Technický list CEM I 42,5 R (sc)

Transkript

Technický list CEM I 42,5 R (sc)
Produktový list portlandského cementu CEM l 42,5 R (sc)
pro cementobetonové kryty vozovek
CEM I 42,5 R (sc)
Portlandský cement CEM I 42,5 R (sc) pro
cementobetonové kryty vozovek
Popis:
Portlandský cement CEM I 42,5 R (sc) je vyráběn
v souladu s EN 197-1. Je to hydraulické práškové
pojivo vyráběné společným semletím
portlandského slínku, síranu vápenatého a přísad.
Tyto složky jsou specifikovány v článku 5 technické normy EN 197-1.Tento cement splňuje
požadavky definované článkem 6.1 specifické
technické dokumentace ČSN 73 6123-1.
Složení portlandského cementu
Hlavní složka
Druh
cementu
Portlandský slínek
CEM I
100%
Do uvedeného poměru složek není započítán síran
vápenatý, který se přidává jako regulátor tuhnutí a přísady
usnadňující výrobu nebo vlastnosti cementu.
Použití:
Používá se pro výrobu cementobetonových krytů.
Charakteristické vlastnosti:
• rychlý nárůst pevností
• vysoké počáteční pevnosti
• vysoké normalizované pevnosti
Způsob dodání:
• volně ložený v autocisternách nebo
železničních vagonech Uacs
Kvalita, ekologie, bezpečnost
• certifikát managementu kvality dle
ČSN EN ISO 9001
• certifikát environmentálního managementu dle
ČSN EN ISO 14001
• certifikát managementu bezpečnosti a ochrany
při práci dle ČSN OHSAS 18001
Technické parametry:
CEM I 42,5 R (sc)
Jednotka
Požadavek EN 197-1
a ČSN 73 6123-1
Průměrné dosahované
hodnoty
Počáteční pevnost (2 dny)
MPa
≥ 20
25
Normalizovaná pevnost (28 dnů)
MPa
42,5 - 62,5
52
minuty
≥ 90
170
mm
≤ 10
1,1
Ztráta žíháním
%
≤ 3,0
1,3
Nerozpustný zbytek
%
≤ 5,0
0,25
Obsah síranů (jako SO3)
%
≤ 4,0
3,4
Obsah chloridů
%
≤ 0,1
0,04
Obsah C3A ve slínku
(C3A = 2,65 Al2O3– 1,69 Fe2O3)
%
≤ 8,0
7,0
m2/kg
≤ 350
320
%
≤ 0,80
0,75
Parametr
Počátek tuhnutí
Objemová stálost (rozepnutí)
Jemnost mletí (Blaine)
Na2Oekv.
4-01565
Cement Hranice, akciová společnost
Bělotínská 288, 753 39 Hranice I - Město
Telefon: +420 581 829 111, www.cement.cz

Podobné dokumenty

Technický list CEM I 52,5 R

Technický list CEM I 52,5 R CEM I 52,5 R Portlandský cement CEM I 52,5 R Popis: Portlandský cement CEM I 52,5 R je vyráběn v souladu s EN 197-1. Je to hydraulické práškové pojivo vyráběné společným semletím portlandského slí...

Více

prase signalista

prase signalista Vhodná jako DIRIGUJÍCÍ stanice na trati řízené dle předpisu D3 ČSD.

Více

CEM I 52,5 N Portlandský cement

CEM I 52,5 N Portlandský cement V případě, že cement obsahuje (ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 přílohy XVII,

Více

CEM II/A-LL 52,5 N Portlandský cement s vápencem

CEM II/A-LL 52,5 N Portlandský cement s vápencem a) Při chemické síranové agresivitě se stupněm vlivu prostředí vyšším než XA1 - koncentrace síranových iontů SO42- vyšší než 600 mg/litr v podzemní vodě nebo 3000 mg/kg (v případě kapilárního sání ...

Více

databáze nových a progresivních diagnostických metod se

databáze nových a progresivních diagnostických metod se dostatečném ověření jeho přesnosti využit při hodnocení únosnosti vozovek na úrovni sítě (měření za vysokých rychlostí). Nasazení termografické metody v kombinaci s dalšími metodami může přinést zp...

Více

CEMENT

CEMENT - CEM I Portlandský cement - CEM II Portlandský cement směsný

Více