GS 8010

Transkript

GS 8010
NÁVOD
K OBSLUZE
GS 8010
Důležité bezpečnostní informace
1)
Přečtěte si pečlivě návod před použitím přístroje.
2)
Postupujte podle všech bezpečnostních pokynů.
3)
Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem.
4)
Nezakrývejte žádné ventilační otvory přístroje.
5)
Neumísťujte v blízkosti tepelných zdrojů. Také další elektrické přístroje (jako například zesilovače, atd.) musí být
v bezpečnostní vzdálenosti od tuneru.
6)
Neměňte žádné prvky zdroje energie, zejména neměňte nebo neupravujte napájecí kabel 220 V.
7)
K tuneru připojujte pouze doplňky, které splňují bezpečnostní normy a byly schválené výrobcem nebo dovozcem.
8)
Vypínejte tuner z elektrické sítě a od antény během bouřky, hrozí nebezpečí blesku nebo selhání rozvodné elektrické
sítě.
9)
Veškeré opravy tohoto zařízení může provádět pouze servis autorizovaný výrobcem nebo dovozcem.
10) Nevystavujte tuner přímému slunečnímu záření, vysoké vlhkosti ani extrémním teplotám.
Bezpečnostní symboly a normy pro zařízení
1
Obsah
I.
Základní informace ........................................................................................................................................................ 3
1. Obsah balení ............................................................................................................................................................ 3
2. Hlavní parametry ...................................................................................................................................................... 3
II.
Instalace
...............................................................................................................................................................
1. Přední panel .............................................................................................................................................................
2. Zadní panel ..............................................................................................................................................................
3. Dálkové ovládání .....................................................................................................................................................
4. Připojení přijímače ...................................................................................................................................................
4
4
4
5
6
III. Použití přijímače ............................................................................................................................................................ 7
1. První spuštění ...........................................................................................................................................................8
1.1. Uživatelské nastavení ...................................................................................................................................... 8
1.1.1. Nastavení času ...................................................................................................................................... 8
1.1.2. Rodičovský zámek ................................................................................................................................ 8
1.1.3. Nastavení jazyka ................................................................................................................................... 9
1.1.4. Nastavení AV ......................................................................................................................................... 9
1.1.5. OSD nastavení ...................................................................................................................................... 9
2. Instalace ............................................................................................................................................................. 10
2.1. Nastavení družic ............................................................................................................................................ 10
2.1.1 Nastavení antény ................................................................................................................................ 10
2.1.1.1. Instalace jednoho satelitu ....................................................................................................... 10
2.1.1.2. Instalace 2 - 4 satelitů ........................................................................................................... 11
2.1.1.3. Instalace pozicionéru DiSEqC 1.2 nebo USALS ................................................................... 11
2.1.2. Ladění ................................................................................................................................................. 12
2.1.3. Rozšířené ladění a Ladění TP ............................................................................................................. 12
2.1.4. Úprava TP & satelitů ........................................................................................................................... 13
2.2. Nastavení DVB-T .......................................................................................................................................... 14
3. Úprava kanálů ....................................................................................................................................................... 15
3.1. Kanálový manager .......................................................................................................................................... 15
3.2. Úprava favoritních ........................................................................................................................................... 17
4. Systémové nastavení ............................................................................................................................................. 17
5. USB
............................................................................................................................................................. 17
6. Podmíněný přístup CI ............................................................................................................................................ 18
7. Časovač ............................................................................................................................................................. 18
8. Funkce dostupné přímo z dálkového ovládání ...................................................................................................... 19
8.1. Seznam kanálů .............................................................................................................................................. 19
8.2. Změna kanálů ................................................................................................................................................ 19
8.3. Změna hlasitosti ............................................................................................................................................. 20
8.4. TV/RAD .......................................................................................................................................................... 20
8.5. MULTI ............................................................................................................................................................. 20
8.6. AUDIO ............................................................................................................................................................ 20
8.7. SAT ............................................................................................................................................................. 20
8.8. EPG ............................................................................................................................................................. 21
8.9. INFO ............................................................................................................................................................. 21
8.10. V.FORMAT .................................................................................................................................................... 22
8.11. SIG ............................................................................................................................................................. 22
8.12. FIND ............................................................................................................................................................ 22
8.13. TIME ............................................................................................................................................................. 22
8.14. FAV ............................................................................................................................................................ 22
8.15. TTX ............................................................................................................................................................. 23
8.16. Sub.T. ............................................................................................................................................................ 23
8.17. LAST ............................................................................................................................................................. 23
8.18. A/R ............................................................................................................................................................. 23
8.19. PAUSE .......................................................................................................................................................... 23
IV. Technické parametry ................................................................................................................................................... 24
2
I. Úvod
1.
a.
b.
c.
d.
e.
2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obsah balení
Satelitní přijímač
Dálkový ovládač
Baterie pro dálkové ovládání
Uživatelská příručka
HDMI kabel (volitelný)
Hlavní parametry
Přijímač, pracující v rozhraní standardním (SD) a High Definition (HD), MPEG 2 a MPEG 4 AVC/H.264
Výstupní signál digitální HDMI (HDCP), pomocí analogové složky (YPbPr)
Dekódování audio ISO/IEC13818-3 (MPEG-2 audio / MUSICAM), Dolby AC-3
Plně v souladu s MPEG-S¬ & DVB-S2, DVB standardní
Vestavěný USB 2.0 slot na předním panelu
Frekvence signálu 950 - 2150 MHz z převaděče signálu
Současně skenování ze 4 satelitů
Příjem SCPC / MCPC v pásmu Ku / C
Příjem signálu ze SR 1 ~ 45 Ms/s
Rozlišení video signálu na výstupu 480p, 576p, 720o, 1080i
7-denní EPG (elektronický programový průvodce)
Vícejazyčné menu
Paměť 10 000 TV / Rádio
Časovač
Hodiny
5 listů seznamu oblíbených položek bez omezení množství kanálů
Bohaté funkce pro úpravu programů
Třídění: podle abecedy, satelitů, systému kódování, transpondérů
Mazání, přesun, úprava oblíbených
Rodičovská pojistka, bránící přejmenování
Možnost ručního skenování pomocí PID
Digitální optický audio výstup S/PDIF
Kontrola natáčecího zařízení protokolem DiSEqC 1.2 a USALS
2 sloty pro CI moduly CAM přístupu (Viaccess, Seca, Irdeto, Nagravision, Cryptoworks a další)
Čtečka karet
Tuner digitální pozemní televize (DVB-T)
3
II. Instalace
1.
Přední panel
•
•
•
•
•
•
POWER:
CHANNEL ▲/ ▼:
VOLUME ◄ / ►:
EXIT:
MENU:
OK:
•
DISPLAY:
•
•
•
•
SYMBOL ROZLIŠENÍ:
USB:
VSTUP KARTY:
VSTUP MODULŮ:
2.
vypnutí / zapnutí zařízení
pohybem kurzoru nahoru / dolů zvolíte kanál
změna hlasitosti, změna parametrů v položkách menu
ukončení režimu Menu
zobrazení Menu na obrazovce
potvrzení volby v Menu, zobrazení, výběr kanálu v režimu volby kanálu, potvrzení zvolených změn v Menu
ukazuje číslo kanálu, název kanálu, dodatkové informace, čas v pohotovostním režimu
tuneru
ukazuje rozlišení programu
vstup pro zapojení USB pro aktalizaci programu, seznam kanálů, atd.
čtečka karet - slouží k umístění karty
2 sloty pro umístění modulů CAM
Zadní panel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
4
IF INPUT:
IF OUTPUT:
TV SCART:
VCR SCART:
VIDEO:
AUDIO L:
AUDIO R:
Y:
Pb:
Pr:
HDMI:
S/PDIF:
ANTENNA:
TV/VCR:
POWER SUPPLY:
AC SWITCH:
E SATA:
RS-232C DATA PORT:
1
3
5
2
4
6 7
8 9
10
18
11
17
12
13
15
16
14
vstup z LNB
výstup z přístroje do dalšího přístroje; aktivní v případě pohotovostního režimu přístroje
SCART výstup do televize
SCART výstup do videorekordéru
kompozitní výstup CINCH video
CINCH výstup levého kanálu zvuku
CINCH výstup pravého kanálu zvuku
komponentní výstup video signálu
komponentní výstup video signálu
komponentní výstup video signálu
digitální výstup audio i video
digitální zvukový (optický) výstup
vstupní signál pozemního vysílání (DVB-T)
výstup signálu pozemní antény pro další přijímač
napájení 90 - 240 V~, 50 / 60 Hz
síťový přepínač
zásuvka pro připojení externího pevného disku
zásuvka pro připojení k PC
3.
Dálkový ovladač
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TV/RAD:
MULTI:
AUDIO:
SAT:
0~9:
Strana ▲/ ▼:
MENU:
EXIT:
11.
12.
13.
14.
15.
VOL + / - :
CH ▲ / ▼ :
OK:
EPG:
INFO:
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
V.FORMAT:
SIG:
FIND:
TIME:
FAV:
TTX :
SUB.T:
LAST:
A/R:
PAUSE:
F1:
HDD:
vypnutí / zapnutí úsporného režimu
vypnutí zvuku
přepínání mezi TV a rádiovými kanály
menu funkce multifeed
výběr audio / změna jazyka
zařazení kanálu do seznamu satelitů
číselné klávesy: výběr čísla kanálu nebo označených položek v Menu
přesun o celé strany v seznamu kanálů
zapnutí / vypnutí Menu
ukončení režimu Menu nebo návrat do předchozí úrovně bez výběru
položky Menu
zesílení / zeslabení hlasitosti
přepínač kanálů
potvrzení volby kanálů v seznamu kanálů nebo potvrzení volby v Menu
elektronický programový průvodce
zobrazení informací o vybraném kanále, dále zobrazuje krátké informace o programu
změna rozlišení na komponentím výstupu a výstupu HDMI
ukazuje intenzitu a kvalitu signálu aktuálního kanálu
vložení časovače
zobrazení menu nastavení času
zobrazení seznamu oblíbených kanálů
zobrazení teletextu
zobrazení titulků
návrat k poslednímu zvolenému kanálu
nastavení poměru obrazovky 4:3 nebo 16:9
zastavení obrazu pro prohlížení
klávesová zkratka
klávesy k obsluze funkcí PVR přes SATA
a. HDD
- seznam nahrávek
b. REC
- nahrávání
c. STOP - ukončení
d. PLAY
- přehrávání
e. FR
- rychle zpět
f. FF
- rychlý posun vpřed
g. SL
- pohyb zpět
h. SF
- pohyb vpřed
i. JR
- pohyb zpět po skocích
j. JF
- pohyb vpřed po skocích
5
4.
Připojení přijímače
Následující diagramy popisují některé způsoby připojení přijímače k anténě a spolupracujících zařízení (TV, VCR, atd.).
V případě použití jiných zařízení, kontaktujte lokálního zástupce nebo distributora pro odborný servis.
Připojení k TV tuneru s podporou pro rozlišení HD (1080i, 720p, 576p),
s podporou výstupu složky (YPbPr)
•
•
•
připojte kabely CINCH YPbPr pro výstup z TV přijímače
připojte kabely CINCH s audio výstupem L a R k televizi
pomocí kláves V. FORMAT nastavte rozlišení tuneru
Připojení k TV tuneru s digitálním rozhraním výstupu HDMI
•
propojte HDMI kabel výstupního konektoru do TV;
všechny signály jsou přenášeny (video a audio)
nastavte rozlišení obrazu pomocí tlačítka V. FORMAT
•
Připojení k AV zesilovači
•
připojte optickým kablem S/PDIF audio výstup
k zesilovači
zvolte AUDIO na klávesnici dálkového ovládání,
nastavte jako Dolby Digital Audio
•
6
III. Použití přístroje
Obecná podpora pro přijímač
Ovládání Menu bylo nastaveno pro maximální zjednodušení všech operací. Nicméně, vzhledem k velkému množství nabídek,
je třeba počítat s tím, že přístup k některým prvkům bude vyžadovat používání klávesnice ovladače. Proto je před popisem
každé funkce uvedeno použití dálkového ovládače, aby se usnadnilo nastavení.
Některá tlačítka mají více funkcí. Záleží na tom, ve které z nabídek Menu jsou použity.
Pohyb v menu vyžaduje použití několika kláves, společných pro každou funkci. Jsou to:
•
•
•
•
•
•
•
•
▼
▲
►
šipka (kurzor) stanoví, přechod k dalšímu bodu Menu
šipka (kurzor) nahoru, přechod na předchozí bod Menu
šipka (kurzor) vpravo, přechod do sousedního sloupce Menu (je-li zobrazen na obrazovce a ve druhém sloupci
jsou další titulky), nebo mění hodnotu podsvětlené funkce
◄
šipka (kurzor) vlevo, přechod do sousedního sloupce Menu nalevo, nebo mění hodnotu podsvětlené funkce
OK
vstup do vybrané položky Menu, zobrazí seznam dostupných hodnot bodu, schválení změn
EXIT výstup z Menu
MENU vstup do Menu, v průběhu procházení Menu návrat na předchozí stránku
„dvojitá šipka” nahoru / dolů - umožňuje rolování po celých stránkách obrazovky během hledání v Menu nebo seznamu
kanálů
Téměř v každém okamžiku jsou při procházení menu na obrazovce tipy, které popisují klávesovou nabídku a dostupné
možnosti.
1.
První spuštění
Pokud přijímač nemá seznam kanálů, objeví se po prvním spuštění nabídka s žádostí o výběr jazyka. Stejná obrazovka se
také zobrazí, pokud přejdete do továrního nastavení (Menu - > Systémové nastavení / Tovární nastavení).
Pomocí šipek vyberte preferovaný jazyk a potvrďte tlačítkem OK.
Objeví se Hlavní menu obrazovky.
Pokračujte ve výběru pomocí kláves.
7
1.1.
Uživatelské nastavení
Menu - > ▼- > ►
Na tomto místě si můžete nastavit všechny parametry společné pro přijímač.
1.1.1.
Nastavení času
Menu - > ▼- > ►- > OK
Aktuální čas
Stiskem OK se zobrazí menu pro nastavení času.
Dostupné možnosti:
•
Auto - čas bude stažen automaticky z teletextu kanálu, který je zobrazen.
POZNÁMKA!
V případě přepnutí na kanál mimo časové pásmo
ČR, mohou hodiny ukazovat jiný čas, než je čas v ČR.
nabídka časového pásma - nastavení časového pásma. ČR je
v pásmu GMT +01:00
zapnutí / vypnutí letního času (pomoci kláves ◄►)
Stisknutím klávesy ► na položce Čas přepnete řežim z automatického
na uživatelský. V tomto režimu je automatické nastavení vypnuto.
Všechny údaje musí být nastaveny jen z dálkového ovladače.
nastavení roku, měsíce a hodiny - údaje nastavte pomocí číselné klávesnice dálkového ovládače
•
Po provedení nastavení stiskněte 2x klávesu EXIT pro návrat do menu Nastavení uživatele.
Stiskněte ▼- > OK a vstoupíte do:
1.1.2.
Rodičovský zámek
Tato sekce Vám umožňuje blokovat heslem přístup na různé kanály nebo přístup k Menu. Na horní části obrazovky jste vyzváni
k zadání hesla, které je předvolené na hodnotu 0000.
Po zadání továrního hesla se zobrazí se následující obrazovka.
Umožňuje:
•
hlavní zámek ON / OFF: vypnutí / zapnutí zámku Menu (pomocí kláves◄►)
omezení věku: nastavení kontroly věku diváků (▼, změny klávesnicí
◄►), umožňuje omezit přístup k vybraným programům pouze v případě vložení hesla (TV stanice musí vysílat informace o doporučeném
věku sledovaného programu)
změna hesla na Vaše vlastní (kurzor dolů, vložte čtyřmístné heslo),
potvrďte v dalším odstavci (přechod šipkou dolů)
•
•
Po nastavení stiskněte EXIT pro návrat do menu Nastavení uživatele.
8
1.1.3.
Nastavení jazyka (▼, OK)
Na tomto místě si můžete nastavit:
•
•
•
Jazyk OSD (Menu) - (pomocí kláves ◄►)
Jazyk zvuku, v případě programových kanálů, které vysílají ve více než
jednom jazyce (například Eurosport), je ve výchozím nastavení zvolena
jazyková verze - ▼, (změna klávesami ◄►)
Jazyk titulků - obdobně jeko v předchozím bodě - ▼, (změna klávesami
◄►)
Odchod a návrat do nabídky Uživatelské nastavení použijte klávesu EXIT.
Pokračujte další nabídkou
1.1.4.
Nastavení AV (▼, OK)
Dostupné varianty (pro výběr použijte klávasu ▼, pro změny klávesy ◄►)
•
•
•
•
•
Formát obrazovky - 4:3 nebo 16:9
Rozlišení - 1080i, 720p, 576p
Formát obrazu - určuje, jak bude přijímač zobrazovat obraz vysílaný
v jiných, nestandardních poměrech. Celá obrazovka - obraz bude rozložen na celou obrazovku. Letter box - obraz bude v poměru 4:3
SCART výstup - typ signálu video výstupu - SCART, CVBBS (kompozitní)
nebo RGB; předvolen je RGB
HDMI výstup - identifikuje zdroj sběru signálů pro digitální výstup HDMI.
Lze zvolit RGB nebo YpbPr. Předvoleno RGB.
Pro odchod a návrat do nabídky Menu použijte klávesu EXIT.
1.1.5.
OSD nastavení
Dostupné varianty (pro výběr použijte klávasu ▼, pro změny klávesy ◄ ►):
•
•
•
Zobrazení infořádku - určuje, jak dlouho má být zobrazena informace
o programu po přepnutí kanálu nebo stisknutí tlačítka INFO na dálkovém ovladači
Průhlednost OSD - stupeň průsvitnosti grafiky
Prodleva spořiče - určuje čas, po kterém přejde obrazovka do režimu
spořiče obrazovky. Důležité pro LCD TV nebo plazmové TV.
Po provedení nastavení, stiskněte 2 x klávesu EXIT pro návrat do menu.
Dalším krokem je programování kanálů z družice. Zvolte klávesou ▲ nabídku INSTALACE v Menu a potvrďte klávesou OK.
9
2.
Instalace
Nyní si musíte zvolit zdroj signálu. Zvolte Nastavení satelitu. Potvrzením
klávesy OK na položce Nastavení satelitu vstoupíte do programování satelitních kanálů. Nebo zvolte Nastavení DVB-T a potvrzením klávesou OK
pokračujte do programování pozemního vysílání.
2.1.
Nastavení družic
2.1.1.
Nastavení antény (OK)
Nejprve musíme zvolit, jaký typ zařízení chceme používat se satelitním přijímačem. Je možné přijímat z jedné družice,
z několika družic pomocí přepínače DiSEqC nebo otočným zařízením (pomocí protokolu DiSEqC 1.2 nebo USALS).
Po určení charakteru zařízení, přejděte na příslušnou položku Menu.
2.1.1.1.
Instalace jednoho satelitu
Ze seznamu satelitů na levé straně obrazovky si můžete zvolit družici (v ČR
většinou Astra 1D/3A [23.5E]). Klepněte na tlačítko OK. Kurzor přesuňte
na pravou stranu obrazovky, kde můžete nastavit parametry (přepínání
mezi parametry ▲▼, změnu parametrů ◄ ►)
•
•
•
•
•
Typ LNB - doporučen výběr Universal 1. 22 kHz frekvence oscilátoru bude nastavena automaticky
DiSEqC - Vyp
Nastavení pozicionéru - Vypnuto
Typ tuneru - neaktivní, spojené s volbou transpondéru
TP - přednastavený seznam transpondéru na družici. Změna na tomto místě slouží jen pro zobrazení parametrů (síly
signálu a kvality) na jednotlivých TP.
Ladění - z tohoto místa můžete okamžitě začít ladit (vyhledávat) programy z družice - možnost Spustit, nebo jít
do Menu ladění, kde můžete nastavit parametry ladění. Méně zkušení uživatelé by si měli vybrat možnost Spustit
•
POZNÁMKA! Pokud se v průběhu nastavování parametrů na satelitním přijímači zjistí (identifikuje) signál, objeví se zobrazení
např. „Astra [23.5E] je zaměřen”. Znamená to, že satelit byl uznán, parametry se nastavují a můžete začít ladit programy.
10
2.1.1.2.
Instalace 2 - 4 satelitů
Tato instalace vyžaduje použití antény s přepínačem DiSEqC nebo integrovaným konvertorem typu monoblok. Pro příklad je uvedena situace instalace s použitím 2/1 (2 konvertory nebo příjem ze dvou družic).
V porovnání s montáží na 1 satelit je nutné, aby byla nastavena na pravé
straně obrazovky hodnota DiSEqC. K dispozici jsou hodnoty 1, 2, 3, 4,
které odpovídají počtu switch portů, na DISEqC přepínači.
Například nastavuji Astra 1, který je spojen s prvním vstupem a Astra 1D/3A
na druhém vstupu přepínače DISEqC:
•
•
•
•
•
•
•
klávesami ▲▼ vyhledejte Astra [19.2E]
potvrďte OK na pravé straně obrazovky
nastavte typ LNB (Full Band 1)
klávesami ▲▼vyberte pozici DiSEqC
klávesami ◄► uložte pozici # 1
stiskněte EXIT
potvrďte OK
Po dokončení této operace se objeví jméno Astra a za jménem by se měl objevit symbol „zatržení”.
•
•
•
•
•
•
•
klávesami ▲▼ vyhledejte Astru 1D/3A [23.5E]
stiskněte OK na pravé straně obrazovky
nastavte typ LNB (Full Band 1)
klávesami ▲▼vyberte pozici DiSEqC
klávesami ◄► uložte pozici # 2
stiskněte EXIT
potvrďte OK
Další družice nastavíte obdobně. Poté by se měl u názvů satelitů objevit symbol „zaškrtnutí”.
POZNÁMKA! Přepínač DiSEqC může být nastaven automaticky pro každý ze satelitů uvedených v seznamu. Chcete-li použít
tento postup, vyberte satelit ze seznamu a potvrďte klávesou OK. Stiskněte zelenou klávesu na dálkovém ovladači. Přijímač
začne automaticky hledat signál na všech pozicích DiSEqC a nastaví hodnotu pro vybranou družici v případě dostupnosti
signálu. Automatizace však může selhat v situaci, kdy dva transpondéry ze dvou přijímaných satelitů obsahují stejné TP.
2.1.1.3.
Instalace pozicionéru DiSEqC 1.2 nebo USALS
Nastavení, používané při instalaci anténového pozicionéru se řídí protokolem DiSEqC 1.2 nebo USALS. Podmínkou pro
správné řízení je přesná montáž (pro více informací čtěte návod pozicionéru):
•
•
•
•
•
•
•
klávesami ▲▼ označte vybrané družice
potvrďte tlačítkem OK, přesunete se na pravou stranu obrazovky
zvolte typ LNB (Universal 1)
DiSEqC - vypnuto
klávesami ▲▼přejděte na položku Nastavení pozicionéru
klávesami ◄► vyberte 1.2 nebo USALS
potvrďte klávesou OK, zobrazí se nabídka nastavení pozicionéru;
zvolte klávesami ▲▼, potvrďte volbu klávesami ◄ ►
11
•
DiSEqC
USALS
•
-
-
-
Pohyb - slouží k natočení pozicionéru ve směru východ - západ pro vyhledání satelitního signálu
Uložit - po nastavení pozice se k tomuto bodu vraťte a potvrďte klávesou OK, pozice bude uložena do paměti
Nastavení limitu Východ / Západ - stanovuje maximální náklon přepínače v obou směrech, aby se zabránilo mechanickému poškození
Bez limitu - stisknutím klávesy OK dojde k vypnutí omezení, vztahujícímu se na limity určené v předchozím bodě
Jdi na výchozí pozici - pozicionér se přesune na referenční polohu
Poloha družice - hodnota zvolena automaticky ze seznamu
Moje zeměpisná délka - geografická délka místa namontované
antény; hodnotu vložte pomocí numerických kláves na ovladači.
Posuňte se pomocí kláves ◄ ► na nastavení směru: E - východní délka, W - západní délka
Moje zeměpisná šířka - geografická šířka místa namontované
antény; hodnotu vložte pomocí numerických kláves na ovladači.
Posuňte se pomocí kláves ◄ ► na nastavení směru: N - severní šířka, S - jižní šířka
Výchozí pozice - pozice jižního směru v místě umístění
antény
Pohyb - odchýlení od referenční pozice
Uložit - uložení pozice do paměti
Upozorňujeme, že nastavení pomocí DiSEqC je třeba provést pro každý satelit samostatně.
Jakmile si nastavíte Vaši konfiguraci, stiskněte tlačítko Exit. Přijímač se zeptá na možnosti: stisknutím klávesy OK bude nastavení uloženo do paměti. Opakované použití klávesy EXIT znamená odchod z Menu bez uložení.
2.1.2.
Ladění
Po vstupu do nabídky (potvrzení OK) jsou v seznamu na levé straně obrazovky uvedeny pouze satelity, které byly již dříve nastaveny. Klávesou ►
potvrďte satelit, který chcete prohledat a stiskněte OK. Přijímač začne ladit.
Po dokončení bude automaticky satelit (a jeho programy) uložen do paměti
a přejdete do režimu prohlížení.
2.1.3.
Rozšířené ladění a Ladění TP
Tato položka umožňuje po výběru klávesami ▲▼ a potvrzením klávesou
OK úpravu zaznamenaných transpondérů a jejich samostatné ladění, změny údajů a přidání nových TP nebo ladění celé družice. Pomocí kláves
▲▼ přecházejte mezi jednotlivými body, pomoci kláves ◄ ► měňte
hodnoty. Jestli je možné pro vybranou položku volit ze seznamu, na pravé
straně se objeví symbol „OK”. Po potvrzení klávesou OK můžete volit prvky
klávesami ◄ ►, poté se vraťte klávesou EXIT do hlavní nabídky.
12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Satelit - Výběr satelitů, které mají být prohledávány.
Frekvence - Frekvence jednotlivých vybraných satelitních transpondérů.
V tomto okamžiku můžete také zadat novou hodnotu, která není uvedena v seznamu pomocí číslicových kláves dálkového ovladače (0~9).
Stiskem OK se zobrazí seznam TP. Pokud chcete prohledávat např.
5 transpondérů, které mají být v okně, vyberte pomocí kláves ◄ ►
jejich četnost a pak po odchodu (EXIT) zvolte ladění pomocí zelené klávesy ovladače.
Polarizace - Je přidělena automaticky. V případě zavedení nové hodnoty
(frekvence) vyberte (H nebo V) pomocí kláves ◄ ►.
SR - Rychlost přenosu, stejně jako u polarity je automaticky přidělena.
Pro zavedení nových hodnot použijte numerických kláves na dálkovém
ovladači (0~9).
Typ tuneru - druh modulace kanálu přiřazena automaticky, v případě možnosti změny, stiskněte OK
Systém - Výběr z DVB-S nebo DVB-S2
Modulace - QPSK a 8PSK
Pilot - Parametr je někdy používán vysílatelem, obvykle je vypnut
FEC - Doporučujeme ponechat na hodnotě Auto, neznáte-li přesnou hodnotu.
PID hledání - AUTO dovede zkontrolovat všechny hodnoty. Pokud si zvolíte režim „Ruční”, po stisknutí OK napište pomocí
číselné klávesnice přesné číselné hodnoty programu.
Mód ladění - Lze ladit všechny kanály, nebo pouze nekódované
Síťové hledání - Zapnuto nebo Vypnuto
Spustit ladění - TP: Proces skenování bude omezen jen na vybraný TP. Rychlá volba - zelená klávesa dálkového ovladače.
Satelit: Prohledá celý satelit (satelity). Rychlá volba - červená klávesa dálkového ovladače.
Po dokončení ladění si přijímač zapamatuje nalezené programy a vrátí se k tomuto režimu bodu nastavení.
2.1.4.
Úprava TP & satelitů
Po vybrání pomocí kláves ▲▼a potvrzením klávesou OK můžete upravovat družice a transpondéry.
Poté, co se zobrazí seznam satelitů, vyberte klávesami ▲▼ požadovaný
satelit a potom stiskněte OK. V okně se objeví nabídka k úpravě. Vyberte
z nabídky klávesami ▲▼a potvrzením klávesy OK úpravu spusťte.
•
Přejmenovat - změna názvu družice pomocí virtuální klávesnice. Pohyb
v seznamu pomocí kláves ▲▼◄ ►, schvalovací značka OK.
Po volbě OK se objeví virtuální klávesnice. Zvolte klávesami ▲▼◄
►, potvrzení klávesou OK na dálkovém ovládání.
Další funkce - Space (mezera), Back (zpět), A / a - mění velikost písmen,
OK - schválené změny a výstup, EXIT- odchod bez uložení změn.
13
•
•
•
Smazat - Odstranění satelitu ze seznamu. Odstranění není konečné pro satelity nastavené továrně.
Obnovit - Obnovení zápisu odstraněných satelitů.
Upravit TP - Vstup klávesou OK, objeví se seznam
Zapsání nového TP - přejděte klávesami ▲▼ na konec seznamu, zvolte položku „Nový” a potvrďte klávesou OK.
V okně, které se objeví, zadejte všechny parametry nového TP.
- Frekvence - pomocí číselné klávesnivce 0~9
- SR - pomocí číselné klávesnice 0~9
- Polarizace - horizontální nebo vertikální použitím kláves ◄ ►
- Typ tuneru - DVB-S nebo DVB-S2, jak je uvedeno výše (2.1.3)
- Modulace - QPSK a 8PSK, jak je uvedeno výše (2.1.3)
- Pilot - jak je uvedeno výše (2.1.3)
- FEC - hodnotu nastavte klávesami ◄ ►
Po dokončení zadání všech parametrů, stiskněte OK.
Úprava TP - podsvícenými tlačítky ▲▼ zvolte TP a stiskněte OK. Zobrazí se Vám další okno, kde si můžete
vybrat (◄ ►) buď úpravu, nebo smazání. Potvrďte klávesou OK.
- Frekvence - pomocí číselné klávesnice 0~9
- SR - pomocí číselné klávesnice 0~9
- Polarizace - horizontální nebo vertikální s použitím tlačítka ◄ ►
- Typ tuneru - DVB-S nebo DVB-S2, jak je uvedeno výše
- Modulace - QPSK a 8PSK, jak je uvedeno výše
- Pilot - zap nebo vyp (většinou vyp)
- FEC - hodnotu vyberte klávesou ◄ ►
Po dokončení zadání všech parametrů, stiskněte OK.
Po spuštění okna Upravit TP & satelity můžete také přidat nový satelit. Pro
tento účel použijte seznam satelitů na levé straně. Výběr proveďte klávesami ▲▼. Zvolte „Nový” a stiskněte klávesu OK. Zobrazí se virtuální
klávesnice, kde můžete změnit stávající název nebo zvolit nový. Pomocí
kláves navolte název po jednotlivých písmenech. Po dokončení úprav zvolte OK, objeví se další okno, kde zvolíte další parametry stejně jako při
přidávání nového TP. Po ukončení úprav se objeví nová pozice, kterou
můžete editovat stejně jako továrně přednastavené satelity.
2.2.
Nastavení DVB-T
Pomocí kláves ▲▼ vyberte tuto položku ze seznamu a potvrďte klávesou OK. Objeví se menu Nastavení DVB-T (digitální
pozemní televize). Nezapomeňte připojit vstupní kabel antény do přijímače.
•
Automatické ladění - volbou OK v tomto místě se zobrazí další nabídka, kde si můžete nastavit pomocí kláves ◄ ►:
počáteční frekvenci
poslední frekvenci
začít skenovat - volba OK zahájí ladění kanálů DVB-T
14
•
•
3.
Ruční ladění - změna pomocí klaves ◄ ►:
kanál - výběr čísla kanálu
frekvence - přiřadí se k vybraným kanálům automaticky, ale je
také możné vložit hodnotu pomocí klávesnice 0~9
síťové hledání - vyberte v případě volby ověření přítomnosti
dalších stanic
šířka kanálu - 7 nebo 8 MHz (ČR používá 8 MHz)
po zadání všech parametrů stiskněte OK, přijímač začne vyhledávat v rozsahu vybraných kanálů
Napájení antény - v případě, že je třeba k anténě připojit zesilovač
DVB-T, je možno jej napájet přímo přijímačem (5V)
Úprava kanálů
Menu pro plnou editaci kanálů (změna názvu, přesouvání v seznamu, blokování, přeskakování, vymazání a třídění). Vyberte menu nabídky klávesami ▲▼ a potom stiskněte ► nebo OK na dálkovém ovladači. Podsvítí se
nabídka na pravé straně obrazovky, vyberte z nabídky a potvrďte OK.
3.1.
Kanálový manager
Na levé straně jsou umístěny ikony, popsané v horní části obrazovky. Pomocí kláves ▲▼ zdůrazněte požadovanou volbu a potvrďte klávesou OK.
Návrat na výběr editační funkce proveďte pomocí klávesy EXIT.
•
Třídit - po zvolení této funkce se zobrazí okno s dostupnými možnostmi
pro třídění kanálů. Klávesami ▲▼ vyberte požadovaný typ řazení
a podtvrďte pomocí tlačítka OK.
Dostupné možnosti - všechny v abecedním pořadí (AZ), podle satelitů,
podle TP, podle kódování, uzamčení či kódů blokace.
POZNÁMKA! Vezměte na vědomí, že v případě změny třídění kanálů
ztratíte veškeré vlastní seřazení programů, které jste doposud vytvořili.
Doporučujeme udělat si zálohu kanálových dat přes USB (kap. 5).
15
•
Přesunout - pomocí kláves ◄ ► si vyberte kanál pro převod. Ten
bude po výběru zvýrazněn. Pro výběr jednoho kanálu nebo skupiny
kanálů přesouvejte klávesami ▲▼. Poté, co jsou označeny všechny
programy, které chcete přesunout, potvrďte volbu klávesou OK. Počet
vybraných kanálů, určených k přesunutí, je uveden vpravo. Poté použijte klávesy ▲▼ pro výběr nového umístění a potvrďte klavesou OK.
Jestli je ve skupině přesouván kanál, který už ve zvolené pozici existuje,
jeho pozice bude stejná jako před přesunem.
•
Smazat - po výběru této funkce (OK) se objeví nové okno možnosti mazání. Klávesami ▲▼ vybrerte jednu z možností a potvrďte OK
Jeden kanál - mazání jednotlivých kanálů dle volby uživatele.
Výběr je založen na zvýraznění (▲▼) kanálu k vymazání
a použití kurzoru ►. Jméno vybrého kanálu bude označeno
červeně. Když si vyberete jeden nebo více kanálů, potvrďte OK.
Budete požádáni o potvrzení, mají-li být kanály odstraněny.
Potvrďte OK, pro návrat beze změn použijte klávesu EXIT.
Všechny kanály - vybere všechny kanály v seznamu k odinstalování. Pokračujte jako v předchozím bodě.
Družice (podle jména) - vyberte jméno satelitu, jehož kanály mají
být odstraněny, dále pokračujte jako v předchozím bodě.
•
Rodičovský zámek - po výběru této nabídky přejděte pomocí kláves
▲▼ na kanály, které chcete zablokovat a označte je ►. Přístup do
takto vybraných kanálů bude pouze po vložení hesla nastaveného
v Menu - > Uživatelské nastavení - > Rodičovský zámek.
•
Přeskočit - výběr kanálů proveďte stejným postupem jako v nabídce Rodičovský zámek. Kanály, které budou vybrány a potvrzeny budou ignorovány v přepínání mezi klanály v pořadí (přesun mezi kanály pomocí
kláves ▲▼. Kanál může být vybrán pouze přesným zadáním čísla
kanálu pomocí číselné klávesnice.
•
Přejmenovat - potvrďte volbu menu klávesou OK. Zvýrazněte kanál
klávesami ▲▼, pro změnu názvu zvolte klávesu ►. Nové jméno napište pomocí virtuální klávesnice, která je popsána v oddíle 2.1.4.
16
3.2.
Úprava favoritních
Menu - > Edit - > ►- > ▼- > OK
Umožňuje přidat kanály do seznamu oblíbených kanálů. Seznamů může
být 5 a mohou obsahovat různé, nebo opakující se kanály. Počet kanálů
v seznamu oblíbených položek je neomezený
Poté, co jste zvolili kanál na levé straně obrazovky klávesami ▲▼, potvrzením volby klávesou OK ho přidáte do seznamu oblíbených položek
(FAV). Červenou klávesu použijte k přepnutí na pravou stranu obrazovky
a zpět. I zde se můžete pomoci kláves ◄ ► pohybovat v seznamu. Kanál
smažete ze seznamu oblíbených ve podobným způsobem, poté, co ho
zvýrazníte v seznamu oblíbených a potvrďíte OK
POZNÁMKA! Přepnutí do seznamu FAV pomocí červeného tlačítka jde
pouze, je-li v seznamu alespoň jeden kanál.
4.
Systémové nastavení
Menu - > Systémové nastavení - > ►
Obsahuje 2 položky, výběr zvýrazněné položky proveďte klávesou OK:
•
•
Informace o systému
verze načítače (loader) - zavaděče (boot)
verze software - název verze software používaný tunerem
datum - datum poslední aktualizace softwaru
Tovární nastavení - poté, co budete vyzváni k zadání hesla, vložte
tovární heslo 0000. Po vstupu do položky máte možnost obnovení
buď kanálových dat, nebo všech dat. Výběr provedete pomocí kláves
▲▼.
POZNÁMKA! Využití této nabídky vede k odstranění celého seznamu
kanálů, nebo k smazání všech nastavených dat!
5.
USB
Menu - > USB - > ►
Menu navigace v obsahu externí paměti připojené přes USB k přijímači.
POZNÁMKA! Menu je aktivní pouze při připojení USB paměti.
Po zvolení této položky se objeví okno s obsahem externího disku. Přijímač
umožňuje také prohlížení položek označených jako „DIR” (složka). Složku
vyberte klávesami ▲▼, vstup do složky potvrďte klávesou OK. Zpět na
předchozí nabídku se dostanete zvolením klávesy EXIT.
Operace možné přes USB
•
Aktualizace softwaru - při zavádění souboru do paměti se používají soubory s příponou .bin. Objeví se nabídka se zvýrazněnou volbou ANO. Potvrďte klávesou OK. Začne proces mazání paměti flash a nahrávání nového softwaru. Poté proběhne restart přijímače a proces přípravy k činnosti. Proces zavádění a restartu je automatický (trvá asi 30 sekund),
v té době není možné ho zastavit. V tento okamžik se nepokoušejte přístroj vypnout.
17
•
Nahrání seznamu kanálů z přijímače - můžete vytvořit kopii seznamu
kanálů pro jeho případnou obnovu.
Přijímač vytvoří dvě složky: _CH_DATA a _CODE_. První je určen
pro operace se seznamem kanálů. K vytvoření kopie na externí datový disk zvýrazněte jeho název, a potvrďte klávesou OK.
Objeví se nabídka s obsahem složky. Stisknutím zelené klávesy se
vytvoří kopie seznamu kanálů. V další nabídce potrvďte ANO.
Na virtuální klávesnici napište název souboru, který chcete vytvořit.
Potvrzením OK spustíte kopírování souboru.
•
Obnovení seznamu kanálů z paměti - po vstupu do složky _CH_DATA by se měl objevit soubor s dříve zvoleným
názvem a příponou .dat. Stačí ho označit a potvrdit klávesou OK. Po potvrzení je obsah souboru kopírován do paměti
přijímače. Po restartu je kopírovaný seznam kanálů k dispozici.
Složka _CODE_ slouží k ukládání obsahu HDCP kódů pro autorizaci pomocí HDMI konektoru a jako složky v aktualizaci
softwaru (ty jsou uloženy v datové paměti Flash ROM).
Soubory lze vymazat z paměti USB, když je vyberete pomocí kláves ▲▼ a stisknete červené tlačítko. Po potvrzení
možností ANO bude soubor odstraněn.
•
•
6.
Podmíněný přístup CI
Menu - > Podmíněný přístup - > ►
Toto menu slouží k ovládání CI modulů a přístupových karet.
•
Podmíněný přístup - stisknete-li OK na této položce, objeví se informace o modulech použitých v přijímači. Úroveň detailů závisí na jednotlivých modulech. K dispozici jsou 2 sloty, každý z nich pracuje nezávisle.
Přístupová karta - informace o kartě, vložené do přijímače.
•
7.
Časovač
Menu - > Uživatelské nastavení - > ► - > Nastavení času - > OK - >▼ - > OK
Časovač je funkce navržena tak, aby se přijímač zapnul u konkrétního programu v zadaném čase. Je užitečná pro nastavení videorekordéru nebo
DVD rekordéru, chcete-li nahrávat určité vysílání.
Po volbě se objeví nabídka časovače:
•
Přidat novou událost - vyberte klávesami ▲▼ první volbu položky
časovače a potvrďte klávesou OK. Objeví se nabídka nastavení:
Mód - jednorázově nebo každodenně, volte klávesami ◄►
Čas začátku - číselnými klávesami nastavte hodinu a minutu
zahájení
Trvání - doba trvání události, nastavte obdobně jako u předchozí položky
Den - datum zahájení akce. Jako výchozí datum je je nastaveno datum editace této položky. Pro nastavení jiného
data použijte klávesy ◄►
Kanál - vyberte kanál, který chcete použít. Po stisnutí klávesy OK se objeví seznam kanálů, vyberte klávesami
▲▼ požadovaný kanál a potvrďte klávesou OK. Nastavená událost může být měněna kdykoli před zahájením
činnosti časovače
18
•
•
•
Klávesami ▲▼ se pohybujte v nabídce a pokračujte v nastavení dalších položek. Položku, kterou chcete měnit, označte
a změňte pomocí kláves a potvrďte klávesou OK
Mazání událostí - vyberte klávesami ▲▼ položku, kterou chcete smazat a označte červenou klávesou. Potvrďte klávesou
OK
Události časovače mohou být automaticky přidány z EPG (viz 8.8)
8.
Funkce dostupné přímo z dálkového ovládání
8.1.
Seznam kanálů
Stiskem OK v průběhu sledování programu se zobrazuje aktuální seznam
kanálů.
Dostupné možnosti:
•
•
Klávesy ▲▼- listování seznamem kanálů. Vybraný kanál se zobrazí
potvrzením klávesou OK.
Klávesy ◄ ► - přepínání mezi seznamy dostupných kanálů (viz.
popis v horní části menu obrazovky)
•
Červená klávesa - Třídění. Na pravé straně se objeví nabídka třídění
kanálů. Přepněte pomocí kláves ▲▼ a potvrďte klávesou OK. Kanály lze řadit podle kódování, satelitů, oblíbených. Detailní možnosti jsou
k dispozici po stisknutí klávesy Menu. Pomocí kláves proveďte výběr
a potvrďte klávesou OK. Návrat k předchozímu seznamu proveďte
stisknutím červené klávesy
•
Zelená klávesa - Najít kanál. V následujícím okně můžete pomocí písmen na virtuální klávesnici (▲▼◄ ►, OK) zadat název programu,
který hledáte. Pořadí písmen umožňuje okamžité filtrování seznamu.
Zobrazují se pouze kanály, které odpovídají filtru. Opětovným stisknutím zelené klávesy se přesune kurzor na seznam vyfiltrováných
kanálů. Klávesami ▲▼vyberte kanál a potvrďte klávesou OK
Když procházíte seznam kanálů, ve spodní části obrazovky se objeví informace o vybraném kanálu: název družice, systém kódovaní, frekvence,
polarizace a SR
8.2.
•
•
•
Změna kanálů
V posloupnosti nahoru nebo dolů nebo klávesami ▲▼ nebo CH + / Skokem - po výběru konkrétního kanálu číselnými klávesami 0~9
Oba způsoby - po potvrzení klávesou OK - popis v sekci 7.1
19
8.3.
•
•
Změna hlasitosti
Klávesy ◄► nebo VOL +/Vypnutí zvuku - stiskněte klávesu
8.4.
TV/RAD
Pomocí TV/RAD můžete přepínat kanály mezi seznamy rozhlasového
a televizního vysílání. V režimu RAD se objeví na pozadí statický obrázek,
změna kanálů je omezena pouze na příjem rozhlasových programů.
8.5.
MULTI
Funkce používá některé subjekty televizního vysílání. Vytvoří se potrál, pomocí kterého můžete přímo sledovat jiné kanály
spojené s hlavním portálem (klávesnou MULTI). Například portál Premiere v Německu.
8.6.
AUDIO
Položka, umožňující přístup k dalším zvukovým stopám. Po potvrzení
volby se objeví nabídka s možnostmi úpravy zvukové stopy. V menu se
pohybujte klávesami ▲▼, volbu potvrďte klávesou OK.
Dostupné aplikace:
•
•
•
•
Volba Dolby Digital Audio
Změna jazyka filmu (k dispozici na kanálech jako HBO)
Změna rozhlasové stanice na kanál RADIO, kde vysílá více stanic
Změna L, P a Stereo zvuk (◄►)
8.7.
SAT
Rychlý vstup do seznamu filtrování kanálů.
Popisu v bodu 7.1.
20
EPG - Elektronický programový průvodce
8.8.
Elektronický programový průvedce poskytuje podrobné informace o vysílaném programu. Množství informací závisí na vysílání. U některých stanic je k dispozici po dobu 7 dnů (závisí na TV stanici). Zobrazuje také popisy rozhlasových pořadů a umožňuje rychlé naprogramování časovače.
Popis tabulky:
•
•
•
•
•
•
•
v horní části je datum a hodina zahájení a ukončení vysílání a hodiny
níže je stručný popis vysílaného pořadu
vpravo nahoře je název sledované stanice
pod tím je uveden čas a datum aktuálního vysílání; klávesami ◄ ►
můžete změnit hodinu vysílání, zobrazení popisu vysílacího času
a další vybrané ukazatele vysílané stanice; žlutá klávesa posouvá čas
o 12 hodin vzad, modrá klávesa o 12 hodin vpřed
vlevo je seznam kanálů; v seznamu lze rolovat pomocí kláves ▲▼;
po výběru jiné stanice potvrďte klávesou OK; k dispozici v EPG jsou
stanice, jejichž signál je získáván z jednoho transpondéru
vlevo dole - tituly vysílání, podrobný popis získáte stisknutím klávesy
INFO
další funkce EPG:
červená klávesa - mód jednoho kanálu. Tako klávesa je užitečná v situaci, kdy se chcete podívat na program, který bude
vysílán například za 2 dny. Po výběru stanice volte klávesami
◄ ► další dny. Klávesy ▲▼ umožňují posun v programu
v jednom dni. Podrobné informace získáte pomocí klávesy
INFO
vkládání informací do časovače - pokud zvolíte zelenou klávesu u daného pořadu, můžete jej přidat do časovače. Bude
zapsána jako jedna událost a v konkrétním čase se přijímač
zapne/přepne na programovanou stanici.
POZNÁMKA! Čas začátku vysílání nesmí být starší než aktuální. Jinak
přijímač zobrazí informace o chybě po použití zeleného tlačítka. Pokud je
časování možné, objeví se nabídka časovače, ve které můžete upravovat
další informace. Čas začátku a konce pořadu nemusí přesně odpovídat
skutečnosti (záleží na TV vysílání).
8.9.
INFO
Pomocí tohoto tlačítka se zobrazí nabídka informací o aktuálním kanále.
Dalším stisknutím INFO se objeví detailnější informace o kanálu, podobně
jako je tomu u EPG.
Informační panel zmizí po lhůtě stanovené v menu (viz 1.1.5.) a po každém
přepnutí kanálu.
Informace obsažené v nabídce (zleva nahoře):
•
•
•
•
Číslo a název kanálu
Hodiny
Indikátor úrovně signálu
Název družice, frekvence, polarizace, SR, modulace
21
•
Vlevo dole mezi časem začátku a koncem vysílání je linka, na které je
graficky znázorněno jaká část pořadu je již odvysílána
Název programu
Grafické symboly, v případě, že funkce je k dispozici (zleva):
multifeed
kodování kanálu
dostupnost teletextu
titulky
Dolby Digital
umístění v oblíbených
blokování kanálu
nejmenší rozlišení vybraného kanálu
•
•
8.10.
V.FORMAT
Můžete změnit rozlišení obrazu použitím příslušné klávesy (1080i, 720p, 576p).
8.11.
SIG
Vložení úrovně a kvality signálu do seznamu. Při potvrzení se objeví
hlášení, potvrzující kvalitu signálu.
8.12.
FIND
Zobrazení časovače.
8.13.
TIME
Zobrazení času.
8.14.
FAV
Rychlé vložení do seznamu oblíbených a úprava kanálu v seznamu oblíbených
22
8.15.
TTX
Zobrazení teletextu. Stranu vyberete číselnými klávesami 0~9.
8.16.
Sub.T
Zobrazení titulků. Jsou k dispozici v závislosti na vysílaném signálu. Mohou
být přenášeny jako teletext nebo normou DVB. Klávesami ▲▼ vyberte
hledanou položku a potvrďte klávesou OK. Pokud jsou titulky vysílány,
objeví se v dolní části obrazovky.
8.17.
LAST
Návrat k předchozímu sledovanému kanálu.
8.18.
A/R
Přepínání mezi poměry ozbrazovky 4:3 nebo 16:9.
8.19.
PAUSE
Dočasné uchovávání obrazu.
23
IV. Technické parametry
TUNER DVB-S
Vstup antény
Frekvence
Rozsah pásma
Rozsah vstupního signálu
Napájení LNB
DiSEqC
Pásmové přepínání
Modulace
Rychlost přenosu
FEC
Šířka pásma
FEC
F-typ, IEC 169-24
950 MHz - 2150 MHz
950 MHz - 2150 MHz
-65 dBm ~ -25 dBm
13/18 V DC / 500 mA Max
1.0, 1.2 & USALS
22 kHz ( 22 ±4 kHz, Amplituda: 0.6 ±0.2 V)
LDPC/BCH(DVB-S2) 8PSK/QPSK : 10~30 Msps; DVB-S QPSK
LDPC/BCH(DVB-S2) 8PSK/QPSK: 10~30 Msps; DVB-S QPSK: 1~45 Msps
1/2, 2/3, 3/4, 5/6 a 7/8 pro DVB-S
36 MHz
1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 pro DVB-S2
TUNER DVB-T
Vstup antény
Frekvence
Ochrana
Šířka pásma
FEC
Dekódování
Demodulace
IEC-Typ IEC 169-24
VHF 174~230 MHz, UHF 470~860 MHz
1/32, 1/16,1/8,1/4 aktivní
7MHz/8MHz
1/2,2/3, 3/4,5/6, 7/8
FEC 204, 188, T=8
OFDM 2K/8K
MPEG A/V Dekodér
Multiplexor
Zadávání dat.
Poměr stran
Video Decoder
Rozlišení videa
Audio dekodér
Audio režim
Výstupní video rozhraní
v souladu s normou ISO / IEC 13818-1 (MPEG-2)
Max. 90 Mbit/s
4:3 (výchozí), 16:9 volitelný
ISO / IEC 13818-2 (MPEG-2 video) MP @ HL, ISO / IEC 14496-10 HP @ L4
480p, 720p, 1080i
ISO / IEC 13818-3 (MPEG2 audio / MUSICAM), Dolby AC-3
Single Ch. / Dual CH, Stereo, Joint Stereo
HDMI / HDCP, RC
Mikroprocesor a paměť
Procesor
CPU řadič
Flash paměť
SDRAM
EEPROM
ARM926
280MIPS
4 Mbyte
160 MB
32 Kb
Datové porty
Slot
Protokol
Rychlost přenosu
9 Pin D-Sub Type
RS232 Asynchronní
Max. 19.2 Kbps 115.2 K
A/V výstupy
Digitální video
Video RCA
Audio RCA
Digitální audio
24
HDMI/HDCP, YPbPr
1 slot
2 sloty
1 optický slot S/PDIF
Přední panel
Displej
Klávesy
USB
Čtečka karet
PCMCIA
VFD
Hlavní vypínač, kanál nahoru/dolů, hlasitost zesílit/zeslabit, Menu, Exit, OK
USB 2.0 Host
1 vestavěná
2 sloty CI
Zadní panel
Vstupní z konvertoru
Výstup k dalším zařízením
6RCA
Modulátor
S/PDIF
HDMI
RS232 Serial Port
RF Vstup/výstup
e SATA Port
F-typ
F-typ
Video, Audio L, Audio R, YPbPr
F-typ (volitelné)
Optický
Typ A
9 Pin D-Sub Typ
IEC-Typ
pro externí disk HDD
Dálkové ovládání
Typ
Baterie
Infračervený
2x1.5V typ AAA
Napájení a rozměry
Napájení
Výkon
Rozměry (DxHxV)
Hmotnost
AC 90-250V, 50/60Hz
Max. 45 Wat
340 x 245 x 65mm
3 kg
25
TIPA, spol. s r.o., všechna práva vyhrazena.
Návod odpovídá přístroji k 1.10.2008. V budoucnu jsou možné některé odlišnosti, které jsou způsobeny neustálým vývojem
přístroje.
26

Podobné dokumenty

Návod na NaviDrive, Audio systém a Bluetooth v

Návod na NaviDrive, Audio systém a Bluetooth v S klíčem ve spínací skříňce v poloze Jízda M, stiskněte ovladač C, pro zapnutí nebo vypnutí části audio. Poznámka: • Pokud byla audiočást NaviDrive před vypnutím klíče ve spínací skříňce vozidla v ...

Více

Návod uživatele

Návod uživatele pomocí kontextového menu dostupného po kliknutí na pravé tlačítko myši v případě, že je kurzor umístněn v okně cenového grafu. Založit účet – otvírá okno pro založení nového účtu. To bude také dost...

Více

PM-800 - OPTOKON as

PM-800 - OPTOKON as Při zapnutí přístroje se aktivuje funkce “AUTO OFF” a na displeji se zobrazí symbol

Více

Manhasset kompletní ceník

Manhasset kompletní ceník MAN MAN 3000C MAN MAN 1100

Více

DI-WAY IRD-4000

DI-WAY IRD-4000 l Použijte tlačítka KANÁL NAHORU nebo KANÁL DOLŮ pro přechod na následující nebo předchozí kanál. l Použijte tlačítka ČÍSLIC pro zadání čísla kanálu. l Použijte tlačítko OPĚTNÉHO VYVOLÁNÍ na dálkov...

Více

Manuál v CZ - C5, 407

Manuál v CZ - C5, 407 AUDIOSYSTÉM S PŘEHRÁVAČEM CD A RDS Ovládání pomocí tlačítek ............................................................................................................................................

Více