Tepelná technika

Transkript

Tepelná technika
CZ_TT_Umschlag.qxd
16.10.2009
11:09 Uhr
Seite 3
» Tepelná technika«
• Topení
• Chlazení
• Temperování
• Tavení
• Sušení
OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ & BEZPEČNOST
CZ_TT_Umschlag.qxd
16.10.2009
11:10 Uhr
Seite 28
» Důkladné a přesné temperování
– DENIOS zaručuje optimální
teplotu látek a materiálu«
Tepelná komora TYP 314-2 s parním topením
CZ_TT_Inhalt.qxd
16.10.2009
10:54 Uhr
Seite 3
D
Existuje mnoho
požadavků na
moderní tepelnou
techniku. Může to
být skladování při
konstantní teplotě, tepelně
izolované skladování nebo potřeba
při synchronizaci výrobních
procesů, tepelné úpravě látek.
Látky citlivé na teplotu hrají
podstatnou roli při výrobních
procesech v chemickém,
farmaceutickém a potravinářském
Obsah
DENIOS firma působící v
oblasti životního prostředí
5
Přehled výrobků
6
DENIOS-tepelná technika
9
Testovací tepelná komora DENIOS
10
Tepelné boxy a tepelné komory
12
Sudové ohřívače
16
Topné pláště pro sudy a IBC nádrže/
Indukční sudové ohřívače
17
průmyslu. Vlastnosti těchto látek
jsou velmi rozdílné. Také jednotlivé
výrobní procesy se odlišují.
DENIOS-Engineering vyvíjí řešení v
oblasti tepelné techniky a již více
než 20 let vyrábí podle
individuálních požadavků zákazníka.
Efektivně a ve výborné kvalitě.
Skladovací kontejnery - tepelně izolované 18
Systémové kontejnery - tepelně izolované 20
Chladící komory
22
Chladící kontejnery
23
Chladící místnosti
24
Kompaktní chladící skříně
25
Individuální řešení
26
Příklady z praxe
27
10 dobrých důvodů pro spolupráci
28
Spektrum možností firmy DENIOS
29
3
CZ_TT_Inhalt.qxd
4
16.10.2009
10:54 Uhr
Seite 4
CZ_TT_Klappenseiten.qxd
16.10.2009
11:08 Uhr
Seite 10
DENIOS –
výrobní podnik
Výrobce zodpovídá za kvalitu výrobků, ochranu
spotřebitele, ale také za bezpečnost zaměstnanců a
ochranu životního prostředí. Již více než 20 let
pomáhá firma DENIOS vyhovět příslušným
zákonům.
Jako výrobce se zaručenou kompetencí Vám
garantujeme nejvyšší kvalitu a dlouhodobě
spolehlivé využití všech výrobků DENIOS.
DENIOS-Engineering zaručuje Know-how a kvalitu při
vývoji komplexních řešení pro sklady nebezpečných
látek, tepelnou techniku, vzduchotechniku a
IT-bezpečnostní techniku.
Kompetentní tým konstrukčních a výrobních
odborníků na základě Vašich požadavků navrhne
vždy optimální řešení, které Vám bude vyhovovat.
DENIOS-Engineering je kompetentní partner, pokud
je nutno vytvořit individuální řešení.
5
CZ_TT_Klappenseiten.qxd
16.10.2009
11:08 Uhr
Seite 5
Varianty řešení pro
Zahřívání a tavení do 300 °C
Tepelné boxy, tepelné komory, topné
pláště a sudové ohřívače
Látky, které se musí zpracovávat při určité teplotě
je potřeba umístit v tepelně technickém zařízení.
Pro všechny velikosti a typy nádob nabízí DENIOS
vždy správné a vhodné zařízení.
3 tepelné boxy až pro 8 sudů
3 tepelné komory ke skladování palet
3 topné pláště pro IBC nádrže a sudy
3 sudové ohřívače k ohřívání jednotlivých nádob
Tepelná komora
"Tolik místa, kolik potřebujete"
Detaily od str. 14.
6
CZ_TT_Klappenseiten.qxd
16.10.2009
11:08 Uhr
Seite 6
temperované skladování c
Tepelně izolované sklady
Modulové a systémové
kontejnery
Vaše cenná média určená k nemrznoucímu
skladování budou chráněna díky speciálně
vybaveným skladovacím systémům.
» Dokonalé - přesně
pro Vaši potřebu«
3 posuvná, křídlová nebo svinovací vrata
3 pochůzné sklady
3 systémy ke skladování palet
3 provedení chráněné proti explozi, volitelně k
postavení uvnitř/venku
3 na přání s požární odolností až 90 minut
3 na přání vložné vany z PE
3 ventilace
Tepelně izolované sklady
Bezpečné umístění látek ve výrobě určených k nemrznoucímu skladování.
Detaily od str. 18
7
CZ_TT_Klappenseiten.qxd
16.10.2009
11:08 Uhr
Seite 7
cenných médií
Chlazené skladování do - 25 °C
Klimatizační komory a místnosti,
chladící kontejnery
V mnoha různých oborech je při výrobě důležité
chlazení skladovaných látek a výrobků.
Zařízení od firmy DENIOS přitom plní různé funkce:
3 chlazení skladovaných látek citlivých na teplotu
3 bezpečné skladování, např. organických
peroxidů
3 chlazení potravin
3 na přání provedení s požární odolností až
90 minut
ná
lova
o
z
i
lně
tepe
Chladící komora
"Správné skladování při nízké teplotě."
Detaily od str. 22.
8
CZ_TT_Klappenseiten.qxd
16.10.2009
11:08 Uhr
Seite 8
DENIOS tepelná technika
✔ spolehlivé dodržení požadované teploty
✔ efektivně šetří energii
✔ nízké provozní náklady
✔ krátký čas potřebný k ohřívání a chlazení
✔ provedení chráněné proti explozi a požáru
✔ se záchytnou vanou ke skladování nebezpečných
✔
látek
GMP vybavení
schváleno DIBt, v Berlíně
Oběhový
ventilátor
1
Topné zdroje
Sudy nebo
KTC nádrže
Podle dostupnosti různých zdrojů energie následuje
Topení
1
teplé vody. Naši odborníci Vás podpoří při
1
přívod do systému: nasycené páry, elektřiny nebo
správném výběru podle možných zdrojů energie,
Plocha k
postavení s
mřížovým roštem
1 1
stejně tak jako podle místa umístění a účelu použití.
Záchytná vana
Skica tepelného boxu
Princip funkce
Vzduch se nasává dovnitř zařízení pomocí
Rozvod
radiálního ventilátoru v horní části skladovacího
9
prostoru. Zapojené topné a chladící těleso
Řízení teploty je prováděno pomocí analogového
s tepelným výměníkem ohřívá nebo chladí vzduch.
nastavení, digitálního dvoupolohového regulátoru
Pomocí systému vzduchových kanálů je veden
nebo tekutiny bez pomocné energie. Rovněž může
tento vzduch rovnoměrně do dolní části zařízení.
být nainstalována kombinace jako elektro-
Rozhodující význam pro rovnoměrné rozdělení
pneumatická řídící jednotka. Na přání mohou být
tepla v celém zařízení má souhra mezi tepelným
integrovány různé spojovací jednotky, např.
výměníkem a oběhem vzduchu, ventilátor
k rozvodu a řízení teploty nebo procesní
a geometrie vzduchových kanálů.
dokumentace.
CZ_TT_Klappenseiten.qxd
16.10.2009
11:08 Uhr
Seite 9
Testovací tepelná komora u DENIOS
jistota již od začátku
Při činnosti tepelných zařízení hraje roli mnoho
okolností:
»Poraďte se s našimi odborníky. Rádi Vám
nabídneme a umožníme individuální zkoušku.
média/nádoby
• poloha
velikost
nádoby
• počet nádob,
obsazení skladovacího prostoru
•
Testujte u DENIOSu tepelnou techniku s Vašimi
látkami a nádobami. Testovací tepelná komora
se nachází v sídle naší mateřské společnosti v
«
Bad Oeynhausenu v SRN.
Individuální řešení vyžadují cílené odsouhlasení
parametrů jako:
a časovou prodlevu
• teplotní
látek
• vlastnosti
nádob
• druhy
• prostorová geometrie
V testovací tepelné komoře od firmy DENIOS je
možné přesně analyzovat například časy ohřívání,
nebo stimulovat postup tavení látek za stejných
podmínek jako v praxi. Na konci pokusů jsou Vám k
dispozici četné protokoly o měření a vyhodnocení jako podklady pro jistotu investic.
Speciální fotky z infračervené kamery ukazují
těsnost tepelných komor a boxů od firmy DENIOS.
Pro DENIOS je důležité, že pro zakázníka najde
skutečně vyhovující řešení, které stoprocentně
odpovídá stanoveným požadavkům.
Bezpečnost při koncepci a realizaci zaručují testy
tepelných komor. Přitom je prováděna řada
individuálních měření a pokusů, které zkoumají
speciální vlastnosti výrobků.
Zákazníci firmy DENIOS mají možnost nechat
provést simulaci s vlastními nádobami a látkami. Tak
vznikne dokonalé zařízení se stabilní a bezpečnou
funkcí. V některých případech jsou na základě testů
získány informace, jak může zákazník při používání
redukovat čas potřebný k ohřívání.
10
CZ_TT_Inhalt.qxd
16.10.2009
10:54 Uhr
Seite 11
Zkušební měření v testovací tepelné komoře
Příklad realizace
150
140
130
Zákazník požadoval tavení vosku a zahřátí na
sudech na dvou chemických paletách. Tepelný box
musel být umístěn ve výrobní hale. Předpokládaná
110
Otevření dveří
při kontrole
100
Teplota [°C]
teplotu 50 °C. Látka byla uložena v osmi 200 l
120
90
80
70
60
okolní teplota se pohybovala okolo 15 °C.
50
40
30
Na základě výsledků řady pokusů odborníci firmy
20
10
DENIOS doporučili použít tepelný box typ WB 24.12.
Topný výkon 15 kW zaručuje v tepelném boxu
konstantní teplotu 80 °C a tak se látka ohřeje v
méně než 24 h z 5 °C na 80 °C.
0
Hodiny
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1 Křivky měření v rámci analýzy pokusu: křivky
měření ukazují mimo jiné ohřívání média v
S tímto výsledkem který plně vyhověl jeho
různých fázích měření.
požadavkům byl zákazník spokojen.
Vnitřní teplota tepelné komory
Teplota sudu, nahoře
Teplota sudu, dole
11
CZ_TT_Inhalt.qxd
16.10.2009
10:54 Uhr
Seite 12
Tepelné boxy
Zahřátí a tavení do 200 °C
Všechny tepelné boxy od firmy DENIOS jsou
vhodné ke skladování malých nádob, případně
až 8 sudů á 200 litrů nebo 2 IBC nádrže. Pokud je
potřeba větší skladovací kapacita, jsou správnou
volbou tepelné komory od firmy DENIOS.
1
Snímač otevřených/zavřených dveří
Oběhový ventilátor
1
1
Elektrický
rozvaděč
1
Tepelný box WB 12.12
Testovaná záchytná vana s certifikátem
Tepelné boxy
Typ
WB 12.12
WB 18.12
WB 24.12
Vnější rozměry Š x H x V (mm)
2240 x 1850 x 2325
2600 x 1850 x 2325
3690 x 1850 x 2325
Vnitřní rozměry Š x H x V (mm)
1300 x 1320 x 1500
1560 x 1320 x 1500
2600 x 1320 x 1660
1000
1000
1000
Kapacita europalet (EP)
1
1
3
Kapacita chemických palet (CP)
1
1
2
Kapacita IBC nádrží
1
1
2
Nosnost (kg/m 2)
1250
1250
1250
Vlastní hmotnost (kg)
1200
1400
1700
Záchytný objem (v litrech)
Europaleta (EP): 2 x 200l sudy, chemická paleta (CP): 4 x 200l sudy, IBC (mm):1200 x 1200 x 1200
Základní provedení topného agregátu, běžné umístění (ne do Ex prostředí)
Parní topení s teplotním regulátorem
bez pomocné energie
Elektrické topení s digitálním
řízením (ne Ex)
Elektrické topení s analogovým nebo digitálním
řízením (EExe II T3 - EExde II c T4)*
Termostat s regulačním rozsahem 60 ... 120 °C,
Přijímání teploty pomocí Pt 100,
Regulační rozsah 0 ... 150 °C,
provozní tlak 12 bar,
regulační rozsah 0 ... 150 °C,
+/-2 K, analogové nebo digitální dvoubodové řízení
topný výkon min. 25 kW,
topení s vestavěnou ochranou proti přehřátí,
topení s vestavěnou ochranou proti přehřátí,
kryt pozinkovaný nebo z ušlechtilé oceli,
topný výkon 7,5 až 15 kW,
topný výkon 6 až 15 kW,
regulační ventil a zachycovač nečistot,
topné tyče z ušlechtilé oceli,
topné tyče z ušlechtilé oceli,
včetně oběhového ventilátoru,
kryt z ušlechtilé oceli,
kryt lakovaný,
včetně termostatu pro bezpečné udržení
včetně oběhového ventilátoru,
včetně oběhového ventilátoru,
teploty
včetně termostatu pro bezpečné udržení teploty
Atypické rozměry nebo provedení na poptávku.
12
včetně termostatu pro bezpečné udržení teploty
*u standardního programu na přání:
• odvod vzduchu a časové řízení
• programování provozní doby
• snímač otevřených/zavřených dveří
CZ_TT_Inhalt.qxd
16.10.2009
10:54 Uhr
Seite 13
Tepelné komory
Zahřátí a tavení do 200 °C
Optimální soulad topného a sacího výkonu ve
Na přání splňují tepelné komory všechny požadavky
spojení s rovnoměrným rozdělením tepla zajišťuje
pro předpisový temperovaný sklad nebezpečných
homogenní teplotní profil v celém zařízení.
látek. Ohřáté přísady mohou být trvale skladovány
v tepelných komorách od firmy DENIOS.
Snímač otevřených/
zavřených dveří
(na přání)
Oběhový ventilátor s ochranou
proti povětrnostním vlivům
1
Vysoce
kvalitní izolace
1
1
Rozvaděč včetně teplotního
regulátoru
Těsně uzavíratelné
dveře a uzávěr s
otočnou závorou
1
1
Bezpečnostní teplotní
regulátor
Pojistka proti
prostrčení
1
1
1
Testovaná záchytná vana
s certifikátem
Pt 100 k přijímání teploty
1
Tepelné komory
Typ
WK 314-2*
WK 414-2*
Vnější rozměry Š x H x V (mm) 3800 x 1800 x 3380
5000 x 1800 x 3350
Počet skladovacích rovin/polic
2/ 2
2/ 2
Vnitřní rozměry Š x H x V (mm) 2700 x 1340 x 1250
3900 x 1340 x 1250
Záchytný objem (v litrech)
1000
1000
Kapacita europalet (EP)
6
8
Kapacita chemických palet (CP)
4
6
Kapacita IBC nádrží
–
–
Vlastní hmotnost (kg)
2300
2800
*K - varianta s výškou polic s možností pro skladování všech typů IBC nádrží
WK 414-2-K*
4500 x 1800 x 3880
2/ 2
3380 x 1340 x 1500
1000
8
6
6*
2900
WK 614-2*
6950 x 1800 x 3270
2/ 4
2700 x 1340 x 1250
2 x 1000
12
8
–
4000
WK 814-2*
9350 x 1800 x 3300
2/ 4
3900 x 1340 x 1250
2 x 1000
16
12
–
4700
Europaleta (EP): 2 x 200 l sudy, chemická paleta (CP): 4 x 200 l sudy, IBC (mm):1200 x 1200 x 1200
Základní provedení topného agregátu, běžné umístění (ne do Ex prostředí)
Parní topení s teplotním regulátorem
bez pomocné energie
Elektrické topení s digitálním řízením (ne Ex)
Elektrické topení s analogovým nebo digitálním
řízením (EExe II T3 - EExde II c T4)*
Termostat s regulačním rozsahem 60 -120 °C,
Přijímání teploty pomocí Pt 100,
Regulační rozsah 0-150 °C,
provozní tlak 12 bar,
regulační rozsah 0-150 °C,
digitální dvoubodový regulátor
topný výkon min. 25 kW,
topení s vestavěnou ochranou proti přehřátí,
topení s vestavěnou ochranou proti přehřátí,
kryt pozinkovaný nebo z ušlechtilé oceli,
topný výkon min. 15 kW,
topný výkon min. 15 kW,
regulační ventil a zachycovač nečistot,
topné tyče z ušlechtilé oceli, kryt z ušlechtilé oceli,
topné tyče z ušlechtilé oceli,
včetně oběhového ventilátoru,
včetně oběhového ventilátoru,
kryt lakovaný,
včetně termostatu pro bezpečné udržení teploty,
včetně termostatu pro bezpečné udržení teploty
včetně oběhového ventilátoru,
IP 55
digitální dvoubodový regulátor
snímač otevřených/zavřených dveří
na přání s elektrickým ovladačem a řízením
IP 55
Atypické rozměry nebo provedení na poptávku.
* u standardního programu na přání:
• odvod vzduchu a časové řízení
• programování provozní doby
• dveřní stykačový kontrolér pro ventilátor
13
CZ_TT_Inhalt.qxd
16.10.2009
10:55 Uhr
Seite 14
Technické údaje tepelné boxy a tepelné komory
Konstrukce
Umístění topného registru
k vnitřnímu i vnějšímu umístění
• vhodné
konstrukce z oceli
• stabilní
z
nehořlavých
izolačních panelů z minerální vlny
• oboustraně opláštěných
pozinkovaným plechem
dveře s uzávěrem s otočnou závorou a
• těsnící
dveřním těsněním
jako temperovaný sklad nebezpečných
• vybavené
látek volitelně pomocí propojení záchytných van
pozinkované, ušlechtilá ocel nebo
• provedení
lakované
Topný registr může být volitelně umístěný v
postranní části tepelného boxu nebo komory, na
zadní straně nebo v oblasti střechy. Tato flexibilita
umožňuje začlenění do celkového konceptu a
použití existujících připojení energie. DENIOS se
přizpůsobuje přáním zákazníka a prostorovým
možnostem.
Minimální náklady
DENIOS nabízí pro efektivní používání tepelných
Řízení teploty
boxů a komor výborný poměr ceny a výkonu díky
důsledné standartizaci a optimalizaci jednotlivých
Elektricky vytápěné tepelné komory jsou řízené
komponentů a jednotlivých součástí při krátkých
pomocí digitálního dvoubodového regulátoru.
dodacích lhůtách.
U Ex provedení je možné alternativní a cenově
Pro ochranu vysoce hodnotných zdrojů používá
výhodné také řízení pomocí anologového
DENIOS energeticky optimální topné a regulační
dvoubodového regulátoru (viz. foto 1). U tepelných
systémy v kombinaci s vysoce kvalitními izolačními
komor, u kterých je pára, teplonosný olej nebo
a těsnícími materiály.
horká voda topným médiem, následuje řízení
teploty mechanicky - bez pomocné energie (podle
principu expanze kapalin v kapilárách). Další
Topná média
možností je elektrické řízení pomocí dvoubodového
regulátoru a Pt 100 k přijímání teploty, rovněž i
Podle existujících zdrojů energie následuje přívod
elektro-pneumatické řízení.
tepelné energie přes:
1 analogové řízení teploty u elektrického
oběhového topení chráněného proti explozi
2 vzduchové kanály zajišťují optimální vedení
teploty
vodu
• teplou
• elektřinu
oleje
• teplonosné
• sycenou páru
3 oběhový ventilátor pro turbulentní přenos tepla
1
2
14
3
CZ_TT_Inhalt.qxd
16.10.2009
10:55 Uhr
Seite 15
Možnosti vybavení tepelných
boxů a komor
Tepelné komory od firmy DENIOS jsou vyzkoušené
v praxi a vhodné pro různá použití. Standardní
provedení nabízí kapacitu skladování až 48 sudů
nebo 12 IBC nádrží. Na stejné bázi vyvíjí DENIOS
i individuální řešení: s rozměry, topným výkonem
a vybavením na přání zákazníka. Fundovanou
konzultaci Vám poskytnou rádi i přímo na místě
specialisté od firmy DENIOS.
provedení
• GMP
chráněné provedení
• Exs požární
odolností 90 minut při vnitřním i
• vnějším požárním
zatížení
válečkové
dopravníky,
otočný talíř
• záchytná vana příslušného
z oceli,
• ušlechtilé oceli nebo plastuobjemu
- s odolností podle
skladovaného média
• přípojka k integraci
• možnost vybavit otočnými křídlovými
a roletovými dveřmi
tepelná komora
Standardní velikosti se v praxi jeví jako zvláště
4 odsávací ventilátory u tepelných komor, které jsou
účelné - při výborném poměru ceny a výkonu.
rozděleny v odděleně regulovatelných oblastech
Jiné rozměry jsou k dodání se stejně vysokým
standardem kvality, odpovídající individuálním
požadavkům zákazníka.
5 ovládací panel (rozvaděč) pro individuálně
regulovatelné tepelné komory DENIOS
6 regulační ventil s elektrickým pohonem k řízení
oběhového parního topení
4
5
6
15
CZ_TT_Inhalt.qxd
16.10.2009
10:55 Uhr
Seite 16
Ohřívač sudů
Ohřívání a zahřívání až na 300 °C
Optimální a rovnoměrné temperování také na střídajících se místech použití
Profil výrobku
Sudové ohřívače typové řady FH jsou speciálně
koncipované pro využití na střídajících se
pracovištích. Slouží k ohřívání látek, aby se tak
např. připravily na další zpracování. Plynulý
digitální rozsah regulace (0 °C - 300 °C) umožňuje
cílené přizpůsobení topného výkonu pro příslušný
případ použití. K dispozici jsou 3 topné systémy
(vytápění podlahy, plášťové a kombinované
vytápění podlahy a pláště) pro nejrůznější použití.
Sudový ohřívač Typ FH-K 5.5, s vytápěním pláště a podlahy
Typ
Verze
Rozsah regulace (°C)
Topný výkon (W)
Vybavení
Vnější rozměr Ø x V (mm)
16
FH-K 1.5
podlažní topení
0-300 °C
1500
pojízdná podlahová deska
1000 x 1200
FH-M 4.0
plášťové topení
0-300 °C
4000
–
1000 x 1200
FH-K 5.5
podlažní a plášťové topení
0-300 °C
5500
pojízdná podlahová deska
1000 x 1200
CZ_TT_Inhalt.qxd
16.10.2009
10:55 Uhr
Seite 17
Topný plášť pro sudy a IBC nádrže
venku studený a uvnitř teplý
Profil výrobku
Konstrukce
nebo udržení konstantní teploty
• zahřívání
25-ti litrů až po 200-l sudy/1000-l IBC nádrže
• od
240
Hz, rozsah regulace: 0 °C až 90 °C
• druhV/50
ochrany IP 40 a IP 44
• Ex chráněná
verze II 2G Ex e II T3 (zóna 1 a 2)
• skladování šetřící
místo
•
DENIOS - topné pláště z polyamidu
s polyuretanovým povlakem jsou hydrofobní
a odolné vůči oděru. Vysoce kvalitní izolace je
tvořena z polyesteru nebo prošívané skelné vlny
(typ LM4). Kromě omezené ztráty tepla poskytuje
topná spirála se silikonovou izolací výrazně
sníženou spotřebu proudu. Pro 200-l sudy a IBC
nádrže je v nabídce i Ex chráněné provedení.
Topný plášť LM 4 pro IBC nádrže
Topný plášť typ LM 3,A, vhodný pro 200-l sudy
Provedení
ne Ex
Typ
Oblast použití
Pro velikost obalu (mm) od/do
Šířka topného pláště (mm)
Výkon (W)
LM 1
pro 25-/30 l sudy
870/ 1020
400
200
LM 2
pro 50-/60 l sudy
1100/ 1250
460
250
LM 3
pro 200-l sudy
1800/ 1950
440
450
Ex - verze
LM 3.A
pro 200-l sudy
1800/ 1950
850
900
LM 4
pro IBC nádrže
4060/ 4310
950
2000
LM 3AEx
pro 200-l sudy
1800/ 1950
850
720
LM 4Ex
pro IBC nádrže
4060/ 4310
950
1800
Indukční sudový ohřívač
Silně výkonný, šetřící energii a čas
Profil výrobku
Indukční sudový ohřívač umožňuje rychlé ohřívání
kapalin a hodí se obzvláště při natavování pevných
látek.
Indukční sudový ohřívač v
kombinaci s podlažní vyhřívanou
deskou IBP, ideální do Ex-prostředí
Topný výkon (W)
Elektropřípojka
Vnější rozměr Ø x V (mm)
Vnitřní průměr (mm)
Váha (kg)
Indukční topné zařízení Podlažní vyhřívaná deska
2250
500
240 V/ 50 Hz
240 V/ 50 Hz
750 x 710
745 x 60
613
560
48
45
certifikace pro zónu 1, 2 (EEx e II T 3)
• Atex
teplo
se ihned přenáší na stěnu ocelového sudu
• automatické
• teplota: 170 °Cohraničení teploty, maximální
pro 200 litrové sudy
• ažvolitelně
podlažní vyhřívaná deska optimalizuje
• topný proces
např. při zkapalnění pevných látek
17
CZ_TT_Inhalt.qxd
16.10.2009
10:55 Uhr
Seite 18
Skladovací kontejner WHG s tepelnou izolací
chránící cenná skladovaná média proti působení mrazu
Pochůzný kontejner s tepelnou izolací a skladovací plochou od cca. 2 m2 až 17 m2
ke skladování malých nádob a 200-l sudů
Profil výrobku
Kontrukce a možnosti vybavení
Vnější plochy a dveře jsou opatřeny termicky
Praktický způsob stavby kontejneru, který díky
vysoce zatížitelnou tepelnou izolací. Sendvičové
profilovaným stěnovým modulům zaručuje
panely jsou zhotoveny z PU-izolační vrstvy s
průmyslovou stabilitu:
oboustranným ocelovým pláštěm. Integrované
topné systémy jsou dimenzovány tak, aby při
venkovní teplotě - 15 °C bylo docíleno požadované
teploty uvnitř, minimálně 5 °C.
• regály ke skladování malých nádob
• nájezdová rampa
• technické větrání pro aktivní skladování
hořlavých látek
• osvětlení
• variabilní umístění dveří
Zulassung
Modulový kontejner WHG 340 ISO, v tepelně izolované verzi, zde vybavený
regálem ke skladování malých nádob
Zul.-Nr.: Z-38.5-177
Umístění dveří na dlouhé nebo krátké straně, vnitřní rozměr dveří (Š x V v mm) 1750 x 1910
Typ
Vnější rozměr Š x H x V (mm)
Vnitřní rozměr Š x H x V (mm)
Záchytný objem (l)
Nosnost (kg/m2)
Skladovací plocha (cca. m2)
Vlastní hmotnost (kg)
18
WHG 210 ISO
2220 x 1090 x 2345
1940 x 900 x 1940
300
1000
2
410
WHG 320 ISO
2990 x 2270 x 2345
2710 x 1880 x 1940
1000
1000
6
820
WHG 340 ISO
4100 x 2800 x 2345
3710 x 2520 x 1940
1300
1000
11
1300
WHG 250 ISO
5100 x 2220 x 2345
4710 x 1940 x 1940
1300
1000
11
1280
WHG 360 ISO
6000 x 2800 x 2345
5610 x 2520 x 1940
2000
1000
17
1650
CZ_TT_Inhalt.qxd
16.10.2009
10:55 Uhr
Seite 19
Skladovací kontejner WHG s tepelnou izolací
chránící cenná skladovaná média před působením mrazu
Pochůzný kontejner sestavený z panelů - stabilní, odolný proti povětrnostním vlivům
Profil výrobku
Konstrukce a možnosti vybavení
Také pro typ MC-Vario je použita termicky vysoce
zatížitelná tepelná izolace. Sendvičové panely jsou
zhotoveny z PU-izolační vrstvy s oboustranným
• regály ke skladování malých nádob
• nájezdová rampa
• technické větrání pro aktivní skladování
hořlavých látek
ocelovým pláštěm. Integrované topné systémy jsou
dimenzovány tak, aby při venkovní teplotě - 15 °C
bylo docíleno požadované teploty uvnitř,
minimálně 5 °C.
Zulassung
• okno
• osvětlení
• variabilní umístění dveří
• vložné vany PE/VA
Sériově s elektrickým topením, na přání
v Ex-chráněném provedení
Zul.-Nr.: Z-38.5-177
Zul.-Nr.: Z-38.5-187
MC Vario Depot MC 2.10 v tepelně izolované verzi, chránící skladovaná
média proti působení mrazu, pro 2 IBC nádrže
MC Vario kontejner MC 4320-L2 v tepelně izolované verzi, zde
vybavený regály, skladovaná média jsou chráněná proti působení
mrazu
Umístění dveří na dlouhé nebo krátké stěně, světlé rozměry dveří (Š x V v mm) u jednokřídlých dveří 960 x 1980, u dvoukřídlých dveří 1960 x 1980
Typ
Vnější rozměr Š x H x V (mm)
Vnitřní rozměr Š x H x V (mm)
Záchytný objem (l)
Nosnost (kg/m2)
Skladovací plocha (ca. m2)
Vlastní hmotnost (kg)
MC 1.6, izolovaný
1590 x 1850 x 2500
1340 x 1360 x 1930
600
1000
2, není pochůzný
620
MC 1.10, izolovaný
1590 x 1850 x 2830
1340 x 1360 x 1930
1100
1000
2, není pochůzný
680
MC 2.10, izolovaný
3020 x 1850 x 2500
2770 x 1360 x 1930
1250
1000
4, není pochůzný
1040
MC 2310
2340 x 1490 x 2460
2240 x 1240 x 2050
550
1000
3
950
MC 2520
2490 x 2420 x 2460
2240 x 2240 x 2050
1000
1000
5
1150
Typ
Vnější rozměr Š x H x V (mm)
Vnitřní rozměr Š x H x V (mm)
Záchytný objem (l)
Nosnost (kg/m2)
Skladovací plocha (ca. m2)
Vlastní hmotnost (kg)
MC 3320
3420 x 2490 x 2460
3240 x 2240 x 2050
1500
1000
7
1480
MC 4320
4420 x 2490 x 2460
3240 x 2490 x 2050
1900
1000
8
1820
MC 4330
4420 x 2990 x 2460
4240 x 2740 x 2050
2400
1000
12
2100
MC 6320
6420 x 2490 x 2460
6240 x2240 x 2050
2900
1000
14
2500
MC 6330
6420 x 2990 x 2460
6240 x 2740 x 2050
3500
1000
17
2640
19
CZ_TT_Inhalt.qxd
16.10.2009
10:55 Uhr
Seite 20
Systémový kontejner s tepelnou izolací
chránící cenná skladovaná média proti působení mrazu
Profil výrobku
Konstrukce
DENIOS systémové kontejnery jsou jako praktické
Svařovaná rámová konstrukce z oceli
řešení uzpůsobeny ke skladování sudů nebo IBC
je ze všech stran opláštěna tepelně izolačními
nádrží. S kapacitou od 6 sudů na europaletách až po
panely, a to včetně spodní části záchytné vany.
48 sudů nebo 12 IBC nádrží nabízí při správném
Kontejner nabízí různé varianty dveří, stejně
výběru velikosti kontejneru významnou minimalizaci
tak jako záchytné vany příslušných objemů.
investičních nákladů na skladovací místo.
Zulassung
Zul.-Nr.: Z-38.5-120
Temperovaný systémový kontejner 2G 314.ISO
s křídlovými dveřmi a integrovaným
elektrickým žebrovým topením.
Systémový kontejner, jednostranně přístupný
Typ
Vnější rozměry Š x H x V (mm)
lichte Fachmaße
Počet
skladovacích
B xrovin/polic
T x H (mm)
Auffangvolumen
Vnitřní
rozměry police
(l)
Š x H x V (mm)
Záchytný objem (l)
Nosnost (kg/m2)
Skladovací kapacita na europaletách (EP)
Skladovací kapacita na chemických paletách (CP)
Skladovací kapacita IBC nádrží
Vlastní hmotnost (kg)
1G 314.ISO
3220 x 1650 x 3120
1/ 1
3000 x 1280 x 2640
750
1000
3
2
2
1680
2G 314.ISO
3220 x 1650 x 3120
2/ 2
3000 x 1280 x 1250
750
1000
6
4
–
2160
2P 414.ISO
4120 x 1650 x 3120
2/ 2
3900 x 1280 x 1250
1100
1000
8
6
–
2560
2K 214.ISO
2920 x 1650 x 3750
2/ 2
2700 x 1280 x 1500
1000
1000
3
2
4
2000
Typ
Vnější rozměry Š x H x V (mm)
Počet skladovacích rovin/polic
Vnitřní rozměry police Š x H x V (mm)
Záchytný objem (l)
Nosnost (kg/m2)
Skladovací kapacita na europaletách (EP)
Skladovací kapacita na chemických paletách (CP)
Skladovací kapacita IBC nádrží
Vlastní hmotnost (kg)
1G 614.ISO
6340 x 1650 x 3120
1/ 2
3000 x 1280 x 2640
1500
1000
6
4
4
3000
2G 614.ISO
6340 x 1650 x 3120
2/ 4
3000 x 1280 x 1250
1500
1000
12
8
–
3300
2P 814.ISO
8140 x 1650 x 3120
2/ 4
3900 x 1280 x 1250
2100
1000
16
12
–
3800
2K 514.ISO
5740 x 1650 x 3750
2/ 4
2700 x 1280 x 1500
2000
1000
6
4
8
3550
Europaleta (EP): 2 x 200 l sudy, chemická paleta (CP): 4 x 200 l sudy, IBC nádrž (mm): 1200 x 1200 x 1200
Na poptávku lze dodat i jiné rozměry a provedení (také s dvojnásobnou konstrukční hloubkou s přístupem z obou stran).
20
CZ_TT_Inhalt.qxd
16.10.2009
10:55 Uhr
Seite 21
Topné systémy
Provedení
Provedení k tepelně izolovanému skladování nabízí
DENIOS nabízí různá řešení pro skladování
při venkovní teplotě - 15 °C vnitřní teplotu až
s tepelnou izolací podle požadavků zákazníka.
+ 20 °C. Topné těleso vyrobeno z nerezové oceli
Je možné volit z následujících možností:
chráněné proti korozi.
stěny a dveře (křídlové, posuvné nebo
• vnější
svinovací) s termicky vysoce zatížitelnou
Dodávka ve smontovaném stavu, připravené pro
připojení elektřiny.
tepelnou izolací
Topný systém je tvořen zpravidla většinou oběhovým
topením, na přání může být v provedení chráněném
proti explozi.
18 °C
stěnové panely s vysoce kvalitní izolační
• izolační
vrstvou
s designem firmy nebo lakování v RAL
• popis
tónu na přání zákazníka
s integrovanou záchytnou vanou,
• sériově
ke skladování všech tříd vodu ohrožujících látek,
jako sklad nebezpečných látek
17,5 °C
17 °C
16,5 °C
16 °C
15,5 °C
15 °C
Model znázorňuje
minimální teplotní
odchylku uvnitř kontejneru,
dosaženou díky optimálnímu vedení vzduchu.
Temperovaný systémový kontejner 2G 614.ISO s
posuvnými dveřmi, integrovaným elektrickým
oběhovým topením v provedení chráněném proti
explozi, zde dodatečně v kombinaci s klimatizačním
systémem
Systémový kontejner, jednostranně přístupný
Typ
Vnější rozměry Š x H x V (mm)
Počet skladovacích rovin/polic
Vnitřní rozměry police Š x H x V (mm)
Záchytný objem (l)
Nosnost (kg/m2)
Skladovací kapacita na europaletách (EP)
Skladovací kapacita na chemických paletách (CP)
Skladovací kapacita IBC nádrží
Vlastní hmotnost (kg)
1K 414.ISO
3600 x 1650 x 3120
1/ 1
3380 x 1280 x 2570
1180
1250
4
2
3
2080
2K 414.ISO
3600 x 1650 x 3690
2/ 1
3380 x 1280 x 1500
1180
1250
8
4
6
2720
1K 714.ISO
7100 x 1650 x 3120
1/ 2
3380 x 1280 x 2570
2400
1250
8
4
6
3100
2K 714.ISO
7100 x 1650 x 3690
2/ 2
3380 x 1280 x 1500
2400
1250
16
8
12
4300
Europaleta (EP): 2 x 200 l sudy, chemická paleta (CP): 4 x 200 l sudy, IBC nádrž (mm): 1200 x 1200 x 1200
Na poptávku lze dodat i jiné rozměry (také s dvojnásobnou konstrukční hloubkou s přístupem z obou stran).
21
CZ_TT_Inhalt.qxd
16.10.2009
10:55 Uhr
Seite 22
Chladící komory
Konstantní skladování při určitém teplotním rozsahu (+/- 5 °C) nebo skladování v chladnu
při teplotě až do - 5 °C
Na bázi osvědčených systémových kontejnerů
Pro různé druhy použití jsou k dispozici regálové
nabízí DENIOS Engineering modulární řešení
systémy (typ KK), jakož i pochůzné systémy
s odpovídající chladící technikou, ke skladování
(typ KMC).
látek v chladnu při konstantní teplotě.
Spektrum přípustných teplotních odchylek je přesně
S vysoce výkonnými chladícími agregáty je u látek
odsouhlaseno odborníky DENIOSu, včetně
v klimatizačních komorách dodržen přesný teplotní
relevantní měřící a regulační techniky.
rámec.
Robustní průmyslovou konstrukci chladících komor
lze vybavit i ochranou proti požáru.
Chladící komora KK 33.30, zde s integrovaným
regálem ke skladování látek v nádobách
různých velikostí při konstantní teplotě
Typ
KK 18.18
KK 27.21
Vnější rozměry Š x H x V (mm))
11800 x 1800 x 1500
2700 x 2100 x 1800
3300 x 3000 x 1800
Vnitřní rozměry police Š x H x V (mm)
1560 x 1560 x 1260
2460 x 1860 x 1560
3060 x 2760 x 1560
1400 x 1400
2300 x 1700
2900 x 2600
1000
1200
1400
Skladovací kapacita na europaletách (EP)
1
3
3
Skladovací kapacita na chemických paletách (CP)
1
2
2
Skladovací kapacita IBC nádrží
1
2
2
1250
1250
1250
Světlý rozměr dveří Š x V (mm)
Záchytný objem (l)
Zatížení (kg/m2)
Europaleta (EP): 2 x 200 l sudy, chemická paleta (CP): 4 x 200 l sudy, IBC nádrž (mm): 1200 x 1200 x 1200
Na poptávku lze dodat i jiné rozměry a provedení.
22
KK 33.30
CZ_TT_Inhalt.qxd
16.10.2009
10:55 Uhr
Seite 23
Chladící kontejner
Konstantní skladování při určitém teplotním rozsahu (+/- 5 °C) nebo skladování v chladnu
při teplotě až do - 5 °C
Vybavení
Profil výrobku
Dodatečně lze vybrat další doplňky chladící
U systémových kontejnerů lze začlenit potřebné
techniky.
vybavení, jako například záchytné vany nebo
protipožární doplňky.
• Ex-ochrana
odolnost při vnitřním a vnějším
• požární
požárním zatížení
konformní vybavení
• GMP
regály
• vestavné
dopravníky
• válečkové
na
přání
lze
jako sklad nebezpečných
• látek pomocívybavit
integrované záchytné vany
V závislosti na venkovní teplotě zaručuje chladící
zařízení, že u skladovaného zboží bude zachována
optimální teplota.
Chladící komory a kontejnery od firmy DENIOS tak
splňují všechny požadavky na sklady nebezpečných
látek.
Kühlcontainer Typ KMC-L 600 mit zweiflügeliger Tür.
Chladící kontejner KMC-L 600 s dvoukřídlými
dveřmi
Záchytný objem (l)
Hmotnost (kg)
Nosnost (kg/m2)
5
650
2000
1000
7,5
1000
2400
1000
10
1350
2800
1000
5840 x 2190 x 2100
13
1700
3200
1000
3860 x 2970 x 2920
3440 x 2650 x 2500
9
1200
2700
1000
KMC 480-X
5060 x 2970 x 2920
4640 x 2650 x 2500
12
1600
3300
1000
KMC 600-X
6260 x 2970 x 2920
5840 x 2650 x 2500
15,5
2000
3900
1000
KMC 720-X
7460 x 2970 x 2920
7040 x 2650 x 2500
18,5
2400
4500
1000
KMC 840-X
8660 x 2970 x 2920
8240 x 2650 x 2500
22
2800
5100
1000
Typ
Vnější rozměry
Š x H x V (mm)
Vnitřní rozměry
Š x H x V (mm)
KMC 240
2660 x 2510 x 2520
2240 x 2190 x 2100
KMC 360
3860 x 2510 x 2520
3440 x 2190 x 2100
KMC 480
5060 x 2510 x 2520
4640 x 2190 x 2100
KMC 600
6260 x 2510 x 2520
KMC 360-X
Skladovací plocha
ca. m2
Na poptávku lze dodat i jiné rozměry a provedení. Umístění dveří na dlouhé nebo krátké straně.
23
CZ_TT_Inhalt.qxd
16.10.2009
10:55 Uhr
Seite 24
Chladící buňky a komory
Chlazení do 0 °C nebo zmrazování až na - 25 °C
Profil výrobku
Konstrukce
DENIOS nabízí kompaktní řešení, která mohou být
Výhodou jsou rozhodně minimální pořizovací
optimálně integrované do výrobních procesů.
a provozní náklady. Důsledná standardizace
Chlazené a integrované výrobky jsou v nich vždy
modulů, která umožňuje různé velikosti buněk, je
včas k dispozici na potřebném místě.
základem výborného poměru ceny a výkonu.
Izolaci tvoří polyuretanová pěna (bez freonů) o síle
80-160 mm, v závislosti na požadovaném teplotním
rozsahu. Energii šetřící chladící agregáty umožňují
mimořádně hospodárný provoz.
Stěnové prvky v šířkách
30, 60, 90, 120 cm
Chladící buňka
TZ 18.18 s dvoukřídlými dveřmi
Do 2,70 m
Do
4,50 m
Chladící komora
Jedno- nebo
dvoukřídlé
otočné dveře
Vnější rozměry Š x H x V (mm)
1200 x 2100 x 2100
Příklady
atypických
3000 x 3900 x 2400
rozměrů na
Do 7,50 m
Modulové spojení
se střechou
i podlahou pomocí
hákových závěrů
2400 x 2700 x 2400
Volitelně větrací
otvory
3900 x 6000 x 2700
poptávku
4500 x 7500 x 2700
* chladící souprava
Skica modulově postavené chladící místnosti
Chladící buňky
TZ 18.18
TZ 27.21
Vnější rozměry Š x H x V (mm)
1800 x 1800 x 1500
2700 x 2100 x 1800
3300 x 3000 x 1800
Vnitřní rozměry police Š x H x V (mm)
1560 x 1560 x 1260
2460 x 1860 x 1560
3060 x 2760 x 1560
1400 x 1400
2300 x 1700
2900 x 2600
Skladovací kapacita na europaletách (EP)
1
2
3
Skladovací kapacita na chemických paletách (CP)
1
2
2
Skladovací kapacita IBC nádrží
1
2
2
Světlý rozměr dveří Š x V (mm)
Vybavení
Chladící nástavec
Pro velikost prostoru
Podlažní skupina
do 26 m3
vnitřní teplotě
Záchytná vana
Záchytná vana příslušného objemu, vhodná k
deska lisovaná při vysoké teplotě
dlouhodobému skladování vodu ohrožujících
s protiskluzovou plastovou vrstvou
Chladící výkon při
-18 °C
Max. zatížení kol (celopryžová kola)
Max. zatížení plochy
Chladící výkon při
200 kg
2500 kg
tekutin.
Stabilní verze z oceli s pochůzným pokrytím z
žárově pozinkovaných mřížových roštů (nahrazuje
vnitřní teplotě
+32 °C
Ochlazovací prostředek
R 404a
Na přání také podlaha z profilovaných plechů z
Výkon kompresoru
1390 W
ušlechtilé oceli.
Elektrické připojení
230 V/ 50 Hz
před tím popsanou podlažní skupinu).
Europaleta (EP): 2 x 200 l sudy, chemická paleta (CP): 4 x 200 l sudy, IBC nádrž (mm): 1200 x 1200 x 1200
Na základě individuální poptávky lze dodat i jiné rozměry a provedení.
24
TZ 33.30
CZ_TT_Inhalt.qxd
16.10.2009
10:55 Uhr
Seite 25
Kompaktní chladící depoty
Ke chlazení kapalin citlivých na teplotu, nebo organických odpadů
Profil výrobku
Kompaktní chladící depoty nabízejí rovněž i ochranu
před nepříjemnými zápachy. Jako místo k postavení
sudů zaručují například správnou teplotu u citlivých
kapalin.
Kompaktní chladící depoty
vhodné pro 200-l sudy nebo 240-l
• variabilně
odpadové nádoby
k životnímu prostředí s chladící tekutinou
• šetrné
R 134a
spotřeba energie
• omezená
obsahu až na + 7 °C
• ochlazení
a proti povětrnostním vlivům odolné provedení
• stálé
k vnějšímu a vnitřnímu umístění
• vhodné
vůči UV záření
• odolný
• chladící agregát nenáročný na údržbu
Kompaktní chladící depoty Typ KD2
Kompaktní chladící
depot KD1
Kompaktní chladící depot KD2
Kompaktní chladící depot KD1
pro 2 odpadkové nádoby nebo 2 sudy
volitelně pro 1 odpadkovou nádobu nebo 1 sud
• volitelně
•
ze sklem tvrzeného polyesteru
z ekologického polyethylenu
• vyrobený
• vyrobený
odnímatelná
přední
deska
a
dvě
vhazovací
klapky
s
otočnými
křídlovými dveřmi a odnímatelnou
•
• vhazovací klapkou
Chlazení sudů a odpadů
Kapacita (sudy/odpadkové nádoby)
Vnější rozměry Š x H x V (mm)
KD 1
KD 2
1/1
2/2
980 x 1050 x 1570
1650 x 1000 x 1620
Maximální příjem energie (W)
378
378
Průměrný příjem energie (W)
ca. 100
ca. 100
230V/50Hz
230V/50Hz
95
125
Připojení
Hmotnost (kg)
25
CZ_TT_Inhalt.qxd
16.10.2009
10:55 Uhr
Seite 26
Individuální řešení
V případech individuálních požadavků a projektů
je k dispozici DENIOS-Engineering-Team:
kompetentní odborníci, kteří vám poradí v
každé situaci.
1
DENIOS dodá vždy správné na míru šité
zařízení – řádově v každé velikosti.
Základem každého nového projektu je podrobná
analýza požadavků odbornými poradci a
konzultace se zákazníkem přímo na místě. Tak se
díky vzájemné spolupráci vyvíjí optimální
plánování a dochází k hospodárné realizaci.
2
DENIOS výrobky se osvědčili v nejrůznějších
oborech a vyhovují nejrůznějším požadavkům.
Zajistíme vždy správné řešení pokud se jedná
o individuální přání, atypické rozměry, teplotní
rozdíly, vestavné díly, datová rozhraní k optimalizaci
řízení procesů, válečkové dopravníky, atd. DENIOS
3
zajistí vždy správné řešení i pokud se jedná
o atypické rozměry, teplotní rozsahy, vestavné díly,
datová rozhraní k optimalizaci řízení procesu,
válečkové dopravníky, atd.
1 ovladač a skříň v nevýbušném provedení
2 mísící agregát v protipožární tepelné komoře,
navíc v provedení chráněném proti explozi
3 tepelná komora k sušení s požární odolností
k venkovnímu umístění
4
4 tepelný box z ušlechtilé oceli s výsuvnou
záchytnou vanou
5 tepelné komory typ WK 314-1 z ušlechtilé oceli
v GMP provedení s parním topením a oběhovým
ventilátorem
26
5
CZ_TT_Inhalt.qxd
16.10.2009
10:55 Uhr
Seite 27
Příklady z praxe
Příklad 1
V této tepelné komoře jsou skladovaná média
v pořadí „first in - first out“ dodávána pomocí
válečkového dopravníku na jiné místo ve výrobním
procesu. Další dopravní technika na druhé straně
komory ukládá nové sudy do komory.
V odděleném prostoru k ukládání a odběru dochází
k vnitropodnikové přepravě a tím k optimalizaci
výroby.
3
Příklad 2
Na přání zákazník požadoval vytvoření extrémně
velké skladovací kapacity pro ohřívání látek. Zde
mohl DENIOS-Engineering využít zkušeností při
stavbě skladů nebezpečných látek.
Vzniklo uspořádání velkých tepelných komor, které
jsou standardně vhodné k venkovnímu umístění.
Navíc bylo pouze potřeba pomocí polykarbonátových
dílů zastřešit pouze prostor chodeb, a tím byl splněn
požadavek zákazníka. Nebyla nutná výstavba zděné
haly k umístění tepelných komor a tím se ušetřil čas
a náklady na realizaci.
3
Příklad 3
Při realizaci této zakázky jsme museli řešit omezený
využitelný prostor před tepelnou komorou. Křídlové
dveře by při otevírání zabírali příliš mnoho místa, a
tak bylo navrženo řešení se zvedacími dveřmi. Celé
zařízení bylo vyrobeno z nerezové oceli. Navzdory
obtížné situaci byl provoz tepelné komory zcela
optimalizován.
3
27
CZ_TT_Inhalt.qxd
16.10.2009
10:55 Uhr
Seite 28
10 dobrých důvodů,
proč zvolit tepelnou techniku od firmy DENIOS
1 Efektivní výkon - Rychlé ohřívání/chlazení. Nebo
6 Trvalost. K ochraně životního prostředí rádi vybavíme
dlouhodobé skladování při konstantní teplotě: vše pro
všechny výrobky záchytnou vanou příslušného objemu.
Vás realizujeme způsobem konstrukce šetřícím energii.
Tak vznikne například z tepelné komory nebo chladící
buňky sklad nebezpečných látek k předpisovému
2 Jistota. Prostřednictvím testovacích tepelných
skladování nebezpečných látek.
komor DENIOS si spolu s našimi odborníky vyzkoušíte,
který produkt z nabídky společnosti DENIOS je
7 Vybavení testované v praxi. Pro ergonomickou a
optimální pro Vaše použití.
efektivní práci je připraven široký program příslušenství.
Válečkové dopravníky, otočné talíře, mísící zařízení až
3 Nízké provozní náklady. Díky použití vysoce
po zdvihací dveře.
kvalitních izolačních materiálů v kombinaci
s optimálními ohřívacími/chladícími systémy a navíc
8 Nakupujete přímo od výrobce. Vývoj, konstrukce a
pomocí ideálního oběhu vzduchu minimalizujeme Vaše
výroba - to vše máte u DENIOSu přímo "z první ruky".
provozní náklady.
Díky našemu Know-how je zaručena jistota plánování a
investic.
4 Ochrana proti požáru a explozi. Na přání je možné
dodat DENIOS tepelné komory a sklady v provedení
9 DENIOS poradenství. Kompetentní partner ve všech
s požární odolností nebo ve verzi chráněné proti explozi.
oborech podnikání a podnicích různé velikosti. Díky
těmto referencím se nejen u nás používají výrobky
„Made in Česká republika“, ale i v mnoha zemích
5 Řízení a průběh výroby. Pro optimální integraci do
Evropy a USA je žádaná kvalita od firmy DENIOS.
Vašeho výrobního procesu může být zařízení dovybaveno
různými doplňky. Zvolte si také možnost pouhého
10 Dlouhá životnost našich systémů díky odborné
měření nebo přímou možnost řízení teploty buď uvnitř
údržbě, kterou Vám nabízíme. Jsme Vám k dispozici i v
komory nebo přímo teploty výrobku.
budoucnosti, tím je zaručena podniková bezpečnost a
jistota Vašich investic.
28
CZ_TT_Umschlag.qxd
16.10.2009
11:10 Uhr
Seite 29
Spektrum produktů firmy DENIOS
DENIOS kvalita
Odborníkem v mnoha oborech
Značka "Made in DENIOS" je dnes známkou kvality
Díky svému Know-How vyřeší DENIOS-Engineering
pro náročné projekty realizované prostřednictvím
různé požadavky. Kromě tepelné techniky je DENIOS
DENIOS-Engineeringu. Již více než 10 let je tato
jedničkou v těchto oborech.
kvalita u DENIOSu zdokumentována dle certifikace
DIN EN 140001. Podpora zachování cenných zdrojů
pro všechny je základní filozofií firmy DENIOS.
nebezpečných látek
• Skladování
Základní kompetence: DENIOS je vedoucím
výrobcem na trhu. DENIOS-Engineering
profituje s více než 20-ti letým Know-how při
realizaci různě složitých úkolů.
• Vzduchotechnika
Největší důraz je kladen na čistotu ovzduší na
pracovišti a ve skladovacích prostorech.
DENIOS-Engineering nabízí vysoce účinná
individuální řešení, pro vytvoření předepsaných
a požadovaných podmínek při skladování.
kontejnery
• Technicko-bezpečnostní
Speciální požárně odolné kontejnery pro umístění
různých technických zařízení (trafostanice, řídící a
DENIOS je certifikován
rozvodné skříně, stejně tak jako telekomunikační
podle DIN EN 9001 a 14001.
a počítačová technika) zaručují optimální
ochranu před ohněm, explozí a vandalismem.
DENIOS - hlavní katalog výrobků je vám k dispozici
jako nevyčerpatelný zdroj informací. S více než
3.000 profesionálními výrobky na 370-ti stránkách
najdete vše, co je třeba pro ochranu životního
prostředí a bezpečnost práce ve vašem podniku.
Plnění tepelné komory
CZ_TT_Umschlag.qxd
16.10.2009
11:09 Uhr
Seite 2
DENIOS je jedničkou v oboru
podnikové ochrany životního
prostředí a bezpečnosti práce ve
13-ti evropských státech a USA.
Celosvětově realizují odborníci z
DENIOS Engineering-Teamu překvapivá
řešení v oboru termotechniky: podle
požadavků zákazníků,
efektivně a ve výborné kvalitě.
Vyžádejte si ihned Vaši individuální
nabídku.
(331) 20 08 7
76 24 40 80
(5731) 75 30
(820) 56 78 90
(1952) 81 19 91
(010) 96 36 743
(172) 50 64 66
(662) 663 105
46 832 60 76
(36) 39 56 60
(0) 56 417 60 60
(902) 88 41 06
(5 02) 9 33 72 72
OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ & BEZPEČNOST
obchodní zástupce
pro Slovenskou republiku
Tel.: +421 918 381 984
10/09/CZ/Tepelná technika
DENIOS International:
Belgie
Tel. + 32
Dánsko
Tel. + 45
Německo
Tel. + 49
Francie
Tel. + 33
Velká Británie
Tel. + 44
Itálie
Tel. + 39
Holandsko
Tel. + 31
Rakousko
Tel. + 43
Polsko
Tel. + 48
Švédsko
Tel. + 46
Švýcarsko
Tel. + 41
Španělsko
Tel. + 34
USA
Tel. + 1
DENIOS s.r.o.,
Česká republika
Heydukova 1305
386 01 Strakonice
Tel.: +420 383 313 224-7
Fax: +420 383 323 217
E-mail: [email protected]
www.denios.cz

Podobné dokumenty

Provozní předpisy

Provozní předpisy  Čerpadlo musí být instalováno tak, aby se nevyskytovaly vibrace. Ventily dávkovací hlavy musí být ve vertikální poloze, aby jejich funkce byla dostatečně spolehlivá.  Sací a výtlačné potrubí mus...

Více

Sklady nebezpečných látek

Sklady nebezpečných látek W pro možnost využití v oblastech zvýšené ochrany vod může být zvýšen objem záchytné vany až na 100 % celkového objemu skladovací kapacity W provedení kontejnerů pro aktivní a pasivní skladování ho...

Více

Motorická a procesní dávkovací čerpadla

Motorická a procesní dávkovací čerpadla Vario C - membránová dávkovací čerpadla Vario C - dávkovací membránová čerpadla Dávkovací čerpadla ProMinent® Vario C jsou ve standardním provedení osazena třífázovým elektromotorem o výkonu 0,07 k...

Více

M Ě STSK Ý Ú Ř ADVEVELK Ý CHHAMRECH stavebn í ú ř ad Ú

M Ě STSK Ý Ú Ř ADVEVELK Ý CHHAMRECH stavebn í ú ř ad Ú vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). m) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK...

Více

Únor 2012 1 - Infocentrum

Únor 2012 1 - Infocentrum pro dámy. V  Galerii Xalibo je rovněž možno objednat portrétování podle fotografie, ať už se jedná například o  portréty osob, dětí, manželů s  dětmi nebo například na památku pro různé příležitost...

Více

Ceník materiálů pro reklamu

Ceník materiálů pro reklamu - 7510-37: oranžová - 7510-46: růžová - 7510-38: červenooranžová - 7510-69: zelená - exteriérová životnost: 2 roky (dle intenzity slunečního záření)

Více

Navigační systém Columbus - Media Portal

Navigační systém Columbus - Media Portal Doporučujeme Vám, abyste si pečlivě přečetli tento Návod k obsluze, abyste se s Vaším navigačním systémem rychle a dobře seznámili. Pokud budete mít v souvislosti s Vaším navigačním systémem další ...

Více