30% sleva do 30. června

Transkript

30% sleva do 30. června
-1-
30% sleva
S – 17
do 30. června
Lékařství a zdravověda
Vybrané svazky zašleme na dobírku s připočítáním 100 Kč poštovného. Při placení předem
na bankovní konto je poštovné poloviční. Máme dobře
fungující
záznamovou
službu na knihy, které hledáte. Stačí zaslat seznam.Objednávejte e –
mailem: [email protected] nebo telefonem 728 655 233.
Selected goods send you after payment in advance (of adding postage - 350 CZK) to our bank
account.Transfer of CZK to EUR according to current exchange rate applicable on the day of order.
Order by e-mail: [email protected].
Gewünschte Artikel übersenden wir Ihnen nach Vorausbezahlung (inkl. Postgebüre
– 350 CZK) auf Bankkonto des Antiquariats. Übertragung CZK – EUR nach aktuellem
Kurs am Tag der Bestellung.
Bestellungen per E-mail: [email protected]
OBSAH
Odborné knihy o lékařství str. 1 – 2
Psychologie a psychiatrie
str. 2 - 3
Knihy o zdravovědě str. 3 - 4
Léčitelé a alternativní medicína str. 4
______________________________________________________
Nezapomeňte prosím uvést číslo seznamu a autory knih, o které
máte zájem. Podstatně tím urychlíte vyřízení objednávky
Odborné knihy o lékařství
Bergmann Paul
Brechmann H.
Dufour Pierre
Praktischer Hausschatz der Heilkunde (Berlin 191O) pův.
CZK
zdobená vazba ilustr. 24O kresbami a 67 barevnými
obrazy, 1 1O8 stran. perfektní stav,
1 25O.Neuer Hausfchatz der Heilkunde (1942), 1 115 str.
stovky kreseb a barevná příloha na křídovém papíru
850.-
Dějiny prostituce V. – VIII. (1926) váz. v jedné knize, obrazová
příloha, celkem 935 stran,
850.-
DIE FRAU ALS HAUSÄRZIN – (Stuttgart 19O5) oův. zdobená vazba, bohatě ilustr.
1 O25 stran, původ. barev. litografické přílohy,
S – 17 (aktualizováno 17. 5. 2015).
1 25O.-
-2-
DOMÁCÍ LÉKAŘ
Tisíce návodů a postupů, jak si různé nemoci a
léčit doma (2002) pův. vaz. lamino, 656 stran,
neduhy
Fischer – Duckelmann - Die Frau als Hausarztin (vyd. asi 192O) váz. v celoplátěně,
bohatě ilustr. 1 038 stran,
250.-
85O.-
INSIGNIA MEDICORUM IN HUNGARIA - 17 tabulí s barevnými znaky
starých lékařských rodů v Maďarsku. Formát 28 x 41 cm,
text něm. a anglicky. Vydal
Mediompex Budapešť 1982.
850.Vhodné k zarámování jako závěsné obrazy.
Duniewicz A.
Dylevský-Trojan
Horálek Fr.
Neuroinfekce (1995), ilustr.
Somatologie I. – učebnice pro zdravot. školy (1990), PV lamino,
ilustr. 319 str.
250.-
Konzervativní léčba chorob ženských (1937), váz. 342,
120.-
180.-
CHINESISCHE AKUPUNKTUR UND MOXIBUSTION – Lehrbuch der chinesischen Hoschulen
für Traditionelle Chinesische Medizin, (1988) pův. vaz. lamino,
formát 2O x 27 cm, ilustr. kresbami, 472 stran,
75O.Junying - Wühr
Materia medica der Chinesischen Arzneimitteltherapie (1993) pův. vaz.
lamino, formát 2O x 27 cm, 4O2 stran, nová kniha,
45O.Kábrt – Valach
Stručný lékařský slovník (1984) PV lamino 396 stran, 2x
250.-
Knobloch J. a kol.
Kolektiv
Koštíř Josef
Kulel a kol.
Lukl Pavel
Kniha o zdraví a nemoci (1959) PV bez ob. ilustr. 494 stran, jako
příloha barev. anatomické tabule,
Domácí lékař (1975) PV s ob. 587 stran, ilustrováno kresbami a foto,
Biochemie (1974) PV s ob. ilustr. 564 stran,
Příručka pro zubní techniky (Brno 1942) váz. ilustr. 253 stran,
Vnitřní lékařství (SZN 1965) PV bez obálky, bohatě ilustr. kresbami
A čb a b arev. Fotografiemi, 747 stran,
35O.-
35O.350.150.45O.-
MEDICINA IN NUMIS (Budapešť 1979) vyobrazení 76 historických mincí vztahujících se
k medicíně, text německy a anglicky, 120 stran,
250.-
Nečas a kol.
250.-
Obecná biologie (1970),str. 760, učeb. pro lékař. fakulty
Ratgeber in gesunden und kranken Tagen (Leipzig 1912 )I. - II. 732 stran, 2 knihy PV
obsahuje také herbář léčivých rostlin, mnoho ilustr.
Riedl L.
Arsen – monografická studie (1941) váz. 175 stran,
Schneider – Vogt
Commentar zur siebsten Ausgabe österreichischen Pharmacopoe III.
(Wien 1890) váz. 275 stran,
S – 17 (aktualizováno 17. 5. 2015).
1 200.250.-
350.-
-3-
Slezáková L. a kol.
Ošetřovatelství pro zdravotní asistenty I. – IV. (2007) čtyři knihy
váz. a ilustr. celkem 748 stran. věnováno oborům: interna, pediatrie,
chirurgie, gynekologie a další.
Soudní lékařství pro právníky (1958), váz. bohatá
fotodokumentace, 558 stran,
Trojan Stan. MUDr. Biologie člověka v obrazech (1976) barev. 8O kartonových tabulí
volně v pouzdře, barevnáý tisk,
450.-
Tesař Jaromír
450.25O.-
VESALIUS ANDREAS - D HUMANI CORPORIS FABRICA (Budapešť 1972) pův. vaz. s ob.
formát 24 x 33 cm, ilustr. Rerprint slavného lékařského díla z roku
1543, 112 stran s reprodukcemi původních rytin,
450.Urban František
Vymazal J. a kol.
Stomatologie (1976) PV bez ob. ilustr. 356 stran,
Základy obecné neurologie (1975) PV bez ob. ilustr. 371 stran,
250.25O.-
Psychologie, psychiatrie a pedagogika
Cangelosi J. S.
Černoušek Michal
Černý Josef
Drtil Jiří
Dušek K. a kol.
From Erich
Grof Stanislav
Strategie řízené třídy (1994) kart s ob. 283 stran,
Sen a snění (1988) kart s ob. 187 stran, ilustr.
Snahy a práce učitele (19O4) kart. s ob. 44O stran,
Aktuální drogové závislosti (1978) kart s ob. 94 stran,
První pomoc v psychiatrii (1975) kart s ob. 252 stran,
Člověk a psychoanalýza (Svoboda 1967), PV s ob. 212 stran,
Psychologie budoucnosti (2OO2) PV s ob. 366 stran,
Hlava Karel
Úvod do pedopathologie a nauka o výchově slabomyslných (193O)
13O stran, pro 4. roč. Ústavů učitelských,
8O.Chování, subjekt, psychika (1971) kart. s ob. 2OO stran,
8O.Lidská agresivita (1975), kart.
48.Sexuální život a jeho nedostatky (1948) brož s ob. 251 stan, ilustr.
70.Psychologie řízení (1982) PV s ob. 298 stran,
15O.Soudní psychiatrie pro právníky a lékaře (1965) PV bez ob. footpříloha,
41O stran,
35O.Súčasná psychológia v kapitalistických krajinách (1966) PV
407 stran, slovensky,
150.Zázračná paměť a jak ji vypěstovati ku praktickým účelům (asi 1920)
brož s ob. 150 stran,
80.Psychologie (1951) PV s ob. 491 stran,
250.Umění jednat s lidmi (1985) PV s ob. 195 stran,
8O.Co vás nenaučí na Harvardu – aneb jak úspěšně podnikat (1992)
kart s ob. 278 stran,
8O.Učebnice experimentální psychologie (1969) PV bez ob. 37O stran,
25O.-
Holas Emil
Hollitscher W.
Hynie Josef MUDr.
Khol Josef
Knoblochovi F. a J.
kolektiv
Jarušek J.
Kornilov a kol.
Levi Vladimír
McCormack M. H.
Meili R. a kol.
Randall Housk
Piersing – obrazová monografie (1998) pův. vaz s ob. formát,
24 x 28 cm, perfektní stav,
Rückerová – Voglerová Učení bez stresu – základy a cvičení (1994) kart s ob. 141, ilustr.
Sargent St.
Základy psychologie (1947), PV , 401 stran, an1
Stoppardová M.
Dospívajícím dívkám (1992) kart. s ob. 161 stran,
Toman Jiří
Jak zdokonalovat sám sebe (198O) PV bez ob. ilustr. A. Born, 32O str.
Vondráček Vl.
Úvahy psychologicko - psychiatrické (1981) kart s ob. 224 stran,
Vondráček – Holub Fantastické a magické s hlediska psychiatrie (Avicenum 1972)
pův. vazba s ob. bohatě ilustr. kresbami a foto, 472 stran,
Zvolský Petr
Genetika v psychiatrii (1977) kart. s ob. 264 stran,
S – 17 (aktualizováno 17. 5. 2015).
8O.6O.25O.48.80.150.25O.-
250.8O.150.6O.15O.12O.-
750.12O.-
-4-
Knihy o zdravovědě
AN – 1
Amenová – Dobinsonová
Pryč s břichem (1996) pův. vaz. lamino, ilustr. 120 stran 150.-
Fenfiwicková E.
Velká kniha o matce a dítěti (2OOO) pův. vaz. lamino, mnoho barev.
fotografií, formát 22 x 28 cm, 253 stran, perfektní stav,
35O.-
Meredith F. L.
Majocchi A.
Majocchi A.
Dvanáct hodin zdravovědy (1938) PV s ob. 44O stran, perfektní stav,
Lékaři bdí (1947) PV s ob. 239 stran, perfektní stav,
Život chirurgův (1947) PV s ob. 3O5 stran, perfektní stav,
Murkoffová H. a kol. Co čekat v radostném očekávání - kniha pro nastávající maminky
(2004) pův. vaz. lamino. ilustr. 593 stran, nová kniha,
150.15O.15O.-
180.-
Mých prvních dvanáct měsíců – poradce pro mladé rodiče, brož. foto a text,
Parygin B. D.
Sociální psychologie jako věda (1968) kar s ob. 191 stran,
Pollak Kurt
Medicína dávných civilizací (1973) kart s ob. 334 stran,
2x
Pondělíček a kol.
Jak se lidé milují (1990) ilustr. fotografiemi, brož. 3x
Pondělíček a kol.
Lidská sexualita (1974) PV s ob. 383 stran,
První rok krok za krokem – speciál časopisu Miminko (2008) brož. ilustr.
30.7O.60.60.15O.30.-
RODINNÁ ENCYKLOPEDIE ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY (1997) pův vaz. lamino, mnOha barev.
foto a kreseb, formát 2O x 26 cm, perfektní stav,
35O.-
Švejcar Josef
Péče o dítě (1976) PV s ob. ilustr. str. 363, velký formát,
DTTO (Ostrava 1991) 102 stran, velký formát, 2x
150.80.-
Léčitelé a alternativní medicína
Šimsa Jan
Zentrich J. A.
Zentrich J. A.
Přírodní léčba a domácí lékař II. (1920), 455 stran, bohatě
ilustr., vlepen barev. rozkládací model lidského těla
Bylinářská poradna 1 aneb 144 otázek a odpovědí (1991), kart.
Věčně zelené naděje (1990), kart. 405 stran, nová kniha, 4x
250.60.80.-
__
Nenašli jste v seznamech knihy, které hledáte? Využijte naši dobře
fungující
záznamovou službu. Stačí zaslat jejich seznam (autor, název, rok
vydání) na náš e – mail: [email protected]. Jakmile se takové knihy objeví
v nových výkupech, přednostně vám je nabídneme.
Seznamy průběžně doplňujeme
S – 17 (aktualizováno 17. 5. 2015).
-5-
S – 17 (aktualizováno 17. 5. 2015).

Podobné dokumenty

Knihy o duchovních naukách a esoterice

Knihy o duchovních naukách a esoterice Vybrané svazky zašleme na dobírku s připočítáním 100 Kč poštovného. Při placení předem na bankovní konto je poštovné poloviční. Máme dobře fungující záznamovou službu na knihy, které hledáte. Stačí...

Více

MRSA sanitace octenidiny

MRSA sanitace octenidiny Nárůst incidence MRSA (methicillin-resistFntní Staphylococcus aureus), a multiresistentního nozokomiálního patogenu, představuje velký klinický problém z hlediska nemocniční hygieny MRSA může způs...

Více

IS RGU - OPTI

IS RGU - OPTI funkce pro generace objednávek nakupovaných materiálů, sestav materiálových potřeb a poptávek na nakupované materiály. Další funkcí je vedení ceníků jednotlivých nakupovaných materiálů. Součástí mo...

Více

Kultivační vyšetření

Kultivační vyšetření setkat s různým počtem i s různými definicemi variet. Před 2. světovou válkou to byl náš nejhojnější dermatofyt. Spektrum jeho zvířecích hostitelů je značně široké, většinou ale infekční řetězec za...

Více

S – 05 Knihy o přírodě, (fauna a flora)

S – 05 Knihy o přírodě, (fauna a flora) Vybrané svazky zašleme na dobírku s připočítáním 100 Kč poštovného. Při placení předem na bankovní konto je poštovné poloviční. Máme dobře fungující záznamovou službu na knihy, které hledáte. Stačí...

Více

Knihy o české a světové historii

Knihy o české a světové historii Vybrané svazky zašleme na dobírku s připočítáním 100 Kč poštovného. Při placení na bankovní konto je poštovné poloviční. Máme dobře fungující

Více

Verze pro tisk - Karl-May

Verze pro tisk - Karl-May odpovĕď "čtenáři z Westfalska": "Autor dobrodružných povídek 1881 sám navštíl všechny krajiny, které jsou scénami jeho vyprávĕní. Nedávno se vrátil z cest do Ruska, Bulharska, Konstatinople, atd., ...

Více