Ke stažení - AFG World

Komentáře

Transkript

Ke stažení - AFG World
18 — BUILDING THE DIFFERENCE
Grünes Einkaufen in Bratislava
Zelené nákupy v Bratislavě
© ITB Development a.s.
Im zentralen Stadtteil Staré
Mesto in Bratislava SK sind
die Bauarbeiten zum neuen
Verwaltungs- und Einkaufszentrum Business Garden
Štefániková in vollem Gang.
Grün sind bei dem Gebäude
nicht nur die üppigen Bepflanzungen, sondern auch die
Technologiestandards, nach
denen das Zentrum gebaut
wird. Die ökologischen Massstäbe, die hier gesetzt werden,
setzen Zeichen für die gesamte
Slowakei. Slovaktual darf seine
Zuverlässigkeit dem Kunden
erneut unter Beweis stellen
und für dieses Gebäude 360
hochwertige Kunststofffenster
liefern.
V centrální městské části Staré
Mesto v Bratislavě na Slovensku
jsou v plném proudu stavební
práce na novém správním a nákupním centru Business Garden
Štefániková. Zelená je na této
budově nejen bujná výsadba,
ale také technologický standard,
podle kterého se stavba provádí.
Ekologická měřítka, která se zde
uplatňují, určují trendy pro celé
Slovensko. Slovaktual může své
zákazníky opět přesvědčit o své
spolehlivosti a pro tuto budovu
dodá 360 kvalitních plastových
oken.
Gebäude per Mausklick sanieren
Sanace budovy ovládaná myší
eVALO ist die effizienteste virtuelle Sanierungsplattform der Schweiz. Entwickelt in Zusammenarbeit mit der Hochschule Zürich bietet das Instrument eine
ganze Reihe attraktiver Anwendungen.
eVALO errechnet den aktuellen Energieverbrauch einer Immobilie und zeigt
konkrete Optimierungsmöglichkeiten
auf. Das Programm vermittelt synchron
die Energieeinsparung anhand eines übersichtlichen Vorher-Nachher-Vergleichs
an, berechnet die notwendigen Investitionen unter Berücksichtigung allfälliger
Fördergelder und stellt eine ausführliche
Dokumentation zum Download zur
Verfügung. Auf der Website der EgoKiefer AG (www.energy-and-more.ch) ist
eVALO kostenlos nutzbar.
eVALO je nejefektivnější virtuální sanační
platforma ve Švýcarsku. Byla vyvinuta ve
spolupráci s Hochschule Zürich a nabízí
celou řadu zajímavých aplikací. eVALO vypočítá aktuální spotřebu energie v budově a
navrhne konkrétní optimalizované možnosti řešení. Program zároveň analyzuje úsporu
energie, a to na základě srovnání stavu
před a po, vypočítá nezbytné investice i s
případným využitím prostředků z dotačních
programů. Umožňuje také stažení výsledné
podrobné dokumentace. eVALO lze zdarma
využívat na stránkách EgoKiefer AG (www.
energy-and-more.ch).
BUILDING THE DIFFERENCE — 19
Adelssitz mit Stahlprofilen
Šlechtické sídlo s ocelovými profily
Der ursprüngliche Sitz der Comtes de Méan im
Zentrum von Lüttich BE wurde im 16. Jahrhundert errichtet. 1910 wurde die Residenz
zu einem Hotel umgebaut. Komplett neu
renoviert zeigt sich der Fünfsterne-Betrieb heute unter dem Namen Crowne Plaza in neuem Glanz. Forster
Profilsysteme war beim modernen
Anbau mit den Systemen «Forster thermfix light» und «Forster
unico» beteiligt. Diese Profilsysteme sind besonders schlank und
bewahren den ursprünglichen
Charakter des Baus. Bei der Renovation des gesamten Komplexes
wurde grosses Augenmerk auf eine
nachhaltige Bauweise gelegt, von der
Wahl der Materialien über die optimale
Dämmung bis zur Energierückgewinnung.
Původní sídlo komtesy de Méan v centru Lutychu v
Belgii bylo postaveno v 16. století. V roce 1910
byla rezidence přestavěna na hotel. Po nové
kompletní rekonstrukci získal tento
pětihvězdičkový provoz, dnes nazývaný
Crowne Plaza, zcela novou atraktivnější podobu. U moderní přístavby
byly použity systémy »Forster
thermfix light« a »Forster unico«
společnosti Forster Profilsysteme.
Tyto profilové systémy jsou velmi
tenké, a umožňují tak zachování
původního vzhledu stavby. Při
rekonstrukci celého komplexu byl
kladen obrovský důraz na udržitelné stavební technologie od volby
materiálu, přes optimalizaci izolace až
po zpětné získávání energie.
Türen auf Schienen
Dveře na kolejích
© istockphoto
Im Jahr 2010 wurde die RWD Schlatter AG angefragt, Türen
für Führerstandkabinen von Lokomotiven zu entwickeln. Eine
verlockende Aufgabe für die Entwicklungsabteilung, waren
doch die Anforderungen sehr speziell. Einerseits musste das gan-
ze Element in Aluminium-Look ausgeführt werden, andererseits
wurden neben der Brandschutzprüfung auch die Fluchtwegtauglichkeit, ein Fingerschutz auf der Bandseite und Lüftungsgitter gefordert. Das alles unter einen Hut zu bringen, war
nicht ganz einfach. Aber die zahlreichen Loks mit Roggwiler
Brandschutztüren zeigen, dass die Herausforderung erfolgreich
gemeistert wurde.
V roce 2010 byla oslovena společnost RWD Schlatter AG, aby
vyvinula dveře pro strojvůdcovskou kabinu u lokomotiv. Tento úkol
byl lákavou výzvou pro oddělení vývoje. Požadavky ale byly velmi
specifické. Jednak musel mít celý prvek hliníkový vzhled, a pak také
splňovat kromě zkoušek požární odolnosti i požadavky na provedení únikových cest, ochrany prstů na straně dveřního závěsu a u
větracích mříží. Splnit všechny tyto nároky nebylo nikterak snadné.
Vysoký počet lokomotiv s protipožárními dveřmi Roggwiler jsou ale
důkazem, že se podařilo vše mistrně zvládnout.
BUILDING THE DIFFERENCE — 23
Wohnen,
Arbeiten,
Einkaufen –
im Parkside
Stahlprofile im
chinesischen
Silicon Valley
Ocelové profily v čínském
Silicon Valley
Bydlení, práce, nákupy – v Parkside
© Halter AG
Eingebettet im Bahnhofsquartier von Schlieren befindet sich der Park­
side-Bau in der Nachbarschaft von Zürich. Das prägnante Gebäude vereint
verschiedene Nutzungen unter einem Dach und ist ein attraktives Beispiel
für zeitgemässen Städtebau. Die Anwendung des Minergie-Standards bei
diesem Projekt beweist, dass Wert auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
gelegt wurde. Die kontrollierte Wohnungslüftung schafft ein angenehmes
Raumklima und steigert den Wohnkomfort. Für eine optimale Wärmedämmung der Gebäudehülle wurden Kunststofffenster AS1® von EgoKiefer
eingesetzt. Diese Minergie-zertifizierten Klimaschutzfenster zeichnen sich
durch beste Leistungswerte in den Bereichen Lärmschutz und Sicherheit aus.
Nedaleko Curychu se v nádražní čtvrti ve Schlierenu nachází budova Parkside.
Nápadná stavba nabízí různé způsoby využití pod jednou střechou a je atraktivním příkladem současné městské zástavby. Uplatnění standardu Minergie u
tohoto projektu svědčí o tom, že zde byl kladen velký důraz na udržitelnost a
úsporu energie. Kontrolovaná ventilace bytů vytváří příjemné vnitřní klima a
zvyšuje obytný komfort. Pro optimální tepelnou izolaci byla použita plastová
okna AS1® společnosti EgoKiefer. Tato okna poskytující dokonalou ochranu před
klimatickými vlivy s certifikátem Minergie se vyznačují nejlepšími výkonnostními parametry v oblasti ochrany proti hluku a bezpečnosti.
Das Ausstellungszentrum der in der Kommunikationsausrüstung tätigen Huawei-Gruppe befindet
sich nordwestlich des Pekinger Stadtzentrums im
Haidian-Bezirk. Dieser ist Heimat des «Silicon
Valley» von Peking: Grosse Hightech-Unternehmen
und zahlreiche Elektronik-Einkaufszentren prägen
das Strassenbild. Das Ausstellungszentrum dient
auch als Treffpunkt ausländischer Staatsoberhäupter,
hochrangiger Regierungsvertreter, Leiter multinationaler Konzerne usw. Eindrucksvoll ist das Glasdach
in Pyramidenform über dem Hauptgebäude. Für
die Fassaden, die Eingangspartien und die Fenster
wurden Forster Profilsysteme aus Stahl und Edelstahl
eingesetzt. Die guten statischen Werte machen den
Einbau von grossflächigen Glasfeldern in äusserst
schlanke Profile möglich.
Výstavní centrum skupiny Huawei působící v oblasti
komunikační techniky se nachází severozápadně od
centra Pekingu v okrese Haidian. V něm bylo vybudováno pekingské »Silicon Valley«: pro zdejší ulice
jsou charakteristické velké hightech podniky a početná
nákupní centra s elektronikou. Výstavní centrum slouží
jako místo setkávání hlav států, čelních představitelů vlád, vedení nadnárodních koncernů a podobně.
Zajímavě řešená je skleněné střecha pyramidového tvaru
nad hlavní budovou. Pro fasády, vstupní části a okna
byly použity profilové systémy z oceli a ušlechtilé oceli
Forster. Příznivé statické hodnoty umožnily zasazení
rozměrných skleněných ploch do velmi tenkých profilů.
BUILDING THE DIFFERENCE — 39
Made in
Germany für
Mekka
Aus alt mach
komplett neu
Made in Germany pro Mekku
Ze starého zcela nové
Das Gebiet Letten liegt in der Metropole Zürich CH am Ufer
der Limmat. Während dreier Jahre wurden die dort angesiedelten Kolonien Letten I-III aufwendig saniert. Nicht nur die
teilweise fast 50 Jahre alten Küchen und Bäder mussten ersetzt
werden, sondern auch die Elektro-, Wasser- und Abwasserleitungen. Fassaden und Fenster bedurften infolge nicht mehr
zeitgemässer Wärmedämmwerte ebenfalls einer Erneuerung.
Neue Erdsondenanlagen unterstützen heute die Warmwasseraufbereitung. Piatti hatte der Bauherrin seine Kompetenz und
die Qualität seiner Produkte bereits bei früheren Kooperationen
bewiesen und durfte für sämtliche der 80 neuen Wohnungen
«Letten» Holzküchen liefern.
Die Zahl der bereits heute 2,5 Millionen Pilger, die Mekka
jährlich besuchen, wird weiter zunehmen. 25’000 neue Hotelzimmer entstehen deshalb in den nächsten Jahren in Mekka,
8’500 allein im Hotelkomplex Jabal al Kaaba. Bereits im dritten
Quartal 2013 eröffnet wurde das Hotel Anjum als Hauptgebäude des riesigen Komplexes. Für jedes der 1’740 Hotelzimmer
hat Kermi Duschkabinen aus Deutschland nach Saudi-Arabien
geliefert. Die Qualität der Produkte sowie die fachliche Begleitung des Montageprozesses von Anfang bis Ende des Projektes
waren ausschlaggebend für die Vergabe des Auftrages an Kermi.
Současný počet 2,5 milionů poutníků, kteří Mekku každým rokem
navštíví, se v budoucnu bude nadále zvyšovat. Proto v příštích
letech vznikne v Mekce 25 000 nových hotelových pokojů, z toho
8 500 jen v hotelovém komplexu Jabal al Kaaba. Již ve třetím
čtvrtletí roku 2013 byla otevřena hlavní budova tohoto obřího
komplexu – hotel Anjum. Do každého z 1 740 hotelových pokojů v
Saúdské Arábii dodala společnost Kermi sprchové kabiny. Pro přidělení zakázky byla rozhodující kvalita produktů a odborná podpora
během procesu montáže od začátku až do konce.
Oblast Letten leží ve švýcarské metropoli Curychu na břehu
Limmatu. Během tří let zde byly kompletně sanovány kolonie
Letten I-III. Vyměněny nemusely být jen téměř 50 let staré kuchyně
a koupelny, ale také rozvody elektřiny, vody a odpadu. Fasáda a
okna si kvůli již překonaným hodnotám tepelné izolace rovněž
vyžádaly obnovu. Nové geotermální sondy podporují ohřev teplé
vody. Piatti investorovi dokázalo svou kompetentnost a kvalitu
svých produktů již během předchozí spolupráce a smělo tak všech ­80
nových bytů »Letten« vybavit dřevěnými kuchyněmi.

Podobné dokumenty

Unser Anspruch: Nie zufrieden sein

Unser Anspruch: Nie zufrieden sein vielen Fällen zu einer Produktverbesserung – wenn daraus aber ein ganz neues Produkt für den Fenster- und Türenmarkt

Více

Fensterlüftung mit Wärmerückgewinnung Slovaktual s novým Best

Fensterlüftung mit Wärmerückgewinnung Slovaktual s novým Best budoucnu nabízet také atraktivní systémová řešení speciálně pro cenově citlivé novostavby. Rozšířený sortiment výrobků, vyvinutý podle specifikací společnosti Kermi, bude nyní prodáván pod značkou ...

Více