Disaster recovery zalohovani dat a efektivni vyuziti

Komentáře

Transkript

Disaster recovery zalohovani dat a efektivni vyuziti
Disaster recovery, zálohování dat a
efektivní využití cloudových služeb
David Gottvald
Jan Cipra
Konference GAPP 2016, Hotel Diplomat
Co je to Disaster?
Power Failures
26%
Software Failures
9%
Hardware Failures
19%
Human Errors
8%
Network Outages
10%
Everything else
30%
Víte, že?
Každá třetí organizace měla v posledních pěti letech zkušenost s Disaster
Source: Forrester Disaster Recovery Journal 2013
Konference GAPP 2016, Hotel Diplomat
Jak se proti tomu bránit?
Vytvořením Disaster Recovery lokality
• Data v jiné lokalitě
• Aplikace v jiné lokalitě
• Druhé datové centrum
• Dvě zcela nezávislá datová centra
• IT infrastruktura v cloudu
Konference GAPP 2016, Hotel Diplomat
Co musí vytvoření DR lokality předcházet
Analýza potenciálních rizik (Risk Assessment)
Analýza dopadu na podnikání (Business Impact Analysis)
Analýza stávajícího stavu
Analýza možností umístění DR lokality
Výběr způsobu zajištění DR lokality
Konference GAPP 2016, Hotel Diplomat
Analýza potenciálních rizik - Proti čemu se bránit?
• Vnitřní rizika
• Infrastruktura objektu (výpadek el. Energie, voda, plyn, kanalizace, WAN)
• Lidský faktor ( smazání dat, lidské chyby, bezpečnost)
• Vnější rizika
• Výpadek dodávky energií
• Sofistikovaný útok zvenčí (kryptovirus apod.)
• Katastrofa (pád letadla, záplavy, požár)
• Jiné specifické vlivy související s lokalitou nebo předmětem
podnikání
Nutné zvážit události proti kterým se má smysl bránit.
Výrobní podnik bez výrobních kapacit nepotřebuje funkční systém řízení výroby
Konference GAPP 2016, Hotel Diplomat
Business Impact analýza
• Vnitřní diskuze v rámci organizace
• Jednotlivá oddělení
• Pobočky
• Vedení společnosti
• Stanovení důležitosti aplikací – dopad jejich výpadku na business
• Vyčíslení potenciálních ztrát pro organizaci z důvodů nefunkčnosti identifikovaných
aplikací
• Stanovení SLA parametrů pro jednotlivé aplikace nebo skupiny aplikací
Většina organizací nemá BIA zpracovanou!
Její zpracování dává jasné mantinely a maximalizuje přínos a účelnost DR řešení
Konference GAPP 2016, Hotel Diplomat
Analýza stávajícího stavu
• Rozdělení aplikačních serverů do skupin dle jejich důležitosti
• Analýza potřeb stávající infrastruktury z pohledu zdrojů
• Určení závislostí a interakcí mezi aplikačními servery společnosti
• Analýza zálohovacích procesů z pohledu aplikací
• Analýza LAN infrastruktury
Klíčová součást budování DR řešení
Bez precizní analýzy současného stavu s velkou pravděpodobností nebude výsledek funkční
Konference GAPP 2016, Hotel Diplomat
Klasifikace aplikačních serverů
• Definice serverů
• OS
• Provozovaná aplikace
• Definice potřebných zdrojů
• Disková kapacita
• Procesorový výkon
• RAM
• Kategorizace dle
požadovaného SLA
• Požadovaná hodnota RPO a
RTO
Konference GAPP 2016, Hotel Diplomat
Analýza závislostí
• Závislosti mezi jednotlivými
systémy (servery)
• Servery nutné k funkčnosti
kritických systémů
• Sekvence náběhu jednotlivých
serverů v DR
• Konzistentní skupiny
jednotlivých serverů
Konference GAPP 2016, Hotel Diplomat
Analýza potřebných zdrojů
• Definice potřebných zdrojů v záložní lokalitě
• Infrastruktura a potřebný výpočetní výkon
• Virtualizovaná infrastruktura (CPU, RAM)
• Fyzické servery (počet, CPU, RAM)
• Diskový prostor
• Potřebný výkon (plný/nouzový)
• Potřebná kapacita
• LAN/SAN
• Konektivita
• Topologie
Konference GAPP 2016, Hotel Diplomat
Analýza LAN infrastruktury
• Jednotlivá oddělení – VLANy
100 Mbps
MPLS
Office
VLAN 1
router
• Servery
• Uživatelé
VLAN 3
192.168.10.0/24
300 users
10.0.128.0/21
VLAN 4
143.168.33.0/24
• Pobočky a způsob jejich
připojení
• Co bude znamenat přechod
do DR z pohledu LAN (L2, L3,
MPLS apod.)
VLAN 5
192.168.20.0/24
DMZ Network
VLAN 2
192.168.63.0/24
Fyzické servery
VLAN 6
192.168.30.0/24
Vmware farm
Gateway PC
Gateway PC
Konference GAPP 2016, Hotel Diplomat
CCTV
VLAN 8
10.0.110.0/24
VLAN 7
192.158.45.0/24
Kam umístit DR lokalitu?
Jaké jsou možnosti v místě kde organizace sídlí?
• Jiná budova v rámci areálu společnosti
• Vzdálená pobočka ve stejném městě nebo v jiném městě
• Vzdálená pobočka v jiném státě
• Cloud
• Pronájem místa v racku a vlastní HW
• Pronájem HW u Cloud Providera (Private Cloud)
• Kompletní pronájem v Cloudu (Storage, CPU, RAM)
Důležité je myslet i na uživatele a jejich připojení na systémy v DR
Externí i Interní uživatelé systémů musí být schopni se k nim připojit
Konference GAPP 2016, Hotel Diplomat
Technologie zajištění replikace dat do DR lokality (HW
vs. SW)
Technologie závislé na HW (replikace na diskových systémech)
 Determinuje technologie použité v záložní lokalitě
 Faktická nemožnost využití Cloudových služeb pro DR lokalitu
 Přepracování DR plánu při obnově HW
Softwarově definované technologie (specializovaný DR SW)
 Flexibilita ve výběru cílové lokality včetně cloudových služeb
 DR postupy jsou nezávislé na podkladovém HW a jeho výměnách
 Integrovaná automatizace DR operací
Konference GAPP 2016, Hotel Diplomat
Technologie zajištění replikace dat do DR lokality
(RPO/RTO)
Recovery Point
• Čas, ke kterému se v rámci
DR vracíme (nenulová
hodnota značí ztrátu dat).
Recovery Point
Zálohování a kopie
dat v DR
Asynchronní
replikace s
manuálním
spuštěním
Recovery Time
Asynchronní
replikace s
automatizovaným
spuštěním
Bussines Continuity
Recovery Time
Konference GAPP 2016, Hotel Diplomat
• Čas nutný pro obnovu
aplikací (zjištění závady,
náběh systémů, obnova
ztracených dat).
Zálohovací řešení s kopií záloh v DR lokalitě
• Zálohovací řešení a kopie záloh v DR.
• Data jsou v DR, ale nejsou ihned k dispozici. Obnova provozu
bude trvat řádově dny až týdny.
• Testování je velmi složité a časově náročné
Konference GAPP 2016, Hotel Diplomat
Asynchronní replikace do DR a manuální spuštění
• Využití replikačních funkcí zálohovacích softwarů.
• Data a operační systémy jsou v DR lokalitě v nativní podobě ihned k
dispozici.
• Manuální spuštění zabere určitý čas v řádu maximálně jednotek
hodin.
• Náročné na testování a správu.
Konference GAPP 2016, Hotel Diplomat
Asynchronní replikace do DR s automatizovaným
spuštěním aplikací
• Využití specializovaných softwarových řešení určených pro DR.
• Data i operační systémy jsou v DR lokalitě v nativní podobě a ihned k dispozici.
• Spuštění veškerého provozu probíhá dle předem nastavených DR plánů plně
automaticky na stisk jednoho tlačítka.
• Celý proces Disaster recovery je pod kontrolou.
• Celý průběh replikace dat do DR je sledován a monitorován.
• Velmi jednoduché testování a nenáročná správa.
Konference GAPP 2016, Hotel Diplomat
Zajištění Business Continuity
Geograficky rozložená synchronní kopie dat mezi dvěma vzdálenými lokalitami s plně
automatickým přechodem mezi lokalitami.
• Redundantní datové úložiště rozložené mezi dvě geograficky oddělené lokality a
synchronním mirrorem dat.
• Bezvýpadkové řešení pro zajištění business Continuity i v případě havárie jedné celé
lokality nebo jakékoliv komponenty řešení.
• Jednoduchá správa a monitoring takto koncipovaného řešení.
• Testování možné za běžného provozu.
Konference GAPP 2016, Hotel Diplomat
Implementací to nekončí…
Monitoring prostředí
Zpracování
DR plánů
Testování
přechodu do
DR
Pravidelné školení zaměstnanců
Aktualizace
DR řešení a
DR plánů
…
Kvalifikovaná reakce v případě
potřeby
GAPP System nabízí kompletní portfolio služeb spojených s DR
Zaměstnanci IT se mohou věnovat podpoře Bussinesu a obchodních cílů společnosti
Konference GAPP 2016, Hotel Diplomat
Zkušenosti
našich zákazníků
s budováním DR
řešení
Advanced World Transport
Konference GAPP 2016, Hotel Diplomat
Barbora Lubojacká
Děkujeme za pozornost
David Gottvald
Jan Cipra
Konference GAPP 2016, Hotel Diplomat

Podobné dokumenty

Návod k použití Warehouse Autosalon - Warehouse EU

Návod k použití Warehouse Autosalon - Warehouse EU Je možné dodávat program spolu s počítačem (serverem). V takovém případě se záruční podmínky Gerg Computers s.r.o.vztahují i na celý systém. Pro korporativní klienty je možné uzavřít smlouvu o tech...

Více

Provozní podmínky služby pronájem okruhů

Provozní podmínky služby pronájem okruhů Provoz zařízení poskytovatele 9.1 Účastník ani uživatel nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do zařízení umístěných od koncového bodu služby směrem do sítě poskytovatele. Bude-li takový zásah objekti...

Více

Počítačové sítě 1

Počítačové sítě 1 Implementace řešení vytvořeného ve fázi Design. Zahrnuje rozšíření nebo přestavbu existující síťové infrastruktury. Každý zásah musí být dopředu ohlášený a autorizovaný. Vždy musí existovat i nouzo...

Více

provozní podmínky

provozní podmínky 2.10 Síť uživatele: Zařízení, případně soubor zařízení, která jsou připojena za koncovým bodem služby nebo zařízení připojená do WiFi sítě koncového zařízení. Síť uživatele je ve správě uživatele a...

Více

zde. - DCD Publishing

zde. - DCD Publishing Přibližte živou formou svou nabídku, představte své úspěchy a přibližte čtenářům své představy a vize! Připravíme s vámi rozhovor k libovolnému využití.

Více

SUDOP Revue 02/2015

SUDOP Revue 02/2015 a umístěn do specializovaných místností, bez přístupu uživatelů. Když se mluví o tom, že server je lepší počítač, myslí se tím především osazení více disky do diskového pole tak, aby při výpadku je...

Více

veřejnost si vybrala film pro Den nemocnice v Pardubické nemocnici

veřejnost si vybrala film pro Den nemocnice v Pardubické nemocnici „Věřím, že se letošní projekce v Pardubické nemocnici bude líbit. Doufám, že nám bude přát počasí a že před promítacím plátnem bude plno.“ Večerní filmová projekce pod širým nebem přímo v areálu Pa...

Více

systémový projekt

systémový projekt 2.3.7. Prostředí pro elektronické podnikání ............................................................2-6 2.3.8. Růst objemu a demonopolizace telekomunikačního trhu..............................2...

Více