Kázetko září 2016 - M-Klub

Komentáře

Transkript

Kázetko září 2016 - M-Klub
9/16
informace o programech Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí
s-klub >> rukojmí bez rizika, galerie kaple >> Eva Koťátková, MaGC >> Valašský výtvarný salon
Filharmonie Bohuslava Martinů se vrací do Amfiteátru
Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí
pokračuje v pořádání koncertu filharmonického tělesa ve venkovním prostředí Amfiteátru v parku zámku
Kinských ve Valašském Meziříčí.
Tento rok zde v neděli 18. září zavítá zlínská Filharmonie Bohuslava
Martinů.
Mozartově smrti a ze všech jeho symfonií je
nejpatetičtější a nejvzletnější a v závěrečné
Pro návštěvník y meziříčské­
ho koncertu letos Filharmonie
Bohuslava Martinů připravuje
z repertoáru jednoho z nejge­
niálnějších a nejčastěji poslou­
chaných skladatelů na světě,
Wolfganga Amadea Mozar ta
předehru k opeře Don Giovanni,
u které se traduje, že ji napsal až
noc před premiérou a Symfonii
č. 41 C dur, KV 551, která své
přízvisko Jupiter získala až po
části graduje mohutnost a zvuková barev­
nost. Z dílny Jána Nepomuka Hummela za­
hraje filharmonie Koncert pro
trubku a orchestr Es dur, jehož
předností je především jeho
výrazná melodičnost, vyváže­
ní sólového partu a doprovod­
ného orchestru či virtuozita,
která sólistovi nabízí efektivní
interpretační vystoupení.
Koncert se uskuteční v Amfi­
teátru v parku zámku Kinských.
V případě nepříznivého poča­
sí je připravena krytá varianta
v sále kina Svět ve Valašském
Meziříčí. Proto je také prodej
vstupenek na tento mimořád­
ný koncert omezen kapacitou
sálu kina. (smo)
M-klub nabízí Experimentální předplatné
Poprvé se v následující sezóně mohou návštěvníci meziříčského M-klubu těšit na alternativní divadla. Sérii šesti inscenací zabalili dramaturgové do předplatného s názvem
Experimentální divadla v M-klubu. To je
v Turistickém informačním centru ve Valašském
Meziříčí k dostání od 1. srpna 2016 za cenu
480 Kč a jeho prodej potrvá do 30. září 2016.
Nové divadelní zážitky nabízí M-klub ve
Valašském Meziříčí. Na sezónu 2016/17 jeho
dramaturg Marek Baroš připravil předplatné
plné experimentálních divadel. Různorodost,
originalita, autorské hry, próza i loutkové di­
vadlo. To vše pod jednou střechou v průběhu
jednoho roku v jednom z nejstarších českých
klubů. “Klubová divadelní scéna ve Valašském
Meziříčí je vlastně dlouhodobě experimentál­
ní. Divadlo Schod, které je alternativní, exis­
tuje přes čtyřicet let. Improvizační divadlo
Valouny, které má v M-klubu taktéž domov­
skou scénu, pořádá svá vystoupení bezmá­
la deset let. A hlavně festival divadel Malé je­
vištní formy, který se zaměřuje na tuto odnož
divadelního kumštu, je hnacím motorem, proč
přivést do Valašského Meziříčí experimentál­
ní divadla z celé republiky,“ říká o nápadu ex­
perimentálního předplatného Marek Baroš.
První představení se uskuteční ve středu
12. října. Divadlo Hysterie přijede s autor­
skou divadelní komedií nejen pro milovníky
komiksů nazvanou Tak trochu Bajaja aneb
Tajemství komiksových superhrdinů. „Na diva­
dlo Hysterie se osobně těším. Hrají zde mladí
talentovaní herci a hra, se kterou se před­
staví, vypadá od začátku až do konce jako­
by se hercům hroutila pod rukama,“ doplňu­
je Baroš. Druhou listopadovou středu uvede
Divadlo Staří inscenaci prózy Egona Bondyho
Invalidní sourozenci a eseje Podzim na vsi.
Staří jsou volným sdružením pozůstalých
nejstarších členů HaDivadla a Ochotnického
kroužku a jejich spřízněnců. Jisté datum ještě
nemá stanoveno Divadlo Husa na provázku.
Na přelomu listopadu a prosince zde ale před­
staví nejnovější autorskou hru Jiřího Jelínka
a 1. díl projektu Smějící se Jelínek – Laurel,
Hardy a ti druzí. Hru nejlépe uvede její ano­
tace: „Tak jako se rozpohybovávají fotografie,
aby vznikl film, cílem je rozpohybovat divákům
bránice, aby vznikl smích. Uvidíte všechno,
co vás nezajímalo o filmu. 121 let kinemato­
grafie v 61 minutách divadla. Širokoúhlý zá­
žitek. Kromě filmových postupů můžete zažít
řadu věcí, které vám jinde zakazují: vykřiko­
vat, jíst, házet po sobě věci, povídat si s herci,
zpívat nebo dokonce měnit děj. Laurel, Hardy
a ti druzí je divadelní představení, po kterém
budete milovat film.“
ochoten obětovat nejen svůj život, ale i život
po smrti. „Toto pražské loutkové divadlo pro
děti i dospělé je ve svém žánru v republice
na špici,“ prozrazuje Marek Baroš. 1. březen
přinese Ozvěny přehlídek experimentálních
divadel. To nejlepší z 38. ročníku Setkání di­
vadel – Malé jevištní formy představí soubor
Valaši v pohybu s inscenací Vznikne? a haví­
řovské divadlo Tom A Jeff s autorskou hrou
Soutěž. Oba soubory doplní postupující diva­
dlo z Wolkrova Prostějova Děvčátko a sleč­
ny s inscenací Ušubraná. Na závěr předplat­
ného se do Meziříčí vrátí nezávislá divadelní
scéna SemTamFór, která byla pravidelným
návštěvníkem v uplynulé sezóně. Pro diváky
si tentokrát připraví absurdní snovou hříčku in­
spirovanou osudem a dílem ruského spisova­
tele Isaaka Babela s názvem Bábelův Bábel.
„Divákovi, který cestu k alternativnímu a expe­
rimentálnímu divadlu teprve hledá, bych chtěl
říci, že tato představení nejsou žádné nároč­
né kusy, které nechápou ani sami jejich tvůr­
ci, ale příjemná představení, kde samozřejmě
nechybí i kapka toho intelektu, ale jsou pře­
devším plné děje, humoru, a jiných, experi­
mentálnějších pohledů, nejenom na divadel­
ní svět,“ zve na představení Baroš.
V roce 2017 bude předplatné pokračovat
třemi představeními. V lednu návštěvníky za­
vede Divadlo Toy Machine v klasické truchlo­
hře českých kočovných loutkářů k Faustovi,
který chtěl vědět a poznat tolik, že pro to byl
Cena předplatného Experimentální divadla
v M-klubu je 480 Kč za všechna představení
a je v prodeji v Turistickém informačním cen­
tru ve Valašském Meziříčí od 1. srpna do 30.
září 2016. (smo)
www.kzvalmez.cz
září 2016
Připravujeme:
sobota 8. října v 16.00 hod., velký sál
MALÁ ČARODEJNICE
tel.: 571 684 577 (557)
více informací na: sklub.kzvalmez.cz
středa 7. září v 18.00 hod., velký sál
ŠLÁGROVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI
MARTA VANČOVÁ S IVEM
VALENTOU A FRANTOU UHREM
Kapacita sálu je omezena. Rezervace možné
na e-mailu sekretariá[email protected] nebo tel.:
728 706 448. Vstup zdarma.
středa 14. září – neděle 18. září
BABÍ LÉTO
ochutnávka z programu:
čtvrtek 15. září v 19.00 hod., Amfiteátr
(v případě nepříznivého počasí sál KZ)
BrOLN
Veselé vyprávění o malé čarodějnici, která se učí
čarovat, aby se mohla stát dobrou čarodějnicí.
Divadlo Scéna Zlín.
Předplatné Sedmikráska. Doprodej vstupenek.
Vstupné děti 60 Kč, dospělí 100 Kč.
čtvrtek 27. října v 19.00 hod., velký sál
TAKMER SÓLO TOUR 2016
JANA KIRSCHNER
Zpěvačka představí největší hity své kariéry.
Vstupné 550 Kč.
Divadelní předplatné
2016/2017
středa 21. září 2016 v 19.00 hod., velký sál
Terence McNally
FRANKIE & JOHNNY
DOCUKU a hosté
Koncert k 15. výročí založení kapely.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč.
středa 21. září v 19.00 hod., velký sál
Terence McNally
FRANKIE & JOHNNY
Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky.
Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma. Agentura
Pierot a Divadlo v Rytířské Praha.
neděle 30. října 2016 v 19.00 hod., velký sál
Robert Bellan
NORMÁLNÍ DEBIL
Originální retro komedie od autora inscenace
Rychlé šípy s hostujícími herci Slováckého divadla.
Divadlo Pecka Staré Město.
prosinec 2016
Francis Veber
KOndoMEDIE
Neobyčejný příběh obyčejného muže. Komedie.
Hrají: Jaromír Nosek, Jan Vlasák, Máša Málková,
Petr Motloch, Martin Kraus, Bronislav Kotiš.
Divadlo v Rytířské Praha.
Divadelní předplatné. Doprodej vstupenek.
Vstupné 300 Kč.
únor 2017
Reginald Rose
RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ
Strhující hra ze soudního prostředí o hledání viny
a odpovědnosti.
Hrají: Ernesto Čekan, Miloslav Mejzlík, Petr
Oliva, Antonín Hardt a další.
Divadlo Radka Brzobohatého Praha.
březen 2017
Yasmina Reza
ART
Populární francouzská komedie o třech přátelích,
které málem rozdělí odlišný názor na jeden obraz.
Hrají: Karel Heřmánek, Josef Carda, Zdeněk
Žák. Divadlo Bez zábradlí Praha.
Francouzská komedie s kriminální příchutí.
Účinkují: Václav Vydra a další.
Agentura Harlekýn Praha.
Vstupné v předprodeji 350 Kč / 300 Kč, na místě
400 Kč / 350 Kč.
září 2016
sobota 8. října 2016 v 16.00 hod., velký sál
MALÁ ČARODEJNICE
Veselé vyprávění o malé čarodějnici.
Divadlo Scéna Zlín.
sobota 5. listopadu 2016 v 16.00 hod., velký sál
NA KOUZELNÉM PALOUČKU
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky.
I když už máte za sebou kousek života a několik
zklamání, pořád je naděje.
Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma.
Agentura Pierot a Divadlo v Rytířské Praha.
neděle 25. září v 19.00 hod., velký sál
Alain Reynaud Fourton
Pohádkové předplatné
Sedmikráska 2016/2017
sobota 11. března 2017 v 16.00 hod., velký sál
Více informací o programu naleznete ve vloženém
letáku a na stránkách www.babileto.com.
Program:
W. A. Mozart – Don Giovanni (předehra)
J. N. Hummel – Koncert pro trubku a orchestr Es dur
W. A. Mozart – Symfonie č. 41 C dur, KV 551 „Jupiter“
Ceny předplatného:
1.–4. řada židlí, 1.–8. řada sedadel,
1. řada balkón, 1. a 2. lóže – 1 550 Kč
9.–14. řada sedadel, 3. lóže – 1 450 Kč
2.–3. řada balkón – 1 350 Kč
4.–6. řada balkón – 1 250 Kč
Pohádková revue s nadživotními loutkami plná pís­
niček, pohádek, soutěží a překvapení.
Loutkoherecká skupina Loudadlo Praha.
pátek 16. září v 19.00 hod., Amfiteátr
FILHARMONIE
BOHUSLAVA MARTINŮ
Změna programu vyhrazena!
LOUDADLO S JŮ A HELE
Brněnský orchestr lidových nástrojů.
neděle 18. září v 15.00 hod., Amfiteátr
(v případě nepříznivého počasí kino Svět)
několika příběhů z různých životních etap a růz­
ných mužských prostředí.
Hrají: Maroš Kramár, Filip Blažek a Michal
Slaný. Studio Dva Praha.
duben 2017
Miro Gavran
Pohádkový muzikál na motivy pohádek bří Grimmů.
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha.
sobota 1. dubna 2017 v 16.00 hod., velký sál
KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Pohádka podle známého večerníčku, ve které vy­
stupují dva krysáci, potkan a trpaslík Ludvíček.
Divadlo D 5 Praha.
Změna programu vyhrazena!
Ceny předplatného:
1.–4. řada židlí, 1.–10. řada sedadel:
děti 200 Kč, dospělí 400 Kč
11.–14. řada sedadel, balkón, lóže:
děti 150 Kč, dospělí 300 Kč
Koncertní předplatné
2016/2017
středa 12. října 2016 v 19.00 hod., velký sál
Jan OSTRÝ – flétna
Silvie JEŽKOVÁ – klavír
Večerem zazní výběr vrcholných a výjimečných
skladeb flétnového repertoáru.
středa 30. listopadu 2016 v 19.00 hod., velký sál
HOUSLOVÝ RECITÁL
JIŘÍHO POSPÍCHALA
Jiří Pospíchal – violoncello
Vladimír Hollý – klavír
středa 18. ledna 2017 v 19.00 hod., velký sál
KRISTÝNA FIALOVÁ – housle
DOMINIKA ŤUKOVÁ – harfa
středa 8. února 2017 v 19.00 hod., velký sál
VŠE O MUŽÍCH
DUO TERES – Pražský
kaleidoskop
aneb jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí
a stydí. Komedie složená z propletené mozaiky
Lucia Kopsová – housle
Tomáš Honěk – kytara
www.kzvalmez.cz
středa 15. března 2017 v 19.00 hod., velký sál
Připravujeme:
BENNEWITZOVO KVARTETO
sobota 8. října ve 20.00 hod.
Jakub Fišer – 1. housle
Štěpán Ježek – 2. housle
Jiří Pinkas – viola
Štěpán Doležal – violoncello
středa 5. dubna 2017 v 19.00 hod., velký sál
OTEC A SYN U JEDNOHO KLAVÍRU
LENKA DUSILOVÁ
tel.: 607 029 949
více informací na: mklub.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
Ivan Klánský – klavír
Lukáš Klánský – klavír
pátek 2. září od 18.00 hod. Zámecká terasa,
od 22.00 hod. M-klub
Koncert z Listiny mladých umělců.
DIGITAL-ELEKTRONIC MUSIC
pátek 28. dubna 2017 v 18.00 hod., velký sál
DJ David Steiniger, DJ Petr Charvát, DJ Dan
68, DJ Spacet, DJ Fast Forward.
JANÁČKOVA
FILHARMONIE OSTRAVA
Zájezd do Beskydského divadla v Novém Jičíně.
Vstupné 50 Kč.
úterý 13. září v 19.00 hod.
Divadlo SCHOD – KRTEK
Koncert známé písničkářky.
Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč.
středa 12. října v 19.00 hod.
TAK TROCHU BAJAJA
středa 17. května 2017 v 19.30 hod.,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vstupné přední stoly 90 Kč, zadní stoly 70 Kč.
CHVÁLA TRUBKY
středa 21. září v 19.00 hod.
ANEB TAJEMSTVÍ KOMIKSOVÝCH
SUPERHRDINŮ
Marek Vajo – trubka
Jiří Houdek – trubka
Marek Zvolánek – trubka
Daniela Valtová-Kosinová – varhany
Divadlo SCHOD – WC STORY
Divadelní komedie nejen pro milovníky komiksů.
Vstupné přední stoly 90 Kč, zadní stoly 70 Kč.
Vstupné 90 Kč.
pátek 23. září ve 20.00 hod.
pátek 11. listopadu ve 20.00 hod.
HELL PASO (noised-post hardcore / Praha)
NOSTRRROMÖ (hc-metal / Praha)
CUMULONIMBUS (emo-post-hc / Frýdlant)
ITAI (hc-alternative / Valmez)
ZAJEDENPROVAZTOUR 2016
NEBE + MIRAI
Změna programu vyhrazena!
Ceny předplatného:
6.–14. řada sedadel, 1. řada balkón – 900 Kč
senioři a děti do 15 let – 800 Kč
1.–4. řada židlí, 1.–5. řada sedadel, 1.–3. lóže – 800 Kč
senioři a děti do 15 let – 700 Kč
2.–6. řada balkón – 700 Kč
senioři a děti do 15 let – 650 Kč
Vstupné v předprodeji 160Kč, na místě 190 Kč.
EXPERIMENTÁLNÍ DIVADLA
V M-KLUBU 2016/2017
INFORMACE O PŘEDPLATNÉM
Noví zájemci si mohou zakoupit divadelní abon­
má na sezónu 2016/2017 v Turistickém informač­
ním centru na druhém nádvoří zámku Žerotínů od
1. do 15. září 2016. Doprodávat se budou místa
neobsazená stávajícími předplatiteli.
MALÁ SCÉNA ZA OPONOU
neděle 11. září v 19.30 hod.
WILL JOHNS BLUES BAND (UK/CZ)
Obě kapely budou na podiu táhnout společně za
jeden provaz a předvedou jednu velkou show.
středa 12. října 2016 v 19.00 hod.
Divadlo HYSTERIE
Zahájení metalové sezóny.
TAK TROCHU BAJAJA
ANEB TAJEMSTVÍ
KOMIKSOVÝCH SUPERHRDINŮ
Vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 120 Kč,
studenti ZUŠ 60 Kč.
Autorská komedie nejen pro milovníky komiksů!
sobota 24. září ve 20.00 hod.
středa 9. listopadu 2016 v 19.00 hod.
Divadlo STAŘÍ (HaDivadlo)
EVA HENYCHOVÁ
Charismatická písničkářka, která dokáže zasáh­
nout srdce lidí všech generací.
Vstupné v předprodeji 60 Kč, na místě 80 Kč,
studenti ZUŠ 40 Kč.
čtvrtek 29. září v 19.00 hod.
FILMÁČ v rámci projektu PROMÍTEJ I TY
INVALIDNÍ SOUROZENCI
Inscenace prózy Egona Bondyho Invalidní souro­
zenci a eseje Podzim na vsi.
listopad/prosinec 2016 v 19.00 hod.
Divadlo HUSA NA PROVÁZKU
LAUREL, HARDY A TI DRUZÍ
PUNKOVÝ SYNDROM
Nejnovější autorská inscenace Jiřího Jelínka po
jejímž zhlédnutí budete milovat film.
Invaze „blues s modrýma očima“ do ČR pokra­
čuje – přijíždí synovec Erica Claptona a George
Harrisona, bluesový kytarista a zpěvák, naděje
britské hudební scény.
Dělat hudbu na vlastní pěst přes všechna ome­
zení a překážky.
Režie: Jukka Kärkkäinen, Jani-Petteri Passi,
Finsko, 2012, 85 min.
leden 2017 v 19.00 hod.
Divadlo TOY MACHINE
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 190 Kč.
Vstup volný.
Připravujeme:
neděle 2. října v 19.30 hod.
Special world music koncert
Stará truchlohra českých kočovných loutkářů.
pátek 30. září ve 20.00 hod.
MARIUS KONVOJ (techno-punk/Ostrava)
JEŽÍŠ TÁHNE NA BERLÍN
TAPIA ETA LETURIA
(electronica-experiment. /Praha)
(Španělské Autonomní společenství Baskicko)
HOTDOGS (schizofrenik-punk/Valmez)
Excelentní muzikantská úderka, jejíž výzbrojí jsou
akustické nástroje a velmi energický projev v inter­
pretaci tradiční baskické hudby v moderním pojetí.
Večer experimentální elektronické hudby. MK lídr
kapely I LOVE 69 POPGEJŮ.
Vstupné v předprodeji 140 Kč, na místě 170 Kč.
FAUST
Vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 70 Kč,
studenti ZUŠ 35 Kč.
www.kzvalmez.cz
1. března 2017 v 19.00 hod.
OZVĚNY PŘEHLÍDEK
EXPERIMENTÁLNÍCH DIVADEL
Divadlo VALAŠI V POHYBU – VZNIKNE?
Divadlo TOM&JEFF – SOUTĚŽ
Divadlo DĚVČÁTKO A SLEČNY – UŠUBRANÁ
Výběr her, které na festivalu experimentálních
divadel MALÉ JEVIŠTNÍ FORMY a ŚRÁMKŮV
PÍSEK získaly ocenění poroty a diváků.
září 2016
středa 12. dubna 2017 v 19.00 hod.
Nezávislá divadelní scéna SEMTAMFÓR
BÁBELŮV BÁBEL
Absurdní snová hříčka inspirovaná osudem
a dílem ruského spisovatele Isaaka E. Babela.
z nás. Svým hravým, ale nikoliv povrchním způ­
sobem zkoumá role a pozice člověka v sociálním
systému a jeho osobním prostředí, v němž se ka­
ždodenně pohybuje. Zabývá se převážně překáž­
kami a bariérami, kterým člověk ve společnosti
čelí, a ty interpretuje prostřednictvím kresby, in­
stalace, objektů, videa nebo performance.
Změna programu vyhrazena!
Cena předplatného je 480 Kč.
INFORMACE O PŘEDPLATNÉM
Zájemci o předplatné Experimentální divadla
v M-klubu si mohou zakoupit abonmá v Turistickém
informačním centru na druhém nádvoří zámku
Žerotínů od 1. srpna do 30. září 2016.
Studenti a školní exkurze zdarma.
Vstupné: dospělý 20 Kč, zlevněné 10 Kč.
Vstupenka platná pro galerii Kaple, Sýpka i MaGC.
24. 6. – 8. 9. 2016
CZECH PRESS PHOTO
(fotografie, video, reportáž)
Platforma pro prezentaci moderního vizuálního
žurnalismu, který napomáhá poznání a porozu­
mění současného světa a výběr toho nejlepší­
ho, v celkovém počtu 250 fotografií je nyní i ve
Valašském Meziříčí.
Tapisérie a liturgické textilie ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Výstava zrestau­
rovaných tapisérií a liturgických textilií z předních
evropských center jako je francouzský Aubusson,
belgické Audenaarde a především Brusel. Výstava
bude mít dva hlavní aspekty: prezentaci samot­
ných zrestaurovaných děl a osvětlení průběhu re­
staurátorských prací.
Doprovodný program k výstavě:
24. 6. – 8. 9. 2016
CZECH PRESS PHOTO
Czech Press Photo podporuje zájem o fotožurnalis­
mus jako prostředek mezilidského poznání a poro­
zumění a mimo fotografie jsou k vidění i reportáž­
ní videa.
Otevírací doba: Pondělí zavřeno
Út – Pá 09.00 – 17.00, So – Ne 13.00 – 17.00
UMĚNÍ RESTAUROVAT
Vstupné 50 Kč, zlevněné 20 Kč.
(fotografie, video, reportáž)
e-mail: [email protected]
více informací na: galerie.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
30. 6. – 31. 10. 2016, 1. patro
12. 9 – 13. 11. 2016
Vernisáž: 12. 9. v 18.00 hod.
CENA RUDOLFA SCHLATTAUERA,
TRIENÁLE VALMEZ 2016
Město Valašské Meziříčí ve spolupráci s galerií
Sýpka vyhlásilo čtvrtý ročník TRIENÁLE VALMEZ
pro udělení Ceny Rudolfa Schlattauera. Cena je
určena všem výtvarníkům, kteří jsou spjatí svou
tvorbou s městem Valašské Meziříčí či okresem
Vsetín. Prvního kola výtvarné přehlídky se zúčast­
nilo 24 výtvarníků z níž odborná výtvarná komi­
se (Jiří Ptáček, Doc. MgA. František Kowolowski,
Ak. mal. Jan Timotej Strýček, PhDr. Václav Mílek,
MgA. Pavla Malinová, PaedDr. Yvona Wojaczková,
Mgr. Kamila Valoušková) vybrala pětici kandidá­
tů, kteří se vystavením svých děl budou ucházet
o Cenu Rudolfa Schlattauera pro rok 2016 a jehož
držitel bude vyhlášen na slavnostní vernisáži.
21. 9. – 24. 11. 2016
vernisáž: 21. 9. v 18.00 hod.
pátek 23. 9. v 18.00 hod.
Komentovaná prohlídka výstavy Umění restau­
rovat s její autorkou Martinou Lehmanovou a de­
gustace vín z Templářských sklepů v Čejkovicích
s profesionálním sommelierem.
Vstupné 50 Kč (v ceně je prohlídka výstavy, vzorky vín a občerstvení).
13. 9. – 25. 9. 2016, přízemí
Vernisáž: 12. 9. v 17.00 hod.
VALMEZ FOTO 2016
Výstava vítězných a vybraných snímků z 10. roč­
níku foto soutěže VALMEZ FOTO.
29. 9. – 20. 11. 2016, přízemí
Vernisáž: 27. 9. v 18.00 hod.
VALAŠSKÝ VÝTVARNÝ
SALÓN 2016
Výtvarný salón bude poprvé prezentovat tvorbu
profesionálních i laických výtvarníků z Valašského
Meziříčí a bezprostředního okolí. Prezentováni
budou malíři, sochaři, skláři, grafici, fotografové
a textilní výtvarníci.
30. 9. – 20. 11. 2016, přízemí
Vernisáž: 29. 9. v 17.00 hod. v zámku Kinských
BOHUMÍR JARONĚK
VALAŠSKÝ IMPRESIONISTA
EVA KOŤÁTKOVÁ
(kresba, performance, socha, instalace)
Tel.: +420 727 984 738, +420 727 974 625
e-mail: [email protected], [email protected]
více informací na www.magc.cz
podpořte nás na Facebooku
Otevírací doba: Pondělí zavřeno
Út – Pá 09.00 – 17.00, So – Ne 13.00 – 17.00
Jméno Bohumíra Jaroňka je spojeno se založe­
ním největšího skanzenu v českých zemích. Byl
však i skvělým výtvarníkem, který ve svých kra­
jinách dokázal zachytit světlo a barevnou atmo­
sféru okamžiku a do uměleckořemeslných návr­
hů zase vkomponovat prvky lidového ornamentu.
Propojení obou přístupů pak představují jeho ba­
revné dřevoryty, skrze které je Jaroňkovo dílo asi
nejznámější. Výstava pořádaná k příležitosti 150
let od výtvarníkova narození probíhá současně
na dvou místech: v Muzejním a galerijním centru
a v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.
Vstupné: dospělý 20 Kč, zlevněné 10 Kč.
Vstupenka platná pro MaGC, galerii Kaple i Sýpka.
Eva Koťátková je držitelkou Ceny Jindřicha
Chalupeckého pro rok 2007. V posledních letech
patří k mezinárodně nejúspěšnějším českým
umělcům. U nás se v roce 2015 stala vítězkou vý­
tvarné ceny Osobnost roku a jako jediná česká
výtvarnice obdržela v roce 2014 Uměleckou cenu
Dorothey von Stettenové udělovanou umělcům
do 36 let. Z jejích zahraničních úspěchů je třeba
zmínit účast na newyorském Trienále, samostat­
nou výstavu v List Visual Arts Center při univerzi­
tě MIT v USA a řadu dalších zahraničních prezen­
tací v Paříži, New Yorku či Johannesburgu. Mladá
česká umělkyně se ve své tvorbě věnuje zejména
tématům, jež se svým způsobem dotýkají každého
23. 6. – 18. 9. 2016, přízemí + 2. patro
PSYCHEDELIA VE VIZUÁLNÍ
KULTUŘE BEATOVÉHO VĚKu
Alternativní kultura v západní Evropě, USA
a Československu na pozadí vývoje rockové hu­
dební scény z let 1962–72. Výstava Psychedelia
je o fenoménu světové alternativní hudební scény
a především její recepce publikem na příkladu
psychedelických plakátů ze San Francisca, čes­
koslovenských bigbeatových plakátů, obalů gra­
mofonových desek, časopisů a knih.
Vstupné 50 Kč, zlevněné 20 Kč.
Tel.: 571 622 766, e-mail: [email protected]
více informací na: kino.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
Program kina Svět na září 2016 naleznete na
webových stránkách: www.kino.kzvalmez.cz.
Z důvodu neočekávaného posunutí uzávěrky tisku
na dřívější datum nebylo možno program kina do
tohoto vydání Kázetka zahrnout.
KÁZETKO – září 2016 – Vydalo Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, Komenského 1, PSČ 757 01,
IČ: 00368946. Redakce: Ondřej Smolka, Jakub Vémola. Tisk: Colora PrintHouse s.r.o., Valašské Meziříčí.
Registrační číslo MK ČR E 13259. Uzávěrka tohoto čísla: 10. 8. 2016. Za změny po tomto datu nenese redakce zodpovědnost.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: Turistické informační centrum, tel.: 571 684 558, www.info-vm.cz, [email protected]
Online prodej vstupenek: na stránkách www.kzvalmez.cz | REDAKCE: 571 684 460, 739 470 291, [email protected]
Informace o provozu restaurace a cateringu: František Krčmář, tel.: 602 768 515.
září 2016
www.kzvalmez.cz

Podobné dokumenty