Digitální učební materiál - Učební pomůcky SŠPOS Brno

Transkript

Digitální učební materiál - Učební pomůcky SŠPOS Brno
Digitální učební materiál
Projekt
Šablona
Tematická
oblast
CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM)
Základní aranžérské nářadí a pomůcky,
vybavení pracoviště, BOZP
Základní aranžérské materiály
DUM č.
32_CH02_1_10
Téma Základní aranžérské materiály – papír
RVP
66-52-H/01 Aranžér
Ročník 1.
Předmět Technologie a materiály
Zpracovala Marie Matušková
Kdy X. 2013
Klíčová slova
Tapeta, lepenka, celofán, balicí papír
Toto dílo obsahuje citace v souladu s § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském
a může být použito výhradně při vyučování.
Anotace DUM
DUM lze využít v předmětu Technologie a materiály , ale i v Odborném výcviku oboru vzdělání
Aranžér.
Obsahuje prezentaci 11-ti stran pro frontální výuku bezpečnosti práce s nástroji a nářadím – dláta a
hoblíky. Zadané úkoly lze řešit individuálně nebo ve skupinách.
Druh výukového zdroje: Prezentace k výuce se zadáním úkolů.
Typ interakce: Frontální, skupinová
Soubor název
32_CH02_1_10
Základní aranžérské
materiály – papír
Soubor – popis obsahu
Prezentace PowerPoint, 11stran pro frontální výuku včetně zadaných
úkolů pro písemné zpracování. Vypracování úkolů lze provést
individuálně i skupinově.
Metodický list
Prezentace je použita k seznámení žáků s pobíraným učivem. U jednotlivých snímků probíhá výklad
učitele. Žáky postupně seznámíme s probíraným učivem dle prezentace PowerPoint, kterou
využíváme jako osnovu k danému tématu.
Poslední snímek obsahuje kontrolní otázky. Žáci je vypracují individuálně nebo ve skupinách.
Písemně zpracovaný úkol lze využít jako výukový materiál s možností dalšího doplnění a aktualizaci
učiva.
S t ř e d n í šk o la p o t r a v iná ř sk á , o bc ho d u a s lu ž e b B r no
Sídlo: C ha rbulova 106, 618 00 Brn o
Základní aranžérské
nářadí
a
pomůcky,
BOZP
Základní aranžérské nářadí a pomůcky,
materiály - nářadí
papír a
BOZPAranžérské
Základní aranžérské
pomůcky, BOZP
ZÁKLADNÍ ARANŽÉRSKÉ NÁŘADÍ A POMŮCKY, BOZP
ZÁKLADNÍ ARANŽÉRSKÉ MATERIÁLY
Papír - z čeho se vyrábí
• Hlavní surovinou pro výrobu papíru je buničina
(celuóza), která se získá chemickou cestou ze
dřeva. V papíru je zastoupena asi 70 %.
• Další surovinou je dřevovina, získaná
mechanicky obrušováním dřeva.
• Pro kvalitní druhy papíru např. bankovky se
používá hadrovina (vláknitá hmota, z vláken
rostlinného původu).
• Do podřadnějších papírů se zužitkuje sběrový
papír.
2
Papír - co ovlivní jeho vlastnosti
• Vlastnosti budoucího papíru ovlivní plnicí látky,
které mu dodávají hladkost, snižují průsvitnost,
zvyšují hmotnost.
• Látky klížící snižují propustnost a rozpíjivost
papíru.
3
Papír - výroba
• Suroviny se rozvlákňují v holandru ve vodném
prostředí.
• Upravená papírovina se vede na nekonečný
sítový pás, kde dochází vlivem vibrace ke
zplstění suroviny a k odvodnění.
• V sušící části papírenského stroje se papír po
předchozím odlisování vody vysuší.
• Hladký povrch získá na kalandru.
• Některé papíry se ještě dále povrchově upravují
(zušlechťují).
4
Papírové materiály
• Papír zůstává stále nejvíce používaným
aranžérským materiálem.
• Z tohoto základního aranžérského materiálu se
tvoří cenovky, poutače, propagační prostředky
a dekorační prvky.
5
Druhy papírů
• Psací papíry – dopisní, kancelářské
• Balicí papír – (sulfitový, kloboukový, šedák)
hodí se k balení, přenášení kreseb na poutače,
výrobu šablon apod.
• Kreslící papíry , kartony – v arších od formátu
A1 do formátu A4. Má oboustranně hladký
povrch, Používá se návrhy, šablony, cenovky,
popisky, pasparty, k výrobě plastických poutačů
a dekoračních prvků. Jsou vhodné pro kresbu
různými technikami. Jsou bílé i tónované.
6
Druhy papírů
• Pauzovací papír – nejčastěji k přenášení kreseb,
vyřezávání šablon pro sítotisk apod.
• Celofán - průsvitný materiál bezbarvý nebo
barevný. Používá se hlavně k dárkovému balení
zboží, ale také k efektní výrobě dekorací.
• Staniolová fólie – pomáhá vytvářet nejrůznější
efekty při výrobě dekorací do VS.
• Krepový papír – barevné dekorace
• Velurový papír – na výrobu dekorací, vzhledem
připomíná velur.
7
Druhy papírů
• Lepenka – velmi využívaná při výrobě poutačů
a také různých dekoračních prvků. Je to
vícevrstvý plošný materiál. Hladká nebo vlnitá.
8
Tapety - použití
• Dalším papírovým materiálem,
bez kterého se aranžér při své
práci neobejde, jsou tapety.
• Klasickou papírovou tapetou
může upravit výkladní skříně,
panely, vyrobené dekorace,
stěny místností, plochy panelů
výstavních systémů apod.
• Tapety se vyrábějí v 10 m
rolích, v šířce 53 cm.
9
Nářadí používané na úpravu papíru
• Papír je snadno zpracovatelný.
• Může se trhat, stříhat nůžkami, řezat noži nebo
řezákem, můžeme ho lepit tapetovacím lepidlem
nebo lepidly na papír (duvilax apod.).
10
Tvarování papíru
• Pokud to vyžaduje dekorace, kterou děláme,
můžeme papír máčet, mačkat, žehlit, lakovat,
natírat nebo dle potřeby tvarovat.
11
Otázky
1.
2.
3.
4.
5.
Jaké jsou základní suroviny pro výrobu papíru?
Na co se používá celofán?
Jaké nářadí používáme na úpravu papíru?
Co je to lepenka?
Na co se používá pauzovací papír?
12
Použitá literatura
„Toto dílo obsahuje citace v souladu s § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 121/2000 Sb., o
právu autorském a může být použito výhradně při vyučování
DLOUHÁ, Jasna; CHLÁDEK, Josef. Zbožíznalství pro aranžéry. Praha: Merkur, 1983, ISBN
NEZNÁMO.
13