Print › Maturita Activator - U7 - Travelling + Tourism | Quizlet

Transkript

Print › Maturita Activator - U7 - Travelling + Tourism | Quizlet
Maturita Activator - U7 - Travelling + Tourism
Study online at quizlet.com/_60ivz
1.
airport
letiště
39.
compartment
kupé
2.
arrival
příjezd, přílet
40.
crash
srážka
3.
arrive at
přijet, přiletět do (kam, kdy)
41.
crossroads
křižovatka
4.
arrive in
přijet, přiletět, dorazit do
42.
cross the border
překročit hranice
5.
ask the way
zeptat se na cestu
43.
cruise
okružní plavba
6.
backpack
batoh
44.
customs
clo, celnice
7.
baggage
bagáž, zavazadla
45.
customs officer
celník
8.
baggage reclaim
výdej zavazadel
46.
delayed
zpožděný
9.
B&B
nocleh se snídaní (bed and
breakfast)
47.
depart
odjet, odletět
48.
departure
odjezd, odlet
10.
be on your way
být na cestě
49.
departure lounge
odletová hala
11.
be stuck in a traffic
jam
uváznout v dopravní zácpě
50.
destination
cíl cesty
bicycle
jízdní kolo
51.
12.
direct train
přímý vlak
bike
kolo
52.
13.
double decker
dvouposchoďový autobus
board
nasednout na (a boat, ferry, plane)
53.
14.
double room
dvoulůžkový pokoj
boarding card
palubní lístek
54.
15.
drive
řídit
boarding pass
palubní lístek, palubní pas
55.
16.
drive into
narazit do, najet do
boat
loď
56.
17.
duty-free zone
bezcelní zóna
book a flight online
zamluvit si let přes internet
57.
18.
emergency
nouzová situace
brake
brzdit
58.
19.
emergency
landing
nouzové přistání
20.
brakes
brzdy
59.
21.
break down
rozbít se
emergency
services
záchranáři, složky záchranného
systému
22.
budget airline
levná letecká společnost
60.
en suite
pokoj s vlastní toaletou
23.
bus
autobus
61.
exchange office
směnárna
24.
business trip
služební cesta
62.
excursion
výlet, zájezd
25.
cab
taxík
63.
express train
rychlík
26.
cabin
kabina
64.
fare
jízdné
27.
cabin crew
kabinová posádka, personál
65.
fast train
rychlovlak
28.
call an ambulance
zavolat záchranku
66.
ferry
trajekt
29.
campsite
kemp, tábořiště
67.
find your way
najít cestu
30.
car
auto
68.
fine
pokuta
31.
caravan
karavan
69.
first class ticket
jízdenka první třídy
32.
catch
chytit (a train, bus)
70.
flat tyre
prázdná, píchlá pneumatika
33.
change trains
přestoupit (z vlaku na vlak)
71.
flight
let
34.
charter flight
charterový let
72.
flight attendant
letuška, stevard
35.
check in
registrovat se (at hotel), odbavit se
73.
foreign currency
zahraniční měna
36.
check-in desk
odbavovací přepážka
74.
gate
východ
37.
check out
odhlásit se (z hotelu)
75.
get into
nasednout
38.
coach
dálkový autobus, autokar
76.
get lost
ztratit se
77.
get off
vystoupit (bus)
118.
meet sb at the station
cekat na někoho na nádraží
78.
get on
nastoupit
119.
minibus
minibus
79.
get out of
vysednout
120.
minor road
vedlejší cesta
80.
give sb a lift
svézt někoho (neformální)
121.
miss your flight
zmeškat tvůj let
81.
go backpacking
jít na tramp
122.
miss your plane
zmeškat tvoje letadlo
82.
go camping
jet kempovat
123.
monthly ticket
měsíční jízdenka, tramvajenka
83.
go for a ride
jet se projet (take)
124.
motorbike
motorka
84.
go for a walk
jít se projít (take)
125.
motorcycle
motocykl
85.
go hiking
jít na pěší túru
126.
motorway
dálnice (BrE)
86.
go on foot
jít pešky
127.
one-way
jednosměrná jízdenka (AmE)
87.
go on holiday
jet na dovolenou, prázdniny
128.
package holiday
zájezd s předplacenými službami
88.
go sightseeing
jet na okružní prohlídku
129.
pass
průkazka, jízdenka na delší období
89.
guesthouse
penzion
130.
passenger
cestující
90.
hand luggage
příruční zavazadlo
131.
passenger train
osobní vlak
91.
harbour
přístaviště
132.
passport control
pasová kontrola
92.
have a crash
mít srážku, nehodu
133.
petrol station
benzinová pumpa
93.
have an accident
mít nehodu
134.
plane
letadlo
94.
Have a safe journey!
Bezpečnou cestu!
135.
platform
nástupiště
95.
Have a safe trip!
Dobře dojeď!
136.
port
přístav
96.
highway
dálnice (AmE)
137.
railway
železnice
97.
hitchhike
stopovat, jet autostopem
138.
railway company
železniční společnost
98.
holiday destination
prázdninový cíl
139.
reception
recepce
99.
holidaymaker
rekreant, člověk na dovolené
140.
receptionist
recepční
100.
holiday resort
rekreační středisko, letovisko
141.
rescue
zachránit (někoho)
101.
immigration officer
imigrační úředník
142.
return ticket
zpáteční lístek
102.
including breakfast
včetně snídaně
143.
rucksack
ruksak
103.
invalid
neplatný (passport-pas)
144.
run out of petrol
benzin došel
104.
journey
cesta
145.
run over
přejet (někoho, něco)
105.
land
přistát
146.
runway
přistávací dráha
106.
left-luggage office
úschovna zavazadel
147.
sail
plavit se
107.
lifeboat
záchranný člun
148.
seat belts
bezpečnostní pásy
108.
life jacket
záchranná služba
149.
second class ticket
jízdenka druhé třídy
109.
lorry
nákladní auto (BrE)
150.
see sb off
vyprovodit někoho
110.
lounge
hotelová hala
151.
see the sights
prohlížet pamětihodnosti
111.
low-priced hotel
levný hotel
152.
set off
vyrazit na cestu
112.
luggage
zavazadla
153.
show sb the way
ukázat někomu cestu
113.
luggage trolley
vozík na zavazadla
154.
single room
jednolůžkový pokoj
114.
main road
hlavní cesta
155.
single ticket
jednosměrná jízdenka
115.
make an excursion
udělat si exkurzi
156.
sleeping car
spací vůz
116.
make a reservation
udělat si rezervaci, zarezervovat
157.
sleeping carriage
spací vagón
117.
make a trip
udělat si výlet
158.
souvenir
suvenýr
159.
speeding
jízda nedovolenou rychlostí
160.
speed limit
omezená rychlost
161.
stay at a hotel
bydlet v hotelu
162.
stay in a hotel
přenocovat v hotelu
163.
subway
podzemní dráha, metro (AmE)
164.
suitcase
kufr
165.
suite
apartmá
166.
take a plane
letět letadlem
167.
take a train
jet vlakem
168.
take off
vzlétnout
169.
taxi
taxi
170.
tent
stan
171.
terminal
terminál
172.
ticket office
pokladna, prodej jízdenek
173.
timetable
jízdní řád
174.
tourist
turista
175.
tourist attractions
turistické atrakce
176.
traffic
doprava
177.
traffic jam
dopravní zácpa
178.
train
vlak
179.
travel abroad
cestovat do zahraničí
180.
travel agency
cestovní kancelář
181.
travel agent
pracovník cestovní kanceláře
182.
travel around the world
cestovat kolem světa
183.
travel by bus
cestovat autobusem
184.
travel by train
cestovat vlakem
185.
trip
výlet
186.
truck
náklaďák (AmE)
187.
twin-bedded room
dvoulůžkový pokoj
188.
twin room
dvoulůžák
189.
underground
podzemka
190.
valid
platný
191.
van
dodávka
192.
visa
vízum
193.
voyage
plavba
194.
we are fully booked
jsme plně obsazeni (hotel)
195.
yacht
jachta
196.
youth hostel
hostel, mládežnická ubytovna

Podobné dokumenty

Zálohy a storno poplatky 2016

Zálohy a storno poplatky 2016 Platby můžete provést na č. ú. 78-6169510257/0100, jako variabilní symbol (VS) uveďte číslo Vaší rezervace (bez R). V poznámce uveďte Vaše celé jméno (bez háčků a čárek, např. Jan Novak). Při úhrad...

Více

Travelling – vocabulary destination cíl cesty trip výlet go on a trip

Travelling – vocabulary destination cíl cesty trip výlet go on a trip car auto dokumenty caravan karavan driving/driver’s licence bicycle/bike kolo řidičský průkaz motorbike (BrE) / motorcycle go abroad jet do zahraničí (AmE) motorka passport cestovní pas scooter skú...

Více

Print › Maturita Activator - U4

Print › Maturita Activator - U4 Maturita Activator - U4 - Work Study online at quizlet.com/_60ipk

Více

Print › Maturita Activator - U12

Print › Maturita Activator - U12 Maturita Activator - U12 - Science + Technology Study online at quizlet.com/_60iza

Více

KARTY Android

KARTY Android Storno vložit ikonu

Více

Soupis majetkové podstaty

Soupis majetkové podstaty Dlužník: FARE společnost s ručením omezeným, IČ 480 36 528, se sídlem Praha 4 - Libuš, Dobronická 286, PSČ 142 00 Ins. správce: Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4...

Více