Místní pravidla Hráčská etiketa a provozní řád

Transkript

Místní pravidla Hráčská etiketa a provozní řád
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Za všech okolností brát ohled na ostatní osoby na hřišti.
Před hrou se odbavit na recepci nebo odbavovacím terminálu.
Vstup povolen pouze po zaplacení hracího poplatku.
Nutno dodržovat čas startu zadaný recepcí.
Na hřišti není možné hrát cvičným míčem.
Neobtěžovat mobilním telefonem ostatní osoby na hřišti.
Vždy uhladit a zarovnat stopy v bankrech, vypichovat pitchmarky po dopadu míčů na jamkovišti a vracet na původní místo vyseknuté drny (divoty).
8. Dodržovat tempo hry, odstup od předchozí skupiny a opustit jamkoviště ihned po dohrání
jamky.
9. Neprovádět cvičné švihy na odpalištích.
10. Dodržovat předepsaný sled jamek.
11. Maximálně 4 hráči ve skupině.
12. Nevjíždět golfovými vozíky na odpaliště a jamkoviště.
13. Dodržovat pokyny na informačních tabulkách na hřišti a řídit se instrukcemi maršála.
V případě porušování etikety si provozovatel golfového areálu vyhrazuje právo okamžitě
ukončit hru bez navracení hracích poplatků.
V případě jakékoliv nesrovnalosti kontaktujte recepci.
Golf Course Etiquette
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Be aware at all times of other players positions on the golf course.
Always register your tee time at the reception or self check-in terminal before the game.
Do not enter the golf course without paying the green fee.
Be on time on your start tee.
Do not play with driving range balls on the golf course.
Do not disturb other players with mobile phone.
Replace divots and repair ball marks on the greens. Always rake a bunker after you have
played from it.
8. Observe recommended playing time, keep the distance from the group in front of you and
always leave the putting green as soon as your group has finished putting.
9. Practice swings on tees are prohibited.
10. Play the holes of the course in their correct order.
11. Maximum 4 players per flight.
12. Trolleys are not allowed on tee boxes or greens.
13. Observe the signs and respect Marshal on the golf course.
Golf course management deserves the right to discontinue the game in case of golf
etiquette breach without green fee compensation.
Místní pravidla
1. Hranice hřiště (Prav. 27-1b) - jsou vyznačeny bílými kolíky na jamkách č. 3, 6, 7
2. Vodní překážky (Prav. 26)
a) podélné - jsou vyznačeny červenými kolíky
b) příčné - jsou vyznačeny žlutými kolíky
c) Dropovací zóna: Na jamkách č. 2, 5 a 9, jestliže
míč jako poslední protne hranici podélné vodní
překážky, může hráč s připočtením jedné trestné rány spustit míč v označené dropovací zóně
nebo postupovat podle pravidel.
3. Elektrické vedení (Prav. 20-5)
- jestliže míč zasáhne sloupy, stožáry, dráty nebo
kabely výškového elektrického vedení nebo
jeho nedílné součásti, rána se ruší a hráč musí
úder beztrestně opakovat
4. Půda v opravě (Prav. 25)
- je vyznačena modrými kolíky, bílými čarami. Za
půdu v opravě jsou považována všechna (i neoznačená) poškození způsobená opravou hřiště,
kdekoli v poli (nezatravněné plochy – holiny,
nově položené travní drny, zapískované opravy
povrchu, stopy po pracovních strojích apod.)
Překážení takovéto půdy v opravě v hráčově postoji není považováno za překážení podle prav.
25-1. Beztrestný drop na nejbližší místo úlevy.
- půda v opravě na jamce č. 5 a 9 (označená modrými kolíky), hráč může beztrestně spustit míč
v označené dropovací zóně nebo postupovat
podle pravidel.
- z půdy v opravě (označené) je hra zakázána.
- za porušení pravidla 2 trestné rány, ztráta jamky
5. Pohyblivé závady (Prav. 24-1)
a) směrové tabulky, distanční značky na hřišti,
vyjma bílých kolíků vyznačujících hranice hřiště
b) kameny v bankrech větší než 1cm se mohou
beztrestně odstranit
c) barevné kolíky určující vzdálenost do greenu
(200m - bílá, 150m - žlutá, 100m – červená,
50m – modrá)
Kontakt:
Golf Resort Lipiny
Ostravská 2066/31
733 01 Karviná - Fryštát
6. Nepohyblivé závady (Prav. 24-2)
a) všechny reklamní billboardy, informační a grafické tabule
b) veškeré součásti zavlažovací a odvodňovací
soustavy
c) čističe míčů, lavičky, odpadkové koše
d) lávka přes vodu - jamka č. 2
- jestliže je míč ve vodní překážce, nemůže hráč
využít úlevu od překážení nepohyblivé závady
- hráč musí buď hrát míč, jak leží, nebo postupovat podle prav. 26-1
e) distanční kolíky, v případě že je nelze vytáhnout
f) součástí nepohyblivých závad jsou i všechny
oblasti do vzdálenosti jedné hole od okraje
zpevněných cest pro vozík.
7. Ochrana mladých stromků – označené modrou
stuhou nebo barvou
- v případě, že stromek překáží hráči v postoji
nebo v prostoru zamyšleného švihu, musí hráč
postupovat podle prav. 24-2b (Nepohyblivá závada)
8. Přerušení hry z důvodu nebezpečné situace
(Prav. 6-8b)
a) okamžité přerušení hry: jeden dlouhý zvukový
signál
b) obnovení hry: dva po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně
9. Přerušení hry z důvodu nebezpečné situace (Prav.
6-8a)
- hráči mohou přerušit hru pouze v případě, kdy
se obávají nebezpečí blesku
10. Při hře na společném jamkovišti (Jamky 5-9)
- nesprávná praporková tyč je pohyblivá závada
(Prav. 24-1a)
- prázdná nehraná jamka je půda v abnormálním
stavu (Prav. 25-1a)
Recepce:
+420 596 311 455
[email protected]
www.golflipiny.cz
www.gc-liberec.cz
Hráčská etiketa a provozní řád golfového hřiště
3001
Total
18
17
16
15
14
43
43
9
Os.
Par
8
16
8
12
10
11
12
13
43
6
14
4
18
10
2
Player Player Player
Marker
1
2
3
Stroke Stroke
index
+
15
7
11
5
13
3
17
1
32
7
Score
Hole
1
2
3
4
5
6
74
7134 6742 6280 5812 5312
∑
37
3567 3371 3140 2906 2656
Out
37
3567 3371 3140 2906 2656
In
4
303
279
257
236
322
18
4
406
359
327
298
423
17
5
518
496
472
438
548
16
3
120
149
171
180
335
353
378
391
428
462
487
512
236
262
287
309
416
385
358
324
199
4
5
4
4
4
241
266
298
336
257
279
4
298
327
359
5
438
472
496
3
120
149
5
4
4
4
335
15
43 43
32
418
43
A
14
32 32
C
A
536
2801 2649 2477 36
32
A
13
2975
395
C
331
423
A A
9
B
12
448
C C
A
D
B
432
480
27 27
4
C
F
E
E
C
32
D B
11
13
360
B B
D
358
5
F381F F
B
F
10
B B
396
27
344
3
B
D D
E E
27
Time ODPALIŠTĚ – VZDÁLENOSTI
A3 A
E
F F
D
E
D
B
B
37
127A
F
F15 F F
F
F
A
3567 3371 3140 2906 2656
A A
4
303
147
233
F
E
A
A
B
∑
26 26
A
E E
F
4
26
480
151
D D
E E
5
E
A
E
D
E
236
B
415
D
267
4
322
164
C C
B
B 282
E
236
43
9
171
253
C C
406
299
B
C
423
299
A A
271
30
8
30
293
30
38 38
518
293
38
C C
D D D
548
C
43 43
7
17
171
4
180
259
199
281
6
297
9
353
11
3
42 42
378
8
42
27
A
391
128
B
418
134
C
A A
5
152
32
428
7
32 32
462
175
27
487
175
BD B
D
F
27
512
1
26
536
4
27 27
4
321
E
C C
236
332
F
D D
B
262
346
26
E E
A
B B
F
F F
287
355
26 26
A A
A
F
A
F
309
355
38
F F
F F
26
A
331
7
D
A A
D
3
5
D D
C
E
D D
26
E
D
F
B
38
E
324
434
B
E E
E E
358
452
F
C C
C
385
38 38
473
B B
A
Player Player Player
Marker
B
B B
1
2
3
27
497
316
+
C C
38 38
D
C
B
B
38
C
F
C
E
416
27 27
index
F F
B
30
E
DA A
D D
B B
F
F F
D
D Stroke
D
Stroke
497
30 30
E E
C
38
D
E
C
C
432
21
Red
C AC
C C
38
2
E E
A A
E
31
42
C
B
9
0
B
C C Yelow
White
Blue
D
D CD
42 42
F
A
C
B
BA
D
30
4
A
B B
27
D
A
D
BF
F
241
A A
27
B
266
0
27
6
31 31
Par
0
F
21
D
D
36
0
E
F F
C
D
B
F
F
D
298
0
E E
21
CD
B
D
30
E
336
34
0
316
3121
E C
A
B
C
30
E
358
36 36
D
B
A
C
E
1
0
34 34
21
31
5
0
E
A
AC
Player Player Player
Marker
1
2
3
4
31
EDD
A
A
E
F
E
Stroke Stroke
index
+
31
CD
C
E
F
31
E
Os.
Par
31
A
B
D
CD
C
A
31
A
C
F
31
ODPALIŠTĚ – VZDÁLENOSTI
B
F
B
E
Prosíme zarovnejte stopy v bankrech, vypichujte pitchmarky
42
po dopadu
míčů
na
jamkovišti
a vracejte vyseknuté drny
38
38
38
C
C
C původní místo.
(divoty)
na
Děkujeme!
42
36
Time
A
BC
FA
E
E
B
C
36
31
E
B
36
34
Player's Signature
D
E
B
34
A
ID:
E
C
F
F
A
HCP:
A
F
34
FA
Player 1:
D
B C
E
E
F
42
Pin Position:
D
B
E
Black
F
28
F
C
31
42
3
Date:
28
31
42
Competition:
31
A
42
2
Player
Marker
3
2
#:
1
28
Stroke Player Player
Marker's Signature
Stroke
Pinindexposition
+
1
Hole
Women
Hole
Men
Par
0
Par
0
Par
0

Podobné dokumenty

BOTAMENT DE

BOTAMENT DE   Případné vyrovnávací vrstvy musí být v každém® případě   umístěny pod tenkou dělicí rohoží BOTAMENT DE.   Před zabudováním na plochy s vysokou mechanickou resp. pojížděné plochy kontaktujte prosí...

Více

Bavte se golfem na Slapech

Bavte se golfem na Slapech Je paradoxní, že ročně do České republiky přijede hrát golf několik tisíc zahraničních golfistů, kteří nemají žádné číslo ČGF, kartu opravňující ke hře, nicméně na hřiště je pouštíme. A naopak, když...

Více

birdie karta - Golf Resort Lipiny

birdie karta - Golf Resort Lipiny a) podélné - jsou vyznačeny červenými kolíky b) příčné - jsou vyznačeny žlutými kolíky c) Dropovací zóna: Na jamkách M5 a M9, jestliže míč jako poslední protne hranici podélné vodní přek...

Více

stažení ve formátu PDF

stažení ve formátu PDF vnitřní aut pouze pro jamku č. 13 resp. 9.

Více

score card - Prague City Golf

score card - Prague City Golf pouze při hře na této jamce.

Více

SCORE CARDSSSSSSSSSSSSSSSSS - Břasy

SCORE CARDSSSSSSSSSSSSSSSSS - Břasy Nepohyblivé závady a) všechny informační, distanční či směrové tabule a reklamní billboardy b) cesta na jamkách č.4, č.5, č.8 žluté devítky a na jamkách č.4 a č.7 červené devítky c) všechny objekty...

Více

stažení

stažení The figure in black is the distance from a specific point on the course to the front of the green.

Více

PDGA Rules Comp Man Doubles CZ 2013 v3 Tisk

PDGA Rules Comp Man Doubles CZ 2013 v3 Tisk kterýmkoliv hráčem skupiny nebo rozhodčím. Všichni hráči skupiny musí být informováni o udělení varování a musí být zaznamenáno do skórkarty. F. Porušení pravidel, které vyús v jeden nebo více tre...

Více