AGIP TELIUM VSF 0310.indd

Transkript

AGIP TELIUM VSF 0310.indd
KATA LO G OV É
LISTY
AGIP TELIUM VSF
AGIP TELIUM VSF je syntetický produkt na polyglykolové bázi, navržený k mazání převodů a součástek pracujících za vysokých teplot.
CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)
AGIP TELIUM VSF
150
320
140
330
mm /s
26
60
-
225
250
Bod vznícení o. k.
°C
250
250
Bod tuhnutí
°C
-40
-36
Hustota při 15 ° C
kg/l
1,055
1,060
Viskozita při 40 ° C
Viskozita při 100°C
Viskozitní index
mm2/s
2
VLASTNOSTI A VÝKONNOST
• AG IP TELIUM VSF, ve srovnání s odpovídajícími mazivy na bázi minerálních olejů, umožňuje snížení
koeficientu tření a zvýšení tepelné vodivosti, což napomáhá udržování nižších pracovních teplot stroje. V každém případě jeho vynikající oxidační stabilita a jeho vysoká viskozita zajišťují řádné mazání
a dlouhou životnost I za teplot nad 150°C. Tyto schopnosti činí AGIP TELIUM VSF zvláště vhodným pro
mazání šnekových převodů, charakteristických vysokým poměrem síly k hmotnosti, když zvyšuje jejich
efektivitu, snižuje absorbci síly a prodlužuje životnost olejové náplně.
• AGIP TELIUM VSF je kompatibilní s biologickými čističkami a lze jej proto používat v situacích, kde hrozí
znečištění životního prostředí.
• AGIP TELIUM VSF není mísitelný s minerálními oleji. Před převedením provozu z konvenčního maziva
na tento produkt je proto zapotřebí odpovídajícím způsobem vyčistit zařízení, aby se odstranila rezidua
předcházející náplně.
Epoxidové nebo epoxidfenolové nátěry by měly být používány pro lakované povrchy, které přijdou do kontaktu s produktem AGIP TELIUM VSF.
Eni Česká republika, s.r.o. - oddělení LUBS
Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8
Tel.: 224 495 286, Fax: 224 495 285
strana 1 z 1

Podobné dokumenty

AGIP Rotra MP 0310

AGIP Rotra MP 0310 AGIP ROTRA MP Kin. viskozita

Více

eni Rotra FE 0413.indd

eni Rotra FE 0413.indd se zvláštními EP vlastnostmi a výjimečnou viskozitně-teplotní křivkou, která zajišťuje vysokou tekutost při nejnižších teplotách. Produkt v SAE stupni 75W-90 je speciálně vyvinut pro zajištění úrov...

Více

CHM

CHM zajišĢována numericky Ĝízenými stroji, garantuje maximální preciznost pro striktní hodnoty tolerance, produkuje produkt, který zĤstává spolehlivým po dlouhou dobu. TČlesa pĜevodovek jsou konstruová...

Více

12_20141022_Budoucnost platebních karet_Ingenico

12_20141022_Budoucnost platebních karet_Ingenico • Vyšší důvěra v on-line platby • Contactless platby vnímány jako bezpečnější - zákazník vůbec nedává kartu z ruky 3. PLATBY KARTOU V NOVÝCH SEGMENTECH • Zákazníci vítají možnost platby kartou i ji...

Více

Enersyn SG-XP 100-680

Enersyn SG-XP 100-680 Enersyn SG-XP NENÍ mísitelný s ropnými oleji. Rovněž není kompatibilní s běžnými průmyslovými barvami. Vnitřní povrchy převodovek by měly být bez nátěru, nebo opatřeny dvousložkovým nátěrem jako js...

Více

Profi dust collectors Profi odsávače Professionelle Absauganlagen

Profi dust collectors Profi odsávače Professionelle Absauganlagen Suction capacity (max) / Odsávací kapacita (max) Underpressure on inlet (max) / Podtlak na vstupu (max) Filter area / Filtrační plocha Waste sacks volume / Objem odpadních vaků Connection to hose /...

Více

Agip Gear.indd

Agip Gear.indd AGIP GEAR je série převodovkových olejů pro motocykly z minerálních základových materiálů a příměsí, které působí proti opotřebení. SAE stupeň 80W-90 a 40 jsou doporučeny pro převodovkové skříně, p...

Více