Stáhnout

Transkript

Stáhnout
HROTOVÉ PØÍSTROJE
HROTOVÝ PØÍSTROJ - kontrolní dle ÈSN 25 5551
Použití: ke kontrole tvaru obrobku mezi hroty pøístroje
Provedení:
Podstavec a koník ze šedé litiny, ostatní souèásti ocelové. Funkèní
plochy broušeny na drsnost Ra=0,8 µm nebo zaškrabány na
stupeò pøesnosti 2 podle ÈSN 01 4455. Koník a deska pro
stojánek s úchylkomìrem jsou posuvné a lze je zajistit
šroubem v požadované poloze. Základy podstavce A, D, E
umožòují kontrolu obrobku ve tøech rovinách.
amax
300
500
L
B1
V
h
Q
G
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
550
850
128
203
183
274
115
170
50
100
28
87
MK
(kg)
obj. èíslo
1
2
255551/300
255551/500
Rotaèní zkušební pøístroje s otoènou upínací kleštinou
BENZING
RP 001 – HORIZONTÁLNÍ
Typ
Výška hrotù (mm)
Rozmìry (mm)
Rovinnost lože
Šíøka T-drážek
Upínací ∅ pro úchylkomìr
Házivost* (mm)
Upínací kleština **
Rozsah up. kleštiny (mm)
Výška se stativem (mm)
Hmotnost (kg)
RP 001-50D
50
200x110
DIN 876/1
10 H7
8 H7
0,005
F 10
0,5 … 7
260
4,5
RP 001-75D
75
200x110
DIN 876/1
10 H7
8 H7
0,005
F 10
0,5 …7
260
5,5
RP 001-50D-10
50
200x110
DIN 876/1
10 H7
8 H7
0,005
F 14
1 … 10
260
4,5
RP 001-75D-10
75
200x110
DIN 876/1
10 H7
8 H7
0,005
F 14
1 …10
260
5,5
* k této hodnotì musí být pøiètena ještì tolerance upínací kleštiny (viz následující
tabulka). Uvedené pøesnosti jsou ve vzdálenosti L od kleštiny:
RP 001
Otvor (mm)
od
do
0,5
1,0
1,1
1,6
1,7
3,0
3,1
6,0
6,1
10,0
10,1
16,0
L(mm)
3
6
10
16
25
40
Tolerance kleštiny (mm)
standardní
pøesné
0,01
0,005
0,01
0,005
0,015
0,008
0,015
0,008
0,015
0,008
0,02
0,01
** nutno upřesnit průměr obrobku pro určení upínací kleštiny
Upínací kleštiny:
F10: 0,5-7 mm po 0,5 mm
F14: 1-10 mm po 0,5 mm
JIné průměry na poptávku.
Standardní dodávka:
- základní deska (lože) AT 200
- koník
- mìøicí sloup 004-55
20
RP 006 - VERTIKÁLNÍ
Mìøicí rozsah
60 mm
Vzdálenost od upínací matice po osu úchylkomìru 0 … 20 mm
Kleština
F 10
Upínací rozsah
0,5 … 7 mm
Hmotnost
1,8 kg
Upínací otvor pro úchylkomìr 8 H7
RP 006
Hrotové pøístroje BENZING
PB 004-63 prizmatické podpìry - nasazují se místo koníkù pøímo na
základové lože AT 350 nebo AT 500.
Pomocí koncových mìrek (rozmìr h) se levá podpìra podloží tak, aby bylo možné
ustavit do jedné osy i výrobky s odstupòovanými prùmìry.
Rozsah použití
Výška osy (d=10mm)
Min. délka kontrolovaného obrobku
Max. délka kontrolovaného obrobku
Šíøka kamene do drážky
Hmotnost
d=5-20 mm
68 mm
14 mm
pro AT 350: 345 mm
pro AT 500: 495 mm
10 h6
1,8 kg
Vztah pro výpočet potřebných
koncových měrek pro podložení levé
podpěry
h1=
h1=
d1
√2
d1
√2
h = h1 - h2
PB 004-63
AB 004-64 podpìry s váleèky - nasazují se místo koníkù pøímo na základové
lože AT 350 nebo AT 500.
Pomocí koncových mìrek (rozmìr h) se levá podpìra podloží tak, aby bylo možné
ustavit do jedné osy i výrobky s odstupòovanými prùmìry.
Rozsah použití
Výška osy (d=10mm)
Min. délka kontrolovaného obrobku
Max. délka kontrolovaného obrobku
Šíøka kamene do drážky
Hmotnost
d=2-32 mm
66 mm
16 mm
pro AT 350: 345 mm
pro AT 500: 495 mm
10 h6
1,8 kg
Vztah pro výpočet potřebných
koncových měrek pro podložení levé
podpěry
h1=
(13+ d2) -175,5625
h2=
(13+ d2) -175,5625
1
2
2
2
h = h1 - h2
AB 004-64
21
Hrotové pøístroje BENZING
Typ
Max vzdál. hrotù (mm)
Výška hrotù (mm)
Rozmìry desky (mm)
Rovinnost lože
Šíøka T-drážek
Rozsah použití prizmat* (mm)
Upínací ∅ pro úchylkomìr
Třída pøesnosti
Pohyb pohybl. hrotu (mm)
Výška se stativem (mm)
Hmotnost (kg)
RP ...
RP 50-200
200
50
350x110
DIN 876/1
10 H7
RP 50-350
350
50
500x110
DIN 876/1
10 H7
8 H7
1
8
260
8
8 H7
1
8
260
11
*u pøístrojù s výškou hrotù 75mm je
možné použít vložená prizmata pro
nesouosé a dlouhé obrobky
RP 75-200P
200
75
350x110
DIN 876/1
10 H7
5-20
8 H7
1
8
260
9
RP 75-350P
350
75
500x110
DIN 876/1
10 H7
5-20
8 H7
1
8
260
12
Standardní dodávka:
- základní deska
- 1 pár koníkù
- mìøicí stativ 004-55
Pøíslušenství k hrotovým pøístrojùm RP 50 a RP 75
RST-50D koník s otoènou upínací kleštinou (výška osy 50mm)
RST-75D koník s otoènou upínací kleštinou (výška osy 75mm)
Místo levého koníku (s pevným hrotem) mùže být použit koník s otoènou kleštinou.
Možno použít upínací kleštiny F 10 od 0,5 do 7mm, se stoupáním po 0,1mm.
RST-50D
RST-50D-10 koník s otoènou upínací kleštinou (výška osy 50mm)
RST-75D-10 koník s otoènou upínací kleštinou (výška osy 75mm)
Místo levého koníku (s pevným hrotem) mùže být použit koník s otoènou kleštinou.
Možno použít upínací kleštiny F 14 od 1do 10mm, se stoupáním po 0,1mm.
Házivost pinol je 0,005mm, k této hodnotì musí být pøiètena ještì tolerance
upínací kleštiny.
PE 004-52
PE 004-52 prizmatické vložky pro kontrolu nesouosých a dlouhých obrobkù se v
koncích jednoduše vymìní za hroty
Rozsah použití
d=3-15mm
Výška osy u RST-50 (d=10mm) 70mm
Výška osy u RST-75 (d=10mm) 95mm
Hmotnost
1 kg/1 pár
PB 004-53 prizmatické podpìry, nasazují se místo koníkù pøímo na základové
lože, prizmatické desky jsou vymìnitelné, kalené a broušené
PB 004-53
Rozsah použití
Výška osy (d=20mm)
Šíøka kamene do T-drážky
Hmotnost
Úhel prismatu
d=5-25mm
65mm
10 h6
1 kg/1 pár
90°
AB 004-54 podpìry s váleèky, nasazují se pøímo na základnové lože
AB 004-54
22
Rozsah použití
Výška osy (d=10mm)
Šíøka kamene do T-drážky
Hmotnost
d=2-20mm
65mm
10 h6
1 kg/1 pár
MS 004-55
Výška
Sloup
Mìøicí rozsah
Hmotnost
mìøicí stativ
220mm
∅ 16mm
150mm
0,9 kg
MS 004
004-56
004-57
støedicí hroty 004-56 duté s dùlèíkem, urèeno pro RST-50D, upínací ∅ 16mm
støedicí hroty 004-57 urèeno pro RST-75D, povlak tvrokovem, upínací ∅ 16mm
Hrotový pøístroj RP 100-450
Typ
Max vzdál. hrotù (mm)
Výška hrotù (mm)
Rozmìry desky (mm)
Rovinnost lože
Šíøka T-drážek
Třída pøesnosti
Pohyb pohybl. hrotu (mm)
Výška (mm)
Výška se stativem (mm)
Hmotnost (kg)
RP 100-450
450
100
700x180
DIN 876/1
12 H7
1
8
200
320
35
RP 100-450
Standardní dodávka:
- základní deska AT 700
- 1 pár koníkù RST-100
- mìøicí stativ 002-105
Pøíslušenství k hrotovým pøístrojùm RP 100
RST-100D
RST-100D koník s otoènou upínací kleštinou
Místo levého koníku (s pevným hrotem) mùže být použit koník s otoènou kleštinou.
Možno použít upínací kleštiny F 14 od 1do 10mm, se stoupáním po 0,1mm.
RST-100D-16 koník s otoènou upínací kleštinou
Místo levého koníku (s pevným hrotem) mùže být použit koník s otoènou kleštinou.
Možno použít upínací kleštiny F 20 od 1do 16mm, se stoupáním po 0,1mm.
Házivost pinol je 0,005mm, k této hodnotì musí být pøiètena ještì tolerance
upínací kleštiny.
prizmatické vložky pro kontrolu nesouosých a dlouhých obrobkù
se v koncích jednoduše vymìní za hroty
Rozsah použití
d=8-45mm
Výška osy (d=10mm) 130mm
Hmotnost
1 kg/1 pár
PE 002-102
PE 002-102
23
prizmatické podpìry, nasazují se místo koníkù pøímo na
základové lože, prizmatické desky jsou vymìnitelné,
kalené a broušené
Rozsah použití
d=8-45mm
Výška osy (d=20mm)
100mm
Hmotnost
4 kg/1 pár
PB 002-103
PB 002-103
AB 002-104 podpìry s váleèky, nasazují se pøímo na základnové lože
Rozsah použití
Výška osy (d=10mm)
Hmotnost
AB 002-104
d=2-60mm
100mm
4 kg/1 pár
MS 002-105 mìøicí stativ
Výška
Sloup
Mìøicí rozsah
Hmotnost
230mm
∅ 22mm
200mm
1,5 kg
MS 002-105
002-106
002-107
støedicí hroty 002-106 duté s dùlèíkem, urèeno pro RST-100, upínací ∅ 22mm
støedicí hroty 002-107 urèeno pro RST-100, povlak tvrokovem, upínací ∅ 22mm
Hrotový pøístroj RP 200-650
Provedení:
- základní lože z èerného pøírodního granitu dle DIN 876/1, ustaveno na tøech
stavìcích šroubech s kulovými plochami
- koníky ze speciální litiny
- pravý koník s pohyblivou pinolou ovládanou pákou, zdvih pinoly je 20 mm
- levý koník s pevnou pinolou
- upínací plochy jsou broušeny
- na konících umístìna prizmata pro uložení nesouosých a dlouhých obrobkù
- vymìnitelné hroty jsou upevnìny v upínacích pouzdrech s kuželem MK 2
a seriovým pøípravkem pro vytlaèení hrotù
24
Typ
Vzdálenost hrotù (mm)
Výška hrotù (mm)
Lože AT 1100 (mm)
Rovinnost lože
Pøímost T-drážky, matchrom
Pùdorys koníkù (mm)
Hmotnost (kg)
Výška se stativem (mm)
Upínací ∅ pro úchylkomìr
Zdvih pohyblivého hrotu (mm)
Upínací pouzdro pinoly
Použití prizmat (mm)
Třída pøesnosti
Barva
RP 200-650
650
200
1100x180x140*
DIN 876/1*
10 µm/m
130x150
135
650
8 H7
20
MK 2
d=10-50
1
støíbrná, kladívková
* jiné rozmìry na poptávku
Standardní dodávka:
- základní deska AT 1100
- 1 pár koníkù RST-200 s hroty 60° MK 2
- mìøicí stativ MS 200
Pøíslušenství:
RST-200P koníky
RST-200P
Výška hrotù (mm)
Šíøka T-drážky (mm)
Pùdorys koníkù (mm)
Hmotnost (kg)
Zdvih pohyblivého hrotu (mm)
Upínací pouzdro pinoly
Použití prizmat (mm)
Pøesnost
Barva
Hroty
200
14
130x150
50 kg/1 pár
20
MK 2
d=10-50
tř. př. 1 +8 µm
støíbrná, kladívková
60° ZS-MK 2
MS 200 mìøicí stativ
Výška
Sloup
Horizontální rameno
Upínací ∅ pro úchylkomìr
420mm
35mm
22mm
8 H7
∅
∅
AB 200 podpìry s váleèky, nasazují se pøímo na základnové lože
Rozsah použití
d=25-150mm
Výška osy (d=10mm)
147mm
Šíøka kamene do drážky
14 H7
Max. zatížení
150 kg/1 pár
Hmotnost
15 kg/1 pár
MS 200
AB 200
25

Podobné dokumenty

Vodní hospodářství

Vodní hospodářství obèanù je nutnost zjistit, zda jsou dobøe informováni o místních vodních zdrojích a spotøebì vody. Jenom dobøe informovaná veøejnost je schopna vytvoøit fórum, ve kterém hlasitì zazní potøeby a záj...

Více

Mikrometry třmenové analogové

Mikrometry třmenové analogové Mikrometry tømenové s èíselníkovým úchylkomìrem Provedení dle DIN 863 - odeèítání na bubínku 0,01 mm - odeèítání èíselníkového úchylkomìru 0,01 mm - mìøicí dotek tvrdokov, ∅ 10 mm - stoupání mikro...

Více

Akce platí od 2.5. do 31.5.2016 nebo do vyprodání zásob

Akce platí od 2.5. do 31.5.2016 nebo do vyprodání zásob Sleva Vám bude odečtena na pokladně. Sleva se nevztahuje na zboží v akci a již zlevněné zboží. Sleva se nevztahuje na alkohol

Více

Stáhnout

Stáhnout Měřící rozsah úchylkoměru: 0-3 mm, případně 0-10 mm Odečitání: 0.01 mm Základna: 80x20 mm Úchylkoměr se pro danou měřicí úlohu opatří odpovídajícím měřicím dotekem viz str. 7. Na poptávku i jiné ro...

Více

Měřidla pro měření závitů

Měřidla pro měření závitů Váleèkové mìrky s tolerancí + 2 µm se dodávají od ∅ 3 - ∅ 20 mm. Do ∅ 4 mm bez popisu, nad 4 mm s popisem na èele.

Více

W9 / W9A_cz

W9 / W9A_cz pevný stojan, křížově přestavitelný stůl 4 lineární osy + otočný stůl výsuvné pracovní vřeteno lícní deska s nožovými saněmi (u strojů se snímatelnou lícní deskou je součástí ZP) stroj určený pro k...

Více

Pomůcky pro kalibrační laboratoře a kontrolní pracoviště

Pomůcky pro kalibrační laboratoře a kontrolní pracoviště k hlavní rysce se stanovuje správnost nastavení pøítlaku mìøidla. Základní provedení je pro mìøidla s rozsahem 0-25mm. Pro mìøidla s vìtším rozsahem lze z pøední èásti pøípravku nasadit prodloužení...

Více

Pružná spojka polygonová

Pružná spojka polygonová http://www.rem-technik.cz/pohyb-pohony-prevody/hridelove-spojky/elastomerove-spojky/servomaxspojky-s-pruznym-elementem-ek-326.html AUTOR NEUVEDEN. www.retezyolomouc.cz [online]. [cit. 6.3.2013]. Do...

Více

Okapový systém Plastmo

Okapový systém Plastmo 110/90mm, 110/75mm, 90/75mm

Více

měřidla measuring instruments

měřidla measuring instruments nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání (u typu 12150560 nejsou stupnice ani nonius chromovány) stupnice může být v provedení dle zákazníka – jen palcová, jen metrická v ...

Více