jeden
dům, nebo se stal pouze atraktivním
nástrojem pro kritiku naší radnice?
18
www.vase6.cz
Zaseté semínko pochybností v mé mysli klíčilo několik dní, až jsem se odhodlal
napsat e-mail do ateliéru Radana Hubičky, architekta, který tolik diskutovanou
budovu Line na Vítězném náměstí navrhl. Nejprve jsem si říkal, že informace, které se mi podaří získat od tohoto
architekta, by mohly vhodně podpořit
diskusi na facebookových stránkách Živé Dejvice, ale po přečtení jeho odpovědí
jsem nabyl jiného přesvědčení. Názory
architekta Hubičky a jeho pohled na
rozvoj a architekturu Prahy považuji za
důležitou součást mozaiky, která utváří
názor nás, běžných občanů.
● Jak vnímáte diskusi o svém projektu na Vítězném náměstí, myslíte
si i přes hlasy kritiků, že je řešení
„Ledního medvěda“ to pravé?
Zcela upřímně říkám, že jsem za
diskusi kolem tohoto projektu vděčný.
Věřím, že dobré a nekonvenční projekty vždy vyvolávají střet názorů, a to
jak u odborné, tak i laické veřejnosti.
Nedovedu si představit, že bychom
dnes na Vítězném náměstí měli postavit nějakou kopii Engelovského neoklasicismu, který byl již v době svého
vzniku (20. léta minulého století)
zastaralý a zpátečnický. Proč stavět
něco, co již před devadesáti lety vůdčí
osobnosti architektury té doby Engelovi vyčítaly? Nemyslím si, že chtějí
mít občané Dejvic ze svého Kulaťáku
skanzen nebo druhé historické centrum. Praha 6 musí být místem pro
současný život, který zde žijí její obyvatelé.
● Takže kritiku Ledního medvěda
odmítáte?
Přál bych si, aby budova osvěžila
dnes bohužel nevábný prostor, a podivuji se „kritikům“ za lživé argumenty a napadání, místo aby volali
po celkové renesanci náměstí, které
je dnes spíše špinavou křižovatkou.
Jsme svědky nekompetentních názorů, lží a bohužel i zpolitizování celé
věci. Posuzování architektury na bázi líbí – nelíbí, hodí se – nehodí se, je
vždy otázkou osobního názoru, vkusu
a představivosti.
● Není však budova ve srovnání se stávající zástavbou „až příliš moderní“?
Určité rozpolcení při vstupu současné architektury do historické zástavby
existuje od počátku dějin architektury
a urbanismu. Vše prochází vývojem
– kdysi i barokní stavby byly moderní
a vstupovaly do gotickorenesančních
městských struktur. Nová (současná) architektura vždy vstupovala do
historického prostředí města – stejně
jako funkcionalistická architektura
ve třicátých letech minulého století
vstupuje i dnes moderní architektura
do soudobé zástavby. A bude tomu tak
i v budoucnu, ať se to konzervativně
smýšlejícím lidem líbí nebo ne. Je to
zákonitý vývoj, který lze zbrzdit, ale
kterému nelze zabránit.
● Jak tedy hodnotíte současnou
pražskou architekturu?
V Praze se v posledních dvaceti letech setkáváme spíše s průměrnou
druhořadou zástavbou, která nemá
s architekturou nic společného. Přitom v minulosti byla Praha progresivní a stala se kolébkou nejnovějších
trendů v architektuře. Praha je ceně-
na právě pro architektonickou vrstevnatost – na gotiku zde přechází renesance, na renesanci baroko a tak dále.
Současná moderní vrstva však bohužel v historické Praze chybí.
● Myslíte si, že občané nakonec budovu
LINE na Vítězném náměstí přijmou?
Vzpomeňte si, kolik emocí vyvolávala stavba Tančícího domu na rohu Rašínova nábřeží a Jiráskova náměstí. Po
značných peripetiích se nakonec prosadila svou kvalitou a dnes reprezentuje jako jedna z mála budov moderní
architekturu v Praze. Objevuje se v zahraničních publikacích a bedekrech, je
jedním z magnetů, které přitahují pozornost návštěvníků města. Samozřejmě jde o to, aby nová architektura byla
citlivá ke svému okolí, aby respektovala jisté zákonitosti místa, aby místo
obohatila. Ale také musí být současná.
Jsem přesvědčen, že takovou architekturu občané přijmou a budoucí generace nám za ni poděkují.
● Objevila se kritika, že budova není v souladu s platnými místními regulativy...
Jde o hrubou mystifikaci veřejnosti.
Pro dostavbu náměstí byly jasně stanoveny základní stavební regulativy, jako
je půdorysná stopa, výška hlavní římsy
celého náměstí, výška parterové římsy,
výška budovy nepřesahující výšku protilehlé budovy Generálního štábu, hmotově zvýrazněné nároží apod. Tyto regulativy návrh beze zbytku respektuje.
● Z územního plánu by údajně měla
být vymazána značka VV, která zajišťuje, že budova bude využita také
pro veřejnou vybavenost. Jak má být
budova využita?
O podobné změně nevím, prostory pro občanskou vybavenost jsou od
počátku součástí našeho návrhu. Občanská vybavenost v 1. a 2. podlaží
zahrnuje obchodní jednotky, kavárnu
a knihovnu. Nedávno se objevil také
návrh umístit v budově stálou expozici moderní architektury, o kterém
investor jedná.
Polyfunkční budova LINE na
Vítězném náměstí – interiér
Polyfunkční budova LINE na
Vítězném náměstí (2010)
Bytový dům Kavčí hory (2011)
Polyfunkční centrum KAOHSIUNG,
Tchaj-wan (Urbanistickoarchitektonická soutěž, 2010)
www.vase6.cz
19
zdraví
Bylinky jsou stále žádanějším
a vyhledávanějším zbožím.
Jsou přesně tím, co patří
k modernímu zdravému
životnímu stylu. To si dobře
uvědomují v Zahradnictví
Chládek, kde poslední
květnový víkend patřil právě
bylinkám.
V zahradním centru Chládek
pořádají bylinkové víkendy
Inspirace pro
PŘIPRAVILA RADKA ERBENOVÁ, FOTO ZAHRADNICTVÍ CHLÁDEK
zdravý
životní styl
V
yrazila jsem tedy do Střešovic
potěšit své oči i čichové buňky.
Bylinám patřil vstupní prostor do
venkovní zahrady Chládkova centra. Měla jsem ty nejpovolanější průvodce, paní
Chládkovou, spolumajitelku zahradnictví, a pana Lukáše Hájka, který má
u Chládků na starosti venkovní zahradu
a věnuje se tedy také bylinkám. Při příjemné procházce jsem se dozvěděla od
obou svých průvodců zajímavé věci.
Poprvé jsme uskutečnili nápad s bylinkovým víkendem vloni. Chtěli jsme
si ověřit, jaké povědomí o bylinkách lidé
mají a jak žádané jsou. A byli jsme mile
překvapeni, zájem byl velký. Proto jsme
v letošním roce sortiment bylinek podstatně rozšířili o mnoho zajímavých druhů. Zájemci si mohli koupit celou škálu
rostlinek. Mezi ty základní patřily různé
druhy petrželí, bazalky, rozmarýn, sedm
druhů máty. Méně rozšířené jsou např.
koriandr, medvědí česnek, saturejka, levandule (v nabídce byly čtyři druhy). Ale
Zákazníci si mohou brát
bylinky přímo ze záhonů
20
www.vase6.cz
měli jsme i byliny vyloženě exotické, jako
je pepř, citronovou trávu nebo stévii – aztécké sladidlo (pozvolna se začíná uplatňovat i v potravinářském průmyslu, kde
nahrazuje umělá sladidla).
Některé bylinky jsme nabízeli také jako
roubované, neboť s tím máme velmi dobré zkušenosti, bylinky jsou pak odolnější
a vytrvalejší. Roubované bylinky a také
zelenina jsou v našem zahradnickém
oboru nový trend, ale velice rychle se šíří.
Naši návštěvníci navíc velmi oceňují, že
si rostlinky berou přímo ze záhonů.
Zájemci si přímo na místě mohli nechat bylinky podle svého výběru sesadit
do truhlíků. Není totiž vůbec jednoduché
vybrat k sobě druhy, které „spolu vycházejí“. Je dobré to nechat na odbornících nebo
alespoň zkonzultovat. Zákazníci se mohli,
a celoročně mohou, ptát na vše, co je na
bylinkách zajímá. Tyto rostlinky mohou
člověku dát mnoho dobrého, ale musíme
vědět, jak s nimi zacházet. Lidé by neměli
zapomínat, že většina z nich má léčebné
účinky, ale zároveň jsou i drogou, takže
jejich užívání, aby mělo žádoucí účinky, se
musí řídit přesnými pravidly.
Sobota patřila prezentaci české přírodní bylinné kosmetiky RYOR, kterou
je v zahradnickém centru stále možné
zakoupit. V neděli pak měli návštěvníci
možnost ochutnat z nabídky pečených
čajů a dozvědět se něco o těchto zajímavých a praktických produktech.
V průběhu celého víkendu mohli návštěvníci ochutnat grilované speciality
na bylinkách a míchané nápoje z bylinek
včetně osvěžujícího mojita.
I když počasí příliš nepřálo, našlo si
cestu do Zahradnictví Chládek velké
množství zákazníků. A zcela jistě své návštěvy nelitovali.
Svým průvodcům bylinkovým královstvím jsem položila společnou otázku:
Jaká je vaše nejoblíbenější bylinka?
Paní Chládková: Jednoznačně mateřídouška, čaj z ní mám moc ráda, má jedinečnou vůni.
Pan Hájek: Je velice těžké najít jednu
jedinou, mám rád všechny ty základní,
bazalku, rozmarýn, saturejku…
A nějaký bylinkový recept pro čtenáře?
Bramborová kaše
s levandulí a vanilkou
200 g brambor ● 100 ml mléka ● 100 ml
smetany ● 20 g másla ● 1 g levandule –
listy ● 1 vanilkový lusk ● sůl ● pepř
Uvařte oloupané brambory, mezitím
si dejte svařit mléko se smetanou a máslem, přidejte listy levandule a vnitřek vanilky. Uvařené brambory rozšťouchejte
a přilévejte směs. Osolte, opepřete. Je to
výborná příloha k rybě.
Fazolky se saturejkou
400 g zelených fazolek ● sůl ● několik
snítek saturejky ● 20 g másla
Zelené fazolky i saturejku omyjte,
přiveďte k varu dostatečné množství
osolené vody, dejte do ní fazolky se saturejkou a uvařte doměkka. Fazolky slijte, nechte okapat a krátce poduste na
másle. Podávejte jako přílohu k masu,
nejlépe kuřecímu.
veřejný prostor
inzerce
Místo dětského hřiště
další kancelářská
budova
Mediální agentura hledá
TEXT A FOTO OS DĚDINA – PRAHA 6
S
projekt jmenuje CTR Evropská, úřady rozhodly, že kolony
aut nebudou jezdit přímo z Evropské, ale postranní úzkou
uličkou, lemovanou rodinnými
domy. A to navzdory tomu, že
přes ulici chodí zástupy dětí do
místní školy a školky i nevidomí z nedalekého centra pro zrakově postižené. Nesouhlasná
vyjádření ředitelů těchto zařízení bohužel také nepomohla.
Jen výstavba takovýchto objektů a pohyb velkých strojů a aut
v ulici plné rodinných domků,
by byly pro občany a stávající
infrastrukturu obrovskou zátěží, o dalším životě nemluvě.
O výstavbě sportoviště se
místní dozvěděli úplnou náhodou; oznámení o výstavbě
84O 111 177
jako jsou štíty budov, ploty a podobně k dlouhodobému
pronájmu na reklamní účely.
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.
až 5O OOO Kč
Pro více informací prosím pište na [email protected]
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
V6-0654
hotovost až do domu
www.smartpujcka.cz
Opět další připomínka toho, jak je v dnešní
době zájem občanů Prahy 6 zcela opomíjen.
Místo nohejbalového kurtu se má objevit
administrativní budova, místo houpaček
a pískoviště bytové domy. A kolony aut
k tomu. Poslední klidná část pražské čtvrti
Dědina získá, jak lze soudit z dosavadního
vývoje, zřejmě zcela novou tvář.
mutné je, že daná hřiště
si tu postavili lidé odtud
vlastníma rukama.
Řeč je o plánované výstavbě polyfunkčního objektu a tří
obytných domů, nazvané CTR
Evropská, která má vzniknout
v ulici Letecká na staré Dědině.
Na protest proti této neakceptovatelné proměně vzniklo
občanské sdružení Dědina –
Praha 6, které se snaží společně s dalšími občany Prahy 6
již téměř půl roku výstavbě
zabránit nebo aspoň změnit
její parametry tak, aby životní
podmínky stávajících občanů
nebyly narušeny významnou
měrou…, zatím marně.
Největším problémem je zde
bezesporu doprava. I když se
Stačí jednou zavolat!
vhodné reklamní plochy,
Hledáme nové
obchodní zástupce
774 42O 532
V6-0604
V6-0642
V6-0607
KD Plus
•Malířské práce
Chcete opravit ZDARMA Váš dům?
Nabídněte nám jeho PŮDNÍ PROSTOR...
PRAŽSKÉ PŮDY s.r.o. Přemyslovská 8/1135 Praha 3 – Vinohrady
[email protected]
telefon: +420 602 77 88 99
polyfunkční budovy CTR bylo
schované poblíž hřiště. Tato
informace byla absolutně neočekávaná, poté co v roce 2008
bývalý starosta Tomáš Chalupa zaslal místnímu občanovi
dopis, kde obyvatele ujistil, že
chce městská část zachovat
sportoviště a hřiště ve stávajícím stavu a plánuje jejich
generální opravu. Tento dopis
napsal v době, kdy již rok probíhala jednání o prodeji těchto
pozemků.
Korespondence s MČ Praha 6, včetně osobního setkání
s místostarostou (paní starostka nabídce osobního se-
tkání nevyhověla), byla pouze formální, nic neřešící,
výmluvná.
Na písemné protesty, které
byly rozeslány všem zastupitelům, reagovali pouze tři z nich.
Přes protesty občanů vydal
Odbor výstavby Prahy 6 rozhodnutí o umístění stavby na
konci února 2013. Občané dotčené oblasti se proti tomuto
rozhodnutí odvolali a nyní je
proces ve stadiu, kdy se očekává reakce Odboru na tato
odvolání. Vedení městské části
zatím žádným svým vyjádřením ani aktem občany v jejich
situaci nepodpořilo.
INZERCE V6-0653
ZELENÁ LINKA CRESTYL
REZIDENCE PODBABA
POSLEDNÍ BYTY ZA
ZVÝHODNĚNÉ CENY
SNÍŽENÍ CEN AŽ O 10%
www.podbaba.cz
lakování oken, dveří a různých kovových
a dřevěných prvků
•Zednické práce
včetně obkladů a dlažeb
•Stěrkové a štukové omítky
•Rekonstrukce bytových jader
•Realizace zakázek na klíč
Malířské práce realizujeme včetně
kompletního úklidu na přání zákazníka
Slevy pro důchodce 5–20 %
Doprava po Praze zdarma
Volejte tel.: 608 354 601
e-mail: [email protected]
V6-0603
Výkup nemovitostí
v Praze
DERATIZACE
DEZINSEKCE
• Provozuji DDD činnost v Praze a okolí
• Řeším problémy s hlodavci a hmyzem
• Provádím mykologické průzkumy dřeva
• Zasíťování proti holubům a jejich
odchyt
• Postřik pozemku proti klíšťatům
• Sanace po povodních
MARTIN BLÁHA
Tel: 731 618 482
mail: [email protected]
www.deratizaceblaha.sluzby.cz
V6-0617
V6-0611
Tvůj fotodeníček
za nevyšší možnou cenu
Rychle, seriózně.
Záloha až 500 tis. Kč
od těhotenství do tří let
www.vykupnemovitostivpraze.cz
Neobyčejný deníček miminka s fotoalbem, promyšlený do
posledního detailu. Uchovejte si ty nejcennější vzpomínky
v knize plné
p láskyy a krásných
ý okamžiků!
JANA TRŽILOVÁ A MAMINKY
Tel.: 603 278 555
V6-0609
V6-0616
OPRAVY PRAČEK – LANSDORF
Napínané
stropní podhledy
Tel.: 602 266 384,
235 316 609
E-mail:
[email protected]
elegantně nahradí těžký
sádrokarton.
Porovnatelná cena,
neporovnatelně lepší
výsledek.
www.r-efekt.cz
Praha-Řepy, Krolmusova 348/25
800 500 550
malování bytů, škol, kanceláří apod.
•Lakýrnické práce
Příjem zakázek nepřetržitě!
Tel.: 737 272 779
V6-0606
Sýrárium
Bořislavka
5% sleva
na tento kupon
Evropská 53 Po–Pá 10–18 hod
[email protected]
Tel: 608 531 950
V6-0620
V6-0619
Pronajmu byt
o velikosti 50m po rekonstrukci
vhodné k lékařské praxi nebo
fizioterapii v Eliášově ul.
2
K nastěhování ke konci roku 2013.
Kontakt: [email protected]
Kroužková vazba v pevných deskách, mnoho fotografií a ilustrací,
Barevné provedení obálky: zelená, růžová a modrá
165 x 240 mm, 208 stran, 499 Kč.
Po zaregistrování na www.smartpress.cz získáte 15% slevu, 424 Kč.
Obálka ve třech barevných verzích: zelená, růžová a modrá.
Vydalo nakladatelství Smart Press, www.smartpress.cz
Možné vyzvednout na adrese nakladatelství: Terronská 985/51, Praha 6,
tel.: 233 320 075
V6-0630
V6-0613
www.vase6.cz
23
luštění
inzerce
Jsme spolehlivý
a mnohokrát ověřený
realitní partner při:
Půjčte si od nás
Zašlete správně vyluštěnou tajenku
mailem na adresu [email protected]
a tři vylosovaní obdrží knihu
nakladatelství
Smart Press:
výčepní
zařízení
Ljuba Skořepová
TAJNOSTI
HERECKÉ
A HISTORKY
ROZVERNÉ
Jaro je již
za dveřmi
a sezóna zahradních akcí již
klepe na dveře.
Chcete si také užívat
kvalitně vychlazeného piva,
či jiného nápoje?
www.smartpress.cz
V tajence naleznete české přísloví
prodeji nemovitostí, zejména domů,
bytů (včetně tzv. družstevních), pozemků
i komerčních nemovitostí,
pronájmu nemovitostí k bydlení
i pro komerční účely,
vyhledávání nemovitostí ke koupi,
realitním poradenství při nakládání
s nemovitostmi.
Volejte 603 239 737
V6-0627
Svoboda bydlení® s. r. o.
Šlikova 287/20, Praha 6-Břevnov
www.svobodabydleni.cz
e-mail: [email protected]
Nový autosalon
v Dejvicích
PŘIPRAVIL: MARTIN BŘEZINA
www.vase6.cz
a to nejen na Praze 6.
Na trhu s realitami úspěšně
působíme již devátým
rokem, i tak ke každému
obchodu přistupujeme
individuálně a s veškerou
odbornou péčí.
Rádi budeme i
Váš realitní partner!
Tel.: 737 211 374
www.svobodabydleni.cz
Kancelář: Šlikova 287/20,
169 00 Praha 6-Břevnov
INZERCE V6-0625
V pražských Dejvicích byl slavnostně otevřen nový
autosalon Volkswagen. Zákazníci si tak mohou
vůz vybrat v moderním a atraktivním prostředí
společnosti Auto Podbabská.
INZERCE V6-0612
24
bytů,
domů,
kanceláří,
pozemků,
Velmi pečlivě a s veškerou odbornou péčí přistupujeme ke každému Vašemu zadání a díky našim mnohaletým zkušenostem,
znalostem i spolehlivým partnerům z řad advokátních kanceláří,
soudních znalců i hypotéčních expertů umíme uspokojit téměř
každé Vaše realitní přání či potřebu. Denně sledujeme realitní
trh a rádi naše zkušenosti využijeme i ve Váš prospěch. Nabízíme
úvodní konzultaci zdarma.
Nemáme anonymní infolinku, zavolejte přímo jednatele
Mgr. Jiřího Svobodu, tel.: 737 211 374
a zamluvte si chlazení s výčepem
na svoji party či oslavu
Již od 400 Kč/ den
Zprostředkujeme
bezpečný prodej
i pronájem
V6-0650
Křížovka o ceny
D
louholetý obchodní partner značek Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy, postavila pro své zákazníky nový
showroom, který jako čtvrtý autosalon v České republice
splňuje požadavky nového architektonického standardu. Nový
showroom se nalézá na adrese Pod Paťankou 217/1 v Praze 6
Dejvicích a své zákazníky vítá od 29. května.
Tzv. modulární koncept umožňuje realizovat stavbu přesně na
míru podle potřeb prodejce a místních podmínek. Tato přednost
byla v plném rozsahu využita u nového autosalonu Auto Podbabská, který je citlivě začleněn do stávající zástavby v areálu
autorizovaného prodejce Volkswagen. „Nový showroom našeho
dealera Auto Podbabská je důkazem, že nový modulární koncept
Volkswagen nevyžaduje nutně výstavbu na „zelené louce“,“ říká
Petr Janeba, vedoucí divize Volkswagen osobní vozy společnosti
Porsche Česká republika. „Na novém architektonickém konceptu oceňuji především jeho modularitu a flexibilitu, která umožnila přizpůsobit celou stavbu našim potřebám a možnostem.
Těší mě, že na dobře známé a snadno dostupné adrese můžeme
našim zákazníkům nabídnout příjemné moderní prostředí pro
výběr jejich vozu značky Volkswagen,“ říká Libor Přerost, majitel společnosti Auto Podbabská.
hodnění
Akční zvý
až 110
000 Kč.
www.vase6.cz
25
kultura
PŘIPRAVIL RADKA ARBENOVÁ, FOTO DUŠAN DOSTÁL
re. V roce 1980 se ocitla i na
repertoáru divadla Semafor,
kde měla 173 reprízy. Současné uvedení v Semaforu se
však bude od ostatních lišit.
Hlavním motivem hry je
skutečnost, že se zbraně
promění v hudební nástroje.
Neobvyklé je také to, že každý kdo má ve hře hereckou
roli, je zároveň hudebníkem
a všichni dohromady tu tvoří
desetičlenný orchestr.
V hlavních rolích uvidí diváci Michala Stejskala,
Felixe Slováčka ml., Jitku
Molavcovou a Jiřího Suchého.
Premiérou bude v září 2013
zahájena 54. sezóna Semaforu, v červnu se uskuteční čtyři
předpremiérová představení. Představení
pro handicapované děti
D
ivadlo S+H přišlo s novým
projektem. Hraje pro děti
s poruchami sluchu, či děti neslyšící.
P rvní představení pro sluchově handicapované divády se v Divadle S + H konalo
31.5., kdy uvedli hru Mikiho
Kirschnera „Hurvínek mezi
osly“. Hra byla díky spolupráci
s Nadačním fondem pomoci
INZERCE V6-0636
fotome.cz
a Českou komorou tlumočníků do znakového jazyka opatřena titulky s českým textem
a zároveň tlumočena do znakového jazyka. Představení se
setkalo s ohlasem a divadlo by
chtělo v této spolupráci i do
budoucna pokračovat. Mimo
to „ u Spejblů“ zvažují uspořádat speciální program také
pro děti nevidomé.
TROJSKLO a TROJITÉ těsnění
v 5, 6 či 8komoře ZDARMA!
www.zarucenekvalitniokna.cz
CLASSIC 88 6komora
V
roce 1958 vznikla tato
hra – byla napsána pro
nové Divadlo Na zábradlí. Od té doby byla hrána
v nejrůznějších úpravách na
mnoha scénách, jednou byla
zfilmována a byla uvedena i ve
finském divadle TTT v Tampe-
Nadšení z této proměny, které bylo charakteristické pro
film a pro další inscenace,
bude však u nás nahrazeno
údivem – pohlížíme na tuto
věc jako na zázrak a tak tu
neschází prvek tajemna. Bez
humoru se však ta naše poněkud mystická verze hry,
neobejde. A nechybí ani hudba. Kromě nových písniček tu
zazní i ty, které složil Jiří Šlitr
pro film.
PASIV-HL 8komora
KDYBY
1000 KLARINETŮ
Nový e-shop
e-sh profesionálních
profesionáln ch
fotografických
služeb.
fotografi
ch služeb
Fotografický
Fotogra i ý ateliér
a
pro Vaše
Vašš podnikání
odnikání a rodinu.
ro inu
u
Kreativní
Kr tivn přístup
příst
a vysoká
ysok kvalita.
kvalit
26
www.vase6.cz
přijďte si pro LETNÍ SLEV Y již teď
PRAHA 5 · Radlická 759/32 · tel.: 773 360 030
PRAHA 6 · Podbabská 17 · tel.: 773 360 002
www.okna.eu • e-mail: [email protected] • telefon: 773 360 000
inzerce
volný čas
Vyrážíme
na kole
PŘIPRAVIL MARTIN BŘEZINA, FOTO ARCHIV AUTORA
Tato cyklotrasa spojuje městské části
na severu Prahy. Ze Suchdola se polními
a lesními cestami dostanete skrze Lysolaje
do Nebušic.
T
rasa vede kopcovitým terénem, po prašných cestách
a je dlouhá 5 kilometrů. Cestu
začneme v Suchdole, u areálu Zemědělské univerzity
na křižovatce ulic Sídlištní
a Kamýcká. Projedeme ulici
Sídlištní a sjedeme z kopce do
centra městské části Lysolaje.
Údolí opustíme, musíme se
trefit do ulice Starodvorská,
což nemusí být snadné. Pokud
se nám podařilo zvolit správnou cestu, opouštíme nyní
Lysolaje po polní cestě směrem na jihozápad a přijedeme
k lesu, podél kterého pokračujeme na západ. Po několika
stech metrech stezka protíná
silnici Horoměřická, my silni-
ci překřížíme a pokračujeme
po polní/lesní cestě, krajem
lesa. Po dalším půlkilometru se před námi vynoří malá
obytná čtvrť (s páteřní ulicí
K sanatoriu). Objedeme domy
zleva a podél lesa pokračujeme po cestě stále na západ.
Cesta se najednou stáčí do lesa, necháme se vést a jedeme
z kopce. Pozor na koryta vymletá vodou. Les opouštíme
na kraji zástavby – městské
části Nebušice. Na cyklostezku Suchdol – Nebušice přímo
navazuje stezka VE-DE mezi
Dejvicemi a Veleslavínem,
která spojuje Přední Kopaninu s Jenerálkou, údolím Divoké Šárky a Podbabou.
OTOMED
Odvoz sutí, písků, kačírků,
betonu a odpadů.
Vyklízecí práce, rekonstrukce
bytů, přistavení kontejnerů,
zemní práce.
Po celé Praze za
bezkonkurenční ceny!
Tel.: 604 633 896
V6-0639
Ze Šárky na Okoř
Okolí Okoře je pro cyklisty pravým rájem.
Hustá síť cyklostezek s dobrým značením,
nepříliš náročný terén, blízkost Prahy
a nespočet možností k občerstvení – to
všechno dělá z tohoto místa vyhledávaný cíl
milovníků cyklistiky.
P
řestože cyklotrasy vedou
částečně po silnicích, nemusíte se obávat na ně vzít
i děti. Silničky jsou málo frekventované a v téměř každé
vesnici máte možnost doplnění tekutin. Jedna z cyklostezek
na Okoř vede z Dolní Šárky
přes Horoměřice, Tuchoměřice a Malé Číčovice. Bezmála
30 kilometrů dlouhá trasa
končí v Roztokách, z Okoře
vede přes Velké Přílepy, Statenice, obec Černý Vůl a Únětice.
[email protected]Ê=?.:2;6AÊC<1..Î1<1<:B
/2G;BA;<@A6:;<Î@A2C;Í5<<1/‰?B
´8<[email protected]=<A¾2/B72A2A<9681<C2G2:2
0R[Nc\Qf]_\Cs`'
%"8wgNON_RY Y 8wgNON_RY%&Y
YS-YSPg
BOJÍTE SE
REALITEK?
v garantované kvalitě
služeb České spořitelny.
Martin Pelc, poradce Realitní
společnosti České spořitelny
pro tuto oblast.
e-mail: [email protected]
telefon: 734 796 928
V6-0633
734 302 405
E-mail: [email protected]
INZERCE V6-0618
Konec dietní rulety! Jezte podle
svého metabolického typu!
Program
metabolic balance®
Přejete si ...
INZERCE V6-0634
V6-0647
Prodáme
Vaši nemovitost
‘=_\[sWRZNba\ZNaÖ[NPUYNgR[~N\UÁRcc\Qf
`Q\QscX\bc\QfNÏXCsZ
‘=_\[sWRZNba\ZNaÖcwRa[Š`R_cV`b\Q
_R]N`\cN[zQ\&&[\cz8wZŠ`~w[Š
‘C\QN]\PUsg~g]Á~`[Š`YRQ\cN[zU\]_NZR[R
NWR]\QQ\g\_RZUfTVR[VXÖ
@8.9;Í=?.:2;`_\
ARY$$$!%
Zůstat zdraví a fit až do vysokého věku? Posílit energii
a vitalitu? Vyřešit trvale problémy s hmotností? Podpořit
celkově zdraví? Metabolic balance® neznamená žádné
hladovění! Vyzkoušejte chutné a zdravé recepty a kila
půjdou dolů jen tak mimochodem! Příroda nám nabízí pravé
„tukožrouty a zeštíhlovače“. Využijte tyto léčivé síly! Naučte
se, jak uvést látkovou výměnu opět do rovnováhy pomocí
unikátního stravovacího PROGRAMU
METABOLIC BALANCE®.
WWW.VITALNIENERGIE.CZ
WWW.CORDEUS.CZ/METABOLIC-BALANCE
Cordeus a. s. – Centrum trvalého zdraví,
Na Dlouhém lánu 11, Praha 6
www.vase6.cz
kvalitně, levně, rychle
V prostorách RMA centra
Praha 7 nabízíme služby
zaměřené na kompenzaci
sluchových vad sluchadly.
Úhrada ze zdrav. pojištění.
Objednejte se
na informační
schůzku zdarma.
28
Kontakt: 775 940 614
nebo 777 940 614
V6-0629
Ze Suchdola do Nebušic
Rekonstrukce bytů
V6-0644
Během letních měsíců se lidé tradičně
více poohlížejí po nějakém sportovně
rekreačním vyžití. K oblíbeným aktivitám
patří cykloturistika. Počet cyklostezek
k radosti cyklistů stále přibývá. Na Praze 6
se nabízejí například trasy z Dolní Šárky na
Okoř či ze Suchdola do Nebušic.
Inzerujte v časopisu
Vaše 6!
sport
Poznejte naše olympijské naděje
v beachvolejbalu
Plážový volejbal je nejen kvůli skvělému vystoupení
českých sportovců na loňských olympijských hrách
velmi populárním sportem v Česku. A obzvláště ženský
beachvolejbal patří dokonce k nejsledovanějším televizním
sportům vůbec.
P. R.
P
okud chcete na vlastní kůži zažít
atmosféru turnaje v plážovém volejbalu, přijďte se podívat do pražského sportovního areálu Tatran Střešovice o prvním červencovém víkendu
(6. a 7. 6.) na Big Shock! Mistrovství
republiky v kategorii U20. První utkání
začínají vždy v devět hodin dopoledne.
V pražských Střešovicích uvidíte české dívčí naděje v kategorii U20 – tedy
dívky mladší dvaceti let, z nichž některé
budou moci za tři roky bojovat o úspěch
v kvalifikaci na olympijské hry v brazilském Rio de Janeiru.
Dvoudenní turnaj pro 16 dvojic se
bude hrát klasickým systémem na dvě
porážky. Organizátorem turnaje pod hlavičkou Českého volejbalového svazu je
místní občanské sdružení Prague Beach
Team, které také do turnaje vyšle své
hráčky.
Přijďte fandit krásnému sportu.
Mladí sportovci z Tatranu
Střešovice
INZERCE V6-0635
PRODEJ POSLEDNÍCH BYTŮ
v novostavbě bytového domu 70 m od stanice metra A Veleslavín.
Dispozice 3 + kk a 4 + kk , orientace S-J.
Použité nadstandardní materiály – dub, žula, mramor,
porcelán atd.
Přijďte nás navštívit, přesvědčíte se !!!!
Prohlídku si domluvíte na : telefonu 602 138 822,
e-mail: [email protected]
Bližší informace
na www.vilaluxus.cz
Krásný slunečný svažitý pozemek s výhledem na
dálnici a Řepy – vhodné i pro reklamní poutač.
1 504 m2 vedle HORNBACHU v Praze 6 Řepích.
Povolena je nerušící komerční výroba
s možností bytu pro správce.

Podobné dokumenty

05/2012

05/2012 V posledních měsících se čeští Piráti zviditelňují především v souvislosti s odporem k ratifikaci dohody ACTA. Jejich postoje jsou však důsledkem dlouhodobější aktivity, jež není omezena jen na pro...

Více

listopad 2015

listopad 2015 Vážení spoluobčané, Mým tématem pro tento měsíc, a nejen pro něj, bude Rohanský ostrov. V posledních letech jste si zvykli slýchat o tomto místě ve dvou rovinách. Jednak proto, že se jedná o místa,...

Více

duben 2013

duben 2013 účastnice je pak připravena diskotéka, představení divadla Buchty a loutky s názvem Neposlušná kůzlátka, čarodějná soutěž na kolečkách, Junior Trophy závod, Taneční vystoupení skupiny Primavera, hl...

Více

Volba parametru a samotné měření

Volba parametru a samotné měření Poznámky jsou  automaticky uloženy  k vybranému měření  potvrzením tlačítka  “Hotovo“. 

Více

Přečtěte si aktuální vydání: červenec 2013

Přečtěte si aktuální vydání: červenec 2013 Nezávislý měsíčník o dění na Praze 6 Vydává A 11, s. r. o., Bělehradská 568/92, P2 Registrace: MK ČR E 20630 Ročník II, vychází měsíčně. Náklad 52 000 ks Datum vydání červencového čísla 29. 7. 2013...

Více