- Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

Komentáře

Transkript

- Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
ASOCIACE UČITELŮ ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA
53. SETKÁNÍ
4. června 2016
10:00
ÚJOP UK Praha-Krystal
José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
VSTUPNÉ
řádní čle nové: zdarma
hosté a čle nové, kteří nemají uhrazený příspěvek na rok 2016: 150,- Kč
PROGRAM
9:30 – 10:00
10
Registrace
10:00 – 10:30
Valná hromada
10:35 – 10:45
Aktuality
(pouze pro členy AUČCJ)
10:45 – 10:55 Mgr. Jana Zmrzlíková: Ahoj – časopis pro studenty češtiny pro cizince
PREZENTACE
MATERIÁLŮ
11
12
13
10:55 – 11:05 Mgr. Zuzana Halsey: Mobilní aplikace „Ten Ta To“
11.05 – 11:15 Mgr. Jana Rodrová: Čeština pro cizince – Jazykové hry
11.15 – 11:25 Mgr. Petr Hladík: 111 nových her pro atraktivní výuku jazyků
11:25 – 11:40
Přestávka
11:40 – 12:30
Alternativní metody: využít a opustit
12:30 – 12:45
Diskuze
12:45 – 13:30
Přestávka na obě d
Mgr. Jarmila Valková, Ph.D.
(ÚČJTK FF UK, TEFL in Prague by Edua)
WORKSHOPY
Počet míst na workshopy je omezen, přihlašujte se, prosím, do čtvrtka 2. června (12:00) pomocí on-line
formuláře na adrese http://1url.cz/tt1sb.
14
AULA
WORKSHOP (B):
Když učebnice nestačí
13:30 aneb Nebojte se
–
autentického textu
14:30 Mgr. Kateřina Sachrová
MÍSTNOST 1
WORKSHOP (H):
Netradiční kreativní
přístupy
MÍSTNOST 2
WORKSHOP (C):
Gramatika efektivně
Lucie Gramelová, Ph.D.
(FF UK)
Mgr. Markéta Flajšhansová
(FROV a EF JÚ v Českých
Budějovicích)
WORKSHOP (B):
OPAKOVÁNÍ
14:45 Když učebnice nestačí
aneb Nebojte se
–
15:45 autentického textu
WORKSHOP (H)*:
OPAKOVÁNÍ
Netradiční kreativní
přístupy
WORKSHOP (G)*:
Hry pro atraktivní výuku
češtiny
Mgr. Kateřina Sachrová
(Ústav jazykové přípravy, ZČU v
Plzni)
Lucie Gramelová, Ph.D.
(FF UK)
Mgr. Petr Hladík
(OSVČ)
WORKSHOP (F)*:
Aplikace Movies a
15:50 studium cizího jazyka
pomocí celovečerního
–
16:50 filmu
WORKSHOP (D)*:
Jak je možné pracovat
s publikací Čeština pro
cizince – Jazykové hry
WORKSHOP (G)*:
OPAKOVÁNÍ
Hry pro atraktivní výuku
češtiny
WORKSHOP (A)*:
Využití korpusů ve výuce
ČCJ (metoda Data-driven
learning)
Mgr. Martina Limburg Loučková
M.A.
(Jazyková škola Stories)
Mgr. Jana Rodrová
Ing. Markéta Vymětalová
(ÚJOP UK Praha-Albertov)
Mgr. Petr Hladík
(OSVČ)
Mgr. Pavlína Vališová
(ÚČJ MU v Brně, CIC Praha,
AUCČJ)
(Ústav jazykové přípravy, ZČU v
Plzni)
14:30 – 14:45
15
16
17
POČÍTAČOVÁ UČEBNA
WORKSHOP (E):
Aplikace LyrycsTraining a
možnosti jejího využití ve
výuce ČCJ
Bc. Petra Hanušková
(Centrum informačních
technologií, FF MU)
Přestávka
DALŠÍ SETKÁNÍ AUČCJ V ROCE 2016
Tvorba uče bních a testových materiálů a aut orská práva
Příklady dobré praxe: výuka středně pokročilých
Specifické vzdělávací potřeby u dětí-cizinců
3. prosince 2016
Příklady dobré praxe: výuka pokročilých
1. října 2016
JAK SE K NÁM DOSTANETE?
ÚJOP UK Praha-Krystal
José Martího 407/2
162 00 Praha 6
Místo setkání je dobře dostupné metrem (trasa A, stanice Nádraží Veleslavín).
Ze stanice metra vyjděte východem na Evropskou ulici, resp. na autobusové nádraží.
Za autobusovým nádražím uvidíte vysokou budovu Hotelu Krystal (viz obrázek
vlevo). Vydejte se po Evropské ulici k hotelu a obejděte ho zprava. Vstupte hlavním
vchodem a projděte vpravo kolem recepce úplně dozadu až do prostor studijního
střediska ÚJOP UK Praha-Krystal.
stanice metra A
Nádraží Veleslavín
autobusové
nádraží
Hotel Krystal
ÚJOP UK Praha-Krystal
José Martího 407/2
DOPLŇUJÍCÍ NABÍDKA
Na místě bude v době polední pauzy nabízen oběd (cena cca 80–90,- Kč) v samoobslužné restauraci Hotelu Krystal.
Výběr jídel proběhne během ranní registrace v den setkání.
Nově je zajištěna možnost ubytování v Hotelu Krystal (dvoulůžkový pokoj 350,- Kč, jednolůžkový pokoj 450,- Kč).
Rezervace ubytování: Jiřina Pistulková ([email protected]).
O AUČCJ
www.auccj.cz
Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s. (AUČCJ) je odborná zájmová organizace učitelů češtiny jako cizího
jazyka na všech stupních a typech škol i mimoškolských vzdělávacích zařízení.
Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka:
•
organizuje setkání, studijní dny, semináře a konference učitelů ČCJ a aktivně podporuje i jiné akce týkající se
výuky cizích jazyků;
•
realizuje národní i mezinárodní projekty v oblasti ČCJ;
•
poskytuje hospitační činnosti a související metodickou podporu pro subjekty zabývající se výukou ČCJ;
•
organizuje a zajišťuje kurzy češtiny pro cizince.

Podobné dokumenty

- Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

- Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka Online časopis Ahoj (www.casopis-ahoj.cz) bude vycházet čtvrtletně (první číslo v květnu 2016) a je určen studentům češtiny pro cizince. Časopis obsahuje české texty na aktuální témata, lexikální a...

Více

Deset nejčtenějších článků v Jazykovém koutku

Deset nejčtenějších článků v Jazykovém koutku inteligence: jazykovou, hudební, logicko-matematickou, prostorovou, tělesněpohybovou, interpersonální, intrapersonální a přírodovědnou. Úvodem tohoto článku se pokusím stručně vystihnout každý typ ...

Více

Rozdíly mezi kosovskou a standartní albánštinou

Rozdíly mezi kosovskou a standartní albánštinou ekonomická situace, jak v Albánii tak i v Kosovu, zavedla Albánce i do Spojených států amerických, Velké Británii, Německa, Švýcarska, Rakouska, Norska, Švédska a samozřejmě i do České republiky at...

Více

Zde - Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

Zde - Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka Doleží, L. (2014). Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (mladší školní věk). Praha: AUČCJ. Gjurová, N. (2011). Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky. Metodika pro učitele. Praha: Portál....

Více

046 Ex 1689/07 - JUDr. Dagmar Kuželová

046 Ex 1689/07 - JUDr. Dagmar Kuželová nařízena exekuce exekučního titulu, jímž je rozhodčí nález č. j. K/2006/00362, který vydal Společnost pro rozhodčí řízení, a.s. dne 2.5.2007 k uspokojení pohledávky oprávněného : Komerční banka a.s...

Více

zde - Ústav bohemistických studií

zde - Ústav bohemistických studií (Ústí nad Labem: UJEP), doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. publikoval práci Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka (Praha: Karolinum 2009), která byla vyhodnocena jako excelentní monografie UK, ...

Více

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška Stehlík Radek, bytem/se sídlem V Kejsíři 114, 252 06 Davle, okr. Praha-západ, nar. 26.7.1979, IČ: 70368210 o provedení exekuce pro 12000,--Kč s 0,1% úrokem z prodlení denně od 31.1.2007 do zaplacen...

Více