Martin Trojan - Comics Centrum

Komentáře

Transkript

Martin Trojan - Comics Centrum
TM
TM
www.comicscentrum.cz
Kliknutím navštívíte
internetové stránky
Comics Centra.
SCÉNÁ Ř A K RESBA
TM
V YBARVENÍ
ŠÉFREDAKTOR
DIANA SCHUTZOVÁ
LOG OTYP NAVRHLI
PŘ EK LA D
JAN KANTŮREK
R ED AKCE PŘ EK LA DU
VÁCLAV DORT
STEVEN MILLER
& MARTIN TROJAN
& CYNTHIA JOHNSONOVÁ
GR A FICKÁ Ú PR AVA K NI ŽNÍHO V YD Á NÍ
MARK COX
K R E S B Y NA P Ř E D S Á D K Á C H
LYNN VARLEYOVÁ
ODBOR N Ý P OR A DCE
K NIŽNÍHO V YDÁ NÍ
CHRIS WARNER
V YDAVAT EL
MIKE RICHARDSON
KAPITOLA PRVNÍ:
JA Z YKOV É KOR EKT URY
GABRIELA JANŮ
L ET T ER IN G
MARTIN TROJAN
E
R ES PAR A CE,
B A R E V NÁ K O R E K C E
VÁCLAV DORT
LOK A LI ACE NÁ PISŮ
Z
VÁCLAV DORT
& ONDŘEJ SVÁTEK
DIST R IBUCE
JITKA FIALOVÁ
300™ is copyright © 1998, 1999 Frank Miller, Inc.
300 and the 300 logo are trademarks of Frank Miller, Inc.
No portion of this publication
may be reproduced or transmitted, in any form or
by any means, without the express written permission of
Navštivte
Frank Miller and
Dark Horsenaše internetové stránky : http://www.comicscentrum.cz
Comics, Inc. Beyond the historical occurrences
nebo any
naši
prodejnu
: Jana Masaryka 29 (vchod z Americké) Praha 2,
depicted herein,
resemblance
to actual
persons (living or dead), events, institutions, or
T elefon
: 296
302
570, 296
302
571, FAX: 296 302 573
locales, without
satiric
intent,
is coincidental.
Dark
Horse
Comics® and the Dark Horse logo are
trademarks of Dark Horse Comics, Inc., registered in various
categories and countries.
All rights
© 1998,
1999,reserved.
2001, 2011 Frank Miller, Inc & Comics Centrum. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí
120 00
být reprodukována nebo jinou formou publikována bez přímého písemného souhlasu autorů.
This book collects issues one through five of the Dark Horse
comic-book series 300.
Z anglického originálu 300, vydaného nakladatelstvím Dark Horse Inc. v roce 1999,
českou verzi vydal: Martin Trojan – 3-JAN
Jana Masaryka 29, 120 00 Praha 2
Třetí české vydání © 2011
Vytištěno
Published
byv Tiskárnách Havlíčkův Brod a. s.
Dark Horse Comics, Inc.
10956978-80-86839-56-1
SE Main Street
ISBN
Milwaukie, Oregon 97222
300™
copyright ©
1998, 1999,
2001,
2011 Frank Miller, Inc. All rights reserved. 300 and the 300 logo are trademarks of Frank Miller, Inc.
Firstishardcover
edition:
August
1999
No
portion
of this book may be reproduced, in any form or by any means, without the express written permission of Frank Miller, Inc.
ISBN
1-56971-402-9
and Dark Horse Comics, Inc. Beyond the historical occurrences depicted herein, any resemblance to actual persons (living or dead), events, institutions,
or locales,
satiric
intent, is coincidental.
10 9 8without
76543
2
Dark Horse Maverick™ is a trademark of Dark Horse Comics, Inc.
The in
Dark
Horse Maverick logo featured in this publication is a trademark of Frank Miller, Inc. and Dark Horse Comics, Inc. Dark Horse Comics®
Printed
Singapore
and the Dark Horse logo are trademarks of Dark Horse Comics, Inc, registered in various categories and countries. All rights reserved.
This volume collects issues one through five of the Dark Horse comic-book series 300.
Dostali jste se
na konec ukázky.
Celý příběh
si můžete přečíst
kliknutím sem.
www.comicscentrum.cz
Kliknutím navštívíte
internetové stránky
Comics Centra.

Podobné dokumenty

Untitled - Comics Centrum

Untitled - Comics Centrum MARK COX CHIP KIDD LIA RIBACCHIOVÁ

Více

Slajd 1

Slajd 1 evaluation, characteristic of the categories of facilities, notice to the problematic issues and definition of improvement in conditions for supply • survey among transport operators according to t...

Více

frank miller - Comics Centrum

frank miller - Comics Centrum vydaného nakladatelstvím Dark Horse Inc. v roce 2005, českou verzi vydal: Martin Trojan — 3-Jan, Jana Masaryka 29, 120 00 Praha 2 Vydání druhé, v tomto překladu první © 2010 Vytištěno v Tiskárnách ...

Více

Konec ukázky. Celou knihu

Konec ukázky. Celou knihu MARK COX CHIP KIDD LIA RIBACCHIOVÁ

Více

Příloha č. 7 Souhrnná tabulka sledování indikátorů výsledků HSE

Příloha č. 7 Souhrnná tabulka sledování indikátorů výsledků HSE 3.  Obr at  společnosti ­ tržby za pr odej vlastních výr obků a služeb  ( v mil. Kč/rok):  *)  *) od 1. srpna 2003 je přepracovací rafinérií bez vlastních výrobků  4.  Distr ibuce  výr obků a  poče...

Více

smečk a z bagdádu

smečk a z bagdádu Předtisková příprava: Comics Centrum Navštivte naše internetové stránky: http://www.comicscentrum.cz nebo naši prodejnu: Jana Masaryka 29 (vchod z Americké ul.) Praha 2, 120 00 Telefon: 296 302 570...

Více

Comics Centrum

Comics Centrum _PN_PAGE 1 _PN_OF 4

Více