ISO 9001 PEGAS 235 AUTOMAT CNC - 28 - tel.- fax

Transkript

ISO 9001 PEGAS 235 AUTOMAT CNC - 28 - tel.- fax
ISO 9001
ELEKTRICKÉ SCHÉMA PRO 235 AUTOMAT CNC s 2-RYCHL. MOTOREM
PEGAS 235 AUTOMAT CNC
- 28 -
tel.- fax : 544221125
ISO 9001
235 CNC - v3 - schematické symboly
Symbol:
Funkce:
Typ:
SA1
central stop tlačítko
Telemecanique ZB5AS844+ZB5AZ009+ZBE102
Q1
hlavní vypínač
OBZOR VS10 1103 A8
X1
hlavní svorkovnice
RSA4DIN
X2
pomocná svorkovnice
svorkovnice EKL 1,5
A1
řídicí jednotka
CEB SAW MICRO
TR1
transformátor
ELEKTROKOV ZNOJMO JOC E5050-593
deska plošných spojů PEGAS A4
A5
pomocná deska ploš. spojů - pojistka FU3
(φ5x20mmT4A) + usměrňovač +
přizpůsobovací obvody k hydraulice
A7
přizpůsobovací obvod k ampérmetru
MAXPRO ADAPTER PM UNI v.1
A8
LCD ampérmetr
PM 438/428 9VDC / 0-200mV
SQ1
bezpečnostní spínač - kryt pásu
PIZZATO MS32
SQ2
bezpečnostní spínač - napnutí pásu
PIZZATO FR 515
SQ3
horní poloha
PIZZATO FR 501
SQ4
dolní poloha
PIZZATO FR 501
SQ5
pravá poloha podávače
PIZZATO FA4115-3DN
SQ6
podávací svěrák - konec tyče
PIZZATO FA4115-3DN
BQ3
inkrementální snímač - poloha podávače
ELGO LMIX2-000-08.0-1-00
Y1
rameno dolů pomalu
COIL: HYTOS 941/1007 0304/01 24VDC/0,92A
Y2
rameno nahoru
COIL: HYTOS 941/1007 0304/01 24VDC/0,92A
Y3A
otevřít hlavní svěrák
COIL: HYTOS 941/1007 0304/01 24VDC/0,92A
Y4A
otevřít podávací svěrák
COIL: HYTOS 941/1007 0304/01 24VDC/0,92A
Y5
pohyb podávače vlevo pomalu
COIL: HYTOS 941/1007 0304/01 24VDC/0,92A
Y6
pohyb podávače vpravo pomalu
COIL: HYTOS 941/1007 0304/01 24VDC/0,92A
Y7
odemknout pohyby podávače
COIL: HYTOS 936-0026 0408/01 24VDC/1,16A
Y8
zapnout rychloposuv podávače
COIL: HYTOS 936-0026 0408/01 24VDC/1,16A
KM1
stykač - spínání M1 a M2
Telemecanique LC1D09
KM2
stykač - spínání M3
Telemecanique LC1D09
QF1
tepelné relé M1 a M2
Telemecanique LRD12
QF2
tepelné relé M3
Telemecanique LRD06
FU1
pojistka -TR1.prim.0V
φ6,3x32mmT1A
FU2
pojistka -TR1.prim.400V
φ6,3x32mmT1A
FU3
pojistka -TR1.sec.24V
φ5x20mmT4A
FU4
pojistka -TR1.sec.18V
φ5x20mmT4A
FU5
pojistka -TR1.sec.9V
φ5x20mmT160mA
U1
usměrňovač k LCD ampérmetru
50V / 1A
ZB2
odrušovací filtr u Q1
MURR ELEKTRONIK 236082 3x575V/5,5kW
ZB3
odrušovací filtr u KM1
MURR ELEKTRONIK 236082 3x575V/5,5kW
ZB4
odrušovací filtr u QF2
MURR ELEKTRONIK 236082 3x575V/5,5kW
VD1ochranná dioda u ventilu
5402 50V/2A
VD8
M1
pás
LENZE 1,25 / 1,5kW (235 CNC) nebo 1,5 / 2kW
(300 CNC)
M2
emulze
SACEMI 400V / 0,05kW
M3
hydraulika
EP:MA AC71-14F35-4A
PEGAS 235 AUTOMAT CNC
- 29 -
tel.- fax : 544221125
ISO 9001
Vstup
J10.1
J9.1
J9.2
J9.3
J9.4
J9.5
J9.6
J9.7
J9.8
J9.9
J9.10
J1.1
J1.2
J1.3
J1.4
J1.5
J2.1
J2.2
J11.1
J11.2
J11.3
Vstupy a výstupy řídicí jednotky A1
Funkce
Výstup
Funkce
společná svorka vstupů
J5.1
společná svorka výstupů
central stop
J6.1
otevřít podávací svěrák
podávač - konec tyče
J6.2
otevřít hlavní svěrák
horní poloha
J6.3
hydraulika
dolní poloha
J6.4
podávač vlevo rychle
podávač u hlavního svěráku (pravá poloha)
J6.5
podávač vpravo pomalu
nezapojen
J6.6
rameno dolů
napnutí pásu
J6.7
podávač vlevo pomalu
kryt
J6.8
podávač vpravo rychle
jisticí prvky motoru pásu
J6.9
rameno nahoru
jisticí prvky motoru hydrauliky
J6.10
pás
inkrementální snímač - žlutý
inkrementální snímač - zelený
inkrementální snímač - černý
inkrementální snímač - hnědý
inkrementální snímač - bílý
18VAC
18VAC
18VAC
18VAC
PE
PEGAS 235 AUTOMAT CNC
- 30 -
tel.- fax : 544221125
ISO 9001
PEGAS 235 AUTOMAT CNC
- 31 -
tel.- fax : 544221125
ISO 9001
ELEKTRICKÉ SCHÉMA PRO 235 AUTOMAT CNC s ESC
PEGAS 235 AUTOMAT CNC
- 34 -
tel.- fax : 544221125
ISO 9001
Symbol:
SA1
Q1
X1
X2
A1
TR1
A5
A7
A8
A9
SQ1
SQ2
SQ3
SQ4
SQ5
SQ6
SQ8
Y1
Y2
Y3A
Y4A
Y5
Y6
Y7
KM1
KM2
QF2
QF3
FU1
FU2
FU3
FU4
FU5
U1
ZB1
ZB2
ZB3
ZB4
VD1VD8
M1
M2
M3
235 NC - ESC - v2 - schematické symboly
Funkce:
Typ:
tlačítko nouzového zastavení stroje
Telemecanique ZB5AS844+ZB5AZ009+ZBE102
hlavní vypínač
OBZOR VS10 1103 A8
hlavní svorkovnice
RSA4DIN
pomocná svorkovnice
svorkovnice EKL 1,5
řídicí jednotka
CEB SAW MICRO
transformátor
ELEKTROKOV ZNOJMO JOC E5050-593
deska plošných spojů PEGAS A5
pomocná deska ploš. spojů - pojistka
FU3 (φ5x20mmT4A) + usměrňovač +
přizpůsobovací obvody k hydraulice
přizpůsobovací obvod k ampérmetru
MAXPRO ADAPTER PM UNI v.1
LCD ampérmetr
PM 438/428 9VDC / 0-200mV
frekvenční měnič
YASKAVA CIMR J7AC41P2 / 42P2
bezpečnostní spínač - kryt pásu
PIZZATO MS32
bezpečnostní spínač - napnutí pásu
PIZZATO FR 515
horní poloha
PIZZATO FR 501
dolní poloha
PIZZATO FR 501
pravá poloha podávače
PIZZATO FA4115-3DN
podávací svěrák - konec tyče
PIZZATO FA4115-3DN
levá poloha podávače
PIZZATO FA4115-3DN
rameno dolů pomalu
COIL: HYTOS 941/1007 0304/01 24VDC/0,92A
rameno nahoru
COIL: HYTOS 941/1007 0304/01 24VDC/0,92A
otevřít hlavní svěrák
COIL: HYTOS 941/1007 0304/01 24VDC/0,92A
otevřít podávací svěrák
COIL: HYTOS 941/1007 0304/01 24VDC/0,92A
pohyb podávače vlevo pomalu
COIL: HYTOS 941/1007 0304/01 24VDC/0,92A
pohyb podávače vpravo pomalu
COIL: HYTOS 941/1007 0304/01 24VDC/0,92A
odemknout pohyby podávače
COIL: HYTOS 936-0026 0408/01 24VDC/1,16A
stykač - spínání M1 a M2
Telemecanique LC1K0910B7
stykač - spínání M3
Telemecanique LC1K0910B7
tepelné relé M3
Telemecanique LRD06
jistič - ochrana ZB1
Schrack 3x10A / B
pojistka -TR1.prim.0V
φ6,3x32mmT1A
pojistka -TR1.prim.400V
φ6,3x32mmT1A
pojistka -TR1.sec.24V
φ5x20mmT4A
pojistka -TR1.sec.18V
φ5x20mmT4A
pojistka -TR1.sec.9V
φ5x20mmT160mA
usměrňovač k LCD ampérmetru
50V / 1A
odrušovací filtr u A9
ELEKTROPOHONY PFI 3020-E
odrušovací filtr u Q1
MURR ELEKTRONIK 236082 3x575V/5,5kW
odrušovací filtr u KM1
MURR ELEKTRONIK 236082 3x575V/5,5kW
odrušovací filtr u QF2
MURR ELEKTRONIK 236082 3x575V/5,5kW
ochranná dioda u ventilu
5402 50V/2A
pás
LENZE 1,25 / 1,5kW (235 CNC) nebo 1,5 / 2kW
(300 CNC)
SACEMI 400V / 0,05kW
EP:MA AC71-14F35-4A
emulze
hydraulika
PEGAS 235 AUTOMAT CNC
- 35 -
tel.- fax : 544221125
ISO 9001
Vstupy a výstupy řídicí jednotky A1
Vstup
Funkce
Výstup
J10.1
společná svorka vstupů
J5.1
J9.1
central stop
J6.1
J9.2
podávač - konec tyče
J6.2
J9.3
horní poloha
J6.3
J9.4
dolní poloha
J6.4
J9.5 podávač u hlavního svěráku (pravá poloha)
J6.5
J9.6
nezapojen
J6.6
J9.7
napnutí pásu
J6.7
J9.8
kryt
J6.8
J9.9
jisticí prvky motoru pásu
J6.9
J9.10
jisticí prvky motoru hydrauliky
J6.10
J1.1
inkrementální snímač - žlutý
J1.2
inkrementální snímač - zelený
J1.3
inkrementální snímač - černý
J1.4
inkrementální snímač - hnědý
J1.5
inkrementální snímač - bílý
J2.1
18VAC
J2.2
18VAC
J11.1
18VAC
J11.2
18VAC
J11.3
PE
PEGAS 235 AUTOMAT CNC
- 36 -
Funkce
společná svorka výstupů
otevřít podávací svěrák
otevřít hlavní svěrák
hydraulika
podávač vlevo rychle
podávač vpravo pomalu
rameno dolů
podávač vlevo pomalu
podávač vpravo rychle
rameno nahoru
pás
tel.- fax : 544221125
ISO 9001
PEGAS 235 AUTOMAT CNC
- 37 -
tel.- fax : 544221125

Podobné dokumenty

pegas 235 automat nc

pegas 235 automat nc převodovka * podstavec se zásobníkem třísek * chlazení * hydraulická jednotka * koncový spinač napnutí pásu a otevření krytu * vedení pásu ve tvrdokovových destičkách * hydraulický svěrák * tepelná...

Více

a Altivar Process? - Schneider Electric

a Altivar Process? - Schneider Electric UL 508C, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-3 prostředí 1 kategorie C2, EN/IEC 61800-3 prostředí 2 kategorie C3, EN/IEC 61800-5-1, IEC 61000-3-12, IEC 60721-3, IEC 61508

Více

20_fluidni_systemy - Společnost pro obráběcí stroje

20_fluidni_systemy  - Společnost pro obráběcí stroje z hlediska teplotních chyb stroje. Vyšší rozsahy teploty chladiva mohou zapříčinit teplotní “rozkmitání” stroje tím, jak ohřáté (případně chladnější) chladivo prochází skrz konstrukci stroje a tu n...

Více

MATADOR® STORE Pec s kamennou plotnou do prodejen

MATADOR® STORE Pec s kamennou plotnou do prodejen počítačem nebo systémem ovládání NAVIGO® – digestoř s ventilátorem – digestoř s integrovaným parním kondenzátorem

Více

ENAMEL PLUS HRi

ENAMEL PLUS HRi gel 2 ml , 20 ks aplikátorů ENA-BOND jednosložkový univerzální bonding, 5 ml ENA-BOND KATALYZÁTOR pro duální chemickou reakci s Ena Bond, 5ml ENA-BOND (dvousložkový set):bond 5ml, ena seal 5ml, etc...

Více

SLEVY! . pdf

SLEVY! . pdf Tepelné čerpadlo Rapid RM05N, 5,0kW (příkon 0,86kW) - C.O.P. 5,3 Tepelné čerpadlo Rapid RM07N, 6,5kW (příkon 1,19kW) - C.O.P. 5,2 Tepelné čerpadlo Rapid RH25L, 10kW (příkon 1,49kW) - C.O.P. 6,6

Více