Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín

Transkript

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín
Kontakt:
Masarykova základní škola
Revoluční 355
507 91 Stará Paka
Telefon: 493 798 232
775 244 777
Jídelna: 493 798 238
E-mail: [email protected]
Web: www.zsstarapaka.cz
Školu můžete kdykoli navštívit
a informovat se o všem, co Vás
zajímá.
Masarykova základní škola,
Stará Paka, okres Jičín
účastník projektů:
„EU peníze školám“, „Aktivní škola“
a „COMENIUS“
2013/2014
Zřizovatel: Obec Stará Paka
Charakteristika školy:
Naše škola nabízí:
Škola je plně organizovaná s 1. a 2. stupněm.
Součásti školy:
• Školní družina
• Školní jídelna
Celkový počet žáků: 194
Vzdělávací program:
„Navazujeme na tradice, směřujeme
k budoucnosti“
Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách
zajišťujeme bezpečné prostředí pro vytváření
příznivých vztahů mezi dětmi navzájem i mezi
dětmi a učiteli. Netrpíme projevy intolerance
a vulgárního chování ani předsudky k menšinám.
Integrujeme žáky se zdravotním postižením.
Provoz školy:
•
•
•
•
Začátek vyučování v 7:55 hodin
Konec vyučování do 15:00
Školní družina do 16:00
Škola je z bezpečnostních důvodů
dopoledne a po 16. hodině uzavřena
Seznam pracovníků 2013/2014:
Mgr. Pavel Antoš
Mgr. Marcela Žalská
Mgr. Jana Bartošová
Mgr. Soňa Stuchlíková
Mgr. Zdenka Vrátilová
Mgr. Martina Kurtinová
Mgr. Zuzana Oborníková
Bc. Nina Rulfová
Mgr. Marcela Žalská
Mgr. Jitka Krausová
Mgr. Květoslava Kamlerová
Mgr. Jana Kuželová
Mgr. Jitka Jírová
Ing. Marek Štumpf
Mgr. Ladislav Harčarik
Mgr. Martina Nosková
Dana Honzíková
Věra Šámalová
Jarmila Vávrová
Mgr. Pavel Kalita
Markéta Fléglová
Alena Kynčlová
Dagmar Friessová
Dana Vodičková
Jitka Smolíková
Věra Barková
Jaroslava Šormová
Jiří Krutský
Vladimíra Nyplová
Jitka Viková
ředitel školy
zást. řed. školy, vých. poradkyně
I. třída
II. třída
III. třída
IV. A třída
IV. B třída
V. třída
VI. třída
VII. třída
VIII. třída
IX. třída
I. a II. stupeň
I. a II. stupeň, správce ICT
I. a II. stupeň
II. stupeň
ped. asistentka
ped. asistentka
ped. asistentka
výuka náboženství
vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD
ekonomka školy
vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka
školník
správa školy
správa školy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odborná kvalifikovanost všech vyučujících
Výuka v pěkném a moderním prostředí
Mezinárodní spolupráce se školami
v Německu, Turecku a na Slovensku
Důraz na výuku cizích jazyků a ICT
Projektová výuka
Prostor pro kreativitu každého žáka
Kvalifikovaný přístup k žákům vyžadujícím
individuální péči
Exkurze, výlety, soutěže
Plavecký, lyžařský a bruslařský výcvik
Výhodné vlakové a autobusové spojení
Práce na počítačích a volný přístup
k internetu
Příprava na přijímací zkoušky na střední
školy
Rozvoj organizačních schopností každého
žáka
Rozvoj dovedností využitelných pro život
v 21. století
Logopedická náprava
Spolupráce s obecní knihovnou
Nepovinné předměty
•
•
•
•
•
Sborový zpěv
Dramatická výchova
Konverzace v anglickém a německém
jazyce
Environmentální výchova
Individuální práce se žáky se specifickými
poruchami učení
Nabídka zájmových kroužků
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anglický jazyk
Německý jazyk
Mažoretky
Sportovní hry
Výtvarný
Aerobik
Přírodovědný
Výpočetní technika
Hra na zobcovou flétnu a kytaru
Florbal
Stolní tenis
Tenis
Stravování:
•
•
•
•
Mléčné svačiny
Pitný režim
Obědy v hezkém prostředí školní jídelny
Nápojový automat
Školní družina:
•
Ranní a odpolední provoz je přizpůsoben
vlakovým a autobusovým spojům na
Roškopov, Novou Paku a Levínskou
Olešnici