Mapy na Googlu

Komentáře

Transkript

Mapy na Googlu
Referát do předmětu Geografické informační
systémy
Jaroslav Hořejší – hor412
Obsah
Základní funkce map na Googlu
API Key
Průvodce vytvořením mapy
Ovládací prvky a události
Značky
Soubory pro načtení dat do mapy
Funkce Street View Object
Další funkce
Literatura
Závěr
Základní funkce Google
Maps
 Základní funkce umožňují zobrazit
mapu jako automapu, satelitní
mapu a terénní mapu.
 Kromě toho mapa umožňuje
zobrazit sílu automobilové dopravy
a dopravní nehody , ale toto je
přístupné hlavně v USA a v
západní Evropě. V jiných částech
světa je tato funkce nefunkční.
 Je tu funkce na označení trasy na
mapě, po které můžeme jít pěšky,
autem, či veřejnou dopravou a je
doplněna délkou trasy v km.
 Dále si můžeme zobrazit na mapě
mraky a fotky. Google plně
spolupracuje s Wikipedii a
Youtube, díky tomu si můžeme
nechat zobrazit informace o místu,
a případně video tykající se tohoto
místa
API Key
Aby jsme mohli použít Google Maps API
potřebujeme tzv „API Key“, který je také
poskytován zdarma, ale mapa musí být volně
přístupná.
Např.:
„ABQIAAAAovB1oN6cZCEVglIaDRTSsRTvsyFt1o
uJJbw8A6m4sq0ojyE9SRSZbvsIG76L9WAYavoUV
TRE-liH1A“
 Při vytváření map můžete použít „Google Ajax
API, který umožňuje práci použití jednoho „API
klíče“ a jednoho „Namespace“ pro všechny API
knihovny(Google Maps API, Google Search API,
Google Feed API)
Průvodce vytvořením
mapy
Do své stránky můžeme jednoduše vložit bod
na mapě pomocí tzv. Wizardu, který vygeneruje
kód, který se vloží do stránky.
Nemusíme používat wizard ,stačí použít adresu
své stránky, a pak si mapu sami můžeme
naprogramovat.
Na každé stránce , kde jsou Google Maps musí
být vložen „API Key“
Mapy se programují pomocí JavaScriptu a OOP
Vždy se musí ověřit funkčnost JavaScriptu v
prohlížečích pomocí metody
GBrowserIsCompatible()
Ovládací prvky a události
Každý objekt má k dispozici události a
posluchače
Můžeme taky vytvořit vlastní událost pomocí
třídy GEvent
 Google Maps Api taky obsahují ovládací prvky
 Lze taky vytvořit svůj ovládací prvek
Ovlivnit pozici ovládacího prvku na mapě
Můžeme taky kreslit tzv. „Polines“ neboli
lomených čar
Značky
Při vytváření map můžeme vytvořit postranní
lištu, s odkazy na značky, či pole s vybráním
Můžeme vytvořit značky, které ukazují na
bod, který si zvolíme a může obsahovat
popis. Tyto značky mohou vypadat jinak, buď
tím, že, použijeme ikony značky
předefinované Google Maps , nebo jsi je
můžeme vytvořit. V popisu značky můžeme
použit záložky, odkazy, obrázky, čí můžeme
vytvořit tzv. text po najetí myši na značku
Soubory pro načtení dat do
mapy
Dále můžeme používat při vytváření map
soubory XML, Plain Textu a souborů JSON, či
souboru KML.
Můžeme mít například v souboru XML
uloženou délku a šířku
Dále můžeme načíst geografické informace ze
souboru KML, které pochází z programu
Google Earth
V souborech může taky být uložena barva
jednotlivých bodů .
Funkce Street View
Object
Tato funkce umožňuje
zobrazit místo tak,
jako kdyby jsme na
tom místě stáli.
Můžeme se podívat
např. na ulici v celé
ose 360 stupňů.
Dělá se to pomocí
objektu
GStreetviewPanora
ma

Funkce Street View
Object
Musí se vytvořit tzv. kontejnér s DOM uzlem ,
aby se Street Flash Viewer inicializoval.
Doporučuje se velikost obrazu 200 na 200
pixelů, protože pak obraz zabírá hodně
paměti.
Street View požaduje podporu Flash pluginu.
Street View Points of View (POV) definuje
místo kamery, ale orientaci ne.
Vlastnosti bodu jsou definovány pomocí
objektu Gpov a literálů yawn, pitch a zoom.
Další funkce
Dále můžeme použít nadpisy ovládání v různých
jazycích. Seznam jazyků je napsán na Google,
které můžeme použít.
Dále je možné změnit standardní velikost mapy.
Lze doplnit mapu o další pomocnou mapu, jak v
automapovém zobrazení, tak i v satelitním, či
terénním zobrazení
Dále můžeme doplňovat mapu o vzdálenosti
mezi místy(body)
Můžeme taky nastavit podbarvení celé mapy
Dále můžeme převádět adresy na koordináty na
mapě
Odkazy
maps.google.com
econym.googlepages.com/index.htm
code.google.com/intl/cs/apis/maps/documentation
clanky.gug.cz/2008/04/google-maps-api.html
clanky.gug.cz/2008/04/google-ajax-api.html
maps.google.com/support/bin/answer.py?hl=cs&a
Závěr, dotazy
Děkuji za pozornost!

Podobné dokumenty

VirtualBox 2.1.4 – desktopová virtualizace

VirtualBox 2.1.4 – desktopová virtualizace VirtualBox – dektopová virtualizace

Více

3-SAT. 3-SAT Vstup: logická formule

3-SAT. 3-SAT Vstup: logická formule 9.8 Některé další NP-úplné problémy

Více

Usnesení - Městský úřad LOKET

Usnesení - Městský úřad LOKET vydal Okresní soud v Karlových Varech, .j. 26Exe844/2011-7, ze dne 11.4.2011, kterým byla na ízena exekuce k vymožení povinnosti povinného: Romské ob anské sdružení-Karlovy Vary, Nejdecká 247/10, 3...

Více

bakalářská práce esop minimalizace logických funkcí

bakalářská práce esop minimalizace logických funkcí snadnou modifikaci a optimalizaci na řešení konkrétních úloh. Tento princip má ovšem i své velké nevýhody, které jsou důvodem proč se v praxi příliš nepoužívá. Největší nevýhodou toho mechanismu je...

Více