Bez názvu - 1 - ELEKTRO

Transkript

Bez názvu - 1 - ELEKTRO
Projekt řídil: Pavel Hradil, +420 602 678 071
OPTIMÁLNÍ SVĚTELNÉ ŘEŠENÍ POCLAIN HYDRAULICS, s.r.o.
Společnost Poclain Hydraulics s.r.o. byla založena v roce 1989 francouzskou
mateřskou společností Poclain Hydraulics Industrie SAS s více než
čtyřicetiletou historií, která má dnes jedenáct dceřiných společností po
celém světě. V roce 1991 byl v Brně – Horních Heršpicích otevřen závod, jenž
dnes velmi úspěšně působí v oblasti výroby, prodeje a servisu hydraulických
PŮVODNÍ SVĚTELNÁ SOUSTAVA:
prvků a systémů.
279 ks VÝBOJKOVÝCH SVÍTIDEL
S rostoucími nároky na kvalitu a produktivitu výroby se vedení Poclain
PŘÍKON JEDNOHO SVÍTIDLA: 319 W
Hydraulics rozhodlo inovovat světelnou soustavu. Hlavním cílem bylo
NAINSTALOVANÝ PŘÍKON: 89 kW
zlepšení zrakových podmínek ve výrobní hale za současného snížení nákladů
na provoz osvětlení výrobní haly. Během podzimu roku 2011 byl společností
ROČNÍ SPOTŘEBA: 445 MWh
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o. navržen, dodán a nainstalován nový světelný systém.
Výměnou 279 kusů původních výbojkových svítidel o výkonu 250 W za
pouhých 75 kusů nových zářivkových svítidel DEIMO CX 654 uspořilo už jen na
instalovaném příkonu téměř 71 %. Hala je vybavena mohutnými světlíky a tak
NOVÁ SVĚTELNÁ SOUSTAVA:
75 ks ZÁŘIVKOVÝCH SVÍTIDEL
inteligentní regulační systém dále, při ročním provozu pět tisíc hodin, snižuje
PŘÍKON JEDNOHO SVÍTIDLA: 349 W
spotřebu elektrické energie o 45 %.
NAINSTALOVANÝ PŘÍKON: 26 kW
S realizací světelné soustavy se podařilo nejen dosáhnout obrovských úspor
ROČNÍ SPOTŘEBA: 84,5 MWh
na výdajích za provoz osvětlení, ale také se významným způsobem zlepšily
zrakové podmínky, zejména došlo k odstranění stroboskopického efektu,
snížení oslnění a zlepšení barevného podání. Původní cíl byl tedy bezpochyby
ROČNÍ ÚSPORA ZA EL. ENERGII: 865 200 Kč * (81 %)
bezezbytku splněn. Požadavky společnosti Poclain Hydraulics a jejich
* jedná se o hodnotu při ceně 2,40 Kč/1 kWh
následná řešení společností ELEKTRO-LUMEN šly však ještě o krok dál.
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
Světelný audit
Výrobní závod Poclain Hydraulics využívá vlastní energo systém a všechny
přehledně. Obrázek ukazuje vizualizaci stavu systému ve večerních
jeho jednotlivé části ovládá pomocí jediného ovládacího prvku. Vedení
hodinách bez příspěvku denního osvětlení.
společnosti tedy nechtělo mít další ovládací systém zvlášť jen pro
osvětlení. I tento nemalý problém se podařilo při instalaci nové
inteligentní světelné soustavy vyřešit. Přes OPC (komunikační protokol,
jehož cílem je vytvořit jednotné komunikační rozhraní mezi
hardwarovými a softwarovými produkty průmyslové automatizace) byl
do stávajícího ovládacího systému zaintegrován komplexní dohled a
ovládání nové světelné soustavy. Přes VPN (virtuální privátní síť) se tak
může oprávněná osoba přihlásit, změnit jeden z pracovních režimů,
zkontrolovat správný chod soustavy, aktuální spotřebu či poruchu
svítidla.
Následující snímek nabízí ukázku zobrazení parametrů týkajících se
Samozřejmostí je možnost nastavit automatické chování soustavy dle
světelné soustavy včetně činného výkonu v dopoledních hodinách.
časových harmonogramů.
Další informace o tomto realizovaném projektu Vám rád sdělí projektový
Rovněž aktuální stav osvětlení je správcům soustavy zobrazen velmi
manažer.
Výrobní hala

Podobné dokumenty

Bez názvu - 1 - ELEKTRO

Bez názvu - 1 - ELEKTRO bezmála 250 W na jeden světelný bod. Při celkovém počtu 130 svítidel se tedy okamžitě povedlo snížit instalovaný příkon o 51 %. Z dlouhodobého měření po instalaci nového světelného systému pak vypl...

Více