ANNO Jihočeského kraje_ info víkendovka – 4.týden 201

Komentáře

Transkript

ANNO Jihočeského kraje_ info víkendovka – 4.týden 201
ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE
TÁBORSKÁ VÍKENDOVKA
Informační nabídka vzdělávacích, kulturně společenských
a sportovních akcí okresu Tábor na období 29. - 31.ledna 2016
Informační centrum pro mládež Tábor, z.s., Farského 887, 390 02 Tábor, tel.: 381 252 416, www.icmtabor.cz.
leden 2016, 17.ročník
ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
Pátek 29. ledna 2016
Sobota 30. ledna 2016
BECHYNĚ
BECHYNĚ
19.00 hod. Kulturní dům - TANEČNÍ PRO 20.00 hod. Kulturní dům - XII. PLES MĚSTA BEVŠECHNY. Kurzovné 1100 Kč. www.kulturni- CHYNĚ. K tanci a poslechu hraje Horváth Band.
Vstupné 120 Kč. www.kulturnidum.cz.
dum.cz.
17.00 hod. Kino - LEDOVÁ SEZÓNA. Animovaná
MALŠICE
komedie USA. 86 min., dabing, mládeži přístupný,
20.00 hod. Kulturní dům - HASIČSKÝ PLES SDH vstupné 110,-Kč. www.kino.bechynsko.cz.
LOM. K tanci a poslechu hraje Doubravanka, 20.00 hod. Kino - REVENANT ZMRTVÝCH
vstupné 180 Kč. www.nadejkov.cz.
VSTÁNÍ. Dobrodružné drama USA, 151 min., titulky, od 15 let, vstupné 120 Kč. www.kino.bechynNADĚJKOV
sko.cz.
19.00 hod. Kinokavárna - POVÍDÁNÍ OLGY ŠVECOVÉ O ŽIVOTĚ V JIHOAFRICKÉ REPUBLICE.
BOROTÍN
www.nadejkov.cz.
20.00 hod. HospodaBECHYNĚ
U kostela - X. PLES MĚSTYSE BOROTÍN. K tanci a poslechu hraje Klávesy banSEZIMOVO ÚSTÍ
d, vstupné 100 Kč. www.borotin.cz.
17.30 hod. Kino Spektrum - ALVIN A CHIP
MUNKOVÉ : ČIPERNÁ JÍZDA . USA 2016, 92
KLENOVICE
min., přístupný, dabing, vstupné 125 Kč, www.sezi- 20.00 hod. Restaurace - 1. PLES PŘÁTEL MOTOmovo-usti.cz.
RISMU. K tanci a poslechu
hraje skupina A proč ne,
BECHYNĚ
20.00 hod. Kino Spektrum - REVENANT ZMRT vstupné 50 Kč. www.klenovice.cz.
VÝCHVSTÁNÍ. Dobrodružné drama USA, 2015,
MLADÁ VOŽICE
156 min, od 15 let, titulky, vstupné 120 Kč. www.sezimovo-usti.cz.
16.30 a 19.30 hod. Kino - GANGSTER KA. Nový
21.00 hod. Apollo - centrum zábavy - disco - český kriminální thriller, od 12 let, 100 min., vstupné
THE HOUSE 4 YOU. www.apollo-cen trum.cz.
50 Kč. www.vozice.cz
SOBĚSLAV
15.00 hod. Kino - ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA . USA 2016, 86 min., přístupný, dabing, vstupné 130 Kč, www.kinosobeslav.cz.
17.00 hod. Kino - LEDOVÁ SEZÓNA. Animovaná
komedie USA. 86 min., dabing, mládeži přístupný,
vstupné 110 Kč. www.kinosobeslav.cz.
19.00 hod. Kulturní dům - RYBÁŘSKÝ BÁL. K tanci a poslechu hrají Sekond Service Band, vstupné
180 Kč. www.musobeslav.cz.
20.00 hod. Kino - PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ.
Komedie USA, 93 min., titulky, od 12 let, vstupné
110 Kč. www.kinosobeslav.cz.
21.00 hod. Paluba - disco - SEMTEX PARTY.
www.facebook.com/palubasobeslav.
22.00 hod. Kino - LES SEBEVRAHŮ. Horror
USA, 87 min., titulky, od 15 let, vstupné 110 Kč.
www.kinosobeslav.cz.
Sobota 30. ledna 2016
TÁBOR
17.30 hod. Kino Svět - POLDŮV ŠVAGR. USA
2016, 101 min., od 12 let, titulky, vstupné 110 Kč.
www.kinosvettabor.cz.
20.00 hod. Kino Svět - MOST ŠPIÓNŮ. USA 2015,
141 min., od 12 let, titulky, vstupné 100 Kč. www.kinosvettabor.cz.
21.00 hod. Kotnov music club - disco - DEJ SI
FINLANDII A VYHRAJ. Vstupné 60 Kč. www.facebook.com/KOTNOV.
VESELÍ NAD LUŽNICÍ
14.- 16.00 hod. Zimní stadion - VEŘEJNÉ BRUSLENÍ. www.lokoveseli.cz.
17.00 hod. Zimní stadion - lední hokej - TJ Lokomotiva VESELÍ NAD LUŽNICÍ - HC ČESKÝ KRUMLOV. Mistrovské utkání mužů, krajská liga. www.lokoveseli.cz.
ŽELEČ
20.00 hod. Kulturní dům - MYSLIVECKÝ BÁL. K
tanci a poslechu hrají Muzikanti z Jižních Čech.
Vstupné 200 Kč. www.obeczelec.cz.
Neděle 31.ledna 2016
MLADÁ VOŽICE
MYSLKOVICE
19.30 hod. Kino - IRACIONÁLNÍ MUŽ. Drama
20.00 hod. Zámeček - HASIČSKÝ PLES.K tanci a USA s titulky přístupný od 12 let, vstupné 50 Kč.
www.vozice.cz.
poslechu hraje Nazareth, www.myslkovice.cz.
PLANÁ NAD LUŽNICÍ
PLANÁ NAD LUŽNICÍ
18.00 hod. Galerie Fara - PLANÁ NAD LUŽNICÍ ŽI- 15.00 hod. Městská knihovna - divadlo - MASOLA A ŽIJE. Vernisáž výstavy s doprovodným pro- PUSTNÍ POHÁDKA. Loutkové Divadélko na nitce.
www.plananl.cz.
gramem. www.plananl.cz.
SEZIMOVO ÚSTÍ
15.00 hod. Spektrum - SEZIMÁCKÉ BÁBOVKO
VÁNÍ. Soutěž o nejlepší sezimáckou bábovku,
Staropražská kapela Hašlerka. Vstupné 40 Kč.
www.sezimovo-usti.cz.
17.30 hod. Kino Spektrum - ALVIN A CHIP
MUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA. USA 2016, 92
min., přístupný, dabing, vstupné 125 Kč, www.sezimovo-usti.cz.
20.00 hod. Kino Spektrum - TAJEMSTVÍ JEJICH
OČÍ. Mysteriózní thriller USA, 2015, 111 min, od 12
SUDOMĚŘICE U BECHYNĚ
let, titulky, vstupné 110 Kč, www.sezimovo-usti.cz.
20.00 hod. Sokolovna - SOKOLSKÝ PLES. K tan- 21.00 hod. Apollo - centrum zábavy - disco ci a poslechu hraje Klasik trio. www.sudomerice.cz. KAMIKAZE PARTY. www.apollo-centrum.cz.
TÁBOR
SOBĚSLAV
06. - 16.30 hod, 19. - 22.00 hod. Plavecký stadion 10. - 21.00 hod. Kulturní dům - HRAČKOFEST.
- PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST. www.tzmt.cz.
Vstupné 30 Kč. www.kdms.cz
15.00 hod. Kino Svět - ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: 15.00 hod. Kino - ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIČIPERNÁ JÍZDA . USA 2016, 92 min., přístupný, da- PERNÁ JÍZDA . USA 2016, 86 min., přístupný, dabing, vstupné 110 Kč, www.kinosvettabor.cz.
bing, vstupné 130 Kč, www.kinosobeslav.cz.
17.30 hod. Kino Svět - POLDŮV ŠVAGR. USA 17.00 hod. Zimní stadion - lední hokej - OLH
2016, 101 min., od 12 let, titulky, vstupné 110 Kč. SPARTAK SOBĚSLAV - HC STRAKONICE. Miswww.kinosvettabor.cz.
trovské utkání mužů, krajská liga. www.spsobesla19.00 hod. Divadlo O.Nedbala - divadlo - HOS v.cz.
PODA NA MÝTINCE. Divadelní spolek na šikmé plo- 20.00 hod. Kino - TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ. Mysše Tábor. Vstupné 100 Kč. www.divadlotabor.cz.
teriózní thriller USA, 2015, 111 min, od 15 let, titulky,
20.00 hod. Hotel Palcát - koncert - BEATLES vstupné 110 Kč,www.kinosobeslav.cz.
MANIA II. - The Beatles Revival. Vstupné 150 / 250 21.00 hod. Paluba - disco - MEGA OLDIES. www.Kč. www.hotelpalcat.cz
facebook.com/palubasobeslav.
20.00 hod. Kino Svět - MOST ŠPIÓNŮ. USA 2015,
TÁBOR
141 min., od 12 let, titulky, vstupné 100 Kč. www.kinosvettabor.cz.
06. - 09. 00 hod., 12. - 20.15 hod. Plavecký stadi20.00 hod. Společenské centrum Univerzita - ko on - PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST. www.tzmt.cz.
ncert - Some Other Place + Krantofel Combo + 08.24 hod. odjezd busem MHD č.21 AN - pěší tuREDD. Vstupné 100, 130 Kč. www.univerzitata- ristika-Tábor-Čekanice točna-les Bradačkabor.cz.
Hlinice-Záluží-Smyslov-Knížecí rybník-S.Ústí II.
21.00 hod. Kotnov music club - disco - PARTY Trasa 17 km. www.kct-tabor.cz.
MAXI KÝBL. www.facebook.com/KOTNOV.
11. - 12.30, 17. - 18.30 hod Zimní stadion - VEŘEJ
21.00 hod. Recykle music bar - JAM SESSION. NÉ BRUSLENÍ. www.tzmt.cz.
Vstupné zdarma. www.recyklebar.cz
13. - 18.00 hod. Galerie čokolády - Čokohrátky Valentýnské dárečky. Pro děti i dospělé. www.gaVESELÍ NAD LUŽNICÍ
leriecokolady.cz.
07.16 hod odjezd vlakem - zájezd - TECHMANIA 15.00 hod. Kino Svět - ALVIN A CHIPMUNKOVÉ:
Plzeň. Cena zájezdu 480/430 Kč. www.ddmta- ČIPERNÁ JÍZDA . USA 2016, 92 min., přístupný, dabor.cz.
bing, vstupné 110 Kč, www.kinosvettabor.cz.
SEZIMOVO ÚSTÍ
15.00 hod. Kino Spektrum - KYKY RYKY A PÁR
VAJEC. Animovaný Mexiko, 2015, 98 min, přístupný, dabing, vstupné 100 Kč. www.sezimovo-usti.cz.
17.30 hod. Kino Spektrum - TAJEMSTVÍ JEJICH
OČÍ. Mysteriózní thriller USA, 2015, 111 min, od 12
let, titulky, vstupné 110 Kč, www.sezimovo-usti.cz.
20.00 hod. Kino Spektrum - R E V E N A N T
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ. Dobrodružný USA, 2015,
156 min, od 15 let, titulky, vstupné 120 Kč. www.sezimovo-usti.cz.
SOBĚSLAV
14. - 15.45 hod. Zimní stadion - VEŘEJNÉ BRUSLENÍ. http://spartaksobeslav.cz.
16.00 hod. Kostel sv. Petra a Pavla - EKUMENICKÁ BOHOSLUŹBA. www.musobeslav.cz.
TÁBOR
08.- 19. 00 hod. Plavecký stadion - PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST. www.tzmt.cz.
08.59 hod. odjezd vlakem - pěší turistika - ZIMNÍ
PODHRÁZSKÝ RYBNÍK. Trasa 15 km. www.kcttabor.cz.
14. - 15.30 hod. Zimní stadion - VEŘEJNÉ BRU
SLENÍ. www.tzmt.cz.
14.30 hod. Divadlo O.Nedbala - divadlo - Přijďte s
dětmi do divadla - ČERT A KÁČA. Divadlo Ořechov
ka Praha. Vstupné 80/60 Kč. www.divadlotabor.cz
15.00 hod. Kino Svět - ALVIN A CHIPMUNKOVÉ:
ČIPERNÁ JÍZDA . USA 2016, 92 min., přístupný, dabing, vstupné 110 Kč, www.kinosvettabor.cz.
17.30 hod. Kino Svět - POLDŮV ŠVAGR. USA
2016, 101 min., od 12 let, titulky, vstupné 110 Kč.
www.kinosvettabor.cz.
20.00 hod. Kino Svět - MOST ŠPIÓNŮ. USA 2015,
141 min., od 12 let, titulky, vstupné 100 Kč. www.kinosvettabor.cz.
VESELÍ NAD LUŽNICÍ
15.00 hod. Kulturní dům - kino - ZVONILKA A
TVOR NETVOR. Dobrodružný film USA, 76 min.,dabing, přístupný, vstupné 50 Kč, www.kd-veseli.cz.
18.00 hod. Kulturní dům - divadlo - SHERLOCK
HOLMES – ZROZENÍ ZLA. Divadlo SUD Suchdol
nad Lužnicí. Vstupné 50 Kč. www.kd-veseli.cz.
Zpracovalo Centrum mládeže Táborsko, projektové pracoviště Informační centrum pro mládež, Farského 887, 390 02 Tábor, www.icmtabor.cz

Podobné dokumenty

icm tábor - info víkendovka

icm tábor - info víkendovka MUŠKÁTŮ A PELARGONIÍ - PRODEJ ROS 120 Kč. www.kino.bechynsko.cz. TLIN. http://szestabor.cz/botanicka. Sobota 30. července 2016 10. - 18.00 hod. Galerie čokolády - Čokohrátky DRAŽICE BECHYNĚ Filcovi...

Více

icm tábor - info víkendovka -

icm tábor - info víkendovka - ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

slovo úvodem obsah

slovo úvodem obsah spokojeni i Vy. Hotel byl v loňském roce zrekonstruován a nachází se v blízkosti historického centra Tábora (obr. 3) u silnice E 55 na půl cesty mezi Lincem a Prahou. Hotel nabízí 67 pokojů a to ku...

Více

Vyrocni zprava 2013

Vyrocni zprava 2013 zdravotním postižením, což mu umožňuje poskytovat náhradní plnění. Organizace působí na území táborského a od července 2013 i jindřichohradeckého a dačického regionu. V obou případech je jediným po...

Více