Programme brochure (de, cs) - MitOst

Komentáře

Transkript

Programme brochure (de, cs) - MitOst
Liebe Freundinnen und Freunde, willkommen in Budweis,
in einer lebendigen Stadt, die sowohl für ihre Bürger als auch für Besucher eine interessante Stadt sein möchte, die auf vieles stolz sein kann. Mit Freude habe ich deshalb die
Schirmherrschaft des diesjährigen Internationalen MitOst-Festivals übernommen, das
zum ersten Mal in seiner neunjährigen Geschichte in der Tschechischen Republik stattfindet.
Im Namen der Gastgeberstadt wünsche ich Ihnen, dass Sie mit dem MitOst-Festival
Bürgerengagement und Kultur in allen Facetten feiern werden. Die Zusammenkunft
von Menschen, die sich aktiv in verschiedenen europäischen Städten engagieren, wird
umgekehrt sicher zu einer inspirierenden und richtungsweisenden Erfahrung für das
Kulturleben der Stadt Budweis. Hochachtungsvoll
Juraj Thoma
Bürgermeister der Stadt Budweis
Milí přátelé, vítejte v Českých Budějovicích,
ve městě, jež chce být pro své občany a návštěvníky městem zajímavým, městem živým,
městem, kde se stále něco děje a které se má čím chlubit. S radostí jsem proto poskytl
záštitu letošnímu ročníku mezinárodního festivalu MitOst, který se poprvé ve své devítileté historii uskuteční v České republice.
Jménem hostitelského města Vám přeji, abyste festivalem MitOst oslavili občanskou
angažovanost a kulturu ve všech jejích barvách. Vaše setkání lidí, kteří se aktivně angažují
v kulturním dění v různých evropských městech, bude naopak určitě inspirativní
zkušeností pro směřování kulturní nabídky Českých Budějovic.
V úctě
Juraj Thoma
českobudějovický primátor
Liebe Gäste, liebe Freunde,
in diesem Jahr ist MitOst mit dem 9. Internationalen Festival zum ersten Mal in der
Tschechischen Republik zu Gast. Hier in Budweis, wo in den nächsten fünf Tagen rund
200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Mittelosteuropa, Russland, Zentralasien und
dem Südkaukasus zusammen treffen, wird MitOst wieder einmal in seiner vollen Vielfalt
erlebbar. Gleichzeitig begeben wir uns mit dem Festival in Tschechien auf die Spuren des
Vereins: Vor fast genau 15 Jahren gründeten ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten
der Robert Bosch Stiftung ihre Alumniorganisation mit dem Namen »MitOst« – darunter
ein ehemaliger Deutsch-Tutor in Budweis. Das Tutorenprogramm, später Lektorenprogramm, war in seinen Anfangsjahren in Mittelosteuropa präsent – in Ungarn, Polen und
eben der Tschechischen Republik. Die Motive von damals sind immer noch aktuell: Die
Alumni wollten den Kontakt sowohl zu ihren Gastländern als auch untereinander nicht
verlieren und zugleich den Austausch mit dem Osten selbst aktiv gestalten.
Aus heutiger Perspektive kann die Gründung eines Vereins und der Aufbau einer
Arbeitsstruktur als althergebrachtes Engagement betrachtet werden. In den vergangenen Jahren haben sich dagegen neue Formen gesellschaftlichen Engagements und
gesellschaftlicher Beteiligung etabliert – in informellen Gruppen ohne feste Bindung an
Organisationen und Strukturen, frei von bürokratischen Zwängen, oftmals virtuell im
Internet und Sozialen Netzwerken. Diesen neuen Beteiligungswegen wollen wir mit der
Internationalen Netzwerkstatt »Neues Engagement« nachgehen. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer werden sich in den kommenden vier Tagen in Workshops und Diskussionsrunden darüber austauschen, was dieses Engagement 2.0 konkret ist, wie es sich
etwa in Tschechien, Deutschland und anderen europäischen Ländern herausgebildet hat.
Daraus ergeben sich für uns neue Impulse und konkrete Ideen, so dass auch in Zukunft viele junge Menschen aus Europa und seinen Nachbarregionen mit Begeisterung in
länderübergreifenden Projekten aktiv werden und die Idee der internationalen Verständigung und des Zusammenwachsens mit Leben füllen. Das gemeinsame Engagement wird
dabei die Sprache sein, die alle verstehen.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Organisatorinnen und freiwilligen Helfern in
Budweis und Berlin sowie bei den Förderern und Partnern. Mein Dank geht an dieser
Stelle auch an alle MitOst-Mitglieder, die durch ihr stetiges Engagement, durch Enthusiasmus und Leidenschaft MitOst zu dem machen, was es ist – ein lebendiges, offenes und
vielfältiges Netzwerk in Mittel-, Ost- und Südosteuropa – und weit darüber hinaus.
Allen Festivalgästen und Teilnehmern der Internationalen Netzwerkstatt »Neues Engagement« wünsche ich im Namen des Vorstandes und der Geschäftsstelle von MitOst
interessante Begegnungen und Gespräche sowie genügend Ausdauer für die langen Tage
und Nächte. Persönlich erhoffe ich mir, dass wir alle jeden Moment nutzen, um Kontakte
zu knüpfen, die Europa und seine Nachbarregionen näher zusammen wachsen lassen.
Christoph Schulz, Vorsitzender MitOst e.V.
Milí hosté, milí přátelé,
MitOst je v tomto roce se svým 9. Mezinárodním festivalem poprvé hostem v České
republice. Tady v Českých Budějovicích, kde se v následujících pěti dnech bude setkávat
zhruba 200 účastníků ze střední Evropy, Ruska, střední Asie a jižního Kavkazu, budeme
moci zažít MitOst znovu v plné rozmanitosti. Tím, že je festival pořádán v České republice, se zároveň dostáváme ke stopám sdružení. Před necelými 15-ti lety založili bývalí
stipendisté Nadace Roberta Boshe, mezi nimi jeden z bývalých německých lektorů v
Českých Budějovicích, absolventskou organizaci Alumni, s názvem «MitOst». Lektorský
program byl reprezentován ve svých počátcích v zemích střední Evropy – Maďarsku,
Polsku a také České republice. Motivy pocházející z této doby jsou stale aktuální: Absolventi nechtěli ztratit kontakt jak ke svým hostitelským zemím, tak mezi sebou jako členy.
Přitom se sami chtěli aktivně podílet na výměně se zeměmi východní Evropy.
To, jak bylo sdružení založeno, a jak se posléze vyvinula pracovní struktura, lze z dnešní
perspektivy nazírat jako tradiční formu angažovanosti. V předešlých letech se naproti
tomu etablovaly nové formy společenské angažovanosti a participace – v neformálních
skupinách bez pevné vazby na organizace a struktury, bez byrokratických tlaků, často
virtuálně přes internet a sociální sítě. Workshop »Nová angažovanost« usiluje o to sledovat tyto nové způsoby participace. Účastníci se budou v nadcházejících čtyřech dnech
sdílet o tom, co konkrétního se skrývá pod názvem Angažovanost 2.0, jak se její nové
formy rozvinuly v České republice, Německu a jiných evropských zemích. Z toho pro
nás vyplývají nové impulsy a konkrétní nápady. Plno mladých lidí z Evropy a sousedících
regionů se tak bude s nadšením v budoucnu aktivně podílet na přeshraničních projektech
a svými životy naplní ideu mezinárodního porozumění a sblížení. Společné angažmá
bude přitom řečí, které budou rozumět všichni.
Srdečně děkuji organizacím a dobrovolníkům pomáhajícím v Českých Budějovicích,
Berlíně, v nadacích, podporujících a partnerských organizacích. Můj dík patří na tomto
místě také všem členům MitOst, kteří svou angažovaností, nadšením a vášní činí MitOst
tím, čím je – živou, otevřenou a rozmanitou sítí nejen ve střední, východní a jižní Evropě.
Všem festivalovým hostům a účastníkům Mezinárodního workshopu »Nová
angažovanost« přeji jménem předsednictva a centrály MitOst mnoho zajímavých setkání
a debat, stejně tak jako dostatek vytrvalosti potřebné pro dlouhé dny a noci. Osobně
si přeji, abychom využili každý moment k navazování nových kontaktů, které usnadní
sbližování Evropy a jejích sousedících regionů.
Christoph Schulz, předseda MitOst e.V.
Wir über uns
MitOst – Verein für Sprach- und Kulturaustausch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa
Ziele
MitOst ist ein Netzwerk engagierter Menschen, die sich für kulturelle Vielfalt und eine lebendige Zivilgesellschaft einsetzen. In
internationalen Programmen und Projekten fördern wir den Austausch zwischen Künstlern und Kulturschaffenden, qualifizieren
Nachwuchskräfte im Kulturmanagement, stärken junge Menschen
in ihrem gesellschaftlichen Engagement, entwickeln Trainingskonzepte und beraten andere Organisationen bei der Realisierung
von Projekten.
Ehrenamtliche Mitgliederaktivitäten
Unsere derzeit 1250 Mitglieder aus 40 Ländern engagieren
sich ehrenamtlich bei MitOst. Jedes Mitglied kann ein eigenes
Projekt beantragen und dafür fachliche und finanzielle Unterstützung erhalten. MitOst-Mitglieder organisieren Theaterfestivals,
Begegnungsseminare, Medienworkshops, Ausstellungen, Sommeruniversitäten, Übersetzerwerkstätten und Filmevents. Sie
führen Konferenzen durch und veröffentlichen ihr Fachwissen in
Publikationen.
Das Festival
Höhepunkt des Vereinsjahres ist seit 2003 das Internationale
MitOst-Festival, das jährlich in einer anderen Stadt stattfindet
(2003: Pécs / Ungarn, 2004: Vilnius / Litauen, 2005: Breslau /
Polen, 2006: Timisoara / Rumänien, 2007: Görlitz-Zgorzelec /
Deutschland-Polen, 2008: Uschhorod / Ukraine, 2009: Danzig /
Polen, 2010: Perm / Russland, 2011: Budweis / Tschechische Republik). Zum Festival sind alle eingeladen, die sich gesellschaftlich
und kulturell engagieren und darüber austauschen möchten. In
Workshops werden u.a. praktische Kenntnisse des Projektmanagements vermittelt. »Gesellschaftliches Engagement lohnt sich« –
diese Botschaft geben erfahrene Projektleiter an junge Menschen
aus Deutschland und MOE weiter. Ein kulturelles Rahmenprogramm in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnerorganisationen garantiert die öffentliche Präsenz des Festivals in der Stadt
und Region.
MitOst als Partner
In Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung führt MitOst
das Theodor-Heuss-Kolleg und das Programm Kulturmanager
aus Mittel- und Osteuropa durch. Darüber hinaus ist MitOst
bewährter Partner in zahlreichen internationalen Kooperationsprojekten. Für neue Ideen und Partner ist MitOst stets offen.
www.mitost.org
O nás
MitOst – Spolek pro jazykovou a kulturní výměnu ve
střední, východní a jižní Evropě
Cíle
MitOst je síť angažovaných lidí, kteří se zasazují o kulturní
rozmanitost a aktivní společnost. V mezinárodních programech
a projektech podporujeme výměnu mezi umělci a lidmi, zabývajícími se kulturou, kvalifikujeme mladé lidi v kulturním managementu, posilujeme mládež v jejich společenském angažmá,
vyvíjíme tréninkové koncepty, pomáháme a radíme jiným organizacím při realizaci projektů.
Dobrovolnické členské aktivity
V MitOst se v současnosti angažuje na 1250 členů ze 40 zemí.
Každý člen může podat svůj vlastní projekt a získat odbornou a
finanční podporu. Členové MitOst organizují divadelní festivaly,
semináře, workshopy s mediální tematikou, výstavy, letní školy,
překladatelské dílny a filmová představení a akce. Pořádají konference a publikují své odborné znalosti.
Festival
Od roku 2003 je každoročně vyvrcholením činnosti spolku
Mezinárodní MitOst-festival, který se koná vždy v jiném městě
(2003: Pécs / Maďarsko, 2004: Vilnius / Litva, 2005: Wroclav /
Polsko, 2006: Timisoara / Rumunsko, 2007: Görlitz-Zgorzelec
/ Německo-Polsko, 2008: Užgorod / Ukrajina, 2009: Gdansk /
Polsko, 2010: Perm / Rusko, 2011: České Budějovice / Česká
republika). Na festival jsou zváni všichni, kteří se společensky a
kulturně angažují a chtějí sdílet své zkušenosti. Ve workshopech
jsou zprostředkovány mimo jiné praktické znalosti projektového
managementu. »Společenské angažmá se vyplácí« – toto poselství předávají dál zkušení vedoucí projektů mladým lidem z
Německa, střední a východní Evropy. Rámcový kulturní program
připravovaný ve spolupráci s četnými partnerskými organizacemi
garantuje festivalu účast veřejnosti ve městě a regionu.
MitOst jako partner
Ve spolupráci s Nadací Roberta Bosche realizuje MitOst možnosti
dalšího vzdělávání při Theodor-Heuss-Kolleg a program
Kulturní manažer ze střední a východní Evropy. Mimo to je
MitOst osvědčeným partnerem v mnohých projektech s mezinárodní spoluprací. MitOst je nadále otevřen novým nápadům a
partnerům.
www.mitost.org
Barevný děti
Die Partnerorganisation »Barevný děti« wurde 2008 in Budweis
mit dem Ziel gegründet, ausländische Bürgerinnen und Bürger
mittels kultureller Projekte in die Gesellschaft Südböhmens zu
integrieren. Im Zentrum der Arbeit steht eine offene Theatergruppe aus Tschechen und Ausländern, die unter professioneller
künstlerischer Leitung Theaterstücke produzieren. Die Gruppe
arbeitet dabei mit Künstlern der regionalen und europäischen
Kulturszene zusammen. Der Verein fungiert ferner als Zentrum
für weitere zivilgesellschaftfördernde Aktivitäten, bei denen es
stets um den offenen Dialog verschiedener Gesellschaftsschichten
geht (direkte Integration, Ausländerhilfe, Kulturinitiativen etc.).
www.barevnydeti.org
Kredance
Die Partnerorganisation «Kredance e.V.» eröffnete 2010 einen
Tanzraum, um dort inspirierende Kurse für die Öffentlichkeit zu
veranstalten. Kredance organisiert außerdem Performances und
bemüht sich um die Einrichtung eines Studienfachs im Bereich
Performing Arts in Budweis. Nicht zuletzt strebt Kredance
danach, Budweis im Bereich Tanz auf Staats- und internationaler
Ebene zu repräsentieren.
www.kredance.cz
Weitere Kooperationspartner der Internationalen Netzwerkstatt
»Neues Engagement« sind die Organisationen Antikomplex (CZ),
Internationale Elias Canetti Gesellschaft (BG), Südwind Entwicklungspolitik Niederösterreich Süd (AT), Zavod O (SL) und
Genius Loci (PL).
Barevný děti
Partnerská organizace Barevný děti jsou divadelní skupina
tvořená lidmi různých národů, povah a profesí. Skupina barevná
duší i tělem. Občanské sdružení Barevný děti založila Tereza
Dobiášová s básníkem a pedagogem Miroslavem Bočkem v
Českých Budějovicích v roce 2008. Sdružení produkuje divadelní
inscenace, multikulturní večery, kurzy scénického tance, workshopy a další – převážně kulturní aktivity s cílem integrovat
cizince do společnosti, vytvářet v Jižních Čechách nezávislou
divadelní scénu a otevírat ji pro kontakt se scénou evropskou.
V Barevných dětech se setkávají profesionální umělci regionální
i evropské kulturní scény s lidmi z města – se studenty, cizinci
žijícími v regionu a mnoha dalšími. Vzniká tak otevřený dialog
mezi pestrými vrstvami společnosti na různých úrovních – od
workshopů realizovaných ve školách až po profesionální divadelní
inscenace.
www.barevnydeti.org
Kredance
Kredance o.s. otevřelo 7. října 2010 taneční prostor Kredance, aby
v něm probíhaly inspirativní kurzy pro veřejnost. Tyto kurzy jsou
určené převážně dospělým, ale i dětem, a mají pomoci vygenerovat diváky a studenty oboru performing arts (tanec, divadlo,
hudba). Kredance o.s. také organizuje eventy z oblasti perform-
ing arts a chce se zasadit o vznik studijního oboru performing
arts v Českých Budějovicích. V neposlední řadě usiluje o vznik
tanečně-pohybové company, která bude prezentovat město České
Budějovice na republikové, potažmo mezinárodní úrovni.
V Kredanci najdete pravidelné hodiny jako je balet pro dospělé
začátečníky, současný tanec a moderní balet pro začátečníky i
mírně pokročilé, street dance pro dospělé začátečníky, vinyasa
jóga, tanssi arabica, pilates a latino danza. Od září 2011 probíhají
také taneční dílny pro děti ve spolupráci s VerTeDance Company. Na sezónu 2011/2012 připravujeme také další pokračování
tvůrčích dílen s Divadlem Continuo, workshopy současného
tance, žonglování a další.
www.kredance.cz
Mezi dalšími spolupracujícími partnery Mezinárodního workshopu «Nová angažovanost» jsou organizace Antikomplex (CZ),
Internationale Elias Canetti Gesellschaft (BG), Südwind Entwicklungspolitik Niederösterreich Süd (AT), Zavod O (SL) a Genius
Loci (PL).
Wusstet ihr schon, dass …
… die Stadt Budweis 1265 gegründet wurde?
… die Innenstadt von Budweis zum städtischen Denkmalreservat
erklärt wurde, da im Stadtzentrum architektonisch Mittelalter,
Renaissance und Barock zusammenfließen?
… ein Großbrand im Jahr 1671 die Hälfte der Häuser der Stadt
vernichtete?
… in Budweis seit dem 13. Jahrhundert Bier gebraut wird?
… der Name »Budweiser« in den USA eine Schutzmarke für
amerikanisches Bier ist und das tschechische Bier dort nicht
unter dem Namen »Budweiser« verkauft werden darf, sondern
»Czechar« heißt?
… der europäische Gerichtshof im Jahr 2010 umgekehrt festlegte,
dass das amerikanische »Budweiser“-Bier auf dem europäischen
Kontinent nicht unter diesem Namen verkauft werden darf?
… nicht nur Bier, sondern auch Gerstensaft mit dem Namen
»Samson« in Budweis hergestellt wird?
… man bis etwa 1890 in Budweis hauptsächlich Deutsch sprach
und die Stadt und seine Umgebung eine deutschsprachige Enklave war?
… es daher seit dem Mittelalter deutschsprachige Literatur aus
dieser Region gibt, wozu sogar Seminare an Universitäten wie in
Sydney abgehalten werden?
… Budweis 1991 seine Universität bekam?
… die zweite Bahnstrecke des europäischen Kontinents zwischen
Budweis und Linz entstand und in der Zeit von 1825 bis 1832
gebaut wurde?
… die südböhmische Landschaft eine gut entwickelte Teichplatte
ist und daher auch das »Böhmische Kanada« genannt wurde?
… das unweit Budweis gelegene Dorf Holasovice mit 22 Bauernhöfen, die um einen Teich gebaut sind, im UNESCO-Verzeichnis
aufgenommen ist?
… die Stadt Krumlov, die 1992 in das UNESCO-Weltkulturerbe
aufgenommen wurde, nur 30 Kilometer südlich von Budweis
liegt und »Perle Südböhmens« genannt wird?
… in Budweis eine neue futuristische Konzerthalle geplant ist,
die wie ein schwarzer Rochen aussieht und deshalb »KonzertRochen« genannt wird?
… seit Beginn der Stadtgründung an jüdische Familien in Budweis siedelten und der jüdische Friedhof der Stadt denkmalgeschützt ist?
Mein Budweis – Lieblingsorte des Festivalteams
Barbora Čepičková, Tanzraum Kredance
www.kredance.cz
„In Budweis würde jeder Mensch gerne leben.« Diesen Satz prägte
der Prinzipal in Cimrmans Theaterspiel »Záskok«. Seitdem wird
er oft zitiert – und meist von einem gebürtigen Budweiser ergänzt
»... Also außer mir«. Budweis ist eine königliche Stadt, in der es
sich als Familie wunderbar leben lässt, in der es der jüngeren
Generation manchmal aber vielleicht etwas zu ruhig ist. Trotzdem
mag ich Budweis und bin nach meinem Studium hierher gezogen.
Man erreicht alle Plätze mit dem Fahrrad, stets trifft man auf ein
bekanntes Gesicht und verlaufen kann man sich hier praktischer
Weise auch nicht. Und trotzdem lauern hier hinter jeder Ecke
neue Möglichkeiten, die man nur aufgreifen muss...
Was für Orte zählen zu meinen Lieblingsplätzen? Auf jeden Fall
»Malák«, ein Erholungsgebiet, das sich in der Nähe der Kleinen
Wasserwehr am Fluss Malše befindet. Ein anderer angenehmer
Ort ist Stromovka – ein großer Park im Stadtzentrum. Der Piaristenplatz ist eine ideale Kulisse für Kulturveranstaltungen und der
Schwarze Turm hat auch seinen gewissen Zauber. Diesen betrete
ich aber nur mit ausländischen Gästen. Und einmal pro Jahr
gönne ich mir das nahe gelegene Städtchen Krumlov, das seine
ganz eigene intime Atmosphäre besitzt. Daran ändern auch die
vielen Touristen nichts, die die Straßen Krumlovs bevölkern.
Tereza Dobiášová, Theaterverein »Bunte Kinder«
www.barevnydeti.org
Das Dominikaner Kloster mit der gotischen Kirche der Jungfrau Maria: Am Piaristenplatz schlägt meiner Meinung nach das
kulturelle Herz von Budweis. Hier habe ich oft Theaterauftritte
gesehen und in der Kirche und im Kloster wunderschöne Musik
gehört. Ungezählt sind die Stunden, die ich hier bei einem Kaffee
oder einem Glas Wein verbracht, mit Leuten geplaudert, gelesen
oder meine Gedanken sortiert habe.
Palackého Platz: Hier habe ich einen großen Teil meiner Kindheit
verbracht. Der Platz liegt ein wenig außerhalb des Stadtzentrums,
hier wohnen viele Arbeiter und Zigeuner. Auf mich strahlt der
Ort etwas Geheimnisvolles aus. Der Platz selbst besteht aus zwei
Teilen, einem »hellen« und einem »dunklen«. Auf der hellen Seite
Moje České Budějovice –
Oblíbená místa festivalového týmu
Barbora Čepičková, Kredance
www.kredance.cz
„V Českých Budějovicích by chtěl žít každý.« Tak tuhle větu
pronesl Principál v Cimrmanově hře Záskok, a od té doby je
mnohdy citována, a většinou i doplněna rodilým Budějčákem
»…tedy až na mě.« Budějovice jsou královským městem, které je
vhodně pro rodinný život a mladé generaci příliš nesvědčí – snad
proto, že je to někdy až příliš klid. Přesto mám Budějovice ráda a
vybrala jsem si je po škole jako místo svého působení. Všude se
tu dostanete na kole, každou chvíli na ulici potkáte nějaký známý
obličej a prakticky se nemůžete ztratit. A tak nějak z poza rohu na
Vás vykukují nové příležitosti, jen se jich chopit.
A jaká jsou má oblíbená místa v Českých Budějovicích? Tak určitě
»Malák«, nebo-li rekreační zóna nacházející se v blízkosti Malého
jezu na řece Malši. Příjemné místo je i Stromovka – velký park
v blízkosti centra. Piaristické náměstí je ideální kulisa pro kulturní
akce a své kouzlo má i černá věž – na kterou však vylezu pouze
s cizojazyčnou návštěvou.
A jednou za rok nedám dopustit ani na městečko Český Krumlov
v blízkosti Budějovic, které má svou vlastní intimní atmosféru.
A tu si jako zázrakem udrží i přes to, že se po ulicí hrnou davy
turistů.
Tereza Dobiášová, Barevný děti
www.barevnydeti.org
Dominikánský klášter, Obětování Panny Marie, Piaristické
náměstí: vrcholná gotika v jihočeském podání a dle mého názoru
s přehledem kulturní srdce Budějovic. Na Piaristickém náměstí
jsem zažila mnoho divadla, v kostele i klášteře mnoho nádherné
hudby a hodiny, které jsem tu jen probloumala u kafe nebo u vína,
mluvila s lidmi, četla, rovnala si myšlenky, nejdou vůbec spočítat.
Palackého náměstí: tady jsem strávila velkou část dětství, lehce
mimo střed města, dělnická čtvrt, činžáky a cikáni. Vždycky mi
to tu vonělo svobodou a nějakým tmavým tajemstvím. Náměstí
samotné má 2 části: světlou a tmavou, na světlé je protestantský
kostel, v tmavé jsou stromy s pláckem uprostřed, kde vysedávají
cikáni a ztracené existence.
befindet sich eine protestantische Kirche, auf der dunklen steht
eine Baumgruppe, die zum Treffpunkt von einsamen Seelen und
»verlorenen Existenzen« geworden ist.
Die St. Prokopskirche wurde am Ort der Ursprungssiedlung von
Budweis errichtet (wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt). Ihre
robuste Bauweise lässt in mir das Gefühl aufkommen, kaum hineinkommen zu können. Umgeben ist sie von einem alten Friedhof
und einer hohen Mauer, steht aber inmitten einer Plattenbausiedlung, wo sie ganz verloren wirkt. Von weitem sieht man nur die
Kuppel des Kirchturms. In diesen Tagen blicke ich gern auf die
Kuppel, weil sie mich in dieser Wüste aus Beton und Konsum mit
den Wurzeln der Stadt, in der ich geboren wurde, verbindet.
Zdenek Pecka
Einer meiner Lieblingsplätze in Budweis ist die Lannova-Straße,
eine Achse, die das Stadtzentrum mit dem Hauptbahnhof verbindet. Da ich gleich in der Nähe wohne und sie jeden Tag begehe,
wird mir jedes Mal deutlich, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Bloße Bettler oder Punks bekommen kaum etwas.
Man muss sich schon bemühen, um von den Vorbeigehenden
belohnt zu werden.
Masné krámy ist eine traditionelle Bierkneipe in Budweis in
einem mittelalterlichen Haus, in dem sich Jahrhunderte lang
ein Fleischerladen befand. Hier gibt es das zweitbeste Budweiser
auf der Welt (das zweifellos beste trinkt man im Schweizerhaus
im Wiener Prater...). Man vergisst hier, wie die Zeit vergeht, alle
Alltagssorgen scheinen auf einmal ganz weit weg zu sein.
Eine ähnliche Wirkung auf mich hat der Ottokar-Hauptplatz,
einer der schönsten Plätze, die ich kenne, in der Adventszeit. Ein
Ort des Vergessens. Man vergisst hier den Vorweihnachtsstress, ja,
man vergisst sogar, dass es so etwas wie Weihnachten überhaupt
gibt.
Kostel sv. Prokopa stojí na místě původního osídlení Budějovic
(a nebo alespoň tak to mám v paměti). Má v sobě raně gotickou
robusnost a uzavřenost a skutečně: dostat se dovnitř je skoro
nemožné. Obklopený starým hřbitovem a vysokou zdí se skoro
ztrácí mezi paneláky okolo, ale kopule jeho věže je vidět z oken
bývalé Baziliky, v IGY. Často na ni v těchto dnech koukám a i v
tom blázinci betonu a konzumu mě bezpečně spojuje s kořeny
města, kde jsem se narodila.
Zdenek Pecka
Jedním z mých nejoblíbenějších míst v Českých Budějovicích je
Lannova třída, která spojuje centrum města s nádražím. Každý
den po ní chodím, protože v její bezprostřední blízkosti bydlím, a
každý den si uvědomuji, v jaké to žijeme společnosti orientované
hlavně na výkon. Obyčejní žebráci nebo punkáči nedostanou
nic, člověk se zde musí zatraceně otáčet, aby si zasloužil odměnu
kolemjdoucích.
Masné krámy s druhým nejlepším Budvarem na světě (nejlepší
a nejlahodnější točí ve Schweizerhausu ve vídeňském Prátru).
Zde se zapomíná na plynoucí čas a všední starosti. Prostě místo
zapomnění.
Podobným místem zapomnění je během adventu Náměstí
Přemysla Ottokara II., jedno z nejkrásnějších náměstí, jaká znám.
Člověk zde snadno zapomene na předvánoční stres a vlastně by
ani neřekl, že se nějaké Vánoce vůbec blíží.
Vorprogramm
Für alle Teilnehmer, die schon früher anreisen, gibt
es ab Dienstagabend ein Vorprogramm, zu dem ihr
herzlich eingeladen seid. Dieses wird von der Kulturplattform »Budweis Kulturell« organisiert.
Program před
oficiálním zahájením
festivalu
Všichni účastníci, kteří přijedou dříve, jsou srdečně
zváni k předprogramu. Program připravuje kulturní
platforma »Budějovice kulturní«.
Dienstag
Úterý
»Fotoschlacht« – Echo
Ozvěny Fotojatek
Ausstellung
Foto projekce, výstava
Ausstellung der besten Bilder aus fünf Jahrgängen des Festivals
»Fotoschlacht“, das herausragende tschechische und internationale Fotografie präsentiert. Projektionen mit Musikbegleitung.
Festival Fotojatka představuje špičky české a světové tvůrčí a
dokumentární fotografie. Můžete se těšit na speciální set hudebních fotoprojekcí toho nejlepšího z 5ti ročníků Fotojatek. Během
5ti let se z Budějovického festivalu stala celorepubliková roadshow
hostující i v dalších kinech po celé ČR. Vše bude šito na míru
prostorům Slavie.
27.09. | 18.00 – 24.00 | slavie
NAAB presents: Nikki Louder (Slowenien)
27.09. | 18.00 – 24.00 | slavie
Konzert
Noise Assault Agency Budweis (NAAB) sind die Hauptvertreter
der Budweiser DIY-Szene und organisieren Konzerte der internationalen alternativen Musikszene. »Nikki Louder« ist eine junge,
in Tschechien sehr beliebte slowenische Noise-Rock-Band.
27.09. | 19.00 – 20.00 | slavie
Audio-Slavie
Audio-Installation (Sprache: Tschechisch)
Audio-Installation über die politisch-historische Geschichte des
Kulturhauses Slavie (Festivalzentrale).
Leitung: Marek Menšík, Schauspieler und Performer aus Budweis.
27.09 | 19.00 – 22.00 Uhr | slavie
DJ’s Party
Tanz-Clash mit einigen der besten DJ’s aus Budweis. Von Chillout
über World Music bis Drum’n’bass.
27.09. | 22.00 - 3.00 | slavie
NAAB presents: Nikki Louder (Slovenia)
Koncert
Noise Assault Agency Budweiss (NAAB) je hlavním
představitelem budějovické DIY scény. NAAB už více než 3 roky
pořádá koncerty alternativní hudební scény z celého světa, vydává
desky českým kapelám v žánrech od noise přes math-rock po
electro. Nikki Louder je současná mladá slovinská noise-rocková
kapela, která se v Čechách velmi dobře uvedela například na
letošním festivalu Fluff. Užasná a progresivní hudební smršť.
27.09. | 19.00 – 20.00 | slavie
Audio-Slavie
Audio instalace (Jazyk: čeština)
Audio instalace v hlavním sále Slávie zachycující esenci minulosti
kulturního domu Slavia. Program bude pravděpodobně rozdělen
do několika dobových bloků. Přijdte se posadit a prožít minulost:
poprvé nebo znovu.
Marek Menšík: herec a performer původem z Českých Budějovic,
v současné době ukončuje studium herectví na Akadamii múzických umění v Praze, člen místního divadla Kvelb.
27.9. | 19.00 - 22.00 | slavie
Mittwoch
Středa
Die »Wiederauferstehung« des Kulturhauses Slavie
Slavie Ožije! Kulturní happening
Happening, Konzert, Workshop
Happening, koncert, workshop, zábava
Künstlerisches Happening mit Lifebands, Workshops, Flohmarkt
etc., organisiert von der gerade sich etablierenden Kulturplattform »Budweis Kulturell«. Moderator: Kuba Doubrava
Venkovní umělecko-zábavný happening Slavie Ožije!pořádá
nově vznikající kulturní platforma Budějovice Kulturní. Pod její
hlavičkou řada budějovických nezávislých kulturních činitelů
představujeuje v den Sv. Václava svou činnost a nabízí zajímavý
program pro všechny věkové kategorie přes celý den - přijďte se
pobavit a nebo si jen tak posedět: s dětmi nebo bez nich.
Leitung: Martin Kolář, Mitbegründer der Kulturplattform »Budweis Kulturell«. Feiberuflicher Produzent und Booker von Musikgruppen, organisiert ehrenamtlich das größte Budweiser Open-air
Festival, »Budějovický Majáles«.
28.09. | 10.00 – 19.00 | slavie
Community Dinner
Erschöpft und hungrig von der langen Anreise? Dann kommt in
die Festivalzentrale zum »Community Dinner«, das das Budweiser Team für uns vorbereitet. Bei einem kleinen Snack könnt
ihr bereits alte und neue Bekannte treffen und euch auf die kommenden Tage einstimmen.
Moderátor dne Kuba Doubrava, živé kapely, workshopy, hry a
aktivity pro děti, společné vaření, velká společná večeře, graffity,
půjčovna kánoí, půjčovna her, ArtBazar oblečení, knížek, hudby,
NAAB obchůdek, kavárna Seladon, Dobrá čajovna, Pivní kiosek,
občerstvení. Web: www.budejovicekulturni.cz
Martin Kolář, jeden z leadrů nově vznikající kulturní platformy Budějovice kulturní, a ačkoliv studoval práva, živí se jako
freelance produkční booker kapel v Bumbum Satori. Zároveň
dobrovolně produkuje největší budějovický open-air festival
Budějovický Majáles a hrdě patří do DIY lokální agentury Noise
Assault Agency Budweiss, která působí na alternativním hudebním poli.
28.09. | 18.00 – 19.00 | slavie
28.09. | 10.00 – 19.00 | slavie
Dokugruppen
Die Dokugruppen »Film« und »Schreiben« treffen sich zu einer
kurzen Vorbesprechung.
28.09. | 18.30 -19.00 | slavie
Kennenlernrunde
Společné občerstvení
Cítíte se vysílení a hladoví po svém příjezdu? Potom přijďte do
festivalové centrály na společný oběd, který pro nás připravuje
budějovický team. Při svačince se můžete potkat se svými starými
dobrými známými, stejně tak jako seznámit se s novými, a
společně se naladit na následující dny.
28.09. | 18.00 – 19.00 | slavie
Wenn ihr nicht erst am Ende des Festivals wissen wollt, welche
interessanten Menschen sonst so alles dabei waren, ist herzlich
eingeladen, zu unserer Kennenlernrunde zu kommen!
28.09. | 19.00 – 19.30 | slavie
Eröffnungsperformance
Dokumentační pracovní skupinky
Mit einer Performance wird unsere diesjährige Festivalzentrale,
das Kulturhaus Slavie, »offiziell« eingeweiht. Die Performance
steht außerdem symbolisch für die Wiedereröffnung des Kulturhauses Slavie und die dortige Gründung der Kulturplattform
»Budějovice kulturní« (Budweis Kulturell), die von einer ehrenamtlichen Gruppe von Künstlern und anderen Kulturschaffenden der unabhängigen Kulturszene Budweis initiiert wurde.
Dokumentační pracovní skupinky »Film« a »Psaní« se setkají ke
krátké domluvě.
28.09. | 19.30 – 20.00 | slavie
28.09. | 18.30-19.00 | slavie
Seznamování
Pokud se chcete dozvědět, kdo ze zajímavých lidí se na festivalu
bude pohybovat – a to dříve, než festival skončí, jste srdečně zváni
k naší společné seznamovací aktivitě.
28.09. | 19.00 – 19.30 | slavie
Otvíráme
Performance
Speciální kulturní event na hranici performance a instalace
vytvořený přímo pro otevření festivalu a zároveň symbolicky i
pro znovuotevření kulturního domu Slavia pro nezřizovanou,
spolkovou kulturu. Performance realizuje na bázi dobré vůle skupina umělců a dalších kulturních činitelů nezávislé kulturní scény
Českých Budějovic pod hlavičkou platformy Budějovice kulturní.
/ Tereza Dobiášová, Lukáš Urbanec, Marek Menšík, Barbora
Čepičková, Markéta Málková, Eliška Pavlíčková a další.
28.09. | 19.30 – 20.00 | slavie
Eröffnungsfeier
Im Ballsaal der Festivalzentrale
feiern wir den Auftakt und eröffnen
die Internationale Netzwerkstatt
»Neues Engagement«.
Musikalisch führt uns das Blockflötenensemble »QNG – Quartet New Generation«
in faszinierende Klangwelten. Das Konzert
»Fantasie in Symmetrie« stellt in einer
gelungenen Synthese Werke der alten
Meister mit denen unserer Zeit gegenüber.
Unter anderem mit Werken von Georg
Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach,
Mary Ellen Childs und Fulvio Caldini.
Wir danken dem Goethe-Institut Prag
ganz herzlich für die Unterstützung der
Eröffnungsfeier!
Im Anschluss kann bei Konzerten der
Bands »Kopiita« und »Meteor« weiter
gefeiert werden.
28.09. | 20.00 – 21.30 | slavie
Slavnostní zahájení
Festival a zároveň Mezinárodní
workshop «Nová angažovanost»
zahájíme ve slavnostním baletním
sále festivalové centrály.
Unikátní ansámbl zobcových fléten
»QNG – Quartet New Generation« nás
hudebně doprovodí do fascinujících
zvukových dálav. Koncert »Fantazie
v symetrii« představuje díla starých mistrů
a současných hudebních interpretů v povedené syntéze. Mezi jinými uslyšíme díla
od Georga Friedricha Händela, Johanna
Sebastiana Bacha, Mary Ellen Childs a
Fulvio Caldiniho.
Srdečně děkujeme Goethe Institutu
v Praze za finanční podporu slavnostního
zahájení.
Po oficiálním zahájení následují koncerty
kapel »Kopiita« a »Meteor«. Zábava tedy
nekončí.
28.09. | 20.00 – 21.30 | slavie
Internationale
Mezinárodní
Netzwerkstatt
workshop »Nová
»Neues Engagement« angažovanost«
Im Bereich der Freiwilligenarbeit vollzieht sich seit einigen Jahren
ein Wandel: Immer seltener entscheiden sich Menschen für ein
klassisches, langfristiges Ehrenamt und beteiligen sich stattdessen
lieber spontan und zeitlich flexibel an der Gestaltung einer lebendigen Zivilgesellschaft. Wie sieht dieses neue bürgerschaftliche
Engagement in Deutschland, Tschechien und anderen Ländern
aus, welche Beteiligungsformen und Schwerpunkte gibt es?
Oblast dobrovolnické práce se v posledních letech mění: stále
méně lidí se podílí na klasické dlouhodobé dobrovolné službě,
a účastní se spíše spontánního a časově flexibilního vytváření
živoucí občanské společnosti. Jak vypadá toto nové společenské
angažmá v Německu, České republice a jiných zemích, jaké formy
participace a jaká témata se nabízí? Těmito otázkami se budeme
zabývat v následujících dnech.
In den Workshops, Gesprächsrunden, Aktionen und Filmvorführungen der nächsten Tage geht es um Themen wie »Neues Engagement im Umweltbereich«, »Digitales Engagement«, »Initiativen im öffentlichen Raum«, »Zwischen Kunst und Politik: Neue
Aktions- und Protestformen«. Unter dem Stichwort »Gesellschaft
individuell gestalten: Projekt als Methode« bieten Workshops
u. a. zum Thema Fundraising einen Einblick in die Grundlagen
der neuen Engagementformen. Wir wünschen viel Spaß beim
internationalen Austausch – und natürlich viel Inspiration, Mitmach- und Ausprobierfreude!
Ve workshopech, diskusích, akcích a filmových projekcích se
objeví témata jako »nové angažmá v oblasti životního prostředí«,
»digitální angažmá«, »iniciativy v práci s veřejností«, »mezi
uměním a politikou: nové formy akcí a protestů.« Pod úslovím
»Vytvářet společnost individuálně: projekt jako metoda« budou
ve workshopech otevřena témata fundraisingu a základů nových
forem participace. Přejeme všem radostné zážitky z mezinárodního setkání, a samozřejmě dostatek inspirace, chuti podílet se na
workshopech společně a vyzkoušet si plno nového.
Wovon Menschen leben. Arbeit, Engagement und
Muße jenseits des Marktes
Čím lidé žijí. Práce, angažovanost a volný čas z druhé
strany trhu
Ausstellung
Výstava
Menschen leben ebenso sehr von »Luft und Liebe« wie von Geld
und Waren. Diese Tatsache gerät leicht aus dem Blick, wo Markt
und Lohnarbeit alles andere überschatten. »Arbeit jenseits des
Marktes« reicht vom Kochen über das Fürsorgen bis zum Werken.
»Engagement jenseits des Marktes« meint die Übernahme von
Verantwortung für ein Gemeinwesen, ob Dorf, Verein,
Stadtviertel oder Welt. »Muße jenseits des Marktes« meint die
Muße, die Eigenarbeit und Engagement vermitteln, im Unterschied zu »Freizeit«, die oft in Freizeitstress ausartet. Die
Aufmerksamkeit auf die »andere Ökonomie« zu lenken, scheint
im Hinblick auf eine nachhaltige, also ökologisch und sozial verträgliche, gesellschaftliche Entwicklung dringend geboten.
Lidé žijí ze vzduchu a lásky stejně tak, jako z peněz a zboží. Tuto
skutečnost můžeme jednoduše pozorovat z pohledu, kde trh
a námezdní práce překryjí vše ostatní. »Práce z druhé strany
trhu« zasahuje oblasti od vaření, přes péči a obstarávání zboží, až
k podnikům. »Angažovaností z druhé strany trhu« je myšleno
převzetí zodpovědnosti za společný prostor, ať už vesnici,
obec, spolek, městskou část nebo celý svět. »Volným časem
z druhé strany« jsou míněny volné chvíle využitelné pro vlastní
angažovanost, na rozdíl od »volnočasových aktivit«, které se často
zvrhávají do stresového vypjetí. Pozornost se vztahuje také k »jiné
ekonomice«, která bere ohled na udržitelný rozvoj společnosti.
Vyžaduje ekologicky a sociálně příznivý vývoj.
Was tun Menschen, um ihren sozialen Zusammenhang, ihr
nahräumliches Umfeld in Stadt und Land und ihre natürliche
Umgebung zu erhalten? Im Rahmen eines Forschungsprojekts zu
nachhaltigen Lebensstilen hat die frühere Forschungsgesellschaft
anstiftung (jetzt Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis) 50
Menschen interviewt. Ihre individuellen und dennoch zeittypischen Antworten sind in der Ausstellung »Wovon Menschen
leben«, die wir in Budweis zeigen, festgehalten.
Co dělají lidé, aby zachovali sociální vyváženost, spojitost mezi jejich blízkým okolím, městem, venkovem a přírodním prostředím?
V rámci výzkumného projektu udržitelných životních stylů
dotazovala dřívější Vědecká společnost Podnět (nyní Nadační
fond podnět & ertomis) 50 lidí. Jejich individuální, a přitom
časově typické odpovědi jsou zachyceny ve výstavě »Čím lidé žijí«,
která bude k vidění v Českých Budějovicích.
28.09. – 02.10 | slavie
28.09. – 02.10 | slavie
Ehrenamt in Budweis
Dobrovolnictví pro České Budějovice
Workshop (Sprache: Tschechisch)
Workshop
Im ersten Teil des Workshops sehen die Teilnehmer einen
Kurzfilm über ehrenamtliche Aktivitäten in Budweis. Außerdem
stellen sich einzelne Vereine mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit vor.
In einem interaktiven Teil erhalten die Teilnehmer praktische
Beispiele der Freiwilligenarbeit. Anschließend können einige
Aktivitäten praktisch ausprobiert werden.
Teoretická část – Účastníkům bude promítán krátký film o dobrovolnictví. Dále bude v této části probíhat prezentace jednotlivých
dobrovolnických center. Praktická část -Tato část bude probíhat
interaktivní formou. Účastníkům budou představeny praktické
ukázky dobrovolnických aktivit. Všechny činnosti si budou moci
následně také vyzkoušet.
Leitung: Mag. Šárka Koubová ist Fachassistentin am Lehrstuhl für
Sozialarbeit ZSF JU, wo sie Seminare zum Thema Freiwilligenarbeit hält. Sie ist Koordinatorin und Supervisorin des ehrenamtlichen Programms »Pět P« (5 P).
Vedení: Mgr. Šárka Koubová je odbornou asistentkou na Katedře
sociální práce ZSF JU, kde vyučuje kurzy zaměřené na dobrovolnictví. Je koordinátorkou a supervizorkou dobrovolníků programu Pět P.
29.09. | 10.00 – 13.00| slavie
29.09. | 10.00 – 13.00 | slavie
»Budweis kulturell« – Kulturplattform im Aufbau
«Budějovice kulturní» –
nově vznikající kulturní platforma
Gesprächsrunde
Diskuze
Zurzeit formiert sich in Budweis eine Organisation, die unabhängige Kulturschaffende vereint und kulturelles Engagement
in der Stadt fördern möchte. Kommt vorbei, diskutiert mit uns
über diesen spannenden Prozess, tragt eure Erfahrungen bei und
tauscht euch mit uns aus.
V současné době se formuje v českých Budějovicích organizace,
která by měla propojovat aktivity nezřizovaných kulturních
subjektů ve městě. Přijďte ji okouknout, probrat, co se tu děje,
přispět svými zkušenostmi, reflexí.
Leitung: Ondřej Kašpárek, studiert Kunstmanagement in Prag,
Co-Gründer der Plattform.
Vedení: Ondřej Kašpárek: student arts managementu v Praze,
v současné době na stáži v Leedsu. Spoluzakladatel platformy.
29.09. | 10.00 – 13.00 | slavie
29.09. | 10.00 – 13.00 | slavie
Fotoschlacht: Impulzz
Fotojatka – Impulzz
Workshop und Aktion (Sprachen: Tschechisch und Englisch)
Workshop a akce (Jazyky: čeština a angličtina)
Ziel von Impulzz ist es, die Welt mit Hilfe einer Digitalkamera
anders sehen zu lernen, auf neue Details und Zusammenhänge
zu achten. Das Prinzip ist einfach: Die Teilnehmer bekommen
die Aufgabe, in einer bestimmten Zeit und einem bestimmten
Umfeld ein Thema zu fotografieren. Dieses kann konkret sein wie
»Portrait«, abstrakt wie »Symmetrie« oder absurd wie »Vladimir
Remek – erster tschechoslowakischer Astronaut«. Der Nachmittag ist für die Auswahl und die Bearbeitung der Fotos bestimmt,
Impulzz je netradiční fotografický workshop – netradiční v tom
smyslu, že se nesnaží účastníky naučit JAK fotit, nepředvádí jim
žádné nové technické finesy a osvědčené postupy. Naopak – cílem
každého Impulzzzu je pobídnout kohokoli, kdo přijde s digitálním fotoaparátem a chutí dělat obrázky, aby se zkusil na svět
kolem sebe podívat jinak. Jinak, než se díval doposud, jinak, než
se dívají ostatní. Princip Impulzzzu je jednoduchý: účastníci se
sejdou (většinou ráno) na určeném místě a dostanou zadání, jaká
am Abend werden die Bilder gemeinsam projiziert und diskutiert.
Leitung: Jan Flaška ist Lehrer. In seiner Freizeit moderiert er
die Veranstaltungsreihe »Literarischer Mix« und organisiert das
Festivals der kreativen Dokumentarfotografie »Fotoschlacht«. Er
schreibt witzige Feuilletons und veröffentlicht auf seiner
Homepage www.ydiot.com.
29.09. | 10.00 – 15.00 | slavie, foyer
témata mají vyfotit, v jakém prostoru je mohou fotit a kolik času
na to mají. Témata mohou být konkrétní (“portrét”), abstraktní
(“symetrie”) nebo absurdní (“Vladimír Remek”). Prostor může být
omezen hranicemi na mapce nebo určen typem místa (kavárna,
záchodek, ulice...). Odpoledne je vyhrazeno pro výběr a úpravu
fotografií, podvečer pak proběhne společné promítání, diskuse,
srovnávání a načerpávání energie a inspirace.
Vedení: Jan Flaška je povoláním učitel. Ve svém volném čase se
baví jako moderátor Literárního šlehu a také organizováním festivalu tvůrčí a dokumentární fotografie Fotojatka. Jeho hlavní úlohou na festivalu je příprava prezentací autorů na promítání. Sám
fotí, ačkoliv o sobě nerad tvrdí, že by byl fotografem. Má dceru
Terezku. Píše vtipné fejetony a zveřejňuje je, kde se dá, mimo jiné
na vlastní stránce www.ydiot.com.
29.09. | 10.00 – 15.00 | slavie, foyer
Gesellschaft individuell gestalten: Eröffnung des
Projektehauses
Vytvářet společnost podle individuálních představ:
otevření projektového domu
Präsentation
Prezentace
Immer mehr Menschen möchten Zeitraum, Thema und Format
ihres gesellschaftlichen Engagements selbst bestimmen. Die
individuelle Projektarbeit kommt diesem Bedürfnis entgegen.
Mit dem Ansatz »Projekt als Methode« ist MitOst seit langem
Vorreiter im Bereich neuen Engagements. Seit 15 Jahren fördert
der Verein ehrenamtliche Projekte junger Menschen, die sich mit
einem selbst gewählten Thema um finanzielle und fachliche Förderung bei MitOst bewerben können. Das Projektehaus in Budweis präsentiert die Projekte, die im vergangenen Jahr stattfanden.
Der Projektbeirat, der die Vorhaben auswählt und betreut, lädt zu
einem spannenden Rundgang durch die Projektausstellung ein.
Viele der Projektleiter sind ebenfalls anwesend und berichten über
ihre Erfahrungen. Lasst euch inspirieren!
Stále více lidí si chce své společenské angažmá, jeho časové
vymezení, téma a formát, určovat sami. Příspěvkem »Projekt jako metoda« je MitOst už delší dobu průkopníkem nové
angažovanosti v této oblasti. Už patnáct let podporuje spolek
dobrovolnické projekty mladých lidí, kteří si téma svého projektu
zvolí sami, a mohou u MitOst žádat finanční a odbornou podporu. To, zda se projektoví koordinátoři a dobrovolníci v jednom,
rozhodnou pro fotbalový turnaj podporující mírové vztahy mezi
Srbskem a Kosovem, nebo pro lepší interkulturní každodenní
soužití v jednom z multietnických měst Ruska, zůstává zcela
na jejich zájmu, formování svých přání a posouzení potřeby
společenských změn. V projektovém domě budou prezentovány
projekty, které byly realizovány v minulém roce. Projektová rada,
která vybírala projektové záměry, a starala se o projekty, zve
k poutavé prohlídce výstavy. Mnozí z projektových koordinátorů
budou také přítomni na místě. Můžete se dozvědět více o jejich
zkušenosti přímo od nich, z první ruky. Nechte se inspirovat!
29.09. | 10.00 – 11.30| slavie, café
MitOst-Mitgliederprojekte
Oktober 2010 – September 2011
Grenznah – ein Leben an der Peripherie von Belarus
Belarus/Dorit Happ
Wie gestalten die Menschen in der belarussischen EU-Grenzregion
ihr Leben? Junge Belarussen erkundeten mit dem Fahrrad fünf
Tage lang die Randregion ihres Landes von Grodno nach Brest und
erstellten begleitend ein Reisetagebuch mit Texten und Fotos, die
anschließend in einer Ausstellung gezeigt wurden.
Cultural Tour around Caucasus
Kaukasus/Teona Dalakishvili
Auf einer Reise durch Georgien, Armenien, Azerbaijan, von Tbilisi
nach Baku und Yerevan trafen sich verschiedene Gruppen junger
engagierter Leute, um sich auszutauschen und die jeweiligen Kulturen kennenzulernen – mit dem Ziel, ein starkes sozio-kulturelles
Netzwerks in der Kaukasus-Region zu bilden, um in der Zukunft
besser miteinander kooperieren zu können.
Link zum Blog: www.caucasusart.wordpress.com
29.09. | 10.00 – 11.30 | slavie, kavárna
MitOst Projekty
říjen 2010 – září 2011
V blízkosti hranic – život na periferii Běloruska
Bělorusko / Dorit Happ
Jak žijí lidé v běloruském pohraničí sousedícím s Evropskou unií? To
se chtěli dozvědět mladí Bělorusové během své pětidenní cyklotůry
z Grodna do Brestu. Během putování po okrajových regionech
své země vytvořili cestovatelský deník s texty a fotografiemi, které
následně prezentovali na své výstavě.
Kulturní putování po Kavkazu
Kavkaz / Teona Dalakishvili
Skupinky mladých aktivních lidí z regionu Kavkazu si během cesty
Gruzií, Arménií a Ázerbájdžánem, z Tbilisi do Baku a Jerevanu
vzájemně vyměňovaly názory a poznávaly své kultury – s cílem
vytvoření silné sociálně-kulturní sítě mladých lidí na Kavkazu a jejich
lepší spolupráce do budoucna.
Odkaz na blog: www.caucasusart.wordpress.com
Na pivko? Kneipengeschichten – ein Reiseführer durch die Slowakei
Slowakei/Lena Scheidig
Na pivko? Hospodské historky – cestovatelský průvodce Slovenskem
Slovensko / Lena Scheidig
Der Lebensraum Kneipe ist in der Slowakei ein sozio-kulturelles
Zentrum: Hier werden Veränderungen beschlossen, es wird diskutiert und geschimpft. Diese »Kneipengeschichten« der slowakischen
Menschen wurden auf einer Tour durch das Land aufgenommen und
in einem die Reise begleitenden Blog im Netz erzählt sowie mit Fotos
veranschaulicht.
Link zum Blog: www.kneipengeschichten.wordpress.com
Hospoda jako životní prostor – na Slovensku je hospoda sociálněkulturním centrem: Tady se dohadují změny, tady se diskutuje a
nadává. Autorky projektu sbíraly na cestě po Slovensku tyto »hospodské historky« a zveřejňovaly je spolu s fotografiemi na blogu, který
vytvářely paralelně se svými cestami.
Odkaz na blog: www.kneipengeschichten.wordpress.com
Stimmen aus Bosnien-Herzegowina. Eine Interviewreise
Bosnien-Herzegowina/Franziska Müller
Mit Menschen aus verschiedenen Teilen Bosnien-Herzegowinas
wurden persönliche Gespräche zu ihrer Person, ihrem Leben, einschneidenden Erlebnissen und Zukunftsträumen aufgezeichnet. Die
Interviews lassen sich zusammen mit Reiseeindrücken in einem Blog
nachlesen und werden später für ein Buchprojekt aufgearbeitet.
Link zum Blog: www.bosniens-stimmen.org
Hlasy z Bosny a Hercegoviny. Cesta za rozhovory.
Bosna a Hercegovina / Franziska Müller
Lidé z různých částí Bosny a Hercegoviny mluvili během rozhovorů,
které s nimi vedli autoři projektu, o sobě, o svých životech, o
zážitcích, které je zásadně ovlivnily, a o snech do budoucna. Tyto
rozhovory a dojmy z cest si můžete přečíst na blogu, a později z nich
vznikne knížka.
Odkaz na blog: www.bosniens-stimmen.org
Kickern Gegen Rassismus
Balkan/Dirk Kollar
Stolním fotbálkem proti rasismu
Balkán / Dirk Kollar
Die Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo sind immer
noch stark durch Fremdenfeindlichkeit und Vorurteile belastet. Das
Projekt «Kickern gegen Rassismus» setzte sich zum Ziel, die kulturellen, ethnischen oder nationalen Konflikte durch spielerische Mittel –
indem Jugendliche in ethnisch-gemischten Kickerteams zusammengeführt wurden – im Rahmen eines Sommerferienprogramms zu
entkräften.
Link zum Blog: www.tablesoccerforpeace.wordpress.com
Vztahy mezi Srbskem a Kosovem jsou ještě pořád silně zatíženy
xenofobií a předsudky. Projekt »Stolním fotbálkem proti rasismu«
si dal za cíl hravou formou oslabit kulturní, etnické a nacionální
konflikty – v rámci programu na letní prázdniny spojil mládež z obou
etnik do smíšených družstev stolního fotbálku.
Gestern-Heute-Morgen
Südrussland/Judith Wiedemann
Účastníci projektu z regionu Wolgograd/Wolzhshkij německy
hovořili o tématech minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Časová osa
»Včera – dnes – zítra« měla účastníkům ukázat, jak se s přibývajícím
věkem rozšiřuje vnímání a zodpovědnost za okolní svět. Vedle toho
se projekt soustředil také na zlepšení znalostí německého jazyka a na
jeho popularizaci.
Projektteilnehmer aus der Region Wolgograd/Wolzhshkij setzten sich
in deutscher Sprache mit den Themen Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft auseinander. Der Projektaufbau der zeitlichen Achse
»Gestern – Heute – Morgen« sollte den Teilnehmern zeigen, dass sich
mit steigendem Lebensalter auch Wahrnehmung und Verantwortung für das gesamte Umfeld erweitern. Daneben lag der Fokus auch
darauf, Deutschkenntnisse und die Begeisterung für die deutsche
Sprache zu fördern.
Internationale Woche der Videokunst
Russland/Inna Yandaraeva
Im Rahmen einer »Internationalen Woche der Videokunst« in
Ischewsk wurde ein Videoworkshop angeboten, der Teilnehmern die
Möglichkeit gab, zum Thema »Stadt» kurze Videos über Ischewsk
Včera – dnes – zítra
Jižní Rusko / Judith Wiedemann
Mezinárodní týden videoartu
Rusko / Inna Yandaraeva
V rámci »mezinárodního týdne videoartu« v Iževsku proběhla videodílna, během které účastníci natáčeli krátká videa na téma »město«.
Tato videa o Iževsku se stala základem online-průvodce po dříve
»uzavřeném městě«, Iževsku.
zu drehen. Diese Videos stellten die Grundlage für das Ziel einer
Online-Stadtführung durch Ischewsk, der ehemals »geschlossenen
Stadt«, dar.
Identifikation. Zwischen Fakt und Fiktion
Belarus/Iryna Herasimovich
Das Projekt widmete sich dem Thema »Identität«, ihrer Beweglichkeit und Konstruierbarkeit. Die Kernveranstaltung des Projekts war
eine Schreibwerkstatt, an der Belarussen und MitOst-Mitglieder aus
weiteren Ländern teilnahmen, um unter Anleitung eines Referenten
Theatertexte zu verfassen. Ausgangspunkt für die Theatertexte waren
Einsendungen von MitOst-Mitgliedern, die einem Aufruf dazu
gefolgt waren.
Tomsk – alltägliche Interkulturalität
Russland/Ekatarina Mankova
Tomsk ist eine multiethnische russische Stadt mit rund 500.000
Einwohnern, wobei jeder sechste Student ist. Diese große Gruppe
junger Menschen wurde aufgerufen, sich mit Fotos ihrer Stadt zum
Thema »Interkulturalität im Alltag« für eine Ausstellung zu bewerben.
Die so entstandene Foto-Präsentation wurde auch Gegenstand von
Unterrichtsstunden, da sie zur Auseinandersetzung mit alltäglichen
interkulturellen Kommunikationssituationen in Tomsk einlädt und
somit zur Sensibilisierung beitragen kann. Die Fotos wurden auch in
einem Blog gezeigt, um dort kommentiert und diskutiert zu werden.
HEAD lines
Balkan/Bernd Janning
Das Medienprojekt »HEAD lines« wandte sich an Studierende
unterschiedlicher Länder des Balkans, um sich zum einen theoretisch
mit der Frage nach Manipulationsstrategien der Medien und der
Pressefreiheit auf dem Balkan auseinanderzusetzen, zum anderen die
Teilnehmer auf Exkursionen zu einer Radiostation, einer Pressestelle
und einer Fernsehstation mitzunehmen. Unter praktischer Anleitung
entwarfen die Teilnehmer selbst ein mediales Produkt, das die Bedeutung und Macht der Medien reflektiert.
Trick zwischen West und Ost
Russland, Berlin/Oxana Zenner
Jugendliche im Alter zwischen 10 bis 14 Jahren aus Novosibirsk und
Berlin besuchten Workshops, in denen sie Techniken und Methoden
der Trickfilmproduktion kennenlernten. Ziel war es, zwei Trickfilme
unter dem Thema »Meine Heimatstadt« selbst herzustellen. Dazu
begaben sich die Berliner auf die russischen Spuren in ihrer Stadt und
die Russen auf die deutschen Spuren in Novosibirsk.
Identifikace. Mezi faktem a fikcí
Bělorusko / Iryna Herasimovich
Tento projekt se zabýval tématem »identita«, její pohyblivostí a
vykonstruovaností. Hlavní událostí tohoto projektu byla dílna
tvůrčího psaní, které se účastnili nejen Bělorusové, ale i členové
spolku MitOst z dalších zemí. Cílem bylo vytvoření divadelních textů
na motivy zaslaných námětů ostatních členů MitOstu.
Tomsk – každodenní interkulturalita
Rusko / Ekaterina Mankova
Tomsk je mnohonárodnostní ruské město s cca. půl milionem obyvatel, z nichž každý šestý je student. Tuto velkou skupinu mladých
lidí jsme vyzvali k účasti ve fotografické soutěži na téma »každodenní
interkulturalita« v mém městě. Takto vzniklá výstava se stala součástí
vyučování na školách, protože vybízí k diskuzím o každodenních
situacích v Tomsku, které se týkají interkulturní komunikace, a může
tak přispět k senzibilizaci tohoto tématu. Fotografie jsou také ke
shlédnutí na blogu, na kterém je možné je komentovat a účastnit se
diskuzí.
HEAD lines
Balkán / Bernd Janning
V mediálním projektu »HEAD lines« se studenti z různých zemí
Balkánu zabývali otázkou manipulačních strategií médií a otázkou
svobody tisku na Balkáně. Zároveň se zúčastnili exkurzí do rádia,
tiskového centra a televize. Cílem bylo, aby studenti pod praktickým
dohledem sami navrhli mediální produkt, který by reflektoval význam a moc médií.
Trik mezi západem a východem
Rusko, Berlín / Oxana Zenner
Mládež z Novosibirsku a Berlína ve věku 10 – 14 let se na dílnách
animovaného filmu seznámila s technikami a metodami výroby
animovaných filmů. Cílem bylo vytvořit dva animované filmy na
téma »Moje rodné město«. Za tímto účelem se děti z Berlína vydaly
hledat ruské stopy ve svém městě a ruské děti hledaly německé stopy
v Novosibirsku.
Kultura v koši na odpadky
Rusko / Inna Leventschuk
Mladí účastníci z Ruska a z Evropy točili krátké filmy o lokálních
ekologických problémech ve svém městě. Zaměřili se hlavně na různé
kulturní zvláštnosti. Ze všech krátkých filmů vznikl sestříháním jeden
společný film.
Kultur in einem Mülleimer
Russland/Inna Leventschuk
Můj Temešvár
Rumunsko / Karl-Ernst Friedrich
Junge Teilnehmer aus Russland und Europa drehten Kurzfilme über
lokale ökologische Probleme ihrer Stadt unter dem Schwerpunkt der
jeweiligen kulturellen Besonderheiten. Aus allen Kurzfilmen wurde
ein gemeinsamer Film zusammengeschnitten.
Temešvár je mnohonárodnostní rumunské město s asi 300.000 obyvateli. Tři z tamějších národnostních menšin – maďarská, německá
a srbská – mají své vlastní základní a střední školy, ve kterých se
vyučuje v jejich mateřštině podle všeobecně platných rumunských
učebních plánů. Tento projekt přivedl děti z těchto menšin k fotografování a povzbudil je k nafocení jejich města a jejich vánočních
a novoročních zvyků. Ze všech obrázků bylo vybráno 50 fotografií,
které byly vystaveny na radnici.
Mein Temeswar
Rumänien/Karl-Ernst Friedrich
Das Projekt führte Kinder dreier in Temeswar lebenden Minderheiten in einem Workshop an das Fotografieren heran und ermunterte sie,
ihre Heimatstadt sowie ihre Bräuche an Weihnachten und Neujahr in
Form von Fotos festzuhalten. Aus allen Bildern wurden schließlich 50
für eine Ausstellung im Rathaus ausgewählt.
Borderland
Perm, Duisburg, Pécs, Brnó/Max Bilitza
„Borderland« ist eine offene Plattform an der künstlerischen Schnittstelle von Musik, Tanz, Sprach-, Performance- und Medienkunst. Vor
dem Hintergrund der sukzessiven Auflösung spezifischer Kunstkategorien führte das Projekt russische und europäische Künstler
zusammen, um eine hybride künstlerische Ausdrucksform, eine
gemeinsame Performancesprache zu finden.
Das Projekt »Borderland« ist Gewinner des Wettbewerbs kultur-imdialog.moe 2011, – ein Programm der Schering Stiftung und des
MitOst e.V., Berlin.
Open doors
Litauen, Deutschland/Akvilé Eglinskaité
Das Projekt »Open doors» beleuchtete die Bedeutung der Tür im
urbanen Raum. Hauptziel des Projekts war es, den in verschiedenen
Sparten tätigen Künstlerinnen und Künstlern aus Litauen und
Karlsruhe eine Möglichkeit zu geben, ihre Ideen zur Metapher der
»Tür« mit Aktionen im öffentlichen Raum zu realisieren und dem
Publikum neue, spartenübergreifende Formen der zeitgenössischen
Kunst zu präsentieren sowie Denkanstöße zu geben.
Das Projekt »Open doors« ist Gewinner des Wettbewerbs kulturim-dialog.moe 2011, – ein Programm der Schering Stiftung und des
MitOst e.V., Berlin.
Borderland
Perm, Duisburg, Pécs, Brno / Max Bilitza
„Borderland« je otevřená platforma na uměleckém rozhraní hudby,
tance, umění mluveného slova, performance a mediálního umění. Na
pozadí postupného rozmělnění specifických uměleckých kategorií
svedl tento projekt dohromady ruské a evropské umělce, aby nalezli
společnou performační řeč – hybridní uměleckou výrazovou formu.
Projekt »Borderland« zvítězil v soutěži kultur-im-dialog.moe 2011 –
programu nadace Schering a spolku MitOst e.V., Berlin.
Open doors
Litva, SRN / Akvilé Eglinskaité
Projekt »Open doors« se zabýval významem dveří v městském prostoru. Umělci z Litvy a z Karlsruhe, působící v různých uměleckých
oblastech, dostali možnost realizovat své nápady k metafoře »dveře«.
Pomocí akcí ve veřejném prostoru prezentovali publiku nové mezioborové formy moderního umění a dávali podněty k zamyšlení.
Ökologisch Kochen und Backen
Ekologické vaření a pečení
Workshop und gemeinsames Essen
Workshop a společné jídélko
Aus ökologisch produzierten Zutaten bereiten die Teilnehmer dieses Workshops ein gesundes und schmackhaftes Essen zu – und
verspeisen es anschließend gemeinsam.
Účastníci workshopu společně z ekologicky vyprodukovaných
přísad připraví zdravé a chutné jídlo, a také ho vzápětí společně
snědí.
29.09. | 13.00 – 14.30 | dům u beránka
29.09. | 13.00 – 14.30 | dům u beránka
Netzwerker-Treffen:
Ökologisch engagiert in Budweis
Setkání ekologicky zaměřených
regionálních organizací
Workshop
Workshop
Im Dům U beránka trefft ihr am runden Tisch die Vertreter
einiger ökologisch engagierter Organisationen in Südböhmen.
Diese stellen sich vor und stehen für Austausch, Diskussion und
Vernetzung zur Verfügung.
Na úvod čtvrtečního ekologického bloku v Domě U beránka se u
kulatého stolu setkáte se zástupci jihočeských ekologicky orientovaných organizací. Představí se a spolu s návštěvníky festivalu
budou diskutovat o tom, co je tíží, či co jim dělá radost.
Leitung: David Veis, Leiter des Dům U Beránka, das als Geburtsstätte für ökologische und kulturelle Initiativen und Ereignisse fungiert.
David Veis: fotograf, novinář, vedoucí osobnost Domu U Beránka,
který je inkubátorem řady ekologických a kulturních iniciativ a
událostí
29.09. | 14.00 – 15.00 | dům u beránka
29.09. | 14.00 – 15.00 | dům u beránka
Kamera! Ton! Pojechali! Engagement dokumentiert
Kamera! Klapka! Jedem! Společenská
angažovanost v dokumentu
Workshop
Zur Netzwerkstatt reisen Menschen aus vielen verschiedenen
Ländern an – jeder bringt seine eigenen Visionen im Gepäck mit.
Eine kleine Gruppe wird Teilnehmerstimmen, Workshops und
Aktionen für den Abschlussfilm dokumentieren und dabei außerdem gleich lernen, wie man einen Film macht. (Bitte beachten:
Nur für Teilnehmer, die sich vor Festivalbeginn zu diesem Workshop angemeldet haben und am Infotreffen 28.09. teilgenommen
haben!)
Leitung: Sergey Lapshin studiert interkulturelle Kommunikation
an der Europa-Universität Viadrina. Als Dokumentarfilmer ist er
in Budweis auf der Suche nach neuen Ideen und Visionen.
Filmový workshop
Na sérii workshopů Netzwerkstatt přijíždí lidé z mnoha zemí.
Každý si s sebou veze batoh plný nápadů. Malá skupinka se bude
snažit zdokumentovat ohlas a aktivity účastníků včetně průběhu
workshopů; a ze získaného materiálu připraví film, čímž si rovněž
základy filmařiny osvojí. (Prosím pozor: platí jen pro účastníky,
kteří se k filmovému workshopu přihlasili před začítkem festivalu
a kteří absolvují informační schůzku 28.09.).
Vedení: Sergej Lapšin studuje interkulturální komunikaci na
Evropské Univerzitě Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou. Jako
dokumentarista hledá v Českých Budějovicích nové podněty a
nápady pro budoucí tvorbu.
29.09. | 14.00 – 17.00 | slavie, foyer
29.09. | 14.00 – 17.00 | slavie, foyer
Antragstellung bei Stiftungen
Psaní žádostí o grant u nadací
Workshop
Workshop
Im Rahmen ihrer Finanzierungsbemühungen sind immer mehr
Projektmacher auf Mischfinanzierungen ihrer Projekte angewiesen. In diesem Workshop werden die Rahmenbedingungen vorgestellt und mit den Teilnehmern diskutiert die es zu beachten gilt,
wenn Anträge insbesondere an Stiftungen gestellt werden. Das
Förderverständnis von Stiftungen wird erläutert und Strategien
der Antragstellung präsentiert. Anhand eines Fallbeispiels werden
verschiedene Vorgehensweisen mit den Teilnehmern diskutiert.
Eine aktive Teilnahme wird erwartet. In dem Workshop erhaltet
ihr keine Patentrezepte für eine erfolgreiche Antragstellung bei
Stiftungen, aber Hinweise.
V rámci snah o financování svých projektů je stále více realizátorů
projektů odkázáno na vícezdrojové financování projektů. Ve
workshopu budou představeny rámcové podmínky a bude
poukázáno především na ty, které se týkají psaní žádostí o grant
u nadací. Bude objasněno pojetí podpory u nadací, stejně tak
jako strategie a proces sepisování žádosti. Na základě konkrétního příkladu budou s účastníky probírány různé způsoby
jednání. Očekává se aktivní spoluúčast. Na workshopu nezískáte
žádné osvědčené recepty na úspěšnou žádost o grant, ale spíše
doporučení a odkazy.
Leitung: Roland Bender, M.A., Sozialwissenschaftler und
Fachkaufmann für Organisation; stellvertretender Leiter des
Zentralbereichs in der Robert Bosch Stiftung. Referenten- und
Autorentätigkeit im In- und Ausland zu Controlling- und Qualitätssicherungsfragen im Stiftungswesen.
Roland Bender, M.A., sociální vědec a odborný zástupce pro
organizace; zástupce vedoucího centrální oblasti Nadace Roberta
Bosche. Činný jako autor a referent v tuzemsku i zahraničí v otázkách kontroly a záruky kvality nadací.
29.09. | 14.30 – 16.00 | slavie
29.09. | 14.30 – 16.00 | slavie
«Kontejnery» – východisko z konzumní společnosti?
»Containern« –
ein Ausweg aus der Konsumgesellschaft?
Workshop
Vor 50 Jahren gab es noch Tante Emma-Läden und nur drei
Joghurtsorten zur Auswahl. Heute finden wir uns in regelrechten
Konsumhöllen wieder und stehen, überfordert von der riesigen Auswahl, vor dem Kühlregal. Die Konsequenz: Tonnen von
»Müll«. Jeden Tag. Aber ist das wirklich alles Müll? »Containern«
bezeichnet die Mitnahme weggeworfener Lebensmittel aus Abfallbehältern, in der Regel vor Supermärkten. Die meisten Personen,
die containern, tun dies aus politischen Motiven und kritisieren,
dass Lebensmittel in großen Mengen weggeworfen werden. Ein
Workshop, der zum Nachdenken und Handeln anregen soll.
Leitung: Carolin Erikson studiert Umweltwissenschaften in Lüneburg. Seit ein paar Jahren ist sie im Bereich Konsumkritik aktiv
und versucht, die Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren.
29.09. | 14.30 – 16.00 | slavie
Workshop
Před 50 lety nebyly ještě supermarkety, ani samoobsluhy, a
výběr byl jen ze tří jogurtů. Dnes se nacházíme v konzumním
pekle a jsme přetíženi obrovským výběrem v chladících boxech.
Důsledek: tuny odpadu. Každý den. Ale je to opravdu všechno
odpad? «Kontejnerování« označuje vybírání vyhozených potravin
z kontejnerů, převážně před supermarkety. Většina lidí, kteří
kontejnerují, tak činí z politických motivů a kritizují, že jsou potraviny vyhazovány ve velkém množství. Workshop, který přivádí
k zamyšlení a jednání.
Vedení:: Carolin Erikson studuje životní prostředí v Lüneburgu.
Několik let je aktivní v oblasti konzumní kritiky a pokouší se
upozornit na toto téma.
29.09. | 14.30 – 16.00 | slavie
Diversität
Diverzita
Workshop
Workshop
Der Workshop orientiert sich am Programm «Eine Welt der Vielfalt» zum Umgang mit Diskriminierung und Vorurteilen in allen
gesellschaftlichen Settings. Sich gesellschaftlich erfolgreich zu engagieren, bedeutet auch, sich gesellschaftlicher Vielfalt gewahr zu
sein und mit ihr bewusst umgehen zu können. Mit Beispielen aus
der Praxis sollen die Teilnehmer sich und andere aus mehreren,
überraschenden Perspektiven erleben.
Workshop se zaměřuje programem »Svět rozmanitosti« na to,
jak se vypořádáváme s diskriminací a předsudky ve všech jejich
společenských formách. Aby bylo naše společenské angažmá
úspěšné, znamená to také, že si budeme vědomi mnohotvárnosti
naší společnosti a budeme schopni se s ní uvědoměle vypořádat.
Na základě příkladů z praxe účastníci zakusí sami sebe i ostatní z
překvapující perspektivy.
Leitung: Ronald Menzel-Nazarov ist Programmreferent bei MitOst und dort hauptsächlich im Theodor-Heuss-Kolleg tätig. Seit
drei Jahren baut er Programme im Südkaukasus mit dem Schwerpunkt zivile Konfliktbearbeitung und regionale Kooperation auf.
Vedení: Ronald Menzel-Nazarov je programovým referentem při
MitOst, a činný především v oddělení Theodor-Heuss-Kolleg. Již
tři roky vytváří programy v jižním Kavkazu, se zaměřením na
občanské vypořádávání se s konflikty a regionální spolupráci.
29.09. | 14.30 – 16.00 | slavie
29.09. | 14.30 – 16.00 | slavie
Globales Lernen
Globální vzdělávání
Workshop
Workshop
Globales Lernen versteht sich als pädagogische Antwort auf
globale Entwicklungs- und Zukunftsfragen. Im Mittelpunkt steht
die Bemühung, globale und lokale Aspekte des Lebens im Blick
zu behalten und sich dabei für gerechte Verhältnisse für alle Menschen in allen Teilen der Welt einzusetzen. Globales Lernen umfasst die globalen Dimensionen der staatsbürgerlichen Bildung:
Menschenrechtserziehung, entwicklungspolitische Bildungsarbeit,
Nachhaltigkeitserziehung, Bildungsarbeit für Frieden und Konfliktprävention. Der Workshop stellt das Konzept des Globalen
Lernens vor. Zentralfrage wird sein: Was kann ich mit Globalem
Lernen »gewinnen“? Wie kann jeder Einzelne mit seinem Verhalten Einfluss nehmen – und zwar nicht nur auf sein unmittelbares Umfeld, sondern auch auf das Leben von Menschen auf der
anderen Seite der Welt? Anhand konkreter Beispiele lernen die
Teilnehmer ausgewählte Methoden des Globalen Lernens kennen.
Globálním rozvojovým vzděláváním se rozumí didaktická
odpověď na globální otázky rozvoje a budoucnosti světa.
V ústředí stojí snaha zachytit globální a lokální aspekty života,
porozumět propojenosti a komplexnosti dnešního světa, a přitom
se zasazovat o rovné příležitosti pro všechny lidi v různých
částech světa. Globální vzdělávání zahrnuje globální dimenze
občanského vzdělávání: výchovu k lidským právům, rozvojovou
spolupráci a vzdělávání, výchovu k udržitelnému rozvoji, výchovu
k míru a prevenci konfliktů. Workshop představí koncept globálního rozvojového vzdělávání. V popředí stojí otázka: Čeho mohu
globálním vzděláváním dosáhnout? Jakou roli může hrát jednání
každého jednotlivce? – A to vliv nejen ve svém bezprostředním
okolí, ale také dopad na životy lidí na druhé části světa. Na
základě konkrétních příkladů a aktivit se účastníci seznámí s vybranými metodami globálního rozvojového vzdělávání.
Leitung: Šárka Cihlářová ist Grundtvig-Assistentin im Bereich
Bürgerschaftliche Bildung und Partizipation bei MitOst. Sie
kommt aus Tschechien und ist im Bereich des Globalen Lernens
als Kursleiterin u.a. bei Adra tätig.
Vedení: Šárka Cihlářová dělá v současné době Grundtvig program v oddělení Občanského vzdělávání a participace při MitOst.
Pochází z České republiky a působí jako lektorka globálního
rozvojového vzdělávání při organizaci Adra.
29.09. | 14.30 – 16.00 | slavie
29.09. | 14.30 – 16.00 | slavie
Du bist, was du isst
Jsi tím, co jíš
Lebensmittelperformance, Installation
Potravinová performance, instalace
Essen in unterschiedlicher Qualität: Wie schaut es aus, wie schmeckt es, was macht es mit dem Menschen? Die Performance legt
ihren Fokus auf das, was wir essen, und zeigt winzige Dinge in
riesigem Maßstab.
Jídlo v různé kvalitě: jak vypadá, jak chutná, co udělá s člověkem?
Performance svůj fokus zaměřuje na to, co jíme, a ty drobné, malé
věci ukazuje v obrovském měřítku.
Leitung: Miroslav Boček, Schriftsteller, Performer bei Barevný
děti (Bunte Kinder) und Redakteur, David Veis, Leiter Dům U
Beránka
Vedení: Miroslav Boček, spisovatel, performer Barevný děti, redaktor, David Veis, vedoucí osobnost Domu U Beránka
29.09. | 15.00 -15.30 | dům u beránka
29.09. | 15.00 -15.30 | dům u beránka
Ekologický jarmark nápadů
Öko-Markt der Ideen
Workshops
Im Rahmen des Öko-Blocks im U Beránka soll es kleinere Workshops zum Thema geben, z.B. könnt ihr lernen, wie man Geldbörsen aus Tetrapacks macht.
Workshopy
V rámci Ekologického bloku U Beránka budou probíhat workshopy k tomuto tématu. Např. se budete moci naučit vyrábět
peněženky z tetrapaků.
29.09. | 15.00 – 16.30 | dům u beránka
29.09. | 15.00 – 16.30 | dům u beránka
Geocaching: Hledání pokladů jinak (2.0)
Geocaching – Schatzsuche 2.0
Workshop und Aktion
Workshop a akce
Na internetové stránce geocaching.com se píše: «Objevujte svět
hledáním naší skrýše s GPS nebo smart telefonem. Najděte skrýš,
podepiště knihu návštěv a podívejte se, co tam zapsali ostatní.
Podělte se o své dojmy a zážitky s ostatními lovci pokladů.» Tyto
dvě věty shrnují princip konceptu Hledaní pokladů 2.0. Každý
může nejen hledat, ale i schovávat. V tomto workshopu se chceme
zamyslet nad tím, jak lze využít geocaching pro společenskou
angažovanost. Samozřejmou součástí workshopu je malý lov
pokladu v Budějovicích. Přineste si s sebou své smart telefony,
nejlépe již s nahranými aplikacemi na geocaching, nebo alespoň
mapu Českých Budějovic, aby vaše GPS fungovala i bez internetu.
Auf geocaching.com heißt es: «Explore the world as you search
for the cache using a GPS device or smartphone. Find the cache,
sign the logbook and see what others have left behind. Share
your experience with other treasure seekers.« Mit diesen Sätzen
ist das Prinzip der Schatzsuche 2.0 umrissen: Jeder kann zum
Schatzsucher werden, aber auch einen Schatz für andere verstecken. In diesem Workshop überlegen wir zusammen, wie Geocaching für gesellschaftliches Engagement genutzt werden kann.
Natürlich werden wir diesen Workshop auch mit einer kleinen
Schatzsuche in Budweis verbinden. Bringt eure Smartphones mit!
Leitung: Waldemar Kipphan, Lektor der Robert Bosch Stiftung in
Charkow/Ukraine.
Vedení: Waldemar Kipphan, Lektor Nadace Roberta Bosche
v Charkově (Ukrajina).
29.09. | 15.00 – 16.30 | slavie
29.09. | 15.00 – 16.30 | slavie
Offline-Bäumepflanzen mit wikiwoods
Offline sázení stromů s wikiwoods
Workshop und Aktion
Workshop a akce
Die beste Zeit einen Baum zu pflanzen war vor 20 Jahren, die
zweitbeste ist heute. Julian Gröger wird euch über die webgesteuerte Baumpflanzidee wikiwoods erzählen. Danach werden wir
gemeinsam zum Spaten greifen und endlich wieder Erde unter
den Fingernägeln haben... Und Budweis wird um mindestens
einen Baum reicher.
Nejlepší čas, kdy zasadit strom, byl před 20ti lety, druhý nejlepší
je dnes. Julian Gröger nám poví více o nápadu sázení stromů motivovaným webovou stránkou wikiwoods. Potom sáhneme po rýči
a ucítíme konečně opět hlínu za nehty rukou... A v Budějovicích
přibude minimálně jeden strom.
Leitung: Julian Gröger war Lektor in Chisinau von 2007 bis 2009.
Danach hat er in Berlin Umweltmanagement studiert und pflanzt
seit zwei Jahren mit wikiwoods Bäume in und um Berlin. Jetzt
auch seinen ersten mit euch in Tschechien?
Vedení: Julian Gröger byl lektorem v Chisinau v letech 2007 –
2009. Poté studoval v Berlíně management životního prostředí a
už dva roky sází s wikiwoods stromy v Berlíně a okolí. A teď může
zasadit svůj první strom v České republice s vámi.
29.09. | 16.00 – 17.00 | dům u beránka
29.09. | 16.00 – 17.00 | dům u beránka
The game of politics
Workshop
Politik heißt gemeinsam in einen Meinungsfindungsprozess
einzutreten. Egal, ob wir Politik dabei im Sinne von Habermas
als Konsensfindung oder im Sinne von Lyotard als Streit denken,
eigentlich bleibt es eine simple Angelegenheit. Und dennoch verlieren mehr und mehr Leute ihr Interesse an der Politik, ganz zu
schweigen vom Glauben an eine gemeinsame Sache. In unserem
Workshop wollen wir »Gesellschaft spielen« und gemeinsam
ausprobieren, wie wir uns in der fiktiven Welt von »Monolizien«
bürgerschaftlich engagieren können.
Leitung: Dirk Kollar lebt in Rostock, studierte auf Lehramt in
Rostock und Paris, arbeitet ehrenamtlich fürs DFJW und dem
Netzwerk für Demokratie und Courage.
Karoline Müller studierte Germanistik und Grundschulpädagogik an der FU Berlin und arbeitet an einer Gemeinschaftsschule
in Berlin-Moabit. Florian Moosbauer studiert Förderpädagogik,
Deutsch und interkulturelle Pädagogik in Köln. Neben dem
Studium arbeitet er vor allem in Schulprojekten zur Förderung
sozial emotionaler Entwicklung.
Politická hra
Workshop
Politikou se rozumí společné zasahování do procesu hledání
názorů. Je jedno, zda politikou rozumíme podobně jako Habermas hledání konsensu, nebo podle Lyotarda spíše hádku; stále jde
o jednoduchou příležitost. A přesto stále více lidí ztrácí zájem o
politiku, nemluvě o víře ve společnou věc. V našem workshopu
si zahrajeme na «společnost», a vyzkoušíme si, jak se můžeme ve
fiktivním světě «monolicií» společensky angažovat.
Vedení: Dirk Kollar žije v Rostocku, studoval učitelství v Rostocku
a Paříži, pracuje jako dobrovolník pro DFJW a Síť pro demokracii
a odvahu.
Karoline Müller studovala germanistiku a pedagogiku pro
základní školy na FU Berlin a pracuje v kolektivní škole v BerlíněMoabitu.
Florian Moosbauer studuje speciální pedagogiku, němčinu a
interkulturní pedagogiku v Kolíně nád Rýnem. Kromě studia
pracuje především na školních projektech podporujících sociální
emoční rozvoj.
29.09. | 16.30 – 18.00 | slavie
29.09. | 16.30 – 18.00 | slavie
Blog dich ein! Bloggen für Anfänger
Založ si blog! Blogování pro začátečníky
Worksshop
Workshop
In den letzten Jahren sind Blogs zu einem bedeutenden Teil des
zivilen Engagements geworden. Sie verbinden Menschen über
weite Distanzen und können zu einem mächtigen Instrument
werden. Der Workshop zeigt, wie man in wenigen Schritten selbst
einen eigenen Blog erstellen und Onlineprojekte ins Leben rufen
kann. Auf Basis einer kostenlosen Plattform werden die Teilnehmer mit spannenden Blogtools vertraut gemacht.
Blogy se staly v posledních letech významnou součástí
společenské angažovanosti. Propojují lidi z různých vzdáleností a
mohou se stát mocným instrumentem. Ve workshopu si ukážeme,
jak si v pár krocích založit blog, a jak nastartovat fungující online
projekty. Na základě neplacené platformy se účastníci seznámí s
blogovými instrumenty.
Leitung: Anastasia Kachevskaya ist Deutsch- und Englischtrainerin, Dolmetscherin, Jugendarbeitstrainerin und Konzeptentwicklerin von der Moskauer »Free Tours«. Sie wohnt in Moskau.
Vedení: Anastasia Kachevskaya je lektorkou německého a anglického jazyka, tlumočnicí, a lektorkou v oboru práce s mládeží.
Vyvíjí koncepty pro moskevské «Free Tours». Bydlí v Moskvě.
29.09. | 16.30 – 18.00 | slavie
29.09. | 16.30 – 18.00 | slavie
Accompanying Projects by Mentoring
Workshop (Language: English)
Who conducts volunteer projects, wants to have an impact on the society. But this is not the only important goal. Volunteer work
deals with our most valuable resources: our time or our social contacts. So we have to take care about the process and the style how we
achieve our goals. Projects are a good framework for experiencing, learning or trying. On the other hand volunteer project management
often also means: lack of resources, changes in concepts and fluctuation in teams resulting of personal motivations. Life and activities
have to be balanced. Mentoring is a form of accompanying projects. While it is based on the personal motivations in the project process,
it is an effective instrument for strengthening motivation and satisfaction. The mentor-mentee relations are characterized by the transfer
of experiences through advice as well as through elements of coaching approaches. Its main objective is to empower the mentee to project management on one’s own responsibility – and to self-regulation of learning. Instructors: Nils-Eyk Zimmermann is a program administrator in the Theodor-Heuss-Kolleg in Berlin (Germany). One of his focuses is
project management consulting and mentoring. Inga Bodnarjuka is a cultural manager in the Centre for Art Management and Information in Riga (Latvia). Magdalena Hadała is an ifa-cultural manager in Raciborz (Poland). They accompany international projects in the
voluntary and cultural fields.
29.09. | 16.30 – 18.00 | slavie
betterplace.org – von Online-Fundraising und MicroVolunteering
betterplace.org – Online fundraising a Mikrodobrovolnická činnost
Präsentation
Prezentace
Immer mehr Menschen tun Gutes über das Internet, sei es durch
Online-Fundraising für soziale Projekte, durch Online-Spenden
oder durch Micro-Volunteering. Wie ganz konkret die OnlineSpendenplattform betterplace.org funktioniert, wo ihre Grenzen und Möglichkeiten für das Fundraising liegen und welche
Verbindungen zu digitalem Engagement bestehen, wird in dieser
Präsentation präsentiert und diskutiert.
Stále více lidí přispívá na prospěšné účely pomocí internetu. Ať
už je to online fundraising sociálních projektů, online dárcovství
nebo mikrodobrovolnická činnost. V prezentaci bude ukázáno,
jak funguje online dárcovská platforma betterplace.org, kde leží
její hranice a možnosti pro získávání finančních zdrojů, a jaké
spojitosti s digitálním angažmá vyvstávají.
Leitung: Katja Simke studierte Kulturwissenschaften in Frankfurt
(Oder) und Mexiko-City. Nach Stationen bei Völkerverständigung
macht Schule, Amnesty International Ecuador, dem Weltfriedensdienst und der GTZ (GIZ) betreut sie nun Projekte und Organisationen auf betterplace.org.
Vedení: Katja Simke studuje kulturní vědy ve Frankfurtu nad
Odrou a Mexiku. Po té, co absolvovala školu, byla činná v Amnesty International v Ekvádoru, v programu Služby světového
míru a GTZ (GIZ), stará se nyní o projekty a organizace na betterplace.org.
29.09. | 16.30 – 18.00 | slavie
29.09. | 16.30 – 18.00 | slavie
Praxisbeispiel Kulturprojekt: Konzeption – Finanzierungsstrategien – Erfolge
Workshop
Anhand eines seit zehn Jahren erfolgreich verlaufenden Literaturprojektes werden Konzeption, Finanzierungsstrategien,
Öffentlichkeitsarbeit und Erfolge präsentiert. Dabei soll die Frage
der Übertragbarkeit eines erfolgreichen Projektkonzepts auf andere örtliche und institutionelle Bedingungen gestellt werden.
Leitung: Roland Bender, M.A., Sozialwissenschaftler und
Fachkaufmann für Organisation; stellvertretender Leiter des
Zentralbereichs in der Robert Bosch Stiftung. Referenten- und
Autorentätigkeit im In- und Ausland zu Controlling- und Qualitätssicherungsfragen im Stiftungswesen.
Praktický příklad kulturního projektu: Koncepce –
finanční strategie – úspěchy
Workshop
Pomocí literárního projektu, který již deset let úspěšně probíhá,
budou prezentovány koncepce, finanční strategie, komunikace s
veřejností a dosažené úspěchy. Přitom bude kladena otázka, nakolik a jak lze přenést úspěšný projektový koncept na jiné místní a
instituční podmínky.
Vedení: Roland Bender, M.A., sociální vědec a odborný zástupce
pro organizace; zástupce vedoucího centrální oblasti Nadace
Roberta Bosche. Činnost autora a referenta v tuzemsku i zahraničí
v otázkách kontroly a záruky kvality nadací.
29.09. | 16.30 – 18.00 | slavie
29.09. | 16.30 – 18.00 | slavie
MitOst pro nové zájemce
MitOst für Neue
Lust auf Engagement? Dann bist du bei dieser Veranstaltung
genau richtig – und bei MitOst ohnehin. Egal, ob du neu im
Máte chuť se společensky angažovat? Tak to jste na správné akci –
a u MitOst dvojnásob. Je jedno, jste-li ve sdružení noví a rozkoukáváte se, či zda si rozmýšlíte stát se členem. Pakliže se chcete
o MitOst a jeho nesčetných nabídkách aktivit a kontaktů dozvědět
Urban Gardening –
Über die Rückkehr der Gärten in die Stadt
Urban Gardening –
návrat zahrádek do měst
Guerilla Gardening, Urban Farming, Nachbarschaftsgärten – der
Trend kommt aus den USA und England, aber auch in Deutschland und anderen EU-Ländern greifen immer mehr Bürgerinnen und Bürger zu Schaufel und Harke und machen ihr Umfeld
grüner. Zu Gast in Budweis ist Christa Müller, die uns das von ihr
herausgegebene und kürzlich erschienene Buch »Urban Gardening. Über die Rückkehr der Gärten in die Stadt« vorstellt. Mit im
Gepäck hat sie auch einige Kurzfilme zum Thema, und natürlich
soll anschließend diskutiert werden. Wie sieht es in eurem Land
mit dem Trend zum Gärtnern aus? Wie könnt ihr euch selbst
in eurem Umfeld beteiligen? Wir hoffen auf viele internationale
Erfahrungsberichte!
Guerilla Gardening, Urban Farming, sousedské zahrádky – to
jsou trendy přicházející ze Spojených států a Anglie, ale i
v Německu a dalších zemích EU sahá stále více lidí po hrábích a
lopatce, aby zkrášlili své okolí. Festivalovým hostem v Českých
Budějovicích bude Christa Müllerová, která zde představí svou
nedávno vydanou knihu «Urban Gardening – návrat zahrádek do
měst.» S sebou přiveze i několik krátkých filmů k tématu, počítá
se i s následnou diskuzí. A jak to vypadá ve Vaší zemi
se zahradničením? Jak můžete sami přispět ke zkrášlení svého
okolí? Těšíme se na spoustu mezinárodních zkušeností!
29.09. | 18.30 – 20:00 | dům u beránka
29.09. | 18.30 – 20:00 | dům u beránka
Verein und noch etwas ratlos bist oder dir überlegst, Mitglied
zu werden: Wenn du mehr über MitOst und unsere zahlreichen
Angebote zum Mitmachen und Vernetzen wissen willst, nutze
die Gelegenheit und komme zu diesem Treffen. Mitglieder des
Vorstands und weitere MitOst-Mitglieder stehen für Fragen und
Diskussionen zur Verfügung.
29.09. | 17.30 – 18.30 | slavie
více, využijte této možnosti a přijďte na toto setkání. Členové
představenstva i řadoví členi Mitost zodpoví rádi vaše otázky
během diskuse.
29.09. | 17.30 – 18.30 | slavie
Zapojit se do projektů MitOst
Informační stůl
Projekte machen bei MitOst
Inforunde
Möchtest du gern Projekte machen und einen Antrag bei MitOst
stellen, weißt aber nicht, wie? Dann komm’ zur Inforunde des
Projektbeirats! Hast du eventuell auch selbst schon Erfahrung in
der Projektarbeit und willst sie weitergeben? Dann bist du ebenfalls herzlich willkommen – wir informieren dich gern, wie du
dich im Gremium Projektbeirat engagieren kannst!
29.09. | 17.30 – 19.00 | slavie
Chěl/a bys realizovat projekt a žádat o podporu MitOst, ale nevíš
jak? Potom přijď k našemu informačnímu stolu, u kterého budou
zástupci projektové rady. Nebo máš sám již zkušenost s prací
na projektu, a chtěl/a bys ji předat dál? Potom jsi také vítán/a.
Rádi tě budeme informovat o možnostech zapojení se do gremia
projektové rady.
29.09. | 17.30 – 19.00 | slavie
Digitálně angažováni na platformě jazykové výuky
Workshop
Digital engagiert bei Sprachlernplattformen
Workshop
Am Beispiel sozialer Netzwerke wie busuu.com und livemocha.
com werden Sprachlernmöglichkeiten des Web 2.0 präsentiert.
Die Sprachportale leben vom Engagement aller Lernenden: Jeder
kann seine Schreibübungen von Muttersprachlern rund um den
Globus korrigieren lassen – und die der anderen in der eigenen
Sprache korrigieren.
Leitung: Maria Shamaeva arbeitet als Wirtschaftsdozentin an
einer Hochschule in Novosibirsk, gestaltet in der unterrichtsfreien
Zeit Printmedien und engagiert sich bei diversen Gelegenheiten
für MitOst.
30.09. | 10.00 – 11.00 | slavie
Na příkladu společenských síti jako busuu.com či livemocha.com
budou ukázány možnosti výuky jazyků Webu 2.0. Jazykové portály žijí z aktivity všech zúčastněných. Každý si může nechat svá
jazyková cvičení opravit od rodilého mluvčího kdekoliv
na zeměkouli a naopak opravit komukoliv text ve své mateřštině.
Vedení: Maria Šamajeva je docentkou ekonomie na vysoké škole
v Novosibirsku, během školních prázdnin se zabývá vydáváním
tiskovin a spolupracuje při různých příležitostech s MitOst.
30.09. | 10.00 – 11.00 | slavie
EU-Förderung für Einsteiger: Projekte der Erwachsenenbildung voll finanzieren durch GRUNDTVIG-Lernpartnerschaften und GRUNDTVIG-Workshops
Podpora EU pro začátečníky: projekty celoživotního
vzdělávání plně financované programem partnerství
Grundtvig a workshopy Grundtvig
Workshop für Teilnehmer aus EU-Ländern, Kroatien und der Türkei
Workshop pro účastníky ze zemí EU, Chorvatska a Turecka
Die EU-Fördertöpfe werden von Jahr zu Jahr größer – die Antragsverfahren gelten jedoch als schwer durchschaubar und viel
zu kompliziert für kleine Organisationen.
Finanční možnosti podpory EU jsou stále větší, avšak proces
žádání o ně se zdá být pro malé organizace neprůhledný a příliš
komplikovaný.
Das hat sich jetzt geändert:
To se nyní změnilo:
a) Mit den GRUNDTVIG Lernpartnerschaften hat die EU ein
Vernetzungs-Förderprogramm für Einsteiger geschaffen. Zwischen 7.000 und 22.000 Euro gibt es als Pauschale pro Organisation
für die aktive Teilnahme in einer «Lernpartnerschaft” – einem
Netzwerk von Organisationen aus mindestens drei europäischen
Ländern, die im weitesten Sinne Erwachsenenbildung betreiben
(egal ob Beratung, Weiterbildung, Prävention ...) und sich über
ein Thema austauschen wollen, das alle betrifft. Nicht nur angestellte Mitarbeiter, sondern auch regelmäßige Ehrenamtliche
und Lernende/Klienten sind angesprochen. Die Begegnung, der
Austausch und das Voneinander-Lernen stehen im Vordergrund.
a) S programem partnerství Grundtvig vytvořila EU propojený
podpůrný vzdělávací program pro nováčky. Organizace, které se
chtějí aktivně zapojit do «vzdělávacího partnerství», mají paušálně
k dispozici mezi 7 000 a 22 000 Eur. «Vzdělávacím partnerstvím» se rozumí propojení organizací z alespoň tří evropských
zemí, které se zabývají vzděláváním dospělých (poradenství, další
vzdělávání, prevence apod.) a chtějí se podělit o zkušenosti nebo
problémy, které se týkají všech účastněných organizací. Projekt
oslovuje nejen spolupracovníky, ale i dobrovolníky a klienty.
Smyslem a cílem je vzájemné setkání, výměna zkušeností a učení
se od sebe navzájem.
b) GRUNDTVIG Workshops können im Land des Antragstellers 5-10 Tage mit 10-20 europäischen Teilnehmern zu praktisch
jedem Thema der allgemeinen Erwachsenenbildung stattfinden.
Ziel ist der europäische Dialog der Teilnehmer.
b) V zemi žadatele se mohou konat pěti- až desetidenní Workshopy Grundtvig s 10-20 účastníky z Evropy o prakticky jakýchkoliv tématech celoživotního vzdělávání. Cílem je podpořit
evropský dialog účastníků.
Leitung: Anne Stalfort, Humanity in Action Deutschland
Vedení: Anne Stalfortová, Humanity in Action, Německo
30.09. | 10.00 – 11.30 | slavie
30.09. | 10.00 – 11.30 | slavie
Fotografie als Kommunikationsmittel
Fotografie jako komunikační prostředek
Workshop
Workshop
Die Fotografie ist Mittel zur Kommunikation sowie Instrument
des Selbstausdrucks. Der Worksshop thematisiert die dokumentarischen Formen der Fotografie – Essay, Reportage, Serie – und
will zeigen, wie man diese Möglichkeiten für das bürgerliche
Engagement praktisch nutzen kann. Die Ergebnisse werden am
Samstag bei der Abschlussfeier gezeigt.
Fotografie je komunikační prostředek i nástroj sebevyjádření.
Workshop tematizuje dokumentární formy fotografie – esej,
reportáž, sérii – a ukazuje, jak se tyto možnosti dají prakticky
využít v občanské angažovanosti. Výsledky budou prezentovány v
sobotu před závěrečnou oslavou.
Leitung: Vera Kolkutina, PhD, Philosophie und Kulturwissen-
schaft, freie Journalistin und Dozentin an der Staatlichen Universität Perm.
Vera Kolkutina, PhD, filosofie a kulturní věda, žurnalistka a docentka na státní univerzitě v Permu.
30.09. | 10.00 – 11.30 | slavie
30.09. | 10.00 – 11.30 | slavie
Politische Schönheit – Dressurreiten vor dem Reichstag
Politická krása – koňská drezura před Říšským sněmem
Lesung (Sprache: Deutsch (keine Übersetzung!)
Bei einem philosophischen Spaziergang werden einige Thesen des
Zentrums für Politische Schönheit besichtigt. Das Zentrum für
Politische Schönheit (ZPS) ist eine Denk- und Handlungsfabrik für
politische Poesie und Humanität, die den Kampf um Menschenrechte neu denkt. Grundanliegen sind eine humanitäre Kurskorrektur der Gegenwart und die Verhinderung genozidalen Massensterbens. Die künstlerischen Interventionen des ZPS richten sich gegen
alle Formen von Handlungslethargie und politischer Untätigkeit.
Wie gewinnt man Menschen für Politik? Wie geht man gegen
Politikverdrossenheit vor? Das ZPS antwortet: »Mit politischer
Poesie und Visionen. Mit dem Anspruch, Schönheit, Größe und
Bedeutsames zu verkörpern. Ohne diese Zutaten erstickt die
Demokratie. Ohne ein Gefühl des Epochalen, ohne ein Gefühl für
ihre Größe, Epik und Schönheit sinkt sie darnieder.“
Leitung: Devid Mrusek ist Kernmitglied des Zentrums für
Politische Schönheit. Er lebt in Berlin. Derzeitiges Vorhaben: ein
Drama schreiben.
30.09. | 10.00 – 11.30 | slavie
Selber Machen – Neue Formen des Engagements
Workshop
Neue Formen des Engagements werden nicht nur durch neue
Formate sichtbar, sondern funktionieren auch über neue Formen
der Kommunikation, Partizipation und Mobilisierung. Anhand
eigener Projekterfahrung – u. a. mit dem Sozialhelden e.V., der
Initiative »Über Lebenskunst« und dem »Park(ing) Day« – gibt
die Dozentin einen Überblick über das Thema der Netzwerkstatt
und entwickelt mit den TeilnehmerInnen gemeinsam erste Ansätze für eigenes »neues« Engagement.
Jazyk: Němčina (bez překladu!)
Během filozofické procházky se podíváme na několik tezí Centra
pro politickou krásu. Centrum pro politickou krásu (CPK) je
myšlenková a akční dílna pro politickou poezii a humanitu, která
nově promýšlí boj za lidská práva. Hlavními cíly jsou humanitní
korekce kurzu současnosti a zabraňování genocidního masového
zabíjení. Umělecké intervence CPK míří proti všem formám letargie a politické nečinnosti.
Jak získat lidi pro politiku? Jak předcházet otrávenosti z politiky?
CPK odpovídá: «Politickou poezií a vizemi. S nároky na ztělesnění
krásy, velikosti a významu. Bez těchto přísad se demokracie
zadusí. Bez pocitu epochálního významu, bez pocitu velikosti,
epičnosti a krásy upadne.»
Vedení: Devid Mrusek stěžejní člen CPK, žije v Berlíně. Současný
úkol: napsat drama.
30.09. | 10.00 – 11.30 | slavie
Dělat sám – nové formy angažovanosti
Workshop
Nové formy angažovanosti jsou viditelné nejen díky novým
rozměrům, ale fungují především díky novým formám komunikace, participace a aktivizace. Pomocí vlastní zkušenosti z
projektů – mimo jiné se sdružením «Sozialhelden e.V«, iniciativou «Über Lebenskunst» a «Park(ing) Day» – podává docentka
přehled k tématu workshopu a rozvíjí společně s účastníky první
základy pro vlastní »novou« angažovanost.
Andrea Nienhaus ist Diplom-Designerin. Sie lebt und arbeitet als
freiberufliche Designerin und Dozentin in Berlin. Sie hat sich auf
die Gestaltung und Kommunikation von gesellschaftlichen Themen spezialisiert.
Vedení: Andrea Nienhaus je diplomová designerka. Žije a pracuje
jako designerka a docentka na volné noze v Berlíně. Specializuje
se na komunikaci a utváření společenských témat.
30.09. | 10.o0 – 13.00 | slavie
30.09. | 10.00 – 13:00 | slavie
Generationenlernen reloaded
Gesprächsrunde
Generationenlernen = Zeitzeugenarbeit, Partizipation 2.0 = Menschen unter 30? Was gibt es jenseits dieser stereotypen Bilder und
wie passen das »Jahr des aktiven Alterns« und »Neues Engagement« zusammen? Was bedeutet eigentlich »Generationenlernen«
und wie lässt sich der Begriff auch für die Entwicklung von
Organisationen nutzen?
Generační učení reloaded
Diskuse
Generační učení = práce se svědky doby, Participace 2.0 =
lidé pod 30? Co se skrývá za těmito stereotypy; jak se k sobě
hodí «Rok aktivního stáří» a «Nová angažovanost»? Co vlastně
znamená pojem «generační učení» a jak ho lze využít v rozvoji
organizací?
Heike Fahrunová, trenérka vzdělávání mádeže a dospělých
Leitung: Heike Fahrun ist freie Trainerin im Bereich Jugend- und
Erwachsenenbildung.
30.09. | 11.30 – 13.00 | slavie
30.09. | 11.30 – 13.00 | slavie
Plán A a plán B.
Tvůrčí plánování aneb jak být vizionářem
Plan A und Plan B.
Kreative Planung oder wie man Visionär wird
Workshop
Workshop
Kreativität und Innovation – moderne Begriffe, über die heute sehr
oft gesprochen wird, gerade im Zusammenhang mit neuen Formen
von Engagement. Aber was ist das eigentlich – Kreativität? Kann
man sie lernen? Was sind die Voraussetzungen dafür? Welche Kraft
haben Visionen? Wie geht man damit um? Können wir uns von
automatisierten Verhaltensmustern und Denkweisen befreien?
Lasst es uns ausprobieren und Türen zu anderen Welten öffnen.
Leiterin: Kateřina Melenová ist Regisseurin, Initiatorin und Organisatorin kultureller Projekte. Seit 2011 Programmmanagerin
des Projekts Europäische Kulturhauptstadt Plzeň / Pilsen 2015.
Externe Expertin für die Umgestaltung der ehemaligen Bierbrauerei Světovar in den mulitfunktionalen Raum 4x4 Cultural
Factory Pilsen.
30.09. | 11.30 – 13.00 | slavie
Kreativita a inovace- moderní pojmy, v současné době neustále
skloňované při jakékoliv příležitosti. Jenže, co je to vůbec kreativita? Dá se naučit? Čím je podmíněná? Kde se jí daří? Jaká je síla
vize? Jak s ní zacházet? Dokážeme se vysvobodit z automatických
vzorců chování a myšlení? Pojďme to zkusit, alespoň na chvíli,
pootevřít dveře jinam.
MgA. Kateřina Melenová: režisérka, kulturní animátorka,
organizátorka. Iniciovala vznik a provoz několika alternativních
kulturních prostorů v Č.Budějovicích. Od roku 2011 je programovou manažerkou projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň
2015 a externím expertem pro rekonverzi části bývalého pivovaru
Světovar na multifunkční prostory 4x4 Cultural Factory v Plzni.
30.09. | 11.30 – 13.00 | slavie
Grenznah – ein Leben in Belarus
Na hranici – život v Bělorusku
Führung durch die Ausstellung und Gespräch
Provedení výstavou a rozhovor
Wie gestalten die Menschen in der belarussischen EU-Grenzregion ihr Leben? Junge Belarussen erkundeten mit dem Fahrrad
fünf Tage lang die Randregion ihres Landes von Grodno nach
Brest und erstellten begleitend ein Reisetagebuch mit Texten und
Fotos. Die Fotoausstellung will den Betrachtern die unbekannten
Seiten von Belarus, einem Land, das sich im Aufbruch befindet,
näher bringen. An die Ausstellungsführung schließt sich eine
Diskussion über die Bedeutung neuer Protestformen in Belarus
an: Möglichkeiten und Grenzen gesellschaftlichen Engagements
in Zeiten von Diktaturen.
Naše fotovýstava «Na hranici» ukazuje skryté stránky života v
Bělorusku, v zemi, která se nachází na přelomu a kde jsou lidé
zatýkáni za tleskání nebo pomalou jízdu na dálnici. Na provedení
výstavou naváže diskuze o významu a možnostech těchto nových
forem protestu. «Na hranici – život na běloruské periferii» –
19.07.2011 – 23.07.2011 – Během 230 km dlouhé cyklotůry z
Grodna do Brestu poznávali běloruští studenti život venkovských
obyvatel v neznámém regionu při bělorusko-polské hranici. Zde
stranou hlavních cest a železničních nebo dálničních tras daleko
od mocenského centra hlavního města hovořili s obyvateli a
dovídali se, jak si organizují své přežití v improvizaci a šikovnosti.
Účastnící pronikli hluboko do charakteru tohoto regionu
nacházejícím se mezi rozvojem a rozpadem, katolickou vírou a
sovětskými symboly, mezi izolací vnější hranice EU
a příhraničním pašováním. Na základě této cyklistické cesty sestavili účastnící výstavu fotografií s osobními komentáři.
Leitung: Dorit Happ, Studium Kulturwissenschaften in Erfurt,
Moskau, Berlin; 2010-2011 Lektorin der Robert Bosch Stiftung in
Brest/Belarus; seit 2011 wiss. Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für
Länderkunde/Leipzig
Agnieszka Czenszak: Studium Politikwissenschaften in Berlin,
Warschau; 2010-2011 Lektorin der Robert Bosch Stiftung in
Baranowitschi/Belarus.
30.09. | 11.30 – 13.00 | slavie
Body Cult
Aktion
Vedení: Dorit Happ, studium kulturních věd v Erfurtu, Moskvě
a Berlíně; 2010-2011 Lektorka Nadace Roberta Bosche v Brestu/
Bělorusko; od roku 2011 vědecká pracovnice Leibnizova
zeměpisného institututu v Lipsku.
Agnieszka Czenszaková: Studium politických věd v Berlíně
a Varšavě; 2010-2011 Lektorka Nadace Roberta Bosche v Baranowitschi/Bělorusko.
Wie gehe ich mit meinem Körper um? Wie modelliere ich ihn
und wie weit »diszipliniere« ich ihn, um Körpermoden nachzueifern? Bei der Body Cult Performance ist das Publikum aufgefordert, einen behaarten Mann zu rasieren und dabei aktuelle
Schönheitstrends zu hinterfragen.
30.09. | 11.30 – 13.00 | slavie
Mit Mischa Badasyan, russischer Aktivist, studiert Soziale Arbeit
in Dresden und ist aktiv u.a. bei der AIDS-Hilfe, Gerede e.V. und
LGBT.
Jak nakládám se svým tělem? Jak jej tvaruji a nakolik jej
»ukázňuji« s cílem napodobit modní trendy týkající se úprav těla?
Při performaci Body Cult se po publiku požaduje oholit chlupatého muže a probrat přitom podstatu soušasného kultu krásy.
Kult Těla
Akce
30.09. | 13.00 – 14.00 | slavie
Miša Badasyan, ruský aktivista, studuje sociální práci
v Drážďanech a angažuje se mimo jiné v organizacích AIDS-Hilfe,
Gerede e.V. a LGBT.
Netzwerker-Treffen: R51
Es besteht die Gelegenheit, Budweiser Organisationen, die ihren
Sitz im Zentrum »R51« haben, zu besuchen und ihre Arbeit kennenzulernen.
Kredance e.V. hat 2010 einen Tanzraum geöffnet, um dort inspirierende Kurse für die Öffentlichkeit zu veranstalten. Außerdem
finden Performances statt. Die Bürgerberatungsstelle der Südböhmischen gemeinnützigen Gesellschaft bietet seit 2006 kostenlose,
diskrete, neutrale und unabhängige Beratung für Menschen in
schwierigen sozialen Situationen aus ganz Südböhmen. Der weiße
Sicherheitskreis leistet kostenlose fachliche Hilfe und rechtliche,
psychologische und soziale Beratung für Opfer und Zeugen von
Straftaten. Die Beratungsstelle »Eva« hilft Frauen und Mädchen in
Not und komplizierten Lebenssituationen.
30.09. | 14.00 – 16.00 | slavie, Foyer
30.09. | 13.00 – 14.00 | slavie
Prohlídka města a zpřízněných organizací: R51
Nabízí se možnost navštívit a seznámit se s činností budějovických
organizací, které mají sídlo v centru »R51«.
Kredance o.s. otevřelo 7. října 2010 taneční prostor Kredance, aby
v něm probíhaly inspirativní kurzy pro veřejnost. Tyto mají pomoci vygenerovat diváky a studenty oboru performing arts (tanec,
divadlo, hudba). Občanská poradna poskytuje od roku 2006
bezplatné, diskrétní, nestranné a nezávislé odborné poradenství
osobám v nepříznivé sociální situaci z celého Jihočeského kraje.
Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou bezplatnou pomoc obětem
a svědkům trestných činů. Zahrnuje právní, psychologické
a sociální poradenství.
Poradna Eva se zaměřuje na pomoc ženám v nouzi a těžké životní
situaci.
Neues Engagement? Neue Lieder! Übersetzung als
Brücke zwischen den Kulturen
30.09. | 14.00 – 16.00 | slavie, foyer
Workshop (Sprachen: Deutsch, Russisch)
Nová angažovanost? Nové Písně! Překlad jako most
mezi kulturami
Lassen sich Lieder übersetzen? Ist Übersetzen gleichzeitig Kulturvermittlung? Hast du Lust, darüber mehr zu erfahren und
dabei Lieder zu singen? Dann heißen wir dich bei der deutschrussischen Lieder- und Übersetzungswerkstatt herzlich willkommen!
Eigenständig kannst du überprüfen, ob Übersetzung Brücken
zwischen den Kulturen schlagen kann. Russische Lieder werden
im Original vorgesungen und dann ins Deutsche übertragen.
Gesang und musikalische Begleitung übernimmt Gitarrenfreund
Sergey Lapshin. Die Vorstellung der übersetzten Lieder erfolgt
von deren Autor, Dmitri Loujinski. Wir feuen uns auf dich!
Leitung: Dmitri Loujinski und Sergey Lapshin studieren an der
Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder).
Workshop (Jazyky: Německy a rusky)
Dají se písně překládat? Zprostředkovává překlad současně i kulturu? Máš chuť se o tom dozvědět víc přitom si zazpívat? Pak tě
rádi uvítáme v překladatelské dílně německo-ruských písní!
Můžeš se přesvědčit na vlastní oči, jestli překládání umí postavit
most mezi dvěma kulturami. Budou se zpívat ruské písně
v originále a pak překládat do němčiny. Zpěv a hudební doprovod
na kytaru zajistí Sergej Lapšin. O představení přeložených písní se
postará jejich autor Dmitrij Loujinski. Těšíme se!
Vedení: Dmitrij Loujinski a Sergej Lapšin, studují na Evropské
univerzitě Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou.
30.09. | 14.30 – 16.00 | slavie
30.09. | 14.30 – 16.00 | slavie
Deine Stadt für Kinder
Tvé město dětem
Projektpräsentation
Prezentace projektu
Stadtraum für Kinder bewusst erlebbar machen – das nehmen
sich die Macherinnen des Buches »Pécs für Kinder» vor. Mit
interaktiven, spielerischen Methoden bringen sie Kindern die
südungarische Stadt und ihre Umgebung näher und inspirieren
sie zu einer neuen, kreativen Sichtweise des gemeinsamen Lebensraumes. Das Konzept wurde mittlerweile von weiteren Städten
übernommen. Vielleicht ist deine als nächste an der Reihe?
Učinit z města prostor, kde mohou žít děti – to si předsevzaly autorky knihy «Pécs pro děti» Interaktivními a hravými metodami
přibližují toto jihomaďarské město dětem a inspirují je k novém
tvořivému pohledu na společný prostor. I další města mezitím
jejich koncept převzala. není teď na řadě i tvé město?
Leitung: Eszter Tóth kommt aus Ungarn und war Kulturmanagerin der Robert Bosch Stiftung. Zurzeit engagiert sie sich im
Vorstand von kultúrAktív und MitOst.
Vedení: Eszter Tóthová, pochází z Maďarska a působila jako kulturní manažerka Nadace Roberta Bosche. V současnosti
se angažuje v představenstvech spolků kultúrAktív a MitOst.
30.09. | 14.30 – 16.00 | slavie
30.09. | 14.30 – 16.00 | slavie
Digitální archiv lokální tradice
Digital Archive of the local Tradition
Workshop
In dem Workshop werden die Teilnehmer über neue digitale
Trends und Forschungsrichtungen informiert, wie z.B. digital history, public history, citizens history, local history, (digital) rescue
history. Anschließend werden Ziele und »Fallen« der neuen
Möglichkeiten besprochen. An diese allgemeine Einführung
schließt sich ein Übungsteil an. Dazu werden Gruppen gebildet
und Übungen zu folgenden Themen vergeben: 1) Methoden
der Einordnung von digitalen Quellen regionaler Geschichte, 2)
Vorbereitung und Durchführung von oral history-Interviews, 3)
Korrektes Digitalisieren und richtige Internet-Veröffentlichung
von Quellen lokaler Geschichte im Internet. Abschließend werden
die Ergebnisse präsentiert und als »Neue Formen des digitalen
bürgerlichen Engagements« diskutiert.
Leitung: Agnieszka Kudelka ist Alumna des Theodor-Heuss-Kollegs. Zurzeit promoviert sie und arbeitet in Warschau.
30.09. | 14.30 – 16.00 | pc-raum universität
Workshop
Účasníci workshop nahlédnou do nejnovějších trendů výzkumných směrů jako digital history, public history, citizens history,
local history, (digital) rescue history. Poznají cíle a úskalí těchto
oborů. Po úvodní části a rozdělení úkolů se účastníci rozdělí
na tři skupiny a budou zpracovávat následující úlohy: 1) metody
získávání, zařazování a popisování pramenů místních dějin (i
metadat), 2) příprava a provádění oral history-Interviews, 3)
konkrétní digitalizace (i skenování) a zveřejnění pramenů
na internetu (návody, možnosti). Následuje diskuze a prezentace
výsledků.
Agnieszka Kudelková, Alumna Kolegia Theodora-Heusse.
V současnosti studuje doktorát a pracuje ve Varšavě.
30.09. | 14.30 – 16.00 | počítačová učebna na univerzitě
Kickern gegen Rassismus
Fotbálkem proti rasismu
Projektpräsentation und Kickerturnier
Prezentace projektu a turnaj ve fotbálku
Die Serbisch-Kosovarischen Beziehungen sind mehr als nur belastet. Beide Bevölkerungsgruppen finden gute zehn Jahre nach dem
Kosovo-Krieg trotz großer internationaler Anstrengungen weiterhin nur unter dem Einfluss krasser Vorurteile zueinander. Auf
unkonventionelle Art und Weise gab das Projektteam von »Kickern gegen Rassismus« zu einem sensibleren Umgang mit den gegenseitigen Vorurteilen und Diskriminierungen. Im Zentrum der
fast dreiwöchigen Tour auf dem Balkan standen zwei Kickertische
in Novi Sad und in Rahovec, an denen Turniere mit Jugendlichen
ethnisch gemischter Teams stattfanden. Auf dem Festival gibt das
Projektteam einen Einblick in die Tour, es gibt einen Film – und
natürlich ein Kickerturnier. Link zum Blog: http://tablesoccerforpeace.wordpress.com/2011/07/13/hello-world/
Srbsko-kosovské vztahy jsou více než špatné a obyvatelstvo
obou etnik má o sobě navzájem i deset let po válce a přes velkou
mezinárodní snahu stále mnoho předsudků. Projektový tým
«Fotbálkem proti rasismu» se zasazuje nekonvenčním způsobem
o citlivé zacházení se vzájemnými předsudky a s diskriminací.
Středobodem téměř třítýdenního putování Balkánem se staly dva
stoly s fotbálkem v Novém Sadu a Rahovci, na kterých se konaly
mládežnické turnaje etnicky smíšených týmů. Projektový tým
zprostředkuje na festivalu celý projekt, promítne film a uspořádá –
jak jinak – turnaj ve fotbálku. Link na blog: http://tablesoccerforpeace.wordpress.com/2011/07/13/hello-world/
Leitung: Dirk Kollar lebt in Rostock, studierte auf Lehramt in
Rostock und Paris, ist Alumni des Programms Völkerverständigung macht Schule, arbeitet ehrenamtlich fürs DFJW und das
Netzwerk für Demokratie und Courage.
Vedení: Dirk Kollar, žije v Rostocku, studoval učitelství v Rostocku a Paříži, je Alumnus programu Porozumění mezi národy
školí, pracuje jako dobrovolník pro DF JW a Síť pro demokracii
a kuráž
30.09. | 14.30 – 17.00 | velbloud club
30.09. | 14.30 – 17.00 | velbloud club
Simulation Games on Human Rights. Dilemmas: A Creative Tool for Conflict Resolution and Civic Engagement
Workshop (Language: English)
This workshop introduces simulation games as a creative tool for human rights education and civic engagement. We will explore the
simulation methodology, play a short simulation on «Access to Healthcare for Undocumented Migrants», and exchange ideas for future
cooperation in the field.
Simulating concrete human rights dilemmas provides a playful way of learning and understanding the complex political and social
dynamics behind them. Participants assume the roles of different interest groups, explore driving forces and historical backgrounds of a
conflict, and strive for an acceptable compromise in negotiations.
A simulation game is an abstraction from reality which inevitably involves simplification. The focus lies on exposing mechanisms of
political decision making, raising awareness on codified rights, and emphasizing the role of compromise between all involved parties.
Anne Stalfort is Director of Cooperations at Humanity in Action Deutschland e.V. (Berlin)
30.09. | 14.30 – 17.00 | slavie
Kommunikation: Verstehen und verstanden werden
Komunikace: porozumět a být porozuměn
Workshop
Workshop
Gerade in Projektteams ist eine gute Kommunikation äußerst
wichtig. Man hört oft «Ich habe dich verstanden», obwohl das eigentlich gar nicht der Fall ist. Informationsübergabe ist manchmal
komplizierter, als es den Anschein hat. Mit Hilfe unterschiedlicher
Tricks kann man Kommunikation aber vereinfachen. Wir werden
zusammen herausfinden, wo kommunikative Fallen lauern und
wie man mit ihnen umgeht.
Komunikace je nanejvýš důležitá právě v projektových týmech.
Často slýcháme «Já ti rozumím», ačkoliv tomu tak vlastně mnohdy nemusí být. Předání informace je někdy komplikovanější, než
se na první pohled zdá. Komunikaci lze však pomocí různých
triků ulehčit. Společně objevíme místa, kde číhají nástrahy komunikace, a naučíme se, jak s nimi vycházet.
Leitung: Tatiana Muzyukina kommt aus Novosibirsk und befindet
sich momentan in der Endphase ihres Masterstudiums der Medien- und Kommunikationswissenschaft in Ilmenau.
Vedení: Tatiana Muzyukina pochází z Novosibirsku a nachází se
zrovna ve fázi ukončování magisterského studia mediálních a
komunikačních věd v Ilmenau.
30.09. | 16.30 – 18.00 | slavie
30.09. | 16.30 – 18.00 | slavie
Protestkulturen
Dokumentarfilm (2011, 53 Min., Deutsch und Englisch)
und Gespräch
Wie verleihen Menschen in Europa ihrer Unzufriedenheit
Ausdruck – und wie nicht? Die Filmdokumentation beschäftigt
sich mit vier (Zivil-)Gesellschaften, die mit politischer Partizipation, Unzufriedenheit und Protest unterschiedlich umgehen. In
Deutschland geht das Filmteam den Anti-AKW Demos auf die
Spur, in Frankreich der Hip-Hop Szene der Banlieues, zähe Bewegungen stehen in Rumänien im Vordergrund und Litauen wird
als Ort der schweigenden Unzufriedenheit betrachtet. Es wird der
Prozess vom Gefühl der Empörung bis zur Entscheidung über die
individuelle und kollektive Beteiligung an Protesten dokumentiert.
Im Anschluss an die Filmvorführung könnt ihr mit der Regisseurin Andrea Zsigmond diskutieren und in den Erfahrungsaustausch zur Situation in euren Ländern treten.
Protestní kultury
Dokumentární film (2011, 53 min., německy a anglicky)
Jak lidé v Evropě vyjadřují svou nespokojenost – a jak ne? Dokumentární film se věnuje čtyřem (civilním) společnostem, které
odlišně zacházejí s účastí na politickém životě, nespokojeností
a protestem. Filmaři stopují v Německu demonstrace proti atomu,
ve Francii hip-hopovou scénu banlieues, chudých předměstí,
v Rumunsku houževnatá hnutí a na Litvu nahlížejí jako na místo
mlčenlivé nespokojenosti. Film zaznamenává proces od pocitů
nevole až po rozhodnutí se individuálně podílet na protestech.
Po představení je možná diskuze s autorkou Andreou Zsigmondovou a vyměnit si i vlastní zkušenosti ze svých zemí.
Vedení: Andrea Zsigmondová, pochází z Rumunska a v současné
době studuje politické vědy v Postupimi. Působí jako činitelka
v programu Kolegium Theodora Heusse při Nadaci Roberta
Bosche a ve spolku MitOst a patří k projektovému týmu »Balkans,
let’s get up!“
30.09. | 16.30 – 18.00 | slavie
Andrea Zsigmond kommt aus Rumänien und studiert derzeit Politikwissenschaft in Potsdam. Sie ist Multiplikatorin im
Theodor-Heuss-Kolleg der Robert Bosch Stiftung und des MitOst
e.V. und zählt zum Projektteam von »Balkans, let’s get up!“
30.09. | 16.30 – 18.00 | slavie
What is new in Active Citizenship in the Czech Republic and Hungary?
Discussion and Networking (Language: English)
Interesting developments in citizenship education have been achieved in Central Europe during the last few years: Meet two important
actors and learn more from them about background, activities and resources. Together we want to reflect the experience, discuss the
challenges and think about next steps in the region and beyond. Afterwards there will be time to get to know each other and to network.
Ondřej Matějka, Founder of the Civic Education Centre, Brno (CZ) www.obcanskevzdelavani.cz
Enikö Pap, Programme Manager of the Active Citizenship Foundation, Budapest (HU) www.aktivpolgar.hu
Peter Wittschorek, Association MitOst, Berlin
Nils-Eyk Zimmermann, Theodor-Heuss-Kolleg, Berlin.
30.09. | 17.00 – 19.30 | slavie
Voices of Transition – Der Film zum Wandel
Voices of Transition – Film ku změně
Dokumentarfilm (2011, 65 Min., deutsche Untertitel) und Gespräch
Dokumentární film (Francie/Německo, 65 min., německé titulky)
“Voices of Transition» lässt in einer sensiblen Patchwork-Montage
die wichtigsten Protagonisten des agrarökologischen Wandels zu
Wort kommen: International zeigen uns Landwirte und Wissenschaftler, Permakulturdesigner und Pioniere der Transition-Town
Bewegung, wie man den Herausforderungen von Klimawandel,
Ressourcenverknappung und Hungersnöten mit radikal neuen
Wegen begegnen kann.
Nach Ansicht der Transition Town Bewegung steht der Peak Oil
(Zeitpunkt der maximalen Erdölfördermenge) kurz bevor oder
ist schon überschritten. Die Ressourcen werden knapper, das
Klima spielt verrückt. Initiativen in immer mehr Kommunen
und Städten wollen nicht auf die große Politik warten, sondern
gestalten aktiv den Übergang in ein erdölfreies Zeitalter.
Die im Film aufgezeigten Lösungswege haben den Anspruch,
möglichst vielen Menschen offenzustehen. Sie sind simpel,
kosten wenig oder nichts, haben einen enormen ökologischen
Nutzen und setzen ungeahnte Energien frei. Angewandt auf das
eigene Hausdach, den nächstgelegenen Parkplatz oder auf die
Landwirtschaft einer ganzen Region, tragen sie zur Vertiefung
nachbarschaftlicher Beziehungen bei, zur freien Wissensvermittlung sowie zur Stärkung einer lokaler funktionierenden, ethisch
integeren Wirtschaft.
Im Anschluss kann mit dem Regisseur Nils Aguilar diskutiert
werden. Wir freuen uns auf den internationalen Erfahrungsaustausch!
“Voices of Transition» nechává v citlivé mozaice promlouvat
nejdůležitější protagonisty agroekologické proměny: farmáři
a vědci, permakulturní designéři a pionýři hnutí Transition-Town
v mezinárodním kontextu ukazují, jak radikálními způsoby čelit
výzvám v podobě změn klimatu, ubývání zdrojů a hladomorů.
Podle názoru hnutí Transition-Town už stojí Peak Oil (moment
maximálního vytěžení zdrojů Země) těsně před námi, nebo už
právě minul. Zdrojů je čím dál méně a klima se zbláznilo. V čím
dál větším počtu komunit a měst už nechtějí různé iniciativy čekat
na vysokou politiku a začínají utvářet přechod k epoše bez ropy.
Možnosti řešení prezentované ve filmu si činí nárok být otevřené
co největšímu počtu lidí. Jsou jednoduché, stojí málo nebo
nic, přinášejí enormní ekologický užitek a uvolňují netušenou
energii. Jejich aplikace na vlastní střeše, blízkém parkovišti nebo
v zemědělství celého regionu přináší prohloubení sousedských
vztahů, svobodnému předávání vědomostí i k posílení lokálního
eticky integrovaného hospodářství.
Po představení je možná diskuze s režisérem Nilsem Aguilarem.
Těšíme se na výměnu zkušenosti s účastníky z co největšího počtu
zemí!
Vedení: Nils Aguilar, je francouzský Tübiňan a studoval sociologii.
»Voices of Transition« je jeho první dokumentární film, který díky
své dlouholeté dobrovolnické práci sám natočil a produkoval.
30.09. | 18.00 – 19.30 | slavie
Nils Aguilar ist «französischer Tübinger» und studierter Soziologe. »Voices of Transition« ist sein erster Dokumentarfilm, den
er über langjährige ehrenamtliche Arbeit selbst produziert und
gedreht hat.
30.09. | 18.00 – 19.30 | slavie
Engagement in der Tschechischen Republik
Diskussion (Sprache: Tschechisch, Deutsch, Englisch)
Wie sieht es aktuell mit der Bürgergesellschaft und dem ehrenamtlichen Engagement in der Tschechischen Republik und
in Südböhmen aus? Ist es eben der Mangel an Engagement, der
unsere Demokratie definiert? Was für eine Änderung in unserer
Engagementkultur bringt die neue Generation junger Menschen,
die in der Ära der Freiheit und Demokratie aufgewachsen sind?
Leitung: Salim Murad, Dozent für Politische Wissenschaften an
der Südtschechischen Universität. Er studierte in Brünn/Brno,
Bratislava, Oxford und Kopenhagen.
29.09. | 14.00 – 15.30 | slavie
Název projektu: Stav společenské angažovanosti
v České republice
Debata (Jazyk: čeština, angličtina, němčina)
Jaký je stav občanské společnosti a občanské participace v dnešní
České republice, v jižních Čechách? Je to právě nízká participace
občanů, která je definičním znakem naší demokracií? Jakou
změnu do naší kultury občanské angažovanosti přináší nová
generace mladých lidí, kteří vyrostli v éře svobody a demokracie?
Debaty se zúčastní studující oboru Výchova k občanství pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.
Vedení: Salim Murad, podagog politických věd na Jihočeské
univerzitě / studoval na univerzitách v Brně, Bratislavě, Oxfordu
a Kodani
29.09. | 14.00 – 15.30 | slavie
Geschichte – nur etwas für Historiker?
Workshop
Warum lehnte Václav Klaus es ab, den Vertrag von Lissabon zu
unterzeichnen? Warum gibt es aktuell Streit um Ladislav Bátora?
Und warum werden Denkmäler nicht nur aufgebaut und eingerissen, sondern auch verlagert, modifiziert oder beschädigt? Anhand
aktueller Beispiele versuchen wir dahinterzukommen, warum
Geschichte nicht in den Geschichtslehrbüchern bleibt, sondern
immer wieder neu in die Abendnachrichten einfällt.
Leitung: Ondřej Matějka, Direktor Antikomplex, Prag, sowie
Gründer und Geschäftsführer des Zentrums für Bürgerschaftliche
Bildung, Brno
Historii historikům?
Workshop
Proč zuří spor o Ladislava Bátoru? Proč odmítal Václav Klaus
podepsat Lisabonskou smlouvu? Proč se dodnes pomníky nejen
staví a bourají, ale také přesouvají, přetvářejí nebo poškozují?
Na několika aktuálních příkladech se pokusíme přijít na to, proč
historie nezůstává na stránkách učebnic dějepisu, ale znovu a
znovu vtrhává do večerních zpráv.
Vedení: Ondřej Matějka, ředitel občanského sdružení
Antikomplex (Praha) a také zakladatel a prozatimní ředitel Centra
občanského vzdělávání (Brno)
01.10. | 10.00 – 12.00 | slavie
01.10. | 10.00 – 12.00 | slavie
50-Euro. Ein Spiel mit Geld, bei dem es um mehr geht
Open Space und Aktionen (Sprache: Je nach Bedarf Deutsch, Tschechisch, Englisch, Russisch)
Wie viel sind 50 Euro? Eine Summe, die ausreicht, eure Lust auf
Engagement zu wecken? Eine aktive Auseinandersetzung mit eurer Umgebung anzustoßen? Auf jeden Fall reicht sie aus, um charmante Aktionen durchzuführen. Weniger ist mehr, wenig Geld
kann viel Wirkung haben. In den letzten Tagen habt ihr einige
50-Euro. Hra s penězi, při které jde o víc
Open Space a akce (Jazyk: podle potřeby německý, český, anglický,
ruský)
Kolik je 50 Eur? Je to suma, která vzbudí vaši chuť se angažovat?
Která vzbudí váš zájem o své okolí? Každopádně vystačí
k provedení šarmantní akce. Méně je více, málo peněz může
dokázat velké věci. V minulých dnech jste poznali některé formy
Formen und Möglichkeiten »neuen« Engagements kennengelernt – jetzt ist die Gelegenheit, einiges davon auszuprobieren oder
Neues zu erfinden: Budweis will euch in Aktion sehen! Dafür
wird eine bewährte Methode eingesetzt, die im Theodor-HeussKolleg für soziale Projekte und Aktionen entwickelt wurde.
Leitung: Kristina Pokorná ist Seminarleiterin im internationalen
Theodor-Heuss-Kolleg und in den russischen und ukrainischen
Kooperationen. Sie arbeitet als Personalberaterin in Prag.
a možnosti nové angažovanosti – nyní je příležitost, něco z toho
si vyzkoušet a něco nového objevit: České Budějovice Vás chtějí
vidět v akci! Použije se k tomu osvědčená metoda, která byla
vyvinuta v Kolegiu Theodora Heusse pro sociální projekty a akce.
Vedení: Kristina Pokorná
01.10. | 10.00 – 16.30 | slavie
01.10. | 10.00 – 16.30 | slavie
Global Learning: from theory into creative practice
Workshop (Language: English)
Global Learning (GL) is an active and creative learning process that aspires to bring about change in our society. It begins with raising
awareness of global issues (e.g. globalisation, unfair distribution of resources, human rights, migration and global interdependencies),
brings understanding of contemporary complex world, and challenges for global responsibility. It encourages people to get involved and
play an active role in today’s society. For this, various forms of new engagement are necessary.
After a theoretical and methodical input into the issue of GL, we will reflect on what can I, my community and also people in different
parts of the world, gain from GL. We will get to know GL on the basis of example of concrete activities; and in the second half of the
workshop we work on introduced issues in a creative way (collagen, comics, short stories based on internet news, music, etc.).
Instructors: Šárka Cihlářová works recently as a Grundtvig Assistant for MitOst Berlin, in the Civic Education and Participation department. She comes from the Czech Republic and is in the field of global education as a tutor active (for ADRA, and on a voluntary basis
for Inex-sda). She took part in GLEN internship in Mongolia previous summer.
Martina Kollerová is a tutor of global education in ADRA, and before her GLEN internship in Kenya, she had worked also as a coordinator of global education programme PRVák (ADRA). Besides this, she worked as a volunteers coordinator for Hnuti DUHA. After her
GLEN internship, she prolonged her stay in Kenya for a year, participating in various local community and cultural projects.
01.10. | 14.00 – 17.00 | slavie
Apfeltag
Jablečný den
Happening (Sprache: Tschechisch)
Happening (Jazyk: čeština)
Apfelsaft- und Apfelstrudel-Produktion,
Backen von «’Äpfeln im Schlafrock» und Wettbewerb um den
schmackhaftesten Apfel.
Moštování, pečení jablek v županu, soutěž o nejchutnější
jihočeské jablíčko, štrůdlování.
Leiter: David Veis ist Fotograf, Journalist und Initiator vieler kultureller und ökologischer Aktionen, Leiter des Hauses U Beránka
Vedoucí workshopu: David Veis je fotograf, novinář a iniciátor
řady kulturních a ekologických akcí, vedoucí osobnost Domu
U Beránka / historického domu v centru Českých Budějovic, kde
se soustředí řada ekologických a kulturních aktivit.
01.10. | 10.00 – 17.00 | dům u beránka
01.10. | 10.00 – 17.00 | dům u beránka
Abgedreht
Filmabend
Natočeno
filmový večer
Der Kurzfilm ist ein gern genutztes Medium neuen Engagements:
Mit der heutigen Technik lässt sich ein Film relativ unkompliziert
herstellen. Heute abend zeigen MitOst-Mitglieder und Alumni,
wofür sie sich filmisch engagieren. Auf dem Programm stehen u.a.
»Stranger« über die Situation Homosexueller in so unterschiedlichen Ländern wie Serbien und den Niederlanden sowie »Brückenschlag« von Sergey Lapshin und Stefanie Trambow über eine
unvergessliche integrative Jugendbegegnung. Und sonst – lasst
euch überraschen!
Upřednostňovaným médiem nové angažovanosti je krátký film.
S dnešní technikou lze takové filmy celkem jednoduše a levně
natočit. Během večera si ukážeme, o co se zasazují s pomocí
filmového média členové MitOstu a další účastníci. Na programu
bude m.j. «Stranger» o situaci homosexuálů v tak odlišných
zemích, jako je Srbsko a Nizozemí, stejně tak jako «Brückenschlag» od Sergeje Lapšina a Stefanie Trambowové o jednom
nezapomenutelném setkání mládeže. A dál – nechte se překvapit!
01.10. | 18.00 – 19.30 | slavie
01.10. | 18.00 – 19.30 | centrála
Zeppelin Orchestra: musical dialogue –
cultural exchange – european identities
Zeppelin Orchestra: hudební dialog –
kulturní výměna – evropské identity
Film und Konzert
Film a koncert
Engagement für Europa einmal anders: 13 Studierende, 3000 Kilometer, 6 Länder, 2 Wochen: Europäische Identitäten entdecken,
Nachbarn kennenlernen, Freundschaften schließen. Erfahrungen
und Abenteuer dokumentieren und zugänglich machen – das ist
Zeppelin Orchestra on Tour! »Our aim is to engage in a musical
and artistic dialogue with the people we meet: Through music
and arts, we want to get to know them and ourselves, explore and
document what we have in common and what distinguishes us.«
Auf dem Festival zeigen die Bandmitglieder von Zeppelin Orchestra ihren etwa einstündigen Tour-Film. Anschließend könnt ihr
sie live beim Abschlusskonzert erleben!
Angažovanost za Evropu jinak: 13 studujících, 3000 kilometrů, 6
zemí, 2 týdny: objevování evropských identit, poznávání sousedů,
vznik přátelství. Dokumentace a zpřístupnění zkušeností a
dobrodružství – to je Zeppelin Orchestra on Tour! «Our aim is to
engage in a musical and artistic dialogue with the people we meet:
Through music and arts, we want to get to know them and ourselves, explore and document what we have in common and what
distinguishes us.» Členové souboru Zeppelin Orchestra ukážou
na festivalu film o své tour. Po filmu je můžete zažít live.
01.10. | 21.00 – 23.00 | slavie
01.10. | 21.00 – 23.00 | slavie
Rahmenprogramm
Rámcový program
Lesungen
Autorské čtení
Jan Faktor: »Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder
im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams von Prag“
Jan Faktor: »Jiříkovy starosti o minulost aneb Pod
záštitou svatého Bimbama se zvonícími varlaty“
Lesung
Předčítání
Georg wächst in der schönsten Wohngegend Prags in einem
summenden Frauenhaushalt auf. Leider zur Zeit des politischen
Terrors, der überirdischen Atomversuche und später des
Reformversuchs von ‘68. Zwischen Tanten mit Kriegstraumata,
dem tyrannischen Onkel ONKEL und der überstrahlend-schönen
Mutter bleibt ihm nur die Flucht nach vorn. Indem Jan Faktor
Georg selbst erzählen lässt, macht er das Erzählen zu einem zweiten subversiven Akt – und führt damit den Entwicklungs- und den
Gesellschaftsroman zusammen. So entstehen ein witziges Psychogramm einer Familie und ein hellsichtiges Porträt einer Stadt.
Jiří vyrůstá v jedné z nejhezčích pražských čtvrtí v hlučné ženské
domácnosti. Bohužel vládne zrovna politický teror a atomové
pokusy na zemi. Později přichází reformní snaha z roku 68. Mezi
tetami trpícími válečnými traumaty, strýcem a oslepující krásou matky mu nezbývá než útěk pryč. Jan Faktor nechává Jiřího
vyprávět samotného, a tím vytváří z vyprávění druhý, subversivní
akt. Spojuje tak vývojový a společenský román. Vzniká humorný
rodinný psychogram a jasnovidecký portrét jednoho města.
Die Lesung findet in der Reihe »Literarischer Mix« – »Literární
šleh« statt. Weitere Beteiligte: Jan Flaška (Moderation), Heike
Fahrun (Moderation), Miroslav Boček (Projektkoordinator),
Tereza Dobiášová (Dramaturgin der Veranstaltungsreihe »Literarischer Mix« – »Literární šleh“)
Gefördert im Rahmen des Grenzgänger-Programms der Robert
Bosch Stiftung.
29.09. | 20.00 – 21.30 | Studententheater Sud
Čtení probíhá v řadě »Literární šleh«. Vystoupí: Jan Flaška
(moderace), Heike Fahrun (moderace), Miroslav Boček (projektový koordinátor), Tereza Dobiášová (dramaturgie představení –
»Literární šleh“)
Finančně podpořeno programem »Grenzgänger-Programm«
Nadace Roberta Bosche
29.09. | 20.00 – 21.30 | Sud – studentské univerzitní divadlo
Hostem MitOst-Salon: Carmen Eller
»Jeden rok v Moskvě – cesta do všedního dne“
Čtení a rozhovor
MitOst-Salon zu Gast: Carmen Eller
“Ein Jahr in Moskau – Reise in den Alltag”
Lesung und Gespräch
Abenteuer Moskau: Carmen Eller trifft einen Künstler, der in
seiner Wohnung Feuer legt, streift über die Millionärsmesse,
schmuggelt sich ins Museum und wird in die Spielregeln
russischer Rendezvous eingeweiht. Ein facettenreiches Porträt
der russischen Hauptstadt. In der Reihe «MitOst-Salon» präsentieren wir eine Lesung mit der Berliner Journalistin und MitOstMitglied Carmen Eller. Seit Anfang 2011 laden wir regelmäßig
ins «Berliner Zimmer» unserer Geschäftsstelle in Alt-Moabit zum
MitOst-Salon ein. Auch in Stuttgart und Hamburg sind mittlerweile MitOst-Salons etabliert.
30.09. | 18.30 – 19.30 | slavie
Dobrodružství Moskva: Carmen Eller potká umělce, který
ve svém bytě zakládá ohně, potuluje se po milionářských veletrzích, propašovává se do muzeí a bude zasvěcen do pravidel
ruských schůzek. Všestranný portrét ruského velkoměsta. V řadě
»MitOst- Salonů« prezentujeme čtení berlínské žurnalistky a
členky MitOstu Carmen Eller. Od začátku roku 2011 pravidelně
zveme k MitOst-Salonům do »Berlínského pokoje« naší centrály
v Alt-Moabit. MitOst-Salony se etablovaly také již v Stuttgartu
a Hamburgu.
30.09. | 18.30 – 19.30 | slavie
Theater
Divadelní představení
Black Bird
Black Bird
Theatervorstellung
Sprachen: Tschechisch, Englisch
Divadelní představení
Jazyk: Český, anglický jazyk
Die Inszenierung der Gruppe Barevný děti (Bunte Kinder)
entstand auf Basis einer Novelle von Tereza Dobiášová über zwei
russische Schwestern, die durch Europa ziehen. Die Schwestern
werden von Tereza Dobiášová und ihrer Schwester dargestellt. Ein
Treffen von Tanz, Literatur und alternativer elektronischer Musik.
Ein ansteckender Akt des Willens, der Liebe und Unabhängigkeit.
Autorská pohybová inscenace Barevných dětí vznikla na základě
novely Terezy Dobiášové o dvou ruských sestrách bloudících
po Evropě. Tereza Dobiášová jednu se sester i se svou opravdovou
sestrou hraje. Setkání tance, literatury a alternativní elektronické
hudby. Nakažlivý akt vůle, lásky a nezávislosti.
Tereza Dobiášová ist Regisseurin, Autorin, Performerin und
Koordinatorin des diesjährigen MitOst-Festivals. Nach ihrem
Studium und einer Reihe in Prag realisierter Projekte gründete
sie die multikulturelle Theatergruppe Barevný děti, mit der sie
kulturelle und soziale Projekte inszeniert.
Tereza Dobiášová (kromě toho, že je koordinátorka letošního
MitOst-Festivalu), je režisérka, autorka a performarka, která
po studiích a řadě projektů realizovaných v Praze založila v
Českých Budějovicích multikulturní divadelní soubor Barevný
děti. Zde iniciovala řadu kulturních i kulturně sociálních projektů.
30.09. | 21.30 – 22.30 | artigy
30.09. | 21.30 – 22.30 | artigy
Tanz
Taneční performance
Kredance – Traum Espektakulo
Kredance – Snové espektákulo
Tanzperformance
Taneční performance
Eine Verbindung aus zeitgenössischem Tanz, Street Dance und
Theater, inszeniert vom Tanzraum Kredance. Kredance arbeitet
mit Tänzern, Tanzpädagogen und Choreografen, die Interesse an
zeitgenössischem und modernem Tanz, Street Dance und Break
Dance haben. Traum Espektakulo ist ihre erste Vorstellung.
Taneční »fusion« současného tance a street dance se špetkou
divadelního zabarvení. Inscenace vznikla ze spolupráce 11
tanečníků a lektorů v tanečním prostoru Kredance. Kredance
sdružuje tanečníky, taneční pedagogy a choreografy se zájmem
o současný a moderní tanec, street dance a break dance. Snové
espektákulo je jejich historicky první představení. Inspiruje
k vlastní tvorbě, ke svobodě projevu a k seberealizaci.
Leitung: Barbora Čepičková ist Mitbegründerin des Tanzraums
Kredance, studierte Medienwissenschaften in Prag, ist Tänzerin
und beteiligt sich an kulturellen Aktivitäten in Budweis.
01.10. | 20.00 – 20.30 | slavie, ballsaal
Vedoucí projektu: Barbora Čepičková: spoluzakladatelka
tanečního centra Kredance / vystudovala mediální studia
na Karlově univerzitě v Praze a v současné době roztančuje
Budějovice a podílí se na řadě kulturních aktivit ve městě.
01.10. | 20.00 – 20.30 | slavie, hlavní sál
Film
Jakob Preuss: »The Other Chelsea –
Eine Geschichte aus Donezk“
Jakob Preuss: »The Other Chelsea –
Historie z Donezku“
Dokumentarfilm (2010, 87 Min.) und Gespräch
Russisch und Englisch (Englische Untertitel)
Dokumentární film (2010, 87 Min.)
Rusky a anglicky (anglické titulky)
Donezk ist die Hauptstadt des Kohlereviers Donbass tief im Osten
der Ukraine. Die meisten Menschen – so wie Sascha und Walja –
arbeiten für wenig Geld in heruntergekommenen Schächten.
Sascha und Valja wünschen sich beide die goldenen Tage der
Sowjetunion zurück. Einige wenige haben seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion viel Geld verdient. Zu ihnen gehört Kolja,
der mit fragwürdigen Immobiliengeschäften reich geworden ist.
Offiziell ist er Stadtratspräsident in Donezk für die »Partei der
Regionen«, eine traditionell pro-russische Partei, die in Donezk
regelmäßig über 90% der Stimmen bekommt, doch von seinem
Gehalt allein könnte er sich seinen Lebensstil nicht erlauben. Für
beide Seiten der sozialen Trennlinie gilt: Wer aus Donezk kommt
ist Gegner der Orangenen Revolution und Fan vom lokalen Fussballklub «Schachtjor Donezk». Milliardär Achmetow investiert
großzügig in den Verein und der Klub erringt unerwartete Siege
in der Saison, die der Film begleitet. Doch die sportlichen Erfolge,
die durch das Geld des reichsten Mannes der Ukraine ermöglicht
werden, lassen die politische und soziale Stagnation im Land nur
noch krasser erscheinen. Außerhalb des Stadions gibt es wenig
Hoffnung auf einen Wandel...
Donezk je hlavní město uhelného revíru Donbass daleko
na východě Ukrajiny. Většina lidí – tak jako Saša a Walja – pracují
za málo peněz v chátrajících dolech. Saša a Valja si přejí zpátky
zlaté časy Sovětského svazu. Pár lidí si od rozpadu Sovětského
svazu přišlo na velké peníze. Patří k nim i Kolja, který se stal
bohatý díky pochybných obchodům s nemovitostmi. Oficiálně
je městským radním za stranu regionů v Donezku, tradiční
proruskou stranu, která pravidelně v Donezku získává přes 90%
hlasů. Avšak ze svého platu by si Kolja nemohl dovolit svůj životní
styl. Pro obě strany sociální hranice platí: Kdo je z Donezku, je
proti Oranžové revoluci a je fanouškem místního fotbalového
klubu Shakhtar Donezk. Miliardář Achmetow velkoryse investuje
do klubu a ten dosahuje nečekaných vítězství v sezoně, kdy je
natáčen film. Ovšem sportovní úspěchy, které jsou možné díky
nejbohatšímu muži Ukrajiny, odhalují mnohem více politickou
a sociální stagnaci v zemi. Mimo stadion je málo naděje na
změnu…
Jakob Preuss, geboren 1975 in Berlin, studierte Jura in Köln und
Paris sowie Europäische Studien in Warschau. Preuss arbeitete
2007/2008 als GUS-Referent für die Menschenrechtsorganisation
»Reporter ohne Grenzen« und seit 2008 während des Festivals für
die Berlinale in der Reihe «Panorama-Dokumente». »The Other
Chelsea« ist sein Langfilm-Debut.
Jakob Preuss, narozen 1975 v Berlíně, studuje práva v Kolíně
a Paříži a Evropská studia ve Varšavě. Preuss pracoval 2007/2008
jako GUS referent pro organizaci hájící lidská práva »Reportéři
bez hranic« a od roku 2008 během festivalu Berlinale
v cyklu «Panorama-Dokumente». »The Other Chelsea« je jeho
celovečerním debutem.
Finančně podpořeno programem »Grenzgänger-Programm«
Nadace Roberta Bosche
Gefördert im Rahmen des Grenzgänger-Programms der Robert
Bosch Stiftung.
29.09. | 19.00 – 21.00 | slavie
29.09. | 19.00 – 21.00 | slavie
Podmonskowje / Na jednom předměstí Moskvy
Dokumentární film (2010, 28 min.)
„Podmonskowje / In einem Vorort von Moskau“
Dokumentarfilm (2010, 28 Min.) und Gespräch
Dokumentární film »Na jednom předměstí Moskvy« Sergeje
Lapshina a Daniela Rotsteina ukazuje portrét dnešní židovské
Der Dokumentarfilm »In einem Vorort von Moskau« von Sergey
Lapshin und Daniel Rotstein zeichnet ein Portrait der heutigen
jüdischen Gemeinde in Frankfurt (Oder). Am Beispiel individueller Lebensläufe und Schicksale schildert der Film die Situation der
jüdischen Migranten aus den GUS-Staaten, die nach Deutschland
ausgewandert sind.
komunity ve Frankfurtu nad Odrou. Na příkladu individuálních
životů a osudů líčí film situaci židovských migrantů
z postsovětských států, kteří emigrovali do Německa.
Sergey Lapshin studuje na Evropské univerzitě Viadrina a pracuje
jako dokumentarista.
30.09. | 11.30 -12.30 | slavie
Sergey Lapshin studiert an der Europa-Universität Viadrina und
ist Dokumentarfilmer.
30.09. | 11.30 -12.30 | slavie
Ausstellung
Výstava
„Comics, Manga & Co.“
Vernisáž výstavy Manga a spol. + koncert Gypsy Rhytm
Ausstellungseröffnung mit Konzert
Eröffnet wird eine Ausstellung zeitgenössischer deutscher ComicKunst, organisiert vom Goethe-Institut. Die Vernissage wird von
einem Konzert der lokalen Roma-Band »Gypsy Rhytm« begleitet.
Wir danken dem Goethe-Institut Prag für die Förderung dieser
Veranstaltung.
Vernisáž výstavy současného německého komiksu pořádané
pražským Goethe Institutem zpestří koncert místní romské
bluesové kapely.
Děkujeme Goethe Institutu za finanční podporu.
29.09. | 20.30 – 22.00 | dům u beránka
29.09. | 20.30 – 22.00 | dům u beránka
„Umělecké dny pro děti vyhnanců“
“Kunsttage für Kinder Vertriebener“
Ausstellung
Fünf Kunststudenten haben vier Sonntage lang Kinder Vertriebener in Tserovani (Georgien) besucht, mit ihnen gezeichnet
und gebastelt. Anschließend wurden die Zeichnungen und kleinen Schmuck- und Kunsthandwerksstücke in der Galerie »Tiflis
Avenue« ausgestellt und verkauft. Insgesamt kamen etwa 200 Euro
zusammen, wovon für die Schule der Kinder Kunstbücher gekauft
wurden.
Organisator: Davit Mirvelashvili ist Teilnehmer des Internationalen Trainingskolleg «Vielfalt» und studiert Internationale
Beziehungen in Tbilissi.
29.09. – 02.10. | slavie
Výstava
Pět studentů umění navštěvovalo po čtyři týdny děti, jejichž
rodiče byli vyhnáni z Tserovani (Gruzie). Malovali s nimi obrázky
a vytvářeli menší umělecké předměty. Tyto obrázky a šperky byly
vystaveny a prodávány v galerii »Tiflis Avenue.« Dohromady bylo
vybráno 200 Eur, ze kterých se pro školu nakoupily dětské knihy
o umění.
Pořadatel: Davit Mirvelashvili se účastnil Mezinárodního
vzdělávacího semináře «Vielfalt» (Rozmanitost) a studuje
mezinárodní vztahy v Tbilissi.
29.09. – 02.10. | slavie
Workshops
Workshopy
Die Identität Mitteleuropas
Identita střední Evropy
Sprachen: Tschechisch, Englisch
Jazyk: Český, anglický jazyk
Existiert das Phänomen »Mitteleuropa“? Gibt es eine eigene Identität der Region zwischen Ost und West? Wenn ja, wodurch ist sie
geprägt? Ist sie ein sinnvoller Beitrag zur kulturellen Geschichte
der Zivilisation oder handelt es sich um eine Kultur der wachsenden Intoleranz und anhaltenden Korruption? 27 Jahre nach
der Veröffentlichung des gefeierten Essays von Milan Kundera
»The Tragedy of Central Europe«, in dem er Mitteleuropa durch
»größte Vielfalt auf kleinstem Raum« gekennzeichnet sieht, versuchen wir gemeinsam, eine Antwort auf die Fragen nach dem
Charakter der Region, in der wir leben, zu finden.
Existuje fenomén střední Evropy? Existuje zvláštní identita
prostoru mezi západem a východem? A pokud existuje, čím
je utvářena? Zvlášť přínosným kulturním vkladem do dějin
civilizace, nebo jen pokleslou politickou kulturou rostoucí
nesnášenlivosti a neutuchající korupce? Co je kulturním étosem
kritické masy středoevropského prostoru dnes – konzumerismus?
27 let po vydání slavné eseje Milana Kundery »The Tragedy of
Central Europe«, v níž definuje střední Evropu jako prostor
„co největší rozmanitosti na co nejmenším prostoru«, se budeme
společně pokoušet hledat odpověď na tyto otázky po charakteru
místa, kde žijeme.
Leitung: Salim Murad, Dozent für Politische Wissenschaften an
der Südtschechischen Universität. Er studierte in Brünn/Brno,
Bratislava, Oxford und Kopenhagen.
Vedení: Salim Murad, podagog politických věd na Jihočeské
univerzitě. Studoval na univerzitách v Brně, Bratislavě, Oxfordu a
Kodani
29.09. | 17.00 – 18.00 | slavie
29.09. | 17.00 – 18.00 | slavie
Air-Dance
Vzdušný tanec
Der Tanzworkshop ist eine gute Gelegenheit, sich auf kreative
Weise auszuprobieren und Gefühle wie Geborgenheit und
Sicherheit zu erleben. Dazu benutzen wir lange farbige Stoffe und
schlüpfen in andere Rollen. Tanz- oder Theatervorkenntnisse sind
nicht erforderlich.
Taneční workshop je dobrou příležitostí, jak dát průchod své
kreativitě a prožít pocity jako bezpečí či jistota. K tomu budeme
používat dlouhé barevné kusy látky a vyzkoušíme si přitom více
rolí. Taneční či divadelní průprava není podmínkou.
Leitung: Mischa Badasyan, russischer Aktivist, studiert Soziale
Arbeit in Dresden und ist aktiv u.a. bei der AIDS-Hilfe, Gerede
e.V. und LGBT.
Vedení: Miša Badasyan, ruský aktivista, studuje sociální práci
v Drážďanech a angažuje se mimo jiné v organizacích AIDS-Hilfe,
Gerede e.V. a LGBT
30.09. | 10.00 – 11.30 | kredance
30.09. | 10.00 – 11.30 | kredance
Kreative Initiativen im öffentlichen Raum
der Stadt Tomsk
Welche Bedeutung für das Leben in der Stadt Tomsk haben
beispielsweise das Puppentheater »2+Q«, der Filmklub »Laterna
magika« oder der Club der unbegrenzten Möglichkeiten «TingaLinga»? Das werdet ihr bei diesem Workshop erfahren.
Leitung: Katerina Mankovа, Projektmanagerin am Zentrum
für korporative Entwicklung des Instituts für Innovation an der
Universität Tomsk.
30.09. | 16:30 – 18.00 | slavie
Kreativní iniciativy ve veřejném prostoru města Tomsk
Jakou roli hrají pro městský život v Tomsku loutkové divadlo
»2+Q«, filmový klub »Laterna magika« nebo Klub neomezených
možností «Tinga-Linga»? To se dozvíte na tomto workshopu.
Vedení: Katerina Mankova, projektová manažerka Centra hromadného rozvoje Institutu pro inovaci na Univerzitě Tomsk.
30.09. | 16:30 – 18.00 | slavie
Monotipie
Jazyky: rusky, německy
Monotipie
Sprachen: Russisch, Deutsch
Monotipie ist eine Art gedruckter Grafik. Die Technik besteht
darin, dass man die Farben von der Hand auf eine glatte Fläche
aufträgt. Das dabei entstehende Bild ist stets einzigartig. Die
Bilder, die mit solchen Technik hergestellt werden, zeichnen sich
durch Feinheit der Farbe und Weichheit der Formen aus, was sie
an Aquarelle erinnern lässt.
Leitung: Olga Kocherga und Anastasiya Martyusheva
30.09. | 11.30 – 13:00 | slavie
Monotipie je typ tisknuté grafiky. Princip této techniky spočívá
v kladení barev na hladkou plochu přímo rukama. Vzniklý obraz
je tak vždy jedinečný. Vzniklé obrazy se vyznačují jemností barvy
a delikátní formou, která připomíná akvarely.
Vedení: Olga Kočerga a Anastasija Marťjuševa.
30.09. | 11.30 – 13:00 | slavie
Konzerte
Koncert
Kopiita
Kopiita
Konzert und Tanz
Folklórní taneční vystoupení
Das junge Folklore-Tanzensemble aus Komařice, einem Dorf
nahe Budweis, zeigt in traditionellen Trachten und unter musikalischer Begleitung die Tänze aus ihrer Doudleby-Region. Ein
lebendiger Abend wird garantiert!
Folklorní soubor z vesničky Komařice (kousek od Českých
Budějovic). Mladí obyvatelé této vesnice tancují doudlebské tance
s doprovodnými muzikanty. To vše v dobových krojích. Záruka
oživení večera!
28.09. | 21.30 – 22.00 | slavie, ballsaal
28.09. | 21.30 – 22.00 | slavie, velký sál
Meteor
Meteor
Konzert
Koncert
An dem seit den 60er Jahren bedeutendsten tschechischen unabhängigen Theater »Husa na Provázku« entstand das Musikensemble »Meteor«. Bekannt wurde es durch die Begleitung des Stückes
»Die Liebe einer Blondine« (Lásky jedné plavovlásky) – nach dem
Kultfilm von Miloš Forman –, bei dem auch die Schauspieler sangen. Das Ensemble wurde schließlich als Band selbstständig und
spielt seitdem berühmte tschechische Schlager der 60er und 70er
Jahre. Grand Opening Highlight – macht euch schick!
Nejvýznamnější nezávislé divadlo české historie od 60. let, Husa
na Provázku dalo vzniknout unikátnímu hudebnímu souboru,
který prve provázel samotná představení Lásky jedné Plavovlásky
(podle kultovního filmu Miloše Formana t roku 1965), a kde
zpívali samotní herci. Skupina se záhy osamostatnila, baví a hraje
slavné české písničky z 60 a 70 let. Highlight zahajovacího večera.
Taneční úbor a boty s sebou!
28.09. | 22.00 – 01.30 | slavie, velký sál
28.09. | 22.00 – 01.30| slavie, velký sál
Post Rap
Konzert, Performance
Der deutsche Rap Poet Max Bilitza und der tschechische Performance Musiker Tomas Vtípil bildeten ihr kooperatives Konzept
»Neuland« während eines Slam Workshops 2005 in den Niederlanden. 2006 veröffentlichten sie ihr gleichnamiges Album bei
dem tschechischen Label Ears&Wind Records. Jetzt sind sie mit
neuem Material unterwegs, in das Vtípil seine Erfahrungen mit
Filmmusikkompositionen einfließen lässt, während Bilitza seine
neuen performativen Eindrücke aus Russland verarbeitet. Zu erwarten: phatte beatz und aggressiver Rap, genauso wie zerbrechliche Poesie und zeitgenössische Kompositionen. Vielleicht gibt es
auch Kung Fu? gibt es auch Kung Fu?
Post Rap
Koncert, performance
Německý rapový poeta Max Bilitza a český hudebník a performátor Tomáš Vtípil vytvořili vlastní společný koncept «Nová země»
během jednoho Slam workshopu v roce 2005 v Holandsku. Od
této doby pendlují mezi Duisburgem a Brnem, produkují divadelní hry, hrají hudební divadlo a předvádí performance. 2006
uveřejnili své stejnojmenné album »Nová země« u české firmy
Ears&Wind Records. Nyní jsou na cestě s novým materiálem,
do kterého proniká Vtípilova zkušenost s kompozicemi filmové
hudby, zatímco Bilitza zapracovává své nové performativní dojmy
z Ruska. Zde v loňském roce zkoumal hranice mezi jednotlivými
uměleckými poli. Můžeme se těšit na: phatte beatz a agresivní
rap, stejně tak jako křehkou poezii a soudobé kompozice. Možná
dojde i na Kung Fu.
29.09. | 22.00 – 23.00 | velbloud klub
29.09. | 22.00 – 23.00 | velbloud klub
Sexy Brains
Konzert
Die Budweiser Band Sexy Brains sorgt für einen entspannten,
akustisch und seelisch gut verdaulichen musikalischen Abend.
29.09. | 23.00 – 24.00 | velbloud klub
Sexy Brains
Koncert
Skupina Sexy Brains z Českých Budějovic se na sklonku
hektického prvního festivalového dne postará o poklidný, akusticky i duševně příjemně stravitelný písničkový večírek.
29.09. | 23.00 – 24.00 | velbloud klub
Wotienke
Konzert
Wotienke ist eine tschechische Band aus dem walachischen Pržno
mit einer holländischen Sängerin. Musikalisch befindet sich
Wotienke zwischen Portishead und Regina Spector. Sie mixen
Indie, Nu-Jazz, Folklore und Chanson. Im Konzert schaffen sie
eine intime und zugleich mitreißende sowie surreale Atmosphäre.
Ihre neue und hervorragend rezensierte EP »Please Read This For
Me« ist gerade erschienen.
Wotienke
Koncert
Holandská písničkářska se svojí českou kapelou z valašského
Pržna. Wotienke stojí někde mezi Portishead a Reginou
Spector. Žánrově mixují indie, nu-jazz, folk a šanson. Na koncertě
umí vytvořit jedinečnou intimní a zároveň strhující a nadreálnou
atmosféru . Právě vydali nové EP Please Read This For Me, které
má vynikající recenze.
30.09. | 22.30 – 23.30 | artigy
30.09. | 22.30 – 23.30 | artigy
Ostinato festival presents: Shane Perlowin solo (USA)
Konzert
Das internationale Festival der experimentellen Musik »Ostinato«
bringt den Komponisten, Gitarristen und Improvisationskünstler
Shane Perlowin nach Tschechien. Shane’s aktuelles Solo-KammerProjekt für elektrische- und Bass-Gitarre, Keyboard und Drums
hat in Tschechien Premiere. Seine Solo-Musik bietet eine instrumentelle Collage, beeinflusst von traditionellen wie
avantgardistischen Musikformen.
Leitung: Jarda Bašta ist künstlerischer Aktivist und organisiert
das »Ostinato Festival«, das erste seiner Art in Südtschechien. Die
Präsentation zeitgenössischer Musik vermischt er mit anderen
Kunstsparten.
Ostinato festival presents: Shane Perlowin solo (USA)
Koncert
Tradice vs. Experiment – Mezinárodní festival jiné hudby
„Ostinato« přiváží do Českých Budějovict progresivního skladatele, kytaristu a improvizátora Shana Perlowina, známého
především jako zakladatele a aktivního člena avantgardního dua
Ahleuchatistas. Shane představí v české premiéře svůj aktuální
sólo komorní projekt pro elektrickou a basovou kytaru, spektrum efektů, klávesy a bicí automat. Ve svém solo hudebním
setu nabídne nebývale pestrou instrumentální koláž, místy až
zvukový spektákl, ve kterém se odráží jeho osobitý tvůrčí přístup
a patřičně cizelovaná hráčská technika – ovlivněn transglobální
hudební tradicí i avantgardou, neustále se pohybující na pomezí
tradice a experimentu.
01.10. | 19:30 – 20:30| slavie
Jarda Bašta – Vystudoval střední zemědělskou školu, a na VŠ
Zeppelin Orchestra
Konzert
Engagement für Europa einmal anders: 13 Studierende, 3000 Kilometer, 6 Länder, 2 Wochen: Europäische Identitäten entdecken,
Nachbarn kennenlernen, Freundschaften schließen. Erfahrungen
und Abenteuer dokumentieren und zugänglich machen – das
ist Zeppelin Orchestra on Tour! «Our aim is to get engaged in a
musical and artistic dialogue with the people we meet: Through
music and arts, we want to get to know them and ourselves, explore and document what we have in common and what distinguishes us.»
Auf dem Festival zeigen die Bandmitglieder ihren etwa einstündigen Tour-Film. Anschließend könnt ihr sie live beim Abschlusskonzert erleben.
01.10. | 22.00 – 23.00 | slavie
teorii umění/estetiku. Je uměleckým aktivistou a iniciátorem,
DJem a nezávislým promotérem. Jeho současný hlavní projekt se
jmenuje Ostinato festival. Jedná se o celoroční projekt, historicky
první festival svého druhu na jihu Čech. Komplexní prezentace
»soudobé hudby« všech aktuálních tendencí a žánrových projevů,
prolínání s dalšími uměleckými disciplínami. Festival aktivně
spolupracuje s většinou stěžejních subkultur ve městě.
01.10. | 19:30 – 20:30| slavie
Zeppelin Orchestra: hudební dialog – kulturní
výměna – evropské identity
Film a koncert
Angažovanost za Evropu jinak: 13 studujících, 3000 kilometrů, 6
zemí, 2 týdny: objevování evropských identit, poznávání sousedů,
vznik přátelství. Dokumentace a zpřístupnění zkušeností a
dobrodružství – to je Zeppelin Orchestra on Tour! «Our aim is to
get engaged in a musical and artistic dialogue with the people we
meet: Through music and arts, we want to get to know them and
ourselves, explore and document what we have in common and
what distinguishes us.»
Členové souboru Zeppelin Orchestra ukážou na festivalu film o
své tour. Po filmu je můžete zažít live.
01.10. | 22.00 – 23.00 | slavie
Party
DJ’s afterparty: Cousin Benson
(UK, Band á Part, London)
Band á Part ist eine wilde Clique Londoner Außenseiter, die das
Ziel hat, die besten Vintage-Songs in die Clubs und Bars Londons
zu bringen. Die Band besteht aus den DJs Cousin Benson, Vinyl
Warrior, Cowboy Joe, Kimihiro Oue, Foghorn O’Leghorn und
Craig the Stitch. Wir organisieren Abende rund um die Hauptstadt, wo Life-Bands das Beste aus einer Mischung zwischen joint
rhythm & blues, rock & roll, jump blues, ska and boss soul spielen.
29.09. | 24.00-03.00 | velbloud klub
DJ’s Afterparty
Nu-Jazz, Chillout, Soul, Indie – die heutige Party knüpft atmosphärisch an die Theatervorstellung von Black Bird und den
Auftritt der Band Wotienke an.
30.9. | 23.30 – 02.00 | artigy
Abschlussparty
Wer mag, kann bei der Abschlussparty bis in den Morgen hinein
feiern und den Sonnenaufgang von der Festivalzentrale aus
betrachten.
1.10. | 23.00 – 02.00 | slavie, ballsaal
DJ’s afterparty: Cousin Benson
(UK, Band á Part, London)
Band á Part je otrhaná parta londýnských outsiderů s cílem
přinést to nejlepší ze staré muziky do barů a klubů v Londýně.
Skládá se ze DJs Cousin Benson, Vinyl Warrior, Cowboy Joe,
Kimihiro Oue, Foghorn O’Leghorn Craig the Stitch. Pořádá série
parties kolem hlavního města, na kterých hrají živé kapely a pak
z desek to nejlepší na spojnici mezi rhythm & blues, rock & roll,
jump blues, ska a boss soul.
29.09. | 24.00 – 03.00 | velbloud klub
DJ’s afterparty
Nu-jazz, chillout, soul, indie – čeká vás lehká afterparty volně
navazující na celkovou náladu večera, vytvořenou jemným
představením Black bird a stejně tak příjemnou kapelou Wotienke.
30.9. | 23.30 – 02.00 | artigy
Závěrečná párty
Závěrečná párty celého festivalu. Čeká vás absolutní mejdan –
nejživejší afterparty, která vám zaručeně nedovolí odejít, natož
usnout. Nedělní východ slunce uvidíte ze Slaviie, ne z hotelu.
1.10. | 23.00 – 02.00 | slavie, velký sál
Stadtführung
Procházka
Budweis entdecken!
Prohlídka Českých Budějovic
Stadtspaziergang
Procházka
Budweis ist eine alte böhmische königliche Stadt, in der sich
Jahrhunderte lang die Schicksale zweier Völker verbanden. Der
Spaziergang führt uns zu Spuren des Mittelalters, der deutschböhmischen Geschichte sowie der Epoche des Kommunismus.
České Budějovice jsou staré královské město, ve kterém se
po staletí spojovaly osudy Čechů a Němců. Procházka městem
nás provede po zajímavých stopách středověku, česko-německé
minulosti až k epoše komunismu.
Leitung: Zdeněk Pecka, Dozent, ehem. Teilnehmer des TutorenProgramms und Tutoren/SSI-Alumnivertreter.
Vedení: Zdenek Pecka, docent, bývalý účastník lektorského
programu a zástupce SSI-Alumni.
29.09. | 14.00 – 15.00 | slavie, foyer
30.09. | 13.00 – 14.00 | slavie, foyer
29.09. | 14.00 – 15.00 | slavie, foyer
30.09. | 13.00 – 14.00 | slavie, foyer
Ausflug nach Krumlov
Výlet do Krumlova
Die nahegelegene Stadt Český Krumlov (Krummau) ist einerseits eine Mittelalter- und Renaissance-Perle, andererseits eine
lebendige Stadt mit internationalem Flair, vielen kulturellen
Sehenswürdigkeiten, tollen Cafés und Klubs. Wir machen einen
Stadtrundgang und gehen anschließend Mittagessen. Ab 14.00
Uhr individuelle Abfahrt der Teilnehmer (auch früher möglich).
Nedaleké město Český Krumlov je nejen středověkou a
renesanční perlou regionu, ale také živoucím městem majícím
mezinárodní fluidum, mnoho kulturních pamětihodností, skvělé
kavárny a kluby. Po prohlídce města bude následovat oběd, a
od 14ti hodin (nebo dříve) bude rozchod pro individuální
odjezdy zpět.
Leitung: Zdeněk Pecka, Dozent, ehem. Teilnehmer des TutorenProgramms und Tutoren/SSI-Alumnivertreter.
Vedení: Zdenek Pecka, docent, bývalý účastník lektorského programu a zástupce SSI-Alumni.
Treffpunkt Hinfahrt
Sraz pro odjezd do Krumlova:
9.00 am Busbahnhof (nahe Bahnhof), Plattform oben.
Abfahrt in Budweis: 9.20
Ankunft in Krumlov: 9.55
Preis: Einzelticket 32 Kč (ca. 1,30 EUR)
9.00 na autobusovém nádraží (poblíž vlakového nádraží),
na nástupišti.
Odjezd České Budějovice: 9.20
Příjezd Český Krumlov: 9.55
Cena: lístek za 32 Kč (ca. 1,30 EUR)
Rückfahrt
Bitte koordiniert die Rückfahrt eigenständig in Abhängigkeit
eurer Abfahrts- bzw. Abflugszeiten nach Hause.
Pro cestu zpět:
Prosím zkoordinujte své odjezdy samostatně podle časů vašich
odjezdů a odletů domů.
02.10. | 09.00 | busbahnhof budweis
02.10. | 09.00 | autobusové nádraží české budějovice
Vereinsveranstaltungen
Die folgenden Veranstaltungen richten sich an MitOst-Mitglieder und Alumni.
Teestube für Alumni
Sprachen: Russisch und Deutsch
Eine Teestube ist der Ort, wo sich Leute zu angenehmen Gesprächen
treffen. In unserer Alumni-Teestube wollen wir in freier und kreativer Atmosphäre neue Ideen für interessante Projekte schmieden und
Leute finden, die Lust haben, dabei mitzumachen. Alle Alumni des
Theodor-Heuss-Kollegs sind herzlich eingeladen!
Leitung: Aygul Nazina und Evgenia Bukharinova
Treffen der MitOst-Alumnigruppen
Am Freitagabend finden die Treffen der MitOst-Alumnigruppen
(Lektoren, Tutoren/SSI, Theodor-Heuss-Kolleg, Völkerverständigung
macht Schule) statt. Jede Gruppe organisiert ihr Programm und die
Wahl der neuen Alumnivertreter individuell. Treffpunkt für alle ist
zunächst das Café in der Festivalzentrale, wo Carmen Eller die frisch
erschienene Broschüre »MitOst – 15 Jahre Alumniarbeit« vorstellen
wird. Danach teilen sich die Gruppen auf.
30.09. | 19.30 – 21.00 | slavie
28.09. | 10.00 – 17.00 | slavie
MitOst gestalten: Vereinswerkstatt
Geht MitOst mit der Zeit? Was haben wir als international tätiger
Verein für ein Selbstverständnis? Soll das Stimmrecht eines Mitgliedes für die Mitgliederversammlung übertragbar sein? – Es gibt
immer viel zur Ausrichtung und Arbeitsweise von MitOst zu besprechen und die Vereinswerkstatt bietet die Möglichkeit, sich in aktuelle
und ständige Diskussionen zu vertiefen und zur Weiterentwicklung
von MitOst beizutragen. Kommt zahlreich und diskutiert mit!
29.09. | 11.30 – 13.00 | slavie
Mittagessen mit Vorstand
Auf der Mitgliederversammlung wird wieder ein neuer Vorstand
gewählt. Doch was bedeutet es in der Praxis, ein Vorstandsamt zu
übernehmen? Wie viel Zeit müsst ihr investieren, wenn ihr aktiv
werden möchtet? Welche Aufgaben sind zu übernehmen? Im Rahmen eines entspannten Mittagessens im Anschluss an die Vereinswerkstatt habt ihr Gelegenheit, die aktuellen Vorstandsmitglieder
zu befragen.
29.09. | 13.00 – 14.00 | slavie, foyer
Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das höchste und wichtigste Organ
im Verein. Sie bestimmt durch Beschlüsse über die Grundsätze und
Ausrichtung der Vereinsarbeit, wählt den Vorstand, legt die Höhe der
Mitgliedsbeiträge fest und entscheidet über Satzungsänderungen. Die
Mitgliederversammlung stellt das grundlegende Forum dar, das allen
Mitgliedern die Möglichkeit bietet, ihre Meinung und ihre Stimme
einzubringen.
MitOst funktioniert nach dem Prinzip einer repräsentativen Demokratie: Die Mitglieder wählen Vertreter/innen, die dann mit
einem Mandat den gesamten Verein nach außen vertreten. Die
Mitglieder übertragen also mit der Wahl die Entscheidungskompetenzen auf den Vorstand. Auf der Mitgliederversammlung haben
alle anwesenden Mitglieder die Möglichkeit, auf die Leitung (den
Vorstand) Einfluss zu nehmen. Der Vorstand muss den Mitgliedern
Rechenschaft über die Vereinsaktivitäten ablegen.
01.10. | 10.00 – 16.30 | slavie, ballsaal
Abschluss- und Geburtstagsfeier
Nach der Mitgliederversammlung steigt in der Festivalzentrale unser Abschlussfest. Wir feiern den Ausklang des
hoffentlich gelungenen MitOst-Festivals, die neu gewählten Gremien – und ein ganz besonderes Datum:
2011 wird MitOst 15 Jahre alt! Ihr seid herzlich eingeladen, ein Stück Geburtstagstorte zu probieren und auf
weitere 15 Jahre anzustoßen.
Außerdem lassen wir das Festival und die Netzwerkstatt Revue passieren, sammeln die Evaluationsbögen ein und schauen uns die
Ergebnisse der Dokugruppen »Film« und »Foto« an. Bei der MitOst-Tombola verlosen wir die von euch aus euren Ländern mitgebrachten Gegenstände. Macht mit und kauft Lose für einen guten Zweck: Der Erlös der Tombola geht direkt in die MitOst-Projektekasse! Anschließend könnt ihr euch auf den Filmabend »Abgedreht« mit Kurzfilmen aus dem MitOst-Kreis freuen. Danach gibt es
ein Konzert mit Shane Perlowin, eine Tanzperformance des Budweiser Tanzraums »Kredance« sowie den Tourfilm und ein Konzert der
Gruppe »Zeppelin Orchestra«. Und danach: Party!
01.10. | 17.00 | slavie
Oslava zakončení festivalu a výročí MitOst
Oslava následuje po shromáždění členů ve festivalové centrále. Společně oslavíme zakončení festivalu – pevně
věříme, že úspěšného, přivítáme nově zvolené grémia, a připijeme na velmi důležité datum: MitOst oslaví v roce
2011 své 15ti leté výročí! Všichni jsou srdečně zváni, ochutnat z narozeninového dortu a připít na dalších 15
zdařilých let.
Kromě toho se ohlédneme za festivalem a workshopem, ohodnotíme jeho průběh v dotazníku a podíváme se společně na výstupy
dokumentárních skupinek »Film« a »Foto«. Dále budeme losovat v MitOst tombole předměty z různých evropských zemí (sesbírané
od vás – děkujeme:). Přidejte se a kupte si lístek do tomboly, přispějete na dobrý účel. Výtěžek tomboly půjde přímo do projektové kasy
MitOst. Hned po oslavě se můžete těšit na filmový večer »Natočeno«, kde můžete shlédnout krátké filmy členů MitOst. Po té následuje
koncert Shane Perlowin, taneční performance budějovického tanečního uskupení Kredance, a také koncert film o turné kapely Zeppelin
Orchestra. A na závěr: party!
01.10. | 17.00 | slavie
Basisinformationen
Základní informace
Festivalzentrale
Informační stánek festivalové centrály
»Kulturhaus Slavie« (KD Slavie), Jirsíkova 2
Pakliže potřebujete poradit nebo pomoci,
můžete se obrátit na pracovníka našeho
infostánku. Kdo ještě neuhradil poplatky za
účast na festivalu, může tak učinit přímo
hotově v infostánku.
Unsere Festivalzentrale befindet sich im
Kulturhaus Slavie. Dieses wurde 1871/72 für
den Bund der Budweiser Deutschen erbaut
und von ihnen «Deutsches Haus» getauft.
1945 zog das Sekretariat der Kommunistischen Partei in das Gebäude ein. Nach 1952
übernahm die tschechoslowakische Armee
das Haus und veranstaltete hier gut besuchte
Tanz- und Musikabende. Zurzeit entscheidet
der Magistrat über die künftige Nutzung des
Hauses, wobei es den starken Wunsch der
Bevölkerung gibt, es als städtisches Kulturhaus und Kulturplattform zu nutzen.
Die Zentrale ist täglich ab 9 Uhr geöffnet.
Die Schließzeiten richten sich nach dem
Veranstaltungsprogramm.
Infostand in der Festivalzentrale
Falls ihr Fragen habt oder Hilfe braucht,
könnt ihr euch an die Mitarbeiter des Infostands wenden. Wer den Teilnehmerbeitrag
für das Festival noch nicht überwiesen hat,
bezahlt ihn bitte direkt bei der Registrierung
am Infostand.
Öffnungszeiten: Mittwoch 12.00 – 23.00
Donnerstag-Samstag: 9.00 – 23.00
Festivalová centrála
«Kulturní dům Slavie» (KD Slavie), Jirsíkova 2
Naše festivalová centrála se nachází v
Kulturním domě Slavie. Ten byl postaven
v letech 1971-1872 pro Svaz budějovických
Němců, kteří jej překřtili na “Německý dům”.
V roce 1945 se sem přemístil sekretariát
Komunistické strany. Po roce 1952 převzala
budovu Československá armáda a zřídila zde
hojně navštěvované hudební a taneční večery.
V současnosné době rozhoduje o budoucí
funkci budovy magistrát, ale hlasy obyvatel
volají po zřízení kulturního centra.
Centrála je otevřena denně od 9 hodin. Zavírací doba závisí na programu.
Otevírací doba: středa 12 - 23 hodin
Čtvrtek - sobota 9 - 23 hodin
MitOst-Kasse
Hier könnt ihr euch die Reisekostenpauschale erstatten lassen. Außerdem könnt
ihr euren MitOst-Mitgliedsbeitrag für 2011
bezahlen, sofern ihr das noch nicht erledigt
habt.
Öffnungszeiten der Kasse
Donnerstag 13.00 – 14.00
Freitag 9.00 – 10.00 und 17.00 – 18.00
Ort: Infostand Festivalzentrale
nadrazi“ untergebracht sind, gehen bitte
zum Frühstück ins Hostel „Garni“. Über den
Tag hinweg verpflegt sich jeder selbst. Einen
kleinen Führer durch das reichhaltige Angebot unserer Gaststadt findet ihr in dieser
Broschüre.
Weitere Veranstaltungsorte
Další místa pořádání akcí
• Dům U Beránka, Krajinská 225/35
• Studententheater SUD – studentské univerzitní divadlo, Hroznová 322/8
•Velbloud Club (Mighty Bar Velbloud), U
Tří lvů 4
• Kulturní a konferenční centrum ArtIGY
(Kultur- und Konferenzzentrum ArtIGY),
Pražská 1247/24
• Počítačová učebna na univerzitě, Dukelská
9, Učebna TL 301
(Computerraum an der Universität,
Dukelská 9, Raum TL 301)
• Kredance, Riegrova 51
Nützliche Adressen
Festivalkoordination
Bitte nur in Notfällen kontaktieren!
Tereza Dobiášová: (tschechisch, deutsch,
englisch): 00420602409311
Julia Ucsnay (deutsch, englisch):
00420774321471
Maria Shamaeva (russisch, englisch):
00420774321473
Nicole Lehmann (deutsch, englisch) :
0049175 8915769
Unterkunft
• Hostel Garni, Zizkova 1
• Hostel Ubytovna u nadrazi,
• Dvořákova 161/14
• Hotel Klika, Hroznova 25
• Hotel ALTON, Na Nábřeží 14
• Hotel U Tří lvů, U Tří lvů 3a
• HOSTEL – Café Hostel, Panská 13
• Pension Tří sedláků, Hroznova 488
Verpflegung
Das Frühstück bekommt ihr in eurer
jeweiligen Unterkunft. Ausnahme: Festivalteilnehmer, die im Hostel „Ubytovna u
Krankenhaus / Hospital
Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
Tel: 387 871 111
Erste Hilfe / First aid doctors
Tel: 386 355 555, 387 762 142
Polizei / Police
Telephone: 156
Taxi
Non stop 14 0 14, 800 14 15 16
Wechselstuben / Money Exchange
Směnárna Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 16/58
Chequepoint, a.s., nám. Přemysla Otakara
II. 78/20
Apotheken / Pharmacy
Apotheka S.r.o., Senovážné náměstí 1616
Post / Post office
Senovážné náměstí 240/1
Essen und Trinken in Budweis
Restaurace a Kavárny
Masné Krámy (Fleischbänke), Krajinská 13
Masné Krámy, Krajinská 13
Das Masné krámy ist ein fester Bestandteil der Geschichte der
Stadt. Traditionelle Küche und v.a. das hervorragende einheimische Budweiser Budvar kann man im historischen mittelalterlichen Gebäude aus dem 14. Jh. genießen. Geöffnet täglich ab 10.30.
Masné krámy jsou nedílnou součástí historie Českých Budějovic.
Tato budvarská hospoda nabízí zákazníkům tradiční českou
kuchyni a výtečné pivo z Budějovického Budvaru. Historického
ducha této stavby můžete nasát každý den od 10:30 hod.
U Tří sedláků (Zu den drei Bauern), Hroznova 488
U Tří sedláků, Hroznova 488
Das traditionelle Gasthaus ist berühmt für seine Küche und das
besonders hervorragende Pilsner Bier. Typische tschechische
Küche. Wild-Spezialitäten, Kalb- und Lammfleisch. Mo – Fr
10.00 – 22.00, Sa, So 11.00 – 22.00.
Hostinec U Tří sedláků je určen všem, kteří milují skvělý
čepovaný zlatavý mok – plzeňský ležák a typickou českou kuchyni.
Mezi speciality kuchařů patří pokrmy ze zvěřiny, telecího,
jehněčího, králičího či skopového masa. Pondělí - pátek 10:00 –
22:00, o víkendu od 11:00.
Gateway of India, Piaristická 2
Dieses Restaurant bietet eine gemütliche Atmosphäre, hervorragende indische Küche, nette Bedienung und freundliche Preise.
Mo – Sa 11.00 – 23.00.
Hostinec U Černého koníčka (Gasthaus zum Schwarzen Pferd),
Žižkova tř. 220/15
Dieses traditionelle Gasthaus ist berühmt durch seine Küche und
das Protivíner Bier Platan. Geräumiges gemütliches Restaurant,
tschechische und exotische Gerichte, günstige Mittagsmenüs,
geöffnet jeden Tag von 10.00 bis 23.00.
Indická Restaurace, Piaristická 2
Indická restaurace „Gateway of India“ nabízí nejenom klidné
posezení v centru města, ale také možnost nasát ducha druhé
nejlidnatější země světa. Tradiční indická jídla jsou zde dostupná
za přijatelnou cenu. Pondělí - sobota 11:00 - 23:00.
Hostinec U Černého koníčka, Žižkova tř. 220/15
Tradiční hostinec známý svou vyhlášenou kuchyní a protivínským pivem Platan. Příjemné prostředí prostorného hostince
nabízí kvalitní českou kuchyni, ale i netradiční pokrmy. Výhodné
polední menu za 80 Kč. Pondělí – neděle 10:00 - 23:00.
Lanovka, Lannova třída 2
Nichtraucher-Restaurant gleich neben der Kletterwand in der
wichtigsten Fußgängerzone der Stadt. Gesunde und frische Küche,
Gemüse-Bar, aber auch saftige Steaks, Fisch, Geflügel. Mo – Fr
10.00 – 23.00.
City Restaurant, F. A. Gerstnera 2151
Modernes Restaurant in der 1. Etage des City Centers am
Eishockey-Stadion mit Aussicht auf die Eisfläche. Traditionelle
tschechische sowie internationale Küche, Mittagsmenüs, Spezialangebote, Pasta, Saisongerichte. Mo – Fr 11.00 – 22.00, Sa 12.00 –
22.00.
Restauraca Lanovka, Lannova třída 2
Nekuřácká restaurace sousedící s lezeckou stěnou se nachází na
hlavní třídě města. Specialitou této restaurace je zeleninový bar
s čerstvými saláty a lahůdkami. Dostanete zde však i šťavnatý
steak, pečenou rybu nebo krůtí plátek. Pondělí - pátek 11:00 23:00.
City Restaurant, F. A. Gerstnera 2151
Moderní restaurace v prvním patře City Center CB u zimního stadionu nabízí výborné jídlo za přiměřenou cenu. Restaurace nabízí
polední menu v pracovní dny a speciální nabídku různých druhů
Pizzeria Polo, Kanovnická 1
Italienische Küche mit 37 Pizza-Sorten, Pasta, Fleischgerichte,
frische Salate, Desserts. Frische Geöffnet täglich von 9.00 bis
24.00.
Spirála, Krajinská 22
Gesunde Bio-Gerichte und Getränke. Ruhige Atmosphäre, vegetarische, vegane und glutenfreie Gerichte, aber auch Fleischgerichte in Bio-Qualität. Günstige gesunde Mittagsmenüs. Mo – Do
9.00 – 18.00, Fr 9.00 – 17.00.
Symbiosa, U Černé věže 15
Modernes und gemütliches Bio-Restaurant direkt im Stadtzentrum. Gesunde frische Gerichte und Getränke, günstige Mittagsmenüs. Im Restaurant werden auch Ausstellungen veranstaltet.
Mo – Fr 10.00 – 23.00.
těstovin. Pondělí - pátek 11:00 - 22:00, sobota 12:00 - 22:00.
Pizzeria Polo, Kanovnická 1
Pro příznivce italské kuchyně je v Českých Budějovicích Pizzerie
Polo. Nabízí výběr z 37 druhů pizzy, těstovinová jídla, pokrmy
z masa, saláty, moučníky. Pondělí - něděle 9:00 - 24:00.
Spriála, Krajinská 22
Zdravá a chutná jídla a nápoje z BIO produktů a sortimentů
zdravé výživy. V klidné atmosféře Staročeského dvora můžete
posnídat, poobědvat i povečeřet. Jídelna nabízí výhodné polední
menu. Pondělí - čtvrtek 9:00 - 18:00, pátek 9:00 - 17:00.
Symbiosa, U Černé věže 15
Další zastoupení zdravých a bio pokrmů představuje restaurace
Symbiosa. Restaurace nabízí krásné a moderní prostředí v centru
města, včetně pořádání výstav. Pondělí – pátek 10:00 - 23:00.
Klika, Hroznova 25
Das gemütliche Restaurant mit einem Wintergarten und sonniger
Sommerterasse befindet sich am Maltsch-Altwasser in Gebäuden
aus dem Mittelalter. Jeden Tag schmackhafte Menüs. Geöffnet
täglich von 11.00 bis 23.00 (Fr bis 24.00).
Restaurace Klika, Hroznova 25
Restaurace Klika leží v klidné historické části města podél nábřeží
řeky Malše. Každý den je pro návštěvníky připraveno menu s pestrou škálou kvalitních pokrmů za přijatelné ceny. Otevřeno každý
den 11:00 - 23:00, v pátek a v sobotu do 24:00 hod.
Café »Horká Vana» („Heißes Bad“), Česká 7
Das Café »Heißes Bad« ist ein Kunst- und Kulturraum, wo
Theater-, Literatur-, Musik- und Tanzabende stattfinden. Im Café
gibt es einen Nichtraucher- und einen Raucherteil, Getränke und
Snacks. In der Klubgalerie werden regelmäßig Werke zeitgenössischer Künstler ausgestellt. Das Café ist Mo – Do von 9.00 –
23.00, Fr von 9.00 – 24.00, Sa von 17.00 – 24.00 geöffnet.
Horká Vana, Česká 7
Horká vana je uměleckým a kulturním prostorem, jehož součástí
je i kavárna rozdělená na kuřáckou a nekuřáckou část. Nabízí
pestrou škálu nápojů a drobného občerstvení. Své místo zde má
i klubová galerie. Kavárna je otevřena od pondělí do čtvrtka od
9:00 do 23:00 hod, v pátek od 9:00 do 24:00 a v sobotu od 17:00
do 24:00.
Haus »U Beránka« (Haus zum Lamm), Krajinská 225/35
Im historischen Haus U Beranka könnt ihr in Ruhe lesen, Fotos in
der Galerie bewundern oder euch im Atelier fotografieren lassen.
Daneben gibt es Getränke und Leckerbissen zu genießen. Das
Haus U Beranka ist ein kulturelles Zentrum, geöffnet Mo – Fr von
10.00 – 18.00.
Dům U beránka, Krajinská 225/35
V historickém domě U Beránka se můžete občerstvit nápoji a
pamlsky z Barobaru na dvoře tohoto historického domu. Dům
U Beránka je místem, kde je postaráno o kulturní dění, a stará
řemesla, tradiční pokrmy a dobré zvyky zde nezhynou. Otevřeno
od pondělí do pátku, od 10:00 do 18:00 hod.
Literární kavárna (Litaraturcafé »Der Mond am Tag“), Nová
ulice 3
Hier treffen Studenten, Literaten, Künstler und Freunde
der Kultur zusammen. Berühmte Schriftsteller haben
hier Stühle mit Namen und Zitaten. Große Auswahl an
Kaffee- und Teesorten, Spezialitäten sind Milchshakes
und alkoholische sowie alkoholfreie Cocktails. Zeitungen,
Zeitschriften und Bücher stehen zur Verfügung, die Wände dienen als Ausstellungspunkt für junge Künstler und
Fotografen. Das Café hat von Mo – Fr von 9.00 – 23.00
geöffnet, am Wochenende immer von 17.00 – 22.00.
City Café, F. A. Gerstnera 2151
Das Café im Erdgeschoss des Gebäudes City Center CB
beim Winterstadion bietet ein breites Sortiment an Kaffees
und Tees mit der Möglichkeit zum Mitnehmen. Öffnungszeiten von Montag bis Freitag 7.00 – 18.00 und am
Samstag von 8.00 – 11.00.
Café »Černá kočka”( »Schwarze Katze“), Nám. Přemysla
Otakara II
Französisches Flair, im Angebot u.a. köstliche Crepes. Im
Café kann man rauchen, die Öffnungszeiten sind Mo – Fr
von 9.00 -22.00, Sa von 10.00-22.00, So von 14.00 – 22.00
Literární Kavárna, Nová ulice 3
Literární kavárna Měsíc ve dne je místem setkávání všech
milovníků kultury. Návštěvníci mohou vybírat z mnoha druhů
káv a čajů, specialitou jsou mléčné koktejly a míchané alkoholické
a nealkoholické nápoje. Ke čtení jsou k dispozici noviny, časopisy
a knihy. Otevřeno od pondělí do pátku 9:00 - 23:00 a o víkendech
17:00 - 22:00.
City Café, F. A. Gerstnera 2151
Kavárna v přízemí budovy City Center CB u zimního stadionu
nabízí velký sortiment káv a čajů, občerstvení - od snídaňových
menu, přes tousty, bagety, sendviče, až po muffiny, minidezerty a
dorty. Kavárna také nabízí výhodné odpolední nabídky se slevou
na zákusky a kávu. Pondělí - pátek 7:00 - 18:00, sobota 8:00 11:00.
Café Chat Noir, Nám. Přemysla Otakara II
Kavárna Černá kočka nabízí příjemné prostředí laděné do
francouzského stylu. Pochutnáte si zde na dobré kávě, vínu i
výborných zákuscích, včetně francouzských palačinek.
Pondělí - pátek 9:00 - 22:00, sobota 10:00 - 22:00, neděle 14:00 22:00 hod.
Impressum
Geschäftsstelle MitOst e.V.
Alt-Moabit 90
10559 Berlin
Te.l: +49 (0) 315174-70
Fax: +49 (0) 315174-71
[email protected]
www.mitost.org
Redaktion:
Julia Ucsnay
Nicole Manon Lehmann
Übersetzung:
Šárka Cihlářová, Adam Sebesta, Zdenek Pecka, Lysann Polácková-Schönherr
Gestaltung:
Maxim Neroda
Mit der Unterstützung des Programms »Europa für Bürgerinnen und Bürger« der Europäischen Union.
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Podobné dokumenty

Programmheft

Programmheft ve městě, jež chce být pro své občany a návštěvníky městem zajímavým, městem živým, městem, kde se stále něco děje a které se má čím chlubit. S radostí jsem proto poskytl záštitu letošnímu ročníku ...

Více