07-Streptokoky

Transkript

07-Streptokoky
Streptokoky
MUDr. Drahomíra Rottenbornová
Dělení, třídění streptokoků
•
•
•
I. podle změn na krevním agaru
beta-hemolytické (rozpuštění a odbarvení erytrocytů-zóna projasnění kolem kolonie)
alfa-hemolytické (viridující)
gama-hemolytické (nehemolytické)
•
•
•
•
•
II. podle přítomnosti skupinově specifického polysacharidu C. Je-li přítomen, rozlišují se
antigenní skupiny A-Z dle Lancefieldové.
antigen A (Str. pyogenes)
antigen B (Str. agalactiae)
antigen C (Str. dysgalactiae ssp. eguisimilis, Str. equi ssp. zooepidemicus
antigen D (Str. bovis)
antige G (Str. dysgalactiae ssp. equisiilis)
•
aj.
Streptokoky beta-hemolytické (pyogenní)
•
•
•
•
Str. pyogenes (sk.A)
Str. agalactiae (sk.B)
Str. dysgalactiae ssp. equisimilis (sk.C)
druhy skupiny Str. anginosus (sk.F,G,A,C,-)
•
•
•
Str. equi ssp. zooepidemicus (sk.C)
Str. canis (sk.G)
Str. porcinus (sk. E,P,U,V)
•
S. suis (sk. R, S, T)
Primárně zvířecí, mohou vyvolat onemocnění i u člověka)
•
Skupina S. anginosus (S. milleri) - (sk. C, F, G, A nebo žádný; betahemolytické jsou jen
některé), jiné seřadí k viridujícím streptokokům
Streptococus pyogenes (sk.A)
• Stavba buněčné stěny
Onemocnění
•
•
•
•
Lokalizované pyogenní infekce
DC: tosilitida,tonsilofaryngitida (agína), spála (+vyrážka)
pyodermie: impetigo, erysipel (růže), cellulitida
hnisání ran
•
•
•
•
•
invazivní a toxická onemonění
flegmóna, nekrotizující fasciitida, myositida, myonekróza
pneumonie, meningitida
sepse
syndrom podobný toxickému šoku
•
•
•
pozdní následky streptokokových nákaz
revmatická horečka
akutní glomerulonefritida
Tonsilofaryngitida. Spála.
Erysipel (růže)
Kazuistika (Letální případ infekce vyvolané Str.
pyogenes a STAU po pokousání psem)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Žena 71 let, pokousána psem (četné tržně-zhmožděné rány pronikající až k fascii na levé DK
a levé ruce)
ošetřena na chir. ambulanci
před příhodou týž den očkována proti chřipce
do 48 hodin: průjem, zvracení, bolesti v oblasti ran na LDK - opět ošetřena na chir.
do dalších 24 hodin: zhoršujíí se bolest v LDK, zvracení, závratě, přijata na inter. odd, zde
rychlý pokles tlaku, rozvoj šokového stavu, zaintubována, překlad na ARO)
anurie, TT 34,5oC; provedena chirur. toaleta ran (bez nálezu hnis. sekrece, nekróz)
mikrob. vyš: HK: Str. pyogenes, rána- Str. pyogenes + STAU (v NRL zjištěna produkce
TSST-1 a enterotoxinu C)
th klindamycin, amikacin, eliminační metoda CVVHDF
pokračuje trvalé zhoršování oběhu, metabol. acidóza, vysoký myoglobin, porucha srážlivosti
na L lýtku rozvoj splývajících hemoragických bul stehno lividní, z ran vytéká serózní tekutina
z punktátu z bul: Str. pyogenes
Kazuistika-pokračování
•
•
•
•
•
revize rány s nálezem myonekrózy, provedena amputace pod kyčelním kloubem
po výkonu trvalé krvácení z oper. rány
makroskopicky viditelný postup myonekrózy na trup s nemožností dalšího radikálního řešení
během hospitalizace podáno 18 transfúzích jednotek erymasy, 40 tr. jednotek mražené
plasmy, 6 tr. jednotek trombocytů
pacientka umírá 47 hodin po přijetí do nemocnice na základě refrakterního septického šoku s
multiorgánovým selháním
Streptococcus agalactiae (sk.B), GBS
• původně objeven jako veterinární
patogen-původce mastitidy hovězího dobytka
spojené se ztrátou mléka)
• později zachycen i z humánního materiálu
(z pochvy asymptomatických žen po porodu)
• bovinní kmeny jsou však od lidských odlišné
U lidí možná bezpříznaková kolonizace HCD, GIT, vaginy
Kolonizace těhotných žen se pohybuje okolo 25-30% (vagina, rectum)
Onemocnění
1) Novorozenci (onemocnění dvojího typu):
a) časná (vznikají během porodu a projeví se během hodin až dní po porodu:
bakteriémie, pneumonie, meningitida, sepse
b) pozdní (nákaza během porodu nebo až po něm projeví se koncem 1. Měsíce
života: sepse, meningitida
Prevence: screening koncem těhotenství na přítomnost GBS, u pozitivních rodiček či
při protrahovaném, komplikovaném porodu ATB (ampicilin)
2) komplikace v šestinedělí (endometritidy, inf.moč. cest, bakteriémie po císařském
řezu vedoucí k endokarditiě, meningitidě, tvorbě abscsů)
3) kojenci: osteomyelitidy
4) starší děti, dospělí: cystitidy, pyelonefritidy
5) lidé s oslabenou imunitou: pneumonie, endokarditidy, hnisavé artritidy, infekce
ran,
osteomyelitidy, meningitidy
V krku výskyt i u zdravých jedinců, podíl na faryngitidách méně významný ve
srovnání s jinými beta hemolytickými streptokoky.
Kazuistika (Hnisavá meningitida vyvolaná Str.
agalactiae u dospělého člověka)
•
•
•
•
•
•
Muž 69 let, asi 10 let sledován pro poruchy prokrvení DK, před 13 lety zjištěna
laboratorně aktivní hepatopatie, 5 let cukrovka kompenzována dietou, 15 let
sledován na ambulanci TRN pro chronickou bronchitidu s občasnými
exacerbacemi, jinak na svůj věk velice fyzicky i psychicky zdatný
návštěva PL: OA: asi před 10 dny nachlazení, zpoč. mírný průběh, později náhle
horečky, silná bolest pr. ramene, udává 24 hodin řidší stolici cca 4/den
vyš.PL: lehce zarudlé hrdlo, bez mening. příznaků,lékařka si všimla určité apatie s
pomalejší bystrostí v úsudku a chůzi o nepatrně širší bázi
odeslán k hospit. na TRN „ k vyloučení exacerbace CHB“-kontaktován sloužící
lékař, PL se „psychicky nelíbil“
v noci: zmatenost, agresivita, hyperventilace, padá na levou stranu, paréza PDK,
minimální paréza PHK, tachyfibrilace síní
ráno: progrese poruchy vědomí, zvrací, aspirace zvratků
•
•
•
•
•
•
překlad na ARO. Lab. známky poruch funkce jater, ledvin, snížení Ery, Tro,
prudké zýšení leu
na CT mírný edém mozku
během několika hodin progrese selhání ledvin, jater, oběhu respir.
Stav se nedaří stabilozovat, úmrtí do 30 hodin od návštěvy PL
Pitevní nález: mimo již uvedených onemocnění známky chronické hnisavé
leptomeningitidě obou mozkových hemisfér
Kultivačně z leptomeningů: Str. agalactiae
Streptokokoky alfahemolytické (viridující)
1. Str. pneumoniae
2. Str. bovis (v krvi, likvoru lidí s poruhami GIT, např. Ca tlustého střeva)
3. St. suis (meningitidy po manipulai s vepřovým masem nebo prasaty)
4. Orální (ústní streptokoky)
•
•
osidlují HCD, střevo, vaginu
podmíněné patogeny
•
viz skripta
Streptococcus pneumoniae (pneumokok)
•
•
•
•
•
•
zatím identifikováno asi 90 různých sérotypů
hlavním faktorem virulence je polysacharidové pouzdro, které chrání p. před
fagocytózou
častý výskyt v HCD zdravých jedinců, zejména dětí
největší výskyt u malých dětí v kolektivech
podmíněný patogen,uplatnění při oslabení imunity (malé děti, starší lidé, lidé s
některými chronickými chorobami, s jinou virovou či bakteriální infekcí a pod.)
výskyt pneumokokových infekcí je nejvyšší mezi dětmi do 2 let věku a u dospělých
nad 60 let
Klinické formy infekce Str. pneumoniae
•
•
•
•
•
bezpříznaková kolonizace HCD, (pochvy)
mírné infekce HCD
sinusitidy
otitidy
invazivní onemocnění: - pneumoniae
Vysoká úmrtnost!
- meningitidy
- sepse
Léčba, prevence
•
•
•
•
Infekce DC: penicilin, amoxicilin (při alergii makrolidy)
otitida: amoxicilin
meningitida: PNC,ampicilin, CF III.generace, chloramfenikol)
problematika rezistence na makrolidy, méně na penicilin
• Prevence - aktivní imunizace
•
•
•
•
23-valentní polysacharidová vakcína (Pneumo 23) - od 2 let věku
7-valentní protein-konjugovaná vakcína (Prevenar) - od 2 měsíců věku
Vytvoření dostatečné imunity trvá několik měsíců (cca 4-5)
V zemích, které již delší dobu plošně očkují proti pneumokokům (např.
USA) se do popředí dostávají do té doby méně časté sérotypy a stávají se
virulentnějšími (např. 19A)
4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F,
Invazivní infekce vyvolávají v našich podmínkách zejména typy:
3, 6,14, 19, 23
Rod: Enterococcus
•
•
E. faecalis, E. faecium, E. gallinarum, E. durans, E. casseliflavus
Viz skripta
•
•
Léčba: vysoký stupeň přirozené rezistence
problematika VRE (vankomycin rezistentní enterokoky)

Podobné dokumenty

Helcococcus kunzii - Oblastní nemocnice Příbram

Helcococcus kunzii - Oblastní nemocnice Příbram Helcococcus kunzii je grampozitivní, kataláza negativní, fakultativně anaerobní kokoidní mikroorganismus, jehož buňky jsou uspořádány v párech nebo hloučcích. Fenotypově se podobá druhu Aerococcus ...

Více

Díl čtvrtý - Kožní infekce - pokračování Bakteriální kožní infekce (BKI)

Díl čtvrtý - Kožní infekce - pokračování Bakteriální kožní infekce (BKI) Epidemiologie: postihuje jak děti, tak dospělé a adolescenty, chlapce stejně jako dívky. Predispozičnímí faktory jsou tření kůže pod límci nebo pásky, obezita, diabetes mellitus, poruchy chemotaxe ...

Více

NSVP_1 - ZÁKLADNÍ MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ ABSCESŮ

NSVP_1 - ZÁKLADNÍ MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ ABSCESŮ subareolární abscesy, které způsobují převrácenou nebo retrahovanou bradavku. Obvykle jsou izolovány směsi anaerobů. U některých pacientek je nutné úplné chirurgické odstranění mlékovodu (ductus la...

Více

základní mikrobiologické vyšetření intravaskulárních kanyl a souvis

základní mikrobiologické vyšetření intravaskulárních kanyl a souvis prostředí nebo pro léčebné zákroky je základním rysem moderní zdravotnické péče. Zavedení intravaskulárních kanyl a katétrů umožňuje průběžný a bezbolestný přístup do cirkulace pro podávání tekutin...

Více

Kniha abstraktů s programem 24. kongresu ČSSM

Kniha abstraktů s programem 24. kongresu ČSSM Imunologie a gnotobiologie (H. Tlaskalová-Hogenová) Lékařská mikrobiologie (D. Malotová) Mikrobiální biofilmy (F. Růžička) Mikrobiologie vody (D. Baudišová) Molekulární biologie mikroorganizmů (J. ...

Více

Phadebact Streptococcus Tests (A,B,C,G) Phadebact Streptococcus

Phadebact Streptococcus Tests (A,B,C,G) Phadebact Streptococcus Phadebact® Strep D Tests, Phadebact® Strep F Test jsou určené na identifikaci beta-hemolytických streptokoků patřících do skupin A, B, C, D, F a G. SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU Rozdělení beta-hemolyt...

Více

borreliová infekce jako příčina dilatační

borreliová infekce jako příčina dilatační Postižení srdce v průběhu lymeské borreliózy (LB) se vyskytuje na rozdíl od kůže, kloubů a nervového systému relativně vzácně, v evropských zemích činí < 4 % ze všech takto nemocných. Bezesporu vša...

Více

zde - Společnost pro lékařskou mikrobiologii

zde - Společnost pro lékařskou mikrobiologii Technické informace/omezení_2 Existující taxonomické databáze • Existující databáze mohou být vylepšeny buď na stávajícím základu nebo lze vytvořit vlastní laboratorní databáze s místně důležitými...

Více

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních Toto onemocnění je u dospělých a dětí způsobeno převážně viry a většinou je samoúzdravné. Virový a bakteriální původ tohoto onemocnění nelze spolehlivě klinicky odlišit bez kultivačního vyšetření, ...

Více

Klasické léky

Klasické léky Baktericidní, širokospektrální antibiotikum, používané při respiračních a některých dalších onemocněních. O jeho použití se poraďte se svým veterinářem. Může se projevit vedlejší účinek v podobě po...

Více