Newsletter OCH ÚL 8/2016 - Oblastní charita Ústí nad Labem

Komentáře

Transkript

Newsletter OCH ÚL 8/2016 - Oblastní charita Ústí nad Labem
Newsletter
Oblastní charity
Ústí nad Labem
PŘIPRAVUJEME:
NZDM TYKADLO:
ÚT - venčení pejsků v
útulku
ČT - výlet po Ústí nad
Labem a jeho okolí
CPR OVEČKA:
1.8.– 5.8.– Prázdninový
klubík s Ovečkou ,, Vodní malo(vání)hraní
8.8– 12.8. - příměstský
tábor ,, Malí turisté“
5 0 .
V Y D Á N Í
S R P E N
2 0 1 6
Milí přátelé, přinášíme vám nové vydání Newsletteru Oblastní charity Ústí nad Labem, ve kterém naleznete informace o aktuálním dění u nás. Všem, kterým „...není člověk lhostej-
ný“, přejeme pohodu, klid a prostor k odpočinku v letním období.
Co se u nás dělo v červenci
Děti z NZDM Tykadlo venčí opuštěné pejsky
Každé útérý chodí déti ž NZDM Týkadlo do útúlkú v Ústí nad Labém véncit péjský. Mnoho détí, ktéré navstévújí Týkadlo, bý si pralo mít doma néjaké žvíratko.
Néktéré déti žvíratka doma již mají, alé
pralý bý si žvíratko jiné, vétsí a prédévsím
15.8-19.8.-Prázdninový
klubík s Ovečkou ,, takové, sé ktérým bý sé mohlý vícé pomažPrázdniny s Ovečkou“
lit a pohrat si. A protožé túto možnost néSAS OVEČKA:
mají, rožhodli jsmé sé s détmi pravidélné
9.8.– Sportovní rodinné navstévovat ústécký útúlék, kdé si véncéní
odpoledne
a péci o vétsí žvíratko mohoú výžkoúsét.
17.8.– Kreativní den s
Détém sé péjsci moc líbili, býlý nadséné
Ovečkou
ž prochažký i opétovné laský od péjskú, ktéré sé s détmi mažlilý.
29.8- - Grilovačka
8.8– 12.8.– Prázdninový
klubík
s
Ovečkou ,,Hrajeme si v přírodě“
PODPOŘTE NÁS
NA GIVT.CZ
Víte, že můžete nákupem na svých oblíbených e-shopech podpořit naši organizaci? Nakupujte přes GIVT.cz
třeba na zoot.cz, kasa.cz
nebo damejidlo.cz a
část z vaší útraty půjde
na naši podporu. A co je
nejlepší? Nezaplatíte ani
korunu navíc! Více informací naleznete na:
www.givt.cz
Prázdniny v plném proudu
V Céntrú pro rodinú Ovécka si déti úžívají praždniný již od samého žacatkú. Príméstské taborý „Malí céstovatélé“ a „Malí prúžkúmníci“ býlý plné obsažéné, déti si ž výlétú odnéslý spoústú nových žažitkú. Pri výlétéch jsmé navstívili litomérické katakombý a žoologickoú žahradú v Décíné, kdé jsmé si mohli pochovat néktéra žvíratka ci pohladit Úžovkú cérvénoú. Navstívili jsmé také Hvéždarnú a Planétariúm v Téplicích, Vanovské vodopadý, Erbénovú výhlídkú nébo
Múžéúm civilní obraný, ktéré si pro nas pripravilo žajímavý program. Vélmi žajímavý býl pro déti výlét do výúkového céntra úhélné éléktrarný v Lédvicích.
Newsletter
Oblastní charity
Ústí nad Labem
PŘIPRAVUJEME:
DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ SV.
LUDMILY:
 PO - BINGO!
 ÚT měti.
Trénink pa-
 ST - Lehké aktivní
cvičení.
 ČT pie
Muzikotera-
 PÁ - Karetní a společenské hry
 SO pie
Muzikotera-
 NE - Ruční práce
CSPR SVĚTLUŠKA:
 9.8. - výlet na hrad
Střekov
 26.8. - rozlučka se
školáky + nocovka v
klubu
KC SVĚTLUŠKA:
5 0 .
V Y D Á N Í
S R P E N
Dění v Oblastní charitě ÚL
KOUPALIŠTĚ BRNÁ
Cérvéncové parné dný jsmé si s détmi a jéjich rodici ž CSPR Svétlúska žpríjémnili ú
místního térmalního koúpalisté. Néktérí
ž nas navstívili Brnoú prvné a rožhodné
né naposlédý. Détém sé vé vodé tak žalíbilo, žé jé býlo až némožné dostat
ž vodý aléspon na svacinú nébo dokoncé na žmržlinú. Rodicúm sé žasé líbilo
vélké množství détských atrakcí a pocit,
žé mohoú svúj cas s détmi stravit i jinak,
néž na détském hristi nébo doma. Doúfamé, žé nam pocasí búdé žasé bržý prat
a mý výražímé na dalsí spolécný výlét
k vodé.
2.8.– Koupaliště Brná
3-4.8. - Workshop s
Mgr. Jiřím Smolkem–
lidské vztahy a přátelství
9.8.– turnaj ve fotbálku
13-19.8.– Letní tábor
v Srbské Kamenici
20.8.– Reggae Area
23.8.– Filmový klub
na přání
29.8. - Výlet do Malých Žernosek a Píšťan (koupání)
2 0 1 6
KAŽDODENNÍ DĚNÍ V LUDMILE
V Domě pokojného stáří sv. Ludmily čeká seniory nově každý den nějaká aktivita. Mohou se
těšit například na ruční práce, muzikoterapii,
která zahrnuje poslech hudby i zpěv nebo také
lehké aktivní cvičení a samozřejmě nesmí chybět oblíbená hra Bingo! Do programu jsme zahrnuli i společenské, karetní hry a trénink paměti. Vše se snažíme přizpůsobit aktuálnímu
rozpoložení uživatelů, proto se nebráníme případným návrhům na aktivity.